Skoleplan 2012 for Klarup Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleplan 2012 for Klarup Skole"

Transkript

1 Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skole- og Kulturforvaltningen KLARUP SKOLE Hellasvej 17 Tlf adresse: Hjemmeside: 9270 Klarup Fax

2 Indholdsfortegnelse: Forord Hvem er vi? Hvad kendetegner Klarup skole... 4 Klarup Skoles bærende værdisætning:... 4 Målsætningen for alle på Klarup Skole:... 4 Ledelsens visioner for Klarup Skole... 4 DUS ens værdigrundlag... 5 Ledelsespolitikken på Klarup Skole... 5 Ledelsens forventninger til medarbejderne... 6 Status i forhold til sidste skoleplansperiode 2008/ Status på udvikling af punkter udledt af Fælles Skolebeskrivelse Status på egne indsatsområder i skole og DUS... 8 Handlinger til indarbejdelse af "Fælles Skolebeskrivelse 2010" Tema 1 Læring og faglig udvikling Tema 2 Alsidig udvikling Tema 3 Sundhed og trivsel Tema 4 Særlig indsats Tema 5 Skole-hjem samarbejdet Tema 6 Ledelse og medarbejdere Indsatsområde 1 Trivselsindsatsen Indsatsområde 2 Inklusion Indsatsområde 3 Pædagogisk IT Indsatsområde 4 Unge indsatsen Indsatsområde 5 Læsning Vore egne indsatsområder i skole og DUS Indsatsområde 1 En samlet skole i fire selvstyrende afdelinger Indsatsområde 2 Distriktets børn i distriktets skole Bilag... Pædagogisk IT... Kompetencecentret... Læsepolitik (ikke udarbejdet endnu)... Beskrivelse af Klarup Skole (ikke ajourført endnu)... Principper og retningslinjer... ***** 2

3 Klarup Skole, oktober 2012 Forord Klarup Skoles skoleplan version 2012 er nu færdig. Skoleplanen bliver løbende revideret, og kan altid hentes i den seneste opdateret udgave på Klarup Skoles hjemmeside. Du vil også altid kunne få udleveret et eksemplar af Klarup Skoles skoleplan på skolens kontor. Skoleplanen henvender sig til alle og skal give læseren et grundigt indtryk af, hvilke værdier Klarup Skole bygger på nu og i fremtiden kort sagt hvad Klarup Skole står for og hvor skolen er på vej hen. Det er Klarup Skoles salgsmateriale, både til de mange daglige brugere her og nu, men også til de, der kommer i årene fremover. Det meste af arbejdet med at revidere skoleplanen foregår i et dagligt samspil mellem medarbejdere, ledelse og skolebestyrelse gennem en stor og seriøs indsats fra alle involverede. Det sker i arbejdet med de udvalgte indsatsområder, med revision og opdatering af skolens principper og i det gensidige samarbejde mellem de forskellige parter. Det er mit håb, at skoleplanen vil være en god indgang til Klarup Skole og de værdier, rammer og mål vi sammen sætter for skolen. Louise S. Vistisen Formand for Skolebestyrelsen Status i forhold til skoleplan 2011 Det sidste år har været et indholdsrigt år. Skolen er blevet moderniseret og renoveret efter principperne i de fleksible læringsmiljøer, og det markerede vi med stor festivitas den 11. maj. Det vil fortsat være nødvendigt at arbejde med brug af rammerne samt investeringer i den forbindelse. På den pædagogiske front er læsepolitikken blevet vedtaget, og en lang række af delemnerne er ved at blive ført ud i livet. Her er de fælles læseevents de mest synlige. Vi arbejder aktivt med den øgede inklusion. Faktuelt betød det, at vi skulle inkludere en elev, hvilket foreløbigt er forløbet over al forventning. Inklusionsarbejdet er centreret omkring kompetencecentret, som er ved at blive det stærke center for specialviden og indsats, vi ønsker. Planen for pædagogisk IT følges fortsat, hvor personlige pc ere til 4. årgangs elever er omdrejningspunktet. Vi har foretaget massive investeringer i IT, men området er meget tungt økonomisk også fremadrettet. Vi tror dog på, at investeringerne bærer frugt i forhold til øget anvendelse af pædagogisk IT. De tonede klasser i udskolingen blev vedtaget efter en lang og åben debatfase, der involverede elever, medarbejdere og forældre. Projektet er kommet godt fra land, og den første evaluering finder sted i november Skolens målsætning om vækst i elevtallet er indfriet. Prognosen forudsagde 553 elever ved starten af skoleåret , men faktuelt var der indskrevet 603 elever. Dermed er den første målbare satsning nået, næste mål er en fuld tresporet skole. Anders Norup skoleleder 3

4 Hvem er vi? Hvad kendetegner Klarup skole? Klarup Skoles virksomhed er kendetegnet af engagerede voksne og glade børn. Den er i en stadig udvikling med det formål at optimere børnenes muligheder for udvikling og læring. Undervisningen såvel som fritidsdelen er præget af stor faglighed og varetages af velfungerende team, som lægger vægt på elevernes læring og sociale trivsel. Der er et gensidigt inspirerende samarbejde mellem undervisning og fritid. Skolen har god forældreopbakning og et godt samarbejde mellem skole og hjem. Klarup Skoles bærende værdisætning: På Klarup Skole er alle værdifulde led i et trygt og forpligtende fællesskab, hvor vi bevarer lysten til at lære og giver rum for faglig og personlig udvikling. Heraf følger: Målsætningen for alle på Klarup Skole: Klarup Skole skal være stedet, hvor alle er glade og trygge ved at gå i skole og mødes med tillid og åbenhed alle oplever selvværd, tolerance og accept alle har medbestemmelse og medansvar alle udnytter og bliver udfordret på deres faglige og personlige udviklingsmuligheder alle erkender, at der er noget, man er god til, og at der er noget, man vil og kan blive bedre til alle oplever sig som værdifulde led i et fællesskab Målsætningen understøtter og fremmer: Ledelsens mål for Klarup Skole At distriktets børn går på Klarup Skole At Klarup Skole bliver en fuldt tresporet skole på alle årgange. At Klarup Skoles elevtal har rundet 600 elever ved indgangen til skoleåret ? Ledelsens visioner for Klarup Skole At skabe et positivt og udviklende læringsmiljø for alle børn, hvor det er legitimt og accepteret at holddele aktivt i forhold til børnenes nærmeste udviklingszone At alle forældre er positive, engagerede og støtter op om skolens virksomhed, herunder tager ansvar for, at deres børn er læringsparate, når de møder i skole. At alle forældre er loyale overfor skolens virksomhed og ansatte og henvender sig direkte til rette vedkommende, så kommunikationen foregår i respekt. At alle medarbejdere er professionelle, tilfredse, engagerede og udviklingsorienterede At skolens fysiske rammer er tidssvarende ude og inde, og der er æstetiske overvejelser medtænkt heri At fastholde og udvikle sammenhængen mellem skoledelen og fritidsdelen At skolen er en aktiv del af lokalsamfundet, herunder fortsat bruges af byens borgere At vi alle kan være stolte af at være en del af Klarup Skole, herunder at vi bruger den lokale presse til at fortælle om små og store positive historier 4

5 DUS værdigrundlag Vi har arbejdet med at udforme DUS værdigrundlag, der er underordnet skolens overordnede værdisætning, men som er specifik for skolens fritidsdel. Værdierne er motivationsfaktorer i beslutningsprocesser og styrende for vores pædagogiske praksis. Værdigrundlaget består af seks værdiord med dertil hørende begrebsafklaring. Værdigrundlag: - Ansvarlighed er i overensstemmelse med fællesskabets ånd, at stå ved egne handlinger, og agere i forhold til behov og udfordringer for at tage vare herpå. - Empati er følelsesmæssig indsigt og indlevelse med vilje til at handle. - Ligeværd er at alle mennesker har samme værd, uanset hvem man er, hvor man kommer fra, hvad man kan, og hvad man ejer. - Selvværd er at erkende og anerkende sit eget værd og egen identitet! Man kan ikke elske sin næste uden at elske sig selv! - Tryghed er at kunne hvile i sig selv og sammen med andre. - Udvikling er, at vi til stadighed er på vej, at vi bevæger os for at imødekomme behov og for at skabe bedst mulige rammer for livsudvikling. Ledelsespolitikken på Klarup Skole Det er vigtigt, at Klarup Skoles ledelsesteam fremstår som en indsigtsfuld, kompetent, initiativrig, handlekraftig og synlig ledelse, pædagogisk såvel som administrativt og personalemæssigt, at den daglige ledelse bygger på synlige værdier, visioner og forventninger, og at det sker i løbende dialog med medarbejdere og forældre i de relevante fora. Værdier: VISIONÆR (fremsynet, klarsynet) EMPATISK (indfølende, medlevende) VISIBEL (synlig, tilgængelig) Det er vigtigt, at vi som ledelse har visioner Det betyder, at vi skal udvikle en skole, som er endnu bedre end den vi har, og som er opnåelig. Derfor vil vi afsætte tid til jævnligt at udveksle ideer og erfaringer i ledelsen, at lægge fælles strategier og sætte dem til diskussion med medarbejderne og skolebestyrelsen. Det er vigtigt, at vi som ledelse har hjertet med i det daglige arbejde Det indebærer, at vi, når vi stiller krav og udtrykker forventninger til den enkelte medarbejder og hinanden sikrer os, at det er muligt for medarbejderen og os selv at leve op til det. Det er vigtigt, at vi er en synlig og tilgængelig ledelse Det betyder for os, at vi er tilstede på skolen og en aktiv og synlig del af skolen mangeartede aktiviteter. Det indebærer, at 5

6 vi har udarbejdet en tydelig oversigt over fordelingen af administrative og ledelsesmæssige opgaver vi til de enkelte opgaver har formuleret en kort og forståelig beskrivelse ovenstående er tilgængelig for medarbejdere, skolebestyrelse og omverden. Derfor vil vi gøre dette til en del af skoleplanen og lægge det ud på skolens hjemmeside. Vi forventer at vi som ledelse bliver mødt i en positiv ånd, med en konstruktiv kritisk indstilling og med en forståelse for helheden. Ledelsens forventninger til medarbejderne Gensidighed og dialog må kendetegne samarbejdet medarbejdere og ledelse imellem. Forventninger er gode at have og nødvendige at kende for at kunne yde en optimal indsats og være tryg på Klarup Skole. Ud over skoleplanen og det lovmæssige grundlag, skolens virksomhed hviler på, formuleres der her kort nogle grundliggende forventninger til medarbejdere på Klarup Skole. De selv samme forventninger, der her fordres af medarbejderen, kan den enkelte medarbejder også have til ledelsen. Ansvarlighed Vi forventer, at medarbejdere tager ansvar og udviser initiativ. Evner og talenter Vi forventer, at den enkelte medarbejder bruger sine kompetencer, udfordrer, udfolder og udvikler sine evner og talenter. Fleksibilitet Vi forventer, at medarbejdere er fleksible. Loyalitet Vi forventer, at medarbejdere er loyale over for principper, retningslinjer, aftaler og beslutninger, og at medarbejdere henvender sig direkte til rette vedkommende, så kommunikationen foregår i respekt. Punktlighed Vi forventer, at medarbejdere møder til tiden, overholder aftaler og sørger for, at informationer gives til rette vedkommende i rette tid. Vi forventer også, at uddelegerede opgaver løses inden for den udmeldte økonomiske og/eller tidsmæssige ramme. Ressourcetænkning Vi forventer, at medarbejdere tænker i muligheder frem for begrænsninger, i udfordringer frem for problemer og i ressourcer frem for mangler. Værdibasering Vi forventer, at medarbejdere sætter sig ind i og arbejder ud fra skolens værdigrundlag. Åbenhed og kritisk sans Vi forventer, at medarbejdere er både åbne, ærlige, konstruktive og kritiske, idet det er en vigtig forudsætning for et godt psykisk arbejdsmiljø på skolen. 6

7 Handlinger til indarbejdelse af Fælles Skolebeskrivelse 2010 Tema 1: Læring og faglig udvikling At alle børn lærer og udvikler sig indenfor NUZO (nærmeste udviklingszone) Handleplaner: Udnytte skolens fysiske rammer indendørs og udendørs i forhold til fleksible undervisningsformer og arbejdsmetoder herunder en optimering af anvendelsen af IT i undervisningen og DUS. Fokus på indretning og inventar Fortsat prioritering af fagteam i dansk, matematik og engelsk med fokus på faglighed Evaluering: Skoleplan, årsplaner, fagteam, byggeriet og pædagogisk rådsmøde i foråret 2012 Tema 2: Alsidig udvikling At alle børn oplever sig selv som betydningsfulde individer i et fællesskab Handleplaner: Tydelige principper for god adfærd på Klarup Skole, herunder konsekvenserne af overtrædelser Indtænkes i årsplaner og DUS indholdsplan Evaluering: Årsplaner, DUS indholdsplan, principper. Tema 3: Sundhed og trivsel At alle børn trives og har fysisk velvære Handleplaner: Sundhedspolitiske principper revideres Fokus på fysisk velvære i skole og DUS Evaluering: Undervisningsmiljøvurdering, fraværsstatistikker, mødereferater, principper. Tema 4: Særlig indsats Distriktets børn i distriktets skole i videst muligt omfang Handleplaner: Videreudvikling af et tværgående kompetencecenter Aktiv holddeling Aktiv anvendelse af pædagogernes kompetencer indenfor social trivsel på hovedsageligt 0-3. klassetrin Efter- og videreuddannelse af personalet Evaluering: Kompetencecenter referater, forældrehenvendelser, skolebestyrelsen og pædagogisk rådsmøde i foråret

8 Tema 5: Skole-hjem-samarbejdet At skole elever forældre oplever et velfungerende og forpligtigende samarbejde. Handleplaner: Evaluere principperne i foråret 2013, specielt i forhold til cafémodellen Implementere elev- og uddannelsesplan i afd. 3 Fokus på elektronisk information og kommunikation Evaluering: I skolebestyrelsens kontinuerlige arbejde og via forældrehenvendelser Tema 6: Ledelse og medarbejdere At skolens interessenter møder dygtige og engagerede ledere og medarbejdere Handleplaner: Fortsat prioritering af efter- og videreuddannelse i forhold til den givne budgetramme Udvikling af den afdelingsopdelte skole Bygge videre på den glade smiley via sociale initiativer, internater, anerkendende og tydelig ledelse. Der arbejdes herimod et fælles internat for alle personalegrupper. Evaluering: Skoleårets planlægning, skoleplan og på møder i skolebestyrelse og pædagogisk råds møde Tema 7: De fysiske rammer At få skolen indrettet efter principperne i de fleksible læringsmiljøer Handleplaner: Udvikling af de udendørs arealer Evaluering: På møder i skolebestyrelsen og MED Tema - Trivselsindsatsen - Fortsat udvikling af det tværfaglige samarbejde til forebyggelse af elevfravær og dropout - Fortsat udvikling af det forebyggende trivselsarbejde på Klarup Skole Beskrivelse - Vores trivselsarbejde er organiseret med tre trivselsmedarbejder, hvoraf en har hovedansvaret og opgaverne ud af huset. Handleplaner: - Forebyggende trivselsundervisning om Lær at tabe afdeling 1, kommunikation via de digitale medier afdeling 2 og Trivsel i de nye tonede klasser afdeling 3 Evaluering: - De to pædagogisk råds møder i løbet af skoleåret. 8

9 Tema: Inklusion - Der arbejdes overordnet ud fra princippet om tidlig og fleksibel indsats - Indretning af fysiske lokaler til inklusion og kompetenceudvikling - Automatisering af funktion med ansvar for og viden om testning - Holddeling anvendes som et pædagogisk princip til gavn for alle elever. Holddeling anvendes som pædagogisk princip med vægt på at udfordre/udvikle såvel fagligt stærke som støttekrævende elever inden for den enkeltes nærmeste udviklingszone - Fastholde en pædagogpulje i forhold til overgangen til 4. årgang Handleplaner: - Der arbejdes overordnet ud fra princippet om tidlig indsats. Der arbejdes målrettet og gensidigt forpligtende sammen med elev, stamlærer og forældre + evt. ekstern faglig ekspertise. Ved længere forløb indgås der en skriftlig aftale mellem skole og hjem - Der indrettes fysisk lokaler, der er velegnede til specialundervisning. I afdeling 1 et læseværksted + flere lokaliteter til holdundervisning, i afdeling 2 et lokale, der er indrettet til hold og individuel undervisning + flere lokaliteter til holdundervisning. I afdeling 2 lokale er der materialesamling for al specialundervisning, og her er samling af tests. I afdeling 3 flere lokaliteter for holdundervisning + et værksted for elever, hvor skolegangen er svær. - En testpilot en lærer med ansvar for og viden om testning. Der udarbejdes og vedtages et testbilag, der beskriver hvilke tests, der tages hvornår. Der laves en samlet oversigt over resultaterne, der afleveres til ledelsen. Bruges blandt andet til prioritering af timer samt til vurdering af eventuelle efter- og videreuddannelse behov m.m. - Der nedskrives procedurer for inklusion af elever fra specialklasser/specialskoler - Der arbejdes åbent og målrettet med holddeling også for de dygtige elever gerne på tværs af klasser og evt. årgange - Der fastholdes en pædagogpulje i forhold til overgangen til 4. årgang. Evaluering: - Lærermøder, Fælles P-møder samt pædagogisk råds møde, efteråret Pædagogisk IT - Fortsat udvikling af IT og mediekompetencerne hos skolens elever og personale - Gøre Fælles mål 2009 og Faghæfte 48 til en del af dagligdagen på Klarup Skole - Forbedre de fysiske rammer og infrastrukturen - Handleplaner: Hvem: Alle Der er 6 komplette vogne á 15 stk. til udlån. Der er en interaktive tavle pr. årgang. Der udbygges med projektor i alle klasselokaler inden udgangen af 2014 Der indkøbe personlige computere til 4 årgangs elever og lærere.. Disse forventes at dække elevernes IT behov i resten af deres skole- 9

10 forløb.der opsættes en fast computer i alle klasselokaler med interaktiv tavle eller projektor inden udgangen af Revidere den overordnede IT strategi for anvendelse af pædagogisk IT i undervisning og DUS i efteråret Fastholde fokus på kompenserende IT i alle fag Fortsat fokus på pædagogisk IT i DUS indholdsplanen Alle afdelingerne har pædagogisk IT som fokusområde Evalueres foråret 2013 Fastholde og videreudvikle pædagogisk læringscenter som det naturlige midtpunkt og omdrejningspunkt for IT og Medier. Evaluering: Hvornår: Møde foråret 2013 Skoleplanens løbende ajourføring Unge indsatsen - Opprioritering af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen på klassetrin - Samkøring af elev- og uddannelsesplaner - Omsætte ungestrategien til handlinger på Klarup Skole Handleplaner: Dialogmøde årligt mellem skolens ledelse og UU vejledere Få UU ind i årsplanen for 8. og 9.årgang Evaluering: Hvordan: Lærermøder Hvornår: To gange årligt Læsning - Hvordan omsætter vi de læsepolitiske retningslinjer gennem udarbejdelse af en lokal handleplan for læsning? Handleplaner: Hvem: Skoleleder og læsevejleder Gør hvad: Implementere den lokale læsepolitik: Anbefalinger til, hvordan undervisningen i læsning kan varetages for hver årgang Retningslinjer for test og evaluering af læsefærdigheder igennem hele skoleforløbet Tilrettelæggelse af læseoplevelser/læsetraditioner for hele skoleforløbet Handletiltag i forhold til faglig læsning Handletiltag for samarbejde med børnehaverne om sprogstimulering Retningslinjer for forældresamarbejde i forbindelse med læsning Hvornår: Evaluering: Hvordan: Mødevirksomhed

11 Lokale indsatsområder En samlet skole i fire selvstyrende afdelinger Hvordan bevarer og videreudvikler vi den afdelingsopdelte skole som en samlet skole? Handleplaner: Hvem: Ledelse, medarbejdere og bestyrelse Gør hvad: Understreger i tekst og tale, at Klarup Skole er en skole i fire selvstyrende afdelinger Hvordan: I skoleplanen, i pressen, i dagligdagen, ved møder, fælles personaleforening. Hvornår: Løbende Evaluering: Hvordan: I pædagogisk råd og i skolebestyrelsen Hvornår: Foråret 2013 Distriktets børn i distriktets skole. Det betyder inklusion og fastholdelse af dygtige elever. Det fordrer høj faglighed, ro og engagement i undervisningen og tydelige mål. Det er en naturlig og accepteret del, at der arbejdes differentieret i forhold til børnenes niveau og nærmest udviklingszone. Målet er at blive tresporet hele vejen Indskrivningsprocent på mindst 98 % Opnå tre spor i hele skoleforløbet Inkludere børn i vanskeligheder i det omfang, det er i barnets og omgivelsernes tarv. Handleplaner: Hvem gør hvad, (Ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse) Evaluering: I diverse mødefora Fastholde og videreudvikle den pædagogiske tankegang i forhold til at alle børn arbejder i deres nærmeste udviklingszone - løbende Tydeliggør skolens forventninger til elever og forældrene årligt på de fælles forældremøder Tydeliggør de forventninger forældre og elever kan have til skolen - årligt på de fælles forældremøder Videreudviklekompetencecentret Implementere og udvikle de tonede klasser i udskolingen 11

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Fælles Skolebeskrivelse

Fælles Skolebeskrivelse Mellervangskolen Fælles Skolebeskrivelse "Fælles Skolebeskrivelse" er opsamlingen på de seneste års erfaringer fra handleplaner, udviklingsarbejder og rummelighedsindsatsen. Skolebeskrivelsen gør det klart,

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Fællesskaber for alle. - inklusionsstrategi 2015-2018

Fællesskaber for alle. - inklusionsstrategi 2015-2018 Fællesskaber for alle - inklusionsstrategi 2015-2018 Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Fælles Skolebeskrivelse

Fælles Skolebeskrivelse Filstedvejens Skole Fælles Skolebeskrivelse "Fælles Skolebeskrivelse" er opsamlingen på de seneste års erfaringer fra handleplaner, udviklingsarbejder og rummelighedsindsatsen. Skolebeskrivelsen gør det

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Inklusionsstrategi

Inklusionsstrategi Inklusionsstrategi 2015-2018 Fællesskaber for alle - inklusionsstrategi 2015-2018 Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens opgave er ifølge folkeskolelovens 1 og 3 bl.a. at støtte børnene i deres alsidige, personlige udvikling, samt forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen Pædagogisk vision. Assensskolen vil være skole for alle de børn og familier, der bor i vores område, så længe fællesskabet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Skolereform på Herstedvester Skole

Skolereform på Herstedvester Skole Skolereform på som det ser ud lige nu 16.06.2014 1 Værdigrundlag skal kendes på: Trivsel og ansvar at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted med tydelige,

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere