Dagens tema generelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagens tema generelt"

Transkript

1 OPSTARTSMØDE I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JØRGEN MØLLER Kommunal Planlægning gennem 35 år Landsbyer og landdistrikter i 12 år Dagens tema generelt Hvordan tackles de magne udfordringer på Børne og skoleområdet i Vesthimmerlands kommune. Min indgangsvinkel: Byplanlæggernes, kommuneplanlæggernes og landdistriktsudviklernes faglige univers. Lektor Jørgen Møller Tlf

2 Oplæggets titel HAR LANDSBYERNE EN FREMTID? SLAGSKYGGEN FRA: URBANISERINGEN GLOBALISERINGEN KLIMAUDFORDRINGEN IT UDFORDRINGEN EN ANSTRENGT KOMMUNALØKONOMI Jørgen Møller Lektor, arkitekt MAA. AAU. Institut 20.Planlægning Landmanagement Uddanner Landinspektører og Civ.ingeniører Fysisk planlægning, Enkeltsagsbehandling Kommuneplan, miljø, trafik, mobilitet, landdistrikter, landsbyer og større byer. Jørgen Møller. tlf Aalborg Universitet 4 2

3 Kontroversielle synspunkter? Prøver at skabe en debat om de reelle udviklings og afviklingsperspektiver ude på landet og i udkanterne Tænke i lange tidsperioder /Ikke blot næste år, men om år. Får øje på udviklinger, som man ikke kan se fra dag til dag. Jørgen Møller. tlf Aalborg Universitet 5 Mit Hovedfocus som debattør Den mørke side af den landlige udvikling. De landsbyer, der ikke nødvendigvis har en lys og glorværdig fremtid foran sig. Hvor fremtiden er noget, der var en gang. Den største planlægningsudfordring i vor tid? Lektor Jørgen Møller Tlf

4 Hvorfor ikke de positive processer og historier? Dem kan jeg selvfølgelig også Mangeårig projektmager/fundraiser/seminarleder osv. Det er også spændende. Konsulentarbejde. Min mission : Debatten om de skrantende landdistrikter og landsbyer overalt i Danmark. Ikke bare i udkantsdanmark. Samfunds og landsbydebattør. Lektor Jørgen Møller Tlf Et livslangt, dybdegående casestudie 66 år i samme kirkesogn Min landdistrikts og landsbyforståelse næres af ganske mange og forskellige erfaringer. Ikke kun et akademisk skoleridt. Lokal ildsjæl i 40 år. Projekter/Planer/Fundraising osv. Støvring 1957 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

5 C.V. Landsbydreng og mønsterbryder Tømrer Byggetekniker. Arkitekt Lektor BYPLANlægning Kommuneplanlægning Forsker<..>Samfundsdebatør Landsbyaktivist og landsbyudvikler Ham der Jørgen Møller? Carsten Hansen. Ham der trotylplanlæggeren fra Ålborg Djævelens advokat Rasmus Modsat Drengen i Kejserens Nye Klæder Landdistriktsdebattens Bjørn Lomborg Thomas Blackman i X Factor. Niels Hausgård: Pligt til at ødelægge den gode stemning Enighed gør dum Lektor Jørgen Møller Tlf

6 Landsby værksteds humor Lektor Jørgen Møller Tlf LANDDISTRIKTS OG LANDSBYUDVIKLING Meget kompleks problemstilling Punktnedslag (45 Min.) Analysen Løsningsdelen INGEN LETTE SNUPTAGSLØSNINGER Lektor Jørgen Møller Tlf

7 Vigtige udsagn! Jeg nærer stor kærlighed til landsbyerne og landdistrikterne,..men en overdreven idyllisering af landsbylivet styrker og landsbyernes udseende svækker klarsynet og handlekraften. Alt er ikke stokroser og velholdt bindingsværk!! Ildsjælene kan ikke løse alle problemer (Erfaring efter 65 års uafbrudt liv på landet) Hold hjertet varmt og hovedet koldt Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf 13 Lektor Jørgen Møller Tlf ROADTRIP JULI 2014 Efter et 60 kilometer langt roadtrip i landsbyerne og landskaberne i den vestlige del af Norddjurs kommune, som ligger lige over for Mellerup på den anden side af Randers Fjord. Følgende kan konstateres: De allerfleste landbrug og småejendomme i det åbne land er beboede, veltrimmede og helt i orden. Ganske mange huse og deres haver i landsbyerne er i en sørgelig forfatning, og der er tale om både beboede og ubeboede boliger. Så land har det fysisk bedre end landsby. 7

8 DE DØDE OG DE LEVENDE! Besøgte også alle kirkegårde og kan derved konstatere, at vi passer bedre på de døde end på de levende. Kirkegårdene og kirkerne er meget smukke og velholdte,. men det er de landsbyer, som de ligger i ikke Halv fuld/halv tom Carsten Hansen : Der er opstået en slags enighed om, at det går rigtig skidt i yderområderne, men sandheden er jo en anden (Byplannyt 4/2012) TJAE Jørgen Møller. Omvendt. Der er mange historier om hvor godt det går i landdistrikterne, men det er kun den halve sandhed. Lektor Jørgen Møller Tlf

9 Tiderne skifter TABERNE VINDERNE 1875 Byen Landet Landet Den rådne banan /Udkantsdan mark Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Byen Vidensøkono mien/byens lys 17 Urbaniseringens udfordringer og konsekvenser I byen På landet/i afviklingsområder For de små samfund/landsbyerne / befolkningen For politikere For planlæggerne Lektor Jørgen Møller, Landdistriktsforsker. Aalborg Universitet 9

10 BEFOLKNING Grov oversigt PLANLÆGNINGSOP GAVEN + ALMINDELIG VÆKSTPLANLÆGNING TILPASNING (MED KVALITET). DECLINE MANAGEMENT Kan foregå på samme tid i den samme kommune. De fleste kommuner er så store, at de både indeholder vækst og tilbagegangsområder EN NY BY LANDSBYSTRUKTUR Flere og flere byplanlæggere er optaget af At debattere de mange udfordringer der er ved at tilpasse/modulere en ny fysisk struktur i vort land Til nutidens og fremtidens behov og ikke til fortidens. Lektor Jørgen Møller Tlf

11 TROSBEKENDELSEN 1. Jeg tro på at god planlægning er helt nødvendig, og at Planloven er en nødvendighed. Jeg tro på, at vi skal udvikle landsbyer på baggrund af en vision og en strategisk planlægning som fundament for konkrete projekter Jeg tro på, at en vis form for centralisering og tilpasning/afvikling er nødvendigt. Jeg tro på, at vi skal lave store/større projekter fælles for flere landsbyer. Jeg tror på et større samarbejde på alle platforme Lektor Jørgen Møller. AAAU. Tlf De store projekter Der er stærkt brug for store, strukturforandrende projekter. I fht. Rammebetingelserne for livet på landet: Bosætning (Samle) Kulturelle formål (samle) Kommunal service (Samle) Ikke sprede. Lektor Jørgen Møller Tlf

12 ALTING UNDER FORANDRING Randers/Mellerup er ikke den samme i dag, som den var i går. Randers/Mellerup er heller ikke den samme i morgen, som de er i dag. BLA: Erhvervsstrukturen forandrer sig Bosætningspræferencer og mønstre ændre sig Infrastrukturen ændrer sig Indkøbsstrukturen ændrer sig osv. STIGENDE FORANDRINGSHASTIGHED Forandringerne kommer hurtigere efter hinanden.. Især inden for kommunikationsteknologien. Indkøbsvaner og metoder M.v. 12

13 TRÆGHEDER I de fysiske strukturer. Mønstret af store og små byer og landsbyer som blev konstitueret allerede i Middelalderen. (800 år) Den måde vi i dag tænker på omkring livet på landet Alt for megen Morten Korch Lektor Jørgen Møller Tlf

14 FREMTIDSUDFORDRINGEN FOR DE MINDRE LANDSBYSAMFUND Det er kampen mod nogle megatrends, som ikke fjernes med en række mindre, usammenhængende indsatser iværksat af politikere, embedsmænd og anarkistiske ildsjæle i Vesthimmerlands Kommune. Kan vi så ikke gøre noget? Selvfølgelig kan vi det! UDVIKLINGSSTRATEGIENS HOVEDSPØRGSMÅL Hvordan håndterer vi udfordringen med at tænke og planlægge landdistrikternes infrastruktur og bosætning, så vi undgår for stor en tilbagegang? 14

15 Og hvis tilbagegangen ikke kan afværges så acceptere, at vi er nødt til at afvikle nogle af de landsbyer, der viser sig ikke at være bæredygtige på mellemlang og lang sigt. STATUS ,45% Landdistrikter (Åbent land + landsbyer under 200 indbyggere 19,74% Åbent land/999 indbyggere Hvad sker der derude? alting er i opbrud Alting forandres Intet er som før Alting var bedre i gamle dage. Er der nogen der siger Landdistrikts og landsbydanmark er hovedkulds på vej ind i fremtidens Danmark. Og der tegner sig ikke et klart billede af fremtiden! Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

16 Hvad er en landsby? Gyldendal. Ordbog over det danske sprog ( 1931) en samling gårde og huse på landet Politikkens Nudansk Ordbog.(2001): En lille by på landet Landdistriktsredegørelsen (2004): Landsbyer: Byområder med 200 indbyggere og op til 999 indbyggere. Landdistrikter. Fra 200 indb. Og nedad Jeg hælder personligt til Gyldendal Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf Staunstrup & Møller IALT Indbyggere Indbyggere Indbyggere Indbyggere Landsbystørrelser/Kategorier 1891 (1982) 1862 (2010) Slagmarken Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

17 MIT TEMA I den syvende himmel Land contra by, urbanisering og landsbyafvikling og udvikling Uvejret trækker op Med R. I vandskorpen Flyder ovenpå i smult vande DET PARADOKSALE Nogle landsbyer og landdistrikter oplever i disse år en delvis affolkning og anden trist, men tilsyneladende uafvendelig tilbagegang, Samtidig oplever andre lokaliteter vækst og fremgang. Lektor Jørgen Møller Tlf

18 TROSBEKENDELSEN 2. UDVIKLINGEN KRÆVER SAMARBEJDE OG STRATEGI: Business regions: (Greater Copenhagen Alle kommunerne på Sjælland indgår fra 1. januar 2015 et samarbejde, hvor hele regionen kommer til at gå under navnet 'Greater Copenhagen'. Ideen er at skabe vækst ved at tiltrække internationale virksomheder /Business Region Århus 6 kommuner Jørgen Møller. Institut

19 Strategi og samarbejde for den kommunale udvikling i kommunen og mellem kommune og landsbyer Strategi og samarbejde på landsbyniveau (Tiden for usammenhængende småprojekter på alle platforme er forbi) POSITIONERING. Styrke gennem samarbejde. Det forandrer sig. Nationalt og generelt Landbruget Industrien Indkøb & Service Undervisning og forskning Kommunerne Kommunikationen Kulturen Får lokale gennemslag Lektor Jørgen Møller Tlf

20 MBBL Lektor Jørgen Møller, Landdistriktsforsker. Aalborg Universitet Befolkningsudvikling I perioden fordelt påsogne Lektor Jørgen Møller, Landdistriktsforsker. Aalborg Universitet Change in number of persons growth decrease (red) (blue) 20

21 Nogle konsekvenser Tomme boliger, Usælgelige boliger, Nedrivning Demografien og forgubningen Forgubning og manglende udviklingsdynamik i landsbyen (erhverv/iværksætteri) Ældre fanget i bolig og mobilitetsfælden Dårlig kommunal økonomi (Færre indtægter/stigende udgifter) Børn og unge, der ikke kan komme rundt Mangler unge til idrætshold (Spillere/Ledere) Lektor Jørgen Møller, Landdistriktsforsker. Aalborg Universitet 21

22 PARADIGMER Et Danmark i mindst to tempi. Stærk vækst omkring Kbh.Århus 100 km motorvejsbyen (Århus Kolding) Meget moderat udvikling alle andre steder Tilbagegang. Udkantsdanmark/Den rådne banan/ Yderområderne/Vandkantsdanmark Som sådan. Befolkningstallet falder fordi folk flytter væk. Især de unge./der fødes for få børn/flere døde end fødte osv. MEGATRENDEN : Mod byerne MINITRENDEN: Mod landet HÆV BLIKKET: Det samme sker overalt i Europa I Amerika I Asien I Sydamerika Urbaniseringen er navnet. Drivkraften er drømmen om et bedre liv med flere muligheder i byen end på landet. Lektor Jørgen Møller Tlf SAMFUNDSUDVIKLINGENS MEGADRIVERE URBANISERINGEN GLOBALISERINGEN (Indien,Kina) VIDENSØKONOMIEN DIGITALISERINGEN/Informationsteknologi DE ÅBNE GRÆNSER I EU. DEN FORBEDREDE MOBILITET. Centralisering og nye kommuner og kommunale strukturer 22

23 Urbaniseringstsunamien Efter Tsunamien Nogle overlever altid. Der vil stadig være mange landsbyer tilbage i Danmark når/hvis urbaniseringsbølgen klinger af om nogle år. Lektor Jørgen Møller Tlf

24 TO VIGTIGE, OVERORDNEDE SPØRGSMÅL. Hvordan skaber vi den bedste udvikling i landdistrikterne? Gøres det ved at samle eller sprede udviklingen? Ved at gå mod strømmen eller planlægge med strømmen? Lektor Jørgen Møller Tlf Lokalisme To Udviklingssyn. Strukturalisme Lektor Jørgen Møller Tlf

25 To vidt forskellige opfattelser Lokalisme: Hver landsby for sig selv. Strukturalisme : Se landsbyerne i en større sammenhæng med hinanden og med byerne. Lektor Jørgen Møller Tlf LOKALISME Bevare alting (næsten) for enhver pris. Små projekter. Nærhed. Tryghed. Lektor Jørgen Møller Tlf

26 DEN PRIVATISEREDE LANDSBY NÅR KOMMUNEN TRÆKKER SIG TILBAGE: FRISKOLE FRIPLEJEHJEM FRIDAGPLEJE FRIBØRNEHAVE FRI SFO Landsbysamkørsel (Intelligent) Valgmenighed Anpartskøbmand Private udbydere i fht. Fittness/Motion/Motorik Lektor Jørgen Møller Tlf STRUKTURALISME Strukturelle projekter. For flere landsbyer. Pulje deres ressourcer. Synergi Mild/Hård centralisering. Landsbyklynger /Landsby byklynger og temaer Lektor Jørgen Møller Tlf

27 STRUKTURALISTER LOKALISTER STRUKTURALISTER LOKALISTER Geografisk niveau Arbejdsmetode Holdning til planlægning Aktører Mål Landsbyklynger, netværk, land by, kommunen, regionen Analyser, SWOT, omverden Ser det som en nødvendighed at korrigere den rene markedskanibalisme med planlægning. Med strømmen Strateger, visioner, faglig viden At forandre de strukturelle forhold så de passer til fremtiden. Ikke fortiden. Landsbyen, det nære. hverdagsmagere Ophobninger af spændende/fikse ideer Ikke meget for det. Landbyplaner som en ophobning af anarkististiske ønsker. Impulsive ildsjæle, tumultarisk, At bevare de lokale forhold (for enhver pris) Lektor Jørgen Møller Tlf Tidsperspektiv I Flere år. Kort, mellem, lang Kort og mellemsigtet Tidsperspektiv II Prioritering, handleplaner Vi vil have det hele nu Servicestrukturer Strukturel tilpasning til økonomi, demografi og bymønster Kæmper for at bevare, det der var engang i hver landsby Fysiske strukturer Tilpas, nedriv, bevare Tilpas, nedriv, bevare DET BEDSTE FRA BEGGE MODELLER Lektor Jørgen Møller Tlf

28 Projektitis. Man får ikke lavet det, der er brug for. men det, der kan søges penge til Lektor Jørgen Møller Tlf Et LAG Støttet projekt. Penge ud af vinduet? Eller?? Jørgen Møller. tlf Aalborg Lektor Jørgen Møller Tlf Universitet 28

29 Små og store projekter! Har vi ikke snart bålhytter og trampestier nok? Er tiden ikke snart til større, strukturelle projekter. Moderne, multikultihuse for flere landsbyer i et samarbejde Ansæt en landsbypedel Byd ind på kollektiv trafik Lektor Jørgen Møller Tlf Nyeste trend i landdistriktsudviklingen Tiden for småprojekter er ved at være forbi. Fordi effekten på landdistrikternes udvikling er (meget) begrænset. Paradoks. Mange projekter..ringe effekt på udviklingen. Mere optaget af at skaffe puljemidler end at skabe udvikling. Strategi før projekter Tanwig. Vestervig (MBBL Konference) 29

30 PRIORITERING Vælge til. Og vælge fra Sige ja og sige nej I et politisk system. Aktørerne: Politikerne Ildsjælene Planlægning og spilleregler er nødvendige. Lektor Jørgen Møller Tlf Hvorfor prioritere For opnå bedre(mere professionalisme) og billigere (Stordriftsfordele) i forskellige servicestrukturer Undervisning, børnepasning, ældresektoren, kulturen Centralisere Lektor Jørgen Møller Tlf

31 Nedlæg landsbyer over nogle år. Sparede kommunale kroner i drift og anlæg. Teknisk infrastruktur. Færre kilometer kommunevej Snerydning, gadebelysning, kloakering, renovation Lektor Jørgen Møller Tlf De bløde sektorer Hjemmehjælps besparelse viacentralisering af bosætningen og plejehjemmene. Lektor Jørgen Møller Tlf

32 De sparede penge skal/kan bruges til? Investeringer i de sikre landsbyer inden for Kultur, Undervisning, idræt, kollektiv trafik, ældresektoren. Lektor Jørgen Møller Tlf PRIORITERE den anden vej Satse på en lokalistisk lokalsamfundsudvikling udvikling. Lektor Jørgen Møller Tlf

33 DEBATTEN I PLANLÆGGERKREDSE Som ikke bange for at ændre fysiske strukturer og bygninger. Kommuneplanlægning Byudvikling/Landsbyudvikling Byfornyelse/Revitalisering af landsbyer Ikke bange for vores egen skygge/byplanlægning handler om at forandre/tilpasse/skabe nye rammebetingelser, der passer til fremtiden. Ikke til fortiden. Lektor Jørgen Møller Tlf POLITIKKEN Allerede i Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf 66 Lektor Jørgen Møller Tlf

34 Thorkild Ærø Forskningschef, SBI./AAU For at skabe større investeringssikkerhed i Danmarks yderområder, er det nødvendigt at rive overskydende bygninger ned og prioritere hvilke byer man vil satse på Landinspektøren, Januar 2014 Nyeste eksempel. Fåborg Midtfyn. Koncentrer den fysiske genopretningsindsats til strategisk valgte landsbyer (Ryslinge) TILBAGETOGETS HELTE Lektor Jørgen Møller Tlf

35 Byerne og borgerinddragelsen B: Landsbyerne og det åbne land: Vi vil medvirke til realistiske udviklingsforventninger og forståelse for at udvikling og vækst ikke er det samme. Virkemidler og indholdselementer: Støtte til aktive borgere og landsbyfælleskaber, fx via hjælp til udarbejdelse af (realistiske) lokale udviklingsplaner Aktivt boligtilsyn og boligsocial indsats, kondemneringer og nedrivninger, samt Afmontering af udstykningsmuligheder i lokalplaner og kommuneplanrammer for at for at følge faldende befolkningstal og understøtte salgbarhed af eksisterende boliger og huludfyldningsmuligheder. LAG-dialog og LAG-projekter FAXE KOMMUNE Dec Tror vi, der er muligheder for at skabe ny attraktivitet og fællesskab om fælles løsninger inden for fx servicenedbygning energiforsyning, eller? POLITISKE STRATEGIER/reaktioner på tilbagegang /SHRINKING/SKRUMP BANALISERE MODVIRKE ACCEPTERE UDNYTTE/ANVENDE Beslutningstagerne afviser at der er et problem, og tager ikke affære, end ikke til den faktiske tilbagegang Mod strømmen Mange ressourcer kastes ind for at skabe vækst for at modvirke tilbagegangen. Planning for DECLINE. Tilbagegangen accepteres som en ny politisk kontekst. Forbedre livskvaliteten for de tilbageblevne gennem forskellige tiltag. Drage fordel af den nye situation. Anslå en optimistisk tone. Fremtidsorienteret. Kan udnyttes til udvikling af bestemte sektorer. Oplevelsesøkonomi/Stilhed/Mørke. Osv. Hosper Policy Responses to Urban Shrinkage. From growth thinking to Civic Engagement. 35

36 LANDSBYUDVIKLING LANDSBYAFVIKLING Jørgen Møller. tlf Aalborg Universitet 71 UDVIKLING De fleste vil udvikling, men er bange for forandring. Vi kan ikke skabe udvikling i landdistrikterne uden at forandre en række ting: Erhvervslivet og de økonomiske strukturer De fysiske strukturer De sociale strukturer Vores mindset. 36

37 TO TEMAER der spiller sammen Hvad kan lokalsamfundene selv gøre for at eksistere som lokalsamfund? Hvordan kan det offentlige (kommunen) forstået som fællesskab (indenfor en geografisk kontekst) understøtte det? UANSET HVAD Om befolkningstallet falder eller stiger. Om folk flytter fra land til by eller omvendt Om der skal ske afvikling eller udvikling.. Så vil der være brug for planlægning af høj kvalitet. Hvad er det? 37

38 Strategiske afsæt og forankring. Visioner og handleplaner Langsigtet og kortsigtet Dialog i kommunen tværsektorielt og med landsbyerne Det fysiske, det økonomiske og det sektorielle skal samtænkes Sognerådspolitik skal underlægges helhedsbetragtninger Landdistriktspolitikog LAG Strategier skal indtænkes og samarbejdes med ovenstående. KOMMUNERNES KRYDSFELT VELFÆRDSUDFORDRINGEN. Kommunal service, behov og finansiering. Faldende befolkning: Færre skatte og udligningskroner Aldrende befolkning: Stigende udgifter og faldende indtægter 38

39 NØD(VENDIGE) TILPASNINGER Både strukturelle og konjunkturelle. De bagvedliggende årsager: Stram kommunal økonomi Faldende befolkningstal Faldende børnetal Aldrende befolkning En kommunalbestyrelse, der bruger de plan og prognoseredskaber, går i gang tidligt. Før der bliver tale om panikbesparelser, og politiske studehandler i midten af oktober. LANDSBYERNES KRYDSFELT Færre mennesker : Færre folk i husene/tomme boliger/ensomhed/faldende huspriser De unge savnes på idrætshold(aktive og som ledere) Aktiviteter indstilles pga. manglende opslutning Ældre mennesker>>> Hovedsageligt kvinder Lokalsamfundsudvikling? Hverdagsmagere/fritidsaktiviteter Hvad med langsigtede projekter/indsatser Hvad med erhvervsinvesteringer og arbejdspladser? 39

40 SMÅBYERNES, ØERNES OG LANDSBYERNES FREMTID PPPP POLITIK,PLANLÆGNING,PRIORITERING, PROFILERING Fremtiden i Holstebro/Viborg/Randers/Silkeborg Slagelse/Faxe kommune/brønderslev/vesthimmerland Ikke afvikling som sådan (Enkelte steder rive noget ned) Heller ikke udvikling som sådan (Bortset fra enkelte steder) Løbende monitorering og tilpasning med plads til nye trends i livsstil og bosætning 40

41 DECLINE MANAGEMENT KONTROLLERET AFVIKLING.. For at skabe udvikling DECLINE MANAGEMENT KONTROLLERET TILBAGERULNING NEDDROSLING Af den kommunale sektor Tilpasning/Reduktion af den private boligmasse og overflødige erhvervsbygninger og Landbrugsbygninger Lektor Jørgen Møller Tlf

42 UD OG AFVIKLINGSPROCESSER FOR LANDSBYER A)Skal overleve og udvikles B) Skal overleve med ændrede funktioner. B) Overleve med ændrede funktioner og fysik C) Nedlægges A = Development B = Decline management C = Demolish En landsby kan overgå fra B til C, men ikke nødvendigvis. Lektor Jørgen Møller Tlf ÆNDREDE FUNKTIONER Lukke skolen<> Bruge bygningerne til andre formål. Lukke idrætsanlægget<> Bruge det til noget andet. Bruge en del af den overflødiggjorte boligmasse til andre formål<> Fritidsboliger/ bo på prøve / Kunstnerboliger Bruge en del af den overflødige erhvervsbygningsmasse til andre formål/erhverslejemål/rugekasser/telehuse Lektor Jørgen Møller Tlf

43 ÆNDREDE FUNKTIONER OG FYSIK Fjerne den nedlagte skole > Landsbypark Fjerne det nedlagte klubhus > Fjerne en række dårlige boliger (efter en plan) Fjerne en række erhvervsbygninger (efter en plan) Fjerne en række landbrugsbygninger (efter en plan.) Lektor Jørgen Møller Tlf RE THINK! Vi skal til at omdefinere begrebet lokalsamfund Flere landsbyer/flere landbyer og en by/ SAMTÆNKE BY OG LANDUDVIKLING Samtænke landsbyudvikling i Netværk Tænke i netværkslandbyer SUPERLANDSBYER 43

44 HOVEDELEMENTER I MIN FREMTIDSVISION 1.Planlæg for forskellighed / Temalandsbyer/Differentieret Udvikling 2.Fra hierarki til netværk :Klyngelandsbyer 3. Den tredje vej : Nej til alt for tynd glassuer og alt for store Fyrtårne Lektor Jørgen Møller Tlf Planlæg for forskellighed Hver landsby har sin egen identitet, baggrund og ressourcer. Planlæg for forskellighed. Diversitet giver styrke i landsbysystemet Jørgen Møller. tlf Aalborg Lektor Jørgen Møller Tlf Universitet 44

45 LANDSBYTYPER/TEMALANDSBYER/PROFILERING ITS Landsbyen Bosætningslandsbyen Idrætslandsbyen/Kulturlandsbyen Foreningslandsbyen Facilitetslandsbyen Butikslandsbyen Hestelandsbyen Iværksætterlandsbyen Miljølandsbyen/Eco Village/Transition Village) Kunstnerlandsbyen Sundhedslandsbyen Udelandsbyen Welnesslandsbyen Udsigtslandsbyen Børnelandsbyen Aldringslandsbyen Den Blomstrende Landsby Den Smarte Landsby ITS Landsbyen REFUGIELANDSBYEN Landsbylandsbyen (som den er) Landbyen hvor der absolut intet sker! Intet nybyggeri, ingen projekter, intet socialt, ingen ting. Muligt at pulje 2 3 temaer. (Børnelandsby Udelandbsby Aldringslandsby) TEMALANDSBYER Lektor Jørgen Møller Tlf Udviklingsmodeller for fremtidens kommunale service Fyrtårnsmodellen. Satse alt på en hovedby i kommunen Glassurmodellen. Et tyndt lag over det hele. Den tredje vej. Netværk og hubs. Flere fyrtårne. Landsbyklynger Jørgen Møller. tlf Aalborg Lektor Jørgen Møller Tlf Universitet 45

46 TRE FORSKELLIGE UDVIKLINGSMODELLER Innovativ service og ældres vilkår centrale anbefalinger og eksempelsamling SBI & DBL. Maj 2014 Tidligere brugere af disse begreber. Gunnar H.Svendsen Syddansk Jørgen Møller ( 2007) Ålborg Universitet J. Møller. Landsbyklyngemodel Siden 2007 Landsbyklynger Flere landsbyer går sammen om at skabe en klynge. Skab en fælles vision for klyngen Skab en fælles udviklingsstrategi for klyngens landsbyer Hver landsby specialiserer sig som Temalandsby Samarbejde på kryds og tværs om bosætning, turisme kultur, idræt, kvalitetsfødevarer. Der opstår positive synergieffekter Lektor Jørgen Møller Tlf

47 Jørgen Møller. tlf Aalborg Lektor Jørgen Møller Tlf Universitet Hesteklyngen Fjordturisme Den Grønblå Rambla Randers Fjord som naturpark 47

48 FRA HIERARKI TIL NETVÆRK NETVÆRKSLANDSBYEN Forlad den gamle tænkning: Nabolandsbyen er en konkurrent Vi skal have alting her hos os. Den nye tænkning: Nabolandsbyerne er samarbejdspartnere Landsbynetværk. Samarbejde med naboen om? Vi deles. Ikke dem og os. Stort og småt Lektor Jørgen Møller Tlf FORUDSÆTNINGER FOR SUCCES Klar strategi for klyngen. Det overordnede udviklingsparadigme skal der være enighed om. Plads til, at den enkelte landsby kan dyrke sine potentialer (Temalandsbyen) Evnen til samarbejde, dialog og troværdighed Kommunens skal ville det. Politikere, planafdeling mv. 48

49 MULIGE BARRIERER Interne uenighed i en landsby Uopdyrkede samarbejdsrelationer Nedfrosne samarbejdsrelationer Foreningskongeriger Foreninger samarbejder ikke. Foreningsegoisme Landsbyen kan ikke tale med en stemme Ingen har det hele.men tilsammen har vi alt. Jørgen Møller. tlf Aalborg Lektor Jørgen Møller Tlf Universitet 49

50 Lidt Kækt. INGEN KAN DET HELE ALENE Alene kan ingen det hele TILSAMMEN KAN VI ALT Møller Jørgen Møller. tlf Aalborg Lektor Jørgen Møller Tlf Universitet Ny trend Landsbyudviklings og ildsjælsarbejde bliver mere og mere professionaliseret Strateger, fundraisere, mediatorer, kommunikatorer, planlæggere Stadig brug for folk, der kan køre en rendegraver og bruge en skovl. 50

51 OPSAMLING Bebyggelserne i det åbne land. Stop. Bebyggelser i små,(nedslidte) landsbyer. Stop Gør landsbyerne forskellige. Den egentlige, planlagte udvikling skal ske i landsbyer med mulighed for at opretholde et rimeligt serviceudbud offentlig og privat. Centrallandsbyer. /Småbyer som forankringspunkt for KLYNGESAMARBEJDE Lektor Jørgen Møller Tlf LANDSBYOPGRADERINGER FYSISK OPGRADERING Nødvendig men ikke tilstrækkelig Bygninger, pladser, forbindelser MENTAL OPGRADERING HELT NØDVENDIGT Uddannelse i fremtidstænkning, visionsskabelse, analytisk sans, fundraising Netværkstænkning m.v. SAMARBEJDSOPGRADERING ABSOLUT NØDVENDIGT Foreningssamarbejde i hver forening. Foreningssamarbejde i hver landsby INTERNT) Netværkssamarbejde ud af landsbyen (EKSTERN) Husk det lokale erhvervsliv JM

52 PLANLÆGNING Sammenkoble de tre velkendte planformer: Fysisk planlægning Økonomisk Planlægning Sektorplanlægning 4P POLITIK: Byrådet samlede politik for hele kommunen. LD Politik. Bypolitik Centerpolitik Nedbryd siloerne mellem sektorerne PROFILERING : Kommunens skal profilere sig gennem let kommunikerbare overordnede/strategiske og politiske mål. Landsbyerne skal være forskellige i fremtiden. Større diversitet > Større robusthed og styrke. PLANLÆGNING : FYSISK PLANLÆGNING: Strategi Kommuneplan Koble fysisk, økonomisk og sektoriel planlægning Vækst/Udvikling Afvikling/tilbagegang > Decline management. Landsbyklynger PRIORITERING : Der skal prioriteres pga. knappe kommunale ressourcer. Positive tilvalg Bevidste fravalg> Besparelser/Omprioritering/Skabe plads til nye initiativer 52

53 Jo mere varm luft Jo højere Jo bedre udsyn TRENDSPOTTING > FREMTIDEN >Planlægnin Samfundstrends Livsstilstrends Branchetrends Kategoritrends. Bonner, 2009 TRENDSPOTTING Kimformer/Rugekasser/Eksperimenter/Alternativer UDFORDRER DELVIST MARKEDSØKONOMIEN OG DET NEOLIBERALISTISKE UDVIKLINGS OG STYRINGSPARADIGME: LOKALSAMFUNDSSKALAEN : CLLD. (Community Led Local Development) Lokaldrevet udvikling/abcd Metoden. Ressourceafdækning og lokal borgerinvolvering BOFÆLLESSKABER LEVEFÆLLESSKABER ØKOLANDSBYER SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED Lektor Jørgen Møller Tlf

54 I stor skala/formidler via nettet DELEØKONOMIEN: Fra forbruger til medbruger. «Endnu er deleøkonomien blot en tilbygning til den traditionelle økonomi. Men den rummer kimen til en revolution, der kan vende op og ned på vores økonomi og vores opfattelse af fællesskab» Claus Skytte. Information «Først bliver de store ideer ignoreret, så bliver de grine af, dernæst bekæmpet, og til sidst akcepteret som helt naturlige» Ghandi. Sharing Economi Collaborativ Economi Lektor Jørgen Møller Tlf TAK FOR ORDET! Lektor Jørgen Møller Tlf

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev Indholdsfortegnelse Forord S. 3 Indledning og vigtigste anbefalinger S. 10 Scenarie 1 Lade stå til S. 14 Scenarie 2 Total afvikling

Læs mere

Udvikling i landdistrikter og landsbyer

Udvikling i landdistrikter og landsbyer 2138rapport1 26/10/06 16:08 Side 1 Udvikling i landdistrikter og landsbyer ARTIKELSAMLING Indhold Forord 4 Udkant i udvikling det positive fremtidsbillede Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, ph.d. 8 Bæredygtige

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12 BYPLAN NYT 9. årgang April 2011 2 TEMA Udsatte boligområder Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5 Arkitektens Hot or Not liste - side 12 Nedrivning kræver omtanke og prioritering også i

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid?

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? BYPLAN NYT 5 3. årgang november 2005 Leder: Liv uden vækst? side 3 Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? side 4 Kan vi lære af svenskerne og af nordjyderne? Regionale strategier side

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

[ planv ae rkstedet ]

[ planv ae rkstedet ] 3 /13 Nr. 3 november 2013/65. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Redaktionsudvalg Dennis Lund, Ellen Højgaard Jensen, Niels Østergård, Paw Gadgaard, Dorthe

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING SBI 2014:04 Boligmarkedet uden for de store byer Sammenfatning Hans Thor Andersen Jacob

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds International inspiration til danske yderområder rods darlige odds trods dårlige odds international inspiration til danske yderområder Trods dårlige odds. International inspiration til danske yderområder

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere