Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund Godkendt af Dankollegiet den 1. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund Godkendt af Dankollegiet den 1. marts 2015"

Transkript

1 for DJSF. Indhold af reglement og bestemmelser. 1. Regler for vedligeholdelse af Gradueringsreglementet, DJSFs pensum og Retningslinjer til gradueringer til og 5. dan. 2. Regler for tilmeldelse til en graduering. 3. Regler vedrørende den afholdende klub eller forening. 4. Regler vedrørende den gradueringsberettigede. 5. Regler vedrørende prøveaspiranten. 6. Regler i forbindelse med nationalgradueringer. 7. Regler for opnåelse af gradueringsret. 8. Regler for overførsel og anerkendelse af grader til DJSF. 9. Regler for tildelelse af æresgrader. 10. Procedure ved indstilling til æresgrader. Side 1 af 9.

2 1. Regler for vedligeholdelse af Gradueringsreglementet, DJSFs pensum og Retningslinjer til gradueringer til og 5. dan 1. Gradueringsreglementet, DJSFs pensum og Retningslinjer for gradueringer til dan fastlægges og vedtages af DJSFs Dankollegium. 2. Den daglige administration af Gradueringsreglementet, DJSFs pensum og Retningslinjer til gradueringer til og 5. dan varetages af Teknisk Udvalg (TU). 3. Den daglige administration af gradueringskurser og Nationalgradueringer varetages af den på Dankollegiet valgte gradueringsudvalg. 4. Forslag der ønskes behandlet på dankollegiemødet skal være Dankollegiets formand i hænde senest 5 uger inden mødet. Alle rettidigt indkomne forslag til dankollegiemødet udsendes pr. mail af dankollegiets formand en uge inden mødet. 5. Det er Dankollegiets opgave, at formulere de opgaver, som de ønsker at TU skal behandle på vegne af Dankollegiet. 6. Dankollegiets medlemmer er alle Danbærere i forbundet, som har en gyldig træningslicens og, som har en af forbundet gyldig og anerkendt Dangrad. 7. Alle klubber og foreninger som er medlem af forbundet (jævnfør 3, stk. 1 i DJSFs vedtægter) har mindst ét medlem i Dankollegiet. Hvis en klub ikke har nogen medlemmer med en Dangrad, kan klubben sende en repræsentant til Dankollegiemøder, som ikke er Danbærer. Denne repræsentant har taleret, men ikke stemmeret i Dankollegiet. 8. Dankollegiets formand skal indkalde til mindst ét Dankollegiemøde om året: Det ordinære Dankollegiemøde, som afholdes i forbindelse med generalforsamlingen i DJSF. Dette dankollegiemøde skal afholdes senest 1 måned efter generalforsamlingen. 9. Dankollegiets formand kan indkalde til ekstraordinært Dankollegiemøde. Dankollegiets formand skal aflyse Dankollegiemøder, såfremt 1, stk. 8 ikke er overholdt. 10. Alle Dankollegiemøder er beslutningsdygtige, såfremt der er mindst 6 stemmeberettigede danbærere tilstede og mindst 3 stemmeberettigede klubber til stede. 11. Dankollegiemøder kan kun aflyses af Dankollegiets formand, og kun hvis formanden for DJSF, formanden for TU og formanden for Dankollegiet er enige om aflysningen. Enigheden skal efterfølgende kunne dokumenteres af formanden for Dankollegiet. 12. Dankollegiets ledelse består af en formand og en sekretær, som sidder i en periode på 2 år. De vælges på skift blandt Dankollegiets medlemmer. Formanden vælges på lige år og sekretæren vælges på ulige år. 13. Dankollegiet vælger medlemmerne til Teknisk udvalg og Gradueringsudvalget. blandt Dankollegiets medlemmer. 14. TU består af 3 personer: En formand og 2 menige medlemmer, som alle vælges for en periode af 2 år. Formanden vælges på lige år, de øvrige medlemmer på ulige år. 15. Gradueringskommissionen består af 3 personer samt 2 suppleanter: En formand og 2 menige medlemmer, som alle vælges for en periode af 2 år. Formanden vælges på lige år, de øvrige Side 2 af 9.

3 medlemmer på ulige år. Suppleanterne er på valg hvert år. Gradueringsudvalget medlemmer fordeler selv opgaverne mellem sig i henhold til kommissorium. 16. TUs arbejdsopgaver bestemmes af Dankollegiet, Gradueringsreglementet og kommissorium for TU. 17. Gradueringskommissionens arbejdsopgaver bestemmes af Dankollegiet, Gradueringsreglementet og kommissorium for Gradueringskommissionen. 18. Ved afstemninger i Dankollegiet, er almindeligt stemmeflertal gældende. Dog skal ændringer i DJSFs pensum, Gradueringsreglement og Retningslinjer for gradueringer til dan, vedtages med 2/3 stemmeflertal. Såfremt en eller flere af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker skriftlig afstemning skal dette foretages. Ved afstemning ved håndsoprækning tæller tilstedeværende stemmeberettigede, som undlader at stemme, ikke med i forhold til de fornødne 2/3 dels stemmeflertal. Ved skriftlig afstemning tæller afgivne blanke stemmer med i forhold til de 2/3 dels stemmeflertal. 19. Under et Dankollegiemøde kan tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer af Dankollegiet stille ændringsforslag til de indkomne forslag. Dankollegiet skal behandle ændringsforslag på samme måde som andre forslag. Et ændringsforslag skal være et indholdsmæssigt relevant forslag til én eller få mindre ændringer af det forslag, som er til behandling. Dirigenten afgør, om det stillede ændringsforslag kvalificerer sig som et ændringsforslag i forhold til de ovennævnte krav. 20. Indkaldelse til Dankollegiemøder skal ske med mindst 6 ugers varsel ved udsendelse af indbydelse til DJSFs klubber. 21. Følgende dagsorden skal som minimum følges ved ekstraordinære møder i Dankollegiet: a. Valg af dirigent og referent. b. Kontrol af stemmer. c. Formandens beretning. d. Indkomne forslag. e. Eventuelt. 22. Følgende dagsorden skal som minimum følges ved ordinære møder i Dankollegiet: a. Valg af dirigent og referent. b. Kontrol af stemmer. c. Formandens beretning. d. Indkomne forslag. e. Valg af poster til Dankollegiets ledelse. f. Valg af poster til Teknisk Udvalg. g. Valg af poster til Gradueringsudvalget. h. Eventuelt. 2. Regler for tilmeldelse til graduering. 1. Gradueringer fra 5.kyu til og med 2.kyu kan frit afholdes i klubberne, såfremt at reglerne i 3-5 overholdes. Side 3 af 9.

4 2. Gradueringer til 1.kyu og til dan grader afholdes af DJSF på fastsatte nationalgradueringer (se 6.). 3. Prøveaspiranten skal for at kunne gå til graduering, indstilles af enten sin instruktør eller af klubbens formand. 4. Prøveaspiranten skal kunne opfylde de i 5 fastsatte regler for at kunne blive indstillet til graduering. 3. Regler vedrørende den afholdende klub eller forening. 1. Det er den afholdende klubs eller forenings pligt at sikre, at alle nødvendige remedier til en graduering er til stede herunder: ( Pkt. a. - d. er pr. gradueringsberettigede. ) a. 1 stk. gradueringsreglement. b. 1 stk. pensum (altid seneste udgave). c. 1 stk. skriveunderlag (stående gradueringer) eller bord og stol (siddende gradueringer). d. 1 stk. kuglepen. e. Det nødvendige antal gradueringslister. f. Det nødvendige antal DJSF-gradueringsmærker (betaling for gradueringen). g. De nødvendige ydre faciliteter (omklædningsrum, gradueringslokale og måtter). 2. Gradueringsreglement, pensum og gradueringsliste kan udskrives fra DJSFs hjemmeside. 3. Gradueringstilmeldingsliste med deltagere til gradueringen udfærdiges af den arrangerende klub eller forening, og skal foreligge ved starten af gradueringen. 4. For tilmeldinger til nationalgradueringer se Den arrangerende klub eller forening aftaler selv med det nødvendige antal gradueringsberettigede med hensyn til fremmøde og afvikling af gradueringen. Mangler klubben gradueringsberettigede med den/de fornødne gradueringslicenser, kan der rettes henvendelse til DJSF for liste over gradueringsberettigede. 6. Efter endt graduering skal gradueringstilmeldingslisten med resultat, arkiveres i foreningen/ klubben af hensyn til klagefristen. 4. Regler vedrørende den gradueringsberettigede. 1. Ved gradueringer bærer den/ de gradueringsberettigede gi. 2. Den gradueringsberettigede skal være i besiddelse af en gyldig gradueringsret til den grad, som vedkommende skal graduere. 3. For gradueringer til 5.kyu, 4.kyu, 3.kyu og 2.kyu skal gradueringskommissionen bestå af mindst 1 gradueringsberettiget. For gradueringer til 2.kyu med 1 brun snip skal gradueringskommissionen bestå af mindst 1 gradueringsberettiget, der ikke må være fra prøveaspirantens egen klub eller forening. For gradueringer til 2.kyu med 2 brune snipper skal Side 4 af 9.

5 gradueringskommissionen bestå af mindst 2 gradueringsberettigede, hvoraf den ene kan være fra prøveaspirantens egen klub eller forening. Den anden må ikke. 5. Regler vedrørende prøveaspiranten. 1. Der kan ikke foretages en graduering, uden at prøveaspiranten har en gyldig DJSF licens, der er registreret med gyldigheds periode på min. 2 måneder før gradueringsdatoen ved normale gradueringer. Min. 6 måneder i forbindelse med nationalgradueringer. 2. De for den ønskede grads fastsatte minimum tidsinterval skal overholdes og er følgende: Fra 6.kyu til 5.kyu... 2 måneder. Fra 5.kyu til 4.kyu... 3 måneder. Fra 4.kyu til 3.kyu... 6 måneder. Fra 3.kyu til 2.kyu... 7 måneder. Fra 2.kyu til 2.kyu med 1 brun snip 6 måneder *). Fra 2.kyu med 1 brun snip til 2.kyu med 2 brune snipper. 6 måneder *). Fra 2.kyu med 2 brune snipper til 1.kyu... 6 måneder *). Fra 2.kyu til 1.kyu måneder. Fra 1.kyu til 1.dan måneder. Fra en dangrad til den næste måneder. *) Disse tidsintervaller er kun gældende for junioraspiranter, som vælger at tage brune snipper. 3. Til gradueringer fra 2.kyu og op skal prøveaspiranten tillige have deltaget på et antal DJSF godkendte fællestræninger. Reglerne er som følger: For 2.kyu min... For 1.kyu min... For Dan grader min point. 20 point. 40 point. 20 point DJSF sommerlejr samt instruktørerne skal være godkendt af DJSF s tekniske udvalg. 10 point Træning/ kursus hvor min. 3/4 af træningens indhold skal være af DJSF pensumrelevant karakter, samt instruktørerne skal være godkendt af DJSF s tekniske udvalg. Yderlige skal der trænes i min. 4 timer (pauser, velkomst og afslutning er ikke medregnet). 5 point Træning/ kursus hvor dele af træningens indhold skal være af DJSF pensumrelevant karakter, samt instruktørerne skal være godkendt af DJSF s tekniske udvalg. 2 point Træning/ kursus i kampsport/ selvforsvar uden direkte DJSF pensumrelevant indhold. For at et arrangement kan gælde som pointgivende, skal det være gennemført og afsluttet/ fuldført. Træningerne må ikke være af ældre dato end 2 år. Side 5 af 9.

6 Teknisk udvalg afgører i tvivlstilfælde, hvor mange point en træning tildeles. 4. Ved deltagelse på en af DJSF s sommerlejre nedsættes kravet til tidsintervallet med 2 måneder. Ligeledes nedsættes tidsintervallet med 1 måned for personer, som opnår min. 40 point ved deltagelse på DJSF godkendte træninger, kurser o.lign. (sommerlejr undtaget). Først når lejren, træningen, kurset o.s.v. er gennemført, gælder nedsættelsen af tiden. Ovennævnte regler kan ikke overføres mellem de enkelte tidsintervaller (nulstilles efter en bestået pointkrævende graduering, d.v.s. gradueringer til 2.kyu og opefter). 5. Prøveaspiranter, som er under 15 år, kan aflægge prøve til 5.kyu, 4.kyu, 3.kyu eller 2.kyu som en halv eller hel juniorgraduering, samt til 2.kyu med 1 brun snip og 2.kyu med 2 brune snipper. Ved juniorgradueringer til 1 og 2 brune snipper kræves der deltagelse på mindst 1 fællestræning/ lejr indenfor 2 år (samme fællestræning/ lejr kan gælde ved flere gradueringer). Juniorgradueringer til brune snipper er valgfri. 6. Prøveaspiranten skal senest ved graduering til 4.kyu være iklædt en gi med korrekt markering af grad via bæltet. Graderne markeres på følgende vis: 6. kyu... Hvidt bælte. ½: 5. kyu. (gul snip).. Hvidt bælte *). 5. kyu... Gult bælte. ½: 4. kyu. (orange snip) Gult bælte *). 4. kyu... Orange bælte. ½: 3. kyu (grøn snip)... Orange bælte.*) 3. kyu... Grønt bælte. ½: 2. kyu. (blå snip).. Grønt bælte *). 2. kyu... Blåt bælte. ¹/ 3 : 1. kyu. med 1 brun snip.. Blåt bælte*). ⅔: 1. kyu. med 2 brune snipper Blåt bælte*). 1. kyu... Brunt bælte. Dan grader... Sort bælte. *) Vedr. juniorgrader. Junior grader kan markeres med en hvid snip (en 1 cm. bred markering) som placeres 5 cm. fra bæltets ender. Dan graden kan markeres enten ved at placere en hvid snip pr. grad fra bæltets ender med start 5 cm. fra enden og adskilt med et mellemrum på 1 cm., eller ved at angive graden med japanske skrifttegn. 7. Kan prøveaspiranten ikke opfylde et af ovennævnte krav inden gradueringen, kan der søges skriftlig dispensation hos "Gradueringskommissionen min. 4 uger før gradueringen. 8. Den gradueringsberettigede kan ved 1 manglende fællestræning dispensere for 5 stk , stk. 3 og 4 gælder ikke for prøveaspiranter under 15 år. Tidsreduktionerne i 5 stk. 4 gælder ikke for aspiranter til 3. dan og opefter. Side 6 af 9.

7 6. Regler i forbindelse med nationalgradueringer. 1. Gradueringer til 1.kyu og dan grader afholdes som nationalgradueringer og tidspunkterne fastlægges af Gradueringsudvalget med afholdelse min. 3 gange om året. 2. Tilmeldinger til nationalgradueringer skal være fremsendt, til DJSF, senest 6 uger før afholdelsen af nationalgradueringen. 3. Nationalgradueringer er offentligt tilgængelige, men den tilstedeværende gradueringskommission kan under hensyn til prøveaspiranten begrænse antallet af tilskuere. 4. Gradueringskommissionen til nationalgradueringer skal bestå af min. 3 gradueringsberettigede med en licens til nationalgradueringer, og som er valgt af Dankollegiet. 5. Det til enhver tid siddende tekniske udvalg har altid ret til deltagelse ved nationalgradueringen (tilskuerrettigheder). 6. Gradueringsudvalget skal ligeledes sikre, at de i 3 stk. 1 og 3 nævnte forhold overholdes. Efter endt graduering skal gradueringstilmeldingslisten med resultat, tilsendes den ansvarlige instans i DJSF. 7. Gradueringsudvalget kan til hver en tid optage video af en Nationalgraduering med henblik på brug ved bedømmelse af gradueringen. Kommissionen kan ligeledes med Toris tilladelse benytte optagelsen til gradueringskurser. Det er ikke tilladt andre end førnævnte at optage video under Nationalgradueringen. 7. Regler for opnåelse af gradueringsret. 1. Prøvekommission i forbindelse med prøver til gradueringsret sammensættes af Gradueringsudvalget. 2. Tilmelding til gradueringskurser og deltagelse i prøver til gradueringsret skal være DJSF i hænde senest 4 uger før afholdelsen af gradueringskurset. 3. Følgende forudsætninger skal være på plads for at kunne opnå gradueringsret: Gradueringslicens til: Minimum gradueret Gradueringskursus Teknisk kursus Andet Side 7 af 9.

8 Aspirant Min. 6 mdr. med 2.kyu Adgangskursus ingen 5. kyu og 4. kyu 1. kyu 1 kursus 1 kursus 3. kyu 1. Dan 2 kurser 2 kurser 2. kyu 1. Dan 3 kurser 3 kurser Nationalgraduering 1. Dan 4 kurser 3 kurser og 1 katakursus Min. 2 år med licens til 2.kyu En DJSF-voksensommerlejr tæller for 2 tekniske kurser. Mindst 2 af de tekniske kurser/ katakursus skal være afholdt indenfor de seneste 3 år Gradueringsudvalget kan dog dispensere for ovennævnte. 4. En gradueringslicens skal som minimum fornyes hvert 2. år, på det til graden passende kursus. 5. Gradueringsudvalget godkender de gradueringsberettigede. 6. Gradueringsudvalget har til enhver tid mulighed for ved berettiget klage eller ved udløb af gradueringslicens at indkalde en gradueringsberettiget til en ny prøveaflæggelse ved først kommende gradueringskursus. 7. Gradueringsudvalget har ret til ved ikke bestået prøve til gradueringsret helt eller delvist ud fra vurdering af resultatet at fratage den gradueringsberettigede sin gradueringslicens. 8. Regler for overførsel og anerkendelse af grader under DJSF. 1. For at overføre en grad fra et andet system til DJSF skal den pågældende kunne forevise træningspas, licens eller diplom fra det andet system, forbund eller organisation i ind- eller udland. Dertil kommer, at der skal foreligge dokumentation for det pensum, som pågældende har aflagt prøve i. 2. For grader lavere end 1. kyu kan en gradueringsberettiget, med en gradueringslicens til 2. kyu, afgøre om den pågældende har de kvalifikationer, som er nødvendige til den gældende grad godkende og indføre denne i DJSF s licens mod gebyr som en almindelig graduering. Skriftlig indstilling og afgørelse sendes til DJSF. 3. For grader på 1. kyu og derover kan teknisk udvalg, som i 8 stk. 2 vurdere og evt. acceptere kvalifikationerne og derefter evt. godkende og indføre disse i DJSF s licens. Der opkræves intet gebyr. 9. Regler for tildeling af æresgrader. 1. Alle grader i DJSF kan tildeles som æresgrader. 2. Indstillinger til æresgrader sendes til eller foretages af teknisk udvalg, og skal vedtages ved et af DJSF s Dankollegiums møder med almindeligt flertal. 3. Dankollegiet skal tage i betragtning hvor vidt: Side 8 af 9.

9 - Ansøgeren har været aktiv i foreningsarbejdet/ udvalgsarbejdet i DJSF. - Ansøgeren har været aktiv som underviser eller instruktør på kurser/ træninger, som er DJSF godkendte. - Ansøgeren aktivt har udbredt kendskabet til Jiu Jitsu som sport og livsstil. 10. Procedure ved indstilling til æresgrader. 1. Indstillingen sendes til TU, der herefter behandler sagen jf. 9, hvorunder TU sikrer sig, at den indstillede person lever op til kriterierne i 9. Såfremt personen ikke lever op til kriterierne, kontakter TU forslagsstilleren og gør denne bekendt med kriterierne. Forslagsstilleren kan herefter enten trække eller fremsætte forslaget, så det skal behandles af Dankollegiet. 2. Forslag vedrørende indstillede personer vil ikke blive udsendt til klubberne før Dankollegiemødet. 3. Under behandling af forslaget på Dankollegiemødet, vil det være alm. stemmeflertal, der afgør, om personen skal tildeles en æresgrad. Udadtil vil det altid hedde sig, at et enigt Dankollegium har vedtaget, at personen tildeles en æresgrad. 4. Den person, der er indstillet til en æresgrad, må ikke være til stede under behandlingen af forslaget. DANKOLLEGIET 2015 Side 9 af 9.

GRADUERINGSREGLEMENT FOR DANSK JUDO OG JU-JITSU UNION. JU-JITSU DANMARKs Jiu-Jitsu stilart

GRADUERINGSREGLEMENT FOR DANSK JUDO OG JU-JITSU UNION. JU-JITSU DANMARKs Jiu-Jitsu stilart DJU s HÅNDBOG JIU-JITSU GRADUERINGSREGLEMENT nr. 0.0. side GRADUERINGSREGLEMENT FOR DANSK JUDO OG JU-JITSU UNION JU-JITSU DANMARKs Jiu-Jitsu stilart A B C D E F G H I J K L M N : ANSVARSOMRÅDE : ADMINISTRATION

Læs mere

Referat Dankollegiemøde Søndag den 06. feb. 2011

Referat Dankollegiemøde Søndag den 06. feb. 2011 Kodokan Odense, Kløvermosevej 91 5200 Odense V Valg af dirigent Jonnie Rasmussen Referat Dankollegiemøde Søndag den 06. feb. 2011 Kontrol af stemmer Alle deltager var stemmeberettigede og fordelt på følgende

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening 1. Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening forkortet HVIF. Foreningen har hjemsted i Hjørring Kommune.

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER. 21. November 2015 SHINWONHWA TAEKWON-DO ACADEMY. Dansk Shin Won Hwa Skole

VEDTÆGTER. 21. November 2015 SHINWONHWA TAEKWON-DO ACADEMY. Dansk Shin Won Hwa Skole 21. November 2015-1 - 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Shinwonhwa Taekwon-Do Academy, forkortet STA. Stk. 2. Shinwonhwa Taekwon-Do Academy har hjemsted i Ballerup Kommune. Stk. 3. STA er

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Vedtægter for Ledøje Pétanque Club

Vedtægter for Ledøje Pétanque Club Vedtægter for Ledøje Pétanque Club 1 Klubbens navn er Ledøje Pétanque Club (LPC). 2 LPC er hjemmehørende i Egedal Kommune med officiel adresse hos den til enhver tid valgte Le Président. LPC skal være

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter Badmintonklubben abc Aalborg 1 KLUBBENS NAVN Stk. 1 Foreningens navn er Badmintonklubben abc Aalborg (herefter benævnt klubben).

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Judoklubben Mitani. Klubvedtægter. 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989.

Judoklubben Mitani. Klubvedtægter. 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989. Judoklubben Mitani Klubvedtægter 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989. 1.2 Klubbens hjemsted er Københavns Kommune. 1.3 Klubben er medlem

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Vedtægter for Paragliding Nord. (PG Nord)

Vedtægter for Paragliding Nord. (PG Nord) Vedtægter for Paragliding Nord (PG Nord) Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 DHPU... 2 4 Medlemmer... 2 5 Generalforsamling... 2 6 Bestyrelsen... 3 7 Medlemskab og kontingent...

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

Vedtægter for Skole og Forældre København

Vedtægter for Skole og Forældre København Vedtægter for Skole og Forældre København 1. Foreningens navn er Skole og Forældre, København under Landsforeningen Skole og Forældre. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Som medlemmer i Skole

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab Invitation til stiftende generalforsamling i Ernærings Pædagogisk Selskab Vi inviterer hermed til stiftende generalforsamling i en ny forening der fremover skal arbejde for udbredelse af viden om ernæringens

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 Vedtægter for To San Køge Taekwondo Klub To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn: To San Taekwondo Klub, Køge. Klubbens hjemsted er: Køge Kommune. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler Vedtægter 1 Forstanderkredsens navn og adresse Forstanderkredsens navn er Forstanderkredsen for Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er Århus Internationale Gospelkor 1.2. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF Vedtægterne blev første gang vedtaget 12. marts 1998. Seneste ændring: Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016: NAVN OG

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere