Gloser til Pierre Gripari: Patrouille du Conte l Âge d Homme, dévorer : æde, sluge. Couverture. composer : sammensætte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gloser til Pierre Gripari: Patrouille du Conte l Âge d Homme, 1983. dévorer : æde, sluge. Couverture. composer : sammensætte"

Transkript

1 Gloser til Pierre Gripari: Patrouille du Conte l Âge d Homme, 1983 Couverture composer : sammensætte conduire : føre mission f : opgave royaume m : (konge)rige conte m : eventyr pas mal de choses : ikke så få ting, ikke så lidt réprouver : forkaste, fordømme loup m : ulv ogre m : trold vicieux : lastefuld, (moralsk) forkert laïque : sækulariseret, ikke religiøs épouser : ægte, gifte sig med renverser : vælte transformer en : lave om til profondeur f : dybde subconscient : underbevidst, ubevidst refoulement m : fortrængning égalitarisme m : doktrin om ligeberettigelse bigotterie f : udvendig fromhed, frelsthed mal m : onde extirper : rykke op, fjerne renaître : genopstå aboutir à : munde ud i spectaculaire : opsigtsvækkende sage : klog dévorer : æde, sluge écologiste m/f : miljøaktivist page 9 navnene er alle fra en tælleremse: Am, stram, gram et colégram. Bour et bour, et pic et pic et ratatam. zut : for pokker garde à vous = a dvous = voup : alle ret repos = poe : rør nerveux : kvik on, dé = un, deux mission f : opgave page 10 demande f : forlangende, anmodning exprès, expresse : udtrykkelig ministère m : ministerium environnement m : miljø tâche f : opgave purger : rense, lutre contenir : indeholde Peau-d Ane : Æselskind Eventyr, hvor en konge på sin kones dødsleje lover, at han kun vil gifte sig igen, hvis han finder en kvinde, der er smukkere end hun. Datteren viser sig at være det eneste emne, hvis han skal indfri sit løfte til sin hustru. For at holde sin far i skak forlanger datteren alle umulige gaver, før hun vil gå med til giftermål, bl.a. skindet af faderens æsel, der skider guld. Faderen opfylder alle hendes ønsker, og da hun ikke kan finde på flere ønsker, forlader hun slottet om natten indhyllet i æselskindet. espèce f : art

2 Barbe-Bleue : Blåskæg En ung kvinde får udleveret nøglerne til alle rum på slottet, da hendes mand skal ud i nogle ærinder. En nøgle får hun dog forbud mod at bruge, og selvfølgelig kan hun ikke dy sig. I det forbudte rum finder hun ligene af mandens tidligere koner. Hun taber nøglen, som plettes af blodet fra de andre kvinder. Det er umuligt at fjerne blodet igen, så da manden kommer hjem igen og får nøglerne, er det hendes tur. Men i allersidste øjeblik kommer hendes brødre hende til undsætning og dræber manden. doucement : stille pas de chance : forkert; dér trak du en nitter ressort m : område, domæne couple m : (ægte)par page 11 désobéir à : ikke adlyde, være ulydig over for atteinte f : krænkelse approuver : billige épouse f : hustru à peine arrivés : så snart de er ankommet transpercer : gennembore autodéfense f : selvforsvar (han tænker her nok snarere på begrebet autojustice : selvtægt) réputé de : omtalt som, kendt for at være coupable : skyldig injustice f : uretfærdighed flagrant : iøjnefaldende, åbenbar, klar arbitraire : selvtægt, vilkårlighed bien entendu : selvfølgelig conte m : eventyr confier : betro dénégation f : benægtelse conte de nourrice : ammestuehistorie prêtre m : præst égayer : live op på, peppe op géant m : kæmpe Gargantua : roman af François Rabelais ( ) udgivet første gang i 1534, inspireret af en anonym roman. défaut m : mangel, fejl, skavank paillard m : liderlig tissu m : væv graveleux, -se : slibrig singe m : abe vu : i betragtning af mésaventure f : uheld assainir : sanere pur : ren interroger : udspørge, forhøre innocent : uskyldig page 12 Charles Perrault - Forfatter ( ). Af eftertiden mest kendt for sine eventyr: Contes du temps passé ell. Contes de ma mère l Oye Det drejer sig om flg. eventyr: Griselidis, Peau d Ane, Les souhaits ridicules, La Belle au bois dormant, Le Petit chaperon rouge, La Barbe Bleue, Le Maître Chat ou Le chat botté, Les Fées, Cendrillon, Riquet à la houppe, Le Petit Poucet recueil m : samling devoir m : pligt améliorer : forbedre triple : tredobbelt supprimer : fjerne (i en tekst), stryge, afskaffe réprimer : undertrykke, hæmme, forhindre prévenir : komme i forkøbet meurtre m : mord cruauté f : grusomhed

3 fraude f : bedrageri déloyauté f : illoyalitet vol m : tyveri préjugé m : fordom nobiliaire : adelig, aristokratisk suite f : fortsættelse d abord : først, for det første ogre m : trold honnête : hæderlig, pæn dégueulasse : ækel, led tenir à : hidrøre survivance f : levn, rest, reminiscens page 36 chrétien, -enne : kristen, kristelig féodal : feudal à la bonne heure : det var ret! godt! de longue haleine : langvarig siècle m : århundrede acte m : handling couler : flyde aviser à : sørge for, tænke på page 35 Le Petit Poucet : Tommeliden à vos ordres : på Deres befaling! javel! repos : rør! clocher : halte modifier : ændre bûcheron m : brændehugger perdre : (her) lade fare vild, føre vild d accord : enig seigneur m : herremand écu m : daler (gammeldags mønt = 3 francs) devoir : skylde coupable : skyldig faute f : fejl cupide : begærlig employer : anvende, tage i brug moyen m : middel au-delà de : ud over à ton avis : efter din mening réconcilier : forlige effectivement : virkelig, netop décider : få overtalt régime m : kostvaner s entendre : komme til rette bottes de sept lieues : syvmilestøvler en effet : faktisk, i virkeligheden sauvegarder : bevare espèce f : art reconnu : anerkendt classé : klassificeret, kategoriseret au même titre que : ligesom loup m : ulv renard m : ræv obliger : tvinge méchant : slem nuisible : skadelig

4 mettre en garde : advare erreur f : fejl vocabulaire m : ordforråd, gloser s aviser de : finde på se fâcher : blive vred porter plainte : indgive klage page 37 vilain : grim, styg, tarvelig d ailleurs : i øvrigt association f : forening d utilité publique : almennyttig défendre : forsvare chair f : kød insulter : fornærme, krænke surveiller : vogte, overvåge parole f : ord tribunal m : domstol en ce cas : i så tilfælde faire pression sur : lægge pres på saluer : hilse page 44 éviter : afværgre se calmer : falde til ro ne.guère : næppe, ikke særlig prudent : klog en ce cas : i så tilfælde donnez-vous la peine : vær så god page 45 délicat : ømtålelig être au courant : være underrettet donc : altså c est plus fort que lui : han kan ikke styre sig sitôt que : så snart il se met à saliver : så løber hans tænder i vand exciter = énerver : ophidse, pirre nerverne intoxiquer : forgifte on a beau lui dire : lige meget hvor meget, man siger det til ham sentir : lugte af chair (f) fraîche : friskt kød; (også i seksuel betydning:) ungt kød ciel m : himmel, Gud apporter : bringe, komme med bouger : bevæge sig, røre sig cruche f : krukke page 46 baoum! pataclac, clic, clic : bang! krasch! klir klir réveiller : vække couronne (f) d or : guldkrone brailler : hyle op, vræle milice f : milits, landeværn en quoi me regarde-t-elle, votre police : hvad kommer jeres politi mig ved est-ce que ça vous regarde : kommer det Dem ved savant : lærd insultant : krænkende propre : egentlig entendre : forstå assumer : påtage sig, vedkende sig, stå frem med

5 ogritude f : troldeidentitet (analogt med négritude : sort identitet og follitude : bøsseidentitet) franchise f : oprigtighed prévenir : advare page 47 sous peu : om kort tid, om lidt chausser ses lunettes : sætte sine briller tilrette approcher : flytte nærmere chandelle f : kærte, stearinlys s écouler : forløbe, (hen)gå tenir à : bryde sig om égorger : skære halsen over på, slagte en effet : virkelig grâce à : takket være couché : i seng je vous prie : om jeg må bede penser bien : være rettænkende; have det rette sindelag reprocher : bebrejde je m en fous pas mal : det er jeg hamrende ligeglad med moyen m : middel obéïr : adlyde enfin : altså nom de Dieu : sgu mode (m) de vie : livstil droit m : ret(tighed) association f : forening trésorier m : kasserer forcer : tvinge régime m : kostvaner encore heureux : det var da altid noget ordonner : befale protéger : beskytte, frede voler : stjæle moyen m : måde gendre m : svigersøn afin que : for at page 48 courrier m : kurér, budbringer sacrédié = sacré Dieu : ved Gud, sgu jurer : bande aller au ravitaillement : skaffe forråd, proviantere entre autres : blandt andet dorénavant : fra nu af ce qui vaudra mieux : hvilket vil være bedre santé f : helbred désobéissant : ulydig mutin : trodsig sauf, -ve : i god behold, uskadt d accord : enig faire la moue : surmule c est visible : det kan man se se soumettre : give sig reconnaître : indse intervention f : indgreb sans contrepartie aucune : uden at få noget som helst til gengæld dot [d å t] m : medgift page 49

6 regret m : beklagelse avouer : indrømme cela vaut mieux : det er bedre vous même compris : inklusive Dem selv peu importe : pyt med det mauvaise rencontre : (risiko for at komme i ) dårligt selskab, kedeligt bekendtskab coucher : gå i seng se serrer : rykke sammen à neuf : ni mennesker sammen sans façons : De skal ikke have ulejlighed rejoindre : komme til(bage til) reconduire : følge ud, følge tilbage compréhensif : forstående page 54 de bonne composition : til at komme til rette med conciliant : forsonlig, medgørlig oser : vove, turde convenir : samtykke, gå med til accueillir : modtage céder : afstå gendre m : svigersøn lequel : denne par ce moyen : ved hjælp af dette, på denne måde courrier m : kurér, budbringer accord m : samtykke en grande partie : for en stor del au contraire : tværtimod frapper un grand coup : slå et stort slag, tage et stort skridt au lieu de : i stedet for at se limiter à : begrænse sig til intervention f : indgreb uniquement : udelukkende préscrit : foreskrevet prématuré : for tidligt, forhastet, overilet timide : ængstelig, tilbageholdende aller tout seul : gå af sig selv la révolution politique une fois accomplie : så snart. den politiske revolution er gennemført inégalité f : ulighed féodalisme m : feudalisme mœurs m: livsform, omgangsform s adoucir : mildnes cesser : holde op med entre eux : hinanden, indbyrdes égard m : hensyn persuasion f : overtalelse page 55 assorti de : sammen med, fulgt op af menace f : trussel exclure : udelukke évidemment : selvfølgelig échapper à : undgå, komme uden om exemple m : forbillede dégoûter de : give afsmag for en conséquence : følgelig, som følge heraf récit m : fortælling sorcière f : heks

7 tâche f : opgave persuader : overtale abdiquer : abdicere, holde op med at være konge couronne f : krone au profit de : til fordel for les états généraux : rigsstænderne lesquels : disse assemblée nationale : nationalforsamling établir : etablere, oprette loi f : lov jeter les bases de : danne basis for procéder à : skride (frem) til élections f.pl. : valg menacer : true soulèvement m : opstand, oprør guerre civile : borgerkrig étonné : forbavset convaincre : overtale rendre compte : aflægge rapport ne prenez pas cet air : sæt nu ikke de ansigter op faire confiance à : stole på, nære tillid til huissier m : dørvogter cour f : hof être couvert : have hat på page 56 se découvrir : blotte hovedet, tage hatten af lassé : træt, udmattet mal à son aise : utilpas pour un peu : næsten gravir : betræde degré m : trin courtisan m : hofmand incliner : bøje reprendre : tage til på ny, begynde igen votre bon plaisir : Deres Majestæts velbehag / vilje les rites une fois accomplies : så snart ritualerne er gennemført mûrement : modent peser : (over)veje conseil m : råd confesseur m : skriftefader grand argentier m : finansminister oser : vove, turde assurément : sikkert pendre : hænge rouer : lægge på hjul og stejle écarteler : sønderslide consentement m : samtykke sens m : retning chrétien : kristen éprouver : føle page 57 verser le sang : udgyde blod par ailleurs : i øvrigt, desuden de sorte que : så tomber dans la guerre civile : komme i borgerkrig interrompre : afbryde s écrier : udbryde étonner : undre, forbavse hélas [ e l α: s ] : ak!

8 nous avons beau.. : ligegyldigt hvor meget vi.. durer : vare ved ta gueule : hold kæft casser : ødelægge boulot m : arbejde avec un regain d intérêt : med fornyet interesse au fait : faktisk trancher : skære igennem avenir m : fremtid enviable : misundelsesværdig page 58 revenir à son propos : vende tilbage til det, man talte om impertinent : irrelevant à son sujet : for hendes vedkommende filer : spinde coudre : sy fuseau m : ten aiguille f : synål épingle f : knappenål de toute manière : under alle omstændigheder succéder : efterfølge loi f : lov gendre m : svigersøn raideur f : stivhed, ubøjelighed laïque : sækulariseret, ikke religiøs exiger : kræve dialectique f : dialektik dynamisk forhold mellem modstridende kræfter, der i en vekselvirkning påvirker hinanden og dermed holder en konstant udvikling i gang. sourcil m [s u r s i ] : øjenbryn ignorer : ikke kende (til), ikke vide impérativement : (på det)bestemt(este), udtrykkeligt remettre : overdrage pouvoir m : magt, regering les états généraux : rigsstænderne afin que : for at constitution f : forfatning, grundlov flatté : smigret périr : gå tabt gloire f : ære impérissable : uforgængelig abolir : afskaffe inégalité f : ulighed page 59 il en est ainsi : det forholder sig således futur époux : kommende ægtemand inspirer confiance : vække/indgyde tillid arriviste : opkomling soupçonner : mistænke véhémentement : på det heftigste, voldsomt noble : adelig posséder : eje effectivement : faktisk, virkelig intervenir : gribe ind maître m : herre le Chat botté : den bestøvlede kat se taire : tie stille tonner : rase

9 blâme m : irettesættelse, næse suffire : være nok, være tilstrækkeligt bafouiller : hakke, stamme balbutier : hakke, stamme étaler : udbrede; brillere med gronder : skælde ud gentil tout plein : noget af det sødeste parvenu : opkomling imposer : pålægge, påtvinge courrier m : kurér, budbringer se contenter de : nøjes med message m : budskab, besked, meddelelse soulever contre : sætte op mod, få til at gøre oprør mod obliger : tvinge que = pourquoi retirer de ses fonctions : sætte fra sit hverv messager m : budbringer fidèle : tro(fast) page 60 bottes de sept lieues : syvmilestøvler par conséquent : følgelig, som følge deraf empêcher de : forhindre i s exclamer : udbryde enchaîner : fortsætte (i talen) surprendre : overraske en effet : virkelig, faktisk le Petit Poucet : Tommeliden unique : enestående deuzique : tostående d après : ifølge source f : kilde se servir de : betjene sig af, bruge pour ce qui est de : hvad angår; med hensyn til objecter : indvende se rendre compte : gøre sig klart, forstå avouer : indrømme certainement : vist, bestemt page 61 ça me revient : nu kommer det, ne kan jeg huske det mon futur gendre : min kommende svigersøn ogre m : trold croquer : gnaske (i sig) tout cru : helt rå, med hud og hår par ruse : med list se transformer en : forvandle sig til souris f : mus nom de Dieu : du gode Gud, fandens gober : sluge chausser : tage (sko/støvler) på s enfuir : flygte d une importance capitale : af største vigtighed immédiatement : øjeblikkeligt convenir : aftale accorder : tilstå, tildele convenable : passende à charge de : på betingelse af, mod at prêter serment : aflægge løfte fidélité f : troskab

10 c est entendu : det er en aftale présenter mes hommages : overbringe mine ærbødigste hilsener page 64 Le Petit Poucet : Tommeliden bûcheron m : brændehugger bûcheronne f : brændehuggerkone ne guère : næppe pouce m : tommelfinger fâcheux, -se : ubehagelig, fortrædelig famine f : hungersnød résoudre : beslutte se défaire de : skaffe sig af med couché : i seng veiller : våge; være oppe serré : knuget nourrir : (brød)føde, holde med kost je ne saurais me résoudre à : jeg ville ikke kunne holde ud perdre : lade fare vild allons donc : hold nu op! malin : snu, snedig avant la nuit tombée : før nattens frembrud emmener : tage med épais : tæt obscur : mørk ogre m : trold au régime : på diæt en ce cas : (i) så (tilfælde) à moins de : med mindre tiens : hør, se voyons : hør nu, så så page 65 y penses-tu : det kan du ikke mene plaisanterie f : spøg gras : fed fournir : forsyne viande f : kød faire la soudure : få til at række, nå sammen; holde den gående au contraire : tværtimod en être là : være kommet så vidt; være så langt ude seigneur m : herremand devoir : skylde écu m : daler rendre : betale tilbage mettre en évidence : tydeliggøre, blotlægge contradiction f : modsigelse, modsætning féodal : feudal égorger : skære halsen over på, slagte siège m : stol et s en furent se coucher : og så gik de i seng escabelle f : skammel ouïr = entendre : høre sitôt : så snart éveiller : vække se sauver : stikke af, flygte se perdre : fare vild épouser : gifte sig med

11 bottes de sept lieues : syvmilestøvler se servir de : betjene sig af, benytte, bruge fortune f : lykke objecter : indvende il y a belle lurette : længe, i en rum tid en route : lad os så komme af sted se vêtir = s habiller : klæde sig på en catimini : på listetå la maison paternelle : barndomshjemmet battre comme plâtre : banke gul og blå la bûcheronne avait beau protester.. : ligegyldigt hvor meget brændehuggerkonen protesterede, bønfaldt og græd cesser : holde op chut (passé simple af choir) = tomba : faldt ordonner : befale page 66 dare-dare : lidt tjept, hu hej copieux : solid, rigelig, med mange retter effort m : anstrengelse errer : flakke om obscur : mørk craindre : frygte loup m : ulv dette dyr er blevet ufarligt, efter at eventyrpatruljen har lavet en aftale med den om, at den lader være med at spise mennesker og andre dyr, mod at Rødhættes bedstemor til gengæld holder den med kost. les trois petits cochons : de tre små grise stammer fra et engelsk eventyr. De bygger hver sit hus henholdsvis af halm, træ og mursten. Ulven blæser halmhytten og træhuset omkuld for at få fat i grisene. Stenhuset kan ulven imidlertid ikke blæse om kuld, men den prøver at komme ind gennem skorstenen. Den praktiske gris har stillet en gryde vand over ildstedet, så ulven bliver skoldet. For at rette op på den skade, grisene har lidt i det oprindelige eventyr, får de nu positiv særbehandling, hvilket gør dem til de aller farligste rovdyr i Eventyrland, så meget desto mere som de er urørlige. dévorer : æde vu sa petite taille : i betragtning af hans lille størrelse bouchée f : mundfuld grimper : klatre découvrir : opdage lueur f : lys chandelle f : kærte, stearinlys la Grande Ourse : Storebjørn petit matin : daggry le cul d une casserole : bunden af en kasserolle sabre m : sabel pointu : spids homophage m : en lærd, politisk korrekt omskrivning for trold i denne roman. Se også p , 46 connaissance f : bekendtskab faire sa cour : gøre sin opvartning las : træt ogresse f : troldkælling mêlé : blandet, i skøn forening s endormir : falde i søvn page 67 à peine : næppe, ikke så snart s assoupir : falde i søvn patte f : ben (på dyr) proprement chaussé : med/i pæne sko/støvler précieux : affekteret maître m : herre

12 favori m : favorit, yndling alangui : smægtende à votre aise : som De vil; gener Dem ikke disposé à : tilbøjelig til tâche f : opgave constitution f : forfatning, grundlov vous voulez rire : det må være Deres spøg hacher menu comme chair à pâté : hakke til plukfisk combler : overlæsse, overøse faveur f : gunstbevisning ingrat : utaknemlig noblesse f : ædelmodighed fidèle : tro par faveur : af nåde, af storsind je puis = je peux sans s émouvoir : uden at fortrække en mine féliciter : lykønske, komplimentere épreuve f : prøve amertume f : bitterhed page 68 se dispenser de : afholde sig fra éprouver : prøve, stille på prøve se fâcher : blive vred pouvoir m : magt, evne peine f : ulejlighed peser : veje autant que : lige så meget som augmenter de poids : tage på i vægt, veje mere diminuer de poids : tabe i vægt, veje mindre en vertu de : i kraft af le principe de la conservation de la matière : konservationsprincippet chaussé d un ton songeur : i en påtaget filosoferende tone s il en est ainsi : hvis det forholder sig sådan souris f : mus avouer : indrømme, tilstå lourd : tung évident : indlysende par conséquent : følgelig, som følge deraf agile : behændig, hurtig comme de juste : som rimeligt er inspiration f : indånding à sa place : i hans sted croquer : gnaske i sig proprement : omhyggeligt, grundigt avoir soin de : sørge for at recracher : spytte ud igen page 69 se déchausser : tage skoene/støvlerne af se botter : tage støvler på en un tournemain : i en håndevending, på et øjeblik franchir : tilbagelægge pas m : skridt s apercevoir : lægge mærke til chaussure f : fodtøj deviner : gætte gendre m : svigersøn consoler : trøste

13 venger : hævne en attendant : i mellemtiden avoir un compte à régler : have en høne at plukke, have et mellemværende chacun flanqué d une bru : hver med en svigerdatter ved sin side se lamenter : jamre supprimer : skaffe af vejen rassasier : mætte malin : smart, snedig dévorer : æde vif : levende choquer : støde boue f : mudder ôter : tage af page 70 s écraser contre : støde imod, løbe ind i accomplir : fuldføre consister en : bestå i ma foi : min tro, minsandten rembourser : betale plisser les yeux : knibe øjnene sammen sourire m : smil conscience f : bevidsthed soulever : rejse til opstand, få til at gøre oprør tout beau : så sagte matou m : hankat par droit d héritage : som retmæssig arv croquer : gnaske (i sig) à partir de maintenant : fra nu af quant à : hvad angår Minouchet de la Minouchière (af minou : mis) : (omtrent) kissemissemjavski à vous de jouer les filles! : kom så, piger! så er det jeres tur, piger! ogresse f : (her) trolddatter déchaussé : uden sko, uden støvler écorcher : flå saigner : slagte rôtir : stege four m : ovn lesquels : disse piété f : ærbødighed, pietetsfølelse filial, -le : sønlig le repas terminé : da måltidet var forbi page 71 le lendemain matin : næste morgen de bonne heure : tidligt et s en furent au château : og begav sig op til slottet tôt levé : tidligt oppe visiter : inspicere écurie f : hestestald réclamer : kræve tilbage devoir : skylde tant que ça : så meget rendre : betale/give tilbage confiance f : tillid ennuyer : kede, trætte il nous les faudrait : vi har egentlig brug for dem à vous les filles! = à vous de jouer les filles!

14 justaucorps m : (skøde)frakke, kjole culotte f : knæbukser dentelles f.pl. : kniplinger ruban m : bånd en user : bære sig ad de même : ligeledes, på samme måde se trouver : vise sig at være; ende med at være possesseur m : besidder parcourir : gennemløbe, - rejse, rejse rundt i porter la bonne parole : forkynde det glædelige budskab se partager : deles om démolir : rive ned au su de ces nouvelles : da disse nyheder kom kongen for øre convoquer : sammenkalde, indkalde d urgence : i al hast les états généraux : rigsstænderne constitution f : forfatning abolir : afskaffe noblesse f : adel prendre la tête : sætte sig i spidsen, tage føringen l Assemblée (nationale) : nationalforsamlingen sous couleur de : under foregivende af assassiner : myrde ordonner : befale éviter : undgå contestation f : indsigelse, indvending, protest élire : vælge (til) prendre soin de : sørge for at en tant que tel : i denne egenskab (d.v.s. som præsident) page 72 dix fois plus de pouvoirs : ti gange så meget magt que le roi n en avait jamais eu : som kongen nogensinde havde haft les choses en étaient là : tingene forholdt sig sådan, således stod tingene huissier m : portner c est de la part de qui : på hvis vegne? hvem har sendt jer? partir d un joyeux rire : bryde ud i en hjertelig latter s écrier : udbryde avoir de ses nouvelles : høre (nyt) fra ham minet m: mis rejoindre : møde igen fauteuil m : lænestol se vêtir = s habiller : klæde sig fée = enchanté : fortryllet taille f : størrelse sonner : ringe på, ringe efter traître m : forræder déviationniste m/f : afviger châtier : revse, straffe conformément à : i overensstemmelse med légalité f : lov(lighed) dorénavant : fra nu af peu contrariant : medgørlig l intérêt commun : almenvellets interesse s apercevoir : opdage, blive klar over

15 déplaisir m : mishag, misfornøjelse conscience f : samvittighed nonobstant : på trods af lien m : bånd, tilknytning unir : forene dévorer : æde épouse f : hustru, kone soupirer : sukke page 73 chagrin m : sorg, bedrøvelse aîné : ældre s il en est ainsi : hvis det forholder sig sådan présidente f : præsidentfrue présider : lede, styre paisiblement : fredeligt tendrement : ømt, inderligt rêve m : drøm page 109 Blanche-Belle : Tornehvide navnet er sammensat af Blanche-Neige (: Snehvide) og la Belle au bois dormant (: Tornerose). menacer : true hésitant : tøvende incertain : usikker héritier m : arving fâché : ked af det, bedrøvet cure (f) thermale : kurbad bain (m) de boue : mudderbad régime alimentaire : diæt tenter : prøve, forsøge rien n y fit : intet hjalp au bout de : efter accoucher de : føde se réjouir : glæde sig médiocrement : mådeligt d abord : først, for det første prédire : forudsige, spå à peine née : ikke så snart var hun født tenir à l écart de : holde på afstand af pointu : spids qu il soit.ou : hvad enten det var eller aiguille f : synål épingle f : knappenål clou m : søm paire (f) de ciseaux : saks piquer : stikke malgré : (på) trods (af) précaution f : forholdsregel, sikkerhedsforanstaltning sommeil m : søvn baiser m : kys au su de cette prédiction : da kongen havde fået denne spådom at vide enfermer : lukke inde vue f : udsigt interdire : forbyde peine (f) de mort : dødsstraf si émoussé fût-il : hvor stumpt det end måtte være grâce f : ynde beauté f : skønhed page 110

16 abri m : læ pour cela : derfor durer : vare demander quelqu un en mariage : anmode om ens hånd; fri couple souverain : kongepar désespérer de : opgive håbet om prétendant : frier fiançailles f.pl. : forlovelse à l aide de : ved hjælp af matou m : hankat matois : snedig chaussé de : med.på fødderne botte f : støvle soulever : rejse til opstand jacquerie f : bondeopstand susciter : fremkalde, vække, volde désordre m : forvirring, uorden les états généraux : rigsstænderne assemblée f : forsamling une fois réunie : så snart den var kaldt sammen abolir : afskaffe nommer : udnævne icelle = celle-ci : denne (d.v.s. republikken) assassiner : myrde ordonner : befale recherche f : eftersøgning le petit Poucet : Tommeliden ogresse f : trolddatter épouse f : hustru recevoir : modtage méfiance f : mistanke ignorer : ikke vide, være uvidende om dévorer : æde à peine : næppe, ikke så snart sans faire ni une ni deux : uden betænkning croquer : gnaske i sig cru : rå; med hud og hår se vêtir de = s habiller de : iklæde sig, iføre sig devenir : blive rassurer : bekræfte, bestyrke pleinement : fuldt ud la justesse de sa ligne politique : at have den rette politiske linje prouver : bevise ne point : (slet) ikke se brouiller avec : bryde med dialectique f : dialektik dynamisk forhold mellem modstridende kræfter, der påvirker hinanden i en gensidig vekselvirkning og dermed holder en konstant udvikling i gang élever : opdrage soin m : omhu dessein m : hensigt céder : overdrage présidence f : præsidentembede pensée f : tanke danger mortel : livsfare prétendre à : gøre krav på couronne f : krone, kongedømme renverser : vælte

17 profit m : fordel royauté f : kongedømme inquiétude f : ængstelse il s en fut consulter son conseiller intime: han opsøgte sin fortrolige rådgiver for at rådføre sig med ham tiens : se, hør page 111 débarrasser la table : rydde af bordet coffret m : skrin se languir de : længes efter être branché sur : være tilsluttet chaîne f : kanal regret m : beklagelse si : hvad med at, hvad om appuyer : trykke bouton m : knap couplet m : vers être au désespoir de : være ked af at ignorer : være uvidende om page 112 d un coup de pouce : med tommeltotten chantonner : nynne lucarne f : kvistvindue, tagvindue boisé : skovklædt accompagner : akkompagnere, ledsage insipide : intetsigende débiter : lire af propos m : ord, tale au-delà de : hinsides vallée f : dal s étendre : udstrække sig sombre : mørk inconnu : ukendt le commun des hommes : almindelige dødelige état m : tilstand fumée f : røg poussière f : støv ne.point : (slet) ikke pourchasser : forfølge chasser : jage, jagte nuisible : skadelig chair f : kød fourrure f : pels plume f : fjer espèce f : art sain, -e : sund sanglant : blodig créneau (m) écologique : økologisk niche propre : egen exaspéré : opbragt, irriteret éteindre : slukke récepteur m : (modtager)apparat, fjernsyn vue f : (her) billede voix f : stemme sous-sol m : undergrund extraire : hente ud pierre fine : ædelsten entrailles f.pl. : indre

18 feu : afdød, salig s enfuire : flygte tueur m : drabsmand avidement : grådigt l émission terminée : da udsendelsen var forbi il s en fut retrouver : opsøgte han straks page 113 doucement : så sagte, roligt meurtre m : mord souverain m : regent, statsoverhoved descendant m : efterkommer licite : lovlig excusable : tilgivelig pouvoir m : magt acte m : handling se rallier à : alliere sig med, slutte op om sot : dum, tåbelig répliquer : svare à moins de : med mindre épouser : gifte sig med aussi n ai-je point dit : jeg har da heller ikke sagt mémoire f : hukommelse prédiction f : spådom à la suite de : som følge af piqûre f : stik mâle m : mandfolk, mandsperson éveiller : vække baiser m : kys merde : for søren illuminé : og lyste op déguisé : forklædt marchand ambulant : handelsrejsende piloter : føre, styre (bil) adroitement : adræt, behændigt conduire : køre, føre franchir : køre igennem, køre (op) over et ainsi de suite : og så fremdeles jusqu à : ind til s enfoncer dans : trænge ind i profond : dyb inhospitalier : ugæstfri, ufremkommelig s étrécir : blive smallere se serrer : rykke sammen buisson m : busk fourré m : krat s épaissir : blive tættere roue f : hjul patiner : glide (rundt) boue f : mudder marécage m : mose, sump nuée f : sky descendre : stige ud chemin faisant : på vejen ultime : sidste conseil m : råd page 114 acte principal : hovedhandling en vain : forgæves, omsonst

19 accomplir : fuldføre tentative f : forsøg éprouver : føle au plus profond de soi : inderst inde nécessité f : nødvendighed désir m : ønske exigence f : behov ternaire : tredelt sensation f : følelse achèvement m : fuldførelse, afslutning plénitude f : fylde réussite f : succes rite m : ritual consulter : rådføre sig med proposer : foreslå lot m : brev aiguille (f) à coudre : synål paire (f) de ciseaux : saks refuser : afvise offrir : tilbyde prendre soin de : sørge for at itinéraire m : rute, vej caillou m : lille sten emplir : fylde parvenir : nå clairière f : lysning seuil m : tærskel hélas [ e l α: s ] : ak! Les trois petits cochons : de tre små grise - se note til side 66! gober : æde truffe f : trøffel encore : stadigvæk, endnu en gang enfoiré : forpulet gros mots : grove ord surtout : især, frem for alt laquelle : hvilket parole f : ord (i sammenhæng) page 115 avouer : indrømme il y a de quoi : der er grund til at hidse sig op marchandise f : vare consoler : trøste ma foi : minsandten, rigtignok endormir : få til at sove à jamais : for altid dites donc : hør engang; har man nu hørt magen prévu : forudset, planlagt du premier coup : med det samme salaud : svin(epels), sjover fâcheux : forbistret gâter : ødelægge en effet : virkelig ennuyeux : kedelig, ærgerlig accomplir : fuldføre enchaîner : fortsætte (i talen) il en est ainsi : det forholder sig således une quinzaine d années : i cirka femten år

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Beck Depression Inventory (BDI)

Beck Depression Inventory (BDI) Psykiatrisk Forskningsenhed Hillerød Beck Depression Inventory (BDI) På følgende liste skal De i hver gruppe fra 1 til 21 finde det udsagn, der passer bedst til Deres tilstand for øjeblikket og sætte kryds

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

DRENGEN MED CYKLEN - ELEVARK

DRENGEN MED CYKLEN - ELEVARK DRENGEN MED CYKLEN - ELEVARK Foto: Christine Plenus Opgaver til dansk Formålet med opgaverne er at analysere filmens fortællestruktur, at få viden om udsatte børn og unge og overveje, hvordan filmen Drengen

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

TO DAGE, ÉN NAT. Deux jours, une nuit. Et undervisningsmateriale

TO DAGE, ÉN NAT. Deux jours, une nuit. Et undervisningsmateriale TO DAGE, ÉN NAT Deux jours, une nuit Et undervisningsmateriale Fag: fransk og historie Niveau: udskolingens 9.-10. klasse, samt gymnasiale uddannelser Forfatter: Mimi Sørensen Synopsis Et menneskeligt

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Un weekend à Paris. Hjemrejsen: Vi bruger tid til at udveksle oplevelser. Janvier 2011. Chers élèves de la 8éme classe

Un weekend à Paris. Hjemrejsen: Vi bruger tid til at udveksle oplevelser. Janvier 2011. Chers élèves de la 8éme classe Un weekend à Paris Janvier 2011 Chers élèves de la 8éme classe Lundi 16 janvier nous partons pour un grand weekend à Paris. Vous êtes en petit groupe. Vous avez une petite valise, un passeport, un parleur

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Lycée Français Prins Henrik Copenhague

Lycée Français Prins Henrik Copenhague Lycée Français Prins Henrik Copenhague Procès- verbal de Conseil d Administration du 12 Novembre 2014 Lycée Français Prins Henrik Frederiksberg Alle 22 1820 FREDERIKSBERG C DENMARK Présents : Parents d

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Forvandlingen. Af Herningsholmskolen 8.B. Louise, Katrine & Linea. 3. gennemskrivning

Forvandlingen. Af Herningsholmskolen 8.B. Louise, Katrine & Linea. 3. gennemskrivning Forvandlingen Af Herningsholmskolen 8.B Louise, Katrine & Linea 3. gennemskrivning "FORVANDLINGEN" MANUS 1. INT. S VÆRELSE MORGEN (15) vågner ved lyden af sit vækkeur. Hun har ikke lyst til at stå op,

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere