Havmølleparker skal ned i pris

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havmølleparker skal ned i pris"

Transkript

1 IEA: Øget energieffektivitet forbedrer konkurrenceevnen USA har billigere energi end resten af verden. Mindre forbrug i virksomheder og hjem er svaret på den udfordring, mener Det Internationale Energiagentur og analysechef Peter Meibom, Dansk Energi. Læs side 24 N RI Antropologer finder viden om kunder Undersøgelser fra Teknologisk Institut giver nyttig viden om, hvordan der kan sælges varmepumper, elbiler og solceller i landsbyer. Side 10 Nyhedsbladet Dansk Energi NR november 2013 Annoncetillæg Erhvervslivets elbeskatning er halveret Side 4 Energirenovering gavner bundlinjen Side 32 Havmølleparker skal ned i pris Industrialisering i alle led skal gøre offshorevind mere konkurrencedygtig. Side 7 FOTO: SIEMENS WIND POWER Der blæser nye vinde i energisektoren. CGI hjælper din virksomhed med forandrings programmer, der styrker din position på fremtidens energimarked. Kontakt Christina Jørgensen på tlf eller læs mere på cgi.dk/energi.

2 LEDER FOTO: THOMAS STEEN SØRENSEN Vi kan få både grønne tiltag og sort bundlinje men det kræver en aktiv indsats for at bruge energien effektivt Af Lars Aagaard / adm. dir. / Dansk Energi Grønne tiltag sort bundlinje Mio. kr Energiselskaberne investerer erhvervslivet sparer Investering Værdi af besparelsen over tid GOD FORRETNING. Energiselskabernes spareindsats styrker bundlinjen for danske erhvervsliv. Kilde: Dansk Energi, 2012-tal Kan vi som samfund virkelig både få mere konkurrencedygtige virksomheder OG samtidig gøre os uafhængige af olie og kul til gavn for klimaet? Det lyder næsten for godt til at være sandt, men det lader sig gøre - så hvordan? Svaret er energieffektivisering. Her får vi både lavere omkostninger, sikrer uafhængighed af energiimport, og samtidig slår vi et slag for klimaet. Heldigvis er netop effektiv brug af energien en dansk mærkevare. Ikke bare fordi vi i Danmark har en række virksomheder, som leverer nogen af de bedste produkter til verdensmarkedet på det her felt, men også fordi vi i praksis har formået at forbedre erhvervslivets brug af energi via energiselskabernes forpligtigelse til at spare energi. Ordningen er en del af energiforliget og er med til at stille dansk erhvervsliv bedre i den internationale konkurrence. Kontant gevinst Der er altså bedre tal på bundlinjen for de virksomheder, som aktivt går med i den indsats. I 2012 skabte energiselskabernes forpligtigelse til energieffektivisering således stor værdi for erhvervslivet. Som det fremgår af vedlagte figur, så krævede indsatsen investeringer for ca. 840 mio. kr. i Det er et stort beløb, men set i sammenhæng med de 2,5 mia. kr., som virksomhederne høster over investeringernes levetid, er det en rigtig god idé. Den indsats skal fortsætte for, at også den energitunge del af erhvervslivet fastholder sin konkurrenceevne. Det gælder på tværs af Europa, hvilket var den klare besked fra Fatih Birol, cheføkonom i Det Internationale Energiagentur (IEA), da han gæstede Danmark den 26. november. Vækst og klimahensyn forenes Her var Dansk Energi vært ved et møde om den nye World Energy Outlook 2013, som årligt sætter scenen for den globale klima- og energidebat. IEA lægger ikke skjul på, at energieffektivisering er uomgængelig. Faktisk er påvirkningen fra det virkemiddel større end fra yderligere brug af olie i det globale energisystem frem mod Der er altså tale om en massiv indsats på tværs af kontinenterne. IEA konstaterer, at energieffektivisering kommer til at fylde i både industrien, boligerne og transporten. Aktuelt går det hurtigt. Hver gang verden producerede en enhed værdi (BNP) i 2012, skete det med et 1,5 procent lavere energiforbrug end i Kan vi holde det tempo, er der plads til global vækst uden at gå på kompromis med klimahensynet. Det er der store perspektiver i. Og efter at have deltaget i klimatopmødet COP19 i Warszawa, hvor fremgangen var meget begrænset, tror jeg, at effektiviseringsindsatsen bliver afgørende. Energieffektivisering handler altså ikke bare om bedre konkurrenceevne i Danmark og eksport af smarte løsninger og teknologi. Det handler i høj grad også om, at vi her har en mulig vej til at komme nærmere de klimapolitiske mål. Vi kan få både i pose og sæk. Vi kan få både grønne tiltag og sort bundlinje - men det kræver en aktiv indsats for at bruge energien effektivt. 3,5 minutter Størstedelen af elselskabernes kabler er nu gravet i jorden. Derfor var den gennemsnitlige danske elkunde kun uden strøm i 3,5 minutter under orkanen den 28. oktober elkunder blev ramt. Under stormen i 1999 var kunderne i gennemsnit uden strøm i over en time husstande var uden strøm. Læs mere på side Politisk Tvekamp Lars Chr. Lilleholt vs. Rasmus Helveg Petersen Skal Danmark være foregangsland på klima- og energiområdet? Side 28 EN ER GI 109. årgang Nyhedsbladet Dansk Energi Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Telefon: (+45) Redaktion Jesper Tornbjerg (ansvarshavende) Telefon: Abonnement Nyhedsbladet Dansk Energi koster kr. incl. moms for en årgang med 15 numre. Studerende: Gratis. Pensionister: 539 kr. inkl. moms Tegning af abonnement Lotte Bøknæs, MailMak Fabriksvej 6, 9490 Pandrup Telefon: Annoncer Niels Hass Rosendahls A/S Mediaservice Telefon (+45) Layout og opsætning WOER GREGORIUS ApS Telefon: Tryk: Dansk AvisTryk Sydvestvej 110, 2600 Glostrup Kontrolleret oplag eks. i perioden ISSN: Udgiver Dansk Energis holdninger fremgår af lederen. Bladets artikler afspejler ikke nødvendigvis foreningens holdninger. Dansk Energi ønsker livlig debat i bladet, men redaktionen forbeholder sig ret til at afvise debatindlæg, der er ærekrænkende og ikke overholder en sober tone fri for personangreb. Redaktionen vurderer debatindlæg ud fra relevans og aktualitet. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere debatindlæg. Artikler kan citeres med tydelig kildeangivelse. 2 ENERGI NR. 14 NOVEMBER 2013

3 Sæt fokus på dit salg, din kundeservice og dine forretningsprocesser. Aftal en uforpligtende work shop med os og få sparring til forandringer. Lad din multiforsynings platform sikre din konkurrenceevne Gå fremtiden i møde med en moderne kundeorienteret multi forsyningsplatform, der understøtter forandring og som løbende tilpasses markedets behov. Med MECOMS får du én løsning til håndtering af alle dine forsyningsarter. Du får en løsning, som tager hånd om alt fra fjernaflæsning til afregning og som let og enkelt sender én samlet regning til din kunde. Den skrædder syede Microsoft-baserede løsning sikrer, at der ikke er fejl i hverken data eller op krævninger. Med andre ord: et optimalt grundlag for at give dine kunder den bedste kundeoplevelse. Start med en 3 timers workshop med afsæt i netop dine behov. På workshoppen kan du også høre mere om vores erfaringer bl.a. hos Varde Forsyning, som netop nu er i gang med at realisere nogle af de mange fordele med MECOMS. Kontakt Christina Jørgensen på tlf og aftal nærmere. ENERGI NR. 14 NOVEMBER

4 POLITIK & REGULERING ELSELSKABET 02 Aftagenummer 912xxxxxxxx akturadato h xx kwh kwh kwh FØLG STRØMMEN Din elguide målerudstyr, afregning og administrati- Kald bare elregningen on m.v. for skat 120,00 kr ,00 kr. 410,00 kr ,00 kr. 630,00 kr. 980,80 kr. 04 Det abonnement du betaler til din elleverandør også kaldet elhandelsselskabet. Abonnementet er en fast pris, som er uafhængig af dit forbrug. 05 Pris på den strøm du har købt. Da prisen for mange kunder varierer over et år, er det den gennemsnitlige pris for strømmen i den periode. 06 Du betaler 25% moms til staten af alle posterne på elregningen. Det gælder både betaling til elleverandør, netselskab samt afgifterne til staten. 07 Du betaler et abonnement til elnetselskabet. Abonnementet dækker over faste omkostninger som måling, 08 Betaling for transport af strømmen. Der indgår betaling til det lokale netselskab, der ejer kabler og ledninger i selskabets område. Derudover indgår Hvis du kalder din elregning for skat, behøver 621,20 kr. ægtefællen 3.224,00 kr. ikke blive jaloux. Over halvdelen af private hjems betaling for strøm, ryger nemlig 1.364,00 lige kr. i statskassen. Det er europarekord og et problem 6.820,00 kr. for den grønne omstilling. Industriens elbeskatning er halveret ,00 kr. også betaling til det overordnede elnet fx transmissionsnettet, som den statslige virksomhed, Energinet.dk ejer. 09 Offentlige forpligtelser bliver også kaldt PSO (public service obligations). Pengene går via det statslige selskab Energinet.dk til politisk besluttet støtte til vedvarende energi, kraftvarmeværker og forskning/udvikling. Gratis viden om din strøm Vidste du, at køleskabet er det elapparat, som danskerne holder mest af? Eller at der er strøm i din stikkontakt i 99,996 procent af tiden? Fakta fremgår af en ny guide til elsektoren, Følg strømmen, som Dansk Energi netop har udgivet. Heri fastslår Dansk Energi, at vores energisystem i disse år undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger nye muligheder og vil gøre vores el mere nærværende, hedder det i hæftet. I Følg strømmen kan du ikke bare læse om din elregning og om de 56 procent af betalingen, som går til staten i skatter og afgifter der er også 10 Staten illustrationer har gennem af sammenhængen årene indført en i energisystemet, række forskellige af hvilke afgifter energikilder på el. På din som laver vores strøm, og af elmarkedets opbygning. Alle illustrationer fra elregning kan de stå samlet eller være udspecificeret. Afgifter dækker over: elguiden kan også ses på den tilknyttede hjemmeside. Elafgift, eldistributionsbidrag, energispareafgift og tillægsafgift. Læs mere på Elregningens sammensætning: 1,4% ABONNEMENT LEVERANDØR Analyse af afgifter og tilskud Regeringen har offentliggjort kommissoriet for en afgifts- og tilskudsanalyse, som er en del af Energiaftale Formålet med analysen er at undersøge, om afgifter og tilskud understøtter den grønne omstilling af energisystemet med færrest mulige samfundsøkonomiske omkostninger. Analysen består af syv delanalyser, DANSK der skal ENERGI munde FØLG ud i STRØMMEN et 11 sæt konkrete anbefalinger: Udviklingen i afgifts- og tilskudsgrundlaget Omkostninger til offentlige forpligtelser (PSO) Omfanget af ikke-regulerede eksternaliteter ved energiforbrug Afgifts- og tilskudssystemets virkninger på indpasning af grøn energi Nyttiggørelse Danmark af overskudsvarme har europarekord i elbeskatning: Fremtidigt tilskud til landvind A dministrative byrder 56% Analyserne, der skal være færdige i 2014, bliver fulgt tæt af brancheorganisationen Dansk Energi. Læs mere på af din elregning går til statskassen. Den rene elpris udgør ca. 17% af den samlede elregning. 17,1% EL 20% MOMS 7,1% ABONNEMENT NETSELSKAB 36,3% AFGIFTER 11,1% TRANSPORT AF EL 7% OFFENTLIGE FORPLIGTELSER (PSO) AF JAKOB ULLEGÅRD Listen af forskellige typer af skat kan til tider føles lang. Det gælder især på elområdet, hvor den massive beskatning 56 procent af en husstands betaling går i statskassen og myndighedernes krav til din elregning betyder, at listen er lang. For nogle gør det regningen uoverskuelig. Det er en af årsagerne til, at Dansk Energi har lavet en ny guide til din strøm. I hæftet Følg strømmen forklares elregningen i detaljer, så forbrugeren kan forstå, hvor midlerne fra bl.a. nettariffer, PSO og eldistributionsafgift går hen. - Vi ved, at en del forbrugere finder elregningen kompliceret, selv om oplysningerne øger gennemsigtigheden. Elselskaberne arbejder selvfølgelig med at gøre det overskueligt, men reglerne skal holdes. Det betyder, at der er meget information på din elregning herunder også vejen til den danske europarekord i elbeskatning. Den er skabt af en buket af forskellige skatter og afgifter, som især rammer private kunder og liberale erhverv, fortæller Marie Louise Hede, skatte- og afgiftsekspert i Dansk Energi. Den sidste gruppe omfatter primært revisorer, ejendomsmæglere, advokater mv., som alle vurderes at have et såkaldt husholdningslignende forbrug af el, uanset om de bedriver erhverv eller ej. Derfor betaler de fuld elafgift. Firmaers elbeskatning halveret Det samme gælder ikke for den øvrige del af erhvervslivet. Her refunderes store dele af elbeskatningen af hensyn til konkurrenceevnen. Og fra årsskiftet bliver det endnu billigere. Med den vækstplan, som blev vedtaget i Folketinget i første halvår, falder industriens elbeskatning med over 1,5 mia. kr. i Det skyldes, at flere afgifter fjernes. - Vi får en situation, hvor industriens elbeskatning er på EU s minimumsniveau. Faktisk er provenuet fra elbeskatning af danske virksomheder kun halvt så stort i det nye år, som det ellers var forventet for år tilbage. Så Folketinget har gjort meget for at sikre, at elintensiv produktion har gode vilkår i Danmark, forklarer Marie Louise Hede. Der er dog også andre udfordringer for virksomhederne. En af dem er den stigende PSO-betaling. Den nuværende regering har også femdoblet NOx-afgiften, hvilket skader en række energitunge virksomheders konkurrenceevne. Forbrugere bliver ramt hårdt Den klare energipolitiske ambition er, at det danske samfund skal bruge mere el. Derfor er det en udfordring, at der ikke er taget solide skridt til at lette forbrugernes elbeskatning, mener Dansk Energi. Trods en reduktion af elvarmeafgiften - som gavner eksempelvis ejere af varmepumper så er der ikke rokket ved den kedelige europarekord. - Med energiforliget blev det aftalt at gå skattesystemet efter i sømmene. Det arbejde er nu sat i gang, og her er det oplagt at tage fat om den skævvridende elbeskatning. Givet de politiske ambitioner om mere vindkraft og grøn omstilling, så giver det ikke meget mening, at eksempelvis el beskattes tre gange så meget som fyringsolie. Det bør der gøres noget ved, for ellers arbejder skattesystemet stik imod de politiske ambitioner, siger Marie Louise Hede. 4 ENERGI NR. 14 NOVEMBER 2013

5 energi i forandring OffshOre vind PÅ VEJ FREM offshore vind er i disse år den hurtigst voksende energiteknologi i Europa. dong Energy har bygget mere end 1/3 af den samlede offshore vind kapacitet på markedet i dag. det gør os til verdens største energiselskab inden for offshore vind. frem til 2020 er det vores mål at fastholde markedslederskabet ved at tredoble vores installerede kapacitet fra godt 2 gw til 6,5 gw. Udbygningen kommer til at ske i danmark, Storbritannien og Tyskland, hvor offshore vind er en central del af energipolitikken. i dag får 3,6 millioner europæere ren elektricitet fra havmølleparker, som dong Energy har bygget. i 2013 åbnede vi to nye havmølleparker. det er London array i Storbritannien, der er verdens største havmøllepark og anholt Havmøllepark, som er danmarks største havmøllepark. de to parker leverer Co 2 -fri strøm svarende til husstandes årlige elforbrug. i 2020 vil de parker vi har bygget kunne levere ren elektricitet til næsten 14 mio. europæere. offshore vind sparer omkostningen til Co 2 og indkøb af brændsler, og har den højeste ydeevne blandt de vedvarende energiteknologier. Prisen for at bygge parkerne skal yderligere ned, og frem mod 2020 vil vi arbejde på at reducere omkostningerne med 35 procent. Sammen med en meningsfuld pris på Co 2 vil det bringe prisen for offshore vind på niveau med kul-, gas- og atomkraft. offshore vind leverer Co 2 -fri elektricitet og reducerer afhængighed af importeret energi. Teknologien er derfor en konkret del af løsningen på fremtidens energiudfordringer. for danmark er offshore vind en markant global styrkeposition. i dag er der godt danske arbejdspladser inden for offshore vind. Med væksten i markedet forventes det tal at vokse med yderligere frem mod DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i For yderligere information, se ENERGI NR. 14 NOVEMBER

6 POLITIK & REGULERING Afgift på træ skal finansiere grøn omstilling Den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift rammer både kraftværker og brændeovne men skal private hjem undtages og overlade regningen til den kollektive forsyning? Læs med HVER gang! Tegn abonnement på Milliarder i spil Forsyningssikkerhedsafgiften blev undfanget i VK-regeringens oplæg til et nyt energiforlig og voksede sig større i S-R-SF-regeringens udspil Vores energi. Den er en hjørnesten i finansieringen af energiaftalen fra 2012, som er støttet af et bredt flertal i Folketinget. Afgiften skal indbringe statskassen ca. 2,6 mia. kr. AF JAKOB ULLEGÅRD Forsyningssikkerhedsafgift et langt og kompliceret ord, som giver hed debat i brede kredse. I folkemunde er den døbt brændeafgiften, og den skal nu - efter en høring - vedtages ved lov. Derfor flyver det med forslag gennem luften. Lovudspillet fra regeringen rammer alle former for biomasse altså både træ til brændeovne i private hjem og træpiller, halm og andet brændsel til kæmpestore kraftværker. Andre stemmer mener, at afgiften på individuelle løsninger er for besværlig og derfor helt skal droppes. En af modstanderne af, at private bliver omfattet af den nye afgift, er Biobrændselsforeningen. De står sammen med bl.a. brændeovnsproducenter og Skovforeningen bag Facebook-siden Stop brændeafgiften, der har fået meget opmærksomhed. - Jeg har sympati for, at den grønne omstilling skal finansieres, men det er umuligt, at styre denne afgift på det private marked: Dels fordi det er svært at afgrænse, hvad der skal beskattes. Dels fordi det vil øge grænsehandlen og det sorte marked for brænde, siger formand Ronnie Kristensen, Biobrændselsforeningen. - Beskatningen egner sig ikke til at følge produktet, og derfor anbefaler vi, at privatmarkedet undtages, så det kun er industri og den kollektive opvarmning, der bliver omfattet. Her er de bureaukratiske udfordringer langt, langt mindre, mener Ronnie Kristensen, som ikke tror, at afgiften på privat biomassekøb i praksis vil give noget provenu til staten givet de mange udfordringer. Vi baner vejen... LE34 baner vejen for samfundets udvikling indenfor ejendomsdannelse, infrastruktur og kommunikation. Som landets største landinspektørfirma går vi forrest i udviklingen af løsninger til energisektorens behov. Få professionel hjælp til opmålings- og beregningsopgaver, der skal knytte virkeligheden og digitale modeller tættere sammen. Offshore Energi Forsyning Udover traditionelle landinspektørarbejder udfører vi: Juridisk rådgivning om ledninger, arealer og rettigheder. Site acquisition til vindmølleparker, mobilmaster og andre tekniske anlæg. 3D Scanning og BIM modellering. GIS34 Dataanalyser, mobile systemer til dokumentation af driftog vedligeholdelsesopgaver til forsyningssektoren. Anders Møller Partner, Landinspektør Smuthuller og skævvridning Den går ikke, mener bl.a. Thomas Færgeman, direktør for den grønne tænketank CONCITO. Analysen er her, at det er et politisk valg, at statens indtægtstab ved at udfase de fossile brændsler (der er belagt med afgifter) skal dækkes indenfor energiområdet. Her er den nye forsyningssikkerhedsafgift en gangbar løsning, da den rammer både fossile og biobrændsler. Det vil altså stadig være meget dyrere i afgifter at opvarme med fossile brændsler. - Selve måden at finde finansiering på er et politisk valg. Når det valg er truffet med energiforliget, så skal det private forbrug med - ellers vil det åbne op for mange smuthuller, og det vil samlet set udhule vores kollektive opvarmning. Og hvor er logikken i, at netop private brugere af biomasse undtages, når den kollektive varmeforsynings brug af biomasse beskattes? Det vil ikke give mening, siger Thomas Færgeman. - Bliver det billigere at fyre brænde i sin brændeovn frem for at modtage energieffektiv fjernvarme, så er det bestemt ikke en fordel for klimaet. Det er klart, at der så vidt muligt skal tages højde for administrativt bøvl, men det vil være skadeligt at underløbe den kollektive varmeforsyning med en skævvridende undtagelse, mener CONCITO s direktør. Forligsparti: Alle skal med Politisk toner energiordfører Per Clausen fra Enhedslisten rent flag i forhold til afgiften. Det vil være forkert at foretage en opsplitning, så det private segment undtages. - Det vil være både urimeligt og uholdbart, om man undtog de private og individuelle løsninger for forsyningssikkerhedsafgiften og kun beskattede de kollektive løsninger. Det vil udhule den kollektive fjernvarme, hvilket er helt skævt, da det netop er de løsninger, som vi politisk gerne vil satse på. Så den opsplitning er jeg klart imod, siger Per Clausen. Venstres ordfører Thomas Danielsen ser frem til at se et udspil fra regeringen, efter at lovforslaget har været i høring. - Vi kommer i Venstre ikke til at stemme for forsyningssikkerhedsafgiften, som regeringen har fremlagt den. Vi har bedt regeringen lave nogle nye modeller og beregninger. Derudover vil vi ikke acceptere det helt åbenlyse bureaukrati og de tåbeligheder, der ligges op til f.eks. i forhold til flis til haven eller halm til strøelse. Men det er klart, at den endelige model ikke skal skævvride energisystemet, siger Thomas Danielsen. og 6 ENERGI NR. 14 NOVEMBER 2013

7 POLITIK & REGULERING Havmølleparker skal ned i pris Alle led i kæden - fra Energistyrelsen slår de første streger på et stykke papir til vindmøllerne snurrer - skal blive mere effektive. AF JESPER TORNBJERG Hårdt politisk fokus på elregninger lægger pres på vindmøllebranchen for at levere billigere havmølleparker til bl.a. Tyskland, Storbritannien, Holland, Frankrig og Danmark. Branchen erklærer sig da også klar til at løfte opgaven. DONG Energy har et mål om at gøre parkerne 40 procent billigere frem til 2020, og også svenske Vattenfall og den tyske koncern E.ON går målrettet efter at få prisen ned. Adm. dir. Tore Harritshøj fra E.ON Danmark vurderer, at det må være muligt at få udviklet billigere møller, ligesom der kan findes besparelsespotentiale i de øvrige dele af de samlede projekter herunder på fundamenter, kabler og services. - Vi har ikke sat tal på, hvor langt vi kan komme ned, men ja det er nødvendigt at sænke det samlede omkostningsniveau yderligere. Andre lande satser også massivt på havvindmøller, og afregningspriserne skal både i Danmark og andre lande være konkurrencedygtige, så vi sikrer en fortsat folkelig og politisk opbakning til de ambitiøse udbygningsmål, siger Tore Harritshøj. Industrialiserede løsninger Med MW opstillet på havet på verdensplan og en ordrebeholdning på MW er Siemens Wind Power i Brande verdens førende på området. Også her tror man på markant lavere priser: - Vi kan konstatere, at vindmøllernes andel af den samlede pris er faldet gennem årene. Da vi byggede Vindeby i starten af 1990 erne udgjorde møllerne to tredjedel af anlægsudgiften. For moderne havmølleparker drejer det sig om under halvdelen, så møllernes udvikling af løbet foran resten. Infrastruktur og services halter efter, og det er vi nødt til at gøre noget ved, siger Henrik Stiesdal. Derfor opbygger Siemens Wind Power alliancer med nogle af de andre tunge drenge. Store poster på anlægsbudgettet går nemlig til fundamenter, hjælpefartøjer og andre services, transformerstationer og søkabler. - På disse områder skal vi have mere BILLIGERE END ANHOLT HAVMØLLEPARK. DONG Energy har et mål om 40 procent billigere havvindmølleparker. Store dele af branchen bakker op. FOTO: HENNING BAGGER/SCANPIX industrialiserede løsninger, siger Henrik Stiesdal og nævner, at fundamenter typisk bliver designet til de konkrete placeringer ude på havet. Ved at standardisere fundamenterne og producere dem i stor skala - som det for eksempel sker for vindmølletårne - kan de komme væsentligt ned i pris. Siemens Wind Power har netop præsenteret nye modeller på 4 MW og 6 MW. Møllerne bliver større og relativt lettere, og enheder, der vejer flere hundrede tons, bliver serieproduceret i tusindvis. Hvis disse erfaringer kan blive spredt ud, kan Dansk-japansk alliance Vestas Wind Systems og Mitsubishi Heavy Industries har lavet et joint venture med fokus på offshorehavmølleparker. Målet er blandt andet at færdigudvikle en ny kæmpemølle på 8 MW. Vestas har i øvrigt for nylig fået en ordre på 43 møller á 3 MW til en park i havet ud for Holland. Læs mere på havmølleparkerne altså blive markant billigere: - Vi regner med, at prisen på havmøllestrøm i 2020 kommer under 10 eurocent pr. kilowatttime, siger Henrik Stiesdal. Samfundsmæssig energipris Ti cent svarer til ca. 75 øre/kwh og er altså en markant reduktion i forhold til den afregningspris på ca. 105 øre, der gælder for Anholt Havmøllepark. Henrik Stiesdal er med på, at 75 øre/kwh er mere end de aktuelle markedspriser, og at der er behov for backupkapacitet og transmissionsforbindelser, men han påpeger, at vindmøller ikke har problemer med CO2 og som for atomkraft med affald. Derudover skaber vindkraft arbejdspladser og giver strategisk værdi, fordi samfundet bliver mindre afhængigt af import af brændsler. - Hvis man kigger på den samfundsmæssige energipris, vil havmølleparker blive konkurrencedygtige på omtrent dette prisniveau, siger Henrik Stiesdal. Succes via udvikling I Esbjerg regner Morten Basse Jensen, der er direktør for vedvarende energi i videnscentret Offshore.dk, også med prisfald. Han mener, at det er nødvendigt at blive mere effektiv i hele kæden, lige fra Energistyrelsen slår de første streger på et stykke papir til vindmøllerne snurrer og skal serviceres ude på havet. Den relative kostpris på møllerne er faldet, og det vil den blive ved med. Nu er fokus bl.a. på installation, transformerstationer og fundamenter. - Vi er nødt til at få gang i flere udviklingsprojekter, så prisen også på disse store komponenter kan komme ned, siger Morten Basse Jensen og peger på standardisering og volumen som nøgler til succes. Morten Basse Jensen foreslår, at branchen sætter sig sammen og blive enige om en håndfuld emner af særlig vigtighed. Der skal være tale om samarbejde, for den økonomiske optimering handler om at se udfordringerne fra rigtig mange elementer i en sammenhæng. Mere effektiv installering af møller hænger uløseligt sammen med, hvordan fundamenter, tårne og vinger er designet. - I øjeblikket installerer vi vinger på forskellige måder. Hvorfor er det ikke ens? spørger Morten Basse Jensen. - Omkostningsreduktioner kan være trælse for nogle. Der er masser af modsætninger i branchen, men alles frygt er, at subsidierne forsvinder og markedet er væk. Hvis vi ikke får prisen ned, står argumentet fra modstanderne om, at havmølleparker er for dyre, klart, fastslår han. og Havmøllepark til 16,4 mia. kr. DONG Energy har besluttet at opføre havmølleparkerne Gode Wind 1 (330 MW) og 2 (252 MW) ca. 45 km ude i den tyske del af Nordsøen. Den samlede investering DONG Energy s den hidtil største i havvind - vil være omkring 16,4 mia. kr. Parkerne vil bestå af 97 vindmøller á 6 MW fra Siemens Wind Power. Fundamenterne skal komme fra Bladt Industries i Aalborg. - Investeringen vil konsolidere vores position som førende indenfor offshorevindenergi. Med opførelsen af parkerne i et område med gode vind- og bundforhold, relativt tæt ved kysten og i en klynge, hvor vi kan høste synergier fra andre havmølleparker, er Gode Wind-projekterne en god business case, siger koncerndirektør Samuel Leupold fra DONG Energy. DONG Energy vil modtage en fast pris pr. kwh produceret el de første ti år af parkernes drift. Herefter gælder markedsprisen. Med Gode Wind 1 og 2 når DONG Energy op på at have opført MW havvind. Målet er MW i Læs mere på VidenCenter Energi. Projektering og vedligeholdelse ENERGIENS TOPMØDE TaP 1 I københavn Rådgivning inden for regnskab, skat, moms og afgifter, køb og salg af virksomhed, IT, forretningsudvikling m.m. Med mange års erfaring indenfor højspændingsanlæg leverer vi projektering, opbygning, service og vedligeholdelse af anlæg fra kv. Kontakt Hans H. Pontoppidan Johnny Krogh Mogens Henriksen Alt fra totalvedligehold af stationer og ledningsnet til specialopgaver og rådgivning. Bliv inspireret af internationale topnavne, få indsigt i nye erkendelser, analyser og muligheder. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Vestjyske Net Service A/S Ydunsvej Herning Tlf.: ENERGI NR. 14 NOVEMBER

8 NOTER Energieffektiviteten stiger Vi er blevet mere energieffektive i Danmark, andelen af vedvarende energi er steget til 43,1 procent af elforsyningen, og den faktiske udledning af drivhusgasser er faldet med 25,4 procent siden Det viser Energistatistikken for 2012 fra Energistyrelsen. Det faktiske energiforbrug faldt i 2012 med 4,2 procent i forhold til Når man tager højde for udviklingen i bruttonationalproduktet (BNP) blev energieffektiviteten forbedret med 2,6 procent. Vi bruger i dag nogenlunde den samme mængde energi som i 1990, men da der har været en ganske pæn økonomisk vækst siden dengang, bruger vi nu 30,7 procent mindre energi for hver BNP-enhed. Udviklingen har været i gang gennem flere årtier, og også i 2012 viser statistikken, at vi er på rette vej. Det er godt for klimaet og økonomien, og det er en udvikling, vi alle kan være meget stolte af. Men vi er langt fra færdige. Med energiaftalen og vækstpakken øger vi indsatsen for at forbedre energieffektiviteten, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. Læs med HVER gang! Tegn abonnement på BEHOV FOR BEDRE SAMSPIL. I dag udstyrer husejere ofte deres bolig med varmepumper, ventilationsanlæg og gulvvarme. Tanken er at gøre huset mere energieffektivt, men i praksis modarbejder systemerne sommetider hinanden. Derfor er der behov for ny viden på området, og et nyt Danfoss testcenter det første af sin slags i verden skal undersøge boligers samlede klimasystemer, så de fungerer optimalt. FOTO: DANFOSS Læs mere på SE-chef kåret som Årets Leder Adm. direktør for energi- og teleselskabet SE i Esbjerg, Niels Duedahl, er kåret som Årets Leder Prisen bliver overrakt af formanden for Lederne, Svend Askær, under Ledelsens Dag i København. Niels Duedahl er den 12. modtager af Danmarks fornemste lederpris og tager plads i et ærefuldt selskab af ledere, der blandt andre tæller Nils Smedegaard-Andersen fra A.P. Møller-Mærsk, Lise Egholm fra Rådmandsgades Skole og Carsten Bjerg fra Grundfos. - Jeg får energi af at lede en virksomhed, der først og fremmest har et stort ambitionsniveau, og hvor det at skabe kommercielle resultater går hånd i hånd med at fremtidssikre vores samfund. Prisen betyder rigtig meget for mig, for den er et vidnesbyrd om, at vi hos SE er på rette vej, når vi taler om at fjerne kompleksitet og hylde enkeltheden for når alt kommer til alt, så er det enkelthed, som alle kunder efterspørger, siger Niels Duedahl. Læs mere på Kommuner kan spare milliarder Der ligger et stort potentiale i at spare energi i den kommunale bygningsmasse. Nye tal viser, at energiselskabernes energispareindsats sikrede besparelser for kommunerne sidste år svarende til en værdi på 1,6 mia. kr. i form af lavere energiudgifter. De kommende år fordobles energisparemålet, og energiselskaberne forventer, at kunne finde yderligere besparelser i kommunerne for op mod 6 mia. kr. frem til Læs mere på Energi for evigt Nysgerrig efter at vide mere om energi? Jan Svendsen fra Brande har udgivet Energi for evigt. En negativ oliekrise i 1973 gav en positiv kraft på DialogForum.dk. Bogen er rigt illustreret og fortæller over 275 sider om udviklingen af den vedvarende energi. Læs mere på Vi arbejder med hybridløsninger, intelligent forbrug og energilagring Udviklingen af avanceret energilagring og samspillet mellem el og gas er nøglen til det fremtidige VE-baserede energisystem. I DGC er vi specialister på: kortlægning, beregning, afprøvning og demonstration af hybridsystemer, kraftvarmeløsninger og energilagre, der kombinerer el og gas. Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B DK Hørsholm Tlf KARRUSSEL LAVER EL TIL LAMPER. Empower Playgrounds Inc er en frivillig organisation, der har installeret ca. 40 legepladser i landsbyer i Ghana. Det specielle er, at legeredskaberne laver strøm, der giver lys i LED-lamper. Så kan børnene lave lektier, når mørket falder på. EnergiNord har et Lys-I-Afrika-projekt, der via elregninger genererer penge til LED-lamper til Uganda. Læs mere på og www. energinord.dk Læs mere på og 8 ENERGI NR. 14 NOVEMBER 2013

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11 Tang skal blive til biogas Solrød Kommune vil hente tang fra stranden og omdanne det til biogas. Også rester fra industriproduktion er involveret. Side 15 N RI Vilde diskussioner om ejerskab til elnet

Læs mere

Lysdioder sparer el og skaber vækst

Lysdioder sparer el og skaber vækst NR. 12 17. OKTOBER 2011 STORT TEMA OM BELYSNING side 4-9 Læs mere på www.nyhedsbladet.danskenergi.dk RØR, DER RYKKER. Iværksætterne Dennis S. Hansen og Peder G. Pedersen fra firmaet Neoline i Holstebro

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 1 2014 #SMART ENERGI Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation SIDE 08 10 Horizon 2020: EU uddeler de næste syv år 525 mia. kr. Sådan får din virksomhed

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse 2009 temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse NORDISK MILJØMÆRKNING Sparepære Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor

Læs mere

Hjørring får grønt superværk

Hjørring får grønt superværk DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 7/8 JULI/AUGUST 2013 NYHEDER Kommunegaranti aldrig udløst Et fjernvarmeprojekt har aldrig udløst garantien. Alligevel kræver kommuner høj provision. NY VIDEN Status på selvevaluering

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

FØLG STRØMMEN. Din elguide

FØLG STRØMMEN. Din elguide FØLG STRØMMEN Din elguide 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger

Læs mere

Skærpet konkurrence efter køb af gaslager

Skærpet konkurrence efter køb af gaslager 4 06 DONGs monopol brudt: Skærpet konkurrence efter køb af gaslager Læs artiklen Interessentforum i arbejdstøjet: Fælles fodslag i energijunglen Læs interviewet Celler skal stive elsystemet af: Gasmotoren

Læs mere

Fire organisationer i front for klimaet

Fire organisationer i front for klimaet Tema: DI anbefaler en klimavenlig bilafgift. > 8 9 Vi pristjekker på nettet Hver anden dansker tjekker priserne på nettet, inden de går i butik, viser undersøgelse. > side 3 30 millioner til vækst 30 millioner

Læs mere

Nøj, hvor sejt! Vi skal bruge mere vind-strøm. Red verden og bliv rig. Populært åbent hus på Den elektriske Storebæltsforbindelse side 12-13

Nøj, hvor sejt! Vi skal bruge mere vind-strøm. Red verden og bliv rig. Populært åbent hus på Den elektriske Storebæltsforbindelse side 12-13 V I N T e r 2 0 0 9 Vi skal bruge mere vind-strøm Tema om CO 2 -reduktion side 5-11 Red verden og bliv rig Interview med Tor Nørretranders side 18-22 Nøj, hvor sejt! Populært åbent hus på Den elektriske

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere