Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012"

Transkript

1 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere: Jens Utoft blev foreslået og valgt som referent. Som stemmetællere blev valgt Morten Fris, Ingrid Pedersen og Maiken Christensen. 3. Bestyrelsens beretning Den konstituerede formand Iben Danielsen aflagde følgende mundtlige beretning: 2012 skal være freelancernes år - Freelance er fremtiden. Flere og flere går freelancevejen. Freelancetilværelsen er blevet valget i mange erhverv, men for mediebranchen har det været sådan længe. I år runder FreelanceGruppen under Dansk Journalistforbund 35 år. Og vi bliver stadig flere. Alene i Journalistforbundet er der 3000 freelancere. Det betyder at hvert 5. medlem i dag er freelancer. Det betyder også, at vi som de store er forkælede og forkætrede i et forbund af mange nicher. At vi er krævende og anderledes. Vi forventer nok noget andet af vores forbund end fastansatte gør, og vi forventer nok også mere, fordi vi ofte vender os mod forbundet i mangel på en arbejdsgiver, der kan tage sig af de forskellige aspekter i arbejdslivet. Vi har gennemslagskraft i DJ. Årets Faglige Forum kommer til at handle om fremtiden og dermed freelancerne. Det er her, I har muligheden for at debattere mediebranchen og fremtiden. I dag har vi valg af delegerede til Faglig Forum. Mere om det senere. Vi har et freelanceudvalg under DJ, hvor alle DJ-grupperne, som engagerer freelancere kan debattere freelanceforhold, det er ganske unikt at vi har sådan et samlende organ der skal fremme freelanceforhold. Det er her vi repræsenterer de 3000 medlemmer. FreelanceGruppen dækker de mere end De øvrige er fordelt på Visuelt Forum, DJ-fotograferne, PF-pressefotograferne, billedmedieoversætterne, tv-gruppen, tegnerne og kommunikationsgruppen. Forbundet har de seneste år efter nedlæggelse af vores magasins sikret et årligt beløb til freelancerne, og det resulterer i, at DJ udbyder kurser, lobbyarbejde, nyhedsbreve og hvert andet år en freelancekonference med fokus på de politiske rammer for freelancelivet. Selv Fagbladet Journalisten er begyndt at skrive gode artikler om freelanceres virke. Husk at fodre dem med historier fra jeres verden! Efteruddannelse: Men vi støder også ind i sager, hvor forbundet ikke er indstillet på at støtte os. Hvor de regler og den argumentation der føres kun er rettet mod fastansatte med en enkel fast arbejdsgiver. Blandt andet rystede det mange freelancere, at majoriteten i DJ s hovedbestyrelse valgte at nedlægge en forsøgsordning med midler til efteruddannelse, som en række freelancere, som ellers ikke har haft adgang til efteruddannelse, havde haft glæde af i to år. Forsøgsordningen blev nedlagt på vage argumenter om økonomi og en lige så svag lovning på, at der nok skulle findes andre muligheder for at støtte. Det er bekymrende, at de medlemsvalgte ikke kan se, at kun via kurser og efteruddannelse får vi stadig bedre og mere kvalificerede freelancekollegaer. Et af de argumenter, vi ofte hører er, at freelancere selv skal bekoste den nødvendige efteruddannelse. Og det er også rigtigt, og det gør vi også. Fondene og forsøgspuljen er for de fleste

2 2/14 blot en håndsrækning og opmuntring til uddannelse. Vi har det sådan, at den dag alle medievirksomheder har tilfredsstillende aftaler på freelanceområdet med rimelige løn og arbejdsvilkår, så stopper også vores argument for, at forbundet skal støtte freelancernes efteruddannelsesmuligheder. Men ind til da, så vælger de stadig flere freelancere i DJ at betale et kontingent, som blandt andet støtter de fastansattes mulighed for arbejdskamp og bedre vilkår, for så til gengæld at forvente støtte fra forbundet i andre sammenhænge. Jeg vil gerne understrege at forsøgspuljen naturligvis ikke var svaret på alle vores problemer, men den var en tilkendegivelse fra forbundet, som vi påskønnede. Og det er her mit udtryk de forkætrede i DJ kommer ind for i sådan en sag stiller de individualistiske og frie freelancere sig sammen til gavn, og sikkert også til irritation. I kredsene og grupperne har freelancerne været på barrikaderne og på debatsiderne har kollegaerne været fremme. I bestyrelsen har vi også valgt at handle og agere oven på oplevelsen. Det gør vi med et ændringsforslag, som vi håber I vil bakke os op i. Mere om det senere! Vores uddannelse, vores faglighed, vores dygtighed og kunnen er de varer, vi har på hylderne, og det er livsnødvendigt for medlemmer at videreuddanne, efteruddanne og dygtiggøre sig for at være del af en hurtig omskiftende medieverden og for at tage del af arbejdslivets mange aspekter på stadig flere områder. Aftaler: For at styrke vores faglige profil har vi også i en årrække arbejdet på at introducere vejledende vilkår blandt kollegaerne. Vores norske freelancekollegaer har introduceret Freelance-kalkulatoren, som et nyt, netbaseret og fleksibelt værktøj. Nu drømmer vi om, at der kan findes en dansk model. Kalkulatoren er en overskuelig og individuel model for prissætning, som har nogle gode aspekter i sig. O-aftalerne er rammen, vi ønsker at føre videre til flere og andre mediearbejdspladser end fagbevægelsens og organisationsbladene. O-aftalen er et vigtigt redskab, og en aktuel artikel i Journalisten i 2011 viser heldigvis også, at der er opbakning både fra medlemmer og arbejdsgivere. Vi ser frem til en øget brug af O-aftalerne i En af vores hovedopgaver er fortsat at kæmpe for at bevare og udvikle den O-aftale, både på tekstog foto-området. Vi opfordrer også Dansk Journalistforbunds faglige afdeling til at opprioritere den indsats. Vi har udarbejdet en liste over mulige magasiner og blade som de faglige konsulenter kunne henvende sig til i første omgang, så vi får nye ind under aftalen. Med ved dagbladsforhandlinger: Det lød forsigtigt fra vores udsendte ved de netop afsluttede dagbladsforhandlinger, at man var begyndt at lytte. Tillidsmændene på de store mediearbejdspladser lyttede til freelancerne. De lyttede til vores argument om, at kun hvis der er ordentlige forhold for freelancere, kan de fastansatte sikre sig fortsat gode og mere trygge arbejdsforhold. Vi hænger sammen. Vi er kollegaer. Det endelige resultat ramte ikke freelancere. I sidste øjeblik faldt krav og gode tanker ud, men vi har været fremme som en seriøs del af forhandlingerne, og det kan kun være positivt. Der sker også ryk og små positive vendinger på TV- og radiofronten, når vi sidder med ved forhandlingerne ved DR og TV2. Vi har valgt at sikre, at freelancerne er tydelige i det fagpolitiske arbejde. Bestyrelsens har været repræsenteret i de store forhandlinger og ved tv-radiosiden. Vi har også en del aktive medlemmer af FreelanceGruppen og som medlemmer af Hovedbestyrelsen og dens udvalg, som taler freelanceforhold med kollegaer, arbejdsgivere og forbund. I det faglige arbejde står Aller-kendelsen og den Aller-kontrakt, som stadig sendes ud til freelancere, som et stigma på ophavsrettighedskampen og arbejdet for gode vilkår for freelancere. Den kendelse fratog ophavsrettighederne til skrivende og fotograferende på mange punkter.

3 3/14 Når vi er til møder med vores nordiske kollegaer, så har de lignende problemer. Derfor arbejder vi frem mod en fælles nordisk aktionsdag for bedre vilkår rettet mod de aktuelle bladhuse. Medlemsundersøgelsen: På foranledning af DJ s freelanceudvalg blev der i 2011 sat en gennemgribende medlemsundersøgelse i gang blandt alle ikke fastansatte. Det handlede om arbejdsvilkår, om indtjening, arbejdstid, arbejdsglæde, beskæftigelse, stress og samarbejde. Svarprocenten var ikke imponerende, og derfor er det ikke nemt at trække helt klare tråde ud af den undersøgelse. Men den giver os alligevel et billede af en meget blandet forsamling, som fordeler sig fra 25% tilfredse og veltjenende, 50 % som holder skruen i vandet, trods mere eller mindre underbeskæftigelse, og ca. 25 %, som har hårde tider med ringe indtjening og dårlige forhold. Vi er ramt ja, 25 pct. Og vi skal støtte og informere disse kollegaer om deres rettigheder og vilkår. Undersøgelsen har direkte betydet, at vi gør en ny indsats for at lægge oplysninger på nettet om vilkår og støtte. Det vil I se meget mere til, når vi her i foråret får ny webside. Vi er gået aktivt ind i arbejdet for en billigere gruppelivsforsikring, og vi satser endnu mere på kurser og efteruddannelse. Vi er også opmærksomme på, at vi skal kommunikere tydeligere. En række freelancere efterspørger services, som vi allerede har. Men undersøgelsen har også cementeret nogle af de ikke så heldige generaliseringer om gruppen af freelancere, golddiggerne og de næsten arbejdsløse. Det er træls at blive sat i bås. Vi er så forskellige, og det er jo hele årsagen til, at vi freelancer. Det er bestyrelsens absolutte ønske at hæve det fælles udgangspunkt, at fortsat tale om bedre forhold og aftaler, mere efteruddannelse og professionalisme og faglighed. Freelancernes år: Når vi nu er så kække at vi udnævner 2012 til freelancernes år, så er det fordi, det er nødvendigt i en krisetid. Vi er igangsætterne, vi er iværksætterne, vi finder nye veje. Mediebranchen er ramt af krisen, mange af vores kollegaer er ramt at krisen, og det lader ikke til, at det er slut. Men som freelancere har vi prøvet det før. Gode tider, dårlige tider. Vi er vant til at sno os, vi kan finde muligheder og nye arbejdsfelter. Vi er sgu ikke dårligere stillet end andre, og hvis der er noget, som kendetegner os, så er det vel at vi er forberedte på modstand og på at kæmpe lidt mere for vores ideer, fordi vi er frie. Når det kommer til stykket, findes der ikke noget bedre arbejdsliv end freelancerens, når det hele kører og lykkes. Men det er hårdt at få det til at køre. Jeg fremtryller en popsang i mit hoved en gang imellem, når der er modvind i arbejdet, og det er ikke som fastansatte ofte tror Abbas Money Money eller Kim Larsens Om lidt er jeg borte. Den er cool og hedder If you can make it here, you can make it anywhere. For sådan er det. Tænk at vi lever, og arbejder med vores fag. Det er stærkt at klare sig som fri fugl. Vi skal udvikle os, vi skal lære af hinanden og med hinanden, og vi skal have en fagforening, som - nå ja - drager omsorg for sine medlemmer. Og det sker som sagt. Der lobbies for bedre freelanceforhold, der tales freelance i forbundshuset og ved forhandlingerne, og når det glemmes, for det sker jo, så skal vi nok gøre opmærksom på det. Det er det vi har en freelancegruppe til. Fra vores egen verden: Ved generalforsamlingen i 2011 valgte Aase I Madsen at trække sig fra det faglige arbejde, som hun har været engageret i en årrække. Tusind tak til Aase for en god indsats og debatlyst. Den nye bestyrelse blev suppleret med Sus Falch, som blandt andet havde engageret sig stærkt i Aller-sagen. Dejligt med sådan en klarsynet og rapkæftet dame i bestyrelsen.

4 4/14 Efter de første bestyrelsesmøder valgte Pernille Nørregaard at forlade bestyrelsen. Pernille, som er journalist, antropolog og forfatter, har entusiastisk arbejdet for at få bogen i fokus i det faglige arbejde, og hun har været initiativtager til en række udadvendte freelancearrangementer bogmesse, seminarer og Games-samarbejdet med Gambia. Pernille har også været gruppens webredaktør. Det var bittert for os at miste sådan en ildsjæl i bestyrelsesarbejdet. Heldigvis trådte suppleant Lea K Andersen til. Hun har blandt andet deltaget aktivt i netværket for freelancekorrespondenter og har kunnet bidrage med blandt andet brugen af nye medier i det faglige arbejde. Vores problemer var ikke ovre med det skifte. Inden sommeren meddelte Kristian Melgaard, at han ville trække sig fra formandsposten på grund af sit helbred og nogle forestående hospitalsundersøgelser. Den beslutning blev permanent, så fra august overtog jeg formandsposten. Kristian Melgaard har haft en afgørende rolle i freelancernes markering og styrke i Dansk Journalistforbund. Hans indsats som strateg og klar politisk kæmper er uvurderlig. Uden Kristian havde FreelanceGruppen ikke haft den gunstige plads i forbundet, som den har i dag. Ota Tiefenbock blev ny i bestyrelsen. Ota vil slå et slag for det internationale samarbejde, da han arbejder både på dansk og tjekkisk grund og er en stor kender af Centraleuropa. Med de kolbøtter er bestyrelsen i dag konstitueret med Iben Danielsen som formand Sus Falch som næstformand. Mikael Hjuler som kasserer og leder af foto holdet. Jens Rossen som leder af trykt hold Anja Dybris og Hanne Fokdal Barnekow som engagerede i elektronisk hold. Elon Cohn som leder af kommunikationsholdet. Jens AW Sørensen er gruppens webredaktør fotograf Helene Bagger er leder af kursusudvalget. Og så som sagt Lea Andersen og Ota Tiefenbock. Alle har de lovet at stille op for at tage en tørn mere i bestyrelsesarbejdet. Lea har dog på grund af sit lille 2011-appendix - Alvin - valgt at stille op som suppleant. Ny formand: Som ny formand vil jeg her kort præsentere mig. Jeg er rundet 55 år, og jeg har været freelancer i snart 20 år. Før det var jeg lokaljournalist, dagbladsjournalist og kulturjournalist ligesom jeg i en periode var informationsmedarbejder for et københavnsk teater. Som freelancer har jeg haft et spændende og afvekslende arbejdsliv. I dag skriver jeg mest for fagpresse og organisationer, men også dagspresse, ligesom jeg sideløbende tager mig tid til at skrive journalistiske bøger. Jeg har været del af det faglige arbejde i fem år, og i dag sidder jeg faktisk også i DJ s hovedbestyrelse, hvor jeg har fået en formandspost i beskæftigelses og uddannelsesudvalget, ligesom jeg beskæftiger mig med pension, arbejdsløshedskassen, efteruddannelse, Pressens uddannelsesstøtte, og meget andet. Det er meget, det er engagerende og næsten lige så spændende som journalistik. I skulle prøve det! En mulighed for alle jer er i år Fagligt Forum, som jo handler om fremtidens arbejdsmarked. I opfordres alle til at lade jer vælge som delegerede til Fagligt Forum, som i april holdes i Kastrup. Det er en god chance for os til at markere os og diskutere, mingle med hinanden og de fastansatte kollegaer og blive kloge på mediebranchen anno 2012 og fremover. Debat om beretningen: Dirigenten Claus Iversen bad om kommentarer til den mundtlige og skriftlige beretning, struktureret efter følgende temaer:

5 5/14 Efteruddannelse Ophavsret Overenskomster Øvrige emner Følgende havde ordet: Jette Hvidtfeldt, formand for kreds 2: Jeg er også bekymret fordi forsøgspuljen i DJ er nedlagt. Jeg er derfor glad for at bestyrelsen nu foreslår, at vi selv opretter en pulje. Men det må nødigt tage fokus fra forbundets pulje, som også dækkede andre grupper. Vi skal blive ved med at presse på for at den genoprettet. Aase Madsen: Jeg synes også, at DJ skal genoprette forsøgspuljen. Kravet støttes af kreds 4. Jens Rossen: Kreds Fyn og Kreds 6 har vedtaget lignende udtalelser. Puljen blev vedtaget som en forsøgsordning efter bemyndigelse fra delegeretmødet i 2009, herunder med retten til at beslutte, om den skulle videreføres. Udvalget var nødt til at stramme retningslinjerne for tildeling på grund af stor interesse, men et snævert flertal valgte ikke at fortsætte forsøget. Helle Jørgensen: Jeg er pikeret over udtalelser fra forbundets nye næstformand om, hvorfor puljen blev nedlagt. Han siger bl.a.: Man kan diskutere, om det at skaffe midler til efteruddannelse ikke er på kanten af, hvad en faglig organisation skal beskæftige sig med. Det blev jeg pisse rasende over at høre. 82% af de 116, der fik del i puljen, var freelancere. Det er helt nødvendigt at vedligeholde sine kompetencer, og det er langt bedre end at havne i a-kassen. Niels Peter Arskog: Jeg må med skam melde, at kreds 1, som omfatter halvdelen af forbundets medlemmer, ikke står bag nogen udtalelse om at genoprette eller videreføre puljen. Jeg stod temmelig alene med synspunktet. Derfor endte det i et kompromis, hvor kreds 1 udtalte, at vi betragter efteruddannelse som et af de mest betydningsfulde emner for DJ og at vi derfor ser frem til, at det HB-udvalg, der nu er nedsat, kommer frem med forslag til, hvordan man kan støtte efteruddannelse fremover. Forbundsformand Mogens Blicher Bjerregaard sagde om efteruddannelsespuljen: Vi er alle meget optaget af at have efteruddannelse som en central del af det faglige arbejde. Vi er en af de brancher, der har mest efteruddannelse, og en af de første, der fik det ind i overenskomsterne. Og vi skal gøre endnu mere for de, der ikke har samme muligheder. Men det er forkert at bruge kontingentkroner til formålet. Vi skal arbejde for bedre og billigere muligheder. Vi betaler et betragteligt beløb til Pressens Efteruddannelsesfond for at også freelancere kan slippe billigere. Vi skal hjælpe langt bredere for at få rabatordninger, så det bliver billigere for flere. Det er fint at bruge penge på, at flere kan deltage, men det skal ikke nødvendigvis være gratis. Iben Danielsen: Det er korrekt, at forsøgspuljen også dækkede andre end freelancere. Jeg foreslår, at Jette Hvidtfeldt stiller forslaget om en udtalelse, som den, der blev vedtaget fra Kreds 2. Jens Rossen: Vi har netop gennemført et forhandling med DMA om at betaler til freelancernes efteruddannelse i forhold til deres freelancebudget. Det hjalp ikke. Det samme gjaldt Egmont og Aller. Jette Hvitfeldt: Det er nok længe siden, at Mogens Blicher har været i journalistisk arbejde. Selvfølgelig er det mest rigtigt, at arbejdsgiverne betaler for efteruddannelse, men sådan er virkeligheden ikke. Hun oplæste herefter udtalelsen fra Kreds 2, som modtog stort bifald. Mogens Blicher Bjerregaard: DJ har nedsat en arbejdsgruppe til at se på problemerne med finansiering af efteruddannelse. Den venter på, inden vi beslutter, hvad vi så skal gøre. Det er rigtigt, at virkeligheden nogle gange er anderledes end vi kunne ønske. Jeg har gennem tiden arbejdet på at forbedre efteruddannelsen. I 10 år arbejdede jeg for det i Danmarks Radio, og det lykkedes til sidst. Vi vil gerne bruge penge på at fremme de ideer, der kommer fra arbejdsgruppen.

6 6/14 Karin Bech: Jeg har aldrig arbejdet for nogen, hvor der var mulighed for at få en overenskomst og har derfor heller ikke haft mulighed for at få betalt efteruddannelse. Jette Hvidtfeldt: Mogens, jeg tror ikke, at nogen vil tage fra dig, at du har kæmpet for efteruddannelse. Det var vigtigt og blev værdsat. Du førte en god kamp, som du skal have al mulig ære og tak for. Men det er en fokusflytning fra freelancernes muligheder. Efteruddannelse er noget andet end løn, selv om det er OK at se på nye muligheder. Det er også en del af arbejdet at sparke blidt til dem, der ikke tager efteruddannelse. Men det forhindrer ikke, at man fortsat har en pulje, indtil der bliver andre muligheder. Lars Rugaard: Jeg vil minde om, at vi vedtog forsøgsordningen på et delegeretmøde. I mit hoved betyder det, at hvis det går godt, er det den vej, vi går. Derfor er der ingen logik i at aflyse ordningen. Morten Friis: Jeg ser gerne udtalelsen vedtaget. Men også, at man ser på, hvordan man kollektivt kan sikre mulighed for at få støtte til efteruddannelse via Pressen Efteruddannelsesfond. Mikael Hjuler. Alle i FreelanceGruppen kan få efteruddannelse til den lave takst fordi Pressens Uddannelsefond tager freelancere med under kontoen for arbejdsløse, som DJ betaler for. Helle Jørgensen: Mange fastansatte udnytter ikke deres ret til efteruddannelse. Disse penge kunne måske bruges til freelancerne. Og så vil jeg gerne rose DJUK for at lave ufatteligt mange kurser, også i samarbejde med FLG. Tak for mange gode kurser. Godt vi har det. Lars Lindskov: Vi har forsøgt at overtale arbejdsgiverne til at betale, men er blevet afvist. Hovedbestyrelsen har lovet ikke at bruge penge, som ikke er der. Og det er meget få, som vil kunne få støtte blandt de , som ikke har ret til betalt efteruddannelse. Vi har også selv midler fra Ophavsretsfonden, næsten 1,3 mio. i år. Efteruddannelse er ekstremt vigtigt, men jeg er ikke sikker på, vi skal finansiere det med kontingentkroner. Mikael Hjuler: Hvad blev der af pengene fra salget af Vennelystparken? Gunvor Bjerre: For mig handler fagligt arbejde om solidaritet. I en fagforening bør man hjælpe dem, der står svagest. Lars Lindskov: Det er helt oplagt at kæmpe for efteruddannelse og også, at det koster penge, Men jeg er ikke afklaret på, om man skal bruge kontingent til at skaffe efteruddannelse til 50 medlemmer. Og hvad skulle kriterierne være? Mikael Hjuler: Ordningen gælder kun folk, der ikke kan få støtte andre steder. Jens Rossen: Lars Lindskov, du efterlyser kriterier. Vi var faktisk i udvalget enige i efteråret om kriterierne inden hovedbestyrelsen besluttede at afskaffe ordningen. 2. Ophavsret: Peter Thornvig: Hos Fotograferne har vi haft et glimrende samarbejde med FreelanceGruppen og lavet gode ting sammen, bl.a Tal til øjet. Ophavsret er et af problemerne i mangel på midler til efteruddannelse, nemlig at mange ikke får penge for digital kopiering af tekst, fordi arbejdsgiverne ikke vil indgå aftaler. De mener, at det vil være en trussel mod Infomedia, som giver indtægter til dem (og kun til dem). Det er en hovedhjørnesten i, at nogen mangler penge til efteruddannelse Mogens Blicher Bjerregaard: Vi har snakket om det digitale område år efter år. Nu er vi kommet ind i ny fase, som jeg er ret spændt på. Noget af det vanskelige er, at man ikke må kopiere trykt materiale, heller ikke til Powerpoint. Flere firmaer har faktisk rykket Copydan for en aftale. Det har betydet, at dagbladene er begyndt at kigge på det på en ny måde. Det er ikke givet, at vi får et resultat, men vi ser en bevægelse. Det er vigtigt, at det sker sammen med DMA for at det lykkes. Vi har lige lavet et forlig med TV2 for fastansatte. Det vil få konsekvenser for en senere aftale med freelancere, bl.a. for at udnytte tv i S-tog og video-on-demand. Hanne Fokdal Barnekow: Jeg vil bare stille spørgsmålet: Vil forbundsformanden sige noget om diskussionen om ACTA. Hvad er DJs holdning?

7 7/14 Mogens Blicher Bjerregaard: Det er et godt spørgsmål. ACTA består af to dele. Nogle elementer i aftalen kan underbygge forsvaret for ophavsretten. Andre elementer omfatter mangel på åbenhed. Det kan godt være, at der kan komme nogle gode muligheder. Vi skal bare sikre os, at aftalen ikke hindrer adgang til informationer og lukker ned for viden. Der er mange forskellige synspunkter. Vi ser på de enkelte elementer. Jeg tror, at vi får en aftale, og vi skal derfor bruge kræfterne på at påvirke processen via samarbejde med andre organisationer, også internationalt, for at få indflydelse. Samarbejdet gælder ikke kun journalister, men også i hovedorganisationer, bl.a. AC. 3. Overenskomster og aftaler: Ingen kommentarer 4. Øvrige emner: Helle Jørgensen: Jeg vil gerne høre om løntilskudsjob. Jeg holder startkurser, hvor vi ser mange, som skal i løntilskudsjob. Jeg har ikke hørt, hvordan DJ håndterer det. For os som freelancere kan det godt betyde færre opgaver, men det kan også gå ud over antallet af faste jobs. Hvordan håndterer man det. Hvad har man gang i, for det vil vi ikke have? Iben Danielsen: Jeg svarer ikke, for jeg er lige så frustreret som dig. Jeg synes, det er et utøj og prøver at argumentere for det i beskæftigelses- og uddannelsesudvalget i DJ. Udvalget afventer forestående ændringer. Mogens Blicher Bjerregaard: Det har frustreret os alle. Vi har forsøgt at lave aftale på Politiken om ekstra mus-samtaler undervejs for på den måde at skaffe nogen i videre beskæftigelse. Fordelen ved løntilskud i private er, at man får fuld løn og at der er større mulighed for fast arbejde. Det er ikke tilfældet hos det offentlige, hvor man får nedsat dagpenge for 32 timers arbejde. På Politiken har vi forsøgt at begrænse antallet. Vi søger på den måde at forhindre, at jobbene ikke havner hos andre. Men i det offentlige er der en katastrofal måde at føre beskæftigelsespolitik på. Peter Thornvig: Det er noget, vi får meget fokus på i udvalget for det betyder, at der ikke bliver oprettet faste jobs, især ikke i det offentlige. For den enkelte koster et løntilskudsjob i øvrigt 8% i arbejdsmarkedsbidrag fordi man får løn. Som udgangspunkt må det ellers ikke være rigtige job, hvad det selvfølgelig er. Ellers ville det heller ikke give mening, Spørgsmålet er, om regeringen vil leve op til løftet om socialt ansvar. Eva Lisby: Jeg er en af de 20 i løntilskudsjob. Jeg var tidligere fastlancer, bl.a. i den kommune, hvor jeg nu er i mit 2. løntilskudsjob. I et af dem fik jeg fik tilbudt at fortsætte med at udføre opgaverne som frivillig. Så hedder det sig, at man kun må arbejde fuldtids på ordinære overenskomstvilkår, men må altså ikke overstige dagpengene. Det er også ofte et problem at få betalt pensionsbidrag. Derfor kan jeg så glæde mig over, at jeg snart er berettiget til et seniorjob. Mikael Hjuler: Løntilskud er en tveægget slange. Det er vigtigt, at ledige får mulighed for at komme ud og i gang. Men det kan næppe gavne beskæftigelsen at ansætte en fotograf i 6 mdr. i en stor entreprenørvirksomhed. En anden var ansat i et vvs-firma, hvor han lavede en webside. Helle Jørgensen: Ingen af os freelancere har råd til at arbejde for Politiken, men det er de offentlige arbejdspladser, der er interessante for os. Jeg savner en grænse for, hvor mange man på tage ind. Vi er ude på en glidebane. Et job i løntilskud giver ganske vist kompetenceudvikling, men det er det ikke værd. Niels Peter Arskog: Der er blevet så stille om offentlighedsloven efter at vi har fået ny regering. Er DJ stadig på forkant med et nyt lovforslag, hvis det kommer? Der er jo halvandet år til næste delegeretmøde. Mogens Blicher Bjerregaard: Ja, lobbyarbejdet fortsætter. Vi har haft møde med den nye minister og foreløbigt 5-6 af de politiske ordførere. Men sagen kommer ikke op igen før efter EUformandsskabet, dvs. til oktober.

8 8/14 Gunvor Bjerre: Jeg vil gerne genrejse wt problem, som Hans Otto tog op for flere års siden: At fagligt arbejde ikke regnes som godkendt arbejde ved beregning af efterløn. For det andet vil jeg gerne takke til vores nye formand for beretningen. Den kendetegner et paradigmeskift i forhold til forbundet væk fra offer-martyr rollen. Jeg hører toner om samarbejdskurs, som jeg tror mere på end på kamp. Mikael Hjuler: Bl.a. foranlediget af de problemer, Gunvor Bjerre rejser, kan vi nu sende fakturaer på vores faglige arbejde og lade beløbet indgå i vores virksomhed. Morten Friis: Ros til bestyrelsen. Det er dejligt at modtage nyhedsmails, som man kan klikke sig ind på. Det er godt for det meste. Men jeg er enig i, at nogle informationer ikke er synlige nok. Det må vi overveje, hvordan vi løser. Jeg ved ikke, om det kunne være en ide at få et trykt magasin en gang om året, hvor man bliver gjort opmærksom på det, fremfor at man selv skal opsøge det. Det var dejligt, da vi havde Nøglen, håndbogen og Frie Nyheder på tryk. Iben Danielsen: Vi arbejder på at lave en ny hjemmeside med en slags abc. Vi har set eksempler på, at folk ikke får korrekt svar på deres spørgsmål i DJ. Vi har hidtil ikke selv kunnet udsende nyhedsbreve, men det bliver nu muligt. Jeg tror ikke på at vi igen får Frie Nyheder, som nok blev mere elsket efter at den forsvandt. Men vi vil udsende breve på papir en gang imellem. Mikael Hjuler: Den nye nøgle på nettet er en katastrofe. Der er ikke sket en skid, selv om vi for 4 år siden blev lovet fritekstsøgning á la Google. Det handler om penge, men jeg håber og tror, at der sker noget nu. Karin Bech: Jeg har mange gange efterlyst skriftligt materiale, Jeg har derfor været glad for freelancemagasinet, lige indtil jeg læste indholdet i det seneste nummer, bl.a. artiklen om pension, som ikke er ret kort og direkte forkert. Det var et partsindlæg fra en repræsentant for PFA, der bare ville sælge sine egne ordninger. Jens Rossen: Freelanceudvalget evaluerer bladet på sit møde på tirsdag, jeg tager kritikken med. Iben Danielsen: FreelanceGruppen har ikke noget skriftligt magasin. Det er udsendt af DJ, men selvfølgelig skal materialet være i orden. Dirigenten sendte herefter følgende forslag til udtalelse til afstemning: "FreelanceGruppens generalforsamling opfordrer DJ s hovedbestyrelse til at ændre sin beslutning og genindføre den nu nedlagte efteruddannelsespulje." Udtalelsen blev vedtaget. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 4. Regnskab for FreelanceGruppens drift Gruppens kasserer Mikael Hjuler: Posten for fagligt frikøb indeholder to formandslønninger i en periode, hvor den daværende formand var syg. Fagligt frikøb er løn for det arbejde, som udføres af medlemmer i bestyrelsen. Det er baseret på DJ s takster for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste. I forhold til budgettet er der tale om en overskridelse på transport. Der er anvendt et nyt regnskabsprincip, hvor indtægter og udgifter er hægtet sammen. Der blev spurgt til grundlaget for udbetaling af Fagligt Frikøb. Kassereren lovede at udsende en redegørelse til medlemmerne. De kr. til Safety Fund er deponeret hos DJ, der udbetaler beløbet til International Media Support, hvortil der foreløbigt er udbetalt kr. IFJ s Safety Fund har over 10 mio. liggende, som endnu ikke er brugt. Samlet viser regnskabet et overskud på ,26 kr. ud af samlet omsætning på ,52 kr. Regnskabet blev godkendt. 1 undlod at stemme.

9 9/14 4 a. Regnskab for Barselsfonden: Indtægten har været kr., men der er kun brugt Derfor er formue nu på kr., så det er med at kom i gang! Fonden gives nu 100 kr. om dagen i max 28 uger til kvinder og minimum 14 dage til mænd, eller efter antallet af uger på barselsorlov. Beløbet hæves lidt senere. Jens Rossen: Fonden blev oprettet som symbolpolitik. Siden har vi udført lobbyarbejde for at blive dækket via lovgivningen. Noget tyder på, at selvstændige nu sikres via lovgivningen, men også lønmodtagerfreelancere bør sikres. Regnskabet blev godkendt. 5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: 5 a. Vedtægtsændring. Bestyrelsen foreslog en ændring af vedtægternes 3 om indkaldelse til den årlige generalforsamling som følge af, at udgivelsesfrekvensen for fagbladet Journalisten er ændret: Ændringen betyder, at indkaldelse kan ske på mail og på FreelanceGruppens hjemmeside. Den nye formulering lyder: 3 - GENERALFORSAMLING Den årlige generalforsamling er gruppens højeste myndighed. Gruppen holder ordinær generalforsamling hvert år i perioden 1. februar - 9. marts. Der indkaldes skriftligt med en måneds varsel ved mail til gruppens medlemmer samt annoncering på og i Karen Kjærgaard: Hvorfor ikke bare skrive: Der indkaldes skriftligt med en måneds varsel. Eva Lisby: Kan vi ikke bare bruge Facebook? Forslaget blev vedtaget 1 undlod at stemme. 5 b. Forslag om etablering af en efteruddannelsespulje: Bestyrelsen foreslog, at FreelanceGruppen opretter en efteruddannelsespulje på kr. indenfor FreelanceGruppens eksisterende budget. Puljen er en et-årig forsøgspulje, som administreres sammen med de øvrige to puljer, som FreelanceGruppen har, og af det samme fondsudvalg. Denne pulje kan søges efter samme regelsæt, som den trykte pulje i FreelanceGruppens fond, og der gives kun tilskud til selvkomponerede kurser, der kan godkendes som efteruddannelse, samt til kurser udbudt af kursusinstitutioner. Den et-årige forsøgspulje kan søges af FreelanceGruppens O-medlemmer, der ikke kan få støtte til efteruddannelse ad andre kanaler, og ansøgningsrunderne ligger typisk i april og november. Iben Danielsen: Forslaget kræver ikke kontingentforhøjelse fordi vi har afsat penge til støtte af langtidsledige. Dem bruger vi i stedet på efteruddannelse. Desuden bruger vi det beløb, vi i mange år har betalt til IFJ s Safety Fund, der samler støv. Beløbet blev sidste år betalt til International Media Support, men her er der også en del midler til rådighed, som endnu ikke er brugt. Desuden betaler fleste i forvejen via kredsene. Lars Lindskov: Det er ikke på grund af dette forslag, at pengene til IMS nu er sat i arbejde. Dette forslag er OK. Vi har tidligere besluttet at betale 10 kr. pr. medlem pr. måned til Safety Fonden, dog max kr. Anne Nielsen: Hvad er succeskriteriet, og vil en succes i givet fald betyde, at ordningen bliver nedlagt? Gert Lynge Sørensen: Jeg har tidligere for 20 år siden fået penge til et eksotisk projekt i Sydamerika, som siden været mit eksistensgrundlag. Derfor. Hvad er kriterierne? Jens Rossen: Jeg var i sin tid med til at lave forslaget om at støtte Safety Fonden og senere IMS, og var derfor svær at overtale til at bruge dette beløb. Men vi har stadig over 1 mio. kr. til opgaven.

10 10/14 Dette er en symbolhandling. Med vores beskedne midler vil vi vise, at dette er en vej at gå. Men vi er medlemmer i DJ, der skal være solidarisk. Hanne Barnekow: Succeskriteriet er også at dokumentere behovet. Gunvor Bjerre: Det er et rigtig godt forslag, men jeg håber, at det kun skal gælde et år fordi der så er genindført en ordning i DJ. Hvis der fortsat er behov næste år må vi se på andre muligheder. Iben Danielsen: I øjeblikket har vi kun mulighed for at give støtte til efteruddannelse hvert år til medlemmer, der arbejder for trykte medier. Mikael Hjuler: Kriterierne for støtte til selvkomponerede kurser overlades til DJ, bl.a. for at vurdere skatteregler. Tidligere, for 20 år siden havde vi 2 mio. kr. om året i fonden for trykte medier, nu har vi kun kr. I andre kasser får nogen en check hvert år. Lars Rugsted: Jens Rossen sagde lige før, at det er symbolpolitik. Ja, det er vigtig symbolpolitik. Vi kan håbe på nyt flertal i HB Jens Rossen: Næsten alle betaler til IFJ/IMS både via kredsen og deres arbejdsplads. Jeg håber, vi kan få pengene hos IFJ s Safety Fond delt ud til de kolleger, der har brug for dem. Helle Jørgensen: Har FreelanceGruppen ikke en formue på over 1 mio. Hvorfor skal vi så fjerne støtten til Safety Fonden. Jeg synes vi skal opretholde Safety-bidraget og lave puljen til efteruddannelse med penge fra kassebeholdningen. Niels Peter Arskog: Det er en god ide at etablere fonden. Jeg ved godt, at taksterne i Vejledende Vilkår bl.a. er begrundet med udgifter til efteruddannelse m.v. Men ærligt talt er der nok ikke så mange, der kan opnå disse vilkår. Jens Utoft: Jeg synes, det er rimeligt med en vis form for egenbetaling, så flere kan få glæde af de kr. Mikael Hjuler: Vi har overvejet en egenbetaling på 25%, som det var tilfældet med DJs forsøgspulje. Vi har i stedet valgt at give legater af kr. som hidtil fra Ophavsretsfonden, mens man selv betaler resten, hvis det koster mere, uanset om det er til kurser hos Update eller andre. Iben Danielsen: Vi har været mange overvejelser igennem. Det er ikke fordi vi nedprioriterer Safety Fonden og IMS, herunder vores egne projekter. De kan forbedre de ordninger, vi har. Jeg håber så, at der sker noget med DJs velvilje til at tage over. Morten Friis: Jeg synes det lyder som om at de fleste kan lide forslaget, men at flere er bekymret over at tage pengene fra Safety Fonden. Jeg synes, vi skal fastholde Safety/IMS-beløbet og tage de fra vores store formue. Lars Møller: Puljen til efteruddannelse er et sympatisk forslag, men jeg kan ikke li, at vi tager pengene fra de fattige. Er det svært at tage pengene fra formuen. Vi har brug for efteruddannelse, der er skræddersyet til vores behov. Det kan være, der er behov for kortere og billigere kurser. Dette seminar er jo kanon som efteruddannelse. Sus Falch: IMS få tilført yderligere ca kr. i Der koster ca Euro at hjælpe én person, men pengene skal i arbejde. Når det sker, så vil jeg til hver en tid betale. Lars Rugaard: Vi har hvert år på delegeretmøde og Fagligt Forum haft jubelfest med indsamling af store beløb, der ligger i Bruxelles. Hvis IMS kommer til at mangle kr., så tror jeg, at vi kan finde dem. Elon Cohn: Jeg synes, at vi skal holde proportionerne for øje. Der står i Bruxelles 10 mio. kr., der skal bruges. Det er danske, norske og svenske penge. Hvad der skal ske med dem er en forbundsopgave. Derfor har vi besluttet, at vi fremover vil bruge pengene i IMS, hvor der nu ligger 1,1 mio. kr. + indbetalinger fra 2012 i alt over 1,6 mio. kr. Hvis IMS mangler de kr., kan vi nok bevilge dem i bestyrelsen. Ida Sønderby Rosgaard: Jeg synes ikke, vi skal skamme os over bestyrelsens forslag. Vi betaler i forvejen via kredsene.

11 11/14 Karin Bech: Det er smukt at give penge til IFJ, men det er pinligt, at der ligger over 10 mio. i IFJ og over 1 mio. hos IMS, som endnu ikke er brugt. Derfor er der ingen grund til at betale før, der er brug for de kr. Helle Jørgensen: Jeg synes, at forslaget skal indeholde, hvor pengene hentes fra. Bestyrelsens forslag blev herefter vedtaget, To var imod og 1 undlod at stemme. Malin Wahlstedt: fmd. Frilans Riks og nordisk freelance koordinator. Vældlig imponeret over jeres aktivitetsniveau på mange områder. Tog over som nordisk koordinator i september fra finske Heikki. skal koordinere vores arbejde alt godt og alt skidt smitter. Vil lave en fælles nordisk aktionsdag i fem lande, hvor vil protestere mod dårlige aftaler. Havde fælles demonstration i Oslo i Denne gang i alle hovedstæder på samme tid. Dato ikke fastsat, men en gang i foråret. I år Norges tur til at holde freelanceseminar juni. Se Facebook nordisk frilans. Må også nævne to svenske kolleger i fængsel i Etiopien, under at de ikke kan få penge fra IFJ, men må klare sig med lokale indsamlinger i Sverige. Nu fået frilansbestyrelsesmedlem i forbundets hovedbetsyrelse. Iben: God ide at have en fond, der kan tage over, når der er et akut behov, så man ikke som forbundet i Sverige er nødt til at samle ind. MBB: Kun journalister fra 3. verdens lande, som ikke kan få støtte fra andre, der kan få hjælp, fx i Syrien. Hvis det var en dansker, skulle vi nok hjælpe. 6. Forslag til arbejdsprogram 2012 Sus Falch: Det er dejligt at vi ikke har skudt helt ved siden af ved at sætte efteruddannelse, ophavsret og overenskomster på som hovedpunkter. Arbejdsprogrammet er retningsgivende for bestyrelsens arbejde, men alle medlemmer kan byde ind. Selvfølgelig har vi set på, om emner fra 2011 skulle føres videre. Derfor er der fortsat fokus på Efter- og videreuddannelse. Bedre vejledning om skattemæssig status Samarbejde med andre faggrupper og studerende om problemerne med ulønnede praktik- og assistentstillinger, der udhuler vores muligheder som freelancere. Udbygning af indsatsen indenfor kommunikationsområdet Udbygget samarbede med tillidsrepræsentanter for at undgå, at vi underbyder de fastansatte. Problemer i forbindelse med udlicitering af faste tillæg. Det kan koste jobs fra fastansatte og at freelancere presses i pris. Vi har hørt tilfælde hvor prisen var 1/3 i forhold til inhouse. Fortsat fokus på gå-ud møder. Alle velkomne til at byde ind med forslag og ideer. Morten Friis: Vi har en vældig god platform i vores O-aftale, som vi kan bruge som løftestang i forhold til andre. Nu har vi i DMA fået alle de store medier under samme hat. Vil det have betydning for muligheder for forhandling og genforhandling? Har arbejdsgiverne fået tre rækker nye tænder? I samarbejdet med andre grupper synes jeg også, vi skal fokusere på løntilskudsjobs, der kan hindre faste stillinger og freelanceopgaver. Ordningen underminerer os på to fronter. Gert Lynge Sørensen: Jeg har været freelancer i 20 år. Jeg synes, det er gamle travere, vi ser. Det er ikke lykkedes at lave freelanceaftaler for det statslige område. O-aftalen er bare en videreførelse af den gamle SAFT-aftale. Men vi har langt større problemer: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Det marked, jeg levede af for fem år siden, eksisterer ikke mere. De er nu på nettet. Vi trænger til debat om, hvad vi skal skrive til nettet eller vi selv skal udgive og hvordan vi får penge for det. Der er en stemning af, at markedet er

12 12/14 svært for tiden, ikke kun nu men også fordi markedet er under stor forandring. Jeg savner et mere visionært arbejdsprogram. Hvor bærer verden hen? Jens Rossen: O-aftalen en af vores meget vigtige aftaler. Hidtil har vi forhandlet med to redaktører og Christian Dølpher. Jeg tror, det kan fortsætte med en afløser for den nu tidligere TIB-redaktør. Ordnede forhold er en fordel for begge parter. Sidste års delegeretmøde vedtog at kigge på bijob på en ny måde, der inddrager levering af materiale, som ikke er omfattet af overenskomster. Prisaftaler mener vi er vigtige for alle, der ikke er omfattet af overenskomst. Jeg er lidt skuffet over DJ i arbejdet for at hjælpe folk væk fra tanken: Hvad kan jeg få til Hvad vil jeg have. Hvad vi skal leve af skal drøftes på Fagligt Forum. Markedet i forandring er også i fokus internationalt. Freelance Rights Expert Group arbejder for at beskytte freelanceres rettigheder, herunder forbundenes ret til at repræsentere os og anvende kollektive kampskridt. Gunvor Bjerre: Vi skal ikke kun kigge mod nord og syd i Europa. På Open Space i aftes var vi enige om,. at vi skal videre ud. Her var der forslag om legater til kolleger fra den 3. verden og forslag om coach-serving. Niels Peter Arskog: Jeg foreslår, at vi udvider arbejdsprogrammet til formaliseret samarbejde med freelancere i resten af verden, ligesom vi har det i Norden og Europa. Iben Danielsen: Vi har bestemt fokus på det internationale, men I må ikke forvente, at vi allerede i 2012 har kræfter til at favne hele verden. Hvad angår vores fremtid: FUS-samtaler et udtryk for, at tingene ændrer sig og at vi prioriterer efteruddannelse. Det er vigtigt at støtte folk til at videreudvikle deres arbejdsområder. Vi er en fagforening. Derfor skal vi satser på aftaler, der kan løfte andre områder. Jeg synes, vi arbejder meget visionært og at vi er åbne for andre ting, der foregår. Men jeg tror de grundlæggende i vores arbejdsprogram stadig står der om tre år. Det er vigtigt at deltage i Fagligt Forum. Der skal vi tale meget om freelance-arbejde. Mogens Blicher Bjerregaard: DJ har deltaget i en undersøgelse om viden-iværksættere i Norden. Det er blevet til en spændende rapport, som vi håber at kunne bruge sammen med FLG for at øge iværksætteriet. Helle Jørgensen: Vi er en fagforening og det er grundlæggende, men hvad er vores selvforståelse? Der er masser af arbejde, men måske ikke klassisk journalistik. Der ligger stadig masser af guld i Tænketankens rapport, der udkom fra 7-8 år siden, bl.a. indenfor kommunikation. Det, vi kan, er vores journalistiske værktøj, som sagtens kan bruges på andre områder. Og så skal intensivere træningen af folk til at kunne forhandle selv. De studerende er skræmt til døde. Hvem forbereder dem til en tilværelse som freelancer? Halvdelen er allerede ved at blive meritlærer. Jeg melder mig gerne frivilligt til at ruste de studerende. Gert Lynge Sørensen: Jeg glæder mig til at se den nye rapport. Kunne FreelanceGruppen ikke støtte forskning i fremtidens arbejdsmarked? Iben Danielsen: Helle Jørgensen har fuldstændig ret. Forrige år lavede vi et roadshow til forskellige uddannelsessteder. Vi måtte ikke deltage i undervisningen, men fik lov til at lave gåhjem-møder. Desværre har der ikke været mandskab til det siden, men jeg håber at få lov til at tage med DJ rundt. Jeg har aldrig hørt om tænketanksrapporten. Den glæder jeg mig til at læse. Anne Petersen: Freelanceliv burde være en del af uddannelsen, måske endda med en praktikplads som freelancer, for at forberede de unge også for at undgå, at de sælger deres hovedopgave for 500 kr. Claus Iversen: Der er ikke stillet konkrete ændringsforslag til afstemning, men givet gode input til næste års arbejdsprogram. Ota Tiefenböck: Vi har talt om at styrke det internationale samarbejde, bl.a. fordi der bliver solgt mere tværs over landegrænser, som jeg også selv gør. Men det er svært at få det hele med.

13 13/14 Jens Rossen: Vi skal inden længe have et møde om at udbygge kontakten til tyske forbund, men jeg synes ikke, vi skal forpligte os til at udvide det internationale samarbejde på lige fod med det nordiske. Det vil være dyrt og vi har ikke ressourcerne. Måske er det relevant om nogle år. Arbejdsprogrammet blev herefter vedtaget 1 undlod at stemme. 7. Budget for FrelanceGruppen 2012, herunder kontingent Kasserer Mikael Hjuler gennemgik forslaget, der med uændret kontingent lyder på 1,4 mio. kr. ( kr.) og et forventet underskud på ( i 2011) Morten Friis: Jeg vil gerne fastholde de kr. til IFJ/IMS ved at tære på formuen. Nina Møller: Hvorfor budgettere med underskud? Anne Petersen: Hvad er vores formue efter underskud? Jens Rossen: Jeg tror en enig hovedbestyrelse vil finde det nødvendige beløb til støtte, hvis en dansk journalist kommer i klemme i udlandet, og jeg tror ikke, de kr. vil mangle. Hvis det sker, tror jeg bestyrelsen vil tage dem af formuen. I bør have tillid til, at bestyrelsen vil sikre dette. Mogens Blicher Bjerregaard: Jeg vil ikke blande mig i, om I skal afsætte de kr. Det har taget lidt tid at få aftalen på plads med IMS. Vi har været nødt til at sige nej til projekter, som andre skal tage sig af, fx. Læger uden Grænser. Peter Thornvig: Ophavsretsmidler må ikke anvendes til medlemsaktiviteter. De skal også kunne anvendes af ikke-medlemmer. Det skal fremgå, at det er til ophavsmænd. Det politiske signal er vigtigt. Mikael Hjuler: Lad nu være med at få tyndskid. Det hedder kurser, og det vil også fremgå af fremtidige budgetter og regnskaber. Formuen ville uden de kr. være Dermed er der rigeligt med penge til formålene, men det er åndssvagt at mindske formuen med bevilling til noget, der ikke er brug for. Lars Møller: Jeg er stolt af at være med i et forbund, der har hjulpet kolleger fra Syrien. Der er brug for Pengene, selv om det har taget tid at komme i gang. Lars Rugaard: Jens Rossen gav et vigtigt tilsagn om, at vi finder pengene, hvis der er brug for det. Iris Uellendahl: Jeg vil hellere se min penge arbejde end at ligge i en bank eller fond. Elon Cohn: Vi skal hjælpe, hvor der er behov. Men det skal ikke handle om religion. Vi kan hjælpe 110 journalister med de penge, der står kan hjælpe yderligere 8. Lars Rugaard: Jeg vil gerne hjælpe, hvis det er nødvendigt, Det virker, som om vi vil købe aflad. Morten Friis: Jeg er hverken katolsk eller religiøs. Jeg har fuld tillid til bestyrelsen. Det er bare et ændringsforslag. Jeg er ked af, at det bliver kaldt tåbeligt. Ændringsforslaget blev herefter sat til afstemning, hvor et klart flertal var imod. Budget og kontingent (75 kr. mdl.). blev herefter vedtaget enstemmigt. En undlod dog at stemme for budgettet. 7 a. Barselsfonden Forslaget om at øge udbetalingen til 125 kr./dag fra 1. juli 2012 (max kr. for 28 uger) blev vedtaget en undlod at stemme. Støtten kan gives til O-medlemmer med mindst to års anciennitet i gruppen. Kontingentet er uændret 10 kr. pr. månded. 8. Valg af formand Den konstituerede formand Iben Danielsen blev valgt uden modkandidat. Hun er 55 år, og har været freelancer i snart 20 år. Før den tid var hun lokaljournalist, dagbladsjournalist og kulturjournalist.

14 14/14 -Jeg har været en del af det faglige arbejde i 5 år. Jeg er nu medlem af hovedbestyrelsen i DJ, hvor jeg er formand for beskæftigelses- og uddannelsesudvalget. Det er meget engagerende og næsten lige så spændende som journalistik. I skulle prøve det en dag. Tak for valget. 9. Valg af bestyrelse og suppleanter De enkelte kandidater præsenterede sig: Kenneth Wohlisfelt (ny, men tidligere formand for gruppen) Mikael Hjuler (mangeårig kasserer) Jens Anders Wejsmark Sørensen (gruppens webredaktør, bosat i Holland) Ota Tieefenböck (Med i bestyrelsen siden august Kom ind som suppleant) Anja Dybris (Medlem af bestyrelsen i 7 år og freelancer siden 1993) Der var ikke andre kandidater, hvorefter de nævnte var valgt. 9 b. Valg af suppleanter: Fire blev foreslået til de tre poster. En skriftlig afstemning gav følgende resultat: Lea Andersen 48 Anne Mette Ehlers 44 Gert Lynge Sørensen 32 Niels Peter Arskog Valg af revisorer og revisorsuppleant: Mogens Laier og Carsten Tolbøll blev genvalgt som revisorer. Jens Utoft blev genvalgt som revisorsuppleant 11. Valg af delegerede til Fagligt Forum 2012 FreelanceGruppen kunne vælge 65 delegerede. 52 blev foreslået og valgt. 11. Eventuelt: Det blev efterlyst, hvordan man rekrutterer yngre medlemmer til fagligt arbejde. Morten Friis: Gjorde opmærksom på Folkemødet på Bornholm i uge 26. (torsdag-lørdag), hvor han opfordrede sine kolleger til at gå sammen om at lave noget. Iben Danielsen: Jeg ser gerne, at yngre medlemmer deltager i et roadshow til uddannelsesinstitutionerne. Vi har haft en ung i vores bestyrelse, Lea Klæstrup Andersen, som nu er på barsel. Jeg håber, du snart er klar til at vende tilbage. Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen med en tak til Claus Iversen for at føre os igennem generalforsamlingen. Dirrigent Referent

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28.september2011kl.10 17 Gl.Strand46 LilleHB Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Tema 1.1. O-aftale Referat Mødt var: Helene Bagger, Hanne Fokdal Barnekow,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl. 10-16 hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Iben Danielsen og

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. Dagsorden Referat Deltagelse: Mødt: John Lykkegaard, Hanne F. Barnekow,

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Tema: Bilagene A.1. til A.14. Herunder orientering fra medlemmer i diverse udvalg og HB, der kan inspirere til dette punkt.

Tema: Bilagene A.1. til A.14. Herunder orientering fra medlemmer i diverse udvalg og HB, der kan inspirere til dette punkt. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde DFDS Oslo-færgen, Dampfærgevej 30 kl. 13:30-19:00 Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Iben Danielsen byder velkommen og orienterer

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 2. februar 2015 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Webredaktionsmøde fra kl. 9-10 samme sted.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 2. februar 2015 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Webredaktionsmøde fra kl. 9-10 samme sted. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 2. februar 2015 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Webredaktionsmøde fra kl. 9-10 samme sted. Dagsorden Mødt: Referat Sus Falch, Morten Bergholt, Vagn

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne 2016 14. apr. 2016 kl. 20.04 Generalforsamlingen afholdes den 18. april 2016 kl. 14.00 på First Hotel i Sydhavnen i København på adressen Molestien 11,

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Freelanceundersøgelse 2010

Freelanceundersøgelse 2010 4 feb 10 Rapport Freelanceundersøgelse 2010 Dansk Journalistforbund december/januar 2010 Udarbejdet af Kirstine Baloti, faglig konsulent i DJ Indledning Henover jul og nytår 2009/2010 gennemførte DJ en

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde torsdag d. 10. kl og fredag d. 11. april kl

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde torsdag d. 10. kl og fredag d. 11. april kl FreelanceGruppen bestyrelsesmøde torsdag d. 10. kl. 10.00-17.00 og fredag d. 11. april kl. 9.30-16. Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Referat Mødt: Hanne Fokdal Barnekow

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 27. november 2015 Mødelokalet, Gammel Strand

Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 27. november 2015 Mødelokalet, Gammel Strand Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 27. november 2015 Mødelokalet, Gammel Strand Dagsorden Deltagelse: Referat fra seneste møde Godkendelse af dagsorden Beslutningspunkt B1, bilag B1a, B1b, B1c, B1d,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

2. Valg af referent Gordon Vahle blev valgt som referent. Majbritt Lund og Niels Bjørn Pedersen meldte sig som stemmetællere.

2. Valg af referent Gordon Vahle blev valgt som referent. Majbritt Lund og Niels Bjørn Pedersen meldte sig som stemmetællere. Referat af ordinær generalforsamling i FreelanceGruppen, specialgruppe i Dansk Journalistforbund. Lørdag 26. februar 2011 kl. 14:00 Comwell Kellers Park i Brejning, 7080 Børkop Dagsorden i følge vedtægterne:

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Mediernes Pension

Vedtægter for Mediernes Pension Vedtægter 2015 Vedtægter for Mediernes Pension 1. Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået aftale om stiftelse af foreningen Mediernes Pension med følgende

Læs mere

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 24.-26. august med start fredag kl. 13 Deutscher Journalisten-Verbands Berlinkontor (fredag) Charlottenstr. 17, 10117 Berlin og H10 Berlin Kurfürstendamm, Joachimstaler

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. Lunden d 8-2-2016 Gantis Ordinære Generalforsamling 8 februar 2016 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Jørn Mikkelsen Referent: Julie Schjødtz Hansen Godkendes af generalforsamlingen 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

tillidsfolkene for deres tålmodighed med mig og min måde at gøre tingene på. Held og lykke og må TP længe leve! Ja, så står jeg her og skal aflevere

tillidsfolkene for deres tålmodighed med mig og min måde at gøre tingene på. Held og lykke og må TP længe leve! Ja, så står jeg her og skal aflevere Jeg har været meget, meget glad for mine år i TP s bestyrelse, og det bliver meget svært for mig at slippe foreningsarbejdet. Men for ikke at slippe det helt, har jeg tilbudt bestyrelsen at være tovholder

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET 1. PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET (PF) er en specialforening under Dansk Journalistforbund (DJ). 2. PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET`s formål

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL

GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2014 GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL. 16.15 Punkt 1: Valg af dirigent valg af stemmetællere og godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur.

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur. Generalforsamling for året 2015 i Forboma Forsikring Agentur. Dato: 14. april 2016 Tidspunkt: kl. 19.00 Sted: Grand Hotel, Østergade 24, 7600 Struer Formanden Frede Madsen startede med at byde de 12 fremmødte

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere