Munkekærskolen Marts 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Munkekærskolen Marts 2005 www.munkekaer.dk"

Transkript

1 Munkekærskolen Marts 2005

2 Munkekærskolen Tjørnholmvej Solrød Strand Kontortid på skoledage: Mandag - torsdag kl Fredag kl Ledelsen kan træffes efter aftale i kontortiden. Hovednummer Sekretær Sekretær Skoleleder Viceinspektør Afdelingsleder Skolepsykolog Skolebiblioteket Pedel Skolevejleder Telefax Lærerværelse A Lærerværelse B Lærerværelse C Lærerværelse D Store lærerværelse Sundhedsplejen Klinisk psykolog Tale-høre-pædagog Spec.uv.-konsulent SFO: Hjørnet/Krogen SFO: Tjørnen/Gyngen SFO: Munkekær Munketidende Skolebladet udleveres gratis til elever, ansatte, bestyrelse, forældreforening, samarbejdspartnere og lokalaviser. Det trykkes i ca eksemplarer og udkommer fire gange om året. Indlæg afleveres eller mailes til skolens kontor. Længere indlæg afleveres digitalt. Gengivelse af bladets artikler er tilladt med kildeangivelse. Deadline for sommernummer: Fredag d. 3. juni Senere aflevering kan aftales. Redaktion Ansvar... Margrethe Gdowski Layout... Finn Berskov Trykning... Lise Christiansen Peter Rasmussen Skoleleder Knap er vinterferien slut, før det bliver tid for gækkebreve, påskeæg og påskeferie. Værdigrundlag I løbet af sidste år har vi involveret elever, forældre og medarbejdere i at få udarbejdet et værdigrundlag for Munkekærskolen og Sfo'en. Grundlaget er vedtaget af skolebestyrelsen. Det er nu meningen, at vi alle skal være med til at omsætte værdierne i dagligdagen. De 4 værdier er: Tydelighed og nærvær som for os betyder, at vi vil: Stå fast ved vore holdninger og sætte nødvendige grænser. Vise hinanden opmærksomhed i hverdagen. Hilse på hinanden. Være anerkendende over for hinandens kompetencer. Være det gode eksempel. Være tydelige i vor kommunikation. Humor og livsglæde som for os betyder, at vi vil: Give plads og tid til humor. Se muligheder frem for begrænsninger. Overveje om humor er hensigtsmæssig at anvende i en konfliktløsning. Huske at videregive gode og sjove oplevelser. Turde give slip. Skabe positiv stemning gennem fælles oplevelser. Give plads til farver. Tryghed som for os betyder, at vi vil: Skabe overskuelighed for den enkelte i hverdagen. Tage udgangspunkt i fælles grundlag og regler. Overholde aftaler. Udvise åbenhed overfor hinanden. Acceptere forskelligheder. Formidle god kontakt til hinanden. Vise hinanden gensidig respekt og loyalitet. Vise omsorg og støtte. Respekt som for os betyder: Være aktivt lyttende i dialogen. Være troværdige og anerkendende. Respektere hinandens forskelligheder. Vise interesse og respekt for hinandens opgaver. Være et godt forbillede. Tale pænt til hinanden. Det er hensigten og vort håb, at værdierne skal udvikle adfærd og måder at leve på blandt børn, unge, forældre og ansatte. Misbrugsproblematik Undertiden går snakken om, at det er nemt at skaffe stimulerende midler i Solrød, og at også nogle af vore elever eksperimenterer mere end godt er. Via det lokale SSPsamarbejde (samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi) og distriktteammøder prøver vi at holde os så ajour med situationen som muligt. Ledelse og klaselærere afholder møder med forældre og elever, når vi fornemmer, at der er nogle indikatorer på, at der er et eller andet galt. Den 1. april har skolen inviteret en tidligere misbruger til at holde foredrag for vore 8. og 9. klasser. Forældre vil ligeledes blive tilbudt at høre om Line Risbergs erfaringer. Arrangementet afholdes d. 5. april kl Der vil blive udsendt invitationer med tilmelding. Side 2 Munkekærskolen

3 Som forældre er der nogle misbrugstegn, det kan være godt at kende : Bratte humør- eller holdningsændringer. Pludselig skulken fra skole eller ligegyldighed med skolearbejdet. Pludselig modstand mod regler i hjem eller skole. Udsædvanlige vredesudbrud eller uligevægt. Tiltagende tendens til at låne penge af forældre eller venner. Barnets/den unges ejendele forsvinder/sælges, uden det kan forklares. Barnet/den unge er hemmelighedsfuld omkring sin færden og sine ejendele. Samvær med nye venner, som I sjældent ser noget til, og som jeres barn aldrig har snakket med jer om. I finder stoffer, remedier eller efterladenskaber, der har været anvendt til stofindtagelse. Barnet/den unge er ofte psykisk nedtrykt. Barnet/den unge er usædvanligt træt eller brugt. Barnet/den unge har svært ved at sove/falde til ro. Kilde: "Rusmiddelguide for forældre til teenager" fra Center for Misbrug i Ribe Amt. Hele hæftet kan findes på Renoveringer Skolen har fået bevilget midler til at udskifte hegnet om boldbanen og skolen. Vi er ved at indhente tilbud og håber snart at kunne sætte arbejdet i gang. Derudover vil arbejdet med at udskifte samtaleanlægget påbegyndes inden påske. Arbejdet forventes at vare 6 uger. Vi ser meget frem til at kunne ibrugtage det nye samtaleanlæg. Skolebestyrelsen vil i maj afholde møde med Børneudvalget, hvor der skal drøftes, hvilke behov for om- og tilbygninger skolen har ikke mindst set i lyset af nybyggerier i Jernvejsgården og Karlstrup, som begge ligger i skolens distrikt. Lønsumsstyring Pr. 1. januar 2005 er alle decentrale enheder i Solrød overgået til Lønsumstyring. Dette medfører, at skolen/sfo'en får tildelt en pose penge. Der er udarbejdet retningslinjer for, hvorledes der kompenseres ved sygdom, barsler etc. Det er ledelsens ansvar, at alle udgifter afholdes indenfor den tildelte ramme. Da Munkekærskolen er en meget udadvendt skole med mange ekskursioner, lejrskoler og andre aktiviteter, har vi store udgifter på vikarer. Derfor har skolebestyrelsen besluttet, at der fra skoleåret 2005/2006 kun afholdes 2 lejrskoler i skoleforløbet. Disse placeres på 4. og 8. årgang. Der vil blive en overgangsordning, så de 8. klasser, der har gemt lejrskolen til 9. ikke snydes for deres sidste lejrskole. Munkekærskolen har trods besparelsen stadig en lejrskolefrekvens, der ligger pænt over landsgennemsnittet. Personaleforhold Efter vinterferien har skolen kunnet byde velkommen til Helle Brit Søgård Niemi. Helle erstatter Mette Kongsdal Sørensen, der er gået på barselsorlov. Desuden har vi kunnet byde velkommen til Susanne Schultz Rorhmann og Rasmus Henriksen der fungerer som faste vikarer. Pr. 1. april tager vi afsked med Michala Hornstrup, der senest har været barselsvikar for Anne Mette Wilson. Vi ønsker Michala held og lykke fremover og siger tak for et godt samarbejde. Den 31. marts tager vi afsked med en af skolens meget garvede og kompetente lærere, Vibeke Halse, der har valgt at gå på pension. Vi siger Vibeke en stor tak for et flot arbejde gennem mange år udført med megen entusiasme og kærlighed til eleverne. Vibeke ønskes et godt otium. I samme moment kan vi byde velkommen tilbage til Stine Tilda Terjesen efter endt barselsorlov. Stine overtager Vibekes skema. Vintervejret I forbindelse med det gode vintervejr har vi, for at tilgodese vore små elever, delt boldbanen op i to områder: ét, hvor klasserne kan kaste med sne og ét, hvor klasserne kan kaste med sne. Skolens årsplan m.v. Skolens årsplan er færdig og vil kunne læses på skolens hjemmeside: > Skole- Porten > Om skolen. Her kan man også orientere sig i skolens principper, retningslinjer m.v. Jeg vil ønske alle elever, forældre og ansatte en god påske. Peter Rasmussen, Skoleleder Klip et gækkebrev til Skolebiblioteket. De 2 flotteste gækkebreve vinder et påskeæg. Afleveringsfrist: torsdag d. 17. marts 2005 Munkekærskolen Side 3

4 Emil og Morten fortæller... 4.b har haft et vikingeemne. F.eks. har vi lavet en model af en gammel vikingeby, og vi har også lavet en viking. Vi ved blandt andet, at vikingetiden var i år , og så ved vi også en masse om vikingernes guder. Vi har skrevet en masse oplysninger om vikinger, f.eks. brugte man urtemedicin i vikingetiden, og man malede korn med en sten. Vi har været på Vikingeskibsmuseum i Roskilde den 25. januar, og vi har skrevet om en masse, f.eks.: skibe, krigere, togter, erobringer, runer, guder, penge, beklædning, sygdomme og begravelser. På Vikingeskibsmuseet så vi 1000 år gamle vikingeskibe. Det var nogle, som vikingerne sænkede med vilje, så fjenderne ikke kunne komme ind. For der boede nemlig en konge i Roskilde dengang. Dengang var Roskilde den største by i Danmark. Det havde taget ca. 20 år at samle skibene igen. Der er mange kopier af de gamle skibe, nogle af kopierne bruger de om sommeren, hvor de sætter sejl, så man kan komme ud at sejle med dem. Handelsskibe havde ikke mange farver, men det havde krigsskibene, så de kunne snige sig ind på fjenden og overraske dem. Handelsskibe var dybe, brede og korte. På Vikingeskibsmuseet lærte vi at lave maling af øl og kærnemælk ligesom vikingerne. Endnu et besøg i 4.a Det var cirka, hvad skolen modtog i sidste uge! Alle elever i landets 6. klasser modtager nemlig gratis en tyk indbundet bog med illustrationer og 29 udvalgte eventyr af H. C. Side 4 Andersen. Der uddeles gratis bøger i Danmark, Grønland, Færøerne og Sydslesvig. Bogen udgives af Gyldendal med støtte fra Undervisningsministeriet og H. C. Andersen Fonden i anledning af H. C. Andersens 200 års fødselsdag 2. april. Bogen skal bruges i skolen og dernæst med hjem til familien. Der er også oprettet en hjemmeside til bogen. Et flot initiativ, men det er lidt ærgerligt, at skolen ikke får et sæt til brug fremover - eller bare et eksemplar til de lærere, der skal bruge bogen i undervisningen. Det er nu nemmere at undervise i en bog, når læreren også kan kigge i den! En tidlig morgen ventede alle spændt på, at Olivers nye lillebror ville komme forbi i Helles time sidst på dagen. Inde i sidste time bankede det på døren, og Olivers mor kom ind med den lille. - "Åh, hvor er han sød," sagde alle i kor, "hvad skal han hedde?" - "Han skal hedde Mads." Alle skulle op at se ham, og bagefter skulle alle ud at se, hvordan babyer bliver skiftet. Klassen har i løbet af de sidste 2 år "fået" 5 nyfødte: 1 sæt tvillinger og 3 "enlinger". Munkekærskolen

5 Hvert år for mange børn lavet hærværk på deres cykler eller stjålet dem. Derfor vil vi gerne have, at I er opmærksomme på hvem der laver hærværk på cyklerne. Hvis I ser, hvem det er, skal I sige det til kontoret, så vi kan få det stoppet. P.S. Husk lygter og cykelhjelm Julie og Nanna fra 5.d Kilde: 7. e fortæller om deres lejrskole til Norge sammen med Asgård Skole fra Køge. Vi kørte fra Asgård skole søndag d. 16. januar kl. 20. Vi skulle køre hele natten. Da klokken var godt 6 om morgenen sad vi fast. Vi ankom klokken 9. Vi bar maden ind, og Mark faldt med maden. Vi skulle ned i en stue for at skifte til skitøj, og så skulle vi prøve at stå på ski. Vi skulle på langrend. Det var svært i starten, men så blev det nemt. Andreas og Mark P. blev væk, men så kom Kenneth, og vi tog tilbage til lejren og fik vi vores hytte. Bagefter skulle vi have vores mad og bagage. Så kom vi ind i hytten. Vi skulle pakke ud, og så skulle vi have mad. Vi fik tyrkisk kartoffel suppe. Bagefter gik vi ud og kælkede. Jeg blev kørt ned. Så gik vi hjem og så tv. Tirsdag morgen stod vi på langrend igen. Mark P. og Jans var hjemme i hytten, fordi de havde forstuvet deres fødder. Vi løb ned til Skeikampen. Der gik vi på cafeteria. Jeg købte pommes frites. De var dyre. Da vi var færdige, tog vi vores ski på og løb ned til et supermarked og hjem igen. Da vi kom hjem, så vi tv igen, og så skulle vi have mad. Så gik vi ud og kælkede, og så gik vi i seng. Onsdag øvede vi os i at stå på slalomskin hjemme. De andre skule lære at dreje og bremse, for Andreas kunne det i forvejen. Derefter gik vi hjem og spiste frokost, og så gik vi ud igen. Andreas øvede sig på at hoppe.men det blev mørkt, så vi gik ind igen. Torsdag stod stod vi tidligt op, og vi skulle tage bussen. Vi skulle stå på slalom. Vi var på grøn, blå og rød løjpe. Vi lærte at bremse og dreje. Vi startede med at købe liftkort. Alle begyndte på børnebakken, men vi kom hurtigt op på den anden bakke. Mark P. var i cafeteria med Hezjan og Malene. Om aftenen havde vi besøg af 8 piger, og vihavde det sjovt. Fredag blev Mark P. hjemme i hytten, og vi andre var på langtur. Om eftermiddagen gjorde vi rent. Klokken 5 kørte vi med sovenbussen. Vi kørte i 16 timer. Det var en god tur. Samlere søges Munketidende søger samlere, som har lyst til at lave en udstilling i glasskabet på Skolebiblioteket og skrive et indlæg til Munketidende om sin interesse. Det kan være samlinger af viskelæder, blyanter, servietter, kuglepenne, sportsbilleder... Munkekærskolen Side 5

6 3. b har opført H. C. Andersens "Nattergalen" som teater. Helene og Lucas fortæller: Der var engang en mand, der var den rigeste mand i Kinas by. Det var nemlig Kejseren af Kina. Slottet var lavet af porcelæn, så man måtte passe på det ikke gik i stykker. > Det et var sjov at spille teater, men der var jo nogle små fejl i starten. Vi vil meget gerne spille igen. Sofie fortæller: Dette teater handler om en kejser, som en dag sidder og læser og hører om en nattergal. De tager ud og finder den og får den tilbage til kejseren slot. Men en dag kommer der en pakke til Kejseren. Det er en kunst fugl. Men en dag går kunst fuglen i stykker, og kejseren bliver syg. Men så redder Nattergalen ham. > Det var hårdt at spille teater, og vi skulle øve mange gange, men det var sjovt. Jeg håber der er mange der prøver det. Jeg ville ikke sige nej til at prøve igen. gang med gruppeøvelser, hvor de blandt andet skulle agere de forskellige roller i eventyret. Det er hensigten, at eleverne i 7. klasserne skal bruge, hvad de har lært om fortælleteknik til at fortælle for andre klasser. Anette Wilhjelm Jahn er fortæller, antropolog, danser og underviser. I anledning af H. C. Andersens 200 års fødselsdag den 2. april 2005 havde Skolebiblioteket inviteret fortælleren Anette Jahn til at komme og fortælle eventyr for 3. og 7. klasserne samt give 7. klasserne kursus i at turde fortælle eventyr og historier for andre. 3. klasse fik fortalt "Snedronningen" efterfulgt af dans og leg med at forme sneblomster mv. 7. klasserne fik fortalt eventyret om "Klods-Hans" på en meget levende måde. Derefter blev eleverne sat i Side 6 Anette Jahn fortæller sin egen version af "Snedronningen" for 3. klasserne i Dramatisk Værksted. Som det fremgår af billederne foregik det under fuld opmærksomhed. Munkekærskolen

7 Hjemmesiden Skolens hjemmeside vil fremover være under løbende om- og udbygning. Før jul blev SkolePorten med offentlige oplysninger om skolen taget i brug. Her ligger nu skolens målsætning, årsplan m.v. og der fyldes løbende mere på. ElevIntra er taget i brug af de første klasser, og 6. d er som den første klasse i gang med at arbejde med logbog på nettet i ElevIntra. Skolebibliotekets søgeside er også på hjemmesiden (BibWeb). Herfra kan alle søge i skolens bogog materialesamling. Bærbare computere Kort før jul blev de første bærbare computere taget i brug. Der er nu halve klassesæt af bærbare computere i to spor. Der er trådløs forbindelse til skolens intranet og internettet. UNI-server Skolen har netop bestilt en såkaldt UNI-server fra Danmarks Radio og UNI-C. Den gives med tilskud fra Undervisningsministeriet. Den skal bruges til opbevaring af film- og lydklip fra Danmarks Radios arkiver. Interesserede kan se mere om dette gigantprojekt på adressen Junior PC-kørekort Vi er i færd med de første informationsmøder for kolleger om kørekortet, og snart vil der også være såkaldte it-inspirationskurser for kollegerne. Munkekærskolen har indledt samarbejde med skoler i Nordirland, Frankrig og Tyrkiet. Af Sanne Frimand Frid Skolens Comenius-repræsentant På Munkekærskolen er 8 lærere og 110 elever involveret i Comeniusprojektet "Lighed mellem drenge og piger". Lærerne dækker fagene dansk, samfundsfag, mediekundskab, engelsk og fransk. Partnerskolerne ligger i Danmark, Nordirland, Frankrig og Tyrkiet. Der kalkuleres med, at projektet varer 3 år og afvikles i 3 tempi. Temaet "Lighed mellem drenge og piger" skal bearbejdes af eleverne i 3 tidsaldre, 3 fokusområder og resultere i 3 produkter hvert år. Første år: Skolen Bearbejdes i nutid, fortid og fremtid med produkterne dokumentarfilm i nutiden, drama i fortiden og fiktive noveller om fremtiden. Andet år: Familien Bearbejdes i nutid, fortid og fremtid med produkterne dokumentarfilm, drama og fiktive noveller. Tredje år: Fritiden Bearbejdes i nutid, fortid og fremtid med produkterne dokumentarfilm, drama og fiktive noveller. Hver af partnerskolerne udfører de nævnte fælles aktiviteter og samarbejder om processen og produkterne. Evaluering og offentliggørelse af dette udveksles med hinanden og omverdenen ved hjælp af den moderne teknologi. På Munkekærskolen er de første interne planlægningsmøder afholdt, og de 8 lærere vil indarbejde projektet i deres undervisning med 1-2 timer pr. uge fordelt på teamet og i de forskellige fag. Man vil desuden arbejde med projektet i de fire klasser i en fastlagt tværfaglig uge i april og i den internationale uge i november. Eleverne i to af klasserne er orienteret og korresponderer med den tyrkiske skole i Cannakele. Næste interne planlægningsmøde på skolen afholdes i marts, hvor vi bl.a. vil fokusere på at inddrage de lokale myndigheder, lokalaviserne og det lokale bibliotek. Hverken lærere eller elever har tidligere erfaringer med europæisk samarbejde og ser frem til dette interkulturelle samarbejde. Kommende planlægningsmøder for partnerskolerne er i Danmark i november 2005 og i Tyrkiet i april Ferieplan 2005/2006 Skoleåret begynder... ons. d. 10. aug (1.-9. klasse) Skoleåret begynder... man. d. 15. aug (bhkl.) Efterårsferie... lør. d. 15. okt. > søn. d. 23. okt Juleferie... fre. d. 23. dec. > man. d. 2. jan Vinterferie... lør. d. 18. feb. > søn. d. 26. feb Påskeferie... lør. d. 8. apr. > man. d. 17. apr maj... man. d. 1. maj Store bededag... fre. d. 2. maj 2006 Kr. himmelfartsdag... tors. d. 25. maj > søn. d. 28. maj 2006 Pinseferie... lør. d. 3. juni > man. d. 5. juni 2006 Sommerferie starter... lør. d. 24. juni 2006 Nævnte dage inklusive. Munkekærskolen Side 7

8 Munketidende fejrer HCA's 200 års fødselsdag med tingseventyr fortalt af elever i 7. a. Eventyr nr. 2 er forfattet af Annemette og Thea... Der var engang en lille, nysselig kosmetikpung. Det var en sort én af slagsen, af den fornemmeste silke, importeret fra Paris og med et lille, fint guldbelagt håndtag. Nederst lå en gammel og næsten ubrugt øjenskygge. Den var blevet helt nusset og grå af, at ligge der i så mange år. Hun kunne faktisk slet ikke huske, hvilken farve hun oprindeligt havde haft. Selvom hun havde været én af de smukkeste øjenskygger fra hele byen København, var hun ikke særlig glad for sit udseende. Det var aldrig hende, der blev taget op og lagt så smukt på øjnene. Hun misundte alle de andre nede i den lille, franske pung. De blev alle jævnligt taget op og brugt.,,hvorfor er det aldrig mig? græd den lille øjenskygge bedrøvet, samtidig med, at læbestiften med et smil på læben, blev taget op.,,klap i og hold dog op med at tude, din støvede sag! kom det fra de besøgende diamantøreringe. Det kom som en stor overraskelse for den lille øjenskygge. Øreringene plejede aldrig at tale til dem nede i pungen. Diamanterne følte sig altid så højt hævede over de andre. Øjenskyggen blev helt stum af forbavselse, og der kom en ny flodstrøm af tårer.,,årh Så hold dog etuiet lukket! Vi bliver jo helt blændet! klingede de gale øreringe. Øjenskyggen trillede klatøjet væk. Lige indtil, den stødte ind i de nypudsede briller. Bump!,,H-hov. Jeg så-å dig sle-et ikke, fremstammede øjenskyggen forvirret.,,du kunne vist godt trænge til en brille, grinte brillen for sig selv. Den var nu bare ikke selv så klarsynet. Den havde slet ikke opdaget, at øjenskyggen havde tårer i øjnene.,,hov Det gik pludselig op for brillen, at der var noget galt. Men øjenskyggen gad ikke snakke, så den rullede over til fundationen, som sad og funderede over livet.,,jeg har ventet dig, kom det gammelklogt fra fundationen. Han kunne nemlig se ud i fremtiden.,,hvorfor plager det dig nu igen. Du ved jo godt, at vi ikke synes, du er grim.,,jo, det synes alle de andre.,,nej, de gør ej, fundationen vidste godt, at det var lyv, men den dækkede altid over de andre.,,der er heller ikke nogen, der kan lide mig! beklagede øjenskyggen sig.,,jo, det kan vi da i hvert fald! og denne gang talte fundationen sandt.,,jaa joo... her måtte øjenskyggen indrømme, at fundationen havde ret. For hun var faktisk venner med alle. Den funklende eyeliner havde hørt deres samtale og kom nu hen og brød ind.,,skal vi ikke bare slå en streg over det her? foreslog hun. Men i det samme begyndte det hele at ryste. Tasken drattede ned fra frøkenens lille, elegante natbord. Øjenskyggen og hendes venner rullede rundt ind over hinanden. Men pludselig holdt det op. Tasken lå ganske stille nede på det stilfulde egetræsgulv.,,hvad fanden foregår der?! gjaldede neglefilen. Han var altid så grov i munden. Ingen af de andre hørte umiddelbart hans spørgsmål. De var mere interesserede i, hvad der var sket. Øjenskyggen var meget forvirret. Hendes låg var knækket af, og hun vidste ikke, hvor hun var.,,er du okay? forhørte spejlet sig.,,javist. Jeg slog bare låget, svarede øjenskyggen.,,øhm.. hvem er du egentlig? klirrede spejlet af nysgerrighed.,,hva mener du? Det er da mig Øjenskygge begyndte hun. Hun så overraskende på sit eget spejlbillede, og opdagede, at hun ikke lignede sig selv. Hun var smuk, enestående. Spejlet måbede.,,jamen, du er jo så nydelig. Det gik pludselig op for øjenskyggen, at hun faktisk var den kønneste nede i den bløde pung, ligesom i hendes unge dage. Hun havde den klareste turkise farve. Den mindede om det brusende hav, den dybe himmel, når solen står op, og den glimtede som en stjerneklar nat.,,det øverste af mig, er nok røget af, da tasken faldt ned, konstaterede øjenskyggen. Hun kunne ikke fjerne blikket fra sit nye spejlbillede.,,hjælper I ikke lige med at rydde op? kaldte rensevandet,,det er altid mig, der skal klare alt skidtet!,,vi kommer nu! brølede spejlet, og regnede med, at øjenskyggen fulgte med. Men sådanne pligter var ikke noget for hende mere. Det var hun blevet for fin til. Spejlet stoppede op, da øjenskyggen blev stående tilbage.,,kommer du ikke? Øjenskyggen tænkte sig lidt om.,,nej jeg skal lige finde fundation først. Normalt ville hun have sagt ja, og hjulpet til, men hun følte ikke, at det var passende med hendes nye udseende. Øjenskyggen vendte sig om, og fandt fundationen stående ovre i hjørnet. Han havde ikke én eneste skramme.,,hvorfor har du ikke sagt noget om det her? øjenskyggen hentydede til sit nye ydre. Fundationen kiggede nøje på øjenskyggen,,,er det dig, øjenskygge? spurgte han stille. Han virkede ikke så sikker.,,ja, selvfølgelig er det mig, svarede hun fornærmet. Hun var ved at blive lidt sur.,,men hvorfor har du intet sagt? Fundationen så helt lamslået ud. Han havde aldrig oplevet øjenskyggen i dårligt humør.,,jamen øh jeg har aldrig vidst det.,,hvad? Du siger jo hele tiden, at du kan se ud i fremtiden, nu var hun blevet godt gal i låget!,,er det bare noget du går og bilder os alle ind! Din din Løgner! Øjenskyggen vendte sig, og gik i vrede. Den sorte øjenskygge stod lige bag hende og havde hørt deres diskussion.,,hvad står du der og lytter for! snerrede hun.,,har du ikke noget bedre at tage dig til!,,hvor er du sur! informerede den sorte øjenskygge hende om.,,ja, og hvor er du bare dyster! bed hun den sorte øjenskygge af. Øjenskyggen fortsatte sin vrede gang gennem kosmetikpungen. Hvorfor er der ingen, der er glade på mine vegne, tænkte hun, de er alle sammen så sure og egoistiske!,,hej! Hvad er du så sur over? Se lige hvor flot du er blevet! sagde mascaraen, med et glimt i øjet. Det opmuntrede øjenskyggen. Endelig var der nogen, der interesserede sig for hende.,,ja, spejlet har fortalt os det hele, meddelte pudderet.,,jeg synes også selv, jeg er blevet ret flot. Jeg er i hvert fald flottere end jer! røg det ud af øjenskyggen. Det ville hun ikke have sagt.,,eller.. nej,,nå! Så det synes du! skingrede mascaraen.,,nej, det var ikke det, jeg mente, skyndte øjenskyggen sig at fastslå,,jeg mente bare,,hvad mente du bare?! brød pudderet ind Øjenskyggen vidste ikke, hvad hun skulle svare. Hvad mente hun egentlig?,,jeg mente bare, at jeg er glad for mit nye udseende, prøvede hun sig med.,,det lød nu som noget andet, kom det mistroisk fra mascaraen.,,nå, bare fordi I er misundelige! øjenskyggen var sur igen.,,hvorfor er du sådan her? spurgte pudderet.,,hvorfor er du så sur?,,sådan her er jeg da altid! løj øjenskyggen. Hun opførte sig meget asocialt, og hun var godt klar over det.,,så kan du jo bare passe dig selv! De gik deres vej. Mascaraen vendte sig om.,,du var meget sødere, da du var dig selv. Øjenskyggen blev ked af de hårde ord, men kunne faktisk godt se, hvad hun mente. Hun ærgrede sig over den uforskammede måde, hun havde været på, så selvcentreret og egoistisk. Hvorfor var hun så led ved alle sine venner? Hvorfor var hun i det hele taget sådan? Hun ville ønske, hun kunne blive den grimme, støvede øjenskygge igen. Alle disse tanker overvældede hende og hun begyndte at græde. Men hendes nye overflade kunne ikke klare de salte tårer, så hun begyndte at smuldre og gik til sidst i opløsning o o 0 o o - - -

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO:

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO: Skolens ledelse: Ringetider: Skoleleder 1. lektion 7.45-8.30 Stine Gajda 2. lektion 8.40-9.30 Tlf. skolen: 54935587 3. lektion 9.30-10.15 Tlf. privat: 51905587 4. lektion 10.50-11.35 5. lektion 11.35-12.20

Læs mere

Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang

Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang SOLRØD KOMMUNE MUNKEKÆRSKOLEN Munkekærskolen www.munkekaer.dk Side 1 Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Indhold. Se skolens aktivitetsplan på Hjemmesiden. Har I nogle sjove historier eller vitser, kan I sende dem til redaktionen via Intra-nettet.

Indhold. Se skolens aktivitetsplan på Hjemmesiden. Har I nogle sjove historier eller vitser, kan I sende dem til redaktionen via Intra-nettet. Har I nogle sjove historier eller vitser, kan I sende dem til redaktionen via Intra-nettet. Mvh. Mona og Peter Indhold 2. Info 3. Siden sidst 4. 7.b s konfirmation. 7. Indslag fra 1.a 8. Arbejdslørdagen

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Sære historier. Husk at klæde børnene på efter vejret. Rigtig god efterårsferie til jer alle. Søren Sørensen

Sære historier. Husk at klæde børnene på efter vejret. Rigtig god efterårsferie til jer alle. Søren Sørensen Sære historier For ca. 400 år siden blev et nyfødt drengebarn efterladt udenfor porten til et munkekloster. Munkene fandt ham og tog ham ind i klostret. Her voksede han op og levede som en almindelig glad

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Skoleblad for Bangsbostrand Skole maj 2012

Skoleblad for Bangsbostrand Skole maj 2012 Skoleblad for Bangsbostrand Skole maj 2012 Tirsdag den 6. marts havde 2. og 3. klasserne besøg af Strygerfamilien (Musikskolen). Det var meget spændende, og flere elever fik lov at prøve de store, flotte

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Ude godt hjemme bedst

Ude godt hjemme bedst Ude godt hjemme bedst fødse 7 helt unikke hjemmefødselshistorier 1 Denne lille bog er lavet som et dejligt minde. Vi har hver især skrevet vores hjemmefødselshistorie, som vi gerne vil dele med dig...

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere