Vor Frue Sogn. Svendborg April Maj Juni Juli Magnolien blomstrer ved Vor Frue kirke Foto: Leon Torp Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vor Frue Sogn. Svendborg April Maj Juni Juli 2012. Magnolien blomstrer ved Vor Frue kirke Foto: Leon Torp Nielsen"

Transkript

1 Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2012 Magnolien blomstrer ved Vor Frue kirke Foto: Leon Torp Nielsen 1

2 E n d e l i g... forår og lyse dage men mest vil jeg fortælle, at nu er der endelig kommet en bog om Vor Frue kirke i serien Danmarks Kirker. En serie, der er udarbejdet og udgivet af Nationalmuseet. Den er til salg hos byens boghandlere, kan købes på nettet og bliver tilgængelig i digital form på hjemmesiden Jeg har til gode at nærlæse den, men det 1. blik var en stor glæde. Flot opsætning, mange billeder, og jeg ved, at der er flere interessante nyheder vi har fået nogle af nyhederne undervejs. I år er det så blevet Gitte Meyer Jørgensens tur til at få bevilliget studieorlov i 3 måneder. Formodentlig til efteråret, men det skal passe ind i provstiets plan for vikardækning. Der er 3 præster her i området, der skal på studieorlov i Jeg regner med at kende den præcise periode i løbet af april måned, se hjemmesiden. Der vil navnet på vikaren også blive offentliggjort. I rådet er det tid for regnskab 2011 og budget Regnskabet er tilfredsstillende, der er et lille overskud i forhold til budgettet. En del af overskuddet stammer fra kirkeværgens stramme styring af håndværkerudgifter i forbindelse med bygningernes vedligeholdelse. Mange lyse aprilhilsner Der er sket en udskiftning i menig- Inge Moritzen formand for hedsrådet. Lene menighedsrådet Bønnelykke og Victoria Damm er indtrådt i rådet i løbet af dette kirkeår. Jens Blicher og John Aagaard Larsen har valgt at udtræde. Og der er ikke præmie for at gætte, hvilken bog, som jeg har valgt som afskedsog takkegave Studieorlov Jeg har tufået tfå bevilget iedieorlo studieorlov i 2012 og regner med, at den skal afholdes i efteråret. t. Der bliver indsat en vikar, som varetager mit embede i denne periode. e. Vi har ikke på værende tidspunkt fået navn på den præst, der skal overtage arbejdet i nu- sognet. Jeg glæder mig til at få tid og ro til at kunne fordybe mig gito emner, som jeg har stor interesse for. I studieperioden skal jeg således beskæftige mig med følgende emner: 1. Forholdet mellem stat og kirke set fra både et historisk og et nutidigt perspektiv, herunder: De teologiske tanker bag biskoppen og politikeren D.G. Monrads forarbejder til Grundloven. Hvad vil en adskillelse af stat og kirke betyde for kirkens fremtid? 2. Præsters tavshedspligt og oplysningspligt i forbindelse med bisættelser og begravelser, kirkelige handlinger og generelt i det daglige arbejde. Herunder en præcisering af retsregler og praksis. Jeg vil gerne ønske alle i sognet et rigtig dejligt forår og en varm og solrig sommer! Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen 2

3 Kirken og de fattige og syge I Kirkens Korshærs store jubilæumsår er det yderst relevant at spørge til kirkens forhold til de svageste i samfundet i dag. Næstekærlighed er en kristen grundlov. Ikke én gang hører vi Jesus gå forbi et nødlidende menneske; ikke én gang siger han nej til et menneske, der beder om hans hjælp. Lignelsen om den barmhjertige samaritaner taler rent til samvittigheden om det at gå forbi, og det at standse op og give et medtaget menneske en hjælpende hånd. Gå hen og gør ligeså!, sagde Jesus. Denne opfordring til gentagelse har ekko af dåbsbefaling og nadverindstiftelse. De første kristne delte alt imellem sig, og Paulus opfordrer igen og igen de nye kristne menigheder til at samle ind og sende penge til de fattige i Jerusalem. Indsamling til nødlidende har lige siden været en fast del af søndagsgudstjenesten. Her skabes et fællesskab, et bånd, mellem den der giver og den, der modtager. Og det er ikke altid til at sige hvem, der giver eller får mest! Kirken har fra de ældste tider været forpligtet på at hjælpe sultne og syge, enker og fattige. I middelalderen var det kirken, der gennem klostre og fattighjælp i sognet udgjorde et socialt sikkerhedsnet. Efter reformationen blev klostrene nedlagt, og kirkens midler blev begrænsede, så syge- og fattigforsorgen blev i stigende grad byens og senere kommunens forpligtigelse. I 1872 blev arbejdsanstalten Viebæltegård bygget. Her blev også bygget et kapel, så fattiglemmerne ikke længere skulle sidde side om side med borgerskabet i Vor Frue kirke. Det betød, at de fattige blev usynlige for menigheden. Præsten opretholdt kontakten gennem gudstjenester i kapellet og som tilsynsmyndighed, men også dette kirkelige bindeled gled med tiden ud. Og kirken lod det ske! Det er desværre et mønster, vi har set gentage sig på mange områder. Det er over hundrede år siden, at Folkekirken har stået for et egentligt socialt arbejde. Heldigvis har kirken til alle tider haft ildsjæle, som på frivillig basis eller gennem kristne organisationer stadig gør en væsentlig forskel. Folkekirkens Nødhjælp står parat med international katastrofehjælp og langsigtede genopbygningsprogrammer. På gadeplan har vi her i Svendborg bl.a. Frelsens Hær på Lundevej og Kirkens Korshær i Ørkildsgade. Mad og tøj, varme og medmenneskelighed er den opgave, der her løses dagligt på fællesskabets vegne. Van Gogh: Den Barmhjertige samaritaner I Vor Frue kirke støttes gennem indsamlinger både et internationalt og det lokale hjælpearbejde. Det er ikke store beløb, der kommer ind, men alt tæller. Kirkens Korshær gør et stort socialt arbejde i Vor Frue sogn, og præster og menighedsråd har en god og tæt kontakt hertil. Menighedsplejen i Vor Frue sogn er nu hovedsagelig blevet en julehjælpskasse. De indsamlede penge har de sidste år været suppleret med midler fra et legat. Dette udløber i år. Det er derfor et åbent spørgsmål til os alle i Vor Frue sogn, om der findes gode idéer og kræfter til arrangementer og indsamlinger, der kan bidrage til julehjælpens fortsatte eksistens. Det er ikke kun et spørgsmål til vores sociale samvittighed. Det er også et spørgsmål om vores selvforståelse som kirke i et sogn med mange på minimums levevilkår. Sognepræst Anne-Grete Thestrup 3

4 Økumenisk kirkevandring Økumenisk kirkevandring Palmesøndag d. 1. april kl Vi har lang og god tradition for at gå på besøg hos nogle af vore kristne nabokirker lige før påske. Det sker for at markere enheden i vor kristne tro, men også for at mødes i den forskellighed, som vore kirkers historie og tradition er udtryk for. I år begynder vi kl i Baptistkirken i Pjentemøllestræde. Efter en kort påskeandagt vandrer vi til Kedelsmedstræde, hvor Sydfyns Frimenighed tager imod os i Adventistkirken. Herfra vandrer vi til Vor Frue kirke, hvor der først er andagt og derefter kaffebord i menighedshuset. Alle er velkomne! Kirkens Korshærs jubilæum Torsdag d. 19. april kl Svendborg Økumeniske Komité Stillegudstjeneste Onsdag d. 25. april kl Den 19. april fejrer vi i Svendborg Kirkens Korshærs 100-års jubilæum og 25-års jubilæet for det lokale korshærsarbejde. Kl Reception i Vor Frue menighedshus, Frue Kirkestræde 4. Kl Musikgudstjeneste i Vor Frue kirke med korshærspræst Peder Thyssen og band, bestående af fire brugere af varmestuen i Odense. Alle er velkomne. I år er det 25 år siden, at den første genbrugsbutik og den første lille varmestue åbnede i Ørkildsgade. Genbrug er stadig en vigtig del af Kirkens Korshær. Genbrugsbutikkernes indtjening udgør en tredjedel af varmestuens drift. Varmestuen er åben 6 dage om ugen og har ca. 30 besøgende om dagen. Her ydes akut næstekærlighed på gadeplan. Her i jubilæumsåret sættes der fokus på Kirkens Korshærs formål: At hjælpe de socialt dårligst stillede i byen! På jubilæumsdagen udkommer: En mosaik fortællinger fra varmestuen. Det er en bog om livet på vrangsiden af Svendborg. Den er skrevet af varmestuens brugere, frivillige og ansatte. Bogen præsenteres ved jubilæumsreceptionen, og den kan efterfølgende købes i Kirkens Korshærs genbrugsbutikker, pris: 100 kr. Stillegudstjenesten er en gudstjenesteform, der er groet ud af tidens behov for et stille rum og et fællesskab i ro og sænket tempo. I stilhed åbnes for en lydhørhed over for bibeltekster, salmer og bøn. Ligesom åndedrættet falder ind i en fælles rytme, når vi synger salmer, kan man i stilheden mærke og synliggøre den kristne enhed i fællesskabet med Gud og hinanden. Alle kan være med, og alle er velkomne. Stillegudstjenesten tilrettelægges i samarbejde mellem Anne-Grete Thestrup og meditationsgruppen, som mødes i Vor Frue kirke hver onsdag kl

5 Sommermøde med kirkefrokost og udflugt 2. pinsedag d. 28. maj Vi begynder dagen med højmesse kl Efterfølgende inviteres til kirkefrokost i menighedshuset. bliver færdiggjort dette forår. Efter rundvisningen på kirkegården byder Tommy Christensen på kaffe og kage. Efter frokosten er der udflugt til Assistens Kirkegård i Valdemarsgade. Her vil inspektør Tommy Christensen vise rundt på vores smukke kirkegård og fortælle om de fine kunstværker, mindelunden mv. Vi får også lejlighed til at se Kapellet, høre om den daglige drift, og desuden skal vi se den helt nye tilbygning til krematoriet, som Vi håber, så mange som muligt vil komme og være med til dette sommermøde. Af hensyn til frokosten vil vi gerne bede om tilmelding. Det kan ske ved at ringe til kirkekontoret på tlf senest onsdag den 23. maj. Konfirmandindskrivning På grund af den ændrede skolestruktur vil konfirmandindskrivning ikke længere ske i marts måned, sådan som det tidligere har været traditionen, men i stedet i begyndelsen af juni. Datoen vil blive offentliggjort i Ugeavisen, og alle kommende 7. klasses elever vil automatisk modtage en tilmeldelsesblanket på deres respektive skoler. Tilmeldelsesblanketten skal afleveres til den kirke, hvor konfirmanden skal følge undervisningen. Undervisningen begynder i september og varer til konfirmationsdagene, der i 2013 er søndag d. 5. maj og søndag d. 12. maj. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kirkekontoret eller kirkens præster. Dansk-tyskengelsk salmesang Søndag d. 29. juli kl Turistsæsonen i Svendborg er på sit højeste i slutningen af juli. Der er mange besøgende fra ind- og udland. Rigtig mange kommer ind i Vor Frue kirke og vil gerne i kontakt med ansatte og menighed. Derfor vil vi gerne invitere danske og udenlandske besøgende til at deltage i søndagens gudstjeneste og i den efterfølgende kirkekaffe. Ved gudstjenesten vil salmerne være trykt på dansk, engelsk og tysk og vi kan sagtens synge sammen på flere sprog! 5

6 Hvad vil du med Vor Frue kirke? Måske er du en af de der er medlem af den danske folkekirke Måske bruger du din kirke, når der især er noget for dig Måske bruger du kirken, når du har brug for en pause I november 2012 er der valg til menighedsrådene. Gennem de sidste fire år har jeg deltaget aktivt i menighedsrådsarbejdet, og det er mit mål at få nye kræfter gerne unge ind i menighedsrådet. Hvad kan kirken byde på? Kirken er vores fælles religiøse rum, hvor livets store spørgsmål berøres Der er mulighed for at være en del af et kirkeligt fællesskab Udover søndagens gudstjeneste er der bl.a. interessante og udviklende koncerter og foredrag Lene Bønnelykke Er det noget for dig? Ja, hvis du interesserer dig for det kirkelige arbejde Det er dig selv, der vælger, hvor du vil være aktiv Der er altid brug for en hjælpende hånd til stort og småt Der er brug for, at menighedsrådet er så bredt sammensat som muligt Der er mulighed for at engagere sig i debatten, når beslutningerne tages Demokrati og medindflydelse forudsætter nærvær og engagement Er det ikke kedeligt at sidde i menighedsrådet? Nej, det er alsidigt og indeholder arbejde både individuelt, i udvalg og ved menighedsrådsmøder Vi arbejder ihærdigt på at gøre menighedsrådsmøderne effektive og interessante Der foregår debat om kirkelige spørgsmål og emner Der er tid til en uformel snak om kristendommen og nye tiltag i Vor Frue kirke Der drikkes kaffe, spises kage og humøret kan være højt 6 Folkekirken står over for store beslutninger i de kommende år. Der tales om at adskille stat og kirke. Nogle steder står kirkerne tomme. Skal de bruges til kulturelle formål eller boliger? I Vor Frue kirke arbejder vi pt. med at formulere vores formål, værdier og visioner set i lyset af den kristne lære og kristne traditioner. Vi håber, at debatten vil blomstre, og at vores kirke med dens mange historiske rødder fortsat kan udvikles. Venlig hilsen Lene Bønnelykke

7 K A L E N D E R APRIL MAJ JUNI JULI Se gudstjenestelisten på bagsiden APRIL 1. kl Økomenisk kirkevandring fra Baptistkirken 4. kl Kristen meditation i kirken 5. kl Rikke Pedersen, fløjte, medvirker ved højmessen skærtorsdag 6. kl Kirkens kor synger ekstra korsatser ved højmessen langfredag 7. kl Påskelørdagsandagt. CoMa 8. kl Kirkens kor synger ekstra korsatser ved højmessen påskedag 11. kl Kristen meditation i kirken 18. kl Kristen meditation i kirken 19. kl Kirkens Korshærs jubilæum. Gudstjeneste kl kl Stillegudstjeneste 25. kl Åbent menighedsrådsmøde. Vor Frue menighedshus 26. kl Fyraftenskoncert. Per Morten Bye, trompet MAJ 2. kl Kristen meditation i kirken 4. kl Konfirmation, Byhaveskolen 6. kl Konfirmation 9. kl Kristen meditation i kirken 13. kl Konfirmation 16. kl Kristen meditation i kirken 18. kl Koncert. Malmø Kammerkor 23. kl Kristen meditation i kirken 23. kl Åbent menighedsrådsmøde. Vor Frue menighedshus 23. kl Koncert. Black Sea Don Cossacks 27. kl Koncert. Latvian Voices 28. kl Klokkespilskoncert. Povl Chr. Balslev 30. kl Kristen meditation i kirken 30. kl Koncert. Ollerup Efterskole 31. kl Fyraftenskoncert. Kernekoret JUNI 1. kl Kormaraton. Lokale kor 3. kl Koncert. Ola Gjeilo og fynske kor 6. kl Kristen meditation i kirken 13. kl Kristen meditation i kirken 20. kl Kristen meditation i kirken 27. kl Kristen meditation i kirken 27. kl Åbent menighedsrådsmøde. Vor Frue menighedshus 28. kl Fyraftenskoncert. Helene Strandgaard, sang JULI 4. kl Kristen meditation i kirken 11. kl Kristen meditation i kirken 18. kl Kristen meditation i kirken 25. kl Kristen meditation i kirken 26. kl Fyraftenskoncert. Povl Chr. Balslev, orgel 29. kl Højmesse med salmesang på dansk-engelsk-tysk. k-ty sk. Kirkekaffe fe 7

8 Vor Frue kirke, Svendborg Danmarks Kirker, udgivet af Nationalmuseet. Svendborg Amt hefte 4 8 Danmarks Kirker er Nationalmuseets storværk, hvori alle landets kirkers bygninger, inventar og gravminder beskrives. For en del år siden gik registreringen af kirkerne på Fyn helt i stå. Nu er arbejdet i gang igen, og flere og flere af vore kirker får en grundig og smuk beskrivelse af kirkens historie og særpræg. I 2011 udkom heftet om Sct. Nicolai kirke. I samme hefte er en fælles indledning om Svendborgs middelalderlige bykirker. (Svendborg Amt hefte 2-3). I 2011 undersøgte et team fra Nationalmuseet Vor Frue kirke. Murværk og bygningskonstruktion er blevet beskrevet, og både det nuværende og det historiske inventar er registreret sammen med kirkeklokker og gravminder. Der er bestemt kommet spændende nyt for dagen, som f.eks. et uberørt romansk vindue i murværket og hvælvingsrester, der indikerer, at kirken oprindeligt har været to-skibet.det betyder, at kirken har haft søjler i den nuværende midtergang. Det har ingen hidtil haft anelse om! Restaureringen af Vor Frue kirke i 1884 var meget gennemgribende og er ofte blevet beskyldt for at have ødelagt eller tildækket middelalderkirken fuldstændigt. Nu har nationalmuseets folk set igennem pudslag og forudfattede meninger. Det er der kommet en fremragende klarsynet beskrivelse ud af. Bogen er fuld af oplysninger, som en fagbog skal være det. Den er meget smukt illustreret, blandt andet af håndkolorerede bygningstegninger fra før restaureringen i Og så er bogen ikke mindst en konkret kulturhistorie om skiftende tiders syn på kirken som gudstjenesterum. Der er bestemt stadig åbne spørgsmål som f.eks.: Hvad har der været på byens højeste punkt før Vor Frue kirke blev bygget? Hvor er Vor Frue kirkes gamle middelalderlige døbefont dog blevet af? Med dette historiske værk om Vor Frue kirke har vi fået mange svar, men ikke svar på alt. Der er stadig myter og fortællinger, som vil leve side om side med de historiske facts. Vor Frue kirkes historie er jo ikke kun en bygningshistorie, det er også en historie om menneskene i og omkring kirken. Sognepræst Anne-Grete Thestrup I bogen kan du blandt andet læse at kirken oprindelig var toskibet følge hvordan ombygninger, tilføjelser og nedrivninger gennem tiden har skabt den kirkebygning, vi ser i dag studere de mange forskellige malerier, der på skift har prydet altertavlen fra 1604 møde en i øvrigt glemt adelsdame, der sammen med sin ægtemand skænkede kirkens prædikestol i Se det eneste kendte fotografi af kirkens indre før den gennemgribende restaurering 1884 Bogen er 144 sider lang, rigt illustreret og koster 175 kr. Den kan købes hos boghandleren og vil på et tidspunkt kunne læses på Danmarks Kirkers hjemmeside.

9 Tolvklokken og stormklokken Af Kaare Wangel Fra kirketrappen går du til venstre ad stien og runder våbenhuset. Her ser du en mindre dør i tårnets sydøstlige hjørne Hvis du har en nøgle til døren, kan du gå op ad vindeltrappen hvor fugle bygger rede i skydeskårene, og kalken smitter af på dit tøj Du kommer ind i et større oplyst rum med strøminstallation af Ruddi El Her ser du tre klokker. Den største er Balzars tolvklokke som han skabte til ære for treenigheden og til tjeneste for Svendborg Den mindste er Paul Grydestøbers stormklokke. Han beder om hjælp til Gud og Sankt Lauris som blev stegt af kejseren i år tohundredeotteoghalvtreds Hvis ikke du bliver og hjælper Gud og hans helgen, dukker du hovedet under bjælken som klokkerne hænger i, og går videre op i tårnet Ovenfor er et mindre rum. I rummet står et orgellignende instrument Hvis du kigger til højre, ser du at orgelet er Konsul Andersens klokkespil, men hvis du vidste bedre, ville du vide at det nye er hr. Møllers stokklaviatur Du kravler op ad stigen med det indridsede M og åbner lemmen til tårnets top hvor metalstrengene fra klaviaturet møder Eisbouts og Petit & Fritsens bronzeklokker. Under sidste års litteraturfestival "Ord over Svendborg" var ti lyrikere og ti fotografer rundt på tyve unikke svendborgensiske lokaliteter! Et af disse udvalgte steder var Vor Frue kirkes tårn og klokkespillet. Ud af besøget kom nedenstående digt, som siden er blevet udgivet i antologien "Lyrikspor" Hvis det er sommer, blæser en kølig brise gennem tårnets hønsenetindfattede åbninger hvorfra du kan se ud over byen Hvis det er vinter går en isnende vind gennem marv og murværk idet 36 klokker pludselig hamrer Kirkeklokke! Mellem ædle malme Med Vor Frues digitale organist virtuost dundrende på klokkespillet under en meter fra dit hoved trimler du ned ad stigen Fortumlet stavrer du med rungende øregange forbi klaviaturet og ned i det store rum med de gamle klokker Her møder du synet af den genopstandne Sankt Lauris slående tolvklokken og stormklokken an, Gud til ære, Svendborg til hjælp. 9

10 Helene Strandgaard Per Morten Bye Koncerter Torsdag d. 26. april kl Fyraftenskoncert med Per Morten Bye Denne eftermiddags solist, Per Morten Bye, er født i Trondheim, Norge i Som 19-årig fik han stilling som solotrompetist i Århus Symfoniorkester, og fra 1996 til 2007 var han 1. solotrompetist i Det Kgl. Kapel kun afbrudt af et år som 1. solotrompetist i Malaysian Philharmonic Orchestra ( ). Siden 2007 har Per Morten Bye været 1. solotrompetist i Odense Symfoniorkester. Koncerten byder på kendte og mindre kendte stykker for trompet og orgel. Ved orglet sidder organist Povl Chr. Balslev. 2. pinsedag d. 28. maj kl Klokkespilskoncert med Povl Chr. Balslev I anledning af, at PO ernes (Præliminære organister) organistkonvent i år afholdes i Svendborg, spiller Povl Chr. Balslev denne eftermiddag en koncert med sommerlig musik fra klokketårnet. Torsdag d. 28. juni kl Fyraftenskoncert med Helene Strandgaard Ved julekoncerten med Septimus koret i december kunne man opleve sangerinden Helene Strandgaard som solist. Hun er uddannet på konservatoriet i Odense og gæster igen Vor Frue kirke, når hun synger koncert i kirken akkompagneret af organist Ida Hovalt. Torsdag d. 26. juli kl Fyraftenskoncert ved Povl Chr. Balslev I efteråret 2011 havde Povl Chr. Balslev to måneders orlov, hvor han var i USA. Udover at spille koncerter mødtes han med flere amerikanske komponister og oplevede den kirkelige musiktradition derovre. Noget af den musik han mødte, præsenterer Povl Chr. Balslev denne eftermiddag, når han spiller koncert med amerikansk orgelmusik. 10

11 Billede Britta Kristensen Black Syng Sydfyn korfestival Sea Don Cossacks Ola Gjeilo Latvian Voices Korfestival Korfestivalen Syng Sydfyn byder i år på syv spændende og meget forskellige koncerter. Se det fulde program for festivalen på Fredag d. 18. maj kl Koncert med Malmø Kammerkor Denne aften gæster det kendte Malmø Kammerkor kirken. Koret regnes for et af Nordens absolut bedste kor ikke mindst i kraft af dets dygtige dirigent prof. Dan-Olof Stenlund, som i mange år var professor ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Om eftermiddagen samme dag er der masterclass for dirigenter ved netop Dan-Olof Stenlund. Her vil der ligeledes være åbent for publikum, som er interesseret i at overvære en master-class på højt niveau. Entré: 100 kr. Onsdag d. 23. maj kl Koncert med Black Sea Don Cossacks For et par år siden gæstede de russiske sangere Vor Frue kirke med stor succes. Nu er de her igen, så gå ikke glip af en garanteret fantastisk aften. Entré: 170 kr. Søndag d. 27. maj kl Koncert med Latvian Voices Pinsekoncert med de syv yderst velsyngende piger, som sang ved festdagene sidste år. Denne aften vil det være et program med renæssance-musik, som er korets absolutte speciale. De syv sangere har således vundet flere priser rundt om i verden for deres fortolkninger af renæssancens musik. Entré: 100 kr. Onsdag d. 30. maj kl Koncert med Ollerup Efterskole Det store kor på over 100 unge mennesker fra Ollerup Efterskole gæster kirken, hvor de som noget ganske særligt skal uropføre Povl Chr. Balslevs værk Sorg og glæde skrevet over tekster af Kingo, Ole Sarvig og Grethe Risbjerg Thomsen. Torsdag d. 31. maj kl Fyraftenskoncert med Kernekoret Vor Frue kirkes syv faste kirkekorsangere giver prøver på deres alsidighed med korsatser af både klassisk og rytmisk karakter. Fredag d. 1. juni kl ca Open by night - Kormaraton Sidste års kormaraton blev en tordnende succes. I år har endnu flere kor meldt sig på banen, så der bliver for alvor tale om en maraton, når mellem 10 og 15 kor skiftes til at synge i kirken. Søndag d. 3. juni kl Koncert med Ola Gjeilo og fynske kor Denne søndag eftermiddag er der tale om en helt speciel oplevelse. Den norsk/amerikanske komponist Ola Gjeilo kommer på besøg og akkompagnerer Vor Frues kantori, Fontana og Det Fynske kammerkor, når de synger hans værker. Komponisten hører til et af de varmeste navne inden for kormusikken i øjeblikket, så det er ikke mindre end en sensation, at vi har fået ham fra USA til Svendborg (eneste koncert i DK i øvrigt) på vej til en stor koncert i Stockholm. Entré: 100 kr. Billetter til koncerter med entré sælges hos eller ved indgangen. 11

12 April Maj Gudstjenester 1. kl Palmesøndag AGT 5. kl Skærtorsdag AGT 6. kl Langfredag GMJ 7. kl Påskelørdagsandagt GMJ 8. kl Påskedag GMJ 9. kl påskedag AGT 15. kl søndag efter påske GMJ 22. kl søndag efter påske. Kirkekaffe AGT 25. kl Stillegudstjeneste AGT 29. kl søndag efter påske GMJ 4. kl Bededag. Konfirmation, Byhaveskolen GMJ 6. kl søndag efter påske. Konfirmation GMJ/AGT 13. kl søndag efter påske. Konfirmation AGT/GMJ 17. kl Kristi himmelfarts dag AGT 20. kl søndag efter påske GMJ 27. kl Pinsedag AGT 28. kl pinsedag. Sommermøde. Kirkefrokost GMJ Adresser Præster: Anne-Grete Thestrup Bagergade Svendborg Tlf Træffes bedst: Mandag torsdag Onsdag tillige Fredag fri. Gitte Meyer Jørgensen Ørbækvej Svendborg Tlf Træffes bedst: Tirsdag - fredag Onsdag tillige Mandag fri. Organist: Povl Chr. Balslev Tlf Træffes bedst: Organistassistent: Ida Hovalt Tlf Træffes bedst: Kirketjenere: Torben Knudsen Tlf Træffes bedst: Hverdage Thomas Sjølander Tlf Træffes bedst: Torsdag Juni Juli kl Trinitatis søndag AGT 10. kl søndag efter trinitatis. Kirkekaffe GMJ 17. kl søndag efter trinitatis GMJ 24. kl søndag efter trinitatis AGT 1. kl søndag efter trinitatis AGT 8. kl søndag efter trinitatis AGT 15. kl søndag efter trinitatis AGT 22. kl søndag efter trinitatis AGT 29. kl søndag efter trinitatis Dansk-tysk-engelsk salmesang. Kirkekaffe AGT Caroline Amalielund: Den 10/4, 23/5 og 14/6 kl Frøavlen: Den 10/4, 25/5 og 19/6 kl KIRKEBIL: Kørsel til og fra gudstjenester i Vor Frue kirke bestilles på kirkekontoret senest fredag kl AGT: Anne-Grete Thestrup GMJ: Gitte Meyer Jørgensen Kirkebladet redigeres af præsterne og medieudvalget. Kirkebladet bliver omdelt af KFUM-spejderne Svendborg, Dronningholmsvej 62a. Gruppeleder Carsten Andersen, tlf Sognemedhjælper: Anne-Gerd Bonde Tlf Menighedsrådsformand: Inge Moritzen Toldbodvej 1, 1., 5700 Svendborg Tlf Kirkekontor: Frue Kirkestræde 4, 5700 Svendborg Kordegne: Birte Helene Harlou og Birgitte Marcussen Tlf Kontortid: Mandag - fredag Torsdag dog Henvendelse vedr. dåb, vielse og bisættelse/begravelse. Næste kirkeblad august 2012 Deadline 15. juni. ISAGER

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2013. Dagmarkors Billedet indgår i Byzans-udstilling i Vor Frue kirke

Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2013. Dagmarkors Billedet indgår i Byzans-udstilling i Vor Frue kirke Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2013 Dagmarkors Billedet indgår i Byzans-udstilling i Vor Frue kirke 1 Byens grønne kile og Vor Frue Jeg var i december til præsentation af de 5 forslag til

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Vor Frue Sogn. Ikon af Susanne Bojsen: Kvinderne ved graven, den hvide engel

Vor Frue Sogn. Ikon af Susanne Bojsen: Kvinderne ved graven, den hvide engel Vor Frue Sogn 1 Svendborg Nr. 1 April - Maj - Juni - Juli 2010 Ikon af Susanne Bojsen: Kvinderne ved graven, den hvide engel Top 5 over de mest populære begravelsessalmer: Ikoner i kirkebladet Det er nu

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2015

Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2015 Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2015 Lille nadver af Arne Haugen Sørensen Foto: Leon Torp Nielsen 1 Lille nadver I mødesalen i Vor Frue menighedshus hænger et originaltryk af Arne Haugen Sørensen.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Vor Frue Sogn. Svendborg December Januar Februar Marts 2011-2012. Jesu fødsel Fra altertavle i kirkesalen ved Cittadella i Assisi

Vor Frue Sogn. Svendborg December Januar Februar Marts 2011-2012. Jesu fødsel Fra altertavle i kirkesalen ved Cittadella i Assisi Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2011-2012 Jesu fødsel Fra altertavle i kirkesalen ved Cittadella i Assisi 1 Stille lyd Ja, det kunne jo godt være lyden af dalende sne, det er jo snart

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2013-2014

Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2013-2014 Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2013-2014 og de faldt ned og tilbad barnet, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. Foto: Leon Torp Nielsen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Vor Frue Sogn Svendborg nr. 3 December Januar Februar Marts 2010-2011. Anne Hune: Flugten til Ægypten

Vor Frue Sogn Svendborg nr. 3 December Januar Februar Marts 2010-2011. Anne Hune: Flugten til Ægypten Vor Frue Sogn Svendborg nr. 3 December Januar Februar Marts 2010-2011 1 Anne Hune: Flugten til Ægypten Er det allerede jul? Ja, næsten lige nu er det advent, men det har alle de mange oktoberreklamer ikke

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2009-2010

Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2009-2010 Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2009-2010 1 Godt nytår glædelig jul godt nytår! 2 2 Så fik jeg vist det hele med! Juletiden står for døren når dette læses i det mindste. I skrivende

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September Oktober November 2008 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg NÅR VI SLÅS MED DET STØRSTE Jeg har igennem længere tid været optaget af motiverne på alteret i Fredens

Læs mere

Senest opdateret: 20. marts 2012. Vokalensemble / professionel Øvedag: Hjemmeside: Formand Peter Ebsen 50542324 theebsen@gmail.com

Senest opdateret: 20. marts 2012. Vokalensemble / professionel Øvedag: Hjemmeside: Formand Peter Ebsen 50542324 theebsen@gmail.com Among sound Korene i Svendborg Senest opdateret: 20. marts 2012 Formand Peter Ebsen 50542324 theebsen@gmail.com Arbejdernes Sangkor Ældrekor Onsdag - færgegården Formand Rikke Bruun 62225433 rsbruun@sydfynsmail.dk

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September - Oktober - November 2009 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg FARVESTRÅLENDE GAVER Efteråret er en årstid, der har en dobbelthed i sig. På den ene side rummer

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn April - maj 2014 Gudstjenester i APRIL Onsdag 2. kl. 18.00 18-gudstjeneste B Hansen Fredag 4. kl. 17.00 Tumlegudstjeneste J C Larsen Lørdag 5. kl. 11.00 Kort nadvergudstjeneste

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet.

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet. STÅLPLADER TIL PLAKATER Stålplader opsættes til plakater inde i Frihavnskirken og inde i Luther Kirken, så information (herunder højmesser, koncerter og aktiviteter) fra sognet til menigheden fremover

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014.

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Ole bød velkommen Orientering fra menighedsrådet Menighedsarbejdet består mest af orientering fra præsterne om de aktiviteter der

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Skellerup og Ellinge sogne

Skellerup og Ellinge sogne Nr. 1 Februar 2012 32. årgang Skellerup og Ellinge sogne Efterårets valg Der er noget om, at man oplever, at tiden flyver afsted - især hvor man er i godt selskab - for til efteråret er det fire år siden,

Læs mere

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 2 Marts - April - Maj 2015 - fremover også for Heltborg sogn - en lovsang for Kristi opstandelse Den første linje, som vi vurderer en salme efter, siger: Sikke en ufestlig festsalme.

Læs mere

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI NR. 99 - AUG. - SEPT. - OKT. 2011 Alt har sin tid, for alt under himlen er der et tidspunkt (Præd. 3,1) Sommertid, ferietid. Tid til at slappe

Læs mere