Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire nye omklædningsrum. Låneomlægningen skal godkendes af Aarhus Byråd. Der anbefales samtidig ny procedure for administration af kommunale lånegarantier. 1. Resume Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån og bruge det som finansiering i forhold til etablering og drift af fire nye omklædningsrum. Der efterspørges ikke lånegaranti. Sagen forelægges Byrådet til godkendelse, da det fremgår af Fondens vedtægter, at pantsætning skal godkendes af Aarhus Byråd. Samtidig har beslutningen konsekvenser for lokaletilskuddet samt Kommunens låneramme. Kultur og Borgerservice anbefaler i den forbindelse, at der fremover gives overførelsesadgang på mer- og mindreforbrug i forhold til den kommunale garantiramme. 2. Beslutningspunkter At 1) Byrådet tiltræder den ønskede låneomlægning og pantsætning for Vejlby Risskov Hallerne. At 2) Kultur og Borgservice bemyndiges til at godkende det endelige lånebeløb inden for en ramme på op til 16 mio. kr. At 3) Kultur og Borgerservice har fra regnskabsåret 2014 overførselsadgang til mer- og mindreforbrug på op til 20 mio. kr. i forhold til den årlige lånegarantiramme på ca. 11. mio. kr. Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne side 1 af 5

2 3. Baggrund Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån og bruge det som finansiering i forhold til etablering og drift af fire nye omklædningsrum. Omlægningen indebærer en forlængelse af løbetiden med 9 år og en forhøjelse af lånebeløbet til 15 mio. kr. Selve ombygningen er budgetteret til at koste 3,2 mio. kr. Da økonomien i den endelige oplægning dels er afhængig af kursudviklingen samt et konkret tilbud på anlægsarbejdet har Vejlby Risskov hallen ønsket at få kommunal godkendelse af en låneramme på op til 16 mio. kr. Der efterspørges ikke kommunegaranti på lånebeløbet, men ifølge Fondens vedtægter skal pantsætninger godkendes af Aarhus Byråd. Samtidig har beslutningen konsekvenser for lokaletilskuddet samt Kommunens låneramme, og dermed den årlige garantiramme på ca. 11 mio. kr. som Kultur og Borgerservice råder over. Konkret vil det være lånedifferencen mellem det eksisterende og det nye lån der skal noteres på lånerammen. 4. Effekt Den ønskede omlægning af lån vil muliggøre etablering af fire nye omklædningsrum. Vejlby-Risskov Hallen oplyser, at der ved opførelse af hal 3 og 4 i 1974 ikke blev indrettet omklædnings- og baderum, fordi behovet ikke var så stort på daværende tidspunkt. Ved opførelsen var det typisk almindelig indendørssport som håndbold, basketball, volleyball og badminton, der brugte haller og omklædningsrum. Idræt er ikke længere enten en vinter- eller sommersport. Nu er det for mange idrætsgrene en helårsaktivitet. Desuden er der oprettet nye afdelinger; det gælder f.eks. veteranidræt i Skovbakken med ca. 200 brugere to gange om ugen. Der har således været et stigende ønske fra brugerne om yderligere omklædningsfaciliteter. Det er på den baggrund, at hallens bestyrelse har fremsat forslag om etablering af omklædningsrum i tilknytning til hal 3 og 4. Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne side 2 af 5

3 5. Ydelse Kommunen ydelse i sagen er at godkende låneomlægningen. Derudover ønskes der en fastholdelse af det kommunale lokaletilskud i en længere periode end oprindeligt forudsat. Hvis ikke der træffes anden beslutning, så vil Vejlby- Risskov Hallen skulle afvikle deres lån i løbet af de kommende 11 år. Når det er sket, så vil Kultur og Borgerservice kunne begrænse lokaletilskuddet til hallen med den andel, der hidtil er gået til låneomkostningerne. Pengene vil falde tilbage til puljen og medvirke til at understøtte realisering af andre og nye faciliteter. Hvis låneomlægningen og finansieringen af omklædningsrummene tiltrædes, så vil tilskudsperioden vedr. låneomkostninger blive forlænget fra 11 til 20 år. Låneomkostningerne vil dog blive lavere fra dag 1, hvilket samtidig resulterer i en nedsættelse af det årlige tilskud. Kombinationen af en længere låneperiode med en lavere årlig låneomkostning resulterer samlet i en kommunal økonomisk udgift over 20 år med en nutidsværdi på ca. 1 mio. kr. Det kommunale tilskud til projektet kombineret med hallens egenfinansiering muliggør, at Vejlby-Risskov Hallen kan etablere fire nye omklædningsrum inkl. driftsomkostninger. Alternativt kunne hallen søge Kultur og Borgerservices anlægspulje til fritids- og idrætsformål. Hvis ansøgningen af tilskud til et projekt til 3,2 mio. kr. imødekommes, så vil det normalt koste Kommunen 1,6 mio. kr. Desuden vil der i givet fald være et hængeparti med hallens egenfinansiering til anlæg og drift. Kultur og Borgerservice vurderer, at etablering og drift af fire omklædningsrum for en nutidsværdi på 1 mio. kr. er billigt. På den baggrund anbefales forslaget om låneomlægning og etablering af omklædningsrum tiltrådt. Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne side 3 af 5

4 6. Organisering Vejlby Risskov Hallerne drives af fonden Vejlby Risskov Hallerne. Aarhus Kommune godkender låneomlægningen, hvorefter fonden varetager hjemtagelse af lånetilbud og udbygning af omklædningsrum. 7. Ressourcer Låneomlægning og etablering af nye omklædningsrum har begrænset konsekvens for kommunens økonomi. På langt sigt vil modellen dog betyde, at lokaletilskuddet til hallen alt andet lige vil blive højere set over 20 år. Afvigelsen har samlet set en negativ nutidsværdi på ca. 1 mio. kr., der finansieres inden for gældende bevilling til lokaletilskud. Kommunal låneramme Lånedifferencen mellem det eksisterende lån på 11 mio. kr. og det nye lån på mio. kr. skal noteres på lånerammen, og fragår derfor den årlige ramme til garantistillelse som Kultur og Borgservice råder over. En godkendelse af låneomlægningen, vil dog medføre en overskridelse af garantirammen for 2014 i henhold til gældende praksis. De nuværende procedurer for garantirammen blev indført i Erfaringerne fra viser imidlertid, at behovet for kommunegaranti ikke fordeler sig jævnt. Den årlige garantiramme er næsten fuldt udnyttet i 2014 pga. garanti på et stort lån til Moesgaard Museum. Da Kultur og Borgerservice forventer at der skal gives garanti på 10 mio. kr. til Mårslet Multihal vil der således ikke være muligt at imødekomme andre større garantianmodninger før i 2016, hvis den årlige ramme fastholdes på 11 mio. kr. Det gælder uanset at der i 2012 og 2013 alene blev anvendt 15-20% af rammen. En fastlåst ramme på 11 mio. kr. om året kan således komme til at udgøre en uhensigtsmæssig barriere for anlægsarbejder på kultur- og idrætsområdet til trods for at det årlige gennemsnitlige garantibeløb ikke overstiger 11 mio. kr. Tidligere kunne Kultur og Borgerservice overføre uforbrugt garantiramme til efterfølgende år. I 2010 blev modellen imidlertid ændret, idet Kommunens likviditet på dette Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne side 4 af 5

5 tidspunkt ikke kunne rumme større udsving i garantibeløbene. Da den nuværende model er uhensigtmæssigt og Kommunens likviditet samtidig er blevet bedre, er Kultur og Borgerservice og Borgmesterens Afdeling blevet enige om at anbefale en ny praksis, hvor der inden for en ramme kan overføres mer- og mindreforbrug på op til 20 mio. kr. i forhold til den årlige garantiramme på 11 mio. kr. Rabih Azad-Ahmad / Niels Rask Tidligere beslutninger Den 24. februar 2010 vedtog byrådet indstillingen Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet Sport & Fritid Tlf.: E-post: Lix: 40 Sagsbehandler: Per Dahl Pedersen Tlf.: E-post: Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne side 5 af 5

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16.

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. december 2013 Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter Ophør af aftaler mellem Århus MiljøCenter og Aarhus Kommune om pligtlejemål og

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere