Munkekærskolen Marts 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Munkekærskolen Marts 2005 www.munkekaer.dk"

Transkript

1 Munkekærskolen Marts 2005

2 Munkekærskolen Tjørnholmvej Solrød Strand Kontortid på skoledage: Mandag - torsdag kl Fredag kl Ledelsen kan træffes efter aftale i kontortiden. Hovednummer Sekretær Sekretær Skoleleder Viceinspektør Afdelingsleder Skolepsykolog Skolebiblioteket Pedel Skolevejleder Telefax Lærerværelse A Lærerværelse B Lærerværelse C Lærerværelse D Store lærerværelse Sundhedsplejen Klinisk psykolog Tale-høre-pædagog Spec.uv.-konsulent SFO: Hjørnet/Krogen SFO: Tjørnen/Gyngen SFO: Munkekær Munketidende Skolebladet udleveres gratis til elever, ansatte, bestyrelse, forældreforening, samarbejdspartnere og lokalaviser. Det trykkes i ca eksemplarer og udkommer fire gange om året. Indlæg afleveres eller mailes til skolens kontor. Længere indlæg afleveres digitalt. Gengivelse af bladets artikler er tilladt med kildeangivelse. Deadline for sommernummer: Fredag d. 3. juni Senere aflevering kan aftales. Redaktion Ansvar... Margrethe Gdowski Layout... Finn Berskov Trykning... Lise Christiansen Peter Rasmussen Skoleleder Knap er vinterferien slut, før det bliver tid for gækkebreve, påskeæg og påskeferie. Værdigrundlag I løbet af sidste år har vi involveret elever, forældre og medarbejdere i at få udarbejdet et værdigrundlag for Munkekærskolen og Sfo'en. Grundlaget er vedtaget af skolebestyrelsen. Det er nu meningen, at vi alle skal være med til at omsætte værdierne i dagligdagen. De 4 værdier er: Tydelighed og nærvær som for os betyder, at vi vil: Stå fast ved vore holdninger og sætte nødvendige grænser. Vise hinanden opmærksomhed i hverdagen. Hilse på hinanden. Være anerkendende over for hinandens kompetencer. Være det gode eksempel. Være tydelige i vor kommunikation. Humor og livsglæde som for os betyder, at vi vil: Give plads og tid til humor. Se muligheder frem for begrænsninger. Overveje om humor er hensigtsmæssig at anvende i en konfliktløsning. Huske at videregive gode og sjove oplevelser. Turde give slip. Skabe positiv stemning gennem fælles oplevelser. Give plads til farver. Tryghed som for os betyder, at vi vil: Skabe overskuelighed for den enkelte i hverdagen. Tage udgangspunkt i fælles grundlag og regler. Overholde aftaler. Udvise åbenhed overfor hinanden. Acceptere forskelligheder. Formidle god kontakt til hinanden. Vise hinanden gensidig respekt og loyalitet. Vise omsorg og støtte. Respekt som for os betyder: Være aktivt lyttende i dialogen. Være troværdige og anerkendende. Respektere hinandens forskelligheder. Vise interesse og respekt for hinandens opgaver. Være et godt forbillede. Tale pænt til hinanden. Det er hensigten og vort håb, at værdierne skal udvikle adfærd og måder at leve på blandt børn, unge, forældre og ansatte. Misbrugsproblematik Undertiden går snakken om, at det er nemt at skaffe stimulerende midler i Solrød, og at også nogle af vore elever eksperimenterer mere end godt er. Via det lokale SSPsamarbejde (samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi) og distriktteammøder prøver vi at holde os så ajour med situationen som muligt. Ledelse og klaselærere afholder møder med forældre og elever, når vi fornemmer, at der er nogle indikatorer på, at der er et eller andet galt. Den 1. april har skolen inviteret en tidligere misbruger til at holde foredrag for vore 8. og 9. klasser. Forældre vil ligeledes blive tilbudt at høre om Line Risbergs erfaringer. Arrangementet afholdes d. 5. april kl Der vil blive udsendt invitationer med tilmelding. Side 2 Munkekærskolen

3 Som forældre er der nogle misbrugstegn, det kan være godt at kende : Bratte humør- eller holdningsændringer. Pludselig skulken fra skole eller ligegyldighed med skolearbejdet. Pludselig modstand mod regler i hjem eller skole. Udsædvanlige vredesudbrud eller uligevægt. Tiltagende tendens til at låne penge af forældre eller venner. Barnets/den unges ejendele forsvinder/sælges, uden det kan forklares. Barnet/den unge er hemmelighedsfuld omkring sin færden og sine ejendele. Samvær med nye venner, som I sjældent ser noget til, og som jeres barn aldrig har snakket med jer om. I finder stoffer, remedier eller efterladenskaber, der har været anvendt til stofindtagelse. Barnet/den unge er ofte psykisk nedtrykt. Barnet/den unge er usædvanligt træt eller brugt. Barnet/den unge har svært ved at sove/falde til ro. Kilde: "Rusmiddelguide for forældre til teenager" fra Center for Misbrug i Ribe Amt. Hele hæftet kan findes på Renoveringer Skolen har fået bevilget midler til at udskifte hegnet om boldbanen og skolen. Vi er ved at indhente tilbud og håber snart at kunne sætte arbejdet i gang. Derudover vil arbejdet med at udskifte samtaleanlægget påbegyndes inden påske. Arbejdet forventes at vare 6 uger. Vi ser meget frem til at kunne ibrugtage det nye samtaleanlæg. Skolebestyrelsen vil i maj afholde møde med Børneudvalget, hvor der skal drøftes, hvilke behov for om- og tilbygninger skolen har ikke mindst set i lyset af nybyggerier i Jernvejsgården og Karlstrup, som begge ligger i skolens distrikt. Lønsumsstyring Pr. 1. januar 2005 er alle decentrale enheder i Solrød overgået til Lønsumstyring. Dette medfører, at skolen/sfo'en får tildelt en pose penge. Der er udarbejdet retningslinjer for, hvorledes der kompenseres ved sygdom, barsler etc. Det er ledelsens ansvar, at alle udgifter afholdes indenfor den tildelte ramme. Da Munkekærskolen er en meget udadvendt skole med mange ekskursioner, lejrskoler og andre aktiviteter, har vi store udgifter på vikarer. Derfor har skolebestyrelsen besluttet, at der fra skoleåret 2005/2006 kun afholdes 2 lejrskoler i skoleforløbet. Disse placeres på 4. og 8. årgang. Der vil blive en overgangsordning, så de 8. klasser, der har gemt lejrskolen til 9. ikke snydes for deres sidste lejrskole. Munkekærskolen har trods besparelsen stadig en lejrskolefrekvens, der ligger pænt over landsgennemsnittet. Personaleforhold Efter vinterferien har skolen kunnet byde velkommen til Helle Brit Søgård Niemi. Helle erstatter Mette Kongsdal Sørensen, der er gået på barselsorlov. Desuden har vi kunnet byde velkommen til Susanne Schultz Rorhmann og Rasmus Henriksen der fungerer som faste vikarer. Pr. 1. april tager vi afsked med Michala Hornstrup, der senest har været barselsvikar for Anne Mette Wilson. Vi ønsker Michala held og lykke fremover og siger tak for et godt samarbejde. Den 31. marts tager vi afsked med en af skolens meget garvede og kompetente lærere, Vibeke Halse, der har valgt at gå på pension. Vi siger Vibeke en stor tak for et flot arbejde gennem mange år udført med megen entusiasme og kærlighed til eleverne. Vibeke ønskes et godt otium. I samme moment kan vi byde velkommen tilbage til Stine Tilda Terjesen efter endt barselsorlov. Stine overtager Vibekes skema. Vintervejret I forbindelse med det gode vintervejr har vi, for at tilgodese vore små elever, delt boldbanen op i to områder: ét, hvor klasserne kan kaste med sne og ét, hvor klasserne kan kaste med sne. Skolens årsplan m.v. Skolens årsplan er færdig og vil kunne læses på skolens hjemmeside: > Skole- Porten > Om skolen. Her kan man også orientere sig i skolens principper, retningslinjer m.v. Jeg vil ønske alle elever, forældre og ansatte en god påske. Peter Rasmussen, Skoleleder Klip et gækkebrev til Skolebiblioteket. De 2 flotteste gækkebreve vinder et påskeæg. Afleveringsfrist: torsdag d. 17. marts 2005 Munkekærskolen Side 3

4 Emil og Morten fortæller... 4.b har haft et vikingeemne. F.eks. har vi lavet en model af en gammel vikingeby, og vi har også lavet en viking. Vi ved blandt andet, at vikingetiden var i år , og så ved vi også en masse om vikingernes guder. Vi har skrevet en masse oplysninger om vikinger, f.eks. brugte man urtemedicin i vikingetiden, og man malede korn med en sten. Vi har været på Vikingeskibsmuseum i Roskilde den 25. januar, og vi har skrevet om en masse, f.eks.: skibe, krigere, togter, erobringer, runer, guder, penge, beklædning, sygdomme og begravelser. På Vikingeskibsmuseet så vi 1000 år gamle vikingeskibe. Det var nogle, som vikingerne sænkede med vilje, så fjenderne ikke kunne komme ind. For der boede nemlig en konge i Roskilde dengang. Dengang var Roskilde den største by i Danmark. Det havde taget ca. 20 år at samle skibene igen. Der er mange kopier af de gamle skibe, nogle af kopierne bruger de om sommeren, hvor de sætter sejl, så man kan komme ud at sejle med dem. Handelsskibe havde ikke mange farver, men det havde krigsskibene, så de kunne snige sig ind på fjenden og overraske dem. Handelsskibe var dybe, brede og korte. På Vikingeskibsmuseet lærte vi at lave maling af øl og kærnemælk ligesom vikingerne. Endnu et besøg i 4.a Det var cirka, hvad skolen modtog i sidste uge! Alle elever i landets 6. klasser modtager nemlig gratis en tyk indbundet bog med illustrationer og 29 udvalgte eventyr af H. C. Side 4 Andersen. Der uddeles gratis bøger i Danmark, Grønland, Færøerne og Sydslesvig. Bogen udgives af Gyldendal med støtte fra Undervisningsministeriet og H. C. Andersen Fonden i anledning af H. C. Andersens 200 års fødselsdag 2. april. Bogen skal bruges i skolen og dernæst med hjem til familien. Der er også oprettet en hjemmeside til bogen. Et flot initiativ, men det er lidt ærgerligt, at skolen ikke får et sæt til brug fremover - eller bare et eksemplar til de lærere, der skal bruge bogen i undervisningen. Det er nu nemmere at undervise i en bog, når læreren også kan kigge i den! En tidlig morgen ventede alle spændt på, at Olivers nye lillebror ville komme forbi i Helles time sidst på dagen. Inde i sidste time bankede det på døren, og Olivers mor kom ind med den lille. - "Åh, hvor er han sød," sagde alle i kor, "hvad skal han hedde?" - "Han skal hedde Mads." Alle skulle op at se ham, og bagefter skulle alle ud at se, hvordan babyer bliver skiftet. Klassen har i løbet af de sidste 2 år "fået" 5 nyfødte: 1 sæt tvillinger og 3 "enlinger". Munkekærskolen

5 Hvert år for mange børn lavet hærværk på deres cykler eller stjålet dem. Derfor vil vi gerne have, at I er opmærksomme på hvem der laver hærværk på cyklerne. Hvis I ser, hvem det er, skal I sige det til kontoret, så vi kan få det stoppet. P.S. Husk lygter og cykelhjelm Julie og Nanna fra 5.d Kilde: 7. e fortæller om deres lejrskole til Norge sammen med Asgård Skole fra Køge. Vi kørte fra Asgård skole søndag d. 16. januar kl. 20. Vi skulle køre hele natten. Da klokken var godt 6 om morgenen sad vi fast. Vi ankom klokken 9. Vi bar maden ind, og Mark faldt med maden. Vi skulle ned i en stue for at skifte til skitøj, og så skulle vi prøve at stå på ski. Vi skulle på langrend. Det var svært i starten, men så blev det nemt. Andreas og Mark P. blev væk, men så kom Kenneth, og vi tog tilbage til lejren og fik vi vores hytte. Bagefter skulle vi have vores mad og bagage. Så kom vi ind i hytten. Vi skulle pakke ud, og så skulle vi have mad. Vi fik tyrkisk kartoffel suppe. Bagefter gik vi ud og kælkede. Jeg blev kørt ned. Så gik vi hjem og så tv. Tirsdag morgen stod vi på langrend igen. Mark P. og Jans var hjemme i hytten, fordi de havde forstuvet deres fødder. Vi løb ned til Skeikampen. Der gik vi på cafeteria. Jeg købte pommes frites. De var dyre. Da vi var færdige, tog vi vores ski på og løb ned til et supermarked og hjem igen. Da vi kom hjem, så vi tv igen, og så skulle vi have mad. Så gik vi ud og kælkede, og så gik vi i seng. Onsdag øvede vi os i at stå på slalomskin hjemme. De andre skule lære at dreje og bremse, for Andreas kunne det i forvejen. Derefter gik vi hjem og spiste frokost, og så gik vi ud igen. Andreas øvede sig på at hoppe.men det blev mørkt, så vi gik ind igen. Torsdag stod stod vi tidligt op, og vi skulle tage bussen. Vi skulle stå på slalom. Vi var på grøn, blå og rød løjpe. Vi lærte at bremse og dreje. Vi startede med at købe liftkort. Alle begyndte på børnebakken, men vi kom hurtigt op på den anden bakke. Mark P. var i cafeteria med Hezjan og Malene. Om aftenen havde vi besøg af 8 piger, og vihavde det sjovt. Fredag blev Mark P. hjemme i hytten, og vi andre var på langtur. Om eftermiddagen gjorde vi rent. Klokken 5 kørte vi med sovenbussen. Vi kørte i 16 timer. Det var en god tur. Samlere søges Munketidende søger samlere, som har lyst til at lave en udstilling i glasskabet på Skolebiblioteket og skrive et indlæg til Munketidende om sin interesse. Det kan være samlinger af viskelæder, blyanter, servietter, kuglepenne, sportsbilleder... Munkekærskolen Side 5

6 3. b har opført H. C. Andersens "Nattergalen" som teater. Helene og Lucas fortæller: Der var engang en mand, der var den rigeste mand i Kinas by. Det var nemlig Kejseren af Kina. Slottet var lavet af porcelæn, så man måtte passe på det ikke gik i stykker. > Det et var sjov at spille teater, men der var jo nogle små fejl i starten. Vi vil meget gerne spille igen. Sofie fortæller: Dette teater handler om en kejser, som en dag sidder og læser og hører om en nattergal. De tager ud og finder den og får den tilbage til kejseren slot. Men en dag kommer der en pakke til Kejseren. Det er en kunst fugl. Men en dag går kunst fuglen i stykker, og kejseren bliver syg. Men så redder Nattergalen ham. > Det var hårdt at spille teater, og vi skulle øve mange gange, men det var sjovt. Jeg håber der er mange der prøver det. Jeg ville ikke sige nej til at prøve igen. gang med gruppeøvelser, hvor de blandt andet skulle agere de forskellige roller i eventyret. Det er hensigten, at eleverne i 7. klasserne skal bruge, hvad de har lært om fortælleteknik til at fortælle for andre klasser. Anette Wilhjelm Jahn er fortæller, antropolog, danser og underviser. I anledning af H. C. Andersens 200 års fødselsdag den 2. april 2005 havde Skolebiblioteket inviteret fortælleren Anette Jahn til at komme og fortælle eventyr for 3. og 7. klasserne samt give 7. klasserne kursus i at turde fortælle eventyr og historier for andre. 3. klasse fik fortalt "Snedronningen" efterfulgt af dans og leg med at forme sneblomster mv. 7. klasserne fik fortalt eventyret om "Klods-Hans" på en meget levende måde. Derefter blev eleverne sat i Side 6 Anette Jahn fortæller sin egen version af "Snedronningen" for 3. klasserne i Dramatisk Værksted. Som det fremgår af billederne foregik det under fuld opmærksomhed. Munkekærskolen

7 Hjemmesiden Skolens hjemmeside vil fremover være under løbende om- og udbygning. Før jul blev SkolePorten med offentlige oplysninger om skolen taget i brug. Her ligger nu skolens målsætning, årsplan m.v. og der fyldes løbende mere på. ElevIntra er taget i brug af de første klasser, og 6. d er som den første klasse i gang med at arbejde med logbog på nettet i ElevIntra. Skolebibliotekets søgeside er også på hjemmesiden (BibWeb). Herfra kan alle søge i skolens bogog materialesamling. Bærbare computere Kort før jul blev de første bærbare computere taget i brug. Der er nu halve klassesæt af bærbare computere i to spor. Der er trådløs forbindelse til skolens intranet og internettet. UNI-server Skolen har netop bestilt en såkaldt UNI-server fra Danmarks Radio og UNI-C. Den gives med tilskud fra Undervisningsministeriet. Den skal bruges til opbevaring af film- og lydklip fra Danmarks Radios arkiver. Interesserede kan se mere om dette gigantprojekt på adressen Junior PC-kørekort Vi er i færd med de første informationsmøder for kolleger om kørekortet, og snart vil der også være såkaldte it-inspirationskurser for kollegerne. Munkekærskolen har indledt samarbejde med skoler i Nordirland, Frankrig og Tyrkiet. Af Sanne Frimand Frid Skolens Comenius-repræsentant På Munkekærskolen er 8 lærere og 110 elever involveret i Comeniusprojektet "Lighed mellem drenge og piger". Lærerne dækker fagene dansk, samfundsfag, mediekundskab, engelsk og fransk. Partnerskolerne ligger i Danmark, Nordirland, Frankrig og Tyrkiet. Der kalkuleres med, at projektet varer 3 år og afvikles i 3 tempi. Temaet "Lighed mellem drenge og piger" skal bearbejdes af eleverne i 3 tidsaldre, 3 fokusområder og resultere i 3 produkter hvert år. Første år: Skolen Bearbejdes i nutid, fortid og fremtid med produkterne dokumentarfilm i nutiden, drama i fortiden og fiktive noveller om fremtiden. Andet år: Familien Bearbejdes i nutid, fortid og fremtid med produkterne dokumentarfilm, drama og fiktive noveller. Tredje år: Fritiden Bearbejdes i nutid, fortid og fremtid med produkterne dokumentarfilm, drama og fiktive noveller. Hver af partnerskolerne udfører de nævnte fælles aktiviteter og samarbejder om processen og produkterne. Evaluering og offentliggørelse af dette udveksles med hinanden og omverdenen ved hjælp af den moderne teknologi. På Munkekærskolen er de første interne planlægningsmøder afholdt, og de 8 lærere vil indarbejde projektet i deres undervisning med 1-2 timer pr. uge fordelt på teamet og i de forskellige fag. Man vil desuden arbejde med projektet i de fire klasser i en fastlagt tværfaglig uge i april og i den internationale uge i november. Eleverne i to af klasserne er orienteret og korresponderer med den tyrkiske skole i Cannakele. Næste interne planlægningsmøde på skolen afholdes i marts, hvor vi bl.a. vil fokusere på at inddrage de lokale myndigheder, lokalaviserne og det lokale bibliotek. Hverken lærere eller elever har tidligere erfaringer med europæisk samarbejde og ser frem til dette interkulturelle samarbejde. Kommende planlægningsmøder for partnerskolerne er i Danmark i november 2005 og i Tyrkiet i april Ferieplan 2005/2006 Skoleåret begynder... ons. d. 10. aug (1.-9. klasse) Skoleåret begynder... man. d. 15. aug (bhkl.) Efterårsferie... lør. d. 15. okt. > søn. d. 23. okt Juleferie... fre. d. 23. dec. > man. d. 2. jan Vinterferie... lør. d. 18. feb. > søn. d. 26. feb Påskeferie... lør. d. 8. apr. > man. d. 17. apr maj... man. d. 1. maj Store bededag... fre. d. 2. maj 2006 Kr. himmelfartsdag... tors. d. 25. maj > søn. d. 28. maj 2006 Pinseferie... lør. d. 3. juni > man. d. 5. juni 2006 Sommerferie starter... lør. d. 24. juni 2006 Nævnte dage inklusive. Munkekærskolen Side 7

8 Munketidende fejrer HCA's 200 års fødselsdag med tingseventyr fortalt af elever i 7. a. Eventyr nr. 2 er forfattet af Annemette og Thea... Der var engang en lille, nysselig kosmetikpung. Det var en sort én af slagsen, af den fornemmeste silke, importeret fra Paris og med et lille, fint guldbelagt håndtag. Nederst lå en gammel og næsten ubrugt øjenskygge. Den var blevet helt nusset og grå af, at ligge der i så mange år. Hun kunne faktisk slet ikke huske, hvilken farve hun oprindeligt havde haft. Selvom hun havde været én af de smukkeste øjenskygger fra hele byen København, var hun ikke særlig glad for sit udseende. Det var aldrig hende, der blev taget op og lagt så smukt på øjnene. Hun misundte alle de andre nede i den lille, franske pung. De blev alle jævnligt taget op og brugt.,,hvorfor er det aldrig mig? græd den lille øjenskygge bedrøvet, samtidig med, at læbestiften med et smil på læben, blev taget op.,,klap i og hold dog op med at tude, din støvede sag! kom det fra de besøgende diamantøreringe. Det kom som en stor overraskelse for den lille øjenskygge. Øreringene plejede aldrig at tale til dem nede i pungen. Diamanterne følte sig altid så højt hævede over de andre. Øjenskyggen blev helt stum af forbavselse, og der kom en ny flodstrøm af tårer.,,årh Så hold dog etuiet lukket! Vi bliver jo helt blændet! klingede de gale øreringe. Øjenskyggen trillede klatøjet væk. Lige indtil, den stødte ind i de nypudsede briller. Bump!,,H-hov. Jeg så-å dig sle-et ikke, fremstammede øjenskyggen forvirret.,,du kunne vist godt trænge til en brille, grinte brillen for sig selv. Den var nu bare ikke selv så klarsynet. Den havde slet ikke opdaget, at øjenskyggen havde tårer i øjnene.,,hov Det gik pludselig op for brillen, at der var noget galt. Men øjenskyggen gad ikke snakke, så den rullede over til fundationen, som sad og funderede over livet.,,jeg har ventet dig, kom det gammelklogt fra fundationen. Han kunne nemlig se ud i fremtiden.,,hvorfor plager det dig nu igen. Du ved jo godt, at vi ikke synes, du er grim.,,jo, det synes alle de andre.,,nej, de gør ej, fundationen vidste godt, at det var lyv, men den dækkede altid over de andre.,,der er heller ikke nogen, der kan lide mig! beklagede øjenskyggen sig.,,jo, det kan vi da i hvert fald! og denne gang talte fundationen sandt.,,jaa joo... her måtte øjenskyggen indrømme, at fundationen havde ret. For hun var faktisk venner med alle. Den funklende eyeliner havde hørt deres samtale og kom nu hen og brød ind.,,skal vi ikke bare slå en streg over det her? foreslog hun. Men i det samme begyndte det hele at ryste. Tasken drattede ned fra frøkenens lille, elegante natbord. Øjenskyggen og hendes venner rullede rundt ind over hinanden. Men pludselig holdt det op. Tasken lå ganske stille nede på det stilfulde egetræsgulv.,,hvad fanden foregår der?! gjaldede neglefilen. Han var altid så grov i munden. Ingen af de andre hørte umiddelbart hans spørgsmål. De var mere interesserede i, hvad der var sket. Øjenskyggen var meget forvirret. Hendes låg var knækket af, og hun vidste ikke, hvor hun var.,,er du okay? forhørte spejlet sig.,,javist. Jeg slog bare låget, svarede øjenskyggen.,,øhm.. hvem er du egentlig? klirrede spejlet af nysgerrighed.,,hva mener du? Det er da mig Øjenskygge begyndte hun. Hun så overraskende på sit eget spejlbillede, og opdagede, at hun ikke lignede sig selv. Hun var smuk, enestående. Spejlet måbede.,,jamen, du er jo så nydelig. Det gik pludselig op for øjenskyggen, at hun faktisk var den kønneste nede i den bløde pung, ligesom i hendes unge dage. Hun havde den klareste turkise farve. Den mindede om det brusende hav, den dybe himmel, når solen står op, og den glimtede som en stjerneklar nat.,,det øverste af mig, er nok røget af, da tasken faldt ned, konstaterede øjenskyggen. Hun kunne ikke fjerne blikket fra sit nye spejlbillede.,,hjælper I ikke lige med at rydde op? kaldte rensevandet,,det er altid mig, der skal klare alt skidtet!,,vi kommer nu! brølede spejlet, og regnede med, at øjenskyggen fulgte med. Men sådanne pligter var ikke noget for hende mere. Det var hun blevet for fin til. Spejlet stoppede op, da øjenskyggen blev stående tilbage.,,kommer du ikke? Øjenskyggen tænkte sig lidt om.,,nej jeg skal lige finde fundation først. Normalt ville hun have sagt ja, og hjulpet til, men hun følte ikke, at det var passende med hendes nye udseende. Øjenskyggen vendte sig om, og fandt fundationen stående ovre i hjørnet. Han havde ikke én eneste skramme.,,hvorfor har du ikke sagt noget om det her? øjenskyggen hentydede til sit nye ydre. Fundationen kiggede nøje på øjenskyggen,,,er det dig, øjenskygge? spurgte han stille. Han virkede ikke så sikker.,,ja, selvfølgelig er det mig, svarede hun fornærmet. Hun var ved at blive lidt sur.,,men hvorfor har du intet sagt? Fundationen så helt lamslået ud. Han havde aldrig oplevet øjenskyggen i dårligt humør.,,jamen øh jeg har aldrig vidst det.,,hvad? Du siger jo hele tiden, at du kan se ud i fremtiden, nu var hun blevet godt gal i låget!,,er det bare noget du går og bilder os alle ind! Din din Løgner! Øjenskyggen vendte sig, og gik i vrede. Den sorte øjenskygge stod lige bag hende og havde hørt deres diskussion.,,hvad står du der og lytter for! snerrede hun.,,har du ikke noget bedre at tage dig til!,,hvor er du sur! informerede den sorte øjenskygge hende om.,,ja, og hvor er du bare dyster! bed hun den sorte øjenskygge af. Øjenskyggen fortsatte sin vrede gang gennem kosmetikpungen. Hvorfor er der ingen, der er glade på mine vegne, tænkte hun, de er alle sammen så sure og egoistiske!,,hej! Hvad er du så sur over? Se lige hvor flot du er blevet! sagde mascaraen, med et glimt i øjet. Det opmuntrede øjenskyggen. Endelig var der nogen, der interesserede sig for hende.,,ja, spejlet har fortalt os det hele, meddelte pudderet.,,jeg synes også selv, jeg er blevet ret flot. Jeg er i hvert fald flottere end jer! røg det ud af øjenskyggen. Det ville hun ikke have sagt.,,eller.. nej,,nå! Så det synes du! skingrede mascaraen.,,nej, det var ikke det, jeg mente, skyndte øjenskyggen sig at fastslå,,jeg mente bare,,hvad mente du bare?! brød pudderet ind Øjenskyggen vidste ikke, hvad hun skulle svare. Hvad mente hun egentlig?,,jeg mente bare, at jeg er glad for mit nye udseende, prøvede hun sig med.,,det lød nu som noget andet, kom det mistroisk fra mascaraen.,,nå, bare fordi I er misundelige! øjenskyggen var sur igen.,,hvorfor er du sådan her? spurgte pudderet.,,hvorfor er du så sur?,,sådan her er jeg da altid! løj øjenskyggen. Hun opførte sig meget asocialt, og hun var godt klar over det.,,så kan du jo bare passe dig selv! De gik deres vej. Mascaraen vendte sig om.,,du var meget sødere, da du var dig selv. Øjenskyggen blev ked af de hårde ord, men kunne faktisk godt se, hvad hun mente. Hun ærgrede sig over den uforskammede måde, hun havde været på, så selvcentreret og egoistisk. Hvorfor var hun så led ved alle sine venner? Hvorfor var hun i det hele taget sådan? Hun ville ønske, hun kunne blive den grimme, støvede øjenskygge igen. Alle disse tanker overvældede hende og hun begyndte at græde. Men hendes nye overflade kunne ikke klare de salte tårer, så hun begyndte at smuldre og gik til sidst i opløsning o o 0 o o - - -

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN

BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN 1 10 1. INT. S VÆRELSE. AFTEN. Vi er på et drengeværelse, der er fyldt med plakater, tegneserier og LEGO. (16 år) er ved at gøre sig klar til fest. Bertil skifter t-shirt

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Kære forældre Som skrevet ud til jer tidligere har vi fået et par nye ansigter i SFO. Shannon er vores nye studerende, som er her ½ år. Kristian er medhjælper og er her

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

SOFIE 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna)

SOFIE 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna) 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna) 1. INT. KLASSEVÆRELSET. DAG. Sofie (14) kommer ind i klassen, og piger og drenge griner lidt. LÆREREN Goddag og velkommen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 20. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 20 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 20. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 20 Emne: Venner side 1 Kursusmappe Uge 20 Emne: Venner Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 20 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge20_venner.indd 1 06/07/10 12.11 Uge 20 l Venner Hopp er på vej hen til Hipp. Hun kan

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Uge 10. Emne: Venner. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 10 Emne: Venner side 1 HIPPY. Uge10_venner.indd 1 06/07/10 11.

Uge 10. Emne: Venner. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 10 Emne: Venner side 1 HIPPY. Uge10_venner.indd 1 06/07/10 11. Uge 10 Emne: Venner Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 10 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge10_venner.indd 1 06/07/10 11.26 Uge 10 l Venner Det er en dejlig frostklar vinterdag, og der er ikke

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love (FINAL DRAFT2) af Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love SCENE 1: S VÆRELSE Alberte og Lea sidder på Albertes værelse. De hygger sig meget og snakker. (14)

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri.

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri. Vigtigt!! Hvis lærernes lockout bliver en realitet, skal I være opmærksomme på, at Jeres barn stadig kan komme hos os i SFo en. Men kun i det tidsrum som en almindelig skoledag. Dvs. morgen fritter fra

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Prinsessen og den magiske hytteost

Prinsessen og den magiske hytteost Prinsessen og den magiske hytteost 2 For længe, længe siden var der et lille bitte kongerige, der hed Danmark. I kongeriget boede kong Kornelius og hans datter prinsesse Perle på et stort slot. 3 4 Kong

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Eventyret om det skæve slot

Eventyret om det skæve slot 24 Eventyret om det skæve slot Tema I Børnekulturhus Ama r er et eventyr om, hvordan det lykkedes at bygge landets første børnekulturhus opført fra grunden på baggrund af hårdt arbejde fra en ildsjæl og

Læs mere

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 5 - N r. 3 - A u g u s t 2 0 0 9 Et nyt skoleår. Det er altid spændende når vi skal åbne den først luge i årets skolekalender. Det gør vi i år med mange velkendt elementer og

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder...

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Fredagsbrev Nr. 1 12. aug. 2011 Bakkelandets Friskole 9. skoleår Kære forældre Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Bakkelandet har været

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell S K O L E N Y T Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen Oliver Cromwell Vildbjerg Skole September 2011 September 2011 1. Forældremøde 0.A, 0.B og 9.E Biologitur 8.B og 8.D 2. Biologitur

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften Kløverbladet 10/2 Skoleforældremøde 12/2 Fastelavnsfest 15/2-19/2 Vinterferie 23/2 Klubaften 24/2 Intromøde for kommende 0. kl. og deres forældre 12/3 Skolens fødselsdag teaterforestilling 3. 7. kl. 17/3

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Frk. Karma (Final Draft) Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard

Frk. Karma (Final Draft) Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard Frk. Karma (Final Draft) Af Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard SC 1. INT. PÅ GANGEN - SOMMER - DAG Emma står på gangen og kigger en på Rune, der står med hans venner.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Fra delebørn til hele børn

Fra delebørn til hele børn Fra delebørn til hele børn Når far og mor bliver skilt kan verden gå i stå. Et væld af nye følelser og tanker overtager barnets verden, og somme tider er de r ikke plads til så meget andet. Projektet Delebørn

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere