Sikkerhedsnettet røget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsnettet røget"

Transkript

1 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2011 Sikkerhedsnettet røget De borgerlige forlig har cementeret uligheden i Danmark n Efterlønsreformen, der blev aftalt mellem regeringspartierne, Dansk Folkeparti og De radikale, kommer til at koste dyrt for dem, som går på efterløn. Mest for de lavest lønnede. Reformen træder i kraft fra 2014, hvis de nævnte partier får flertal efter folketingsvalget. Den betyder, at folk født fra andet halvår af 1956 frem til 1967 gradvist får hævet pensionsalderen og samtidig nedsat antallet af mulige år på efterløn. Mangel på arbejdspladser De mange påstande om en kommende mangel på arbejdskraft for at retfærdiggøre angrebet har været grebet ud af luften. Hverken det private eller det offentlige arbejdsmarked forventer, at der er arbejdspladser til de mange kommende ældre uden efterlønsmuligheden. Da antallet af efterlønsmodtagere vil falde drastisk, vil det betyde en markant stigning i antallet af arbejdsløse flere, vurderer de såkaldt økonomiske vismænd. Det bliver formentlig langt flere, da det forventes, at næsten færre end i dag vil være på efterløn efter reformen. Ulige rettigheder 2020-forliget og de forudgående forlig har gjort op med den kendte danske/skandinaviske velfærdsmodel og har revet sikkerhedsnettet i stykker. Modellen var opbygget omkring et relativt højt skattetryk, som til gengæld sikrede alle borgere samme rettigheder og en vis tryghed livet igennem ved sociale begivenheder, og når man havde brug for fællesskabets indbetalinger. Fra vugge til grav. Private forsikringer på sundhedsområdet, supplerende lønforsikring ved arbejdsløshed og en snigende indførelse af et optjeningsprincip har gjort op med dette basale princip, og har skabt en stigende ulighed og deraf følgende fattigdom. Optjeningsprincip Under VKO regimet har især indvandrere, flygtninge og udlændinge været udsat for krav om optjening som forudsætning for velfærdsydelser. Man skal nu have boet fyrre år efter det fyldte 15. år for at opnå fuld folkepension eller førtids-/invalidepension. Yngre får mindre i arbejdsløshedsdagpenge, og retten til førtidspension ved invaliderende sygdom er væk for danskere under 40 år. Optjeningsprincippet rammer ligeledes danskere, der i en globaliseret tid arbejder eller studerer i udlandet. Arbejdsløse falder ud efter to år, og har i en tid med massearbejdsløshed ingen muligheder for at genoptjene retten til dagpenge. Sikkerhedsnettet, med bistandshjælp som en ret, er væk. DF s grænsebomme sætter ikke bom for denne udvikling. Bommen skal derimod sættes for deres asociale politik. bfc Kom til Kommunisternes festival I weekenden den august afholder kommunisterne for 16. gang K-Festival i Nørrebroparken i København Læs programmet på midtersiderne

2 Side 2 Nr En forvarslet terror De politiske massemord i Norge har ikke alene sat Norge i chok. Da meldingerne om terrorbomben mod Norges regeringsbygninger kom, var Islamisk Jihad i manges tanker, og mange indvandrere måtte tåle urimelige anklager og spørgsmål. Sådan er vi jo igennem lang tid oplært til at tænke af politikere, politiet, medierne og sågar en verdensberygtet tegner. Men terroristen var en ærkenorsk kristen, konservativ islamfobist. Var vi blevet vildledt af de meningsdannende kræfter i samfundet, spurgte mange med rette, og med risiko for at være utålelig bagklog, må vi svare ja. Med både den åbne og den skjulte racisme og fremmedfrygt har pressen, politiet, populistiske højrepolitikere systematisk gødet jorden med en propaganda, som har større sprængkraft overfor menneskenes sind end attentatmandens gødning bombe i fri luft. Bålet lagt tilrette Stille og roligt er bålet bygget op mod det multikulturelle samfund. Det har været ren benzin på bålet for islamhadere, når døre midt om natten er blevet sparket ind og en ikke etnisk dansk far er blevet ført bort i lænker for øjnene af sine forskrækkede børn, under fuld mediedækning, mens dækningen var mere sparsom, når han blev løsladt. Eller da politiet stormede de afviste asylansøgere i Brorsonkirken og sendte dem tilbage til en uvis skæbne, og integrationsministeren i sin frustration over at den norske terrorist er etnisk norsk og kristen konservativ udtalte, at de mennesker der forsøgte at hjælpe de stormede asylansøgere, kan sammenlignes med voldsmanden i Norge. Nedgraderet menneskeværd Massemorderen er vokset op i en tid, hvor menneskeværd er nedgraderet i en sådan grad, at hans perverse menneskesyn har været legaliseret af tidens bølge af opståede hadepartier og deres indflydelse på lovgivning og samfundssyn. Propagandaen har været rå og hensynsløs. Højreradikale kristenfundamentalistiske bevægelser har blomstret, indvandrere er blevet truet, forretninger overmalet, progressive bogcafeer angrebet. Kristne fundamentalister har begået politiske mord, massemyrdet skolebørn, og rundt omkring i verden træner kristne dødspatruljer på opgøret med det Kulturmarxistiske samfund og den islamiske fare. Trods alle disse kendsgerninger er man chokeret. Faren fra højre Kommunisterne har altid advaret mod faren fra højre. I EU erklærer man 23. august som dag mod kommunisme, og i de baltiske lande rehabiliterer man gamle nazister og forbyder folk at bære socialistiske og kommunistiske symboler. Alt er glemt. Intet er lært. På trods af denne seneste højreorienterede terrorhandling taler politikere og efterretningsvæsner fortsat om vurdering af såvel højre- som venstreekstremistisk terror fare. Som integrationsministeren, der opfatter mennesker der er uenige med regeringens politik som venstrefløj, således også politiet. Men at man er uenig i rydning af en skov, eller bekymrer sig for klimaændringerne er ikke specielt venstreorienteret. Terror er højreorienteret. Livssyn til forskel At tilhøre venstrefløjen, at være progressiv betyder at ens handlinger styres af et grundlæggende humanistisk livssyn med dyb respekt for menneskelivet, for alles ret til et værdigt liv. Det er dette livssyn der er den afgørende forskel til højrefløjen. Derfor går man galt i byen og chokeres over hvid terror. Derfor ved man nøjagtigt, hvad en forening eller klub giver af humanistisk hjælp til en bevægelse på kapitalismens terrorliste. Men listerne har en påfaldende mangel på navne over højreorienterede terrorgrupper og dødspatruljer. Fra integration til apartheid Minister Pind genopliver apartheids menneskesyn Af Lili Rodeck n Da apartheid opstod i Sydafrika, var målet officielt at adskille hvide og sorte, så grupperne kunne udvikle sig efter formåen, da man jo gik ud fra, at sorte ikke var lige så udviklede som hvide. Men den reelle begrundelse var at sikre yderst billig arbejdskraft til glæde for industrien og de velhavende jordejere. Det var vigtigt at sikre sig mod sorte uden arbejde, så hjemlands - ghettoer blev skabt, og arbejdskraftreserven deporteret. Ved apartheids fald i 1990 erne troede verden, at tanker om adskillelse på grund af race, religion, nationalitet og kultur var fortid. Men Søren Pind har planer om at forny de grundlæggende tanker, der lå bag apartheid. Mod menneskerettighederne For at gavne erhvervslivet og sikre højtuddannet arbejdskraft til Danmark, har Pind udtænkt en plan gående ud på at give forskellige vilkår alt efter om man kommer fra et vestligt land eller fra udviklingslande. Ligesom man i Sydafrika måtte definere de attraktive ud fra sære regler som f.eks. at japanere var hvide men kinesere var asiater, således definerer Pind de brugbare ud fra nationalitet. På den måde bliver japanere ønskelige, men filippinere og kinesere uønskede. At diskriminere mennesker ud fra kultur og udviklingstrin er ifølge menneskerettighedskonventionen ulovligt; 20. årgang Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Frederikssundsvej København NV Telefon Telefax Bankkonto: Ansvarlig over for presseloven: Jørgen Madsen. men det standser ikke Pind. Han mener, at når Tyskland og Holland kan, kan Danmark også. Og hvorfor lade mennesker fra kulturer, som er lig vor egen, gennemgå alle de krav, som de uønskede personer skal? De uønskede I forlængelse af Pinds apartheids-forslag kommer så DF s forslag om grænsekontrol. Det interessante i forslaget er som sådan ikke døgnbemandet told ved grænserne, men snarere DF s forsøg på at standse uønskede mennesker i at krydse grænserne. Blandt de uønskede er romaer og østeuropæere, som ikke nødvendigvis er kriminelle. Ser man på de stramninger, VKO har gennemført de sidste 10 år, får man et billede af et land, som allerhelst lukkede grænserne for alle udlændinge, som ikke falder ind under kategorien ligesom os. Familiesammenføringer, som egentlig er beskyttet af FN-konventioner, er stort set umuliggjort af VKO. Valg af ægtefælle begrænses kraftigt af VKO, selvom netop dette valg er en grundlæggende menneskeret. Flygtninge, som flygter fra forfølgelse og tortur, har så lille retssikkerhed, at man kan fastslå, at Danmark fortsætter overgrebene. Ønsker en dansk Redaktion: Frederikssundsvej København NV Telefon ISSN X 12 numre årligt. Abonnement: Halvårs 165,- kr. Helårs 275,- kr. Løssalg 10,- kr. statsborger besøg fra udvalgte lande, kan man lige så godt opgive på forhånd, da retssynet i disse sager går ud på, at man er skyldig i at understøtte illegal indvandring frem for retsplejelovens uskyldig til det modsatte er bevist. Skulle man så få visum til sin gæst, skal man indbetale en stor sum penge som garanti for, at gæsten rejser tilbage. VKO har sikret sig mod, at danske fattigrøve skulle ønske besøg fra visse lande. Kravene til permanent ophold har nået groteske højder. Og skulle man nå frem til at ønske dansk statsborgerskab, kan man lige så godt opgive, hvis regeringen ikke anerkender ens evt. handicaps, eller hvis man har været udsat for tortur. Regeringen med DF i spidsen mener, at alt for mange flygtninge lider af Post Traumatisk Syndrom, så denne diagnose bliver ofte meget praktisk overset. Mennesker som vare Hvordan er det gået så galt, kunne man spørge. Der bør man se på EU og reglerne om arbejdskraftens og varernes fri bevægelighed. EU og VKO betragter borgere som arbejdskraft en vare. I det lys er det ganske forståeligt at de mennesker, som ikke anses som arbejdskraft, er uønskede. Redigering af august-numme ret er afsluttet 1. august. Afleveret til Post væsenet: 3. august. Deadline kommende numre: September 22. august Oktober 19. september Kommende numre afleveres til Postvæsenet: September 31. august Oktober 28. september Sats: Karen Hedegaard Tryk: Kailow Graphic

3 Nr Side 3 Det udemokratiske demokrati I det højt profilerede vestlige demokrati er der en påfaldende mangel på demokrati Af Betty Frydensbjerg Carlsson Formand Kommunistisk Parti i Danmark n Ordet demokrati er nok et af de mest overfortolkede og misbrugte ord. Det er græsk, stammer fra oldtiden og betyder direkte oversat: Folkets styre. Oftest fortolket som flertallets ret. Det må derfor undre, at absolutte folkeligt set mindretal som f.eks. aktionærer, har så stor en magt over det liv som folket skal leve. Netop blandt aktionærer er der ingen form for demokrati. Her styres efter pengemængden, og pengemagten kan f.eks. uhindret beslutte at fratage folket dets ret til arbejde. Nokia skuffer lød en overskrift. Det var dog aktionærerne de skuffede, og verdensfirmaet vil da også straks i stedet for skuffe mange arbejdere og fratage dem retten til deres arbejde, så de skuffede aktionærer bliver glade igen. Omvendt kan det samme mindretal beslutte hvem deres borgere må være solidariske med, og betegne andre oprørs- og befrielsesbevægelser som terrorrister, hvis de anser dem for at være til fare for deres økonomiske eller magtpolitiske interesser. Hvis folk f.eks. giver humanitær hjælp til de sidstnævnte, straffes de med fængsel efter demokratisk betændte særlove, sådan som vi har set med dommene i forbindelse med fredelig støtte til PLFP og Farc. Hvis oprørerne i Libyen og Nato vinder, vil den slåede regering blive stillet for en krigsforbryderdomstol. Hvis oprørerne og Nato taber, vil der ikke blive nogen krigsforbryderretssag. Lighed for loven hed det i demokratiet. Sindelagskontrol Det er dette demokrati, der med store tab af menneskeliv også søges eksporteret til Afghanistan. Samtidig udsættes borgerne i de krigsførende lande for det ene brud efter det andet på grundlovssikrede rettigheder: Retten til privatlivets fred, retten til at tænke, tro og tale frit, retten til at forsamles frit. Befolkningerne er udsat for en overvågning uden historisk sidestykke, og visse kommuner og arbejdspladser præmierer sågar mennesker der stikker deres nabo eller kollega. De hemmelige overvågninger af mail- og internetaktivitet bruges som bevismateriale i lukkede retssager med særligt sindelagsclearede advokater, og love om præventiv arrestation, som nazisterne opfandt, er indført i Danmark og lignende vestlige demokratier. Præventiv arrestation kan kun udføres efter overvågning og hemmelige kartoteker over borgere der af ukendte overvågere anses for at være farlige for magthaverne. Noget tyder på, at Søren Pinds ikke-timede udtalelser om at sidestille folkelige protestbevægelser med den højreekstreme massemorder, også er en enøjet tendens hos overvågerne. Økonomisk diktatur I det sociale liv som leves i samfundene har mindretallet også overtaget magten. Hvor der tidligere var en vis folkelig kontrol og indflydelse i vores fælles finansierede institutioner, er den nu ved at forsvinde. Undervisningen på både skoler og højere uddannelsesinstitutioner er centraliseret og uden medindflydelse fra brugernes side. Erhvervslivet har overtaget de studerendes indflydelse på universiteter og i skolebestyrelser. Private virksomheder, ofte i skattely, har sat sig på skatteborgernes fælles værdier. Her råder profithungeren i stedet for omsorg og ansvarlighed. På arbejdsmarkedet kan en fjern EU kommission diktere indhold i overenskomsterne. Vover arbejderne at bruge deres ret til at stemme dem ned, ophøjes de til lov, på samme måde som når en folkeafstemning går magthaverne imod. Det danske nej til Euro-politikken er det mest eklatante eksempel på den fraværende respekt for demokrati. Grækerne, som introducerede demokratiet, må nu se sig sat helt udenfor indflydelse på deres eget lands udvikling. Det har en minoritet af finansfolk og statsministre bestemt. Aktivt demokrati Et levende og aktivt demokrati, der inddrager flest mulige i beslutningsprocesserne, er den bedste garanti for gode og bæredygtige beslutninger, og dermed for mulighederne for at menneskeheden kan udvikle de samfund de ønsker at leve i. Men det er i modstrid med et økonomisk stærkt mindretal, der kortsigtet, ego istisk og kynisk udplyndrer menneskene og jorden for at opnå stadig mere profit. Der er ingen vej udenom: Folkeflertallet må solidarisk gå op mod det mindretal, så folket kan styre og det er jo demokrati. Mindretallet hersker Et mindretal af lande, der repræsenterer et mindretal af jordens befolkning, kan f.eks. beslutte at bombe et land til støtte for en oprørsbevægelse, der kan sikre dem økonomiske fordele som f.eks. billigere olie til de aktivt støttende lande (udenrigsminister Lene Espersen om Libyen) og sikre, at olien fortsat skal handles i dollars (Gadaffis forslag om at handle afrikansk olie i Dinar). Selvfølgelig under forudsætning af, at Nato og oprørerne vinder krigen.

4 Side 4 Nr Praktikpladser sikret i Metroen Omkring 100 nye lærepladser bliver skabt efter at regeringen har ændret kurs over for krav om lærepladser i offentlige byggeprojekter. Københavns metro er klar til at oprette praktikpladser. (foto Christian Alsing/Metroselskabet) Af Martin Jensen n Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og fagbevægelsen har i flere år krævet lærepladser i de projekter, hvor staten regioner og kommuner deltager med offentlige kroner i finansieringen. Ikke i strid med EU-regler Forhenværende undervisningsminister Bertel Haarder (V) meddelte i starten, at det ville stride mod EU s regler, hvis det offentlige skrev sociale klausuler ind i licitationsmaterialet og stillede krav til entreprenørerne om at garantere lærepladser. I maj 2010 siger EU-kommissionen i et svar til medlem af EU-parlamentet Emilie Turunen fra SF, at EU s direktiv om offentlige udbud tillader at der bliver stillet sociale krav i forbindelse med projekter. Tidligere undervisningsminister Tina Nedergaard fra Venstre lovede en juridisk vurdering af spørgsmålet om sociale klausuler. Ny erkendelse For nyligt erkendte undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V), at det offentlige har mulighed for at bruge sociale klausuler ved større offentlige projekter. Metro-Cityringen skal være bygget færdig i I den første indledende fase omlægges rør til vand, gas, afløb, fjernvarme og el- og telefonkabler. Arkæologerne får desuden mulighed for at undersøge udgravningerne for at finde historisk materiale. Ved årsskiftet starter man med tunnelboringer og bygningen af de 17 nye Metro-stationer i København og på Frederiksberg. Lærlingene skal sikres lærepladser i forbindelse med Metro-byggeriet. Det er resultatet af den partnerskabsaftale, Metrobyggeriet, Metro-entreprenøren Ansaldo, Dansk Byggeri, BAT-kartellet og 3F har indgået. Retter op på fejl Vi har haft en god dialog med 3F, LO, Dansk Byggeri og vores entreprenører, og jeg er glad for, at vi med aftalen tager et fælles ansvar for at løfte den vigtige samfundsmæssige opgave, det er at få skabt uddannelsespladser til de mange unge, siger administrerende direktør i Metroselskabet, Henrik Plougmann Olsen. Aftalen retter op på den fejl, at der i udbudsmaterialet til entreprenører og underentreprenører ikke har været stillet krav om sociale klausuler, der skal sikre et vist antal lærepladser i forhold til beskæftigede. Gode viljer De gode viljer har sejret, og jeg er stolt over, at vi nu har skabt rammerne, for at få så mange lærlinge med i metroprojektet som muligt, siger faglig sekretær, Jens Kirkegaard fra 3F-fagforeningen BJMF i København. Metrobyggeriet forventes at give beskæftigelse i mandeår. Derfor anslår han, at den nye aftale vil skabe praktikpladser til omkring 100 unge mennesker. Det vil hovedsageligt være uddannelse til struktører, men også unge med ønsket om at blive uddannet til elektrikere, smede og chauffører får gavn af aftalen, siger Jens Kirkegaard, der har deltaget i forhandlingerne om aftalen. FRA ARBEJDSMARKEDET Kristelige mod fradrag Regeringen er lykkedes med at stække fagbevægelsen ved at indføre et nyt fradragsloft, skriver Jyllands-Posten. Fagforeningerne har ganske vist ikke mistet medlemmer i hobetal efter indførelsen af et loft på kr. for fra drag til fagforeningskontingent, men fagbevægelsen er splittet. Kristelig Fagbevægelse har ikke meget til overs for de, der raser over fradragsloftet. Efter vores mening bør der slet ikke være et fradrag. Selvfølgelig er fagforeninger med til at skabe ordnede forhold på arbejdsmarkedet, men det er måske ikke af en sådan karakter, at samfundet ligefrem bør støtte fagbevægelsen, siger forbundsformand Søren Fibiger Olesen, til Jyllands-Posten. Han peger på, at medlemskab af andre samfundsgavnlige foreninger som Ældre Sagen og FDM ikke er fradrags berettiget. Synspunktet vækker forargelse i Dansk Metal. Hvis man ikke mener, at fagforeninger spiller en samfundsmæssig rolle, er man politisk blind. Vi skaber ro og ordentlige arbejdsforhold, så det er noget sludder. Men jeg er enig i, at Kristelig Fagbevægelse ikke spiller nogen rolle. Foreningen slås jo hverken for et ordentligt dagpengesystem eller overenskomster, siger hovedkasserer Torben Poulsen til Jyllands-Posten. Også 3F, HK og Djøf fastholder, at fradraget til fagforeningskontingent er berettiget. Færre på førtidspension I første kvartal af 2011 tildelte kommunerne nye førtidspensioner. I første kvartal af 2010 var det tilsvarende tal nye førtidspensioner. I første kvartal af 2011 fik 48,5% tilkendt en førtidspension på grund af en psykisk lidelse. I første kvartal af 2010 fik 52,6% tilkendt en førtidspension på grund af en psykisk lidelse. 16 procent færre fik tilkendt en førtidspension i første kvartal af 2011 i forhold til samme kvartal året før. Det viser en opgørelse fra Ankestyrelsen. En forklaring på faldet kan være, at det er blevet et politisk mål fra regeringen at begrænse antallet af førtidspensionister. Det mener Dorte Caswell, der er forsker ved Anvendt Kommunal Forskning, AKF. Man kan forestille sig, at kommunerne med beskæftigelsesregio nerne åndende tungt i nakken gør alt, hvad de kan, for at begrænse antallet af tilkendte førtidspensioner, siger hun. Små alternativer uden førtidspension Dorte Caswell forklarer, at det overordnet set kan virke positivt, at det er lykkedes at begrænse antallet af mennesker, der ender på en livslang forsørgelse. Men jeg forbeholder mig retten til at være skeptisk over, hvor lykkeligt det egentlig er, siger hun. Hun henviser til, at alternativerne til de borgere, der ikke kan få tilkendt en førtidspension, er små. Hvis ikke arbejdsmarkedet kan rumme dem, og hvis ikke de kan få et fleksjob, vil de ende på midlertidige ydelser eller helt uden forsørgelse, forklarer Dorte Caswell. Færre med psykiske lidelser Også andelen af dem, der får tilkendt en førtidspension på grund af en psykisk lidelse, er faldet. Dorte Caswell hæfter sig ved, at der også har været et stort politisk fokus på denne problematik. Det kan betyde, at kommunerne kigger anderledes på mennesker med psykiske lidelser og deres sag, siger hun. Hos Kommunernes Landsforening (KL) vil man ikke kommentere tallene fra Ankestyrelsen. Det er for tidligt at sige noget. Når det drejer sig om tal fra første kvartal, er de behæftet med en vis usikkerhed, siger Ulrik Petersen, der er chefkonsulent i KL. Det skriver Fagbladet 3F. Unge strømmer til landbrugsskoler Flere af landets landbrugsskoler melder om et rekordstort antal elever efter sommerferien. En solid uddannelse og ledige praktikpladser lokker unge til, mener skolerne. Når flere af landets land-

5 Nr Side 5 Stop aktiveringsarbejde Det skulle lyde smukt da arbejdsløse skulle aktiveres for at blive hjulpet tilbage på arbejdsmarkedet. n Fra rigsrevisor lyder det nu, at der ingen effekt er af aktiveringen af kontanthjælpsmodtagere, der tværtimod fastholdes i systemet. Fra overlæger lyder det, at et stigende antal arbejdsløse i aktivering går ned med store depressioner. Aktiverede skal gå på arbejde for de dagpenge, de selv har betalt til gennem a-kasse og skat. Havner man som arbejdsløs på kontanthjælp, brugsskoler på mandag åbner dørene til et nyt skoleår, vil der være trangt i en del af klasselokalerne. For mange unge kvinder og mænd vil uddanne sig til et fremtidigt arbejde med køer, grise eller traktor. Det viser en rundringning til flere af de danske landbrugsskoler, som Fagbladet 3F har foretaget. I foråret 2009 var elever i gang med uddannelsen. I foråret 2011 var antallet steget til Elevvæksten vækker glæde hos Den Grønne Gruppe i 3F, som har været med til at udforme den nye landbrugsuddannelse: Det er dejligt, at unge mennesker synes, at uddannelsen er et hit. Der er tale om en god og alsidig uddannelse, som styrker erhvervets mulighed for at tiltrække dygtige og højtuddannede medarbejdere, siger enten fordi man gennem lovgivningen er faldet for loftet over dagpengeperioden, eller fordi man ikke har været, eller har kunnet optjene nok til at blive medlem af en a-kasse, går man på arbejde for kontanthjælpen. Som aktiveret er man uden sikkerhedsnet. Man optjener ikke feriepenge, pension eller opsigelsesvarsel. Opstår der almindelig faglig strid, er man uden rettigheder og mister forhandlingssekretær Morten Fischer-Nielsen. Også på Danmarks mindste landbrugsskole boomer elev tallet. På Kalø Økologisk Landbrugsskole på Djursland begynder 29 danske elever på landets eneste uddannelse inden for økologisk landbrug. Det er det største antal nye elever på skolen gennem mange år. Økologi er på fremmarch, og vi har en rigtig god kontakt til landmænd og andre inden for økologi. Derud over spiller arbejdsløshed blandt unge nok også ind på vores fremgang, siger Helge Bülow, forstander på Kalø Økologisk Landbrugsskole. Fingeren til Støjberg Med musik, taler og overrækkelse af prisen Fingeren, satte arbejdsløse fra byggefagene arbejdsminister Inger Støjberg stævne foran hendes ministerium. Inger Støjberg sit indtægtsgrundlag. Der er ingen ret til at vælge tillidsrepræsentant. Man har derimod pligt til at være aktivt arbejdssøgende det vil sige stadigt at opdatere sit CV på internettet og afsende ansøgninger, som ingen gider se på. En rapport fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser nu også, at offentlige løntilskudsjob ikke får nogen i arbejde. Tværtimod er det et stort problem at folk i løntilskudsjob erstatter den arbejdskraft, der er uddannet til jobbet, siger FOAs næstformand, Mona Striib, der peger på at 2 ud af 3, der er i offentligt løntilskudsjob, oftest arbejder som pædagogmedhjælper, i hjemmeplejen eller inden for Teknisk Service. For mange betyder det, at de sendes tilbage inden for deres eget fag i nedlagte stillinger, men uden de faglige og lønmæssige forhandlede rettigheder. De nyeste tal viser, at der i maj måned var fuldtidspersoner i offentligt løntilskud. Redigeret af Martin Jensen tog positivt imod invitationen til at få Fingeren og kom med en kasse øl og vand til de godt 25 arbejdsløse, der var mødt frem. Fingeren uddeles til den person eller forening, der med deres daglige virke, har været med til at gøre hverdagen til et helvede for de arbejdsløse i Danmark. Valget faldt på beskæftigelsesminister Inger Støjberg for hendes medvirken til: forringelse af bygnings- og sæsonarbejderes mulighed for genoptjeningsret til dagpenge at mange tusinde bliver smidt ud af dagpengesystemet og i stedet sendt på kontanthjælp eller ingenting forringelser af mulighederne for efteruddannelse forringelse af fleksibiliteten på det danske arbejdsmarked aktivt at fremme arbejdskraftens fri bevægelighed og dermed indføre et globalt løntrykkersystem i Danmark. ØKONOMI Af Bo Møller Krisen fortsætter Den økonomiske krise er bestemt ikke ovre, selv om statsministeren og andre påstår det. Her i landet gik bruttonationalproduktet ned i årets første kvartal. I sidste kvartal af 2010 faldt bruttonationalproduktet også, og så har vi det, som nogle økonomer kalder en recession, hvilket blot er et fint ord for tilbagegang. Meget værre ser det dog ud i andre lande. Den græske økonomi er ude i en dybt alvorlig krise og bliver kun midlertidigt reddet af store støttebeløb fra andre EU-lande. Irland er i konstant krise. Situationen i Portugal er også meget ulykkelig, og Italien har store problemer. Heller ikke England er gået ram forbi. Japan står i en helt speciel situation, hvor atomulykken pludselig forværrede krisen. De største problemer ligger dog i USA, hvor statsgælden nu er på milliarder dollars. Selv om Obama-regeringen nu har fået hævet gældsloftet, er det kun en stakket frist, som landet får, for kineserne mv. vil jo nok ikke blive ved med at finansiere et stadigt voksende amerikansk underskud. Der er 2 hovedgrunde til krisen: For det første de realøkonomiske og for det andet de selvskabte. Realøkonomisk er vi i den situation, at virksomhederne ikke kan sælge deres produkter. Årsagen er her den klassiske, at der er et underforbrug pga. udhulede lønninger og andre indkomster. Det er en mekanisme i kapitalismen, som ses med regelmæssige mellemrum, og som Karl Marx beskrev i detaljer: Først øges produktionen, men på et tidspunkt kan den ikke afsættes, da arbejderenes lønninger til stadighed holdes nede af virksomhederne og så har vi krisen. Hertil kommer en række selvskabte problemer, der varierer lidt fra land til land. I Grækenland er et meget væsentligt problem, at de rige ikke betaler skat! Mens de rige græske kapitalister har gemt 600 milliarder euro af vejen i schweiziske banker, har staten et underskud på 350 milliarder euro. Tilsvarende forhold gør sig gældende i Irland, Italien og Portugal. For disse euro-lande kommer så, at de pga. euro-tilknytningen ikke har mulighed for at føre en selvstændig pengepolitik, der via en devaluering kunne sætte gang i eksporten. I USA stammer de økonomiske problemer for statskassen i høj grad fra de store skattelettelser, som den tidligere præsident Bush gav til de rige. Hertil kommer så de ufatteligt store udgifter til krigsførelse i Irak, Afghanistan og Libyen. Hvad er så kommunisternes svar på denne krise? Ja, det ultimative svar er at afskaffe kapitalismen, der er skyld i problemerne, og i stedet indføre socialismen. Nu har denne strategi desværre ikke rigtig nogen chance for at lykkes lige med det samme på trods af, at der i flere lande er kommet gang i klassekampen, hvilket fx har ført til ikke mindre end 20 generalstrejker i Grækenland i samt til mange andre manifestationer hovedsagelig anført af de græske kommunister. Aktuelt har Kommunistisk Parti i Danmark for nylig udarbejdet et kriseprogram, der ganske vist ikke kan løse kapitalismens problemer, men som kan være med til at sikre, at det ikke er arbejderne, de syge og de gamle, der skal betale. Vigtige punkter i krisepolitikken er bl.a., at der skal etableres en statsbank og at alle private banker på længere sigt skal nationaliseres. Skattestoppet og de særlige skattelettelser til de rigeste skal afskaffes, og virksomhedernes skattesnyd skal bekæmpes effektivt. Momsen på fødevarer og medicin skal afskaffes, så også økonomisk dårligere stillede kan leve en anstændig tilværelse. For at begrænse arbejdsløsheden skal der sættes offentlige arbejder i gang, arbejdstiden skal nedsættes og arbejdsløshedsunderstøttelsen skal forbedres kraftigt. Efterlønnes skal bevares og forbedres, og det samme gælder kontanthjælpen og pensionerne. Hele programmet kan læses på

6 Side 6 Nr Arktis i fokus Inuitter har det fælles problem, at deres områder indeholder ikke kortlagte råstoffer, at området har militær interesse, og at de rige lande har overvægt i Arktisk Råd Af Lili Rodeck n Arktisk Råd blev skabt for 15 år siden af stater i den arktiske region. I rådet sidder Canada, Danmark (inkl. Færøerne og Grønland), Finland, Island, Norge, Rusland, Sverige og USA. Herudover deltager seks oprindelige folks organisationer som permanente deltagere i samarbejdet. Rådets opgave er at styrke en bæredygtig udvikling og samarbejde om fælles problemstillinger, så som klima, naturbeskyttelse, forskning og folkesundhed. Selve tanken om at skabe et sådant råd, er grundlæggende en god idé; men rådets magtsammensætning bør vække bekymring, især hos de oprindelige folkeslag. Jagten på naturressourcer USA, som har Alaska som delstat, har gennem tiden været skyld i, at de inuitter, som bebor delstaten, ikke mere kan tale deres sprog. Det samme gælder de indianske folkegrupper. Mister man sproget, mister man også sin kultur, og det betyder, at de oprindelige beboere i Alaska ikke mere har rødder i deres historie. Alaskas inuitter og indianere er de mennesker, som tydeligst mærker jagten på naturressourcer. Gennem ICC (Inuit Circumpolar Council) kæmper Alaskas oprindelige befolkning for løsninger på deres akutte problemer med erosion, hvor flere landsbyer er ved at forsvinde i havet. Klimaforandringerne er en trussel mod deres daglige tilværelse. Dertil skal lægges, at arbejdsløshed, fattigdom og kort levetid er hverdag for disse mennesker, som før kolonialiseringen klarede sig glimrende af naturen i Alaska. Klimaændringerne Canada har udlagt et enormt stort landområde som hjemmestyrende inuitsamfund, Nunavut, som måtte få hjælp fra Grønland, for også her var det oprindelige sprog blevet undertrykt til fordel for engelsk. I Nunavut bor ca mennesker på et område på størrelse med Grønland. Levealderen svarer til levealderen i ulande. Levestandarden er meget lavere end i resten af Canada. Befolkningen oplever tydeligt klimaændringerne, som gør det yderst vanskeligt at nå frem til fangstpladserne. Familiefædrenes manglende evne til at opretholde en rimelig levestandard for familierne har gennem årene øget alkoholismen og selvmordene. Og med EUs forbud mod import af sælkød og sælprodukter, rammes Nunavuts befolkning urimeligt hårdt og det til trods for den inuit-undtagelse, forbuddet indeholder. Ruslands inuitter, som er moderfolket for alle inuitter kæmper stort set med samme problemer, som menneskene i Alaska og Canada. Kampen for at bevare kulturen, sproget og livsstilen er under pres, både på grund af økonomiske interesser og klimaforandringer. Sociale problemer Fælles for alle de oprindelige befolkninger er, at deres områder indeholder ikke kortlagte råstoffer, som industrien mangler, at de bebor områder som er militært interessante, og at de antalsmæssigt er ganske få i forhold til befolkningerne i de rige lande, som har overvægten i det Arktiske Råd. Af de oprindelige befolkninger er Grønland undtagelsen. Grønland har formået at bevare sit sprog, at skabe Museet i Maniitsoq består af de gamle kolonihuse. Ingen af grønlændernes boliger fra den tid er bevaret og bevare sin egen kultur på trods af kolonisering. Grønland er det område i Arktis, hvor befolkningen overordnet set har den rimeligste levestandard; men også her findes der store problemer. Især bygdebefolkningen er presset. Infrastrukturen nærmest tvinger beboerne til at flytte fra de små bygder til byerne. Det medfører store sociale problemer for de tilflyttede, da de sprogmæssigt ofte kun taler grønlandsk og ofte ikke har en særlig god skolegang bag sig. For en inuit i Østgrønland og Thuleområdet er vilkårene sprogmæssig ganske barske, da der hverken undervises i østgrønlandsk eller thulesprog, og ej heller oversættes officielle papirer til disse to sprog. I bygderne i Østgrønland og Thuleområdet er levestandarden lavere end i resten af Grønland. I disse pressede samfund findes også en øget alkoholisme og selvmordsrate. Interessemodsætninger Alle disse problemer burde være faste punkter på Arktisk Råds dagsorden, men sådan er det ikke. På sidste møde blev en fælles eftersøgnings- og redningstjeneste forhandlet på plads. Klimaændringer blev debatteret, og det blev tydeligt, at der findes et spændingsfelt mellem ønsket om at redde klimaet og isbjørnene og behovet for udvikling. For Grønland er udvikling af moderne produktionsforhold og råstofudvikling vigtigere end bevaring af fangererhvervet. Om befolkningerne i Alaska og Canada er helt enige, vides ikke. Men eftersom der ikke findes en egentlig erhvervsudvikling i Nunavut, kan man forestille sig, at klimaforandringerne betragtes som en fjende. Støtte til udvikling Hele det arktiske område har et infrastruktur-problem. Ønsker man at rejse fra Grønland til Nunavut eller Alaska bliver rejsen ekstremt besværlig. Fra Grønland må man rejse via København eller Island, hvis man ønsker at komme til udlandet. Dette forhold har besværliggjort udviklingen i det arktiske område og har forhindret udveksling af viden landene imellem. Selvom sprogene i hele inuitområdet er tæt forbundne, har den svage infrastruktur forhindret udvikling af uddannelser, som kunne skabe udvikling for de inuitter i det polare område. Dette er et emne, som burde have været behandlet i Arktisk Råd. Men heller ikke dette har været behandlet. Skal de oprindelige befolkninger finde frem til et samfundssystem, som tilgodeser de særlige problemer, som klima og natur skaber, skal der gives økonomisk støtte fra de rige arktiske lande. Som det ser ud nu, kæmper Grønland sig ud af billedet som et levende frilandsmuseum, men stammefrænderne i øst og vest er låst fast i fattigdom, alkoholmisbrug, selvmord og manglende udvikling.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U+DUDOG% UVWLQJ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Der er altid noget glædeligt over 1. maj. Det er en af de dage i

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre - UgebrevetA4.dk 08-06-2015 09:15:18

Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre - UgebrevetA4.dk 08-06-2015 09:15:18 TAK FOR TILLIDEN Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mandag den 8. juni 2015, 05:00 Del: Er det lighed, der er grunden til, at danskerne er et af verdens mest

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Indvandringens historie

Indvandringens historie Indvandringens historie Den tidlige indvandring I tidens løb har mange forskellige folkeslag slået sig ned i Danmark. Fremmede der gennem historien er blevet modtaget meget forskelligt efter hvor rige

Læs mere

LAVE YDELSER TIL "UNGE": FORVARSEL OM GENERALANGREB PÅ OVERFØRSELSINDKOMSTER?

LAVE YDELSER TIL UNGE: FORVARSEL OM GENERALANGREB PÅ OVERFØRSELSINDKOMSTER? 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat LAVE

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i:\jan-feb-2001\skat-d-02-01.doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen

Læs mere