Indhold Bilag 1: Behovsanalyse vedr. udvidelse af Øster Hornum Hallen... 2 Udviklingen i Rebild Kommune og Øster Hornum... 2 Et sundt liv i en sund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Bilag 1: Behovsanalyse vedr. udvidelse af Øster Hornum Hallen... 2 Udviklingen i Rebild Kommune og Øster Hornum... 2 Et sundt liv i en sund"

Transkript

1 Indhold Bilag 1: Behovsanalyse vedr. udvidelse af Øster Hornum Hallen... 2 Udviklingen i Rebild Kommune og Øster Hornum... 2 Et sundt liv i en sund kommune MeNaTekets betydning for lokalsamfundet og hele Rebild Kommune.. 4 Varmtvandsbassin i MeNaTeket... 5 Mental sundhed og fællesskab i Rebild Kommune... 6 Udviklingen i Øster Hornum Hallen hvordan har den været og hvordan kan den fortsætte?... 8 Dokumentation for behovet af en udvidelse og modernisering af Øster Hornum hallen Gymnastikafdelingen Badmintonafdelingen Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Gnisten ØH Fitness Øster Hornum Mountainbike Friluftcenter Katbakken og Aalborg Inlineklub (IC Aalborg) ØH børneunivers

2 Bilag 1: Behovsanalyse vedr. udvidelse af Øster Hornum Hallen Øster Hornum hallen som blev bygget i 1984 er samlingssted for byens borgere. Igennem flere år har det været forsøgt at udbygge aktivitetsmulighederne inden for de eksisterende rammer i Øster Hornum hallen. Blandt andet er der etablere fitness og spinning i eksisterende lokaler ved hjælp af borgerlån og frivilligt arbejde ligesom der er sket en etablering af Mødestedet, som består af en cafe i stueetagen og Hyggerummet på 2. sal som er et lokale til møder og sociale arrangementer. Ildsjælene bag projekterne har i forbindelse med nytænkningen erfaret, at liv skaber mere liv i hallen, da borgerne gerne vil mødes og være aktive sammen. Således har aktivitetsøgningen bidraget med etablering af flere tilbud, som bidrager til en fortsat stabilisering af hallens drift. Der er således inden for de seneste år sket en stigning i anvendelse af Øster Hornum Hallen, særligt i forbindelse med udbyggelsen af sportsaktiviteter. Men den positive udvikling i et spirende lokalsamfund kan risikere at stoppe, da hallens størrelse og faciliteter ikke efterlever brugernes behov. MeNaTek-gruppen har siden 2008 haft fokus på udfordringen, og har arbejdet på at realisere MeNaTeket som er et visionært projekt, der ikke kun løser de nuværende brugeres udfordringer i forhold til halkapaciteten, men som også åbner op for nye aktiviteter og derved nye brugere, som ikke kun vil gavne lokalområdet, men hele Rebild Kommune. Der er undervejs i processen afholdt en række borgermøder og senest er der foretaget 22 interviews med både eksisterende og potentielle brugerrepræsentanter for at afdække deres nuværende og fremtidige behov. Udviklingen i Rebild Kommune og Øster Hornum Befolkningen i Rebild Kommune udgøres hovedsageligt af årige, og der har over de seneste 5 år været en gradvis stigning i antallet af indbyggere. Fra 2013 til 2018 er befolkningstallet vokset fra til , svarende til en stigning på 3,2 % 1. Befolkningsstigningen er primært sket blandt borgerne på 60 år eller derover, mens de andre aldersgrupper er forholdsvis stabile over tid. Figur 1 Udvikling i folketal i Rebild Kommune opdelt på alder. Kilde: Danmarks Statistik. Tallene i parentes angiver befolkningstallet i Rebild Kommune i det pågældende år. Udvikling i folketal i Rebild Kommune opdelt på alder (28.866) 2014 (28.794) 2015 (28.859) 2016 (29.149) 2017 (29.391) 0-19 år år år Kilde: Danmarks Statistik. 2

3 Der er de seneste 5 år også sket en gradvis stigning i antallet af indbyggere i Øster Hornum fra borgere til Siden 2013 er der særligt sket en stigning i antallet af 60+ år borgere. Denne aldersgruppe udgør den største gruppe af byens borgere. Figur 2 Udvikling i folketal i Øster Hornum opdelt på alder. Kilde: Danmarks Statistik. Tallene i parentes angiver befolkningstallet i Øster Hornum i det pågældende år. Udvikling i folketal i Øster Hornum opdelt på alder (1069) 2014 (1066) 2015 (1092) 2016 (1090) 2017 (1098) 0-19 år år år 60+ år DGI s opgørelse over medlemmer i 2017 i tabel 1 viser, at Rebild Kommune har 62 foreninger, hvori 48 % af kommunens borgere er medlem. Det ses dog tydeligt, at tilknytningen til foreningsidræt er faldende med alderen, hvilket stemmer overens med tallene fra Hvordan har du det? der viser, at særligt de ældre er inaktive (Læs mere nedenfor). Det er særligt børn i Rebild Kommune i alderen 0-18 år der deltager i foreningssport. Tabel 1 Medlemsudvikling i DGI 2017 i Rebild Kommune. Kilde: DGI s medlemstal = 62 foreninger. Medlemsudvikling i DGI 2017 Rebild Kommune Folketal Antal medlemmer Medlemstæthed 0-12 år % år % år % år % 60 år eller derover % I alt % Resultater af undersøgelsen Hvordan har du det? viser, at andelen af borgere der i Rebild Kommune vurderer deres helbred mindre godt eller dårligt er steget siden 2013, og at andelen der vurderer deres helbred som mindre godt eller dårligt stiger med alderen. Den aldersgruppe, hvor den største andel angiver at have et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred, er for både mænd og kvinder i aldersgruppen 65+ år 3. Analysen viser desuden, at der siden 2013 er sket en stigning på 7 procentpoint i andelen af borgere der er fysisk inaktive. Den største andel borgere, der er fysisk inaktive i fritiden, er kvinder (34,5 %) og mænd (30,2 %) i aldersgruppen 65+ år. Blandt borgere op til 64 år i Rebild Kommune er ca. hver femte fysisk inaktiv i 2 Undersøgelsen foretages i Region Nordjylland, og er den del af en landsdækkende undersøgelse, som gennemføres i et samarbejde med de andre regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for folkesundhed. 3 Kilde: Hvordan har du det? Sundhedsprofil Rebild Kommune 2017, side 3. 3

4 fritiden. Fysisk inaktive dør i gennemsnit år tidligere end fysisk aktive borgere og fysisk aktivitet har en gavnlig effekt på en lang række sygdomme 4. En analyse foretaget af Idrættens Analyseinstitut konstaterer, at der bliver flere danskere i alderen over 60 år i de kommende år, og samtidig stiger interessen blandt den ældre del af befolkningen for at holde sig fysisk og mentalt aktiv med idrætsaktiviteter, motion og bevægelse gennem hele livet. Motion er for mange ældre danskere i høj grad forbundet med en god seniortilværelse. Undersøgelsen viser, at motionsidrætterne står stærkt blandt seniorerne med aktiviteter som vandreture, gymnastik, styrketræning, cykling og svømning som de mest populære. Seniorgruppen adskiller sig væsentligt fra de øvrige voksne, når de skal vælge, hvornår de foretrækker at dyrke idræt. Hvor de øvrige voksne foretrækker at være aktive sidst på eftermiddagen og først på aftenen i hverdagen samt i weekenderne, har seniorerne præference for at dyrke motion og sport i dagtimerne. På facilitetssiden betyder det, at seniorgruppen ikke lægger pres på faciliteterne i fritidslivets primetime, men i stedet bruger faciliteter i dagtimerne, hvor skolerne til gengæld råder over mange faciliteter. Blandt de idrætsaktive er det sociale liv og fællesskabet vigtige motivationsfaktorer, og der er en tendens til, at flere seniorer har ønske om, at træningen er organiseret og foregår på fastlagte tidspunkter 5. Når befolkningsudviklingen og medlemstallet i kommunens foreninger ses i forhold til selvvurderet helbred og fysisk aktivitet er det tydelige, at Rebild Kommune står over for en udfordring i forhold til at tage hånd om den stigende gruppe inaktive borgere og ældre som både er inaktive og har dårligt helbred. Men ses det i sammenhold til resultaterne fra Idrættens Analyseinstitut, vil flere seniorer i fremtiden dyrke motionsidræt i dagtimerne såsom gymnastik, styrketræning og svømning. MeNaTeket i Øster Hornum tilbyder det som seniorerne efterspørger, og vil således gavne alle borgere i hele kommunen til en sundere og mere aktiv tilværelse, fordi det er lokalt tilgængeligt og rummer aktiviteter på seniorernes præmisser. Et sundt liv i en sund kommune MeNaTekets betydning for lokalsamfundet og hele Rebild Kommune Det er ikke undersøgt hvad der ligger til grund for den stigende fysiske inaktivitet blandt kommunens borgere, men det er muligt at forestille sig at en nemmere tilgængelighed til sportsfaciliteter vil kunne imødekomme problemstillingen. MeNaTeket vil bidrage til at en bredere del af befolkningen i lokalområdet vil kunne være fysisk aktive uden at skulle køre langt. Berit Lynge Lassén, Helle Veng og Helle Westh fra Øster Hornum er eksempler på dette. Kvinderne er alle ramt af sygdom, og har i den forbindelse brug for at træne. Berit har i flere år været ramt af sygdom, der for øjeblikket gør hende uarbejdsdygtig, og hun oplever marginalisering og fysisk og social isolation, når hun til tider grundet hendes sygdom ikke kan komme væk fra hjemmefra: Via mit job har jeg været vant til at være meget sammen med andre mennesker og nu er jeg sammen med mig selv og dr. Phil på tv. Det er jo ikke så spændende. Hvis jeg kunne møde nogle ligeværdige, så kunne det være rart [ ] Jeg oplever en øget marginalisering af en borger der er syg, og som er hægtet af et arbejdsliv. Det føles utrolig ubehageligt, og derfor vil de nye muligheder (i MeNaTeket, red.) give mig følelsen af at kunne 4 Kilde: Hvordan har du det? Sundhedsprofil Rebild Kommune 2017, side 7. 5 Kilde: Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion, side

5 høre til et sted. I stedet for bare at være på min egen matrikel [ ] Jeg oplever, at der mangler noget der passer til mig. Helle W. er erhvervsaktiv og anvender i dag ØH Fitness (spinning), men kan ikke udføre sit genoptræningsprogram i ØH fitness, da det ikke er tilstrækkeligt ekviperet. Dette har betydning for hendes genoptræning, da det ikke er sikkert jeg får det gjort, fordi jeg ikke kan gennemføre det hernede. Således bremses Helles genoptræning af manglende lokal tilgængelighed. Helle går til varmtvandstræning i Aalborg kl , hvilket betyder, at hun efter arbejde må fordrive tiden inden træningsstart. Helle forklarer, at hun ikke har andre muligheder: Det er faktisk meget svært at få plads på hold med varmtvandsgymnastik, fordi der er så stor efterspørgsel. Jeg kunne ikke vælge et eftermiddagshold i Aalborg fordi det var fuldt booket [ ] I Støvring tilbydes det kun om formiddagen, så det er ikke rettet mod erhvervsaktive. Man kan sagtens være erhvervsaktiv og have behov for træning. Så det er en win-win situation for kommunen, fordi vi kan arbejde. Men vi har brug for træningen. Så set i det store perspektiv ville det jo være godt (MeNaTeket, red.). Berit og Helle V. anvender i dag ikke Øster Hornum hallens faciliteter, da det giver for mange stimuli. De har begge brug for mindre rum og mulighed for blidere aktiviteter fx yoga, pilates, terapibad. Derfor kører Berit til Aalborg for at anvende sauna og terapibad, da det ikke var muligt at finde tilsvarende faciliteter eller træningstid i lokale svømmehaller. Hvis sådanne aktiviteter var tilgængelige for Berit i Øster Hornum giver hun udtryk for, at hun oftere ville træne og på den måde understøtte en mere positiv udvikling i hendes sygdom, hvilket i sidste ende vil gavne Rebild Kommune. Helle V. giver udtryk for at hun har gavn af sådan noget varmvandsbassin til mine skavanker. Berit er overbevist om at MeNaTekets nye faciliteter vil øge hendes generelle sundhedstilstand og afhjælpe isolation: Jeg har ikke kunne køre til skansebadet i noget tid nu (pga. sygdom, red.), så lige nu er jeg rimelig låst fast [ ] Det jeg gør nu er at jeg går ture i byen. Det kan jeg lige klare. Men det kunne være fedt, hvis man kunne starte i hallen og slutte den af der i et terapibad og få efterarbejdet. Det ville være genialt. Det er vigtigt at fastslå, at kvinderne efterspørger faciliteter med en uddannet instruktør, da der er tale om genoptræning. Jacob Thure Sørensen fortæller om hvordan dette kan løses: Jeg har snakket med nogle af de unge som er ved at uddanne sig inden for de pædagogiske og sundhedsfaglige felt, som synes ideen om et center med fuld aktivitet dagen igennem, kunne være en super jobmulighed med deres faglige baggrund. Kvindernes udsagn vidner om at lokal tilgængelighed til genoptræning og fritidsaktiviteter er vigtigt for den generelle sundhed, fællesskabet og for en øget livskvalitet. Derudover er det muligt at forestille sig at en nemmere tilgængelighed vil fastholde og tiltrække indbyggere i lokalområdet. Helle W. udtaler: MeNateket har stor betydning for Øster Hornum by for at fastholde den gode vækst i tilflytningen og nu får man flere byggemodninger. Varmtvandsbassin i MeNaTeket Ovenfor er det tydeligt, at sygdomsramte borgere har brug for lokale tilbud. Dette understøttes af Fysioterapeut Jacob Thure Sørensen, som understreger at vandtræning er efterspurgt blandt postoperative, som betaler mange penge af egen lomme for at finde sådanne aktiviteter. Jacob fremhæver, at MeNeTeket vil være et sted for alle, både sportsudøvere og svagelige. Et sådant sted mener Jacob ikke findes i vores umiddelbare nærhed. 5

6 Men for at få et større indblik i behovet for et varmtvandsbassin har MeNaTek-gruppen via Conventus oprettet aktiviteten varmtvandsbassin, hvor 182 borgere har tilkendegivet deres interesse for anvendelse af varmtvandsbassinet. Disse brugere er blevet spurgt til hvilke varmtvandsaktiviteter, der kunne have deres interesse. 77 bruger har svaret, og det har været muligt at angive flere svar. Nedenstående tabel viser, at flertallet af brugerne vil være interesseret i bruge varmtvandsbassinet i åbne tider samt deltage i sociale arrangementer, der øger den fysiske aktivitet. Tabel 2 Oversigt over interessetilkendegivelser ift. forskellige aktiviteter i varmtvandsbassin. Kilde: Conventus Aktivitet Bruge at komme i varmtvands bassinets "åbne tider" 59 Deltage i wellness arrangementer som fx saunagus eller andre special arrangementer 49 Leje varmtvandsbassin sammen med venner eller som familie - med brug af sauna, dampbad og udendørs bassin / wellness 48 Aqua relax: hold eller tidspunkter i varmtvands bassinet med fokus på afslapning og få pulsen ned i det rolige varme vand uden larm og støj - evt suppleret med tid på massagebriksen i sansefitness" Vandtræning 43 Varmtvands træning under ledelse af fysioterapeut 36 Familie svømning på hold eller i åben bassin 35 Aqua fitness 34 For de 3-6 årige vandhunde træning 21 Aqua spinning 20 Board yoga eller pilates 17 Træning i varmtvand på hold eller under supervision af fysioterapeut uanset handicap og sygdom? 17 Board-padling 11 Varmtvands træning for gravide 5 Babysvømning 0 Antal 44 Mental sundhed og fællesskab i Rebild Kommune Sundhed er mere end blot fysisk aktivitet. Som Berit Lynge Lassén udtaler i det ovenstående er socialt samvær vigtigt især for borgere der ikke er erhvervsaktive og som måske er isoleret pga. sygdom. Sundhedsinnovator og forfatter til bogen KRAM, Peter Thybo, fremhæver at flere og flere danskere lider af stress, angst, depression og andre psykiske lidelser. Det kan skyldes, at samfundet er blevet mere individorienteret, og at de traditionelle fællesskaber er under opløsning. En vigtig del af løsningen kan findes i aftenskolen (LOF), som tilbyder læring og givende fællesskaber uden for det formelle system 6. Jan Vestergaard fra LOF fortæller, at de igennem en længere periode har forsøgt, at anvende Øster Hornum hallen, da de har fokus på landsbyer, men at lokalerne ikke er indrettet, så de passer til brugergrupperne. Jan giver udtryk for at hallen er for stor og kold, mødelokalet er for lille og ikke indrettet med AV-udstyr. LOF har 6 Kilde: LOFs hjemmeside, 6

7 brug for flex-rum og mindre rum til bevægelses kurser, fx Pilates, Yoga, Chi gong osv. til sprogkurser, drama, litteratur-undervisning og mindre foredrags har de brug for lokaler til 50 mennesker med AV-udstyr. Netop disse faciliteter kan genkendes fra interviewet med Berit Lynge Lassén. Hun oplever, at der mangler tiltag for personer i alderen år, og LOF s aktiviteter være et tilbud til hende. Berit fortæller: Jeg har stor tilknytning til byen, men det er klart at jeg oplever et slip når jeg ikke har børn hjemme længere. Så jeg har ikke tilknytning til skolen eller idrætsafdelingen. Der er sådan set et slip for mig indtil jeg kan starte i Gnisten. Fra 50 til 60 år kunne der godt mangle noget. Det har jeg tænkt at det kunne MeNateet være en del af. I forhold til de planlagte faciliteter i MeNaTeket fortæller Jan, at LOF ville være interesserede i at anvende forskellige aktiviteter, fx overnatningsfaciliteterne i forbindelse med afvikling af selvudviklings- og overlevelseskurser. Derudover ville de især være interesserede i varmtvandsbassinet, da de oplever, at der ikke er kapacitet nok på det felt i området. LOF tilbyder alle former for brug af varmtvands bassin til ældre, genoptræning, gravide, overvægtige osv. Jan fortæller: Der er undervisere nok men slet ikke bassin-tider nok. Han forklarer, at de eneste steder han kender til der tilbyder lignende faciliteter er i Nørresundby og Arden. Han understreger, at LOF er klar til at afvikle deres aktiviteter i MeNaTeket, og at de forventer at tiltrække folk fra Støvring, Svenstrup, Nibe og Suldrup. Det er Jans erfaring, at afstandene ikke er så afgørende mere. Fællesskab og fysisk sundhed er også et vigtigt element for Parkinsonforeningen. Bestyrelsesmedlem i Parkinsonforeningen Kurt Alling Nielsen fortæller, at Parkinsonforeningen i dag træner i Nibe, men at halvdelen af medlemmerne kommer fra Rebild Kommune. Han har ikke kendskab til særlige aktiviteter for Parkinsonramte i Støvringområdet ud over måske kommunens rehabiliteringscenter. Kurt forklarer, at der er mange af brugerne der er fra Øster Hornum og Støvring, så det er lige ved, at man vil kunne lave et hold. Oprettelsen af et hold vil dog kræve organisatorisk initiativ, og det vil kræve at en fagperson er til stede under træningen. Kurt er dog overbevist om, at hvis holdet i Øster Hornum realiseres vil det tiltrække brugere uden for Øster Hornum, da MeNaTeket ville kunne tilbyde flere aktiviteter på ét sted. Han fremhæver, at mindre rum til dansefaciliteter, snoezelrum og varmtvandsbassin ville være rigtig godt, da kombinationen af det motoriske og sansemotoriske er hensigtsmæssige for borgere med Parkinson. Derudover er gode højtalere væsentligt, da musik og bevægelse bringer fremskridt eller ihvertfald holder parkinson stående stille. Kurt understreger, er der et stort ønske om at lave parkinsondans i Rebild Kommune. Dette ville kræve et rum til personer, da en hal er for stor. Dette vidner om, at MeNaTeket ville være en helhedsorienteret løsning til en gruppe af borgere, som i dag ikke har lignende tilbud i kommunen. Derudover vil MeNateket være sted mødested for byen borgere. Træner i Gymnastik Jacob Thure Sørensen fortæller: Hvis ikke lige man er til gymnastik, badminton, FDF eller andet, så kunne det være man i stedet for tage op i hallen og spille computer eksempelvis eller kravle på klatrevæggen eller hænge ud i hallens cafe/loungeområde. Hallen kunne være med til at give de unge mennesker et frirum, hvor de kunne være i stedet for at stå at ryge smøger ned ved busstoppestedet foran forsamlingshuset Dette perspektiv genfindes hos Berit Lynge Lassén som udtaler: Det er for sports-agtigt: Hvis der var noget der var mere kulturelt og nogle blødere værdier. Og jeg tror at hvis man kunne have et lokale hvor det var naturligt at folk fra Center sundhed var tilstede at man kunne få flere til at kommer der naturligt hvis de skulle noget der, der ikke lige var sport. MeNaTeket kunne være et mødested. Sådan noget jeg drømmer om man kunne have. Strikkecafe. Men det er jo ikke skidesjovt oppe i 7

8 hallen som den er nu. Så et rum til det. Så det kunne byde ind med sådan noget uden man skulle høre hvinende sko henover gummigulvet. Men at det kunne gøres samtidigt. Der har vi ikke rigtig et sted. Jacob kalder projektet for fantastisk og uddyber: Det er breaking. Det tager så mange ting ind, som ingen andre gør i Nordjylland. Vi skal til Svendborg, hvor der er noget der lidt ligner og Tåsinge. Vi skal længere væk for at finde de multifunktionelle huse, hvor man kan mange ting, hvor der både er højt og lavt aktivitetsniveau [ ] uanset om du er pensionist og skal lave lidt hygge idræt eller de er eliteudøver og skal give den fuld gas, så er der plads til det hele. Udviklingen i Øster Hornum Hallen hvordan har den været og hvordan kan den fortsætte? Der er i de seneste år sket store forandringer i Øster Hornum by. De sidste 10 år er Friluftscenter Katbakken og Kløverstien blevet etableret af frivillige og skolen og børnehaven er fusioneret til Øster Hornum Børneunivers. Der er udstykket nye grunde og flere arealer er byggemodnet. Dette vidner om en by i udvikling. Men det lokale fritids- og kulturliv er under pres, da Øster Hornum hallens kapacitet er opbrugt, hvilket medfører stagnering af udviklingen. Blandt de sportsgrene i Øster Hornum Idrætsforening som anvender hallen som deres primære træningsfacilitet er der jf. nedenstående tabel sket en generel stigning i antallet af medlemmer de seneste to år. Særligt antallet af medlemmer i gymnastikafdelingen er vokset de seneste år, specielt blandt de 0-24 årige. Tabel 3 Medlemsudvikling i Øster Hornum Idrætsforening. Kilde: Conventus Medlemstal i Øster Hornum Idrætsforening (De som anvender hallen) år 25+ år I alt 0-24 år 25+ år I alt 0-24 år 25+ år I alt Badminton Indendørs fodbold Gymnastik Håndbold Medlemmer i alt Neden for i figur 4 og 5 ses en opgørelse over udviklingen i hallens udlejningstimer fra , som viser at udlejningen af hallen er steget fra 948 timer til 1113 timer, hvilket svarer til en stigning på 15 %. Det ses i figur 4, at det næsten er samtlige brugergrupper, der har øget deres anvendelse af hallen. Ud over de listede brugere anvender Øster Hornum Børneunivers ligeledes hallen i dagtimerne, og har i 2017 anvendt hallen i 508 timer. De antal udlejede timer pr. hverdage efter kl. 15 er i højsæsonen mellem 5 og 8 timer. Det svarer til en udnyttelseskapacitet på 100 på hverdage. I mellemsæsonen (april/maj) udlejes hallen i 1,5-3 timer på hverdage efter kl. 15, og i månederne juni-august har gymnastik hidtil haft en træningsaften pr. uge, hvilket øges til to aftener om ugen i den kommende tid. Derudover træner gymnastikafdelingen andre steder med tidssvarende faciliteter. Dage hvor de ellers ville benytte Øster Hornum Hallen, hvis faciliteterne var til det 7. 7 Kilde: Øster Hornum hallens udlejningsregnskab 8

9 Figur 3 Udvikling i udlejningstimer fra opdelt på lejere. Kilde: Øster Hornum Hallens udlejningsregnskab Udvikling i udlejningstimer fra opdelt på lejere * Lejer Øster Hornum skole indgår ikke i opgørelsen Håndbold Badminton Gymnastik Fodbold Sørup/Svenstrup Gnisten ØHI Guldbæk skole Diverse private I alt Figur 4 Udvikling i udlejningstimer pr. måned fra 2016-feb Kilde: Øster Hornum hallens udlejningsregnskab. Udvikling i udlejningstimer pr. måned fra feb * Lejer Øster Hornum skole indgår ikke i opgørelsen Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

10 Dokumentation for behovet af en udvidelse og modernisering af Øster Hornum hallen Igennem interviews med eksisterende brugere er det forsøgt at klarlægge behovet for MeNaTeket og dets faciliteter. Nedenfor uddybes udfordringerne for hver afdeling. Gymnastikafdelingen Gymnastik er den største afdeling i Øster Hornum Idrætsforening med over 230 medlemmer. Igennem de seneste år er afdelingen vokset, og blot over de sidste tre år er der kommet yderligere 30 medlemmer til afdelingen. Med en øget medlemstilslutning kommer også flere haltimer og højere krav til hal- og springfaciliteter. Træner Jacob Thure Sørensen beskriver situationen: Vi har alle de bløde værdier, en rigtig god forening, trænerne, en god bestyrelse, men vi mangler faciliteterne. Han understreger, at gymnasternes øgede efterspørgsel på træning ikke kan lade sig gøre pga. manglende haltimer. Som det ses i tabel 3 gør det for sæsonen 2017/2018 sig gældende, at 36 % af medlemmerne er fra Øster Hornum, mens de resterende 64 % er bosiddende uden for Øster Hornum. Særligt de 1-6 årige kommer fra Øster Hornum, mens de ældste på holdet ØH-springerne (Kometerne) kommer fra et meget stort geografisk område i hele Region Nord. Øster Hornum gymnastikafdeling, og dermed Øster Hornum hallen, er blevet center for gymnastik i den nordvestlige del af Himmerland med deltagere fra hele den nordvestlige del af Rebild kommune, særligt fra Støvring, Guldbæk, Sørup, Vokslev, Nibe, Godthåb, Svenstrup og Ålborg. ØH-springerne er et hold, hvor der er fokus på teknik og fokuseret dygtiggørelse inden for springdicisipliner bl.a. Powertumbling og tiltrækningen af talenter fra hele region Nordjylland skyldes, at disciplinen Powertumbling i den nordlige del af Jylland foruden Øster Hornum kun udøves i Silkeborg, Holstebro og Randers. Målet er således på sigt, at MeNaTeket skal danne rammerne for etableringen af et sportsakademi inden for Gymnastik. Tabel 4 Oversigt over hvor gymnasterne er bosiddende i sæsonen 2017/2018. Kilde: Conventus Hold Antal %-del bosiddende %-del bosiddende Hvor er de bosiddende, dem der bor idræts-udøvere i Øster Hornum udenfor Øster Hornum udenfor Øster Hornum? I alt % 64 % 1-3 årige % 38 % 5 pers. fra Støvring 3 pers. fra Guldbæk 2 pers. fra Byrsted 1 pers. fra Suldrup 3-6 årige % 39 % 5 pers. fra Molbjerg 3 pers. fra Guldbæk 2 pers. fra Støvring 2 pers. fra Byrsted 1 pers. fra Svenstrup 0.-1.klasse % 61 % 12 pers. fra Støvring 1 pers. fra Svenstrup 1 pers. fra Sørup 2.-4.klasse 60* 32 % 68 % 29 pers. fra Støvring 6 pers. fra Nibe 3 pers. fra Guldbæk 10

11 2 pers. fra Molbjerg 1 pers. fra Gistrup klasse % 82 % 21 pers. fra Støvring 19 pers. fra Vokslev og Nibe 4 pers. fra Byrsted 3 pers. fra Sørup 2 pers. fra Svenstrup ØH-springerne Kometerne UNDER 18 ÅR (Konkurrenceog teknikhold) ØH-springerne Kometerne ÅR (Konkurrenceog teknikhold) % 75 % 4 pers. fra Støvring 2 pers. fra Nibe 2 pers. fra Byrsted 1 pers fra Svenstrup 15 0 % 100 % 3 pers. fra Hobro 2 pers. fra Nibe 2 pers. fra Farsø 1 pers. fra Suldrup 1 pers. fra Brovst 1 pers. fra Hjørring 1 pers. fra Jerslev 1 pers. fra Øster Vrå 1 pers. fra Flauenskjold * Først til mølle-princippet benyttet, da holdet var fuldt booket før 1. træning Under et interview med fire gymnaster fra ØH-springerne bliver det tydeligt, at gymnastikafdelingen i Øster Hornum er noget specielt. De fire unge mennesker påpeger, at trænernes engagement og dygtighed er de afgørende faktorer for at valget faldt på Øster Hornum frem for faciliteter tættere på deres bopæl. Gymnastik i Øster Hornum er en unik mulighed for Lasse, som i dag bor i Gug og træner i Øster Hornum på 2. år. Han fortæller: De kan noget - vi kan noget. Det er mentaliteten, indstillingen og stemningen, den er bare noget specielt. Og så er det konkurrence gymnastik, som er noget man ikke ser så meget til i Nordjylland og det er noget jeg brænder for selv, derfor er jeg taget hertil. Man kan ikke dyrke konkurrencegymnastik andre steder. Jeg har prøvet, men det var enten meget langt væk eller der var ikke den indstilling, der er her. Mads, Lasse og Emilie oplevede også, at der ikke var mulighed for Powertumbling andre steder i Nordjylland end Øster Hornum. Lasse fortæller: det (Powertumbling, red) er virkelig noget, der mangler i Nordjylland. Emilie uddyber, og fortæller: Hvis man vil noget indenfor konkurrence gymnastikken er Øster Hornum stedet i Nordjylland. Hun fremhæver, at der kun tilbydes Powertumbling i Silkeborg og Holstebro som det nærmeste. Men for at gymnasterne fortsat kan udvikle giver de udtryk for, at de har brug for nye faciliteter. De beskriver hvordan de i dag bruger træningstiden på at flytte redskaber frem og sætte på plads, lander på en tyk måtte på gulvet, der er fodkoldt i hallen, så det er svært at holde sig varm mellem springene og at der er lavt til loftet i siderne af hallen, når der skal foretages spring. Gymnasterne står således over for en del udfordringer som påvirker deres gymnastik. Jacob fortæller: Så meget bliver en mellemløsning, som et springcenter kunne løse for os. Mads uddyber: En grav vil være rigtigt god. Så er man i en sikkerhedszone, hvis man lander lidt forkert. Det kunne bare hjælpe os til at udvikle os endnu mere og blive bedre indenfor vores sport. Emilie tilføjer: 11

12 Enig. Man kan kun lære teknik her. Man kan ikke lære større spring her, for at lande på en lille softtop, der ligger ovenpå en lille tyk måtte, det er slet ikke det samme som en bred grav. Man er både bange for at falde ud over siderne og bange for at lande forkert, for en tyk måtte tager ikke slaget. Lige nu vil vi være utrygge, hvis vi skulle lære et nyt spring [ ] Når man har lært den rigtige baneteknik, så skal man til at tage det skridt at lære nogle lidt større spring, så er det ikke helt godt nok. For at fastholde disse unge mennesker og bidrage til deres fortsatte udvikling inden for gymnastikken, er det derfor for dem alle vigtigt, at der etableres tidssvarende faciliteter. Emilie beskriver hvad hun forventer de nye faciliteter kunne betyde for gymnastikken i Øster Hornum: Det kunne gøre en rigtig stor forskel for at trække flere hertil og dem der er her kan udvikle sig endnu mere ved at få nogle bedre faciliteter. Og så vil man kunne lave flere hold og gøre foreningen større [ ] Det er nemmere at udvikle sig, når man har bedre redskaber. Mads er enig i Emilies betragtning og fortæller, at det helt sikkert vil tiltrække flere gymnaster fra hele landet. Han fortæller hvorfor: Vi har de rigtige trænere og får vi de rigtige redskaber kan vi komme op og konkurrere med dem, der har haft det i årtier. Jacob og Lasse understreger, at nye faciliteter vil være en stor gevinst for gymnasterne, så de sammen med de dygtige trænere kan udfolde deres potentiale. Mads fortæller: Det betyder rigtigt meget for mig, hvis vi fik et rigtigt springcenter. Lige nu prøver vi at bygge lidt sammen med det, vi har at gøre med. Ifølge bestyrelsen for Gymnastikafdelingen i ØHI søger gymnastikafdelingen at blive det foretrukne og førende gymnastiktilbud i Rebild kommune et center for gymnastik og Powertumbling. På facebook-siden Danske Gymnaster har Viggo Brøndegaard sammen med gruppen Fremtidens Gymnastik i København udarbejdet et kort over springcentre i Danmark. De definerer et springcenter som værende et sted, hvor der er mindst én hæve-sænke springgrav på minimum 3,5 x 5,5 m. og mindst én nedfældet stortrampolin. Som det ses på nedenstående figur 5 er springfaciliteter begrænset i Rebild Kommune og ikke mindst i det nærliggende område. I Rebild Kommune er der udelukkende Himmerlandscentrets Idrætsefterskole, som har 2 springgrave med airmåtte samt 2 nedfældede stortrampoliner og Skørping Idrætscenter med én springgrav. MeNaTeket har derfor, med tidssvarende gymnastikfaciliteter, et stort potentiale i at tiltrække flere gymnaster fra hele region Nordjylland, da lignende faciliteter ikke findes i det umiddelbare lokalområde og dermed (for)blive center for gymnastik i Rebild Kommune. Gymnaster understreger, at ikke kun springfaciliteterne vil være af betydning for dem. Overnatningsfaciliteterne og varmtvandsbassinet vil gøre det muligt, at afholde weekendtræning og træningslejre for såvel Øster Hornum gymnastik som hold udefra, som vil få hele pakken bestående af tidssvarende springfaciliteter, gode overnatningsmuligheder tæt på træningsstedet og mulighed for restitution i varmtvandsbassinet. 12

13 Figur 5 Oversigt over springcentre i region Nordjylland. Rød/orange = Springcentre som ikke er efterskoler, Grøn = efterskole eller højskole med springgrav, Gul = Begrænset gymnastikhal (har som minimum én hæve/sænke springgrav) Kilde: Facebook-gruppen Danske Gymnaster. Gymnastikafdelingen stræber efter at have plads til alle, både almen gymnastik og konkurrencehold, men på nuværende tidspunkt skal bestyrelsen hvert år vælge hvilke hold der skal oprettes, da de ikke kan få tilstrækkelige haltider. På nuværende tidspunkt oplever afdelingen af måtte lukke holdene for optag, selvom flere er interesserede. Det betyder, at lokale ikke kan deltage på holdene i Øster Hornum, og derfor må søge andre steder hen for at finde lignende aktiviteter. Faciliteterne i den nuværende hal sætter således begrænsninger for gymnasterne. Formand for Gymnastik Rikke Pedersen fortæller at flere hold på nuværende tidspunkt træner på samme tid, fordi der ikke er tilstrækkelige haltider Men dette giver gradvis større hold, som på sigt vil betyde, at hallen ikke ville kunne rumme to hold på én gang. Derudover efterspørger nogle børn ekstra træning, hvilket der i dag ikke er halkapacitet til. Derudover har en yogalærer henvendt sig med muligheden for at opstarte yoga for børn, men dette vil kræve et mindre lokale. Rikke fortæller, at der endvidere er behov for mindre rum med lydisolerede vægge til særligt de mindre hold: Hallen kan godt være stor for en 3-årig der skal til gymnastik for første gang uden sin mor. Den er både stor og larmende. Det kan overvældende for børnene og det kunne være rart at kunne skærme af på en eller anden måde. Kvinderne gider ikke stå nede i hallen, fordi alle andre kan kigge på dem. Så der er nogle, der fravælger gymnastikken på grund af det. Jacob fremhæver desuden, at med mindre lokaler og en fleksibel inddeling af hallen vil flere hold kunne træne på samme tid hvilket vil afhjælpe presset på hallen. Men selvom det vil være muligt at opdele den nuværende hal i fleksible rum, fremhæver Jacob andre udfordringer: Hvis man ser bort fra manglende halkapacitet og kun ser på et hold ad gangen, så skulle man jo grave halvdelen af hallen op og lave springgrave og stortrampoliner inde i hallen, men en gamle hal er ikke engang høj nok jo lige på midten, men du kan ikke kun lave gymnastik lige på midten, så det er problematisk. Og sådan er det også nu, nogle af vores gymnaster på år de kan ikke engang spring ude i siden af hallen, fordi de springer så højt at de rammer loftet. Det er lidt halsbrækkende. Så det betyder at der skal noget nyt til Udover manglende haltider og mindre rum fortæller Rikke, at gymnastikafdelingen har behov for mere plads og større fleksibilitet i rummene. I dag er de nødsaget til at bruge en del tid på at fjerne og opsætte banderne for at få plads til deres træningsredskaber. Derudover er det en kæmpe udfordring, ikke kun for gymnastik, at der mangler opbevaringsplads til redskaberne. Desuden nævner Jacob halgulvet som en væsentlig udfordring for gymnasterne: Gulvet er alt for hårdt og koldt. Og især i sommerhalvåret, hvor der ikke er varme på 13

14 i hallen, der bliver gulvet rigtig koldt. Vi gør hvad vi kan for at ligge måtter på gulvet, men fodleddene blive kolde og de får ondt i hælene og knæene. Holdene har dygtige og engagerede trænere, som har store drømme om nye holdgenrer, hvilket bestyrelsen rigtig gerne vil kunne realisere i egnede halfaciliteter. Ifølge Jacob ville de nye faciliteter være medvirkende til at fastholde gymnasterne: Jeg har lagt føler ud ved de ældste, som lægger rigtig mange følelser i det her gymnastik, for de kører rigtig langt de har virkelig lavet et aktivt tilvalg ved at køre til Øster Hornum for at lave gymnastik, og spurgt hvad vil de gerne. De vil gerne hvis de er seniorgymnast på højt niveau for at få træning nok, så kører man hele Nordjylland rundt for at finde de bedste hold, men der er ikke ret mange hold, der træner mere end en gang om ugen i Nordjylland, så de vil gerne at vi kunne træne 2-3 gange om ugen i Øster Hornum, også kunne man have enten et Rep.Hold eller andet opvisningshold ved siden af, så de kun skulle træne 2 steder, så den primære lå i Øster Hornum det er der sådan bred enighed om blandt vores seniorgymnaster, men det kan vi ikke tilbyde dem nu og det er heller ikke de tidssvarende faciliteter. Nye holdgenrer betyder også, at der skal bruges nye redskaber. Det er i gymnastikafdelingen en stor prioritet at have de rigtige redskaber og udstyr bl.a. for at give trænere mulighed for at nytænke aktiviteterne, så gymnasterne får de ultimative oplevelser, som giver de bedste forudsætninger for gymnastikfaglig, personlig og social udvikling. I dag træner nogle af holdene andre steder fx Silkeborg og Han Herred for at anvende de nødvendige faciliteter. Jacob fortæller: Vi kører ud på efterskoler og andre springcentre for at få noget træning i de her stortrampoliner. For det første fordi vi skal lære at springe de store spring, og hvis ikke vi gøre det så mister vi vores dygtige gymnaster, for så er det ikke attraktivt at være her. Men Rikkes håb er, at Øster Hornum på sigt med nye faciliteter kan danne rammen for træningsweekender, som vil tiltrække gymnaster fra en stor del af landet. Jacob har et konkret eksempel på hvordan hallen vil kunne danne ramme om større events. Han fortæller: Jeg ved at DGI altid har føleren ude efter gode kursussteder, og et kursussted skal indebære overnatningsmuligheder, forplejningsmuligheder og der skal være rigtig gode redskaber. Der skal være spejle, der skal være flere sale, der skal være ribbevægge, der skal være tov i loftet, der skal være springgrav og stortrampoliner, og lige så snart disse krav bliver stillet er man nede på et meget lille antal faciliteter rundt omkring i Nordjylland, hvor man kan være, og der vil vi kunne byde ind med Øster Hornum, når vi får bygget det nye MeNaTek Men for at de kan lade sig gøre mangler hallen i dag nogle afgørende springfaciliteter. Jacob fortæller: Det er med Storm P snilde og lidt kreativ tankeføring at vi prøver at bygge nogle ting op, men vi mangler desperat springgrav og stortrampoliner, som et minimum. Til de mindste mangler vi også nedsænkede trampoliner, for når vi er ude i andre klubber kan vi se, at børnene bare har en anden luftsans. Jacob understreger, at gymnasterne vil anvende faciliteterne året rundt, fordi de her gymnaster på det her niveau kan ikke se det fornuftige i ikke at træne fra marts til september, så de jagter et sted, hvor de kan komme til at træne i sommerperioden. Hvis nogle af ovenstående udfordringer ikke løses er Rikke bekymret for gymnastikkens fremtid i Øster Hornum: 14

15 Hvis ikke vi bliver ved at udvikle os, så stopper gymnasterne jo med at komme. Er man dygtig, så vil man gerne have faciliteterne til at udvikle sig og forældrene kører gerne med deres børn [ ] Gymnaster og trænere vil søge andre steder hen, hvor de kan få opfyldt behovet. Vi har sat dem i sigte, at de skulle blive ved os, for hallen skal nok komme engang, men hvis det ikke bliver til noget, er vi så sikre på at Jacob (træner) ikke vil køre et andet sted hen? [Gymnasterne] kan ligeså godt køre til Valsgård. Der har de det hele, men de kan godt lide sammenholdet i klubben (Øster Hornum, red.), og det er også rigtig godt socialt og det betyder også meget. Men på længere sigt vil det nok være redskaber og faciliteter der trækker. Badmintonafdelingen Badmintonafdelingen har i dag ca. 70 medlemmer, som er fra lokalområdet samt Nibe og Støvring. Formand for badminton i Øster Hornum Helle Boddinton fortæller, at Øster Hornum Idrætsforening tiltrækker medlemmer fra nabokommunerne, da området er placeret på kommunegrænsen. Fra sæsonen 2017/2018 starter badminton et Miniton hold for 4-7-årige op, hvilket er i tråd med DGI` s strategi for Bevæg dig for livet. Badminton har de seneste år gjort en stor indsats for at tiltrække flere medlemmer og dette har været en succes. Særligt har afdelingen tiltrukket børn, hvilket har givet et øget behov for haltimer. Afdelingen vægter både det sociale og sportslige, og afholder derfor løbende arrangementer i hallen. Nogle af aktiviteterne udfordres dog af manglende haltider. På motionistsiden har afdelingen som udgangspunkt alle baner optaget ved start af hver sæson. Helle fortæller, at afdelingen på nuværende tidspunkt har mulighed for at tiltrække flere medlemmer, men er tilbageholdende pga. manglende haltider. Hun fortæller: Jeg har det dilemma, at jeg jo ikke kan tillade mig at gå ud og kapre en masse nye medlemmer, når jeg ikke ved, om jeg kan få haltider til at kunne træne dem. Det er lidt træls, at være begrænset. Det gør det jo sjovere for medlemmerne, hvis man kan udvide. Jo flere der er, jo mere liv bliver der også Helle fortæller desuden, at de nye medlemmer i løbet af de kommende år vil begynde at spille kampe, hvilket yderligere vil presse haltiderne, hvis der ikke foretages ændringer. Ifølge Helle bremser manglende haltider således udviklingen for badmintonafdelingen, og medlemmer søger ud af kommunen for at opfylde deres behov. Hun er overbevist om at flere haltider vil betyde flere medlemmer. Det er dog vigtigt, at der i forhold til badminton er en vis fleksibilitet både i forhold til størrelse på rummene, men også en fleksibilitet i haltiderne, så det er muligt at booke en bane mere spontant. Helle fortæller: Endvidere kan vi se en betydelig fordel hvis man som person kunne leje en enkeltbane f.eks. i en ny multihal. Derved ville der komme en stor grad af fleksibilitet for vores voksne motionister. Derudover oplever badmintonafdelingen at have behov for yderligere rum med badmintonbaner, for at kunne tilbyde flere træningstider, men ligeledes et sted til fysisk træning. I dag sker den fysiske træning bag ved banerne samtidig med at andre spiller på banerne. Rummet ville også kunne bruges til at samle spiller i for at give fælles beskeder. Helle oplever, at haltiderne i dag er så pressede, at der ikke er overlap mellem aktiviteterne. Det betyder, at trænerne og spillerne føler sig en smule stressede og skal skynde sig at rydde op fordi de næste står klar på sidelinjen. Med MeNaTeket er Helle overbevist om, at det vil give bedre møde- og samlingssted ved større Cafeområde. Det vil skabe noget mere liv i vores klub, men også give mulighed for at flere sportsgrene kan foregå samtidig. Helle fremhæver desuden, at der er mange i Øster Hornum som slet ikke dyrker sport eller som tager ud af byen eller kommunen for at gøre det, og det kunne MeNeTeket ændre på, ligesom det vil tiltrække medlemmer fra nabokommunerne. 15

16 Fodboldafdelingen Fodboldafdelingen i ØHI har de seneste 5-6 år oplevet en massiv fremgang i medlemstal. De er gået fra få hold i ungdomsafdelingen til i dag at have 11 hold. Simon Imer fra fodbold forklarer, at den positive udvikling skyldes dygtige trænere og en rigtig god fodboldskole. Fodboldafdelingen har de seneste år udvidet sæsonen og træner også indendørs fodbold fra oktober til februar. Det har de sidste par år kun været muligt for fodboldafdelingen af få haltider torsdag efter kl. 21, fredag kl og lørdag kl , hvilket ifølge Simon Imer ikke er super attraktivt på nogen måder. Simon Imer forklarer, at fodboldafdelingen altså har fået tildelt de mindst attraktive tider i hallen de seneste par år som følge af den store efterspørgsel fra andre afdelinger i foreningen. For at kunne tilbyde alle hold muligheden for at spille indendørs fodbold, har fodboldafdelingen været nødsaget til at slå flere årgange sammen, hvilket har betydet mindre fodbold og mere ventetid for spillerne. Til gavn for spillerne ønsker afdelingen at holdene splittes op, hvilket vil kræve flere haltimer. Simon Imer forklarer desuden, at de forventer at medlemsstigningen til fortsætte: Hvis vi kan få nogle mere attraktive haltider [ ] vi ser kun, at problemet med tilbud om indendørs fodbold til vores medlemmer vil vokse. Igen i år har flere hold ytret ønske om at træne to gange om ugen, hvilket på ingen måder har kunne lade sig gøre. Vi vurderer derfor, at vi har behov for to til tre mere attraktive dage om ugen, hvor vores medlemmer kan dyrke indendørs fodbold. Vi støtter derfor 100% op om en haludvidelse, så vores og andre afdelingers medlemstal ikke stagnerer, men fortsat udvikler sig i en positiv retning, som vi har oplevet de seneste år. Simon Imer anser MeNaTeket som et ambitiøst projekt, og forklarer at han oplever et reelt behov for udvidelsen. Han ser at det vil gavne området: Det vil jo være godt både for idrætsforeningen og byen, især når vi har de her blomstrende medlemstilgange for de her typiske inde-sportsgrene; badminton, gymnastik. Det er jo ikke holdbart at vi bliver nødt til at sige nej til folk heroppe. At kapaciteten er for ringe. I forhold til de nye aktiviteter der lægges op til at tilbyde i MeNaTeket forklarer Simon Imer, at det vil bidrage til restituering og øge det sociale fællesskab: Med en større halbygning vil man muligvis også kunne bruge hallen til flere sociale arrangementer på tværs af holdene - både ungdom og senior. Det ville være meget rart at kunne gå i de her varmtvandsbassin og sådan nogle ting efter en kamp, og restituere på den måde. Så det er nok mest blive brugt som sådan nogle hygge-ting vi kan bruge det til Håndboldafdelingen Håndboldafdelingen har 30 medlemmer fordelt på et børne- og et seniorhold. Derudover udbydes Håndboldfitness i den ene halvdel af banen, mens seniorholdet træner. Håndboldafdelingen regner med at vokse med 20 pct. om året de næste fem år, men det er der ifølge træner Jens Villum Hilligsøe ikke mulighed for at dag pga. af manglende haltider. Hvis behovene ikke kan realiseres så lukker håndbold, og så vil man ikke kunne spille håndbold i Øster Hornum. Det vil betyde at Danmarks største idrætsgren ikke kan spilles i Øster Hornum. Det ville være mærkeligt. Seniorholdet består hovedsageligt af spillere som ikke er bosat i byen. Hovedparten er bosiddende i Aalborg, men spillerne kommer også fra Støvring og Nibe-området. Ifølge Tanja Beck Nielsen (Nibe) og Kristine Bugge Hæstrup (Aalborg), som ikke har tilknytning til ØH udover håndbold, har de valgt at spille i Øster Hornum pga. at godt socialt sammenhold. Tanja forklarer hvorfor hun spiller i Øster Hornum: 16

17 Jeg har egentlig aldrig oplevet det andre steder, at man var blevet rost for sin indsats til træning, og det får jeg i ØH. Det fik jeg ikke de andre steder. Så det er derfor jeg stadig spiller i Øster Hornum. Jeg har bare følt mig rigtigt godt tilpas og haft et godt sammenhold. Vi kan snakke sammen alle sammen. Det føler jeg ikke at jeg kunne på de andre hold. Kristine havde lignende oplevelser. Hun forklarer: Det var at det er en meget hyggelig klub og at der ikke er nogen forventninger til niveauet. Vi spiller for at have det sjovt, men selvfølgelig også for at vinde. Der er ikke nogen der bliver sure på nogen og der er ikke dårlig stemning i klubben. Det tiltalte mig rigtig meget. Jeg har tidligere erfaring med at spille i en lidt større klub og det synes jeg bare slet ikke var det samme som at spille i en lille klub, og derfor tiltalte Øster Hornum mig bare rigtig meget. For Kristine er den manglende offentlige transport en barriere for hende. Hvis hun ikke kunne få et lidt fra de andre spillere, så er det at det bliver besværligt. På trods af de rosende ord fra spillerne oplever de, at hallen mangler plads til opvarmning og et blødere trægulv for at forebygge skader. Derudover påpeger Tanja, at hallen ikke tilbyder mange tilskuerplads, særligt ikke når gymnastikredskaber er linet op langs væggene. Netop det omkring liv i hallen lægger også træner Jens Villum Hilligsøe på sinde. Han oplever at byen mangler et samlingssted: Vi vil gerne have at der er mere liv dernede, og så tror vi også at vi kan få flere medlemmer. Hvis der var mere aktivitet i hallen. Det skal være en helhed, så det ikke er et sted, hvor man bare sender sine børn ned, men et sted hvor man også går ned for at være sammen med andre. Også når man ikke skal noget dernede. Så det bliver et samlingssted, hvor man kan have flere aktiviteter i hallen på én gang [ ] Bare det at man ville kunne have to idrætsgrene i hallen på samme tid, det ville give noget helt andet liv også til et cafeteriamiljø. Du vil have en helt anden gennemstrømning af mennesker. Gnisten Gnisten i Øster Hornum er de sidste år steget fra 35 seniorgymnaster til i dag at have 46 aktive seniorgymnaster, der anvender hallen og Hyggerummet ca. 80 timer i løbet af et år. Gymnasterne kommer fra Øster Hornum, Guldbæk, Godthåb, Sørup, Støvring og Vokslev. Gymnastikinstruktør for Gnisten Bente Schultz Andersen fortæller, at Gnisten i dag ikke har nye tiltag der vil øge antallet af brugere, og at dette blandt andet skyldes, at det er svært at finde passende lokaler. Gnisten forventer et stigende behov for haltimer og halareal inden for de kommende år, da det gerne vil starte senior pilates og yoga, hvilket kræver et mindre lokale med lidt varme. De har overvejet forsamlingshuset, men det er for dyrt. En anden udfordring for Gnisten er hallens gulvbelægning. Gymnastikinstruktør for Gnisten Birgit Skovmand fortæller: Gulvbelægningen ikke er allerbedst for fødder og ben, når man laver gymnastik. For at optimere forholdene for Gnistens seniorgymnaster kræver det således mindre lokaler med bedre gulvbelægning, og ifølge gymnastikinstruktør for Gnisten Birgit Skovmand er Hyggerummet i dag er for trangt og har et støjniveau der næsten er uudholdeligt. Der kunne vi virkeligt bruge noget, der er bedre lydisoleret og det skal også være lidt større. Bente påpeger ligeledes at det for Gnistens medlemmer ville være at foretrække at Hyggerummet var i gulvniveau, da de på nuværende tidspunkt har brugere, for hvem trappen til 1. sal er et problem. MeNaTeket vil ifølge Bente, med flexrum, og varmtvandsbassin, tiltrække aktive seniorer til vandgymnastik, vandyoga, pilates, yoga, seniordans og linedance. Lige nu anslår Bente at 15 seniorer anvender varmtvands- 17