Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014"

Transkript

1 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

2 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag (skal være hovedformanden i hænde senest 8 dage før hovedgeneralforsamlingen). 6. Valg: a. Kasserer (Lis Hansen) b. Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Jørgensen Dorte Larsen John Linde Allan Andersen Simon Vittov c. Suppleanter til bestyrelsen: Elin Olsen 1. suppleant Sussi Palmbech 2. suppleant d. Revisor: Connie Clausen, revisor Billy Mikkelsen, revisorsuppleant 7. Eventuelt.

3 19 fremmødte inkl. 7 bestyrelsesmedlemmer. 1. Valg af dirigent: Michael Olsen blev valgt. 2. Valg af stemmetællere: Niels Erik Olsen og Dorte Larsen blev valgt.

4 Formanden s beretning Mandag d. 7. april 2014

5 Antal medlemmer pr. 31. december Tilbagegang på 5%

6 Ældre

7 Ældre badminton Lidt fra året der gik. I dag har ældrebadminton 51 medlemmer Claus fra DGI var på besøg i November hvor han forsøgte at lære lidt fra sig. I december var der den årlige julefrokost hvor Ib Lohmann spillede en masse dejlig julemelodier. I uge 8 var Viby inviteret og de kom med 21 spillere. Det blev en dejlig dag med en masse gode kampe. Efter spillet var der en dejlig buffet som Kim og Linda havde sørget for.

8 Ældre badminton Igen i år var der 6 hold tilmeldt til holdturneringen i Karlslunde. Herre B 1 blev nr. 2 Herre C 2 blev nr. 2 Herre C 3 blev nr. sidst - fik trøste præmie Mix B 1 blev nr. 2 Mix B 2 blev nr. 2 Mix C 3 blev nr. 5 Lidt fra året der gik. Tillykke til alle

9 Ældre Så nu er der kun klubmesterskaberne og afslutningsfesten tilbage 7. maj Tak for godt samarbejde til Finn og Viggo Lidt fra året der gik. God sommer, vi ses igen 3. September kl. 10. Hilsen Susanne.

10 Senior Champagnepropperne er sprunget igen i år. Vores 1. hold vandt suverænt deres pulje i serie 1 og blev nr. 2 i slutspillet, hvilket var nok til oprykning til sjællandsserien, kun overgået af Solrød. Den endelige finale mellem Solrød og Tune endte med en sejr til Solrød på 7-6 efter mange spændende kampe, hvoraf 9 ud af 13 kampe var 3 sæts kampe.

11 Senior Vores 2. hold som er placeret i serie 2 har været igennem en sæson, hvor der på grund af langvarige skader hos vores damer, har været store udfordringer med at skrabe tiltrækkelige point samme til en topplacering, så en placering i den nederst halvdel af tabellen var acceptabel. Der har igen i år været stor seriøsitet til træningen og samtidig været tid til andre aktiviteter, som ikke direkte har med badminton at gøre, men har været med til at gøre sammenholdet i truppen endnu bedre.

12 Senior Klubmesterskaber 2013/2014. Vi har igen i år afviklet klubmesterskaberne i uge 11. Stor deltagelse på seniorplan med mange flotte og tætte kampe. På motionist- og veteranplan var der i år mangel på deltagere, hvilket måske indikerer, at der skal ændres på afviklingen af klubmesterskaberne for disse medlemmer. Spilleudvalget er derfor interesseret i input fra medlemmerne for om muligt at få en anden form for afvikling, så vi kan få flere til at deltage.

13 Senior Motionist og veteran. Vi må generelt sige at sæsonen er forløbet uden de store problemer. Vi tilmeldte 8 hold under DGI, men måtte tidligt trække vores hold i 40+ på grund af manglende damer (igen på grund af skader). En enkelt 1. plads er det blevet til i veteran 55 (60) 2+2 pulje 1. Spilleudvalget vil inden sommerferien have et evalueringsmøde, hvor antal hold og holdsammensætninger i næste sæson vil have 1. prioritet.

14 Ungdom Målsætningen for denne sæson har været at få rykket alle spillere en række op, men da det jo ikke er alle, der har været ude og spille turneringer, er det ikke lykkedes helt. Det er dog lykkedes for rigtig mange af de spillere, der har været til turneringer og specielt i år har U13 gjort det virkelig godt. Der er et par stykker som er rykket ikke bare én række op, men hele to rækker og vi har også en enkelt spiller, som er rykker fra D til A, hvilket er over al forventning.

15 Ungdom Vi har 4 hold -1 U17, 1 U15 og 2 U13. Vores U17 hold gik i starten af sæsonen lidt i opløsning, fordi en del af spillerne stoppede. De har undervejs lånt nogle spillere fra både U15 og U13. De første holdkampe blev tabt, fordi vi ikke kunne stille hold, men efter lidt fiskeri hos de mindre vandt vi de sidste 3 ud af 4 holdkampe.

16 Ungdom Vores U15 hold har vundet lidt og tabt lidt, men har spillet nogle gode tætte kampe og endte midt i rækken. U13 holdene har klaret sig helt forrygende. I den første runde måtte det ene hold melde afbud, fordi vi ikke kunne stille hold, men så fik alle blod på tanden og ingen af de to U13 hold tabte herefter en holdkamp. Det resulterede i én klar 1. plads og én delt 1. plads.

17 Vores forældre/barn hold har også været en succes i år. Der har været stor tilslutning, så vi håber at kunne fastholde de små, når de skal slippe deres forældre og rykke op på T3 træning. Til gengæld har vores T3 hold ikke været så besøgt, som vi havde håbet på. For at trække nye spillere til har vi et par gange prøvet at sige til børnene, at de måtte invitere en ven med -det har de gjort, men det har desværre ikke rigtig resulteret i nogle nye spillere. Alt i alt en sæson, der absolut har opfyldt vores forventninger og måske endda lidt til. Ungdom

18 Sponsor-bolde-tøj Badmintonsæson er ved at være til ende, og dermed også den 3 årige sponsorkontrakt med de 6 sponsorer, vi har haft tilknyttet til afdelingen. Sponsorernes støtte har vi sat stor pris på, og vi håber på, at vi fremadrettet kan få sponseret afdelingen med mindst lige så gavmilde sponsorer som tilfældet har været de seneste 3 år.

19 Sponsor-bolde-tøj Efter votering har bestyrelsen besluttet at udskyde indkøb af nyt klubtøj til sæson , hvilket betyder, at vi fortsætter med det tøj vi har nu en sæson mere. Tøjet, som vi har fra Yonex kan vi umiddelbart ikke længere få suppleret op, idet den kontrakt der har løbet i de forgangne 3 år alene har forpligtet Yonex til at kunne leverer vores klubdragter frem til start af 3. sæson, hvilket var sidste år i maj. Tilgangen af nye spillere har betydet, at nogle enkelte har måttet nøjes med nogle almindelige sorte t-shirts, der ikke var de samme som klubdragten. Heldigvis var lageret af træningsdragter så stort, at disse kunne dække de nyankommenes behov.

20 Sponsor-bolde-tøj De seneste måneder har seniorholdet på fællestræningen afprøvet 5 forskellige typer bolde (andre end Yonex-bolde), men som status er nu, forsøger vi at lave en et-årig aftale med Yonex, som alene vedrører køb at bolde til næste sæson. De fleste er tilfredse med Yonex-boldene, som vi har spillet med de seneste 3 år, og da de afprøvede bolde fra andre firmaer afstedkom varierede evalueringer, satser vi i første omgang på det sikre i næste sæson, altså Yonex-bolde. Vi har dog allerede fået tilsendt tilbud om en fornyet 3 årig kontrakt fra Yonex ligesom Forza har kontaktet os og efter aftale fremsendt deres bud på en 3-årig kontrakt. Begge indeholder aftale om køb af bolde samt nye klubdragter. Disse tilbud vil vi dyrke lidt mere intensivt i løbet af næste sæson, hvor tøjvalg og tøjindkøb bliver aktuelt, så vi fra sæson er kørende med nyt tøj.

21 Sponsor-bolde-tøj Selvom vi kun skal købe bolde næste sæson, håber vi, at få sponsorer til at dække lidt af udgiften, en udgift som er stor, da vi i løbet af en sæson forbruger ca. 500 dusin bolde. Vi vil kontakte de 6 sponsorer, der har støttet os de sidste 3 år, og forhøre, om de vil støtte os et år mere, dog med et nedsat beløb, i forhold til, hvad de årligt har støttet med tidligere. Dette håber vi går igennem. Næste år må vi så kontakte såvel gamle samt potentielle nye sponsorer og søge at skaffe så gavmilde sponsorer som vi har haft til nu.

22 Facebook Besøg vores facebook-side. Bare gå ind på vælg badminton, så er der et link. Skriv hvad du har på hjertet eller upload gerne nogle billeder fra turneringer, træning eller måske et billede fra en afslutningsfest.

23 Et tak til alle de frivillige En stor tak til alle de frivillige der hjælper til med træning, turneringer, klubmesterskaber og alle mulige arrangementer. Uden jer er det altså svært at få tingene til at hænge sammen. Tak. Jubilæumsfad:Jubilæumsfaddet gik til Viggo Poulsen for i mange år at have været en person man har kunne regne med. Viggo er ikke bange for at gi en hånd med og har altid en positiv måde at gribe tingene an på. Tak til Viggo.

24 4. Regnskab Kassere Lis Hansen gennemgik 2013 regnskabet. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Den endelige godkendelse finder dog først sted på Hovedbestyrelsens generalforsamling.

25 5. Indkomne forslag: Ingen. 6. Valg: A. Kassere: Lis Hansen var på valg og var villig til genvalg. Lis Hansen blev valgt. B. Bestyrelsesmedlemmer på valg. Susanne Jørgensen, Dorte Larsen, John Linde, Allan Andersen og Simon Vittov. Alle var villige til genvalg og blev valgt. C. Suppleanter til bestyrelsen: Elin Olsen 1. suppleant og Sussi Palmbech 2. suppleant var på valg. Begge var villige til genvalg og blev valgt. D. Revisor: Connie Clausen, revisor og Billy Mikkelsen, revisorsuppleant var på valg. Begge var villige til genvalg og blev valgt. De bestående udvalg fortsætter. Herudover oprettes løbende underudvalg efter behov.

26 7. Eventuelt: A. Der kom ønske om mere flexibilitet vedr. afløsere. Eksempel kunne være en aftentime man manglede en, så ville man gerne have mulighed for at kunne tage en fra ældrebadminton som kunne spille onsdag formiddag (som betaler mindre kontingent). Et forslag var at man måske kunne lave en form for klippekort. B. For at imødekomme det faldende medlemstal, var et forslag at man kunne lave en form for banetegnings-system. Hvis man eksempelvis ikke havde fået solgt en bane torsdag fra 19-20, skulle man kunne booke sig ind på denne bane. Dette skulle kun være gældende for medlemmer. C. Klubmesterskab: Der kom forslag om at klubmesterskab for ældre skulle holdes som det almindelige klubmesterskab så alle kunne tilmelde sig ikke kun dem der spiller onsdag formiddag. Der skulle samtidig laves en række for +70 år. Bestyrelsen behandler alle forslag og ønsker på førstkommende bestyrelsesmøde.

27 Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede kl. 20:15 efterfulgt af fællesspisning i cafeteriaet. Referent: René Larsen Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: René Larsen Kasserer: Lis Hansen Ungdomsformand: Allan Andersen Seniorformand: John Linde Bestyrelsesmedlem: Simon Vittov Bestyrelsesmedlem samt næstformand: Susanne Jørgensen Bestyrelsesmedlem: Dorte Larsen

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

Klubblad B77-Bordtennis, april 2015. Nr. 39. B77-BORDTENNIS i fremgang både sportsligt og på medlemssiden. Rekorddeltagelse

Klubblad B77-Bordtennis, april 2015. Nr. 39. B77-BORDTENNIS i fremgang både sportsligt og på medlemssiden. Rekorddeltagelse B77-BORDTENNIS i fremgang både sportsligt og på medlemssiden Rekorddeltagelse B77 Bordtennis havde tilmeldingsrekord til årets junior/senior-mesterskab. OG VI ER STADIG AKTIVE PÅ FACEBOOK Foto: Orientering

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling onsdag d. 12. februar 2014 kl. 19:00 i Værebro Park (Lokale B).

Referat fra Ordinær Generalforsamling onsdag d. 12. februar 2014 kl. 19:00 i Værebro Park (Lokale B). Referat fra Ordinær Generalforsamling onsdag d. 12. februar 2014 kl. 19:00 i Værebro Park (Lokale B). 23 stemmeberettigede medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Søren Muldgaard 2. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Albertslund Tennisklub

Albertslund Tennisklub Albertslund Tennisklub NR. 1. FEBRUAR 2013. 42. ÅRGANG Baneåbning 7. april kl.11 Generalforsamling 6. marts - - - - - Husk at betale kontingent inden 15. marts - - - - - Du kan altid blive bedre! Tilmelding

Læs mere

Årsberetning 2010 Fodbold

Årsberetning 2010 Fodbold Årsberetning Fodbold Fodbold er ikke spørgsmål om liv eller død det er meget vigtigere! Bill Shankly (1913-1989), Liverpool manager Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det sportslige... 3 Ungdom... 3 U07

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

HUSK. Læs også klubbens hjemmeside DEADLINE TIL DET NÆSTE ØK-NYT ER 15. AUGUST DIN BANK BEHØVER IKKE AT VÆRE TUNG AT DANSE MED

HUSK. Læs også klubbens hjemmeside DEADLINE TIL DET NÆSTE ØK-NYT ER 15. AUGUST DIN BANK BEHØVER IKKE AT VÆRE TUNG AT DANSE MED Læs også klubbens hjemmeside...der finder du forskellige informationer om klubben. Du kan læse om de ting der rør sig i klubben - læse referatet fra de sidste kampe - og der er også masser af billeder.

Læs mere

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010 Klubbladets redaktion Lone Andersen tlf.: 48 21 00 12 elith.lone@mail.dk Henrik Keck tlf.: 27 21 19 64 keck@webspeed.dk Annonceansvarlig Per Lyngsie tlf.: 48 21 00 49 raly@post.tele.dk KLUBBLADET 34. ÅRGANG

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 LÆS OM: Dilettant, ZumbAtomic, Tømmermandsturnering, Pistolskydning, Tilbageblik, Indendørsstævner, Lokalopgør, Fastelavn, Generalforsamlinger, MAMMA MIA, Udvikling af

Læs mere

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 Forsidebillede fra sidste års Marathondøgn udfordringskamp mellem borgmesteren og Øresund Tennis 1. single, Henrik KC. Vi har lovet, at det forbliver en hemmelighed,

Læs mere