Vor Frue Sogn. Svendborg April Maj Juni Juli Magnolien blomstrer ved Vor Frue kirke Foto: Leon Torp Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vor Frue Sogn. Svendborg April Maj Juni Juli 2012. Magnolien blomstrer ved Vor Frue kirke Foto: Leon Torp Nielsen"

Transkript

1 Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2012 Magnolien blomstrer ved Vor Frue kirke Foto: Leon Torp Nielsen 1

2 E n d e l i g... forår og lyse dage men mest vil jeg fortælle, at nu er der endelig kommet en bog om Vor Frue kirke i serien Danmarks Kirker. En serie, der er udarbejdet og udgivet af Nationalmuseet. Den er til salg hos byens boghandlere, kan købes på nettet og bliver tilgængelig i digital form på hjemmesiden Jeg har til gode at nærlæse den, men det 1. blik var en stor glæde. Flot opsætning, mange billeder, og jeg ved, at der er flere interessante nyheder vi har fået nogle af nyhederne undervejs. I år er det så blevet Gitte Meyer Jørgensens tur til at få bevilliget studieorlov i 3 måneder. Formodentlig til efteråret, men det skal passe ind i provstiets plan for vikardækning. Der er 3 præster her i området, der skal på studieorlov i Jeg regner med at kende den præcise periode i løbet af april måned, se hjemmesiden. Der vil navnet på vikaren også blive offentliggjort. I rådet er det tid for regnskab 2011 og budget Regnskabet er tilfredsstillende, der er et lille overskud i forhold til budgettet. En del af overskuddet stammer fra kirkeværgens stramme styring af håndværkerudgifter i forbindelse med bygningernes vedligeholdelse. Mange lyse aprilhilsner Der er sket en udskiftning i menig- Inge Moritzen formand for hedsrådet. Lene menighedsrådet Bønnelykke og Victoria Damm er indtrådt i rådet i løbet af dette kirkeår. Jens Blicher og John Aagaard Larsen har valgt at udtræde. Og der er ikke præmie for at gætte, hvilken bog, som jeg har valgt som afskedsog takkegave Studieorlov Jeg har tufået tfå bevilget iedieorlo studieorlov i 2012 og regner med, at den skal afholdes i efteråret. t. Der bliver indsat en vikar, som varetager mit embede i denne periode. e. Vi har ikke på værende tidspunkt fået navn på den præst, der skal overtage arbejdet i nu- sognet. Jeg glæder mig til at få tid og ro til at kunne fordybe mig gito emner, som jeg har stor interesse for. I studieperioden skal jeg således beskæftige mig med følgende emner: 1. Forholdet mellem stat og kirke set fra både et historisk og et nutidigt perspektiv, herunder: De teologiske tanker bag biskoppen og politikeren D.G. Monrads forarbejder til Grundloven. Hvad vil en adskillelse af stat og kirke betyde for kirkens fremtid? 2. Præsters tavshedspligt og oplysningspligt i forbindelse med bisættelser og begravelser, kirkelige handlinger og generelt i det daglige arbejde. Herunder en præcisering af retsregler og praksis. Jeg vil gerne ønske alle i sognet et rigtig dejligt forår og en varm og solrig sommer! Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen 2

3 Kirken og de fattige og syge I Kirkens Korshærs store jubilæumsår er det yderst relevant at spørge til kirkens forhold til de svageste i samfundet i dag. Næstekærlighed er en kristen grundlov. Ikke én gang hører vi Jesus gå forbi et nødlidende menneske; ikke én gang siger han nej til et menneske, der beder om hans hjælp. Lignelsen om den barmhjertige samaritaner taler rent til samvittigheden om det at gå forbi, og det at standse op og give et medtaget menneske en hjælpende hånd. Gå hen og gør ligeså!, sagde Jesus. Denne opfordring til gentagelse har ekko af dåbsbefaling og nadverindstiftelse. De første kristne delte alt imellem sig, og Paulus opfordrer igen og igen de nye kristne menigheder til at samle ind og sende penge til de fattige i Jerusalem. Indsamling til nødlidende har lige siden været en fast del af søndagsgudstjenesten. Her skabes et fællesskab, et bånd, mellem den der giver og den, der modtager. Og det er ikke altid til at sige hvem, der giver eller får mest! Kirken har fra de ældste tider været forpligtet på at hjælpe sultne og syge, enker og fattige. I middelalderen var det kirken, der gennem klostre og fattighjælp i sognet udgjorde et socialt sikkerhedsnet. Efter reformationen blev klostrene nedlagt, og kirkens midler blev begrænsede, så syge- og fattigforsorgen blev i stigende grad byens og senere kommunens forpligtigelse. I 1872 blev arbejdsanstalten Viebæltegård bygget. Her blev også bygget et kapel, så fattiglemmerne ikke længere skulle sidde side om side med borgerskabet i Vor Frue kirke. Det betød, at de fattige blev usynlige for menigheden. Præsten opretholdt kontakten gennem gudstjenester i kapellet og som tilsynsmyndighed, men også dette kirkelige bindeled gled med tiden ud. Og kirken lod det ske! Det er desværre et mønster, vi har set gentage sig på mange områder. Det er over hundrede år siden, at Folkekirken har stået for et egentligt socialt arbejde. Heldigvis har kirken til alle tider haft ildsjæle, som på frivillig basis eller gennem kristne organisationer stadig gør en væsentlig forskel. Folkekirkens Nødhjælp står parat med international katastrofehjælp og langsigtede genopbygningsprogrammer. På gadeplan har vi her i Svendborg bl.a. Frelsens Hær på Lundevej og Kirkens Korshær i Ørkildsgade. Mad og tøj, varme og medmenneskelighed er den opgave, der her løses dagligt på fællesskabets vegne. Van Gogh: Den Barmhjertige samaritaner I Vor Frue kirke støttes gennem indsamlinger både et internationalt og det lokale hjælpearbejde. Det er ikke store beløb, der kommer ind, men alt tæller. Kirkens Korshær gør et stort socialt arbejde i Vor Frue sogn, og præster og menighedsråd har en god og tæt kontakt hertil. Menighedsplejen i Vor Frue sogn er nu hovedsagelig blevet en julehjælpskasse. De indsamlede penge har de sidste år været suppleret med midler fra et legat. Dette udløber i år. Det er derfor et åbent spørgsmål til os alle i Vor Frue sogn, om der findes gode idéer og kræfter til arrangementer og indsamlinger, der kan bidrage til julehjælpens fortsatte eksistens. Det er ikke kun et spørgsmål til vores sociale samvittighed. Det er også et spørgsmål om vores selvforståelse som kirke i et sogn med mange på minimums levevilkår. Sognepræst Anne-Grete Thestrup 3

4 Økumenisk kirkevandring Økumenisk kirkevandring Palmesøndag d. 1. april kl Vi har lang og god tradition for at gå på besøg hos nogle af vore kristne nabokirker lige før påske. Det sker for at markere enheden i vor kristne tro, men også for at mødes i den forskellighed, som vore kirkers historie og tradition er udtryk for. I år begynder vi kl i Baptistkirken i Pjentemøllestræde. Efter en kort påskeandagt vandrer vi til Kedelsmedstræde, hvor Sydfyns Frimenighed tager imod os i Adventistkirken. Herfra vandrer vi til Vor Frue kirke, hvor der først er andagt og derefter kaffebord i menighedshuset. Alle er velkomne! Kirkens Korshærs jubilæum Torsdag d. 19. april kl Svendborg Økumeniske Komité Stillegudstjeneste Onsdag d. 25. april kl Den 19. april fejrer vi i Svendborg Kirkens Korshærs 100-års jubilæum og 25-års jubilæet for det lokale korshærsarbejde. Kl Reception i Vor Frue menighedshus, Frue Kirkestræde 4. Kl Musikgudstjeneste i Vor Frue kirke med korshærspræst Peder Thyssen og band, bestående af fire brugere af varmestuen i Odense. Alle er velkomne. I år er det 25 år siden, at den første genbrugsbutik og den første lille varmestue åbnede i Ørkildsgade. Genbrug er stadig en vigtig del af Kirkens Korshær. Genbrugsbutikkernes indtjening udgør en tredjedel af varmestuens drift. Varmestuen er åben 6 dage om ugen og har ca. 30 besøgende om dagen. Her ydes akut næstekærlighed på gadeplan. Her i jubilæumsåret sættes der fokus på Kirkens Korshærs formål: At hjælpe de socialt dårligst stillede i byen! På jubilæumsdagen udkommer: En mosaik fortællinger fra varmestuen. Det er en bog om livet på vrangsiden af Svendborg. Den er skrevet af varmestuens brugere, frivillige og ansatte. Bogen præsenteres ved jubilæumsreceptionen, og den kan efterfølgende købes i Kirkens Korshærs genbrugsbutikker, pris: 100 kr. Stillegudstjenesten er en gudstjenesteform, der er groet ud af tidens behov for et stille rum og et fællesskab i ro og sænket tempo. I stilhed åbnes for en lydhørhed over for bibeltekster, salmer og bøn. Ligesom åndedrættet falder ind i en fælles rytme, når vi synger salmer, kan man i stilheden mærke og synliggøre den kristne enhed i fællesskabet med Gud og hinanden. Alle kan være med, og alle er velkomne. Stillegudstjenesten tilrettelægges i samarbejde mellem Anne-Grete Thestrup og meditationsgruppen, som mødes i Vor Frue kirke hver onsdag kl

5 Sommermøde med kirkefrokost og udflugt 2. pinsedag d. 28. maj Vi begynder dagen med højmesse kl Efterfølgende inviteres til kirkefrokost i menighedshuset. bliver færdiggjort dette forår. Efter rundvisningen på kirkegården byder Tommy Christensen på kaffe og kage. Efter frokosten er der udflugt til Assistens Kirkegård i Valdemarsgade. Her vil inspektør Tommy Christensen vise rundt på vores smukke kirkegård og fortælle om de fine kunstværker, mindelunden mv. Vi får også lejlighed til at se Kapellet, høre om den daglige drift, og desuden skal vi se den helt nye tilbygning til krematoriet, som Vi håber, så mange som muligt vil komme og være med til dette sommermøde. Af hensyn til frokosten vil vi gerne bede om tilmelding. Det kan ske ved at ringe til kirkekontoret på tlf senest onsdag den 23. maj. Konfirmandindskrivning På grund af den ændrede skolestruktur vil konfirmandindskrivning ikke længere ske i marts måned, sådan som det tidligere har været traditionen, men i stedet i begyndelsen af juni. Datoen vil blive offentliggjort i Ugeavisen, og alle kommende 7. klasses elever vil automatisk modtage en tilmeldelsesblanket på deres respektive skoler. Tilmeldelsesblanketten skal afleveres til den kirke, hvor konfirmanden skal følge undervisningen. Undervisningen begynder i september og varer til konfirmationsdagene, der i 2013 er søndag d. 5. maj og søndag d. 12. maj. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kirkekontoret eller kirkens præster. Dansk-tyskengelsk salmesang Søndag d. 29. juli kl Turistsæsonen i Svendborg er på sit højeste i slutningen af juli. Der er mange besøgende fra ind- og udland. Rigtig mange kommer ind i Vor Frue kirke og vil gerne i kontakt med ansatte og menighed. Derfor vil vi gerne invitere danske og udenlandske besøgende til at deltage i søndagens gudstjeneste og i den efterfølgende kirkekaffe. Ved gudstjenesten vil salmerne være trykt på dansk, engelsk og tysk og vi kan sagtens synge sammen på flere sprog! 5

6 Hvad vil du med Vor Frue kirke? Måske er du en af de der er medlem af den danske folkekirke Måske bruger du din kirke, når der især er noget for dig Måske bruger du kirken, når du har brug for en pause I november 2012 er der valg til menighedsrådene. Gennem de sidste fire år har jeg deltaget aktivt i menighedsrådsarbejdet, og det er mit mål at få nye kræfter gerne unge ind i menighedsrådet. Hvad kan kirken byde på? Kirken er vores fælles religiøse rum, hvor livets store spørgsmål berøres Der er mulighed for at være en del af et kirkeligt fællesskab Udover søndagens gudstjeneste er der bl.a. interessante og udviklende koncerter og foredrag Lene Bønnelykke Er det noget for dig? Ja, hvis du interesserer dig for det kirkelige arbejde Det er dig selv, der vælger, hvor du vil være aktiv Der er altid brug for en hjælpende hånd til stort og småt Der er brug for, at menighedsrådet er så bredt sammensat som muligt Der er mulighed for at engagere sig i debatten, når beslutningerne tages Demokrati og medindflydelse forudsætter nærvær og engagement Er det ikke kedeligt at sidde i menighedsrådet? Nej, det er alsidigt og indeholder arbejde både individuelt, i udvalg og ved menighedsrådsmøder Vi arbejder ihærdigt på at gøre menighedsrådsmøderne effektive og interessante Der foregår debat om kirkelige spørgsmål og emner Der er tid til en uformel snak om kristendommen og nye tiltag i Vor Frue kirke Der drikkes kaffe, spises kage og humøret kan være højt 6 Folkekirken står over for store beslutninger i de kommende år. Der tales om at adskille stat og kirke. Nogle steder står kirkerne tomme. Skal de bruges til kulturelle formål eller boliger? I Vor Frue kirke arbejder vi pt. med at formulere vores formål, værdier og visioner set i lyset af den kristne lære og kristne traditioner. Vi håber, at debatten vil blomstre, og at vores kirke med dens mange historiske rødder fortsat kan udvikles. Venlig hilsen Lene Bønnelykke

7 K A L E N D E R APRIL MAJ JUNI JULI Se gudstjenestelisten på bagsiden APRIL 1. kl Økomenisk kirkevandring fra Baptistkirken 4. kl Kristen meditation i kirken 5. kl Rikke Pedersen, fløjte, medvirker ved højmessen skærtorsdag 6. kl Kirkens kor synger ekstra korsatser ved højmessen langfredag 7. kl Påskelørdagsandagt. CoMa 8. kl Kirkens kor synger ekstra korsatser ved højmessen påskedag 11. kl Kristen meditation i kirken 18. kl Kristen meditation i kirken 19. kl Kirkens Korshærs jubilæum. Gudstjeneste kl kl Stillegudstjeneste 25. kl Åbent menighedsrådsmøde. Vor Frue menighedshus 26. kl Fyraftenskoncert. Per Morten Bye, trompet MAJ 2. kl Kristen meditation i kirken 4. kl Konfirmation, Byhaveskolen 6. kl Konfirmation 9. kl Kristen meditation i kirken 13. kl Konfirmation 16. kl Kristen meditation i kirken 18. kl Koncert. Malmø Kammerkor 23. kl Kristen meditation i kirken 23. kl Åbent menighedsrådsmøde. Vor Frue menighedshus 23. kl Koncert. Black Sea Don Cossacks 27. kl Koncert. Latvian Voices 28. kl Klokkespilskoncert. Povl Chr. Balslev 30. kl Kristen meditation i kirken 30. kl Koncert. Ollerup Efterskole 31. kl Fyraftenskoncert. Kernekoret JUNI 1. kl Kormaraton. Lokale kor 3. kl Koncert. Ola Gjeilo og fynske kor 6. kl Kristen meditation i kirken 13. kl Kristen meditation i kirken 20. kl Kristen meditation i kirken 27. kl Kristen meditation i kirken 27. kl Åbent menighedsrådsmøde. Vor Frue menighedshus 28. kl Fyraftenskoncert. Helene Strandgaard, sang JULI 4. kl Kristen meditation i kirken 11. kl Kristen meditation i kirken 18. kl Kristen meditation i kirken 25. kl Kristen meditation i kirken 26. kl Fyraftenskoncert. Povl Chr. Balslev, orgel 29. kl Højmesse med salmesang på dansk-engelsk-tysk. k-ty sk. Kirkekaffe fe 7

8 Vor Frue kirke, Svendborg Danmarks Kirker, udgivet af Nationalmuseet. Svendborg Amt hefte 4 8 Danmarks Kirker er Nationalmuseets storværk, hvori alle landets kirkers bygninger, inventar og gravminder beskrives. For en del år siden gik registreringen af kirkerne på Fyn helt i stå. Nu er arbejdet i gang igen, og flere og flere af vore kirker får en grundig og smuk beskrivelse af kirkens historie og særpræg. I 2011 udkom heftet om Sct. Nicolai kirke. I samme hefte er en fælles indledning om Svendborgs middelalderlige bykirker. (Svendborg Amt hefte 2-3). I 2011 undersøgte et team fra Nationalmuseet Vor Frue kirke. Murværk og bygningskonstruktion er blevet beskrevet, og både det nuværende og det historiske inventar er registreret sammen med kirkeklokker og gravminder. Der er bestemt kommet spændende nyt for dagen, som f.eks. et uberørt romansk vindue i murværket og hvælvingsrester, der indikerer, at kirken oprindeligt har været to-skibet.det betyder, at kirken har haft søjler i den nuværende midtergang. Det har ingen hidtil haft anelse om! Restaureringen af Vor Frue kirke i 1884 var meget gennemgribende og er ofte blevet beskyldt for at have ødelagt eller tildækket middelalderkirken fuldstændigt. Nu har nationalmuseets folk set igennem pudslag og forudfattede meninger. Det er der kommet en fremragende klarsynet beskrivelse ud af. Bogen er fuld af oplysninger, som en fagbog skal være det. Den er meget smukt illustreret, blandt andet af håndkolorerede bygningstegninger fra før restaureringen i Og så er bogen ikke mindst en konkret kulturhistorie om skiftende tiders syn på kirken som gudstjenesterum. Der er bestemt stadig åbne spørgsmål som f.eks.: Hvad har der været på byens højeste punkt før Vor Frue kirke blev bygget? Hvor er Vor Frue kirkes gamle middelalderlige døbefont dog blevet af? Med dette historiske værk om Vor Frue kirke har vi fået mange svar, men ikke svar på alt. Der er stadig myter og fortællinger, som vil leve side om side med de historiske facts. Vor Frue kirkes historie er jo ikke kun en bygningshistorie, det er også en historie om menneskene i og omkring kirken. Sognepræst Anne-Grete Thestrup I bogen kan du blandt andet læse at kirken oprindelig var toskibet følge hvordan ombygninger, tilføjelser og nedrivninger gennem tiden har skabt den kirkebygning, vi ser i dag studere de mange forskellige malerier, der på skift har prydet altertavlen fra 1604 møde en i øvrigt glemt adelsdame, der sammen med sin ægtemand skænkede kirkens prædikestol i Se det eneste kendte fotografi af kirkens indre før den gennemgribende restaurering 1884 Bogen er 144 sider lang, rigt illustreret og koster 175 kr. Den kan købes hos boghandleren og vil på et tidspunkt kunne læses på Danmarks Kirkers hjemmeside.

9 Tolvklokken og stormklokken Af Kaare Wangel Fra kirketrappen går du til venstre ad stien og runder våbenhuset. Her ser du en mindre dør i tårnets sydøstlige hjørne Hvis du har en nøgle til døren, kan du gå op ad vindeltrappen hvor fugle bygger rede i skydeskårene, og kalken smitter af på dit tøj Du kommer ind i et større oplyst rum med strøminstallation af Ruddi El Her ser du tre klokker. Den største er Balzars tolvklokke som han skabte til ære for treenigheden og til tjeneste for Svendborg Den mindste er Paul Grydestøbers stormklokke. Han beder om hjælp til Gud og Sankt Lauris som blev stegt af kejseren i år tohundredeotteoghalvtreds Hvis ikke du bliver og hjælper Gud og hans helgen, dukker du hovedet under bjælken som klokkerne hænger i, og går videre op i tårnet Ovenfor er et mindre rum. I rummet står et orgellignende instrument Hvis du kigger til højre, ser du at orgelet er Konsul Andersens klokkespil, men hvis du vidste bedre, ville du vide at det nye er hr. Møllers stokklaviatur Du kravler op ad stigen med det indridsede M og åbner lemmen til tårnets top hvor metalstrengene fra klaviaturet møder Eisbouts og Petit & Fritsens bronzeklokker. Under sidste års litteraturfestival "Ord over Svendborg" var ti lyrikere og ti fotografer rundt på tyve unikke svendborgensiske lokaliteter! Et af disse udvalgte steder var Vor Frue kirkes tårn og klokkespillet. Ud af besøget kom nedenstående digt, som siden er blevet udgivet i antologien "Lyrikspor" Hvis det er sommer, blæser en kølig brise gennem tårnets hønsenetindfattede åbninger hvorfra du kan se ud over byen Hvis det er vinter går en isnende vind gennem marv og murværk idet 36 klokker pludselig hamrer Kirkeklokke! Mellem ædle malme Med Vor Frues digitale organist virtuost dundrende på klokkespillet under en meter fra dit hoved trimler du ned ad stigen Fortumlet stavrer du med rungende øregange forbi klaviaturet og ned i det store rum med de gamle klokker Her møder du synet af den genopstandne Sankt Lauris slående tolvklokken og stormklokken an, Gud til ære, Svendborg til hjælp. 9

10 Helene Strandgaard Per Morten Bye Koncerter Torsdag d. 26. april kl Fyraftenskoncert med Per Morten Bye Denne eftermiddags solist, Per Morten Bye, er født i Trondheim, Norge i Som 19-årig fik han stilling som solotrompetist i Århus Symfoniorkester, og fra 1996 til 2007 var han 1. solotrompetist i Det Kgl. Kapel kun afbrudt af et år som 1. solotrompetist i Malaysian Philharmonic Orchestra ( ). Siden 2007 har Per Morten Bye været 1. solotrompetist i Odense Symfoniorkester. Koncerten byder på kendte og mindre kendte stykker for trompet og orgel. Ved orglet sidder organist Povl Chr. Balslev. 2. pinsedag d. 28. maj kl Klokkespilskoncert med Povl Chr. Balslev I anledning af, at PO ernes (Præliminære organister) organistkonvent i år afholdes i Svendborg, spiller Povl Chr. Balslev denne eftermiddag en koncert med sommerlig musik fra klokketårnet. Torsdag d. 28. juni kl Fyraftenskoncert med Helene Strandgaard Ved julekoncerten med Septimus koret i december kunne man opleve sangerinden Helene Strandgaard som solist. Hun er uddannet på konservatoriet i Odense og gæster igen Vor Frue kirke, når hun synger koncert i kirken akkompagneret af organist Ida Hovalt. Torsdag d. 26. juli kl Fyraftenskoncert ved Povl Chr. Balslev I efteråret 2011 havde Povl Chr. Balslev to måneders orlov, hvor han var i USA. Udover at spille koncerter mødtes han med flere amerikanske komponister og oplevede den kirkelige musiktradition derovre. Noget af den musik han mødte, præsenterer Povl Chr. Balslev denne eftermiddag, når han spiller koncert med amerikansk orgelmusik. 10

11 Billede Britta Kristensen Black Syng Sydfyn korfestival Sea Don Cossacks Ola Gjeilo Latvian Voices Korfestival Korfestivalen Syng Sydfyn byder i år på syv spændende og meget forskellige koncerter. Se det fulde program for festivalen på Fredag d. 18. maj kl Koncert med Malmø Kammerkor Denne aften gæster det kendte Malmø Kammerkor kirken. Koret regnes for et af Nordens absolut bedste kor ikke mindst i kraft af dets dygtige dirigent prof. Dan-Olof Stenlund, som i mange år var professor ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Om eftermiddagen samme dag er der masterclass for dirigenter ved netop Dan-Olof Stenlund. Her vil der ligeledes være åbent for publikum, som er interesseret i at overvære en master-class på højt niveau. Entré: 100 kr. Onsdag d. 23. maj kl Koncert med Black Sea Don Cossacks For et par år siden gæstede de russiske sangere Vor Frue kirke med stor succes. Nu er de her igen, så gå ikke glip af en garanteret fantastisk aften. Entré: 170 kr. Søndag d. 27. maj kl Koncert med Latvian Voices Pinsekoncert med de syv yderst velsyngende piger, som sang ved festdagene sidste år. Denne aften vil det være et program med renæssance-musik, som er korets absolutte speciale. De syv sangere har således vundet flere priser rundt om i verden for deres fortolkninger af renæssancens musik. Entré: 100 kr. Onsdag d. 30. maj kl Koncert med Ollerup Efterskole Det store kor på over 100 unge mennesker fra Ollerup Efterskole gæster kirken, hvor de som noget ganske særligt skal uropføre Povl Chr. Balslevs værk Sorg og glæde skrevet over tekster af Kingo, Ole Sarvig og Grethe Risbjerg Thomsen. Torsdag d. 31. maj kl Fyraftenskoncert med Kernekoret Vor Frue kirkes syv faste kirkekorsangere giver prøver på deres alsidighed med korsatser af både klassisk og rytmisk karakter. Fredag d. 1. juni kl ca Open by night - Kormaraton Sidste års kormaraton blev en tordnende succes. I år har endnu flere kor meldt sig på banen, så der bliver for alvor tale om en maraton, når mellem 10 og 15 kor skiftes til at synge i kirken. Søndag d. 3. juni kl Koncert med Ola Gjeilo og fynske kor Denne søndag eftermiddag er der tale om en helt speciel oplevelse. Den norsk/amerikanske komponist Ola Gjeilo kommer på besøg og akkompagnerer Vor Frues kantori, Fontana og Det Fynske kammerkor, når de synger hans værker. Komponisten hører til et af de varmeste navne inden for kormusikken i øjeblikket, så det er ikke mindre end en sensation, at vi har fået ham fra USA til Svendborg (eneste koncert i DK i øvrigt) på vej til en stor koncert i Stockholm. Entré: 100 kr. Billetter til koncerter med entré sælges hos eller ved indgangen. 11

12 April Maj Gudstjenester 1. kl Palmesøndag AGT 5. kl Skærtorsdag AGT 6. kl Langfredag GMJ 7. kl Påskelørdagsandagt GMJ 8. kl Påskedag GMJ 9. kl påskedag AGT 15. kl søndag efter påske GMJ 22. kl søndag efter påske. Kirkekaffe AGT 25. kl Stillegudstjeneste AGT 29. kl søndag efter påske GMJ 4. kl Bededag. Konfirmation, Byhaveskolen GMJ 6. kl søndag efter påske. Konfirmation GMJ/AGT 13. kl søndag efter påske. Konfirmation AGT/GMJ 17. kl Kristi himmelfarts dag AGT 20. kl søndag efter påske GMJ 27. kl Pinsedag AGT 28. kl pinsedag. Sommermøde. Kirkefrokost GMJ Adresser Præster: Anne-Grete Thestrup Bagergade Svendborg Tlf Træffes bedst: Mandag torsdag Onsdag tillige Fredag fri. Gitte Meyer Jørgensen Ørbækvej Svendborg Tlf Træffes bedst: Tirsdag - fredag Onsdag tillige Mandag fri. Organist: Povl Chr. Balslev Tlf Træffes bedst: Organistassistent: Ida Hovalt Tlf Træffes bedst: Kirketjenere: Torben Knudsen Tlf Træffes bedst: Hverdage Thomas Sjølander Tlf Træffes bedst: Torsdag Juni Juli kl Trinitatis søndag AGT 10. kl søndag efter trinitatis. Kirkekaffe GMJ 17. kl søndag efter trinitatis GMJ 24. kl søndag efter trinitatis AGT 1. kl søndag efter trinitatis AGT 8. kl søndag efter trinitatis AGT 15. kl søndag efter trinitatis AGT 22. kl søndag efter trinitatis AGT 29. kl søndag efter trinitatis Dansk-tysk-engelsk salmesang. Kirkekaffe AGT Caroline Amalielund: Den 10/4, 23/5 og 14/6 kl Frøavlen: Den 10/4, 25/5 og 19/6 kl KIRKEBIL: Kørsel til og fra gudstjenester i Vor Frue kirke bestilles på kirkekontoret senest fredag kl AGT: Anne-Grete Thestrup GMJ: Gitte Meyer Jørgensen Kirkebladet redigeres af præsterne og medieudvalget. Kirkebladet bliver omdelt af KFUM-spejderne Svendborg, Dronningholmsvej 62a. Gruppeleder Carsten Andersen, tlf Sognemedhjælper: Anne-Gerd Bonde Tlf Menighedsrådsformand: Inge Moritzen Toldbodvej 1, 1., 5700 Svendborg Tlf Kirkekontor: Frue Kirkestræde 4, 5700 Svendborg Kordegne: Birte Helene Harlou og Birgitte Marcussen Tlf Kontortid: Mandag - fredag Torsdag dog Henvendelse vedr. dåb, vielse og bisættelse/begravelse. Næste kirkeblad august 2012 Deadline 15. juni. ISAGER

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Vor Frue Sogn. Svendborg August September Oktober November 2012. Foto: Gudrun Fussing

Vor Frue Sogn. Svendborg August September Oktober November 2012. Foto: Gudrun Fussing Vor Frue Sogn Svendborg August September Oktober November 2012 Foto: Gudrun Fussing 1 2/8, 12/9, 7/10 og 4/11 da står der Vor Frue i min kalender 2. august er det Torvedag, med den årlige middagsandagt

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden Årsberetning Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden 2008-12 Dalum Kirkes vision Vision om - at være en åben og levende kirke - at have et levende gudstjenesteliv - at være et sted for

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Vor Frue Sogn. Svendborg Nr. 2 Marts - April - Maj - Juni - Juli 2009. Tegnet af elev fra Nordre skole

Vor Frue Sogn. Svendborg Nr. 2 Marts - April - Maj - Juni - Juli 2009. Tegnet af elev fra Nordre skole Vor Frue Sogn 1 Svendborg Nr. 2 Marts - April - Maj - Juni - Juli 2009 Tegnet af elev fra Nordre skole Kære kirkebladslæser: Tak og goddag 2 2 Som mine første ord i kirkebladet vil jeg gerne, på vegne

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2013. Dagmarkors Billedet indgår i Byzans-udstilling i Vor Frue kirke

Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2013. Dagmarkors Billedet indgår i Byzans-udstilling i Vor Frue kirke Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2013 Dagmarkors Billedet indgår i Byzans-udstilling i Vor Frue kirke 1 Byens grønne kile og Vor Frue Jeg var i december til præsentation af de 5 forslag til

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Vor Frue Sogn. Ikon af Susanne Bojsen: Kvinderne ved graven, den hvide engel

Vor Frue Sogn. Ikon af Susanne Bojsen: Kvinderne ved graven, den hvide engel Vor Frue Sogn 1 Svendborg Nr. 1 April - Maj - Juni - Juli 2010 Ikon af Susanne Bojsen: Kvinderne ved graven, den hvide engel Top 5 over de mest populære begravelsessalmer: Ikoner i kirkebladet Det er nu

Læs mere

... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev begravet i kirkerummene, med dødningehoveder..

... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev begravet i kirkerummene, med dødningehoveder.. MAJ - AUGUST 2014 ANNA SOGNS KIRKEBLAD MEMENTO MORI HUSK DU SKAL DØ... Kirkebladet udgives af Anna Sogns menighedsråd Redaktion: Sognepræsterne i Anna kirke... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev

Læs mere

Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2014

Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2014 Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2014 Vindfløj på tårnet af Vor Frue kirke Foto: Gudrun Fussing 1 Menighedsmøde Onsdag den 23. april kl. 19.00 inviteres til menighedsmøde i Vor Frue sogn. Mødet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Aktiviteter og deltagelse X-strup Provsti

Aktiviteter og deltagelse X-strup Provsti Aktiviteter og deltagelse Tabel A - 2015 Antal aktiviteter og deltagelse i disse efter kategori *Højmesser kan være indberettet som gudstjenester **Hvor dåb eller konfirmation er del af en gudstjeneste,

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER ANNA SOGNS KIRKEBLAD JANUAR - APRIL 2014 VIL DU SYNGE MED? Her i foråret vil vi som noget nyt holde fælles sangaftener i

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2015

Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2015 Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2015 Lille nadver af Arne Haugen Sørensen Foto: Leon Torp Nielsen 1 Lille nadver I mødesalen i Vor Frue menighedshus hænger et originaltryk af Arne Haugen Sørensen.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Indvielse af det nye graverhus 1. marts

Indvielse af det nye graverhus 1. marts Indvielse af det nye graverhus 1. marts Nu er det nye graverhus i Horreby blevet færdigt og indvies søndag den 1. marts efter gudstjenesten i Horreby Kirke 10:30 Huset kommer til at indeholde et handicaptoilet

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 2. april, maj, juni og juli 2015 Læs om: En transportabel altertavle, den nye hyrde i Hyrdestræde, PåskeNatkirke, 2. pinsedagsgudstjeneste og meget mere... Kontakt Sognepræst

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2015-2016

Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2015-2016 Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2015-2016 Vor Frue kirke i vinterdragt Foto: Leon Torp Nielsen 1 indbyggere. Svendborg er bosætningskommune for bl.a. flygtningefamilier. Ved mit mødebord

Læs mere

Vor Frue Sogn. Svendborg August September Oktober November 2011. Udsnit af Vor Frue kirkes nye stola

Vor Frue Sogn. Svendborg August September Oktober November 2011. Udsnit af Vor Frue kirkes nye stola Vor Frue Sogn Svendborg August September Oktober November 2011 Udsnit af Vor Frue kirkes nye stola 1 Ih, hvor ville jeg gerne have været med til... Det er en melding, som jeg har hørt gentagne gange i

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T MAJ - AUGUST 2008 VESTER HÆSINGE & SANDHOLTS LYNDELSE SOGNE Menighedsrådsvalg 2008 - Er kirken bare for sjov? Sådan lyder den noget tvetydige overskrift til årets menighedsrådsvalg,

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 44. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2014 Hvorfor spiser vi lam til påske? Hvorfor pynter vi op med påskeæg og giver hinanden æg af chokolade? Ofte gør vi ting som vi slet ikke tænker

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Vor Frue Sogn. Svendborg December Januar Februar Marts 2011-2012. Jesu fødsel Fra altertavle i kirkesalen ved Cittadella i Assisi

Vor Frue Sogn. Svendborg December Januar Februar Marts 2011-2012. Jesu fødsel Fra altertavle i kirkesalen ved Cittadella i Assisi Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2011-2012 Jesu fødsel Fra altertavle i kirkesalen ved Cittadella i Assisi 1 Stille lyd Ja, det kunne jo godt være lyden af dalende sne, det er jo snart

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Vor Frue Sogn Svendborg nr. 3 December Januar Februar Marts 2010-2011. Anne Hune: Flugten til Ægypten

Vor Frue Sogn Svendborg nr. 3 December Januar Februar Marts 2010-2011. Anne Hune: Flugten til Ægypten Vor Frue Sogn Svendborg nr. 3 December Januar Februar Marts 2010-2011 1 Anne Hune: Flugten til Ægypten Er det allerede jul? Ja, næsten lige nu er det advent, men det har alle de mange oktoberreklamer ikke

Læs mere

KIRKEHILSEN HENDRIKSHOLM KIRKE JUNI JULI AUGUST 2015

KIRKEHILSEN HENDRIKSHOLM KIRKE JUNI JULI AUGUST 2015 MENIGHEDSRÅDET Menighedsrådsformand Lene Jespersen Brandholms Allé 23, 3. mf. 2610 Rødovre Mob. 6140 9308 lenejespersen906@gmail.com Næstformand Lasse Stensby Baasch Blankavej 5, 3.tv. 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Kirke & Sogn 70. årgang Skårup Sogns Kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Ja tak Jeg ønsker fremover at få Skårup kirkes nyhedsbrev sendt med posten: Navn: Adresse: eller Jeg ønsker at få Skårup kirkes

Læs mere

Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2013-2014

Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2013-2014 Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2013-2014 og de faldt ned og tilbad barnet, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. Foto: Leon Torp Nielsen

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj IRKE nyt 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj At finde sin rette plads... Se side 2 At finde sin rette plads - kan det lade sig gøre i kirken? Jeg har min faste plads i kirken. Sådan siger et par

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene 20172020 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Dato Dagens navn Indsamlingsformål/organisation 1. januar 2017 Nytårsdag Bibelselskabet (obligatorisk)

Læs mere