SYDFYN. FREMTIDsFABRIKKEN. Forestil dig at... ..Sydfyn og Øerne var Danmarks kraftcenter for entreprenører?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDFYN. FREMTIDsFABRIKKEN. Forestil dig at... ..Sydfyn og Øerne var Danmarks kraftcenter for entreprenører?"

Transkript

1 FREMTIDsFABRIKKEN SYDFYN Forestil dig at.....sydfyn og Øerne var Danmarks kraftcenter for entreprenører?...sydfyn og Øerne genererede vækst ud af sit kreative potentiale...også du lukkede din indre entreprenør ud?

2 Fremtidsfabrikken Sydfyn Some rights reserved, KaosPiloterne/SUS Illustrationer og layout: Emil Tin /

3 INDHOLD Baggrund Velkommen Behovsanalysens baggrund Hvem deltog? Resultat af behovsanalysen Om analysen Inkubatormiljø Netværk Mentor Økonomi Specifik rådgivning Fælles branding Fagspecifik undervisning Læringsrum og undervisningsform Ønsker fra entreprenørerne til kommunerne Kommunernes ønsker til sig selv Sammenfatning og konklusion Om sammenfatningen Udviklingspotentialet En fælles vision At bygge ovenpå det eksisterende Koblinger og mangel på samme Appendix Projektpartnere Hvem interviewede vi? Metodik v v

4 4

5 Baggrund Velkommen Denne brochure beskriver baggrunden for og resultatet af den behovsanalyse, som Kaospiloterne har lavet på Sydfyn og Øerne i foråret Den kortlægger, hvilke opfyldte behov den enkelte entreprenør har og danner baggrund for det kommende projekt, der indtil videre hedder Fremtidsfabrikken Sydfyn. Vi har valgt at fokusere på de uopfyldte behov, eftersom det er disse projektet gerne på sigt skal opfylde. De opfyldte behov berører vi kort i vores sammenfatning og konklusion. Endvidere påtænker vi at inddrage disse fremover i projektet som best practises mellem entreprenørerne og kommunerne. Fremtidsfabrikken Sydfyn er et projekt og et samarbejde mellem Sydfyns Udviklings Samarbejde, Kaospiloterne, netværket Ge9, Vækstforum Syd og Region Syddanmark. behovsanalysens Baggrund Som en del af projekt Fremtidsfabrikken har projektets partnere i fællesskab besluttet at lave en behovsanalyse, der skal dokumentere, om der er et reelt behov for at udvikle regionens kreative potentiale og ad den vej skabe vækst til gavn for hele denne del af Region Syddanmark. Vi har gennem kvalitative interviews valgt at kortlægge, hvilke opfyldte og uopfyldte behov den enkelte entreprenør har. Dette skal bruges til at tilrettelægge og fokusere hovedprojektet efter de reelle behov og ressourcer der er dels hos entreprenørerne og dels hos kommunerne. Udover denne brochure formidles resultatet også gennem en kortfilm og en powerpoint præsentation, som du kan rekvirere hos organisationskonsulent Gry Guldberg på God læselyst. Mick Cordero & Gry Guldberg, Kaospiloterne 5

6 Hvem deltog? Da det er projektets formål at udvide entreprenørskabsfeltet, har vi under behovsanalysen valgt at interviewe flere forskellige typer entreprenører: Eksempelvis: Traditionelle enkeltpersoners virksomheder f.eks. håndværkere, frisører og arkitekter Kreative enkeltpersoners virksomheder f.eks. organisationskonsulenter, grafikere og designere Netværksbaserede entreprenører f.eks. kontor- og faglige fællesskaber Ledere for virksomheder, der har ekspanderet fra én person til flere medarbejdere. For at få et helhedsperspektiv på behovs- og markedsanalysen og sikre dens validitet valgte vi også at interviewe de mennesker, der til dagligt arbejder med, har indflydelse på og indsigt i de ovennævnte iværksætteres arbejdsliv: Eksempelvis: Endvidere er der flere indikatorer, der i forvejen peger i den retning og viser, at lige netop Sydfyn og Øerne har et stort uudnyttet potentiale i forhold til udvikling af den kreative klasse. Dette understøttes af et forskningsarbejde lavet af Mark Lorentzen fra Copenhagen Business School i 2007, hvor han konkluderer: Svendborg og Sønderborg er udvalgt (til at deltage i forskningsprojektet) på grund af den bemærkelsesværdigt store kreative klasse i disse relativt små byregioner. Også Ærø er udvalgt på denne baggrund, fordi det lille øsamfund har en overraskende stor kreativ klasse. Derudover har der både i tværkommunalt regi (SUS) og på eget initiativ været gjort flere tiltag for at styrke entreprenørernes position. Her kan blandt andet nævnes Kodeks for Iværksætteri, Future Club og netværket G9. Erhvervscheferne Repræsentanterne fra den kommunale iværksætterrådgivning Kommunaldirektører Slutteligt valgte vi også at interviewe: Boblende iværksættere - altså mennesker, der går rundt med en spirende iværksætter i maven. Vi har i alt interviewet syv kommunalt ansatte, 20 entreprenører, én gruppe af iværksættere i et kontorfællesskab samt faciliteret to idégenereringsprocesser for nuværende og kommende iværksættere. Det blev i alt til over 200 sider transskriberet interviews og 5 timers råfilm, der nu er kondenseret ned til dette materiale. 6

7 7

8 Resultat af behovsanalysen Om analysen Herunder præsenterer vi resultatet af behovsanalysen. Det skal for en god ordens skyld understreges, at vi fokuserer på de uopfyldte behov, om gerne skulle danne grundlag for et udviklingspotentiale. Først præsenteres behovene og derefter kommer der en kort sammenfatning. Efter hvert afsnit er der et par refleksive spørgsmål, som gerne skulle generere undren og nye idéer. Vi har sammenfattet behovene i følgende kategorier: Inkubatormiljø Netværk Mentor Økonomi Specifik rådgivning Fælles branding Fagspecifik undervisning Læringsrum og undervisningsform Ønsker fra entreprenørerne til kommunen Kommunenes ønsker til sig selv Vi har under analysen valgt at runde eventuelt skæve tal op eller ned til henholdsvis nærmeste delelige tal med fem. Eksempelvis 43% til 45%. Inkubatormiljø Mere end 80% af alle adspurgte har under behovsanalysen udtrykt ønske om et fælles samlingspunkt for entreprenører på Sydfyn, f.eks. i form af et inkubatormiljø. Dette tager udgangspunkt i, at mange føler sig alene og savner fællesskab og sparring i forhold til deres virke som entreprenører både fagligt og socialt. Ønskerne til et sådant inkubatormiljø er mangesidet, men er karakteriseret ved, at der skal være tale om et sted med en central, fysisk placering, således at dette kan virke som katalysator og inspirationskilde for entreprenørerne i hele regionen. Dog er der splittelse i forhold til, hvor inkubatørmiljøet skal placeres. Svendborg nævnes af 65% som den ideelle placering. Dette hænger dog tydeligvis sammen entreprenørens bopæl. Flere adspurgte nævner, at mobilitet er en mulighed, således at også randområderne som f.eks. Ærø, Langeland og Strynø nås. Mange udtrykker desuden, at de vil være villige til at rejse til f.eks. Svendborg, hvis arrangementet, undervisningen eller tilbuddet har nok tiltrækningskraft. Inkubatormiljøet bør, udover kontorfællesskabsfaciliteter og værksted, have en daglig leder eller stab, der tilbyder rådgivning indenfor det at starte og drive en virksomhed. Derudover har mange et behov for videreuddannelse, hvilket inkubatormiljøet også bør tage højde for. Eksempelvis gennem muligheden for at afvikle arrangementer så som events, workshops og undervisning. 8

9 Netværk Arrangementerne i inkubatormiljøet bør være åbne for alle, men hvis man skal have en kontorplads, bør dette være præget af en vis eksklusivitet, f.eks. igennem en udvælgelsesproces. Det skal kun være folk der virkelig brænder for det, som skal være der, så stedet på den måde kan fungere som en katalysator, en kreativ kravlegård og en inspirationskilde for andre iværksættere. Mange af de adspurgte nævner inspirationskilder som Stjerneskibet i Odense, Lynfabrikken i Århus, Republikken i København og The Hub ude i verden. (The Hub er et globalt netværk af entreprenører, der igennem kontorfællesskaber rundt om i verden arbejder dels på egne projekter, dels på at løse fælles opgaver. Læs mere på Vi har skabt et lille inkubatormiljø her i Svendborg, for vi havde alle et behov for faglig sparring og et socialt netværk. Det er trods alt lettere at idéudvikle, når man er mere end én. Thomas Sjølander, Sjølander Embroidery, kostumebroderi til film & teater 75% af alle adspurgte udtrykker et behov for at mødes og skabe netværk med andre entreprenører. Dette grunder i dels et socialt behov, men i lige så høj grad ud fra et kommercielt synspunkt så som at opdyrke nye kunder og møde potentielle samarbejdspartnere ud fra devisen sammen er vi stærkere. Andelstanken er nærliggende. Udveksling af erfaringer og kompetenceudvikling nævnes også som vigtige faktorer i forhold til at møde andre entreprenører. Mange entreprenører på Sydfyn har kun begrænset kendskab til hinanden, og har derfor ofte oplevelsen af at skulle opfinde den dybe tallerken igen og igen, selvom der måske er andre i deres nærområde, der har gjort sig lignende erfaringer tidligere. Netværket kan tage sit udgangspunkt i inkubatormiljøet som nævnt tidligere, men det nævnes også at dette kan udvides til også at omfatte en virtuel mødeplads, f.eks. et website med sociale netværksegenskaber. Man kan ikke beregne sig til innovation det sker nemlig, når mennesker mødes. Niels Langkilde, godsejer og entreprenør Bramstrup-Midtfyn 9

10 Mentor Behovet for seniorvejledning eller mentoring er udtalt hos en høj andel af de adspurgte. At kunne drøfte sin virksomhed med en person, der har mange års erfaring indenfor samme eller et lignende fagområde, nævnes af mange som noget der kunne have gjort opstartsfasen lettere. Dette behov bekræftes ved, at en del selv har fundet sig en mentor eller har brugt den kommunale erhvervsrådgivning som sparringspartner. Det nævnes også, at mentoren udover fagspecifik rådgivning og sparring kunne hjælpe med at navigere i forhold til regler fra kommunen og Skat. Personlige spørgsmål i forhold til egne udfordringer eksempelvis, hvordan man takler en dagligdag med familie osv. som entreprenør, nævnes også som noget en mentor ville kunne hjælpe med. Dog udtrykkes der blandt mange adspurgte også en vis opgivenhed i forhold til det at kunne få en mentor, da opfattelsen generelt er, at succesfulde virksomhedsledere og entreprenører har for travlt til at ville/ kunne hjælpe. Jeg var så heldig at få Lars Hermann - direktør for FilmFyn - som mentor. Og det er helt sikkert det vigtigste, der er sket for min virksomhed! Desirèe Lenzberg, Bandit Productions Økonomi En af de helt store udfordringer for potentielle eller nystartede entreprenører er af økonomisk karakter. Mange tvivler på om de kan få økonomien til at hænge sammen, og om deres virksomhed kan generere et overskud tilsvarende deres tidligere indkomst som lønmodtager. 60% af interviewpersonerne udtrykker derfor et ønske om flere støtte- eller lånemuligheder for entreprenører på Sydfyn. Dette kan være i form af opstarthjælp, som f.eks. iværksætterklippekortet, der fandtes fra , skatteudtagelse eller statsgaranterede iværksætterlån. Muligheden for at kunne få en overførselsindkomst som f.eks. dagpenge i opstartsfasen nævnes som en mulighed. På Ærø nævner 95% af alle adspurgte færgeprisen som en stor hindring for vækst af deres virksomhed, både i forhold til transport af varer og kunder (turister). Det er et problem for et område, hvor vækstpotentialet ligger i turisme, at det er vanskeligt at låne penge til hotel og restaurationsbranchen på landsplan. Anne Mette Wandsøe, Turist- og Erhvervsforeningen Langeland. 10

11 Specifik rådgivning At starte egen virksomhed kræver en vifte af forskelligartede kompetencer, og det er kun få entreprenører, der mestrer dem alle fuldt ud. Der findes derfor et udtalt behov hos de adspurgte på Sydfyn for specifik rådgivning inden for områder som økonomi, administration, ansættelser og støttemuligheder. Budgettering, prissætning og administration nævnes af 80% som områder de har behov for hjælp med. Mange får i dag hjælp fra en revisor til bogføring, men en mere grundlæggende rådgivning i forhold til drift og administration af virksomheden efterspørges. De af de adspurgte som har eller har haft brug for ansatte, savner rådgivning i forhold til, hvordan man ansætter og afskediger folk. Dette gælder i forhold til, hvilke regler der gælder (APV rådgivning), de økonomiske aspekter og ikke mindst, hvordan man griber det an ledelsesmæssigt pludselig at være flere om at drive virksomheden. Hjælp til at søge støtte som f.eks. EU-midler eller hos fonde efterspørges også, ligesom flere nævner juridisk bistand som ønskværdig. Det ønskes, at rådgivningen skal være så fleksibel som mulig. Ofte har entreprenøren travlt i dagtimerne med at drive virksomheden, så der findes et udtalt behov for at kunne søge hjælp om aftenen og i weekender. Det ønskes, at rådgiveren gerne må have egen erfaring som entreprenør, sådan at vedkommende kan relatere til de konkrete udfordringer entreprenøren står overfor. Hvis der er noget rådgiveren ikke ved, skal vedkommende være indstillet på at undersøge sagen, og vende tilbage med svar. Rådgiveren må gerne have en coachende funktion, så det på den måde sikres, at der kan indgås en aftalte mellem entreprenøren og rådgiveren, som gør, at entreprenøren selv tager ansvar for at undersøge eller løse de ting, der aftales med coachen. En slags hjælp til selvhjælp. Havde det ikke været for alle de gode mennesker i Bregninge og min familie, havde det aldrig lykkedes. Jeg har arbejde til mindst to, men jeg gør det hele selv Janni Bidstrup, Hotel- og caféejer, Den grønne Gren, Ærø 11

12 Fælles branding Der bliver generelt ytret ønske om en fælles profil for entreprenører på Sydfyn og Øerne, da mange har den opfattelse at deres virksomhed vil stå stærkere, hvis de bliver profileret sammen med andre. Dette gælder både i forhold til at tiltrække kunder, samarbejdspartnere og ikke mindst nye entreprenører. Der nævnes at et inkubatormiljø også vil kunne bruges som showroom for Sydfynske og Øernes entreprenører og deres produkter, ligesom et fælles website vil kunne bruges som vindue udadtil. Sydfyn og Øerne bør som region markedsføre sig inden for få, specifikke områder, således at Sydfyn og Øerne, derigennem også differentierer sig fra de øvrige regioner. Her nævnes de kreative industrier og bæredygtighed som muligheder. Afholdelse af events af (inter)national kaliber nævnes af flere som en mulighed for at styrke Sydfyns brand dermed også områdets tiltrækningskraft. Det fremgår, at de adspurgte for manges vedkommende bærer præg af et vis form for lillebrorsyndrom i forhold til større byer som Odense, Århus og København. En styrket, fælles branding af Sydfyn vil på denne måde også bidrage til at styrke selvværdsfølelse for entreprenørerne på Sydfyn og Øerne. Fagspecifik undervisning 95% af alle de adspurgte entreprenører udtrykker et stort behov for fagspecifik undervisning. De tre største behov drejer sig dels om entreprenørens mindset, økonomisk forståelse samt administration og IT. 70 % af de interviewede havde et behov for en ny tilgang til entreprenørskab. De gav udtryk for, at de ønskede undervisning i skiftet fra lønmodtager til selvstændig. Overgangen fra reaktiv til proaktiv. Endvidere oplevede en fjerdedel, at det i den grad også handler om et opgør med den landsbymentalitet, der ifølge de adspurgte findes i området. I den fagspecifikke undervisning indenfor entreprenørens mindset ønskes følgende emner: Værdibaseret og personligt lederskab (selvbevidsthed) Risk-taking tilgang til muligheder Idégenerering Produkt- og forretningsudvikling Proaktivitet og handlingskompetence 12

13 Læringsrum og undervisningsform 60% af de adspurgte vil gerne undervises i økonomisk forståelse og under dette indgår fagspecifik undervisning i: Salg Prissætning Økonomisk udviklingspotentiale Budget- og forretningsforståelse Markedsføring og personlig branding Det tredje store behov går på fagspecifik undervisning vedrørende administration og IT. Her har 45% af de adspurgte efterlyst undervisning i: Administration Løn Moms Eksempelvis blev det af tre personer foreslået, at kommunerne og Told & Skat et vist antal gange om året holder informationsmøder, hvor de oplyser om de sidste nye regler og ændringer, som påvirker entreprenørerne. Til sidst skal det nævnes, at samtlige adspurgte på Ærø udtrykte et stort behov for, at den fagspecifikke undervisning blev tilbudt på øen for at sikre deltagelse og lokal forankring og udvikling. Hvis man skal lave en ny entreprenørskabsuddannelse, så skal den handle om mod. At være risk-taking - og bare få tingene gjort. Det er vigtigt at kunne som selvstændig. Jens Aage Christensen, Direktør Hammerum Stainless A/S Langeland Cirka halvdelen af de adspurgte efterlyste en gentænkning af dels undervisningsformen og læringsrummet på de nuværende entreprenørskabsuddannelser. En stor del af de adspurgte så en stor fordel i at kombinere den nuværende uddannelse med en uddannelse, der fokuserer på helhedstænkning og eventuelt i kombination med en coachende og proaktiv tilgang. For eksempel blev der foreslået en alternativ tilgang til den traditionelle forretningsplan et ønske om at entreprenøren mødes, der hvor vedkommende er. For at skabe et vist commitment og et højt fagligt niveau foreslog både adspurgte i kommunalt og selvstændigt regi, at uddannelsen skal være eksklusiv og at der eventuelt kunne være en udvælgelsesproces eller samtale for at kunne følge undervisningen. Endvidere mente 20% at uddannelsen skulle koste penge for at sikre commitment. Yderligere ønskede 40% af de interviewede, at der kunne være en vis fleksibilitet i uddannelsen. Det blev foreslået, at den kunne forløbe i forskellige tempi eller i forskellige former eksempelvis ugekurser, én månedlig undervisningsweekend, åbne faciliterede workshops samt inspirationsforedrag. Derudover foreslog 25% af de adspurgte, at entreprenørskabsuddannelse burde starte i folkeskolen og én enkelt nævnte vigtigheden af at møde de unges behov for kreative kurser, der kan føre til at starte egen virksomhed. 13

14 Eksklusiviteten kan bestå i, at den faglige overlægger er så tilpas høj, og at vi på den måde adskiller os fra andre entreprenørskabsuddannelser og miljøer. Vi skal turde stille krav til den enkelte entreprenør, så vedkommende kan gå helhjertet, klarsynet og engagerede ind i dette projekt. Helge Padegaard, Erhvervskontoret Svendborg Ønsker fra entreprenørerne til kommunerne Der er tre overordnede ønsker og et enkelt mindre ønske, der skinner igennem, når vi analyserer de behov entreprenørerne har til kommunerne. De fire ønsker er: Et proaktivt mindset Anerkendelse Synlighed af kommunens tilbud Redesign af services Primært mener 50% af de adspurgte, at kommunerne savner et proaktivt mindset. De efterlyser blandt andet, at kommunerne selv henvender sig til de spirrende entreprenører, når de registrerer sig hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. De savner kommunerne som en professionel og visionær sparringspartner. Endvidere ville et entreprenant mindset hos de kommunale være at ønske. Der efterlyses helhedstænkning og mod som kompetencer hos dels erhvervscentrerne og kommunalpolitikerne. Sekundært savner 45% af entreprenørerne anerkendelse fra kommunen. De ville ønske, at kommunerne brugte de succesfulde entreprenører til branding. Endvidere ønskes der en anerkendelse af mangfoldigheden i entreprenørskabsbegrebet. Ifølge de adspurgte er der behov for at have en forståelse for, at forskellige typer entreprenører har forskellige behov som alle burde imødekommes af erhvervscentrene. Der efterlyses en gentænkning af dels indholdet på iværksætterkurserne samt, hvilken tilgang der vælges til de forskellige typer entreprenører. Eksempelvis en coachende tilgang til entreprenøren eller fokus på social innovation. For det tredje udtrykker 40% af de adspurgte, at de oplever, at kommunerne har noget at tilbyde entreprenørerne, men at de savner synlighed af de tilbud som kommunen har. De savner tydelig kommunikation og enkelte ville ønske, at kommunerne kommunikerede direkte til entreprenørerne. Dette udvides med, at det er uklart, hvilke EU/regionale udviklingsstøttemuligheder, der findes for entreprenører. Slutteligt er der et behov for, at erhvervscentrene designer deres services med udgangspunkt i kundernes (entreprenørernes) virkelighed. Eksempelvis nævnes skæve åbningstider, et mobilt erhvervscenter som kommer på besøg hos entreprenøren eller en iværksætterskadestue i Svendborg. Tænk hvis der fandtes en iværksætterskadestue, som man kunne henvende sig til, når alverdens formularer virker uoverskuelige i de sene aftentimer. Torben Midtgaard, K & B Maskinfabrikken Fyn 14

15 Kommunernes ønsker til sig selv Kommunerne har helt overordnet et behov for at have en ny strategi for entreprenørskab. Der efterlyses nye offentlige tiltag, der skal sikre, at der er grobund for og tiltrækningskraft til - entreprenørerne. Det understøttes med behovet for en definition af den gode iværksætter. En sådan fælles strategi og de nævnte tiltag udløser et behov for flere økonomiske ressourcer til erhvervscentrene samt efteruddannelse af det nuværende personale. Her nævnes uddannelse i mod, innovativt lederskab samt proaktivitet. Slutteligt savnes der et helhedstænkende samarbejde mellem erhvervskontorerne og jobcentrene. 15

16 16

17 Sammenfatning og konklusion Om sammenfatningen Vi vil i nedenstående afsnit først sammenfatte de behov, vi har analyseret os frem til. Samtidigt vil vi overordnet konkludere, hvor vi ser, at udfordringerne ligger, hvis man skal folde det fulde potentiale ud på Sydfyn og Øerne og give Projekt Fremtidsfabrikken gode vækstbetingelser. Afsnittet kommer til at indeholde følgende afsnit: Vi har i flere sammenhænge observeret, at menneskene på Sydfyn og Øerne på eget initiativ har skabt det, som de gerne vil have. Her tænker vi eksempelvis på det tværkommunale samarbejde SUS, entreprenørskabsnetværket Ge9, iværksætterkollektivet M28 og Janni Bridstrups udfoldelse af det lokale potentiale for at få Café Den Grønne Gren til at virke optimalt. Udviklingspotentialet En fælles vision triple helix At bygge ovenpå de eksisterende best practices Koblinger og mangel på samme (Triple helix er betegnelsen for samspillet mellem uddannelsesinstitutioner, det offentlige og private virksomheder.) Udviklingspotentialet Vi har under vores analyse og i mødet med menneskerne i det sydfynske og her taler vi både kommunaltansatte, erhvervslivet og entreprenørerne oplevet en ualmindelig stor interesse for at ville udvikle Sydfyn og Øerne til et bemærkelsesværdigt sted i Danmark. Vi har oplevet en vilje, en bevidst- og stolthed over at være fra Sydfyn og Øerne. Derudover har vi i den periode vi har arbejdet sammen med disse mennesker oplevet meget stort engagement på samtlige møder vi har haft og under de interviews vi har gennemført. Vi har oplevet, at så godt som samtlige gerne ville høres og at alle løbende har fulgt op på vores møder. Generelt har der været udvist stor nysgerrighed og interesse. Vi har oplevet en vilje til at skabe og forandre og ikke mindst en passion, der under hele arbejdsprocessen har skinnet igennem. Denne vilje til forandring, skabertrang samt passionen kombineret med Mark Lorentzens udtalelse om Sydfyn og Ærø som et kreativt potentiale bedømmer vi som et godt udgangspunkt for at udvikle området og ad den vej generere vækst. 17

18 En fælles vision Dette kan endvidere understøttes af det faktum, at der er i området findes en del entreprenører, som ligger udenfor opfattelsen af den klassiske entreprenør. Eksempelvis Thomas Sjølander, der broderer applikationer til store Hollywood film eller John fra Øhavets Syltetøj, der er med i alle led af egen produktion. Der er dog også nogle faktorer, der hindrer at det fulde potentiale udvikles. Helt overordnet mangler der en fælles vision for området (dette vil vi komme mere ind på i næste afsnit). Endvidere sidder en del af entreprenørerne og de kommunalt ansatte fast i et lønmodtagermindset, der hindrer mod og handlekraft og dermed også vækst. Derudover ser vi det som nødvendigt, at man på Sydfyn og Øerne giver slip på sit lillebrorsyndrom i forhold til de store byer i Danmark og at man i takt med dette, også opgiver den landsbymentalitet, der i følge flere af de adspurgte, eksisterer i området. Der skal opstå en bevidsthed, hvor hver enkel entreprenør selv skal anerkende sine faglige kompetencer og tage sig betalt derefter. Dette kunne hjælpes på vej gennem anerkendelse fra kommunerne og SUS i form af at lave en strategi om, at man handler lokalt. Som skrevet i foregående afsnit er der behov for en fælles vision for området. Dette er et must, hvis området skal markedsføre sig fælles og ad den vej få en tiltrækningskraft på landets entreprenører og mennesker, der overvejer at flytte til provinsen. Både under interviewene med de kommunalt ansatte og entreprenørerne observerede vi en fælles drøm om at gøre Sydfyn til et attraktivt sted at starte virksomhed. Det kræver som skrevet bare, at denne drøm omsættes til en vision, der kan udføres i praksis. Her vurderer vi, at man i alle sektorerne skal være rede til at give slip på tidligere erfaringer med hinanden. Rydde bordet og starte på en frisk og det kræver også, at hver enkelt formår at tænke ud over egen forståelsesramme. Her skal det nævnes, at mange af entreprenørerne har en klar forestilling om, at kommunerne skal gå forrest. Om end denne forestilling ikke altid kan genkendes hos kommunerne. Så her er det nødvendigt med en ny forventningsafklaring. Men hvis dette sker vurderer vi at potentialet er stort. Det er oplagt at skabe et forum, hvor denne fælles drøm kan omsættes til en vision. Og det er oplagt at lave det som en triple helix konstruktion mellem SUS; Ge9 og de andre entreprenører samt en uddannelsesinstitution. 18

19 At bygge ovenpå det eksisterende Som beskrevet tidligere er det oplagt at bygge videre på alt det gode, der allerede er skabt og eksisterer i området. Et af de dækkede behov mange af entreprenørerne nævnte under analysen var det gode samarbejde mellem erhvervskontorerne og de selvstændige. Specielt de klassiske entreprenører som frisører og håndværkere udtrykte stor tilfredshed med den rådgivning de havde modtaget. Endvidere konkluderede analysen også, at der i den grad stadigvæk er brug for klassiske entreprenørskabskompetencer såsom salg, budgettering, administration og momsindberetning. Derudover kan som tidligere nævnt netværk som Ge9, SUS samarbejdet og iværksætterkollektivet M28 ses som noget allerede skabt, man kan bygge ovenpå. Og vi ser det som oplagt at gå ind at se nærmere på disse best practices i hovedprojektet. Afslutningsvis er det væsentligt at nævne, at der i området efter vores vurdering findes visse entreprenante og innovative fyrtårne, som det ville være oplagt at give opmærksomhed for på den måde bygge videre på det allerede skabte. Vi mener, at disse entreprenører på hver deres måde kunne virke som inspiratorer og pejlemærker for kommende og nuværende entreprenører. Her tænker vi eksempelvis på: Niels Langkilde, Bramstrup Peter Thaisen, Thaisen Hus Lasse Vejrup Ipsen, HybridTech Koblinger og mangel på samme Det som virkeligt springer os i øjnene under denne analyse, er alle de delelementer og gode tiltag kombineret med forandringsvilje, skabertrang og passion, der dog fremstår sporadisk og enkeltstående. Det kan til dels skyldes en manglende fælles bevidsthed og en manglende samlet vision. Der savnes i den grad en helhedstænkning og en kobling mellem de forskellige elementer. Eksemplerne på disse er mange og blev under interviewene nævnt af personer fra samtlige sektorer. Vi observerede og savner en kobling mellem: Erhvervskontorerne og jobcentrene Entreprenøren og de andre entreprenører Den enkelte entreprenør og erhvervslivet De tre sektorer erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, kommunerne Drøm til fælles handling Fastlandet og øerne Beslutningstagerne, kommunerne og entreprenørerne Ovenstående bekræfter vores antagelse om, at der i området mangler et fælles forum eventuelt et dialogrum eller et faciliteret mødested. Endvidere er der et behov for at gentænke begrebet sammenhængskraft. Her ser vi store muligheder i sammenkobling gennem nye netbaserede løsninger som eksempelvis sociale netværk og content management systemer. De har alle på hver deres måde arbejdet ihærdigt på at sætte en ny standard for entreprenører indenfor deres felt. 19

20 20

21 Appendix projektpartnere? Projektet er opstået ud fra et ønske og et samarbejde mellem følgende partnere: SUS: Sydfyns UdviklingsSamarbejde I/S - eller i kort form SUS I/S - er et tværkommunalt samarbejde igangsat af Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner. Formålet med samarbejdet er at udvikle og styrke det sydfynske område gennem fælles strategier og udviklingstiltag. Tanken er, at man ved at løfte i flok, vil kunne markere sig stærkere og bredere i forsøget på at skabe mere vækst i området. Region Syddanmark: Region Syddanmark har et overordnet ansvar for den regionale udvikling og skal løse opgaver, som de nye kommuner ikke selv kan løse hensigtsmæssigt. Dette gælder bl.a. udarbejdelse af udviklingsplaner med vision for regionens udvikling indenfor natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling af udkantsområder og landdistrikter. Kaospiloterne: Kaospiloterne i Århus er en treårig kreativ uddannelse indenfor områderne business design samt projekt- og procesledelse. Kaospiloterne har igennem 17 år uddannet mere end 400 unge og entreprenante forandringsagenter fra alle dele af verden. Ud over deres virke som uddannelsesinstitution, leverer Kaospiloterne kompetenceudvikling, projektledelse og uddannelse til det private og offentlige. Ge9: Ge9 netværket er en sammenslutning af enkeltmandsvirksomheder på Sydfyn, som arbejder kreativt og professionelt indenfor design, kunst, medier, HR, PR, arkitektur og underholdning. Vækstforum Syd: Vækstforum Region Syd er et samlet forum for regional erhvervsudvikling. Her mødes erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder i et stærkt partnerskab for at styrke regionens erhvervsudvikling. 21

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Ved Anne Mette Wandsøe Turist og erhvervsdirektør samt LAG koordinator for LAG Langeland Baggrund Tilflytter

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Du hjælper dit erhvervsliv til vækst. Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt

Du hjælper dit erhvervsliv til vækst. Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du hjælper dit erhvervsliv til vækst Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder

Læs mere

Du hjælper dit erhvervsliv til vækst. Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt

Du hjælper dit erhvervsliv til vækst. Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du hjælper dit erhvervsliv til vækst Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Du hjælper dit erhvervsliv til vækst. Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt

Du hjælper dit erhvervsliv til vækst. Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du hjælper dit erhvervsliv til vækst Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder

Læs mere

27-04-2012. Informationsmøde om Boost Sydfyn 1.1 April 2012

27-04-2012. Informationsmøde om Boost Sydfyn 1.1 April 2012 Informationsmøde om Boost Sydfyn 1.1 April 2012 1 F r e m t i d s f a b r i k k e n S y d f y n Initiativtager og projektejer er SUS nu Udvikling Fyn Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø EU Socialfond

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Fremtidsfabrikken Sydfyn. SUS I/S (Sydfyns UdviklingsSamarbejde) Abildvej 5B, 2. th. Ebbe Lund Svendborg. I/S CVR-nr.

Fremtidsfabrikken Sydfyn. SUS I/S (Sydfyns UdviklingsSamarbejde) Abildvej 5B, 2. th. Ebbe Lund Svendborg. I/S CVR-nr. Bilag 26 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 12.525.267 kr. 11.679.012 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen Medlemsfordele Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør Anne Mette Wandsøe, der sammen med 2-3

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research Hvad gør de i Republikken, LYNfabrikken, the Hub og Spinderihallerne? //INDHOLD /Hvem er de? /Brugerne /Optagelse /Faciliteter /Aktiviteter /Identitet /Hvad kendetegner et vellykket iværksætterhus? /HVEM

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd.

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd. Fyn samarbejder 5 FYN samarbejder Vi vil udvikle den fynske byregion til en aktiv del af den østdanske storbyregion Vi vil give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Evaluering af virksomhedsindsats

Evaluering af virksomhedsindsats Stab og Udvikling Dato: 20. juli 2016 Evaluering af virksomhedsindsats Erhverv i Ballerup Kommune har i løbet af de seneste par år gennemført to større brugerundersøgelser vedrørende Ballerup Kommunes

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Fælles høringssvar til Regional UdviklingsPlan 29. februar 2008

Fælles høringssvar til Regional UdviklingsPlan 29. februar 2008 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Kultur og planlægning Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Fax: 62 21 18 05 svendborg@svendborg.dk www.svendborg.dk Fælles høringssvar til Regional

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN Bliv medlem af C4 det betaler sig Relationer skaber værdi og bedre bundlinje. Et medlemskab af C4 giver dig og din virksomhed adgang til at skabe nye relationer og mere forretning

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009 Branding af FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 26.02.2009 PROGRAM Branding af hvad og hvorfor? Holdninger Hvad gør kommunerne omkring jer? Forslag til brandgrundlag Den gode historie hvem skal fortælle den og hvor

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Det udvidede klasserum. Vejen til Det udvidede klasserum Projektets formål, indhold og organisering Væsentlige pointer og angrebsvinkler

Det udvidede klasserum. Vejen til Det udvidede klasserum Projektets formål, indhold og organisering Væsentlige pointer og angrebsvinkler Det udvidede klasserum Vejen til Det udvidede klasserum Projektets formål, indhold og organisering Væsentlige pointer og angrebsvinkler Vejen til Det udvidede klasserum Fra kvalitetsprojekt over lærerkompetencer

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Kanselv? selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart Vejle

Kanselv? selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart Vejle Vil Kanselv? selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart Vejle Sådan kommer Skal - skal ikke? Det skal være trygt at være iværksætter. Derfor har syv erhvervskontorer forenet kræfterne

Læs mere

ÜBERHYPERTYPER. til DIN virksomhed

ÜBERHYPERTYPER. til DIN virksomhed 2 til DIN virksomhed ÜBERHYPERTYPER STRØMSTYRKE til DIN virksomhed Strømstyrke er titlen på et 9 måneders kompetenceudviklingsforløb for kreative iværksættere, der har været i gang i 1-3 år HVAD er Strømstyrke

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Energi til DIN virksomhed

Energi til DIN virksomhed Energi til DIN virksomhed STRØM ÆRØ Energi til din virksomhed STRØM ÆRØ er titlen på et 6 måneders kompetenceudviklingsforløb for kreative iværksættere på Ærø, der har været i gang i 0-4 år HVAD er STRØM

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

BLIV EN DEL AF BRANDTS

BLIV EN DEL AF BRANDTS BLIV EN DEL AF BRANDTS Forside: Anette Harboe Flensburg, udsnit af maleriet At bygge rum der ikke findes ll www.anettehflensburg.dk På Brandts er vi sammen med vores erhvervspartnere i gang med at skabe

Læs mere

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen Udarbejdet af Lars Huge Metode 377 inviteret og rykker én gang pr. e-mail 62 svar Svarprocent 16,4 % 2 Analysemodel Key metrics Samlet tilfredshed Loyalitet

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling Panel 1 TOM SOLING Hansen & Soling Strategi og Management 20+ år som virksomhedsleder (har blandt andet skabt mere end 7 virksomheder) har arbejdet 30+ år med fødevarer, som leverandør til det danske og

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost.0, der er et uddannelsesforløb

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere