Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl i Gimlinge Forsamlingshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus"

Transkript

1 Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden modkandidater. 2. Formandens beretning. Egentlig skulle en formandsberetning for et enkelt år i KLR, være en lille nem sag både at udforme, men også rent fysisk på papiret da langt det meste bestyrelsen har foretaget sig i det forløbende år, allerede er kommunikeret ud via nyhedsbreve. Vi har dog erfaret, at ikke alle formænd for de enkelte råd, videresender vores nyhedsbreve til resten af rådet, og at det derfor ikke er alle der er bekendt med vores generalforsamling, uddeling af årspris m.v. det finder vi i bestyrelsen meget beklageligt, og vi vil opfordre til at disse formænd ændre praksis. En anden årsag til at beretningen bliver en nem lille sag, er jo at KLR, og dermed bestyrelsen, helt fra den stiftende generalforsamling fik stækket vingerne. Dengang var flere råd direkte imod stiftelsen af KLR, og vedtægterne blev da umiddelbart også så udvandede, at bestyrelsen ikke på eget initiativ kan gå ind i en konkret sag eller byde ind på løsningen af en opgave. Bestyrelsen har udelukkende mandat til at: at skabe netværk, kontakt, viden deling og støtte mellem Slagelse Kommunes formelt nedsatte lokalråd, landsbyråd, borgerforeninger m.v. med tilhørsforhold til landdistrikterne. at være medarrangør ved landdistriktskonferencer, dialogmøder med kommunen samt interne møder de enkelte råd imellem. at koordinerer og formidle fælles synspunkter, fremme af fælles lokale interesser og understøttelse af lokalsamfundenes indflydelse på kommunens samlede strategi. Bestyrelsen kan således kun arbejde efter henvendelse fra medlemmerne, altså de enkelte landsby- og lokalråd. Bestyrelsen har flere gange i vores nyhedsbreve opfordret de enkelte råd til at gøre brug af vores arbejdskraft og kompetencer. Vi har mange gange stået til lyd for, at via samarbejde når vi længst. Det kunne være i skoledebatten, hvor vi har tilbudt at lægge hus til og være medarrangør for fælles møder eller det kunne være i kampen om at sikre skolevejen i Slots Bjergby. Det er egentlig tankevækkende, at netop Slots Bjergby Landsbyråd, som i 2005 arbejde hårdt for at neddrosle og svække KLR s arbejdsmuligheder, fordi de mente at de enkelte råd bedre kunne selv - nu d. 23. oktober i år står frem i Sjællandske og fortæller at man i 2-3 år forgæves har kæmpet for mere sikker skolevej. Det er bestemt ikke givet at projektet var lykkes med hjælp fra et stærkt KLR, men det er åbenbart heller ikke lykkes uden, så det havde måske været smart for Slots Bjergby Landsbyråd at finde nogle allierede. Den 4. marts i år skrev Slots Bjergby Landsbyråd til Slagelse Kommune, at Rådet havde behov for direkte kommunikation med Kommunen, fordi citat: i betragtning af, at Kontaktudvalget for Lokalrådene aldrig er kommet til rigtigt at fungere, når vi taler om nærkontakt med kommunen. Jeg er fuldstændig enig med Slots Bjergby Landsbyråd, KLR er aldrig rigtigt kommet til at fungerer. Jeg mener det er fordi medlemmerne aldrig har været enige om KLR s formål og opgaver, jeg mener det er fordi medlemmerne ikke tør søge hjælp og støtte hos

2 hinanden, jeg mener det er fordi vi ildsjæle er bange for at dele vores succes med andre. Men vi skal huske at viden og kompetencer kun har en værdi, når den bliver brugt og deles med andre. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at succesraten for projekter i landdistrikterne vil stige markant, hvis vi lære at stå sammen og samarbejde, hvis vi lære at bruge de netværk og alliancer, der helt naturligt opstår mellem mennesker der er i samme situation. Jeg vil mene der er flere ligheder end forskelle på den tredjedel af befolkningen, der i Slagelse Kommune bor udenfor købstæderne, og hvis denne tredjedel af vælgerne lærte at stå sammen, ville vi få indflydelse på vores egen hverdag i landdistrikterne. På trods af de mange udfordringer der er i landdistrikterne, og på trods af den åbenlyse fordel der er ved at være fælles om opgaveløsningerne, og på trods af bestyrelsens gentagne opfordring til samarbejde, er bestyrelsen aldrig blevet kontaktet et Landsby- eller Lokalråd. Dette forhold har ved flere lejligheder været debatemne i bestyrelsen, og vi har derfor besluttet samlet at trækkes os fra bestyrelsen på næste års generalforsamling, med mindre samarbejdet ændres. Vi vil i det kommende år have noget respons fra medlemmerne. Vi vil i det kommende år inddrages i nogle konkrete projekter. Vi vil i det kommende år have udvidet samarbejdet mellem de enkelte Landsby- og Lokalråd. Hvis ikke vi kan eller vil samarbejde mere end vi gør i dag, og hvis ikke KLR, i hvert fald i starten, er bindeleddet mellem de enkelte Landsby- og Lokalråd, så ser bestyrelsen ingen mening i at opretholde Kontaktudvalget. Vi mener dog der er behov for KLR som bindeleddet mellem rådene, og som tovholder for de enkelte netværk, som fødselshjælper til konstruktive samarbejder og vi vil meget gerne øse af vores erfaringer og kompetencer, men det er altså nu op til de enkelte råd i det kommende år, at vise om vi er ønskede. Slutteligt en lille servicemeddelelse: HUSK at I fremover skal have et CVR-nr., for at få tilskud fra det offentlige, herunder drift tilskud fra Slagelse kommune. Beretningen blev taget til efterretning med følgende forslag fra de fremmødte: at revidere vedtægterne således, at bestyrelsen får mere råderum og kompetence at arrangerer flere dialogmøder mellem lokal- og landsbyrådene. 3. Bestyrelsens planer for kommende initiativer forelægges til godkendelse, fremlagt af Formanden. Som nævnt i Formandsberetningen har KLR fra start haft håndjern på, eller i hvert fald mundkurv. Men vi vil meget gerne komme på besøg i de enkelte råd, og debattere de udfordringer der ligger helt lokalt. Vi vil meget gerne hjælpe til med at overvinde disse udfordringer, danne netværk til andre med lignende udfordringer. Bestyrelsen overvejer selv at kontakte de enkelte råd for et besøg, i håb om endelig at overvinde de første forhindringer for et konstruktivt samarbejde mellem de enkelte råd. Generalforsamlingen udtrykte tilfredshed med fremtidsplanerne.

3 4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, blev fremlagt af Formanden. Årets indtægter er på i alt ,72 kr. De 171,72 kr. er renter af vores indestående i MaxBank og de ,00 kr. er det kommunale driftstilskud. Årets udgifter er i alt på 2.692,50 kr. Udgifterne fordeler sig med 96,00 kr. for generalforsamlingen i 2009, 80,00 kr. til kontorartikler, 16,50 kr. i gebyrer og 2.500,00 kr. til mødeaktiviteter. I alt et overskud på ,22 kr. Når dette lægges oven i vores banksaldo ved periodens start på ,99, giver dette en formue p.t. på ,21 kr. Vores revisor har bevidnet at denne formue står på vores konto. Regnskabet blev godkendt. 5. Forelæggelse af budget for det det kommende år til godkendelse, fremlagt af Formanden. Vi har altså jfr. regnskabet en fornuftig økonomi, selvom vi bruger en del mere på dette års generalforsamling end vi plejer. Vi vil også i det kommende år anvende øgede midler til mødeaktiviteter. Også her udtrykte Generalforsamlingen tilfredshed med fremtidsplanerne. 6. Behandling af indkomne forslag. Der er ingen forslag. 7. Valg af 2 medlemmer for 2 år til bestyrelsen, på valg er: a. Jørgen Damgaard modtager genvalg b. Lars Schou modtager genvalg Begge blev genvalgt, uden modkandidater. 8. Valg af 1 suppleanter for 1 år til bestyrelsen, på valg er: a. Mona Vielsted modtager genvalg Genvalg uden modkandidat 9. Valg af 1 revisor for 2 år valg af revisor foregår ulige år. Ingen valg i 2010.

4 10. Eventuelt uddeling af KLR s Årspris, ved Formanden. På sidste års generalforsamling blev der stillet forslag om, at bestyrelsen fremover skulle uddele en hæderspris til en af landdistrikternes ildsjæle. Bestyrelsen skrev derfor i nyhedsbrev af 6. juni følgende: KLRs Årspris. Prisen gives til en person der uegennyttigt arbejder for et lokalområde i Slagelse Kommunes landdistrikter. Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde og for det frivillige foreningsarbejde. Den gives til en af Tordenskjolds Soldater, der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en indsats udover det normale i det daglige foreningsarbejde i lokalområdet. Prisen kan også gives for den gode historie i et enkeltstående succesfuldt projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig særligt positivt bemærket. Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave i lokalområdet, eller har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt, til gavn for en større del af lokalområdet. Foreninger, institutioner og enkelt personer kan indstille kandidater til prisen, indstillingen skal være KLR i hænde senest 31. august Bestyrelsen har kun modtaget 2 forslag til kandidater, og begge kandidater er bestemt værdige til titlen, derfor har vi valgt i år at dele hæderen mellem de 2 kandidater. Den første vi gerne vil se er Bent Hansen fra Eggeslevmagle. Bent har fået følgende ord med fra Eggeslevmagle Landsbyråd: Vi lever i en tid, der er kendetegnet ved individualisme, travlhed, stress og jag. Alligevel findes der mennesker, der lyser op som små sole i mange menneskers hverdag, men endnu vigtigere en passion om, at hjælpe andre med at gøre en forskel og have det sjovt mens man gør det. Bent Hansen er en sand ildsjæl med sit mangeårige og store arbejde indenfor fodboldsporten. Ikke mindst har han gennem 40 år lagt et stort frivilligt arbejde i sin lokale fodboldklub i Eggeslevmagle. Bent arbejder bredt og interesserer sig for sport, lokale forhold og foreninger, og er medarrangør af fastelavn, juletræ, fester for de små og store m.v. Den anden vi gerne vil se er Niels Christensen fra Stillinge. Niels har fået følgende ord med fra Hejninge / Stillinge Lokalråd: På vegne af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne indstilles hermed Niels Raahauge Christensen til KLRs Årspris. Niels har i en lang årrække været formand for Ungdomsklubben Stjernen, der er en frivillig forældre drevet klub for lokalområdets børn & unge i alderen år. Klubben har ca. 80 medlemmer, og har i 10 år været drevet i interimistiske lokaler i lokalområdet.

5 Derudover har Niels været særdeles aktiv i arbejdet med at etablerer Kr. Stillinge Kultur- & Fritidscenter, i daglig tale kaldet HUSET. Niels var faktisk en af de to første i arbejdsgruppen, og har således haft en central rolle fra den første ide, til indvielsen af HUSET i Endvidere har Niels i de forgangne to år været formand for Hejninge-Stillinges venner, der er en støtteforening for lokalområdets øvrige foreninger. Hejninge-Stillinges venner afholder hvert år byfest i Stillinge, og uddeler overskuddet herfra til støtte til forskellige projekter eller foreninger i lokalområdet. I 2010 blev der uddelt 6.000,00 kr. til de lokale spejdere, 1.500,00 kr. til lejrtur for den lokale SFO2, 5.000,00 kr. til Ungdomsklubben Stjernen og ,00 kr. til Idrætsforeningen. Støtteforeningens arbejde er således en væsentlig faktor for andre ildsjæles arbejde. Niels har sideløbende med ovenstående samt arbejdet som driftig landmand og familiefar, også været aktiv i Idrætsforeningens ungdomsarbejde, især Fodbold Ungdom har nyt godt af Niels s aldrig svigtende engagement. De 2 prismodtager fik hver en check på 3.000,00 kr., i det bestyrelsen synes bedst om runde tal. Herefter nedlagde dirigenten sit hverv, og Formanden takkede for veludført tjeneste. Som afslutning på dagen var der optræden med 2 Revy-piger fra Vojens, der gav 4-5 rigtige gode numre fra dette års Vojens-revy. Stort set alle grinede så tårerne trillede, da der bl.a. blev lavet grin med den kommunale forvaltning i Aabenraa ikke at den kan sammenlignes med forvaltningen i Slagelse. Referent Lars Schou Pedersen

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Bondebyens Købmand midt i Bondebyen Nørregade nr. 2 3 flasker rødvin 120,- kr FRISK MORGENBRØD Frugt grønt øl vand kaffe mælk slik osv

Bondebyens Købmand midt i Bondebyen Nørregade nr. 2 3 flasker rødvin 120,- kr FRISK MORGENBRØD Frugt grønt øl vand kaffe mælk slik osv 1 BONDEBYPOSTEN no. 2. juni 2009 33.årgang En tilflytters beretning Som så mange andre har jeg købt en lille oase i et kulturhistorisk område. Dels fordi her er smukt og roligt, men også fordi jeg ønsker

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere