Sikkerhedsnettet røget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsnettet røget"

Transkript

1 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2011 Sikkerhedsnettet røget De borgerlige forlig har cementeret uligheden i Danmark n Efterlønsreformen, der blev aftalt mellem regeringspartierne, Dansk Folkeparti og De radikale, kommer til at koste dyrt for dem, som går på efterløn. Mest for de lavest lønnede. Reformen træder i kraft fra 2014, hvis de nævnte partier får flertal efter folketingsvalget. Den betyder, at folk født fra andet halvår af 1956 frem til 1967 gradvist får hævet pensionsalderen og samtidig nedsat antallet af mulige år på efterløn. Mangel på arbejdspladser De mange påstande om en kommende mangel på arbejdskraft for at retfærdiggøre angrebet har været grebet ud af luften. Hverken det private eller det offentlige arbejdsmarked forventer, at der er arbejdspladser til de mange kommende ældre uden efterlønsmuligheden. Da antallet af efterlønsmodtagere vil falde drastisk, vil det betyde en markant stigning i antallet af arbejdsløse flere, vurderer de såkaldt økonomiske vismænd. Det bliver formentlig langt flere, da det forventes, at næsten færre end i dag vil være på efterløn efter reformen. Ulige rettigheder 2020-forliget og de forudgående forlig har gjort op med den kendte danske/skandinaviske velfærdsmodel og har revet sikkerhedsnettet i stykker. Modellen var opbygget omkring et relativt højt skattetryk, som til gengæld sikrede alle borgere samme rettigheder og en vis tryghed livet igennem ved sociale begivenheder, og når man havde brug for fællesskabets indbetalinger. Fra vugge til grav. Private forsikringer på sundhedsområdet, supplerende lønforsikring ved arbejdsløshed og en snigende indførelse af et optjeningsprincip har gjort op med dette basale princip, og har skabt en stigende ulighed og deraf følgende fattigdom. Optjeningsprincip Under VKO regimet har især indvandrere, flygtninge og udlændinge været udsat for krav om optjening som forudsætning for velfærdsydelser. Man skal nu have boet fyrre år efter det fyldte 15. år for at opnå fuld folkepension eller førtids-/invalidepension. Yngre får mindre i arbejdsløshedsdagpenge, og retten til førtidspension ved invaliderende sygdom er væk for danskere under 40 år. Optjeningsprincippet rammer ligeledes danskere, der i en globaliseret tid arbejder eller studerer i udlandet. Arbejdsløse falder ud efter to år, og har i en tid med massearbejdsløshed ingen muligheder for at genoptjene retten til dagpenge. Sikkerhedsnettet, med bistandshjælp som en ret, er væk. DF s grænsebomme sætter ikke bom for denne udvikling. Bommen skal derimod sættes for deres asociale politik. bfc Kom til Kommunisternes festival I weekenden den august afholder kommunisterne for 16. gang K-Festival i Nørrebroparken i København Læs programmet på midtersiderne

2 Side 2 Nr En forvarslet terror De politiske massemord i Norge har ikke alene sat Norge i chok. Da meldingerne om terrorbomben mod Norges regeringsbygninger kom, var Islamisk Jihad i manges tanker, og mange indvandrere måtte tåle urimelige anklager og spørgsmål. Sådan er vi jo igennem lang tid oplært til at tænke af politikere, politiet, medierne og sågar en verdensberygtet tegner. Men terroristen var en ærkenorsk kristen, konservativ islamfobist. Var vi blevet vildledt af de meningsdannende kræfter i samfundet, spurgte mange med rette, og med risiko for at være utålelig bagklog, må vi svare ja. Med både den åbne og den skjulte racisme og fremmedfrygt har pressen, politiet, populistiske højrepolitikere systematisk gødet jorden med en propaganda, som har større sprængkraft overfor menneskenes sind end attentatmandens gødning bombe i fri luft. Bålet lagt tilrette Stille og roligt er bålet bygget op mod det multikulturelle samfund. Det har været ren benzin på bålet for islamhadere, når døre midt om natten er blevet sparket ind og en ikke etnisk dansk far er blevet ført bort i lænker for øjnene af sine forskrækkede børn, under fuld mediedækning, mens dækningen var mere sparsom, når han blev løsladt. Eller da politiet stormede de afviste asylansøgere i Brorsonkirken og sendte dem tilbage til en uvis skæbne, og integrationsministeren i sin frustration over at den norske terrorist er etnisk norsk og kristen konservativ udtalte, at de mennesker der forsøgte at hjælpe de stormede asylansøgere, kan sammenlignes med voldsmanden i Norge. Nedgraderet menneskeværd Massemorderen er vokset op i en tid, hvor menneskeværd er nedgraderet i en sådan grad, at hans perverse menneskesyn har været legaliseret af tidens bølge af opståede hadepartier og deres indflydelse på lovgivning og samfundssyn. Propagandaen har været rå og hensynsløs. Højreradikale kristenfundamentalistiske bevægelser har blomstret, indvandrere er blevet truet, forretninger overmalet, progressive bogcafeer angrebet. Kristne fundamentalister har begået politiske mord, massemyrdet skolebørn, og rundt omkring i verden træner kristne dødspatruljer på opgøret med det Kulturmarxistiske samfund og den islamiske fare. Trods alle disse kendsgerninger er man chokeret. Faren fra højre Kommunisterne har altid advaret mod faren fra højre. I EU erklærer man 23. august som dag mod kommunisme, og i de baltiske lande rehabiliterer man gamle nazister og forbyder folk at bære socialistiske og kommunistiske symboler. Alt er glemt. Intet er lært. På trods af denne seneste højreorienterede terrorhandling taler politikere og efterretningsvæsner fortsat om vurdering af såvel højre- som venstreekstremistisk terror fare. Som integrationsministeren, der opfatter mennesker der er uenige med regeringens politik som venstrefløj, således også politiet. Men at man er uenig i rydning af en skov, eller bekymrer sig for klimaændringerne er ikke specielt venstreorienteret. Terror er højreorienteret. Livssyn til forskel At tilhøre venstrefløjen, at være progressiv betyder at ens handlinger styres af et grundlæggende humanistisk livssyn med dyb respekt for menneskelivet, for alles ret til et værdigt liv. Det er dette livssyn der er den afgørende forskel til højrefløjen. Derfor går man galt i byen og chokeres over hvid terror. Derfor ved man nøjagtigt, hvad en forening eller klub giver af humanistisk hjælp til en bevægelse på kapitalismens terrorliste. Men listerne har en påfaldende mangel på navne over højreorienterede terrorgrupper og dødspatruljer. Fra integration til apartheid Minister Pind genopliver apartheids menneskesyn Af Lili Rodeck n Da apartheid opstod i Sydafrika, var målet officielt at adskille hvide og sorte, så grupperne kunne udvikle sig efter formåen, da man jo gik ud fra, at sorte ikke var lige så udviklede som hvide. Men den reelle begrundelse var at sikre yderst billig arbejdskraft til glæde for industrien og de velhavende jordejere. Det var vigtigt at sikre sig mod sorte uden arbejde, så hjemlands - ghettoer blev skabt, og arbejdskraftreserven deporteret. Ved apartheids fald i 1990 erne troede verden, at tanker om adskillelse på grund af race, religion, nationalitet og kultur var fortid. Men Søren Pind har planer om at forny de grundlæggende tanker, der lå bag apartheid. Mod menneskerettighederne For at gavne erhvervslivet og sikre højtuddannet arbejdskraft til Danmark, har Pind udtænkt en plan gående ud på at give forskellige vilkår alt efter om man kommer fra et vestligt land eller fra udviklingslande. Ligesom man i Sydafrika måtte definere de attraktive ud fra sære regler som f.eks. at japanere var hvide men kinesere var asiater, således definerer Pind de brugbare ud fra nationalitet. På den måde bliver japanere ønskelige, men filippinere og kinesere uønskede. At diskriminere mennesker ud fra kultur og udviklingstrin er ifølge menneskerettighedskonventionen ulovligt; 20. årgang Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Frederikssundsvej København NV Telefon Telefax Bankkonto: Ansvarlig over for presseloven: Jørgen Madsen. men det standser ikke Pind. Han mener, at når Tyskland og Holland kan, kan Danmark også. Og hvorfor lade mennesker fra kulturer, som er lig vor egen, gennemgå alle de krav, som de uønskede personer skal? De uønskede I forlængelse af Pinds apartheids-forslag kommer så DF s forslag om grænsekontrol. Det interessante i forslaget er som sådan ikke døgnbemandet told ved grænserne, men snarere DF s forsøg på at standse uønskede mennesker i at krydse grænserne. Blandt de uønskede er romaer og østeuropæere, som ikke nødvendigvis er kriminelle. Ser man på de stramninger, VKO har gennemført de sidste 10 år, får man et billede af et land, som allerhelst lukkede grænserne for alle udlændinge, som ikke falder ind under kategorien ligesom os. Familiesammenføringer, som egentlig er beskyttet af FN-konventioner, er stort set umuliggjort af VKO. Valg af ægtefælle begrænses kraftigt af VKO, selvom netop dette valg er en grundlæggende menneskeret. Flygtninge, som flygter fra forfølgelse og tortur, har så lille retssikkerhed, at man kan fastslå, at Danmark fortsætter overgrebene. Ønsker en dansk Redaktion: Frederikssundsvej København NV Telefon ISSN X 12 numre årligt. Abonnement: Halvårs 165,- kr. Helårs 275,- kr. Løssalg 10,- kr. statsborger besøg fra udvalgte lande, kan man lige så godt opgive på forhånd, da retssynet i disse sager går ud på, at man er skyldig i at understøtte illegal indvandring frem for retsplejelovens uskyldig til det modsatte er bevist. Skulle man så få visum til sin gæst, skal man indbetale en stor sum penge som garanti for, at gæsten rejser tilbage. VKO har sikret sig mod, at danske fattigrøve skulle ønske besøg fra visse lande. Kravene til permanent ophold har nået groteske højder. Og skulle man nå frem til at ønske dansk statsborgerskab, kan man lige så godt opgive, hvis regeringen ikke anerkender ens evt. handicaps, eller hvis man har været udsat for tortur. Regeringen med DF i spidsen mener, at alt for mange flygtninge lider af Post Traumatisk Syndrom, så denne diagnose bliver ofte meget praktisk overset. Mennesker som vare Hvordan er det gået så galt, kunne man spørge. Der bør man se på EU og reglerne om arbejdskraftens og varernes fri bevægelighed. EU og VKO betragter borgere som arbejdskraft en vare. I det lys er det ganske forståeligt at de mennesker, som ikke anses som arbejdskraft, er uønskede. Redigering af august-numme ret er afsluttet 1. august. Afleveret til Post væsenet: 3. august. Deadline kommende numre: September 22. august Oktober 19. september Kommende numre afleveres til Postvæsenet: September 31. august Oktober 28. september Sats: Karen Hedegaard Tryk: Kailow Graphic

3 Nr Side 3 Det udemokratiske demokrati I det højt profilerede vestlige demokrati er der en påfaldende mangel på demokrati Af Betty Frydensbjerg Carlsson Formand Kommunistisk Parti i Danmark n Ordet demokrati er nok et af de mest overfortolkede og misbrugte ord. Det er græsk, stammer fra oldtiden og betyder direkte oversat: Folkets styre. Oftest fortolket som flertallets ret. Det må derfor undre, at absolutte folkeligt set mindretal som f.eks. aktionærer, har så stor en magt over det liv som folket skal leve. Netop blandt aktionærer er der ingen form for demokrati. Her styres efter pengemængden, og pengemagten kan f.eks. uhindret beslutte at fratage folket dets ret til arbejde. Nokia skuffer lød en overskrift. Det var dog aktionærerne de skuffede, og verdensfirmaet vil da også straks i stedet for skuffe mange arbejdere og fratage dem retten til deres arbejde, så de skuffede aktionærer bliver glade igen. Omvendt kan det samme mindretal beslutte hvem deres borgere må være solidariske med, og betegne andre oprørs- og befrielsesbevægelser som terrorrister, hvis de anser dem for at være til fare for deres økonomiske eller magtpolitiske interesser. Hvis folk f.eks. giver humanitær hjælp til de sidstnævnte, straffes de med fængsel efter demokratisk betændte særlove, sådan som vi har set med dommene i forbindelse med fredelig støtte til PLFP og Farc. Hvis oprørerne i Libyen og Nato vinder, vil den slåede regering blive stillet for en krigsforbryderdomstol. Hvis oprørerne og Nato taber, vil der ikke blive nogen krigsforbryderretssag. Lighed for loven hed det i demokratiet. Sindelagskontrol Det er dette demokrati, der med store tab af menneskeliv også søges eksporteret til Afghanistan. Samtidig udsættes borgerne i de krigsførende lande for det ene brud efter det andet på grundlovssikrede rettigheder: Retten til privatlivets fred, retten til at tænke, tro og tale frit, retten til at forsamles frit. Befolkningerne er udsat for en overvågning uden historisk sidestykke, og visse kommuner og arbejdspladser præmierer sågar mennesker der stikker deres nabo eller kollega. De hemmelige overvågninger af mail- og internetaktivitet bruges som bevismateriale i lukkede retssager med særligt sindelagsclearede advokater, og love om præventiv arrestation, som nazisterne opfandt, er indført i Danmark og lignende vestlige demokratier. Præventiv arrestation kan kun udføres efter overvågning og hemmelige kartoteker over borgere der af ukendte overvågere anses for at være farlige for magthaverne. Noget tyder på, at Søren Pinds ikke-timede udtalelser om at sidestille folkelige protestbevægelser med den højreekstreme massemorder, også er en enøjet tendens hos overvågerne. Økonomisk diktatur I det sociale liv som leves i samfundene har mindretallet også overtaget magten. Hvor der tidligere var en vis folkelig kontrol og indflydelse i vores fælles finansierede institutioner, er den nu ved at forsvinde. Undervisningen på både skoler og højere uddannelsesinstitutioner er centraliseret og uden medindflydelse fra brugernes side. Erhvervslivet har overtaget de studerendes indflydelse på universiteter og i skolebestyrelser. Private virksomheder, ofte i skattely, har sat sig på skatteborgernes fælles værdier. Her råder profithungeren i stedet for omsorg og ansvarlighed. På arbejdsmarkedet kan en fjern EU kommission diktere indhold i overenskomsterne. Vover arbejderne at bruge deres ret til at stemme dem ned, ophøjes de til lov, på samme måde som når en folkeafstemning går magthaverne imod. Det danske nej til Euro-politikken er det mest eklatante eksempel på den fraværende respekt for demokrati. Grækerne, som introducerede demokratiet, må nu se sig sat helt udenfor indflydelse på deres eget lands udvikling. Det har en minoritet af finansfolk og statsministre bestemt. Aktivt demokrati Et levende og aktivt demokrati, der inddrager flest mulige i beslutningsprocesserne, er den bedste garanti for gode og bæredygtige beslutninger, og dermed for mulighederne for at menneskeheden kan udvikle de samfund de ønsker at leve i. Men det er i modstrid med et økonomisk stærkt mindretal, der kortsigtet, ego istisk og kynisk udplyndrer menneskene og jorden for at opnå stadig mere profit. Der er ingen vej udenom: Folkeflertallet må solidarisk gå op mod det mindretal, så folket kan styre og det er jo demokrati. Mindretallet hersker Et mindretal af lande, der repræsenterer et mindretal af jordens befolkning, kan f.eks. beslutte at bombe et land til støtte for en oprørsbevægelse, der kan sikre dem økonomiske fordele som f.eks. billigere olie til de aktivt støttende lande (udenrigsminister Lene Espersen om Libyen) og sikre, at olien fortsat skal handles i dollars (Gadaffis forslag om at handle afrikansk olie i Dinar). Selvfølgelig under forudsætning af, at Nato og oprørerne vinder krigen.

4 Side 4 Nr Praktikpladser sikret i Metroen Omkring 100 nye lærepladser bliver skabt efter at regeringen har ændret kurs over for krav om lærepladser i offentlige byggeprojekter. Københavns metro er klar til at oprette praktikpladser. (foto Christian Alsing/Metroselskabet) Af Martin Jensen n Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og fagbevægelsen har i flere år krævet lærepladser i de projekter, hvor staten regioner og kommuner deltager med offentlige kroner i finansieringen. Ikke i strid med EU-regler Forhenværende undervisningsminister Bertel Haarder (V) meddelte i starten, at det ville stride mod EU s regler, hvis det offentlige skrev sociale klausuler ind i licitationsmaterialet og stillede krav til entreprenørerne om at garantere lærepladser. I maj 2010 siger EU-kommissionen i et svar til medlem af EU-parlamentet Emilie Turunen fra SF, at EU s direktiv om offentlige udbud tillader at der bliver stillet sociale krav i forbindelse med projekter. Tidligere undervisningsminister Tina Nedergaard fra Venstre lovede en juridisk vurdering af spørgsmålet om sociale klausuler. Ny erkendelse For nyligt erkendte undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V), at det offentlige har mulighed for at bruge sociale klausuler ved større offentlige projekter. Metro-Cityringen skal være bygget færdig i I den første indledende fase omlægges rør til vand, gas, afløb, fjernvarme og el- og telefonkabler. Arkæologerne får desuden mulighed for at undersøge udgravningerne for at finde historisk materiale. Ved årsskiftet starter man med tunnelboringer og bygningen af de 17 nye Metro-stationer i København og på Frederiksberg. Lærlingene skal sikres lærepladser i forbindelse med Metro-byggeriet. Det er resultatet af den partnerskabsaftale, Metrobyggeriet, Metro-entreprenøren Ansaldo, Dansk Byggeri, BAT-kartellet og 3F har indgået. Retter op på fejl Vi har haft en god dialog med 3F, LO, Dansk Byggeri og vores entreprenører, og jeg er glad for, at vi med aftalen tager et fælles ansvar for at løfte den vigtige samfundsmæssige opgave, det er at få skabt uddannelsespladser til de mange unge, siger administrerende direktør i Metroselskabet, Henrik Plougmann Olsen. Aftalen retter op på den fejl, at der i udbudsmaterialet til entreprenører og underentreprenører ikke har været stillet krav om sociale klausuler, der skal sikre et vist antal lærepladser i forhold til beskæftigede. Gode viljer De gode viljer har sejret, og jeg er stolt over, at vi nu har skabt rammerne, for at få så mange lærlinge med i metroprojektet som muligt, siger faglig sekretær, Jens Kirkegaard fra 3F-fagforeningen BJMF i København. Metrobyggeriet forventes at give beskæftigelse i mandeår. Derfor anslår han, at den nye aftale vil skabe praktikpladser til omkring 100 unge mennesker. Det vil hovedsageligt være uddannelse til struktører, men også unge med ønsket om at blive uddannet til elektrikere, smede og chauffører får gavn af aftalen, siger Jens Kirkegaard, der har deltaget i forhandlingerne om aftalen. FRA ARBEJDSMARKEDET Kristelige mod fradrag Regeringen er lykkedes med at stække fagbevægelsen ved at indføre et nyt fradragsloft, skriver Jyllands-Posten. Fagforeningerne har ganske vist ikke mistet medlemmer i hobetal efter indførelsen af et loft på kr. for fra drag til fagforeningskontingent, men fagbevægelsen er splittet. Kristelig Fagbevægelse har ikke meget til overs for de, der raser over fradragsloftet. Efter vores mening bør der slet ikke være et fradrag. Selvfølgelig er fagforeninger med til at skabe ordnede forhold på arbejdsmarkedet, men det er måske ikke af en sådan karakter, at samfundet ligefrem bør støtte fagbevægelsen, siger forbundsformand Søren Fibiger Olesen, til Jyllands-Posten. Han peger på, at medlemskab af andre samfundsgavnlige foreninger som Ældre Sagen og FDM ikke er fradrags berettiget. Synspunktet vækker forargelse i Dansk Metal. Hvis man ikke mener, at fagforeninger spiller en samfundsmæssig rolle, er man politisk blind. Vi skaber ro og ordentlige arbejdsforhold, så det er noget sludder. Men jeg er enig i, at Kristelig Fagbevægelse ikke spiller nogen rolle. Foreningen slås jo hverken for et ordentligt dagpengesystem eller overenskomster, siger hovedkasserer Torben Poulsen til Jyllands-Posten. Også 3F, HK og Djøf fastholder, at fradraget til fagforeningskontingent er berettiget. Færre på førtidspension I første kvartal af 2011 tildelte kommunerne nye førtidspensioner. I første kvartal af 2010 var det tilsvarende tal nye førtidspensioner. I første kvartal af 2011 fik 48,5% tilkendt en førtidspension på grund af en psykisk lidelse. I første kvartal af 2010 fik 52,6% tilkendt en førtidspension på grund af en psykisk lidelse. 16 procent færre fik tilkendt en førtidspension i første kvartal af 2011 i forhold til samme kvartal året før. Det viser en opgørelse fra Ankestyrelsen. En forklaring på faldet kan være, at det er blevet et politisk mål fra regeringen at begrænse antallet af førtidspensionister. Det mener Dorte Caswell, der er forsker ved Anvendt Kommunal Forskning, AKF. Man kan forestille sig, at kommunerne med beskæftigelsesregio nerne åndende tungt i nakken gør alt, hvad de kan, for at begrænse antallet af tilkendte førtidspensioner, siger hun. Små alternativer uden førtidspension Dorte Caswell forklarer, at det overordnet set kan virke positivt, at det er lykkedes at begrænse antallet af mennesker, der ender på en livslang forsørgelse. Men jeg forbeholder mig retten til at være skeptisk over, hvor lykkeligt det egentlig er, siger hun. Hun henviser til, at alternativerne til de borgere, der ikke kan få tilkendt en førtidspension, er små. Hvis ikke arbejdsmarkedet kan rumme dem, og hvis ikke de kan få et fleksjob, vil de ende på midlertidige ydelser eller helt uden forsørgelse, forklarer Dorte Caswell. Færre med psykiske lidelser Også andelen af dem, der får tilkendt en førtidspension på grund af en psykisk lidelse, er faldet. Dorte Caswell hæfter sig ved, at der også har været et stort politisk fokus på denne problematik. Det kan betyde, at kommunerne kigger anderledes på mennesker med psykiske lidelser og deres sag, siger hun. Hos Kommunernes Landsforening (KL) vil man ikke kommentere tallene fra Ankestyrelsen. Det er for tidligt at sige noget. Når det drejer sig om tal fra første kvartal, er de behæftet med en vis usikkerhed, siger Ulrik Petersen, der er chefkonsulent i KL. Det skriver Fagbladet 3F. Unge strømmer til landbrugsskoler Flere af landets landbrugsskoler melder om et rekordstort antal elever efter sommerferien. En solid uddannelse og ledige praktikpladser lokker unge til, mener skolerne. Når flere af landets land-

5 Nr Side 5 Stop aktiveringsarbejde Det skulle lyde smukt da arbejdsløse skulle aktiveres for at blive hjulpet tilbage på arbejdsmarkedet. n Fra rigsrevisor lyder det nu, at der ingen effekt er af aktiveringen af kontanthjælpsmodtagere, der tværtimod fastholdes i systemet. Fra overlæger lyder det, at et stigende antal arbejdsløse i aktivering går ned med store depressioner. Aktiverede skal gå på arbejde for de dagpenge, de selv har betalt til gennem a-kasse og skat. Havner man som arbejdsløs på kontanthjælp, brugsskoler på mandag åbner dørene til et nyt skoleår, vil der være trangt i en del af klasselokalerne. For mange unge kvinder og mænd vil uddanne sig til et fremtidigt arbejde med køer, grise eller traktor. Det viser en rundringning til flere af de danske landbrugsskoler, som Fagbladet 3F har foretaget. I foråret 2009 var elever i gang med uddannelsen. I foråret 2011 var antallet steget til Elevvæksten vækker glæde hos Den Grønne Gruppe i 3F, som har været med til at udforme den nye landbrugsuddannelse: Det er dejligt, at unge mennesker synes, at uddannelsen er et hit. Der er tale om en god og alsidig uddannelse, som styrker erhvervets mulighed for at tiltrække dygtige og højtuddannede medarbejdere, siger enten fordi man gennem lovgivningen er faldet for loftet over dagpengeperioden, eller fordi man ikke har været, eller har kunnet optjene nok til at blive medlem af en a-kasse, går man på arbejde for kontanthjælpen. Som aktiveret er man uden sikkerhedsnet. Man optjener ikke feriepenge, pension eller opsigelsesvarsel. Opstår der almindelig faglig strid, er man uden rettigheder og mister forhandlingssekretær Morten Fischer-Nielsen. Også på Danmarks mindste landbrugsskole boomer elev tallet. På Kalø Økologisk Landbrugsskole på Djursland begynder 29 danske elever på landets eneste uddannelse inden for økologisk landbrug. Det er det største antal nye elever på skolen gennem mange år. Økologi er på fremmarch, og vi har en rigtig god kontakt til landmænd og andre inden for økologi. Derud over spiller arbejdsløshed blandt unge nok også ind på vores fremgang, siger Helge Bülow, forstander på Kalø Økologisk Landbrugsskole. Fingeren til Støjberg Med musik, taler og overrækkelse af prisen Fingeren, satte arbejdsløse fra byggefagene arbejdsminister Inger Støjberg stævne foran hendes ministerium. Inger Støjberg sit indtægtsgrundlag. Der er ingen ret til at vælge tillidsrepræsentant. Man har derimod pligt til at være aktivt arbejdssøgende det vil sige stadigt at opdatere sit CV på internettet og afsende ansøgninger, som ingen gider se på. En rapport fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser nu også, at offentlige løntilskudsjob ikke får nogen i arbejde. Tværtimod er det et stort problem at folk i løntilskudsjob erstatter den arbejdskraft, der er uddannet til jobbet, siger FOAs næstformand, Mona Striib, der peger på at 2 ud af 3, der er i offentligt løntilskudsjob, oftest arbejder som pædagogmedhjælper, i hjemmeplejen eller inden for Teknisk Service. For mange betyder det, at de sendes tilbage inden for deres eget fag i nedlagte stillinger, men uden de faglige og lønmæssige forhandlede rettigheder. De nyeste tal viser, at der i maj måned var fuldtidspersoner i offentligt løntilskud. Redigeret af Martin Jensen tog positivt imod invitationen til at få Fingeren og kom med en kasse øl og vand til de godt 25 arbejdsløse, der var mødt frem. Fingeren uddeles til den person eller forening, der med deres daglige virke, har været med til at gøre hverdagen til et helvede for de arbejdsløse i Danmark. Valget faldt på beskæftigelsesminister Inger Støjberg for hendes medvirken til: forringelse af bygnings- og sæsonarbejderes mulighed for genoptjeningsret til dagpenge at mange tusinde bliver smidt ud af dagpengesystemet og i stedet sendt på kontanthjælp eller ingenting forringelser af mulighederne for efteruddannelse forringelse af fleksibiliteten på det danske arbejdsmarked aktivt at fremme arbejdskraftens fri bevægelighed og dermed indføre et globalt løntrykkersystem i Danmark. ØKONOMI Af Bo Møller Krisen fortsætter Den økonomiske krise er bestemt ikke ovre, selv om statsministeren og andre påstår det. Her i landet gik bruttonationalproduktet ned i årets første kvartal. I sidste kvartal af 2010 faldt bruttonationalproduktet også, og så har vi det, som nogle økonomer kalder en recession, hvilket blot er et fint ord for tilbagegang. Meget værre ser det dog ud i andre lande. Den græske økonomi er ude i en dybt alvorlig krise og bliver kun midlertidigt reddet af store støttebeløb fra andre EU-lande. Irland er i konstant krise. Situationen i Portugal er også meget ulykkelig, og Italien har store problemer. Heller ikke England er gået ram forbi. Japan står i en helt speciel situation, hvor atomulykken pludselig forværrede krisen. De største problemer ligger dog i USA, hvor statsgælden nu er på milliarder dollars. Selv om Obama-regeringen nu har fået hævet gældsloftet, er det kun en stakket frist, som landet får, for kineserne mv. vil jo nok ikke blive ved med at finansiere et stadigt voksende amerikansk underskud. Der er 2 hovedgrunde til krisen: For det første de realøkonomiske og for det andet de selvskabte. Realøkonomisk er vi i den situation, at virksomhederne ikke kan sælge deres produkter. Årsagen er her den klassiske, at der er et underforbrug pga. udhulede lønninger og andre indkomster. Det er en mekanisme i kapitalismen, som ses med regelmæssige mellemrum, og som Karl Marx beskrev i detaljer: Først øges produktionen, men på et tidspunkt kan den ikke afsættes, da arbejderenes lønninger til stadighed holdes nede af virksomhederne og så har vi krisen. Hertil kommer en række selvskabte problemer, der varierer lidt fra land til land. I Grækenland er et meget væsentligt problem, at de rige ikke betaler skat! Mens de rige græske kapitalister har gemt 600 milliarder euro af vejen i schweiziske banker, har staten et underskud på 350 milliarder euro. Tilsvarende forhold gør sig gældende i Irland, Italien og Portugal. For disse euro-lande kommer så, at de pga. euro-tilknytningen ikke har mulighed for at føre en selvstændig pengepolitik, der via en devaluering kunne sætte gang i eksporten. I USA stammer de økonomiske problemer for statskassen i høj grad fra de store skattelettelser, som den tidligere præsident Bush gav til de rige. Hertil kommer så de ufatteligt store udgifter til krigsførelse i Irak, Afghanistan og Libyen. Hvad er så kommunisternes svar på denne krise? Ja, det ultimative svar er at afskaffe kapitalismen, der er skyld i problemerne, og i stedet indføre socialismen. Nu har denne strategi desværre ikke rigtig nogen chance for at lykkes lige med det samme på trods af, at der i flere lande er kommet gang i klassekampen, hvilket fx har ført til ikke mindre end 20 generalstrejker i Grækenland i samt til mange andre manifestationer hovedsagelig anført af de græske kommunister. Aktuelt har Kommunistisk Parti i Danmark for nylig udarbejdet et kriseprogram, der ganske vist ikke kan løse kapitalismens problemer, men som kan være med til at sikre, at det ikke er arbejderne, de syge og de gamle, der skal betale. Vigtige punkter i krisepolitikken er bl.a., at der skal etableres en statsbank og at alle private banker på længere sigt skal nationaliseres. Skattestoppet og de særlige skattelettelser til de rigeste skal afskaffes, og virksomhedernes skattesnyd skal bekæmpes effektivt. Momsen på fødevarer og medicin skal afskaffes, så også økonomisk dårligere stillede kan leve en anstændig tilværelse. For at begrænse arbejdsløsheden skal der sættes offentlige arbejder i gang, arbejdstiden skal nedsættes og arbejdsløshedsunderstøttelsen skal forbedres kraftigt. Efterlønnes skal bevares og forbedres, og det samme gælder kontanthjælpen og pensionerne. Hele programmet kan læses på

6 Side 6 Nr Arktis i fokus Inuitter har det fælles problem, at deres områder indeholder ikke kortlagte råstoffer, at området har militær interesse, og at de rige lande har overvægt i Arktisk Råd Af Lili Rodeck n Arktisk Råd blev skabt for 15 år siden af stater i den arktiske region. I rådet sidder Canada, Danmark (inkl. Færøerne og Grønland), Finland, Island, Norge, Rusland, Sverige og USA. Herudover deltager seks oprindelige folks organisationer som permanente deltagere i samarbejdet. Rådets opgave er at styrke en bæredygtig udvikling og samarbejde om fælles problemstillinger, så som klima, naturbeskyttelse, forskning og folkesundhed. Selve tanken om at skabe et sådant råd, er grundlæggende en god idé; men rådets magtsammensætning bør vække bekymring, især hos de oprindelige folkeslag. Jagten på naturressourcer USA, som har Alaska som delstat, har gennem tiden været skyld i, at de inuitter, som bebor delstaten, ikke mere kan tale deres sprog. Det samme gælder de indianske folkegrupper. Mister man sproget, mister man også sin kultur, og det betyder, at de oprindelige beboere i Alaska ikke mere har rødder i deres historie. Alaskas inuitter og indianere er de mennesker, som tydeligst mærker jagten på naturressourcer. Gennem ICC (Inuit Circumpolar Council) kæmper Alaskas oprindelige befolkning for løsninger på deres akutte problemer med erosion, hvor flere landsbyer er ved at forsvinde i havet. Klimaforandringerne er en trussel mod deres daglige tilværelse. Dertil skal lægges, at arbejdsløshed, fattigdom og kort levetid er hverdag for disse mennesker, som før kolonialiseringen klarede sig glimrende af naturen i Alaska. Klimaændringerne Canada har udlagt et enormt stort landområde som hjemmestyrende inuitsamfund, Nunavut, som måtte få hjælp fra Grønland, for også her var det oprindelige sprog blevet undertrykt til fordel for engelsk. I Nunavut bor ca mennesker på et område på størrelse med Grønland. Levealderen svarer til levealderen i ulande. Levestandarden er meget lavere end i resten af Canada. Befolkningen oplever tydeligt klimaændringerne, som gør det yderst vanskeligt at nå frem til fangstpladserne. Familiefædrenes manglende evne til at opretholde en rimelig levestandard for familierne har gennem årene øget alkoholismen og selvmordene. Og med EUs forbud mod import af sælkød og sælprodukter, rammes Nunavuts befolkning urimeligt hårdt og det til trods for den inuit-undtagelse, forbuddet indeholder. Ruslands inuitter, som er moderfolket for alle inuitter kæmper stort set med samme problemer, som menneskene i Alaska og Canada. Kampen for at bevare kulturen, sproget og livsstilen er under pres, både på grund af økonomiske interesser og klimaforandringer. Sociale problemer Fælles for alle de oprindelige befolkninger er, at deres områder indeholder ikke kortlagte råstoffer, som industrien mangler, at de bebor områder som er militært interessante, og at de antalsmæssigt er ganske få i forhold til befolkningerne i de rige lande, som har overvægten i det Arktiske Råd. Af de oprindelige befolkninger er Grønland undtagelsen. Grønland har formået at bevare sit sprog, at skabe Museet i Maniitsoq består af de gamle kolonihuse. Ingen af grønlændernes boliger fra den tid er bevaret og bevare sin egen kultur på trods af kolonisering. Grønland er det område i Arktis, hvor befolkningen overordnet set har den rimeligste levestandard; men også her findes der store problemer. Især bygdebefolkningen er presset. Infrastrukturen nærmest tvinger beboerne til at flytte fra de små bygder til byerne. Det medfører store sociale problemer for de tilflyttede, da de sprogmæssigt ofte kun taler grønlandsk og ofte ikke har en særlig god skolegang bag sig. For en inuit i Østgrønland og Thuleområdet er vilkårene sprogmæssig ganske barske, da der hverken undervises i østgrønlandsk eller thulesprog, og ej heller oversættes officielle papirer til disse to sprog. I bygderne i Østgrønland og Thuleområdet er levestandarden lavere end i resten af Grønland. I disse pressede samfund findes også en øget alkoholisme og selvmordsrate. Interessemodsætninger Alle disse problemer burde være faste punkter på Arktisk Råds dagsorden, men sådan er det ikke. På sidste møde blev en fælles eftersøgnings- og redningstjeneste forhandlet på plads. Klimaændringer blev debatteret, og det blev tydeligt, at der findes et spændingsfelt mellem ønsket om at redde klimaet og isbjørnene og behovet for udvikling. For Grønland er udvikling af moderne produktionsforhold og råstofudvikling vigtigere end bevaring af fangererhvervet. Om befolkningerne i Alaska og Canada er helt enige, vides ikke. Men eftersom der ikke findes en egentlig erhvervsudvikling i Nunavut, kan man forestille sig, at klimaforandringerne betragtes som en fjende. Støtte til udvikling Hele det arktiske område har et infrastruktur-problem. Ønsker man at rejse fra Grønland til Nunavut eller Alaska bliver rejsen ekstremt besværlig. Fra Grønland må man rejse via København eller Island, hvis man ønsker at komme til udlandet. Dette forhold har besværliggjort udviklingen i det arktiske område og har forhindret udveksling af viden landene imellem. Selvom sprogene i hele inuitområdet er tæt forbundne, har den svage infrastruktur forhindret udvikling af uddannelser, som kunne skabe udvikling for de inuitter i det polare område. Dette er et emne, som burde have været behandlet i Arktisk Råd. Men heller ikke dette har været behandlet. Skal de oprindelige befolkninger finde frem til et samfundssystem, som tilgodeser de særlige problemer, som klima og natur skaber, skal der gives økonomisk støtte fra de rige arktiske lande. Som det ser ud nu, kæmper Grønland sig ud af billedet som et levende frilandsmuseum, men stammefrænderne i øst og vest er låst fast i fattigdom, alkoholmisbrug, selvmord og manglende udvikling.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser September 2015

Ægteskab Uden Grænser September 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Sommeren har især stået i flygtningedebattens tegn. Da diverse tiltag på det område også i et vist omfang berører familiesammenførte, har vi valgt at lade det fylde en del i dette

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Svend Brandt - 1. maj 2011 tale på Kafka kl. 19: Der er krige

Svend Brandt - 1. maj 2011 tale på Kafka kl. 19: Der er krige Svend Brandt - 1. maj 2011 tale på Kafka kl. 19: 1. maj har i over 100 år været arbejderbevægelsens internationale kampdag. Denne dag markeres det verden over, at vi IKKE er i samme båd. Det er første

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen Seniorer. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti åbner for en ny runde med udbetaling af efterlønsbidrag TEKST: JIM JÆGER ILLUSTRATION: COLOURBOX Skal skal

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19. Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.30 Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

1. maj 2007. Kære venner

1. maj 2007. Kære venner 1. maj 2007 /2VHNUHW U0DULH/RXLVH.QXSSHUW PDMWDOH Kære venner 1. maj kommer af sig selv! Det gør de forandringer, som kan skabe endnu bedre vilkår for fagbevægelsens medlemmer, ikke. Derfor har vi skabt

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt +DUDOG% UVWLQJ/2VHNUHW UYHGEHUHWQLQJSn/2NRQJUHV Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme ud bagerst i ledighedskøen. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Morten Skov Christiansen Næstformand LO Dagsorden 1. Den aktuelle arbejdsmiljøsituation 2. Udfordringer ift. stigende tilbagetrækning. Hvad kan vi gøre?

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Det talte ord gælder I dag fejrer vi vores Grundlov. Grundloven er de regler, vi har for vores politiske kampe. Grundloven giver den enkelte borger rettigheder.

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Ledigheden falder, men fraværet fra arbejde stiger

Ledigheden falder, men fraværet fra arbejde stiger 19. oktober 2007 Ledigheden falder, men fraværet fra arbejde stiger Forebyggelsesfonden er en tiltrængt fornyelse i indsatsen for at undgå, at så mange forlader arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Ledigheden

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Udtalelser

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Udtalelser Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Udtalelser Arbejdsmarkedspolitisk udtalelse fra Dansk El-Forbunds 31. kongres Genoptjeningskravet til dagpengeret skal halveres Dagpengereformen, der blev vedtaget under

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 Del: 4 ud af 10 danskere er begyndt at se med større bekymring

Læs mere