Munkekærskolen Marts 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Munkekærskolen Marts 2005 www.munkekaer.dk"

Transkript

1 Munkekærskolen Marts 2005

2 Munkekærskolen Tjørnholmvej Solrød Strand Kontortid på skoledage: Mandag - torsdag kl Fredag kl Ledelsen kan træffes efter aftale i kontortiden. Hovednummer Sekretær Sekretær Skoleleder Viceinspektør Afdelingsleder Skolepsykolog Skolebiblioteket Pedel Skolevejleder Telefax Lærerværelse A Lærerværelse B Lærerværelse C Lærerværelse D Store lærerværelse Sundhedsplejen Klinisk psykolog Tale-høre-pædagog Spec.uv.-konsulent SFO: Hjørnet/Krogen SFO: Tjørnen/Gyngen SFO: Munkekær Munketidende Skolebladet udleveres gratis til elever, ansatte, bestyrelse, forældreforening, samarbejdspartnere og lokalaviser. Det trykkes i ca eksemplarer og udkommer fire gange om året. Indlæg afleveres eller mailes til skolens kontor. Længere indlæg afleveres digitalt. Gengivelse af bladets artikler er tilladt med kildeangivelse. Deadline for sommernummer: Fredag d. 3. juni Senere aflevering kan aftales. Redaktion Ansvar... Margrethe Gdowski Layout... Finn Berskov Trykning... Lise Christiansen Peter Rasmussen Skoleleder Knap er vinterferien slut, før det bliver tid for gækkebreve, påskeæg og påskeferie. Værdigrundlag I løbet af sidste år har vi involveret elever, forældre og medarbejdere i at få udarbejdet et værdigrundlag for Munkekærskolen og Sfo'en. Grundlaget er vedtaget af skolebestyrelsen. Det er nu meningen, at vi alle skal være med til at omsætte værdierne i dagligdagen. De 4 værdier er: Tydelighed og nærvær som for os betyder, at vi vil: Stå fast ved vore holdninger og sætte nødvendige grænser. Vise hinanden opmærksomhed i hverdagen. Hilse på hinanden. Være anerkendende over for hinandens kompetencer. Være det gode eksempel. Være tydelige i vor kommunikation. Humor og livsglæde som for os betyder, at vi vil: Give plads og tid til humor. Se muligheder frem for begrænsninger. Overveje om humor er hensigtsmæssig at anvende i en konfliktløsning. Huske at videregive gode og sjove oplevelser. Turde give slip. Skabe positiv stemning gennem fælles oplevelser. Give plads til farver. Tryghed som for os betyder, at vi vil: Skabe overskuelighed for den enkelte i hverdagen. Tage udgangspunkt i fælles grundlag og regler. Overholde aftaler. Udvise åbenhed overfor hinanden. Acceptere forskelligheder. Formidle god kontakt til hinanden. Vise hinanden gensidig respekt og loyalitet. Vise omsorg og støtte. Respekt som for os betyder: Være aktivt lyttende i dialogen. Være troværdige og anerkendende. Respektere hinandens forskelligheder. Vise interesse og respekt for hinandens opgaver. Være et godt forbillede. Tale pænt til hinanden. Det er hensigten og vort håb, at værdierne skal udvikle adfærd og måder at leve på blandt børn, unge, forældre og ansatte. Misbrugsproblematik Undertiden går snakken om, at det er nemt at skaffe stimulerende midler i Solrød, og at også nogle af vore elever eksperimenterer mere end godt er. Via det lokale SSPsamarbejde (samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi) og distriktteammøder prøver vi at holde os så ajour med situationen som muligt. Ledelse og klaselærere afholder møder med forældre og elever, når vi fornemmer, at der er nogle indikatorer på, at der er et eller andet galt. Den 1. april har skolen inviteret en tidligere misbruger til at holde foredrag for vore 8. og 9. klasser. Forældre vil ligeledes blive tilbudt at høre om Line Risbergs erfaringer. Arrangementet afholdes d. 5. april kl Der vil blive udsendt invitationer med tilmelding. Side 2 Munkekærskolen

3 Som forældre er der nogle misbrugstegn, det kan være godt at kende : Bratte humør- eller holdningsændringer. Pludselig skulken fra skole eller ligegyldighed med skolearbejdet. Pludselig modstand mod regler i hjem eller skole. Udsædvanlige vredesudbrud eller uligevægt. Tiltagende tendens til at låne penge af forældre eller venner. Barnets/den unges ejendele forsvinder/sælges, uden det kan forklares. Barnet/den unge er hemmelighedsfuld omkring sin færden og sine ejendele. Samvær med nye venner, som I sjældent ser noget til, og som jeres barn aldrig har snakket med jer om. I finder stoffer, remedier eller efterladenskaber, der har været anvendt til stofindtagelse. Barnet/den unge er ofte psykisk nedtrykt. Barnet/den unge er usædvanligt træt eller brugt. Barnet/den unge har svært ved at sove/falde til ro. Kilde: "Rusmiddelguide for forældre til teenager" fra Center for Misbrug i Ribe Amt. Hele hæftet kan findes på Renoveringer Skolen har fået bevilget midler til at udskifte hegnet om boldbanen og skolen. Vi er ved at indhente tilbud og håber snart at kunne sætte arbejdet i gang. Derudover vil arbejdet med at udskifte samtaleanlægget påbegyndes inden påske. Arbejdet forventes at vare 6 uger. Vi ser meget frem til at kunne ibrugtage det nye samtaleanlæg. Skolebestyrelsen vil i maj afholde møde med Børneudvalget, hvor der skal drøftes, hvilke behov for om- og tilbygninger skolen har ikke mindst set i lyset af nybyggerier i Jernvejsgården og Karlstrup, som begge ligger i skolens distrikt. Lønsumsstyring Pr. 1. januar 2005 er alle decentrale enheder i Solrød overgået til Lønsumstyring. Dette medfører, at skolen/sfo'en får tildelt en pose penge. Der er udarbejdet retningslinjer for, hvorledes der kompenseres ved sygdom, barsler etc. Det er ledelsens ansvar, at alle udgifter afholdes indenfor den tildelte ramme. Da Munkekærskolen er en meget udadvendt skole med mange ekskursioner, lejrskoler og andre aktiviteter, har vi store udgifter på vikarer. Derfor har skolebestyrelsen besluttet, at der fra skoleåret 2005/2006 kun afholdes 2 lejrskoler i skoleforløbet. Disse placeres på 4. og 8. årgang. Der vil blive en overgangsordning, så de 8. klasser, der har gemt lejrskolen til 9. ikke snydes for deres sidste lejrskole. Munkekærskolen har trods besparelsen stadig en lejrskolefrekvens, der ligger pænt over landsgennemsnittet. Personaleforhold Efter vinterferien har skolen kunnet byde velkommen til Helle Brit Søgård Niemi. Helle erstatter Mette Kongsdal Sørensen, der er gået på barselsorlov. Desuden har vi kunnet byde velkommen til Susanne Schultz Rorhmann og Rasmus Henriksen der fungerer som faste vikarer. Pr. 1. april tager vi afsked med Michala Hornstrup, der senest har været barselsvikar for Anne Mette Wilson. Vi ønsker Michala held og lykke fremover og siger tak for et godt samarbejde. Den 31. marts tager vi afsked med en af skolens meget garvede og kompetente lærere, Vibeke Halse, der har valgt at gå på pension. Vi siger Vibeke en stor tak for et flot arbejde gennem mange år udført med megen entusiasme og kærlighed til eleverne. Vibeke ønskes et godt otium. I samme moment kan vi byde velkommen tilbage til Stine Tilda Terjesen efter endt barselsorlov. Stine overtager Vibekes skema. Vintervejret I forbindelse med det gode vintervejr har vi, for at tilgodese vore små elever, delt boldbanen op i to områder: ét, hvor klasserne kan kaste med sne og ét, hvor klasserne kan kaste med sne. Skolens årsplan m.v. Skolens årsplan er færdig og vil kunne læses på skolens hjemmeside: > Skole- Porten > Om skolen. Her kan man også orientere sig i skolens principper, retningslinjer m.v. Jeg vil ønske alle elever, forældre og ansatte en god påske. Peter Rasmussen, Skoleleder Klip et gækkebrev til Skolebiblioteket. De 2 flotteste gækkebreve vinder et påskeæg. Afleveringsfrist: torsdag d. 17. marts 2005 Munkekærskolen Side 3

4 Emil og Morten fortæller... 4.b har haft et vikingeemne. F.eks. har vi lavet en model af en gammel vikingeby, og vi har også lavet en viking. Vi ved blandt andet, at vikingetiden var i år , og så ved vi også en masse om vikingernes guder. Vi har skrevet en masse oplysninger om vikinger, f.eks. brugte man urtemedicin i vikingetiden, og man malede korn med en sten. Vi har været på Vikingeskibsmuseum i Roskilde den 25. januar, og vi har skrevet om en masse, f.eks.: skibe, krigere, togter, erobringer, runer, guder, penge, beklædning, sygdomme og begravelser. På Vikingeskibsmuseet så vi 1000 år gamle vikingeskibe. Det var nogle, som vikingerne sænkede med vilje, så fjenderne ikke kunne komme ind. For der boede nemlig en konge i Roskilde dengang. Dengang var Roskilde den største by i Danmark. Det havde taget ca. 20 år at samle skibene igen. Der er mange kopier af de gamle skibe, nogle af kopierne bruger de om sommeren, hvor de sætter sejl, så man kan komme ud at sejle med dem. Handelsskibe havde ikke mange farver, men det havde krigsskibene, så de kunne snige sig ind på fjenden og overraske dem. Handelsskibe var dybe, brede og korte. På Vikingeskibsmuseet lærte vi at lave maling af øl og kærnemælk ligesom vikingerne. Endnu et besøg i 4.a Det var cirka, hvad skolen modtog i sidste uge! Alle elever i landets 6. klasser modtager nemlig gratis en tyk indbundet bog med illustrationer og 29 udvalgte eventyr af H. C. Side 4 Andersen. Der uddeles gratis bøger i Danmark, Grønland, Færøerne og Sydslesvig. Bogen udgives af Gyldendal med støtte fra Undervisningsministeriet og H. C. Andersen Fonden i anledning af H. C. Andersens 200 års fødselsdag 2. april. Bogen skal bruges i skolen og dernæst med hjem til familien. Der er også oprettet en hjemmeside til bogen. Et flot initiativ, men det er lidt ærgerligt, at skolen ikke får et sæt til brug fremover - eller bare et eksemplar til de lærere, der skal bruge bogen i undervisningen. Det er nu nemmere at undervise i en bog, når læreren også kan kigge i den! En tidlig morgen ventede alle spændt på, at Olivers nye lillebror ville komme forbi i Helles time sidst på dagen. Inde i sidste time bankede det på døren, og Olivers mor kom ind med den lille. - "Åh, hvor er han sød," sagde alle i kor, "hvad skal han hedde?" - "Han skal hedde Mads." Alle skulle op at se ham, og bagefter skulle alle ud at se, hvordan babyer bliver skiftet. Klassen har i løbet af de sidste 2 år "fået" 5 nyfødte: 1 sæt tvillinger og 3 "enlinger". Munkekærskolen

5 Hvert år for mange børn lavet hærværk på deres cykler eller stjålet dem. Derfor vil vi gerne have, at I er opmærksomme på hvem der laver hærværk på cyklerne. Hvis I ser, hvem det er, skal I sige det til kontoret, så vi kan få det stoppet. P.S. Husk lygter og cykelhjelm Julie og Nanna fra 5.d Kilde: 7. e fortæller om deres lejrskole til Norge sammen med Asgård Skole fra Køge. Vi kørte fra Asgård skole søndag d. 16. januar kl. 20. Vi skulle køre hele natten. Da klokken var godt 6 om morgenen sad vi fast. Vi ankom klokken 9. Vi bar maden ind, og Mark faldt med maden. Vi skulle ned i en stue for at skifte til skitøj, og så skulle vi prøve at stå på ski. Vi skulle på langrend. Det var svært i starten, men så blev det nemt. Andreas og Mark P. blev væk, men så kom Kenneth, og vi tog tilbage til lejren og fik vi vores hytte. Bagefter skulle vi have vores mad og bagage. Så kom vi ind i hytten. Vi skulle pakke ud, og så skulle vi have mad. Vi fik tyrkisk kartoffel suppe. Bagefter gik vi ud og kælkede. Jeg blev kørt ned. Så gik vi hjem og så tv. Tirsdag morgen stod vi på langrend igen. Mark P. og Jans var hjemme i hytten, fordi de havde forstuvet deres fødder. Vi løb ned til Skeikampen. Der gik vi på cafeteria. Jeg købte pommes frites. De var dyre. Da vi var færdige, tog vi vores ski på og løb ned til et supermarked og hjem igen. Da vi kom hjem, så vi tv igen, og så skulle vi have mad. Så gik vi ud og kælkede, og så gik vi i seng. Onsdag øvede vi os i at stå på slalomskin hjemme. De andre skule lære at dreje og bremse, for Andreas kunne det i forvejen. Derefter gik vi hjem og spiste frokost, og så gik vi ud igen. Andreas øvede sig på at hoppe.men det blev mørkt, så vi gik ind igen. Torsdag stod stod vi tidligt op, og vi skulle tage bussen. Vi skulle stå på slalom. Vi var på grøn, blå og rød løjpe. Vi lærte at bremse og dreje. Vi startede med at købe liftkort. Alle begyndte på børnebakken, men vi kom hurtigt op på den anden bakke. Mark P. var i cafeteria med Hezjan og Malene. Om aftenen havde vi besøg af 8 piger, og vihavde det sjovt. Fredag blev Mark P. hjemme i hytten, og vi andre var på langtur. Om eftermiddagen gjorde vi rent. Klokken 5 kørte vi med sovenbussen. Vi kørte i 16 timer. Det var en god tur. Samlere søges Munketidende søger samlere, som har lyst til at lave en udstilling i glasskabet på Skolebiblioteket og skrive et indlæg til Munketidende om sin interesse. Det kan være samlinger af viskelæder, blyanter, servietter, kuglepenne, sportsbilleder... Munkekærskolen Side 5

6 3. b har opført H. C. Andersens "Nattergalen" som teater. Helene og Lucas fortæller: Der var engang en mand, der var den rigeste mand i Kinas by. Det var nemlig Kejseren af Kina. Slottet var lavet af porcelæn, så man måtte passe på det ikke gik i stykker. > Det et var sjov at spille teater, men der var jo nogle små fejl i starten. Vi vil meget gerne spille igen. Sofie fortæller: Dette teater handler om en kejser, som en dag sidder og læser og hører om en nattergal. De tager ud og finder den og får den tilbage til kejseren slot. Men en dag kommer der en pakke til Kejseren. Det er en kunst fugl. Men en dag går kunst fuglen i stykker, og kejseren bliver syg. Men så redder Nattergalen ham. > Det var hårdt at spille teater, og vi skulle øve mange gange, men det var sjovt. Jeg håber der er mange der prøver det. Jeg ville ikke sige nej til at prøve igen. gang med gruppeøvelser, hvor de blandt andet skulle agere de forskellige roller i eventyret. Det er hensigten, at eleverne i 7. klasserne skal bruge, hvad de har lært om fortælleteknik til at fortælle for andre klasser. Anette Wilhjelm Jahn er fortæller, antropolog, danser og underviser. I anledning af H. C. Andersens 200 års fødselsdag den 2. april 2005 havde Skolebiblioteket inviteret fortælleren Anette Jahn til at komme og fortælle eventyr for 3. og 7. klasserne samt give 7. klasserne kursus i at turde fortælle eventyr og historier for andre. 3. klasse fik fortalt "Snedronningen" efterfulgt af dans og leg med at forme sneblomster mv. 7. klasserne fik fortalt eventyret om "Klods-Hans" på en meget levende måde. Derefter blev eleverne sat i Side 6 Anette Jahn fortæller sin egen version af "Snedronningen" for 3. klasserne i Dramatisk Værksted. Som det fremgår af billederne foregik det under fuld opmærksomhed. Munkekærskolen

7 Hjemmesiden Skolens hjemmeside vil fremover være under løbende om- og udbygning. Før jul blev SkolePorten med offentlige oplysninger om skolen taget i brug. Her ligger nu skolens målsætning, årsplan m.v. og der fyldes løbende mere på. ElevIntra er taget i brug af de første klasser, og 6. d er som den første klasse i gang med at arbejde med logbog på nettet i ElevIntra. Skolebibliotekets søgeside er også på hjemmesiden (BibWeb). Herfra kan alle søge i skolens bogog materialesamling. Bærbare computere Kort før jul blev de første bærbare computere taget i brug. Der er nu halve klassesæt af bærbare computere i to spor. Der er trådløs forbindelse til skolens intranet og internettet. UNI-server Skolen har netop bestilt en såkaldt UNI-server fra Danmarks Radio og UNI-C. Den gives med tilskud fra Undervisningsministeriet. Den skal bruges til opbevaring af film- og lydklip fra Danmarks Radios arkiver. Interesserede kan se mere om dette gigantprojekt på adressen Junior PC-kørekort Vi er i færd med de første informationsmøder for kolleger om kørekortet, og snart vil der også være såkaldte it-inspirationskurser for kollegerne. Munkekærskolen har indledt samarbejde med skoler i Nordirland, Frankrig og Tyrkiet. Af Sanne Frimand Frid Skolens Comenius-repræsentant På Munkekærskolen er 8 lærere og 110 elever involveret i Comeniusprojektet "Lighed mellem drenge og piger". Lærerne dækker fagene dansk, samfundsfag, mediekundskab, engelsk og fransk. Partnerskolerne ligger i Danmark, Nordirland, Frankrig og Tyrkiet. Der kalkuleres med, at projektet varer 3 år og afvikles i 3 tempi. Temaet "Lighed mellem drenge og piger" skal bearbejdes af eleverne i 3 tidsaldre, 3 fokusområder og resultere i 3 produkter hvert år. Første år: Skolen Bearbejdes i nutid, fortid og fremtid med produkterne dokumentarfilm i nutiden, drama i fortiden og fiktive noveller om fremtiden. Andet år: Familien Bearbejdes i nutid, fortid og fremtid med produkterne dokumentarfilm, drama og fiktive noveller. Tredje år: Fritiden Bearbejdes i nutid, fortid og fremtid med produkterne dokumentarfilm, drama og fiktive noveller. Hver af partnerskolerne udfører de nævnte fælles aktiviteter og samarbejder om processen og produkterne. Evaluering og offentliggørelse af dette udveksles med hinanden og omverdenen ved hjælp af den moderne teknologi. På Munkekærskolen er de første interne planlægningsmøder afholdt, og de 8 lærere vil indarbejde projektet i deres undervisning med 1-2 timer pr. uge fordelt på teamet og i de forskellige fag. Man vil desuden arbejde med projektet i de fire klasser i en fastlagt tværfaglig uge i april og i den internationale uge i november. Eleverne i to af klasserne er orienteret og korresponderer med den tyrkiske skole i Cannakele. Næste interne planlægningsmøde på skolen afholdes i marts, hvor vi bl.a. vil fokusere på at inddrage de lokale myndigheder, lokalaviserne og det lokale bibliotek. Hverken lærere eller elever har tidligere erfaringer med europæisk samarbejde og ser frem til dette interkulturelle samarbejde. Kommende planlægningsmøder for partnerskolerne er i Danmark i november 2005 og i Tyrkiet i april Ferieplan 2005/2006 Skoleåret begynder... ons. d. 10. aug (1.-9. klasse) Skoleåret begynder... man. d. 15. aug (bhkl.) Efterårsferie... lør. d. 15. okt. > søn. d. 23. okt Juleferie... fre. d. 23. dec. > man. d. 2. jan Vinterferie... lør. d. 18. feb. > søn. d. 26. feb Påskeferie... lør. d. 8. apr. > man. d. 17. apr maj... man. d. 1. maj Store bededag... fre. d. 2. maj 2006 Kr. himmelfartsdag... tors. d. 25. maj > søn. d. 28. maj 2006 Pinseferie... lør. d. 3. juni > man. d. 5. juni 2006 Sommerferie starter... lør. d. 24. juni 2006 Nævnte dage inklusive. Munkekærskolen Side 7

8 Munketidende fejrer HCA's 200 års fødselsdag med tingseventyr fortalt af elever i 7. a. Eventyr nr. 2 er forfattet af Annemette og Thea... Der var engang en lille, nysselig kosmetikpung. Det var en sort én af slagsen, af den fornemmeste silke, importeret fra Paris og med et lille, fint guldbelagt håndtag. Nederst lå en gammel og næsten ubrugt øjenskygge. Den var blevet helt nusset og grå af, at ligge der i så mange år. Hun kunne faktisk slet ikke huske, hvilken farve hun oprindeligt havde haft. Selvom hun havde været én af de smukkeste øjenskygger fra hele byen København, var hun ikke særlig glad for sit udseende. Det var aldrig hende, der blev taget op og lagt så smukt på øjnene. Hun misundte alle de andre nede i den lille, franske pung. De blev alle jævnligt taget op og brugt.,,hvorfor er det aldrig mig? græd den lille øjenskygge bedrøvet, samtidig med, at læbestiften med et smil på læben, blev taget op.,,klap i og hold dog op med at tude, din støvede sag! kom det fra de besøgende diamantøreringe. Det kom som en stor overraskelse for den lille øjenskygge. Øreringene plejede aldrig at tale til dem nede i pungen. Diamanterne følte sig altid så højt hævede over de andre. Øjenskyggen blev helt stum af forbavselse, og der kom en ny flodstrøm af tårer.,,årh Så hold dog etuiet lukket! Vi bliver jo helt blændet! klingede de gale øreringe. Øjenskyggen trillede klatøjet væk. Lige indtil, den stødte ind i de nypudsede briller. Bump!,,H-hov. Jeg så-å dig sle-et ikke, fremstammede øjenskyggen forvirret.,,du kunne vist godt trænge til en brille, grinte brillen for sig selv. Den var nu bare ikke selv så klarsynet. Den havde slet ikke opdaget, at øjenskyggen havde tårer i øjnene.,,hov Det gik pludselig op for brillen, at der var noget galt. Men øjenskyggen gad ikke snakke, så den rullede over til fundationen, som sad og funderede over livet.,,jeg har ventet dig, kom det gammelklogt fra fundationen. Han kunne nemlig se ud i fremtiden.,,hvorfor plager det dig nu igen. Du ved jo godt, at vi ikke synes, du er grim.,,jo, det synes alle de andre.,,nej, de gør ej, fundationen vidste godt, at det var lyv, men den dækkede altid over de andre.,,der er heller ikke nogen, der kan lide mig! beklagede øjenskyggen sig.,,jo, det kan vi da i hvert fald! og denne gang talte fundationen sandt.,,jaa joo... her måtte øjenskyggen indrømme, at fundationen havde ret. For hun var faktisk venner med alle. Den funklende eyeliner havde hørt deres samtale og kom nu hen og brød ind.,,skal vi ikke bare slå en streg over det her? foreslog hun. Men i det samme begyndte det hele at ryste. Tasken drattede ned fra frøkenens lille, elegante natbord. Øjenskyggen og hendes venner rullede rundt ind over hinanden. Men pludselig holdt det op. Tasken lå ganske stille nede på det stilfulde egetræsgulv.,,hvad fanden foregår der?! gjaldede neglefilen. Han var altid så grov i munden. Ingen af de andre hørte umiddelbart hans spørgsmål. De var mere interesserede i, hvad der var sket. Øjenskyggen var meget forvirret. Hendes låg var knækket af, og hun vidste ikke, hvor hun var.,,er du okay? forhørte spejlet sig.,,javist. Jeg slog bare låget, svarede øjenskyggen.,,øhm.. hvem er du egentlig? klirrede spejlet af nysgerrighed.,,hva mener du? Det er da mig Øjenskygge begyndte hun. Hun så overraskende på sit eget spejlbillede, og opdagede, at hun ikke lignede sig selv. Hun var smuk, enestående. Spejlet måbede.,,jamen, du er jo så nydelig. Det gik pludselig op for øjenskyggen, at hun faktisk var den kønneste nede i den bløde pung, ligesom i hendes unge dage. Hun havde den klareste turkise farve. Den mindede om det brusende hav, den dybe himmel, når solen står op, og den glimtede som en stjerneklar nat.,,det øverste af mig, er nok røget af, da tasken faldt ned, konstaterede øjenskyggen. Hun kunne ikke fjerne blikket fra sit nye spejlbillede.,,hjælper I ikke lige med at rydde op? kaldte rensevandet,,det er altid mig, der skal klare alt skidtet!,,vi kommer nu! brølede spejlet, og regnede med, at øjenskyggen fulgte med. Men sådanne pligter var ikke noget for hende mere. Det var hun blevet for fin til. Spejlet stoppede op, da øjenskyggen blev stående tilbage.,,kommer du ikke? Øjenskyggen tænkte sig lidt om.,,nej jeg skal lige finde fundation først. Normalt ville hun have sagt ja, og hjulpet til, men hun følte ikke, at det var passende med hendes nye udseende. Øjenskyggen vendte sig om, og fandt fundationen stående ovre i hjørnet. Han havde ikke én eneste skramme.,,hvorfor har du ikke sagt noget om det her? øjenskyggen hentydede til sit nye ydre. Fundationen kiggede nøje på øjenskyggen,,,er det dig, øjenskygge? spurgte han stille. Han virkede ikke så sikker.,,ja, selvfølgelig er det mig, svarede hun fornærmet. Hun var ved at blive lidt sur.,,men hvorfor har du intet sagt? Fundationen så helt lamslået ud. Han havde aldrig oplevet øjenskyggen i dårligt humør.,,jamen øh jeg har aldrig vidst det.,,hvad? Du siger jo hele tiden, at du kan se ud i fremtiden, nu var hun blevet godt gal i låget!,,er det bare noget du går og bilder os alle ind! Din din Løgner! Øjenskyggen vendte sig, og gik i vrede. Den sorte øjenskygge stod lige bag hende og havde hørt deres diskussion.,,hvad står du der og lytter for! snerrede hun.,,har du ikke noget bedre at tage dig til!,,hvor er du sur! informerede den sorte øjenskygge hende om.,,ja, og hvor er du bare dyster! bed hun den sorte øjenskygge af. Øjenskyggen fortsatte sin vrede gang gennem kosmetikpungen. Hvorfor er der ingen, der er glade på mine vegne, tænkte hun, de er alle sammen så sure og egoistiske!,,hej! Hvad er du så sur over? Se lige hvor flot du er blevet! sagde mascaraen, med et glimt i øjet. Det opmuntrede øjenskyggen. Endelig var der nogen, der interesserede sig for hende.,,ja, spejlet har fortalt os det hele, meddelte pudderet.,,jeg synes også selv, jeg er blevet ret flot. Jeg er i hvert fald flottere end jer! røg det ud af øjenskyggen. Det ville hun ikke have sagt.,,eller.. nej,,nå! Så det synes du! skingrede mascaraen.,,nej, det var ikke det, jeg mente, skyndte øjenskyggen sig at fastslå,,jeg mente bare,,hvad mente du bare?! brød pudderet ind Øjenskyggen vidste ikke, hvad hun skulle svare. Hvad mente hun egentlig?,,jeg mente bare, at jeg er glad for mit nye udseende, prøvede hun sig med.,,det lød nu som noget andet, kom det mistroisk fra mascaraen.,,nå, bare fordi I er misundelige! øjenskyggen var sur igen.,,hvorfor er du sådan her? spurgte pudderet.,,hvorfor er du så sur?,,sådan her er jeg da altid! løj øjenskyggen. Hun opførte sig meget asocialt, og hun var godt klar over det.,,så kan du jo bare passe dig selv! De gik deres vej. Mascaraen vendte sig om.,,du var meget sødere, da du var dig selv. Øjenskyggen blev ked af de hårde ord, men kunne faktisk godt se, hvad hun mente. Hun ærgrede sig over den uforskammede måde, hun havde været på, så selvcentreret og egoistisk. Hvorfor var hun så led ved alle sine venner? Hvorfor var hun i det hele taget sådan? Hun ville ønske, hun kunne blive den grimme, støvede øjenskygge igen. Alle disse tanker overvældede hende og hun begyndte at græde. Men hendes nye overflade kunne ikke klare de salte tårer, så hun begyndte at smuldre og gik til sidst i opløsning o o 0 o o - - -

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16 Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø skoleåret 2015/16 Senest redigeret 10.08.2015 Uge Dato Aktivitet, tidspunkt m.v. JUL 31 Man.27.7. MARNAV: Kontor åbner AUG 32 Man.3.8. HF: Kontor åbner og personale

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul 6. dec. 2010 AUGUST 2010 HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul hh1 hh2 hh3 fagpk. Medarbejdere Uge Dato Aktivitet Ansv. Pl.start Adm. 31 man 2. aug Administrationen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Årsplan 5. klasse 2010-2011

Årsplan 5. klasse 2010-2011 Årsplan 5. klasse 2010-2011 Hvad skal der ske? Hvornår? Hvordan? Med hvilket formål? Opstart + Gul intro Uge 32 Emneuge Uge 33 Se infobrev Se infobrev Kloge Åge Personkarakteristik Uge 34 og 35 Ud fra

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen.

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen. Vadgårdskole Dato 23/1 Vadnyt er det nye blad her på skolen. Bladet indeholder sladder, De nye mål, madkassen ved kantinen osv... Årgang 1, Nummer 1 Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen Man lærer for livet ikke for skolen Skolebestyrelsesnyt september 2009 SFH en på Birkelundskolen Efter overflytningen fra klub Trekanten er nu både SFH 1 og SFH 2 samlet under samme tag på Birkelundskolen.

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt Herlev Kommune Referat af skolebestyrelsesmødet d. 10.10.01 Lindehøjskolen Borgerdiget 105 2730 Herlev Telefon 44 50 73 00 Telefax 44 50 73 08 E-mail lindehoej.163001@lindehoejskolen.dk Dato 24/10-01 Skrevet

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere