Gloser til Pierre Gripari: Patrouille du Conte l Âge d Homme, dévorer : æde, sluge. Couverture. composer : sammensætte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gloser til Pierre Gripari: Patrouille du Conte l Âge d Homme, 1983. dévorer : æde, sluge. Couverture. composer : sammensætte"

Transkript

1 Gloser til Pierre Gripari: Patrouille du Conte l Âge d Homme, 1983 Couverture composer : sammensætte conduire : føre mission f : opgave royaume m : (konge)rige conte m : eventyr pas mal de choses : ikke så få ting, ikke så lidt réprouver : forkaste, fordømme loup m : ulv ogre m : trold vicieux : lastefuld, (moralsk) forkert laïque : sækulariseret, ikke religiøs épouser : ægte, gifte sig med renverser : vælte transformer en : lave om til profondeur f : dybde subconscient : underbevidst, ubevidst refoulement m : fortrængning égalitarisme m : doktrin om ligeberettigelse bigotterie f : udvendig fromhed, frelsthed mal m : onde extirper : rykke op, fjerne renaître : genopstå aboutir à : munde ud i spectaculaire : opsigtsvækkende sage : klog dévorer : æde, sluge écologiste m/f : miljøaktivist page 9 navnene er alle fra en tælleremse: Am, stram, gram et colégram. Bour et bour, et pic et pic et ratatam. zut : for pokker garde à vous = a dvous = voup : alle ret repos = poe : rør nerveux : kvik on, dé = un, deux mission f : opgave page 10 demande f : forlangende, anmodning exprès, expresse : udtrykkelig ministère m : ministerium environnement m : miljø tâche f : opgave purger : rense, lutre contenir : indeholde Peau-d Ane : Æselskind Eventyr, hvor en konge på sin kones dødsleje lover, at han kun vil gifte sig igen, hvis han finder en kvinde, der er smukkere end hun. Datteren viser sig at være det eneste emne, hvis han skal indfri sit løfte til sin hustru. For at holde sin far i skak forlanger datteren alle umulige gaver, før hun vil gå med til giftermål, bl.a. skindet af faderens æsel, der skider guld. Faderen opfylder alle hendes ønsker, og da hun ikke kan finde på flere ønsker, forlader hun slottet om natten indhyllet i æselskindet. espèce f : art

2 Barbe-Bleue : Blåskæg En ung kvinde får udleveret nøglerne til alle rum på slottet, da hendes mand skal ud i nogle ærinder. En nøgle får hun dog forbud mod at bruge, og selvfølgelig kan hun ikke dy sig. I det forbudte rum finder hun ligene af mandens tidligere koner. Hun taber nøglen, som plettes af blodet fra de andre kvinder. Det er umuligt at fjerne blodet igen, så da manden kommer hjem igen og får nøglerne, er det hendes tur. Men i allersidste øjeblik kommer hendes brødre hende til undsætning og dræber manden. doucement : stille pas de chance : forkert; dér trak du en nitter ressort m : område, domæne couple m : (ægte)par page 11 désobéir à : ikke adlyde, være ulydig over for atteinte f : krænkelse approuver : billige épouse f : hustru à peine arrivés : så snart de er ankommet transpercer : gennembore autodéfense f : selvforsvar (han tænker her nok snarere på begrebet autojustice : selvtægt) réputé de : omtalt som, kendt for at være coupable : skyldig injustice f : uretfærdighed flagrant : iøjnefaldende, åbenbar, klar arbitraire : selvtægt, vilkårlighed bien entendu : selvfølgelig conte m : eventyr confier : betro dénégation f : benægtelse conte de nourrice : ammestuehistorie prêtre m : præst égayer : live op på, peppe op géant m : kæmpe Gargantua : roman af François Rabelais ( ) udgivet første gang i 1534, inspireret af en anonym roman. défaut m : mangel, fejl, skavank paillard m : liderlig tissu m : væv graveleux, -se : slibrig singe m : abe vu : i betragtning af mésaventure f : uheld assainir : sanere pur : ren interroger : udspørge, forhøre innocent : uskyldig page 12 Charles Perrault - Forfatter ( ). Af eftertiden mest kendt for sine eventyr: Contes du temps passé ell. Contes de ma mère l Oye Det drejer sig om flg. eventyr: Griselidis, Peau d Ane, Les souhaits ridicules, La Belle au bois dormant, Le Petit chaperon rouge, La Barbe Bleue, Le Maître Chat ou Le chat botté, Les Fées, Cendrillon, Riquet à la houppe, Le Petit Poucet recueil m : samling devoir m : pligt améliorer : forbedre triple : tredobbelt supprimer : fjerne (i en tekst), stryge, afskaffe réprimer : undertrykke, hæmme, forhindre prévenir : komme i forkøbet meurtre m : mord cruauté f : grusomhed

3 fraude f : bedrageri déloyauté f : illoyalitet vol m : tyveri préjugé m : fordom nobiliaire : adelig, aristokratisk suite f : fortsættelse d abord : først, for det første ogre m : trold honnête : hæderlig, pæn dégueulasse : ækel, led tenir à : hidrøre survivance f : levn, rest, reminiscens page 36 chrétien, -enne : kristen, kristelig féodal : feudal à la bonne heure : det var ret! godt! de longue haleine : langvarig siècle m : århundrede acte m : handling couler : flyde aviser à : sørge for, tænke på page 35 Le Petit Poucet : Tommeliden à vos ordres : på Deres befaling! javel! repos : rør! clocher : halte modifier : ændre bûcheron m : brændehugger perdre : (her) lade fare vild, føre vild d accord : enig seigneur m : herremand écu m : daler (gammeldags mønt = 3 francs) devoir : skylde coupable : skyldig faute f : fejl cupide : begærlig employer : anvende, tage i brug moyen m : middel au-delà de : ud over à ton avis : efter din mening réconcilier : forlige effectivement : virkelig, netop décider : få overtalt régime m : kostvaner s entendre : komme til rette bottes de sept lieues : syvmilestøvler en effet : faktisk, i virkeligheden sauvegarder : bevare espèce f : art reconnu : anerkendt classé : klassificeret, kategoriseret au même titre que : ligesom loup m : ulv renard m : ræv obliger : tvinge méchant : slem nuisible : skadelig

4 mettre en garde : advare erreur f : fejl vocabulaire m : ordforråd, gloser s aviser de : finde på se fâcher : blive vred porter plainte : indgive klage page 37 vilain : grim, styg, tarvelig d ailleurs : i øvrigt association f : forening d utilité publique : almennyttig défendre : forsvare chair f : kød insulter : fornærme, krænke surveiller : vogte, overvåge parole f : ord tribunal m : domstol en ce cas : i så tilfælde faire pression sur : lægge pres på saluer : hilse page 44 éviter : afværgre se calmer : falde til ro ne.guère : næppe, ikke særlig prudent : klog en ce cas : i så tilfælde donnez-vous la peine : vær så god page 45 délicat : ømtålelig être au courant : være underrettet donc : altså c est plus fort que lui : han kan ikke styre sig sitôt que : så snart il se met à saliver : så løber hans tænder i vand exciter = énerver : ophidse, pirre nerverne intoxiquer : forgifte on a beau lui dire : lige meget hvor meget, man siger det til ham sentir : lugte af chair (f) fraîche : friskt kød; (også i seksuel betydning:) ungt kød ciel m : himmel, Gud apporter : bringe, komme med bouger : bevæge sig, røre sig cruche f : krukke page 46 baoum! pataclac, clic, clic : bang! krasch! klir klir réveiller : vække couronne (f) d or : guldkrone brailler : hyle op, vræle milice f : milits, landeværn en quoi me regarde-t-elle, votre police : hvad kommer jeres politi mig ved est-ce que ça vous regarde : kommer det Dem ved savant : lærd insultant : krænkende propre : egentlig entendre : forstå assumer : påtage sig, vedkende sig, stå frem med

5 ogritude f : troldeidentitet (analogt med négritude : sort identitet og follitude : bøsseidentitet) franchise f : oprigtighed prévenir : advare page 47 sous peu : om kort tid, om lidt chausser ses lunettes : sætte sine briller tilrette approcher : flytte nærmere chandelle f : kærte, stearinlys s écouler : forløbe, (hen)gå tenir à : bryde sig om égorger : skære halsen over på, slagte en effet : virkelig grâce à : takket være couché : i seng je vous prie : om jeg må bede penser bien : være rettænkende; have det rette sindelag reprocher : bebrejde je m en fous pas mal : det er jeg hamrende ligeglad med moyen m : middel obéïr : adlyde enfin : altså nom de Dieu : sgu mode (m) de vie : livstil droit m : ret(tighed) association f : forening trésorier m : kasserer forcer : tvinge régime m : kostvaner encore heureux : det var da altid noget ordonner : befale protéger : beskytte, frede voler : stjæle moyen m : måde gendre m : svigersøn afin que : for at page 48 courrier m : kurér, budbringer sacrédié = sacré Dieu : ved Gud, sgu jurer : bande aller au ravitaillement : skaffe forråd, proviantere entre autres : blandt andet dorénavant : fra nu af ce qui vaudra mieux : hvilket vil være bedre santé f : helbred désobéissant : ulydig mutin : trodsig sauf, -ve : i god behold, uskadt d accord : enig faire la moue : surmule c est visible : det kan man se se soumettre : give sig reconnaître : indse intervention f : indgreb sans contrepartie aucune : uden at få noget som helst til gengæld dot [d å t] m : medgift page 49

6 regret m : beklagelse avouer : indrømme cela vaut mieux : det er bedre vous même compris : inklusive Dem selv peu importe : pyt med det mauvaise rencontre : (risiko for at komme i ) dårligt selskab, kedeligt bekendtskab coucher : gå i seng se serrer : rykke sammen à neuf : ni mennesker sammen sans façons : De skal ikke have ulejlighed rejoindre : komme til(bage til) reconduire : følge ud, følge tilbage compréhensif : forstående page 54 de bonne composition : til at komme til rette med conciliant : forsonlig, medgørlig oser : vove, turde convenir : samtykke, gå med til accueillir : modtage céder : afstå gendre m : svigersøn lequel : denne par ce moyen : ved hjælp af dette, på denne måde courrier m : kurér, budbringer accord m : samtykke en grande partie : for en stor del au contraire : tværtimod frapper un grand coup : slå et stort slag, tage et stort skridt au lieu de : i stedet for at se limiter à : begrænse sig til intervention f : indgreb uniquement : udelukkende préscrit : foreskrevet prématuré : for tidligt, forhastet, overilet timide : ængstelig, tilbageholdende aller tout seul : gå af sig selv la révolution politique une fois accomplie : så snart. den politiske revolution er gennemført inégalité f : ulighed féodalisme m : feudalisme mœurs m: livsform, omgangsform s adoucir : mildnes cesser : holde op med entre eux : hinanden, indbyrdes égard m : hensyn persuasion f : overtalelse page 55 assorti de : sammen med, fulgt op af menace f : trussel exclure : udelukke évidemment : selvfølgelig échapper à : undgå, komme uden om exemple m : forbillede dégoûter de : give afsmag for en conséquence : følgelig, som følge heraf récit m : fortælling sorcière f : heks

7 tâche f : opgave persuader : overtale abdiquer : abdicere, holde op med at være konge couronne f : krone au profit de : til fordel for les états généraux : rigsstænderne lesquels : disse assemblée nationale : nationalforsamling établir : etablere, oprette loi f : lov jeter les bases de : danne basis for procéder à : skride (frem) til élections f.pl. : valg menacer : true soulèvement m : opstand, oprør guerre civile : borgerkrig étonné : forbavset convaincre : overtale rendre compte : aflægge rapport ne prenez pas cet air : sæt nu ikke de ansigter op faire confiance à : stole på, nære tillid til huissier m : dørvogter cour f : hof être couvert : have hat på page 56 se découvrir : blotte hovedet, tage hatten af lassé : træt, udmattet mal à son aise : utilpas pour un peu : næsten gravir : betræde degré m : trin courtisan m : hofmand incliner : bøje reprendre : tage til på ny, begynde igen votre bon plaisir : Deres Majestæts velbehag / vilje les rites une fois accomplies : så snart ritualerne er gennemført mûrement : modent peser : (over)veje conseil m : råd confesseur m : skriftefader grand argentier m : finansminister oser : vove, turde assurément : sikkert pendre : hænge rouer : lægge på hjul og stejle écarteler : sønderslide consentement m : samtykke sens m : retning chrétien : kristen éprouver : føle page 57 verser le sang : udgyde blod par ailleurs : i øvrigt, desuden de sorte que : så tomber dans la guerre civile : komme i borgerkrig interrompre : afbryde s écrier : udbryde étonner : undre, forbavse hélas [ e l α: s ] : ak!

8 nous avons beau.. : ligegyldigt hvor meget vi.. durer : vare ved ta gueule : hold kæft casser : ødelægge boulot m : arbejde avec un regain d intérêt : med fornyet interesse au fait : faktisk trancher : skære igennem avenir m : fremtid enviable : misundelsesværdig page 58 revenir à son propos : vende tilbage til det, man talte om impertinent : irrelevant à son sujet : for hendes vedkommende filer : spinde coudre : sy fuseau m : ten aiguille f : synål épingle f : knappenål de toute manière : under alle omstændigheder succéder : efterfølge loi f : lov gendre m : svigersøn raideur f : stivhed, ubøjelighed laïque : sækulariseret, ikke religiøs exiger : kræve dialectique f : dialektik dynamisk forhold mellem modstridende kræfter, der i en vekselvirkning påvirker hinanden og dermed holder en konstant udvikling i gang. sourcil m [s u r s i ] : øjenbryn ignorer : ikke kende (til), ikke vide impérativement : (på det)bestemt(este), udtrykkeligt remettre : overdrage pouvoir m : magt, regering les états généraux : rigsstænderne afin que : for at constitution f : forfatning, grundlov flatté : smigret périr : gå tabt gloire f : ære impérissable : uforgængelig abolir : afskaffe inégalité f : ulighed page 59 il en est ainsi : det forholder sig således futur époux : kommende ægtemand inspirer confiance : vække/indgyde tillid arriviste : opkomling soupçonner : mistænke véhémentement : på det heftigste, voldsomt noble : adelig posséder : eje effectivement : faktisk, virkelig intervenir : gribe ind maître m : herre le Chat botté : den bestøvlede kat se taire : tie stille tonner : rase

9 blâme m : irettesættelse, næse suffire : være nok, være tilstrækkeligt bafouiller : hakke, stamme balbutier : hakke, stamme étaler : udbrede; brillere med gronder : skælde ud gentil tout plein : noget af det sødeste parvenu : opkomling imposer : pålægge, påtvinge courrier m : kurér, budbringer se contenter de : nøjes med message m : budskab, besked, meddelelse soulever contre : sætte op mod, få til at gøre oprør mod obliger : tvinge que = pourquoi retirer de ses fonctions : sætte fra sit hverv messager m : budbringer fidèle : tro(fast) page 60 bottes de sept lieues : syvmilestøvler par conséquent : følgelig, som følge deraf empêcher de : forhindre i s exclamer : udbryde enchaîner : fortsætte (i talen) surprendre : overraske en effet : virkelig, faktisk le Petit Poucet : Tommeliden unique : enestående deuzique : tostående d après : ifølge source f : kilde se servir de : betjene sig af, bruge pour ce qui est de : hvad angår; med hensyn til objecter : indvende se rendre compte : gøre sig klart, forstå avouer : indrømme certainement : vist, bestemt page 61 ça me revient : nu kommer det, ne kan jeg huske det mon futur gendre : min kommende svigersøn ogre m : trold croquer : gnaske (i sig) tout cru : helt rå, med hud og hår par ruse : med list se transformer en : forvandle sig til souris f : mus nom de Dieu : du gode Gud, fandens gober : sluge chausser : tage (sko/støvler) på s enfuir : flygte d une importance capitale : af største vigtighed immédiatement : øjeblikkeligt convenir : aftale accorder : tilstå, tildele convenable : passende à charge de : på betingelse af, mod at prêter serment : aflægge løfte fidélité f : troskab

10 c est entendu : det er en aftale présenter mes hommages : overbringe mine ærbødigste hilsener page 64 Le Petit Poucet : Tommeliden bûcheron m : brændehugger bûcheronne f : brændehuggerkone ne guère : næppe pouce m : tommelfinger fâcheux, -se : ubehagelig, fortrædelig famine f : hungersnød résoudre : beslutte se défaire de : skaffe sig af med couché : i seng veiller : våge; være oppe serré : knuget nourrir : (brød)føde, holde med kost je ne saurais me résoudre à : jeg ville ikke kunne holde ud perdre : lade fare vild allons donc : hold nu op! malin : snu, snedig avant la nuit tombée : før nattens frembrud emmener : tage med épais : tæt obscur : mørk ogre m : trold au régime : på diæt en ce cas : (i) så (tilfælde) à moins de : med mindre tiens : hør, se voyons : hør nu, så så page 65 y penses-tu : det kan du ikke mene plaisanterie f : spøg gras : fed fournir : forsyne viande f : kød faire la soudure : få til at række, nå sammen; holde den gående au contraire : tværtimod en être là : være kommet så vidt; være så langt ude seigneur m : herremand devoir : skylde écu m : daler rendre : betale tilbage mettre en évidence : tydeliggøre, blotlægge contradiction f : modsigelse, modsætning féodal : feudal égorger : skære halsen over på, slagte siège m : stol et s en furent se coucher : og så gik de i seng escabelle f : skammel ouïr = entendre : høre sitôt : så snart éveiller : vække se sauver : stikke af, flygte se perdre : fare vild épouser : gifte sig med

11 bottes de sept lieues : syvmilestøvler se servir de : betjene sig af, benytte, bruge fortune f : lykke objecter : indvende il y a belle lurette : længe, i en rum tid en route : lad os så komme af sted se vêtir = s habiller : klæde sig på en catimini : på listetå la maison paternelle : barndomshjemmet battre comme plâtre : banke gul og blå la bûcheronne avait beau protester.. : ligegyldigt hvor meget brændehuggerkonen protesterede, bønfaldt og græd cesser : holde op chut (passé simple af choir) = tomba : faldt ordonner : befale page 66 dare-dare : lidt tjept, hu hej copieux : solid, rigelig, med mange retter effort m : anstrengelse errer : flakke om obscur : mørk craindre : frygte loup m : ulv dette dyr er blevet ufarligt, efter at eventyrpatruljen har lavet en aftale med den om, at den lader være med at spise mennesker og andre dyr, mod at Rødhættes bedstemor til gengæld holder den med kost. les trois petits cochons : de tre små grise stammer fra et engelsk eventyr. De bygger hver sit hus henholdsvis af halm, træ og mursten. Ulven blæser halmhytten og træhuset omkuld for at få fat i grisene. Stenhuset kan ulven imidlertid ikke blæse om kuld, men den prøver at komme ind gennem skorstenen. Den praktiske gris har stillet en gryde vand over ildstedet, så ulven bliver skoldet. For at rette op på den skade, grisene har lidt i det oprindelige eventyr, får de nu positiv særbehandling, hvilket gør dem til de aller farligste rovdyr i Eventyrland, så meget desto mere som de er urørlige. dévorer : æde vu sa petite taille : i betragtning af hans lille størrelse bouchée f : mundfuld grimper : klatre découvrir : opdage lueur f : lys chandelle f : kærte, stearinlys la Grande Ourse : Storebjørn petit matin : daggry le cul d une casserole : bunden af en kasserolle sabre m : sabel pointu : spids homophage m : en lærd, politisk korrekt omskrivning for trold i denne roman. Se også p , 46 connaissance f : bekendtskab faire sa cour : gøre sin opvartning las : træt ogresse f : troldkælling mêlé : blandet, i skøn forening s endormir : falde i søvn page 67 à peine : næppe, ikke så snart s assoupir : falde i søvn patte f : ben (på dyr) proprement chaussé : med/i pæne sko/støvler précieux : affekteret maître m : herre

12 favori m : favorit, yndling alangui : smægtende à votre aise : som De vil; gener Dem ikke disposé à : tilbøjelig til tâche f : opgave constitution f : forfatning, grundlov vous voulez rire : det må være Deres spøg hacher menu comme chair à pâté : hakke til plukfisk combler : overlæsse, overøse faveur f : gunstbevisning ingrat : utaknemlig noblesse f : ædelmodighed fidèle : tro par faveur : af nåde, af storsind je puis = je peux sans s émouvoir : uden at fortrække en mine féliciter : lykønske, komplimentere épreuve f : prøve amertume f : bitterhed page 68 se dispenser de : afholde sig fra éprouver : prøve, stille på prøve se fâcher : blive vred pouvoir m : magt, evne peine f : ulejlighed peser : veje autant que : lige så meget som augmenter de poids : tage på i vægt, veje mere diminuer de poids : tabe i vægt, veje mindre en vertu de : i kraft af le principe de la conservation de la matière : konservationsprincippet chaussé d un ton songeur : i en påtaget filosoferende tone s il en est ainsi : hvis det forholder sig sådan souris f : mus avouer : indrømme, tilstå lourd : tung évident : indlysende par conséquent : følgelig, som følge deraf agile : behændig, hurtig comme de juste : som rimeligt er inspiration f : indånding à sa place : i hans sted croquer : gnaske i sig proprement : omhyggeligt, grundigt avoir soin de : sørge for at recracher : spytte ud igen page 69 se déchausser : tage skoene/støvlerne af se botter : tage støvler på en un tournemain : i en håndevending, på et øjeblik franchir : tilbagelægge pas m : skridt s apercevoir : lægge mærke til chaussure f : fodtøj deviner : gætte gendre m : svigersøn consoler : trøste

13 venger : hævne en attendant : i mellemtiden avoir un compte à régler : have en høne at plukke, have et mellemværende chacun flanqué d une bru : hver med en svigerdatter ved sin side se lamenter : jamre supprimer : skaffe af vejen rassasier : mætte malin : smart, snedig dévorer : æde vif : levende choquer : støde boue f : mudder ôter : tage af page 70 s écraser contre : støde imod, løbe ind i accomplir : fuldføre consister en : bestå i ma foi : min tro, minsandten rembourser : betale plisser les yeux : knibe øjnene sammen sourire m : smil conscience f : bevidsthed soulever : rejse til opstand, få til at gøre oprør tout beau : så sagte matou m : hankat par droit d héritage : som retmæssig arv croquer : gnaske (i sig) à partir de maintenant : fra nu af quant à : hvad angår Minouchet de la Minouchière (af minou : mis) : (omtrent) kissemissemjavski à vous de jouer les filles! : kom så, piger! så er det jeres tur, piger! ogresse f : (her) trolddatter déchaussé : uden sko, uden støvler écorcher : flå saigner : slagte rôtir : stege four m : ovn lesquels : disse piété f : ærbødighed, pietetsfølelse filial, -le : sønlig le repas terminé : da måltidet var forbi page 71 le lendemain matin : næste morgen de bonne heure : tidligt et s en furent au château : og begav sig op til slottet tôt levé : tidligt oppe visiter : inspicere écurie f : hestestald réclamer : kræve tilbage devoir : skylde tant que ça : så meget rendre : betale/give tilbage confiance f : tillid ennuyer : kede, trætte il nous les faudrait : vi har egentlig brug for dem à vous les filles! = à vous de jouer les filles!

14 justaucorps m : (skøde)frakke, kjole culotte f : knæbukser dentelles f.pl. : kniplinger ruban m : bånd en user : bære sig ad de même : ligeledes, på samme måde se trouver : vise sig at være; ende med at være possesseur m : besidder parcourir : gennemløbe, - rejse, rejse rundt i porter la bonne parole : forkynde det glædelige budskab se partager : deles om démolir : rive ned au su de ces nouvelles : da disse nyheder kom kongen for øre convoquer : sammenkalde, indkalde d urgence : i al hast les états généraux : rigsstænderne constitution f : forfatning abolir : afskaffe noblesse f : adel prendre la tête : sætte sig i spidsen, tage føringen l Assemblée (nationale) : nationalforsamlingen sous couleur de : under foregivende af assassiner : myrde ordonner : befale éviter : undgå contestation f : indsigelse, indvending, protest élire : vælge (til) prendre soin de : sørge for at en tant que tel : i denne egenskab (d.v.s. som præsident) page 72 dix fois plus de pouvoirs : ti gange så meget magt que le roi n en avait jamais eu : som kongen nogensinde havde haft les choses en étaient là : tingene forholdt sig sådan, således stod tingene huissier m : portner c est de la part de qui : på hvis vegne? hvem har sendt jer? partir d un joyeux rire : bryde ud i en hjertelig latter s écrier : udbryde avoir de ses nouvelles : høre (nyt) fra ham minet m: mis rejoindre : møde igen fauteuil m : lænestol se vêtir = s habiller : klæde sig fée = enchanté : fortryllet taille f : størrelse sonner : ringe på, ringe efter traître m : forræder déviationniste m/f : afviger châtier : revse, straffe conformément à : i overensstemmelse med légalité f : lov(lighed) dorénavant : fra nu af peu contrariant : medgørlig l intérêt commun : almenvellets interesse s apercevoir : opdage, blive klar over

15 déplaisir m : mishag, misfornøjelse conscience f : samvittighed nonobstant : på trods af lien m : bånd, tilknytning unir : forene dévorer : æde épouse f : hustru, kone soupirer : sukke page 73 chagrin m : sorg, bedrøvelse aîné : ældre s il en est ainsi : hvis det forholder sig sådan présidente f : præsidentfrue présider : lede, styre paisiblement : fredeligt tendrement : ømt, inderligt rêve m : drøm page 109 Blanche-Belle : Tornehvide navnet er sammensat af Blanche-Neige (: Snehvide) og la Belle au bois dormant (: Tornerose). menacer : true hésitant : tøvende incertain : usikker héritier m : arving fâché : ked af det, bedrøvet cure (f) thermale : kurbad bain (m) de boue : mudderbad régime alimentaire : diæt tenter : prøve, forsøge rien n y fit : intet hjalp au bout de : efter accoucher de : føde se réjouir : glæde sig médiocrement : mådeligt d abord : først, for det første prédire : forudsige, spå à peine née : ikke så snart var hun født tenir à l écart de : holde på afstand af pointu : spids qu il soit.ou : hvad enten det var eller aiguille f : synål épingle f : knappenål clou m : søm paire (f) de ciseaux : saks piquer : stikke malgré : (på) trods (af) précaution f : forholdsregel, sikkerhedsforanstaltning sommeil m : søvn baiser m : kys au su de cette prédiction : da kongen havde fået denne spådom at vide enfermer : lukke inde vue f : udsigt interdire : forbyde peine (f) de mort : dødsstraf si émoussé fût-il : hvor stumpt det end måtte være grâce f : ynde beauté f : skønhed page 110

16 abri m : læ pour cela : derfor durer : vare demander quelqu un en mariage : anmode om ens hånd; fri couple souverain : kongepar désespérer de : opgive håbet om prétendant : frier fiançailles f.pl. : forlovelse à l aide de : ved hjælp af matou m : hankat matois : snedig chaussé de : med.på fødderne botte f : støvle soulever : rejse til opstand jacquerie f : bondeopstand susciter : fremkalde, vække, volde désordre m : forvirring, uorden les états généraux : rigsstænderne assemblée f : forsamling une fois réunie : så snart den var kaldt sammen abolir : afskaffe nommer : udnævne icelle = celle-ci : denne (d.v.s. republikken) assassiner : myrde ordonner : befale recherche f : eftersøgning le petit Poucet : Tommeliden ogresse f : trolddatter épouse f : hustru recevoir : modtage méfiance f : mistanke ignorer : ikke vide, være uvidende om dévorer : æde à peine : næppe, ikke så snart sans faire ni une ni deux : uden betænkning croquer : gnaske i sig cru : rå; med hud og hår se vêtir de = s habiller de : iklæde sig, iføre sig devenir : blive rassurer : bekræfte, bestyrke pleinement : fuldt ud la justesse de sa ligne politique : at have den rette politiske linje prouver : bevise ne point : (slet) ikke se brouiller avec : bryde med dialectique f : dialektik dynamisk forhold mellem modstridende kræfter, der påvirker hinanden i en gensidig vekselvirkning og dermed holder en konstant udvikling i gang élever : opdrage soin m : omhu dessein m : hensigt céder : overdrage présidence f : præsidentembede pensée f : tanke danger mortel : livsfare prétendre à : gøre krav på couronne f : krone, kongedømme renverser : vælte

17 profit m : fordel royauté f : kongedømme inquiétude f : ængstelse il s en fut consulter son conseiller intime: han opsøgte sin fortrolige rådgiver for at rådføre sig med ham tiens : se, hør page 111 débarrasser la table : rydde af bordet coffret m : skrin se languir de : længes efter être branché sur : være tilsluttet chaîne f : kanal regret m : beklagelse si : hvad med at, hvad om appuyer : trykke bouton m : knap couplet m : vers être au désespoir de : være ked af at ignorer : være uvidende om page 112 d un coup de pouce : med tommeltotten chantonner : nynne lucarne f : kvistvindue, tagvindue boisé : skovklædt accompagner : akkompagnere, ledsage insipide : intetsigende débiter : lire af propos m : ord, tale au-delà de : hinsides vallée f : dal s étendre : udstrække sig sombre : mørk inconnu : ukendt le commun des hommes : almindelige dødelige état m : tilstand fumée f : røg poussière f : støv ne.point : (slet) ikke pourchasser : forfølge chasser : jage, jagte nuisible : skadelig chair f : kød fourrure f : pels plume f : fjer espèce f : art sain, -e : sund sanglant : blodig créneau (m) écologique : økologisk niche propre : egen exaspéré : opbragt, irriteret éteindre : slukke récepteur m : (modtager)apparat, fjernsyn vue f : (her) billede voix f : stemme sous-sol m : undergrund extraire : hente ud pierre fine : ædelsten entrailles f.pl. : indre

18 feu : afdød, salig s enfuire : flygte tueur m : drabsmand avidement : grådigt l émission terminée : da udsendelsen var forbi il s en fut retrouver : opsøgte han straks page 113 doucement : så sagte, roligt meurtre m : mord souverain m : regent, statsoverhoved descendant m : efterkommer licite : lovlig excusable : tilgivelig pouvoir m : magt acte m : handling se rallier à : alliere sig med, slutte op om sot : dum, tåbelig répliquer : svare à moins de : med mindre épouser : gifte sig med aussi n ai-je point dit : jeg har da heller ikke sagt mémoire f : hukommelse prédiction f : spådom à la suite de : som følge af piqûre f : stik mâle m : mandfolk, mandsperson éveiller : vække baiser m : kys merde : for søren illuminé : og lyste op déguisé : forklædt marchand ambulant : handelsrejsende piloter : føre, styre (bil) adroitement : adræt, behændigt conduire : køre, føre franchir : køre igennem, køre (op) over et ainsi de suite : og så fremdeles jusqu à : ind til s enfoncer dans : trænge ind i profond : dyb inhospitalier : ugæstfri, ufremkommelig s étrécir : blive smallere se serrer : rykke sammen buisson m : busk fourré m : krat s épaissir : blive tættere roue f : hjul patiner : glide (rundt) boue f : mudder marécage m : mose, sump nuée f : sky descendre : stige ud chemin faisant : på vejen ultime : sidste conseil m : råd page 114 acte principal : hovedhandling en vain : forgæves, omsonst

19 accomplir : fuldføre tentative f : forsøg éprouver : føle au plus profond de soi : inderst inde nécessité f : nødvendighed désir m : ønske exigence f : behov ternaire : tredelt sensation f : følelse achèvement m : fuldførelse, afslutning plénitude f : fylde réussite f : succes rite m : ritual consulter : rådføre sig med proposer : foreslå lot m : brev aiguille (f) à coudre : synål paire (f) de ciseaux : saks refuser : afvise offrir : tilbyde prendre soin de : sørge for at itinéraire m : rute, vej caillou m : lille sten emplir : fylde parvenir : nå clairière f : lysning seuil m : tærskel hélas [ e l α: s ] : ak! Les trois petits cochons : de tre små grise - se note til side 66! gober : æde truffe f : trøffel encore : stadigvæk, endnu en gang enfoiré : forpulet gros mots : grove ord surtout : især, frem for alt laquelle : hvilket parole f : ord (i sammenhæng) page 115 avouer : indrømme il y a de quoi : der er grund til at hidse sig op marchandise f : vare consoler : trøste ma foi : minsandten, rigtignok endormir : få til at sove à jamais : for altid dites donc : hør engang; har man nu hørt magen prévu : forudset, planlagt du premier coup : med det samme salaud : svin(epels), sjover fâcheux : forbistret gâter : ødelægge en effet : virkelig ennuyeux : kedelig, ærgerlig accomplir : fuldføre enchaîner : fortsætte (i talen) il en est ainsi : det forholder sig således une quinzaine d années : i cirka femten år

Alors on danse de Stromae

Alors on danse de Stromae de Stromae http://www.youtube.com/watch?v=7pkrvb5f2w0&feature=related A. Les mots du texte Mål : at stifte bekendtskab til ordforrådet i teksten. 1. Trouve l intrus. Utilise un dictionnaire pour trouver

Læs mere

Gloseøvelse. longtemps længe les états généraux m.pl. rigsstænderne. royaume m kongerige matou m hankat. menacer true jacquerie f bondeopstand

Gloseøvelse. longtemps længe les états généraux m.pl. rigsstænderne. royaume m kongerige matou m hankat. menacer true jacquerie f bondeopstand Gloseøvelse. Klip nedenstående tabel ud. Klip igennem på midten, så du har 2 gange 2 kollonner. Fold hver kolonne sammen på midten, og lim sammen. Klip ud, så du har kort med den franske glose med fede

Læs mere

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 6 x 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Titlen:

Læs mere

De urørlige, scene 1-14

De urørlige, scene 1-14 De urørlige, scene 1-14 Delprøve 1 Navn og klasse:.. Varighed: 1 time Ingen hjælpemidler 1. Tekstgenre a) une lettre personnelle b) un extrait de roman c) une nouvelle d) un scénario e) un article dans

Læs mere

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse.

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse. Tendres agneaux épisodes 7 à 12 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Alle billeder

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 6. klasse TV5MONDE Europe, 30.08.2014, 4 min. Helveticus er en serie korte schweiziske animationsfilm

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Fransk begyndersprog A

Fransk begyndersprog A Fransk begyndersprog A Studentereksamen Delprøve 1 1 time uden hjælpemidler Typeopgave 1 Der er kun ét rigtigt svar i hver opgave, medmindre andet er angivet Side 1 af 9 sider «Oui» au mariage homo? Le

Læs mere

Anja og Ali på eventyr

Anja og Ali på eventyr 3. Kong Løvehjerte Månen var bleg, træerne kastede lange skygger, flagermusene flagrede, uglerne tudede, der lød vilde løve- og heksehyl og før de fik set sig om, var de faret vild i Troldeskoven.»HJÆLP!«De

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? At spørge efter hjælp Parlez-vous anglais? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Parlez-vous _[langue]_?

Læs mere

Kan du hjælpe mig, tak? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? At spørge efter hjælp

Kan du hjælpe mig, tak? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? At spørge efter hjælp - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? Parlez-vous anglais? At spørge efter om en person snakker engelsk snakker du _[language]_?

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os.

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os. Gyldendal For pokker da Mor fnyser, så der kommer ild ud af hendes næsebor. Har du set den anden? Hun rækker guldøreringen med den funklende brillant op mod mig. Jeg ryster hovedet og rynker næse. Den

Læs mere

Fransk begyndersprog A

Fransk begyndersprog A Fransk begyndersprog A Studentereksamen Delprøve 1 1 time uden hjælpemidler Typeopgave 2 Der er kun ét rigtigt svar i hver opgave, medmindre andet er angivet Side 1 af 9 sider Side 2 af 10 sider L acteur

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Undervisningsforløb med sang Jean Petit qui danse

Undervisningsforløb med sang Jean Petit qui danse Find tekst og videoklip på denne side: http://comptine.free.fr/comptine/jean_petit_qui_danse.html Mål : - at kende navnene på kropsdele på fransk - at kunne spørge om et ords betydning på fransk - at kunne

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600)

Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600) Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600) Hieronymus Justesen Ranch (1539-1607) var en dansk præst med lang tilknytning til Viborg, der i middelalderen og århundrederne efter var

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry.

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry. Kopiside 7 Break 6 Kærligheden eller pligten? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme Helgi og Bellisande mødes i hemmelighed ved søen, og Helgi opdager, at

Læs mere

Ormen som laver huller. La chenille qui fait des trous. Ormen som laver huller. La chenille qui fait des trous

Ormen som laver huller. La chenille qui fait des trous. Ormen som laver huller. La chenille qui fait des trous Ormen som laver huller La chenille qui fait des trous Ormen som laver huller La chenille qui fait des trous I månelyset ligger et lille æg på et blad. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere

mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18

mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18 mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18 Der var engang. Det der skete husker vi. Bare fem drengen. Derude et sted. Det var også dengang, det var det. Her eller der, ingen hjemme, stemmer som

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

La Cinq fois belle. p. 1 3.22. 1. Quelle est la situation familiale? 2. Qui est la Cinq fois belle? 3. Qu est-ce qu elle fait? 4. Que font ses sœurs?

La Cinq fois belle. p. 1 3.22. 1. Quelle est la situation familiale? 2. Qui est la Cinq fois belle? 3. Qu est-ce qu elle fait? 4. Que font ses sœurs? La Cinq fois belle p. 1 3.22 1. Quelle est la situation familiale? 2. Qui est la Cinq fois belle? 3. Qu est-ce qu elle fait? 4. Que font ses sœurs? 5. Quel est le conseil de la Cinq fois belle? 6. Comment

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min.

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min. Tema: Fag: Målgruppe: La Famille Fransk 5. til 6. klasse SVT2, 2011, 17 min. er en pige på ca. 10 år, der bor sammen med sin hippiefamilie, som kun tænker på at have det sjovt og more sig. er træt af det.

Læs mere

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham?

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham? Kopiside 8 Break 8 - Ridderløfte eller blodsbånd? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bellisande, Oliver og Helgi Helgi huskede Belas ord om, at hævn binder mens tilgivelse sætter fri. Et dybt ønske om,

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Guds fulde rustning BørneOase 2011

Guds fulde rustning BørneOase 2011 uds fulde rustning BørneOase 2011 1 Lad mig høre et kæmpe råb F C Lad mig høre et kæmpe råb! dm Bb Syng en sang om tro og håb! F C Klap nu alle drenge og piger, dm Bb mærk den glæde Jesus gi'r! Hjertet

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er - Sted Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? At spørge efter et bestemt på et kort Où puis-je trouver? At spørge efter en bestemt... des toilettes?... une

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

C est parti! 2.1 Mes réponses. Cahier Intro. Je sais déjà. Mes attentes pour cette année. C est parti! Intro. 1 Bingo! 7.

C est parti! 2.1 Mes réponses. Cahier Intro. Je sais déjà. Mes attentes pour cette année. C est parti! Intro. 1 Bingo! 7. Mes attentes pour cette année Kig hele bogen igennem. Skriv lidt om, hvad du glæder dig til at arbejde med. Je sais déjà Skriv nogle ord og udtryk, du kan huske fra 5. og 6. klasse. Vælg noget, som du

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

"AFSKED" CLARA KOKSEBY

AFSKED CLARA KOKSEBY "AFSKED" Af CLARA KOKSEBY AFSKED (TIDL. ENGLEFJER) RODEN 1, STATION NEXT Endelige manuskript 1. EXT. KIRKEGÅRD - FORMIDDAG (6) og hendes far (34) står sammen med ca. 7-10 mennesker klædt i sort rundt om

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl Indeholder: Prædiken & Konfirmandtale Prædiken: (skrevet delvist på notatform) Indledningsbøn: Herre og Gud vi beder om, at du ved din Helligånd ved dit Åndelige og levende nærvær - vil åbne vores hjerter

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

Beskeden. Et manuskript af. 10.y & x. Fredericia Realskole. 6. Gennemskrivning, oktober Side 1 af 14

Beskeden. Et manuskript af. 10.y & x. Fredericia Realskole. 6. Gennemskrivning, oktober Side 1 af 14 Beskeden Et manuskript af 10.y & x Fredericia Realskole 6. Gennemskrivning, oktober 2010 Side1af14 SC 1. EXT. PÅ VEJ TIL SKOLE DECEMBER DAG Maria (16)kommer cyklende på vej til skole. Hun ser Bolette ind

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Herre Kristus, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN

Herre Kristus, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN 2. søndag i advent 2014, Helligsø og Hurup Lukas 21, 25-36 Herre Kristus, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN I går var vejret næsten yndigt. I dag er det rigtig træls. For

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen.

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen. Påskesøndag, 31.marts, Domkirken, kl.10.00 Salmer: 224, 218, 239 // 236, 234; altergang 227 Tekster: Mark. 16,1-8 Ingen dåb; altergang rit c, O du Guds lam v.1 efter helligsang I Faderens og Sønnens og

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden Askepot De brødrene Grimm - KHM 021 D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden nærmede sig, kaldte hun på sin eneste datter og sagde: Bliv ved at være from og god, min lille

Læs mere

Side 1. Dragen i søen. historien om sankt georg og dragen.

Side 1. Dragen i søen. historien om sankt georg og dragen. Side 1 Dragen i søen historien om sankt georg og dragen Side 2 Personer: Kongen Prinsesse Sila Georg Side 3 Dragen i søen historien om sankt georg og dragen 1 Dragen kommer 4 2 Fåret 6 3 Mørke skyer 8

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold

Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold Foto: Angel Films Fag: Fransk Niveau: 6.-7. Klasse Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold Mål: Udvide ordforrådet til at kunne snakke og skrive om filmen Læse korte sætninger

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

3. søndag i fasten. Salmevalg

3. søndag i fasten. Salmevalg 3. søndag i fasten Salmevalg Den mørke nat forgangen er, 736 Hyggelig rolig, 411 Kom, Gud Helligånd, kom brat, 305 Gud, vi er i gode hænder, 675 Du ved det nok, mit hjerte, 634 Dette hellige evangelium

Læs mere

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt KYS FRØEN Kunsten at bruge utroskab positivt ALLE forhold oplever før eller siden utroskab eller optakten til det. Derfor er det vigtigt, at du kender kunsten at vende utroskab til noget positivt. Utroskab

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer.

Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer. Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Einstein était un réfugié.

Einstein était un réfugié. Einstein était un réfugié. Niveau: Udskoling/ungdomsuddannelser Fag: Fransk Læringsmål: Eleven kan anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i fransktalende

Læs mere

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv prædiken til 8. s. e. trin. I: Matt 7,15-21 i Strellev og Ølgod kirker den 6/8 2017. Ved Jens Thue Harild Buelund. Hvis

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Salmer: 122 Den yndigste 117 En rose så jeg 114 Hjerte løft 125 Mit hjerte altid vanker (438 Hellig) Kun i Vejby 109.5-6 (Som natten aldrig) 103 Barn Jesus

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin Trine Bjerre & Kirsten Ruth Oskar i Legeland Forlaget Den lille Delfin Oskar i Legeland af Trine Bjerre & Kirsten Ruth 2014 1. udgave, 1. oplag isbn-13: 978-87-996221-3-9 Tekst & Lay-out: Trine Bjerre

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis

1. søndag efter Trinitatis 1. søndag efter Trinitatis Tid og sted: 18/6 2017 kl. 9 og 10.30 i Højen og Ødsted Salmevalg Vågn op og slå på dine strenge, 745 O Jesus, du al nådens væld, 684 De dybeste lag i mit hjerte, 28 Far, verden,

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere