Vejby-Tibirke årbog 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejby-Tibirke årbog 1999"

Transkript

1 Vejby-Tibirke årbog 1999 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 1999

2 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige tilladelse. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser. Tryk: BM Grafik Aps Vejby Tlf Layout, sats og reproduktion: WICTOR grafisk produktion Tlf Oplag: 1000 eksemplarer ISBN ISSN Redaktion: Niels Jørgen Larsen, Kirsten Jørgensen og Stig Olkjær. Omslagsillustration:Vincents villa på Heatherhill. Gl. postkort

3 Indhold Forord Af Niels Jørgen Larsen 5 Tisvildebanen 75 år Af Jørn Larsen 7 En Københavnerdreng fortæller Af Henrik V. Lundsgaard 17 Radiotårnet Af Ole Ingerslev 41 Ved Vejby Strand Af Knud Brøns 45 Vejby - Tibirke pastorat Af Svend Konggaard 67 Vejby-Tibirke Selskabet Bestyrelse/adresse 71 Åh Tisvildeleje CD Medlemstilbud 72

4 »Forord«Forord Wandy Tworek på en tømmerflåde, prins Harald på Heatherhill, Karl Bjarnhof på Bjørnshøj og købmand Ibsen på»benbrækkerbakken«. Det er blot nogle af de personer, man møder i denne Vejby-Tibirke årbog, hvor københavnerdrengen Henrik V. Lundsgaard og lærersønnen Knud Brøns fortæller minder fra Vejby Strand- Heatherhill-området fra 1930 erne og fremefter. Årbogsredaktionen har valgt at sætte fokus på denne del af vort område, som kun er begrænset behandlet i tidligere årbøger. Udover erindringerne fra Brøns og Lundsgaard kommer vi også tættere på nutiden med historien bag det Radiotårn, der siden 1957 har været et vartegn for Vejby Strand-området. Men 1999-årbogen er også på skinnerne, idet vi markerer 75-året for forlængelsen af Gribskovbanen til Tisvildeleje. Vi nærmer os med raske skridt år 2000, så dette er den sidste årbog i dette århundrede, ja årtusinde. Dermed er det også omkring 100 år siden mange kunstnere i»anden bølge«efter P. C. Skovgaard og J.T. Lundbye for alvor fik øjnene op for vort område. I næste års årbog har vi planer om bl.a. at sætte fokus på de kunstnere, som i disse år inspireres af omgivelserne. Nogle af kunstnerne kan man møde allerede nu i forbindelse med det CD- og bogprojekt som John Kofoed Larsen står bag. Et projekt som Vejby-Tibirke Selskabet støtter, og som selskabets medlemmer kan hverve til rabatpris. Årbogsredaktionen 5

5 »Tisvildebanen 75 år«tisvildebanen 75 år Af Jørn Larsen Den 18. Juli i år er det 75 år siden, at det første tog kørte mellem Helsinge og Tisvildeleje:Tisvildebanen var åbnet. Men Gribskovbanen er langt ældre. Den åbnede som»gribskovbanens Drift Selskab«, GDS, allerede i 1880, men dengang kun strækningen mellem Hillerød og Græsted. I 1897 åbnedes strækningerne til Gilleleje og Helsinge. Allerede ved indvielsen her sagde en af talerne, at den nye bane til Helsinge kun havde én fejl: at den ikke gik helt til Tisvildeleje. Men taleren var også ejer af det helt nye Tisvildeleje Badehotel. Næste gang, man kortvarigt hører om forslag til forlængelse af banen er i 1904, hvor nogle driftige mænd fra Tisvildeleje prøvede at vække interesse for planerne. Det lykkedes dog heller ikke denne gang, og da Folketinget i 1907 drøftede nye planer for danske privatbaner, blev en forlængelse til Tisvildeleje slet ikke nævnt. Allerede i begyndelsen af dette århundrede var det så småt blevet populært at»ligge på landet«om sommeren. Indvielsestoget ankommer til Tisvildeleje

6 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 Kunstmalere og forfattere, bl.a. Johannes V. Jensen, slog sig ned i Tibirke Bakker, mens andre fandt ned til selve fiskerlejet. Her lejede man sig ind hos de fastboende fiskere, der så selv boede i et udhus, mens de tjente penge på landliggerne. De bedre stillede købte deres egne huse og sendte så deres tjenestefolk af sted en uges tid i forvejen, før de selv dukkede op. Så var huset klart til indflytning! Men turen derop var besværlig. Med tog gik det fint til Helsinge, men herfra måtte man så tage til takke med alle mulige transportmidler. De rigeste lejede en droske, mens andre bumlede af sted på en hestevogn. Helsinge var støt og roligt vokset til en by af ganske pæn størrelse med trafikforbindelser i alle retninger fra forpladsen foran stationen. Men behovet for en bane til Tisvildeleje voksede. Det var dog ikke let at få alle overbevist om berettigelsen af en sådan. Helsinge Station. Før 1924 var ruten videre herfra meget besværlig for sommergæsterne. 8

7 Men der var nu gang i sagen. I februar 1904 havde der været et møde med lidt mere end en snes interesserede i Tisvildeleje, hvor man havde nedsat en lille komité, der skulle arbejde videre med stille og roligt at få opbakning til forlængelsen. Samtidig var der var planer om, at den nyåbnede Slangerupbane skulle forlænges fra Slangerup til Skævinge, så man kunne køre direkte fra København over Farum og Slangerup til Hundested. Fra Frederiksværk kunne der så være en sidebane til Tisvildeleje! Disse planer satte ordentlig skub i planerne om en bane fra Helsinge til Tisvildeleje, men også i den uenighed, der fulgte med om linieføring, financiering osv. De næste fire år skændtes man om, hvorvidt banen skulle gå gennem Ørby eller Valby, syd for eller nord for Vejby, hvor langt ned stationen i Tisvildeleje kunne ligge uden at forstyrre idyllen, om der skulle være rigtige stationer eller bare trinbrætter de forskellige steder langs banen o.l.»tisvildebanen 75 år«ikke»brobisser«men»banebisser«9

8 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 Økonomien kom selvfølgelig også ind i billedet. Hvis banen blev forlænget, ville Helsinge så ende som en by på tvangsauktion, eller ville den tværtimod få et helt nyt opland med større muligheder for virksomheder og forretninger? Ville landliggerne flygte fra Tisvildeleje, eller ville der i stedet komme mange flere til - og var det i så fald godt, at der kom flere, eller ville området så blive overrendt? Der var arge modstandere, der gjorde alt for at vælte projektet, men i 1912 var der dog blevet flertal for at ansøge staten om støtte til anlægget. Sagen trak dog ud, og så kom første verdenskrig, hvor alt gik i stå - næsten. Endelig, i januar 1917, blev forslaget om statstilskud på halvdelen af den anslåede anlægssum vedtaget - først i Folketinget og senere Landstinget. April 1918 var Privatbaneloven med bl.a. Tisvildebanen endelig vedtaget. Men derved var skænderierne ikke forbi. Hvor meget skulle landmændene have for den jord, de mistede - også videre og så videre? Gniderierne var endnu ikke forbi. Man sloges stadig om de sidste tilskud fra sognerådene. Således ville der ikke blive et holdested i Laugø, hvis man ikke fra Helsinge-Valby betalte sine kr. til baneprojektet! Næste problem var så de prisstigninger, der fulgte i kølvandet på 1.Verdenskrig. Det hele var igen ved at falde på gulvet - man nåede endda at planlægge salg af de sveller, der allerede var indkøbt. Men fornyede anstrengelser gjorde dog, at de forskellige bidragydere gik med til at give så meget mere, at man i september 1922 kom i gang med arbejderne. Selve arbejderne med banen og stationerne gik nogenlunde, som det var planlagt, men nogle få overraskelser kom man da ud for: der skulle bruges store mængder grus til selve banelegemet, og her var der ikke nok i den grus- 10

9 »Tisvildebanen 75 år«grav, man først havde satset på ved Mønge. Altså måtte man ekspropriere et stykke jord ved Dyndmosegård, der lå to kilometer fra Vejby, og hvortil man måtte lægge et særlig spor. Det var også svært at få fat i skinner efter krigen, men i 1923 fik man nogle brugbare fra Tyskland, hvorefter det sidste stykke kunne lægges. I mellemtiden var stationerne ved at blive færdige. Der var rejsegilde i Vejby og Tisvildeleje sidst på året i 1923, og Tisvildeleje Station kunne åbnes 2. juni Ørby og Vejby Station var klar 25. juni, og den 30. juni godkendte Privatbanetilsynet banen. Det var så tid til en masse prøvekørsler, hvor folk i øvrigt kunne komme med gratis, inden det første officielle tog blev sendt af sted fra Hillerød til Tisvildeleje kl.9.40 den 18.juli Men dengang som i dag var der ting, man ikke nåede at have klar: et af de helt nye damplokomotiver, der skulle bruges på den nye bane, var ikke færdigt til indvielsen, og remisen i Tisvildeleje blev først klar i oktober! Bussen til Rågeleje holder på Vejby Station 11

10 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 Men så var der alle dem, der gerne ville stå på toget på strækningen mellem Helsinge og Tisvildeleje. Ja, Vejby og Ørby var jo klar, og Vejby fik allerede fra begyndelsen rutebiltrafik til Rågeleje. Men man skulle igennem syv års skænderier, inden man i maj 1931 fik lov til at åbne et skur og en grusperron ved Laugø. Mellem Vejby og Tisvildeleje lå der fra begyndelsen kun ét trinbræt,tibirke. Det var dog ikke nok til at dække hele området, og allerede i sommeren 1925 fik man både Holløse og Godhavn. Til gengæld var der billetsalg i Godhavn helt frem til 1952; hvilken luksus!! Hillerød-Tisvilde (1923):Tog til Helsinge, videre med automobil. Hillerød-Tibirke (1924): Solgtes kun indtil sommeren Badebilletter gjaldt oprindeligt kun til visse tog; senere kunne alle tog i sommerkøreplanen benyttes. Godhavn-Holløse: Billetten blev trykt i 1927, men da Godhavns billetsalg ophørte i 1952, var der ikke solgt en eneste af denne. 12

11 »Tisvildebanen 75 år«i Vejby stationsbygning havde man beboelse ovenpå og postekspedition og billetsalg nedenunder, noget der har varet ved indtil for kun få år siden, da stationen blev lukket helt. Synd at se den ellers ganske pæne station forfalde, som det sker for øjeblikket! I Tisvildeleje boede stationsforstanderen i stationen, der også rummede billetsalg og postekspedition, hvilket den jo stadig gør. Desuden var der i vestenden en aviskiosk, der dog lukkede i begyndelsen af 1960-erne. Remisen, der fra starten kunne rumme fire damplokomotiver, er væk nu, da en del af den blev ødelagt i en kraftig storm i 1981, hvorefter man valgte at rive det hele ned. Hvem kørte så på banen? Ja, de lokale fyldte ikke så meget, selv om der i mange år var en pæn belægning af togene. Det, der virkelig gav rejsende, var landliggerne og de mange badegæster i sommerhalvåret. Ved banens indvielse på Vejby Station

12 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 Efter anden verdenskrig skød der sommerhuse op i store mængder - og kvaliteter - og en del mennesker her flyttede op til deres sommerhus allerede i maj og blev august måned ud. Far, for det var jo oftest ham, der arbejdede, tog så toget på arbejde hver dag om morgenen og vendte hjem sidst på dagen. Bilpendlere var der stort set ingen af de første år efter krigen. I selve sommerferien var der alle badegæsterne. En del boede en uge på Badepension Helenekilde, Pension Tisvildehus,Tisvildeleje Badehotel og hvad de alle sammen hed, mens andre tog på en billigbillet en lørdag eller søndag ud og hjem samme dag. Det var indimellem meget store tog, der udgik fra Københavns Hovedbanegård og kørte direkte til Hillerød, hvor der blev skiftet lokomotiv. Herfra gik turen så non-stop til Tisvildeleje. Motorvogn set fra Vejby station mod vest

13 »Tisvildebanen 75 år«banens materiel Gribskovbanen har siden 1924 haft en skønsom blanding af materiel. Der var mange forskellige typer vogne, som i begyndelsen blev trukket af damplokomotiver. Men allerede få år efter åbningen begyndte man for første gang at kigge efter besparelser. Det er altså slet ikke noget specielt for vore dage! Et damplokomotiv er dyrt i drift, især når der ikke er særlig mange med toget, og det kunne ikke løbe rundt med den lille, trofaste skare rejsende. Banen anskaffede derfor nogle små motorvogne, som kunne køre alene og i de fleste tog sagtens rumme dem, der skulle med. I 1932 fik man yderligere tre motorvogne, og damplokomotiverne blev herefter kun brugt i de store søndags- og sommerbadetog. Dem var motorvognene alt for svage til. Et par år efter krigen kom de røde skinnebusser, og herefter var det motorvognene, der gik på pension. De sidste af dem holdt dog ud, til de nuværende orangerøde motortog kom, hvorefter det var slut med alle de gamle motorvogne af træ. Det var i Samtidig var det også endeligt slut med de sidste af de gamle personvogne med åbne endeplatforme - dem man kunne stå ude på og kigge ned på skinnerne, mens toget kørte. Og så - for et par år siden - kørte de sidste, nye flotte IC 2-tog deres første ture på Gribskovbanen. Fra de første år med tre tog hver vej om dagen er der unægtelig sket meget til i dag, hvor man sidste år prøvede med halvtimesdrift hele dagen - og nær havde knækket halsen på det. Med helt nyt materiel, der ikke rigtig er kørt til endnu og en meget intensiv køreplan, skal det gå galt - og det gjorde det. Banen tabte for mange rejsende, og det var klogt nok at genindføre den tidligere køreplan, hvor der kun køres med timedrift midt på dagen - så kan eventuelle forsinkelser fra om morgenen indhentes, før eftermiddagsmyldretiden begynder. 15

14 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 Og samtidig får det nye materiel kørt børnesygdommene af sig, hvilket allerede ser ud til at være sket. Så hvis man ikke kaster sig ud i nye uovervejede eventyr med for stramme køreplaner og nedskæringer, skal de passagerer, man tabte, nok så småt vende tilbage igen. Tisvildebanen har i sin levetid haft kun tre bestyrere eller direktører, som det hedder i dag : G.Thage, Hafstrøm-Krusenstierna og den nuværende direktør Niels Møller. I dag eksisterer Gribskovbanen sammen med Frederiksværkbanen som Hillerød Privatbaner, og hovedkontoret ligger i Hillerød. Til daglig styres al trafik fra Gilleleje Station. Jørn Larsen Jørn Larsen er født i 1949 og bosat i Tisvilde. Han er lærer på Vejby skole og interesserer sig meget for jernbanedrift. Jørn Larsen bruger en stor del af sin fritid i frivilligt arbejde i Nordsjællands Veteranbane. Kilder: Thomassen, P. Tisvildebanen Dansk Jernbane Klub 1974 Wilde, B. Gribskovbanen Dansk Jernbane Klub 1980 Thyge, G. Tisvildebanens Tilblivelse og Historie Hillerød

15 »En Københavnerdreng fortæller«en københavnerdreng fortæller Af Henrik V. Lundsgaard Kommer man fra Rågeleje og kører ad landevejen mod sydvest, hvor den drejer ind i landet mod Vejby, kan man langt ude mod højre skimte et stråtækt, hvidkalket hus. En vej fører op til det. Huset hedder»villa Rødkilde«, og vejen har taget navn efter det. Det var denne ejendom, mine forældre faldt for, da de i 1931 begyndte at se sig om efter en sommerbolig. Villa Rødkilde. Huset ejedes af familien Wandall Oliemaleri af Poul F. Lundsgaard

16 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 Huset ejedes af familien Wandall og blev annonceret til leje for en periode i maj måned af fru Rigmor Wandall.Vi skulle blot henvende os til, jeg tror, det var fisker Svendsen i Rågeleje, han skulle nok sørge for det videre fornødne. Her flyttede vi så ind i maj 1931, mine forældre, min tre år ældre bror Ole og jeg selv, der kun var ét år. Lejemålet blev fornyet hvert år indtil Da skulle min bror begynde i skolen. Derfor var det slut med at holde ferie i maj, og da Wandalls selv skulle disponere over huset i den egentlige sommerferietid, måtte mine forældre gå på jagt efter et andet feriested. Det fandt de i Hanebjerg Plantage, ikke langt fra Villa Rødkilde, men nærmere Vejby. Det er her, min egentlige historie begynder, for det var til dette sted, vi vendte tilbage hver eneste sommer. Siden 1939, hvor det blev købt, var huset også rammen om gode sammenkomster med familie og venner i påsken, pinsen ja sågar julen. I det efterfølgende vil jeg først sige lidt generelt om pionertiden. Dernæst følger et afsnit om, hvordan en sommerferie gik for os børn, så lidt om nogle af forretningerne, om lokalbefolkningen og endelig om min far som maler og tegner. Pionertiden Gårdejer Christen Christensen fra»bybjerggård«i Vejby (nu Statoils ejendom) ejede Hanebjerg Plantage. Han havde opført fire huse til udlejning eller salg. De tre var allerede lejet ud, og mine forældre satte sig på det fjerde, nu kendt som»skovhaven«, Hanebjerg Skovvej 1. Huset var veldisponeret med rigelig opholds- og sengeplads og køkken med fuld kælder - lidt af et særsyn i et sommerhus bygget Der var garage med redskabsrum i siden og das i den modsatte ende.vandforsyningen kom fra egen brønd og opvarmningen fra en kakkelovn i stuen. Til madlavning brugtes petroleumsapparater. Efterhånden kom der en række forbedringer til. Der blev indlagt elek- 18

17 »En Københavnerdreng fortæller«tricitet og vand, der kom pejs i stuen og brændekomfur i køkkenet. Det var i dette hus, at vi»lå på landet«, som det hed dengang, hele sommeren. Far tog sig nogle få feriedage, men ellers var han i byen hele ugen og kom kun derop lørdagsøndag. Det var en sand fornøjelse for min bror og mig at gå far i møde nede på landevejen, hvor han kom i bil lørdag eftermiddag. Far var altid ventet med glæde. Grunden, der hørte til huset, var bølgeformet, fordi Christensen havde pløjet den og plantet sine birketræer i furerne. Da huset blev købt i 1939, gik min mor, der helt frem til sit halvfemsindstyvende år var en meget energisk og arbejdsom dame, i gang med at tynde ud i trærækkerne og planere jorden. Rågelejevejen med udsigt mod Heatherhill, med Hanebjerg til venstre Gl. postkort 19

18 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 Blomster og urter var min mors store interesse, derfor skulle der anlægges græsplæne, blomsterbede og ikke mindst en stor køkkenhave. Det skete al sammen med håndkraft, fra tidlig morgen til sen aften.træerne blev savet til pejsebrænde og grenene lavet til optændingsbrænde og kvas til brug i komfuret.til at hjælpe sig havde hun min far - der nu meget hellere ville ud og tegne og male - og os drenge, som - det skal indrømmes - med nogen modvilje måtte i gang med økse og spade. Det skal her nævnes, at arealet var blevet forøget hele to gange, så det nu udgjorde 3/4 td land. Det var hårdt arbejde at grave det store areal, fyldt med sten og rødder, igennem med håndkraft. Mor krævede meget af andre (men også af sig selv), og resultatet Familien Wandalls gule, trelængede villa - nabohus til villa»rødkilde«oliemaleri af Poul f. lundsgaard

19 »En Københavnerdreng fortæller«blev da også efter fortjeneste. Hvis jeg må prale lidt, så var hendes have - parken, som nogle kaldte den - i mange mange år en fryd for øjet. Der var roser, liljer, et væld af vintergækker og eranthis, dorthealiljer, blå anemoner, påskeliljer og tulipaner af alle slags. Rhododendron, dronningebusk, potentil og forsythia udgjorde også en del af blomsterpragten. Men også vilde blomster lyste op mellem strandstenene, som omkransede huset: storkenæb, engelskgræs og timian. Køkkenhaven var et kapitel for sig. Kartofler var det første, der blev dyrket, for at rense jorden, og kartofler udgjorde i alle årene en væsentlig del af køkkenhaven. Men der var også bønner, ærter, jordbær, salat, radiser, rødbeder, Den forlængst nedrevne Hedegården i Rågemark Oliemaleri af Poul F. Lundsgaard Måske det eneste billede, der findes af gården 21

20 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 for ikke at tale om krydderurterne, frugtbuskene og frugttræerne. Mor var kyndig på sit felt - men det vidste hun også godt - og ingen skulle belære hende om noget! Alt dette eksisterede indtil omkring Så rakte kræfterne ikke længere. Stykke for stykke blev haven opgivet, og i dag er det ukrudtet, der lyser op. Græsplænen passes om sommeren af lokal arbejdskraft, men ellers sker der intet. Mor bor i sit hus, er nu 95, og kræver pasning og tilsyn tre gange om dagen. Et arbejdsomt liv visner langsomt bort, men hovedet er klart, og stadig kan hun kommandere med os. Sommerferie Det var ikke det rene driverliv at ligge på landet. Mine forældre - d.v.s. i denne forbindelse overvejende min mor - forlangte, at vi skulle deltage i stedets forskønnelse og vedligeholdelse. Det var der vel egentllig ikke noget at sige til, men det var lidt surt at skulle slå hele græsplænen, med håndkraft selvfølgelig, når stranden lokkede. Senere, da den nordlige halvdel af grunden fik lov til at vokse vildt, blev opgaven dog mere overkommelig. Men selvfølgelig holdt vi ferie - rigtig ferie.vi var fem nogenlunde jævnaldrende drenge, der mødtes om sommeren og udforskede egnen, sådan som drenge nu en gang gør det. Det var en herlig tumleplads, vi havde deroppe. Skoven med sin mangfoldighed af muligheder for at klatre i træer, lege skjul og afholde løbekonkurrence på stierne. Der var det store steppelignende område nord for skoven,»sletten«kaldte vi det. Her gravede vi vore huler, lejede Stanley og Livingstone eller indianere og cowboys og skød med hjemmelavede buer og pile. Det var også her, vi anlagde vores dyrekirkegård, og det var i bakkerne, vi kælkede og stod på ski i de snerige vintre. Når solen skinnede - og det gjorde den som bekendt hver dag i sommerferien - var vi på stranden. I de første år badede vi nærmere Rågeleje, fordi stranden var bedre med 22

21 »En Københavnerdreng fortæller«sand og klitter. Da stenene kom tilbage, kunne vi imidlertid ligeså godt bade»nedenfor«. Der var også sten, men vi byggede bare nogle gryder og ryddede stier ud i vandet. Hver familie havde sin egen gryde, og for at præcisere»ejendomsretten«havde min mor malet vort navn med røde bogstaver på en stor sten ved indgangen. Det kunne føre til nogle - sådan følte vi drenge det - pinlige sammenstød med de formastelige personer, der ikke respekterede navnet. Vi var vandhunde, svømmede meget, både over og under vandet, langs med stranden eller ud til den 2. revle. Det var nok lidt dumdristigt, for undervejs skulle vi over dybder på adskillige meter, men min far førte an, og så skulle vi også prøve. Selv som voksen kunne man ved lavvande kun lige Vincents villa, Heatherhill De mange biler tilhører muligvis sognerådsmedlemmer, samlet for at drøfte husets nedrivning Gl. postkort 23

22 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 bunde derude, men sjovt var det at iagttage kysten fra denne afstand. Set i bakspejlet må det nok siges, at det ikke var noget godt eksempel at sætte for andre mennesker, voksne som børn, og vore egne børn har ikke dyrket denne form for konkurrence. Her ender Hanebjerg Hulvej i dag. Den var i virkeligheden genvejen til Klitgården. Hegnet og lågen markerer grænsen mellem gdr. ejer Christensens og Vincents jorder. Stien til venstre på den østlige side af hegnet er sidste del af den nuværende Hanebjergvej. Den fører ud til vandet og forbi bl.a. Eva og Harry Meistrups hus. Oliemaleri af Poul F. Lundsgaard

23 »En Københavnerdreng fortæller«en meget yndet fornøjelse på stranden var det at lave tømmerflåder. Der var en del drivtømmer, og ved hjælp af hammer og søm flikkede vi nogle drabelige flåder sammen, som sagtens kunne bære to-tre børn. At voksne også fandt fornøjelse ved dem, fik vi et bevis på en dag, hvor vi kom tilbage efter frokost og så en voksen mand muntre sig i bølgerne med vor stolte flåde.vi blev jo godt sure og forlangte den tilbage. Det fik vi også og blev iøvrigt senere meget fine venner med»sørøveren«, der viste sig at være den dengang meget populære violintroldmand,wandy Tworek. Han havde lejet sig ind i garagen til tandlæge Parti fra stranden set mod Rågeleje Oliemaleri af Poul F. Lundsgaard

24 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 Meyers hus (nu familien Lynggaards), og de næste dage var vi sammen med ham på stranden. Jeg kan endnu se ham for mig balancerende faretruende på flåden med et kamera i den ene hånd, mens bølgerne vippede flåden. Det kom der sikkert nogle sjove billeder ud af. Der var to lokaliteter, som indgik i vores daglige tilværelse. Den ene var villa»heatherhill«og den anden»sporvognen«. Dem vil jeg gerne sige lidt om. Vi sluttede venskab med forpagtersønnen Kaj på Klitgården. Hans far havde opsynet med»heatherhill«, og på den måde fik vi indblik i dette for egnen særprægede sted. Det var opført i 1910 af den engelske forretningsmand (te og smør), J. Vincent, som sommerbolig for ham selv og hans danskfødte kone. Vincent forærede i 1933 ejendommen til sin datter, Mrs. Edith Malmsley. I 1939 havde huset været lejet ud til prins Harald og hans kone, prinsesse Helene. Det var også rammen om en del af historien i kriminalromanen»midnatssamtalerne«af Otto Schray. Nu var Danmark besat, huset stod tomt og forfaldt, hjemsøgt, som det blev, af vagabonder og andre ubudne gæster. Vi fik ofte lov til at komme med indenfor. Det var kostbart indrettet med høje egetræspaneler, egetræsparket og åbne pejse i stuerne forneden og gamle hollandske kakler på badeværelserne. På bakketoppen vest for huset havde Vincent opført et lille lysthus af træ. Familien besøgte før krigen sin danske besiddelse ca. en gang om året, og jeg kan huske den sorte Rolls Royce i garagen ved Klitgården. Vincent ejede de store lyngklædte bakker på begge sider af Rågelejevejen og kaldte området for»heatherhill«efter sin engelske hjemegn. Desuden ejede han Hedegården i Rågemark. Den var ubeboet, og flere var interesseret i at købe den, bl.a. arkitekt Henning Greiffenberg, der var vores genbo. Men Vincent var ikke til sinds at sælge, gården forfaldt og blev til sidst revet ned. Min far malede den, formentlig i midten af 30 erne. Mrs. Malmsley afhændede Heatherhill med tilliggende i 26

25 »En Københavnerdreng fortæller«1958 til Vejby-Tibirke Kommune. Det var tanken, at det skulle omdannes til restaurant. Det blev opgivet, det meget forfaldne hus revet ned, bakkerne fredet og Klitgårdens jord udstykket til sommerhuse. Kun en stentrappe er der tilbage af dette smukke, særprægede sted. Sporvognen! Der var virkelig tale om en sporvogn, en gammel linie 18. I to etager. Hvornår den var kommet derop, blev vi aldrig klar over, og hvem der havde anbragt den, fik jeg først mange år senere viden om. Den stod et stykke nord for vores hus, på det nuværende Hanebjerg Tværvej 1. Det var nok meningen, at den skulle bruges som sommerhus, men mange bekvemmeligheder var der ikke. Den underste del var intakt med sæder og stropper i loftet til at holde i under kørslen.vognstyrerens fodklokke fungerede også, så der blev klemtet løs sommeren igennem. Beholderen til»brugte Billetter«blev taget i brug af et mejsepar, så en form for liv var der da. Men bedst var det at være ovenpå, hvortil en vindeltrappe førte. Denne afdeling var beregnet til ophold i det fri i det gode vejr, og det benyttede vi drenge den også til. I fantasien kørte vi lange ture i dette klenodie fra sporvejenes barndom.vi så aldrig ejeren deroppe, og en skønne dag var grunden solgt og sporvognen væk. Sic transit gloria mundi! Den lokale befolkning Gennem de 65 år, som mine forældre - siden 1980 min mor - har boet i huset deroppe i skoven, har de selvfølgelig lært ikke så få af den lokale befolkning at kende. Det var i første række de lokale handlende, som blev konfronteret med»disse tovlige københavnere«, der mavede sig ind på deres enemærker, men efterhånden blev der etableret et særdeles godt forhold til de allerfleste lokale folk. Det hænger måske sammen med, at de lærte at respektere mine forældre, særligt min mor, fordi de kunne bestille noget og ikke førte sig frem med fine storbymanerer. 27

26 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 Et par af Vejbys forretningsdrivende husker jeg særligt fra min barndom og første ungdom. Der var købmanden, Chr. Rejkjær, en gemytlig jyde, som havde slået sig ned i det nordsjællandske. Her drev han med sikker forretningssans sin købmandsforretning på Tisvildevejen med sin kone Sarah som medhjælper. I sin gamle Ford-varevogn kørte han ud til kunderne om formiddagen efter bestillinger og bragte varerne ud igen om eftermiddagen. Det var sandelig service! Han blev afløst af en anden ikke-sjællænder, bornholmeren Jens Peter Hansen. Han havde butikken i mange år og var den, der førte den ind i selvbetjeningsalderen. I dag er den hyggelige, gamle købmandsbutik afløst af det strømlinede og forkromede supermarked med masseudbud Parti fra bakkerne ved Heatherhill set mod øst (tæt på Strandbjerggård) Oliemaleri af Poul F. Lundsgaard

27 »En Københavnerdreng fortæller«af varer i delikate omgivelser, men man savner den gammeldags duft af kaffe, krydderier og købmandsvarer afmålt efter behov og langet over disken med et glimt i øjet og en personlig kommentar enten på jysk eller bornholmsk. På Stationsvej boede Edmund Pedersen, der var skomager og vognmand. Han kørte taxa langt op i 70 erne, og hans stående bemærkning, når han kom for at hente os til toget fem minutter før afgang, var:»vi skal nok nå det, du!«lidt længere tilbage i byen boede vores grønthandler i det gule hus i det nuværende Genvejen 2. D.v.s. han var egentlig postbud, men han og hans kone havde en givtig Dette var i mange år den vej, der førte os til stranden. Det er Vincents jord på den fjerneste side af lågen og hans bådmole på stranden. Udsigt mod Rågeleje. Et stykke til højre for lågen lå et lysthus af træ - Vincents tepavillion. Nedrevet Oliemaleri af Poul F. Lundsgaard

28 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1999 forretning med at sælge hjemmeavlede grøntsager, jordbær og andre bær. Det var navnlig fruen i huset, jeg kom i kontakt med, og hun var en bestemt dame, der forlangte orden i sagerne og post til tiden. Et sjovt forretningsmæssigt islæt i datidens Vejby. Så var der slagteren, Gunnar Larsen, med de kønne døtre! Jeg meldte mig altid, når der skulle bud til slagteren, men det var desværre ikke så ofte, for Gunnar Slagter var jo en af dem, der kom ud til os i skoven en gang om ugen. Helt i særklasse for byen og egnen var»halfdans Hjørne«oppe ved vejkrydset. Halfdan var en humørbombe, altid med en sang på læben til eget banjoakkompagnement og god for en frisk historie, selvom han havde en vekselindløsning hængende over hovedet og ikke vidste, hvor han skulle få pengene fra. Det begyndte med en almindelig kiosk med blade og tobak, og hans elskelige gamle mor betjente isboden ved siden af. De to var to alen ud af eet stykke. Senere udvidedes kiosken til at blive lidt af en kolonialforretning med kaffe og vin, og en overgang havde han også en»filial«oppe på Salgårdshøj. Det voksede ham nok lidt over hovedet, og bekymringerne sled mere på ham, end han lod sig mærke med. Han blev kun 65 år. Hans kone Lily, der drev frisørsalon i privaten ved siden af, førte forretningen videre, indtil også hun faldt bort i en tidlig alder. Deres datter Hanne og hendes gemal, Henning Zarrs, har nu omsider fjernet det gamle, forfaldne, men minderige hus, der i mange år var rammen om et muntert men også skrøbeligt liv. Med Lily og Halfdan Hansens bortgang blev Vejby et farverigt og afholdt ægtepar fattigere. Ud af Tisvildevejen lå»cykel-peters«værksted. Han var også en af Vejbys personligheder, der var med til at gøre byen værd at besøge. I de sidste år før hans død, talte jeg ofte med Peter Andersen, mens han lappede min cykel. Han fortalte bl.a., at det var hans onkel, der havde fået slæbt den føromtalte gamle linie 18-sporvogn op i Hanebjerg Plantage. Han var en dygtig, hurtig og pålidelig cykelsmed, som jeg, der aldrig har haft bil, lærte at sætte stor pris på. 30

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til:

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: 1 Professoren -går i skole! Forkortet læseprøve 2015 af Kim Christensen Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: Annette Thomsen, Hundemassør. Dyrehospitalet Sønderborg. Århus Dyrehospital. Hvor

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge

den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge Historien om Den lille Færge Tøf - tøf, sagde færgen lystigt, da den lagde fra ved anløbsbroen ud for dens hvileplads på søen

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse En dag i Maries liv Undervisningsmateriale 5.-7. klasse Morgen på sengestuen: Klokken er 6, og Marie vækkes af en sygeplejerske, der banker på døren, stikker hovedet ind og siger godmorgen. Marie strækker

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

8 Living Bolig sommerserie SØNDAG DEN 30. JUNI 2013. Bondehuset bag bakken

8 Living Bolig sommerserie SØNDAG DEN 30. JUNI 2013. Bondehuset bag bakken 8 Living Bolig sommerserie SØNDAG DEN 30. JUNI 2013 Bondehuset bag bakken SØNDAG DEN 30. JUNI 2013 Bolig sommerserie Living 9 Rikke Koks Andreassen er kommet i Kikhavn, siden hun var barn.»området betyder

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar.

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. 1 Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. Vi skal bare væk fra den gård, sagde Tue. Så langt som muligt, sagde

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Layout & Tegninger: Kenneth Nytoft & Terese Skovhus www.teaterbloom.dk Dette materiale

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5 Notathæfte D A N S K Trin 3-5 Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester: Dato: Bemærkninger: 1. Flydende læsning og læseforståelse

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere