IT-Nyhedsbrev til jobcentre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Nyhedsbrev til jobcentre"

Transkript

1 IT-Nyhedsbrev til jobcentre 11. nyhedsbrev, februar 2018 Release Teknisk fokus og enkelte driftsændringer Hermed har jeg fornøjelsen af at præsentere årets første nyhedsbrev om Release , som er i drift d.5. marts Releasen er generelt set meget teknisk, og der har været stort fokus på at forbedre de igangværende IT-værktøjer frem for at indfase nye. Der er dog blevet plads til at tilføje enkelte elementer til VITAS og Jobnet, som skal bidrage til hhv. benchmark over virksomheders sociale ansvar og nudging af borgere, der er ramt af 225-timers-reglen. Der er ydermere tilføjet enkelte ændringer, som vedrører jobcentrene, og derfor vil disse blive præsenteret i dette nyhedsbrev. Mange af forbedringerne i denne release skal øge integrationen systemerne imellem og dermed øge kvaliteten af systemerne generelt. God fornøjelse med læsningen. Med venlig hilsen Mette Jørgensen Kontorchef Digitalisering og Support Overordnet om releasen Release har for STAR i høj grad handlet om at få nedbragt teknisk gæld. Det betyder, at STAR har arbejdet med at rydde op, optimere og omstrukturere koden, så den bliver hurtigere og nemmere at arbejde med, både når STAR skal arbejde videre i eksisterende løsninger, og når vi udvikler helt nye ting. Det betyder også, at STAR i samme ombæring har nedlukket Arbejdsmarkedsportalen for A-kasser. Teknisk gæld har derfor, som betegnelsen også siger, været en meget teknisk øvelse for STAR, hvorfor der forretningsmæssigt ikke bliver sat meget nyt i søen. Der er dog et par enkelte udviklingsopgaver, som rammer kommuner og A-kasser. Side 1 af 6

2 VITAS Virksomhedskonsulenter Alle kontakt- og målgrupper Nyt statistikmodul i VITAS Fra marts 2018 bliver der tilføjet et nyt statistikmodul i VITAS. Det nye modul er et benchmark over virksomheders sociale ansvar, der viser, hvor mange personer virksomheden har haft ansat i virksomhedspraktikog løntilskudsforløb, samt hvor mange personer virksomheden har haft ansat i fleksjob. Benchmarket viser også, hvor mange procent af de afsluttede virksomhedspraktik- og løntilskudsforløb, der ender med, at personen er blevet ansat enten i den pågældende virksomhed eller i en anden virksomhed. Alle oplysningerne opgøres både i absolutte tal og i procent af ansatte i virksomheden. Det nye modul er et benchmarkværktøj målrettet den enkelte virksomhed, der kan se sine egne tal på CVR-nummer og p-nummer-niveau. Virksomheden kan samtidig se, hvordan den ligger sammenlignet med landsgennemsnittet og gennemsnittet for den konkrete branche. Som sagsbehandler eller virksomhedskonsulent får du via virksomhedssupportfunktionen i VITAS også adgang til statistikmodulet på virksomhedsniveau, som du fx kan bruge i vejledningen af borgere om relevante, virksomhedsrettede indsatser og i samarbejdet med virksomheder om støttet beskæftigelse. Der vil være detaljerede informations- og vejledningstekster i statistikmodulet vedrørende data, definitioner og brugen af værktøjet. VITAS Virksomhedskonsulenter Borgere i virksomhedspraktik, løntilskud og fleksjob Løbende modernisering af STAR s systemer Som led i STAR s arbejde med at modernisere DFDG og forbedre de eksisterende integrationer mellem VITAS, DFDG og kommunale sagsbehandlingssystemer er det blevet besluttet at udfase den gamle webservice til håndtering af jobordre. Servicen benyttes i dag til bl.a. overførsel af sagsinformationer fra VITAS til de kommunale sagsbehandlingssystemer og oprettelse af jobannoncer på Jobnet via VITAS. Med overgangen til en ny og mere sikker service for udveksling af oplysninger samt en ny og dedikeret service til oprettelse af jobannoncer på Jobnet, forbedres kvaliteten både i informationsudvekslingen mellem systemerne samt kvaliteten i jobannoncernes indhold Side 2 af 6

3 Min plan - aktiviteter Virksomhedskonsulenter Alle kontakt- og målgrupper Ændringer til aktiviteter bl.a. kendskab til jobcenter på aktivitet I Min plan er der sket en række ændringer til aktiviteter. Blandt andet tilføjes der oplysninger om, hvilket jobcenter, der har oprettet aktiviteten, da mange jobcentre har ønsket dette. Derudover bliver det muligt at registrere reference til en jobordre eller en jobannonce både fra Jobnet, Vitas og andre systemer, hvilket letter integrationen mellem JobAg, Vitas og sagssystemerne i jobcentrene. En anden ændring er, at når der afgives et tilbud om nytteindsats for en dagpengemodtager, skal dette markeres som et rådighedsafprøvende tilbud. Hvis dette ikke markeres som et rådighedsafprøvende tilbud, får brugeren får fejl. Ændringen skyldes, at der er konstateret mange tilbud med nytteindsats, som ikke var markeret som rådighedsafprøvende. Det fremgår af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at tilbud om nytteindsats til dagpengemodtagere alene kan gives som rådighedsafprøvende tilbud. Når der oprettes aktiviteter i Min plan valideres der på, om CVR- og p.nr. er udfyldt med 8 hhv. 10 tegn. Dette skyldes, at det påvirker en række integrationer mellem forskellige systemer, hvis der ikke er det korrekte antal tegn i disse felter. Arbejdsmarkedsportalen Dagpengemodtagere og andre målgrupper Udfasning af Arbejdsmarkedsportalen Arbejdsmarkedsportalen blev udfaset for brugerne i jobcentrene i december Portalen vil, som varslet, blive udfaset for brugerne i a- kasserne med releasen i marts Efter udfasningen af Arbejdsmarkedsportalen vil det stadig være muligt for a-kasser og jobcentre at logge på f.eks. JobKon og modulet vedrørende 6 ugers jobrettet uddannelse fra Arbejdsmarkedsportalen. Derudover kan jobcentrene stadig logge på Jobcenter Planner fra Arbejdsmarkedsportalen. I forbindelse med Arbejdsmarkedsportalens udfasning for a-kasser overgår a-kasserne til at: foretage til- og afmelding som jobsøgende, registrere og opdatere helbredsmæssige begrænsninger registrere og opdatere fravær via de servicesnitflader som STAR udstiller fra DFDG. Der vil fortsat blive sendt beskeder til jobcentersystemerne om de registreringer som a- kasserne foretager. Side 3 af 6

4 Jobnet Tilmelding af borgere som jobsøgende STAR ophører med at danne velkomstbrev med brugernavn og adgangskode til Jobnet STAR ophører med at danne velkomstbrev med Jobnet brugernavn og adgangskode til Jobnet, når borgere tilmeldes som jobsøgende. I de situationer, hvor jobcentret via individuelt sagsbehandlingssystem tilmelder en borger som jobsøgende, udleverer jobcentret som hidtil brugernavn og adgangskode til Jobnet. Der er fortsat ikke formkrav til, hvorledes brugernavn og adgangskoden udleveres. Hvis borgeren ved brug af NemId selv tilmelder sig som jobsøgende, er det op til borgeren selv at vælge og notere koder, hvis borgeren ønsker at anvende brugernavn og adgangskode. Jobnet Kontanthjælpsmodtagere m.fl. omfattet af 225 timers reglen Nudging i forhold til 225-timers regel For personer omfattet af 225-timers reglen vises på Jobnet hvor mange timer, der er arbejdet og hvor mange timer personen mangler at arbejde for at undgå at hjælpen bliver sat ned i ydelse. For personer, hvor kontant- eller uddannelseshjælpen er sat ned på grund af manglende opfyldelse af 225-timers reglen, vises hvor mange timer personen har arbejdet, og hvor mange timer personen mangler at arbejde for at få fuld hjælp. Visningen er baseret på månedlige dataleverancer fra KMD Aktiv til STAR. De oplysninger, der vises på Jobnet, udstilles også fra DFDG til jobcentersystemerne. Jobnet Alle kontakt- og målgrupper Vedligeholdelse af stamdata om adresser, åbningstider og telefontider Jobcentrene kan fremover selv vedligeholde den eller de adresser, åbningstider, telefontider og telefonnummer, der vises for det enkelte jobcenter på Jobnet. Der kan også opdateres navn på det enkelte jobcenter. Det er fortsat kun STAR, der kan vedligeholde navn på hovedjobcentret. Ændringer bliver synkroniset natten efter registreringen til Jobnet og vises derfor på Jobnet dagen efter opdateringen. Som hidtil skal oprettelse af nye subjobcentre ske ved bestilling via jobcentrets leverandør. Dette skyldes, at nye subjobcentre skal oprettes parallelt i DFDG, på Jobnet og i jobcentersystemerne. Side 4 af 6

5 Joblog Sletning af dokumenter i Joblog Dagpengemodtagere Jobparate og åbenlyst uddannelsesparate Ledige fleksjobvisiterede STAR påbegynder i marts 2018 sletning af dokumenter uploadet i tilknytning til de enkelte registreringer i Jobloggen. I praksis er der tale om, at der slettes uploadet CV, stillingsannonce og ansøgninger fire år efter et dokument senest er opdateret. Joblog-registreringerne i øvrigt berøres ikke af sletningen af de uploadede dokumenter. Dokumenterne slettes for at undgå en varig stigning i driftsudgifterne og for ikke at behandle eller opbevare oplysninger der ikke længere er behov for. Side 5 af 6

6 På vej i og Indholdet af de kommende releases kan ændre sig som følge af bl.a. udfordringer i forbindelse med juridiske/forretningsmæssige afklaringer eller it-udviklingen, samt ændrede prioriteringer eller nye politiske beslutninger og aftaler. Derfor kan det endelige indhold af de kommende releases afvige fra, hvad der på nuværende tidspunkt er planlagt og beskrevet i teksterne herunder i drift den Der vil blive arbejdet på tilpasninger af den implementerede dagpengereform samt udvikling i forhold til håndtering af selvstændige dagpengemodtagere. Endelig forventes det, at arbejdet omkring implementering af integration til EURES påbegyndes i denne release. EURES handler om udveksling af jobopslag og CV'er i EU. Det er muligt at se mere her: i drift den Det forventes, at STAR i høj grad arbejder med tre hovedemner, som også bliver en del af releasen. Det drejer sig om Digitalisering af rehabiliteringsplaner, Min plan 2.0 (en optimering af den nuværende plan for jobparate), samt Dashboards til borgere, virksomheder og sagsbehandlere (sammenstilling af data med mål om dashboards med overblik over væsentlig data). Side 6 af 6