SYDFYN. FREMTIDsFABRIKKEN. Forestil dig at... ..Sydfyn og Øerne var Danmarks kraftcenter for entreprenører?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDFYN. FREMTIDsFABRIKKEN. Forestil dig at... ..Sydfyn og Øerne var Danmarks kraftcenter for entreprenører?"

Transkript

1 FREMTIDsFABRIKKEN SYDFYN Forestil dig at.....sydfyn og Øerne var Danmarks kraftcenter for entreprenører?...sydfyn og Øerne genererede vækst ud af sit kreative potentiale...også du lukkede din indre entreprenør ud?

2 Fremtidsfabrikken Sydfyn Some rights reserved, KaosPiloterne/SUS Illustrationer og layout: Emil Tin /

3 INDHOLD Baggrund Velkommen Behovsanalysens baggrund Hvem deltog? Resultat af behovsanalysen Om analysen Inkubatormiljø Netværk Mentor Økonomi Specifik rådgivning Fælles branding Fagspecifik undervisning Læringsrum og undervisningsform Ønsker fra entreprenørerne til kommunerne Kommunernes ønsker til sig selv Sammenfatning og konklusion Om sammenfatningen Udviklingspotentialet En fælles vision At bygge ovenpå det eksisterende Koblinger og mangel på samme Appendix Projektpartnere Hvem interviewede vi? Metodik v v

4 4

5 Baggrund Velkommen Denne brochure beskriver baggrunden for og resultatet af den behovsanalyse, som Kaospiloterne har lavet på Sydfyn og Øerne i foråret Den kortlægger, hvilke opfyldte behov den enkelte entreprenør har og danner baggrund for det kommende projekt, der indtil videre hedder Fremtidsfabrikken Sydfyn. Vi har valgt at fokusere på de uopfyldte behov, eftersom det er disse projektet gerne på sigt skal opfylde. De opfyldte behov berører vi kort i vores sammenfatning og konklusion. Endvidere påtænker vi at inddrage disse fremover i projektet som best practises mellem entreprenørerne og kommunerne. Fremtidsfabrikken Sydfyn er et projekt og et samarbejde mellem Sydfyns Udviklings Samarbejde, Kaospiloterne, netværket Ge9, Vækstforum Syd og Region Syddanmark. behovsanalysens Baggrund Som en del af projekt Fremtidsfabrikken har projektets partnere i fællesskab besluttet at lave en behovsanalyse, der skal dokumentere, om der er et reelt behov for at udvikle regionens kreative potentiale og ad den vej skabe vækst til gavn for hele denne del af Region Syddanmark. Vi har gennem kvalitative interviews valgt at kortlægge, hvilke opfyldte og uopfyldte behov den enkelte entreprenør har. Dette skal bruges til at tilrettelægge og fokusere hovedprojektet efter de reelle behov og ressourcer der er dels hos entreprenørerne og dels hos kommunerne. Udover denne brochure formidles resultatet også gennem en kortfilm og en powerpoint præsentation, som du kan rekvirere hos organisationskonsulent Gry Guldberg på God læselyst. Mick Cordero & Gry Guldberg, Kaospiloterne 5

6 Hvem deltog? Da det er projektets formål at udvide entreprenørskabsfeltet, har vi under behovsanalysen valgt at interviewe flere forskellige typer entreprenører: Eksempelvis: Traditionelle enkeltpersoners virksomheder f.eks. håndværkere, frisører og arkitekter Kreative enkeltpersoners virksomheder f.eks. organisationskonsulenter, grafikere og designere Netværksbaserede entreprenører f.eks. kontor- og faglige fællesskaber Ledere for virksomheder, der har ekspanderet fra én person til flere medarbejdere. For at få et helhedsperspektiv på behovs- og markedsanalysen og sikre dens validitet valgte vi også at interviewe de mennesker, der til dagligt arbejder med, har indflydelse på og indsigt i de ovennævnte iværksætteres arbejdsliv: Eksempelvis: Endvidere er der flere indikatorer, der i forvejen peger i den retning og viser, at lige netop Sydfyn og Øerne har et stort uudnyttet potentiale i forhold til udvikling af den kreative klasse. Dette understøttes af et forskningsarbejde lavet af Mark Lorentzen fra Copenhagen Business School i 2007, hvor han konkluderer: Svendborg og Sønderborg er udvalgt (til at deltage i forskningsprojektet) på grund af den bemærkelsesværdigt store kreative klasse i disse relativt små byregioner. Også Ærø er udvalgt på denne baggrund, fordi det lille øsamfund har en overraskende stor kreativ klasse. Derudover har der både i tværkommunalt regi (SUS) og på eget initiativ været gjort flere tiltag for at styrke entreprenørernes position. Her kan blandt andet nævnes Kodeks for Iværksætteri, Future Club og netværket G9. Erhvervscheferne Repræsentanterne fra den kommunale iværksætterrådgivning Kommunaldirektører Slutteligt valgte vi også at interviewe: Boblende iværksættere - altså mennesker, der går rundt med en spirende iværksætter i maven. Vi har i alt interviewet syv kommunalt ansatte, 20 entreprenører, én gruppe af iværksættere i et kontorfællesskab samt faciliteret to idégenereringsprocesser for nuværende og kommende iværksættere. Det blev i alt til over 200 sider transskriberet interviews og 5 timers råfilm, der nu er kondenseret ned til dette materiale. 6

7 7

8 Resultat af behovsanalysen Om analysen Herunder præsenterer vi resultatet af behovsanalysen. Det skal for en god ordens skyld understreges, at vi fokuserer på de uopfyldte behov, om gerne skulle danne grundlag for et udviklingspotentiale. Først præsenteres behovene og derefter kommer der en kort sammenfatning. Efter hvert afsnit er der et par refleksive spørgsmål, som gerne skulle generere undren og nye idéer. Vi har sammenfattet behovene i følgende kategorier: Inkubatormiljø Netværk Mentor Økonomi Specifik rådgivning Fælles branding Fagspecifik undervisning Læringsrum og undervisningsform Ønsker fra entreprenørerne til kommunen Kommunenes ønsker til sig selv Vi har under analysen valgt at runde eventuelt skæve tal op eller ned til henholdsvis nærmeste delelige tal med fem. Eksempelvis 43% til 45%. Inkubatormiljø Mere end 80% af alle adspurgte har under behovsanalysen udtrykt ønske om et fælles samlingspunkt for entreprenører på Sydfyn, f.eks. i form af et inkubatormiljø. Dette tager udgangspunkt i, at mange føler sig alene og savner fællesskab og sparring i forhold til deres virke som entreprenører både fagligt og socialt. Ønskerne til et sådant inkubatormiljø er mangesidet, men er karakteriseret ved, at der skal være tale om et sted med en central, fysisk placering, således at dette kan virke som katalysator og inspirationskilde for entreprenørerne i hele regionen. Dog er der splittelse i forhold til, hvor inkubatørmiljøet skal placeres. Svendborg nævnes af 65% som den ideelle placering. Dette hænger dog tydeligvis sammen entreprenørens bopæl. Flere adspurgte nævner, at mobilitet er en mulighed, således at også randområderne som f.eks. Ærø, Langeland og Strynø nås. Mange udtrykker desuden, at de vil være villige til at rejse til f.eks. Svendborg, hvis arrangementet, undervisningen eller tilbuddet har nok tiltrækningskraft. Inkubatormiljøet bør, udover kontorfællesskabsfaciliteter og værksted, have en daglig leder eller stab, der tilbyder rådgivning indenfor det at starte og drive en virksomhed. Derudover har mange et behov for videreuddannelse, hvilket inkubatormiljøet også bør tage højde for. Eksempelvis gennem muligheden for at afvikle arrangementer så som events, workshops og undervisning. 8

9 Netværk Arrangementerne i inkubatormiljøet bør være åbne for alle, men hvis man skal have en kontorplads, bør dette være præget af en vis eksklusivitet, f.eks. igennem en udvælgelsesproces. Det skal kun være folk der virkelig brænder for det, som skal være der, så stedet på den måde kan fungere som en katalysator, en kreativ kravlegård og en inspirationskilde for andre iværksættere. Mange af de adspurgte nævner inspirationskilder som Stjerneskibet i Odense, Lynfabrikken i Århus, Republikken i København og The Hub ude i verden. (The Hub er et globalt netværk af entreprenører, der igennem kontorfællesskaber rundt om i verden arbejder dels på egne projekter, dels på at løse fælles opgaver. Læs mere på Vi har skabt et lille inkubatormiljø her i Svendborg, for vi havde alle et behov for faglig sparring og et socialt netværk. Det er trods alt lettere at idéudvikle, når man er mere end én. Thomas Sjølander, Sjølander Embroidery, kostumebroderi til film & teater 75% af alle adspurgte udtrykker et behov for at mødes og skabe netværk med andre entreprenører. Dette grunder i dels et socialt behov, men i lige så høj grad ud fra et kommercielt synspunkt så som at opdyrke nye kunder og møde potentielle samarbejdspartnere ud fra devisen sammen er vi stærkere. Andelstanken er nærliggende. Udveksling af erfaringer og kompetenceudvikling nævnes også som vigtige faktorer i forhold til at møde andre entreprenører. Mange entreprenører på Sydfyn har kun begrænset kendskab til hinanden, og har derfor ofte oplevelsen af at skulle opfinde den dybe tallerken igen og igen, selvom der måske er andre i deres nærområde, der har gjort sig lignende erfaringer tidligere. Netværket kan tage sit udgangspunkt i inkubatormiljøet som nævnt tidligere, men det nævnes også at dette kan udvides til også at omfatte en virtuel mødeplads, f.eks. et website med sociale netværksegenskaber. Man kan ikke beregne sig til innovation det sker nemlig, når mennesker mødes. Niels Langkilde, godsejer og entreprenør Bramstrup-Midtfyn 9

10 Mentor Behovet for seniorvejledning eller mentoring er udtalt hos en høj andel af de adspurgte. At kunne drøfte sin virksomhed med en person, der har mange års erfaring indenfor samme eller et lignende fagområde, nævnes af mange som noget der kunne have gjort opstartsfasen lettere. Dette behov bekræftes ved, at en del selv har fundet sig en mentor eller har brugt den kommunale erhvervsrådgivning som sparringspartner. Det nævnes også, at mentoren udover fagspecifik rådgivning og sparring kunne hjælpe med at navigere i forhold til regler fra kommunen og Skat. Personlige spørgsmål i forhold til egne udfordringer eksempelvis, hvordan man takler en dagligdag med familie osv. som entreprenør, nævnes også som noget en mentor ville kunne hjælpe med. Dog udtrykkes der blandt mange adspurgte også en vis opgivenhed i forhold til det at kunne få en mentor, da opfattelsen generelt er, at succesfulde virksomhedsledere og entreprenører har for travlt til at ville/ kunne hjælpe. Jeg var så heldig at få Lars Hermann - direktør for FilmFyn - som mentor. Og det er helt sikkert det vigtigste, der er sket for min virksomhed! Desirèe Lenzberg, Bandit Productions Økonomi En af de helt store udfordringer for potentielle eller nystartede entreprenører er af økonomisk karakter. Mange tvivler på om de kan få økonomien til at hænge sammen, og om deres virksomhed kan generere et overskud tilsvarende deres tidligere indkomst som lønmodtager. 60% af interviewpersonerne udtrykker derfor et ønske om flere støtte- eller lånemuligheder for entreprenører på Sydfyn. Dette kan være i form af opstarthjælp, som f.eks. iværksætterklippekortet, der fandtes fra , skatteudtagelse eller statsgaranterede iværksætterlån. Muligheden for at kunne få en overførselsindkomst som f.eks. dagpenge i opstartsfasen nævnes som en mulighed. På Ærø nævner 95% af alle adspurgte færgeprisen som en stor hindring for vækst af deres virksomhed, både i forhold til transport af varer og kunder (turister). Det er et problem for et område, hvor vækstpotentialet ligger i turisme, at det er vanskeligt at låne penge til hotel og restaurationsbranchen på landsplan. Anne Mette Wandsøe, Turist- og Erhvervsforeningen Langeland. 10

11 Specifik rådgivning At starte egen virksomhed kræver en vifte af forskelligartede kompetencer, og det er kun få entreprenører, der mestrer dem alle fuldt ud. Der findes derfor et udtalt behov hos de adspurgte på Sydfyn for specifik rådgivning inden for områder som økonomi, administration, ansættelser og støttemuligheder. Budgettering, prissætning og administration nævnes af 80% som områder de har behov for hjælp med. Mange får i dag hjælp fra en revisor til bogføring, men en mere grundlæggende rådgivning i forhold til drift og administration af virksomheden efterspørges. De af de adspurgte som har eller har haft brug for ansatte, savner rådgivning i forhold til, hvordan man ansætter og afskediger folk. Dette gælder i forhold til, hvilke regler der gælder (APV rådgivning), de økonomiske aspekter og ikke mindst, hvordan man griber det an ledelsesmæssigt pludselig at være flere om at drive virksomheden. Hjælp til at søge støtte som f.eks. EU-midler eller hos fonde efterspørges også, ligesom flere nævner juridisk bistand som ønskværdig. Det ønskes, at rådgivningen skal være så fleksibel som mulig. Ofte har entreprenøren travlt i dagtimerne med at drive virksomheden, så der findes et udtalt behov for at kunne søge hjælp om aftenen og i weekender. Det ønskes, at rådgiveren gerne må have egen erfaring som entreprenør, sådan at vedkommende kan relatere til de konkrete udfordringer entreprenøren står overfor. Hvis der er noget rådgiveren ikke ved, skal vedkommende være indstillet på at undersøge sagen, og vende tilbage med svar. Rådgiveren må gerne have en coachende funktion, så det på den måde sikres, at der kan indgås en aftalte mellem entreprenøren og rådgiveren, som gør, at entreprenøren selv tager ansvar for at undersøge eller løse de ting, der aftales med coachen. En slags hjælp til selvhjælp. Havde det ikke været for alle de gode mennesker i Bregninge og min familie, havde det aldrig lykkedes. Jeg har arbejde til mindst to, men jeg gør det hele selv Janni Bidstrup, Hotel- og caféejer, Den grønne Gren, Ærø 11

12 Fælles branding Der bliver generelt ytret ønske om en fælles profil for entreprenører på Sydfyn og Øerne, da mange har den opfattelse at deres virksomhed vil stå stærkere, hvis de bliver profileret sammen med andre. Dette gælder både i forhold til at tiltrække kunder, samarbejdspartnere og ikke mindst nye entreprenører. Der nævnes at et inkubatormiljø også vil kunne bruges som showroom for Sydfynske og Øernes entreprenører og deres produkter, ligesom et fælles website vil kunne bruges som vindue udadtil. Sydfyn og Øerne bør som region markedsføre sig inden for få, specifikke områder, således at Sydfyn og Øerne, derigennem også differentierer sig fra de øvrige regioner. Her nævnes de kreative industrier og bæredygtighed som muligheder. Afholdelse af events af (inter)national kaliber nævnes af flere som en mulighed for at styrke Sydfyns brand dermed også områdets tiltrækningskraft. Det fremgår, at de adspurgte for manges vedkommende bærer præg af et vis form for lillebrorsyndrom i forhold til større byer som Odense, Århus og København. En styrket, fælles branding af Sydfyn vil på denne måde også bidrage til at styrke selvværdsfølelse for entreprenørerne på Sydfyn og Øerne. Fagspecifik undervisning 95% af alle de adspurgte entreprenører udtrykker et stort behov for fagspecifik undervisning. De tre største behov drejer sig dels om entreprenørens mindset, økonomisk forståelse samt administration og IT. 70 % af de interviewede havde et behov for en ny tilgang til entreprenørskab. De gav udtryk for, at de ønskede undervisning i skiftet fra lønmodtager til selvstændig. Overgangen fra reaktiv til proaktiv. Endvidere oplevede en fjerdedel, at det i den grad også handler om et opgør med den landsbymentalitet, der ifølge de adspurgte findes i området. I den fagspecifikke undervisning indenfor entreprenørens mindset ønskes følgende emner: Værdibaseret og personligt lederskab (selvbevidsthed) Risk-taking tilgang til muligheder Idégenerering Produkt- og forretningsudvikling Proaktivitet og handlingskompetence 12

13 Læringsrum og undervisningsform 60% af de adspurgte vil gerne undervises i økonomisk forståelse og under dette indgår fagspecifik undervisning i: Salg Prissætning Økonomisk udviklingspotentiale Budget- og forretningsforståelse Markedsføring og personlig branding Det tredje store behov går på fagspecifik undervisning vedrørende administration og IT. Her har 45% af de adspurgte efterlyst undervisning i: Administration Løn Moms Eksempelvis blev det af tre personer foreslået, at kommunerne og Told & Skat et vist antal gange om året holder informationsmøder, hvor de oplyser om de sidste nye regler og ændringer, som påvirker entreprenørerne. Til sidst skal det nævnes, at samtlige adspurgte på Ærø udtrykte et stort behov for, at den fagspecifikke undervisning blev tilbudt på øen for at sikre deltagelse og lokal forankring og udvikling. Hvis man skal lave en ny entreprenørskabsuddannelse, så skal den handle om mod. At være risk-taking - og bare få tingene gjort. Det er vigtigt at kunne som selvstændig. Jens Aage Christensen, Direktør Hammerum Stainless A/S Langeland Cirka halvdelen af de adspurgte efterlyste en gentænkning af dels undervisningsformen og læringsrummet på de nuværende entreprenørskabsuddannelser. En stor del af de adspurgte så en stor fordel i at kombinere den nuværende uddannelse med en uddannelse, der fokuserer på helhedstænkning og eventuelt i kombination med en coachende og proaktiv tilgang. For eksempel blev der foreslået en alternativ tilgang til den traditionelle forretningsplan et ønske om at entreprenøren mødes, der hvor vedkommende er. For at skabe et vist commitment og et højt fagligt niveau foreslog både adspurgte i kommunalt og selvstændigt regi, at uddannelsen skal være eksklusiv og at der eventuelt kunne være en udvælgelsesproces eller samtale for at kunne følge undervisningen. Endvidere mente 20% at uddannelsen skulle koste penge for at sikre commitment. Yderligere ønskede 40% af de interviewede, at der kunne være en vis fleksibilitet i uddannelsen. Det blev foreslået, at den kunne forløbe i forskellige tempi eller i forskellige former eksempelvis ugekurser, én månedlig undervisningsweekend, åbne faciliterede workshops samt inspirationsforedrag. Derudover foreslog 25% af de adspurgte, at entreprenørskabsuddannelse burde starte i folkeskolen og én enkelt nævnte vigtigheden af at møde de unges behov for kreative kurser, der kan føre til at starte egen virksomhed. 13

14 Eksklusiviteten kan bestå i, at den faglige overlægger er så tilpas høj, og at vi på den måde adskiller os fra andre entreprenørskabsuddannelser og miljøer. Vi skal turde stille krav til den enkelte entreprenør, så vedkommende kan gå helhjertet, klarsynet og engagerede ind i dette projekt. Helge Padegaard, Erhvervskontoret Svendborg Ønsker fra entreprenørerne til kommunerne Der er tre overordnede ønsker og et enkelt mindre ønske, der skinner igennem, når vi analyserer de behov entreprenørerne har til kommunerne. De fire ønsker er: Et proaktivt mindset Anerkendelse Synlighed af kommunens tilbud Redesign af services Primært mener 50% af de adspurgte, at kommunerne savner et proaktivt mindset. De efterlyser blandt andet, at kommunerne selv henvender sig til de spirrende entreprenører, når de registrerer sig hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. De savner kommunerne som en professionel og visionær sparringspartner. Endvidere ville et entreprenant mindset hos de kommunale være at ønske. Der efterlyses helhedstænkning og mod som kompetencer hos dels erhvervscentrerne og kommunalpolitikerne. Sekundært savner 45% af entreprenørerne anerkendelse fra kommunen. De ville ønske, at kommunerne brugte de succesfulde entreprenører til branding. Endvidere ønskes der en anerkendelse af mangfoldigheden i entreprenørskabsbegrebet. Ifølge de adspurgte er der behov for at have en forståelse for, at forskellige typer entreprenører har forskellige behov som alle burde imødekommes af erhvervscentrene. Der efterlyses en gentænkning af dels indholdet på iværksætterkurserne samt, hvilken tilgang der vælges til de forskellige typer entreprenører. Eksempelvis en coachende tilgang til entreprenøren eller fokus på social innovation. For det tredje udtrykker 40% af de adspurgte, at de oplever, at kommunerne har noget at tilbyde entreprenørerne, men at de savner synlighed af de tilbud som kommunen har. De savner tydelig kommunikation og enkelte ville ønske, at kommunerne kommunikerede direkte til entreprenørerne. Dette udvides med, at det er uklart, hvilke EU/regionale udviklingsstøttemuligheder, der findes for entreprenører. Slutteligt er der et behov for, at erhvervscentrene designer deres services med udgangspunkt i kundernes (entreprenørernes) virkelighed. Eksempelvis nævnes skæve åbningstider, et mobilt erhvervscenter som kommer på besøg hos entreprenøren eller en iværksætterskadestue i Svendborg. Tænk hvis der fandtes en iværksætterskadestue, som man kunne henvende sig til, når alverdens formularer virker uoverskuelige i de sene aftentimer. Torben Midtgaard, K & B Maskinfabrikken Fyn 14

15 Kommunernes ønsker til sig selv Kommunerne har helt overordnet et behov for at have en ny strategi for entreprenørskab. Der efterlyses nye offentlige tiltag, der skal sikre, at der er grobund for og tiltrækningskraft til - entreprenørerne. Det understøttes med behovet for en definition af den gode iværksætter. En sådan fælles strategi og de nævnte tiltag udløser et behov for flere økonomiske ressourcer til erhvervscentrene samt efteruddannelse af det nuværende personale. Her nævnes uddannelse i mod, innovativt lederskab samt proaktivitet. Slutteligt savnes der et helhedstænkende samarbejde mellem erhvervskontorerne og jobcentrene. 15

16 16

17 Sammenfatning og konklusion Om sammenfatningen Vi vil i nedenstående afsnit først sammenfatte de behov, vi har analyseret os frem til. Samtidigt vil vi overordnet konkludere, hvor vi ser, at udfordringerne ligger, hvis man skal folde det fulde potentiale ud på Sydfyn og Øerne og give Projekt Fremtidsfabrikken gode vækstbetingelser. Afsnittet kommer til at indeholde følgende afsnit: Vi har i flere sammenhænge observeret, at menneskene på Sydfyn og Øerne på eget initiativ har skabt det, som de gerne vil have. Her tænker vi eksempelvis på det tværkommunale samarbejde SUS, entreprenørskabsnetværket Ge9, iværksætterkollektivet M28 og Janni Bridstrups udfoldelse af det lokale potentiale for at få Café Den Grønne Gren til at virke optimalt. Udviklingspotentialet En fælles vision triple helix At bygge ovenpå de eksisterende best practices Koblinger og mangel på samme (Triple helix er betegnelsen for samspillet mellem uddannelsesinstitutioner, det offentlige og private virksomheder.) Udviklingspotentialet Vi har under vores analyse og i mødet med menneskerne i det sydfynske og her taler vi både kommunaltansatte, erhvervslivet og entreprenørerne oplevet en ualmindelig stor interesse for at ville udvikle Sydfyn og Øerne til et bemærkelsesværdigt sted i Danmark. Vi har oplevet en vilje, en bevidst- og stolthed over at være fra Sydfyn og Øerne. Derudover har vi i den periode vi har arbejdet sammen med disse mennesker oplevet meget stort engagement på samtlige møder vi har haft og under de interviews vi har gennemført. Vi har oplevet, at så godt som samtlige gerne ville høres og at alle løbende har fulgt op på vores møder. Generelt har der været udvist stor nysgerrighed og interesse. Vi har oplevet en vilje til at skabe og forandre og ikke mindst en passion, der under hele arbejdsprocessen har skinnet igennem. Denne vilje til forandring, skabertrang samt passionen kombineret med Mark Lorentzens udtalelse om Sydfyn og Ærø som et kreativt potentiale bedømmer vi som et godt udgangspunkt for at udvikle området og ad den vej generere vækst. 17

18 En fælles vision Dette kan endvidere understøttes af det faktum, at der er i området findes en del entreprenører, som ligger udenfor opfattelsen af den klassiske entreprenør. Eksempelvis Thomas Sjølander, der broderer applikationer til store Hollywood film eller John fra Øhavets Syltetøj, der er med i alle led af egen produktion. Der er dog også nogle faktorer, der hindrer at det fulde potentiale udvikles. Helt overordnet mangler der en fælles vision for området (dette vil vi komme mere ind på i næste afsnit). Endvidere sidder en del af entreprenørerne og de kommunalt ansatte fast i et lønmodtagermindset, der hindrer mod og handlekraft og dermed også vækst. Derudover ser vi det som nødvendigt, at man på Sydfyn og Øerne giver slip på sit lillebrorsyndrom i forhold til de store byer i Danmark og at man i takt med dette, også opgiver den landsbymentalitet, der i følge flere af de adspurgte, eksisterer i området. Der skal opstå en bevidsthed, hvor hver enkel entreprenør selv skal anerkende sine faglige kompetencer og tage sig betalt derefter. Dette kunne hjælpes på vej gennem anerkendelse fra kommunerne og SUS i form af at lave en strategi om, at man handler lokalt. Som skrevet i foregående afsnit er der behov for en fælles vision for området. Dette er et must, hvis området skal markedsføre sig fælles og ad den vej få en tiltrækningskraft på landets entreprenører og mennesker, der overvejer at flytte til provinsen. Både under interviewene med de kommunalt ansatte og entreprenørerne observerede vi en fælles drøm om at gøre Sydfyn til et attraktivt sted at starte virksomhed. Det kræver som skrevet bare, at denne drøm omsættes til en vision, der kan udføres i praksis. Her vurderer vi, at man i alle sektorerne skal være rede til at give slip på tidligere erfaringer med hinanden. Rydde bordet og starte på en frisk og det kræver også, at hver enkelt formår at tænke ud over egen forståelsesramme. Her skal det nævnes, at mange af entreprenørerne har en klar forestilling om, at kommunerne skal gå forrest. Om end denne forestilling ikke altid kan genkendes hos kommunerne. Så her er det nødvendigt med en ny forventningsafklaring. Men hvis dette sker vurderer vi at potentialet er stort. Det er oplagt at skabe et forum, hvor denne fælles drøm kan omsættes til en vision. Og det er oplagt at lave det som en triple helix konstruktion mellem SUS; Ge9 og de andre entreprenører samt en uddannelsesinstitution. 18

19 At bygge ovenpå det eksisterende Som beskrevet tidligere er det oplagt at bygge videre på alt det gode, der allerede er skabt og eksisterer i området. Et af de dækkede behov mange af entreprenørerne nævnte under analysen var det gode samarbejde mellem erhvervskontorerne og de selvstændige. Specielt de klassiske entreprenører som frisører og håndværkere udtrykte stor tilfredshed med den rådgivning de havde modtaget. Endvidere konkluderede analysen også, at der i den grad stadigvæk er brug for klassiske entreprenørskabskompetencer såsom salg, budgettering, administration og momsindberetning. Derudover kan som tidligere nævnt netværk som Ge9, SUS samarbejdet og iværksætterkollektivet M28 ses som noget allerede skabt, man kan bygge ovenpå. Og vi ser det som oplagt at gå ind at se nærmere på disse best practices i hovedprojektet. Afslutningsvis er det væsentligt at nævne, at der i området efter vores vurdering findes visse entreprenante og innovative fyrtårne, som det ville være oplagt at give opmærksomhed for på den måde bygge videre på det allerede skabte. Vi mener, at disse entreprenører på hver deres måde kunne virke som inspiratorer og pejlemærker for kommende og nuværende entreprenører. Her tænker vi eksempelvis på: Niels Langkilde, Bramstrup Peter Thaisen, Thaisen Hus Lasse Vejrup Ipsen, HybridTech Koblinger og mangel på samme Det som virkeligt springer os i øjnene under denne analyse, er alle de delelementer og gode tiltag kombineret med forandringsvilje, skabertrang og passion, der dog fremstår sporadisk og enkeltstående. Det kan til dels skyldes en manglende fælles bevidsthed og en manglende samlet vision. Der savnes i den grad en helhedstænkning og en kobling mellem de forskellige elementer. Eksemplerne på disse er mange og blev under interviewene nævnt af personer fra samtlige sektorer. Vi observerede og savner en kobling mellem: Erhvervskontorerne og jobcentrene Entreprenøren og de andre entreprenører Den enkelte entreprenør og erhvervslivet De tre sektorer erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, kommunerne Drøm til fælles handling Fastlandet og øerne Beslutningstagerne, kommunerne og entreprenørerne Ovenstående bekræfter vores antagelse om, at der i området mangler et fælles forum eventuelt et dialogrum eller et faciliteret mødested. Endvidere er der et behov for at gentænke begrebet sammenhængskraft. Her ser vi store muligheder i sammenkobling gennem nye netbaserede løsninger som eksempelvis sociale netværk og content management systemer. De har alle på hver deres måde arbejdet ihærdigt på at sætte en ny standard for entreprenører indenfor deres felt. 19

20 20

21 Appendix projektpartnere? Projektet er opstået ud fra et ønske og et samarbejde mellem følgende partnere: SUS: Sydfyns UdviklingsSamarbejde I/S - eller i kort form SUS I/S - er et tværkommunalt samarbejde igangsat af Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner. Formålet med samarbejdet er at udvikle og styrke det sydfynske område gennem fælles strategier og udviklingstiltag. Tanken er, at man ved at løfte i flok, vil kunne markere sig stærkere og bredere i forsøget på at skabe mere vækst i området. Region Syddanmark: Region Syddanmark har et overordnet ansvar for den regionale udvikling og skal løse opgaver, som de nye kommuner ikke selv kan løse hensigtsmæssigt. Dette gælder bl.a. udarbejdelse af udviklingsplaner med vision for regionens udvikling indenfor natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling af udkantsområder og landdistrikter. Kaospiloterne: Kaospiloterne i Århus er en treårig kreativ uddannelse indenfor områderne business design samt projekt- og procesledelse. Kaospiloterne har igennem 17 år uddannet mere end 400 unge og entreprenante forandringsagenter fra alle dele af verden. Ud over deres virke som uddannelsesinstitution, leverer Kaospiloterne kompetenceudvikling, projektledelse og uddannelse til det private og offentlige. Ge9: Ge9 netværket er en sammenslutning af enkeltmandsvirksomheder på Sydfyn, som arbejder kreativt og professionelt indenfor design, kunst, medier, HR, PR, arkitektur og underholdning. Vækstforum Syd: Vækstforum Region Syd er et samlet forum for regional erhvervsudvikling. Her mødes erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder i et stærkt partnerskab for at styrke regionens erhvervsudvikling. 21

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling Panel 1 TOM SOLING Hansen & Soling Strategi og Management 20+ år som virksomhedsleder (har blandt andet skabt mere end 7 virksomheder) har arbejdet 30+ år med fødevarer, som leverandør til det danske og

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost.0, der er et uddannelsesforløb

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost., der er et uddannelsesforløb

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling Panel 1 TOM SOLING Hansen & Soling Strategi og Management 20+ år som virksomhedsleder (har blandt andet skabt mere end 7 virksomheder) har arbejdet 30+ år med fødevarer, som leverandør til det danske og

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Kanselv? selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart Vejle

Kanselv? selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart Vejle Vil Kanselv? selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart Vejle Sådan kommer Skal - skal ikke? Det skal være trygt at være iværksætter. Derfor har syv erhvervskontorer forenet kræfterne

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele.

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele. NOTAT Plankontoret Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk De fynske ønsker til Landsplanredegørelse 2009 Fyn er et vækstområde med mange potentialer vi

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research Hvad gør de i Republikken, LYNfabrikken, the Hub og Spinderihallerne? //INDHOLD /Hvem er de? /Brugerne /Optagelse /Faciliteter /Aktiviteter /Identitet /Hvad kendetegner et vellykket iværksætterhus? /HVEM

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost 1., der er et uddannelsesforløb

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

E R H V E R V S K L U B

E R H V E R V S K L U B E R H V E R V S K L U B FEM GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MED Vi forbinder dygtige mennesker med hinanden Kunst skaber glæde og giver energi Kulturoplevelser skaber vækst og arbejdspladser Brandts udvikler jeres

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder

Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder Thomas Bisballe Projektkonsulent, Københavns Erhvervshus Strategiudvikling Københavns Kommune Iværksætterrådgivning Fremskudt iværksætteri og erhversudvikling

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Nyt center - ét fælles mål Overordnet mål: BRINGE FORSKNINGSBASERET VIDEN I

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Det udvidede klasserum. Vejen til Det udvidede klasserum Projektets formål, indhold og organisering Væsentlige pointer og angrebsvinkler

Det udvidede klasserum. Vejen til Det udvidede klasserum Projektets formål, indhold og organisering Væsentlige pointer og angrebsvinkler Det udvidede klasserum Vejen til Det udvidede klasserum Projektets formål, indhold og organisering Væsentlige pointer og angrebsvinkler Vejen til Det udvidede klasserum Fra kvalitetsprojekt over lærerkompetencer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem.

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. 22. august 2011 Notat og budget: FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. FilmFyn ideen bag FilmFyn er et erhvervsprojekt med formålet at skabe udvikling og

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d.

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d. DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014 Per Krull, ph.d. IVÆRKSÆTTERITRÆNING FOR DESIGNKANDIDATER PÅ DSKD # 01 Baggrund og behov Med et ønske om at hjælpe flere nyuddannede

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Social Innovation og socialt entreprenørskab

Social Innovation og socialt entreprenørskab Social Innovation og socialt entreprenørskab Uddannelseselementer i social innovation og socialt entreprenørskab i en række af VIA s uddannelser. FoU programmer om social innovation Pædagoguddannelsen

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

REG X cafe: Spørgsmål

REG X cafe: Spørgsmål REG X cafe: Spørgsmål 1. Hvordan skaber en klyngefacilitatorværdi for virksomhederne i klyngen (nævn de tre vigtigste faktorer)? 2. Hvad er de 3 vigtigste spørgsmål du stiller en virksomheder/et medlem

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Workshop 2: Handlinger

Workshop 2: Handlinger Workshop 2: Handlinger NYROPSGADE 13, 1. SAL 1602 KØBENHAVN TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Program Klokken 15:00 15:30 Plenum: Opsamling og oversigt Klokken 15:30-16:45 Workshops

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE Velkomst, Lene Lundquist og Birgitte Feldborg Modul 1 Iværksætteri i praksis - forretningsplanen Modul 2 Salgstræning for iværksættere Øvrige elementer Projekt og eksamen Udtalelser

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere