NYHEDSBREV NR.24 MAJ 2012 NF/ FASTE BATTERI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR.24 MAJ 2012 NF/ FASTE BATTERI"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR.24 MAJ 2012 NF/ FASTE BATTERI Formodentligt forår 2011-således tilgængeligt på KRAK Umiddelbart ved siden af Metro-station, hovedfærdselsåre, universitet, Københavns største skole og stort boligområde i hastig udvikling. En lækkerbidsken for f.eks. SILVAN og andre entreprenante pengemænd! 1

2 Og hermed første meddelelse i dette stærkt forsinkede (til gengæld bliver det LANGT!) nyhedsbrev: I sin tid i 2008, da haveforeningen blev flyttet, blev det under de indledende møder mellem Kbh.s kommune og foreningen fastslået at haverne hermed overgik til varig status. Senere hen barslede kommune og Kolonihaveforbund med en kontrakt, hvoraf det fremgik at vi IKKE havde denne status. Dette utilfredsstillende forhold har vi siden løbende gjort opmærksom på og bedt om en korrektion i forhold til den lovede varige status. Senest er det lykkedes os at finde et referat fra et af de indledende møder hvoraf det tydeligt fremgår, at vi efter kommunens opfattelse overgår til varig status. Dette referat er nu fremsendt til Kolonihaveforbundet. Med venlig hilsen og forespørgsel om en skriftlig berigtigelse af vores varige status. Som vi ser det i bestyrelsen bliver det vældigt svært at benægte dette referat. I vil selvfølgeligt høre nærmere om denne sag. Den nye bestyrelse I dette afsnit vil jeg som nyvalgte formand gerne have lov til at takke for tillidserklæringen. Der skal hilses og siges, at det havde jeg godt nok ikke regnet med, da jeg i sin tid erhvervede mig brugsretten til en lille plet jord i nabolaget. Siden da, har foreningen undergået en radikal udvikling og det har været vanskeligt, kun at kikke med på sidelinien. Så det resulterede i bestyrelsesarbejde og nu som formand. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at denne post IKKE har været mit mål. Den er et resultat af, at den gamle bestyrelse var tvunget til at konstituere sig på bedst mulige måde, for at kunne fortsætte det konstruktive samarbejde, der har dannet grundlag for bestyrelsen igennem de seneste år. Ane tog sin tørn og stor tak til hende, for den periode. Nu er det mig, Søren (have 54), der tager tørnen og jeg vil forsøge at gøre mit yderste for at få foreningen til at fortsætte ud i fremtiden på bedst mulige og mest fornuftige vis. Efter min opfattelse er tiden ved at løbe fra nyttehaven som et sted, hvor man primært kunne udnytte brugsretten til en klat jord til 2

3 at supplere husholdningen. Nu er det i højere grad muligheden for et rekreativt, udendørs åndehul i en tilværelse i storbyen, som gør stedet attraktivt. Betegnelsen daghaver er mere retvisende. Og det vidner livet i haveforeningen om. Her er efterhånden masser af børnefamilier, hvor de voksne (indtil ungerne bliver teen-agere, bare vent!) nyder, at nusle med planterne imens afkommet leger udendørs. Her er haveanlæg, som i højere grad er rettet mod kreative, rekreative muligheder end snorlige rækker af kartofler og gulerødder. Jeg mener, at der skal være plads til det hele. I mange storbyer, verden over, er man begyndt at anlægge haver på tagene for at dyrke grøntsager. Jeg er sikker på, at dette kun vil udvikle sig, omvendt føler jeg mig samtidigt ret overbevist om, at det aldrig vil komme til egentligt at brødføde folk. Det er mere behovet for jord under neglen, der driver værket. Og det skal allerhelst være i rart, fornuftigt samvær med ligesindede. Ovenstående kan i tage som udtryk for, hvad jeg politisk står for. Og det vil jeg gerne arbejde for. Intuitet, kreativitet og spontanitet er min force og dermed osse min svaghed. Det kølige overblik har, bortset fra i arbejdsmæssige sammenhænge, aldrig været mit kendetegn. Samtidigt er det nok ikke uden grund at jeg er valgt arbejdsmiljørepræsentant i en større kulturinstitution. Hvor jeg samtidigt virker som kreativ tekniker og produktionsleder. Så ved i det. Og hermed nok om mig! Dernæst en præsentation af de yderligere, særdeles gode folk i bestyrelsen: Bestyrelsesmedlem Carsten, have 46 Som en sindig, jysk landmand samler han op på utallige gøremål. Han har styr på salg af haver, vores vandforsyning, drænanlæg, nøgler, referater, o.s.v. En række håndfaste ting og sager, som han evner at jonglere med, på passende afslappet vis. Samtidigt magter han, over en bred kam, at favne komplekse emner med klarsyn og eftertænksomhed. En god motor i gruppen, ville ikke ha været uden evner bag styrepinden i en Spitfire. (red: Spitfire legendarisk, engelsk kampfly fra 2. verdenskrig) 3

4 Kasserer Stig, have 21 Nyvalgt kasserer, med solid baggrund i økonomisk indsigt. I skrivende stund har han allerede efter kort tid i sadlen formået at fremtrylle fremragende nyskabelser i form af standardformularer til velkomstbreve til venteliste, invitation til kommende havemedlemmer o.a. En dataficering af vores regnskaber står for døren. Og set i lyset af hans hidtidige, konstruktive fremfærd venter vi det bedste. Bestyrelsesmedlem Max, have 63 Netop udstyret med nye, fancy modificeringer i hjerteregionen vil han sikkert holde mange år endnu. Tidligere har han varetaget formandsposten med rettidig gennemslagskraft. Med nøje overvejet fordel, kan man bringe ham i stilling, hvis det skulle være nødvendigt at indgå forhandlinger med højere instanser, uregérlige havemedlemmer, Vej & Park eller hjemmeværn. Pt. varetager han fremvisning af ledige haver, kammeratlige samtaler om ukrudt i havegangen, grundlæggende undervisning i havebrug, samt andre vedkommende tiltag, herunder flaghejsning i fællesstangen, såvel som i andre, ledige stænger. Bare sig til han er helt vild med Dannebrog! Bestyrelsesmedlem Birthe, have 50 Den eneste tilbageblevne høne i kurven. Har således i opdrag at holde kønshormonerne i balance, hvilket hun formår med lige dele styrke og ynde. Er den absolutte herskerinde over de hygniejniske forhold i vort fælleshus, samt deraf følgende retmæssig indehaver af velplacerede reprimander for misligholdelse af rengøring efter afholdt fest i lokaliteten. Stringent og klarsynet i forhold til at holde højtravende diskussioner nede på jorden og nysgerrig efter nyskabelse. En dame med fremdrift! Suppleant Pierre, have 48 Uden ham stod det slemt til. Varetager udlejning af fælleshus, tømning af container og kloak samt ikke mindst indkøb og salg af øl/vin ved festlige lejligheder. Er i stand til at tage pusten ud af enhver indædt diskussion ved en passende skæv bemærkning, hvilket kun gør perspektiverne større. 4

5 Suppleant Steen, have 20 Har som den eneste i gruppen papir på en misundelsesværdig humanistisk universitetsuddannelse, og er således ansvarsfuld garant for, at vi favner bredt, demokratisk og favnende. Med andre ord: -En visionær sprællemand til at sætte gryden i kog. -En stærk motor til at styre blusset. -En talstærk logistiker til at økonomisere indsatsen. -En konsekvent problemknuser til at dosere krydderierne. -En stærk kvinde til at røre rundt med kærlighed. -En alternativ kugle, til at vælte det hele på gulvet. -En fornuftig fætter, til at samle det hele igen. -Og således går det hele op i en højere enhed! Herren være jer nådig! Og hermed går vi hastigt videre med mere trivielle emner: Det blev på Generalforsamlingen drøftet, hvordan vi skal forholde os til de nye byggeregler, udstukket af kommune/kolonihaveforbund. Disse regler ulovliggør stort set samtlige byggerier i vores haveforening. Vi tror ikke på, at denne lovgivning har tilbagevirkende kraft. Problemstillingen er nu, at ved salg af haverne skal bestyrelsen sørge for, at bebyggelsen er lovlig. Vi lovede jer en tilbagemelding om tiltag. -Det har vi godt nok snakket en del om... Og vores konklusion er: Vi slår koldt vand i blodet. Der har, gennem årene, været præcedens for at bygge mere eller mindre tillempet i forhold til gældende regler. Der har været, og har stiltigende været givet dispensation for diverse knopskydninger, småtilbygninger og andre kreationer. Denne praksis har været gældende i mindst 20-måske 30 år eller mere. Fremgangsmåden er blevet videreført i forbindelse med flytning/nyetablering af foreningen. Således er afstandsreglen til skel på 2,5m f.eks. stort set ikke overholdt. 5

6 Overordnet ser vi som bestyrelse på dette forhold som en fornuftig og konstruktiv måde at indrette os på, i de relativt små haver. Ikke mindst set i lyset af, at der fortsat er tale om DAGHAVER og således ikke som kolonihaver med ret til overnatning. Vi vælger derfor, for ikke at sætte himmel og jord i bevægelse, at fortsætte hidtidig praksis ved: IKKE at stikke en pind i lorten ved at kontakte kommune/kolonihaveforening om, hvordan vi skal forholde os til ulovlige byggerier VED SALG OG OVERDRAGELSE. Vi er overbevist om, at kommunen, ikke mindst, vil forholde sig stringent til gældende regler, og kræve at hele molevitten bliver lovliggjort. Hvis de bliver TVUNGET til at skulle forholde sig til problematikken. Hvis de derimod ikke bliver tvunget til at forholde sig, -hvis vi med andre ord ikke henvender os har de rigeligt med andre ting at forholde sig til. Det fremgår i øvrigt af diverse sagsakter, hvor de er blevet tvunget til at forholde sig til salg af kolonihaver til overpris. Derfor vil vi heller ikke kræve bebyggelsen lovliggjort ved salg/overdragelse. Vi holder fast i, at lovgivningen ikke kan have tilbagevirkende kraft og derfor heller ikke kan have indvirkning på en overdragelse. Lav profil... Kunne man sige.. Alternativet er, at flytte rundt på alle huse i foreningen ved salg. Affaldscontainer Der er tilsyneladende ikke helt klarhed over, hvordan affaldskontainerne skal bruges. Der er osse blevet skrevet en del om denne problemstilling i de seneste nyhedsbreve. Vi beklager forvirringen, men vi har løbende forsøgt at finde den bedste løsning. Hermed yderligere info hvilket indeholder en NYSKABELSE! Overordnet har vi et problem med køkken/mad affald. Det går hurtigt i forrådnelse lugter fælt. Der har været tiltag i retning af, at man skulle hjemtage dette affald, så det ikke lå og lugtede i haveforeningen. Det har ikke helt fungeret. Så nu prøver vi med noget nyt: 6

7 1 lille, lukket container: (nyheden..) Denne er KUN til mad/køkkenaffald. Den bliver i havesæsonen tømt 1 gang om ugen. 1 stor, lukket container: Denne er til alt skrammel, gamle stole, plastic, jern, gamle river, underbukser, gebisser, plasticnisser o.s.v. IKKE TIL KØKKEN/MAD AFFALD. IKKE TIL JORD/PLANTER/GRENE 1 åbent aflukke Dette er til gamle, døde planter og grenafklip. Hele molevitten ryger videre til kompostering, og det er derfor vigtigt, at der kun er kompostérbart materiale. IKKE TIL JORD IKKE TIL ALMINDELIGT LUGEMATERIALE DET SKAL I DE ENKELTE HAVERS EGEN KOMPOST HAR MAN JORD TIL OVERS KAN DET LÆSSES PÅ HØJEN PÅ FÆLLESAREALET. GERNE HØJT PLACERET, OG NATURLIGVIS FRI FOR GLASSKÅR, PLASTIC, SØM OG SKRUER O. LIGN. Tænk på, at ungerne skal kunne rode i det uden at komme galt af sted.. KEMI/MILJØFARLIGT AFFALD SKAL SELV BORTSKAFFES!! Vandingsregler Nu nærmer vi os snart endnu en vandingssæson. Hermed de gældende regler: Der må vandes med vandekande lige så tosset, man vil. Hvis man griber til slangevanding er man osse velkommen til det, FØR KL. 10 og EFTER KL. 17 I det mellemliggende tidsrum er jordtemperaturen så høj, at det er spild af vand. Halvdelen fordamper, før planterne får slubret til sig. 7

8 Ukrudt i havegangen DET er de enkelte havers ansvar at holde de tilstødende stier fri for ukrudt. Det ER de enkelte havers ansvar at holde de tilstødende stier fri for ukrudt. Det er DE enkelte havers ansvar at holde de tilstødende stier fri for ukrudt. Det er de ENKELTE havers ansvar at holde de tilstødende stier fri for ukrudt. Det er de enkelte HAVERS ansvar at holde de tilstødende stier fri for ukrudt. Det er de enkelte havers ANSVAR at holde de tilstødende stier fri for ukrudt. Det gror! Og hvis det ikke bliver holdt i ave, gror havegangen med tiden helt til. En fritgroende havegang ender med fuldskæg et fuldskæg kræver yderligere pasning, hvis det ikke bare skal blive en høstak, så man kan ligesågodt leve livet glatbarberet! Musikalsk aften/koncert i haven I løbet at efteråret vil der, hvis alting flasker sig, blive indbudt til en lille, eksklusiv koncert i fælleshuset. Der vil være en beskeden entré, for at dække transportudgifter til musikerne o.a. Salg af øl/vand/vin til de tørstige og hyggeligt samvær. Musikken bliver leveret af Anders Roland og Anders Mikkelsen. tjek: Sct.Hans Fest og fællesarbejde Heksen skal af sted til Bloksbjerg igen, og det sker, traditionen tro om aftenen d. 23. juni. Kom og vær med. Den 3. juni er der fællesarbejde. Vi starter kl. 10. Vel mødt og lad os håbe på bedre vejr end sidst. Vandhaner Vi har bemærket, at flere vandhaner er blevet stramme, og der er osse lavt tryk i hanerne flere steder. Vi arbejder på sagen. Dette var ordene for denne gang. I ønsket om en varm, solrig sommer med passende nedbør. på bestyrelsens vegne søren 8

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere