DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer"

Transkript

1 DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012

2 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie på 400 meter 20 timer Som menneske Skal have menneskelige, sociale og etiske egenskaber, der gør personen egnet til at dømme og vejlede andre. Vedkommende skal kunne udtrykke sig klart i skrift og tale samt agere klarsynet under pres. Som jæger Skal have erfaring fra praktisk jagt på klovbærende vildt. Eleven skal have udvist interesse for schweissarbejdet gennem min. 4 år enten som hundefører, prøveleder eller stifinder på prøver. 2. Indstilling af elever Bestyrelsen i DKK s specialklubber indstiller efter bestyrelsens vurdering egnede emner til uddannelsen til DKK s schweisshundeudvalg. Indstillingen vedlægges personens ansøgning, der skal være omhyggelig begrundet og min. indeholde en beskrivelse af personens baggrund samt nødvendig dokumentation herunder tid og sted jfr. kravene til ovenfor. Desuden navn, adresse, alder og telefonnumre hvor personen kan kontaktes. Ansøgningen bør desuden indeholde referencepersoner. Godkendelse af elever DKKs schweisshundeudvalg har den endelige godkendelse af elever. Schweisshundeudvalget kan efter behov udbede sig supplerende oplysninger om kandidaten hos specialklubben eller dennes referencer. Eleven skal være medlem af specialklubben og DKK for at påbegynde dommeruddannelsen. Schweisshundeudvalget kan afvise en ansøger eller udskyde påbegyndelsen af vedkommendes uddannelse, hvad enten det skyldes mangler i kandidatens baggrund eller kapaciteten i uddannelsessystemet. Elev og specialklub informeres om udvalgets beslutning. Schweisshundeudvalget er udpeget af DKK s bestyrelse. Schweisshundeudvalgets afgørelser og indstillinger er i øvrigt fortrolige. 3. Uddannelsen Elev/aspirant tilrettelægger selv sit uddannelsesforløb indenfor disse reglers rammer. Prøver annonceres på DKK s og specialklubbernes hjemmesider. 1. Elev/aspirant tager i god tid før en prøve kontakt til prøveleder og aftaler deltagelse som elev/aspirant på prøven. Når der er opnået accept hos prøveleder aftales deltagelse med dommeren. 2. Elev/aspirant sender - senest 2 uger før prøven - mail eller brev (ikke blot telefonisk) meddelelse til schweisshundeudvalgets sekretær om, hvilken prøve der er aftalt 2

3 deltagelse på. Sekretæren registrerer aftalen og sørger derefter for, at prøvelederen får tilsendt Bedømmelsesskema og Dommerudtalelse. 3. Ved eventuelt forfald, informerer elev/aspirant selv prøveleder og dommer umiddelbart og derefter sekretær. En elev/aspirant indkaldes 1 gang under uddannelsesforløbet til et kursus med erfaren autoriseret dommer og schweisshundefører som underviser. Kurset omfatter: Regelsættet for schweissprøver og dommeruddannelse Sporlægning med / uden færtsko Dommerudtalelsens brug Bygge en kritik op med præmieringsgrad på udvalgt ekvipage Bedømmelsesskemaets udfyldelse og anvendelse Elevtjeneste Dommeren vurderer om et spor er gennemført så vidt, at det kan betragtes som et uddannelsesmæssigt relevant spor, selv om ekvipagen ikke præmieres eller når frem til dyret. På Dommerudtalelsen noteres sporet da som Relevant, desuden anføres det samlede antal spor og antal spor med rapportering. Eleven skal under autoriseret dommers ledelse gå: min. 5 ekvipager på 400 m/3 timer, heraf skal min. 3 spor være relevante min. 5 ekvipager på 400 m/20 timer, heraf skal min. 3 spor være relevante min. 4 ekvipager 1000 m/20 timer eller 40 timer, heraf skal min. 3 spor være relevante min. 2 rapporteringsspor under hele uddannelsesforløbet Eleven skal ikke udforme skriftlige kritikker. Eleven må informeres og få svar på alle spørgsmål af dommeren. Elevtjenesten skal gennemføres hos 3 forskellige dommere. En dommer kan kun bedømme én elev på dagens prøve. Efter hver elevtjeneste (hver prøve) udfærdiger dommeren en skriftlig vurdering af elevens egnethed (jfr. skemaet Dommerudtalelse ). Dommerudtalelsen er fortrolig og må ikke forelægges elev eller andre. Dommerudtalelsen sendes senest 1 uge efter prøven til sekretæren for DKK s schweisshundeudvalg. Schweisshundeudvalget godkender elevtjenesten. Det meddeles eleven, at vedkommende kan fortsætte med aspiranttjeneste. Schweisshundeudvalget, kan efter udvalgets bedømmelse og eventuelle udsagn fra dommere, bede en elev om at gå supplerende spor, inden vedkommende indstilles til aspiranttjeneste. En elev skal gennemføre elevtjenesten indenfor maksimalt 1,5 år og påbegynde aspiranttjeneste senest året efter afsluttet elevtjeneste. 3

4 En elev kan ikke på samme prøve påtage sig hvervet som prøveleder eller stifinder. Dommerens funktion i relation til elever Dommeren fungerer som vejleder/underviser for elever og skal derfor være opmærksom på følgende: Det er dommerens opgave at sikre elevens kendskab til udlægning af spor, prøveregler og bedømmelsen af ekvipagen samt andre forhold omkring afprøvningen. Dommeren skal være opmærksom på såvel sin egen bedømmelse af hunden/ekvipagen såvel som elevens observationer af samme. Dommeren gennemgår efter afprøvningen denne med eleven og retter eventuelle misforståelser Dommeren kan efter eget skøn lade eleven instruere en eller flere hundeførere ved starten, og kan, efter forudgående samråd med eleven, lade denne give mundtlig kritik af en eller flere ekvipager efter afprøvningen. Dommeren skal være opmærksom på, at eleven forventes at blive autoriseret, og at eleven derfor skal være i stand til at fungere selvstændigt som dommer. Aspiranttjeneste Aspiranten skal under autoriseret dommers ledelse gå: min. 5 ekvipager på 400 m/3 timer, heraf skal min. 3 spor være relevante min. 5 ekvipager på 400 m/20 timer, heraf skal min. 3 spor være relevante min. 4 ekvipager 1000 m/20 timer eller 40 timer, heraf skal min. 3 spor være relevante min. 2 rapporteringsspor under hele uddannelsesforløbet Aspiranten udfylder Bedømmelsesskema af hver enkelt ekvipage, der er til afprøvning. Dommeren udfylder ligeledes Bedømmelsesskema af ekvipagerne. Dommeren kan bestemme, at enkelte ekvipager udelades af materialet, hvis præstationen ikke egner sig til selvstændig kritik (hund/fører for dårlige). Dommeren udfylder umiddelbart efter prøven skemaet Dommerudtalelse og sender til DKK: 1. Dommerudtalelse, underskrevet, helst med kommentarer 2. Egen hvide kopi af Bedømmelsesskema (gule kopi til fører) 3. Både hvid og gul kopi af aspirantens Bedømmelsesskema En aspirant skal gennemføre aspiranttjenesten indenfor maksimalt 1,5 år. I øvrigt som under elevtjeneste. Dommerens funktion i relation til aspiranter Dommeren fungerer som bedømmer/censor for aspiranter og skal derfor være opmærksom på følgende: Dommeren lader aspiranten instruere hundeføreren ved starten samt lader aspiranten give kritik af nogle ekvipager efter afprøvningen. Det er dommerens opgave at efterprøve aspirantens kendskab til udlægning af spor, prøveregler og bedømmelse af ekvipagen samt andre forhold omkring afprøvningen. Dommeren skal være opmærksom på såvel sin egen bedømmelse af hunden/ekvipagen såvel som aspirantens bedømmelse af samme. 4

5 Dommeren skal være opmærksom på, at aspiranten er til eksamen og at denne derfor skal være i stand til at fungere selvstændigt som dommer. Aspiranten skal eksempelvis selvstændigt kunne udlægge spor, meddele dommeren hvornår en ekvipage har tab osv. 4. Godkendelse og autorisation DKK s schweisshundeudvalg gennemgår indsendte Bedømmelsesskemaer og Dommerudtalelser. Schweisshundeudvalget godkender eller afviser aspiranten og indstiller denne til autorisation hos DKK s bestyrelse. Schweisshundeudvalget kan, efter udvalgets bedømmelse og eventuelle udsagn fra dommere, bede en aspirant om at gå supplerende spor, inden vedkommende indstilles til autorisation. DKK s autorisationen gælder til bedømmelse af schweisspor efter Dansk Kennel Klubs regler og andre sporprøveregler godkendt af Dansk Kennel Klub. DKK s bestyrelse kan fratage en autoriseret dommer sin autorisation. Opretholdelse af dommerautorisation kræver fortsat medlemskab af DKK. Almindelige bestemmelser Autoriserede dommere skal være medlem af DKK. Schweisshundeudvalget kan til enhver tid afbryde elevens/aspirantens uddannelsesforløb, hvis udvalget finder, at dette ikke forløber tilfredsstillende. Vedkommende vil da modtage en skriftlig begrundelse med kopi til specialklubbens formand. 5

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

DGKs Almene Brugsprøveregler

DGKs Almene Brugsprøveregler 2011 DGKs Almene Brugsprøveregler DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK 01-01-2011 Gældende fra 01.01.2011 1 Indhold Indhold... 2 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Almene

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Februar 2014 Side 1 af 12 Indhold Ordforklaring... 2 Formål...

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver Dansk Retriever Klub Januar 2006-1 - Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere