CampusNet. En brugervejledning. Business and Social Sciences, Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CampusNet. En brugervejledning. Business and Social Sciences, Aarhus Universitet"

Transkript

1 CampusNet En brugervejledning Business and Social Sciences, Aarhus Universitet version DA 7 august 2012

2 Du er velkommen til at sende kommentarer, rettelser eller forbedringsforslag til den Campusnet-redaktionsansvarlige:. Margit Grønborg, Denne vejledning opdateres løbende i takt med, at nye funktioner bliver implementeret. Dette er version 7, august 2012.

3 Indholdsfortegnelse Hvad er CampusNet?... 4 Adgang til CampusNet (login-procedure)... 5 App til iphone eller Android... 6 CampusNet-brugerfladen... 7 Søgefunktion... 8 Rettighedssystemet i CampusNet... 9 Deltagerliste Opgaver Plagieringskontrol Kalender Meddelelser/ s Layout i tekstfelter indsættelse af billede Debatforum Fildeling og versionsstyring Links Bibliotek og E-kompendier Adgang til gamle fag/grupper via Arkiv Udskrivning fra CampusNet Opdatering og visning af brugerprofil Personlige indstillinger Administration af CampusNet-grupper Klargøring op til semesterstart Hjælp og support... 35

4 Hvad er CampusNet? CampusNet er et webbaseret og interaktivt kommunikationsværktøj, som giver ansatte og studerende på BSS, Aarhus Universitet nem og fleksibel adgang til et væld af undervisningsrelevante oplysninger og mulighed for at udveksle informationer og dokumenter med hinanden, f.eks. på holdet eller på instituttet. Oplysningerne i CampusNet stammer fra mange forskellige kilder (studerende, undervisere, administrationen, biblioteket), men gøres tilgængelige via ét centralt websted, hvor hver bruger på BSS får tildelt specifikke rettigheder, som sikrer en personaliseret adgang til systemet. Den enkelte studerende kan finde oplysninger om sit studium, om de fag, vedkommende følger, det materiale eller de meddelelser, som underviserne lægger ud til holdet, lister over medstuderende, adgang til netkompendier, og meget mere. Underviseren kan finde oplysninger om de studerende, sende meddelelser og lægge materiale og opgaver ud til de studerende, oprette debatfora til diskussion af fagrelevante emner og meget andet. Studieadm. system Matrikel Fagkatalog Bibliotekssystem Undervisere & sekretærer Meddelelser og nyheder Fildeling og materiale Debatforum Links mm. Studerende Kommunikationsafdeling 4

5 Adgang til CampusNet (login-procedure) Sådan kommer du ind i CampusNet 1. Start din internet-browser (f.eks. Internet Explorer). 2. Indtast web-adressen i adressefeltet og tryk på returtasten, således at CampusNet-logon-siden indlæses. 3. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og klik på Log onknappen. NB: Studerende og faste medarbejdere skal bruge samme brugernavn og adgangskode som til mailsystemet eller netværket på BSS. Eksterne brugere får tilsendt et brugernavn og en adgangskode af sekretæren på deres institut/afdeling. CampusNet trækker oplysninger fra AU's studieadministrative system (STADS), personregistret (Matriklen) og Fagkataloget. Derudover fodres systemet dagligt af undervisere, sekretærer og studerende. 4. Når du er logget på CampusNet, vises dit navn over den øverste bjælke, og de grupper (organisationsenhed/fag...), som du er tilknyttet, vises i menuen til venstre. Du kan også logge på med NemID. Hvis du bruger en offentlig computer, skal du huske at logge af, inden du forlader CampusNet, så andre ikke kan misbruge dine oplysninger: > Klik på Log af i øverste højre hjørne eller luk samtlige browser-vinduer. NB: Hvis du er inaktiv i CampusNet i over 20 minutter, udløber din session af sikkerhedsmæssige årsager, og når du kommer tilbage, vil du blive bedt om at logge på igen. Så vidt muligt vil systemet dirigere dig til den side, du var på, inden du blev logget af. 5

6 App til iphone eller Android Du kan også få adgang til informationer på CampusNet via en app til mobiltelefonen. App'en viser de ting, der bliver mest brugt i CampusNet: beskeder, filer, kursusinformation og deltagerlister, og giver desuden adgang til ens private filer. Opsætningen af de forskellige services skal indtil videre stadig foregå i det "rigtige" CampusNet, men man kan her se de ting, man har brug for i dagligdagen. Android app'en kan findes ved at klikke her: IPhone app'en kan findes ved at klikke her: 6

7 CampusNet-brugerfladen CampusNet-brugerfladen skelner mellem fire forskellige menuer: En overordnet menu øverst på siden med en række eksterne links og brugerens navn til højre. En personlig menu med samlet overblik over meddelelser, aflysninger, personlige indstillinger mv. En gruppemenu (eller venstremenu), som viser en oversigt over de grupper (organisationsenhed, uddannelse, fag, grupper, interessegrupper...), som brugeren er tilknyttet. Hver gruppe har sin egen undermenu. Midt på siden (inden for det hvide område) vises først de aktuelle nyheder, herefter det der er valgt i menuerne. En højremenu, som viser en oversigt over de seneste meddelelser fra biblioteket og de grupper, du er medlem af, senest tilføjede filer og seneste indlæg i debatfora. CampusNet-universet består af mange forskellige grupper En gruppe kan f.eks. være et institut (eller anden organisationsenhed), en uddannelse, et fag, et hold, en undergruppe eller en interessegruppe. Interessegrupper kan oprettes af alle CampusNet-brugere - i modsætning til andre slags grupper, som kun kan oprettes som undergrupper til de grupper, hvor man har administratorrettigheder. En medarbejder er tilknyttet: - et institut/en afdeling - de fag, han er fagansvarlig for - de fag og hold, han underviser i - evt. arbejds- og interessegrupper En studerende er tilknyttet: - en uddannelse - de fag og hold, han er tilmeldt (via Studieadministrationen) - evt. interessegrupper og andre grupper Hver gruppe har sit selvstændige område med, fildeling, kommunkationskanaler og mulighed for egen kalender. Kun gruppens deltagere har adgang til gruppen og dens indhold. I hver enkelt gruppe har de forskellige deltagere særlige roller og rettigheder i henhold til deres funktion i gruppen. 7

