Nyhedsbrev. No. 4 December At bo i Præstø, føles, som at være på ferie, hver dag 2. Det er sgu da mit hus 4. Nej tak til bålhytten 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. No. 4 December 2011. At bo i Præstø, føles, som at være på ferie, hver dag 2. Det er sgu da mit hus 4. Nej tak til bålhytten 5"

Transkript

1 Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn Foto: Sven-Erik Petersen Nyhedsbrev No. 4 December 2011 At bo i Præstø, føles, som at være på ferie, hver dag 2 Det er sgu da mit hus 4 Nej tak til bålhytten 5 Indkaldelse til generalforsamling 6 En smuk postkasse i en smuk dør 7 Pas på de små, historiske bygninger 8 Bygningskulturens Dag en succes. 9 Nyt kommuneplantillæg om bevaringsværdige ejendomme. 10 Ny, bevarende lokalplan for Roneklint 11 1

2 At bo i Præstø, føles, som at være på ferie hver dag! Foto: Sven-Erik Petersen For godt et år siden flyttede jeg til Præstø. En by jeg kun kendte flygtigt fra en køretur for flere år siden, hvor vi gjorde ophold for at spise en sandwich på Præstø Havn. En havn, jeg huskede som noget helt specielt på grund af den idylliske stemning og smukke natur. Dengang drømte jeg bestemt ikke om, at jeg skulle komme til at bo her. Men kærlighedens veje er som bekendt uransalige. Jeg mødte en mand, som tilfældigvis boede i dette sydsjællandske paradis. Selvom mit første rigtige møde med Præstø by fandt sted en bidende kold januar dag i snestorm, forelskede jeg mig straks i, og har været forelsket i Præstø lige siden. Jeg har efterhånden boet en del steder, blandt andet en årrække i København. Men i dag har jeg det sådan, at jeg aldrig skal bo andre steder end her i Præstø. I mine øjne har Præstø ganske enkelt det hele; smukke gamle, velholdte huse og brostensbelagte gader i bedste Morten Korch stil, dagligvarebutikker i overmål foruden en lang række velassorterede specialvare-butikker. Oven i købet, kan jeg nyde den luksus at have en biograf to minutters gang fra min gadedør, og op til flere cafeer og restauranter lige i nabolaget. Og så lig- 2

3 ger det hele en god times kørsel fra København. Hvad mere kan man ønske sig? Præstø og omegn rummer masser af Danmarkshistorie, og endelig er der naturen, vores helt unikke smukke natur. Jeg er vokset op i Vendsyssel, tæt på både skov og strand. Men jeg har aldrig før nydt det privilegium at have fjordudsigt og fuglekig indlagt i mine indkøbsture. Tænk at en tur til Fakta kan være så smuk! Jeg synes vi skal huske at værdsætte og værne om Præstøs helt unikke værdier, og ikke blot tage dem som en selvfølge, eller i værste fald sætte dem over styr. Når jeg siger dette, skyldes det, at der i løbet af de to år, jeg har "kendt Præstø" har været et par tiltag, som efter min mening kunne have fået katastrofale følger for byen og vores nære natur, hvis de var blevet gennemført. Det ene var projektet om at opføre en Nord-bro, der skulle strække sig fra øst til vest og dermed spærre hele Præstø Havn inde, og lukke for den smukke udsigt til Nysø og fjorden. Vores dejlige naturhavn er højt værdsat af gæstesejlere og andre turister. Jeg forstår slet ikke, hvordan nogen kunne få den tanke at omdanne den til en stereotyp, moderne Marina, som man har gjort i alt for mange havne herhjemme. I løbet af 2011 er endnu et projekt, som vil få konsekvenser for naturen, hvis det realiseres, kommet på tegnebrættet. Jeg tænker på den omstridte bålhytte, som spejderne i Præstø ønsker opført i Dalen; endnu en lille unik naturperle, vi er så privilegerede at have i vores by. Jeg går 100 % ind for naturformidling til børn og unge, og bakker op om idéen. Jeg synes bare placeringen er uendeligt dårligt valgt, da den dels vil skæmme den smukke udsigt, dels påvirke fuglelivet, og dels medføre en kraftig beskæring af sivskoven. Jeg synes man skal tænke sig godt om, før man griber ind i den natur som er en vigtig dels af Præstøs "varemærke", og ikke blot ukritisk lade sig rive med af ethvert forslag, der fremstilles i "udviklingens navn". Sussanne Hessner. Den Gamle Købmandsgård i Præstø 3

