Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere:"

Transkript

1 Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette Touborg, Lejre Kommune Stig Vestergaard, Lolland Kommune Henning Jensen, Næstved Kommune Martin Damm, Kalundborg Kommune Niels Hörup, Solrød Kommune Niels Ulrich Hermansen, Ringsted Kommune Jane Strange Nielsen, Dansk Erhverv Anette Ilsøe, Dansk Industri Ulla Koch, Videns- og Uddannelsesinst. Henrik Nielsen, Tekniq, mf. Henrik Christensen, Finansrådet Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet Ib Poulsen, Videns- og Uddannelsesinst. Flemming Lassen, Lønmodtagerorganisation Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer Jørn O. Stryger, Dansk Industri Ulla Skaarup, Videns- og uddannelsesinst. Palle Svendsen, Dansk Erhverv Lis Andresen, Landbrug og Fødevarer Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer Peter Terman Petersen, Dansk Industri Vibeke Hansen, Videns- og uddannelsesinst. Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet Grethe Funch Petersen, Det Regionale Beskæftigelsesråd

2 Indholdsfortegnelse åbent møde 1. Godkendelse af dagsorden 3 2. Opsigelse af Vækstforums kontrakter 4 3. Vækstaftaler 6 4. Videreførelse af aktiviteter 9 5. Eventuelt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Sagsfremstilling Indstilling Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland - 3 -

4 2. Opsigelse af Vækstforums kontrakter Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Indgåelse af de nye Vækstaftaler er et led i Nyt erhvervspolitisk fokus og lægger linjen for indsatsen fremover. Det medfører, at Vækstforums hidtidige samarbejdskontrakter med en række aktører opsiges, og der indgås Vækstaftaler i stedet. Sagsfremstilling Som led i Nyt erhvervspolitisk fokus har Vækstforum besluttet at indgå Vækstaftaler for perioden Vækstforum har for perioden indgået samarbejdskontrakter med en række aktører. Som følge af indgåelsen af de nye Vækstaftaler opsiges de nuværende samarbejdskontrakter. De samarbejdskontrakter, der opsiges, er med følgende aktører: DTU Copenhagen Capacity Østdansk Turisme Invest in Denmark RUC Innovation Grønt Center Væksthus Sjælland EVV Opsigelsen af samarbejdskontrakterne betyder, at kontrakterne opsiges med virkning fra 1. januar Det bemærkes, at aftalen om Femern-opgaverne med Femern Belt Development, Østdansk Turisme og Copenhagen Capacity udløber ved udgangen af Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at 1. Vækstforums samarbejdskontrakt for med DTU opsiges med virkning fra 1. januar Vækstforums samarbejdskontrakt for med Copenhagen Capacity opsiges med virkning fra 1. januar Vækstforums samarbejdskontrakt for med Østdansk Turisme opsiges med virkning fra 1. januar Vækstforums samarbejdskontrakt for med Invest in Denmark opsiges med virkning fra 1. januar

5 5. Vækstforums samarbejdskontrakt for med RUC Innovation opsiges med virkning fra 1. januar Vækstforums samarbejdskontrakt for med Grønt Center opsiges med virkning fra 1. januar Vækstforums samarbejdskontrakt for med Væksthus Sjælland opsiges med virkning fra 1. januar Vækstforums samarbejdskontrakt for med EVV opsiges med virkning fra 1. januar 2014 Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland

6 3. Vækstaftaler Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum Sjælland besluttede på deres møde d. 8. maj 2013 at godkende det fremlagte oplæg til Vækstaftaler med enkelte justeringer. Endvidere blev det besluttet, at deadline for forslag til løsning af Vækstaftaler var d. 7. juni Der er indkommet 13 forslag til Vækstaftaler. Sagsfremstilling D. 8. maj 2013 besluttede Vækstforum, at de eksisterende samarbejdskontrakter opsiges med virkning fra 1. januar I stedet indgås der Vækstaftaler med udvalgte konsortier. Deadline for indsendelse af forslag til løsning af konsortier var d. 7. juni. Der er indkommet 13 forslag. Forslag fra følgende konsortier er modtaget. Forslagene er vedlagt: Aftale 1. Tiltrække virksomheder og investeringer Flere nye virksomheder og flere investeringer 2. Udnytte de store anlægsinvesteringer 3. Viden ud i virksomhederne styrket innovation Konsortium (Lead Partner står først) A). Copenhagen Capacity (Invest in Denmark, Slagelse Kommune, Næstved Kommune) B). CAT (CAT Link/Quercus Group) C). Femern Belt Development (Væksthus Sjælland, DTU, DI) A) Femern Belt Development (DTU, ØDT, Væksthus Sjælland) A) DTU (RUC, UCSJ, EAS) B) Syddansk Universitet (diverse erhvervsråd, FBD) C) CAT D) Grønt Center (KU, RUC, DTU, ØDT, Business LF, Østlige Øers Landboforening, Dansk Landbrug Sydhavsøerne) E) Århus Universitet (DTU, KU) F) EVV (AC, Alexandra instituttet) 4. Turisme bedre oplevelser Den direkte virksomhedsrettede indsats Vækst i A) Østdansk Turisme (WOCO, Visit DK, Femern Belt Development, Væksthus, Videncenter for Kystturisme) A) Væksthus Sjælland (Copenhagen Capacity, DTU, Femern Belt Development, CAT, Syddansk Universitet, ØDT) - 6 -

7 eksisterende virksomheder og iværksætteri B) EVV (AC, Alexandra instituttet) De indkomne forslag afspejler, at der er mere fokus på aktivitet frem for aktør end i de opsagte samarbejdskontrakter. Der er mere fokus på virksomhederne, som også bør vægtes yderligere i de videre forhandlinger med de udvalgte konsortier. Stærke parter er gået sammen i konsortier af frivillighedens vej, og sammenlagt vil Vækstaftalerne udgøre færre regionale erhvervsudviklingsmidler end de opsagte samarbejdskontrakter. Administrationen har i gennemgangen af de indkomne forslag vurderet forslagene via vedlagte evalueringsparametre. Forberedelsessekretariatet har behandlet de indkomne forslag og indstillet ét forslag ud af de indkomne, på nær Vækstaftale 1. I vedlagte bilag er de indkomne forslag gennemgået, og forslagenes styrker og svagheder er beskrevet. Under Vækstaftale 1 indstilles der ikke et enkelt forslag, men de tre indkomne forslag fremlægges sideordnet. Det skyldes, at Forberedelsessekretariatet ser styrker og svagheder i alle tre forslag og dermed lægger op til Vækstforum at foretage den endelige vurdering. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at 1. Vækstforum prioriterer mellem de tre indkomne forslag med henblik på indgåelse af Vækstaftale 1, som forhandles på plads med det prioriterede konsortium frem mod endelig godkendelse på Vækstforums møde d. 9. december Ved valg af konsortiet ledet af Copenhagen Capacity skal der mere fokus på tiltrækning af forskningsmidler samt overholdelse af budgetrammen. Ved valg af konsortiet ledet af CAT skal der inddrages en investeringsfremmeorganisation. Ved valg af konsortiet ledet af Femern Belt Development skal generel investeringsfremme styrkes ved inddragelse af en investeringsfremmeorganisation, samt sigtet skal være bredere, og der dermed kommer mindre fokus på anlægsinvesteringer. 2. Vækstaftale 2 indgås med konsortiet ledet af Femern Belt Development, idet der i forhandlingerne frem mod den endelige godkendelse på Vækstforums møde d. 9. december 2013 skal mere fokus på andre investeringer end Femern-tunnelen, herunder sygehusbyggerier. 3. Vækstaftale 3 indgås med konsortiet ledet af DTU, idet der i forhandlingerne frem mod den endelige godkendelse på Vækstforums - 7 -

8 møde d. 9. december 2013 skal mere fokus på inddragelse af erhvervsfremmeaktører. 4. Vækstaftale 4 indgås med konsortiet ledet af Østdansk Turisme, idet der i forhandlingerne frem mod den endelige godkendelse på Vækstforums møde d. 9. december 2013 skal arbejdes på en klarere metodebeskrivelse samt på at inddrage kompetenceudvikling. Igangværende projekter, der fortsætter i 2014 og var et led i den opsagte samarbejdskontrakt, søges indarbejdet i Vækstaftalen. 5. Vækstaftale +1 indgås med konsortiet ledet af Væksthus Sjælland, idet der i forhandlingerne frem mod den endelige godkendelse på Vækstforums møde d. 9. december 2013 skal mere fokus på paraply - opgaven samt hvilke analyseopgaver, der kan indarbejdes. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 3: - Evalueringsparametre - Bilagsnotat: Indkomne forslag til Vækstaftaler - Forslag VA1 Copenhagen Capacity mfl. - Forslag VA1 CAT mfl. - Forslag VA1 Femern Belt Dev. mfl. - Forslag VA2 Femern Belt Development mfl. - Forslag VA3 DTU mfl. - Forslag VA3 Syddansk mfl. - Forslag VA3 CAT - Forslag VA3 Grønt Center mfl. - Forslag VA3 Århus Univ. mfl. - Forslag VA3 EVV mfl. - Forslag VA4 Østdansk Turisme mfl. - Forslag VA5 Væksthus Sjælland mfl. - Forslag VA5 EVV mfl

9 4. Videreførelse af aktiviteter Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Som følge af indgåelse af Vækstaftaler opsiges Vækstforums nuværende samarbejdskontrakter. I enkelte kontrakter er der forpligtelser i forhold til andre igangværende aktiviteter, som skal håndteres i forbindelse med afviklingen af samarbejdskontrakterne. Sagsfremstilling Vækstforum indgår Vækstaftaler for perioden og opsiger samtidig de nuværende samarbejdskontrakter for perioden I nogle af samarbejdskontrakterne indgår aktiviteter, som understøtter projekter og andre aktiviteter med særskilt finansiering. Der er behov for at sikre, at forpligtelser i forhold til disse projekter overholdes, således at aktiviteterne kan videreføres som planlagt. Der er tale om aktiviteter i forbindelse med følgende samarbejdskontrakter: Grønt Center Grønt Center har fremsendt en oversigt over projekter de deltager i, hvor der er en sammenhæng til samarbejdskontrakten. De økonomiske forpligtelser er opgjort til følgende beløb (kr.): Masterplan DK-T Fødevarekompetencecenter (Beltfood II): Fødevarefestival Region Sjælland: Biowatt Produktion af Ny Nordisk Mad Interreg IVA netværk projekt BioBusINet (ansøgt) I alt Østdansk Turisme Femern-projektet (Udvikling af Femern Belt-regionen): Parterne er Business Lolland-Falster, Vordingborg Udviklingsselskab, Visit Sydvestsjælland, Visit Odsherred, RUC, Ostsee Holstein Tourismus, Scharbeutz Hohwachter Bucht, HORESTA, DEHOGA, Femern A/S og Østdansk Turisme. Østdansk Turismes andel af projektets økonomi i 2014 udgør kr. Østdansk Turisme vurderer, at det vil kræve betydelige administrative ressourcer at lukke/ændre projektet, og manglende deltagelse fra Østdansk Turisme vil få konsekvenser for de andre parter. Tilbagebetaling af EU-midler vil kunne forekomme. Administrationen vurderer, at projektet bør indgå i Vækstaftalerne, og dermed ikke skal medfinansieres særskilt. Da Danmark blev til: Projektets parter er Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Kulturministeriet, Region Sjælland og Østdansk Turisme. Østdansk Turismes andel af projektets økonomi udgør kr. i Østdansk Turisme vurderer, at forpligtelsen kan ophæves uden økonomiske konsekvenser, men vil svække indsatsen for de andre projektpartnere. Administrationen vurderer, at - 9 -

10 projektet bør indgå i Vækstaftalerne, og dermed ikke skal medfinansieres særskilt. GRO-projektet (Grønne Regionale FødevareOplevelser): Projektet gennemføres af en række parter, herunder RUC, Grønt Center, Østdansk Turisme, Roskilde Festival, UCR, UCSJ. Østdansk Turismes andel af projektets økonomi i 2014 er kr., som finansieres via samarbejdskontrakten. Østdansk Turisme vurderer, at det vil kræve betydelige administrative ressourcer at lukke/ændre projektet, og manglende deltagelse fra Østdansk Turisme vil få konsekvenser for de andre parter. Tilbagebetaling af EU-midler vil kunne forekomme. Powered By Cycling: Projektets parter er Cyklistforbundet, Visit Denmark, Campingrådet, Nationalpark Thy, Destination Sydvestjylland, Region Midtjylland og Østdansk Turisme. Østdansk Turismes andel af projektets økonomi i 2014 udgør kr., som finansieres via samarbejdskontrakten. Østdansk Turisme vurderer, at det vil kræve betydelige administrative ressourcer at lukke/ændre projektet, og manglende deltagelse fra Østdansk Turisme vil få konsekvenser for de andre parter. Tilbagebetaling af EU-midler vil kunne forekomme. Vikingturismeprojekt: Parterne er de regionale turismeselskaber, Visit Denmark, Kulturstyrelsen, Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Østdansk Turismes andel af projektets økonomi i 2014 udgør kr. Østdansk Turisme er Lead Partner og projektet vil lukke, hvis medfinansieringen/deltagelsen ophører. EVV Videnmetro: Projektet gennemføres af EVV og afsluttes ved udgangen af EVVs samarbejdskontrakt finansieres med kr. årligt og skal ses i sammenhæng med projektet Videnmetro. Samarbejdskontrakten fungerer som brobyggerfunktion mellem viden- og uddannelsesinstitutioner og virksomheder og bidrager derfor til grundlaget for projektet. EVVs vurdering er derfor, at projektet Videnmetro vil lukke uden midlerne fra samarbejdskontrakten. Væksthus Sjælland Analyseaktiviteter: Den overvejende del af Væksthus Sjællands samarbejdskontrakt udgøres af analyseaktiviteter. Disse aktiviteter skal søges indarbejdet i Vækstaftalen med Væksthuset som Lead Partner. Administrationen arbejder på en gennemgang af de nuværende analyseaktiviteter, finansieret med regionale erhvervsudviklingsmidler, med henblik på et samlet overblik over nuværende og fremtidig behov for analyse. Gennemgangen vil indeholde en vurdering af, hvordan eksterne aktører skal indgå som leverandører, herunder Væksthuset. Sagen drøftes i forberedelsessekretariatet inden sommeren. Væksthuset vil få besked med et halvt års varsel om, hvilke analyseaktiviteter som evt. ikke videreføres. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling

11 Forberedelsessekretariatet indstiller, at 1. det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Grønt Centers gennemførelse af projektaktiviteter i 2014 tilknyttet den opsagte samarbejdskontrakt. 2. det indstilles til Regionsrådet, at Østdansk Turisme bevilges midler til gennemførelse af følgende aktiviteter i 2014 tilknyttet den opsagte samarbejdskontrakt: kr. til GROprojektet, kr. til Powered by Cycling og til Vikingturisme i alt kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. 3. Østdansk Turismes aktiviteter i projekterne: Da Danmark blev til og Femern-projektet, tilknyttet den opsagte samarbejdskontrakt, indgår som led i vækstaftalerne. 4. det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til EVV til gennemførelse af aktiviteter, som understøtter projektet: Videnmetro i 2014, tilknyttet den opsagte samarbejdskontrakt. Sagen afgøres af Regionsrådet

12 5. Eventuelt Åbent Vækstforum Sjælland Brevid:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

4. Statusevaluering af vækstaftalerne

4. Statusevaluering af vækstaftalerne Brevid 2883326 4. Statusevaluering af vækstaftalerne Åbent Vækstforum Sjælland 2792878 Brevid: Resume Vækstforum har på deres møde d. 9. december 2013 besluttet, at der skal foretages en ekstern evaluering

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISME KKR Sjælland 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISMEN I REGION SJÆLLAND I TAL 7,5 mia. kr. i turismeomsætning 11.000 årsværk beskæftigelse turismens andel af forbrug er 1,6% udgør 3,5% af samlet

Læs mere

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 4. september 2015 at indkalde ansøgninger til indsatser under

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 12. oktober 2011 kl. 11:00 Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 12. oktober 2011 kl. 11:00 Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 12. oktober 2011 kl. 11:00 Regionshuset Deltagere: Steen Bach Nielsen Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen- afbud Mette Touborg- afbud Stig Vestergaard

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014 kl. 17:00 Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014 kl. 17:00 Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014 kl. 17:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet- afbud John Brædder, Borgmester

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012 kl. 11:00 Regionshuset, Sorø. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012 kl. 11:00 Regionshuset, Sorø. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012 kl. 11:00 Regionshuset, Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette Touborg,

Læs mere

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan.

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Til mødet i Vækstforum i december 2015 skal der gives en status på målsætningerne 4, 9

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014 kl. 17:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014 kl. 17:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014 kl. 17:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 23. juni 2016 kl. 14:00 Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 23. juni 2016 kl. 14:00 Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 23. juni 2016 kl. 14:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet- afbud Ole Drost, Regionsrådet- afbud John Brædder,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer 9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3094886 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 3. september 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 3. september 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 3. september 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17:00 Rådssalen, Regionshuset, Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17:00 Rådssalen, Regionshuset, Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17:00 Rådssalen, Regionshuset, Sorø Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet Mette

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 1. juni 2010 Tidspunkt: kl. 9.30 (Formøder fra kl. 8.30) Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 3. september 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 3. september 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 3. september 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Oplæg til QUICK-START

Oplæg til QUICK-START Brevid: 2248885 Oplæg til QUICK-START Øget vækst og beskæftigelse i Region Sjælland gennem maksimal udnyttelse af de store anlægsinvesteringer Side 1 QUICKSTART - en paraply for samarbejde på tværs af

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) Bestyrelsen for CAT-Fonden Evan Lynnerup (V) 9/1-2014

LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) Bestyrelsen for CAT-Fonden Evan Lynnerup (V) 9/1-2014 Hvervsliste 2014-31-12-2017 Opdateret den 6. november 2014 Aktionsgrupper Bestyrelsen for Amgros I/S LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) LAG Faxe, Næstved og Vordingborg

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder,

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 19. august 2013 kl. 10:00 Regionshuset, Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 19. august 2013 kl. 10:00 Regionshuset, Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 19. august 2013 kl. 10:00 Regionshuset, Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette Touborg,

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder,

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 16. maj 2012 kl. 10:00 Regionshuset, Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 16. maj 2012 kl. 10:00 Regionshuset, Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 16. maj 2012 kl. 10:00 Regionshuset, Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette Touborg,

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

FAKTA OM REGION SJÆLLAND

FAKTA OM REGION SJÆLLAND FAKTA OM REGION SJÆLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Sjælland Region Sjælland har i alt ca. 816.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Pulje Ansøger Projekttitel Fremme af virksomhedsdeltagelse i de. kr korridoren

Pulje Ansøger Projekttitel Fremme af virksomhedsdeltagelse i de. kr korridoren Pulje Ansøger Projekttitel 2014 2015 2016 Femern Bælt CAPNOVA Fremme af virksomhedsdeltagelse i de kr. 796.400 korridoren grænseoverskridende interregionale samarbejdsprogrammer CELF med Jobcenter Lolland,

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2011 K K R S J Æ L L A N D Dato: 24. august 2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Fremlæggelse af handlingsplan 2017 / ved formand Torben Johansen

Fremlæggelse af handlingsplan 2017 / ved formand Torben Johansen Fremlæggelse af handlingsplan 2017 / 2018 ved formand Torben Johansen VISION Næstved Erhvervsforening vil være en stærk, samlende organisation for erhvervslivet I Næstved Kommune MISSION Næstved Erhvervsforening

Læs mere

Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland

Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland Faxe Etablerede 1/1-2015 et nyt forum. Det kom dog aldrig i gang da visse fagforbund ikke ville deltage, hvis

Læs mere

Oprindelig model for kommunernes deltagelse i vækstforumsekretariatet

Oprindelig model for kommunernes deltagelse i vækstforumsekretariatet N O T A T Kommunernes organisering af arbejdet med vækstforum i Region Sjælland Oprindelig model for kommunernes deltagelse i vækstforumsekretariatet Kommunerne i Region Sjælland var tidligere repræsenteret

Læs mere

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum 2013 2014 Ved udarbejdelsen af én samlet vækst- og udviklingsstrategi skal der foretages en samlende tværgående analyseindsats, som formår at kvalificere indholdet

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland fredag den 9. september 2011 kl. 09:45 Rådssalen, Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland fredag den 9. september 2011 kl. 09:45 Rådssalen, Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland fredag den 9. september 2011 kl. 09:45 Rådssalen, Regionshuset Deltagere: Steen Bach Nielsen Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard

Læs mere

GREATER COPENAGEN GAMING KAMPAGNE. Copenhagen Capacity

GREATER COPENAGEN GAMING KAMPAGNE. Copenhagen Capacity GREATER COPENAGEN GAMING KAMPAGNE 1 Copenhagen Capacity 10-02-2017 www.copcap.com KAMPAGNE FLOW Promoted jobs 225 candidates added to pool of interested talents for future campaigns Reaching communities

Læs mere

Kompetencetopmøde. vækst og kompetence i Region Sjælland

Kompetencetopmøde. vækst og kompetence i Region Sjælland Kompetencetopmøde vækst og kompetence i Region Sjælland Tid: 11. april 2011, kl. 8.30 15.30 Sted: Sørup Herregård KKR S J Æ L L A N D »Den, der tror han er færdiguddannet er ikke uddannet, men færdig.«kinesisk

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 23. juni 2016 kl. 14:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 23. juni 2016 kl. 14:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 23. juni 2016 kl. 14:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

Blå Bog 2010-2014 KKR SJÆLLAND

Blå Bog 2010-2014 KKR SJÆLLAND Blå Bog KKR SJÆLLAND Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 KKR Sjælland Kommunekontaktrådet i Region Sjælland...4 Det Regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden og Sjælland...9 Det regionale vækstforum...10

Læs mere

06. juni 2013 VELKOMMEN

06. juni 2013 VELKOMMEN 06. juni 2013 VELKOMMEN RÅHAVEGÅRD VIRKSOMHEDER Femern Belt Development Grønt Center Business LF Sydtek Grontmij A/S Landinspektør Jørgen Hansen White arkitekter A/S MISSION Building people - Building

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Evaluering af OPI i praksis

Evaluering af OPI i praksis Evaluering af OPI i praksis Oplæg på workshop om evaluering og effektvurdering af OPI projekter Odense, 11. april 2012 v/stefan Brendstrup, Partner, ph.d. Mit erfaringsgrundlag Eksempler på gennemførte

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 MÅLSÆTNING # 1.1 2020 Beskæftigelsen bliver styrket i regionen 220.000 MÅL 1.1: Private virksomheder beskæftiger minimum 220.000 personer

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-11-2010 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 28. februar 2017 kl. 14.00-16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Helle Jürgensen, Selandia CEU / Arla Foods Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen EUC NVS / HK

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 20. juni 2012 kl. 16-18 Adresse: FOA, Fuglebakken 2, Himmelev, 4000 Roskilde Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. april 2012 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Søren Salvig substitut for Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVS- OG VÆKSTRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Børsen, 1217 København K 1217 København K

Åben. RUDERSDAL ERHVERVS- OG VÆKSTRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Børsen, 1217 København K 1217 København K Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Børsen, 1217 København K 1217 København K Mødedato Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Ive (Kommunalbestyrelsen) Formand,

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2009 K K R S J Æ L L A N D Dato: 16-06-2009 Tidspunkt: 09:30 Sted: Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør Formøde fra 8.30 til 9.30 og mødet starter 9.30 KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2011 K K R S J Æ L L A N D Dato : 08-11-2011 Tidspunkt: 09:30 (Formøde kl. 8.30-9.30) Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 8. oktober 2015 Tidspunkt 16:00 Sted Fugledegård Formidlingscenter, Bakkendrupvej 28, 4480 St. Fuglede Til stede Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Erik Winther,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Guldborgsund Kommune Borgmester i Guldborgsund. Parkvej 37 Kommune Nykøbing F Lokalliste (L)

Guldborgsund Kommune Borgmester i Guldborgsund. Parkvej 37 Kommune Nykøbing F Lokalliste (L) Kontaktoplysninger på medlemmer i KKR Sjælland KKR S J Æ L L A N D Knud Erik Hansen Faxe Den 1. juni 2010 Borgmester i Faxe Frederiksgade 9 4690 Haslev Jnr 00.04.16 A26 Sagsid 000211419 56 20 30 00 keha@faxekommune.dk

Læs mere

TOURISM INNOVATION MANAGEMENT FEHMARNBELT

TOURISM INNOVATION MANAGEMENT FEHMARNBELT TOURISM INNOVATION MANAGEMENT FEHMARNBELT DENMARK SJÆLLAND MØN LOLLAND FALSTER FEHMARN PLÖN OST- HOLSTEIN GERMANY 2 TOURISM INNOVATION MANAGEMENT FEHMARNBELT TOURISM INNOVATION MANAGEMENT FEHMARNBELT Der

Læs mere

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats Notat Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats I erhvervsfremmeloven konkretiseres det, at vækstforums centrale opgave er at udarbejde en regional udviklingsstrategi og inden for denne udvikle

Læs mere

Vækstforum. Referat. Mødedato: Tirsdag den 22. september Mødetidspunkt: 15:00-18:00. Regionshuset

Vækstforum. Referat. Mødedato: Tirsdag den 22. september Mødetidspunkt: 15:00-18:00. Regionshuset Referat Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-18:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Regionsrådssalen Regionshuset Birthe Friis Mortensen, Grethe Johnsen, Hinrich Jürgensen, Ib Kristensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger Mandag den 24. november 2014, Bragesvej 18,

Læs mere