Energidata ind i BBR Systemdesign Version 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energidata ind i BBR Systemdesign Version 4"

Transkript

1 Energidata ind i BBR Systemdesign Version 4

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Systemarkitektur Use cases - diagram Use cases - primære aktører Indberetningsklient OIS Systemtimer EBST/KOMBIT Use cases specifikation Indberet energiforbrug Forespørg på indlæsningsstatus Behandl indberetninger Videregiv energiforbrug til OIS Indberet hemmelige adresser Indberet energiselskaber Informationsmodel Indberetningssklient Indberetningsrequest Indberetning Modtagelsesstatus Tilstandsstatus Statistiskstatus Behandlingsstatus Behandlingsfejl Valideringsfejl Tilknytningsfejl Energiforbrug Afregningsstatus Forsyningsart Måleenhed Energiforsyningsselskab BBREntitet (BBR) Bruger (BBR) Systemopsætning (BBR) Databasemodel Valideringsregler Skemavalidering Krævede felter og databasekonsistens Snitfladebeskrivelse EnergyConsumptionReport EnergyConsumptionStatus Konfiguration af energiselskaber Konfiguration af hemmelige adresser Sikkerhed Autorisation Ekstern webservice Version 12.0 Side 2 af 41

3 10.3 Sikkerhedshensyn Tilknytning af energiforbrugsindberetning til BBR-entitet Hemmelige adresser Version 12.0 Side 3 af 41

4 1. Indledning Dette dokument beskriver systemdesignet for Energidata ind i BBR. Energidata ind i BBR dækker over de udvidelser, som laves i BBR for at opfylde kravspecifikationen: Kravspecifikation Energiforbrugsindberetning 1.5. Dette dokument skal ses som en udvidelse til BBR s systemdokumentation. Endvidere henvises til bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1264 af Kapitel 2 giver en overordnet beskrivelse af systemarkitekturen. Kapitel 3, 4 og 5 beskriver de use cases, som systemet understøtter. Disse use cases er identificeret ved en gennemgang af kravspecifikationen. I kapitel 6 er informationsmodellen beskrevet. Modellen er ligeledes et resultat af gennemgangen af kravspecifikationen og viser de identificerede begreber og deres logiske sammenhæng. Kapitel 7 viser de nødvendige tilføjelser til BBR s fysiske datamodel. Kapitel 8 beskriver de valideringer, som foretages, når der indberettes energiforbrug. Kapitel 9 beskriver webservice snitfladen til Energidata ind i BBR. Snitfladen består af to kald: EnergyConsumptionReport og EnergyConsumptionStatus. Kapitel 10 beskriver specielle forhold omkring autentifikation, autorisation og sikkerhedshensyn. I kapitel 11 beskrives algoritmen for at knytte en energiforbrugsindberetning til en BBR entitet i detaljer. Kapitel 12 beskriver, hvordan systemet håndterer hemmeligholdelse af energiforbrug. Version 12.0 Side 4 af 41

5 2. Systemarkitektur Denne tegning viser den overordnede systemarkitektur for Energidata ind i BBR : Indberetningsklient Internet OWSA model T (SSL) Præsentationsserver Service Gateway (med Energi service) WCF Applikationsserver Service Interface Lag (med Energi service) Service Contract Service Adapter Batch Windows Service (til behandling af energiforbrug) Forretnings Lag (med Energi entiteter) Forretnings Logik Data Access Lag (med Energi entiteter) Data Access Logik Data Version 12.0 Side 5 af 41

6 En indberetningsklient indberetter energiforbrug gennem BBR s servicegateway, som udvides med en webservice til indberetning af energiforbrug samt forespørgsel på status. Servicegateway en kalder BBR s applikationsserver, hvor serviceinterface lag, forretningslag og databaselag udvides med Energi entiteter. Applikationsserveren opdaterer og forespørger i BBR s database, som ligeledes udvides med BBR Entiteter. De indberettede energiforbrug gemmes midlertidigt, indtil de behandles. På passende tidspunkter initierer en Windows Service behandlingen af de indberettede energiforbrug dvs. validerer dem og knytter dem til passende BBR entiteter (grund, bygning eller enhed). Windows Servicen kan konfigureres til at køre på bestemte tidspunkter (om natten og i weekenden), så behandlingen af energiforbrug ikke belaster svartiderne i BBR Kommune. Det nuværende OIS udtræk udvides til også at indeholde Energidata ind i BBR - entiteter. Version 12.0 Side 6 af 41

7 3. Use cases - diagram Dette use case diagram viser de use cases, som systemet understøtter. Disse use cases er identificeret ved en gennemgang af kravspecifikationen: Energidata ind i BBR 01 Indberet energiforbrug Indberetningsklient 02 Forespørg på indlæsningsstatus 03 Behandl indberetninger OIS Systemtimer 04 Videregiv energiforbrug til OIS 05 Indberet hemmelige adresser EBST/Kombit 06 Indberet energiselskaber I kapitel 5 gives en detaljeret beskrivelse af disse use cases. Version 12.0 Side 7 af 41

8 4. Use cases - primære aktører 4.1 Indberetningsklient En indberetningsklient er det system, som kalder Energidata ind i BBR for at indberette energiforbrug. En indberetningsklient kan være FIE eller et andet system, som er certificeret til at foretage indberetninger i Energidata ind i BBR. I første omgang understøttes kun FIE som indberetningsklient. 4.2 OIS OIS modtager de indberettede energioplysninger fra Energidata ind i BBR. 4.3 Systemtimer Aktiverer behandlingen af indberetninger på et bestemt tidspunkt samt initierer videregivelse af energiforbrug til OIS sammen med de øvrige BBR oplysninger. 4.4 EBST/KOMBIT Indberetter energiselskaber og hemmelige adresser. Version 12.0 Side 8 af 41

9 5. Use cases specifikation Indberet energiforbrug Prioritet: Høj. Formål: At kunne indberette energiforbrug bestående af en mængde indberetninger til Energidata ind i BBR. Primær aktør: Indberetningsklient. Interessenter: EBST har i henhold til Lov nr af 16/ til opgave at modtage energiforbrug fra energiselskaberne. Initiering: En indberetningsklient vil indberette energiforbrug. Involverede forretningsbegreber: Indberetningsklient, Indberetningsrequest, Indberetning, Modtagelsesstatus. Startbetingelser: Energiforbrug er indsendt fra energiselskaber til en indberetningsklient, som har behandlet og valideret energiforbrug. Sluttilstand succes: Energiforbrug er gemt råt I Energidata ind i BBR databasen. Der er endnu ikke foretaget validering, og energiforbrug er endnu ikke knyttet til en BBR entitet. Tilstandsstatus er sat til Venter. Indberetningsklienten leverer en entydig Token, som efterfølgende kan benyttes til use casen 02 Forespørg på Indlæsningsstatus. Sluttilstand fejl: Energiforbrug er ikke gemt, fordi der er opstået en fejl undervejs. Indberetningsklienten får en fejl besked retur. Normalforløb: 0. Indberet energiforbrug Alternative forløb: 1. Indberet energiforbrug fejl ved skemavalidering 2. Indberet energiforbrug fejl ved bruger autorisation 3. Indberet energiforbrug anden systemfejl Version 12.0 Side 9 af 41

10 Regler: - Frekvens: Spidsbelastning omkring og lige efter 1. marts. Normalforløb: 0. Indberet energiforbrug 0 Primær aktør System A En Indberetningsklient sammensætter et Indberetningsrequest bestående af højst MaxGraense Indberetninger og kalder OIO WebService metoden til at indberette energiforbrug. B 1. Foretager skemavalidering. 2. Autoriserer brugeren og kontrollerer rettigheder. 3. Gemmer Indberetningsrequest og de enkelte Indberetninger råt i databasen. 4. Returnerer ReturnMessage OK og sætter Tilstandsstatus til Venter. C Modtager ReturnMessage OK Alternativt forløb: 1. Indberet energiforbrug fejl ved skemavalidering 1 Primær aktør System A Sammensætter et Indberetningsrequest bestående af højst MaxGraense Indberetninger og kalder OIO WebService metoden til at indberette energiforbrug. B 1. Foretager skemavalidering. Skemavalideringen fejler. 2. Returnerer SoapFault med beskrivelse af skemavalideringsfejlen. C Modtager SoapFault. Retter op på fejlen og sender Indberetningsrequestet igen. Alternativt forløb: 2. Indberet energiforbrug fejl ved bruger autorisation 2 Primær aktør System A Sammensætter et Indberetningsrequest bestående af højst MaxGraense Indberetninger og kalder OIO WebService metoden til at indberette energiforbrug. B 1. Foretager skemavalidering. Version 12.0 Side 10 af 41

11 2 Primær aktør System 2. Autoriserer brugeren og kontrollerer rettigheder. Brugeren er ikke autoriseret. 3. Returnerer ReturnMessage med oplysning om, at der er opstået en autorisationsfejl. C Modtager ReturnMessage Fejl. Retter op på fejlen og sender Indberetningsreqeustet igen. Alternativt forløb: 3. Indberet energiforbrug anden systemfejl 3 Primær aktør System A Sammensætter et Indberetningsrequest bestående af højst MaxGraense Indberetninger og kalder OIO WebService metoden til at indberette energiforbrug. B 1. Foretager skemavalidering. 2. Autoriserer brugeren og kontrollerer rettigheder. 3. Der opstår en fejl ved gem af Indberetningsrequest og Indberetninger i databasen. 4. Returnerer ReturnMessage med oplysning om, at der er opstået en anden systemfejl. C Modtager ReturnMessage Fejl. Venter et stykke tid og prøver at sende Indberetningsrequestet igen. Version 12.0 Side 11 af 41

12 Forespørg på indlæsningsstatus Prioritet: Høj. Formål: At kunne forespørge på indlæsningsstatus (bestående af Tilstandsstatus, Statistiskstatus og Behandlingsstatus) på de indberettede energiforbrug. Primær aktør: Indberetningsklient. Interessenter: EBST har i henhold til Lov nr af 16/ til opgave at modtage energiforbrug fra energiselskaberne. Initiering: En indberetningsklient ønsker at forespørge på indlæsningsstatus. Involverede forretningsbegreber: Indberetningsklient, Indberetningsrequest, Indberetning, Tilstandsstatus, Statistiskstatus, Behandlingsstatus. Startbetingelser: Energiforbrug er indberettet fra en indberetningsklient via use casen 01 Indberet energiforbrug. Sluttilstand succes: Indberetningsklienten får en status på forløbet dvs. oplysninger om Tilstandsstatus, Statistiskstatus og Behandlingsstatus på indberetninger i den mængde, som er indberettet via use casen 01 Indberet energiforbrug. Sluttilstand fejl: Der opstår en systemfejl, så indberetningsklienten ikke får indlæsningsstatus retur. Normalforløb: 0. Forespørg på indlæsningsstatus Alternative forløb: 1. Forespørg på indlæsningsstatus fejl ved skemavalidering 2. Forespørg på indlæsningsstatus fejl ved bruger autorisation 3. Forespørg på indlæsningsstatus anden systemfejl Regler: - Version 12.0 Side 12 af 41

13 Frekvens: - Normalforløb: 0. Forespørg på indlæsningsstatus 0 Primær aktør System A En Indberetningsklient kalder OIO WebService metoden til at forespørge på indlæsningsstatus med det Token, som blev leveret med i et tidligere indberetningskald. B 1. Foretager skemavalidering. 2. Autoriserer brugeren og kontrollerer rettigheder. 3. Returnerer en status bestående af Tilstandsstatus, Statistiskstatus og Behandlingsstatus på et Indberetningsrequest med det angivne Token. Hvis Tilstandsstatus er Venter eller I gang, returneres ikke Behandlingsstatus. C Modtager status på et Indberetningsrequest. Hvis Tilstandsstatus er Venter eller I gang, kalder Indberetningsklienten igen på et senere tidspunkt på det forventede behandlingstidspunkt, som returneres i Tilstandsstatus. Alternativt forløb: 1. Forespørg på indlæsningsstatus fejl ved skemavalidering 1 Primær aktør System A En Indberetningsklient kalder OIO WebService metoden til at forespørge på indlæsningsstatus med det Token, som blev leveret med i et tidligere indberetningskald. B 1. Foretager skemavalidering. Skemavalideringen fejler. 2. Returnerer SoapFault med beskrivelse af skemavalideringsfejlen. C Modtager SoapFault. Retter op på fejlen og kalder igen. Alternativt forløb: 2. Forespørg på indlæsningsstatus fejl ved bruger autorisation 2 Primær aktør System A En Indberetningsklient kalder OIO WebService metoden til at forespørge på indlæsningsstatus med det Token, som Version 12.0 Side 13 af 41

14 2 Primær aktør System blev leveret med i et tidligere indberetningskald. B 1. Foretager skemavalidering. 2. Autoriserer brugeren og kontrollerer rettigheder. Brugeren er ikke autoriseret. 3. Returnerer ReturnMessage med oplysning om, at der er opstået en autorisationsfejl. C Modtager ReturnMessage Fejl. Retter op på fejlen og kalder igen. Alternativt forløb: 3. Forespørg på indlæsningsstatus anden systemfejl 3 Primær aktør System A En Indberetningsklient kalder OIO WebService metoden til at forespørge på indlæsningsstatus med det Token, som blev leveret med i et tidligere indberetningskald. B 1. Foretager skemavalidering. 2. Autoriserer brugeren og kontrollerer rettigheder. 3. Der opstår en anden systemfejl. 4. Returnerer ReturnMessage med oplysning om, at der er opstået en anden systemfejl. C Modtager ReturnMessage Fejl. Venter et stykke tid og prøver at kalde igen. Version 12.0 Side 14 af 41

15 Behandl indberetninger Prioritet: Høj. Formål: At behandle de indberettede energiforbrug dvs. validere dem samt knytte dem til BBR entiteter. Primær aktør: Systemtimer. Interessenter: EBST har i henhold til Lov nr af 16/ til opgave at modtage energiforbrug fra energiselskaberne. Initiering: Det er tid til at behandle (validere og tilknytte) de midlertidig gemte indberetninger, som er kommet ind via use casen 01 Indberet energiforbrug. Systemtimer igangsætter behandlingen. Det er muligt at konfigurere de tidspunkter, hvor behandlingen foregår. Involverede forretningsbegreber: Indberetning. Startbetingelser: Der skal være foretaget indberetninger via use casen 01 Indberet energiforbrug. Sluttilstand succes: Alle midlertidig gemte indberetninger er valideret. Hvis en indberetning er valideret ok, bliver energiforbruget gemt og knyttet til en BBR entitet. Indberetningen får status Behandlingsstatus OK. Hvis en indberetning ikke er valideret ok, bliver energiforbruget ikke gemt. Indberetningen får Behandlingsstatus Fejl. Tilstandsstatus (for hele requested) er sat til Færdig. Sluttilstand fejl: Ikke alle midlertidig gemte indberetninger er behandlet. Tilstandsstatus er I gang. Normalforløb: 0. Behandl indberetninger Alternative forløb: 1. Behandl indberetninger anden systemfejl Regler: - Version 12.0 Side 15 af 41

16 Frekvens: - Normalforløb: 0. Behandl indberetninger 0 Primær aktør System A En systemtimer trigger, at det nu er tid til at behandle indberetninger. B 1. Alle Indberetningsrequest s med status Venter eller I gang gennemløbes. 2. Alle Indberetninger uden Behandlingsstatus i disse requests behandles efter Modtagelsestidspunkt. Indberetningerne valideres i henhold til fastlagte valideringsregler, og den BBR entitet, som indberetningen skal knyttes til i henhold til de fastlagte regler, fremfindes. 3. Hvis en indberetning kan validere, og en BBR entitet kan findes, gemmes Energiforbruget og knyttes til den fundne BBR entitet. Behandlingsstatus sættes til OK. 4. Hvis et Energiforbrug har samme forretningsnøgle som et tidligere indberettet Energiforbrug, gøres det tidligere indberettede Energiforbrug historisk. 5. Hvis en indberetning ikke kan validere, eller en BBR entitet ikke kan findes, oprettes en eller flere Behandlingsfejl (enten Valideringsfejl eller tilknytningsfejl), og Behandlingsstatus sættes til Fejl. 6. Tilstandsstatus for det samlede request sættes til 2/Færdig. Alternativt forløb: 1. Behandl indberetninger anden systemfejl 1 Primær aktør System A En systemtimer trigger, at det nu er tid til at behandle indberetninger. B 1. Der opstår en systemfejl i løbet af gennemløbet af Indberetninger. 2. Tilstandsstatus er uændret dvs. der kan stadig ligge Indberetningsrequests med status Venter og I gang Videregiv energiforbrug til OIS Prioritet: Høj. Version 12.0 Side 16 af 41

17 Formål: At videregive de indberettede energiforbrug til OIS sammen de øvrige BBR data. Primær aktør: Systemtimer. Interessenter: EBST har i henhold til Lov nr af 16/ til opgave at modtage energiforbrug fra energiselskaberne. Initiering: Det er tid til at videregive BBR oplysninger (herunder de indberettede energiforbrug) til OIS. Systemtimer igangsætter behandlingen. Involverede forretningsbegreber: Energiforbrug. Startbetingelser: - Sluttilstand succes: Alle Energiforbrug, som er knyttet til en BBR Entitet, er overført til OIS sammen med øvrige BBR data. Sluttilstand fejl: Der er opstået en fejl ved overførslen, som gør at ingen eller kun en del af de tilknyttede energiforbrug er overført til OIS. Normalforløb: 0. Videregiv energiforbrug til OIS. Alternative forløb: 1. Fejl ved videregivelse af en eller flere energiforbrug til OIS. Regler: - Frekvens: - Normalforløb: 0. Videregiv energiforbrug til OIS 0 Primær aktør System A En systemtimer trigger, at det nu er tid til at åbne udtræksvindue. B Opretter et snapshot af databasen (et konsistens øjebliksbillede). Version 12.0 Side 17 af 41

18 0 Primær aktør System C En systemtimer trigger, at det nu er tid til at udtrække energi forbrug. D 1. Læser tidspunkt for senest udtræk. 2. Udtrækker data siden sidste udtræk, herunder sker der også følgende: a) Frasorterer energiforbrug på adresser, der skal hemmligholdes. b) Nulstiller felter, hvis den tilhørende entitet er sikkerhedsklassificeret. c) Finder det yngste timestamp i udtrækket. 3. Zipper udtrækket. 4. Flytter den den zipped fil ud på ftp-site, så OIS kan hente udtrækket. 5. Hvis der ingen fejl er i de foregående punkter, gemmes det yngste timestamp som seneste udtrækstidspunkt. E En systemtimer trigger, at det nu er tid til at lukke udtræksvinduet. F Nedlægger database snapshot. Alternativt forløb: 1. Fejl ved videregivelse af en eller flere energiforbrug til OIS 1 Primær aktør System A En systemtimer trigger, at det nu er tid til at udtrække energi forbrug. B 1. Der opstår en systemfejl i løbet af udtræksforløbet. 2. Seneste udtræks tidspunkt er uændret dvs. data vil medtages i næste udtræk. Version 12.0 Side 18 af 41

19 Indberet hemmelige adresser Prioritet: Høj. Formål: At kunne indberette de adresser for hvilke, der ikke må videregives energiforbrug. Primær aktør: EBST/KOMBIT. Interessenter: EBST har i henhold til Lov nr af 16/ til opgave at modtage energiforbrug fra energiselskaberne. Initiering: EBST laver en liste over de adresser for hvilke, der ikke må videregives energiforbrug. Denne liste afleveres som en csv-fil på BBR s ftp server. Involverede forretningsbegreber: Hemmeligadresse Startbetingelser: - Sluttilstand succes: Alle hemmelige adresser, som er angivet i den afleverede csv-fil er indlæst i Energidata ind i BBR. Sluttilstand fejl: Der er opstået en fejl ved indlæsningen, som gør at ingen eller kun en del af de hemmelige adresser er indlæst i Energidata ind i BBR. Normalforløb: 0. Indberet hemmelige adresser. Alternative forløb: 1. Fejl ved indberetning af en eller flere hemmelige adresser. Regler: - Frekvens: - Version 12.0 Side 19 af 41

20 Normalforløb: 0. Indberet hemmelige adresser 0 Primær aktør System A Afleverer en csv-fil med samtlige hemmelige adresser på BBR s ftp server og informerer BBR s 2. level support om, at der ligger en ny fil til indlæsning. B 1. Eventuelle eksisterende hemmelige adresser gøres historiske 2. De nye hemmelige adresser indlæses. Alternativt forløb: 1. Fejl ved indberetning af en eller flere hemmelige adresser 1 Primær aktør System A Afleverer en csv-fil med samtlige hemmelige adresser på BBR s ftp server og informerer BBR s 2. level support om, at der ligger en ny fil til indlæsning. B 1. Eventuelle eksisterende hemmelige adresser gøres historiske 2. Der opstår en fejl ved indlæsning af de nye hemmelige adresser. 3. De hemmelige adresser, som tidligere blev gjort historiske, gøres aktive igen. 4. BBR s 2. level support kontakter EBST/KOMBIT og informerer om fejlen. C EBST/KOMBIT fremsender en ny fil Indberet energiselskaber Prioritet: Høj. Formål: At kunne indberette de energiselskaber for hvilke, der må indberettes energiforbrug. Primær aktør: EBST/KOMBIT. Interessenter: EBST har i henhold til Lov nr af 16/ til opgave at modtage energiforbrug fra energiselskaberne. Initiering: EBST laver en liste over de energiselskaber for hvilke, der må indberettes energiforbrug. Denne liste afleveres som en csv-fil på BBR s ftp server. Version 12.0 Side 20 af 41

21 Involverede forretningsbegreber: Energiforsyningsselskab Startbetingelser: - Sluttilstand succes: Alle energiselskaber, som er angivet i den afleverede csv-fil er indlæst i Energidata ind i BBR. Indlæsningen kan både forårsage oprettelse, rettelse og sletning af energiselskaber. Sletning betyder at et energiselskab gøres historisk. Sluttilstand fejl: Der er opstået en fejl ved indlæsningen, som gør at ingen eller kun en del af energiselskaberne er indlæst i Energidata ind i BBR. Normalforløb: 0. Indberet energiselskaber. Alternative forløb: 1. Fejl ved indberetning af et eller flere energiselskaber. Regler: - Frekvens: - Normalforløb: 0. Indberet energiselskaber 0 Primær aktør System A Afleverer en csv-fil med alle energiselskaber på BBR s ftp server og informerer BBR s 2. level support om, at der ligger en ny fil til indlæsning. B 1. Energiselskaberne indlæses (dvs. oprettes, rettes eller slettes). Energiselskaber, som ikke i forvejen findes i Energidata ind i BBR, oprettes. Energiselskaber, som i forvejen findes i Energidata ind i BBR, rettes. Energiselskaber, som findes i Energidata ind i BBR men ikke er med i den afleverede liste, slettes (dvs. gøres historiske). Version 12.0 Side 21 af 41

22 Alternativt forløb: 1. Fejl ved indberetning af et eller flere energiselskaber 1 Primær aktør System A Afleverer en csv-fil med alle energiselskaber på BBR s ftp server og informerer BBR s 2. level support om, at der ligger en ny fil til indlæsning. B 1. Der opstår en fejl under indlæsningen. 2. Der rulles tilbage til den tidligere tilstand. 3. BBR s 2. level support kontakter EBST/KOMBIT og informerer om fejlen. C EBST/KOMBIT fremsender en ny fil. Version 12.0 Side 22 af 41

23 6. Informationsmodel Dette kapitel beskriver informationsmodellen for Energidata ind i BBR. Informationsmodellen er en logisk model, som definerer de identificerede begreber og deres sammenhænge. Indberetningsrequest -Token -Modtagelsestidspunkt 1 Indberetning -Xml : string HistoriskIndberetning * Indberetningsklient -Navn : string 1 0..* Hemmeligadresse Rettelsesindberetning -KommuneNummer : string -Vejkode : string -Husnummer : string * Modtagelsesstatus -Kode : int -Tekst : string Statistiskstatus -AntalIalt -AntalFejlede : int -AntalOk : int Bruger (BBR) Tilstandsstatus -Kode : int -Tekst : string 0..1 Annuleringsindberetning Valideringsfejl Behandlingsstatus -Kode : int -Tekst : string 1 0..* Behandlingsfejl -Fejlkode : int -Fejltekst : string Systemopsætning (BBR) -MaxGraense Forsyningsart -Navn : string 1 Afregningsstatus -Navn : string 1 Tilknytningsfejl 0..* 0..* * Energiforsyningsselskab -CVR nummer : string -Navn : string Måleenhed -Navn : string 1 0..* Energiforbrug 0..* -Energiforsyningsselskab : string -LeverancestedId : string -Forsyningsart : string -PeriodeStart -LeverancestedPlaceringMetode : byte -AdgangsAdresseId -EnhedsadresseId -Postnummer : string -SupplerendeBynavn : string -KommuneNummer : string -Vejkode : string -Vejnavn : string -Husnummer : string -Etagebetegnelse : string -Sidedoerbetegnelse : string -Ejendomsnummer : string -Bygningsnummer : string -XKoordinat : decimal -YKoordinat : decimal -IndberettetDato -PeriodeSlut -Maaleenhed : string -Mængde : decimal -Afregningsstatus : string -Valideringstidspunkt -Ophørttidspunkt 1 0..* 0..1 BBREntitet (BBR) 6.1 Indberetningssklient En Indberetningsklient er en klient, som kan indberette energiforbrug i BBR. En Indberetningsklient er knyttet til en BBR Bruger. Gennem denne tilknytning Version 12.0 Side 23 af 41

24 håndteres rettigheder. For at kunne indberette energiforbrug, skal denne Bruger have en speciel rolle. Persist: Ja 6.2 Indberetningsrequest En mængde af Indberetninger, som modtages i et request. MaxGraense angiver det maksimale antal Indberetninger, som kan modtages i et enkelt request. Token: Sendes med af klienten. Kan efterfølgende benyttes til at forespørge på status. Persist: Ja, hver Indberetning i et Indberetningsrequest gemmes som "rå xml" som en Indberetning. 6.3 Indberetning En enkelt indberetning i et Indberetningsrequest. Persist: Ja, som "rå xml". 6.4 Modtagelsesstatus Modtagelsesstatus returneres til Indberetningsklienten, når denne har afsendt et Indberetningsrequest med energiforbrug. Kode = 0 (OK). FejlTekst = "OK" Kode <> 0 (Fejl), FejlTekst = <Beskrivelse af fejlen> Persist: Nej 6.5 Tilstandsstatus En tilstandsstatus på indlæsningsprocessen. Kode/Tekst: 0/Venter, 1/I gang, 2/Færdig. Persist: Ja 6.6 Statistiskstatus En statistisk status på indlæsningsprocessen. AntalIalt, AntalFejlede og AntalOk Persist: Nej (kan udledes ud fra Behandlingsstatus på Indberetningerne) 6.7 Behandlingsstatus Status på behandlingen af en enkelt indberetning i et indberetningsrequest. Behandlingsstatus består af 0 til mange Behandlingsfejl. Hvis en Indberetning er behandlet OK - dvs. valideret korrekt og energiforbruget er knyttet til en BBR entitet, er der 0 Behandlingsfejl knyttet til en Behandlingsstatus. Version 12.0 Side 24 af 41

25 Hvis der opstår fejl under behandlingen, er der mindst én Behandlingsfejl knyttet til Behandlingsstatus'en. Kode = 0 (OK, ingen valideringsfejl eller tilknytningsfejl, og energiforbruget er knyttet til en BBR entitet). FejlTekst = "OK" Kode = 1 (Fejl), FejlTekst = "Check validerings- og tilknytningsfejl". Persist: Ja 6.8 Behandlingsfejl En behandlingsfejl er enten en Valideringsfejl eller en Tilknytningsfejl. Kode = 0 (OK). FejlTekst = "OK" Kode <> 0 (Fejl), FejlTekst = <beskrivende fejltekst, som gør klienten i stand til at identificere årsagen til fejlen>. Persist: Ja 6.9 Valideringsfejl En Valideringsfejl er en Behandlingsfejl, som opstår i forbindelse med valideringen af en Indberetning Tilknytningsfejl En Tilknytningsfejl er en Behandlingsfejl, som opstår i forbindelse med at et Energiforbrug skal knyttes til en BBR Entitet Energiforbrug Energiforbrug som defineret i bekendtgørelse Samt: Valideringstidspunkt: Tidspunkt for behandlingen af energiforbruget. Ophørttidspunkt: Tidspunkt, hvor energiforbruget er gjort historisk - ellers null Afregningsstatus Status for afregningen. Status kan antage en af følgende værdier: "Aflæst", "Anslået" eller "Korrigeret". "Aflæst" - Hvis mængden er normalt aflæst og afregnet. "Anslået" - Hvis mængden der er afregnet er anslået af energileverandøren. "Korrigeret" - Tidligere fremsendt mængde som med denne fremsendelse hermed ændres. Leveret Oplyses ved leverance af fyringsolie Oplysningen er krævet. Det er forretningsnøglen, som bestemmer, om indberetninger erstatter tidligere indberetninger. Der tages i denne forbindelse ikke hensyn til værdien i dette felt. Persist: Ja Version 12.0 Side 25 af 41

26 6.13 Forsyningsart Forsyningsart. Kan lige nu antage værdierne (i henhold til bekendtgørelse 1264): Naturgas: Her angives værdien "Naturgas". Fjernvarme: Her angives værdien "Fjernvarme-vand" eller "Fjernvarme-damp". Fyringsolie: Her angives værdien "Fyringsolie". Bygas: Her angives værdien Bygas. Bioolie: Her angives værdien Bioolie. Elektricitet: Her angives værdien Elektricitet. Eksempel: "Fjernvarme-vand" og "Fyringsolie". Persist: Ja 6.14 Måleenhed Måleenhed. Kan lige nu antage værdierne (i henhold til bekendtgørelse 1264): Måleenheden angives i den enhed, som fremgår af afregningen til forbrugeren. Naturgas: Her angives "kwh", "MWh", kbm, M3 eller ØM3. Fjernvarme: Her angives "kwh", "MWh", kbm eller M3. Fyringsolie: Her angives "Liter". Bygas: Her angives kbm eller M3. Bioolie: Her angive Liter. Elektricitet: Her angives kwh eller MWh. Persist: Ja 6.15 Energiforsyningsselskab Energiforsyningsselskab. Energiforsyningsselskabets CVR nummer og navn. Dataformat jævnfør: OIOXML CVRnumberIdentifier. Eksempel: " ". Persist: Ja 6.16 BBREntitet (BBR) Den BBR entitet (Kan være en Grund, Bygning eller Enhed), som energiforbruget er knyttet til. Relationen mellem Energiforbrug og den konkrete BBR entitet defineres ud fra en id og en entitetstype, som angiver om id'en hører til en Grund, Bygning eller Enhed Bruger (BBR) Den bruger i BBR, som rettigheder knyttes til Systemopsætning (BBR) MaxGraense angiver det maksimale antal Indberetninger, som kan sendes i ét Indberetningsrequest. MaxGraense oprettes og kan konfigureres som en systemparameter i BBR's nuværende SystemParameter tabel. Version 12.0 Side 26 af 41

27 7. Databasemodel Dette diagram viser databasemodellen for Energidata ind i BBR dvs. de nødvendige udvidelser til BBR s fysiske datamodel: PK EnergiTilstandsstatus EnergiTilstandsstatus_id EnergiTilstandsstatusKode EnergiTilstandsstatusTekst FK_OpretBruger_id EnergiTilstandsstatusOpretTimestamp EnergiTilstandsstatusAendretTimestamp EnergiTilstandsstatusAendretFunktion EnergiTilstandsstatusOphoertTimestamp FK_BrugerAendret_id PK EnergiIndberetningsklient EnergiIndberetningsklient_id EnergiIndberetningsklientNavn FK_Bruger_id FK_OpretBruger_id EnergiIndberetningsklientOpretTimestamp EnergiIndberetningsklientAendretTimestamp EnergiIndberetningsklientAendretFunktion EnergiIndberetningsklientOphoertTimestamp FK_BrugerAendret_id PK PK EnergiBehandlingsstatus EnergiBehandlingsstatus_id EnergiBehandlingsstatusKode EnergiBehandlingsstatusTekst FK_OpretBruger_id EnergiBehandlingsstatusOpretTimestamp EnergiBehandlingsstatusAendretTimestamp EnergiBehandlingsstatusAendretFunktion EnergiBehandlingsstatusOphoertTimestamp FK_BrugerAendret_id EnergiIndberetning EnergiIndberetning_id EnergiIndberetningType EnergiIndberetningXml FK1 FK_EnergiIndberetningsrequest_id FK2 FK_EnergiBehandlingsstatus_id FK3 FK_EnergiForbrug_id FK_OpretBruger_id EnergiIndberetningOpretTimestamp EnergiIndberetningAendretTimestamp EnergiIndberetningAendretFunktion EnergiIndberetningOphoertTimestamp FK_BrugerAendret_id PK EnergiIndberetningsrequest EnergiIndberetningsrequest_id U1 EnergiIndberetningsrequestToken EnergiIndberetningsrequestModtagelsestidspunkt FK1 FK_EnergiIndberetningsklient_id FK2 FK_EnergiTilstandsstatus_id FK_OpretBruger_id EnergiIndberetningsrequestOpretTimestamp EnergiIndberetningsrequestAendretTimestamp EnergiIndberetningsrequestAendretFunktion EnergiIndberetningsrequestOphoertTimestamp FK_BrugerAendret_id PK PK EnergiMaaleenhed EnergiMaaleenhed_id EnergiMaaleenhedNavn FK_OpretBruger_id EnergiMaaleenhedOpretTimestamp EnergiMaaleenhedAendretTimestamp EnergiMaaleenhedAendretFunktion EnergiMaaleenhedOphoertTimestamp FK_BrugerAendret_id EnergiForsyningsartMaaleenhed EnergiForsyningsartMaaleenhed_id PK FK1 PK EnergiBehandlingsfejl EnergiBehandlingsfejl_id EnergiBehandlingsfejlKode EnergiBehandlingsfejlTekst EnergiBehandlingsfejlType FK_EnergiIndberetning_id FK_OpretBruger_id EnergiBehandlingsfejlOpretTimestamp EnergiBehandlingsfejlAendretTimestamp EnergiBehandlingsfejlAendretFunktion EnergiBehandlingsfejlOphoertTimestamp FK_BrugerAendret_id EnergiHemmeligadresse EnergiHemmeligadresse_id FK_Kommune_id EnergiHemmeligadresseVejkode EnergiHemmeligadresseHusnummer FK_OpretBruger_id EnergiHemmeligadresseOpretTimestamp EnergiHemmeligadresseAendretTimestamp EnergiHemmeligadresseAendretFunktion EnergiHemmeligadresseOphoertTimestamp FK_BrugerAendret_id PK EnergiForbrug_id EnergiForbrug FK1,U1 FK_EnergiForsyningsselskab_id FK2 FK_EnergiMaaleenhed_id FK3,U1 FK_EnergiForsyningsart_id U1 EnergiForbrugLeverancestedIdentifikation U1 EnergiForbrugPeriodeStart EnergiForbrugPeriodeSlut EnergiForbrugLeverancestedPlaceringMetode FK_AdgangsAdresse_id FK_EnhedsAdresse_id EnergiForbrugPostdistriktnummer EnergiForbrugBynavn FK_Kommune_id EnergiForbrugVejkode EnergiForbrugVejnavn EnergiForbrugHusnummer EnergiForbrugEtagebetegnelse EnergiForbrugSideDoerBetegnelse BK_Ejendomsnummer EnergiForbrugBygningNummer EnergiForbrugOestKoordinat EnergiForbrugNordKoordinat EnergiForbrugIndberettetDato EnergiForbrugMaengde FK4 FK_EnergiAfregningsstatus_id FK_BbrId EnergiForbrugEntitetstype EnergiForbrugValideringsTimestamp EnergiForbrugHemmeligTimestamp FK_OpretBruger_id EnergiForbrugOpretTimestamp EnergiForbrugAendretTimestamp EnergiForbrugAendretFunktion U1 EnergiForbrugOphoertTimestamp FK_BrugerAendret_id FK1 FK_EnergiMaaleenhed_id FK2 FK_EnergiForsyningsart_id FK_OpretBruger_id EnergiForsyningsartMaaleenhedOpretTimestamp EnergiForsyningsartMaaleenhedAendretTimestamp EnergiForsyningsartMaaleenhedAendretFunktion EnergiForsyningsartMaaleenhedOphoertTimestamp FK_BrugerAendret_id PK PK EnergiForsyningsart EnergiForsyningsart_id EnergiForsyningsartNavn FK_OpretBruger_id EnergiForsyningsartOpretTimestamp EnergiForsyningsartAendretTimestamp EnergiForsyningsartAendretFunktion EnergiForsyningsartOphoertTimestamp FK_BrugerAendret_id EnergiForsyningsselskab EnergiForsyningsselskab_id EnergiForsyningsselskabCVRNummer EnergiForsyningsselskabNavn FK_OpretBruger_id EnergiForsyningsselskabOpretTimestamp EnergiForsyningsselskabAendretTimestamp EnergiForsyningsselskabAendretFunktion EnergiForsyningsselskabOphoertTimestamp FK_BrugerAendret_id EnergiAfregningsstatus PK EnergiAfregningsstatus_id EnergiAfregningsstatusNavn FK_OpretBruger_id EnergiAfregningsstatusOpretTimestamp EnergiAfregningsstatusAendretTimestamp EnergiAfregningsstatusAendretFunktion EnergiAfregningsstatusOphoertTimestamp FK_BrugerAendret_id Version 12.0 Side 27 af 41

28 8. Valideringsregler 8.1 Skemavalidering Som for de øvrige BBR OIOXML services foretages en skemavalidering af de indkommende forespørgsler. Dette foretages for at sikre konsistens i forhold til hvad servicen skal processere og for at afvise evt. angreb på servicen så hurtigt som muligt. 8.2 Krævede felter og databasekonsistens For at leve op til Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) og sikre konsistens i databasen kræves for hver energiindberetning at 1. Energiforsyningsselskab er udfyldt og findes i tabellen EnergiForsyningsselskab. 2. Leverancested ID er udfyldt. 3. Forsyningsart er udfyldt og findes i tabellen EnergiForsyningsart. 4. Indberettet dato er udfyldt og er en gyldig dato. 5. Periode start er udfyldt og er en gyldig dato. 6. Periode slut er udfyldt og er en gyldig dato. 7. Måleenhed udfyldt og findes i tabellen EnergiMaaleenhed samt at der via krydstabellen EnergiForsyningsartMaaleenhed er en relation til den angivne Forsyningsart. 8. Mængde er udfyldt og er et gyldigt tal. 9. Status for aflæsning/afregning er udfyldt og findes i tabellen EnergiAfregningsstatus At der er tilstrækkelig information til at kunne knytte data til en BBR entitet. Reglerne for dette er beskrevet i kapitel 11 i dette dokument. Version 12.0 Side 28 af 41

29 9. Snitfladebeskrivelse Dette kapitel beskriver webservice snitfladen til Energidata ind i BBR samt muligheden for at konfigurere energiselskaber og hemmelige adresser. Webservicen består af 2 kald: EnergyConsumptionReport EnergyConsumptionStatus Wsdl samt skemafiler for webservicen kan findes i zip-filen EnergyV1.zip. 9.1 EnergyConsumptionReport EnergyCunsumptionReport benyttes til indrapportering af energiforbrug til BBR. Input strukturen til kald af EnergyConsumptionReport hedder EnergyConsumptionReportRequestStructure og ser således ud: EnergyCunsumptionReportRequestStructure indeholder en et antal understrukturer. En understruktur kan enten være en EnergyConsumptionInsertStructure eller en EnergyConsumptiondeleteStructure samt en EnergyReportUniversalIdentifier, som er en UUID, som entydigt identificerer den afleverede mængde energiforbrug. EnergyReportUniversalIdentifier kan benyttes til efterfølgende kald af EnergyConsumptionStatus EnergyConsumptionInsertStructure benyttes, hvis et energiforbrug skal indberettes og ser således ud: Version 12.0 Side 29 af 41

30 Version 12.0 Side 30 af 41

31 EnergyConsumptionInsertStructure indeholder en EnergyConsumption struktur, som definerer et energiforbrug. EnergyConsumptionDeleteStructure benyttes, hvis et energiforbrug skal annulleres og ser således ud: EnergyConsumptionDelete indeholder en EnergyConsumptionKeys struktur, som definerer nøglen til det energiforbrug, som skal annulleres. Output strukturen til kald af EnergyConsumptionReport hedder EnergyCunsumptionReportResponseStructure og ser således ud: EnergyConsumptionReportResponseStructure indeholder en ReturnMessage, som fortæller, om kaldet er gået godt. ReturnMessage ser således ud: ReturnMessage strukturen benyttes flere forskellige steder til at angive en status på et kald eller en handling. Generelt gælder, at hvis ResponseReturnIdentifier er 0, er kaldet eller handlingen forløbet OK. Hvis ResponseReturnIdentifier ikke er 0, indeholder ResponseReasonIdentifier og ResponseReasonText detaljer om fejlen. For ReturnMessage i EnergyConsumptionReportResponseStructure er der følgende mulige værdier for ResponseReasonIdentifier og ResponseReasonText, hvis ResponseReturnIdentifier ikke er 0: 6013 Indberetningsklient blev ikke fundet 6020 Grænsen for antal indberetninger er overskredet. Grænsen er: <værdi> 6024 Der findes flere indberetninger med den samme nøgle 9999 <Alvorlig uventet fejl> Hvis der opstår en skema-valideringsfejl, returneres en SOAP Fault, som beskriver fejlen. Version 12.0 Side 31 af 41

32 9.2 EnergyConsumptionStatus EnergyConsumptionStatus benyttes til forespørgsel af status. Input strukturen til kald af EnergyConsumptionStatus hedder EnergyConsumptionStatusRequestStructure og ser således ud: EnergyConsumptionStatusRequestStructure indeholder en EnergyReportUniversalIdentifier, som entydigt identificerer et tidligere kald til EnergyConsumption- Report. Output strukturen til kald af EnergyConsumptionStatus hedder EnergyConsumptionStatusResponseStructure og ser således ud: EnergyConsumptionStatusResponseStructure indeholder en ReturnMessage, som fortæller, om kaldet er gået godt. Hvis kaldet ikke er gået godt (ResponseReturnIdentifer ikke er 0), er der følgende mulige værdier for ResponseReasonIdentifier og ResponseReasonText: 6014 Indberetningsrequest blev ikke fundet 9999 <Alvorlig uventet fejl> Hvis kaldet er gået godt (ResponseReturnIdentifier er 0), returneres endvidere en EnergyReportProgressCode, som fortæller, hvordan det går med behandlingen (Inactive, Active eller Completed). Endvidere returneres en EnergyReport- ProgressStatistics struktur, som fortæller hvor mange energiforbrug, der i alt skal behandles, hvor mange energiforbrug, der er behandlet uden fejl, og hvor mange energiforbrug, der er behandlet med fejl. Hvis EnergyReportProgressCode er Completed, returneres endvidere en Energy- ConsumptionCompletedStructure, som for det enkelte energiforbrug (defineret ved en EnergyConsumptionKeys struktur) fortæller, hvordan behandlingen er gået. Hvis behandlingen ikke er gået godt, findes en eller flere ReturnMessage strukturer, hvor ResponseReturnIdentifier ikke er 0. I disse ReturnMessage strukturer er der følgende mulige værdier for ResponseReasonIdentifier og ResponseReasonText: 6000 Energiforsyningsselskab med CVR nummer <værdi> er ikke oprettet i BBR databasen Version 12.0 Side 32 af 41

33 6001 Energiforsyningsart <værdi> er ikke oprettet i BBR databasen 6002 Energimåleenhed <værdi> er ikke oprettet i BBR databasen 6003 Valideringsfejl ved oprettelse af energiforbrug: <værdi> 6004 Energiafregningsstatus <værdi> er ikke oprettet i BBR databasen 6005 Kommunenummer <værdi> er ikke gyldigt 6006 Postnummer <værdi> er ikke gyldigt 6007 Husnummer <værdi> er ikke gyldigt 6008 Vejkode <værdi> er ikke gyldigt 6009 Ejendomsnummer <værdi> er ikke gyldigt 6010 Bygningsnummer <værdi> er ikke gyldigt 6011 Energiforbruget kunne ikke tilknyttes til en BBR entitet 6012 Energiforbrug med den angivne nøgle findes ikke 6015 Der blev ikke fundet en enhedsadresse med de angivne adresseoplysninger 6016 Der blev ikke fundet en enhed med den angivne enhedsadresse 6017 Der blev ikke fundet en adgangsadresse med de angivne adresseoplysninger 6018 Der blev ikke fundet en bygning eller en grund med den angivne adgangsadresse 6019 Der blev ikke fundet nogle grunde med den (hhv. det) angivne adgangsadresse (hhv. ejendomsnummer) 6021 Energimåleenhed <værdi1> må ikke benyttes sammen med forbrugsart <værdi2> 6023 Der blev ikke fundet en udskrivningsmatrikel på ejendommen med det angivne ejendomsnummer 6025 Der kunne ikke knyttes til en bygning gennem kommunenummer/ejendomsnummer/bygningsnummer, da ikke alle felter er udfyldt 6026 Der kunne ikke knyttes til en grund gennem kommunenummer/ejendomsnummer, da begge felter ikke er udfyldt 6027 Der blev ikke fundet en grund med det angivne ejendomsnummer 6028 Der blev ikke fundet en bygning med det angivne kommunenummer, ejendomsnummer, bygningsnummer 9999 <Alvorlig uventet fejl> Hvis behandlingen er gået godt, er der præcis én ReturnMessage struktur med ResponseReturnIdentifier 0, og der returneres endvidere en reference til den BBR-entitet, som energiforbruget er knyttet til. Hvis der opstår en skema-valideringsfejl, returneres en SOAP Fault, som beskriver fejlen. 9.3 Konfiguration af energiselskaber EBST laver en liste over de energiselskaber for hvilke, der må indberettes energiforbrug. Denne liste afleveres som en csv-fil på BBR s ftp server og BBR s 2. level support informeres om, at der ligger en ny fil til indlæsning. csv-filen består en en eller flere linjer. Hver linje indeholder oplysningerne om et energiselskab. Hver linje skal afsluttes med ny linje (ASCII CR+LF) og de enkelte datafelter i linjen skal adskilles af et separatortegn, et semikolon (;). Tegnsættet skal være Codepage 865. Rækkefølgen af datafelter skal være som angivet her: Version 12.0 Side 33 af 41

34 1. cvr nummer: Jf. OIOXML CVRnumberIdentifier. 2. navn: Maksimalt 300 tegn. Eksempel: ;Energiselskab ;Energiselskab 2 BBR s 2. level support sørger for indlæsning af energiselskaber. 9.4 Konfiguration af hemmelige adresser EBST laver en liste over de adresser for hvilke, der ikke må videregives energiforbrug. Denne liste afleveres som en csv-fil på BBR s ftp server og BBR s 2. level support informeres om, at der ligger en ny fil til indlæsning. csv-filen består en en eller flere linjer. Hver linje indeholder oplysningerne om en hemmelig adresse. Hver linje skal afsluttes med ny linje (ASCII CR+LF) og de enkelte datafelter i linjen skal adskilles af et separatortegn, et semikolon (;). Tegnsættet skal være Codepage 865. Rækkefølgen af datafelter skal være som angivet her: 1. kommunenummer: Jf. OIOXML MunicipalityCode. 2. vejkode: Jf. OIOXML StreetCode. 3. husnummer: Jf. OIOXML StreetBuilingIdentifier. Eksempel: 0461;1234; ;0345; ;3456;100A Version 12.0 Side 34 af 41

35 10. Sikkerhed Sikkerheden baserer sig på den eksisterende sikkerhedsmodel i BBR. Det er dog nødvendig at udvide denne model pga. den tværkommunale tilgang Autorisation Adgangen til at benytte webservicen til at indberette energiforbrug og forespørge på status styres ud fra rollen, OIOEnergyService. Denne rolle tildeles i første omgang kun til FIE brugeren direkte fra SQL Ekstern webservice Sikkerheden i webservicen er baseret på OWSA model T. Kort fortalt benytter denne sikkerhedsmekanisme HTTPS til sikker transport mellem to sikkerhedsdomæner og OCES-certifikater som autentifikation af Service Aftager. Nedenstående er et link til OWSA Model T beskrivelsen: For at benytte webservicen skal Service Aftager : være autoriseret i BBR og have tilknyttet et gyldigt OCES virksomheds- eller medarbejdercertifikat til autorisationen medsende ovennævnte certifikat ved alle webservicekald have installeret OCES-rodcertifikat I øvrigt henvises til IT- og Telestyrelsens beskrivelse af OWSA model T Sikkerhedshensyn Alle felter i BBR har en sikkerhedsklassifikation. Den kan antage værdien 1, 2 eller 3. Den har kun betydning, hvis en entitet er omfattet af sikkerhedshensyn. Sikkerhedsklassifikationens koder betyder: 1. Der blokeres for visning af og inddatering til feltets data. 2. Kun brugere med bestemte roller kan se feltets data. Kun brugere med bestemte roller kan ændre feltets data. 3. Alle autoriserede brugere kan se feltets data. Kun brugere med bestemte roller kan ændre feltets data. Data kan videregives til anvendelser uden for kommunen i overensstemmelse med bestemmelserne i BBR-loven. Er den til energiforbruget tilknyttede BBR entitet omfattet af sikkerhedshensyn, vil data fra energiforbruget også være det. De enkelte felters sikkerhedsklassifikation vil afgøre om data kan videregives. Version 12.0 Side 35 af 41

36 Det er besluttet at energidata skal have sikkerhedsklassifikation 2. Det betyder at hvis den BBR entitet som energiforbruget er knyttet til er omfattet af sikkerhedshensyn videregives energidata ikke. Version 12.0 Side 36 af 41

37 11. Tilknytning af energiforbrugsindberetning til BBR-entitet. For en given energiforbrugsindberetning skal der mappes fra angiven adresseangivelse/ejendoms/bygningsangivelse til en BBR-entitet, enten Grund, Bygning eller Enhed. Hensigten er at få det mest detaljerede match der er muligt. Det skal sikres at et givet input af adresse og/eller ejendom altid resulterer i samme tilknytning (under forudsætning af at BBR-forhold er uændrede). Hvis den BBR entitet (grund, bygning eller enhed), som et energiforbrug knyttes til, ændres på et senere tidspunkt, vil energiforbruget følge BBR entiteten. Hvis fx en BBR entitet ændrer adresse, vil det energiforbrug, som en gang er knyttet til entiteten forblive tilknyttet. Hvis fx en entitet ophører, vil et eventuelt tilknyttet energiforbrug ligeledes forblive tilknyttet. Som input fra energiforbrugsindberetningen kan anvendes følgende: Adgangsadresse ID Enhedsadresse ID Kombination af Postnummer, Vejnavn, Husnummer, evt. Etagebetegnelse, evt. Dørbetegnelse Kombination af Kommunekode, Vejkode, Husnummer, evt. Etagebetegnelse, evt. Dørbetegnelse Kombination af Kommunekode, ejendomsnummer Kombination af Kommunekode, ejendomsnummer og bygningsnummer I den nedenstående er beskrevet en søgeliste der kan gås frem efter for at finde en relevant BBR-entitet. Noget af søgningen er fremfinding af mellemresultater, enten adresse eller grund. Såfremt der findes et match, stoppes videre søgning. Hvis der ikke findes et match fortsættes til det næste step i søgelisten. Såfremt der ikke findes et match overhovedet, returneres en fejl til indberettende klient. Når der findes et match, bliver der ikke foretaget yderligere konsistenscheck. Hvis der fx findes en adgangsadresse ud fra en Adgangsadresse ID, bliver det ikke kontrolleret, om den evt. medsendte kombination af kommunenummer/vejkode/husnummer svarer til den fundne adgangsadresse. Nedenstående skal gælde uanset om bygningen eller enheden ligger som stameller nybyggeri. Søgning A. Tilknytning via enhedsadresse Der fremsøges en enhedsadresse på følgende måde: Hvis Enhedsadresse ID er angivet og valid og identificerer en stam- eller foreløbig enhedsadresse, anvendes denne. Ellers, hvis kombination af Postnummer, Vejnavn, Husnummer, evt. Etagebetegnelse, evt. Dørbetegnelse er udfyldt og identificerer en enkelt stam- eller foreløbig enhedsadresse, anvendes denne. Ellers, hvis kombination af Kommunekode, Vejkode, Husnummer, evt. Etagebetegnelse, evt. Dørbetegnelse er udfyldt og identificerer en enkelt stam- eller foreløbig enhedsadresse, anvendes denne. Version 12.0 Side 37 af 41

38 Hvis enhedsadresse er fundet: 1. Hvis der findes præcis én stam- eller nybyggeri-enhed, som er knyttet til enhedsadressen Indberetning tilknyttes enheden. 2. Hvis der IKKE findes præcis én stam- eller nybyggeri-enhed, som er knyttet til enhedsadressen Der fortsættes til Søgning B. Hvis enhedsadresse IKKE er fundet: Der fortsættes til Søgning B. Søgning B. Tilknytning via kommunenummer, ejendomsnummer og bygningsnummer 1. Hvis der findes præcis én stam- eller nybyggeri-bygning med det angivne kommunenummer, ejendomsnummer og bygningsnummer: Indberetning tilknyttes bygningen. 2. Hvis der IKKE findes præcis én stam- eller nybyggeri-bygning med det angivne kommunenummer, ejendomsnummer og bygningsnummer: Der fortsættes til Søgning C Søgning C. Tilknytning via adgangsadresse Der fremsøges en adgangsadresse på følgende måde: Hvis Adgangsadresse ID er angivet og valid og identificerer en stam- eller foreløbig adgangsadresse, anvendes denne. Ellers, hvis kombination af Postnummer, Vejnavn, Husnummer er udfyldt og svarer til en enkelt stam- eller foreløbig adgangsadresse, anvendes denne. Ellers, hvis kombination af Kommunekode, Vejkode, Husnummer er udfyldt og svarer til en enkelt stam- eller foreløbig adgangsadresse, anvendes denne. Hvis adgangsadresse er fundet: 1. Hvis der findes præcis én stam- eller nybyggeri-bygning, som er knyttet til adgangsadressen, og forsyningsarten er 'Elektricitet' eller stemmer overens med bygningens varmeinstallation (i feltet BYG.56) og opvarmningsmiddel (i feltet BYG.57) (se bemærkning sidst i dette afsnit): Indberetning tilknyttes bygningen. 2. Hvis forsyningsarten ikke er 'Elektricitet' og der findes præcis én stam- eller nybyggeri-bygning, som er knyttet til adgangsadressen, og forsyningsarten IKKE stemmer overens med bygningens varmeinstallation (i feltet BYG.56) og opvarmningsmiddel (i feltet BYG.57) (se bemærkning sidst i dette afsnit): Indberetning tilknyttes den grund, hvorpå bygningen ligger. 3. Hvis der findes flere stam- eller nybyggeri-bygninger, som er knyttet til adgangsadressen: Version 12.0 Side 38 af 41

39 Hvis forsyningsarten er 'Elektricitet' knyttes forbruget til den bygning med laveste anvendelses kode. Hvis der er flere sådanne bygning knyttes forbruget til den bygnings grund, hvor bygningsnummeret er lavest. A. Hvis præcis én af disse bygninger er opvarmet med forsyningsarten: Indberetning tilknyttes bygningen. B. Hvis ingen af disse bygninger er opvarmet med forsyningsarten Indberetningen tilknyttes den grund, hvorpå bygningen (blandt bygningerne med korrekt adresse) med den laveste bygningsanvendelseskode ligger. Hvis der er flere sådanne bygninger, vælges den grund, hvor bygningen med det laveste bygningsnummer findes. C. Hvis flere af disse bygninger er opvarmet med forsyningsarten OG præcis én af disse bygninger har bygningsanvendelseskode mindre end 900: Indberetningen tilknyttes bygningen. D. Hvis flere af disse bygninger er opvarmet med forsyningsarten OG ingen eller flere af disse bygninger har bygningsanvendelseskode mindre end 900: Indberetningen tilknyttes den grund, hvorpå bygningen (blandt bygningerne med korrekt forsyningsart) med den laveste bygningsanvendelseskode ligger. Hvis der er flere sådanne bygninger, vælges den grund, hvor bygningen med det laveste bygningsnummer findes. 4. Hvis der IKKE findes stam- eller nybyggeri-bygninger, som er knyttet til adgangsadressen, MEN der findes en stam-grund, som er knyttet til adgangsadressen: Indberetningen knyttes til grunden. 5. Hvis der IKKE findes stam- eller nybyggeri-bygninger, som er knyttet til adgangsadressen, OG der IKKE findes en stam-grund, som er knyttet til adgangsadressen: Der fortsættes til søgning D. Hvis adgangsadresse IKKE er fundet: Der fortsættes til søgning D. Søgning D. Tilknytning via kommunenummer og ejendomsnummer Alle stam-grunde med det angivne kommunenummer og ejendomsnummer fremfindes: 1. Hvis der findes præcis én stam- eller nybyggeri-bygning på disse grunde, og forsyningsarten er 'Elektricitet' eller stemmer overens med bygningens varmeinstallation (i feltet BYG.56) og opvarmningsmiddel (i feltet BYG.57) (se bemærkning sidst i dette afsnit): Indberetning tilknyttes bygningen. 2. Hvis der findes præcis én stam- eller nybyggeri-bygning på disse grunde, og forsyningsarten IKKE stemmer overens med bygningens varmeinstallation (i feltet BYG.56) og opvarmningsmiddel (i feltet BYG.57) (se bemærkning Version 12.0 Side 39 af 41

Energidata ind i BBR Systemdesign Version 3

Energidata ind i BBR Systemdesign Version 3 Energidata ind i BBR Systemdesign Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Systemarkitektur... 5 3. Use cases - diagram... 7 4. Use cases - primære aktører... 8 4.1 Indberetningsklient... 8

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Krav til dataformat ved indberetning

Krav til dataformat ved indberetning Bilag 1 Krav til dataformat ved indberetning Dette bilag beskriver data struktur og format for de data som energileverandørerne skal indberette. Formatet på filen er en csv eller xls fil som består af

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010. Lovtidende A 2010 16. november 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, og 8, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering,

Læs mere

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService BBR OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 17.2.2009 Version 1.1 Opdateret i forhold til _- 20090930.

Læs mere

Energiforbrugsdata i BBR

Energiforbrugsdata i BBR Energiforbrugsdata i BBR Lidt om data, kvalitet, loven og de fremtidige planer Lars Misser Geoforum Temadag 27. november 2014 BBR som register for energidata Energiområdet er ét af 3 primære formål med

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. Utility.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. Utility.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Første version, 31.05.2010 3. 06.2010 Tilrettet med vejnavn/streetname i

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Bekendtgørelse om energiforsyningsvirksomhedernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om energiforsyningsvirksomhedernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 152 af 18/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. september 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr.2012-4472

Læs mere

DAR 0.9 Systembeskrivelse Version 1.0

DAR 0.9 Systembeskrivelse Version 1.0 DAR 0.9 Systembeskrivelse Version 1.0 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse Initialer 0.0 01.02.2015 Version 0.0 oprettet som kopi af arkitekturbeskrivelsen JWT 1.0 27.02.2015 Version 1.0 sendt til

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Adresser Address.wsdl. Ændringer i AddressV2

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Adresser Address.wsdl. Ændringer i AddressV2 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Adresser Address.wsdl Ændringer i AddressV2 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Ny opdateringsmekanisme i AddressV2...

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1. Version 1.12, 10-11-2015

Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1. Version 1.12, 10-11-2015 Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1 Version 1.12, 10-11-2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...3 1 Introduktion...7 1.1 Formål... 7 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 7.0, 15.04.2016 Senest gemt den 31-08-2016 11:40, ID190-D Indkomstgrænseflade_P13_5

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug i bygninger. ECO-City Helsingør 25. august 2011 v/ specialkonsulent Lars Misser Erhvervs- og Byggestyrelsen

Kortlægning af energiforbrug i bygninger. ECO-City Helsingør 25. august 2011 v/ specialkonsulent Lars Misser Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af energiforbrug i bygninger ECO-City Helsingør 25. august 2011 v/ specialkonsulent Lars Misser Erhvervs- og Byggestyrelsen Vi fik et nyt BBR 1. december 2009 Fordele: Ét samlet landsdækkende

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 30. januar 2009. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed Indholdsfortegnelse 9. Sikkerhed i BBR... 2 9.1 Autentifikation i Nyt BBR... 2 9.2 Grundelementer... 3 9.2.1 Log på-funktionalitet... 4 9.3 Autorisation i Nyt BBR... 5 9.3.1 Security Application Block

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Første version, 01. maj 2010

Læs mere

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 12 Drift af SUP-systemer Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger

Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger V/ specialkonsulent Lars Misser Erhvervs- og Byggestyrelsen Vi fik et nyt BBR 1. december 2009 Fordele:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed Indholdsfortegnelse 9. Sikkerhed i BBR... 2 9.1 Autentifikation i Nyt BBR... 2 9.2 Grundelementer... 3 9.2.1 Log på-funktionalitet... 4 9.3 Autorisation i Nyt BBR... 5 9.3.1 Security Application Block

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1. Version 1.11, 17-12-2013

Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1. Version 1.11, 17-12-2013 Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1 Version 1.11, 17-12-2013 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...3 1 Introduktion...7 1.1 Formål... 7 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Inddataboksen set i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2 Kom godt igang - for virksomheder Digital Post 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Forudsætninger... 2 1.4 Afprøvning... 3 3.1 Opsætning af afsendersystem via sikker e-mail...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1 Stamdata 0 1 STAMDATA STAMDATA Stamdata Stamdata omfatter alle centrale oplysninger, der identificerer bygningen, energimærkningen, energikonsulenten og det certificerede

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV4 / Ændringer i BuildingDwellingV5 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceoperationer Puls

Serviceoperationer Puls Serviceoperationer Puls Udtraek Miljøportalsekretariatet Punktkildeprojektet Den 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse GENERELT FOR ALLE METODER I WEBSERVICEN 2 UDTRAEK.ISALIVE 3 UDTRAEK. HENTUDTRAEK 5 UDTRAEK.

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Contents 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 3 2.1 Eksterne snitflader..................................................

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Erhverv oplyst 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 STAMDATA 03 Stamdata 03 METODE TIL ENERGIMÆRKNING 07 Metode til

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Introduktion - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Læsevejledning... 2 3. Aktører... 2 4. Autentifikation...

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

Dataudveksling med andre systemer... 2

Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Overordnede betragtninger...2 6.2 Oversigt over integration mellem Nyt BBR og andre systemer...3 6.3 Skabelon til systemintegration...5

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0,

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0, Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 1.0, 20.02.2017 Indholdsfortegnelse 1. Versionsoversigt...

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 14.04.2015 USS/XSTJ Version 1.2. 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret - Planperioden 2013/2014 Juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til indberetning

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID december 2016 Side 1-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.2 27-3-2012 KMD 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse - Sikkerhed

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse - Sikkerhed Indholdsfortegnelse 9. Sikkerhed i BBR... 2 9.1 Autentifikation i Nyt BBR...2 9.1.1 Grundelementer...3 9.1.2 Log på-funktionalitet...4 9.2 Autorisation i Nyt BBR...5 9.2.1 Security Application Block design...5

Læs mere