8 Sådan navigerer du rundt i CampusNet Når du logger på CampusNet, bliver du identificeret af systemet, og på skærmen vises dit navn og en række målrettede nyheder. Ligeledes vises en oversigt over de grupper, du har adgang til i venstre gruppemenu, og i højremenuen de seneste meddelelser, filer mm. (se forrige side). Når du klikker på en gruppe, bliver gruppeoversigten afløst af gruppens egen menu, og du får at vide, hvilke rettigheder du har i den pågældende gruppe. Vil du tilbage til forsiden, skal du klikke på browserens tilbage-pil eller på ordet Forside lige under den øverste, personlige menu. Bemærk, at samtlige fag består af 2 niveauer: fagets niveau (som har fagets navn og bl.a. linker til fagbeskrivelsen i Fagkataloget) og holdets niveau (benævnt Class XX). Af hensyn til ensartetheden i systemet bør alle undervisningsaktiviteter foregå på holdniveau. Derfor bør administrator fjerne de overflødige tjenester på fagniveau via menupunktet Administrér (læs hvordan på side 30). Via din personlige menu får du adgang til relevante oplysninger i oversigtsform på tværs af de forskellige grupper, du er tilknyttet. Ved at klikke på Mine meddelelser kan du f.eks. se alle aktuelle meddelelser fra alle dine grupper på én gang. Søgefunktion En søgefunktion i øverste højre side af skærmbilledet muliggør søgning i meddelelser, velkomsttekster, debatfora samt filnavne med tilknyttede beskrivelsesfelter. Søgning kan foretages inde i en gruppe eller globalt fra forsiden af CampusNet. Man kan vælge at søge inden for en bestemt kategori, eller i alt CampusNet-indhold, også i udløbne grupper og meddelelser etc. Små ikoner på resultatlisten fra en søgning viser, i hvilken funktionalitet søgeordet optræder. 8

9 Rettighedssystemet i CampusNet I CampusNet er der 3 rettighedsniveauer: bruger forfatter administrator En bruger kan læse alt, uploade filer i åbne mapper, skrive indlæg i debatfora og oprette egne interessegrupper. Derudover kan en forfatter sende meddelelser, oprette mapper i fildeling, indsætte aktiviteter i gruppens kalender osv. (dvs. det samme som administrator, bortset fra adgangen til Administrér-knappen). En administrator kan administrere gruppen, dvs. tilføje og fjerne medlemmer, styre rettigheder, ændre fagenes udløbsdato, oprette undergrupper o.l. Hvem har hvilke rettigheder (som standard)? En studerende har bruger-rettigheder på de hold og fag, han er tilmeldt En underviser er typisk administrator på sit fag og/eller sit hold En underviser kan evt. være forfatter, hvis der er flere undervisere på samme hold En fagansvarlig har administrator-rettigheder til sine fag, selvom vedkommende ikke underviser i faget Hjælpelærer/Øvelseslærer er typisk forfatter på holdet Den, som opretter en interessegruppe, får automatisk tildelt administrator-rettigheder i den pågældende gruppe Bemærkninger I hver gruppe anbefales det at nøjes med én administrator (flere administratorer kan risikere at modarbejde hinanden), evt. en eller to forfattere (f.eks. hjælpelærere eller studentermedhjælpere) og resten brugere (f.eks. de studerende på et hold). En person kan være administrator i en gruppe og bruger i en anden. Du kan læse mere om rettigheder på side 30. 9

10 Deltagerliste Menupunktet Deltagerliste under hver organisationsenhed, fag eller gruppe giver en oversigt over samtlige deltagere i enheden eller gruppen. Deltagerlisten viser billede (hvis synligt, se nedenfor), navn, -adresse, tlf. og adresse (kontor). Hvis man klikker på en deltager, får man vist flere detaljer om vedkommende. Som udgangspunkt er billede og privatadresse skjulte felter, dvs. at felterne kun vises, hvis den enkelte bruger har åbnet op for det. Vær opmærksom på, at du øverst i feltet Visning skal vælge Liste (m. billeder), hvis du vil se de tilgængelige billeder i deltagerlisten. Det er let at finde og eksportere oplysninger om en person eller en gruppe af personer via deltagerlisten. Sådan finder du en bestemt person Indtast et søgeord (fornavn, efternavn...) i søgefeltet i den øverste grå kasse og tryk på returtasten. NB: Du kan nøjes med at skrive en del af navnet. Hvis du f.eks. skriver niels, vil den automatisk søge på alle de navne, som indeholder bogstavkombination niels (Niels, Nielsen, Danielsen, osv.) Sådan eksporterer du en deltagerliste til brug i andre programmer 1. Vælg Eksportér i feltet Visning og vælg evt. separator, dvs. det tegn, der skal stå mellem hvert felt i eksportfilen. Som standard er det semikolon. 2. Vælg vha. flueben, hvilke felter du gerne vil have med på din liste. 3. Klik på knappen Eksportér til tekstfelt, hvis du ønsker at få listen præsenteret som ren tekst, som du kan kopiere over i et andet program. eller Klik på Eksportér til fil, hvis du ønsker listen gemt i kommasepareret csv-format, som kan åbnes i Excel. Alt efter om filen skal åbnes i Excel eller bare gemmes på din computer, kan du vælge hhv. Åbn eller Gem. Som standard får filen navnet eksport.csv, men det kan du ændre efter ønske. 10

11 Opgaver I alle fag- eller holdgrupper har de studerende mulighed for at uploade besvarelser til en opgave. I modsætning til fildeling er det kun opgavestiller (gruppens forfatter eller administrator) og den enkelte studerende, som har adgang til besvarelsen. Sådan opretter du en opgave 1. Klik på Opret ny hjemmeopgave/rapportaflevering 2. Udfyld feltet Opgavenavn 3. Klik på Browse og vælg opgavefilen, eller skriv opgaveteksten i feltet Beskrivelse 4. Udfyld starttidspunkt og klokkeslæt for offentliggørelse af opgaven 5. Udfyld sluttidspunkt og klokkeslæt for afleveringsfristen 6. Klik på Opret opgave og dernæst på Gå tilbage til oversigten. Sådan henter du de studerendes besvarelser 1. Klik på den aktuelle opgave, hvor antallet af besvarelser fremgår. Listen er sorteret efter afleveringstidspunkt med de seneste øverst. 2. Klik på den studerendes navn eller studienummer for at få adgang til filerne. Alle filerne kan downloades samlet som en zip-fil (Hent alle som.zip), hvor filerne optræder i mapper, som er navngivet med de studerendes brugernavne. Såfremt en studerende har afleveret efter fristens udløb, er besvarelsen angivet med rødt. De studerende kan aflevere, så længe underviseren ikke har lukket opgaven. For at lukke opgaven: 1. Vælg den aktuelle opgave i sektionen Afsluttede opgaver 2. Klik på Luk opgave ud for meddelelsen Opgaven er åben. Der kan derfor stadig afleveres og redigeres i besvarelserne. I forbindelse med eksamen oprettes specielle eksamensgrupper, som anvendes som beskrevet ovenfor. 11

12 Plagieringskontrol Eksamensopgaver, der afleveres digitalt i CampusNets opgavemodul bliver automatisk kontrolleret for plagiering via den integrerede plagieringskontrol URKUND. Ansatte, som ikke samtidig har en studerende-profil i Matriklen/CampusNet, har også mulighed for at checke en fil manuelt, uden at filen først skal afleveres/uploades i opgavemodulet. 1. Klik på Manuelt plagiattjek i den personlige menu (øverst). 2. Klik på Browse for at finde frem til filen. 3. Klik på Upload. Når filen er uploadet foregår plagieringskontrollen som ved automatisk kontrol. Vær opmærksom på, at filer kontrolleret via denne indgang ikke indlemmes i URKUNDS arkiv. Den vil derfor ikke indgå i det fremtidige sammenligningsgrundlag for andre opgaver. Mere information om URKUND kan findes på denne side: 12

13 Kalender Kalenderfunktionen i CampusNet kan findes frem i en CN-gruppe fra venstremenuens punkt Administrer > Adgang til tjenester. En gruppekalender administreres af gruppens administrator og evt. forfattere, og den indeholder aktiviteter, som er relevante for alle deltagere i gruppen (f.eks. et fag eller et institut). Sådan indsætter du en ny aktivitet: 1. Klik på Indsæt ny aktivitet 2. Indtast dato, starttid, sluttid mm. og afslut med et klik på Gem-knappen. VIGTIGT: Husk at indtaste en overskrift i aktiviteten. Det er overskriften, som vil være synlig i kalenderen, og det er den, som brugerne vil kunne klikke på for at læse aktivitetens indhold. Sådan redigerer/flytter/sletter du en aktivitet: 1. Klik på aktivitetens overskrift 2. Klik på Rediger/Slet (hvis du sletter, skal du ikke gå til pkt. 3) 3. Redigér teksten efter ønske og klik på Gem. Integration med andre kalendere Indholdet fra CampusNet-kalenderen kan med icalendar integreres med andre kalenderprogrammer, fx Microsoft Outlook 2007 og Google Calendar. Aktiviteter i CampusNetkalenderen kan dermed automatisk overføres og opdateres i den kalender, du normalt bruger til andre aftaler og aktiviteter. Gå ind i den ønskede gruppes kalender Vælg linket icalendar udgivelse Følg linket under overskriften for den ønskede kalender Vælger du at integrere kalenderen med Microsoft Outlook kan du i dialogboksen klikke på Advanced, for at lave forskellige ændringer og indstillinger i kalenderen. Ellers vælges Yes for at installere og abonnere på opdateringer af CampusNetkalenderen. Derved overføres kalenderaktiviteterne fra CampusNet-kalenderen til Outlookkalenderen under overskriften Other Calendars, hvorfra den kan vælges eller fravælges. Der kan så vises de to sideløbende kalendere, og aktiviteter fra CampusNetkalenderen kan med musen trækkes direkte over i Outlook-kalenderen. 13

14 Meddelelser/ s Hvis man har forfatter- eller administrator-rettigheder i en CampusNet-gruppe har man mulighed for at sende meddelelser ud til gruppens medlemmer. Disse meddelelser vises i CampusNet via gruppemenuens Meddelelser samt under Mine meddelelser i den personlige menu. Som standard udsendes de også som til medlemmernes officielle e- mail-adresse. Sådan sender du en meddelelse til gruppens medlemmer: 1. Klik på den relevante gruppe (vær opmærksom på, at der er forskel på fag og hold, da et fag kan bestå af mange hold, som igen kan være såvel forelæsnings- (fx F01) som undervisningshold (fx U01). 2. Klik på Meddelelser 3. Klik på Indtast ny meddelelse 4. Tjek, at der står den rigtige gruppe ud for overskriften Gruppe 5. Vælg prioritet (Høj og Normal udsendes også som mail, Lav vises kun i Campus- Net) 6. Indtast udløbsdatoen i rækkefølgen dag-måned-år (dd-mm-yy) (udløbsdatoen er datoen for, hvornår meddelelsen skal fjernes igen) 7. Indtast emne/overskrift 8. Indtast evt. link (f.eks. kan du copy/paste linket til en bestemt mappe eller et bestemt dokument, som du omtaler i meddelelsen, hvad enten det befinder sig i CampusNetfildelingen eller andre steder på www) 9. Indtast selve teksten (max tegn) 10. Klik på Se meddelelse for at tjekke om alt står, som det skal 11. Er du tilfreds, trykker du på Udsend denne meddelelse. Ellers klikker du på Arbejd videre med denne meddelelse. Når meddelelsen er sendt, kan du stadig redigere i den, men det vil kun have indflydelse på den udgave af meddelelsen, som kan læses i CampusNet. Når du trykker på Gem udsendes der IKKE nogen ny mail, uanset prioritet. Under menupunktet Mine meddelelser får du en oversigt over alle aktuelle meddelelser fra de fag, grupper og organisationsenheder, som du er tilknyttet. Det er også muligt at genfinde udløbne meddelelser ved at klikke på Vis også udløbne meddelelser. Klik på for at se hele meddelelsen eller Fold alle ud for at se dem alle. Under Indstillinger i den personlige menu kan du til- og fravælge, hvilke gruppers meddelelser, der skal integreres (= være synlige) via Mine meddelelser (se side 26). NB: I meddelelser, der udsendes som via CampusNet, bliver der tilføjet CN: foran afsenderens navn, og hvis modtageren vælger at besvare meddelelsen, kommer afsenderens rigtige -adresse automatisk op i Til-feltet. 14

15 Layout i tekstfelter indsættelse af billede Der kan i udvalgte felter, typisk tekstfelter, tilføjes html-koder enten ved hjælp af en editor eller ved direkte html-kodning. Det betyder fx at man ved hjælp af editoren kan indsætte billeder, tabeller, symboler og i øvrigt formatere sin tekst, som man ønsker. CampusNets html-editor Eksempel på Velkomsttekst til et fag Indsæt billede i et CampusNet-tekstfelt For at billedet kan indsættes via editoren skal det pågældende billede uploades til en webserver eller til fildelingen i en gruppe: 1. Upload billedet til fildelingen i den gruppe, du skriver til 2. Højreklik på det pågældende billede i fildelingen og vælg Copy Shortcut 3. Gå til fx et fags velkomstside og klik på Indtast/Rediger velkomsttekst 4. Klik på knappen Indsæt billede 5. Højreklik i feltet URL i den dialogboks, der kommer frem og vælg Paste 6. Indtast evt. alternativ tekst og udfyld felterne for størrelse og placering 7. Klik på OK. Man kan også copy/paste et billede ind på siden, men dette kan medføre Security-advarsel, hver gang siden vises. 15

16 Debatforum Et debatforum er et sted, hvor deltagerne i gruppen har mulighed for at diskutere bestemte emner skriftligt. Det kan være et meget nyttigt værktøj i forbindelse med undervisning (f.eks. ifm. opgaveskrivning, diskussion af faglige spørgsmål, eksamensforberedelse), men for at virke effektivt kræves det, at der holdes liv i debatten. Hver CampusNet-gruppe har ét debatforum, som kan indeholde et eller flere rum, som kun administrator og forfatter kan oprette. Der skal oprettes mindst ét rum, før diskussionerne kan starte. I hvert rum kan alle skrive indlæg, enten ved at besvare et eksisterende indlæg, dvs. deltage i en eksisterende diskussion, eller ved at oprette en ny tråd for at starte en ny diskussion. I højremenuen under overskriften Debatter kan du se de seneste indlæg i de debatfora, du er tilknyttet. Når du klikker på Debatforum i en bestemt gruppe (eller på Mine debatter), kan du få et overblik over, hvor mange ulæste indlæg der er i hvert af de rum, du er tilknyttet. Derudover fremstår de nye indlæg i hvert enkelt rum klart med fed overskrift. Vælger du et rum og klikker på en af overskrifterne i oversigten kan du som administrator på knappen Se historik tjekke om, hvornår og af hvem de enkelte indlæg er læst. Hvis du ønsker det, kan du i oversigten slå historik-funktionen fra (knappen Deaktiver historik), hvorefter indlæggenes historik ikke længere bliver registreret. Du kan overvåge en diskussion ved i oversigten at sætte flueben under Overvåg ud for den enkelte tråd. Derved vil du få tilsendt en mail, hver gang der kommer et nyt indlæg i diskussionen. Som udgangspunkt kan intet slettes i et debatforum. Du kan kun redigere eller slette egne indlæg, så længe de er ubesvarede. Til gengæld kan du til enhver tid omdøbe et rum og ændre rummets beskrivelsestekst. Sådan opretter du et nyt debatrum 1. Klik på knappen Opret nyt rum 2. Giv rummet et sigende navn ved at indtaste en overskrift og evt. tilføje en kort beskrivelse af rummets formål i tekstfeltet 3. Klik på Opret Sådan læser du indlæggene i et debatforum 1. Klik på det rum, du gerne vil besøge 2. Klik på den tråd (= diskussionsemne), du gerne vil se 3. Klik på et enkelt indlæg for at se indlægget i sin helhed, eller klik på knappen Åbn alle indlæg for at se alle indlæg på én gang. 16

17 Sådan besvarer du et indlæg 1. Klik på det indlæg, du gerne vil besvare 2. Klik på Svar på indlæg 3. Udfyld tekstfeltet og klik på Send indlæg. Sådan starter du en ny diskussion 1. Klik på Ny tråd 2. Giv din tråd en sigende overskrift (meget vigtigt!) 3. Indtast dit indlæg i tekstboksen og klik på Send indlæg. Sådan downloader du hele debatforummets indhold i en tekstfil 1. Klik på Oversigt over alle rum 2. Klik på Download forum som tekst 3. Angiv, hvad tekstfilen skal hedde, og hvor du vil gemme den. 17

18 Fildeling og versionsstyring I hver gruppe (organisationsenhed, fag...) er der under menupunktet Fildeling mulighed for at udveksle elektroniske dokumenter med de andre i gruppen (f.eks. Word- eller PDFfiler, PowerPoint-præsentationer eller billedmateriale). Kun de personer, der har tilknytning til faget og/eller gruppen har mulighed for at uploade (= sende) eller downloade (= hente) filer i det pågældende fildelingssystem. Derved sikrer man evt. copyright-beskyttet materiale mod misbrug. Fildelingsområdet består af et topniveau og en række mapper og filer ordnet i en mappestruktur. Der er 2 forskellige slags mapper: åbne mapper, som alle kan uploade til og downloade fra materialemapper, som kun forfattere og administratorer kan uploade til, men som alle kan downloade fra. NB: Topniveauet betragtes som en materialemappe, og almindelige brugere kan derfor ikke uploade filer til topniveauet. Hvis man gerne vil give almindelige brugere mulighed for at uploade til fildelingen, skal man oprette mindst én åben mappe til formålet. Sådan downloader du en fil: 1. Klik på Fildeling for at se oversigten over tilgængelige mapper og filer 2. Klik på en mappe (dvs. mappens navn) for at se mappens indhold. 3. Klik på den ønskede fil (dvs. på filnavnet, f.eks. testing.doc) 4. Vælg om dokumentet skal åbnes med det samme eller gemmes på din computer først. Sådan uploader du en fil: 1. Klik på Fildeling 2. Klik dig hen til den mappe, som du gerne vil uploade til 3. Klik på Upload fil 4. Find filen frem ved hjælp af knappen Browse 5. Indtast en beskrivelse af filen (f.eks. hvad den indeholder, og hvad den kan bruges til) 6. Indtast fra- og til-dato, hvis dokumentets visning skal begrænses (ellers skal feltet bare være tomt) 7. Klik på knappen Upload 8. Når filen er uploadet vises teksten Filen er blevet uploadet efterfulgt af linket Send en meddelelse med link til denne fil. Du kan således meddele gruppens medlemmer, at der er uploadet en ny fil, og de kan vha. linket klikke sig direkte til den. NB: Som almindelig bruger kan du kun uploade filer til åbne mapper. Du kan ikke uploade til topniveauet eller til materialemapper. 18

19 Sådan sletter du en fil: 1. Markér den eller de fil(er), som du gerne vil slette ved at sætte flueben i Markérkolonnen yderst til højre på listen 2. Klik på Slet markerede nederst på siden 3. Bekræft sletningen. NB: Almindelige brugere har kun adgang til at slette egne filer. Sådan opretter du en mappe: 1. Klik på Opret ny mappe 2. Giv din mappe et navn og en beskrivelse 3. Vælg, om mappen skal være en åben mappe (standard) eller en materialemappe. 4. Klik på Gem. Sådan redigerer du en fil/mappe: 1. Klik på Redigér ud for den pågældende fil/mappe 2. Foretag de ønskede ændringer 3. Klik på Gem. Sådan sorterer du mapperne/filerne Som forfatter/administrator har du nu mulighed for at bestemme standardsorteringen for mapper og filer i Fildelingen. Hvis du ikke angiver noget, sorteres mapper og filer alfabetisk. NB: Den enkelte bruger har til enhver tid mulighed for at sortere om ved at klikke på en kolonneoverskrift. 1. Stil dig på det fildelingsniveau, hvor du ønsker at bestemme sorteringsrækkefølgen 2. Klik på Angiv sortering 3. Sæt flueben ved Brugerdefineret standardsortering 4. Vælg en kviksorteringsmetode og/eller sortér manuelt ved at bruge pilene op og ned. Versionsstyring Når du uploader en fil, sættes den automatisk under versionskontrol. Det betyder, at du kan uploade en ny udgave af den på et senere tidspunkt uden at slette den oprindelige fil. Det kan være relevant i forbindelse med gruppearbejde/samarbejde. Hver gang der uploades en ny version af et dokument, får den nye version et nyt nummer. Det er altid den seneste version, der vises først. Hvis du gerne vil se tidligere versioner af et dokument, skal du klikke på versionsnummeret (f.eks. ver. 2) i kolonnen Version. Hvis du vil undgå, at andre i gruppen arbejder med et dokument samtidig med dig, kan du "låse" filen: Klik på versionsnummeret og derefter på knappen Lås. Så vil der under versionsnummeret stå (låst) og det vil ikke være muligt at uploade nye versioner, før filen er låst op. Til gengæld vil den seneste version stadig kunne downloades. 19

20 Links Via menupunktet Links kan en forfatter eller administrator i en bestemt CampusNetgruppe angive en række links, der knytter sig til gruppen. Sådan opretter du et nyt link i en CampusNet-gruppe 1. Klik på menupunktet Links i gruppens venstremenu 2. Klik på Nyt gruppelink 3. Giv linket et navn, evt. en kort beskrivelse og indtast (eller copy-paste) web-adressen (også kaldt URL)) NB: Hvis du linker til en ekstern side, anbefales det, at du sætter flueben foran Åbn i nyt vindue. Derved sikrer du, at CampusNet-vinduet forbliver åbent i baggrunden. 4. Marker Til venstremenu, hvis du vil have linket til at optræde i gruppens venstremenu under overskriften Gruppens links 5. Klik på Gem nyt link. Sådan redigerer du et eksisterende link 1. Klik på Rediger-ikonet ud for det pågældende link 2. Foretag de ønskede ændringer 3. Klik på Gem redigeret link. Sådan sletter du et eksisterende link Klik på Slet-ikonet ud for det pågældende link NB: Pas på! Linket slettes uden yderligere varsel! Sådan flytter du rundt på linkene Klik på op- eller ned-pile ( og ) for at flytte det enkelte link op eller ned ad listen. Via menupunktet Mine links i den personlige menu får du en oversigt over de links, som er tilgængelige under de forskellige grupper, som du har adgang til. Derudover kan du oprette din egen personlige linksamling, som kun du kan se: Klik på Nyt personligt link øverst til højre og følg den samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor. 20

21 Bibliotek og E-kompendier Mit bibliotek Via Mit bibliotek i den personlige menu kan du få adgang til bibliotekssystemet uden at indtaste dit biblioteksbrugernavn og -adgangskode. Du kan se dine låneroplysninger, søge litteratur, reservere materiale, forny dine lån ol. Derudover vil hjemkaldelser og meddelelser fra biblioteket kunne sendes til din adresse (se side 26) og desuden være synlige under Mit bibliotek og Mine meddelelser samt øverst i højremenuen under overskriften Beskeder fra biblioteket. Hvis ikke du har adgang til Mit bibliotek, skyldes det sandsynligvis, at du ikke er registreret som bruger på biblioteket, eller at dit brugernavn og adgangskode til biblioteket ikke er indtastet korrekt i Matriklen. Kontakt venligst din institutsekretær eller Dorte Uldbjerg på biblioteket. E-kompendier Mange undervisere vælger at udgive deres kompendier digitalt i CampusNet. Således er pensumlitteraturen tilgængelig i fildeling side om side med andet undervisningsmateriale. Kompendiet udarbejdes i et samarbejde mellem underviser og bibliotek og baserer sig på bibliotekets trykte og elektroniske materialer. Biblioteket har clearet rettighederne med de enkelte forlag og Copy-Dan, og på den måde er der taget hensyn til de ophavsretlige forhold. Det er muligt at se kompendier fra de seneste semestre via fildeling på institut-niveau. Kontakt venligst din kontaktperson på biblioteket for at få yderligere information om e- kompendier. 21

22 Adgang til gamle fag/grupper via Arkiv Når en CampusNet-gruppe udløber (f.eks. når et fag afsluttes), bliver den arkiveret, dvs. den forsvinder fra venstremenuen, men er stadig tilgængelig for gruppens medlemmer via menupunktet Arkiv i den personlige menu. Det betyder, at alt det materiale, som ligger i fildelingen på arkiveringstidspunktet, bliver liggende til evt. senere brug. Man kan dog ikke uploade nyt materiale i Fildelingen til en udløbet gruppe. Udløbsdato Som standard bliver forårsfag arkiveret 1. august og efterårsfag 1. februar, men administratorer har mulighed for at ændre denne udløbsdato (se hvordan på side 31). Almindelige grupper har som standard ikke nogen udløbsdato, men det er muligt at indsætte en. Interessegrupper udløber automatisk, hvis der ikke er aktivitet i en længere periode. NB: Når et fag arkiveres, tilføjes der et startsemesterpræfiks til navnet. F.eks. bliver faget Fællespropædeutikum med startsemester "Efteråret 2009" omdøbt til [09E Fællespropædeutikum] i forbindelse med arkiveringen. Derved bliver det lettere at skelne mellem forskellige udgaver/årgange af fag. Arkiv Når du klikker på menupunktet Arkiv i din personlige menu, kan du se en liste over alle de fag, du har været tilknyttet igennem årene, både de aktuelle og de afsluttede. Du kan kende forskel på aktuelle og afsluttede fag, ved at afsluttede fag er forsynet med et afkrydsningsfelt foran. For at få overblik over andre slags grupper (f. eks. interessegrupper), skal du klikke på Alle CampusNet-grupper. Sådan henter du en arkiveret gruppe frem 1. Klik på Arkiv i den personlige menu 2. Klik på Alle CampusNet-grupper, hvis den gruppe, du gerne vil hente fra arkivet, ikke er et fag 3. Sæt flueben ud for den gruppe, som du gerne vil hente frem igen (Hvis du ikke kan sætte flueben foran et fag, betyder det, at faget stadig er aktivt) 4. Klik på Gem ændringer. Når du vender tilbage til forsiden, kan du se den gamle gruppe i din venstremenu, og du har adgang til den, SOM OM den igen var aktiv. BEMÆRK: Når du har hentet en arkiveret gruppe frem, kan du ikke tilføje til eller ændre i fildelingen (upload, organisering mv.). For at fjerne den gamle gruppe fra venstremenuen igen skal du gå ind samme sted og fjerne fluebenet igen. 22

23 Sådan genopliver du en arkiveret gruppe Når du henter en udløben gruppe fra arkivet, er den kun synlig for dig. Hvis du ønsker at genoplive en gruppe, så alle medlemmer kan se den igen via deres venstremenu, skal du hente den fra arkivet (sæt flueben ud for gruppen og de tilgængelige undergrupper) og derefter ændre udløbsdatoen. 1. Vælg gruppen 2. Vælg Administrer 3. Vælg under overskriften Egenskaber for gruppen punktet Rediger eller Slet udløbsdato NB: Et fag, som har været arkiveret, bevarer semesterpræfikset, selvom udløbsdatoen ændres til en ny dato, som ligger ude i fremtiden. 23

24 Udskrivning fra CampusNet Hvis du gerne vil udskrive en side fra CampusNet (f.eks. en deltagerliste) uden at få de forskellige menuer med på udskriften, kan du bruge printfunktionen, som gemmer sig bag print-ikonet: Klik på printikonet, hvorved den aktuelle side åbner i udskriftsvenlig version i et nyt vindue uden CampusNet-menuer og baggrundsgrafik Man kan naturligvis også vælge Filer > Udskriv fra browserens menu og dernæst klikke på Udskriv. Herved udskrives hele siden fra CampusNet. 24

25 Opdatering og visning af brugerprofil Under Brugerprofil har du mulighed for at se dine personlige oplysninger. Nogle af disse oplysninger er tilgængelige for gruppens andre deltagere, og det er derfor vigtigt, at kontaktoplysningerne er korrekte. De personlige oplysninger, som vises på CampusNet, hentes fra Matriklen. Sådan redigerer du dine personlige oplysninger 1. Klik på Brugerprofil i din personlige menu. 2. Klik på Redigér egne personoplysninger, hvorefter et nyt vindue med overskriften Matriklen åbner. Det følgende gælder kun medarbejdere studerendes personlige oplysninger er samlet på én enkelt side. 3. Når du klikker på Redigér egne data, får du følgende oversigt: Person/konto: cprnummer, navn, titel Privat adresse: private oplysninger Profil Pxxxx Ansat: oplysninger knyttet til din ansættelse 4. Opdatér oplysningerne og klik på Opdatér. Ændringerne skal "godkendes" af den Matrikel-ansvarlige institutsekretær, før de optræder i CampusNet. Derved sikres, at sekretariatet altid har den mest opdaterede information om medarbejderne. Ud over Redigér egne data, er der en række andre menupunkter i Matriklen. Under Adressepræferencer kan man bestemme, hvilken adresse, der skal betragtes som den officielle, dvs. hvilken der skal vises i CampusNet. 25

26 Personlige indstillinger Under Indstillinger > Indstillinger for personlig menu kan du til- og fravælge menupunkter i din personlige menu. Hvis du f.eks. aldrig bruger din adressebog, kan du fjerne fluebenet ud for Adressebog, hvorved menupunktet Adressebog forsvinder fra menulinjen. NB: Eventuelle adresser i din adressebog bliver ikke slettet af, at du skjuler menupunktet Adressebog, og du kan til enhver tid gøre punktet synligt igen. Under Indstillinger >Indstillinger for fag og grupper kan du vælge, hvilke gruppers meddelelser og debatfora, du gerne vil have integreret i Mine meddelelser, Mine debatter. Hvis du f.eks. er fagansvarlig på et fag, som du ikke selv underviser i, kan det være en idé at fjerne fluebenet i kolonnen Integreret ud for det pågældende fag. Derved slipper du for at få uvedkommende data under dine Mine meddelelser og Mine debatter. På samme måde har du mulighed for at bestemme, om du ønsker at få tilsendt CampusNetmeddelelser som , så du både kan se dem i CampusNet og i dit mailbox. Standard-indstillingen er, at meddelelser med normal og høj prioritet bliver sendt som mails til gruppens deltagere, men hver bruger har mulighed for at ændre denne indstilling. Man kan vælge mellem: at få tilsendt alle meddelelser kun at få tilsendt højprioritetsmeddelelser at få tilsendt normal- og højprioritetsmeddelelser (standard) ikke at få tilsendt nogen meddelelse som mail. Den sidste indstillingsmulighed indebærer, at du ikke kan være sikker på, at dine studerende faktisk modtager s fra dig. Indstillinger for Biblioteksinfo Nederst på siden finder du muligheden for at modtage personlige meddelelser fx hjemkaldelser fra biblioteket som . 26

27 Interessegrupper En interessegruppe er en gruppe, som enhver bruger frit kan oprette i CampusNet, helt uafhængigt af andre grupper. Formålet med interessegrupper er at give primært de studerende mulighed for at oprette læsegrupper, diskussionsgrupper eller andre former for interesse-relaterede grupper. Når man opretter en interessegruppe, får man automatisk administrator-rettigheder til gruppen, hvilket betyder, at man kan invitere andre brugere til at blive medlem af gruppen. En interessegruppe kan være åben, halvåben eller lukket: en åben gruppe er en gruppe, som alle andre CampusNet-brugere uden videre kan få adgang til, hvis de er interesseret i at være med en halvåben gruppe er en gruppe, som andre CampusNet-brugere kan anmode om at blive medlem af. Det er gruppens administrator, som skal acceptere eller afslå anmodningen en lukket gruppe er en gruppe, som kun kan ses af gruppens medlemmer. Bemærk: en enkelt bruger kan maks. uploade 50 MB i alt til interessegrupper (KUN upload til interessegrupper tæller med). Sådan opretter du en interessegruppe Klik på Interessegruppe i den personlige menu og herefter på linket Opret interessegruppe Giv din interessegruppe et navn og en beskrivelse Angiv, om gruppen skal være åben, halvåben eller lukket Klik på Gem-knappen. Bemærk: Hvis du opretter en åben eller halvåben gruppe, er det vigtigt, at din beskrivelse er fyldestgørende, da det er den eneste information, som andre CampusNet-brugere kan se om gruppen. Sådan redigerer du en eksisterende interessegruppe Klik på gruppens navn i venstremenuen Klik på Administrér > Redigér navn og indstillinger Foretag dine rettelser og tryk på Gem-knappen. 27

28 Sådan "sletter" du en interessegruppe Interessegrupper kan ikke slettes, men du har selvfølgelig mulighed for at komme af med en gruppe, som du ikke længere ønsker at bruge. Her er dine muligheder: Du kan arkivere gruppen ved at give den en (ny) udløbsdato, hvorved hele gruppen med uændret indhold og medlemmer flyttes over til Arkiv og ikke længere kan fremsøges. - Klik på Administrér > Redigér eller slet udløbsdato og indtast dags dato i udløbsdato-feltet. Du kan slette indholdet i fildelingen, hvis det ikke længere giver nogen mening at bevare det. Derved frigøres plads til upload i andre interessegrupper. - Klik på Fildeling og slet en fil ad gangen. Du kan nøjes med at lukke gruppen, hvis du ikke ønsker flere medlemmer men i øvrigt vil bevare gruppen som den er. - Klik på Administrér > Redigér navn og indstillinger og klik på radioknappen ud for Lukket og til sidst på Gem-knappen. Endelig kan du fjerne medlemmer, hvis gruppen helt skal holde op med at eksistere. - Klik på Administrér > Fjern medlemmer, sæt flueben ud for de personer, som skal fjernes fra gruppen, og klik på knappen Fjern valgte medlemmer. Sådan finder du en åben eller halvåben gruppe De fleste grupper i CampusNet er lukket for tilgang, men det er muligt at bestemme, om en given gruppe skal være åben, halvåben eller lukket (se ovenfor). De åbne og halvåbne grupper kan fremsøges fra forsiden af Interessegruppe på den personlige menu: Klik på linket Søg åbne/halvåbne grupper Skriv et søgeord eller vælg evt. fra de nyeste 5 grupper Klik på Vis alle grupper, hvis du ønsker en total oversigt over åbne og halvåbne grupper. Hold øje med filforbruget Det er vigtigt at styre filforbruget i interessegrupper, da grænsen ligger på samlet 50 MB pr. bruger i interessegrupper og personlig mappe (Mine filer). Brug linket Filforbrug i interessegrupper på forsiden af Interessegruppe til at få overblik over dit forbrug. Sådan inviterer du andre CampusNet-brugere Man kan ikke bare tilføje en given person til en interessegruppe. Man skal invitere nye medlemmer, og det er op til den enkelte at acceptere eller afslå invitationen. 28

29 Hvis du inviterer Peter, får Peter tilsendt en mail med et link til den side i CampusNet, hvor han kan acceptere eller afslå invitationen. Lige så snart han accepterer, bliver han medlem af gruppen. Vælg den ønskede interessegruppe i venstremenuen Klik på Administrér > Invitér/godkend/afvis medlemmer Klik på Slå det op i brugerdatabasen Indtast personens navn og klik på Søg Klik på Vælg-knappen ud for den person, du gerne vil invitere, hvorved personens matrikel-id dukker op i feltet Klik på OK-knappen for at bekræfte invitationen Personen vises nu i din oversigt over inviterede brugere, indtil vedkommende accepterer eller afslår din invitation. Sådan bliver du medlem af en interessegruppe Hvis du ønsker at blive medlem af en åben eller halvåben gruppe, skal du klikke på gruppen i gruppeoversigten og dernæst klikke på Send anmodning. Sådan melder du dig ud af en interessegruppe Klik på Indstillinger i din personlige menu Find gruppen i din gruppeoversigt Klik på Afmeld-knappen i yderste højre kolonne. 29

30 Administration af CampusNet-grupper Som administrator for en gruppe har du adgang til menupunktet Administrér, hvor du kan bestemme medlemmernes rettigheder og roller tilføje eller fjerne medlemmer redigere gruppens navn, udløbsdato og opsætning oprette/slette undergrupper tage rettigheder på undergrupper Medlemsadministration Inviter/godkend/afvis medlemmer Her kan du invitere nye brugere til at blive medlemmer af gruppen. Hvis du f.eks. inviterer Peter, får Peter tilsendt en mail med et link til den side i CampusNet, hvor han kan acceptere eller afslå invitationen. Lige så snart han accepterer, bliver han medlem af gruppen. Klik på Administrér > Invitér/godkend/afvis medlemmer Klik på Slå op i brugerdatabasen Indtast personens navn og klik på Søg Klik på Vælg-knappen ud for den person, du gerne vil invitere, hvorved personens matrikel-id dukker op i feltet Klik på OK-knappen for at bekræfte invitationen. Personen vises nu i din oversigt over inviterede brugere, indtil vedkommende accepterer eller afslår din invitation. Det er også her, du godkender eller afviser medlemmer, som har søgt optagelse i din halvåbne gruppe. Rediger medlemmers roller og rettigheder Her kan du ændre den rolle, det rettighedsniveau og den synlighedsgrad hvert gruppemedlem har i gruppen: Rollen angiver, hvilken funktion medlemmet har i gruppen, fx underviser eller gæsteunderviser Rettighedsniveauet angiver, hvilke muligheder medlemmet har i gruppen. Der er 3 niveauer: administrator, forfatter, bruger. Når du tilføjer en bruger til en gruppe, får vedkommende bruger-rettigheder som standard, men du kan opgradere vedkommende til f.eks. forfatter eller administrator, hvis det er hensigtsmæssigt. Synlighedsgraden angiver, hvilke brugertyper der kan se en bestemt bruger. Hvis man f.eks. har inviteret en kollega til at kigge med i et fag, er der ingen grund til, at vedkommende skal optræde på den deltagerliste, som de studerende har adgang til, og derfor kan man passende angive, at kollegaen kun skal ses af administratorer. 30

31 Tilføj medlemmer Denne funktion fungerer på samme måde som Invitér-funktionen. Bemærk: Denne funktion er ikke tilgængelig for interessegrupper! Fjern medlemmer Klik på Administrér > Fjern medlemmer Sæt flueben ud for de medlemmer, som skal fjernes fra gruppen Klik på Fjern valgte brugere-knappen. Bemærk: Personer, som er tilføjet automatisk af systemet (f.eks. studerende, som er tilmeldt et hold), kan ikke fjernes manuelt. Egenskaber for gruppen Rediger navn og indstillinger Her kan du omdøbe gruppen, tilføje eller redigere beskrivelsen eller ændre gruppens synlighed på tværs af CampusNet. Adgang til tjenester Her kan du vælge, hvilke tjenester der skal være tilgængelige i den pågældende gruppe. Hvis du f.eks. ikke vil bruge links eller hjemmeside, kan du fjerne fluebenet ud for de pågældende tjenester og klikke på GEM, hvorved de vil forsvinde fra gruppens venstremenu. Rediger eller slet udløbsdato Her kan du bestemme en gruppes udløbsdato, dvs. datoen for hvornår en gruppe overgår fra at være aktiv til at blive arkiveret. Standard-udløbsdatoen for fag er 1. august for forårsfag og 1. februar for efterårsfag (et fags udløbsdato kan kun ændres af en administrator). Undergrupper Opret undergruppe Du kan oprette en undergruppe under den aktuelle gruppe ved at give den et dansk og et engelsk navn, en passende beskrivelse og angive, om gruppen skal være åben, halvåben eller lukket. Bemærk: Hvis din gruppe er åben eller halvåben, kan den fremsøges via søgefunktionen. Det er derfor meget vigtigt, at gruppen får et sigende navn og en præcis beskrivelse. Hvis gruppen ikke skal kunne fremsøges af andre end medlemmerne, skal den være lukket. 31

32 Slet undergruppe Her har du mulighed for at slette undergrupper under den pågældende gruppe. Bemærk: Automatisk oprettede grupper (f.eks. hold under et bestemt fag) kan ikke slettes i CampusNet. Tag rettigheder på undergruppe Ved hjælp af denne funktion kan du få adgang til de grupper, som ligger under den gruppe, som du er administrator for. Hvis du f.eks. er administrator på et institut, kan du via denne funktion få adgang til alle de fag, som udbydes under dette institut. Hvis du skal foretage enkelte ændringer for en anden person, er det nok at tage midlertidige rettigheder, hvis du derimod gerne vil følge med i faget fremover, kan du tage permanente rettigheder over gruppen (midlertidige rettigheder forsvinder ved næste, natlige opdatering). 32

33 Klargøring op til semesterstart Som administrator bestemmer du, hvordan dine fag skal tilrettelægges i CampusNet, hvilke tjenester der skal være tilgængelige osv. Fjern overflødige tjenester og niveauer Alle fag vises i CampusNet med 2 niveauer: 1. selve faget 2. holdet eller holdene (forelæsning, øvelseshold o.l.) Begge niveauer har adgang til de samme tjenester (Deltagerliste, Fildeling, Debatforum osv.) på nær tjenesten Fagbeskrivelse, som kun kan ses på fagniveau. Ideen er, at fagniveauet skal bruges til det, som er fælles for alle hold på faget, og holdniveauet til det, der er specifikt for et bestemt hold. Hvis faget kun består af ét hold, er der ingen grund til at bevare de to niveauer, da det er de samme deltagere på begge niveauer. Da kan man med fordel fjerne de forskellige tjenester på fagniveau og kun bevare de relevante tjenester på holdniveau. Det gør man under det pågældende fags Administrér-menu (se side 31). Redigér velkomstteksten Du kan tilføje en velkomsttekst (overskrift + brødtekst) på forsiden af den gruppe, du administrerer. Det er muligt at skelne mellem en dansk og en engelsk version, hvis du har begge typer af brugere i gruppen. Sådan indsætter/redigerer du velkomstteksten 1. Klik på Indtast/redigér velkomsttekst 2. Indtast ny eller redigér eksisterende tekst 3. Afslut med et klik på knappen Opdatér Se også punktet Layout i tekstfelter på side 15.Meddelelser/ s Genbrug data fra tidligere fag Når et tidligere fag bliver udbudt igen, har du mulighed for at genbruge nogle af dine data, så du ikke behøver at starte fra bunden hver gang. Importér fildelingen fra et tidligere fag 1. Gå til fildeling for den ønskede, nye gruppe 2. Klik på Importer øverst på skærmen 3. Marker Kopier mapper og filer fra en anden gruppe 4. Klik på Næste Nu vises alle de grupper, du har eller har haft adgang til. 5. Marker en gruppe og klik på Næste 33

34 6. Marker hvilken mappe (Top) eller undermappe, der skal importeres fra og klik på Næste 7. Udvælg de ønskede filer og klik på Næste 8. Til slut vises en opsummering på de trufne valg klik på Næste (eller på Tilbage for at vælge andre mapper) Efter import af filer kan eventuelle irrelevante filer slettes fra fildelingen. Samme fremgangsmåde kan anvendes til at importere aktiviteter fra Kalenderen. 34

35 Hjælp og support CampusNet er veldokumenteret og supporteret: På CampusNet-logonsiden finder du Help & Support Inde i CampusNet, på den overordnede menu, finder du FAQ (Frequently Asked Questions), som besvarer en lang række almindelige spørgsmål. Via FAQ i CampusNet får du adgang til en CampusNet tutorial, som giver en kort introduktion til CampusNet og dets funktioner. Rundt omkring i CampusNet kan du få hjælp til det, du er i gang med, ved at klikke på hjælpeikonet, som står ved siden af print-ikonet. Du kan til enhver tid også henvende dig til ServiceDesken på lokal 505 eller på Mandag-fredag mellem kl. 9 og 16 kan du ringe til CampusNet-hotline på tlf eller CampusNet-hotline

version DA - 4.7.1 - august 2005

version DA - 4.7.1 - august 2005 CampusNet En brugervejledning for undervisere og administratorer Handelshøjskolen i Århus version DA - 4.7.1 - august 2005 Login 5 Brugerflade 6 Rettigheder 8 Kalender 9 Aflysninger 10 Meddelelser / e-mails

Læs mere

Studienet. Vejledning til det nye Studienet

Studienet. Vejledning til det nye Studienet Studienet Vejledning til det nye Studienet Denne vejledning henvender sig til medarbejdere og studerende og forklarer de vigtigste funktioner på Studienet VIA IT 20-05-2013 Studienet Vejledning til det

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Grupperum. Eksempel. Vejledning - Grupperum

Grupperum. Eksempel. Vejledning - Grupperum Grupperum Som gruppe har man mulighed for at danne en fælles "base" i Punkt KU ved at oprette et grupperum. Basen kan bruges til at udveksle beskeder, skabe overblik i en fælles kalender, og til at samle

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Indhold. Rediger din profil på Min Side a. Sådan retter du i din profil 2. Opret et indlæg under din aktivitet eller afdeling a. Skriv ud til andre

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

https://gensidigforsikring.linkgrc.com

https://gensidigforsikring.linkgrc.com Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Hjem... 3 Dokumenter... 6 Grupper... 9 Min profil... 20 Log ud... 21 Brugervejledning Fortroligt Side 1/21 Log ind På denne side angives et brugernavn og en adgangskode.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU

Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU Find uddybende vejledninger, support og seneste nyt her: http://portalen.dtu.dk/portalen Portalen Er det fælles intranet for hele DTU Her kan

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Indhold Generelt om Projektweb 3 Oprette og få adgang til en projektwebplads 3 Finde rundt på projektwebpladsen 4 Tilføje filer til projektwebpladsen 5 Arbejde

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

blackboard Kursusmateriale Quick guide til undervisere

blackboard Kursusmateriale Quick guide til undervisere blackboard Kursusmateriale Quick guide til undervisere Kursusmateriale Introduction Manual Version 1.1 Publisher Knowledge group AU IT / BSS Support Fuglesangs Allé 4 8210 Aarhus V Advanced Multimedia

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere