Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december"

Transkript

1 Træfferen Træfferen nr årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

2 Leder Af formand John M. Schmidt LEDER der skal fokus på uddannelse for ufaglærte. Alle prognoser fortæller, at den ufaglærte arbejdskraft, ikke vil være så attraktiv de kommende 10 til 15 år, hvilket alt andet lige betyder, at der skal sættes fokus på uddannelse af den ufaglærte arbejdskraft nu.!! Det hjælper ikke, til vi står i problemerne, og vi derved straffer ikke mindst vores medlemsgrupper. Der skal være de fornødne puljer til uddannelse, der dækker bredt på det danske arbejdsmarked, og ikke mindst i forhold til voksen erhvervsuddannelser, både for ledige, men i høj grad også for ufaglærte i arbejde. Behovet er tilstede, det viser tal for indeværende år, hvor puljen meget hurtigt blev brugt. Det dur ikke fremadrettet. Der skal være puljer der dækker det faktiske behov, og det skal klares ved den kommende Finanslov. Arbejdsmarkedskommissionen skal i det kommende år barsle med store ændringer inden for arbejdsmarkedet, og allerede nu, er der meldt emner ud, der betyder forringelser, og stramninger, Ansvarshavende: John M. Schmidt. I Redaktionen: Susanne Brinck-Jensen. Proff. Gruppen. Mary-Ann Skovning. Industrigruppen. Carlo Hermansen. Bygningsgruppen. Johnny Blicher. Opmålerkonsulent. Margrethe Christensen. Hjem Is. Hardy Jørgensen. Fællessekretariatet. Deadline til næste blad er fredag d.23 januar Træfferen nr

3 som ikke mindst rammer vore medlemsgrupper. Der skal findes mandeår til arbejdsmarkedet efter Arbejdsmarkskommissions opfattelse, og det er bredt, i forhold til de ledige, i forhold til supplerende ledige, syge, andre på overførselsindkomster for at nævne nogle grupper. Men var det ikke lettere, at starte med den arbejdskraftreserve vi har af ledige medlemmer? For nuværende tæt på 7%, så her har systemet en opgave at løse. Dernæst har vi en forholdsvis stor gruppe, der tæller med, i de 7%, der er omfattet af delvis ledighed. Denne gruppe kan ikke tilbydes arbejde på fuld, tid, og det er ikke medlemmets skyld, men igen systemets skyld. Dog bærer vore arbejdsgivere her en del af ansvaret. Dernæst vil der uden tvivl igen ske angreb på den periode, hvor det enkelte medlem kan være ledig. Den borgerlige del af det politiske system, har meldt ud, at der skal ske drastiske ændringer og forringelser. Det er lidt svært at forstå, for igen. Hvorfor er vores medlemsgruppe ikke i arbejde i samme omfang som faglærte grupper? Arbejdet er der ikke, og det kan kun betyde omskoling, eller uddannelse. Men hvem skaber økonomi til dette? Det gør alene det politiske system. At tro at arbejdsgiverne vil påtage sig den opgave er naivt, de har allerede fået yderligere omkostninger, i forbindelse med sygdoms perioden, og ved afskedigelse, fra 2 G-dage til 3 G-dage. Her har de dog som arbejdsgivere været utrolig tavse, så de mener måske det er i orden med denne meromkostning. Der er både pisk og gulerod for vore ledige medlemmer i dag. De skal hver uge søge op til 4 relevante stillinger, der kun findes i papirform og desværre ikke i virkeligheden. Vi har tilbudt alle arbejdsgivere der henvender sig, at finde den rigtige medarbejder, hvis denne ellers er i vort system, og der er i dag mange, som har mange gode kvalifikationer. Lige nu, skal der, som beskrevet i indledningen, sættes fokus på uddannelse, og det må gerne ske på alle de virksomheder, hvor vi som 3fére er repræsenteret pr. 1. Januar Åbnes der op for de uddannelsespuljer, der er forhandlet hjem via vores overenskomster, er det et skridt på vejen, for alle ufaglærte/faglærte der er i arbejde, og så må det politiske system klare den anden store opgave med uddannelse af de mange ledige vi stadig har. Ikke for at være negativ ladet, men for at sætte fokus på de problemer der skal løses. Hvor der er vilje, er der vej!! Hilsen Formanden Leder Træfferen nr

4 Socialrådgiveren orienterer Socialrådgiveren orienterer Svarfrister på Kommunen. Vi er blevet bekendt med, at kommunen i øjeblikket udsender breve til de borgere der har søgt om hjælp i form af husleje, indskud osv. for at informerer om, at de ikke kan overholde svarfristen på 2 uger. Vi ved, at behandlingstiden kan være helt op til 4 måneder og vi vil derfor godt opfordre til, at hvis I har søgt om økonomisk hjælp på Jobcenter Bramming (det er her alle borgere i Esbjerg kommune skal søge om enkeltydelser), så hører vi gerne fra jer hvis I har modtaget et brev hvor sagsbehandlingen trækker urimeligt langt ud. Vi vil også gerne her i sekretariatet på 3F Esbjerg opfordre til, at I henvender jer hvis I er blevet sygemeldt og ved, at det vil blive en lang sygemelding. Vi hjælper jer bedst hvis vi kommer tidlig ind i sagen. I det hele taget er I velkommen til at henvende jer personligt eller telefonisk til mig med de problemstillinger I måtte have. Jeg hjælper medlemmerne med: Sygedagpengesager Revalidering Flexjob Førtidspension Kontanthjælp/aktivering Enkeltydelser Rådgivning ifm. skilsmisse, dødsfald og barsel Forsikringssager Arbejdsmarkedspensioner Patientklagenævnet Klagesager o.s.v. Jeg deltager gerne i møderne på kommunen eller arbejdspladsen, og jeg kommer gerne ud på hjemmebesøg hvis der skulle være brug for dette. Bitten Andersen Socialrådgiver Træfferen nr

5 3F Dagsorden Generalforsamling 3F Esbjerg torsdag den 27. November 2008 kl på Esbjerg Højskole, Stormgade Esbjerg. I henhold til afdelingens vedtægter, skal eventuelle forslag, herunder forslag til personvalg, være afdelingen i hænde senest 14 dage forud for Generalforsamlingen, d.v.s. senest torsdag den 13. November 2008 kl : Valg af dirigenter. Forslag Sten Mogensen, gruppeformand Bygningsgruppen. og Poul Erik Rise gruppenæstformand Proff-gruppen. 2: Valg af stemmeudvalg 6 personer. 2 fra Industrigruppen. 2 fra Bygningsgruppen. 2 fra Proff-gruppen. 3: Godkendelse af Forretningsorden. 4: Beretning over virksomheden 2007 v/formanden. 5: Regnskab fra kassererkontoret. a: Budget b: Kontingentfastsættelse : Indkomne forslag. a: Godkendelse af revisionsselskab for b: Nye ændringer af afdelingsvedtægter.lovudvalget fremlægger ændringer. 7: Valg/godkendelse. a: Indstilling af formand John M. Schmidt Industrigruppen. b: Indstilling af næstformand Susanne Brinck-Jensen Proff-gruppen. c: Fælleskasserer Finn C. Dam, på valg lige år modtager genvalg. d: Fælles sekretariatsleder Hardy Jørgensen, på valg i lige år. Modtager genvalg. e: Valg af A-kasseleder. Ove Gejel er fratrådt. Jette Jensen er konstitueret leder og godkendt af bestyrelsen. Jette Jensen modtager valg. f: 1 medlem af lønudvalget, samt personlig suppleant for denne. Mogens Hansen medlem. Karsten Mørk suppleant for denne. g: 1 bilagskontrollør, samt personlig suppleant for denne.hardy Nicolaisen medlem. Uffe Byrgesen suppleant for denne. h: 1 fanebærer, samt personlig suppleant for denne. Tonny Jens Johansen fanebærer. Jette Jensen Suppleant for denne. 8: Afslutning. Spisning vil ske fra kl , så derfor skal afdelingen anmode om tilmelding, senest mandag den 24 november kl til Generalforsamlingen af praktiske hensyn. Gyldigt medlemskort skal forevises mod forlangende, så det bedes medbragt. Regnskab og eventuelle indkomne forslag kan afhentes i afdelingen 5 dage før afholdelse af Generalforsamlingen i afdelingens reception. Bestyrelsen Træfferen nr

6 Proff gruppen Proff-gruppen informerer En arbejdsdag på Sydvestjysk sygehus. Jeg havde fået lov til at komme på sygehuset og være med i den daglige rengøring, for at få et indblik i vores medlemmers arbejdsdag. Jeg gjorde rent sammen med vores Tillidsrepræsentant Mette Bro Nielsen, og havde en rigtig god oplevelse. Vi var inde på opvågning for at vaske gulvet, jeg syntes at det gik rigtig godt, lige indtil Mette råbte ind til kroppen med moppen og husk at køre i 8 tal, hun havde fuldstændig ret. Hvis man dag ud og dag ind brugte moppen som jeg gjorde, havde jeg ikke holdt til arbejdet ret lang tid. Efterfølgende fik jeg en rundvisning på sygehuset, hvor jeg talte med mange af vores medlemmer, og vi fik mange gode snakke med rengøringsassistenterne. Jeg har for rigtig mange år siden gjort rent i en virksomhed, men dengang var det med gulvklud og spand, det har heldigvis ændret sig, men derfor er det også vigtigt, at man bliver oplært i de rigtige arbejdsmetoder. Det var jeg et rigtigt godt bevis på. Dagen på sygehuset har givet mig rigtig meget med hjem, og tak til rengøringsassistenterne som var med til at give et indblik i deres arbejde. Susanne Brinck-Jensen 6 Træfferen nr

7 Proff-gruppen informerer Nye satser for kommunal og Region ansatte gældende fra 1. oktober Proff gruppen Løntrin Årsløn Månedsløn Timeløn 1/1924 Tillæg 3/ , ,42 95,50 7, , ,58 96,98 7, , ,00 98,50 7, , ,33 100,06 8, , ,42 101,67 8, , ,83 103,31 8, , ,00 105,01 8, , ,17 106,81 8, , ,25 110,16 8, , ,58 110,97 9, , ,75 112,43 9, , ,75 114,37 9, , ,67 116,36 9, , ,25 118,41 9, , ,00 120,44 9, , ,50 122,51 9, , ,75 124,25 10, , ,83 126,55 10, , ,67 128,28 10, , ,92 130,08 10, , ,00 132,26 10, , ,50 134,22 10, , ,42 136,27 11, , ,83 138,38 11, , ,92 140,53 11, , ,67 142,73 11, , ,67 144,98 11, , ,17 147,27 11, , ,42 149,61 12,13 Træfferen nr

8 Proff -gruppen mishandling! Overskriften i fagbladet 3F nr. 11, den 29. august, i læserbrevene (Faglig talt) starter med en kokkeelev der symbolsk i en tegning hænger i køkkenchefens/ kokkens kniv, og råber om hjælp kræver sikkert yderlige forklaringer. Kokkeeleven er ikke en fjern elev, men en elev der startede sit lærerforhold i Esbjerg, hvor han i et år var på en nystartet restaurant, og hvor han på sin krop mærkede hvad det kan betyde at selvom man taler perfekt dansk, så alligevel bliver dømt på anden etnisk afstamning, hvad mener I om en besked om at, ABEN SKAL DØ, SKAL IGENNEM KØD- HAKKEREN! Jeg ønsker ikke at forholde mig til den aktuelle sag, men bare konstaterer, at det nødråb eleven formulerede i fagbladet, er meget aktuelt. Elever bliver mange steder mishandlet i deres lærerforhold, eksempelvis er der for tiden megen opmærksomhed på Pejsegården i Brædstrup, men det bør ikke fjerne blikket for vore egne elever, de har også ret til den beskyttelse som Andreas Weber påberåber sig. MEN hvorfor oplever vi i afdelingen at rigtig mange elever ønsker at opløse deres lærerforhold, og flytte til andre restauranter/hoteller? Det er selvfølgelighed, at elever i dag ikke lader sig alt byde. De er opvokset i familier og skoler hvor de i dag skal stille krav, og selvfølgelig skal de også det i erhvervslivet. Erhvervslivet er bare ikke gearet til, og især ikke i restaurationsbranchen, at forholde sig til den udvikling, måske fordi der er så mange små virksomheder hvor Chefen og Eleven er de eneste fastansat personale. Er det fordi Andreas har ret? og skal den kvalitet standard indeholde? 1. Et godt arbejdsmiljø 2. En god omgangstone 3. Udfordringer for eleverne på det faglige område 4. Fire elevsamtaler på et år 5. Praktikpladsen skal udpege en oplæringsansvarlig for eleven 6. Styrket samarbejde mellem elev og skolen, om lærerpladsen nu også lever op til de faglige krav. 7. En gang om året skal kvaliteten af lærerpladsen vurderes. Hvorfor mon de krav kommer fra en elev? Er han mere klarsynet end andre, eller har han været igennem en kummerlig tilværelse som elev, hvor arbejdsgiveren ikke har taget ansvar, og har fået nok, eller tror du ikke på historien. Det må være op til den enkelte at afgøre, men der er hold i historien, og husk at behandle jeres elever værdigt og ordentlig. Carsten Brøner 8 Træfferen nr

9 Priskurant og introkursus for murersvende og murerarbejdsmænd december F Esbjerg Vestkraftgade Esbjerg FIU Nr Bygnings Gruppen Tilmelding i din afdeling hurtigst muligt. Der vil blive udbetalt arbejdstab efter din afdelings regler. Velkomst og kursusorientering. Fagforeningen og opmålerforeningen. Afdelingens betydning Hvilken betydning har tillidsmænd/ sikkerhedsrep. Overenskomsten og de fagretslige regler. Hvilke afsnit er af betydning for løndannelsen Pension, SH-betaling, feriepenge Hvordan behandles uenighed med mester Skurbogen/ugesedlen Kørepenge-skurpenge- ventepenge etc. Murernes priskurant. Hvordan er den opbygget Opmålingsprincipper Hvilke ting skal noteres for at få alt med Murerarbejdsmændenes priskurant Hvordan er den opbygget Opmålingsprincipper Hvilke ting skal noteres for at få alt med Akkordaftaler/akkorderinger. Hvad er vigtigt at få med Fællesakkorder Hvordan skrives akkorderingssedler Tidsfrister Aktuelle emner/voldgifter Evaluering Alle dage mødes vi kl Undervisere: Carlo Hermansen og Johnny Blicher Arr: Aktivitets og Opmålerforeningen Ribe amt Træfferen nr

10 Bygnings Gruppen Rådgivning om arbejdsmiljø til byggepladser Der sker mange ulykker på danske byggepladser. Derfor lancerer byggebranchen d. 2. september i år Byggeriets Arbejdsmiljøbus, en mobil rådgivning, der vil køre rundt med råd og vejledning om sikkerhed og sundhed til byggeplader og byggevirksomheder i hele landet. Målet med rådgivningen er at styrke den fælles indsats omkring arbejdsmiljøet og nedbringe antallet af ulykker og skader, som længe har været alt for højt. Byggeriets Arbejdsmiljøbus består af et sekretariat i København og otte busser med erfarne konsulenter, der er fordelt, så de kan dække hele landet. Bag det nye initiativ står bl.a. Dansk Byggeri, Fælles Fagligt Forbund (3F), Træ Industri Byg (TIB), Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, Dansk El-Forbund og BJMF. Initiativet er da heller ikke finansieret af det offentlige, men af branchen selv via den seneste overenskomst, hvilket er noget helt nyt. Byggeriets Arbejds miljøbus Byggepladserne i Syddanmark får nu mulighed for at få besøg af en konsulent der kan hjælpe med den fælles indsats omkring sikkerhed og sundhed. I region Syddanmark er det Peter Orby og Morten Barkholt der er ansat til at løse opgaverne. Vi er udstyret med hver en bus, så vi kan kommer rundt på pladserne. Med i bussen har vi de materialer og vejledninger der er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for bygge og anlæg. Vi står til rådighed med vores viden og kan rådgive om alt fra tekniske hjælpemidler til planlægning og organisering af sikkerhedsarbejdet. Der er derfor mange gode grunde til kontakte arbejdsmiljøbussen og få os ud på byggepladsen. Konsulent Morten Barkholt Mail: Tlf: Konsulent Peter Orby Mail: Tlf Træfferen nr

11 Bygnings Gruppen Træfferen nr

12 3F MILJØPRISEN 2008 AKTIVITETS OG OPMÅLER- FORENINGEN I 3F RIBE AMT, DER BESTÅR AF 3F AFDELINGERNE BILLUND, ESBJERG, KONGEÅEN OG VARDE, EFTERLYSER FOR- SLAG TIL MILJØPRISEN Hvem kan modtage miljøprisen? Det kan f.eks.: 1.enkeltpersoner, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter 2.miljøudvalg 3.klubber på virksomheder En kort, skriftlig og begrundet indstilling sendes senest: torsdag d. 8. januar 2009 til: Miljøkonsulent Thyge Kristensen, Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe Amt, Vestkraftgade 1, Postbox 260, 6700 Esbjerg. Dommerkomiteen består af Aktivitets og Opmålerforeningens formand, 1 repræsentant fra hver 3F-afdeling samt miljøkonsulenten. Ingen af disse kan modtage prisen. For at kunne modtage Miljøprisen, skal man have lavet en god og prisværdig indsats til forbedring af arbejdsmiljøet. For eksempel: Udarbejdet en god arbejdspladsvurdering (APV) Udskiftet farlige stoffer med mindre farlige stoffer Afskaffet tunge løft eller ensidig gentaget arbejdet (EGA) Lavet miljøstyring på virksomheden Styrket virksomhedens interne arbejdsmiljøarbejde Gået foran med et godt eksempel Formand for Aktivitets og Opmålerforeningen, Sten Mogensen, overrækker her Miljøprisen 2007 til Peter Aakjær Nielsen og Andreas Jacobsen. MILJØPRISEN Træfferen nr

13 Arbejdsmiljø Hvad gør jeg med et arbejdsmiljøproblem? Når jeg får en henvendelse fra en arbejdsplads, vil mit første spørgsmål normalt være: Har I diskuteret det i virksomhedens sikkerhedsorganisation? Hvis ikke, kan vi sammen drøfte, hvordan problemet bedst fremlægges. Har det været på dagsordenen i sikkerhedsorganisationen, uden et positivt resultat, må vi se om: Var argumenterne gode nok? Havde vi loven i ryggen? Hvis vi, hvad der meget ofte er tilfældet, har loven med os, finder vi for det meste også en måde at få løst problemet på. Hvad nu, hvis vi ikke har loven med os Er der bare den mindste smule kød på tingene, gør vi, hvad alle andre har gjort før os, og som mange gør hver dag: Arbejder på at flytte grænserne og få skabt ændringer til gavn for sikkerheden. Det kræver et solidt stykke hjemmearbejde, hvor alle argumenter kommer på bordet. Argumenterne kan være tekniske, økonomiske, sociale og kan være bilagt dokumentation som f. ex. sygeeller arbejdsskadestatistikker, artikler, udtalelser fra eksperter/forskere m.m. Måske overbeviser det virksomheden, ellers må vi videre. F.eks. anmode Arbejdstilsynet om en vurdering/ udtalelse. Al forandring kommer nedefra Vi har aldrig fået noget foræret. Godt arbejdsmiljø er ikke en gavebod, men vores eget værk. Og kun en stærk fagbevægelse kan fastholde forbedringerne. Mange forandringer er startet med, at Arbejdsmiljø Træfferen nr

14 Arbejdsmiljø een har sagt Kan tingene mon ikke gøres på en bedre måde? Og er gået til sin sikkerhedsrepræsentant, der er gået til sin fagforening, der er gået til... Og på et eller andet tidspunkt var spørgsmålet måske endt i en lovændring, og blevet til gavn for kolleger over hele landet. Løber du panden mod en mur Kontakt din 3F afdeling, og lad os se på, om vi har mulighed for at gå videre med dit problem. Det kan være det er dig, der kommer til at flytte hegnspæle. Fagligt møde på arbejdspladsen Skal I have et møde på arbejdspladsen, kan I sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen. Jeg kommer gerne ud med et oplæg. Om hvad bestemmer I, men det er bedst at emnet er relevant for Jeres arbejdsplads. Det kan være f. ex. være støj, røg og møg, kemikalier, værnemidler, tunge løft, men også om hvordan alle inddrages i virksomhedens Arbejdspladsvurdering, APV. Har du et spørgsmål eller andet til undertegnede, træffes jeg på min adresse hele døgnet, og den er: Thyge Kristensen Miljøkonsulent Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe Amt Tlf Træfferen nr

15 Arbejdsmiljøpris med forhindringer eller giver den mand, da aldrig op??? Hele historien starter med, at jeg skulle stille op på 3F Kongressen i Ålborg for at modtage 3F alternative miljøpris på kr. Det var en stor oplevelse for mig, at stå foran så mange mennesker og få overrakt prisen. Jeg var indstillet til prisen af afdelingen, på grund af, at virksomheden HC Autotilbehør, ikke ville udlevere/betale for øjenværn til de ansatte. Det tog mig to et halvt år at få det igennem. Den 14. April 2008 får jeg et brev fra skattevæsenet, hvori det fremgår, at jeg skal betale 8% i arbejdsmarkedsbidrag af de kr. jeg har modtaget fra arbejdsmiljøfonden, og for at sige det rent ud, så syntes jeg det lød mærkeligt, at der skulle betales arbejdsmarkedsbidrag af en pris. Jeg kunne forstå hvis det var af udbetalt løn. Jeg kontakter derfor John Schmidt, formanden i afdelingen og spørger om det kan være rigtigt, at jeg skal betale arbejdsmarkedsbidrag af de kr. i alt kr. John kontakter forbundet og får dem til at undersøge sagen og det viser sig, at jeg havde ret i min formodning om, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag, så derfor kontakter jeg skattevæsenet og meddeler dem, at jeg ikke skal betale de kr. På trods af det, kan jeg se på min udskrift af min betalingsservice i banken, at de vil trække pengene den vej. Det får jeg stoppet og efterfølgende får jeg så flere forskellige årsopgørelser tilsendt og til sidst skriver de, at hvis jeg ikke betaler indenfor en fastsat dato, vil de blive inddrevet. Jeg samler alle papirerne sammen og kører til skattecentret i Esbjerg hvor jeg forklarer dem at de er forkert på den og endelig bærer min stædighed frugt. De erkender der er sket en fejl og jeg slipper med at betale 518 kr. ud af de kr. Så derfor: Husk hvis du bliver afkrævet arbejdsmarkedsbidrag af et beløb du modtager, er det ikke sikkert du skal betale. Så det kan godt betale sig at undersøge om skattevæsenet har ret. Hilsen Andreas Jacobsen Tidligere SR på HC Autotilbehør Arbejdsmiljø Træfferen nr

16 3 -g dage /A- kassen informerer 3 G-DAGE FRA 1. JULI 2008 Med virkning fra den 1. Juli 2008 skal arbejdsgiveren betale 3 G-dage. Som hidtil skal arbejdsgiveren højst betale 16 G-dage til det samme medlem i et kalenderår. A-kassen informerer Ændring i retten til supplerende dagpenge. Den 23. Juni 2008 vedtog Folketinget nye regler for supplerende dagpenge med virkning fra den 14. April Alle der arbejder på nedsat tid, både fast nedsat tid, hjemsendelse pga. råvaremangel og hjemsendelse pga. vejrlig bliver fra den 14. April 2008 bliver omfattet af begrænsningen på ret til 30 ugers supplerende dagpenge inden for en periode på 104 uger. Det gælder alle, både ved arbejde på nedsat tid med opsigelsesvarsel og uden opsigelsesvarsel. Jette Jensen A-kassen 16 Træfferen nr

17 Lidt fra e+p klubben Nyt fra E+P klubben i 3F Esbjerg. Når dette læses er vi startet med vores aktiviteter igen, men jeg håber at, i vil bakke op om det der laves i klubben i Kirkegade mv. vi skulle jo gerne være rigtig mange hver gang så det giver bestyrelsen lyst til lave dette for jer. Husk det er den 2 og 4 Tirsdag i hver måned vi mødes i Kirkegade 51. Jeg vil også lige minde jer om at alle der er medlem af 3 F, efterlønnere samt alle pensionister har ret til at deltage med ledsager, det er jo sådan at, i alle er medlem og har betalt kontingent. Jeg håber at alle har haft en god sommer, så vi er klar til at fortsætte de gode aktiviteter, vi havde jo en rigtig god udflugt til Ebeltoft med 140 deltagere det var dejligt, vi kørte rundt på de små veje og endte på Låsby kro til kaffe det var rigtigt hyggeligt, vi har også været i Vejen til høstfest, men det havde vi for lidt tid til at ge, men vi var dog ca. 60 her fra tilrettelægklubben. døren åbnes kl. 13,00 hver gang vi mødes. OBS OBS! Bowling & ben. Onsdag den 4. November fra kl spilles der bowling i Blåvand Bowlingcenter. Vi kører selv derud og prisen er 90. Kr. pr. person og der kan max. deltage 60 personer. Tilmelding skal ske til afdelingens kassererkontor og seneste tilmelding er onsdag den 29. Oktober. Betaling sker ved tilmelding. Med venlig hilsen På klubbens vegne Flemming Clausen E+P klubben Det program vi kører efter ligger altid nede i receptionen i afd. I Veskraftgade 1 hvor i kan tage det, men se nu at komme ud af busken og kom ned til os i Kirkegade 51, Træfferen nr

18 Fisketur FISKEKONKURRENCE Afdelingens fiskekonkurrence lørdag den 14. juni 2008, hvor der blev fanget mange pæne fisk. 18 Træfferen nr

19 Hvor er Høreforeningen? Information Nedenstående personer er tidligere medlemmer af nu nedlagte Mènière og Tinnitus foreningen (MTF), samt tidligere Landsforeningen for bedre Hørelse (LBH) (nu Høreforeningen). Efter vi har læst 3f s nyhedsbrev med overskriften Diskoteker bryder støjregler i stor stil, samt brevet med overskriften Arbejdstilsynet tjekker ikke støjregler, vil vi gerne komme med følgende: Vi er meget glade for at 3F har taget problemerne til sig, ligeså er vi også helt enig i det Steen Gimsing tidligere overlæge på Audiologisk afdeling i Esbjerg, (nu Vejle Sygehus), har sagt til nyhedsbrevet. Men vi er meget rystet over at Arbejdstilsynet ikke tjekker støjreglerne, derfor skal vi sige til Arbejdstilsynet: i Dagens Danmark, er der mennesker der har et høretab, bruger høreapparat er svært hørehæmmede og er døvblevne. Derfor skal vi opfordre Arbejdstilsynet til at tjekke støjreglerne på lige fod med Rygeloven. til blandt andre landets Diskoteker omkring støjreglerne m.m. Således at Diskotekerne ikke længere bryder støjreglerne, og dermed også være med til at gøre en stor indsats for at der bliver færre og færre mennesker der vil pådrage sig et høretab, for de ovenstående tal dokumentere jo at vi er alt for mange mennesker i Danmark, som har et høretab. Afslutningsvis skal vi på det kraftigste opfordre Høreforeningen, til at komme ud af busken, og se så at få udsendt informationer omkring støjreglerne ud til Diskotekerne samt, til alle de andre støjende arbejdspladser som vi har i Danmark. Med venlige hilsener Ejgil Jensen Mosevej Engesvang medlem af 3F Christian Christensen Engparken 16, 2,th 6700 Esbjerg Høreforeningen!! Vi er meget rystet over at der ikke er et eneste ord fra Høreforeningen i pressen vedr. Denne sag, for vi mener at foreningen burde sende informationer ud Træfferen nr

20 JOb - invest Hjælp til medarbejderne, når virksomheden lukker Globaliseringen er over os. Flere og flere af 3F s medlemmer oplever, at deres arbejdsplads lukker, og produktionen flytter til udlandet. Det giver færre job i produktionsvirksomheder, men indtil videre har det ikke skabt større ledighed. Der er nemlig mangel på arbejdskraft i andre brancher, f.eks. indenfor turisme, handel og ældresektoren. Royal Greenland i Glyngøre er et eksempel på en virksomhed, der passer perfekt til dette generelle billede. I december 2007 kom meddelelsen om, at produktionen af fiskefileter skulle flytte til Polen i løbet af Opsigelserne faldt i januar måned med fratrædelse fordelt over tre omgange: maj, juni og den resterende gruppe vil stoppe på virksomheden sidst på året % af de opsagte medarbejdere på Royal Greenland er kvinder 70 % bor på Mors 60 % er over 50 år sat i værk for at hjælpe medarbejderne videre i deres arbejdsliv. JobInvest har afholdt 81 afklarende samtaler med medarbejderne Der har været arrangeret job og uddannelsesmesse Afholdelse af vejlednings- og jobsøgningskurser. Efterværn etableres for de, der ikke umiddelbart kommer i job eller uddannelse. Mulighed for samtale med psykolog og andre individuelle tiltag efter behov. Virksomhedens ledelse, TR og ening var enige om, at der skulle gøres fagfor- noget for at støtte og hjælpe de opsagte medarbejdere. Beskæftigelsesregionerne Nord og Midt gik ind og støttede aktiviteterne økonomisk, og 3F firmaet JobInVest kom på banen for at koordinere indsatsen. En række initiativer blev Indsatsen har båret frugt. Oddsene for at få medarbejderne i job var ikke umiddelbart gode i et område uden store industrivirksomheder indenfor samme branche. Royal Greenland var sidste lokale fiskeindustri, så gennem hele forløbet er der blev tænkt meget i brancheskift og nye veje at gå. Ud af pt. 93 fratrådte medarbejdere er kun 12 ledige nu (juli måned 2008). Ud af de 12 ledige forventes 3 at starte uddannelse efter sommerferien. 25 medarbejdere havde fået nyt job allerede inden det første hold stoppede på fabrikken. JobInVest, der er koordinator og har stået for en stor del af aktiviteterne har efterhånden stor erfaring med at hjælpe medarbejdere (oftest 3F medlemmer) i disse situationer. 20 Træfferen nr

21 JobInVest ejes af 3F afdelingerne i Region Syd og Midt, samt 2 Metal afdelinger. Vi arbejder med: Samtalehjælp og koordinering af indsatsen ved virksomhedslukninger. Rekruttering, hjælp til ledige (kontaktforløb), vejledning og undervisning. Medarbejderudvikling og Kompetenceafklaring for medarbejdere og tillidsvalgte. Andre projekter, f.eks. fastholdelsesprojekter i virksomheder og projekter for personer, der søger fleksjob. Vores væsentligste rolle ved opsigelser er at give de opsagte medarbejdere en tro på sig selv, klarhed over egen situation og egne kompetencer, udtaler Niels Frederiksen fra JobInVest. Vi præsenterer dem for de muligheder de har for opkvalificering og et nyt job, samt fortæller, hvor de kan få hjælp i systemerne. Information 50 Års jubilarer Som tidligere år, vil Forbundet gerne hilse på de medlemmer der har haft uafbrudt medlemskab af de forskellige forbund der nu er 3f i 50 år. Hvis man er startet i et andet forbund, der senere er sammenlagt i 3f, tillægges ancienniteten fra indmeldelsen i det første forbund. Hvis du mener, du har været medlem af et af forbundene i 50 år, så kontakt afdelingen senest fredag den 21. november og medbring evt. en gammel fagforeningsbog eller anden dokumentation. Kassererkontoret Træfferen nr

22 3F Julebanko Vi afholder banko for vores medlemmer i 3f Esbjerg Torsdag den 4. december kl Det foregår på 3 sal i afdelingen. Der er plads til 96 personer, kom derfor hurtig i afdelingen efter en billet, da det er først til mølle princippet. Der kan kun købes 1 billet pr. medlem. Husk Bankobrikker. En billet koster 25 kroner, den indeholder 3 plader + kaffe yderligere plader koster 7 kroner pr. stk. købes ved indgangen. Sidste frist for afhentning af billet er den 26. november JULETRÆSFEST MANDAG DEN 29. DECEMBER 3F EsBJERG. Afdelingen afholder juletræsfest for børn i Stadionhallen på Gl. Vardevej. Mandag den 29. december 2008 fra kl til kl Billetter á 25. Kr. sælges fra onsdag den 3. december og kan købes i afdelingens kassererkontor og så længe lager haves. Sidste salg af billetter er fredag den 19. december kl Træfferen nr

23 Jubilarer Jubifest Jubilarer 25 år, 40 år og 60 år. I lighed med tidligere år, vil afdelingen fejre sine jubilarer. Dette finder sted i januar kvartal Den nøjagtige tid og stedet er endnu ikke fastlagt. Betingelser som skal være opfyldt. 25 års jubilæum i Medlemskab i afdelingerne SID, KAD eller RBF i de sidste 25 år, hvoraf du skal have været i en af de sammenlagte afdelinger i 3F Esbjerg, de sidste 5 år. 40 års jubilæum i Medlemskab i afdelingerne SID, KAD eller RBF i de sidste 40 år, hvoraf du skal have været i en af de sammenlagte afdelinger i 3F Esbjerg, de sidste 10 år. 60 års jubilæum i Medlemskab i afdelingerne SID, KAD eller RBF i de sidste 60 år, hvoraf du skal have været i en af de sammenlagte afdelinger i 3F Esbjerg, de sidste 10 år. Da det er umuligt at for afdelingen at finde alle, der har jubilæum i afdelingens kartotek, bedes du selv rette henvendelse til afdelingen, for at gøre os bekendt med dette. Det vil være en god ting, hvis du selv kan dokumentere dit medlemskab, f.eks hvis du har gamle fagforeningsbøger, da det i visse tilfælde kan være meget svært at fremskaffe den nødvendige dokumentation. Medlemmer der tidligere har deltaget i jubilæum i SID, KAD eller RBF regi, henholdsvis 25 eller 40 år, kan ikke komme i betragtning på ny. Sidste frist for indsendelse er fredag den 16. januar Jeg har jubilæum i afdelingen, og har ikke tidligere deltaget i festen og mener at have: 25 års jubilæum. 40 års jubilæum. 60 års jubilæum. Navn: Cpr nr: Adresse: Post Nr: Indmeldt ca. i SID/KAD/RBF: Ønsker at deltage i den kommende fest. Ønsker ikke at deltage, men ønsker gaven. Træfferen nr

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Resume af bestyrelsesmødet d. 25 april 2017.04.28 Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Villy foreslår at bestyrelsen sammensætter sig

Læs mere

Esbjerg. Træfferen. Træfferen nr. 4 2. årgang 2006

Esbjerg. Træfferen. Træfferen nr. 4 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 4 2. årgang 2006 i Generalforsamling torsdag den 30. nov. 2006 i Tilmelding til 25 og 40 års jubilæum i Aktiv ferie for hele familien i 3F Ungdoms landsmøde den 3.-5. nov.

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Resume af bestyrelsesmødet 28. februar Sparringsforum Varde Kommune. Beskæftigelsesplanen for 2017 er blevet godkendt i Byrådet.

Resume af bestyrelsesmødet 28. februar Sparringsforum Varde Kommune. Beskæftigelsesplanen for 2017 er blevet godkendt i Byrådet. Resume af bestyrelsesmødet 28. februar 2017. Sparringsforum Varde Kommune Beskæftigelsesplanen for 2017 er blevet godkendt i Byrådet. Varde kommune har igen i år modtaget 600.000 kr. i den regionale uddannelsespulje.

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder ELEV FOA støtter dig som elev Find fagligt fællesskab i elevklubben FOA kender dine rettigheder Velkommen i FOA Et fagligt og socialt fællesskab, der giver dig ballast Indhold Ikke dyrt at sikre sig 3

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling Medlemsbladet nr. 3. 2010 FOA Lolland Hovedtelefonnummer: 4697 3000 E-mail Faglig: lolland@foa.dk E-mail A-kassen: akasse-lolland@foa.dk FAX Nakskov: 4697 3009 FAX Maribo:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD Kontoretsåbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Bladudvalget: JonnaSlott,ansvarshavende ogjyttemelau Oplag: 3.500ex. Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA gør meget mere end at sikre gode overenskomster og at arbejde politisk for medlemmernes interesser. Når du er medlem af FOA, står vi også klar til at hjælpe

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har været på minicuíse med DFDS til Oslo i november. Her ser du et smukt billede fra busturen til Holmekollen. Efter, at vi havde kørt

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/konstitueret gruppeformand Hans Jessen

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING

AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING SPECIALIST STAFFING 2 Start din rejse hos Adecco Velkommen indenfor i verdens største vikar- & rekrutteringsvirksomhed Lidt om os Da du er inviteret til samtale hos Adecco,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Høje- Taastrup. Bladet for 3F medlemmer

Høje- Taastrup. Bladet for 3F medlemmer Høje- Taastrup Bladet for 3F medlemmer August 2016 OK 17 møde i afdelingen - læs s. 3 Generalforsamling - læs s. 4 1. maj i afdelingens have - læs s. 6 Tak til alle tillidsvalgte LEDER: Jeg vil gerne starte

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers www.facebook.com/foaranders Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Landsklubben S For by og rutebuschauffør

Landsklubben S For by og rutebuschauffør Faglig Styrke Landsklubben S For by og rutebuschauffør Sammenhold Slogan Organiseret chauffører i busserne For at styrke det faglige i busbranchen Hvorfor en Landsklub? For at forbedre løn og arbejdsmiljø

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere