Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning."

Transkript

1 Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: Tlf.: Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning. 3) Sekretæren fremlægger regnskabet. 4) Status på arbejdet med den nye berideruddannelsen v/torben Frandsen 5) Tvister mellem elever og læremestre/læresteder. 6) Repræsentantskabsmødet ) Hestevelfærd ift. hest/pony og rytters størrelse og indvirkning 8) Status planlægning af Instruktør Forum v/louise Christensen 9) Indkomne forslag. 10) Valg til bestyrelsen. På valg er: Torben Frandsen, modtager genvalg Karin Nissen, modtager genvalg Mette Sørensen, modtager genvalg 11) Valg af revisor: På valg er John Randskov 12) Eventuelt Ad 1) Valg af dirigent. John Randskov valgt med applaus. Ad 2) Formandens beretning har været et år, hvor der har været ro til at arbejde med de satte fokuspunkter og arbejdsgrupper. Desuden er uddannelsen på rette spor, og ikke genstand for storm, kritik eller lukning. 1

2 Uddannelsens værd er stadfæstet og gennem vores DR IFs medlemmer skaber vi god og positiv fokus på, hvad det er vi kan og tilbyder. Uddannelsen forløber planmæssigt, og uddannelsesudvalget arbejder fortsat med, at forbedre uddannelsen med få små justeringer undervejs. Vi har i alt 46 igangværende elever 2 elever har orlov. Der var 8 trænerelever til eksamen i 2014 alle bestod eksamen, 6 fik karakterer til at gå videre til berider, og der er 5 der valgte at fortsætte. Der var 8 beriderelever til eksamen i 2014 alle bestod eksamen, heraf har 5 fået job i en rideklub, 2 rejst til udlandet og 1 fået job hos Blue Hors. Der var 7 til optagelsesprøve her i januar 2015, og 4 bestod. Der er 28 elever i gang på grundforløb hest i Malling, heraf har ca. 18 p.t. en drøm om at gå til optagelsesprøve til sommer. Det er en stigende interesse, og det er jo glædeligt. Til sommer skal 10 trænerelever og 4 beriderelever til eksamen. Der er p.t. 21 A læresteder og 16 B læresteder. Det store tema lige nu og i fremtiden er hestevelfærd. Hvordan sikrer vi kvalificeret undervisning og undgår sager om vanrøgt, mishandling og dårlig/forkert ridning? Pga. dette nedsatte Dansk Ride Forbund i maj 2014 en arbejdsgruppe som består af medarbejdere, udvalgsmedlemmer og DRIF repræsenteret af Louise Christensen, Johnny Hansen og jeg. Vi arbejder med at udvikle nye fokuspunkter i ridesporten, og få beskrevet de problematikker vi ser, samt løsninger derpå i fremtiden. Det gælder alle discipliner, samt niveau og location. Tak til Louise Christensen for hendes indsats i forhold til beskrivelse af Rytteruddannelse og rytterholdninger og samling af tilsendt materiale fra bestyrelsen, Johnny og jeg. Når vi kigger på DRFs struktur mener jeg, at der er et fyldestgørende reglement, som tager højde for meget. Der er beskrevet hvilke pisk, sporer, bid og diverse hjælpemidler man må ride med. Reglementet er bygget op over mange års erfaring. Dvs. der er ingen bid der er skarpere end den som trækker i den anden ende af snoren, ej heller sporer der er skarpere end den der sparker med dem (kraft). Til ridestævner i dag indenfor alle discipliner er der uddannede officials på forskellige niveau. Det der egentligt må være konklusionen er, at reglementet dækker de etiske regler for hvordan man rider og håndterer hesten specielt på stævnepladserne. 2

3 Hvis vi skal se på hvad der er gået galt i forhold til etik og holdning, så var det sådan at man tidligere, når man gik til ridning stod med sin hest på en rideskole, f.eks. Ikast Rideklub, der var der en uddannet ridelærer. I opstaldningsprisen var der tre undervisningstimer med på hold. Det gjorde at rytterne red under et fornuftigt opsyn, og man lærte hvordan man red rundt i dagligdags ridning. Det var et krav at man deltog i dressur timerne for at kunne deltage i springtimerne. Ligeledes så ridelæreren hestene dagligt, og kunne derfor vejlede rytterne, og forgribe/forebygge forkert ridning, brug af hjælpere og guidning i forståelse for hest og ridning (ridelæreren havde mulighed for at hjælpe, evt. med at ride hesten inden hesten tog skade/tog magten ). Med det tænker jeg, at tiden er kommet til, at vi som forening og uddannede undervisere skal mere på banen og være mere synlige, så vi forhindrer den mistolkning! Underviseren skal kunne drages mere til ansvar! Det kunne være, at man skal ride på underviserens licens dvs. man kan ikke melde til stævne uden at ride ved en registreret træner. Det kan være en eksamineret berider, træner eller de som har taget en diplom uddannelse/kursus i DRFs regi. Det er vigtigt, at vi får en rød tråd i undervisningen i landets rideklubber, så man er sikker på, at folk lærer at håndtere og ride hesten i forhold til sikkerhed og hestevelfærd. Samarbejdet med DRFs hovedbestyrelse går godt og de uenigheder der var vedr. uddannelse og grundlag er lagt bag os og vi arbejder på fælles tråd. Samarbejdet mellem DRFs dressurudvalg og DRIF om dressurdommernes undervisning/programtræning, der er en stadig stigende tendens. Jeg får utrolig mange henvendelse fra private ryttere, som er frustreret over dette. Det er glædeligt dressurudvalget har startet denne debat og i slut februar skal vi til stormøde om netop dette punkt. TAK: Vi skal fortsætte med det gode eksempel og de gode historier og resultater. Til slut vil jeg takke alle medlemmer, kollegaer, bestyrelse og ikke mindst Helle Eriksen for god opbakning og godt samarbejde. Efter beretningen blev der talt om underviser licens, for at kunne starte til stævner, skal man ride undervisning hos en underviser med licens. Licens er for trænere/beridere samt personer, der har taget træner 1/træner2. Derudover faldt talen på dressurdommere, der underviser i ridning m.m. Hvorfor er det ikke et krav, at beridere skal undervise på dressurdommerkurser om, hvordan en hest skal gå? Så det ikke kun er dressurdommere, der underviser dressurdommere. Det ville være en god idé, hvis der var et større samarbejde mellem dressurdommere og beridere. Mange problemer vil blive løst, hvis dressurdommerne kan forstå, at det ikke er dem, der ved, hvordan en hests funktion er optimalt. Det er dommerne der ved, hvordan slutproduktet skal se ud. 3

4 Ad 3) Sekretæren fremlægger regnskabet. Regnskabet godkendt. Ad 4) Status på arbejdet med den nye berideruddannelsen v/torben Frandsen Der er holdt 2 møder i udvalget, der arbejder med berideruddannelsen. Udvalget består af Torben og Nikolai samt Janni Therman og Charlotte Gierahn. De to fra bestyrelsen er sat til arbejde på tingene, og de har lavet en beskrivelse af uddannelsen, som skal behandles på næste møde, hvor NK og TF vil gennemgå det beskrevne. Der er bl.a. forslag om procenter til eleverne på enetimeundervisning. Vi er nødt til at have en jurist ind over, så vi får lavet noget, der følger den danske lovgivning. Men samtidig er det er vigtigt, at eleverne får den rigtige indstilling til jobbet. Fremadrettet håber TF, at HE kan komme med ind over, da hun er inde i det nuværende pensum på uddannelsen, og ved, hvad der kan lade sig gøre fremadrettet på skoleopholdene. Der var spørgsmål om en Elitetræneruddannelsen, som der tidligere har været tale, som en overbygning på berideruddannelsen. Den er vist p.t. skrinlagt. Ad 5) Tvister mellem elever og læremestre/læresteder Ofte når der er tvister på lærestederne er det fordi læremestrene/lærestederne ikke har sat sig ordentlig ind i reglerne. Hvis eleverne klager over noget, er det som regel altid mangel på hjælp/undervisning. Ad 6) Repræsentantskabsmødet 2015 Karin fortalte om foreningens ønsker omkring repræsentantskabsmødet Ad 7) Hestevelfærd ift. hest/pony og rytters størrelse og indvirkning Louise Christensen fortalte om arbejdet i den arbejdsgruppe, som DRF har nedsat. Medlemmer i gruppen er Lars Terkildsen, Karin Semberlund, Holger Holm, Johnny Hansen, Louise Christensen og Torben Frandsen. I denne gruppe har de også været inde på at der skal laves en underviserlicens, og det er der stor stemning for i gruppen. Målet er en uddannelse af alle undervisere. John Randskov fortalte om det samme arbejde i Hestens Værn, hvor der også er nedsat en arbejdsgruppe i samarbejde mellem Hestens Værn, Dyrenes Beskyttelse og DRF. Både Hestens Værn og Dyrenes Beskyttelse mener ligeledes, at det vil være en god idé med en underviserlicens. Ad 8) Status planlægning af Instruktør Forum v/louise Christensen Arbejdsgruppen har arbejdet på et instruktørforum, som skulle være en årligt tilbagevendende begivenhed, med både praktisk og teoretisk indhold. Første gang skulle hovedemnet være dressur. Her kunne man også have noget med bedømmelserne ind over. Deltagere er forskellige ryttere, dommere og instruktører. 4

5 Læremestre er obligatoriske. Målet er også at udbrede kendskabet til ridningen og få en positiv reklame ud af det. Næste år vil hovedemnet være springning. Dennis Fisker fortalte om en stilcup i dressur for de små ryttere, hvor beriderne skal med ind over, for at kunne dømme stil, opstilling og indvirkning. Dressurdommeren dømmer programmet. Der blev foreslået en klasse hvor en berider er med i bedømmelsen, f.eks. med 3 på banen, hvor det især er bedømmelse af rytterens indvirkning og opstilling. Ad 9) Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag. Ad 10) Valg til bestyrelsen Torben Frandsen, Karin Nissen og Mette Sørensen blev genvalgt. Ad 11) Valg af revisor På valg var John Randskov, som blev genvalgt. Ad 12) Eventuelt HE opfordrede medlemmerne til at melde til de kurser, som de har bedt om vi skal arrangerer. Det er lidt frustrerende at oprette kurser, og så må de efterfølgende aflyses p.g.a. manglende tilmeldinger. Skal foreningen sponsorere JBK m.m.? Medlemmerne ønskede ikke, at foreningen skulle sponsorer til JBK o.lign. En ville gerne have tilskud til kurser. Bruge pengene til forum i år i stedet for at sponserer til JBK. I 2015 bruger vi nogle penge til at få arrangeret et godt instruktørforum. John Randskov takkede for en god ro og orden. Torben takkede for genvalg, og er glad for at den nuværende bestyrelse kan fortsætte arbejdet. Efterfølgende var der nogle gode indlæg fra dyrlæge Jonas Rasmussen og advokat Sophus Bøgeskov Christensen. Torben takkede begge. Referent: Helle Eriksen 5

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer.

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer. Referat fra Generalforsamling i Integrationsfaggruppen 13.marts 2014 på Frederiksberg C 1. Valg af dirigent og referent Karina Nørager 2. Formandens beretning Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Nyhedsbrev Nr. 29. 10. årgang november 2012 Foto: Helle Christiansen Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Her i november er det 10 år siden, vi holdt den stiftende generalforsamling i vores

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere