En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:"

Transkript

1 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. + ½% provision af maksimum pr. kvartal. Rente og provision tilskrives hvert kvartal Hvor stor er den effektive forrentning af kassekreditten p.a. under forudsætning af, at kassekreditten altid er trukket op til maksimum Hvor stor er den effektive forrentning, såfremt det forudsættes, at der gennemsnitligt er trukket kr på kontoen. Opgave 15.2 En virksomhed kan hos en leverandør vælge mellem følgende betalingsbetingelser: 1. Betaling pr. 8 dage - 3% 2. Betaling pr. 3 måneder netto. Virksomheden kan på sin kassekredit trække de fornødne likvide midler til en effektiv rente på 15% p.a Hvilken finansieringsform skal vælges ud fra en ren rentebetragtning? Opgave 15.3 En virksomhed kan vælge mellem to forskellige betalingsbetingelser hos en leverandør, nemlig at betale pr. 40 dage - 2% eller 90 dage netto. Virksomheden har en uudnyttet kassekredit med en effektiv rente på 13,5% p.a Hvilken betalingsbetingelse skal virksomheden vælge ud fra en ren rentebetragtning.

2 Opgave 15.4 En virksomhed har en kassekredit med et aftalt maksimum på kr Gennemsnitligt trækker virksomheden kr på kontoen. Den aftalte rentesats er 12% p.a. + ½% provision pr. kvartal af det aftalte maksimum. Rente og provision tilskrives hvert kvartal Beregn den effektive rente p.a. af kassekreditten. Virksomheden får nu fra en af sine leverandører tilbudt at kunne vælge mellem følgende betalingsbetingelser: 1. Pr. 3 måneder netto 2. Pr. 45 dage - 2% 3. Pr. 8 dage - 3% Det forudsættes, at der til enhver tid er likvide midler nok på kassekreditten Hvilken af de tre betalingsbetingelser skal virksomheden vælge ud fra en ren rentebetragtning. Opgave Udarbejd en amortisationsplan for et 4 årigt annuitetslån på kr med en nominel rente på 10% p.a. og med årlige ydelser. (Afrund til hele kroner) Opgave 15.6 Et stående lån på kr skal afvikles med 4 årlige ydelser. Renten er 8% p.a Beregn den årlige ydelse Udarbejd en amortisationsplan. (Afrund til hele kroner) Opgave 15.7 Et serielån på kr afvikles over 4 år med helårlige ydelser. Renten er 10% p.a Udarbejd amortisationsplan. (Afrund til hele kroner)

3 Opgave 15.8 Et annuitetslån på kr over 5 år skal forrentes med 8% p.a. og helårlige ydelser Udarbejd amortisationsplan. (Afrund til hele kroner) Opgave 15.9 I forbindelse med en istandsættelse af toiletbygningen på en campingplads er der overvejelser om følgende lånemuligheder, idet alle lån skal amortiseres gennem halvårlige lige store ydelser, hvoraf første ydelse betales et halvt år efter lånets stiftelse. Renten er 4% pr. halvår: Hvor stor skal den halvårlige ydelse være for, at et lån på kr amortiseres over 10 år Hvor stort et lån kan opnås, hvis terminsydelsen fastsættes til kr ,30 over 10 år Hvis der vælges et lån på kr med halvårlige ydelser på kr ,00, hvor mange år vil det da tage at amortisere dette lån. Opgave Beregn kursen på et 10 årigt fast lån med halvårlige renteterminer og nominel rente på 8% p.a., når der ønskes en effektiv rente på 5% pr. termin. (2 dec.) Opgave Bestem den effektive rente på et 20 årigt fast lån med halvårlige renteterminer på 5% ved kurs 80. Opgave Bestem kursen på et 8 årigt annuitetslån med halvårlige renteterminer til 10% p.a. ved en effektiv rente på 8% pr. termin Såfremt samme lån som i udbetales ved kurs 85, hvilken effektiv rente vil der så være tale om.

4 Opgave Beregn kursen på et 10 årigt serielån med halvårlige terminer og nominel rente på 10% pr. termin, når der ønskes en effektiv rente på 10,5% pr. termin Såfremt samme lån som i udbetales ved kurs 90, hvilken effektiv rente vil der så være tale om. Opgave Et lån har følgende betingelser: Hovedstol: kr. Kurs: 80 Terminer: hver og Nom. rente: 10% p.a. Løbetid: 20 år Låneform: Annuitet Beregn ydelsen pr. termin Beregn den effektive rente p.a. (2 dec.) Opgave Et 15 årigt serielån med halvårlige terminer til 10% p.a. udbetales til kurs Beregn den effektive rente pr. termin. Opgave I forbindelse med etablering af et vandland har campingpladsen Turistland modtaget følgende lånetilbud: a. Serielån: Nominelt kr til kurs 100 Stiftelsesprovision: kr Løbetid: 4 år Rente: 10% p.a. med helårlig rentetilskrivning

5 b. Stående lån: Nominelt kr til kurs 92 Løbetid: 4 år Rente: 8% p.a. med helårlig rentetilskrivning c. Annuitetslån: Nominelt kr til kurs 94,5 Løbetid: 4 år Rente: 9% p.a. med helårlig rentetilskrivning Beregn de tre låns effektive rente p.a Hvilket lån bør vælges ud fra en rentabilitetsmæssig synsvinkel Opstil amortisationsplaner for alle 3 lån. (Afrund til hele kroner) Hvilket lån bør vælges, hvis der er en stram likviditet de første 2 år. Opgave For at skaffe 2 mill. kr. til investering i en "oplevelsessimulator" er det nødvendigt at optage et lån. Der er i den forbindelse indhentet 3 forskellige tilbud på lån på 2 mill. kr. som følger: a) Annuitetslån over 10 år til 10% p.a. med kvartårlige ydelser til kurs 85. b) Serielån over 10 år til 12% p.a. med halvårlige ydelser til kurs 90. c) Stående lån over 10 år til 14% p.a. med helårlige ydelser til kurs Beregn den effektive rente p.a. på alle 3 lån Hvilket lån vil du foretrække ud fra en omkostningsmæssig synsvinkel Hvilket lån vil du foretrække ud fra en likviditetsmæssig synsvinkel.

6 Opgave Markedsføring af vinteranlæg til sommerbrug I forbindelse med opstarten af dette projekt skal der naturligvis foretages en massiv markedsføring. Denne markedsføring skal betales via de fremtidige indtjeninger på de forskellige anlæg, men da en væsentlig del af den skal iværksættes og gennemføres i starten, er det nødvendigt at optage et lån. Lånet, der er på kr , optages til kurs 100 som et serielån, og afvikles over 20 år. Renten udgør 8% p.a. og der regnes med halvårlige ydelser Beregn den effektive rente p.a Opstil amortisationsplan for de første 3 år. Opgave Lån til etablering af tursejlads Det samlede kapitalbehov kr Investorerne vil indskyde kr , så der skal derfor skaffes yderligere kr Der er fremskaffet 2 alternative lånetilbud, som du skal vurdere. a. 10 årigt stående lån (fast lån) på kr til kurs 95 med halvårlige ydelser og en rente på 10% p.a. b. 10 årigt serielån på kr til kurs 90 med halvårlige ydelser og en rente på 8% p.a Beregn den effektive rente p.a. for begge lån og anfør hvilket lån, du vil anbefale ud fra en rentabilitetsmæssig synsvinkel Vil du anbefale samme lån ud fra en likviditetsmæssig synsvinkel og hvorfor/hvorfor ikke?

7 Opgave Lån til miljøforbedrende foranstaltninger i en hytteby I forbindelse med de nødvendige forandringer i hyttebyen er der foretaget en undersøgelse af, hvorledes der kan optages et lån til disse. Det er bestyrelsens ønske, at et sådant lån afvikles over 2 år. Der er derfor indhentet et lånetilbud som følger: a. Lånebeløb (hovedstol) kr b. Kurs 90 c. Rente 6% p.a. d. Halvårlige terminer e. Etableringsomkostninger kr f. Låneform: Annuitetslån Beregn den effektive rente pr. termin. Opgave Aftale med tysk rejsebureau om 5 nye hytter på campingplads Der er blevet ført forhandlinger med et tysk rejsebureau om at lade 5 nye hytter opføre og indgå i det tyske firmas pakkerejser. Det drejer sig om salg af "kør selv" ture. Hytterne koster i alt kr at opføre, og de skal opføres på en del af det uudnyttede areal. Der er allerede foretaget beregninger over den forventede indtjening, og det ser ganske fornuftigt ud. For at finansiere investeringen skal der optages et lån, der giver et udbetalt beløb (nettoprovenu) på kr , og i den forbindelse er der indhentet følgende 2 tilbud. Serielån Stående lån Kurs Etableringsomkostninger Nominel rente p.a. 6% 5,5% Løbetid 10 år 10 år På begge lån er der helårlige terminer Beregn lånebeløbet (hovedstolen) på de to lån. (Afrund til hele kroner) Opstil amortisationsplan for de første 3 år på serielånet. (Afrund til hele kroner) Nævn fordele og ulemper ved h.h.v. serielånet og det stående lån.

8 Opgave Vurdering af 2 alternative lånetilbud I forbindelse med en kapitalfremskaffelse skal der optages et 20 årigt lån. I den forbindelse er der indhentet to forskellige lånetilbud: a. Annuitetslån på kr. 40 mill. Lånet kan optages til kurs 100, nominel rente er 8,8% p.a., og der er tale om halvårlige ydelser. b. Serielån på kr. 50 mill. med halvårlige ydelser og en nominel rente på 5% p.a Beregn den kurs på serielånet, der bevirker, at de to lån har samme effektive rente pr. termin og beregn den effektive rente p.a. Opgave Opførelse af verdens højeste offentlig tilgængelige tårn. Det tog mand 40 måneder at bygge CN Tower i Toronto. Man regner med, at dette tårn kan bygges væsentligt mere effektivt, og at der her skal ansættes mand i 24 måneder for at bygge det. Det er således nødvendigt at optage et lån til denne aflønning. Det forudsættes, at den samlede årlige lønomkostning pr. mand i gennemsnit er kr Lånet til den samlede løn over de to år optages som et stående lån ved byggeperiodens begyndelse med en løbetid på 5 år. Der regnes med en rente på 8% p.a. og lånet, der er med halvårlige terminer udbetales til kurs Beregn lånets hovedstol Opstil amortisationsplan for hele lånets løbetid.

9 Opgave I forbindelse med etablering af en spiserestaurant skal der optages et lån på kr Der er mulighed for at optage et udlandslån i tyske mark, der svarer til de kr Lånet kan optages som et annuitetslån med en nominel rente på 4% p.a. og en effektiv rente på 5,5% p.a. Lånet er 10-årigt med årlige terminer Beregn kursen på lånet (der menes ikke kursen på D-mark) Beregn den årlige terminsydelse Hvilken risiko vil der være ved at optage ovennævnte lån i stedet for et lån i et dansk pengeinstitut.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer:

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: 12 Finans applikationen Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: Det sidste skærmbillede viser de finansielle variabler, Finansapplikationen benytter sig af, og hvilke værdier de aktuelt

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

penge,rente og valuta

penge,rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge,rente og valuta trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 1 ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme Overvejelser, tips og råd Indhold 3 Indledning 4 Fordele og ulemper ved at eje henholdsvis leje bygninger 5 Fordele 7 Ulemper 9 Påvirkning af driftsøkonomien

Læs mere