the faculty of law, the faculty of science, * juridiske * naturvidenskablige and the faculty of medicine (the medical faculty).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "the faculty of law, the faculty of science, * juridiske * naturvidenskablige and the faculty of medicine (the medical faculty)."

Transkript

1 UNI`VERSITY AND FACULTY * universitet * og * fakultet [ `faklti ] ( åndsevne ) 01 ) England has a large choice of universities. * = * har * et * stor * udvalg * af The old English Universities of Oxford and Cambridge * de * gammel * engelsk * i / * = * = [ ei ] ejefald were founded in 1249 and 1284 re`spectively. * være * grundlægge * i * henholdsvis ( blev ) These two universities consider themselves (as / to be) * disse * to * betragte sig ( selv ) som * at * være the choice of the whole world. * det ypperste i * hele * verden ( valget ) There is not much to choose between the two; * der er ikke meget at vælge * mellem * to ( megen forskel ) there is little to choose between Oxford and Cambridge, * ( kun ) lidt or there is nothing to choose between them. * eller * intet * dem ( ingen forskel ) There s practically no difference between the options. * praktisk talt * ingen * forskel * valgmulighed [ `praktikli ] næsten 10 ) To students in possession of great mental faculties, * for * student * besiddelse ( af ) * stor * åndsevner studerende / -slået the choice may lie between the two. * valg * kan ( måske ) * stå mellem ( ligge ) Only a choice selection of students are admitted to * udsøgt * udvalg * være * give adgang til håndplukket ( er / bliver ) ( optaget på ) the universities. * The universities choice in teachers is very se`lective. * valg af * lærer * være * selektiv ( er ) udsøgt Each university has been enlarged by the foundation of * hver * ( er ) blevet * gjort større * ved * grund- ( forstørre, udvide ) læggelse a number of colleges. * antal * ( universitets- ) kollegium The university is a federation of colleges, * sammenslutning / fællesskab af ngt. each governed by the teaching staff, the Fellows. * styre * lærerstab * = ( fyr ) Each staff of choice teachers choose from among them * udsøgt * vælge ( fra ) iblandt 20 ) members of the University s `legislative bodies: * medlem * lovgivende * organ, afdeling [ `led islêtiv ] forsamling, ( krop ) the faculties, departments, and com`mittees. * fakultet * organisationsafdeling * kommite, udvalg bestyrelse The teaching is organized in a number of faculties. * undervisning * organisere So there is a choice of a number of different faculties: * således * udvalg ( der er valgmulighed / derfor man kan vælge mellem ) the faculty of the`ology, the faculty of arts, * teologiske fakultet * filosofiske og humanistiske the faculty of law, the faculty of science, * juridiske * naturvidenskablige and the faculty of medicine (the medical faculty). * medicinske / lægevidenskablige Some faculties have a narrow choice of lectures * nogen * have et snævert * udvalg af * forelæsninger nogle while others offer a large and wide choice of lectures. * mens * andre * tilbyde * stort * bredt * = medens If a faculty has little choice of lectures, * hvis * have et ringe udvalg af 30 and there isn t much choice of lectures at a faculty, * is not * stort udvalg af * ved mange at vælge imellem på the students don t ( do not ) have much choice. * ( gøre ) ikke * valgmulighed ( hjælpeudsagnsord ) If there are many lectures to choose among, * vælge iblandt and much teaching to choose from, able students may, * undervisning * vælge fra ngt. * dygtig * kunne måtte nevertheless / nonetheless, be faced with a difficult choice. * ikke desto * stillet overfor * svær * valg mindre / ansigt til ansigt med vanskelig They may face a choice from a wide range of lectures; * stå overfor * fra * vidt * område bredt face a choice of a several lectures, a choice ( from ) among * udvalg af ngt. * valg blandt ngt. these lectures and finally face a choice between them. * mellem ( således at et valg udelukker et andet ) It may be difficult to decide between them. * svært / * bestemme / beslutte sig > vanskeligt at - og vælge mellem ngt.

2 02 Education (U) matters; it matters to most people. * uddannelse * betyde ngt. ( for ) * de fleste mennesker undervisning Pa`rental choice of education has been very common * forældremæssig * valg af * almindelig as many parents chose an education (sg.) for their children. * da * mange * valgte * en uddannelse * deres børn idet forældre Some parents still leave their children with no choice. * stadig * ikke overlade noget valg til ng. The parents give them no choice in the matter * ikke give ng. noget valg ( i den sag ) / lade ng. have noget at skulle have sagt so these children have no choice but to obey. * ikke have andet valg * adlyde / kunne gøre andet end ( men ) at They `cannot choose but do as they are told. * de * kan ( ikke ) * gøre * befale (-t) As some children have no choice in the matter, * ikke have noget valg / at skulle have sagt they are not able to go to the university of their choice. * i stand til * gå på ( til ) * efter eget valg som man helst vil 10 If they don t choose to take their parents advice (U), * vælge / * følge * råd finde for godt at ( tage ) they may / might not be financially supported. * vil måske * økonomisk * støtte ( Countries, universties etc. may be economically supported.) * lande * økonomisk It s Hobson s `choice if there is just the choice of * det er * = * kun * valg / -mulighed ( it is ) bare taking either that which is offered or nothing, * enten * det * som * eller * ingenting intet or if you don t really have a choice in the matter. * du * virkelig * ikke have noget valg egentlig / at have skulle sagt Booklets are supposed to help con`scientious parents * brochure * antage * hjælpe * samvittighedsfuld pjece make (more) informed choices for their children. * træffe valg for * mere * velinformeret ( gøre, lave ) Some parents, however, en`courage their children to * imidlertid * opmuntre ng. til at exercise choice, and make / take their own decisions. * udøve * valg * træffe / tage * egen * beslutning ( træffe ) ( lave ) If a student gets / has high or good grades / marks (ee), * få / have * høj * god * karakter ( mærke ) 20 ( not low or poor grades / marks ) * lav * dårlig * = and his or her parents have said, Do just as you choose * hans * hendes * sige * gøre som man vælger ( sagt ) ( man vil ) take your choice, he or she can pick and choose. * tage sit valg * han * hun * kan * snuppe og vælge ( vælge selv ) ( vælge og vrage ) There is a wide range of choices open to these students. * vidt område * af valg * åben for ng. ( bred vifte ) They can go to a university of their choice. * komme / gå på * efter ( deres ) eget valg Still, if parents don t like their children s choice of study, * dog * kunne lide * valg af ngt. * studium they may tell them what they think about / of the idea * kan / vil måske * fortælle * hvad * tænke / * ide synes om in a few choice words, or in a few choice phrases. * med nogle få velvalgte ord * sætninger / vendinger So these children are faced with an `agonizing choice. * stå overfor * pinefuld * valg They have a choice they can (either) do their duty, * have et valg * ( enten ) * gøre sin pligt 30 or follow their own inclinations. * følge sin tilbøjelighed / følelse, lyst They have a choice of (either) duty or inclination. * have valget mellem ( enten) eller Having chosen between duty and inclination, a student * vælge imellem og may still have to choose between two or three faculties. * være nød til * mellem nogle således at valget * tre udelukker de andre muligheder Besides a faculty for learning, a student who chooses to * ved siden af * evne for / til * det at lære * vælge at foruden study should be in possession of all his other faculties: the * studere * bør * i besiddelse af * alle * evner faculty of feeling, taste, smell, hearing, sight, speech etc. * føle- * smage- * lugte- * høre- * syns- * taleevnen Having a happy faculty of making friends, he may have * lykkelig * evne til at * blive venner skabe venskab a faculty for finding friends at university or in college (A). * for at * finde * på * på college

3 03 Students who go to school, (a) university or (a) college * gå i skole * på ( et ) ( A med artikel ) are at (E) / in (A) school, at (a) university or at (a) college. * være i skole * på * på At school (E) / (A) in school, a ca`reers teacher * på / i skolen * karriere lærer ( skole- / studievejleder ) or careers master / ad`viser gives educational guidance. * = * rådgiver * studievejledning ( mester ) A university remains a popular choice for education. * forblive * populær * valg med henblik på * uddannelse / hensyn til At the university, the tutor or student ad`visor * på universitetet * studievejleder * = ( & rådgiver ) gives study and vocational guidance to help the students * studie og erhvervsvejledning make more informed career choices. * træffe / foretage > * velinformeret * karrierevalg Most students are careful in their choice * flest * omhyggelig * i ( sit ) valg so, when they take their choice, they make a careful choice. * når * foretage / træffe sit valg * gøre et valg 10 Some take a long time choosing. * tage sig lang tid til at vælge være tid om When students conscientiously choose a faculty, * samvittighedsfuldt * vælge it s an education chosen by the students themselves. * uddannelse * valgt af ng. selv The choice of faculty is their choice. * valg af * deres valg It s an education of their own choosing. Having graduated from university (E) / (A) a university, * efter eget valg ( vælgen ) * demitteret fra a graduate has the choice of various careers. * demittent * have valget blandt * forskellig / -artet Having chosen / se`lected a girl as their leader, * ( ud-) vælge ng. til / som * kvinde * leder some students chose / selected her for the students * = * > repre`sentative council. * studenterråd 20 She was the first choice of most of them. * være * først * valg She was their choice as a student representative. * som / til * representant She was the `obvious choice for the job. * indlysende * til * arbejde oplagt hverv, opgave As the representatives choose / select her to be * vælge / udvælge ng. til at their leader, a woman is chosen leader of the council. * kvinde * udvalgt Some under`graduates live in a hall of residence, * student * leve / bo i ngt. * ( studenter- ) kollegium studerende ( hal, beboelse ) or student hostel (A: residence hall) or dormitory. * kollegium * = * sovesal ( herberg ) kollegium On the sports ground, when the students choose ( A: up), * på * sportsplads * vælge hold they choose (up) teams or choose (up) sides. * = * = Some students come from se`lect schools. * særligt udvalgt eksklusiv 30 They are schools of choice: of choice for education * foretrukken * til and of choice for children of the choos(e)y upper `class. * af * kræsen * overklasse fordringsfuld These schools, ac`cessible only to a select few, * tilgængelig for * nogle få udvalgte are believed to be a good choice as a means of education. * menes at være * valg som * middel til ngt. Most students go to / are at university by choice. * gå / være på universitet ( -et ) * af eget valg / egen fri vilje Some children do not choose to be a student, though. * ikke * & foretrække * dog / gide, have lyst til at By choice, they could have got a university education * som muligt valg * fået * universitetsuddannelse if they, for choice, had received university training. * = * få Many children have no choice about going to university. * ikke have noget valg mht. at ( omkring )

4 04 There is another choice, in fact. * der findes et andet valg * faktisk Some young people choose (a) vocational education. * unge * vælge * erhvervsrettet * undervisning mennesker foretrække faglig ( uddannelse ) Some young people choose to go to (a) college * vælge at en to receive vocational training and get a vocational training. * for at * få * erhvervs- * under- * få * = * uddanmodtage rettet visning nelse A college, not as (a) part of a university, is a school * læreanstalt * del af fagskole for higher or professional education. * højere * erhvervsfaglig uddannelse Being at / attending (a) college requires hard work. * gå / være på * læreanstalt * kræve * hårdt arbejde Apt pupils and prudent students who work hard * egnet * elev * klog, vis * arbejde * hårdt ( lærenem person ) forsigtig easily work their passage through an education. * let * tjene sig vej gennem ngt. nemt 10 Owing to their prudence, they receive / get an education. * takket være * -skab * få en uddannelse -hed A student must give a prudent answer to a question. * skal * & velbetænkt * svar * spørgsmål The liberal arts colleges aim at providing * de frie kunster * læreanstalt * sigte mod * tilveje- ( almendannende ) bringe (a) liberal education rather than (a) vocational training * almendannende * snarere end * erhvervsrettet as in a college of `agriculture, of pharmacy, of engi`neering * landbo- * farmaceut- * ingeniørakademi højskole højskole teknisk universitet of advanced technology etc * ( akademi etc. for ) højtudviklet teknologi One can go to a police training school, a technical school * en / man * politiskole to a nursing school etc. * sygeplejeskole One can serve one s apprenticeship. * stå i lære ( * aftjene * lærlingetid ( -skab )) [ ê`prenti$ip ] Out of prudence some men are prudent enough to * af -hed * klog, forudseende * nok til at forsigtig, sparsommelig 20 search for a partner who is a prudent housekeeper, too. * søge * partner * husholder * også / lede efter tilmed Like a prudent searcher and a prudent general (& fig), * (lige-) som * under-, søger efterforsker * = they search highways and byways for a suitable wife. * søge / * overalt, alle vegne * passende * kone lede efter ( hoved-, bivej ) egnet hustru It s not an easy job so they search for her high and `low. * let opgave / sag * = * overalt ( højt, lavt) Easier said than done, they search for her everywhere. * lettere sagt and gjort * = * overalt It might be prudent to watch out for prudery, though. * klogt at * holde øje med * snerperi passe på sippethed For prudential reasons it might be more prudent to * af forsigtighedsgrunde * kunne ( * mere ) * klogere [ pru`den$êl ] get a second opinion and give it (a lot of / careful) thought. * høre en anden mening * tænke over det ( meget / grundigt ) As very few people want a prudish partner, most people * få * ønske * snerpet sippet are on the watch for prudery and prudes. * på udkig / vagt overfor * snerpet- / * person sippethed 30 Having searched his heart, a young man who hadn t got * granske ( sit ) * hjerte * mand * få a new girlfriend, wanted to search () `out an old girlfriend. * ny * veninde * lede efter og finde frem til * gammel opspore (ud ) tidligere He searched his memory, but couldn t ( could not ) * & ransage * hukommelse * kunne ikke remember his old girlfriend s `telephone number. * huske * telefon nummer komme i tanke om He then searched through all the cupboards, * så * gennemsøge * alle * skab [ `kûbedz ] and searched all the drawers for the missing note. * lede i ngt. efter * skuffe * forsvundet * optegnelse savnet The search (of the cupboards and drawers) gave no result * gennemsøgning * gav * resultat so he tried to look () `up her number in the phone book. * slå ngt. op i > * telefon * bog Having searched through the telephone di`rectory * gennemsøge * telefon * -bog ( vejviser, adresse- / vejledningsbog ) for hours, he was happy ( that ) he finally found her number. * ( i ) timer * lykkelig over at - * til sidst * fandt timevis

5 05 Happy to be invited, and going to see her the next day, * lykkelig over at - * inviteret * se / * næste dag besøge ng. the young man selected a book as / for a `present. * udvælge ngt. som / til * gave The bookshop had a good selection of books. * boghandler * havde * udvalg After a while he chose selections of Shakespeare, * efter * en tid * udvalgte stykker af et stykke and selections from the 20 th century. * fra * århundrede The young man searched his pockets. * lede i * lomme Having searched () `out a banknote ( note (E) / bill (A) ), * lede efter og finde frem * ( penge-) seddel he searched some coins out. * mønt As he knew, she was se`lect in the friends she invited, * vidste * kræsen med * invitere 10 the young man was happy to see her again. * lykkelig over at - The greengrocer s (shop) has choice vegetables and fruit.* grønthandler ( butik ) * udsøgt * grønsag * frugt af bedste kvalitet He carefully selected some fruits from a fruit basket. * omhyggeligt * udvælge ngt. fra * kurv forsigtigt You should eat six portions of fruit a day. * spise * seks * portion * hver dag He had chosen a fortunate moment. * vælge et heldigt tidspunkt The moment was well-chosen and fortunate. * øjeblik * velvalgt * heldigt A moment may be unfortunate and ill-chosen. * uheldigt * dårligt valgt After a searching look, she fell in love with him again, and she was the lady of his choice. * efter * undersøgende * blik * faldt * kærlighed * igen ( blive forelsket ) * dame ( hans udkårne) They loved each other so they both looked happy. * elske * hinanden * se ud 20 The next evening they ate at a se`lect restaurant. * aften * spise * eksklusiv * restaurant They serve generous portions: you can choose * servere * rigelig * portion rundhåndet a small or generous helping of each dish on the menu. * lille * = * ( serveret ) portion * ret * på menuen The young couple both had two large portions of soup. * par * stor portion * suppe The young lady had a small portion of meat * dame * lille * kød while the young man had a huge portion from a large dish. * enorm / kæmpe * fad The young lady had a small second helping of meat. * ( serveret ) portion Please, help yourself to more salad, the young man said. * ( hvis det ) behager * tag endelig * salat ( ret ) The restaurant had a large selection of des`serts * udvalg af * dessert to select from and to choose from. * udvælge * vælge 30 A pie, a local delicacy, was cut into eight large portions. * tærte * skære * otte * portion klippe A `recipe would say enough for ten servings. * opskrift * ville * sige * ti * portion Yet, when she couldn t decide which dessert to select, * dog * hvilke ngt. man skal udvælge endnu or which one to choose, he said jokingly, Take them all * vælge * spøgefuldt if you choose. * hvis du har lyst Tipping ( the waiter ) was a matter of personal choice. * give ( tjener ) drikkepenge * et ( spørgsmål om ) > personligt valg One evening, they invited a few select friends. * udvalgt She wore a select dress in the colour of her choice. * bære / * udsøgt * kjole * farve * efter eget valg have ngt. på Her friends selected her to read aloud select passages * udvælge * læse ngt. højt for * udvalgt * passage of Shakespeare to this select audience. * = * tilhørerskare publikum

6 06 Some young people go to work when they choose, * gå på arbejde * & når det passer én gide, have lyst and thus make money when they choose to work. * således * at Young people like these often search for adventure. * ofte * søge / lede efter * eventyr spændende oplevelser As many young people fall by the `wayside in search for * falde ved > * vejside * på jagt efter ( ~ komme galt afsted ) adventure, their future plans fall by the wayside, too. * fremtidig * plan * gå ned mislykkes One night the young man can t search his key out. * en nat * søge efter og finde ngt. frem * nøgle He goes back in search for the lost key. * tilbage * søgen * tabt / leden efter mistet He searches the streets for the key. * søge / lede i * gade Going in search for the key, he is checked by the police. * = * standse undersøge 10 They search him to see what he has (got ) in his pockets. * visitere ng. for at They search his pockets and find a drug. * gennemsøge * narkotikum The police (pl.) then make a personal search. * foretage en kropsvisitation Making a body search, they search him everywhere. * = * undersøge ( krop ) When the searcher asks who sold the drug, the young man * undersøger * spørge * solgte searches for something to say Search me! he answers, * søge / lede efter * ~ aner det ikke * svare The police want to institute a search of a house. * anstille * husundersøgelse When the police have got a search warrant, * fået * ransagningskendelse they search a `suspect s house. * ransage * mistænkt ( person ) The police search the house for hidden drugs. * gennemsøge * gemt skjult 20 The seachers want to search () `out the truth. * efterforsker * finde frem til * sandheden Suddenly, the sus`pected drug dealer has escaped, * pludselig * mistænkt * narkohandler * undslippe flygte jumping into the nearby river. * springe i * nærliggende * flod The police institute a search for the missing suspect. * anstille en aftersøgning * forsvundet savnet A search party search(es) the river. * eftersøgningshold / -ekspedition * gennemsøge lede i Although the searchers use a searchlight, * skønt * eftersøger * bruge * søgelys, lyskaster projektør and look everywhere, the search is fruitless. * kigge * eftersøgning * frugtesløs resultatløs So the police call () `off / abandon the search. * afblæse / opgive * = People who drop `out and go to the dogs are gradually * falde fra * gå i hundene * gradvist forced not to search their conscience. * tvinge * granske * samvittighed 30 As a cold wind searches the streets, poor people * kold * vind * gennemtrænge * fattig stakkels search the streets for food and `edible waste(s). * gennemsøge ngt. for / * føde * spiselig * affald [ e ] lede i ngt. efter ngt. mad In search of something to eat, the poor searchers * på jagt efter * noget * spise * eftersøger don t exercise great care in the selection of edibles. * udøve * omhyggelighed * udvælgelse * spiselige udvise forsigtighed sager The poor cannot afford to be choos(e)y about foods. * de fattige * tillade sig * kræsen med * føde- / have råd til madvarer As icy winds blow and search the city in the night, * iskold * blæse * trænge ind i / * storby * om natten gennemtrænge ngt. homeless people search for a place to sleep at / by night. * hjemløs * søge / * sted * sove * om natten lede efter ngt. ved nattetide Nobody appears / seems to care (about the homeless). * ingen * se ud til / * bekymre sig ( om * de hjemløse ) synes at - In the morning(s), the dim light of dawn searches * om morgenen * svag * lys * daggry * trænge ind i ngt. the dark corners of the dim streets. * mørk * hjørne * dunkel krog svagt oplyst

7 07 De`mocracy is a system of goverment in which all (adult) * demokrati * system * ledelse, styre folkestyre regeren members of a society can vote to elect their representatives. * stemme * vælge ng. Parliamen`tarianism is based on representational * parlamentarisme * baseret på * representativ forms of government. * form for ngt. * ledelse In a parliamentary democracy, in a democratic country * parlamentarisk * demokrati * demokratisk [ pa~lê`mentri ] folkestyret the representatives form a democratic parliament * danne ngt. [ `pa~lêment ] folketing, rigsdag which is the `legislative body of the country. * lovgivende The parliament appoints a government to rule the country. * udpege * regering * regere / styre ng. The Liberal party in the UK formed in 1830 as (a) part of * det liberale parti * tage form blive dannet 10 a parliamentary party system which allowed everybody to * parlamentarisk * tillade enhver at - be a party member. * partimedlem Some people develop a political conscioness. * udvikle * politisk * bevidsthed `Advocating liberty, a liberal or liberalist advocates that * virke / * frihed * liberal / frisindet * = * at tale for / fordomsfri person and the rules of the society are liberalized. * regel * samfund * liberalisere gøre mere frie Liberalists are advocates for freedom-loving people, * fortaler for * frihedselskende and staunch advocates of rights and freedoms. * standhaftig * rettighed * frihed urokkelig / -srettighed Liber`tarians advocate liberalizing the laws to allow * åndsfrihedsforkæmper * at * gøre frisindet / fordomsfri people s thoughts and `conduct to be more free. * opførsel * fri Advocating intellectual liberty, they advocate being totally * tale for ngt. * intellektuel * frihed * at [ intê`lekt$uêl ] forstandsmæssig 20 liberated from any religious or political regimentation. * befri fra * ensretning tvang People who express an opinion they do not really hold * udtrykke * holdning * have mening ( holde ) in order to get a discussion going play devil s advocate. * holde gang i en diskussion * spille djævelens advokat Sometimes, im`prudent people with liberal views * sommetider * frisindet * synspunkt fordomsfri anskuelse, mening are too liberal with bold advice and imprudent promises. * ( alt ) for * gavmild med * dristig * råd * uklog * løfte A liberalist who fobs people `off with liberalities * fuppe ng. med * gavmildhed and empty promises that he never intends keeping (ee) / * tom * løfte * som * aldrig * have i sinde * holde være opsat på to keep or tries to fob off people with an inferior brand, * prøve * prakke ngt. på ng. * underlødig * varemærke puts a too liberal construction / interpretation on liberality. * anlægge en altfor fri fortolkning af ngt. * frisindethed [ in tê~pri `tei$n ] gavmildhed It s hard to read a wooden smile / stare * det er svært * aflæse * stift * smil / blik udtryksløst 30 and understand / in`terpret the motive behind. * forstå / tolke * motivet bag Liberty-loving men should not intrude (up)on women * frihedselskende * mænd * trænge sig ind på ng. by im`prudently taking the liberty of accosting them. * uklogt * tage sig den frihed at - * antaste ng. As bad motives may lurk in people s subconsciousness, * slet * motiv * lure, skjule / * underbevidsthed slem hensigt gemme sig i ngt. bad intentions may lurk behind parliamentary language. * intention * bag * parlamentarisk * sprog / -brug [ parlê`mentri ] hensigt høflig A disrespectful liberal interpretation of liberalism, * respektløs * fri * udlægning / * liberalisme frisindet fortolkning af ngt. frisind is a sign of im`prudence,`impudence, and simple libertinism. * uklogskab * uforskammethed * simpel * tøjlesløshed usædelighed If a libertarian (man) treats a woman with disrespect * frihedselskende / -troende ( mand ) and disre`spectfully / `impudently takes liberties with her, * respektløst / uforskammet * tage sig friheder overfor ng. he is no / little more than an `impudent libertine (person). * ikke meget * uforskammet * libertiner, udhaler [ `libêti~n] andet end udsvævende ( person )

8 08 When libertarians throw ( roll or shake ) the dice (pl.) for * kaste terninger / ( * rulle * ryste ) rafle om a partner, only to throw the partner `over soon after, * give løbepas * snart they interpret freedom too liberally. * tolke * frit A feminist or a women s libe`rationist fights for * = * kvindesagskvinde * kæmpe for women s rights and for women s liberation. * kvinders ret * kvindefrigørelse She wants to liberate and e`mancipate women; * befri frigøre * = liberate the women from male oppression, * fra * mande * undertrykkelse and emancipate them from moral restraint(s). * = * moralsk * tvang snærende bånd A women s libber casts in her `lot with other women. * kvindesagskvinde * kaste * lod / skæbne ( gøre fælles sag med ) 10 When the die is cast and she throws in her lot with them, * terning ( -erne ) er kastet * = it may well be an act of heroism. * meget vel * heltedåd / -gerning Even if it s imprudent to stake everything on one throw * uklogt at - * ~ sætte alt på et bræt a gambler may stake everything in a throw of the dice. * spillefugl * i et kast med > * terning hasardspiller A dice / die (ea) is a cube with spots on its sides * ( spille- ) terning * terning showing a one, a two, up to a six. * ettal * toer * op til * sekser ener Playing dice, a player uses a dice box or a dice cup. * spiller * spille med terninger * raflebæger When he dices, he may be lucky to throw a six or an ace. * heldig * slå * sekser * ener prik Throwing away time, and throwing away money, * spilde tiden * bortødsle penge a gambler seldom throws away an opportunity of gambling; * forspilde ngt. * lejlighed til / * gamble mulighed for at - 20 an opportunety for gambling / an opportunity to gamble. * = Experienced gamblers should advise inex`perienced * erfaren * rådgive * uerfaren gamblers and give them guidance on gambling. * give ng. råd og vejledning om For the guidance of ( `absolute ) beginners, * til for * absolut * begynder fuldstændig ( = nybegynder ) some older gamblers give advice (to novices) (on gambling). * ældre * give råd ( til nybegynder ) ( om ngt. ) Being in luck, having had a run of good luck, many * sidde i held * have et forløb af ngt. * held ( ryge ind i en stribe / heldig stime ) a gambler throws his money about in a gamble of chance. * strø om sig med ngt. * hasardspil All the same, in an act of folly, he often gambles () `away * alligevel * handling * dårskab * spille bort idioti all of it in a gambling den or gambling house * spillebule * spilleetablissement as he often throws good money after bad. * kaste gode penge efter dårlige 30 Good advice is thrown away (up)on certain people. * råd ( -givning ) * spildt på * bestemt (-e ) vis (-se ) They won t stop gambling! (it is) no dice. * stoppe / * ikke noget at rafle om holde op med at - ikke på vilkår They ignore all warning(s) against gambling * ignorere ngt. * advarsel as they ignore people who warn (them) against gambling. * ng. * advare ( ng. ) mod ngt. Many foolish gamblers certainly act like fools * idiotisk * afgjort * handle / * fjols, idiot tåbelig bestemt opføre sig som tåbe when the foolishly throw away a good education. * på idiotisk / * forspilde tåbelig vis If you cube or dice something, you cut it into cubes or dice. * skære ngt. i tern * tern terning If you cube a number, you get the cube of the number. * opløfte i tredje potens * kubiktal Seven cubed is / equals three hundred and fourty-three. * femogtyve * er ( lig med ) * hundrede The cube `root of eight thousand is twenty. * kubikrod * tusind * tyve

9 09 A dis`honest gambler is accused of attempting to cheat; * uærlig * anklage ( for ) * forsøge ( at ) * snyde uhæderlig to cheat at cards and dicing, and to cheat his friends. * i * kort / -spil * rafling * ng. His honest friends feel cheated by him. * ærlig * føle sig snydt af hæderlig Taking a gamble ( on everything ), he also cheats on girls. * tage en chance ( med ngt. ) * også * bedrage / løbe en risiko være ng. utro He once gambled on ( cheating his way into ) a job. * engang * sates på ( at snyde sig til ) ngt. Having cheated his boss (`out) of his share, * franarre ng. ngt. * & chef * del part the gambler mi`raculously cheated death. * på mirakuløs vis * snyde døden It s both cheating and a gambler s throw when a gambler * snyd, -e, -ri * hasard med skæbnen throws the game, or when the dice are loaded. * tabe med vilje * falske ( belaste ) 10 Frowning with concentration, the gambler is eventually * rynke panden * i koncentration * endelig,sluttelig [ fraun ] langt om længe caught in the act. * tage / fange / gribe på fersk gerning Catching him in the very act, * = his friends catch him in the act of cheating. * i færd med at His friends frown; they frown at him. * rynke panden alvorligt / bekymret * skule mod / misbilligende / vredt They look at him with a frown of disa`pproval, * kigge på ng. med * panderynken * misbilligelse while he looks `up with a puzzled frown ( on his face ). * se op med * forvirret * = * i ansigtet What are you frowning at me for? the cheat (ee) asks, * se alvorligt etc. på / * snyder skule til ng. un`able to throw back the accusation, though. * ude af stand til * tilbagevise * beskyldning Among gamblers, a throw like that is frowned (up)on. * kast, forsøg * se skævt til vovestykke ikke se med blide øjne på 20 His friends frown on him and on such a chance / venture, * = * chance * = vovestykke although most of them are not in a position to throw stones. * stilling ( ikke kunne tillade sig at ) * kaste med sten People who live in glass houses are not in a position * man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus to throw stones, the cheater (ea) frowns. * < * snyder * udtrykke sig med rynket pande / alvorligt / misbilligende / bekymret / vredt It was his last throw ; he won t have another throw. * & chance In a card game the dealer gives out the cards. * kortspil * kortgiver * ( spille-) kort A pack (E) / deck (A) of cards is a complete set of 52 * spil kort * komplet * sæt helt playing cards in four suits, so a player may play spades, * spillekort * ( kort-) farve * spiller * spille spar [ s~ut / E& sju~t ] ( spade ) play a club, play the ace of hearts or the two of diamonds. * spille en klør * hjerter es * ruder to ( kølle) ( diamant ) Playing cards with a partner for money or for fun, * spille kort med ng. for * makker * sjov morskab it may be wise to throw a court card (E) / a face card (A) * klogt * kaste af / smide * billedkort 30 and play a king, a queen, a jack ( o-f: a knave ), play * konge * dame * knægt [ neiv ] bonde the king, queen or jack of clubs etc., or a joker or an ace. * klør konge / dame / knægt * joker * es If a player plays out of `turn, another player misses a turn. * spille udenfor tur * gå glip af en tur springe over blive sprunget over It s not a cheat when they use throwaway cups, drink * snyd * engangs- * drikke nødløsning ( smidvæk- ) wine from a `carton and eat ready-made foods or fast `food. * vin * karton * færdiglavet * madvarer * = pap / plastik A vigorous op`ponent of gambling mania participates in * energisk * modstander * spillelidenskab * deltage i ivrig a vigorous cam`paign against gambling. * slagkraftig * kampagne mod ngt. The vigorous former gambler, a real joker, * sund og * forhenværende * virkelig * spøgefugl stærk rigtig now takes vigorous exercise for several hours a week. * lave træning * hård * adskillige * om ugen / motion / øvelse energisk

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen 7. - 9. klassetrin 1. udg. 27-07-2011, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2011, af Finn

Læs mere

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy Grammatisk oversigt 10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy NR: OVERSIGT: SIDE: 1 Ordklasser 2 2 Ordstilling 3 3 Kendeord 4 4 Navneords flertal 5 5 Navneords ejefald (genitiv) 6 6 Regelmæssige udsagnsord (verber)

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg

De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg The best photos taken by danish photojournalists Foreword by Klaus Rifbjerg De bedste billeder taget af danske fotojournalister Med forord af Klaus Rifbjerg dk dk 5 dk De bedste billeder taget af danske

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Denne fantastiske sangbog er samlet af Tommy, Calle og rahbek, opsat af rahbek og trykt med hjælp fra BN. Hil Dobbelthesten!... og Slots!

Denne fantastiske sangbog er samlet af Tommy, Calle og rahbek, opsat af rahbek og trykt med hjælp fra BN. Hil Dobbelthesten!... og Slots! obbelthestens officielle sangbog 2006 Indhold Indhold... 2 Red Warszawa - lkohol... 3 lexanderband - u er kun smuk når jeg er stiv... 4 Oasis - Wonderwall... 5 Nirvana - bout irl... 7 Nirvana - Polly...

Læs mere

Har du brug for mere Selvtillid? - lav din egen trænings CD.

Har du brug for mere Selvtillid? - lav din egen trænings CD. Har du brug for mere Selvtillid? - lav din egen trænings CD. Du kan selvfølgelig godt selv indtale disse tekster ligesom du med en forskel kan lade en god ven eller veninde, der har en rolig, overbevisende

Læs mere

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Danish March 2002 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions.

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

SVEN ERIC SCHMIDT. Sven Eric Heinrich Schmidt, født 14. september 1897, i Vejle. Død ca. 1972, Manila.

SVEN ERIC SCHMIDT. Sven Eric Heinrich Schmidt, født 14. september 1897, i Vejle. Død ca. 1972, Manila. SVEN ERIC SCHMIDT Sven Eric Heinrich Schmidt, født 14. september 1897, i Vejle. Død ca. 1972, Manila. Da faderen kun med besvær kunne tilvejebringe familiens daglige fornødenheder, emigrerede han i 1904

Læs mere

Første verdenskrigs sange

Første verdenskrigs sange Første verdenskrigs sange Samlet og dokumenteret af Holger Terp, Det danske Fredsakademi 2 3 Fredssange Saks eller skriv den sangtitel du er interesseret i, ind i din favorit søgemaskine eller i You Tube,

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk

Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Inspirationskatalog Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Rudersdal Kommune Skole og Familie Juni 2014 1 Indhold Indledning... 3 Orientering vedrørende fremmedsprogsundervisningen

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

STILLE TERROR WOYZECK/010

STILLE TERROR WOYZECK/010 STILLE TERROR WOYZECK/010 STILLE TERROR myspace.com/hoerevaernpaabudt WOYZECK/010 17.2.10 To gange dobbeltespresso på Den Franske. Vand og mælk 148 Stod med Peter, der var også andre, vi var en helt masse

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

You are seeing this phenomenon of ordinary people being empowered politically - we haven t seen before

You are seeing this phenomenon of ordinary people being empowered politically - we haven t seen before OBAMA 08: Fra passive vælgere til selv-organiserede partivælger-kampagner med sociale medier: You are seeing this phenomenon of ordinary people being empowered politically - we haven t seen before Barack

Læs mere

We are not a gang in the usual sense of the term; we are a gang for justice

We are not a gang in the usual sense of the term; we are a gang for justice We are not a gang in the usual sense of the term; we are a gang for justice Skrevet af: Christina Steffensen & Rebekka Drud Henningsen Vejleder: Johnnie Pederen 1 Abstract Denne opgave er et casestudie

Læs mere

people human resource / den menneskelige ressource

people human resource / den menneskelige ressource vinter / winter 2010 #05 karriere #05 karriere people human resource / den menneskelige ressource contemporary art & social life... 02 Leder/ Editorial 04 Isabelle Graw: Har du hørt? Så du at? Overvejelser

Læs mere

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Debathæfte Opgør med halvdannelsens folkeskole SOPHIA På bagkant af reformerne På forkant med konsekvenserne DEBATHÆFTE Copyright: SOPHIA tænketank

Læs mere

De britiske krigsfangers oplevelser af. lejren på Gårdeby Mark i Bajstrup ved Tinglev 1915

De britiske krigsfangers oplevelser af. lejren på Gårdeby Mark i Bajstrup ved Tinglev 1915 De britiske krigsfangers oplevelser af 15.12.13 Dorothy, ændret 22.03.15 lejren på Gårdeby Mark i Bajstrup ved Tinglev 1915 I april 1915 kunne naboer og venner læse i Sheffield Daily Telegraph om en lokal

Læs mere

I Hendes Majestæts Hemmelige Pressetjeneste. Lise Lotte Krogh på barsel. Portræt side 8 & 9. Se resultatet side 13. Side 7

I Hendes Majestæts Hemmelige Pressetjeneste. Lise Lotte Krogh på barsel. Portræt side 8 & 9. Se resultatet side 13. Side 7 Den hvide tavle - sidste udvej eller nemmeste løsning for researchende DJHʼere? Jan Dyberg har gennem dette semester registreret tavlens opslag, og Illustreret Bunker har fået aktindsigt i hans data. Journalist

Læs mere

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd en verdensomspændende æressag A world-wide matter of honour H.C. ANDERSEN PRISEN En verdensomspændende æressag THE HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211 Colloquial Danish The Colloquial Series Series Adviser: Gary King The following languages are available in the Colloquial series: * Afrikaans Albanian * Amharic Arabic (Levantine) Arabic of Egypt Arabic

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere