SMART Notebook 3Dværktøjer. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMART Notebook 3Dværktøjer. Brugervejledning"

Transkript

1 SMART Notebook 3Dværktøjer Bruervejlednin

2 Produktreistrerin Hvis du reistrerer dit SMART-produkt, iver vi di besked, når der er nye funktioner o softwareopraderiner. Foreta reistrerin online på smarttech.com/reistration. Gem følende information, hvis du skulle få bru for at kontakte SMART Support. Serienummer: Købsdato: Meddelelse om varemærker SMART Notebook, smarttech, SMART Exchane, SMART-looet o alle SMART-sloaner er varemærker eller reistrerede varemærker tilhørende SMART Technoloies ULC i USA o/eller andre lande. Goole o SketchUp er varemærker tilhørende Goole Inc. Windows, DirectX o Windows Vista er enten reistrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA o/eller andre lande. Alle andre tredjepartsprodukter o firmanavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Meddelelse om copyriht 2012 SMART Technoloies ULC. Alle rettiheder forbeholdes. Intet i denne publikation må enives, overføres, kopieres, lares i et søesystem eller oversættes til et andet spro i noen form eller på noen måde uden forudående skriftli tilladelse fra SMART Technoloies ULC. Oplysninerne i denne vejlednin kan ændres uden varsel o skal ikke betrates som en forplitelse fra SMARTs side. Et eller flere af følende patenter: US , US , US , US , US , USD o USD Yderliere patenter afventer odkendelse. 10/2012

3 Indhold Kapitel 1: Bru af SMART Notebook 3D-værktøjer 1 Aktiverin af SMART Notebook 3D-værktøjer 1 Intererin af 3D-indhold i dine lektioner 2 Kom odt i an 2 Kapitel 2: Indsætnin o håndterin af 3D-modeller 3 Indsætnin af 3D-modeller 3 Håndterin af 3D-modeller 4 Navierin i 3D-scener 7 Forklædnin af 3D-modeller, inden de præsenteres 9 Kapitel 3: Bru af SketchUp-tenesoftware o Goole 3D-laer 11 Bru af SketchUp-tenesoftware 11 Bru af Goole 3D-laer 12 Indeks 13 i

4

5 Kapitel 1 Bru af SMART Notebook 3Dværktøjer Aktiverin af SMART Notebook 3D-værktøjer 1 Intererin af 3D-indhold i dine lektioner 2 Kom odt i an 2 Softwarepluinnet SMART Notebook 3D-værktøjer til SMART Notebook samarbejdsbaseret lærinssoftware iver detaljerede præsentationer, som kan bearbejdes på tværs af tre dimensioner med henblik på at øe elevernes enaement o sikre en dybere forståelse af komplekse bereber. Denne bruervejlednin iver di de oplysniner, du har bru for til at komme i an med at brue SMART Notebook 3D-værktøjer samt SketchUp -tenesoftware o Goole 3D-laer. Aktiverin af SMART Notebook 3D-værktøjer Sådan aktiverer du SMART Notebook 3D-værktøjer 1. Windows -operativsystemer: Væl Start > Alle prorammer > SMART Technoloies > SMART Værktøjer > SMART Product Update. Mac OS X-operativsystemsoftware: Gå til o dobbeltklik på Prorammer\SMART Technoloies\SMART Tools\SMART Product Update. Vinduet SMART Product Update vises. 2. Klik på Aktivér på rækken for SMART Notebook. Dialoboksen Aktiverin af SMART-software vises. 3. Klik på Tilføj. 4. Indtast den produktnøle, du har modtaet fra SMART, i feltet Produktnøle, o klik derefter på Tilføj. 5. Klik på Licensaftale, ennemlæs licensaftalen, o klik derefter på Luk. 6. Hvis du accepterer licensaftalen, skal du markere afkrydsninsfeltet Je accepterer vilkårene i licensaftalen. 1

6 K A P I T E L 1 Bru af SMART Notebook 3D-værktøjer 7. Klik på Næste. SMART Notebook 3D-værktøjer aktiveres. 8. Klik på Udfør, o luk derefter vinduet SMART Product Update. Intererin af 3D-indhold i dine lektioner Du kan interere 3D-indhold i dine lektioner med SMART Notebook-softwaren. Det følende er eksempler på, hvordan du kan øre det: Hvis du skal undervise i bioloi, kan du indsætte en 3D-model af et hjerte i.notebook-filen. Drej o lav størrelsen om på 3D-modellen for at præsentere de forskellie dele af hjertet. Hvis du skal undervise i dansk, kan du indsætte en 3D-model af en by, der nævnes i en roman, som klassen læser. Træd ind i 3D-scenen for at naviere rundt på ader o i byniner. Hvis du skal undervise små børn, kan du indsætte flere 3D-modeller o brue funktionen Forklædnin til at afsløre svarene som en hukommelsesøvelse. Kom odt i an For at komme i an med SMART Notebook 3D-værktøjer skal du have SMART Notebooksoftwaren på en computer, der opfylder følende krav: smarttech.com/kb/

7 Kapitel 2 Indsætnin o håndterin af 3D-modeller Indsætnin af 3D-modeller 3 Håndterin af 3D-modeller 4 Rotation af 3D-modeller 4 Midlertidi afbrydelse, afspilnin o enstart af animationer 5 Tilføjelse af mærkater 6 Navierin i 3D-scener 7 Forklædnin af 3D-modeller, inden de præsenteres 9 For at brue softwaren SMART Notebook 3D-værktøjer skal du indsætte en 3D-model i din.notebook-fil.når du har indsat en 3D-model, kan du arbejde med den på samme måde, som du arbejder med andre objekter i SMART Notebook-softwaren. B E M ÆR K Du kan indsætte 2D-billeder o 3D-modeller på den samme side o arbejde med dem på samme måde, som du arbejder med andre objekter i SMART Notebook-softwaren. Indsætnin af 3D-modeller 3D-modeller kan findes i mappen 3D-objekter i Eksempler på lektionsaktiviteter o på SMART Exchane -webstedet (exchane.smarttech.com) samt Goole 3D-laer (se Bru af Goole 3D-laer På side12). Du kan oså indsætte dine ene 3D-modeller, hvis de er i et af følende formater: COLLADA (.dae) 3D Object (.obj) FBX (.fbx) B E M ÆR K Strukturer o andre oplysniner om visse 3D-modeller emmes i særskilte filer o mapper. Når du indsætter disse 3D-modeller, skal du sikre, at 3D-modelfilen er placeret i den ritie mappestruktur med de supplerende filer o mapper. 3

8 K A P I T E L 2 Indsætnin o håndterin af 3D-modeller Sådan indsætter du en 3D-model 1. Væl Indsæt > 3D-fil. Dialoboksen Indsæt 3D-fil vises. 2. Gå til den 3D-model, du vil indsætte, o væl den. 3. Tryk på Åbn. 3D-modellen vises på siden. Håndterin af 3D-modeller Når du har indsat en 3D-model, kan du arbejde med den på samme måde, som du arbejder med andre objekter i SMART Notebook-softwaren. Navnli kan du øre følende: Klippe, kopiere o sætte ind Klone Flytte Skalere Låse Vedhæfte links o lyde Føje elementer til fanebladet Galleri B E M ÆR K N I N GE R Se Hjælp til SMART Notebook-softwaren for information om disse rundlæende handliner. Når du føjer en 3D-model til fanebladet Galleri, vises det i kateorien 3D-objekter. Ud over disse rundlæende handliner kan du øre følende: Dreje 3D-modellen Midlertidit afbryde, enoptae, afspille o enstarte animationer Tilføje mærkater Rotation af 3D-modeller Du kan dreje en 3D-model lans flere akser. Når du har drejet en 3D-model, kan du nulstille den til den oprindelie orienterin. 4

9 K A P I T E L 2 Indsætnin o håndterin af 3D-modeller Sådan drejer du en 3D-model lans en enkelt akse 1. Væl 3D-modellen. 2. Tryk o hold på et af rotationshåndtaene i siden. 3. Træk fineren rundt om midten af 3D-modellen, o iv slip med fineren, når du er færdi. Sådan drejer du en 3D-model lans flere akser 1. Væl 3D-modellen. 2. Tryk o hold på rotationshåndtaet i midten. 3. Træk fineren i den retnin, du vil dreje 3D-modellen, o iv slip med fineren, når du er færdi. Sådan nulstiller du en 3D-model til den oprindelie orienterin 1. Væl 3D-modellen. 2. Tryk på 3D-modellens menupil, o væl derefter Nulstil drejnin. Midlertidi afbrydelse, afspilnin o enstart af animationer Hvis en 3D-model indeholder animation, kan du midlertidit afbryde, enoptae o enstarte animationen. B E M ÆR K Hvis en 3D-model ikke indeholder animation, er menuen Animation, som dokumenteres i de følende fremansmåder, slået fra. Sådan afbryder du en animation midlertidit 1. Væl 3D-modellen. 2. Tryk på 3D-modellens menupil, o væl derefter Animation > Afspil/afbryd animation midlertidit. Sådan enoptaer du afspilninen af animation 1. Væl 3D-modellen. 2. Tryk på 3D-modellens menupil, o væl derefter Animation > Afspil/afbryd animation midlertidit. 5

10 K A P I T E L 2 Indsætnin o håndterin af 3D-modeller Sådan enstarter du en animation 1. Væl 3D-modellen. 2. Tryk på 3D-modellens menupil, o væl derefter Animation > Genstart animation. Tilføjelse af mærkater Du kan brue mærkater til at fremhæve forskellie komponenter i en 3D-model. Mærkater kan være tekst, fiurer eller andre 2D-objekter. Sådan tilføjer du en mærkat 1. Væl 3D-modellen. 2. Højreklik på den 3D-model på det sted, hvor du vil forbinde mærkaten, o væl derefter Tilføj mærkat. Der vises en mærkat. 3. Hvis du vil brue tekst i mærkaten skal du dobbeltklikke på mærkatens standardtekst o derefter indtaste din een tekst. ELLER Hvis du vil brue en fiur eller et andet 2D-objekt i mærkaten, skal du oprette objektet o derefter trække det ind i mærkaten. 4. Træk evt. mærkatens forbindelsespunkt til en anden placerin på 3D-modellen. Sådan skjuler o viser du en mærkat 1. Tryk på mærkatens forbindelsespunkt på 3D-modellen. Mærkaten skjules. 2. Tryk på mærkatens forbindelsespunkt for at vise mærkaten. Sådan fjerner du en mærkat 1. Væl mærkaten. 2. Tryk på Luk. 6

11 K A P I T E L 2 Indsætnin o håndterin af 3D-modeller Navierin i 3D-scener Store 3D-modeller, der indeholder indvendie detaljer, kaldes 3D-scener. Du kan naviere i 3Dscener ved hjælp af knapperne i SMART Notebook-softwaren. B E M ÆR K N I N GE R Du kan brue naviationsknapperne til at naviere i en hvilken som helst 3D-model. Det er do ikke alle 3D-modeller, der indeholder indvendie detaljer. Hvis du træder ind i en 3D-model, der ikke indeholder indvendie detaljer, ser det indvendie af modellen tomt eller mørkt ud. Hvis du bruer Mac OS X-operativsystemsoftware, kan du ikke træde ind i en 3D-scene i tilstanden Fuld skærm. For at træde ind i en 3D-scene skal du først forlade tilstanden Fuld skærm o derefter fuldføre følende fremansmåde. Sådan navierer du i en 3D-scene 1. Væl en 3D-model. 2. Tryk på 3D-modellens menupil, o væl derefter Træd ind i 3D-scene. SMART Notebook-softwaren viser 3D-scenen i tilstanden Fuld skærm. Et kort over 3Dscenen, naviationsknapper o knappen Luk vises. T I P o o Du kan trykke på den rå kant på kortet for at trække det til et andet område af siden, hvis det dækker materialer, som du vil vise. Du kan oså ændre størrelsen på kortet ved at trykke på o trække i kanten i det nederste højre hjørne. Du kan trykke på den rå barund eller midterikonet på en naviationsknap for at trække det til et andet område af siden, hvis det dækker materialer, som du vil vise. 7

12 K A P I T E L 2 Indsætnin o håndterin af 3D-modeller 3. Navier i 3D-scenen ved hjælp af naviationsknapperne. Knap A B C D E F G H I J Bru til at: Ændre orienterinen opad. Ændre orienterinen til venstre. Ændre orienterinen til højre. Ændre orienterinen nedad. Hæv højde. Gå frem i scenen. Gå til venstre i scenen. Gå til højre i scenen. Gå tilbae i scenen. Sænk højde. Alternativt kan du brue tastaturknapperne til at naviere i 3D-scenen. Tastaturknap W A D S PAGE UP PIL OP VENSTRE PIL HØJRE PIL PIL NED PAGE DOWN ESC Bru til at: Ændre orienterinen opad. Ændre orienterinen til venstre. Ændre orienterinen til højre. Ændre orienterinen nedad. Hæv højde. Gå frem i scenen. Gå til venstre i scenen. Gå til højre i scenen. Gå tilbae i scenen. Sænk højde. Luk 8

13 K A P I T E L 2 Indsætnin o håndterin af 3D-modeller B E M ÆR K Når du navierer i 3D-scenen, viser en rød indikator på kortet, hvor du er i scenen, o i hvilken retnin du ser. Pilen i midten aniver orienterinen. Pilen bliver til en cirkel, når du ser direkte op eller ned. Plan Stinin Fald Uden for skærmbilledet (plan) Opad Nedad 4. Tryk på Luk, når du er færdi. Forklædnin af 3D-modeller, inden de præsenteres Hvis du vil skjule 3D-modeller i din.notebook-fil, inden du præsenterer dem, kan du brue forklædninsfunktionen til at skjule 3D-modellerne med en maisk hat. B E M ÆR K Hvis du skjuler flere 3D-modeller på den samme side med maiske hatte, har båndene på hattene hver sin farve. Sådan skjuler du en 3D-model med en maisk hat 1. Væl 3D-modellen. 2. Tryk på 3D-modellens menupil, o væl derefter Forklædnin > Forklædt. Sådan ændrer du farven på den maiske hat 1. Væl den maiske hat. 2. Tryk på menupilen for den maiske hat, o væl derefter Forklædnin > Skift farve. Sådan afslører du en 3D-model under en maisk hat Tryk på hatteikonet i det nederste venstre hjørne. 9

14

15 Kapitel 3 Bru af SketchUptenesoftware o Goole 3Dlaer Bru af SketchUp-tenesoftware 11 Bru af Goole 3D-laer 12 Goole har to 3D-værktøjer, som du kan brue sammen med SMART Notebook 3D-værktøjer: SketchUp-tenesoftware Goole 3D-laer Bru af SketchUp-tenesoftware Du kan brue SketchUp-tenesoftwaren til at skabe 3D-modeller. Du kan emme 3D-modellerne i COLLADA-format (.dae) o derefter indsætte dem i SMART Notebook-softwaren. Sådan emmer du en 3D-model i.dae-format 1. Åbn 3D-modellen i SketchUp-tenesoftwaren. 2. Væl File (Fil) > Export (Eksporter) > 3D Model (3D-model). Dialoboksen Export Model (Eksporter model) vises. 3. Gå til den placerin, hvor du vil emme filen. 4. Indtast et navn til filen i feltet File name (Filnavn). 5. Væl COLLADA File (*.dae) (COLLADA-fil (*.dae)) på rullelisten Export type (Eksporttype). 6. Tryk på Export (Eksporter). Sådan indsætter du 3D-modellen i SMART Notebook-softwaren Se Indsætnin af 3D-modeller På side3. 11

16 K A P I T E L 3 Bru af SketchUp-tenesoftware o Goole 3D-laer Bru af Goole 3D-laer Goole3D-laer er et onlinelaer med 3D-modeller.På fanebladet Galleri i SMART Notebooksoftware er der et link til Goole 3D-laer. Hvis du klikker på dette link, kan du søe efter 3Dmodeller o downloade dem til din computer. Du kan derefter indsætte 3D-modellerne i dine.notebook-filer. Sådan henter du 3D-modeller fra Goole 3D-laer 1. Tryk på fanebladet Galleri. 2. Tryk på Goole 3D-laer. Goole3D-laer vises i den nederste sektion af fanebladet Galleri. 3. Sø i eller ennemse laeret for at finde en 3D-model, du vil hente. Væl modellen. 4. Tryk på Download model, o tryk derefter på linket Download ved siden af Collada (.zip). B E M ÆR K N I N GE R o o Når du først henter en 3D-model, beder Goole 3D-laer di mulivis om et kaldenavn. Hvis du bruer Mac OS X-operativsystemsoftware, o du annullerer overførslen, emmes 3D-modellen stadi i mappen Overførsler. 5. Gem.zip-filen på din computer. 6. Udpak indholdet af.zip-filen i en mappe på computeren. Sådan indsætter du en 3D-model, som du har hentet fra Goole 3D-laer Se Indsætnin af 3D-modeller På side3. 12

17 Indeks 3 3D-modeller afslørin af 9 forklædnin af 9 håndterin af 4 indsætnin af 3 rotation af 4 strukturer 3 3D-scener 7 kort 9 3D Object-filer 3 A aktiverin 1 animation 5 afspilnin af 5 enstart af 6 midlertidi afbrydelse af 5 C COLLADA-filer 3, D DAE-filer 3, F FBX-filer 3 forklædniner 9 G Galleri 4 Goole 3D-laer hentnin af 12 Goole SketchUp 11 K knap naviationsknap 8 L laer 12 M maiske hatte 9 ændrin af farve 9 mærkater 6 fjernelse af 6 tilføjelse af 6 N naviationsknapper 8 O OBJ-filer 3 S scener 7 SketchUp-tenesoftware 11 SMART Notebook-software 1 SMART Notebook 3D-værktøjer 1 T tastaturknapper 8 13

18

19

20 SMART Technoloies smarttech.com/support smarttech.com/contactsupport

3D-værktøjer til SMART Notebook Brugervejledning

3D-værktøjer til SMART Notebook Brugervejledning 3D-værktøjer til SMART Notebook 11.1 Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online

Læs mere

SMART Ink. Windows operativsystemer. Brugervejledning

SMART Ink. Windows operativsystemer. Brugervejledning SMART Ink Windows operativsystemer Bruervejlednin Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, SMART-looet o alle SMART-sloaner er varemærker eller reistrerede

Læs mere

SMART Ink. Mac OS X-operativsystemsoftware. Brugervejledning

SMART Ink. Mac OS X-operativsystemsoftware. Brugervejledning SMART Ink Mac OS X-operativsystemsoftware Bruervejlednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer dit SMART-produkt, iver vi di besked, når der er nye funktioner o softwareopraderiner. Foreta reistrerin online

Læs mere

SMART Ink. Windows -operativsystemer. Brugervejledning

SMART Ink. Windows -operativsystemer. Brugervejledning SMART Ink Windows -operativsystemer Bruervejlednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer dit SMART-produkt, iver vi di besked, når der er nye funktioner o softwareopraderiner. Foreta reistrerin online på

Læs mere

Bridgit 4.6. Brugervejledning

Bridgit 4.6. Brugervejledning Bridit 4.6 Bruervejlednin Meddelelse om varemærker Bridit, SMART Board, SMART Meetin Pro, SMART Notebook, SMART Podium, SMART Hub, smarttech, SMART-looet o alle SMART-sloaner er varemærker eller reistrerede

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

SMART Table -software og SMART Table Værktøj. Brugervejledning

SMART Table -software og SMART Table Værktøj. Brugervejledning SMART Table -software o SMART Table Værktøj Bruervejlednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer dit SMART-produkt, iver vi di besked, når der er nye funktioner o softwareopraderiner. Reistrer produktet

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Windws -perativsystemer Bruervejlednin Meddelelse m varemærker SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, SMART-let alle SMART-slaner er varemærker eller reistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

SMART Notebook Softwarevejledning

SMART Notebook Softwarevejledning SMART Notebook Softwarevejledning SMART Bord Softwareversion 10 Til Windows operativsystemer SMART Technologies ULC Corporate Headquarters 3636 Research Road NW Calgary, AB T2L 1Y1 CANADA Tlf.: 1.888.42.SMART

Læs mere

SMART Notebook Softwarevejledning

SMART Notebook Softwarevejledning SMART Notebook Softwarevejledning SMART Bord Softwareversion 10 Til Windows operativsystemer SMART Technologies ULC Corporate Headquarters 3636 Research Road NW Calgary, AB T2L 1Y1 CANADA Tlf.: 1.888.42.SMART

Læs mere

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Notebook, Pen-id, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Afgræns det. Det unikke på den enkle måde. Selve spillet

Afgræns det. Det unikke på den enkle måde. Selve spillet TÆNK FØR DU UDSKRIVER Afgræns det Selve spillet Afgræns det hjælper eleverne med at formulere og stille spørgsmål om en bred vifte af emner. Spillet fremmer analytisk tænkning hos børnehavebørn og elever

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Compass GPS installation

Compass GPS installation Compass GPS installation Billederne i dette dokument er alle taget fra en computer med Windows XP, og kan derfor se en smule anderledes ud, hvis Compass GPS installeres på en computer med Windows 7 eller

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider.

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider. Startvejledning Microsoft Publisher 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Føj dine

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1 Side 1 Denne vejledning er blot et lille eksempel på hvordan man også kan bruge Photofiltre 7 som en slags grafikprogram. Det er med udgangspunkt i f.eks. min hjemmeside hvor vi vil bruge den blå farve

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7 Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Table of Contents Page 2

Table of Contents Page 2 SMARTBOARD Table of Contents Smart Notebook på ipad... 3 Installer App... 4 Smart Notebook skærmbilledet på ipad... 5 Brug fotos fra Ipad... 7 Sådan åbner du eksistende notebookfiler på din ipad... 9 Spil...

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

Windows Live Movie Maker-alle funktioner.

Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Her vises brugen af funktionerne i programmet til at lave en film bestående af dine billeder og video/film klip. Læg egen tale og/eller musik på filmen. 1: Åbn

Læs mere

Sådan kommer du godt igang -guide

Sådan kommer du godt igang -guide Sådan kommer du godt igang -guide Log på: Åbn SDUs e-læringsplatform ved at åbne din internetbrowser og indtaste adressen: http://elearn.sdu.dk Klik på Login Indtast brugernavn (username) og adgangskode

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11 Introduktion til OneDrive Windows-selvstudium: Side 11 af 11 I Windows 8.1 og Windows RT 8.1 kan du nemt gemme dine filer i OneDrive og åbne dem fra en hvilken som helst enhed, f.eks. din pc, tablet eller

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R VIGTIGT: Denne opdateringspakke er KUN beregnet for Clarion 2-DIN modellen NX702E!!!! Opdateringspakke 1 af 3. Denne opdatering indeholder tre forskellige opdateringer. Derudover findes der en MPEG opdatering,

Læs mere

Sådan redigerer du med Audacity. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb

Sådan redigerer du med Audacity. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb Sådan redigerer du med Audacity Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1 Hvad kan Audacity? Audacity er et freeware lydredigeringsprogram. Programmet kan: fungere som lydoptager (ex optage fra mikrofonindgangen

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner Start et nyt dokument Start Word: Dobbeltklik på ikonen på skrivebordet (hvis der er en!). Klik på Word-ikonen i proceslinjen

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Kom i gang med E- tavlen

Kom i gang med E- tavlen Kom i gang med E- tavlen Brugen af Smartboard software Ordrup Gymnasium 2010 Indledning Før du kan gå i gang med at bruge E-tavlen derhjemme, skal du installere softwaret Smartboard på din computer. Følg

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Picasa billedalbum og webalbum

Picasa billedalbum og webalbum Picasa billedalbum og webalbum Billedalbum og redigerings-værktøj Picasa er et billedalbum, som kan bruges til at opbevare, registrere, bearbejde og ordne sine digitale fotos i. Desuden kan du uploade

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Kom godt i gang med Office 365, download af Office 365, OneDrive samt Word, Excel og PowerPoint Version 1.03 (13.

Læs mere

Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates

Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates For at få SketchUp til at virke skal programmet først sættes op Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates Herefter vælges Window -> Entity Info Kontroller at units er i

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Introduktion til Orddatabasen

Introduktion til Orddatabasen Introduktion til Orddatabasen Skærmviste ordbanker udgør en nyttig teknik til at indføre elever i ordbehandling og skrivning ved hjælp af en computer. Børn lærer generelt at genkende ord, før de kan sammensætte

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Handel på Internettet Pricerunner side 1 af6 www.pricerunner.dk Pricerunner er en side hvor man kan sammenligne produkter og priser. Det er muligt at filtrere sin søgning og at søge i emner, eller på et

Læs mere