4 Det er sgu da mit hus! Smukke bymiljøer skal søges bevaret ved nænsom og velovervejet planlægning. Citatet er hentet fra Skilte- og Facadevejledningen i Præstø. Hvordan den meget voldsomme, ultramarine blå farve på Adelgade 29, rimer med nænsom og velovervejet, står mig ikke klart! Ovennævnte vejledning siger endvidere, at husene opfattes om en helhed fra sokkel til tag. Det utilpassede farvevalg betyder, at gavlen på den omtalte ejendom er skåret midt over og, at der således ikke længere er tale om en helhed fra sokkel til tag. Jeg citerer videre fra vejledningen: ved vedligeholdelse bør altid anvendes de samme materialer og farver, som oprindeligt har været anvendt i bygningen. En generel tendens i samfundet er desværre, at ens egne ambitioner eller frustrationer, vægter mere end hensynet til den enkelte bygning, dens særlige kendetegn, bevaringsværdierne og helheden. En respekt for bygningens oprindelige materialevalg og farve, et hensyn til helheden og harmonien i gaden og byen, er meget vigtig. I Hasseris i Ålborg, har ejerne kunne konstatere, at der har været en gunstig udvikling i huspriserne efter, at bevaringsværdierne på de enkelte ejendomme er blevet kendt og, at de vedligeholdes med respekt for husets oprindelige arkitektur. Det er godt for den enkelte ejer, det er godt for byen og det er godt for kommunen. Det er derfor godt, at vi har Skilte- og Facadevejledningen i Præstø. Det er en god vejledning. Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn opfordrer derfor Vordingborg Kommune til at sikre, at den overholdes af alle ejere af ejendomme, der er omfattet af vejledningen. Det er sgu da mit hus vil ejerne måske sige. Ja, men det er sgu alle os andre, der skal se på det! (kmo) 4

5 Nej tak til bålhytten i sivskoven. Bevaringsforeningen ønsker ikke en bålhytte opført i det fredede sivområde ud for Frederiksminde. Et så fint, bynært naturområde, mod vandet, findes ingen andre steder. Det skal vi passe på. Det er vores opfattelse, at såvel kommunalbestyrelsen som Fredningsnævnet, er ført bag lyset i denne sag. Argumentet for tilladelsen til opførsel af en hytte i dette smukke og følsomme områder er nemlig, at den i væsentlig grad vil være skjult at sivene. Det oplyses, i såvel tekster som i illustrationstegninger, at bålhytten bygges i en højde af 80 cm over havbunden. Det virker ganske enkelt usandsynligt. Skulle broen og hytten blive bygget i en højde af 80 cm fra havbunden, vil den være oversvømmet det meste af året. Hvor meget hytten skal hæves over havbunden, vil jeg overlade til kvalificerede at tage stilling til, men jeg kan konstatere, at broerne i havnen er mindst 1 m over daglig vande, men alligevel er oversvømmet indtil flere gange om året. Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn har derfor gjort opmærksom på, at såvel Fredningsnævnet som Kommunens Miljøudvalg formentlig har truffet beslutning på et misvisende grundlag. Foreningen har således opfordret til at, Miljøudvalget og Fredningsnævnet ser på sagen endnu en gang Bevaringsforeningen er ikke alene om modstanden mod byggeri i dette fine, bynære naturområde. Lokalrådet, Lokalhistorisk Forening og mange borgere har tilkendegivet deres holdning i denne sag. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, at oversende sagen til fornyet behandling i Klima- og miljøudvalget. En beslutning træffes formentlig på det første møde i det nye år. (kmo) 5

6 Indkaldelse til ordinær, og ekstraordinær, generalforsamling den 22. marts Bevaringsforeningen indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag, den 22. marts. Kl i Bio Bernhards baghus, med indgang fra Svend Gønges Torv. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen gør opmærksom på, at stemmeret på generalforsamlingen kræver, at kontingent for 2011 er indbetalt, senest 14. dage før generalforsamlingen, altså den 8. marts Bestyrelsens indstiller, at vedlagte forslag til vedtægtsændringer vedtages. Ændringerne, i forhold til foreningens nuværende vedtægter, er skrevet med rødt. Der indkaldes endvidere til ekstraordinær generalforsamling, med henblik på en endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes umiddelbart efter den ordinære. Efter den ekstraordinære generalforsamling, vil Peter Bering introducere og vise filmen Arkitekten der blev væk eller Hvem var Eigtved? Danmarks berømteste arkitekt fra 1700-tallet, Nicolai Eigtved, er nærmest forsvundet for os. Ingen personlige levn, intet protræt eksisterer. I filmen følger vi i hans livs fodspor, for måske at få en slags billede af manden. Filmen er produceret af Nils Vest og varer ca. 1 time. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab for Fremlæggelse af budget for Fastlæggelse af kontingent 6. Valg til bestyrelsen. På valg er: Peter Bering, John Kunze, Hans Thormod Nielsen, Anders Madsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Per Jørgensen og Anja Bille 8. Valg af revisor. På valg er Peter Jersild 9. Valg af revisor suppleant. På valg er Ralf Søgård Mortensen 10. Orientering fra fonden 11. Indkomne forslag (skal fremsendes senest 28/ til formanden) 12 Eventuelt På bestyrelsens vegne Karen Margrethe Olsen 6

7 En smuk postkasse i en smuk dør! Vordingborg Kommune offentliggjorde i Sydsjællands Tidende, den 7. december 2011, at købstadsbebyggelse undtages flytning af postkasser. Det er en stor glæde for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur at mange kommuner, heriblandt Vordingborg, har benyttet sig af den mulighed, som Landsforeningen sikrede ved et ihærdigt fodarbejde; nemlig, at postloven tillader, at der tages hensyn til bevaringsværdige huse- og områder ved opsætning af postkasser. Det er således ikke alle steder, at postkassen kræves opsat i skel. Det betyder, for Præstøs vedkommende, at beboere på Torvet, Grønnegade og Klosternakken undtages for den nye postlov. For den øvrige del af øen, vil Kommunen, i samarbejde med Post Danmark og ejerne, finde løsninger, der tilgodeser det bevaringsværdige miljø. Mange ejere har allerede fundet diskrete løsninger, f.eks. ved en brevsprække i hoveddøren eller porten, i port-rummet eller i en mellemgang. I Præstø håber vi på de gode løsninger, som denne! (kmo) 7

8 Pas på de små, historiske bygninger. I Bevaringsforeningen arbejder vi målrettet, for at skabe en større bevidsthed omkring de bevaringsværdige bygninger og deres store betydning i vores hverdag. Det beriger vores hverdag, at færdes blandt bygninger, der er behandlet og istandsat med nænsom hånd. En bygning behøver ikke nødvendigvis, at være et arktektonisk stort værk for at være interessant og bevaringsværdigt. Det er dette lille, undseelige frysehus fra Rekkende og de, nu udtjente, transformatorstationer gode eksempler på, De syner ikke af meget, men fortæller en historie. Vi skal passe på dem. Er der nogen i foreningen, der ved, hvem der ejer frysehuset, hører bestyrelsen gerne fra jer. (kmo) 8

9 Bygningskulturens Dag en god succes! De tre bevaringsforeninger, fra Møn, Præstø og Vordingborg, gennemførte en meget vellykket Bygningskulturens Dag den 2. oktober 2011 under overskriften enkelt og smukt. Vi besøgte Langgade kvarteret i Stege, lysthusene langs Antonitter-stien i Præstø og den tidligere overlæge bolig ved Vintersbølle sanatorium. På billederne ses Birte Fromberg ved lysthuset til Klosternakken 1, Præstø, sammen med nogle af de mere end 50 deltagere. (kmo) Kolofon: Nyhedsbrevet udgives af Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn. Redaktør. Karen Margrethe Olsen (kmo) Torvet 13 9

10 Nyt kommuneplantillæg om kommunens bevaringsværdige ejendomme. Det beriger vores hverdag at bo og færdes i smukke og velbevarede købsstæder og landsbyer og det tiltrækker og fastholder nye borgere, virksomheder og handel. Det nyeste udspil fra Vordingborg Kommune; kommuneplantillægget om de bevaringsværdige bygninger er en opfyldelse af et mangeårigt ønske fra bevaringsforeningernes side. Kommuneplantillægget åbner mulighed for et mere systematisk arbejde med kommunens bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Det kan være med til at sikre, at bygningernes bevaringsværdier fastholdes eller øges og, at helhederne ikke spoleres af uigennemtænkte ombygninger eller farvevalg. De tre Bevaringsforeninger på Møn, i Præstø og Vordingborg har i fællesskab fremsendt en indsigelse, hvori vi opfordrer kommunen til passe på alle huse med en høj bevaringsværdi i SA- VE kategori 1-4. Det skal ske med klare retningslinjer, information og dialog med såvel ejere som håndværkere. Klare retningslinjer vil sikre gennemsigtighed for borgerne og håndværkere, og en lettere administrationen i kommunen. Information og dialog kan sikre en større forståelse for kvaliteten i de bevaringsværdige bygninger. Vi har derfor opfordret kommunen til at igangsætte en informationskampagne til alle ejere af bevaringsværdige ejendomme og vi har besluttet at udarbejde en vejledning om bygningsfarver. Få velbevarede huse i en hovedgade kan imidlertid ikke sikre den harmoni, ro og helhed vi ønsker for vores købstæder og landsbyer. Vi skal være opmærksomme på, at selv et undseeligt lille hus, uden nogen stor arkitektonisk værdi, nænsomt sat i stand, kan bidrage meget væsentligt til at skabe harmoni i bybilledet. Bevaringsforeningerne i Vordingborg Kommune ønsker hermed kommunen et godt nytår med håbet om, at Kommunen er parat til at sætte handling bag det gode grundlag, som kommuneplantillægget for de bevaringsværdige bygninger, er udtryk for. (kmo) 10

11 Ny, bevarende lokalplan for Roneklint. Med dette fine vinterbillede af fyrtårnet ved Skansen ved Roneklint, ønsker vi alle et godt nytår *** Bevaringsforeningen har, med stor interesse, konstateret, at Vordingborg kommune har besluttet at udarbejde en bevarende lokalplan for Roneklint på Jungshoved. Roneklint er udpeget som et kulturmiljø område i Kommuneplanen, der er således allerede et fokus på områdets smukke natur og bygninger. Bestyrelsens ønske for det kommende år må være, at dette fokus også komme til udtryk i den bevarende lokalplan. Bestyrelsesmedlem Anders Madsen, Roneklint, tager allerede aktivt del i udarbejdelsen af planen, der formodeligt vil strække sig hen over foråret. (kmo) 11

12 Kontakt bestyrelsen Funktion Navn Adresse Telefon Formand Karen Margrethe Olsen Torvet 13, 2614 Næstformand John Kunze Bårsevej 23, Tappernøje 5475 Kasserer Niels Stoklund Lindevej 15, 3313 Sekretær Hans Thormod Nielsen Adelgade 85, 1177 Skilte- og facaderådet René Sørensen Torvet 12, 4046 (formand) 4501 Skilte- og facaderådesen Hans Thormod Niel- Se ovenfor 1177 Medlem Peter Bering Kragevigvej 17, 6089 Medlem Anders Madsen Roneklintevej 32, Se ovenfor Kasserer i fonden Peter Bering Se ovenfor Redaktør af bladet Karen Margrethe Se ovenfor Olsen Præmieringsudvalget Peter Bering Se ovenfor Formand for fonden John Kunze Se ovenfor Koordinationsudvalget Karen Margrethe Se ovenfor Olsen Koordinationsudvalgesen Hans Thormod Niel- Se ovenfor (formand) Det Røde Pakhus Karen Margrethe Se ovenfor Olsen Det Røde Pakhus Anders Madsen Se ovenfor Lager-forvalter Hans Thormod Nielsen Se ovenfor Suppleant Per Jørgensen Lindevej 32, Suppleant Anja Bille Hansen Adelgade 90, Revisor Peter Jersild Torvet 5, Revisor Ralf Søgaard Mortensen Abildhøjvej 10, Revisor suppleant Christina Møller Birk Klosternakken

Beretning 2013 INDLEDNING

Beretning 2013 INDLEDNING Beretning 2013 INDLEDNING Det er dejligt at være formand for en forening, hvor det går godt. Og det gør det. Relationen til myndighederne har det seneste år ændret karakter, så foreningen har betydeligt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

By og Land Halsnæs 2015-03-26 Side 1 af 7

By og Land Halsnæs 2015-03-26 Side 1 af 7 By og Land Halsnæs 2015-03-26 Side 1 af 7 BERETNING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 26-03-2015 Generalforsamling den 18. marts 2014 Årets første arrangement fandt sted den 18. marts, hvor vi holdt generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014

Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014 Aabenraa Byhistoriske Forening Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014 Formandens beretning. Medlemsudvikling. Som forening er vi afhængig af medlemmernes opbakning. Vi er glade for der

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget.

Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget. Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget. Generalforsamlingen 2006. Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst Vores Bornholm 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst 13 Andreas Jørgensen Først genoptræning - så gennembrud 12 Mærk naturen og kunsten

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Alsmøde side 3 Familien Schmidt i Kærneland side 12 Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere