Vejby-Tibirke årbog 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejby-Tibirke årbog 1999"

Transkript

1 Vejby-Tibirke årbog 1999 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 1999

2 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige tilladelse. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser. Tryk: BM Grafik Aps Vejby Tlf Layout, sats og reproduktion: WICTOR grafisk produktion Tlf Oplag: 1000 eksemplarer ISBN ISSN Redaktion: Niels Jørgen Larsen, Kirsten Jørgensen og Stig Olkjær. Omslagsillustration:Vincents villa på Heatherhill. Gl. postkort

3 Indhold Forord Af Niels Jørgen Larsen 5 Tisvildebanen 75 år Af Jørn Larsen 7 En Københavnerdreng fortæller Af Henrik V. Lundsgaard 17 Radiotårnet Af Ole Ingerslev 41 Ved Vejby Strand Af Knud Brøns 45 Vejby - Tibirke pastorat Af Svend Konggaard 67 Vejby-Tibirke Selskabet Bestyrelse/adresse 71 Åh Tisvildeleje CD Medlemstilbud 72

4 »Forord«Forord Wandy Tworek på en tømmerflåde, prins Harald på Heatherhill, Karl Bjarnhof på Bjørnshøj og købmand Ibsen på»benbrækkerbakken«. Det er blot nogle af de personer, man møder i denne Vejby-Tibirke årbog, hvor københavnerdrengen Henrik V. Lundsgaard og lærersønnen Knud Brøns fortæller minder fra Vejby Strand- Heatherhill-området fra 1930 erne og fremefter. Årbogsredaktionen har valgt at sætte fokus på denne del af vort område, som kun er begrænset behandlet i tidligere årbøger. Udover erindringerne fra Brøns og Lundsgaard kommer vi også tættere på nutiden med historien bag det Radiotårn, der siden 1957 har været et vartegn for Vejby Strand-området. Men 1999-årbogen er også på skinnerne, idet vi markerer 75-året for forlængelsen af Gribskovbanen til Tisvildeleje. Vi nærmer os med raske skridt år 2000, så dette er den sidste årbog i dette århundrede, ja årtusinde. Dermed er det også omkring 100 år siden mange kunstnere i»anden bølge«efter P. C. Skovgaard og J.T. Lundbye for alvor fik øjnene op for vort område. I næste års årbog har vi planer om bl.a. at sætte fokus på de kunstnere, som i disse år inspireres af omgivelserne. Nogle af kunstnerne kan man møde allerede nu i forbindelse med det CD- og bogprojekt som John Kofoed Larsen står bag. Et projekt som Vejby-Tibirke Selskabet støtter, og som selskabets medlemmer kan hverve til rabatpris. Årbogsredaktionen 5

5 »Tisvildebanen 75 år«tisvildebanen 75 år Af Jørn Larsen Den 18. Juli i år er det 75 år siden, at det første tog kørte mellem Helsinge og Tisvildeleje:Tisvildebanen var åbnet. Men Gribskovbanen er langt ældre. Den åbnede som»gribskovbanens Drift Selskab«, GDS, allerede i 1880, men dengang kun strækningen mellem Hillerød og Græsted. I 1897 åbnedes strækningerne til Gilleleje og Helsinge. Allerede ved indvielsen her sagde en af talerne, at den nye bane til Helsinge kun havde én fejl: at den ikke gik helt til Tisvildeleje. Men taleren var også ejer af det helt nye Tisvildeleje Badehotel. Næste gang, man kortvarigt hører om forslag til forlængelse af banen er i 1904, hvor nogle driftige mænd fra Tisvildeleje prøvede at vække interesse for planerne. Det lykkedes dog heller ikke denne gang, og da Folketinget i 1907 drøftede nye planer for danske privatbaner, blev en forlængelse til Tisvildeleje slet ikke nævnt. Allerede i begyndelsen af dette århundrede var det så småt blevet populært at»ligge på landet«om sommeren. Indvielsestoget ankommer til Tisvildeleje

6 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 Kunstmalere og forfattere, bl.a. Johannes V. Jensen, slog sig ned i Tibirke Bakker, mens andre fandt ned til selve fiskerlejet. Her lejede man sig ind hos de fastboende fiskere, der så selv boede i et udhus, mens de tjente penge på landliggerne. De bedre stillede købte deres egne huse og sendte så deres tjenestefolk af sted en uges tid i forvejen, før de selv dukkede op. Så var huset klart til indflytning! Men turen derop var besværlig. Med tog gik det fint til Helsinge, men herfra måtte man så tage til takke med alle mulige transportmidler. De rigeste lejede en droske, mens andre bumlede af sted på en hestevogn. Helsinge var støt og roligt vokset til en by af ganske pæn størrelse med trafikforbindelser i alle retninger fra forpladsen foran stationen. Men behovet for en bane til Tisvildeleje voksede. Det var dog ikke let at få alle overbevist om berettigelsen af en sådan. Helsinge Station. Før 1924 var ruten videre herfra meget besværlig for sommergæsterne. 8

7 Men der var nu gang i sagen. I februar 1904 havde der været et møde med lidt mere end en snes interesserede i Tisvildeleje, hvor man havde nedsat en lille komité, der skulle arbejde videre med stille og roligt at få opbakning til forlængelsen. Samtidig var der var planer om, at den nyåbnede Slangerupbane skulle forlænges fra Slangerup til Skævinge, så man kunne køre direkte fra København over Farum og Slangerup til Hundested. Fra Frederiksværk kunne der så være en sidebane til Tisvildeleje! Disse planer satte ordentlig skub i planerne om en bane fra Helsinge til Tisvildeleje, men også i den uenighed, der fulgte med om linieføring, financiering osv. De næste fire år skændtes man om, hvorvidt banen skulle gå gennem Ørby eller Valby, syd for eller nord for Vejby, hvor langt ned stationen i Tisvildeleje kunne ligge uden at forstyrre idyllen, om der skulle være rigtige stationer eller bare trinbrætter de forskellige steder langs banen o.l.»tisvildebanen 75 år«ikke»brobisser«men»banebisser«9

8 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 Økonomien kom selvfølgelig også ind i billedet. Hvis banen blev forlænget, ville Helsinge så ende som en by på tvangsauktion, eller ville den tværtimod få et helt nyt opland med større muligheder for virksomheder og forretninger? Ville landliggerne flygte fra Tisvildeleje, eller ville der i stedet komme mange flere til - og var det i så fald godt, at der kom flere, eller ville området så blive overrendt? Der var arge modstandere, der gjorde alt for at vælte projektet, men i 1912 var der dog blevet flertal for at ansøge staten om støtte til anlægget. Sagen trak dog ud, og så kom første verdenskrig, hvor alt gik i stå - næsten. Endelig, i januar 1917, blev forslaget om statstilskud på halvdelen af den anslåede anlægssum vedtaget - først i Folketinget og senere Landstinget. April 1918 var Privatbaneloven med bl.a. Tisvildebanen endelig vedtaget. Men derved var skænderierne ikke forbi. Hvor meget skulle landmændene have for den jord, de mistede - også videre og så videre? Gniderierne var endnu ikke forbi. Man sloges stadig om de sidste tilskud fra sognerådene. Således ville der ikke blive et holdested i Laugø, hvis man ikke fra Helsinge-Valby betalte sine kr. til baneprojektet! Næste problem var så de prisstigninger, der fulgte i kølvandet på 1.Verdenskrig. Det hele var igen ved at falde på gulvet - man nåede endda at planlægge salg af de sveller, der allerede var indkøbt. Men fornyede anstrengelser gjorde dog, at de forskellige bidragydere gik med til at give så meget mere, at man i september 1922 kom i gang med arbejderne. Selve arbejderne med banen og stationerne gik nogenlunde, som det var planlagt, men nogle få overraskelser kom man da ud for: der skulle bruges store mængder grus til selve banelegemet, og her var der ikke nok i den grus- 10

9 »Tisvildebanen 75 år«grav, man først havde satset på ved Mønge. Altså måtte man ekspropriere et stykke jord ved Dyndmosegård, der lå to kilometer fra Vejby, og hvortil man måtte lægge et særlig spor. Det var også svært at få fat i skinner efter krigen, men i 1923 fik man nogle brugbare fra Tyskland, hvorefter det sidste stykke kunne lægges. I mellemtiden var stationerne ved at blive færdige. Der var rejsegilde i Vejby og Tisvildeleje sidst på året i 1923, og Tisvildeleje Station kunne åbnes 2. juni Ørby og Vejby Station var klar 25. juni, og den 30. juni godkendte Privatbanetilsynet banen. Det var så tid til en masse prøvekørsler, hvor folk i øvrigt kunne komme med gratis, inden det første officielle tog blev sendt af sted fra Hillerød til Tisvildeleje kl.9.40 den 18.juli Men dengang som i dag var der ting, man ikke nåede at have klar: et af de helt nye damplokomotiver, der skulle bruges på den nye bane, var ikke færdigt til indvielsen, og remisen i Tisvildeleje blev først klar i oktober! Bussen til Rågeleje holder på Vejby Station 11

10 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 Men så var der alle dem, der gerne ville stå på toget på strækningen mellem Helsinge og Tisvildeleje. Ja, Vejby og Ørby var jo klar, og Vejby fik allerede fra begyndelsen rutebiltrafik til Rågeleje. Men man skulle igennem syv års skænderier, inden man i maj 1931 fik lov til at åbne et skur og en grusperron ved Laugø. Mellem Vejby og Tisvildeleje lå der fra begyndelsen kun ét trinbræt,tibirke. Det var dog ikke nok til at dække hele området, og allerede i sommeren 1925 fik man både Holløse og Godhavn. Til gengæld var der billetsalg i Godhavn helt frem til 1952; hvilken luksus!! Hillerød-Tisvilde (1923):Tog til Helsinge, videre med automobil. Hillerød-Tibirke (1924): Solgtes kun indtil sommeren Badebilletter gjaldt oprindeligt kun til visse tog; senere kunne alle tog i sommerkøreplanen benyttes. Godhavn-Holløse: Billetten blev trykt i 1927, men da Godhavns billetsalg ophørte i 1952, var der ikke solgt en eneste af denne. 12

11 »Tisvildebanen 75 år«i Vejby stationsbygning havde man beboelse ovenpå og postekspedition og billetsalg nedenunder, noget der har varet ved indtil for kun få år siden, da stationen blev lukket helt. Synd at se den ellers ganske pæne station forfalde, som det sker for øjeblikket! I Tisvildeleje boede stationsforstanderen i stationen, der også rummede billetsalg og postekspedition, hvilket den jo stadig gør. Desuden var der i vestenden en aviskiosk, der dog lukkede i begyndelsen af 1960-erne. Remisen, der fra starten kunne rumme fire damplokomotiver, er væk nu, da en del af den blev ødelagt i en kraftig storm i 1981, hvorefter man valgte at rive det hele ned. Hvem kørte så på banen? Ja, de lokale fyldte ikke så meget, selv om der i mange år var en pæn belægning af togene. Det, der virkelig gav rejsende, var landliggerne og de mange badegæster i sommerhalvåret. Ved banens indvielse på Vejby Station

12 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 Efter anden verdenskrig skød der sommerhuse op i store mængder - og kvaliteter - og en del mennesker her flyttede op til deres sommerhus allerede i maj og blev august måned ud. Far, for det var jo oftest ham, der arbejdede, tog så toget på arbejde hver dag om morgenen og vendte hjem sidst på dagen. Bilpendlere var der stort set ingen af de første år efter krigen. I selve sommerferien var der alle badegæsterne. En del boede en uge på Badepension Helenekilde, Pension Tisvildehus,Tisvildeleje Badehotel og hvad de alle sammen hed, mens andre tog på en billigbillet en lørdag eller søndag ud og hjem samme dag. Det var indimellem meget store tog, der udgik fra Københavns Hovedbanegård og kørte direkte til Hillerød, hvor der blev skiftet lokomotiv. Herfra gik turen så non-stop til Tisvildeleje. Motorvogn set fra Vejby station mod vest

13 »Tisvildebanen 75 år«banens materiel Gribskovbanen har siden 1924 haft en skønsom blanding af materiel. Der var mange forskellige typer vogne, som i begyndelsen blev trukket af damplokomotiver. Men allerede få år efter åbningen begyndte man for første gang at kigge efter besparelser. Det er altså slet ikke noget specielt for vore dage! Et damplokomotiv er dyrt i drift, især når der ikke er særlig mange med toget, og det kunne ikke løbe rundt med den lille, trofaste skare rejsende. Banen anskaffede derfor nogle små motorvogne, som kunne køre alene og i de fleste tog sagtens rumme dem, der skulle med. I 1932 fik man yderligere tre motorvogne, og damplokomotiverne blev herefter kun brugt i de store søndags- og sommerbadetog. Dem var motorvognene alt for svage til. Et par år efter krigen kom de røde skinnebusser, og herefter var det motorvognene, der gik på pension. De sidste af dem holdt dog ud, til de nuværende orangerøde motortog kom, hvorefter det var slut med alle de gamle motorvogne af træ. Det var i Samtidig var det også endeligt slut med de sidste af de gamle personvogne med åbne endeplatforme - dem man kunne stå ude på og kigge ned på skinnerne, mens toget kørte. Og så - for et par år siden - kørte de sidste, nye flotte IC 2-tog deres første ture på Gribskovbanen. Fra de første år med tre tog hver vej om dagen er der unægtelig sket meget til i dag, hvor man sidste år prøvede med halvtimesdrift hele dagen - og nær havde knækket halsen på det. Med helt nyt materiel, der ikke rigtig er kørt til endnu og en meget intensiv køreplan, skal det gå galt - og det gjorde det. Banen tabte for mange rejsende, og det var klogt nok at genindføre den tidligere køreplan, hvor der kun køres med timedrift midt på dagen - så kan eventuelle forsinkelser fra om morgenen indhentes, før eftermiddagsmyldretiden begynder. 15

14 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 Og samtidig får det nye materiel kørt børnesygdommene af sig, hvilket allerede ser ud til at være sket. Så hvis man ikke kaster sig ud i nye uovervejede eventyr med for stramme køreplaner og nedskæringer, skal de passagerer, man tabte, nok så småt vende tilbage igen. Tisvildebanen har i sin levetid haft kun tre bestyrere eller direktører, som det hedder i dag : G.Thage, Hafstrøm-Krusenstierna og den nuværende direktør Niels Møller. I dag eksisterer Gribskovbanen sammen med Frederiksværkbanen som Hillerød Privatbaner, og hovedkontoret ligger i Hillerød. Til daglig styres al trafik fra Gilleleje Station. Jørn Larsen Jørn Larsen er født i 1949 og bosat i Tisvilde. Han er lærer på Vejby skole og interesserer sig meget for jernbanedrift. Jørn Larsen bruger en stor del af sin fritid i frivilligt arbejde i Nordsjællands Veteranbane. Kilder: Thomassen, P. Tisvildebanen Dansk Jernbane Klub 1974 Wilde, B. Gribskovbanen Dansk Jernbane Klub 1980 Thyge, G. Tisvildebanens Tilblivelse og Historie Hillerød

15 »En Københavnerdreng fortæller«en københavnerdreng fortæller Af Henrik V. Lundsgaard Kommer man fra Rågeleje og kører ad landevejen mod sydvest, hvor den drejer ind i landet mod Vejby, kan man langt ude mod højre skimte et stråtækt, hvidkalket hus. En vej fører op til det. Huset hedder»villa Rødkilde«, og vejen har taget navn efter det. Det var denne ejendom, mine forældre faldt for, da de i 1931 begyndte at se sig om efter en sommerbolig. Villa Rødkilde. Huset ejedes af familien Wandall Oliemaleri af Poul F. Lundsgaard

16 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 Huset ejedes af familien Wandall og blev annonceret til leje for en periode i maj måned af fru Rigmor Wandall.Vi skulle blot henvende os til, jeg tror, det var fisker Svendsen i Rågeleje, han skulle nok sørge for det videre fornødne. Her flyttede vi så ind i maj 1931, mine forældre, min tre år ældre bror Ole og jeg selv, der kun var ét år. Lejemålet blev fornyet hvert år indtil Da skulle min bror begynde i skolen. Derfor var det slut med at holde ferie i maj, og da Wandalls selv skulle disponere over huset i den egentlige sommerferietid, måtte mine forældre gå på jagt efter et andet feriested. Det fandt de i Hanebjerg Plantage, ikke langt fra Villa Rødkilde, men nærmere Vejby. Det er her, min egentlige historie begynder, for det var til dette sted, vi vendte tilbage hver eneste sommer. Siden 1939, hvor det blev købt, var huset også rammen om gode sammenkomster med familie og venner i påsken, pinsen ja sågar julen. I det efterfølgende vil jeg først sige lidt generelt om pionertiden. Dernæst følger et afsnit om, hvordan en sommerferie gik for os børn, så lidt om nogle af forretningerne, om lokalbefolkningen og endelig om min far som maler og tegner. Pionertiden Gårdejer Christen Christensen fra»bybjerggård«i Vejby (nu Statoils ejendom) ejede Hanebjerg Plantage. Han havde opført fire huse til udlejning eller salg. De tre var allerede lejet ud, og mine forældre satte sig på det fjerde, nu kendt som»skovhaven«, Hanebjerg Skovvej 1. Huset var veldisponeret med rigelig opholds- og sengeplads og køkken med fuld kælder - lidt af et særsyn i et sommerhus bygget Der var garage med redskabsrum i siden og das i den modsatte ende.vandforsyningen kom fra egen brønd og opvarmningen fra en kakkelovn i stuen. Til madlavning brugtes petroleumsapparater. Efterhånden kom der en række forbedringer til. Der blev indlagt elek- 18

17 »En Københavnerdreng fortæller«tricitet og vand, der kom pejs i stuen og brændekomfur i køkkenet. Det var i dette hus, at vi»lå på landet«, som det hed dengang, hele sommeren. Far tog sig nogle få feriedage, men ellers var han i byen hele ugen og kom kun derop lørdagsøndag. Det var en sand fornøjelse for min bror og mig at gå far i møde nede på landevejen, hvor han kom i bil lørdag eftermiddag. Far var altid ventet med glæde. Grunden, der hørte til huset, var bølgeformet, fordi Christensen havde pløjet den og plantet sine birketræer i furerne. Da huset blev købt i 1939, gik min mor, der helt frem til sit halvfemsindstyvende år var en meget energisk og arbejdsom dame, i gang med at tynde ud i trærækkerne og planere jorden. Rågelejevejen med udsigt mod Heatherhill, med Hanebjerg til venstre Gl. postkort 19

18 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 Blomster og urter var min mors store interesse, derfor skulle der anlægges græsplæne, blomsterbede og ikke mindst en stor køkkenhave. Det skete al sammen med håndkraft, fra tidlig morgen til sen aften.træerne blev savet til pejsebrænde og grenene lavet til optændingsbrænde og kvas til brug i komfuret.til at hjælpe sig havde hun min far - der nu meget hellere ville ud og tegne og male - og os drenge, som - det skal indrømmes - med nogen modvilje måtte i gang med økse og spade. Det skal her nævnes, at arealet var blevet forøget hele to gange, så det nu udgjorde 3/4 td land. Det var hårdt arbejde at grave det store areal, fyldt med sten og rødder, igennem med håndkraft. Mor krævede meget af andre (men også af sig selv), og resultatet Familien Wandalls gule, trelængede villa - nabohus til villa»rødkilde«oliemaleri af Poul f. lundsgaard

19 »En Københavnerdreng fortæller«blev da også efter fortjeneste. Hvis jeg må prale lidt, så var hendes have - parken, som nogle kaldte den - i mange mange år en fryd for øjet. Der var roser, liljer, et væld af vintergækker og eranthis, dorthealiljer, blå anemoner, påskeliljer og tulipaner af alle slags. Rhododendron, dronningebusk, potentil og forsythia udgjorde også en del af blomsterpragten. Men også vilde blomster lyste op mellem strandstenene, som omkransede huset: storkenæb, engelskgræs og timian. Køkkenhaven var et kapitel for sig. Kartofler var det første, der blev dyrket, for at rense jorden, og kartofler udgjorde i alle årene en væsentlig del af køkkenhaven. Men der var også bønner, ærter, jordbær, salat, radiser, rødbeder, Den forlængst nedrevne Hedegården i Rågemark Oliemaleri af Poul F. Lundsgaard Måske det eneste billede, der findes af gården 21

20 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 for ikke at tale om krydderurterne, frugtbuskene og frugttræerne. Mor var kyndig på sit felt - men det vidste hun også godt - og ingen skulle belære hende om noget! Alt dette eksisterede indtil omkring Så rakte kræfterne ikke længere. Stykke for stykke blev haven opgivet, og i dag er det ukrudtet, der lyser op. Græsplænen passes om sommeren af lokal arbejdskraft, men ellers sker der intet. Mor bor i sit hus, er nu 95, og kræver pasning og tilsyn tre gange om dagen. Et arbejdsomt liv visner langsomt bort, men hovedet er klart, og stadig kan hun kommandere med os. Sommerferie Det var ikke det rene driverliv at ligge på landet. Mine forældre - d.v.s. i denne forbindelse overvejende min mor - forlangte, at vi skulle deltage i stedets forskønnelse og vedligeholdelse. Det var der vel egentllig ikke noget at sige til, men det var lidt surt at skulle slå hele græsplænen, med håndkraft selvfølgelig, når stranden lokkede. Senere, da den nordlige halvdel af grunden fik lov til at vokse vildt, blev opgaven dog mere overkommelig. Men selvfølgelig holdt vi ferie - rigtig ferie.vi var fem nogenlunde jævnaldrende drenge, der mødtes om sommeren og udforskede egnen, sådan som drenge nu en gang gør det. Det var en herlig tumleplads, vi havde deroppe. Skoven med sin mangfoldighed af muligheder for at klatre i træer, lege skjul og afholde løbekonkurrence på stierne. Der var det store steppelignende område nord for skoven,»sletten«kaldte vi det. Her gravede vi vore huler, lejede Stanley og Livingstone eller indianere og cowboys og skød med hjemmelavede buer og pile. Det var også her, vi anlagde vores dyrekirkegård, og det var i bakkerne, vi kælkede og stod på ski i de snerige vintre. Når solen skinnede - og det gjorde den som bekendt hver dag i sommerferien - var vi på stranden. I de første år badede vi nærmere Rågeleje, fordi stranden var bedre med 22

21 »En Københavnerdreng fortæller«sand og klitter. Da stenene kom tilbage, kunne vi imidlertid ligeså godt bade»nedenfor«. Der var også sten, men vi byggede bare nogle gryder og ryddede stier ud i vandet. Hver familie havde sin egen gryde, og for at præcisere»ejendomsretten«havde min mor malet vort navn med røde bogstaver på en stor sten ved indgangen. Det kunne føre til nogle - sådan følte vi drenge det - pinlige sammenstød med de formastelige personer, der ikke respekterede navnet. Vi var vandhunde, svømmede meget, både over og under vandet, langs med stranden eller ud til den 2. revle. Det var nok lidt dumdristigt, for undervejs skulle vi over dybder på adskillige meter, men min far førte an, og så skulle vi også prøve. Selv som voksen kunne man ved lavvande kun lige Vincents villa, Heatherhill De mange biler tilhører muligvis sognerådsmedlemmer, samlet for at drøfte husets nedrivning Gl. postkort 23

22 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 bunde derude, men sjovt var det at iagttage kysten fra denne afstand. Set i bakspejlet må det nok siges, at det ikke var noget godt eksempel at sætte for andre mennesker, voksne som børn, og vore egne børn har ikke dyrket denne form for konkurrence. Her ender Hanebjerg Hulvej i dag. Den var i virkeligheden genvejen til Klitgården. Hegnet og lågen markerer grænsen mellem gdr. ejer Christensens og Vincents jorder. Stien til venstre på den østlige side af hegnet er sidste del af den nuværende Hanebjergvej. Den fører ud til vandet og forbi bl.a. Eva og Harry Meistrups hus. Oliemaleri af Poul F. Lundsgaard

23 »En Københavnerdreng fortæller«en meget yndet fornøjelse på stranden var det at lave tømmerflåder. Der var en del drivtømmer, og ved hjælp af hammer og søm flikkede vi nogle drabelige flåder sammen, som sagtens kunne bære to-tre børn. At voksne også fandt fornøjelse ved dem, fik vi et bevis på en dag, hvor vi kom tilbage efter frokost og så en voksen mand muntre sig i bølgerne med vor stolte flåde.vi blev jo godt sure og forlangte den tilbage. Det fik vi også og blev iøvrigt senere meget fine venner med»sørøveren«, der viste sig at være den dengang meget populære violintroldmand,wandy Tworek. Han havde lejet sig ind i garagen til tandlæge Parti fra stranden set mod Rågeleje Oliemaleri af Poul F. Lundsgaard

24 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 Meyers hus (nu familien Lynggaards), og de næste dage var vi sammen med ham på stranden. Jeg kan endnu se ham for mig balancerende faretruende på flåden med et kamera i den ene hånd, mens bølgerne vippede flåden. Det kom der sikkert nogle sjove billeder ud af. Der var to lokaliteter, som indgik i vores daglige tilværelse. Den ene var villa»heatherhill«og den anden»sporvognen«. Dem vil jeg gerne sige lidt om. Vi sluttede venskab med forpagtersønnen Kaj på Klitgården. Hans far havde opsynet med»heatherhill«, og på den måde fik vi indblik i dette for egnen særprægede sted. Det var opført i 1910 af den engelske forretningsmand (te og smør), J. Vincent, som sommerbolig for ham selv og hans danskfødte kone. Vincent forærede i 1933 ejendommen til sin datter, Mrs. Edith Malmsley. I 1939 havde huset været lejet ud til prins Harald og hans kone, prinsesse Helene. Det var også rammen om en del af historien i kriminalromanen»midnatssamtalerne«af Otto Schray. Nu var Danmark besat, huset stod tomt og forfaldt, hjemsøgt, som det blev, af vagabonder og andre ubudne gæster. Vi fik ofte lov til at komme med indenfor. Det var kostbart indrettet med høje egetræspaneler, egetræsparket og åbne pejse i stuerne forneden og gamle hollandske kakler på badeværelserne. På bakketoppen vest for huset havde Vincent opført et lille lysthus af træ. Familien besøgte før krigen sin danske besiddelse ca. en gang om året, og jeg kan huske den sorte Rolls Royce i garagen ved Klitgården. Vincent ejede de store lyngklædte bakker på begge sider af Rågelejevejen og kaldte området for»heatherhill«efter sin engelske hjemegn. Desuden ejede han Hedegården i Rågemark. Den var ubeboet, og flere var interesseret i at købe den, bl.a. arkitekt Henning Greiffenberg, der var vores genbo. Men Vincent var ikke til sinds at sælge, gården forfaldt og blev til sidst revet ned. Min far malede den, formentlig i midten af 30 erne. Mrs. Malmsley afhændede Heatherhill med tilliggende i 26

25 »En Københavnerdreng fortæller«1958 til Vejby-Tibirke Kommune. Det var tanken, at det skulle omdannes til restaurant. Det blev opgivet, det meget forfaldne hus revet ned, bakkerne fredet og Klitgårdens jord udstykket til sommerhuse. Kun en stentrappe er der tilbage af dette smukke, særprægede sted. Sporvognen! Der var virkelig tale om en sporvogn, en gammel linie 18. I to etager. Hvornår den var kommet derop, blev vi aldrig klar over, og hvem der havde anbragt den, fik jeg først mange år senere viden om. Den stod et stykke nord for vores hus, på det nuværende Hanebjerg Tværvej 1. Det var nok meningen, at den skulle bruges som sommerhus, men mange bekvemmeligheder var der ikke. Den underste del var intakt med sæder og stropper i loftet til at holde i under kørslen.vognstyrerens fodklokke fungerede også, så der blev klemtet løs sommeren igennem. Beholderen til»brugte Billetter«blev taget i brug af et mejsepar, så en form for liv var der da. Men bedst var det at være ovenpå, hvortil en vindeltrappe førte. Denne afdeling var beregnet til ophold i det fri i det gode vejr, og det benyttede vi drenge den også til. I fantasien kørte vi lange ture i dette klenodie fra sporvejenes barndom.vi så aldrig ejeren deroppe, og en skønne dag var grunden solgt og sporvognen væk. Sic transit gloria mundi! Den lokale befolkning Gennem de 65 år, som mine forældre - siden 1980 min mor - har boet i huset deroppe i skoven, har de selvfølgelig lært ikke så få af den lokale befolkning at kende. Det var i første række de lokale handlende, som blev konfronteret med»disse tovlige københavnere«, der mavede sig ind på deres enemærker, men efterhånden blev der etableret et særdeles godt forhold til de allerfleste lokale folk. Det hænger måske sammen med, at de lærte at respektere mine forældre, særligt min mor, fordi de kunne bestille noget og ikke førte sig frem med fine storbymanerer. 27

26 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 Et par af Vejbys forretningsdrivende husker jeg særligt fra min barndom og første ungdom. Der var købmanden, Chr. Rejkjær, en gemytlig jyde, som havde slået sig ned i det nordsjællandske. Her drev han med sikker forretningssans sin købmandsforretning på Tisvildevejen med sin kone Sarah som medhjælper. I sin gamle Ford-varevogn kørte han ud til kunderne om formiddagen efter bestillinger og bragte varerne ud igen om eftermiddagen. Det var sandelig service! Han blev afløst af en anden ikke-sjællænder, bornholmeren Jens Peter Hansen. Han havde butikken i mange år og var den, der førte den ind i selvbetjeningsalderen. I dag er den hyggelige, gamle købmandsbutik afløst af det strømlinede og forkromede supermarked med masseudbud Parti fra bakkerne ved Heatherhill set mod øst (tæt på Strandbjerggård) Oliemaleri af Poul F. Lundsgaard

27 »En Københavnerdreng fortæller«af varer i delikate omgivelser, men man savner den gammeldags duft af kaffe, krydderier og købmandsvarer afmålt efter behov og langet over disken med et glimt i øjet og en personlig kommentar enten på jysk eller bornholmsk. På Stationsvej boede Edmund Pedersen, der var skomager og vognmand. Han kørte taxa langt op i 70 erne, og hans stående bemærkning, når han kom for at hente os til toget fem minutter før afgang, var:»vi skal nok nå det, du!«lidt længere tilbage i byen boede vores grønthandler i det gule hus i det nuværende Genvejen 2. D.v.s. han var egentlig postbud, men han og hans kone havde en givtig Dette var i mange år den vej, der førte os til stranden. Det er Vincents jord på den fjerneste side af lågen og hans bådmole på stranden. Udsigt mod Rågeleje. Et stykke til højre for lågen lå et lysthus af træ - Vincents tepavillion. Nedrevet Oliemaleri af Poul F. Lundsgaard

28 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 forretning med at sælge hjemmeavlede grøntsager, jordbær og andre bær. Det var navnlig fruen i huset, jeg kom i kontakt med, og hun var en bestemt dame, der forlangte orden i sagerne og post til tiden. Et sjovt forretningsmæssigt islæt i datidens Vejby. Så var der slagteren, Gunnar Larsen, med de kønne døtre! Jeg meldte mig altid, når der skulle bud til slagteren, men det var desværre ikke så ofte, for Gunnar Slagter var jo en af dem, der kom ud til os i skoven en gang om ugen. Helt i særklasse for byen og egnen var»halfdans Hjørne«oppe ved vejkrydset. Halfdan var en humørbombe, altid med en sang på læben til eget banjoakkompagnement og god for en frisk historie, selvom han havde en vekselindløsning hængende over hovedet og ikke vidste, hvor han skulle få pengene fra. Det begyndte med en almindelig kiosk med blade og tobak, og hans elskelige gamle mor betjente isboden ved siden af. De to var to alen ud af eet stykke. Senere udvidedes kiosken til at blive lidt af en kolonialforretning med kaffe og vin, og en overgang havde han også en»filial«oppe på Salgårdshøj. Det voksede ham nok lidt over hovedet, og bekymringerne sled mere på ham, end han lod sig mærke med. Han blev kun 65 år. Hans kone Lily, der drev frisørsalon i privaten ved siden af, førte forretningen videre, indtil også hun faldt bort i en tidlig alder. Deres datter Hanne og hendes gemal, Henning Zarrs, har nu omsider fjernet det gamle, forfaldne, men minderige hus, der i mange år var rammen om et muntert men også skrøbeligt liv. Med Lily og Halfdan Hansens bortgang blev Vejby et farverigt og afholdt ægtepar fattigere. Ud af Tisvildevejen lå»cykel-peters«værksted. Han var også en af Vejbys personligheder, der var med til at gøre byen værd at besøge. I de sidste år før hans død, talte jeg ofte med Peter Andersen, mens han lappede min cykel. Han fortalte bl.a., at det var hans onkel, der havde fået slæbt den føromtalte gamle linie 18-sporvogn op i Hanebjerg Plantage. Han var en dygtig, hurtig og pålidelig cykelsmed, som jeg, der aldrig har haft bil, lærte at sætte stor pris på. 30

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 15, efterår 2004 Rockerne på DMJU s udstilling. Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde,

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Gennem by over land Maleren Jørgen Hinke. Maleren Jørgen Hinke. Gennem. over. land

Gennem by over land Maleren Jørgen Hinke. Maleren Jørgen Hinke. Gennem. over. land Maleren Jørgen Hinke Gennem by over land BEGYNDELSEN... 4 MALERLIVET Bakken... Inspiration... Min bedste handel... 2.sortering... Landskabet... Pastelkridtet... Vilhelmsgave... Rejserne... Ægypten... Pastel

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere