Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december"

Transkript

1 Træfferen Træfferen nr årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

2 Leder Af formand John M. Schmidt LEDER der skal fokus på uddannelse for ufaglærte. Alle prognoser fortæller, at den ufaglærte arbejdskraft, ikke vil være så attraktiv de kommende 10 til 15 år, hvilket alt andet lige betyder, at der skal sættes fokus på uddannelse af den ufaglærte arbejdskraft nu.!! Det hjælper ikke, til vi står i problemerne, og vi derved straffer ikke mindst vores medlemsgrupper. Der skal være de fornødne puljer til uddannelse, der dækker bredt på det danske arbejdsmarked, og ikke mindst i forhold til voksen erhvervsuddannelser, både for ledige, men i høj grad også for ufaglærte i arbejde. Behovet er tilstede, det viser tal for indeværende år, hvor puljen meget hurtigt blev brugt. Det dur ikke fremadrettet. Der skal være puljer der dækker det faktiske behov, og det skal klares ved den kommende Finanslov. Arbejdsmarkedskommissionen skal i det kommende år barsle med store ændringer inden for arbejdsmarkedet, og allerede nu, er der meldt emner ud, der betyder forringelser, og stramninger, Ansvarshavende: John M. Schmidt. I Redaktionen: Susanne Brinck-Jensen. Proff. Gruppen. Mary-Ann Skovning. Industrigruppen. Carlo Hermansen. Bygningsgruppen. Johnny Blicher. Opmålerkonsulent. Margrethe Christensen. Hjem Is. Hardy Jørgensen. Fællessekretariatet. Deadline til næste blad er fredag d.23 januar Træfferen nr

3 som ikke mindst rammer vore medlemsgrupper. Der skal findes mandeår til arbejdsmarkedet efter Arbejdsmarkskommissions opfattelse, og det er bredt, i forhold til de ledige, i forhold til supplerende ledige, syge, andre på overførselsindkomster for at nævne nogle grupper. Men var det ikke lettere, at starte med den arbejdskraftreserve vi har af ledige medlemmer? For nuværende tæt på 7%, så her har systemet en opgave at løse. Dernæst har vi en forholdsvis stor gruppe, der tæller med, i de 7%, der er omfattet af delvis ledighed. Denne gruppe kan ikke tilbydes arbejde på fuld, tid, og det er ikke medlemmets skyld, men igen systemets skyld. Dog bærer vore arbejdsgivere her en del af ansvaret. Dernæst vil der uden tvivl igen ske angreb på den periode, hvor det enkelte medlem kan være ledig. Den borgerlige del af det politiske system, har meldt ud, at der skal ske drastiske ændringer og forringelser. Det er lidt svært at forstå, for igen. Hvorfor er vores medlemsgruppe ikke i arbejde i samme omfang som faglærte grupper? Arbejdet er der ikke, og det kan kun betyde omskoling, eller uddannelse. Men hvem skaber økonomi til dette? Det gør alene det politiske system. At tro at arbejdsgiverne vil påtage sig den opgave er naivt, de har allerede fået yderligere omkostninger, i forbindelse med sygdoms perioden, og ved afskedigelse, fra 2 G-dage til 3 G-dage. Her har de dog som arbejdsgivere været utrolig tavse, så de mener måske det er i orden med denne meromkostning. Der er både pisk og gulerod for vore ledige medlemmer i dag. De skal hver uge søge op til 4 relevante stillinger, der kun findes i papirform og desværre ikke i virkeligheden. Vi har tilbudt alle arbejdsgivere der henvender sig, at finde den rigtige medarbejder, hvis denne ellers er i vort system, og der er i dag mange, som har mange gode kvalifikationer. Lige nu, skal der, som beskrevet i indledningen, sættes fokus på uddannelse, og det må gerne ske på alle de virksomheder, hvor vi som 3fére er repræsenteret pr. 1. Januar Åbnes der op for de uddannelsespuljer, der er forhandlet hjem via vores overenskomster, er det et skridt på vejen, for alle ufaglærte/faglærte der er i arbejde, og så må det politiske system klare den anden store opgave med uddannelse af de mange ledige vi stadig har. Ikke for at være negativ ladet, men for at sætte fokus på de problemer der skal løses. Hvor der er vilje, er der vej!! Hilsen Formanden Leder Træfferen nr

4 Socialrådgiveren orienterer Socialrådgiveren orienterer Svarfrister på Kommunen. Vi er blevet bekendt med, at kommunen i øjeblikket udsender breve til de borgere der har søgt om hjælp i form af husleje, indskud osv. for at informerer om, at de ikke kan overholde svarfristen på 2 uger. Vi ved, at behandlingstiden kan være helt op til 4 måneder og vi vil derfor godt opfordre til, at hvis I har søgt om økonomisk hjælp på Jobcenter Bramming (det er her alle borgere i Esbjerg kommune skal søge om enkeltydelser), så hører vi gerne fra jer hvis I har modtaget et brev hvor sagsbehandlingen trækker urimeligt langt ud. Vi vil også gerne her i sekretariatet på 3F Esbjerg opfordre til, at I henvender jer hvis I er blevet sygemeldt og ved, at det vil blive en lang sygemelding. Vi hjælper jer bedst hvis vi kommer tidlig ind i sagen. I det hele taget er I velkommen til at henvende jer personligt eller telefonisk til mig med de problemstillinger I måtte have. Jeg hjælper medlemmerne med: Sygedagpengesager Revalidering Flexjob Førtidspension Kontanthjælp/aktivering Enkeltydelser Rådgivning ifm. skilsmisse, dødsfald og barsel Forsikringssager Arbejdsmarkedspensioner Patientklagenævnet Klagesager o.s.v. Jeg deltager gerne i møderne på kommunen eller arbejdspladsen, og jeg kommer gerne ud på hjemmebesøg hvis der skulle være brug for dette. Bitten Andersen Socialrådgiver Træfferen nr

5 3F Dagsorden Generalforsamling 3F Esbjerg torsdag den 27. November 2008 kl på Esbjerg Højskole, Stormgade Esbjerg. I henhold til afdelingens vedtægter, skal eventuelle forslag, herunder forslag til personvalg, være afdelingen i hænde senest 14 dage forud for Generalforsamlingen, d.v.s. senest torsdag den 13. November 2008 kl : Valg af dirigenter. Forslag Sten Mogensen, gruppeformand Bygningsgruppen. og Poul Erik Rise gruppenæstformand Proff-gruppen. 2: Valg af stemmeudvalg 6 personer. 2 fra Industrigruppen. 2 fra Bygningsgruppen. 2 fra Proff-gruppen. 3: Godkendelse af Forretningsorden. 4: Beretning over virksomheden 2007 v/formanden. 5: Regnskab fra kassererkontoret. a: Budget b: Kontingentfastsættelse : Indkomne forslag. a: Godkendelse af revisionsselskab for b: Nye ændringer af afdelingsvedtægter.lovudvalget fremlægger ændringer. 7: Valg/godkendelse. a: Indstilling af formand John M. Schmidt Industrigruppen. b: Indstilling af næstformand Susanne Brinck-Jensen Proff-gruppen. c: Fælleskasserer Finn C. Dam, på valg lige år modtager genvalg. d: Fælles sekretariatsleder Hardy Jørgensen, på valg i lige år. Modtager genvalg. e: Valg af A-kasseleder. Ove Gejel er fratrådt. Jette Jensen er konstitueret leder og godkendt af bestyrelsen. Jette Jensen modtager valg. f: 1 medlem af lønudvalget, samt personlig suppleant for denne. Mogens Hansen medlem. Karsten Mørk suppleant for denne. g: 1 bilagskontrollør, samt personlig suppleant for denne.hardy Nicolaisen medlem. Uffe Byrgesen suppleant for denne. h: 1 fanebærer, samt personlig suppleant for denne. Tonny Jens Johansen fanebærer. Jette Jensen Suppleant for denne. 8: Afslutning. Spisning vil ske fra kl , så derfor skal afdelingen anmode om tilmelding, senest mandag den 24 november kl til Generalforsamlingen af praktiske hensyn. Gyldigt medlemskort skal forevises mod forlangende, så det bedes medbragt. Regnskab og eventuelle indkomne forslag kan afhentes i afdelingen 5 dage før afholdelse af Generalforsamlingen i afdelingens reception. Bestyrelsen Træfferen nr

6 Proff gruppen Proff-gruppen informerer En arbejdsdag på Sydvestjysk sygehus. Jeg havde fået lov til at komme på sygehuset og være med i den daglige rengøring, for at få et indblik i vores medlemmers arbejdsdag. Jeg gjorde rent sammen med vores Tillidsrepræsentant Mette Bro Nielsen, og havde en rigtig god oplevelse. Vi var inde på opvågning for at vaske gulvet, jeg syntes at det gik rigtig godt, lige indtil Mette råbte ind til kroppen med moppen og husk at køre i 8 tal, hun havde fuldstændig ret. Hvis man dag ud og dag ind brugte moppen som jeg gjorde, havde jeg ikke holdt til arbejdet ret lang tid. Efterfølgende fik jeg en rundvisning på sygehuset, hvor jeg talte med mange af vores medlemmer, og vi fik mange gode snakke med rengøringsassistenterne. Jeg har for rigtig mange år siden gjort rent i en virksomhed, men dengang var det med gulvklud og spand, det har heldigvis ændret sig, men derfor er det også vigtigt, at man bliver oplært i de rigtige arbejdsmetoder. Det var jeg et rigtigt godt bevis på. Dagen på sygehuset har givet mig rigtig meget med hjem, og tak til rengøringsassistenterne som var med til at give et indblik i deres arbejde. Susanne Brinck-Jensen 6 Træfferen nr

7 Proff-gruppen informerer Nye satser for kommunal og Region ansatte gældende fra 1. oktober Proff gruppen Løntrin Årsløn Månedsløn Timeløn 1/1924 Tillæg 3/ , ,42 95,50 7, , ,58 96,98 7, , ,00 98,50 7, , ,33 100,06 8, , ,42 101,67 8, , ,83 103,31 8, , ,00 105,01 8, , ,17 106,81 8, , ,25 110,16 8, , ,58 110,97 9, , ,75 112,43 9, , ,75 114,37 9, , ,67 116,36 9, , ,25 118,41 9, , ,00 120,44 9, , ,50 122,51 9, , ,75 124,25 10, , ,83 126,55 10, , ,67 128,28 10, , ,92 130,08 10, , ,00 132,26 10, , ,50 134,22 10, , ,42 136,27 11, , ,83 138,38 11, , ,92 140,53 11, , ,67 142,73 11, , ,67 144,98 11, , ,17 147,27 11, , ,42 149,61 12,13 Træfferen nr

8 Proff -gruppen mishandling! Overskriften i fagbladet 3F nr. 11, den 29. august, i læserbrevene (Faglig talt) starter med en kokkeelev der symbolsk i en tegning hænger i køkkenchefens/ kokkens kniv, og råber om hjælp kræver sikkert yderlige forklaringer. Kokkeeleven er ikke en fjern elev, men en elev der startede sit lærerforhold i Esbjerg, hvor han i et år var på en nystartet restaurant, og hvor han på sin krop mærkede hvad det kan betyde at selvom man taler perfekt dansk, så alligevel bliver dømt på anden etnisk afstamning, hvad mener I om en besked om at, ABEN SKAL DØ, SKAL IGENNEM KØD- HAKKEREN! Jeg ønsker ikke at forholde mig til den aktuelle sag, men bare konstaterer, at det nødråb eleven formulerede i fagbladet, er meget aktuelt. Elever bliver mange steder mishandlet i deres lærerforhold, eksempelvis er der for tiden megen opmærksomhed på Pejsegården i Brædstrup, men det bør ikke fjerne blikket for vore egne elever, de har også ret til den beskyttelse som Andreas Weber påberåber sig. MEN hvorfor oplever vi i afdelingen at rigtig mange elever ønsker at opløse deres lærerforhold, og flytte til andre restauranter/hoteller? Det er selvfølgelighed, at elever i dag ikke lader sig alt byde. De er opvokset i familier og skoler hvor de i dag skal stille krav, og selvfølgelig skal de også det i erhvervslivet. Erhvervslivet er bare ikke gearet til, og især ikke i restaurationsbranchen, at forholde sig til den udvikling, måske fordi der er så mange små virksomheder hvor Chefen og Eleven er de eneste fastansat personale. Er det fordi Andreas har ret? og skal den kvalitet standard indeholde? 1. Et godt arbejdsmiljø 2. En god omgangstone 3. Udfordringer for eleverne på det faglige område 4. Fire elevsamtaler på et år 5. Praktikpladsen skal udpege en oplæringsansvarlig for eleven 6. Styrket samarbejde mellem elev og skolen, om lærerpladsen nu også lever op til de faglige krav. 7. En gang om året skal kvaliteten af lærerpladsen vurderes. Hvorfor mon de krav kommer fra en elev? Er han mere klarsynet end andre, eller har han været igennem en kummerlig tilværelse som elev, hvor arbejdsgiveren ikke har taget ansvar, og har fået nok, eller tror du ikke på historien. Det må være op til den enkelte at afgøre, men der er hold i historien, og husk at behandle jeres elever værdigt og ordentlig. Carsten Brøner 8 Træfferen nr

9 Priskurant og introkursus for murersvende og murerarbejdsmænd december F Esbjerg Vestkraftgade Esbjerg FIU Nr Bygnings Gruppen Tilmelding i din afdeling hurtigst muligt. Der vil blive udbetalt arbejdstab efter din afdelings regler. Velkomst og kursusorientering. Fagforeningen og opmålerforeningen. Afdelingens betydning Hvilken betydning har tillidsmænd/ sikkerhedsrep. Overenskomsten og de fagretslige regler. Hvilke afsnit er af betydning for løndannelsen Pension, SH-betaling, feriepenge Hvordan behandles uenighed med mester Skurbogen/ugesedlen Kørepenge-skurpenge- ventepenge etc. Murernes priskurant. Hvordan er den opbygget Opmålingsprincipper Hvilke ting skal noteres for at få alt med Murerarbejdsmændenes priskurant Hvordan er den opbygget Opmålingsprincipper Hvilke ting skal noteres for at få alt med Akkordaftaler/akkorderinger. Hvad er vigtigt at få med Fællesakkorder Hvordan skrives akkorderingssedler Tidsfrister Aktuelle emner/voldgifter Evaluering Alle dage mødes vi kl Undervisere: Carlo Hermansen og Johnny Blicher Arr: Aktivitets og Opmålerforeningen Ribe amt Træfferen nr

10 Bygnings Gruppen Rådgivning om arbejdsmiljø til byggepladser Der sker mange ulykker på danske byggepladser. Derfor lancerer byggebranchen d. 2. september i år Byggeriets Arbejdsmiljøbus, en mobil rådgivning, der vil køre rundt med råd og vejledning om sikkerhed og sundhed til byggeplader og byggevirksomheder i hele landet. Målet med rådgivningen er at styrke den fælles indsats omkring arbejdsmiljøet og nedbringe antallet af ulykker og skader, som længe har været alt for højt. Byggeriets Arbejdsmiljøbus består af et sekretariat i København og otte busser med erfarne konsulenter, der er fordelt, så de kan dække hele landet. Bag det nye initiativ står bl.a. Dansk Byggeri, Fælles Fagligt Forbund (3F), Træ Industri Byg (TIB), Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, Dansk El-Forbund og BJMF. Initiativet er da heller ikke finansieret af det offentlige, men af branchen selv via den seneste overenskomst, hvilket er noget helt nyt. Byggeriets Arbejds miljøbus Byggepladserne i Syddanmark får nu mulighed for at få besøg af en konsulent der kan hjælpe med den fælles indsats omkring sikkerhed og sundhed. I region Syddanmark er det Peter Orby og Morten Barkholt der er ansat til at løse opgaverne. Vi er udstyret med hver en bus, så vi kan kommer rundt på pladserne. Med i bussen har vi de materialer og vejledninger der er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for bygge og anlæg. Vi står til rådighed med vores viden og kan rådgive om alt fra tekniske hjælpemidler til planlægning og organisering af sikkerhedsarbejdet. Der er derfor mange gode grunde til kontakte arbejdsmiljøbussen og få os ud på byggepladsen. Konsulent Morten Barkholt Mail: Tlf: Konsulent Peter Orby Mail: Tlf Træfferen nr

11 Bygnings Gruppen Træfferen nr

12 3F MILJØPRISEN 2008 AKTIVITETS OG OPMÅLER- FORENINGEN I 3F RIBE AMT, DER BESTÅR AF 3F AFDELINGERNE BILLUND, ESBJERG, KONGEÅEN OG VARDE, EFTERLYSER FOR- SLAG TIL MILJØPRISEN Hvem kan modtage miljøprisen? Det kan f.eks.: 1.enkeltpersoner, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter 2.miljøudvalg 3.klubber på virksomheder En kort, skriftlig og begrundet indstilling sendes senest: torsdag d. 8. januar 2009 til: Miljøkonsulent Thyge Kristensen, Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe Amt, Vestkraftgade 1, Postbox 260, 6700 Esbjerg. Dommerkomiteen består af Aktivitets og Opmålerforeningens formand, 1 repræsentant fra hver 3F-afdeling samt miljøkonsulenten. Ingen af disse kan modtage prisen. For at kunne modtage Miljøprisen, skal man have lavet en god og prisværdig indsats til forbedring af arbejdsmiljøet. For eksempel: Udarbejdet en god arbejdspladsvurdering (APV) Udskiftet farlige stoffer med mindre farlige stoffer Afskaffet tunge løft eller ensidig gentaget arbejdet (EGA) Lavet miljøstyring på virksomheden Styrket virksomhedens interne arbejdsmiljøarbejde Gået foran med et godt eksempel Formand for Aktivitets og Opmålerforeningen, Sten Mogensen, overrækker her Miljøprisen 2007 til Peter Aakjær Nielsen og Andreas Jacobsen. MILJØPRISEN Træfferen nr

13 Arbejdsmiljø Hvad gør jeg med et arbejdsmiljøproblem? Når jeg får en henvendelse fra en arbejdsplads, vil mit første spørgsmål normalt være: Har I diskuteret det i virksomhedens sikkerhedsorganisation? Hvis ikke, kan vi sammen drøfte, hvordan problemet bedst fremlægges. Har det været på dagsordenen i sikkerhedsorganisationen, uden et positivt resultat, må vi se om: Var argumenterne gode nok? Havde vi loven i ryggen? Hvis vi, hvad der meget ofte er tilfældet, har loven med os, finder vi for det meste også en måde at få løst problemet på. Hvad nu, hvis vi ikke har loven med os Er der bare den mindste smule kød på tingene, gør vi, hvad alle andre har gjort før os, og som mange gør hver dag: Arbejder på at flytte grænserne og få skabt ændringer til gavn for sikkerheden. Det kræver et solidt stykke hjemmearbejde, hvor alle argumenter kommer på bordet. Argumenterne kan være tekniske, økonomiske, sociale og kan være bilagt dokumentation som f. ex. sygeeller arbejdsskadestatistikker, artikler, udtalelser fra eksperter/forskere m.m. Måske overbeviser det virksomheden, ellers må vi videre. F.eks. anmode Arbejdstilsynet om en vurdering/ udtalelse. Al forandring kommer nedefra Vi har aldrig fået noget foræret. Godt arbejdsmiljø er ikke en gavebod, men vores eget værk. Og kun en stærk fagbevægelse kan fastholde forbedringerne. Mange forandringer er startet med, at Arbejdsmiljø Træfferen nr

14 Arbejdsmiljø een har sagt Kan tingene mon ikke gøres på en bedre måde? Og er gået til sin sikkerhedsrepræsentant, der er gået til sin fagforening, der er gået til... Og på et eller andet tidspunkt var spørgsmålet måske endt i en lovændring, og blevet til gavn for kolleger over hele landet. Løber du panden mod en mur Kontakt din 3F afdeling, og lad os se på, om vi har mulighed for at gå videre med dit problem. Det kan være det er dig, der kommer til at flytte hegnspæle. Fagligt møde på arbejdspladsen Skal I have et møde på arbejdspladsen, kan I sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen. Jeg kommer gerne ud med et oplæg. Om hvad bestemmer I, men det er bedst at emnet er relevant for Jeres arbejdsplads. Det kan være f. ex. være støj, røg og møg, kemikalier, værnemidler, tunge løft, men også om hvordan alle inddrages i virksomhedens Arbejdspladsvurdering, APV. Har du et spørgsmål eller andet til undertegnede, træffes jeg på min adresse hele døgnet, og den er: Thyge Kristensen Miljøkonsulent Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe Amt Tlf Træfferen nr

15 Arbejdsmiljøpris med forhindringer eller giver den mand, da aldrig op??? Hele historien starter med, at jeg skulle stille op på 3F Kongressen i Ålborg for at modtage 3F alternative miljøpris på kr. Det var en stor oplevelse for mig, at stå foran så mange mennesker og få overrakt prisen. Jeg var indstillet til prisen af afdelingen, på grund af, at virksomheden HC Autotilbehør, ikke ville udlevere/betale for øjenværn til de ansatte. Det tog mig to et halvt år at få det igennem. Den 14. April 2008 får jeg et brev fra skattevæsenet, hvori det fremgår, at jeg skal betale 8% i arbejdsmarkedsbidrag af de kr. jeg har modtaget fra arbejdsmiljøfonden, og for at sige det rent ud, så syntes jeg det lød mærkeligt, at der skulle betales arbejdsmarkedsbidrag af en pris. Jeg kunne forstå hvis det var af udbetalt løn. Jeg kontakter derfor John Schmidt, formanden i afdelingen og spørger om det kan være rigtigt, at jeg skal betale arbejdsmarkedsbidrag af de kr. i alt kr. John kontakter forbundet og får dem til at undersøge sagen og det viser sig, at jeg havde ret i min formodning om, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag, så derfor kontakter jeg skattevæsenet og meddeler dem, at jeg ikke skal betale de kr. På trods af det, kan jeg se på min udskrift af min betalingsservice i banken, at de vil trække pengene den vej. Det får jeg stoppet og efterfølgende får jeg så flere forskellige årsopgørelser tilsendt og til sidst skriver de, at hvis jeg ikke betaler indenfor en fastsat dato, vil de blive inddrevet. Jeg samler alle papirerne sammen og kører til skattecentret i Esbjerg hvor jeg forklarer dem at de er forkert på den og endelig bærer min stædighed frugt. De erkender der er sket en fejl og jeg slipper med at betale 518 kr. ud af de kr. Så derfor: Husk hvis du bliver afkrævet arbejdsmarkedsbidrag af et beløb du modtager, er det ikke sikkert du skal betale. Så det kan godt betale sig at undersøge om skattevæsenet har ret. Hilsen Andreas Jacobsen Tidligere SR på HC Autotilbehør Arbejdsmiljø Træfferen nr

16 3 -g dage /A- kassen informerer 3 G-DAGE FRA 1. JULI 2008 Med virkning fra den 1. Juli 2008 skal arbejdsgiveren betale 3 G-dage. Som hidtil skal arbejdsgiveren højst betale 16 G-dage til det samme medlem i et kalenderår. A-kassen informerer Ændring i retten til supplerende dagpenge. Den 23. Juni 2008 vedtog Folketinget nye regler for supplerende dagpenge med virkning fra den 14. April Alle der arbejder på nedsat tid, både fast nedsat tid, hjemsendelse pga. råvaremangel og hjemsendelse pga. vejrlig bliver fra den 14. April 2008 bliver omfattet af begrænsningen på ret til 30 ugers supplerende dagpenge inden for en periode på 104 uger. Det gælder alle, både ved arbejde på nedsat tid med opsigelsesvarsel og uden opsigelsesvarsel. Jette Jensen A-kassen 16 Træfferen nr

17 Lidt fra e+p klubben Nyt fra E+P klubben i 3F Esbjerg. Når dette læses er vi startet med vores aktiviteter igen, men jeg håber at, i vil bakke op om det der laves i klubben i Kirkegade mv. vi skulle jo gerne være rigtig mange hver gang så det giver bestyrelsen lyst til lave dette for jer. Husk det er den 2 og 4 Tirsdag i hver måned vi mødes i Kirkegade 51. Jeg vil også lige minde jer om at alle der er medlem af 3 F, efterlønnere samt alle pensionister har ret til at deltage med ledsager, det er jo sådan at, i alle er medlem og har betalt kontingent. Jeg håber at alle har haft en god sommer, så vi er klar til at fortsætte de gode aktiviteter, vi havde jo en rigtig god udflugt til Ebeltoft med 140 deltagere det var dejligt, vi kørte rundt på de små veje og endte på Låsby kro til kaffe det var rigtigt hyggeligt, vi har også været i Vejen til høstfest, men det havde vi for lidt tid til at ge, men vi var dog ca. 60 her fra tilrettelægklubben. døren åbnes kl. 13,00 hver gang vi mødes. OBS OBS! Bowling & ben. Onsdag den 4. November fra kl spilles der bowling i Blåvand Bowlingcenter. Vi kører selv derud og prisen er 90. Kr. pr. person og der kan max. deltage 60 personer. Tilmelding skal ske til afdelingens kassererkontor og seneste tilmelding er onsdag den 29. Oktober. Betaling sker ved tilmelding. Med venlig hilsen På klubbens vegne Flemming Clausen E+P klubben Det program vi kører efter ligger altid nede i receptionen i afd. I Veskraftgade 1 hvor i kan tage det, men se nu at komme ud af busken og kom ned til os i Kirkegade 51, Træfferen nr

18 Fisketur FISKEKONKURRENCE Afdelingens fiskekonkurrence lørdag den 14. juni 2008, hvor der blev fanget mange pæne fisk. 18 Træfferen nr

19 Hvor er Høreforeningen? Information Nedenstående personer er tidligere medlemmer af nu nedlagte Mènière og Tinnitus foreningen (MTF), samt tidligere Landsforeningen for bedre Hørelse (LBH) (nu Høreforeningen). Efter vi har læst 3f s nyhedsbrev med overskriften Diskoteker bryder støjregler i stor stil, samt brevet med overskriften Arbejdstilsynet tjekker ikke støjregler, vil vi gerne komme med følgende: Vi er meget glade for at 3F har taget problemerne til sig, ligeså er vi også helt enig i det Steen Gimsing tidligere overlæge på Audiologisk afdeling i Esbjerg, (nu Vejle Sygehus), har sagt til nyhedsbrevet. Men vi er meget rystet over at Arbejdstilsynet ikke tjekker støjreglerne, derfor skal vi sige til Arbejdstilsynet: i Dagens Danmark, er der mennesker der har et høretab, bruger høreapparat er svært hørehæmmede og er døvblevne. Derfor skal vi opfordre Arbejdstilsynet til at tjekke støjreglerne på lige fod med Rygeloven. til blandt andre landets Diskoteker omkring støjreglerne m.m. Således at Diskotekerne ikke længere bryder støjreglerne, og dermed også være med til at gøre en stor indsats for at der bliver færre og færre mennesker der vil pådrage sig et høretab, for de ovenstående tal dokumentere jo at vi er alt for mange mennesker i Danmark, som har et høretab. Afslutningsvis skal vi på det kraftigste opfordre Høreforeningen, til at komme ud af busken, og se så at få udsendt informationer omkring støjreglerne ud til Diskotekerne samt, til alle de andre støjende arbejdspladser som vi har i Danmark. Med venlige hilsener Ejgil Jensen Mosevej Engesvang medlem af 3F Christian Christensen Engparken 16, 2,th 6700 Esbjerg Høreforeningen!! Vi er meget rystet over at der ikke er et eneste ord fra Høreforeningen i pressen vedr. Denne sag, for vi mener at foreningen burde sende informationer ud Træfferen nr

20 JOb - invest Hjælp til medarbejderne, når virksomheden lukker Globaliseringen er over os. Flere og flere af 3F s medlemmer oplever, at deres arbejdsplads lukker, og produktionen flytter til udlandet. Det giver færre job i produktionsvirksomheder, men indtil videre har det ikke skabt større ledighed. Der er nemlig mangel på arbejdskraft i andre brancher, f.eks. indenfor turisme, handel og ældresektoren. Royal Greenland i Glyngøre er et eksempel på en virksomhed, der passer perfekt til dette generelle billede. I december 2007 kom meddelelsen om, at produktionen af fiskefileter skulle flytte til Polen i løbet af Opsigelserne faldt i januar måned med fratrædelse fordelt over tre omgange: maj, juni og den resterende gruppe vil stoppe på virksomheden sidst på året % af de opsagte medarbejdere på Royal Greenland er kvinder 70 % bor på Mors 60 % er over 50 år sat i værk for at hjælpe medarbejderne videre i deres arbejdsliv. JobInvest har afholdt 81 afklarende samtaler med medarbejderne Der har været arrangeret job og uddannelsesmesse Afholdelse af vejlednings- og jobsøgningskurser. Efterværn etableres for de, der ikke umiddelbart kommer i job eller uddannelse. Mulighed for samtale med psykolog og andre individuelle tiltag efter behov. Virksomhedens ledelse, TR og ening var enige om, at der skulle gøres fagfor- noget for at støtte og hjælpe de opsagte medarbejdere. Beskæftigelsesregionerne Nord og Midt gik ind og støttede aktiviteterne økonomisk, og 3F firmaet JobInVest kom på banen for at koordinere indsatsen. En række initiativer blev Indsatsen har båret frugt. Oddsene for at få medarbejderne i job var ikke umiddelbart gode i et område uden store industrivirksomheder indenfor samme branche. Royal Greenland var sidste lokale fiskeindustri, så gennem hele forløbet er der blev tænkt meget i brancheskift og nye veje at gå. Ud af pt. 93 fratrådte medarbejdere er kun 12 ledige nu (juli måned 2008). Ud af de 12 ledige forventes 3 at starte uddannelse efter sommerferien. 25 medarbejdere havde fået nyt job allerede inden det første hold stoppede på fabrikken. JobInVest, der er koordinator og har stået for en stor del af aktiviteterne har efterhånden stor erfaring med at hjælpe medarbejdere (oftest 3F medlemmer) i disse situationer. 20 Træfferen nr

21 JobInVest ejes af 3F afdelingerne i Region Syd og Midt, samt 2 Metal afdelinger. Vi arbejder med: Samtalehjælp og koordinering af indsatsen ved virksomhedslukninger. Rekruttering, hjælp til ledige (kontaktforløb), vejledning og undervisning. Medarbejderudvikling og Kompetenceafklaring for medarbejdere og tillidsvalgte. Andre projekter, f.eks. fastholdelsesprojekter i virksomheder og projekter for personer, der søger fleksjob. Vores væsentligste rolle ved opsigelser er at give de opsagte medarbejdere en tro på sig selv, klarhed over egen situation og egne kompetencer, udtaler Niels Frederiksen fra JobInVest. Vi præsenterer dem for de muligheder de har for opkvalificering og et nyt job, samt fortæller, hvor de kan få hjælp i systemerne. Information 50 Års jubilarer Som tidligere år, vil Forbundet gerne hilse på de medlemmer der har haft uafbrudt medlemskab af de forskellige forbund der nu er 3f i 50 år. Hvis man er startet i et andet forbund, der senere er sammenlagt i 3f, tillægges ancienniteten fra indmeldelsen i det første forbund. Hvis du mener, du har været medlem af et af forbundene i 50 år, så kontakt afdelingen senest fredag den 21. november og medbring evt. en gammel fagforeningsbog eller anden dokumentation. Kassererkontoret Træfferen nr

22 3F Julebanko Vi afholder banko for vores medlemmer i 3f Esbjerg Torsdag den 4. december kl Det foregår på 3 sal i afdelingen. Der er plads til 96 personer, kom derfor hurtig i afdelingen efter en billet, da det er først til mølle princippet. Der kan kun købes 1 billet pr. medlem. Husk Bankobrikker. En billet koster 25 kroner, den indeholder 3 plader + kaffe yderligere plader koster 7 kroner pr. stk. købes ved indgangen. Sidste frist for afhentning af billet er den 26. november JULETRÆSFEST MANDAG DEN 29. DECEMBER 3F EsBJERG. Afdelingen afholder juletræsfest for børn i Stadionhallen på Gl. Vardevej. Mandag den 29. december 2008 fra kl til kl Billetter á 25. Kr. sælges fra onsdag den 3. december og kan købes i afdelingens kassererkontor og så længe lager haves. Sidste salg af billetter er fredag den 19. december kl Træfferen nr

23 Jubilarer Jubifest Jubilarer 25 år, 40 år og 60 år. I lighed med tidligere år, vil afdelingen fejre sine jubilarer. Dette finder sted i januar kvartal Den nøjagtige tid og stedet er endnu ikke fastlagt. Betingelser som skal være opfyldt. 25 års jubilæum i Medlemskab i afdelingerne SID, KAD eller RBF i de sidste 25 år, hvoraf du skal have været i en af de sammenlagte afdelinger i 3F Esbjerg, de sidste 5 år. 40 års jubilæum i Medlemskab i afdelingerne SID, KAD eller RBF i de sidste 40 år, hvoraf du skal have været i en af de sammenlagte afdelinger i 3F Esbjerg, de sidste 10 år. 60 års jubilæum i Medlemskab i afdelingerne SID, KAD eller RBF i de sidste 60 år, hvoraf du skal have været i en af de sammenlagte afdelinger i 3F Esbjerg, de sidste 10 år. Da det er umuligt at for afdelingen at finde alle, der har jubilæum i afdelingens kartotek, bedes du selv rette henvendelse til afdelingen, for at gøre os bekendt med dette. Det vil være en god ting, hvis du selv kan dokumentere dit medlemskab, f.eks hvis du har gamle fagforeningsbøger, da det i visse tilfælde kan være meget svært at fremskaffe den nødvendige dokumentation. Medlemmer der tidligere har deltaget i jubilæum i SID, KAD eller RBF regi, henholdsvis 25 eller 40 år, kan ikke komme i betragtning på ny. Sidste frist for indsendelse er fredag den 16. januar Jeg har jubilæum i afdelingen, og har ikke tidligere deltaget i festen og mener at have: 25 års jubilæum. 40 års jubilæum. 60 års jubilæum. Navn: Cpr nr: Adresse: Post Nr: Indmeldt ca. i SID/KAD/RBF: Ønsker at deltage i den kommende fest. Ønsker ikke at deltage, men ønsker gaven. Træfferen nr

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL...

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... NR. 3 AUGUST 2008 ÅRGANG 4 PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... LÆS FÆLLESTILLIDSMAND JAN S. JOHANSENS ARTIKEL OM HANS ARBEJDSPLADS, ELEKTRO-ISOLA A/S TELEFON OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade 30 7100

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os!

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os! Vi er der - når du har brug for os! LECA-produktion i modvind - læs tillidsrepræsentantens indlæg på side 8, 9 og 10 Nr. 1 - Marts 2012 Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts se side 3! Vi er

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 5 / AUGUST 2008 / 4. ÅRGANG Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev Steffen er kokkeelev og er udtaget til bruttotruppen af kokkeelever der repræsenterer

Læs mere

Faget på studietur - Se 10-15. HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F. Frederikshavns fælles fagblad

Faget på studietur - Se 10-15. HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F. Frederikshavns fælles fagblad Frederikshavns fælles fagblad AUGUST 2014 - Nr. 3 Faget på studietur - Se 10-15 HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F Frederikshavns fælles fagblad Fælles LEDER

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Social- og Sundhedsafdelingen infoa oktober 2010 nr. 6 Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Faglighedsdag FOA-ansatte

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. november

Husk generalforsamling den 27. november Kastrup Nr. 3 November 2012 ST Aerospace lukker og slukker det meste Læs om virksomheden med rødder langt tilbage i lufthavnens historie på side 4 Frederiksberg Renovation Uddannelse er på dagsordenen

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17

Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17 Frederikshavns fælles fagblad AUGUST 2013 - Nr. 3 Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17 Faget på studietur til Skipperskolen, Martec, EUC Nord og SOSU Nord Side 10-14 Læs hvad dagpengeaftalen

Læs mere

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening Velkommen til beretning 2008 Fagligt Fælles Forbund i daglig tale 3F kan hermed præsentere sit økonomiske regnskab og beretning for væsentlige aktiviteter

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel Nr. 2 2015 Odense Zoo 22. august God dag og farvel Sangkoret Skjold på Værftet Nyuddannede Rengøringsteknikere Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Generationsskifte i 3F Vestfyn Set og Sket i 3F-Vestfyn Sommerudflugt

Læs mere

Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23. Aktiviteterne er nu midt i bladet

Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23. Aktiviteterne er nu midt i bladet FOA Aalborg Nyt - Lokalt medlemsblad for FOA - Fag og Arbejde, Aalborg - 30. september 2010. Nr. 5. 14. årgang Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23 Aalborg NYT Aktiviteterne er nu midt

Læs mere

Fleksjob er for alle virksomheder

Fleksjob er for alle virksomheder S IDE 8 Kontakt fagforeningen Hvis du ønsker at vide mere om fleksjob, kan du kontakte en lokal fagforening: Anlægs- og Bygningsarbejdernes Fagforening. Tlf. 8943 4050. Kontakt Ole Christiansen. Blik-

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Københavneraftale skal hindre social dumping Skraldemænd arbejder for fælles aftale på tværs af skraldefirmaer Side 11

Københavneraftale skal hindre social dumping Skraldemænd arbejder for fælles aftale på tværs af skraldefirmaer Side 11 Kastrup Nr. 4 November 2014 Københavneraftale skal hindre social dumping Skraldemænd arbejder for fælles aftale på tværs af skraldefirmaer Side 11 Derfor går jeg til generalforsamling Side 2 Jeg vil holde

Læs mere