DANSK BYPLANLABORATORIUM ÅRSMØDE Delmøde Landsbyen,- udvikling (og) eller afvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK BYPLANLABORATORIUM ÅRSMØDE 2007. Delmøde Landsbyen,- udvikling (og) eller afvikling"

Transkript

1 DANSK BYPLANLABORATORIUM ÅRSMØDE 2007 Delmøde Landsbyen,- udvikling (og) eller afvikling 1

2 stiger solen Knudsen

3 3

4 Lektor Jørgen Møller Arkitekt MAA. Landsbyforsker, Landsbyildsjæl, organisationsmand, Foreningsmenneske osv.osv. Realistisk Utopist/Landbytosse 58 år på landet. Alt er forandret Aalborg Universitet. Institut 20. Sektion 2. Byplanlægning, veje og trafik 4

5 Indledende statements! Jeg nærer stor kærlighed til landsbyerne og landdistrikterne,..men en overdreven idylisering af landsbylivet svækker klarsynet og handlekraften. Alt er ikke stokroser og velholdt bindingsværk!! AFRAKKET, NEDSLIDT, FORFALDENT, OG DER LUGTER AF BRÆNDEOVN,HALMFYR, STALD, GYLLE OG GRIS!! Nedlæg de landsbyer, ingen vil bo i og bruge ressourcerne der, hvor der er en fremtid!!!!! 5

6 6

7 Smukke yderområder Minfaglige holdning til udvikling i landdistrikterne og i landsbyerne. Der skal være smukt, velordnet og velfungerende, og det er der ikke p.t. (alle steder) Vigtig rammebetingelse for erhverv og den gode tilflytning er smukke bygninger og omgivelser! 7

8 I henhold til programmet: Status for situationen i landsbyerne Kvaliteter og mangel på samme Friske bud på en landsbypolitik 8

9 Jørgen Møller som forsker Jørgen Møllers forskning: De fysisk forfaldne og forarmede landsbyer. Situation, årsager og konsekvenser. Empirisk baggrund: JM. Feltobservationer *1000-vis af km. *100- vis af landsbyer *5000 digitalfotos hovedsageligt fra landsbyer med under indbyggere *Både bynært og i udkantsregioner 9

10 Igennem mit professionelle selvsyn har jeg set, at noget er galt med og i de danske landsbyer og landdistrikter. Det fysiske forfald og den tiltagende forarmelse af det fysiske miljø springer i øjnene (på mig i hvert fald ). 10

11 STATUS 18% Åbent land/200 indbyggere 25% Åbent land/999 indbyggere Hvad sker der derude? alting er i opbrud Alting forandres Intet er som før Alting var bedre i gamle dage Landdistrikts- og landsbydanmark er hovedkulds på vej ind i fremtidens Danmark. 11

12 Faglig etnocentrisme: Et hvert fag/ enhver profession har sine særlige verdensbilleder, analyser og løsningsforslag. FAGLIG ETNOCENTRISME. TALER FORBI HINANDEN. Hører ikke hvad de andre siger Landdistrikternes situation er kompleks>> komplekse løsninger Et meget bred skare af interessenter og aktører 12

13 LANDSBYER I FREMTIDEN Nye udfordringer tårner sig op. Faget, staten, kommunerne, landsbyerne og ildsjælene er dårligt klædt på.!?? **især mht. de nye samarbejdsrealtioner 13

14 Landsbyerne som stedbørn Den faglige diskussion har ikke beskæftiget sig seriøst med landsbyer i 25 år Mangler produktudvikling omkring forståelse af hvilke roller forskellige typer af landsbyer spiller i nutiden og i fremtiden. Vi ved utrolig lidt om vore landsbyer. Hvor mange er der, hvor ligger de, øvrige karakteristika osv. 14

15 Mangel på substantielle politikker og midler til landsbyerne Landsbyerne har længe været uden for det gode selskab. Politisk og fagligt fokus i støtteordningerne. på især : De større/store byer. Investeringer/Indsatsområder Det åbne land landbrugslandet/ Landdistrikterne Et hav af støtteordninger og lovgivning

16 ASKEPOT. Landsbyerne????? Metamoforen: Det oversete og vanrøgtede stedbarn. (Cinderella,Askepot) i dansk planlægning og udviklingstænkning. Med lidt stjernestøv (Disneys Juleshow) slynget ud over landsbyerne.kan alt jo ske. 16

17 Den nye udfordring I. Alle rammebetingelser er ændret -Nyt Plansystem -Ny landdistriktspolitik -Landbrug og landsby er ikke længere en enhed - Befolkningsprognoser deler landet i to 17

18 Den Nye udfordring II + III -Landsbyerne og landdistrikterne udvikler sig forskelligt (Taber/Vindere/White Trash/Dødsspiraler) - Alt for mange overflødige bygninger. Ressource eller problem??? 18

19 Danmark DS 19

20 DEN RÅDNE BANAN 20

21 Total result in Jammerbugt municipality Forecast Population year end ÅR ÅR År ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR

22 Population growth in the period distributed on -189 parishes Change in number of persons growth decrease (red) 22 (blue)

23 Hvad er en landsby? Gyldendal. Ordbog over det danske sprog ( 1931) en samling gårde og huse på landet Politikkens Nudansk Ordbog.(2001): En lille by på landet Landdistriktsredegørelsen (2004): Landsbyer: Byområder med 200 indbyggere og op til 999 indbyggere. Landdistrikter. Fra 200 indb. Og nedad Jeg hælder personligt til Gyldendal

24 Hvor mange landsbyer er der i Danmark? BYSTØRRELSER Antal byer Indbyggere i alt Landdistrikter og åbent land og byer under 200 indbyggere?????? Ialt Kilde. Ds

25 Hvor mange landsbyer er der i Danmark?? Overslagsberegning Landdistrikter og åbent land og byer med under 200 indbyggere på ejendomme i det åbne land. Rest i små landsbyer Estimat. Ca landsb.(100 i gennemsnsit) Total 6929 landsbyer i Danmark 25

26 AAU/SBI Nyt projekt om alle de mindre byer og landsbyer. Udvikle definitioner Skrive i mandtal Typologisere Politikformulere 26

27 Forskellige typer af landdistrikter Urban (tæt ved byerne) Rurban (10 20 km) Rural (20 40 km)

28 Forskelle på landsbyer Stor forskel på: -DE BYNÆRE LANDDISTRIKTER, LANDSBYER og DE BYFJERNE ditto. Både fysisk men også på det sociale og kulturelle plan Fra en landbo/landsbykultur med klare værdier og et fast defineret tilhørsforhold til lokalsamfund og foreningsliv Til en forstads/bykultur med vældig meget flimmer. Tilhørsforhold? Det lokale mister (måske)betydning. 28

29 DAGSFORMEN»FIN FORM DÅRLIG FORM Mennesker? Foreninger? Landsbyer? Landdistrikter 29

30 Mennesker i dårlig form For tyk Rygerlunger Tidlig udmattet Forpustet Dårlig Livskvalitet For tidlig invaliditet og død 30

31 Landsbyer i dårlig form. Taberlandbyen Dårligt vedligeholdte bygninger Tomme boliger, butikker og landbrugsejendomme Skrantende foreningsliv Ildsjælene er slukkede Dyb uenighed/splittelse Fravær af engagement og mod på fremtiden 31

32 Landdistrikter: (Åbent land + små landsbyer med ikke over 200 indbyggere) Dårlig serviceforsyning med off.service( Kollektiv trafik, Snerydning, vejvedligeholdelse, bogbusser, det offentlige rums sørgelige tilstand osv.) Dårlig forsyning med privat service. (Langt til dagligvareindkøb) Tidskrævende pendling til Alting Nødlidende, nedslidt infrastruktur For mange forladte landbrugsbedrifter For mange afrakkede boliger Forgubning/for skæv aldersprofil For lavt et uddannelsesniveau Uden klare geografiske vækst- referencepunkter/bymønster 32

33 FOR ALLE LANDSBYER GÆLDER DET: Landsbyerne er kommet i klemme i samfundsudviklingen!!!! Nogen er klemt på grund af dårlig planlagt og ustyret vækst Andre er klemt på grund af mangel på folk, udvikling og mangel på reel, politisk opmærksomhed Angribes både udefra og indefra. 33

34 KRYDSPRES KNIBTANGSOPERATION INDEFRA UDEFRA 34

35 Udefra: Globalisering, vidensøkonomi, Byens lys. Centrenes bedre uddannelsesmuligheder (Brain Drain) Centrenes bedre job og lønmuligheder Centrenes bedre indkøbsmuligheder 35

36 ANGREB INDE FRA: En epoke er ved at rinde ud: <> Forretningerne er væk Kun et par aktive landmænd tilbage Landbokulturen er væk. Alle pendler ind eller ud- og længere og længere væk. Den nye Landsbykultur har ikke fundet sit ståsted (endnu)!!!!! 36

37 Pres fra: Demografien. ( De unge søger væk/uddannelse) De store holdidrætter mister appel (træning, faste tidspunkter, mødediciplin Foreningsfællesskabet opsøges i større geografiske cirkler. Mobiliteten gør det muligt at være foreningsaktiv andre steder end i den lokale forening. 37

38 Bankospil og Fællesspisning med brun sovs er ikke nok.længere. Vi har ikke alle sammen halm i træskoene Og går i seng med hønsene Tal ikke ned til os.tak 38

39 Rolling Stones i Horsens---- Fest i forsamlingshuset???? Bredere kultur/festarrangementer har ingen stor søgning (Udkonkurreret af Byernes kulturtilbud. 39

40 En vidtfavnende fortælling i mange tonearter om den gamle bondekulturs endelige opløsning i den moderne verden 40

41 Det lokale går i opløsning!!! Lokalsamfundet bliver af mindre betydning/uden betydning?? *Arbejde *Indkøb * Skolegang *Venner/familie *Fritidslivet *Foreningslivet *Kulturlivet *Vores brug af håndværkere *Vores brug af service/indkøb 41

42 SITUATIONEN 2007 Skarpskåret/grovkornet karakteristik af de danske yderdistrikter. Der er vist ingen tvivl om, at: Vi er for gamle (Forgubningen) Vi er ikke for kloge (Formel uddannelse, dårligere lønnede jobs Vi er for fede Vi pendler for meget og bevæger os for lidt Vi ryger for meget Vi har ingen æstetisk sans og vi elsker plastikvinduer 42

43 STATUS Kan gøre på mange måder. Først lidt hardcorefacts (Dem har vi haft) Dernæst subjektive vurderinger af kvaliteter og manglen på samme 43

44 44

45 45

46 46

47 +/- Landlivets positive sider.. Og det der er knap så godt 47

48 SMUKT! 48

49 49

50 SMUKT OM AFTENEN 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 Skødtgården, Vestrup. Realdania+ Randers Boligforening 55

56 Skødtgården i Vestrup 56

57 d p r o j e k t i L e m v / R a n m d e r s 57

58 58

59 Midsommeridyl. Når landlivet er allerbedst 59

60 Når landlivet er allerbedst 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 Havetraktortræk er ikke for amatører. 65

66 66

67 67

68 68

69 Når landlivet er allerbedst 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 4H HUMOR HÅNDELAG HJERTELIGHED HANDLEKRAFT 74

75 BILLEDKAVALKADE Enkeltelementer: Landbrugsbygninger, foderstoffirmaer, mejerier Værksteder, industribygninger Fællesskabets huse:: Forsamlingshuse Missionshuse Frysehuse Købmandsbutikker og brugsforeninger Kroer, grillbarer og cafeteriaer Tank og servicestationer Transformatorstationer HELHEDEN kan være chokerende dårlig 75

76 Hvis man kun har et billede til rådighed!!! 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 3. De faglige udfordringer for en fysisk planlægger omkring landsbypolitik. UDFORDRINGER på mange niveauer. Samfundsudviklingen som sådan Kommunens udvikling Landdistriktets udvikling Landsbyens udvikling 110

111 Hvad sker der, derude. Kampen mod overmagten, de store megatrends i verdensøkonomien Kampen mod urbaniseringen og flugten til vækstcentrene Planlægning med stømmen (Byplannyt ) I stedet for at blive frustreret..så gør virkeligheden til udviklingens fundament 111

112 Den manglende diskussion. Hvad skal Danmark bruge landsbyerne til i fremtiden? -og især hvad skal vi bruge landsbyerne i yderdistrikterne til? Følgende underspørgsmål kan stilles for at udfolde problematikken - Har det danske samfund nogen interesse eller et behov for at holde alle landsbyer og mindre bebyggelser i live, og i givet fald hvorfor? - Skal der bo mennesker i landsbyerne af hensyn til landbruget? - Skal samfundet holde landsbyerne beboede for at værdisikre Realkreditinstitutternes långivning i den faste ejendomsmasse? 112

113 - Skal vi holde landsbyerne beboede af hensyn til de kulturmiljøer, som er aflejret i utrolig mange landsbyer? - Skal samfundet holde liv i udkantsområderne og landsbyerne der, fordi det er en velfærdsstatsopgave? Der bor trods alt langt over indbyggere sådanne steder. - Skal vi holde landsbyerne i live af hensyn til at servicere og facilitere turisme og fritidsliv, og eventuelt muliggøre, at en betydelig del af boligmassen overgår til fritidshuse uden bopælspligt. 113

114 - Skal vi holde liv i landsbyerne, fordi bosætning kan være attraktiv også i de ringeste landsbyer, fordi prisen på boliger er så lav, at næsten alle kan være med, vel vidende, at det på sigt kan føre til fristeder og landsbyghettoer for folk med endog meget alternative livsførelser. Skal nogle af landsbyerne brugers som skala 1: 1 øvelsesterrænner for militær og redningstjenster 114

115 Kan forfaldne landsbyer med den specielle æstetik og stemning, der hersker sådanne steder indgå i oplevelsesøkonomiens infrastruktur (Paintball, filmkulisser, rollespil osv.) Skal vi holde liv i landsbyerne fordi det kan være et godt sted at bo for børnefamiler og være et alternativ til bylivet. 115

116 KOMMUNENS UDVIKLING Planstrategi Kommuneplanrevision omkring det åbne land og fremtidens bymønster Kommunale Services Bolig og erhvervsudstykninger 116

117 Bymønster 2017 i Hjørring kommune 117

118 118

119 119

120 Lokalsamfundets udviklingspotentialer Landsbyens udvikling Muligheder..Ildsjæle Social Capital (Putnam) Muligheder fysiske forhold Beliggenhedsattraktioner Kulturmiljø som løftestang Stolthed Branding Planlægning/lokalplanlægning 120

121 Lokalsamfundets udvikling Landsbystrategier Landsbyernes udvikling Landsbyernes størrelse og udseende Bymønstreog landbynetværk Landzoneadministration giver mulighed for erhvervsvirksomheder og boliger i overflødige landbrugsejendomme.(kan aldrig løse problemet) 121

122 FORANDRING SKABER OFTE KONFLIKT OG FRUSTRATION! Ildsjælene brænder ud!!!!!! 122

123 Lokalsamfundslivet. Før og nu Før. Et nært samfund med normer og regler,..især uskrevne. takt og tone i landsbylivet. Omkring bygningskultur mv:. Klippe hæk før Sankt Hans. Kalke sit hus/gård før Pinse Rive og passe sin have. Rydde op. Ikke til diskusssion 123

124 NU. Mange tilflyttere, der måske ikke kender reglerne. Passe have, Tjae. Hvis man har tid. Klippe hæk. Tjae. Hvis man har tid. Passe sit hus.????. Pengemangel, Mangel på viden, Silvaniseringen Puk Elgård-Syndromet Ingen lokale retningslinier for god byggeskik. (Tidligere var der egnsbestemte måder at bygge på) I dag ligner det hinanden overalt. 124

125 Dagliglivets omgangsformer Landblik Byblik Deltage Være aktiv Tage en tørn 125

126 DE IDEELLE PROCES Kommunen træffer beslutning om indsats Registering(Overblik) Strategisk niveau Udvælg og registrer detaljeret Åben dialog Planskitser og endelig plan Implementering Evaluering 126

127 OPGAVEN De fleste fysiske strukturer i landdistrikterne og i landsbyerne skal bearbejdes: Bygninger: Fjernes, restaurerers, ombygges Forhaver og Parkering: Behandles i lokalplan eller vejledning Veje: vedligeholdes og evt. ombygges Osv. 127

128 HVERDAGSBLINDHED. Man ser ikke det snigende forfald Man ser ikke de gode ting 128

129 DØDSSPIRALEN!! Når det fysiske forfald/armod ikke længere blot er en konsekvens af udviklingen i samfundet. Men også selv bliver en del af årsagen til visse landsbyers (fysiske) deroute! Hvem vil bo på en losseplads?? Det uudtalte hovedspørgsmål/katten og den varme grød Underdanmark, White Trash Areas Hvordan undgår vi det? 129

130 Planlægningsværktøjskassen Planlægning af de fysiske forhold Lokalplaner for nye (bolig)områder Lokalplaner for de ældre dele af en landsby (bevarende lokalplan) Vejledninger om lokal byggeskik 130

131 Planlæg for forskellighed Hver landsby har sin egen identitet, baggrund og ressourcer. Planlæg for forskellighed. 131

132 Landsbytyper Hestelandsbyen Iværksætterlandsbyen Miljølandsbyen Bosætningslandsbyen Udsigtslandsbyen Idrætslandsbyen Foreningslandsbyen Facilitetslandsbyen 132

133 Lokalsamfund-Netværkssamfund Vi skal til at omdefinere begrebet lokalsamfund Kommuneplanstrategien er redskabet 133

134 Landsbyliv 2020 Opfat dem alle som del af et landsbynetværk Netværkslandsbydanmarkssamfundet 134

135 Hovedmålsætning for aktiviteter via lokale aktionsgrupper i landdistrikterne flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne attraktive levevilkår i landdistrikterne attraktivt for bosætning og erhverv 135

136 Snitfalde - sammensætning af LAG bestyrelse Bestyrelse Offentlige myndigheder Lokale borgere Lokale foreninger Virksomheder og erhvervsorg.. LAG bestyrelsen skal udarbejde en lokal udviklingsstrategi 136

137 Mange spillere på banen De store spillere: Ministerierne. Landsbeslutninger (Infrastruktur etc.) Forskellige ministerier med ukoordinerede interesse- og indsatsfelter. Ministeriernes focusområder og puljer. Stritter i alle retninger Vigtigste lokale spiller: Kommunen (Økonomi, Budget, kommuneplanlægning; Mandskab.) Lagèn og Landdistriktspolitikken skal finde sin nieche Ildsjælene er det udførende led 137

138 ILDSJÆLENE Forskellige ildsjælstyper. Ildsjælsetnocentrisme A)Lokalsamfundsorienterede(Sociale Entreprenører/Fællesskabsprojekter) B)Erhvervsorienterede (Arbejder for sig selv) Pulje & tilskudsamfundet.hvad gør det ved folk? 138

139 DELTAGELSESFORMER I LANDSBYENS LIV STRATEGISK OPERATIONELT Bestyrelsesarbejde Projektansøgninger Kommunekontakt Praktiske folk, der kan tage fra DELTAGERNE Kommer hver gang Når man har tid Aldrig 139

140 TRE FORUDSÆTNINGER ENIGHED! STOLTHED! COMMITMENT! 140

141 Landliv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Udvikling i landdistrikter og landsbyer

Udvikling i landdistrikter og landsbyer 2138rapport1 26/10/06 16:08 Side 1 Udvikling i landdistrikter og landsbyer ARTIKELSAMLING Indhold Forord 4 Udkant i udvikling det positive fremtidsbillede Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, ph.d. 8 Bæredygtige

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Fællesskab genererer social kapital

Fællesskab genererer social kapital Fællesskab genererer social kapital Af Ditlev Nissen, Formand for LØS. Artiklen har været bragt i Økosamfund i Danmark #72, december 2012. Uanset forskellighed i værdier, struktur og historie, er fællesskabet

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds International inspiration til danske yderområder rods darlige odds trods dårlige odds international inspiration til danske yderområder Trods dårlige odds. International inspiration til danske yderområder

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

[ planv ae rkstedet ]

[ planv ae rkstedet ] 3 /13 Nr. 3 november 2013/65. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Redaktionsudvalg Dennis Lund, Ellen Højgaard Jensen, Niels Østergård, Paw Gadgaard, Dorthe

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev Indholdsfortegnelse Forord S. 3 Indledning og vigtigste anbefalinger S. 10 Scenarie 1 Lade stå til S. 14 Scenarie 2 Total afvikling

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

Demografi, kommuner, erhverv og geografi

Demografi, kommuner, erhverv og geografi Danmark i fremtiden: Demografi, kommuner, erhverv og geografi Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Aarhus,

Læs mere

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Maj 2005 PROJEKTET FREMTIDENS FORSTÆDER: KVARTERLØFT MED

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere