Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december"

Transkript

1 Træfferen Træfferen nr årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

2 Leder Af formand John M. Schmidt LEDER der skal fokus på uddannelse for ufaglærte. Alle prognoser fortæller, at den ufaglærte arbejdskraft, ikke vil være så attraktiv de kommende 10 til 15 år, hvilket alt andet lige betyder, at der skal sættes fokus på uddannelse af den ufaglærte arbejdskraft nu.!! Det hjælper ikke, til vi står i problemerne, og vi derved straffer ikke mindst vores medlemsgrupper. Der skal være de fornødne puljer til uddannelse, der dækker bredt på det danske arbejdsmarked, og ikke mindst i forhold til voksen erhvervsuddannelser, både for ledige, men i høj grad også for ufaglærte i arbejde. Behovet er tilstede, det viser tal for indeværende år, hvor puljen meget hurtigt blev brugt. Det dur ikke fremadrettet. Der skal være puljer der dækker det faktiske behov, og det skal klares ved den kommende Finanslov. Arbejdsmarkedskommissionen skal i det kommende år barsle med store ændringer inden for arbejdsmarkedet, og allerede nu, er der meldt emner ud, der betyder forringelser, og stramninger, Ansvarshavende: John M. Schmidt. I Redaktionen: Susanne Brinck-Jensen. Proff. Gruppen. Mary-Ann Skovning. Industrigruppen. Carlo Hermansen. Bygningsgruppen. Johnny Blicher. Opmålerkonsulent. Margrethe Christensen. Hjem Is. Hardy Jørgensen. Fællessekretariatet. Deadline til næste blad er fredag d.23 januar Træfferen nr

3 som ikke mindst rammer vore medlemsgrupper. Der skal findes mandeår til arbejdsmarkedet efter Arbejdsmarkskommissions opfattelse, og det er bredt, i forhold til de ledige, i forhold til supplerende ledige, syge, andre på overførselsindkomster for at nævne nogle grupper. Men var det ikke lettere, at starte med den arbejdskraftreserve vi har af ledige medlemmer? For nuværende tæt på 7%, så her har systemet en opgave at løse. Dernæst har vi en forholdsvis stor gruppe, der tæller med, i de 7%, der er omfattet af delvis ledighed. Denne gruppe kan ikke tilbydes arbejde på fuld, tid, og det er ikke medlemmets skyld, men igen systemets skyld. Dog bærer vore arbejdsgivere her en del af ansvaret. Dernæst vil der uden tvivl igen ske angreb på den periode, hvor det enkelte medlem kan være ledig. Den borgerlige del af det politiske system, har meldt ud, at der skal ske drastiske ændringer og forringelser. Det er lidt svært at forstå, for igen. Hvorfor er vores medlemsgruppe ikke i arbejde i samme omfang som faglærte grupper? Arbejdet er der ikke, og det kan kun betyde omskoling, eller uddannelse. Men hvem skaber økonomi til dette? Det gør alene det politiske system. At tro at arbejdsgiverne vil påtage sig den opgave er naivt, de har allerede fået yderligere omkostninger, i forbindelse med sygdoms perioden, og ved afskedigelse, fra 2 G-dage til 3 G-dage. Her har de dog som arbejdsgivere været utrolig tavse, så de mener måske det er i orden med denne meromkostning. Der er både pisk og gulerod for vore ledige medlemmer i dag. De skal hver uge søge op til 4 relevante stillinger, der kun findes i papirform og desværre ikke i virkeligheden. Vi har tilbudt alle arbejdsgivere der henvender sig, at finde den rigtige medarbejder, hvis denne ellers er i vort system, og der er i dag mange, som har mange gode kvalifikationer. Lige nu, skal der, som beskrevet i indledningen, sættes fokus på uddannelse, og det må gerne ske på alle de virksomheder, hvor vi som 3fére er repræsenteret pr. 1. Januar Åbnes der op for de uddannelsespuljer, der er forhandlet hjem via vores overenskomster, er det et skridt på vejen, for alle ufaglærte/faglærte der er i arbejde, og så må det politiske system klare den anden store opgave med uddannelse af de mange ledige vi stadig har. Ikke for at være negativ ladet, men for at sætte fokus på de problemer der skal løses. Hvor der er vilje, er der vej!! Hilsen Formanden Leder Træfferen nr

4 Socialrådgiveren orienterer Socialrådgiveren orienterer Svarfrister på Kommunen. Vi er blevet bekendt med, at kommunen i øjeblikket udsender breve til de borgere der har søgt om hjælp i form af husleje, indskud osv. for at informerer om, at de ikke kan overholde svarfristen på 2 uger. Vi ved, at behandlingstiden kan være helt op til 4 måneder og vi vil derfor godt opfordre til, at hvis I har søgt om økonomisk hjælp på Jobcenter Bramming (det er her alle borgere i Esbjerg kommune skal søge om enkeltydelser), så hører vi gerne fra jer hvis I har modtaget et brev hvor sagsbehandlingen trækker urimeligt langt ud. Vi vil også gerne her i sekretariatet på 3F Esbjerg opfordre til, at I henvender jer hvis I er blevet sygemeldt og ved, at det vil blive en lang sygemelding. Vi hjælper jer bedst hvis vi kommer tidlig ind i sagen. I det hele taget er I velkommen til at henvende jer personligt eller telefonisk til mig med de problemstillinger I måtte have. Jeg hjælper medlemmerne med: Sygedagpengesager Revalidering Flexjob Førtidspension Kontanthjælp/aktivering Enkeltydelser Rådgivning ifm. skilsmisse, dødsfald og barsel Forsikringssager Arbejdsmarkedspensioner Patientklagenævnet Klagesager o.s.v. Jeg deltager gerne i møderne på kommunen eller arbejdspladsen, og jeg kommer gerne ud på hjemmebesøg hvis der skulle være brug for dette. Bitten Andersen Socialrådgiver Træfferen nr

5 3F Dagsorden Generalforsamling 3F Esbjerg torsdag den 27. November 2008 kl på Esbjerg Højskole, Stormgade Esbjerg. I henhold til afdelingens vedtægter, skal eventuelle forslag, herunder forslag til personvalg, være afdelingen i hænde senest 14 dage forud for Generalforsamlingen, d.v.s. senest torsdag den 13. November 2008 kl : Valg af dirigenter. Forslag Sten Mogensen, gruppeformand Bygningsgruppen. og Poul Erik Rise gruppenæstformand Proff-gruppen. 2: Valg af stemmeudvalg 6 personer. 2 fra Industrigruppen. 2 fra Bygningsgruppen. 2 fra Proff-gruppen. 3: Godkendelse af Forretningsorden. 4: Beretning over virksomheden 2007 v/formanden. 5: Regnskab fra kassererkontoret. a: Budget b: Kontingentfastsættelse : Indkomne forslag. a: Godkendelse af revisionsselskab for b: Nye ændringer af afdelingsvedtægter.lovudvalget fremlægger ændringer. 7: Valg/godkendelse. a: Indstilling af formand John M. Schmidt Industrigruppen. b: Indstilling af næstformand Susanne Brinck-Jensen Proff-gruppen. c: Fælleskasserer Finn C. Dam, på valg lige år modtager genvalg. d: Fælles sekretariatsleder Hardy Jørgensen, på valg i lige år. Modtager genvalg. e: Valg af A-kasseleder. Ove Gejel er fratrådt. Jette Jensen er konstitueret leder og godkendt af bestyrelsen. Jette Jensen modtager valg. f: 1 medlem af lønudvalget, samt personlig suppleant for denne. Mogens Hansen medlem. Karsten Mørk suppleant for denne. g: 1 bilagskontrollør, samt personlig suppleant for denne.hardy Nicolaisen medlem. Uffe Byrgesen suppleant for denne. h: 1 fanebærer, samt personlig suppleant for denne. Tonny Jens Johansen fanebærer. Jette Jensen Suppleant for denne. 8: Afslutning. Spisning vil ske fra kl , så derfor skal afdelingen anmode om tilmelding, senest mandag den 24 november kl til Generalforsamlingen af praktiske hensyn. Gyldigt medlemskort skal forevises mod forlangende, så det bedes medbragt. Regnskab og eventuelle indkomne forslag kan afhentes i afdelingen 5 dage før afholdelse af Generalforsamlingen i afdelingens reception. Bestyrelsen Træfferen nr

6 Proff gruppen Proff-gruppen informerer En arbejdsdag på Sydvestjysk sygehus. Jeg havde fået lov til at komme på sygehuset og være med i den daglige rengøring, for at få et indblik i vores medlemmers arbejdsdag. Jeg gjorde rent sammen med vores Tillidsrepræsentant Mette Bro Nielsen, og havde en rigtig god oplevelse. Vi var inde på opvågning for at vaske gulvet, jeg syntes at det gik rigtig godt, lige indtil Mette råbte ind til kroppen med moppen og husk at køre i 8 tal, hun havde fuldstændig ret. Hvis man dag ud og dag ind brugte moppen som jeg gjorde, havde jeg ikke holdt til arbejdet ret lang tid. Efterfølgende fik jeg en rundvisning på sygehuset, hvor jeg talte med mange af vores medlemmer, og vi fik mange gode snakke med rengøringsassistenterne. Jeg har for rigtig mange år siden gjort rent i en virksomhed, men dengang var det med gulvklud og spand, det har heldigvis ændret sig, men derfor er det også vigtigt, at man bliver oplært i de rigtige arbejdsmetoder. Det var jeg et rigtigt godt bevis på. Dagen på sygehuset har givet mig rigtig meget med hjem, og tak til rengøringsassistenterne som var med til at give et indblik i deres arbejde. Susanne Brinck-Jensen 6 Træfferen nr

7 Proff-gruppen informerer Nye satser for kommunal og Region ansatte gældende fra 1. oktober Proff gruppen Løntrin Årsløn Månedsløn Timeløn 1/1924 Tillæg 3/ , ,42 95,50 7, , ,58 96,98 7, , ,00 98,50 7, , ,33 100,06 8, , ,42 101,67 8, , ,83 103,31 8, , ,00 105,01 8, , ,17 106,81 8, , ,25 110,16 8, , ,58 110,97 9, , ,75 112,43 9, , ,75 114,37 9, , ,67 116,36 9, , ,25 118,41 9, , ,00 120,44 9, , ,50 122,51 9, , ,75 124,25 10, , ,83 126,55 10, , ,67 128,28 10, , ,92 130,08 10, , ,00 132,26 10, , ,50 134,22 10, , ,42 136,27 11, , ,83 138,38 11, , ,92 140,53 11, , ,67 142,73 11, , ,67 144,98 11, , ,17 147,27 11, , ,42 149,61 12,13 Træfferen nr

8 Proff -gruppen mishandling! Overskriften i fagbladet 3F nr. 11, den 29. august, i læserbrevene (Faglig talt) starter med en kokkeelev der symbolsk i en tegning hænger i køkkenchefens/ kokkens kniv, og råber om hjælp kræver sikkert yderlige forklaringer. Kokkeeleven er ikke en fjern elev, men en elev der startede sit lærerforhold i Esbjerg, hvor han i et år var på en nystartet restaurant, og hvor han på sin krop mærkede hvad det kan betyde at selvom man taler perfekt dansk, så alligevel bliver dømt på anden etnisk afstamning, hvad mener I om en besked om at, ABEN SKAL DØ, SKAL IGENNEM KØD- HAKKEREN! Jeg ønsker ikke at forholde mig til den aktuelle sag, men bare konstaterer, at det nødråb eleven formulerede i fagbladet, er meget aktuelt. Elever bliver mange steder mishandlet i deres lærerforhold, eksempelvis er der for tiden megen opmærksomhed på Pejsegården i Brædstrup, men det bør ikke fjerne blikket for vore egne elever, de har også ret til den beskyttelse som Andreas Weber påberåber sig. MEN hvorfor oplever vi i afdelingen at rigtig mange elever ønsker at opløse deres lærerforhold, og flytte til andre restauranter/hoteller? Det er selvfølgelighed, at elever i dag ikke lader sig alt byde. De er opvokset i familier og skoler hvor de i dag skal stille krav, og selvfølgelig skal de også det i erhvervslivet. Erhvervslivet er bare ikke gearet til, og især ikke i restaurationsbranchen, at forholde sig til den udvikling, måske fordi der er så mange små virksomheder hvor Chefen og Eleven er de eneste fastansat personale. Er det fordi Andreas har ret? og skal den kvalitet standard indeholde? 1. Et godt arbejdsmiljø 2. En god omgangstone 3. Udfordringer for eleverne på det faglige område 4. Fire elevsamtaler på et år 5. Praktikpladsen skal udpege en oplæringsansvarlig for eleven 6. Styrket samarbejde mellem elev og skolen, om lærerpladsen nu også lever op til de faglige krav. 7. En gang om året skal kvaliteten af lærerpladsen vurderes. Hvorfor mon de krav kommer fra en elev? Er han mere klarsynet end andre, eller har han været igennem en kummerlig tilværelse som elev, hvor arbejdsgiveren ikke har taget ansvar, og har fået nok, eller tror du ikke på historien. Det må være op til den enkelte at afgøre, men der er hold i historien, og husk at behandle jeres elever værdigt og ordentlig. Carsten Brøner 8 Træfferen nr

9 Priskurant og introkursus for murersvende og murerarbejdsmænd december F Esbjerg Vestkraftgade Esbjerg FIU Nr Bygnings Gruppen Tilmelding i din afdeling hurtigst muligt. Der vil blive udbetalt arbejdstab efter din afdelings regler. Velkomst og kursusorientering. Fagforeningen og opmålerforeningen. Afdelingens betydning Hvilken betydning har tillidsmænd/ sikkerhedsrep. Overenskomsten og de fagretslige regler. Hvilke afsnit er af betydning for løndannelsen Pension, SH-betaling, feriepenge Hvordan behandles uenighed med mester Skurbogen/ugesedlen Kørepenge-skurpenge- ventepenge etc. Murernes priskurant. Hvordan er den opbygget Opmålingsprincipper Hvilke ting skal noteres for at få alt med Murerarbejdsmændenes priskurant Hvordan er den opbygget Opmålingsprincipper Hvilke ting skal noteres for at få alt med Akkordaftaler/akkorderinger. Hvad er vigtigt at få med Fællesakkorder Hvordan skrives akkorderingssedler Tidsfrister Aktuelle emner/voldgifter Evaluering Alle dage mødes vi kl Undervisere: Carlo Hermansen og Johnny Blicher Arr: Aktivitets og Opmålerforeningen Ribe amt Træfferen nr

10 Bygnings Gruppen Rådgivning om arbejdsmiljø til byggepladser Der sker mange ulykker på danske byggepladser. Derfor lancerer byggebranchen d. 2. september i år Byggeriets Arbejdsmiljøbus, en mobil rådgivning, der vil køre rundt med råd og vejledning om sikkerhed og sundhed til byggeplader og byggevirksomheder i hele landet. Målet med rådgivningen er at styrke den fælles indsats omkring arbejdsmiljøet og nedbringe antallet af ulykker og skader, som længe har været alt for højt. Byggeriets Arbejdsmiljøbus består af et sekretariat i København og otte busser med erfarne konsulenter, der er fordelt, så de kan dække hele landet. Bag det nye initiativ står bl.a. Dansk Byggeri, Fælles Fagligt Forbund (3F), Træ Industri Byg (TIB), Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, Dansk El-Forbund og BJMF. Initiativet er da heller ikke finansieret af det offentlige, men af branchen selv via den seneste overenskomst, hvilket er noget helt nyt. Byggeriets Arbejds miljøbus Byggepladserne i Syddanmark får nu mulighed for at få besøg af en konsulent der kan hjælpe med den fælles indsats omkring sikkerhed og sundhed. I region Syddanmark er det Peter Orby og Morten Barkholt der er ansat til at løse opgaverne. Vi er udstyret med hver en bus, så vi kan kommer rundt på pladserne. Med i bussen har vi de materialer og vejledninger der er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for bygge og anlæg. Vi står til rådighed med vores viden og kan rådgive om alt fra tekniske hjælpemidler til planlægning og organisering af sikkerhedsarbejdet. Der er derfor mange gode grunde til kontakte arbejdsmiljøbussen og få os ud på byggepladsen. Konsulent Morten Barkholt Mail: Tlf: Konsulent Peter Orby Mail: Tlf Træfferen nr

11 Bygnings Gruppen Træfferen nr

12 3F MILJØPRISEN 2008 AKTIVITETS OG OPMÅLER- FORENINGEN I 3F RIBE AMT, DER BESTÅR AF 3F AFDELINGERNE BILLUND, ESBJERG, KONGEÅEN OG VARDE, EFTERLYSER FOR- SLAG TIL MILJØPRISEN Hvem kan modtage miljøprisen? Det kan f.eks.: 1.enkeltpersoner, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter 2.miljøudvalg 3.klubber på virksomheder En kort, skriftlig og begrundet indstilling sendes senest: torsdag d. 8. januar 2009 til: Miljøkonsulent Thyge Kristensen, Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe Amt, Vestkraftgade 1, Postbox 260, 6700 Esbjerg. Dommerkomiteen består af Aktivitets og Opmålerforeningens formand, 1 repræsentant fra hver 3F-afdeling samt miljøkonsulenten. Ingen af disse kan modtage prisen. For at kunne modtage Miljøprisen, skal man have lavet en god og prisværdig indsats til forbedring af arbejdsmiljøet. For eksempel: Udarbejdet en god arbejdspladsvurdering (APV) Udskiftet farlige stoffer med mindre farlige stoffer Afskaffet tunge løft eller ensidig gentaget arbejdet (EGA) Lavet miljøstyring på virksomheden Styrket virksomhedens interne arbejdsmiljøarbejde Gået foran med et godt eksempel Formand for Aktivitets og Opmålerforeningen, Sten Mogensen, overrækker her Miljøprisen 2007 til Peter Aakjær Nielsen og Andreas Jacobsen. MILJØPRISEN Træfferen nr

13 Arbejdsmiljø Hvad gør jeg med et arbejdsmiljøproblem? Når jeg får en henvendelse fra en arbejdsplads, vil mit første spørgsmål normalt være: Har I diskuteret det i virksomhedens sikkerhedsorganisation? Hvis ikke, kan vi sammen drøfte, hvordan problemet bedst fremlægges. Har det været på dagsordenen i sikkerhedsorganisationen, uden et positivt resultat, må vi se om: Var argumenterne gode nok? Havde vi loven i ryggen? Hvis vi, hvad der meget ofte er tilfældet, har loven med os, finder vi for det meste også en måde at få løst problemet på. Hvad nu, hvis vi ikke har loven med os Er der bare den mindste smule kød på tingene, gør vi, hvad alle andre har gjort før os, og som mange gør hver dag: Arbejder på at flytte grænserne og få skabt ændringer til gavn for sikkerheden. Det kræver et solidt stykke hjemmearbejde, hvor alle argumenter kommer på bordet. Argumenterne kan være tekniske, økonomiske, sociale og kan være bilagt dokumentation som f. ex. sygeeller arbejdsskadestatistikker, artikler, udtalelser fra eksperter/forskere m.m. Måske overbeviser det virksomheden, ellers må vi videre. F.eks. anmode Arbejdstilsynet om en vurdering/ udtalelse. Al forandring kommer nedefra Vi har aldrig fået noget foræret. Godt arbejdsmiljø er ikke en gavebod, men vores eget værk. Og kun en stærk fagbevægelse kan fastholde forbedringerne. Mange forandringer er startet med, at Arbejdsmiljø Træfferen nr

14 Arbejdsmiljø een har sagt Kan tingene mon ikke gøres på en bedre måde? Og er gået til sin sikkerhedsrepræsentant, der er gået til sin fagforening, der er gået til... Og på et eller andet tidspunkt var spørgsmålet måske endt i en lovændring, og blevet til gavn for kolleger over hele landet. Løber du panden mod en mur Kontakt din 3F afdeling, og lad os se på, om vi har mulighed for at gå videre med dit problem. Det kan være det er dig, der kommer til at flytte hegnspæle. Fagligt møde på arbejdspladsen Skal I have et møde på arbejdspladsen, kan I sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen. Jeg kommer gerne ud med et oplæg. Om hvad bestemmer I, men det er bedst at emnet er relevant for Jeres arbejdsplads. Det kan være f. ex. være støj, røg og møg, kemikalier, værnemidler, tunge løft, men også om hvordan alle inddrages i virksomhedens Arbejdspladsvurdering, APV. Har du et spørgsmål eller andet til undertegnede, træffes jeg på min adresse hele døgnet, og den er: Thyge Kristensen Miljøkonsulent Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe Amt Tlf Træfferen nr

15 Arbejdsmiljøpris med forhindringer eller giver den mand, da aldrig op??? Hele historien starter med, at jeg skulle stille op på 3F Kongressen i Ålborg for at modtage 3F alternative miljøpris på kr. Det var en stor oplevelse for mig, at stå foran så mange mennesker og få overrakt prisen. Jeg var indstillet til prisen af afdelingen, på grund af, at virksomheden HC Autotilbehør, ikke ville udlevere/betale for øjenværn til de ansatte. Det tog mig to et halvt år at få det igennem. Den 14. April 2008 får jeg et brev fra skattevæsenet, hvori det fremgår, at jeg skal betale 8% i arbejdsmarkedsbidrag af de kr. jeg har modtaget fra arbejdsmiljøfonden, og for at sige det rent ud, så syntes jeg det lød mærkeligt, at der skulle betales arbejdsmarkedsbidrag af en pris. Jeg kunne forstå hvis det var af udbetalt løn. Jeg kontakter derfor John Schmidt, formanden i afdelingen og spørger om det kan være rigtigt, at jeg skal betale arbejdsmarkedsbidrag af de kr. i alt kr. John kontakter forbundet og får dem til at undersøge sagen og det viser sig, at jeg havde ret i min formodning om, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag, så derfor kontakter jeg skattevæsenet og meddeler dem, at jeg ikke skal betale de kr. På trods af det, kan jeg se på min udskrift af min betalingsservice i banken, at de vil trække pengene den vej. Det får jeg stoppet og efterfølgende får jeg så flere forskellige årsopgørelser tilsendt og til sidst skriver de, at hvis jeg ikke betaler indenfor en fastsat dato, vil de blive inddrevet. Jeg samler alle papirerne sammen og kører til skattecentret i Esbjerg hvor jeg forklarer dem at de er forkert på den og endelig bærer min stædighed frugt. De erkender der er sket en fejl og jeg slipper med at betale 518 kr. ud af de kr. Så derfor: Husk hvis du bliver afkrævet arbejdsmarkedsbidrag af et beløb du modtager, er det ikke sikkert du skal betale. Så det kan godt betale sig at undersøge om skattevæsenet har ret. Hilsen Andreas Jacobsen Tidligere SR på HC Autotilbehør Arbejdsmiljø Træfferen nr

16 3 -g dage /A- kassen informerer 3 G-DAGE FRA 1. JULI 2008 Med virkning fra den 1. Juli 2008 skal arbejdsgiveren betale 3 G-dage. Som hidtil skal arbejdsgiveren højst betale 16 G-dage til det samme medlem i et kalenderår. A-kassen informerer Ændring i retten til supplerende dagpenge. Den 23. Juni 2008 vedtog Folketinget nye regler for supplerende dagpenge med virkning fra den 14. April Alle der arbejder på nedsat tid, både fast nedsat tid, hjemsendelse pga. råvaremangel og hjemsendelse pga. vejrlig bliver fra den 14. April 2008 bliver omfattet af begrænsningen på ret til 30 ugers supplerende dagpenge inden for en periode på 104 uger. Det gælder alle, både ved arbejde på nedsat tid med opsigelsesvarsel og uden opsigelsesvarsel. Jette Jensen A-kassen 16 Træfferen nr

17 Lidt fra e+p klubben Nyt fra E+P klubben i 3F Esbjerg. Når dette læses er vi startet med vores aktiviteter igen, men jeg håber at, i vil bakke op om det der laves i klubben i Kirkegade mv. vi skulle jo gerne være rigtig mange hver gang så det giver bestyrelsen lyst til lave dette for jer. Husk det er den 2 og 4 Tirsdag i hver måned vi mødes i Kirkegade 51. Jeg vil også lige minde jer om at alle der er medlem af 3 F, efterlønnere samt alle pensionister har ret til at deltage med ledsager, det er jo sådan at, i alle er medlem og har betalt kontingent. Jeg håber at alle har haft en god sommer, så vi er klar til at fortsætte de gode aktiviteter, vi havde jo en rigtig god udflugt til Ebeltoft med 140 deltagere det var dejligt, vi kørte rundt på de små veje og endte på Låsby kro til kaffe det var rigtigt hyggeligt, vi har også været i Vejen til høstfest, men det havde vi for lidt tid til at ge, men vi var dog ca. 60 her fra tilrettelægklubben. døren åbnes kl. 13,00 hver gang vi mødes. OBS OBS! Bowling & ben. Onsdag den 4. November fra kl spilles der bowling i Blåvand Bowlingcenter. Vi kører selv derud og prisen er 90. Kr. pr. person og der kan max. deltage 60 personer. Tilmelding skal ske til afdelingens kassererkontor og seneste tilmelding er onsdag den 29. Oktober. Betaling sker ved tilmelding. Med venlig hilsen På klubbens vegne Flemming Clausen E+P klubben Det program vi kører efter ligger altid nede i receptionen i afd. I Veskraftgade 1 hvor i kan tage det, men se nu at komme ud af busken og kom ned til os i Kirkegade 51, Træfferen nr

18 Fisketur FISKEKONKURRENCE Afdelingens fiskekonkurrence lørdag den 14. juni 2008, hvor der blev fanget mange pæne fisk. 18 Træfferen nr

19 Hvor er Høreforeningen? Information Nedenstående personer er tidligere medlemmer af nu nedlagte Mènière og Tinnitus foreningen (MTF), samt tidligere Landsforeningen for bedre Hørelse (LBH) (nu Høreforeningen). Efter vi har læst 3f s nyhedsbrev med overskriften Diskoteker bryder støjregler i stor stil, samt brevet med overskriften Arbejdstilsynet tjekker ikke støjregler, vil vi gerne komme med følgende: Vi er meget glade for at 3F har taget problemerne til sig, ligeså er vi også helt enig i det Steen Gimsing tidligere overlæge på Audiologisk afdeling i Esbjerg, (nu Vejle Sygehus), har sagt til nyhedsbrevet. Men vi er meget rystet over at Arbejdstilsynet ikke tjekker støjreglerne, derfor skal vi sige til Arbejdstilsynet: i Dagens Danmark, er der mennesker der har et høretab, bruger høreapparat er svært hørehæmmede og er døvblevne. Derfor skal vi opfordre Arbejdstilsynet til at tjekke støjreglerne på lige fod med Rygeloven. til blandt andre landets Diskoteker omkring støjreglerne m.m. Således at Diskotekerne ikke længere bryder støjreglerne, og dermed også være med til at gøre en stor indsats for at der bliver færre og færre mennesker der vil pådrage sig et høretab, for de ovenstående tal dokumentere jo at vi er alt for mange mennesker i Danmark, som har et høretab. Afslutningsvis skal vi på det kraftigste opfordre Høreforeningen, til at komme ud af busken, og se så at få udsendt informationer omkring støjreglerne ud til Diskotekerne samt, til alle de andre støjende arbejdspladser som vi har i Danmark. Med venlige hilsener Ejgil Jensen Mosevej Engesvang medlem af 3F Christian Christensen Engparken 16, 2,th 6700 Esbjerg Høreforeningen!! Vi er meget rystet over at der ikke er et eneste ord fra Høreforeningen i pressen vedr. Denne sag, for vi mener at foreningen burde sende informationer ud Træfferen nr

20 JOb - invest Hjælp til medarbejderne, når virksomheden lukker Globaliseringen er over os. Flere og flere af 3F s medlemmer oplever, at deres arbejdsplads lukker, og produktionen flytter til udlandet. Det giver færre job i produktionsvirksomheder, men indtil videre har det ikke skabt større ledighed. Der er nemlig mangel på arbejdskraft i andre brancher, f.eks. indenfor turisme, handel og ældresektoren. Royal Greenland i Glyngøre er et eksempel på en virksomhed, der passer perfekt til dette generelle billede. I december 2007 kom meddelelsen om, at produktionen af fiskefileter skulle flytte til Polen i løbet af Opsigelserne faldt i januar måned med fratrædelse fordelt over tre omgange: maj, juni og den resterende gruppe vil stoppe på virksomheden sidst på året % af de opsagte medarbejdere på Royal Greenland er kvinder 70 % bor på Mors 60 % er over 50 år sat i værk for at hjælpe medarbejderne videre i deres arbejdsliv. JobInvest har afholdt 81 afklarende samtaler med medarbejderne Der har været arrangeret job og uddannelsesmesse Afholdelse af vejlednings- og jobsøgningskurser. Efterværn etableres for de, der ikke umiddelbart kommer i job eller uddannelse. Mulighed for samtale med psykolog og andre individuelle tiltag efter behov. Virksomhedens ledelse, TR og ening var enige om, at der skulle gøres fagfor- noget for at støtte og hjælpe de opsagte medarbejdere. Beskæftigelsesregionerne Nord og Midt gik ind og støttede aktiviteterne økonomisk, og 3F firmaet JobInVest kom på banen for at koordinere indsatsen. En række initiativer blev Indsatsen har båret frugt. Oddsene for at få medarbejderne i job var ikke umiddelbart gode i et område uden store industrivirksomheder indenfor samme branche. Royal Greenland var sidste lokale fiskeindustri, så gennem hele forløbet er der blev tænkt meget i brancheskift og nye veje at gå. Ud af pt. 93 fratrådte medarbejdere er kun 12 ledige nu (juli måned 2008). Ud af de 12 ledige forventes 3 at starte uddannelse efter sommerferien. 25 medarbejdere havde fået nyt job allerede inden det første hold stoppede på fabrikken. JobInVest, der er koordinator og har stået for en stor del af aktiviteterne har efterhånden stor erfaring med at hjælpe medarbejdere (oftest 3F medlemmer) i disse situationer. 20 Træfferen nr

21 JobInVest ejes af 3F afdelingerne i Region Syd og Midt, samt 2 Metal afdelinger. Vi arbejder med: Samtalehjælp og koordinering af indsatsen ved virksomhedslukninger. Rekruttering, hjælp til ledige (kontaktforløb), vejledning og undervisning. Medarbejderudvikling og Kompetenceafklaring for medarbejdere og tillidsvalgte. Andre projekter, f.eks. fastholdelsesprojekter i virksomheder og projekter for personer, der søger fleksjob. Vores væsentligste rolle ved opsigelser er at give de opsagte medarbejdere en tro på sig selv, klarhed over egen situation og egne kompetencer, udtaler Niels Frederiksen fra JobInVest. Vi præsenterer dem for de muligheder de har for opkvalificering og et nyt job, samt fortæller, hvor de kan få hjælp i systemerne. Information 50 Års jubilarer Som tidligere år, vil Forbundet gerne hilse på de medlemmer der har haft uafbrudt medlemskab af de forskellige forbund der nu er 3f i 50 år. Hvis man er startet i et andet forbund, der senere er sammenlagt i 3f, tillægges ancienniteten fra indmeldelsen i det første forbund. Hvis du mener, du har været medlem af et af forbundene i 50 år, så kontakt afdelingen senest fredag den 21. november og medbring evt. en gammel fagforeningsbog eller anden dokumentation. Kassererkontoret Træfferen nr

22 3F Julebanko Vi afholder banko for vores medlemmer i 3f Esbjerg Torsdag den 4. december kl Det foregår på 3 sal i afdelingen. Der er plads til 96 personer, kom derfor hurtig i afdelingen efter en billet, da det er først til mølle princippet. Der kan kun købes 1 billet pr. medlem. Husk Bankobrikker. En billet koster 25 kroner, den indeholder 3 plader + kaffe yderligere plader koster 7 kroner pr. stk. købes ved indgangen. Sidste frist for afhentning af billet er den 26. november JULETRÆSFEST MANDAG DEN 29. DECEMBER 3F EsBJERG. Afdelingen afholder juletræsfest for børn i Stadionhallen på Gl. Vardevej. Mandag den 29. december 2008 fra kl til kl Billetter á 25. Kr. sælges fra onsdag den 3. december og kan købes i afdelingens kassererkontor og så længe lager haves. Sidste salg af billetter er fredag den 19. december kl Træfferen nr

23 Jubilarer Jubifest Jubilarer 25 år, 40 år og 60 år. I lighed med tidligere år, vil afdelingen fejre sine jubilarer. Dette finder sted i januar kvartal Den nøjagtige tid og stedet er endnu ikke fastlagt. Betingelser som skal være opfyldt. 25 års jubilæum i Medlemskab i afdelingerne SID, KAD eller RBF i de sidste 25 år, hvoraf du skal have været i en af de sammenlagte afdelinger i 3F Esbjerg, de sidste 5 år. 40 års jubilæum i Medlemskab i afdelingerne SID, KAD eller RBF i de sidste 40 år, hvoraf du skal have været i en af de sammenlagte afdelinger i 3F Esbjerg, de sidste 10 år. 60 års jubilæum i Medlemskab i afdelingerne SID, KAD eller RBF i de sidste 60 år, hvoraf du skal have været i en af de sammenlagte afdelinger i 3F Esbjerg, de sidste 10 år. Da det er umuligt at for afdelingen at finde alle, der har jubilæum i afdelingens kartotek, bedes du selv rette henvendelse til afdelingen, for at gøre os bekendt med dette. Det vil være en god ting, hvis du selv kan dokumentere dit medlemskab, f.eks hvis du har gamle fagforeningsbøger, da det i visse tilfælde kan være meget svært at fremskaffe den nødvendige dokumentation. Medlemmer der tidligere har deltaget i jubilæum i SID, KAD eller RBF regi, henholdsvis 25 eller 40 år, kan ikke komme i betragtning på ny. Sidste frist for indsendelse er fredag den 16. januar Jeg har jubilæum i afdelingen, og har ikke tidligere deltaget i festen og mener at have: 25 års jubilæum. 40 års jubilæum. 60 års jubilæum. Navn: Cpr nr: Adresse: Post Nr: Indmeldt ca. i SID/KAD/RBF: Ønsker at deltage i den kommende fest. Ønsker ikke at deltage, men ønsker gaven. Træfferen nr

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7.

i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7. Træfferen Træfferen nr. 1 6. årgang 2011 i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7. maj Leder Af formand

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere