Generalforsamling i VBK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i VBK"

Transkript

1 Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt som dirigent. Anne blev valgt til referent. Yvonne og Henrik blev valgt til stemmetællere. Beretning fra formanden. VBKs ordinære generalforsamling tirsdag den 26. november 2013 kl Afholdt i VBKs klubhus, Vallensbæk Havn. Som fungerende næstformand vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores ordinære generalforsamling. Jeg er glad for at se jer, selvom man kan konstatere, at der kunne være flere medlemmer, der kunne have mødt op, men det er jo sådan livet er blevet og man kan jo tage det for et udtryk for, at dem der ikke møder, de er særdeles tilfredse. Dermed ikke sagt, at jer der møder er utilfredse I er bare flinke og hyggelige medlemmer, der støtter en god klub. Beretning: Medlemstallet er steget med ca. 2o personer. Jeg kan næsten ikke vente med at fortælle det. Kassereren er ellevild idet det jo giver kroner i kassen. Men det vigtigste er vel, at man har en fornemmelsen af, at det er hyggeligt at være medlem af VBK og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at der er nogle personer, der har skiftet fra VSK til vores klub. Klubhuset har det nogenlunde. Vi har i foråret skiftet nogle brædder på ydervæggene, og der er lavet nogen renovering og vedligeholdelse. Blandt andet blev der renset sivbrønde fra nedløbsrørene. Vi har haft en dag i foråret, hvor vi skulle gøre klubhuset + de omliggende arealer i orden. Vi stod nogle ganske få mennesker og lavede dette, og ud over nogle fra bestyrelsen var der en lille håndfuld medlemmer, der hjalp til. Disse mennesker skal have en lille klapsalve for det var godt file:///c:/documents%20and%20settings/dennis%20b%c3%b8yesen/skrivebord/vbk%20web/_/docs/referat%20generalforsamling%20vbk%2026%2011 1/6

2 Disse mennesker skal have en lille klapsalve for det var godt gået. Vi savner, at man ud af 220 medlemmer kan finde lidt flere end 4 der gider hjælpe til for at holde klubhuset i orden. Vi har jo fået det nye varmeanlæg til at køre, og det giver en rigtig stor besparelse på strømmen. Så det var den rigtige beslutning, der blev taget. Vi har et hængeparti omkring gulvet i klubhuset. Gulvet synker, og det bliver spændende at se, hvad der er nedenunder, når vi brækker gulvet op. Måske ingen ting men vi er klar til at reparere det. Økonomien er OK. Der er overskud i år. Men før I råber hurra, vil vi lige nævne, at der skal laves gulv, og vi skal have en ny hoveddør til foråret. Alting koster. Havnen har oplevet store forandringer. Der er kommet en ny havnefoged, og der er kommet en ny kranfører. Jesper der er ny havnefoged har tilsyneladende helt styr på tingene, og der er ryddet op, og fjernet træer, der er fjernet gamle stativer, og bådene er ikke mere bare tabt et tilfældigt sted. Kranføreren er også ny, og han har lidt føling med tingene, og han kører rigtigt pænt med kranen. Vi har fået nye stativer, og der er virkelig stor tilslutning og det er da bare dejligt. Jeg kan tilføje, at jeg personligt er glad for, at der er mulighed for at beholde sit eget gamle stativ, og båden kommer på plads alligevel. Her ud over er der blevet ryddet op, og man har ikke tidligere oplevet, at der er så meget plads på havnen. Biksen er ligeledes begyndt at gå godt. Der har været nogle store arrangementer, og det må siges at være en succes. Vi håber, at det kan vare ved, og det giver jo lidt liv i havnen. Der er opsat pullerter 3 steder i havnen. Indtil videre ser det ud til at fungere, og der er en del, der får skiftet olie i utide, fordi der prøver at snyde sig ind. Bestyrelsen har holdt møder 1 gang pr. måned. Vi klarer de store og de små problemer. Her skal vi lige huske at bringe en tak til rengøringsholdet, der holder klubhuset i orden og rent. Tak for det. file:///c:/documents%20and%20settings/dennis%20b%c3%b8yesen/skrivebord/vbk%20web/_/docs/referat%20generalforsamling%20vbk%2026%2011 2/6

3 Vi skal også lige nævne klubhuset. Dette hus er for alle medlemmer. Hvis der er nogen som af en eller anden årsag bruger huset rigtig meget,. så er det en ret man har. Der er ingen begrænsninger på, hvor tit man må komme i huset. Vi har hørt rygter om, at nogen bliver påtalt, at man kommer der for meget og dette må stoppe. Alle medlemmer har lov til at komme i klubhuset så tit de vil, og det kan så skyldes, at man kan lide at komme der, eller det kan skyldes, at man har et problem, og behovet kan løses ved at komme i klubhuset. Så kan det vist ikke siges tydeligere. Lad være med at genere dem der bruger vores klubhus. Klubhuset er røgfrit, og det gælder også i hverdagen samt til f.eks. arrangementer eller udlån. Prøv lige at huske det og respekter det. Rygerne har fået tilbud om, at der kan sættes vinduer op i pavillonen, men det må være en opgave som rygerne påtager sig. Vi har i klubben forsøgt en del arrangementer. Disse nævnes nogenlunde i rækkefølge: vinsmagning, standerhejsning, fiskekonkurrence, brunch, arbejdsdag i huset, Sankt Hans, fotokonkurrence, Martha dag, fiskekonkurrence, varm mad på lørdage i oktober, foredrag om forsikringsforhold afholdt i VSK, Standernedhaling, gløg, generalforsamling, og endeligt tilbud om kanalsejlads. Der er sikkert en del jeg har glemt, men jeg er jo også lige blevet kastet ud i det. VBKs hjemmeside er kommet op og stå igen. Adressen er: Senere vil jeg lige nævne et par personer, der har gjort noget for klubben, men der må i vente i spænding. Dog vil jeg lige nævne, at jeg har siddet og læst i de gamle referater, og her kan jeg konstatere, at klubben VBK har 25 års jubilæum i Dette har vi ikke nået at snakke om i bestyrelsen men mon ikke det munder ud i en eller anden form for fest eller hygge. Så nu vil jeg overlade beretningen til jer medlemmer. Per Nørgaard, file:///c:/documents%20and%20settings/dennis%20b%c3%b8yesen/skrivebord/vbk%20web/_/docs/referat%20generalforsamling%20vbk%2026%2011 3/6

4 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2012/13 til godkendelse Jørgen Simonsen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 4. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag. 5. Fremlæggelse af budget for 2013/13, samt fastlæggelse af kontingent, indskud og gebyrer mv. Budget blev fremlagt. Forventning om at klubben kommer ud af 2014 med et lille overskud. 6. Orientering fra havnebestyrelsen, herunder gennemgang af foreløbigt budget for havnen. Henrik Borch gennemgik budget for havnen. Man havde forvent et fald i salget af havnepladser. Det viser sig dog at salget steg. Lige nu er det stabilt. Nye stativer: Ca. 130 indskydere har meldt sig til stativ ordningen. De 3 pullerter. Der har desværre været nogle uheld, som brugere selv har været skyld i. Havnen har ikke udgifter ved det, da det er egne forsikringer som dækker uheldene. Ny teleskoplæsser: Er perfekt til flytning af gl. stativer, optagning af mindre både, snerydning, fejning mv. Havnekontoret: Har åbent hver dag kl Marianne sidder på kontoret og kan pr. telefon hele tiden få kontakt med havnens personale. Man kikker på at kunne have kontoret længere åbent et par gange om ugen. Fra d. 10 dec, vil kontoret have mindre åbent. Havnes generalforsamling afholdes d på Egholmsskolen. Henrik Borch efterlyser mail adresser, fra de som måtte mangle at aflevere dette, så man kan sende nyhedsbreve pr. mail til alle. file:///c:/documents%20and%20settings/dennis%20b%c3%b8yesen/skrivebord/vbk%20web/_/docs/referat%20generalforsamling%20vbk%2026%2011 4/6

5 7. Forelæggelse af pligtarbejde for 2013/14 til godkendelse. P.t. er der intet pligtarbejde jf. paragraf Valg til bestyrelsen Per Nørgaard blev valgt til ny formand Finn Larsen blev næstformand Sekretær blev Anne Martinussen Finn Løye blev genvalgt til bestyrelsen, Jakob Flinthagen valgt til bestyrelsen. Dennis Bøyesen blev også valgt til bestyrelses medlem. 9. Suppleanter Lene Møller blev valgt. 10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant Michael Hansen genvalgt som revisor Lars Rasmussen genvalgt som revisor. Ingen revisorsuppleant valgt. Posten er ledig. 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til bestyrelsen for Vallensbæk havn i henhold til paragraf 9 i Vallensbæk vedtægter. Finn Larsen valgt som bestyrelsesmedlem i havnebestyrelsen, som repræsentant for indskyderne. Wolfgang Polenz blev valgt til havnebestyrelsen som repræsentant for medlemmerne. Jakob Flinthagen blev valgt til suppleant i havnebestyrelsen. Valgt som repræsentant for indskyderne. Suppleantposten som valgt for medlemmerne er ledig. file:///c:/documents%20and%20settings/dennis%20b%c3%b8yesen/skrivebord/vbk%20web/_/docs/referat%20generalforsamling%20vbk%2026%2011 5/6

6 12. Valg af medlemmer til udvalg: Efterlysning af medlemmer. Giv besked hvis nogle ønsker at deltage aktivt i udvalgsarbejde. 13. Evt. Per takkede Ole Sørensen for de 4 år som formand i klubben. Verner og Susanne N. blev også takket, og har en lille gave stående i klubben som tak for godt arbejde. Dirigenten afsluttede mødet. file:///c:/documents%20and%20settings/dennis%20b%c3%b8yesen/skrivebord/vbk%20web/_/docs/referat%20generalforsamling%20vbk%2026%2011 6/6

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Beretning efterår 2011. Sidste Generalforsamling: Henning Etmann kom ind, efter Knud og blev vores nye husmand, og det er gået godt.

Beretning efterår 2011. Sidste Generalforsamling: Henning Etmann kom ind, efter Knud og blev vores nye husmand, og det er gået godt. 1 Beretning efterår 2011. Sidste Generalforsamling: Henning Etmann kom ind, efter Knud og blev vores nye husmand, og det er gået godt. Næstformanden foreslog, at der nedsættes et udvalg, der skal udarbejde

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere