Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts Referat fra ordinært afdelingsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde"

Transkript

1 Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med 3 medarbejdere: Yvonne ; regnskabsafdelingen Henrik Nielsen; områdeleder Carsten Reick; varmemester i afd. 127 Mødets dagsorden var uddelt pr. brev til samtlige husstande den 19. januar Brevet indeholdt en påmindelse om at beboernes forslag skal indsendes til afdelingsbestyrelsen senest 14 dage før beboermødet. I alt modtog bestyrelsen 3 forslag: 2 stk. om hundetilladelse og 1 stk. om etablering af højt hegn. Bestyrelsen var selv kommet med en præcisering om administration af Carpark ordningen. Nedenfor er findes dagsordenen, referat samt en oversigt over personer som sidder i afdelingsbestyrelsen. Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referant 4. Valg af stemmeudvalg 5. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 6. Behandling af indkomne forslag 7. Orientering om årsregnskab for 2005 / Godkendelse af driftsbudget for 2007 / Godkendelse af afdelingsbestyrelsens regnskab 10. Individuel modernisering - Hæftelse for lån til individuel modernisering - Fastsættelse af maksimumbeløb for individuel modernisering - Fagentreprisemodellen 11. Valg af stemmetællere 12. Valg af suppleanter 13. Valg af revisor 14. Evt.

2 Referat fra ordinært afdelingsmøde Ad pkt. 1 - Henrik fra afd bestyrelsen bød velkommen. Ad pkt. 2 - Aase blev valgt til dirigent. Ad pkt. 3 - Lone blev valgt til referent. Ad pkt. 4 - Der blev valgt stemmeudvalg - Lone fra 8 gården og Marianne fra 40 gården Ad pkt. 5 - Henrik aflagde afdelingsbestyrelsens beretning - beretning blev godkendt Normalt er det formanden der holder bestyrelsens beretning, men da formand Birgit Arnø har trukket sig, fremlagde Henrik fra afdelingsbestyrelsen årets beretning. Sociale aktiviteter i afdelingen Tur til Bon-Bon land: 2 busser fyldte busser med børn og voksne. Frokost i de små haver på Frederiksberg med deltagelse af en lille håndfuld beboere. Kvindeklub ledet af Kirstine Nielsen og Khouloud Nasser Din blev afholdt hver mandag kl , hvor kvinderne i afdelingen kunne mødes. Klubben er nu lukket, da det mere blev en børneklub end kvindeklub. Borde/bænke Der er indkøbt 10 nye borde/bænke, som er blevet flittigt brugt i løbet af sensommeren. I 8-gården blev der også taget initiativ til at behandle bordene så de holder længere. Sådanne initiativer er selvfølgelig altid velkomne. Toiletter udskiftet Udskiftningen af toiletter er i fuld. I løbet af efteråret skulle vi gerne have udskiftet alle toiletter. Hovedrengøring på trapper sidst i 2006 I slutningen af året, havde vi hovedrengøring på trapperne. Trapperne blev vasket grundigt ned, hvilket da også pyntede gevaldigt. Afdelingens hjemmeside Vi er i fællesskab med VIBO gået i gang med at lave afdelingens egen hjemmeside. Det er tanken at generel information om afdelingen vil være at finde her. Den endelige opbygning er ikke fastsat endnu, men vi vil informere når siden er funktionsdygtig. Hærværk i kældre Der er fortsat problemer med hærværk og små brænde i vores kældre. Der opsættes kamera ved indgangen til vores kældre. VIBO har en særlig pulje i VIBO til nedbringelsen af hærværk. Det vil derfor ikke belaste vores lokale regnskab. Individuel modernisering Mulighed for individuel modernisering, hvilket blev stemt hjem med et overbevisende flertal på et ekstraordinært afdelingsmøde. Københavns Kommune har dog ikke godkendt vores model for individuel modernisering. Dette behandles derfor som punkt 10 på dagens dagsorden. Carpark administration Der er enkelte beboere som er utilfredse med afdelingsbestyrelsens håndtering af vores parkeringspladser som kontrolleres af Carpark. Bestyrelsen har helt klare retningsliner for hvordan Carpark ordningen administreres af afdelingsbestyrelsen: Maksimalt 1 licens pr lejemål. Gæstekort udleveres i mindre omfang. Afdelingsbestyrelsen har den 13. februar 2007 skriftligt gjort beboerne bekendt med at: Hver hustand kan få én P-licens under forudsætning af en i husstanden er ejer eller bruger af en bil. Dette dokumenteres ved fremvisning af registreringsattest og sygesikringsbevis. Der opkræves et ekspeditionsgebyr på 50 kr. for en licens. Hertil kan der udleveres et begrænset antal gæstekort til husstande i afd. 127 VIBO.

3 Fremtidige tilsyn i almennyttige boligforeninger Københavns Kommune stiller krav om at uvildige konsulenter gennemgår ejendommenes tilstand. Dette vil koste kr. Ad pkt. 6 - Behandling af indkomne forslag De indkomne forslag faldt i 2 kategorier som der blev stemt om: 1) Forslag: Ophævelse af hundeforbud Vedtaget Regler: Beboere skal ansøge VIBO før der anskaffes hund og dokumentere hvilken hund det drejer sig om - samt fremvise forsikring. Debat: Der har tidligere været hundetilladelse i afdelingen, men pga. hundelort i gårdene blev det ophævet. Afdelingsbestyrelsen kunne dispensere fra forbudet; typisk var det sådan, at når en hund døde, kunne man få tilladelse til at købe en ny. En beboer er ikke interesseret i hundetilladelse pga. larm og gøen. En beboer vil have det kun var ensomme og ældre der fik dispensation. En beboer vil ikke have at det er tilladt at få en ny hund når den gamle dør. En beboer vil have at man skal have forstand på hund før man anskaffede sig en. 2) Forslag: højere plankeværk Vedtaget Beboer skal ansøge VIBO om højere plankeværk. Ad pkt. 7 - Yvonne fra VIBOs regnskabsafdeling orienterede om årsregnskabet for 2005/ 06 Alle tal blev forklaret. For eksempel var den samlede udgift vedrørende renovation kr. heraf kr. til storskrald. Til almindelig vedligeholdelse var brugt kr. heraf kr til hærværk i 2005/06. Det officielle regnskab med tilhørende noter for 2005/2006 kan rekvireres på VIBOs ejendomskontor. Ad pkt. 8 - Driftbuget for 2007 / 08 indeholdende huslejestigning på 4 % blev godkendt. Huslejestigningen skyldes planlagte udgifter skitseret i 10-årplanen samt prisudviklingen. DONG har varslet en stigning på 20 % for el næste år. Ad pkt. 9 - Afdelingsbestyrelsens og beboerlokalets regnskab blev godkendt. Regnskaberne blev udleveret på mødet, men en beboer opfordrede til at de blev omdelt inden mødet. Ad pkt Individuel modernisering Ansøger hæfter for lånet til individuel modernisering fastsættelse af maksimumbeløb for individuel modernisering er kr fagentreprisemodellen vil kommunen ikke tillade - se udsendt bilag totalentreprisemodellen - VIBO betaler udgifterne til håndværker og ansøger bliver opkrævet et beløb over huslejen pr måned - se udsendt bilag. Angående modernisering foreslår afdelingsbestyrelsen at der maksimalt kan afsættes ,-kr i budgetår 2006/2007 og 2007/2008 Ad pkt Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen Henrik blev valgt til formand for 1 år - bor i 8 gården Camilla blev valgt for 2 år - bor i 8 gården Khouloud blev valgt for 2 år - bor i storgården Marianne blev valgt for 1 år - bor i 40 gården Lone har 1 år tilbage som kasserer - bor i storgården

4 Ad pkt Valg af suppleanter Rie blev valgt til suppleant - bor i 40 gården Kirstine blev valgt til suppleant - bor i storgården Ad pkt Valg af Revisorer Ad pkt. 14 Evt. Aase fra storgården blev genvalgt for 1 år Vibe fra 40 gården blev genvalgt for 1 år Buske mm Der var utilfredshed med beskæring af træer og buske som er meget kraftigt. Henrik Nielsen områdeleder i VIBO lovede at være mere opmærksom på det i fremtiden. Parabol Ønsker en beboer en parabol-antenne skal VIBO kontaktes hvorefter der anvises et sted parabolen må sættes op. Storgården Der blev gjort opmærksom på at de nyanlagte græsplæner i Storgården stod under vand ved kraftig regn. Der blev opfordret til at undersøge om det var anlagt korrekt eller firmaet evt. burde udbedre dræning. VIBOs medarbejdere vil undersøge om der er et gårdlaug i Storgård, som evt. kan bidrage til vedligeholdelses udgifter i gården i fremtiden. Istandsættelse En beboer mente bebyggelsen trænger til istandsættelse: Det ville koste en stigning på over 10% i husleje, hvis vi skulle udskifte vinduer på nuværende tidspunkt. Afdelingsbestyrelsen mente ikke, at der var stemning for en så stor huslejestigning og har derfor ikke fremsat forslag om omfattende istandsættelse inden for det næste år. Hegn I dag findes ingen regler om hegn afdelingen, men VIBO skal ansøges om at etablere hegn. Der var enighed om at hegnene i afdelingen er meget forskellige, men at det vil koste meget at skifte alle hegn. Et hegn af en god kvalitet udført af håndværkere vil koste ca kr. Det er muligt for afdelingen at lave regler omkring hegn fx farve, højde og så videre. Disse regler kan gælde ved udskiftning af eksisterende hegn. Debat: En beboer vil gerne have et plankeværk omkring sin have og har stillet forslag om dette. En beboer vil have samme standarder for altaner og plankeværk for at forskønne ejendommen. En beboer vil ikke have hegn pga. det bliver brugt til cykelstativ. En beboer vil have bedre hegn i storgården. En beboer vil have hegn med en neutral farve. Balofix Beboer vil gerne have balofix, så han selv kan lukke for vandet i lejligheden. Altandør En beboer gør opmærksom på at nogle altandøre er utætte i Storgården. Carpark En beboer var utilfreds med han ikke kan få de gæstekort han har brug for til sine forretningsforbindelser. Afdelingsbestyrelsen gentog at gæstekort kun udleveres i begrænset omfang, så P-pladserne primært er forbeholdt beboernes egne biler. Bestyrelsformand, Henrik Balling Referent, Lone Bruun d 9. marts 2007

5 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt revisorer VIBO afdeling 127 den 22. februar 2007 Formand: 1 år Henrik Balling Thorsgade 8 C, 3. th. Kasserer: 1 år Lone Bruun Jagtvej 103 B, 1. th. Bestyrelsesmedlem: 2 år Khouloud Nasser Din Jagtvej 103 A, st. mf. Bestyrelsesmedlem: 2 år Camilla Høgsberg Thorsgade 8 A, 2. th. Bestyrelsesmedlem: 1 år Marianne Birkedal Thorsgade 46 D, 3. tv. Suppleant: Kirstine Nielsen Jagtvej 107 B, st. tv. Suppleant: Rie Romme Rasmussen Thorsgade 44, 4. th. Revisorer: Aase Jensen Vibe Hellesen Bestyrelsen kan kontaktes via Kontorvagt: Tirsdag i lige uger kl baghuset 107 på kontoret i beboerlokalerne Telefon:

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat af Ekstraordinært medlemsmøde i afd. 68

Referat af Ekstraordinært medlemsmøde i afd. 68 Boligforeningen AAB afd. 68 Burmeistersgade 24 st. th. Telefon: 32 96 92 02 www.aab68.dk 1429 København K Fax: 32 96 92 02 E-mail: afd68@aab68.dk Referat af Ekstraordinært medlemsmøde i afd. 68 Tirsdag

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere