VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli Vejregelrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli 2006. Vejregelrådet"

Transkript

1 VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER Hæfte 8. oversigt Juli 2006 Vejregelrådet

2

3 FORORD Tilblivelse Nærværende vejregel er en revision af Vejregler for afmærkning med færdselstavler, september Revisionen er en følge af udgivelsen af Trafikministeriets cirkulære nr. af 7. januar 1998 om vejafmærkning. Vejreglen blev godkendt af Vejregelrådet den Udarbejdelsen af revision af bekendtgørelse og cirkulære om vejafmærkning er foretaget i af en arbejdsgruppe med følgende sammensætning: Afdelingsingeniør Henrik Ludvigsen, Vejdirektoratet (formand) Akademiingeniør H.C. Hjermind, Vejdirektoratet (sekretær) Vicepolitiinspektør Kai Hansen, Rigspolitiet Vicepolitikommissær Jan Korsgaard, Dansk Politiforbund Politiinspektør Arne Marthedal, Politimesterforeningen Teknisk tegner Inger Mogensen, Vejdirektoratet (koordinator) Gruppeleder Kaj Jensby Mortensen, Amtsrådsforeningen Afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen, Frederiksberg og Københavns Kommuner og Kommunernes Landsforening Ingeniør Josephine Schøller Rasmussen, Vejdirektoratet Vicepolitiinspektør R. Senger, Politidirektøren i København Fuldmægtig Grethe Skov, Trafikministeriet Udarbejdelse af revisionen af vejregler for afmærkning med færdselstavler og på kørebanen er foretaget i af en ad hoc gruppe med følgende sammensætning: Afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen, Københavns Kommune (formand) Civilingeniør Otto Schiøtz, Carl Bro as (sekretariat) Ingeniør Josephine Schøller Rasmussen, Vejdirektoratet (sekretariat) indtil Bygningskonstruktør Steen Blichfeldt, Herning Kommune Civilingeniør Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet Vicepolitikommissær Jan Korsgaard, Gladsaxe Politi Cand.psych. Lotte Larsen, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning indtil Afdelingsingeniør Henrik Ludvigsen, Vejdirektoratet Gruppeleder Kaj Jensby Mortensen, Nordjyllands Amt Ingeniør Morten Højland Nielsen, Vejdirektoratet fra Vejreglen er ændret i 2006, således at den er i overensstemmelse med bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. Vejreglen Vejregelhæftet oversigt indgår i nedenstående serie af hæfter om afmærkning med færdselstavler. VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-0_Forord_Indhold_V2_0920_HCD.doc

4 Hæfte 0. Generelt Hæfte 1. Advarselstavler Hæfte 2. Vigepligtstavler Hæfte. Forbudstavler Hæfte. Påbudstavler Hæfte 5. Oplysningstavler Hæfte 6. Undertavler Hæfte 7. Kant- og baggrundsafmærkning Hæfte 8. oversigt VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-0_Forord_Indhold_V2_0920_HCD.doc

5 INDHOLDSFORTEGNELSE FORTEGNELSE OVER FÆRDSELSTAVLER Advarselstavler A 7 Vigepligtstavler B 1 Forbudstavler C 1 Påbudstavler D 19 Oplysningstavler E 2 Undertavler U Undertavler jf. hæfte 6 om undertavler 6 Undertavler til advarselstavler UA 8 Undertavler til vigepligtstavler UB 0 Undertavler til forbudstavler UC Ekskl. tavler for standsning og parkering 1 Vedr. tavler for standsning og parkering 2 Undertavler til påbudstavler UD 5 Undertavler til oplysningstavler UE 6 Kant- og baggrundsafmærkning N, O og P Kantafmærkning 7 Baggrundsafmærkning 8 Færdselsfyr 9 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-0_Forord_Indhold_V2_0920_HCD.doc

6 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-0_Forord_Indhold_V2_0920_HCD.doc

7 Advarselstavler - A Se hæfte 1 (cm) 1)) (cm) 2)) ) 6) A 11 Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt II I A 16 Rundkørsel II I 1 A 17 Fodgængerfelt II I 1 Symbol kan spejlvendes A 18 Modkørende færdsel II I A 19 Lyssignal II I A20 Kø II I A 21 Cyklister II I 1 Symbol kan spejlvendes A 22 Børn II I 1 Belyst i forbindelse med skolepatruljeblink. Symbol kan spejlvendes VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_0920_HCD.cdr 7

8 Advarselstavler - A Se hæfte 1 (cm) 1)) (cm) 2)) ) 6) A 2 Ryttere II I 1 Symbol kan spejlvendes A 26 Dyrevildt A 27 Kreaturer II I II I Symbol kan spejlvendes. Der kan anvendes symboler, der viser andre vilde dyr end en hjort. Disse skal godkendes af Vejdirektoratet. På hovedlandeveje skal sådanne symboler godkendes af Transport- og Energiministeriet A 1 Glat vej II I A Løse sten II I 1 A Stenskred II I 1 Symbol kan spejlvendes A 5 Farlig rabat II I Symbol kan spejlvendes 8 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_V2_0920_HCD.cdr

9 Advarselstavler - A Se hæfte 1 (cm) 1)) (cm) 2)) ) 6) A 6 Bump II I 1 A 7 Ujævn vej II I A 9 Vejarbejde II I A 1,1 Højresving II I 1 A 1,2 Venstresving II I 1 A 2,1 Flere sving, det første til højre II I 1 A 2,2 Flere sving, det første til venstre II I 1 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_0920_HCD.cdr 9

10 Advarselstavler - A Se hæfte 1 (cm) 1)) (cm) 2)) ) 6) UA 1 Hastighedsangivelse x x II I x x x 1 Hastigheden fastsættes af politiet med samtykke fra vejbestyrelsen A,1 Indsnævret vej II I 1 A,2 Indsnævret vej i venstre side II I 1 A, Indsnævret vej i højre side II I 1 A Tunnel II I A 6,1 Stejl nedkørsel II I 1 A 6,2 Stejl stigning II I 1 A 72 Jernbaneoverkørsel uden bomme II I Opsættes i begge vejsider på veje med mindst 2 vognbaner 10 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_V2_0920_HCD.cdr

11 Advarselstavler - A Se hæfte 1 (cm) 1)) (cm) 2)) ) 6) A 7 Jernbaneoverkørsel med bomme II I Opsættes i begge vejsider på veje med mindst 2 vognbaner A 7,1 Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel 89 x x 10 A 7,2 Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel 18 x x 10 A 75 Afstandsmærker (opsat i venstre vejside) A 72 eller A 7 x0 x0 A 72 eller A 7 oven over afstandsmærke A 75,1 A 75 Afstandsmærker (opsat i højre vejside) A 72 eller A 7 x0 x0 A 72 eller A 7 oven over afstandsmærke A 75,2 A 91 Oplukkelig bro II I Kan opsættes over eller under blinksignal A 92 Havnekaj II I 100 Belyst ved opsætning over O 1, O 2 eller O 5 A 95 Sidevind II I 125 Symbol kan spejlvendes VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_0920_HCD.cdr 11

12 Advarselstavler - A Se hæfte 1 (cm) 1)) (cm) 2)) ) 6) A 96 Lavtgående fly II I Symbol kan spejlvendes A 99 Anden fare (A 99 + UA 99) II I VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_V2_0920_HCD.cdr

13 Vigepligtstavler - B Se hæfte 2 B 11 (cm) 1)) (cm) 2)) ) Ubetinget vigepligt II I Belyst, hvis andre tavler ved krydset er belyst. Afgørelse om opsætning træffes af politiet efter samtykke fra vejbestyrelsen/vejmyndigheden B 1 Stop 6) II I Belyst, hvis andre tavler ved krydset er belyst. Afgørelse om opsætning træffes af politiet efter samtykke fra vejbestyrelsen/vejmyndigheden B 15 Sammenfletning x x 1 1 B 16 Hovedvej x x 1 1 HxB=kantlængde B 17 Hovedvej ophører x x 1 1 HxB=kantlængde B 18 Hold tilbage for modkørende II I 1 B 19 Modkørende færdsel skal holde tilbage x x 1 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_0920_HCD.cdr 1

14 Forbudstavler - C Se hæfte C 11,1 (cm) 1)) (cm) 2)) ) Højresving forbudt II I 100 C 11,2 Venstresving forbudt II I 100 Opsættes normalt i venstre side. Bør placeres før krydset. Kan placeres over kørebanen C 12 Vending forbudt II I 100 Opsættes normalt i venstre side. Bør placeres før krydset. Kan placeres over kørebanen C 19 Indkørsel forbudt II I *) 100 * Gælder også ved motorvejsramper C 21 Kørsel i begge retninger forbudt II I 100 Opsættes for begge færdselsretninger C 22,1 Motorkøretøj, traktor og motorredskab forbudt II I () symboler kan kombineres C 22,2 Motorcykel og stor knallert forbudt II I () symboler kan kombineres C 2,1 Lastbil forbudt II I () symboler kan kombineres 1 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_V2_0920_HCD.cdr

15 Forbudstavler - C Se hæfte C 2,2 (cm) 1)) (cm) 2)) ) Bus forbudt II I () symboler kan kombineres C 2, Kørsel med farligt gods forbudt II I 1 C 2,1 Traktor og motorredskab forbudt II I () symboler kan kombineres C 2,2 Hestevogn og lignende forbudt II I 100 C 25,1 Cykel og lille knallert forbudt 0 0 II I 2 () symboler kan kombineres C 25,2 Lille knallert forbudt 0 0 II I 2 () symboler kan kombineres C 26,1 Ridning og føring af hest forbudt 0 0 II I 2 () symboler kan kombineres C 26,2 Fodgængere forbudt II I 2 () symboler kan kombineres VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_0920_HCD.cdr 15

16 Forbudstavler - C Se hæfte C 1 (cm) 1)) (cm) 2)) ) Totalvægt II I 1 C 2 Totalvægt af vogntog II I 1 C 5 Akseltryk II I 1 C 6 Bogietryk II I 1 C 1 Vognbredde II I 100 C 2 Vognhøjde II I 1 Opsættes normalt over kørebanen hvor højden er begrænset C Vognlængde II I 100 C 51 Overhaling forbudt II I Skal opsættes ved begge vejsider 16 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_V2_0920_HCD.cdr

17 Forbudstavler - C Se hæfte C 52 (cm) 1)) (cm) 2)) ) Overhaling med lastbil forbudt II I Skal opsættes ved begge vejsider C 5 Ophør af overhaling forbudt II I C 5 Ophør af overhaling med lastbil forbudt II I C 55 Lokal hastighedsbegrænsning C 56 II I *) Ophør af lokal hastighedsbegrænsning 1 Opsættes i begge sider af kørebanen ved mere end én vognbane i samme færdselsretning. * Anvendes cifre på C 55 benyttes d = cm II I 1 Opsættes C 56 på bagsidenafc55skalc56have samme størrelse som C 55 C 59 Ophør af forbud II I 1 Ophæver ikke standsningsog parkeringsforbud C 61 Standsning forbudt 0 II I C 62 Parkering forbudt 0 II I VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_0920_HCD.cdr 17

18 Forbudstavler - C Se hæfte C 92 (cm) 1)) (cm) 2)) ) Passage uden stop forbudt II I VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_V2_0920_HCD.cdr

19 Påbudstavler - D Se hæfte D 11,1 (cm) 1)) (cm) 2)) ) Påbudt kørselsretning *) 0 0 II I 100 * Hvor tavler ophænges over kørebane anvendes min. cm D 11,2 Påbudt kørselsretning *) 0 0 II I 100 * Hvor tavler ophænges over kørebane anvendes min. cm D 11, Påbudt kørselsretning *) 0 0 II I 100 * Hvor tavler ophænges over kørebane anvendes min. cm D 11, Påbudt kørselsretning *) 0 0 II I 1 * Hvor tavler ophænges over kørebane anvendes min. cm D 11,5 Påbudt kørselsretning *) 0 0 II I 1 * Hvor tavler ophænges over kørebane anvendes min. cm D 11,6 Påbudt kørselsretning *) 0 0 II I 1 * Hvor tavler ophænges over kørebane anvendes min. cm D 11,7 Påbudt kørselsretning *) 0 0 II I 1 * Hvor tavler ophænges over kørebane anvendes min. cm D 11,8 Påbudt kørselsretning *) 0 0 II I 1 * Hvor tavler ophænges over kørebane anvendes min. cm VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_0920_HCD.cdr 19

20 Påbudstavler - D Se hæfte D 12 (cm) 1)) (cm) 2)) ) Påbudt kørselsretning i rundkørsel 0 0 II I *) * Opsættes altid under B 11 D 15,2 Påbudt passage 0 0 II I 100 *) * Højden måles til overkant. Max. cm i oversigtsareal D 15, Påbudt passage (højre om, venstre opsat) 0 0 II I **) 100 *) * Højden måles til overkant. Max. cm i oversigtsareal. ** Udenfor byzone kan anvendes cm på primærhellen midt i krydset D 16 Valgfri passage 0 0 II I 100 *) * Højden måles til overkant. Max. cm i oversigtsareal D 21 Cykelsti *) II I * Dobbeltrettet cykelsti min. cm D 22 Gangsti II I D 2 Ridesti II I D 26,1 Delt sti II I 20 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_V2_0920_HCD.cdr

21 Påbudstavler - D Se hæfte D 26,2 (cm) 1)) (cm) 2)) Delt sti II I D 26, Delt sti II I D 26, Delt sti II I D 26,5 Delt sti II I D 26,6 Delt sti II I D 27,1 Fællessti *) II I * Dobbeltrettet fællessti min. cm D 27,2 Fællessti *) II I * Dobbeltrettet fællessti min. cm VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_0920_HCD.cdr 21

22 Påbudstavler - D Se hæfte D 55 (cm) 1)) (cm) 2)) ) Mindste hastighed D 56 II I Ophør af mindste hastighed 1 Afmærkning med mindste hastighed skal godkendes af Vejdirektoratet. På hovedlandeveje godkender Transport- og Energiministeriet II I 1 Afmærkning med mindste hastighed skal godkendes af Vejdirektoratet. På hovedlandeveje godkender Transport- og Energiministeriet 22 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_V2_0920_HCD.cdr

23 Oplysningstavler - E Se hæfte 5 E 11,1 (cm) 1)) (cm) 2)) Ophængt pilafmærkning II I *) Over kørebanen * Materialetype 1 hvis tavlen er indefra belyst E 11, Ophængt pilafmærkning II I *) Over kørebanen * Materialetype 1 hvis tavlen er indefra belyst E 11,5 Ophængt pilafmærkning II I *) Over kørebanen * Materialetype 1 hvis tavlen er indefra belyst E 11,6 Ophængt pilafmærkning II I *) Over kørebanen * Materialetype 1 hvis tavlen er indefra belyst E 11,7 Ophængt pilafmærkning II I *) Over kørebanen * Materialetype 1 hvis tavlen er indefra belyst E 11,8 Ophængt pilafmærkning II I *) Over kørebanen * Materialetype 1 hvis tavlen er indefra belyst E 11,9 Ophængt pilafmærkning II I *) Over kørebanen * Materialetype 1 hvis tavlen er indefra belyst E 15 Vognbaner ved kryds II I 1 1 bredde: variabel VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_0920_HCD.cdr 2

24 Oplysningstavler - E Se hæfte 5 E 16,1,1 (cm) 1)) (cm) 2)) ) Vognbaneforløb med sammenfletning II I bredde: ¾ x højde E 16,1,2 Vognbaneforløb med sammenfletning II I bredde: ¾ x højde E 16,1, Vognbaneforløb med sammenfletning II I bredde: ¾ x højde E 16,1, Vognbaneforløb med sammenfletning II I E 16,1,5 Vognbaneforløb med sammenfletning II I E 16,1,6 Vognbaneforløb med vognbaneforøgelse II I bredde: ¾ x højde E 16,1,7 Vognbaneforløb med vognbaneforøgelse II I bredde: ¾ x højde 2 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_V2_0920_HCD.cdr

25 Oplysningstavler - E Se hæfte 5 E 16,2,2 (cm) 1)) (cm) 2)) ) Vognbaneforløb med vognbaneskift 100 II I bredde: ¾ x højde E 16,2, Vognbaneforløb med vognbaneskift II I bredde: ¾ x højde E 16,,01 Forsætning til højre II I 1 bredde: cm E 16,,02 Forsætning til højre med bump II I 1 bredde: cm E 16,,0 Forsætning til venstre II I 1 bredde: cm E 16,,0 Forsætning til venstre med bump II I 1 bredde: cm VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_0920_HCD.cdr 25

26 Oplysningstavler - E Se hæfte 5 E 16,,11 (cm) 1)) (cm) 2)) Forsætning til højre med modkørende II I 1 bredde: cm E 16,,12 Forsætning til højre med bump med modkørende II I 1 bredde: cm E 16,,1 Forsætning til venstre med modkørende II I 1 bredde: cm E 16,,1 Forsætning til venstre med bump med modkørende II I 1 bredde: cm E 16,,21 Dobbelt forsætning højre-venstre II I 10 1 bredde: cm E 16,,22 Dobbelt forsætning højre-venstre med bump II I 10 1 bredde: cm 26 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_V2_0920_HCD.cdr

27 Oplysningstavler - E Se hæfte 5 E 16,,2 (cm) 1)) (cm) 2)) Dobbelt forsætning venstre-højre II I 10 1 bredde: cm E 16,,2 Dobbelt forsætning venstre-højre med bump II I 10 1 bredde: cm E 16,,1 Dobbelt forsætning højre-venstre med modkørende II I 10 1 bredde: cm E 16,,2 Dobbelt forsætning højre-venstre med bump med modkørende II I 10 1 bredde: cm E 16,, Dobbelt forsætning venstre-højre med modkørende II I 10 1 bredde: cm E 16,, Dobbelt forsætning venstre-højre med bump med modkørende II I 10 1 bredde: cm VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_0920_HCD.cdr 27

28 Oplysningstavler - E Se hæfte 5 E 16,,01 (cm) 1)) (cm) 2)) Asymmetrisk indsnævring i højre side med modkørende 110 II I 1 bredde: cm E 16,,02 Asymmetrisk indsnævring i højre side med bump med modkørende 110 II I 1 bredde: cm E 16,,0 Asymmetrisk indsnævring i venstre side med modkørende 110 II I 1 bredde: cm E 16,,0 Asymmetrisk indsnævring i venstre side med bump med modkørende 110 II I 1 bredde: cm E 17 Fodgængerfelt (højre- og venstreopsat) 0 0 II I 1 E 17,1 venstrevendt. E 17,2 højrevendt. Særskilt belyst. Kan opsættes over kørebanen E 18 Blind vej 0 0 II I Også i størrelse som del af gadenavneskilt E 18,1 Blind vej med stianlæg 0 0 II I Også i størrelse som del af gadenavneskilt 28 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_V2_0920_HCD.cdr

29 Oplysningstavler - E Se hæfte 5 E 19 (cm) 1)) (cm) 2)) ) Ensrettet færdsel II I E 19,1 dobbeltsidet E 19,2 venstrevisende E 19, højrevisende bredde: 100 cm E 21,1 Anbefalet rute for cyklister II I 2 Symbolet kan spejlvendes ved vejvisning til højre. Vedr. tavlestørrelse se også vejregler for vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter E 21,2 Anbefalet rute for vandrere II I 2 Symbolet kan spejlvendes ved vejvisning til højre. Vedr. tavlestørrelse se også vejregler for vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter E 21, Anbefalet rute for ridende II I 2 Symbolet kan spejlvendes ved vejvisning til højre. Vedr. tavlestørrelse se også vejregler for vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter E 21, Anbefalet rute for lille knallert II I Symbolet kan spejlvendes ved vejvisning til højre. Vedr. tavlestørrelse se også vejregler for vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter E 22,1 Anbefalet rute for lastbiler II I 1 Symbolet kan spejlvendes ved vejvisning til højre. Vedr. tavlestørrelse se også vejregler for vejvisning for særlige køretøjer E 22,2 Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods II I 1 E 2 Vejledning for invalide 0 0 II I Symbolet kan spejlvendes ved vejvisning til højre. VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_0920_HCD.cdr 29

30 Oplysningstavler - E Se hæfte 5 E 2 (cm) 1)) (cm) 2)) ) Vejledning for synshandicappede II I 2 1 Symbolet kan spejlvendes ved visning til højre E 26,1 Fodgængerbro II I 2 Symbol og evt. pil kan spejlvendes E 26,2 Fodgængertunnel II I 2 Symbol og evt. pil kan spejlvendes E 1,1 Busholdeplads for fjerntrafik II I 25 bredde: 0 cm E 1,2 Busholdeplads for nærtrafik II I 25 bredde: 0 cm E 1, Taxiholdeplads II I 0 bredde: cm E,1 Parkering 0 0 II I E,2 Parkering, indendørs 0 0 II I VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_V2_0920_HCD.cdr

31 Oplysningstavler - E Se hæfte 5 E (cm) 1)) (cm) 2)) ) Nødplads II I bredde: / x højde E 7 Krybespor II I bredde: / x højde E 9 Anbefalet hastighed II I *) 1 * Ved cifre anvendes cm E 0 Anbefalet hastighed ophører II I *) 1 * Ved cifre anvendes cm E 1 Hastighedsangivelse for frakørsel II I 1 Fastsættes af politiet med samtykke fra vejbestyrelsen E 2 Motorvej II I 1 bredde: 2/ x højde E Motortrafikvej II I 1 bredde: 2/ x højde VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_0920_HCD.cdr 1

32 Oplysningstavler - E Se hæfte 5 E (cm) 1)) (cm) 2)) Motorvej ophører II I 1 bredde: 2/ x højde E 5 Motortrafikvej ophører II I 1 bredde: 2/ x højde E 9 Gågade 0 II I 100 bredde: 5/6 x højde. Opsættes i begge vejsider. Opsættes tavlen sammen med andre zonetavler anvendes samme størrelse på samme stander E Ophør af gågade 0 II I 100 bredde: 5/6 x højde. Opsættes i begge vejsider. Opsættes tavlen sammen med andre zonetavler anvendes samme størrelse på samme stander E 51 Opholds- og legeområde 0 II I 100 bredde: 5/6 x højde. Opsættes i begge vejsider. Opsættes tavlen sammen med andre zonetavler anvendes samme størrelse på samme stander E 52 Ophør af opholds- og legeområde 0 II I 100 bredde: 5/6 x højde. Opsættes i begge vejsider. Opsættes tavlen sammen med andre zonetavler anvendes samme størrelse på samme stander 2 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_V2_0920_HCD.cdr

33 Oplysningstavler - E Se hæfte 5 E 5 (cm) 1)) (cm) 2)) ) Område med fartdæmpning 0 II I bredde: 5/6 x højde. Opsættes i begge vejsider. Opsættes tavlen sammen med andre zonetavler anvendes samme størrelse på samme stander E 5 Ophør af område med fartdæmpning 0 II I bredde: 5/6 x højde. Opsættes i begge vejsider. Opsættes tavlen sammen med andre zonetavler anvendes samme størrelse på samme stander E 55 Tættere bebygget område E 56 II I Ophør af tættere bebygget område bredde: Multiplum af 25 cm, min. 100 cm. Skriftstørr.: 1 mm /h= cm og 101 mm /h=0 cm. Opsættes ikke sammen med andre tavler end UC 56 II I bredde: Multiplum af 25 cm, min. 100 cm. Skriftstørr.: 1 mm /h= cm og 101 mm /h=0 cm E 68,1 Zone med parkering forbudt E 68,2 II I Zone med standsning forbudt bredde: 5/6 x højde. Lempelse af restriktion anføres på undertavle. Under særligt vanskelige trafikforhold kan anvendes xcm. Opsættes i begge vejsider E 68, II I Zone med parkering bredde: 5/6 x højde. Lempelse af restriktion anføres på undertavle. Under særligt vanskelige trafikforhold kan anvendes xcm. Opsættes i begge vejsider II I bredde: 5/6 x højde. n anvendes ikke uden undertavle. Under særligt vanskelige trafikforhold kan anvendes x cm. Opsættes i begge vejsider VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_0920_HCD.cdr

34 Oplysningstavler - E Se hæfte 5 E 68, (cm) 1)) (cm) 2)) ) Zone med lokal hastighedsbegrænsning E 68,5 II I Zone med lastbil forbudt 1 bredde: 5/6 x højde. Lempelse af restriktion anføres på undertavle. Under særligt vanskelige trafikforhold kan anvendes xcm. Opsættes i begge vejsider E 69,1 II I Ophør af zone med parkering forbudt 1 bredde: 5/6 x højde. Lempelse af restriktion anføres på undertavle. Under særligt vanskelige trafikforhold kan anvendes xcm. Opsættes i begge vejsider II I bredde: 5/6 x højde. Lempelse af restriktion anføres på undertavle. Under særligt vanskelige trafikforhold kan anvendes xcm E 69,2 Ophør af zone med standsning forbudt II I bredde: 5/6 x højde. Lempelse af restriktion anføres på undertavle. Under særligt vanskelige trafikforhold kan anvendes xcm E 69, Ophør af zone med parkering II I bredde: 5/6 x højde. Lempelse af restriktion anføres på undertavle. Under særligt vanskelige trafikforhold kan anvendes xcm E 69, Ophør af zone med lokal hastighedsbegrænsning II I 1 bredde: 5/6 x højde. Lempelse af restriktion anføres på undertavle. Under særligt vanskelige trafikforhold kan anvendes xcm VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_V2_0920_HCD.cdr

35 Oplysningstavler - E Se hæfte 5 E 69,5 (cm) 1)) (cm) 2)) ) Ophør af zone med lastbil forbudt II I 1 bredde: 5/6 x højde. Lempelse af restriktion anføres på undertavle. Under særligt vanskelige trafikforhold kan anvendes xcm E Generelle hastighedsbegrænsninger II I bredde: 175 cm VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-1_ABCDE_0920_HCD.cdr 5

36 Undertavler jf. hæfte 6 om undertavler Se hæfte 6 Dimensioner (cm) 1) Teksthøjde (mm) Dimensioner (cm) 1) Teksthøjde (mm) hxb hxb U 1,1 U 1,2 0x 25x x 25x U 2,1 U 2,2 0x 25x 0x 25x U,1 U,2 0x 25x x 25x U,1 0x 25x 85 U,1 U,2 x 0x 85 x 0x 85 U,1 U,2 x x U 5,1 U 5,2 x 0x 85 x 0x 85 U 5, U 5, x 0x 85 x 0x 85 1) Undertavlens størrelse afhænger af hovedtavlens, jf. principperne beskrevet i hæfte 6 om undertavler 6 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-2_U_V2_0920_HCD.cdr

37 Undertavler jf. hæfte 6 om undertavler Se hæfte 6 Dimensioner (cm) 1) Tekst Dimensioner (cm) 1) Tekst hxb hxb U 6,1 U 6,2 x x U 6, U 6, x x U 6,5 U 6,6 x x U 6,7 U 6,8 x x 1) Undertavlens størrelse afhænger af hovedtavlens, jf. principperne beskrevet i hæfte 6 om undertavler VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-2_U_V2_0920_HCD.cdr 7

38 Undertavler til advarselstavler - UA Se hæfte 6 Dimensioner (cm) 1) Teksthøjde (mm) Dimensioner (cm) 1) Teksthøjde (mm) hxb hxb UA 17 UA 9,1 0x 25x 85 0x 25x UA 21,1 UA 9,2 0x 25x 0x 25x UA 22,1 UA 9, 0x 25x 101 0x 25x 6 UA 22,2 UA 9, 0x 0x 25x 101 UA 1 UA 9,5 0 x 0 x 25 x 0x 25x UA 1,2 UA 9,6 0x 25x 0x 25x 2 UA 1, UA 1 0x 25x 85 x x 285/ 202/ UA 1, 0x 0x 25x 2 UA 1,5 UA 2 0x 0x 25x 0x 25x 85 1) Undertavlens størrelse afhænger af hovedtavlens, jf. principperne beskrevet i hæfte 6 om undertavler 8 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-2_U_V2_0920_HCD.cdr

39 Undertavler til advarselstavler - UA Se hæfte 6 Dimensioner (cm) 1) Teksthøjde (mm) Dimensioner (cm) 1) Teksthøjde (mm) hxb hxb UA UA 7 0x 25x 1/ / 5x 0x /85 101/ UA 72 UA 99,1 0x 25x 85 0x 25x UA 72,1 UA 99,2 Se UB11,1 Se UB 11,1 0x 25x ) Undertavlens størrelse afhænger af hovedtavlens, jf. principperne beskrevet i hæfte 6 om undertavler VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-2_U_V2_0920_HCD.cdr 9

40 Undertavler til vigepligtstavler - UB Se hæfte 6 Dimensioner (cm) 1) Teksthøjde (mm) Dimensioner (cm) 1) Tekst hxb hxb UB 11,1 UB 11,2 x 0x 1/ / 85 x 5x 1) Undertavlens størrelse afhænger af hovedtavlens, jf. principperne beskrevet i hæfte 6 om undertavler 0 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-2_U_V2_0920_HCD.cdr

41 Undertavler til forbudstavler - UC Ekskl. tavler for standsning og parkering Se hæfte 6 Dimensioner (cm) 1) Teksthøjde (mm) Dimensioner (cm) 1) Teksthøjde (mm) hxb hxb UC 19,1 UC 20,7 25x 0 0x 25x UC 20,1 UC 20,8 0x 25x 6 0x 25x 2 UC 20,2 UC 22,1 0x 25x 2 forbudt 0x 25x 6 UC 20, UC 25,1 0x 25x 0x 25x 6 UC 20,5 UC 56 0x 25x 0x 25x UC 20,6 0x 25x 2 1) Undertavlens størrelse afhænger af hovedtavlens, jf. principperne beskrevet i hæfte 6 om undertavler VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-2_U_V2_0920_HCD.cdr 1

42 Undertavler til forbudstavler - UC Vedr. tavler for standsning og parkering Se hæfte 6 Dimensioner (cm) Tekst Dimensioner (cm) Tekst hxb hxb UC,1 UC 61 0x20 0x20 UC,2 UC 62 0x20 0x20 UC, 0x20 UC,5,1 UC,6,1 forside forside 0x 0x bagside bagside UC,5,2 UC,6,2 forside forside 0x 0x bagside bagside UC,5, UC,6, forside forside 0x 0x bagside bagside 2 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-2_U_V2_0920_HCD.cdr

43 Undertavler til forbudstavler - UC Vedr. tavler for standsning og parkering Se hæfte 6 Dimensioner (cm) hxb Antal linier Tekst Højde (mm) Dimensioner (cm) hxb Antal linier Tekst Højde (mm) UC 61,1 UC 61,2 forside bagside 0x eller 25x : : 2/ 0/6/ 2 forside bagside 0x eller 25x : : 2/ 0/6/ 2 UC 61,1,1 *) UC 61, forside bagside 0x eller 25x 2 0 forside bagside 0x eller 25x : : 2/ 0/6/ 2 UC 61,1,2 UC 62,1 bagside forside bagside forside UC 61,1, 0x eller 25x 0x eller 25x bagside forside bagside forside UC 62,2 0x eller 25x 0x eller 25x : : : : 2/ 0/6/ 2 2/ 0/6/ 2 UC 62, bagside forside 0x eller 25x : : 2/ 0/6/ 2 *) Sidder tavlen som eneste undertavle kan teksten centreres VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-2_U_V2_0920_HCD.cdr

44 Undertavler til forbudstavler - UC Vedr. tavler for standsning og parkering Se hæfte 6 Dimensioner (cm) hxb Antal linier Tekst Højde (mm) Dimensioner (cm) hxb Antal linier Tekst Højde (mm) UC,1,1 UC,2,1 bagside forside bagside forside bagside forside forside bagside forside bagside UC,1,2 0x eller 25x 0x eller 25x : : : : 2/ 0/6/ 2 2/ 0/6/ 2 bagside forside bagside forside UC,2,2 0x eller 25x 0x eller 25x : : : : 2/ 0/6/ 2 2/ 0/6/ 2 UC,1, UC,2, bagside forside 0x eller 25x : : 2/ 0/6/ 2 bagside forside 0x eller 25x : : 2/ 0/6/ 2 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-2_U_V2_0920_HCD.cdr

45 Undertavler til påbudstavler - UD Se hæfte 6 Dimensioner (cm) Teksthøjde (mm) Dimensioner (cm) Teksthøjde (mm) hxb hxb UD 1 UD 21,1 0x 25x 0x 25x UD 11,/15 UD 21,2 0x 25x 0x 25x UD 21,5 0x 25x VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-2_U_V2_0920_HCD.cdr 5

46 Undertavler til oplysningsstavler - UE Se hæfte 6 Dimensioner (cm) hxb Antal linier Tekst Højde (mm) Dimensioner (cm) hxb Teksthøjde (mm) UE 20,2,2 UE,,1 UE 20,2, 25x forside bagside 25x : 0/6/ 2 25x UE,,2 UE,1 UE,2 0x20 forside bagside UE,5 25x : 0/6/ 2 0x20 25x UE, UE,6 0x20 25x 85 UE,1,1 UE,7 forside bagside 25x : 0/6/ 2 UE,8 25x UE,2,1 25x forside bagside 25x : 0/6/ 2 UE x x5 UE x VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-2_U_V2_0920_HCD.cdr

47 Kant- og baggrundsafmærkning - N, O og P Kantafmærkning Se hæfte 7 Dimensioner, hxb (cm) Reflekstype (materialetype) N 1 Kantpæle Standardstørrelse: x12 N 2,2 Kantafmærkningsplade Overstørrelse: Standardstørrelse: Reduceret størrelse: Mini størrelse: 20 x 15 (110/100) x x 15 x 15 N 2, Kantafmærkningsplade Overstørrelse: Standardstørrelse: Reduceret størrelse: Mini størrelse: 20 x 15 (110/100) x x 15 x 15 N Spidsmarkering Megastørrelse: Overstørrelse: Standardstørrelse: Reduceret størrelse: 00 x x x x *) * På motorvej anvendes materialetype VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-_NOP_V2_0920_HCD 7

48 Kant- og baggrundsafmærkning - N, O og P Baggrundsafmærkning Se hæfte 7 Dimensioner, hxl (cm) Reflekstype (materialetype) O 1,1 Retningspil Overstørrelse: Standardstørrelse: Reduceret størrelse: 100 X 100 X X n kan spejlvendes. På motorvejsrampe og afslutninger kan anvendes materialetype O 1,2 Retningspile Overstørrelse: Standardstørrelse: Reduceret størrelse: 100 () x 00 x 2 x 1 O 1, Retningspile Overstørrelse: Standardstørrelse: Reduceret størrelse: 100 () x 00 x 2 x 1 O 2 Retningspile Overstørrelse: Standardstørrelse: Reduceret størrelse: 100 () x 00 x 2 x 1 *) * Materialetype anvendes når O2 opsættes under A92 Havnekaj O,2 Spærrebom Overstørrelse: Standardstørrelse: Reduceret størrelse: 100 () x 00 x 2 x 1 O, Spærrebom Overstørrelse: Standardstørrelse: Reduceret størrelse: 100 () x 00 x 2 x 1 O Spærrebom Overstørrelse: Standardstørrelse: Reduceret størrelse: 100 () x 00 x 2 x 200 O 5 Spærrebom Overstørrelse: Standardstørrelse: Reduceret størrelse: 100 () x 00 x 2 x 1 8 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-_NOP_V2_0920_HCD

49 Kant- og baggrundsafmærkning - N, O og P Færdselsfyr Se hæfte 7 Dimensioner (cm) Reflekstype (materialetype) P 11 Hellefyr Top Søjle Top højde, max: Søjle diameter, min: max: Bund diameter, min: max: *) * eller indefra belyst Bund Højde, min: max: 75 VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-_NOP_V2_0920_HCD 9

50 Titel: Færdselstavler. Hæfte 8. oversigt Dato: Juli 2006 Redaktion: Vejdirektoratet, Vejregelrådet Foto: Tegninger: Copyright: Udgiver: Vejdirektoratet Vejdirektoratet ISSN: X ISBN: VR05_G_Frdtavler_H8_oversigt-_NOP_V2_0920_HCD

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013 HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 201 FORORD Denne håndbog omhandler færdselsregulering af offentlige veje og private fællesveje ved afmærkning med færdselstavler. Vejreglen er en del

Læs mere

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE A B C D E o F G H I J-K ADVARSELSTAVLER - A SKILTE OG STANDERE I systemafspærring har vi valgt at ville levere det bedste produkt til vores kunder. Derfor har vi investeret i top professionelt udstyr til

Læs mere

E - Oplysningstavler

E - Oplysningstavler E 11.1 indenfor byzone 1)) udenfor byzone Reflekstype Opstillingshøjde (materialetype) til underkant af tavle 2)) 4) 5) I E 11.4 I E 11.5 I E 11.6 I E 11.7 I E 11.8 I E 11.9 I E 15 Vognbaner ved kryds

Læs mere

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser.

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser. t- in pr eb w w w.ic w dk e. sk ilt Vornæsvej 58 5700 vendborg Tlf. 35 108 109 www.icskilte.dk info@icskilte.dk Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Storhaven 2-7100 Vejle tlf. 75 71 20 88 - fax. 75 71 22 70

Storhaven 2-7100 Vejle tlf. 75 71 20 88 - fax. 75 71 22 70 Storhaven 2-00 Vejle tlf. 75 20 88 - fax. 75 22 A 11 Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt 125 1 A 16 Rundkørsel 1 A 17 Fodgængerfelt 1 A 18 Modkørende færdsel 125 125 1 A

Læs mere

Nødv. dim. udenfor byzone (cm) 2)3) Reflekstype (materialetype) 4)

Nødv. dim. udenfor byzone (cm) 2)3) Reflekstype (materialetype) 4) ADVARSELSTAVLER - A byzone (cm) 1)) byzone (cm) 2)) (materialetype) ) 6) M III: 125 A 11 - Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt M A 16 - Rundkørsel M Symbol kan spejlvendes

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Grundregler m.v. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således

Læs mere

De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads.

De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads. Færdselstavler Undertavler Undertavler anbringes under en færdselstavle (kaldet hovedtavlen) og understreger, indskrænker eller udvider hovedtavlens betydning. De hyppigst forekommende symboler på undertavler

Læs mere

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt C 11.1 1)) Højresving forbudt 2)) ) 5) I C 11.2 Venstresving forbudt I Opsættes normalt i venstre side. Bør placeres før krydset. Kan placeres over kørebanen C 12 Vending forbudt I Opsættes normalt i venstre

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129 BEKENDTGØRELSE OM ANVENDELSE AF VEJAFMÆRKNING I medfør af 95, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 802.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 802. Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. juli 2012 4. juli 2012. Nr. 802. Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801. Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. juli 2012 4. juli 2012. Nr. 801. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning I medfør af 95, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011,

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 802 af 04/07/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 10/01937 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006 Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, og 118, stk. 8, og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14.

Læs mere

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 10/01937 Bent Lund Nielsen bln@vd.dk 7244 3129 Den fulde tekst Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning BEK nr 801 af 04/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 10/01937 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

A - Advarselstavler. Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Rundkørsel. Fodgængerfelt. Modkørende færdsel

A - Advarselstavler. Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Rundkørsel. Fodgængerfelt. Modkørende færdsel A - Advarselstavler A 11 A 16 Reflekstype Opstillingshøjde Bemærkninger indenfor byzone udenfor byzone (materialetype) til underkant af tavle 1)) 2)) ) 5) 6) Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Høringsudgave af 16. november 2017

Høringsudgave af 16. november 2017 Høringsudgave af 16. november 2017 Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning I medfør af 95, stk. 3, og 122 c, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, 129, stk. 1,

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 BEKENDTGØRELSE OM AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER MV. I medfør af 95, stk. 3, 118, stk. 8 og 10, i færdselsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 1193 af 21/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Vejdirektoratet, j.nr. 16/07940 Senere ændringer

Læs mere

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011 Vejafmærkning Nye bekendtgørelser Vejforum december 2011 Status Intern arbejdsgruppe Henrik Ludvigsen, Erik Randrup, Pia Brix, Ulrik Winther Blindum, Vibeke Schiøler Sørensen, Morten Lorentzen og Bent

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning BEK nr 1194 af 21/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Vejdirektoratet, j.nr. 16/07940 Senere ændringer

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13/13614-7 Bjarne Jess Vennike bjv@vd.dk Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Generelt Kapitel 2 Færdselstavler Kapitel 3 Vejvisningstavler Kapitel 4 Kant-

Læs mere

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Symboltest april 2011 Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Afmærkninger til standsning af vildfarne Spøgelsesbilister Den østrigske hånd : 91 % af respondenterne

Læs mere

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 PILOT VSD ELEMENTBESKRIVELSER - SKILTE 30. Nov 2010

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 PILOT VSD ELEMENTBESKRIVELSER - SKILTE 30. Nov 2010 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 S01 FÆRDSELSTAVLER Ved standere forstås kombinationer af alle former for standere, portaler og galger, nedgravet i jord eller placeret i fundament, der bærer

Læs mere

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler A 20 Kø A 43,1 Indsnævret vej B 18 Hold tilbage for modkørendede C 19 Indkørsel forbudt

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Cyklistregler Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt, Færdselscenter Lov- og regelgrundlag: Færdselsloven,

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Test 2014 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 30. januar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Trafikanters forståelse

Læs mere

Nye vejregler om vejafmærkning

Nye vejregler om vejafmærkning NORTEK møde i Oslo 2010 Midlertidig vejafmærkning Vejvisning for særlige køretøjer (F) Servicevejvisning til nationalparker (F) Revision af bekendtgørelse om vejafmærkning Revision af bekendtgørelse om

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land GÆLDENDE Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land af 1. september 2017 (Vejdirektoratet) OVERSIGT OVER TEGNINGER GRUPPE 1: VEJARBEJDE I YDERRABAT Se originaldokumentet her L0101 L0102 L0103

Læs mere

Punkter der kan skrives afgifter for

Punkter der kan skrives afgifter for Punkter der kan skrives afgifter for Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven (fremover "FÆL"), vejafmærkningsbekendtgørelsen (fremover "vejbkg."), bekendtgørelse om parkeringsskiver

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 56 af 6 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse DK om vejafmærkning til Nortek i Stockholm 19. 20. maj 2014 v/ Pia Brix Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder på ændringsbekendtgørelser om vejafmærkning pt. (oplæg er nye bekendtgørelser

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

Forseelsestyper.

Forseelsestyper. Forseelsestyper http://www.helsingor.dk/borger/transport-pas-og-trafik/veje-trafik-ogparkering/parkering/parkeringsafgifter/forseelser/ 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. Køretøjet er standset, hvor

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Jens Erik Thinggaard 1

Jens Erik Thinggaard 1 Evaluerende 1 Dette program, er en introduktion til evaluerende prøver, hvor prøvernes opbygning, spørgeformer og begreber gennemgås. 2 Der er højre vigepligt i krydset.... Jeg har ubetinget vigepligt...

Læs mere

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. incl. undtagelserne for arbejdsfrit område 2008- udgave Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler A 20 Kø A 43,1 Indsnævret

Læs mere

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014)

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014) Afmærkningsplan for Vammenruten Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune Udarbejdet for Viborg Kommune 2012 (revideret jan 2014) af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari Kolofon Notatet er udarbejdet for

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Vejdirektoratet Dato: Maj 2017 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer.

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 10 Færge for gående og cyklende M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 12 Lufthavn Angiver flyveplads, der også må beflyves af taxifly. M 13 Jernbanestation Angiver station for persontog.

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 PILOT FYN ELEMENTBESKRIVELSER - SKILTE 10. Nov 2010

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 PILOT FYN ELEMENTBESKRIVELSER - SKILTE 10. Nov 2010 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 S01 FÆRDSELSTAVLER placeret i fundament, der bærer skilte. forhold/ Skilte forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og øvrige hovedlandevej) Kan

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6 Side 1 af 6 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle,

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven 1)

Bekendtgørelse af færdselsloven 1) LBK nr 1386 af 11/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-84-0319 Senere ændringer til forskriften LOV nr 716 af 25/06/2010

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselslov

Bekendtgørelse af færdselslov Bekendtgørelse af færdselslov Herved bekendtgøres færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 26. juli 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 1316 af 20. december 2000, lov nr. 1318 af 20.

Læs mere

A - Advarselstavler. Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Rundkørsel. Fodgængerfelt. Modkørende færdsel.

A - Advarselstavler. Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Rundkørsel. Fodgængerfelt. Modkørende færdsel. A - Advarselstavler A 11 A 16 Reflekstype Opstillingshøjde indenfor byzone udenfor byzone (materialetype) til underkant af tavle 1)) 2)) ) 5) 6) Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget

Læs mere

Afmærkning af vejarbejder m.m.

Afmærkning af vejarbejder m.m. Afmærkning af vejarbejder mm Vejdirektoratet - Vejregelrådet November 2002 Revideret april 2008 Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk 1, i Lov om offentlige veje (Vejloven) (Transportministeriets

Læs mere

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert.

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert. Den lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t indenfor tættere bebygget område 80 km/t udenfor tættere bebygget område 80 km/t motortrafikvej 130 km/t motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål er med

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 65 af 6 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 66 2 Alment... 66 2.1 Omfang... 66 2.3 Entreprenørens

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1058 af 04/11/2008 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 06-11-2008 Justitsministeriet Accession A20080105829 Entydig dokumentidentifikation AA004544 Dato for førstegangsindlæggelse 06-11-2008

Læs mere

HÅNDBOG MIDLERTIDIG VEJAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013

HÅNDBOG MIDLERTIDIG VEJAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 HÅNDBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 FORORD Denne vejregel om tavletyper for midlertidig vejafmærkning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om færdselstavler: Generelt om færdselstavler

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129. Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. september 2013 18. september 2013. Nr. 1129. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. I medfør af 95, stk. 3, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027 Side 1 af 51 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Lovens område m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1047 af 24/10/2011 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 17-11-2011 Justitsministeriet

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER

Læs mere

E-Teoribog. SØERNES TRAFIKSKOLE. (V )! SIDE 1

E-Teoribog. SØERNES TRAFIKSKOLE. (V )! SIDE 1 E-Teoribog. Denne teoribog er rettighedsbeskyttet og må ikke kopieres eller bruges til noget formål uden forudgående tilladelse fra Søernes Trafikskoles ledelse. SØERNES TRAFIKSKOLE. (V 2.0-2013)! SIDE

Læs mere

LOMMEBOG. for afmærkning af vejarbejder mm.

LOMMEBOG. for afmærkning af vejarbejder mm. LOMMEBOG for afmærkning af vejarbejder mm. BESKYTTELSESNIVEAUER VED BEVÆGELIGT VEJARBEJDE VEJKLASSE ARBEJDSPROCES Motorveje Åbent land Trafikveje Åbent land Lokalveje Byområde Trafikveje Byområde Lokalveje

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven 1)

Bekendtgørelse af færdselsloven 1) LBK nr 38 af 05/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2015-4380 Senere ændringer

Læs mere

E-Teoribog SØERNES TRAFIKSKOLE SØERNES TRAFIKSKOLE. (V )

E-Teoribog SØERNES TRAFIKSKOLE SØERNES TRAFIKSKOLE. (V ) SØERNES TRAFIKSKOLE E-Teoribog Denne teoribog er rettighedsbeskyttet og må ikke kopieres eller bruges til noget formål uden forudgående tilladelse fra Søernes Trafikskoles ledelse. SIDE 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr Færdselslov

Lovbekendtgørelse nr Færdselslov Lovbekendtgørelse 2012-11-09 nr. 1055 Færdselslov (*) som ændret ved L 2012-12-18 nr. 1241, L 2012-12-18 nr. 1246, L 2012-12-23 nr. 1389, L 2013-06-12 nr. 626, L 2013-06-12 nr. 627, L 2013-06-12 nr. 630

Læs mere

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ Appendiks B skilte for vejgren N, S, Ø og V Indholdsfortegnelse B.1 VEJGREN N... 1 B.1.1 Midterøen... 1 B.1.2 Tilfarten... 1 B.1.3 Frafarten... 4 B.2 VEJGREN S... 5

Læs mere

FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING HÆFTE 5. VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER HØRINGSBOG. Juni Vejregelrådet

FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING HÆFTE 5. VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER HØRINGSBOG. Juni Vejregelrådet HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING HÆFTE 5. VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER HØRINGSBOG Juni 2010 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

BEKENDTGØRELSERNE OM VEJAFMÆRKNING - BEM. TIL HØRINGSSVAR

BEKENDTGØRELSERNE OM VEJAFMÆRKNING - BEM. TIL HØRINGSSVAR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 23. august 2012 BLN bln@vd.dk 7244 3129 BEKENDTGØRELSERNE OM VEJAFMÆRKNING - BEM. TIL HØRINGSSVAR Vejtavlers lystekniske egenskaber Det bemærkes at, krav til Vejtavlers

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti.

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/09288 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 178/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jørgen Thomsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster den

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Fællessti Restbredde: N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde Spærret

Læs mere

I afsnit 2 omtales tavleforsidetyper, hvor typerne 3, 4 og 5 er for retroreflekterende tavleforsider.

I afsnit 2 omtales tavleforsidetyper, hvor typerne 3, 4 og 5 er for retroreflekterende tavleforsider. Retroreflekterende vejtavler i Danmark Kai Sørensen, DELTA, 28. september 2010 Forord Dette notat er udarbejdet på foranledning af NMF. 1. Indledning I det følgende refereres der til pren 12899-6, som

Læs mere

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 Der har i de seneste år været udgivet en række rapporter vedr. færdselsuheld

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 (standardtegninger) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING BYOMRÅDE B106a B1a B1b B1c B604 B605 B606 B607 B608 B609 B1004A ÅBENT LAND

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere