Spørgeramme til beskrivelse af egen læringsprofil ved starten på dit højskoleophold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeramme til beskrivelse af egen læringsprofil ved starten på dit højskoleophold"

Transkript

1 Spørgeramme til beskrivelse af egen læringsprofil ved starten på dit højskoleophold

2 2 HJV, 13. juli 2009, 2. udgave Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil /autenticitet /autonomi / vidensmæssig dannelse /moralsk dannelse /æstetisk dannelse /det hele menneske /om mennesket /om samfundet /om kulturen /faglig viden /faglige færdigheder /didaktik /sociale /kommunikative /kreative og innovative /selvledelse /interkulturelle /evne til læring Eventuelle kommentarer... 22

3 3 Om beskrivelsen af din læringsprofil Læring er de senere år blevet et centralt begreb inden for pædagogik, uddannelse og folkeoplysning. Læring foregår både i de formelle uddannelser fra grundskole til universitet, i de ikke-formelle uddannelser som folkeoplysning og højskoler, samt i uformelle områder som foreninger, arbejdsliv m.v. Her skal du beskrive din læringsmæssige profil gennem de tre dimensioner: Hver dimension bestemmes gennem 6 led, og hvert led beskrives gennem 5 nøgleord (og 5 nøglesætninger), hvor du skal vægte deres betydning for dig. 1. bestemmes gennem seks led, der hver beskrives ved fem nøgleord (nøglespørgsmål) 1.1 Autenticitet Selvfølelse, livsglæde, spontanitet, livsfylde og lykke 1.2 Autonomi Selvtillid, livsmod, selvstændighed, holdning og myndighed 1.3 Refleksiv Bred orientering, tværfaglighed, kritisk sans, personligt perspektiv og selvrefleksion 1.4 Moral Medfølelse, etisk sans, demokratisk kultur, socialt engagement og aktivt medborgerskab, 1.5 Æstetik Følsomhed, sanselighed, poetisk, fantasirig og kunstnerisk smag 1.6 Alsidighed Selvværd, balance mellem fornuft og følelser, synergi mellem viden, moral og æstetik bestemmes gennem seks led, der hver beskrives ved fem nøgleord (nøglespørgsmål) 2.1 Almen viden om mennesket Viden, vurdering, stillingtagen, formidling, handleevne i menneskelige forhold 2.2 Almen viden om samfundet Viden, vurdering, stillingtagen, formidling, handleevne i samfundsmæssige forhold 2.3 Almen viden om kulturen Viden vurdering, stillingtagen, formidling, handleevne i kulturelle forhold 2.4 viden om emnet Teori, historie, metoder, teknikker, kvalitetsnormer i interesseområdets emne 2.5 e færdigheder i emnet Kvalitetsvurdering, tekniske færdigheder, performance og kunstnerisk udførelse i emnet 2.6 Fagdidaktisk læring Pædagogiske metode, faglig etik, didaktisk selvindsigt, ansvar for egen læring bestemmes gennem seks led, der hver beskrives ved fem nøgleord (nøglespørgsmål) 3.1 Sociale kompetencer Indlevelse, inddragelse, ansvarlighed, sammenhold, samarbejde 3.2 Kommunikative kompetencer Glad for at kommunikere, klar, mangesidig, Kommunikationsbevidst, kan skifte stil 3.3 Kreative og innovative komp. Ser nye muligheder, en sikker intuition, iderig, nyskabende, eksperimenterende 3.4 Selvledelseskompetencer Selvkørende, initiativrig, selvindsigt, risikovillig, målbevidst planlægning 3.5 Interkulturelle kompetencer Nysgerrighed, indsigt i egen og andres kulturer, tolerance, respekt for forskellighed 3.6 Læringskompetence Glæde ved læring, selvdisciplin, udvikling, bevidst om læringsstil, ansvar for egen læring De nævnte led i de tre dimensioner indgår i et eller andet omfang i alle læringsprocesser. Men deres vægt og kvaliteter kan variere meget alt efter hvilken læringsarena, der er tale om. Gennem besvarelsen af denne spørgeramme får du en status over din læringsprofil ved afslutningen af dit højskoleophold. God fornøjelse start på serien af spørgsmål

4 4 1.1 /autenticitet Første led i dannelse er autenticitet (ægthed) At være autentisk betyder, at du er ægte og naturlig, umiddelbar og levende i den betydning at du er dig selv Selvfølelse Livsglæde Spontanitet Livsfylde Lykke Æstetik Helhed Moral Ægte Refleksion Myndig Her skal du vurdere den betydning, som egenskaben autenticitet har for dig her og nu. Jeg er god til at være mig selv Jeg er glad for livet og føler mig hjemme i verden Jeg har nemt ved at handle spontant og utvungent.. Jeg er ofte selvforglemmende optaget af verden og de andre Jeg oplever, at mit liv har mening i sig selv, og jeg har værdi som jeg er. Prøv at angive, hvor meget du vil prioritere at udvikle din autenticitet? Beskriv eventuelt kort, hvordan du vil du bruge højskoleopholdet til at udvikle din autenticitet?

5 5 1.2 /autonomi Andet led i dannelse er autonomi Autonomi kan oversættes til selv-lovgivning eller selvbestemmelse. At have autonomi betyder, at du kan tage selvstændig stilling og følger din egen dømmekraft kort sagt at du er en myndig person. Helhed Ægte Selvtillid og livsmod Uafhængighed og selvstændighed Selvstyrende og selvbestemmende Myndighed og handlekraft Personlig livsholdning Æstetik Moral Refleksion Myndig k Her skal du vurdere den vægt, som egenskaben myndighed har for dig her og nu. Jeg har mod på livet Jeg har tillid til, at jeg kan skabe forandring og gøre en forskel Jeg stoler på min egen dømmekraft Jeg følger mine egne værdier og holdninger Jeg kan stå inde for mine handlinger Prøv at angive, hvor meget du vil prioritere at udvikle din myndighed? Beskriv eventuelt kort, hvordan du vil du bruge højskoleopholdet til at udvikle din myndighed?

6 6 1.3 / vidensmæssig dannelse Tredje led i dannelse er vidensmæssig dannelse At have vidensmæssig dannelse betyder, at du har en personlig holdning til din viden om menneske, kultur, samfund og natur, og at du kan reflektere over og samle denne viden til et helhedspræget livssyn. Kort sagt - at du søger det sande. Bred orientering Selvstændig tilegnelse af viden Tværfaglighed og helhedspræget forståelse Personligt perspektiv Refleksion og selvrefleksion Æstetik Helhed Moral Ægte Refleksion Myndig Her skal du vurdere den betydning, som vidensmæssig dannelse har for dig her og nu. Jeg har en bred viden om samfundet, kulturen og naturen. Jeg er god til at tilegne mig omfattende viden om udvalgte emner Jeg er god til at få overblik over og se sammenhænge mellem forskellige vidensområder Jeg kan have et personligt perspektiv på min tilegnede viden Jeg kan (selv-)kritisk vurdere værdien af min viden og mine holdninger Prøv at angive, hvor meget du vil prioritere at udvikle din vidensmæssige dannelse? Beskriv eventuelt kort, hvordan du vil du bruge højskoleopholdet til at udvikle din vidensmæssige dannelse?

7 7 1.4 /moralsk dannelse Fjerde led i dannelse er moralsk dannelse At have moralsk dannelse betyder, at du både kan handle medmenneskeligt i de nære forhold og kan handle medborgerligt i de større samfundsmæssige forhold. Kort sagt - at du søger det gode. Medfølelse Den gyldne regel handel mod andre, som du ønsker de skal handle mod dig Demokratisk kultur Aktivt medborgerskab Politisk engagement Æstetik Helhed Moral Ægte Refleksion Myndig Her skal du vurdere den betydning, som egenskaben moralsk dannelse har for dig her og nu. Jeg kan indleve mig i andres situation og har medfølelse med dem. Jeg handler mod andre, som jeg ønsker, at de skal handle mod mig. Jeg værdsætter et ligeværdigt fællesskab præget af tillid og dialog Jeg føler et medansvar for de fællesskaber, jeg er del af. Jeg tager stilling til politiske og samfundsmæssige spørgsmål Prøv at angive, hvor meget du vil prioritere at udvikle din moralske dannelse? Beskriv eventuelt kort, hvordan du vil du bruge højskoleopholdet til at udvikle din moralske dannelse?

8 8 1.5 /æstetisk dannelse Femte led i dannelse er æstetisk dannelse At have æstetisk dannelse betyder, at du er følsom, har fornemmelse for stemninger, kan udtrykke dig sanseligt og poetisk, er fantasifuld og har en udviklet æstetisk dømmekraft. Kort sagt - at du søger det skønne. Følsomhed og stemningsfuld Sanselige udtryksformer Poetisk stemthed Fantasirig Kunstnerisk smag Æstetik Helhed Moral Ægte Refleksion Myndig Her skal du vurdere den betydning, som din æstetiske dannelse har for dig her og nu. Jeg har en fin fornemmelse for stemninger og følelsesmæssige betydninger. Jeg er god til at anskueliggøre oplevelser ved hjælp af kropsprog og andre sanselige udtryk. Jeg kan udtrykke mig poetisk gennem billedsprog og fortællinger. Jeg er god til at bruge min fantasi, når jeg skal se nye muligheder. Jeg har udviklet min smag og dømmekraft i forhold til kunstnerisk kvalitet. Prøv at angive, hvor meget du vil prioritere at udvikle din æstetiske dannelse? Beskriv eventuelt kort, hvordan du vil du bruge højskoleopholdet til at udvikle din æstetiske dannelse?

9 9 1.6 /det hele menneske Sjette led i dannelse er den alsidige personlige udvikling (det hele menneske) En alsidig personlig udvikling betyder, at du har balance mellem dine fornuftsmæssige og følelsesmæssige egenskaber, at der er sammenhæng mellem din viden, moral og æstetiske sans, og at du kan vekselvirke mellem at være i kontrol og give slip (mellem autonomi og autenticitet). Kort sagt at du er et helt menneske. Selvværd - enhed af selvfølelse (at være) og selvtillid (at kunne) Balance mellem fornuft og følelse Synergi mellem viden, moral og æstetik Vekselvirkning mellem kontrol og spontanitet Det hele menneske harmoni og helhed Æstetik Helhed Moral Ægte Refleksio n Myndig Her skal du vurdere den betydning, som en alsidig personlig udvikling har for dig her og nu. Jeg har et godt selvværd med både selvfølelse og selvtillid Jeg kan både bruge min fornuft og mine følelser Min dømmekraft bygger både på min viden, min moral og æstetiske sans. Jeg kan veksle mellem at være i kontrol og give slip (veksle mellem selvbevidst styring og selvforglemmende optagethed af situationer) Jeg oplever mig selv som et helt og harmonisk menneske Prøv at angive, hvor meget du vil prioritere en alsidig personlig udvikling? Beskriv eventuelt kort, hvordan du vil du bruge højskoleopholdet til en alsidig personlig udvikling?

10 /om mennesket Første led er dine almene kundskaber (viden og færdigheder) om mennesket. At have almene kundskaber om mennesket betyder, at du har en bred viden om mennesket, at du kan vurdere og tage stilling til menneskelige vilkår og værdier, og at du har færdigheder til at kunne handle i medmenneskelige situationer. Almene viden om mennesket Vurdering af menneskelige forhold Personlig stillingtagen til menneskelige forhold Formidling af egen forståelse Handleevne i medmenneskelige situationer færdighed Fagdidaktik viden Menneske Kultur Samfund Her skal du vurdere den betydning, som dine almene kundskaber om mennesket har for dig her og nu. Jeg har en bred almen viden om menneskers adfærd, værdier og muligheder. Jeg kan kritisk vurdere forskellige synspunkter på menneskelige vilkår og værdier Jeg kan tage personligt stilling til konkrete menneskelige forhold Jeg er god til at formidle mine synspunkter og holdninger til andre. Jeg er god til at handle i forhold til medmenneskelige situationer. Prøv at angive, hvor meget du vil prioritere at udvikle dine almene kundskaber om mennesket? Beskriv eventuelt kort, hvordan du vil du bruge højskoleopholdet til at udvikle dine almene kundskaber om mennesket?

11 /om samfundet Andet led er dine almene kundskaber (viden og færdigheder) om samfundet At have almene kundskaber om samfundet betyder, at du har en bred viden om samfundet, at du kan vurdere og tage stilling til samfundsmæssige vilkår og værdier, og at du har færdigheder til at kunne handle samfundsmæssigt og samfundspolitisk. Almene viden om samfundet Kritisk tolkning og helhedspræget vurdering af samfundsmæssige forhold Samfundsmæssig og samfundspolitisk stillingtagen Formidling af egen samfundsmæssig og politisk holdning Samfundsmæssig og politisk handleevne færdighe d Fagdidaktik viden Mennesk e Kultur Samfund Her skal du vurdere den betydning, som dine almene kundskaber om samfundet har for dig her og nu. Jeg har en bred almen viden om samfundsmæssige forhold Jeg kan kritisk vurdere forskellige synspunkter på samfundsmæssige forhold Jeg kan tage personligt stilling til konkrete samfundspolitiske spørgsmål. Jeg kan formidle mine samfundsmæssige synspunkter og holdninger til andre. Jeg kan handle politisk i forhold til samfundsmæssige problemer. Prøv at angive, hvor meget du vil prioritere at udvikle dine almene kundskaber om samfundet? Beskriv eventuelt kort, hvordan du vil du bruge højskoleopholdet til at udvikle dine almene kundskaber om samfundet?

12 /om kulturen Tredje led er dine almene kundskaber (viden og færdigheder) om kulturelle forhold. At have almene kundskaber om kulturen betyder, at du har en bred viden om kulturen, at du kan vurdere og tage stilling til kulturelle vilkår og værdier, og at du har færdigheder til at kunne handle i kulturelle situationer. Almene viden om kulturen Kritisk tolkning og helhedspræget vurdering af kulturelle forhold Kulturel stillingtagen Formidling af egen kulturel forståelse Kulturel handleevne færdighed Fagdidaktik viden Menneske Kultur Samfund Her skal du vurdere den betydning, som dine almene kundskaber om kulturelle forhold har for dig her og nu. Jeg har en bred almen viden om kulturelle forhold Jeg kan kritisk vurdere forskellige synspunkter på kulturelle forhold Jeg kan tage personligt stilling til konkrete kulturelle og værdimæssige spørgsmål. Jeg kan formidle mine kulturelle synspunkter og holdninger til andre. Jeg kan handle kulturelt i forhold til samfundsmæssige problemer. Prøv at angive, hvor meget du vil prioritere at udvikle dine kundskaber om kulturelle forhold? Beskriv eventuelt kort, hvordan du vil du bruge højskoleopholdet til at udvikle dine almene kundskaber om kulturelle forhold?

13 /faglig viden Fjerde led er din faglige viden om dit højskoleopholds hovedfag. At udvikle faglig viden betyder, at du udvikler dine viden om fagets emneområder. Kort sagt at du styrker dine vidensmæssige kvalifikationer. Grundlæggende teori om fagets emne Fagets discipliner og metoder Fagets historiske udvikling Teknisk viden om fagets udførelse kvalitetsnormer i faget færdighed Fagdidaktik viden Menneske Kultur Samfund Angiv det hovedfag, du skal følge på dit højskoleophold Her skal du vurdere den betydning, som din faglige viden om dit højskoleopholds hovedfag, har for dig her og nu. Jeg kender fagets basale teorier Jeg har en bred viden om fagets metoder og discipliner Jeg har en bred viden om fagets historiske udvikling Jeg har et bredt kendskab til fagets teknikker Jeg har en bred viden om fagets kvalitetsnormer Prøv at angive, hvor meget du vil prioritere at udvikle din faglige viden om dit hovedfag? Beskriv eventuelt kort, hvordan du vil du bruge højskoleopholdet til at udvikle din faglige viden om dit hovedfag?

14 /faglige færdigheder Femte led er dine faglige færdigheder inden for dit højskoleopholds hovedfag. At udvikle faglige færdigheder betyder, at du udvikler dine færdigheder inden for fagets emneområder. Kort sagt at du styrker dine færdighedsmæssige kvalifikationer. Kvalitetsvurdering af fagets udførelse Tekniske færdigheder i fagets udførelse Færdigheder i at benytte fagets metoder Færdigheder i fagets performance udførelse færdighed Fagdidaktik viden Menneske Kultur Samfund Her skal du vurdere den betydning, som dine faglige færdigheder i dit højskoleopholds hovedfag, har for dig her og nu. Jeg kan vurdere kvaliteten af aktivitetens udførelse Jeg har gode færdigheder i fagets teknikker Jeg har gode færdigheder i fagets forskellige discipliner og metoder Jeg har en god performance inden for fagets udtryksformer Min samlede udførelse af fagets områder er på et fagligt tilfredsstillende niveau Prøv at angive, hvor meget du vil prioritere at udvikle dine faglige færdigheder i dit hovedfag? Beskriv eventuelt kort, hvordan du vil du bruge højskoleopholdet til at udvikle dine faglige færdigheder i dit hovedfag?

15 /didaktik Sjette led er dine didaktiske kundskaber inden for dit højskoleopholds hovedfag. At udvikle dine didaktiske kundskaber betyder, at du udvikler din viden om din egen læringsstil og dine evner til at vælge den form for læring inden for faget, der virker bedst for dig. Kort sagt du lærer at lære i dit fag. Fagets pædagogiske metoder Fagets praktiske lærings-/undervisningsformer etik Didaktisk selv-indsigt Personlige læringsformer færdighed Fagdidaktik viden Menneske Kultur Samfund Her skal du vurdere den betydning, som dine fagdidaktiske kundskaber i dit hovedfag har for dig her og nu. Jeg har god indsigt i fagets pædagogiske metoder Jeg har bred indsigt i fagets forskellige lærings- og undervisningsformer Jeg har bred indsigt i emnets faglige etik og normer. Jeg har en god (selv-)indsigt i de former for læring i faget, der passer bedst til mig. Jeg er god til at anvende mine foretrukne former for læring i faget Prøv at angive, hvor meget du vil prioritere at udvikle dine fagdidaktiske kundskaber i dit hovedfag? Beskriv eventuelt kort, hvordan du vil du bruge højskoleopholdet til at udvikle dine fagdidaktiske kundskaber i dit hovedfag?

16 /sociale Kompe -tencer Første led inden for kompetencer er de sociale kompetencer At have sociale kompetencer betyder, at du kan indgå i sociale fællesskaber på en konstruktiv måde. Indlevelse Inddragelse Ansvarlighed Sammenhold Samarbejde Selvledelse Interkulturel Ansvar egen læring Social Kreativ Kommuni kativ Her skal du vurdere den betydning, som dine sociale kompetencer har for dig her og nu. Jeg kan indleve mig i andre menneskers behov. Jeg kan inddrage andre i at løse en fælles opgave. Jeg tager ansvar for at fælles udfordringer bliver løst. Jeg kan skabe sammenhold mellem mennesker. Jeg er god til at samarbejde med vidt forskellige mennesker. Prøv at angive, hvor meget du vil prioritere at udvikle dine sociale kompetencer? Beskriv eventuelt kort, hvordan du vil du bruge højskoleopholdet til at udvikle dine sociale kompetencer?

17 /kommunikative Kompe -tencer Andet led inden for kompetencer er de kommunikative kompetencer At have kommunikative kompetencer betyder, at du har lyst og evne til at kommunikere med andre på en god og hensigtsmæssig måde. Glad for at kommunikere Klar og tydelig Kan bruge forskellige formidlingsformer Kommunikationsbevidst Kan skifte kommunikationsstil Selvledelse Interkulturel Ansvar egen læring Social Kreativ Kommuni kativ Her skal du vurdere den betydning, som dine kommunikative kompetencer har for dig her og nu. Jeg har det godt med at kommunikere med andre Jeg kan udtrykke mig klart og tydeligt, når jeg taler med andre. Jeg kan bruge de gængse Informations- og kommunikations-teknikker (powerpoint, mail, weblog etc.) Jeg kan vælge den mest egnede kommunikationsform til den givne situation Jeg kan skifte stil efter hvor og med hvem jeg kommunikerer Prøv at angive, hvor meget du vil prioritere at udvikle dine kommunikative kompetencer? Beskriv eventuelt kort, hvordan du vil du bruge højskoleopholdet til at udvikle dine kommunikative kompetencer?

18 /kreative og innovative Kompe -tencer Tredje led inden for kompetencer er de kreative og innovative kompetencer At have kreative og innovative kompetencer betyder, at du både er god til at få ideer og se nye muligheder, samt at udvikle og gennemføre fornyelser. Ser nye muligheder En sikker intuition Iderig Nyskabende Eksperimenterende Selvledelse Interkulturel Ansvar egen læring Social Kreativ Kommuni kativ Her skal du vurdere den betydning, som dine kreative og innovative kompetencer har for dig her og nu. Jeg ser ofte nye muligheder, når en opgave skal løses. Jeg bruger ofte min intuition og fantasi til at løse nye opgaver. Jeg får ideer til at løse opgaver på en ny måde Jeg er åben over for at opgive gamle løsninger og gå nye veje Jeg kan lide at eksperimentere og afprøve nye løsninger. Prøv at angive, hvor meget du vil prioritere at udvikle dine kreative og innovative kompetencer? Beskriv eventuelt kort, hvordan du vil du bruge højskoleopholdet til at udvikle dine kreative og innovative kompetencer?

19 /selvledelse Kompe -tencer Fjerde led inden for kompetencer er kompetence i selvledelse At have kompetence til selvledelse betyder, at du er god til at planlægge og gennemføre dine egne opgaver. Selvkørende Initiativrig Selvindsigt Risikovillig Målbevidst planlægning Selvledelse Interkulturel Ansvar egen læring Social Kreativ Kommuni kativ Her skal du vurdere den betydning, som dine kompetencer i selvledelse har for dig her og nu. Jeg kan motivere mig selv til en stor indsats. Jeg tager selv initiativ til at løse forskellige opståede problemer. Jeg kan vurdere mine egne svage og stærke sider i forhold til en opgave. Jeg er villig til at løbe en risiko for at nå svære mål. Jeg kan planlægge og gennemføre mine egne opgaver. Prøv at angive, hvor meget du vil prioritere at udvikle dine kompetencer i selvledelse? Beskriv eventuelt kort, hvordan du vil du bruge højskoleopholdet til at udvikle dine kompetencer i selvledelse?

20 /interkulturelle Kompe -tencer Femte led inden for kompetencer er de interkulturelle kompetencer At have interkulturelle kompetencer betyder, at du har en bred indsigt i forskellige kulturer, og at du kan forstå og fungere sammen med mennesker på tværs af forskelligheder. Åbenhed og nysgerrighed Indsigt i egen kultur Indsigt i andres kultur Tolerance og respekt for forskellighed Interkulturelt samarbejde Selvledelse Interkulturel Ansvar egen læring Social Kreativ Kommuni kativ Her skal du vurdere den betydning, som dine interkulturelle kompetencer har for dig her og nu. Jeg finder det spændende at møde mennesker fra andre kulturer. Jeg kender min egen kultur og dens forskelle til andre kulturer. Jeg har indsigt i de fælles menneskelige værdier på tværs af de kulturelle forskelle. Jeg mener, at vi skal møde hinanden med tolerance og respekt for forskellighed. Jeg kan omgås mennesker med en anden baggrund og en anden kultur. Prøv at angive, hvor meget du vil prioritere at udvikle dine interkulturelle kompetencer? Beskriv eventuelt kort, hvordan du vil du bruge højskoleopholdet til at udvikle dine interkulturelle kompetencer?

21 /evne til læring Kompe -tencer Sjette led inden for kompetencer er evnen til læring At have læringskompetence betyder, at du har lyst og evne til løbende at danne og udvikle dig som menneske, medborger og medarbejder, og at du kender dine egne læringsstile og hermed bedste måder til at tilegne dig nye kundskaber. Nysgerrighed og glæde ved at lære nyt Vedholdenhed og selvdisciplin Lyst til at udvikle mig Bevidst om egen læringsstil Ansvar for egen læring Selvledelse Interkulturel Ansvar egen læring Social Kreativ Kommuni kativ Her skal du vurdere den betydning, som din evne til at tage ansvar for egen læring har for dig her og nu. Jeg har lyst til at lære nyt. Jeg giver ikke op, når jeg ønsker at lære noget, selvom det er svært. Jeg ønsker også at lære noget, fordi det udvikler mig som person. Jeg er bevidst om, hvordan jeg lærer bedst (min egen læringsstil). Jeg tager ansvar for, hvad jeg vil lære og hvordan jeg vil gøre det. Prøv at angive, hvor meget du vil prioritere at udvikle din læringskompetence? Beskriv eventuelt kort, hvordan du vil du bruge højskoleopholdet til at udvikle din læringskompetence?

22 22 Eventuelle kommentarer Hvis du har kommentarer til og kritik af spørgeskemaet, er du meget velkommen til at komme med dem nedenfor. Generelle kommentarer: Spørgsmål om dannelse (ægte, myndig, refleksiv, moralsk dømmekraft, æstetisk sans og alsidighed) Spørgsmål om kundskaber (viden om mennesker, samfund og kultur, faglig viden og færdighed, metoder) Spørgsmål om kompetencer (social, kommunikation, kreativitet, selvledelse, interkulturel, ansvar læring)

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Interfolk, september 2009, 1. udgave 2 Indhold Om beskrivelsen af din

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.2 For deltagere i organisationens læringstilbud Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes

Læs mere

Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere

Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere Indhold I. RETNINGSLINJER FOR INTERVIEWS... 2 FORMÅL... 2 PRAKTISKE

Læs mere

Fælles spørgeramme til læringsvurdering (3 x 3 x 3)

Fælles spørgeramme til læringsvurdering (3 x 3 x 3) Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 5 Fælles spørgeramme til læringsvurdering (3 x 3 x 3) Version 5 20. august 2010 Hans Jørgen Vodsgaard 2

Læs mere

Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Elevoplysninger... 4 1. Den eksistentielle dimension... 5 2. Den dannelsesmæssige dimension...

Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Elevoplysninger... 4 1. Den eksistentielle dimension... 5 2. Den dannelsesmæssige dimension... HJV / 23.07.2012 3. udkast Spørgeramme A til beskrivelse af elevernes læringsprofil ved kursusstart Det eksistentielle 2 Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Elevoplysninger... 4 1. Den eksistentielle

Læs mere

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture KONFERENCE 22. november 2011 i Vartov, København LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture Anden præsentation: Metoder til læringsvurdering Hans Jørgen Vodsgaard Interfolk Institute for Civil Society 2

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring

Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.3 For udbydere af læring ledere, lærere, facilatorer m.v. Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Jeg fortæller og forklarer andre om min egen kultur. Jeg kan lide at omgås mennesker fra andre lande og kulturer. Jeg søger viden om andre kulturer.

Jeg fortæller og forklarer andre om min egen kultur. Jeg kan lide at omgås mennesker fra andre lande og kulturer. Jeg søger viden om andre kulturer. Jeg er opmærksom på, hvad der er karakteristisk for min egen kultur dens forskelle og ligheder i forhold til andre kulturer. Jeg fortæller og forklarer andre om min egen kultur. Jeg søger viden om andre

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014

Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014 Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Barnesyn, dannelsessyn og læringssyn...3 2.1 Barnets og den unges trivsel, læring og udvikling...3 3. Vision 2014...4

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

FOF-Gentofte. FOF Gentoftes Kompetencemodel. Sprogfag

FOF-Gentofte. FOF Gentoftes Kompetencemodel. Sprogfag FOF-Gentofte FOF Gentoftes Kompetencemodel FOF Gentofte har udarbejdet en model for afklaring og dokumentation af kompetencer i et tværfagligt samarbejde med de frivillige organisationer og oplysningsforbund

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, december 2009 Indhold Kursus i medborgerskab ved

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

2. maj 2012. Interfolk Institute for Civil Society

2. maj 2012. Interfolk Institute for Civil Society Nordfyns Folkehøjskole 2. maj 2012 at forklare det uforklarlige Hans Jørgen Vodsgaard Interfolk Institute for Civil Society 2 Højskolens opgave Højskolens to spor - det faglige og det almene sigte uddannelse

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

STX egenart og dannelse

STX egenart og dannelse STX egenart og dannelse Jens Thodberg Bertelsen Rektor, Odense Katedralskole Dansk, religion og filosofi 23. september 2015 Albert Einstein: Fantasi er vigtigere end viden. For mens viden handler om det

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab Formål med undervisning i hjemkundskab: Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER 24 STYRKER OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER Her finder du en oversigt over de 24 styrker, der er kernen i styrkebaseret udvikling. Du kan tage VIAs test på min hjemmeside www.daisylovendahl. dk, men du kan

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 10. Marts 2014 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Realkompetence og tredje sektor

Realkompetence og tredje sektor Realkompetence og tredje sektor Dokumentationsværktøj m.m. 1 Arbejdet med realkompetence er en proces Afklaring få øje på egne kompetencer sætte ord på finde ud af hvad de kan bruges til motivation Dokumentation

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET DE 7 K ER: Læringsdimensioner i, OG PÅ MELLEMTRINET En uge sammen med en professionel danser fra teatret Aaben Dans, hvor fokus er på at skabe og medskabe og finde glæde i den man er. Danseforløbet trækker

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E Baggrund F R A D E L E L E M E N T T I L S E LV S TÆ N D I G T M O D U L S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E P E R N I L L E L A D E G A A R D P E D

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Valgfag Innovation. Fra menneske til menneske - Medborgerskab - Kommunikation & formidling Birkerød Skole

Valgfag Innovation. Fra menneske til menneske - Medborgerskab - Kommunikation & formidling Birkerød Skole Valgfag Innovation F Fra menneske til menneske - Medborgerskab - Kommunikation & formidling Birkerød Skole 1 Valgfaget Innovation Indledning Formål med valgfaget Overordnet opbygning af valgfaget Overordnede

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform 1 Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform Lisbjerg lokaldistrikts fælles pædagogiske platform udtrykker og afspejler integrativt et fælles menneskesyn og fælles grundforståelse af børns og unges

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i HLL

Pædagogiske læreplaner i HLL Pædagogiske læreplaner i HLL HLL-Netværket og denne folder Udgivet af HLL-netværket Tegninger: Susan Thygesen Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service, december 2015 I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag Pædagogmedhjælperens fag Mål og værdier for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og skolefritidsordninger og pædagogmedhjælperens ideelle rolle i dette arbejde.

Læs mere