Bredsten sogneblad. Juni - august Årgang Nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredsten sogneblad. Juni - august 2015. Årgang 2015 - Nr. 2"

Transkript

1 Bredsten sogneblad Juni - august 2015 Årgang Nr. 2

2 Info Ansatte ved Bredsten Kirke Sognepræst Dorte Volck Paulsen Mølletoften 2, 7182 Bredsten, tlf: , mandag er fridag Formand Else Marie Tavsen Troelsen, Skovvej 12, tlf / Kirkeværge Annette Buch Jakobsgaard, Lyngbjergvej 1, tlf Graver Henrik Kristensen, Gravertelefon: , tirsdag - fredag, Gravermedhjælper Heinz Foged Højland Organist Michael Ebbesen Tlf.: , Kirkesanger Henning Jespersen, Tlf.: , Kirkesanger Tove Hald, Tlf.: , Kirke og kulturmedarbejder Lisbeth Frandsen Mindested, Tlf , Præste sekretær Marianne Hundtofte Vejle provstis kirkehøjskole Se programmet for efteråret 2015 på Præstens fridage og ferie ferie d maj, friweekend d juni, sommerferie i uge 30,31 og 32. I disse perioder varetages embedes af sognepræst Ulrik Overgaard i Skibet sogn på tlf: eller Menighedsrådsmøder 21.maj 17.juni 18.august Næste sogneblad udkommer i uge 34 Lysenætter, myggestik og splinten i dit øje! Midsommer-overvejelser v. sognepræst Dorte Volck Paulsen, Bredsten pastorat Her i Danmark lever vi en stor del af året indendørs pga. mørket og kulden. Men når sommeren, lyset og varmen så kommer,så springer naturen og konfirmanderne ud og vi kan slet ikke få nok af de milde dage og de berusende lange lyse sommeraftenener. Her til midsommer, når sommeren og naturen er på sit højeste og der dufter af syrener og jasmin, og nætterne er kortest, der mødes vi sidst på aftenen til Sct.Hans bål, tale og midsommersang. 2 Bredsten sogneblad Der er noget helt særligt ved ildens knitren og bragen, ved varmen i ansigtet, ved fællessangen og fællesskabet, der gør at vi år efter år gentager det trods røg i øjnene fra bålet (man står underligt nok altid der, hvor røgen kommer!), myggestik og indimellem også regnbyger. Vi har altså et ønske om fællesskab og samhørighed. Vi vil gerne komme til at betyde noget for nogen i livet, så vi ikke føler os overflødige. Vi ønsker ikke at leve isolerede, men ønsker at have en plads i tilværelsen blandt andre mennesker, hvor vi er til gavn og glæde for andre end kun lige os selv. Hvem ønsker at blive overset eller opleve at ingen regner

3 Aktiviteter med mig? Og alligevel er vi selv forbløffende hurtige til at se andres fejl og mangler ja her har vi røntgenblik. Dette blik sløres dog gevaldigt, når vi skal se kritisk på os selv. Vi er hurtigt ude med riven i forhold til vore medmennesker, jo, de burde da få luget ud i deres uheldige vaner eller deres malplacerede opførsel, det er da indlysende for enhver! Jesus siger i evangelieteksten til 4. søndag efter trinitatis: Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. (Lukasevangeliet kap. 6 v.36). Senere i teksten spørger Jesus os: Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvorfor har vi så travlt med at ødelægge fællesskabet og sammenholdet ved at nedgøre hinanden, når det er fællesskabet i forskellige sammenhæng vi i virkeligheden drømmer om? Måske bærer vi alle vores værste fjende inden i os selv; det mørke som kan true med at formørke det udadvendte blik. Det mørke som kan ødelægge glæden over, at vi ikke er ens, men at der er mangfoldighed både blandt naturens planter, dyr og mennesker. Bjælken i mit øje kan ødelægge mit syn og min sans for medmennesket og verden omkring mig, så jeg kun har øje for splinten i dit øje. Mørket og kulden får lov til at dominere vore liv, hvis ikke vi lader kærlighedens og barmhjertighedens varme tø os op, så vi genvinder klarsynet. Derfor må vi åbne vor sind og sjæl for det budskab som Kristus forkyndte og som stadig bliver forkyndt. Kristendom handler om at få lukket øjnene op for det, der kan være skjult for det umiddelbare blik. At få givet det syn, der udvider verden og gør livet stort og rigt, så vi frigøres fra at stirre os blinde på os selv, men i stedet for med barmhjertighed og kærlighed får syn for vor næste og for fællesskabet. Lad os glæde os over mangfoldighed og fællesskaber der går på tværs af synlige og usynlige grænser. Lad drømmene og myggene leve i de lyse nætter og lad os brænde bjælkerne og splinterne på bålet sammen! Bredsten sogneblad 3

4 Aktiviteter Tirsdag d. 19.maj kl Fælles arrangement for Balle og Bredsten menigheder: Foredrag i sognehuset v. valgmenighedspræst i Balle, Maria Louise Odgaard Møller Livet er en gave. Løgstrups tanker om det skabte menneskeliv og lidt om hans eget liv hun skriver om foredraget: Livet er noget bestemt før og uden det indhold, vi forsøger at fylde det med. Det er hovedpointen i Løgstrups forfatterskab. Livet en gave, der er skænket os; livet er skabt. Umiddelbart lyder dette måske ikke som et revolutionerende budskab fra en teolog og præst. Alligevel stod Løgstrup ret alene med sin forestilling om livets skabthed i teologien og filosofien i det 20. århundrede. Hans tænkning kan derfor med rette betegnes som original. I foredraget ser vi på, hvordan han udfolder sine skabelsesteologiske tanker og vi drøfter, om de har relevans for os i dag. Indimellem skal vi også høre lidt om, hvordan Løgstrups eget liv formede sig. Alle er velkomne og kaffe og kage koster 25 kr. 2.Pinsedag kl fælles friluftsgudstjeneste for Bredsten, Randbøl og Nørup sogne Gudstjenesten foregår på plænen udenfor konfirmandstuen i Nørup, hvor man har en skøn udsigt ud over Engelsholmsø og slottet Tag selv stol eller tæppe til at sidde på under armen og medbring godt humør og pinsesol! Heinrich vil være prædikant og Dorte og Helle medvirker også som liturger. Nørup menighedsråd vil give kaffe og kage bagefter. Hvis det regner rykker vi ind i kirken. Onsdag d. 3.juni kl 19.00: Foredrag i sognehuset v. sognepræst Dorte Volck Paulsen Rundt i Danmark med sang og fortælling - Hver egn i Danmark har sine sange, kendetegn og seværdigheder og ofte også nogle gode historier! Dorte vil guide os rundt i det ganske danske land med fortælling og anekdoter blandet med 4 Bredsten sogneblad dejlige fællessange fra højskolesangbogen. Alle er velkomne! kaffe og kage koster 25 kr. Skuespil d. 18. juni i børnehaven Troldebo ved sognepræst Dorte og sognemedhjælper Lisbeth Nu er det vist efterhånden blevet en tradition at der leveres et bibelsk skuespil for børnene i Troldebo. Og de er verdens bedste publikum!:-) Sidste år var det Stormen på søen og Peters store fiskefangst og i år skal vi have væltet murene ind i Jeriko og meget andet spændende. Lisbeth og Dorte glæder sig og får altid selv rørt deres lattermuskler, når de øver sammen Søndag d. 21. juni kl : De lysenætters gudstjeneste Midsommer, lys og den danske sangskat er temaet for denne aftensgudstjeneste. Vi synger både danske sommersalmer og sommersange denne aften med organisten ved klaveret. En smuk og lys aftenstund hvor alle er velkomne! Tirsdag d. 7. juli kl 14.30: Stensvangs beboere er inviteret til hverdagsgudstjeneste i Bredsten kirke med hygge og sang i sognehuset bagefter. Præsten glæder sig allerede (Vi plejer at få nogle dejlige lagkager!)

5 Aktiviteter Sogneudflugt for alle i Bredsten sogn søndag d. 23. august 2015 Fyn er fin Kl. 8:00 mødes vi på den store p-plads ved Bredsten Kirke I bussen bliver der serveret kaffe, og vi synger morgensange. Dorte fortæller om Odense domkirkes historie. Kl. 10:00 Deltager vi i højmessen i Domkirken i Odense. Efter højmessen kører vi til Bogense hotel og spiser middag. Dorte fortæller om byen og der er mulighed for at se Bogense havn og kirke. Bussen kører til Humlemagasinet i Harndrup, hvor vi ser på parkanlægget og dukkemuseet. Efter kaffe og kage kører bussen os hjem til Bredsten; forventet hjemkomst Kl. 17:45. Annette Jakobsgaard tager imod tilmeldinger på tlf fra d. 4.august til senest d.12.aug. Pris for turen: 200 kr. (man betaler selv drikkevarer til middagen) Notits om Påsken: Tak til kirkens personale for fin pyntning af kirke, dejlig sang og musik i alle påskens dage. Vores nye påskeløber blev indviet, hvor man med øjnene kan følge påskens drama og den 22 meter lange løber passede som skræddersyet til kirken. Påskeindsamlingen gik i år til KFUM og K og vi samlede 835 kr. ind i kirkebøsserne. Tak til alle der bidrog! Bredsten sogneblad 5

6 Aktiviteter Skyd dagen i gang med morgensang! Randbøl, Nørup og Bredsten sogne holder igen i år sommermorgensang med et udsnit af vores smukke morgen og sommersalmer. Vi holder morgensang følgende dage: Tirsdag den 30. juni kl i Randbøl kirke v/ Christina Munk Tirsdag den 4. august kl i Nørup kirke v/ Heinrich W. Pedersen Vel mødt til en stemningsfuld morgenstund. Konfirmandindskrivning foregår efter forklarings gudstjenesten d. 16.august kl Til kommende konfirmander og deres forældre Velkommen til forklarings-gudstjeneste kl i Bredsten kirke, hvor jeg forklarer, hvorfor vi gør, som vi gør, i kirken Bagefter er der en kort pause, hvor vi kan strække ben, men så går vi ind i kirkerummet igen og jeg vil fortælle jer om konfirmandforløbet. I vil få information om konfirmationsforberedelsens forløb og om ture og udflugter. Vi slutter ca. kl Alle slags spørgsmål er velkomne. Til indskrivningen bedes konfirmanderne medbringe en kopi af deres dåbsattest og hvis de ikke er døbte, men alligevel vil være med, er de meget velkomne (de skal tage en kopi med af deres navneattest). Den første undervisning starter allerede onsdag d. 19.august i sognehuset kl Og konfirmations datoen bliver søndag d. 1.maj 2016 med to konfirmations-gudstjenester om formiddagen. Jeg glæder mig til at se jer! Venligst Dorte-præst Fra sognemedhjælperens musikalske værksted for dagplejen 6 Bredsten sogneblad Fra sognemedhjælperens babysalmesang

7 Siden sidst Siden sidst i Bredsten Sogn Begravede/bisatte 20. februar i Bredsten Kirke: Doris Lillian Jensen 5. marts i Bredsten Kirke: Lis Hansen 10. marts i Nørup Kirke: Kristian Rasmussen 13. marts i Bredsten Kirke: Birgit Jessen 13. marts i Bredsten Kirke: Palle Blichfeldt-Lauridsen 24. marts i Mølholm Kirke: Harald Westergaard Sørensen 25. marts i Skovkapellet: Erik Berthu Jensen 28. marts i Bredsten Kirke: Signe Kathrine Nielsen 4. april i Bredsten Kirke: Mary Hansen Ingen døbte eller viede i den forgangne periode Balle Valgmenighed Gudstjeneste i Balle Søndag d. 10. maj kl Konfirmation MLM Søndag d. 24. maj kl Pinse MLM Søndag d. 31. maj kl DT Søndag d. 7. juni - ingen (Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder i Rødding) Søndag d. 14. juni kl MLM Søndag d. 28. juni kl MLM MLM: Maria L. O. Møller DT: Doris Tiedemann Arrangementer: Fredag d. 5. juni kl :. Grundlovsfest i Balle. Fejring af 100-året for kvindernes valgret ved mindestenen på Sødovervej. Fællessang, musik, kaffebord og taler ved blandt andre Karen Klint og Gitte Frederiksen. Som afslutning på eftermiddagen tændes grillen kl , hvortil man kan medbringe sin madkurv. Se hele programmet på 7182.dk. Arrangeret i et samarbejde mellem Balle Valgmenighed, Balle Forsamlingshus og Bredsten i Udvikling. Alle er velkomne! Tirsdag d. 16. juni kl : Udflugt til Kongernes Jelling med guidet rundtur i den nye udstilling. Vi kører i egne biler og mødes på museet kl Efter rundvisningen går vi tur på højene og over til kirken. Vi slutter med kaffe i museets café kl Tilmelding til Else Sandahl Pedersen senest d. 1. juni på Bredsten sogneblad 7

8 Maj Gudstjenesteliste s.e.påske a 14. Kristi Himmelfartsdag 9.00 v. Ulrik Overgaard s.e.påske kaffe 24. Pinsedag a Festgudstjeneste pinsedag Friluftsgudstjeneste i Nørup* 31. Trinitatis søndag a Juni 7. 1.s.e.trin a s.e.trin a v. Ulrik Overgaard s.e.trin kaffe»de lysenætters salmer og sange«* s.e.trin a Juli 5. 5.s.e.trin s.e.trin a s.e.trin s.e.trin. Aftengudstjeneste i grusgraven i Kærbølling sammen med Skibet sogn v. Ulrik Overgaard August (ved Kærbølling Skovvej 4-5) 2. 9.s.e.trin v. Ulrik Overgaard s.e.trin v. Ulrik Overgaard s.e.trin konfirmandindskrivning* s.e.trin. Sogneudflugt - ingen gudstjeneste den søndag i Bredsten kirke* s.e.trin a + kaffe * = omtale inde i bladet a = altergang Hvor andet ikke er skrevet står sognepræst Dorte Volck Paulsen, Bredsten pastorat for gudstjenesterne Grafisk Hus, tlf

Bredsten sogneblad. November/februar 2014-15. Årgang 2014 - Nr. 4

Bredsten sogneblad. November/februar 2014-15. Årgang 2014 - Nr. 4 Bredsten sogneblad November/februar 2014-15 Årgang 2014 - Nr. 4 Info Ansatte ved Bredsten Kirke Sognepræst Dorte Volck Paulsen Mølletoften 2, 7182 Bredsten, tlf: 75 88 10 08, dkp@km.dk, mandag er fridag

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne JUNI, JULI, AUGUST 2014 Summertime - and the living is easy Der kan være en særlig lethed over sommeren frem for årets andre

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

Sogneblad ØRTING-FALLING

Sogneblad ØRTING-FALLING Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2015 Sogneindsamlingen 9. marts Igen i år havde vi fået frivillige til at stå for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp her i vores sogne. Der var desværre ikke så mange

Læs mere

SVOGERSLEV KIRKE. JUNI JULI AUGUST 2015 nr. 2 årgang 51. Grundlovsdag Carl Nielsen Sankt Hans Kokkeskole for børn

SVOGERSLEV KIRKE. JUNI JULI AUGUST 2015 nr. 2 årgang 51. Grundlovsdag Carl Nielsen Sankt Hans Kokkeskole for børn SVOGERSLEV KIRKE JUNI JULI AUGUST 2015 nr. 2 årgang 51 Grundlovsdag Carl Nielsen Sankt Hans Kokkeskole for børn Svogerslev kirke medvirker ved livets overgange og fester. NAVNE OG ADRESSER PRÆSTER Elsebeth

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Odense Valgmenighed. Marts April Maj 2012. www.odensevalgmenighed.dk

Odense Valgmenighed. Marts April Maj 2012. www.odensevalgmenighed.dk Odense Valgmenighed Marts April Maj 2012 www.odensevalgmenighed.dk Som om det lige kunne være sket her Om en måned fejrer vi påske. Det er en velkommen ferieuge, mange har længtes efter. Og det er en uge

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg.

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Lovet være Gud 3 August 2014 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE

KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 14. ÅRGANG NR. 4 SEPTEMBER 2012 PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE I DOVER OG TULSTRUP KIRKER 2012 Er vi naive idioter? Vi der er samlede her i dag, vi er vel nærmest

Læs mere

Højen og Jerlev Sogne. Højen og Jerlev Sogne

Højen og Jerlev Sogne. Højen og Jerlev Sogne Højen og Jerlev Sogne Højen og Jerlev Sogne Juni - juli - august - 2013 Nr. 2 2013 Konfirmand-ikoner Se flere ikoner og læs om deres tilblivelse på næste side! Konfirmand-ikoner v/ Inger Marie Raunkiær-Jensen

Læs mere

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2 KIRKE NYT Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad På vej i Kirke? Eller Kirke på vej I grunden tror jeg på Gud men jeg kommer ikke i kirken. Det er ikke noget for mig, for jeg behøver

Læs mere

Gislev & Ellested Sogne

Gislev & Ellested Sogne September - Oktober - November Gislev & Ellested Sogne Årgang 64 Nr. 4-2014 2 Barnetro En lille pige skrev engang på et stykke papir: Gud hvis du findes, så tag dette papir. Papiret lod hun så ligge på

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 125 år Frivillige i Kirken Computerkristendom S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 4 Af formand for menighedsrådet Arne Bach Frivillige Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup

Vojens Jegerup Maugstrup Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 2. MAJ JUNI JULI 2010 Indhold Klummen af Jens Lundsgaard Side 2 Møder Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Lørdagsdåb Side 6 Grundlovsmøde Side 7 Indbydelse Side

Læs mere