the faculty of law, the faculty of science, * juridiske * naturvidenskablige and the faculty of medicine (the medical faculty).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "the faculty of law, the faculty of science, * juridiske * naturvidenskablige and the faculty of medicine (the medical faculty)."

Transkript

1 UNI`VERSITY AND FACULTY * universitet * og * fakultet [ `faklti ] ( åndsevne ) 01 ) England has a large choice of universities. * = * har * et * stor * udvalg * af The old English Universities of Oxford and Cambridge * de * gammel * engelsk * i / * = * = [ ei ] ejefald were founded in 1249 and 1284 re`spectively. * være * grundlægge * i * henholdsvis ( blev ) These two universities consider themselves (as / to be) * disse * to * betragte sig ( selv ) som * at * være the choice of the whole world. * det ypperste i * hele * verden ( valget ) There is not much to choose between the two; * der er ikke meget at vælge * mellem * to ( megen forskel ) there is little to choose between Oxford and Cambridge, * ( kun ) lidt or there is nothing to choose between them. * eller * intet * dem ( ingen forskel ) There s practically no difference between the options. * praktisk talt * ingen * forskel * valgmulighed [ `praktikli ] næsten 10 ) To students in possession of great mental faculties, * for * student * besiddelse ( af ) * stor * åndsevner studerende / -slået the choice may lie between the two. * valg * kan ( måske ) * stå mellem ( ligge ) Only a choice selection of students are admitted to * udsøgt * udvalg * være * give adgang til håndplukket ( er / bliver ) ( optaget på ) the universities. * The universities choice in teachers is very se`lective. * valg af * lærer * være * selektiv ( er ) udsøgt Each university has been enlarged by the foundation of * hver * ( er ) blevet * gjort større * ved * grund- ( forstørre, udvide ) læggelse a number of colleges. * antal * ( universitets- ) kollegium The university is a federation of colleges, * sammenslutning / fællesskab af ngt. each governed by the teaching staff, the Fellows. * styre * lærerstab * = ( fyr ) Each staff of choice teachers choose from among them * udsøgt * vælge ( fra ) iblandt 20 ) members of the University s `legislative bodies: * medlem * lovgivende * organ, afdeling [ `led islêtiv ] forsamling, ( krop ) the faculties, departments, and com`mittees. * fakultet * organisationsafdeling * kommite, udvalg bestyrelse The teaching is organized in a number of faculties. * undervisning * organisere So there is a choice of a number of different faculties: * således * udvalg ( der er valgmulighed / derfor man kan vælge mellem ) the faculty of the`ology, the faculty of arts, * teologiske fakultet * filosofiske og humanistiske the faculty of law, the faculty of science, * juridiske * naturvidenskablige and the faculty of medicine (the medical faculty). * medicinske / lægevidenskablige Some faculties have a narrow choice of lectures * nogen * have et snævert * udvalg af * forelæsninger nogle while others offer a large and wide choice of lectures. * mens * andre * tilbyde * stort * bredt * = medens If a faculty has little choice of lectures, * hvis * have et ringe udvalg af 30 and there isn t much choice of lectures at a faculty, * is not * stort udvalg af * ved mange at vælge imellem på the students don t ( do not ) have much choice. * ( gøre ) ikke * valgmulighed ( hjælpeudsagnsord ) If there are many lectures to choose among, * vælge iblandt and much teaching to choose from, able students may, * undervisning * vælge fra ngt. * dygtig * kunne måtte nevertheless / nonetheless, be faced with a difficult choice. * ikke desto * stillet overfor * svær * valg mindre / ansigt til ansigt med vanskelig They may face a choice from a wide range of lectures; * stå overfor * fra * vidt * område bredt face a choice of a several lectures, a choice ( from ) among * udvalg af ngt. * valg blandt ngt. these lectures and finally face a choice between them. * mellem ( således at et valg udelukker et andet ) It may be difficult to decide between them. * svært / * bestemme / beslutte sig > vanskeligt at - og vælge mellem ngt.

2 02 Education (U) matters; it matters to most people. * uddannelse * betyde ngt. ( for ) * de fleste mennesker undervisning Pa`rental choice of education has been very common * forældremæssig * valg af * almindelig as many parents chose an education (sg.) for their children. * da * mange * valgte * en uddannelse * deres børn idet forældre Some parents still leave their children with no choice. * stadig * ikke overlade noget valg til ng. The parents give them no choice in the matter * ikke give ng. noget valg ( i den sag ) / lade ng. have noget at skulle have sagt so these children have no choice but to obey. * ikke have andet valg * adlyde / kunne gøre andet end ( men ) at They `cannot choose but do as they are told. * de * kan ( ikke ) * gøre * befale (-t) As some children have no choice in the matter, * ikke have noget valg / at skulle have sagt they are not able to go to the university of their choice. * i stand til * gå på ( til ) * efter eget valg som man helst vil 10 If they don t choose to take their parents advice (U), * vælge / * følge * råd finde for godt at ( tage ) they may / might not be financially supported. * vil måske * økonomisk * støtte ( Countries, universties etc. may be economically supported.) * lande * økonomisk It s Hobson s `choice if there is just the choice of * det er * = * kun * valg / -mulighed ( it is ) bare taking either that which is offered or nothing, * enten * det * som * eller * ingenting intet or if you don t really have a choice in the matter. * du * virkelig * ikke have noget valg egentlig / at have skulle sagt Booklets are supposed to help con`scientious parents * brochure * antage * hjælpe * samvittighedsfuld pjece make (more) informed choices for their children. * træffe valg for * mere * velinformeret ( gøre, lave ) Some parents, however, en`courage their children to * imidlertid * opmuntre ng. til at exercise choice, and make / take their own decisions. * udøve * valg * træffe / tage * egen * beslutning ( træffe ) ( lave ) If a student gets / has high or good grades / marks (ee), * få / have * høj * god * karakter ( mærke ) 20 ( not low or poor grades / marks ) * lav * dårlig * = and his or her parents have said, Do just as you choose * hans * hendes * sige * gøre som man vælger ( sagt ) ( man vil ) take your choice, he or she can pick and choose. * tage sit valg * han * hun * kan * snuppe og vælge ( vælge selv ) ( vælge og vrage ) There is a wide range of choices open to these students. * vidt område * af valg * åben for ng. ( bred vifte ) They can go to a university of their choice. * komme / gå på * efter ( deres ) eget valg Still, if parents don t like their children s choice of study, * dog * kunne lide * valg af ngt. * studium they may tell them what they think about / of the idea * kan / vil måske * fortælle * hvad * tænke / * ide synes om in a few choice words, or in a few choice phrases. * med nogle få velvalgte ord * sætninger / vendinger So these children are faced with an `agonizing choice. * stå overfor * pinefuld * valg They have a choice they can (either) do their duty, * have et valg * ( enten ) * gøre sin pligt 30 or follow their own inclinations. * følge sin tilbøjelighed / følelse, lyst They have a choice of (either) duty or inclination. * have valget mellem ( enten) eller Having chosen between duty and inclination, a student * vælge imellem og may still have to choose between two or three faculties. * være nød til * mellem nogle således at valget * tre udelukker de andre muligheder Besides a faculty for learning, a student who chooses to * ved siden af * evne for / til * det at lære * vælge at foruden study should be in possession of all his other faculties: the * studere * bør * i besiddelse af * alle * evner faculty of feeling, taste, smell, hearing, sight, speech etc. * føle- * smage- * lugte- * høre- * syns- * taleevnen Having a happy faculty of making friends, he may have * lykkelig * evne til at * blive venner skabe venskab a faculty for finding friends at university or in college (A). * for at * finde * på * på college

3 03 Students who go to school, (a) university or (a) college * gå i skole * på ( et ) ( A med artikel ) are at (E) / in (A) school, at (a) university or at (a) college. * være i skole * på * på At school (E) / (A) in school, a ca`reers teacher * på / i skolen * karriere lærer ( skole- / studievejleder ) or careers master / ad`viser gives educational guidance. * = * rådgiver * studievejledning ( mester ) A university remains a popular choice for education. * forblive * populær * valg med henblik på * uddannelse / hensyn til At the university, the tutor or student ad`visor * på universitetet * studievejleder * = ( & rådgiver ) gives study and vocational guidance to help the students * studie og erhvervsvejledning make more informed career choices. * træffe / foretage > * velinformeret * karrierevalg Most students are careful in their choice * flest * omhyggelig * i ( sit ) valg so, when they take their choice, they make a careful choice. * når * foretage / træffe sit valg * gøre et valg 10 Some take a long time choosing. * tage sig lang tid til at vælge være tid om When students conscientiously choose a faculty, * samvittighedsfuldt * vælge it s an education chosen by the students themselves. * uddannelse * valgt af ng. selv The choice of faculty is their choice. * valg af * deres valg It s an education of their own choosing. Having graduated from university (E) / (A) a university, * efter eget valg ( vælgen ) * demitteret fra a graduate has the choice of various careers. * demittent * have valget blandt * forskellig / -artet Having chosen / se`lected a girl as their leader, * ( ud-) vælge ng. til / som * kvinde * leder some students chose / selected her for the students * = * > repre`sentative council. * studenterråd 20 She was the first choice of most of them. * være * først * valg She was their choice as a student representative. * som / til * representant She was the `obvious choice for the job. * indlysende * til * arbejde oplagt hverv, opgave As the representatives choose / select her to be * vælge / udvælge ng. til at their leader, a woman is chosen leader of the council. * kvinde * udvalgt Some under`graduates live in a hall of residence, * student * leve / bo i ngt. * ( studenter- ) kollegium studerende ( hal, beboelse ) or student hostel (A: residence hall) or dormitory. * kollegium * = * sovesal ( herberg ) kollegium On the sports ground, when the students choose ( A: up), * på * sportsplads * vælge hold they choose (up) teams or choose (up) sides. * = * = Some students come from se`lect schools. * særligt udvalgt eksklusiv 30 They are schools of choice: of choice for education * foretrukken * til and of choice for children of the choos(e)y upper `class. * af * kræsen * overklasse fordringsfuld These schools, ac`cessible only to a select few, * tilgængelig for * nogle få udvalgte are believed to be a good choice as a means of education. * menes at være * valg som * middel til ngt. Most students go to / are at university by choice. * gå / være på universitet ( -et ) * af eget valg / egen fri vilje Some children do not choose to be a student, though. * ikke * & foretrække * dog / gide, have lyst til at By choice, they could have got a university education * som muligt valg * fået * universitetsuddannelse if they, for choice, had received university training. * = * få Many children have no choice about going to university. * ikke have noget valg mht. at ( omkring )

4 04 There is another choice, in fact. * der findes et andet valg * faktisk Some young people choose (a) vocational education. * unge * vælge * erhvervsrettet * undervisning mennesker foretrække faglig ( uddannelse ) Some young people choose to go to (a) college * vælge at en to receive vocational training and get a vocational training. * for at * få * erhvervs- * under- * få * = * uddanmodtage rettet visning nelse A college, not as (a) part of a university, is a school * læreanstalt * del af fagskole for higher or professional education. * højere * erhvervsfaglig uddannelse Being at / attending (a) college requires hard work. * gå / være på * læreanstalt * kræve * hårdt arbejde Apt pupils and prudent students who work hard * egnet * elev * klog, vis * arbejde * hårdt ( lærenem person ) forsigtig easily work their passage through an education. * let * tjene sig vej gennem ngt. nemt 10 Owing to their prudence, they receive / get an education. * takket være * -skab * få en uddannelse -hed A student must give a prudent answer to a question. * skal * & velbetænkt * svar * spørgsmål The liberal arts colleges aim at providing * de frie kunster * læreanstalt * sigte mod * tilveje- ( almendannende ) bringe (a) liberal education rather than (a) vocational training * almendannende * snarere end * erhvervsrettet as in a college of `agriculture, of pharmacy, of engi`neering * landbo- * farmaceut- * ingeniørakademi højskole højskole teknisk universitet of advanced technology etc * ( akademi etc. for ) højtudviklet teknologi One can go to a police training school, a technical school * en / man * politiskole to a nursing school etc. * sygeplejeskole One can serve one s apprenticeship. * stå i lære ( * aftjene * lærlingetid ( -skab )) [ ê`prenti$ip ] Out of prudence some men are prudent enough to * af -hed * klog, forudseende * nok til at forsigtig, sparsommelig 20 search for a partner who is a prudent housekeeper, too. * søge * partner * husholder * også / lede efter tilmed Like a prudent searcher and a prudent general (& fig), * (lige-) som * under-, søger efterforsker * = they search highways and byways for a suitable wife. * søge / * overalt, alle vegne * passende * kone lede efter ( hoved-, bivej ) egnet hustru It s not an easy job so they search for her high and `low. * let opgave / sag * = * overalt ( højt, lavt) Easier said than done, they search for her everywhere. * lettere sagt and gjort * = * overalt It might be prudent to watch out for prudery, though. * klogt at * holde øje med * snerperi passe på sippethed For prudential reasons it might be more prudent to * af forsigtighedsgrunde * kunne ( * mere ) * klogere [ pru`den$êl ] get a second opinion and give it (a lot of / careful) thought. * høre en anden mening * tænke over det ( meget / grundigt ) As very few people want a prudish partner, most people * få * ønske * snerpet sippet are on the watch for prudery and prudes. * på udkig / vagt overfor * snerpet- / * person sippethed 30 Having searched his heart, a young man who hadn t got * granske ( sit ) * hjerte * mand * få a new girlfriend, wanted to search () `out an old girlfriend. * ny * veninde * lede efter og finde frem til * gammel opspore (ud ) tidligere He searched his memory, but couldn t ( could not ) * & ransage * hukommelse * kunne ikke remember his old girlfriend s `telephone number. * huske * telefon nummer komme i tanke om He then searched through all the cupboards, * så * gennemsøge * alle * skab [ `kûbedz ] and searched all the drawers for the missing note. * lede i ngt. efter * skuffe * forsvundet * optegnelse savnet The search (of the cupboards and drawers) gave no result * gennemsøgning * gav * resultat so he tried to look () `up her number in the phone book. * slå ngt. op i > * telefon * bog Having searched through the telephone di`rectory * gennemsøge * telefon * -bog ( vejviser, adresse- / vejledningsbog ) for hours, he was happy ( that ) he finally found her number. * ( i ) timer * lykkelig over at - * til sidst * fandt timevis

5 05 Happy to be invited, and going to see her the next day, * lykkelig over at - * inviteret * se / * næste dag besøge ng. the young man selected a book as / for a `present. * udvælge ngt. som / til * gave The bookshop had a good selection of books. * boghandler * havde * udvalg After a while he chose selections of Shakespeare, * efter * en tid * udvalgte stykker af et stykke and selections from the 20 th century. * fra * århundrede The young man searched his pockets. * lede i * lomme Having searched () `out a banknote ( note (E) / bill (A) ), * lede efter og finde frem * ( penge-) seddel he searched some coins out. * mønt As he knew, she was se`lect in the friends she invited, * vidste * kræsen med * invitere 10 the young man was happy to see her again. * lykkelig over at - The greengrocer s (shop) has choice vegetables and fruit.* grønthandler ( butik ) * udsøgt * grønsag * frugt af bedste kvalitet He carefully selected some fruits from a fruit basket. * omhyggeligt * udvælge ngt. fra * kurv forsigtigt You should eat six portions of fruit a day. * spise * seks * portion * hver dag He had chosen a fortunate moment. * vælge et heldigt tidspunkt The moment was well-chosen and fortunate. * øjeblik * velvalgt * heldigt A moment may be unfortunate and ill-chosen. * uheldigt * dårligt valgt After a searching look, she fell in love with him again, and she was the lady of his choice. * efter * undersøgende * blik * faldt * kærlighed * igen ( blive forelsket ) * dame ( hans udkårne) They loved each other so they both looked happy. * elske * hinanden * se ud 20 The next evening they ate at a se`lect restaurant. * aften * spise * eksklusiv * restaurant They serve generous portions: you can choose * servere * rigelig * portion rundhåndet a small or generous helping of each dish on the menu. * lille * = * ( serveret ) portion * ret * på menuen The young couple both had two large portions of soup. * par * stor portion * suppe The young lady had a small portion of meat * dame * lille * kød while the young man had a huge portion from a large dish. * enorm / kæmpe * fad The young lady had a small second helping of meat. * ( serveret ) portion Please, help yourself to more salad, the young man said. * ( hvis det ) behager * tag endelig * salat ( ret ) The restaurant had a large selection of des`serts * udvalg af * dessert to select from and to choose from. * udvælge * vælge 30 A pie, a local delicacy, was cut into eight large portions. * tærte * skære * otte * portion klippe A `recipe would say enough for ten servings. * opskrift * ville * sige * ti * portion Yet, when she couldn t decide which dessert to select, * dog * hvilke ngt. man skal udvælge endnu or which one to choose, he said jokingly, Take them all * vælge * spøgefuldt if you choose. * hvis du har lyst Tipping ( the waiter ) was a matter of personal choice. * give ( tjener ) drikkepenge * et ( spørgsmål om ) > personligt valg One evening, they invited a few select friends. * udvalgt She wore a select dress in the colour of her choice. * bære / * udsøgt * kjole * farve * efter eget valg have ngt. på Her friends selected her to read aloud select passages * udvælge * læse ngt. højt for * udvalgt * passage of Shakespeare to this select audience. * = * tilhørerskare publikum

6 06 Some young people go to work when they choose, * gå på arbejde * & når det passer én gide, have lyst and thus make money when they choose to work. * således * at Young people like these often search for adventure. * ofte * søge / lede efter * eventyr spændende oplevelser As many young people fall by the `wayside in search for * falde ved > * vejside * på jagt efter ( ~ komme galt afsted ) adventure, their future plans fall by the wayside, too. * fremtidig * plan * gå ned mislykkes One night the young man can t search his key out. * en nat * søge efter og finde ngt. frem * nøgle He goes back in search for the lost key. * tilbage * søgen * tabt / leden efter mistet He searches the streets for the key. * søge / lede i * gade Going in search for the key, he is checked by the police. * = * standse undersøge 10 They search him to see what he has (got ) in his pockets. * visitere ng. for at They search his pockets and find a drug. * gennemsøge * narkotikum The police (pl.) then make a personal search. * foretage en kropsvisitation Making a body search, they search him everywhere. * = * undersøge ( krop ) When the searcher asks who sold the drug, the young man * undersøger * spørge * solgte searches for something to say Search me! he answers, * søge / lede efter * ~ aner det ikke * svare The police want to institute a search of a house. * anstille * husundersøgelse When the police have got a search warrant, * fået * ransagningskendelse they search a `suspect s house. * ransage * mistænkt ( person ) The police search the house for hidden drugs. * gennemsøge * gemt skjult 20 The seachers want to search () `out the truth. * efterforsker * finde frem til * sandheden Suddenly, the sus`pected drug dealer has escaped, * pludselig * mistænkt * narkohandler * undslippe flygte jumping into the nearby river. * springe i * nærliggende * flod The police institute a search for the missing suspect. * anstille en aftersøgning * forsvundet savnet A search party search(es) the river. * eftersøgningshold / -ekspedition * gennemsøge lede i Although the searchers use a searchlight, * skønt * eftersøger * bruge * søgelys, lyskaster projektør and look everywhere, the search is fruitless. * kigge * eftersøgning * frugtesløs resultatløs So the police call () `off / abandon the search. * afblæse / opgive * = People who drop `out and go to the dogs are gradually * falde fra * gå i hundene * gradvist forced not to search their conscience. * tvinge * granske * samvittighed 30 As a cold wind searches the streets, poor people * kold * vind * gennemtrænge * fattig stakkels search the streets for food and `edible waste(s). * gennemsøge ngt. for / * føde * spiselig * affald [ e ] lede i ngt. efter ngt. mad In search of something to eat, the poor searchers * på jagt efter * noget * spise * eftersøger don t exercise great care in the selection of edibles. * udøve * omhyggelighed * udvælgelse * spiselige udvise forsigtighed sager The poor cannot afford to be choos(e)y about foods. * de fattige * tillade sig * kræsen med * føde- / have råd til madvarer As icy winds blow and search the city in the night, * iskold * blæse * trænge ind i / * storby * om natten gennemtrænge ngt. homeless people search for a place to sleep at / by night. * hjemløs * søge / * sted * sove * om natten lede efter ngt. ved nattetide Nobody appears / seems to care (about the homeless). * ingen * se ud til / * bekymre sig ( om * de hjemløse ) synes at - In the morning(s), the dim light of dawn searches * om morgenen * svag * lys * daggry * trænge ind i ngt. the dark corners of the dim streets. * mørk * hjørne * dunkel krog svagt oplyst

7 07 De`mocracy is a system of goverment in which all (adult) * demokrati * system * ledelse, styre folkestyre regeren members of a society can vote to elect their representatives. * stemme * vælge ng. Parliamen`tarianism is based on representational * parlamentarisme * baseret på * representativ forms of government. * form for ngt. * ledelse In a parliamentary democracy, in a democratic country * parlamentarisk * demokrati * demokratisk [ pa~lê`mentri ] folkestyret the representatives form a democratic parliament * danne ngt. [ `pa~lêment ] folketing, rigsdag which is the `legislative body of the country. * lovgivende The parliament appoints a government to rule the country. * udpege * regering * regere / styre ng. The Liberal party in the UK formed in 1830 as (a) part of * det liberale parti * tage form blive dannet 10 a parliamentary party system which allowed everybody to * parlamentarisk * tillade enhver at - be a party member. * partimedlem Some people develop a political conscioness. * udvikle * politisk * bevidsthed `Advocating liberty, a liberal or liberalist advocates that * virke / * frihed * liberal / frisindet * = * at tale for / fordomsfri person and the rules of the society are liberalized. * regel * samfund * liberalisere gøre mere frie Liberalists are advocates for freedom-loving people, * fortaler for * frihedselskende and staunch advocates of rights and freedoms. * standhaftig * rettighed * frihed urokkelig / -srettighed Liber`tarians advocate liberalizing the laws to allow * åndsfrihedsforkæmper * at * gøre frisindet / fordomsfri people s thoughts and `conduct to be more free. * opførsel * fri Advocating intellectual liberty, they advocate being totally * tale for ngt. * intellektuel * frihed * at [ intê`lekt$uêl ] forstandsmæssig 20 liberated from any religious or political regimentation. * befri fra * ensretning tvang People who express an opinion they do not really hold * udtrykke * holdning * have mening ( holde ) in order to get a discussion going play devil s advocate. * holde gang i en diskussion * spille djævelens advokat Sometimes, im`prudent people with liberal views * sommetider * frisindet * synspunkt fordomsfri anskuelse, mening are too liberal with bold advice and imprudent promises. * ( alt ) for * gavmild med * dristig * råd * uklog * løfte A liberalist who fobs people `off with liberalities * fuppe ng. med * gavmildhed and empty promises that he never intends keeping (ee) / * tom * løfte * som * aldrig * have i sinde * holde være opsat på to keep or tries to fob off people with an inferior brand, * prøve * prakke ngt. på ng. * underlødig * varemærke puts a too liberal construction / interpretation on liberality. * anlægge en altfor fri fortolkning af ngt. * frisindethed [ in tê~pri `tei$n ] gavmildhed It s hard to read a wooden smile / stare * det er svært * aflæse * stift * smil / blik udtryksløst 30 and understand / in`terpret the motive behind. * forstå / tolke * motivet bag Liberty-loving men should not intrude (up)on women * frihedselskende * mænd * trænge sig ind på ng. by im`prudently taking the liberty of accosting them. * uklogt * tage sig den frihed at - * antaste ng. As bad motives may lurk in people s subconsciousness, * slet * motiv * lure, skjule / * underbevidsthed slem hensigt gemme sig i ngt. bad intentions may lurk behind parliamentary language. * intention * bag * parlamentarisk * sprog / -brug [ parlê`mentri ] hensigt høflig A disrespectful liberal interpretation of liberalism, * respektløs * fri * udlægning / * liberalisme frisindet fortolkning af ngt. frisind is a sign of im`prudence,`impudence, and simple libertinism. * uklogskab * uforskammethed * simpel * tøjlesløshed usædelighed If a libertarian (man) treats a woman with disrespect * frihedselskende / -troende ( mand ) and disre`spectfully / `impudently takes liberties with her, * respektløst / uforskammet * tage sig friheder overfor ng. he is no / little more than an `impudent libertine (person). * ikke meget * uforskammet * libertiner, udhaler [ `libêti~n] andet end udsvævende ( person )

8 08 When libertarians throw ( roll or shake ) the dice (pl.) for * kaste terninger / ( * rulle * ryste ) rafle om a partner, only to throw the partner `over soon after, * give løbepas * snart they interpret freedom too liberally. * tolke * frit A feminist or a women s libe`rationist fights for * = * kvindesagskvinde * kæmpe for women s rights and for women s liberation. * kvinders ret * kvindefrigørelse She wants to liberate and e`mancipate women; * befri frigøre * = liberate the women from male oppression, * fra * mande * undertrykkelse and emancipate them from moral restraint(s). * = * moralsk * tvang snærende bånd A women s libber casts in her `lot with other women. * kvindesagskvinde * kaste * lod / skæbne ( gøre fælles sag med ) 10 When the die is cast and she throws in her lot with them, * terning ( -erne ) er kastet * = it may well be an act of heroism. * meget vel * heltedåd / -gerning Even if it s imprudent to stake everything on one throw * uklogt at - * ~ sætte alt på et bræt a gambler may stake everything in a throw of the dice. * spillefugl * i et kast med > * terning hasardspiller A dice / die (ea) is a cube with spots on its sides * ( spille- ) terning * terning showing a one, a two, up to a six. * ettal * toer * op til * sekser ener Playing dice, a player uses a dice box or a dice cup. * spiller * spille med terninger * raflebæger When he dices, he may be lucky to throw a six or an ace. * heldig * slå * sekser * ener prik Throwing away time, and throwing away money, * spilde tiden * bortødsle penge a gambler seldom throws away an opportunity of gambling; * forspilde ngt. * lejlighed til / * gamble mulighed for at - 20 an opportunety for gambling / an opportunity to gamble. * = Experienced gamblers should advise inex`perienced * erfaren * rådgive * uerfaren gamblers and give them guidance on gambling. * give ng. råd og vejledning om For the guidance of ( `absolute ) beginners, * til for * absolut * begynder fuldstændig ( = nybegynder ) some older gamblers give advice (to novices) (on gambling). * ældre * give råd ( til nybegynder ) ( om ngt. ) Being in luck, having had a run of good luck, many * sidde i held * have et forløb af ngt. * held ( ryge ind i en stribe / heldig stime ) a gambler throws his money about in a gamble of chance. * strø om sig med ngt. * hasardspil All the same, in an act of folly, he often gambles () `away * alligevel * handling * dårskab * spille bort idioti all of it in a gambling den or gambling house * spillebule * spilleetablissement as he often throws good money after bad. * kaste gode penge efter dårlige 30 Good advice is thrown away (up)on certain people. * råd ( -givning ) * spildt på * bestemt (-e ) vis (-se ) They won t stop gambling! (it is) no dice. * stoppe / * ikke noget at rafle om holde op med at - ikke på vilkår They ignore all warning(s) against gambling * ignorere ngt. * advarsel as they ignore people who warn (them) against gambling. * ng. * advare ( ng. ) mod ngt. Many foolish gamblers certainly act like fools * idiotisk * afgjort * handle / * fjols, idiot tåbelig bestemt opføre sig som tåbe when the foolishly throw away a good education. * på idiotisk / * forspilde tåbelig vis If you cube or dice something, you cut it into cubes or dice. * skære ngt. i tern * tern terning If you cube a number, you get the cube of the number. * opløfte i tredje potens * kubiktal Seven cubed is / equals three hundred and fourty-three. * femogtyve * er ( lig med ) * hundrede The cube `root of eight thousand is twenty. * kubikrod * tusind * tyve

9 09 A dis`honest gambler is accused of attempting to cheat; * uærlig * anklage ( for ) * forsøge ( at ) * snyde uhæderlig to cheat at cards and dicing, and to cheat his friends. * i * kort / -spil * rafling * ng. His honest friends feel cheated by him. * ærlig * føle sig snydt af hæderlig Taking a gamble ( on everything ), he also cheats on girls. * tage en chance ( med ngt. ) * også * bedrage / løbe en risiko være ng. utro He once gambled on ( cheating his way into ) a job. * engang * sates på ( at snyde sig til ) ngt. Having cheated his boss (`out) of his share, * franarre ng. ngt. * & chef * del part the gambler mi`raculously cheated death. * på mirakuløs vis * snyde døden It s both cheating and a gambler s throw when a gambler * snyd, -e, -ri * hasard med skæbnen throws the game, or when the dice are loaded. * tabe med vilje * falske ( belaste ) 10 Frowning with concentration, the gambler is eventually * rynke panden * i koncentration * endelig,sluttelig [ fraun ] langt om længe caught in the act. * tage / fange / gribe på fersk gerning Catching him in the very act, * = his friends catch him in the act of cheating. * i færd med at His friends frown; they frown at him. * rynke panden alvorligt / bekymret * skule mod / misbilligende / vredt They look at him with a frown of disa`pproval, * kigge på ng. med * panderynken * misbilligelse while he looks `up with a puzzled frown ( on his face ). * se op med * forvirret * = * i ansigtet What are you frowning at me for? the cheat (ee) asks, * se alvorligt etc. på / * snyder skule til ng. un`able to throw back the accusation, though. * ude af stand til * tilbagevise * beskyldning Among gamblers, a throw like that is frowned (up)on. * kast, forsøg * se skævt til vovestykke ikke se med blide øjne på 20 His friends frown on him and on such a chance / venture, * = * chance * = vovestykke although most of them are not in a position to throw stones. * stilling ( ikke kunne tillade sig at ) * kaste med sten People who live in glass houses are not in a position * man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus to throw stones, the cheater (ea) frowns. * < * snyder * udtrykke sig med rynket pande / alvorligt / misbilligende / bekymret / vredt It was his last throw ; he won t have another throw. * & chance In a card game the dealer gives out the cards. * kortspil * kortgiver * ( spille-) kort A pack (E) / deck (A) of cards is a complete set of 52 * spil kort * komplet * sæt helt playing cards in four suits, so a player may play spades, * spillekort * ( kort-) farve * spiller * spille spar [ s~ut / E& sju~t ] ( spade ) play a club, play the ace of hearts or the two of diamonds. * spille en klør * hjerter es * ruder to ( kølle) ( diamant ) Playing cards with a partner for money or for fun, * spille kort med ng. for * makker * sjov morskab it may be wise to throw a court card (E) / a face card (A) * klogt * kaste af / smide * billedkort 30 and play a king, a queen, a jack ( o-f: a knave ), play * konge * dame * knægt [ neiv ] bonde the king, queen or jack of clubs etc., or a joker or an ace. * klør konge / dame / knægt * joker * es If a player plays out of `turn, another player misses a turn. * spille udenfor tur * gå glip af en tur springe over blive sprunget over It s not a cheat when they use throwaway cups, drink * snyd * engangs- * drikke nødløsning ( smidvæk- ) wine from a `carton and eat ready-made foods or fast `food. * vin * karton * færdiglavet * madvarer * = pap / plastik A vigorous op`ponent of gambling mania participates in * energisk * modstander * spillelidenskab * deltage i ivrig a vigorous cam`paign against gambling. * slagkraftig * kampagne mod ngt. The vigorous former gambler, a real joker, * sund og * forhenværende * virkelig * spøgefugl stærk rigtig now takes vigorous exercise for several hours a week. * lave træning * hård * adskillige * om ugen / motion / øvelse energisk

10 10 The former gambler is holding a celebration. * forhenværende * holde fest tidligere He is giving a (dinner / costume / Halloween etc.) party. * holde > ( * middag, kostume ) * selskab He s not at liberty to tell who owns the place, * have lov til * fortælle afsløre but he is at liberty to come and go as he wishes. * frihed / lov til * komme og gå * ønske Before having the party, he asks a girl, * holde I m throwing a party, won t you par`take (o-f / hum.)? * holde fest * vil ikke * deltage være / spise etc. med She participates, and he pre`sents a liberal table, * deltage * præsentere * velforsynet * bord frembyde so everybody can have a varied and liberal diet. * få * varieret * rigelig * kost The guests have the liberty of both floors. * gæst * frit kunne disponere over * begge * etage 10 A `coxcomb (o-f) has a liberal share of the punch. * laps, spradebasse * rigelig * del / * punch [ -oum ] vigtigmager portion af When a few dense and potent drinks have invigorated * ugennemsigtig * virkningsfuld * drink give kraft / mod styrke, oplive the cox`combic young man, this coxcombical person * naragtig * = * person [ -omik ] just swaggers about like a dense bumpkin. * spankulere / * tykhovedet * klodset * bondeknold stoltsere omkring dum, indskrænket He walks with a swagger in the dense smoke, * gå * spankuleren, stoltseren * tyk * røg spadsere pralende optræden and swaggers about his vigour and potency. * vigte sig * kraft, styrke * kraft, potens / prale af energi magt, -fuldhed In a dense crowd, he rambles about girls. * tæt * trængsel * rable af sig / tale flok, hob usammenhængende om The potency of the alcohol makes him swagger, * kraft * alcohol * få ng. til at * stikke næsen i sky virkningsfuldhed vigte / vise sig and think (that) he is a vigorous and potent person. * tænke / * kraftfuld tro at energisk * magtfuld, potent * person seksuelt formående He still believes (that) he is a potential Casanova who will * tro * mulig * forfører * vil ( engang ) ( fremtid ) 20 ramble (E) along woodland paths with a highbrow girl. * vandre ( ud-) ad * skov * sti * højpandet [ au ] ( / langs med ) intellektuel As the alcohol makes him ramble with new vigour /A vigor, * rable af sig * ny * livskraft fornyet he rambles ( on ) about (E) going for a ramble. * ( derudaf ) om * at tage på * vandre- / slentretur på må og få People, however, eventually knit their brows at * efterhånden * rynke brynene / slutteligen panden ad his rambling imagination, and rambling speech. * vidtløftig * fantasi * usammenhængende forestillingsevne When he s drunk, he behaves like a foolish dandy, * fuld * opføre sig * fjollet * laps, udhaler idiotisk modeherre, elegantier where as, when he s sober, he is just a mo`rose yokel. [ êu ] [ jêukl ] * hvorimod * ædru * vranten gnaven * dum bondeknold The alleged highbrow was just a lowbrow (girl). * påstået * højpandet person * lavpandet uintellektuel Una`ware of his flabby and flaccid muscles, * ubevidst om * slap, blød [ ks ] ikke klar over slatten * = * muskel the silly and stupid coxcomb wasn t aware / conscious of * skør, dum * stupid, dum * bevidst om * = idiotisk idiotisk klar over 30 the potential danger(s) of the densly wooded brow, * mulig * fare * tæt * skovbevokset * brink bakkekam or of the density of the vigorous, rambling plants, * -hed * kraftig * vokse vildt * plante frodig rambling over the trunks in the dense wood(s). * slynge sig over * træstamme * tæt * skov The `impotent coxcomb wasn t aware / conscious that * impotent, afmægtig * vidende om at - * = magtesløs klar over athis flabby will and flaccid character would never pay off. * blød, slap * = * vilje * karakter * betale sig slatten / -styrke / -styrke give bonus Owing to his flabbiness, flaccidity, and impotence, * på grund af * -hed * = * afmagt, impotens ( skylde ) magtesløshed he fell and hit his brow / forehead as well as one eyebrow. * ramme * pande * så vel som * ( det ene ) øjenbryn slå Due to his accident, however still unaware that sillines * på grund af * uheld, ulykke * uvidende om * dumhed ( skyldig ) tilfælde ikke klar over idioti and stupidity bring their own punishment, the conceited * stupiditet ( * bringe * straf ) * indbildsk dumhed hævne sig rambler had to hobble home in a impotent hobble. * vandrer * halte * hjem * kraftesløs * -n humpe

11 11 The girl who had participated in / taken part in / * deltage i * = partaken in (o-f) the festivities with the above-mentioned * deltage i ngt. med ng. * festlighed * ovenfor / førnævnt coxcomb had only mo`rosely partaken of a good lunch, * vranten gnaven * i indtage, nyde * frokost and only partaken of a few drinks with the charlatan. * indtage * & svindler, kvaksalver nyde fup-, fidusmager The female par`taker never vigorously partook of his joy. * kvindelig * deltager * energisk * dele * begejstring tage del i glæde She never partakes of the ramblings (pl.) of a man * deltage i * ordskvalder who's too liberal with drinks and unable to handle it. * gavmild * håndtere rundhåndet Partaking too freely of alcohol, the coxcomb had as usual * indtage * frit nyde tried to cheat his way into the girl s heart and confidence. * snyde / bedrage sig vej til * hjerte * fortrolighed ( kærlighed ) tillid 10 Instead of throwing herself away on a worthless fellow, * i stedet ( for ) * kaste sig hen til * værdiløs the girl would rather have rambled through some shops. * ville hellere * slentre gennem Her feelings partake of neither anger nor regret, though. * vise spor af * hverken eller * vrede * fortrydelse / tegn på In no way an intellectual, just used to middlebrow books, * på ingen måde * intellektuel * vant til * middelmådig ( person ) god men på det jævne she had seen `through him, his liberality and charlatanism. * gennemskue ng. * gavmildhed * svindleri, kvaksalveri fup-, fidusmageri Nobody is really a partaker in his disappointment * føle deltagelse i * skuffelse as he is a man whose character partakes of moroseness, * hvis * bære præg af * vrantenhed gnavenhed and whose manner(s) partook of impotent charlatanery. * væremåde * have karakter af * & magt-, * svindleri ( pl. manerer ) kraftløs etc. Many of his sluggard friends are slugabeds, moving * lad, ugidelig * dovenlars * bevæge sig ( > omkring ) doven sluggishly about in (the) daytime like slugs and sloths, * langsomt * om dagen * nøgensnegl * dovendyr [ slêu# / A& slå# ] dovent i dagtimerne 20 even if their sluggishness causes a sluggish digestion. * selv om * dovenskab * forårsage * træg * fordøjelse ugidelighed medføre Unlike hard workers plodders and sloggers * ulig, ikke som * slider * = * = forskellig fra sluggish people s ingrained sloth prevents them from * indgroet * -hed / -skab * sløv * afholde ng. fra doven slogging away at a book or slogging their way through * arbejde slidsomt med * arbejde sig gennem a pile of work just any kind of hard work. * bunke * slags * hårdt arbejde stabel Go to the ant thou sluggard is lost on them. * gak til myren og bliv vis * forspildt på Yet, even on a lazy afternoon, a gambling machine * selv * dvask * spilleautomat can easily activate these passive, lazy and slothful friends. * aktivisere * passiv gøre virksom uvirksom * lad, sløv doven * = Never taking part in a decent living, they laze all day. * tage del i * ordentlig * livsførelse * dovne, dase anstændig levevis drive den af They d rather `laze () away half (of) their life at leisure than * dovne / dase * halvdelen * liv * uden at skynde sig ngt. bort det halve / særlige gøremål 30 take an active part in an unsluggish living. * aktiv * uden dovenskab * levevis / ladhed / sløvhed Idling around, these lazy-bones idle the day(s) away. * drive / dovne omkring * dovenlars * ngt. bort These idle people never take an / show (an) interest in * doven, sløv * interessere sig aktivt for uvirksom the society, and never take it under active consideration. * tage ngt. op til egentlig overvejelse Coming by some money, these idlers, however, * komme til penge * lediggænger drivert slog through sluggish crowds and sluggish traffic * kæmpe sig gennem * langsomt glidende * trafik to make their way to a fruit machine without delay. * finde vej til ngt. * spilleautomat * uden forsinkelse ufortøvet No longer moving at a snail s pace, having found their way * i sneglefart * fundet vej > ( til ngt. ) to a slot machine and unsluggishly put a coin / a slug in * spilleautomat * uden ladhed * putte > * mønt / spille the slit / slot, they pull the handle of the one-armed `bandit. * rille, spalte * trække * håndtag * enarmet tyveknægt ( møntindkast )

12 IN WAR AND PEACE * i krig og fred 12 Between a / one half and a / one third of the population * halvdelen * en tredjedel sees (military / national) service. * gå / træde ind i * ( militær-) tjeneste Part (U) of the population go into the services * en del * gøre militærtjeneste af ( ikke nærmere bestemt ) A major pro`military part is in favour of the military. * større * promilitær * an-, del * positiv overfor * militær A pro`militarist is a promilitarist person. * militærtilhænger * militærvenlig As the greater part of the population is pro`military * størstepart * militærvenlig for / pro- militær only a smaller part is anti`military. * mindstepart * militærfjendtlig imod / anti- militær An anti`militarist is an antimilitarist person. * = A substantial portion of the population is against * betydelig * del * imod [ sêb`stan$l ] væsentlig 10 the military for various reasons. * af forskellige / forskelligartede * årsag ( fornufts- ) grund A portion of the population a minor but significant * en nærmere betemt del af * mindre * betydelig væsentlig antimilitary portion consists of `pacifists * militærfjentlig * bestå af * pacifist fredsfanatiker who have antimilita`ristic pacifist views. * have > * antimilitaristisk * pacifistisk * anskuelser fredsfanatisk holdninger War and peace are extremes. * yderligheder modsætninger In war and peace, in wartime and in peacetime, * i krigstid * i fredstid in times of war and in times of peace, some people * = * = are not at peace with their conscience. * have fred med ( sin ) * samvittighed They are seldom able to sleep in peace. * sjældent * sove roligt If they are never really at peace with themselves, * have ro i sindet 20 or, if they can never get any peace to work or think, * få fred til at they may need some peace and quiet. * behøve * fred og ro They may need the peace of a country resort * fredfyldthed * land * tilflugtssted ( # by ) tilholdssted where the peace is not broken by the noise of the city. * stilhed * støj (At) any season / (at) any time of (the) year, people * på ( en hvilken som helst ) årstid / tid af året go into the country to get some peace and find peace. * tage ud på landet * få fred * finde fred / væk fra byen / byerne få i sindet So do give them a little peace, * lad ng. få en smule fred and let them have their meals in peace. * lad dem få madro ( måltid ) Leave them in peace, if they need time * lad ng. være i fred * tid > to make their peace with an enemy. * til at - * forsone sig med ng. * fjende 30 People of old age, people in their extreme old age, * gamle * i éns høje alderdom or people who are in extremities most of all want * ligge på sit yderste * allermest / for døden a peaceful death before they are laid to rest * fredfyldt * blive begravet ( lagt til hvile ) and can rest in peace. * hvile i fred og afklarethed To the last extremity, their extreme hope will be * til døden * sidste håb not to spend time in extreme pain. * bruge * i ekstrem smerte tilbringe A small proportion of a group of war veterans * an-, del * gruppe had been in active service in extreme youth: * i aktiv tjeneste * i den tidligste / pure ungsdom in their extreme youth. * ( ens )

13 13 When part (U) of the country was occupied, * en ( ubestemt ) del / * besætte noget af ngt only remote parts of the country were under occupation. * fjern * dele * under besættelse afsides egne When the soldiers were on active service, they spent * soldat * i aktiv tjeneste * tilbringe part of the service in an occupied part of the country. * en del * i en > * besat * del / egn af ngt. Fighting fiercely, some of them spent a part of the service * kæmpe * heftigt * en ( bestemt ) del af ngt. slås hårdt in a part of the country where few people live. * ( bestemt ) del / egn af ngt. Being / feeling sorry to see a dead or wounded soldier, * være / føle sig ked af at - * død * såret part of a soldier may be / feel sorry for an enemy soldier, * del * have ondt af * fjendtlig noget killed or wounded in war. * dræbt * såre * i krig faldet / -n Any extremity or other part of (the) body may be injured. * ekstremitet * kropsdel * såre lædere 10 People were often told only part of the story. * fortælle * noget af * historien sandheden Part of the time, the military stationed the soldiers. * noget af * udstationere A part of the time, the soldiers were stationed in * en vis del af * = an army station or naval station. * militær- * post * flådelille base The stationing can be divided into different parts. * udstationering * dele op i * afdeling The soldiers spent the least part in the station, * mindste checking the working parts of the machines. * kontrollere * bevægelige * del There was (a) want of / They were in want of spare parts. * mangel på * reservedele A soldier must be prepared to slog night and day. * forberedt på at * knokle * dag og nat pukle hele døgnet As part of a team, he must slog (away) at any odd jobs. * ( en ) del * med * forefaldende arbejde 20 The soldiers spent the greater part of their stationing, * størstedelen af trying to pacify the partisans from these parts (pl. o-f). * pacifisere * partisan * disse egne modstandsfolk denne egn That was the dangerous part of the job. * farlig * del af Shelling had thrown () `down many houses. * kaste omkuld * granatild vælte Stationing themselves in hiding places, among bushes, * placere sig * på gemme- / * blandt * busk skjulested mellem or in abandoned houses where (a) part of the building hasn t * forladt * dele / ( en del ) af ngt. been totally destroyed, the soldiers are dicing with death. * ødelagt * spille hasard med døden Stationed in the front, central, and rear portion of a partly * placeret * forreste * midterste * bageste * del * delvis / partially intact building, ready to throw themselves down * = * intakt * parat til at - * kaste sig ned uskadt not to be seen, the soldiers keept an eye on everything * set * holdt øje med ngt. * alting 30 inside their field of vision, at the extreme point of vision. * indenfor * synsfelt * fjerneste punkt / sted ( så langt øjet rækker ) The most boring part was waiting for hours (and hours). * kedelig * del * vente i timevis Soldiers must slog their way through all kinds of terrain. * kæmpe sig vej gennem * terræn Slogging around in all parts of a battlefield is hard slog. * knokle / pukle rundt på > * egne * slagmark * slid områder The tired soldiers had to slog through the woods * træt * & arbejde sig ( vej ) gennem as many trees were thrown by shellfire and strong winds. * træ * vælte * granatild * ( stærk / kraftig ) vind blæst Tiredly slogging up a hill is a long tiring slog to the top. * på træt vis * << opad * bakke * trættende * slid * top They learned (how) to follow a slot, * lære at ( hvordan man ) * dyrespor i sne and slit the throat of an animal or a man. * skære / snitte over * hals, strube * dyr sprætte op svælg

14 14 When they angled, they threw from the bank. * fiske ( med stang ) * kaste * bred brink They threw the bait into the sluggish or still waters * kaste ngt. * dovent * stille- * vande * madding flydende stående agn right where a tree threw a shadow over the sluggish river. * lige * kaste en skygge * over * = They often had a slit in their clothes as a sharp * flænge * skarp or pointed object may have slit the shirt, * spids * genstand * lave en revne i, flænge * skjorte skære / sprætte op or their trousers (ee/ ea) pants had just slit. * bukser * flænge, revne blive / være skåret op In order to dress a wound they slit the shirt up the arm * for at - * forbinde * sår * & klippe ngt. * ærme ( orden, ordre ) op ad ngt. and, for want of bandage, they slit some cloth into strips. * af mangel * forbinding * flænge / skære / * strimmel på ngt. klippe ngt. i ngt. The officer in the extreme right of a picture, * officer * yderst til * højre * billede 10 who slits his eyes, was regarded as man of parts, * knibe øjnene sammen * anse for * begavet betragte som both as a man of great parts, and a man of many parts. * højt * alsidig He was a practised (E) / (A) practiced marksman * erfaren, øvet * skarpskytte rutineret, dygtig known for his marksmanship. * kendt for ngt. * -dygtighed Regarding walking-out uniform it has a slit in the jacket, * angående * udgangs- * slids * jakke and, as regards the female uniform, a slit in the tight skirt. * hvad angår * = * stram nederdel As for leisure (time), the soldiers engage in sport(s). * angående * fritid * dyrke They do sport (E) or play sports (A). * dyrke In wrestling, they wrestled with each other. * brydning * bryde When you wrestle you try to seize your opponent * = * gribe tage fat i 20 and throw or wrestle him to the ground. * kaste * kæmpe ng. til jorden One of the young soldiers is a keen boxer, regularly * ivrig * bokser going to the gym in order to exercise, train and practice. * gå i trænings- * træne * træne * øve sig lokalet styrke færdigheder Taking strenuous exercise, he does vigorous exercises. * gå til træning * anstrengende * lave øvelser hård As to skills, he has a strong punch. * hvad angår * færdigheder * ( knytnæve-) slag dygtighed stød Having keenly exercised his skills at / in the gym, * ivrigt * træne / * << øve ngt. punching and slogging / slugging the punching bag, * slå hårdt på ngt. / ng. * boksebold the punch-ball, or punching-ball in the gymnasium, * = * træningslokale gymnastiksal he has become a slogger / slugger who really slogs / slugs. * blive * hårdtslående bokser * slå hårdt / baseballspiller The young boxer challenges an `adversary / opponent. * udfordre * modstander Boxers settle a trial of strenght in a boxing match. * afgøre * styrkeprøve * boksekamp 30 Wearing boxing gloves they slug / slog (E) it `out * have ngt. på * boksehandsker * kæmpe for at få en afgørelse in the boxing ring as soon as the bell rings. * ring Throwing punches, the boxers start boxing / to box. * tildele slag / stød * begynde med at * bokse slå mod hinanden When a boxer punches an adversary, he hits him hard. * støde til * ramme ng. hårdt Every time the challenger throws a punch at his opponent, * udfordrer * sende et stød mod ng. he hopes to punch his lights `out. * håbe at * ~ ryste ng. He strikes hard as he punches his opponent on the head. * slå / ramme * hårdt * støde / * i / på hovedet ramme ng. Punching him in his face, he tries to land a punch on * = * i ansigtet * placere et stød ( i ) / på ngt. his nose, his chin, cheek or jaw in order to punch him `out. * næse * hage * kind * kæbe * slå ng. ud

15 15 If a boxer locks his arms (a)round his opponent, * låse omkring / omklamre ng. * arm the referee separates / parts the two fighters. * dommer ( i sport ) * ( ad-) skille * kæmpende fighter As the boxers keep slogging / slugging each other, and * blive ved med at * slå / banke / hamre løs på ng. none of them pull(s) any / their `punches, the boxing bout * spare på kræfterne * kamp / krudtet tørn turns into a slugfest in which the boxers aggressively * blive / udville sig til * slagfest * aggressivt angrebslystent exchange powerful blows with little care for defence. * udveksle * kraftig * slag * forsigtighed / * forsvar påpasselighed mht. Landing a `knockout punch on his adversary s jaw, * placere ( et slag ) * knockoutslag / -stød the challenger eventually knocks () `out his opponent. * slå ng. ud / knock out knockoute ng. The referee starts counting the un`conscious boxer out * tælle ng. ud * bevidstløs 10 but the boxer manages to pick himself `up * magte * rejse sig overkomme komme på benene and make it through the rest of the round. * komme igennem ngt. * omgang runde Throwing `in the `towel or throwing in the `sponge, * kaste håndklædet ( svampen ) i ringen give op the punch-drunk opponent has to throw up // give in / up. * ør af slag * modstander * opgive groggy give op After the strenuous and fierce fight, the winner, * anstrengende * heftig * kamp * vinder hård voldsom a young boxer of great ability, punches the air in triumph. * evnerig * hamre en knytnæve i luften * i triumf The young boxer of great abilities was once assailed. * med store evner * overfalde A man armed with a knife attacked and assaulted him. * bevæbnet med * kniv * angribe * overfalde The boxer, however, succeded in wresting the knife from * vride / vriste ngt. fra the attacker by wresting the keen knife out of his hand. * angriber * ud af * skarp * hånd 20 Having disarmed the assailant and got into a fist fight, * afvæbne * komme i > * ( knyt- ) næve * kamp slagsmål the boxer pacified the assailant with a blow to his head. * øvet * pacificere ng. med > * slag i > * hovedet As the assaulter, at first wrested all facts about his attack * overfalds- * først * forvanske / * angreb mand i begyndelsen fordreje ngt. and assault on the boxer, the latter threatened to punch * overfald på ng. * sidstnævnte * slå / * førnævnte dunke ng. the former in the stomach as he would not pull any punches * i maven * ikke holde sig tilbage > in wresting a confession out of the assaulter. * med at - * vriste > * tilståelse * ud af ng. Many former criminals wrestle with a lot of problems. * kriminel ( person ) * kæmpe / slås med ngt. As they are easily tempted to break the law, they always * altid wrestle with temptation and wrestle with their conscience. * kæmpe / slås med > * fristelse * samvittighed In baseball, when the thrower throws the ball to the batter, * = * kaster * slåer 30 the latter tries to slug the baseball, and hit it far away. * sidstnævnte * slå ngt. > * langt væk As a kid, the boxer played rounders (E) or (A) punchball. * barn * rundbold * = ( kid ) When a server or a player serves, he throws a rubber ball * server * serve * kaste ngt. > * gummi opgiver give ( bolden ) o p up in / into the air and when it s on the / its way down, * op i luften * på vej(en) ned the player tries bat it with a bat or hit it with their fist. * slå ngt. * bat boldtræ The server tries to catch the throwback. * tilbagekast The boxer threw well, and being slugger (A) he batted well. * kaste * spiller, der slår langt * slå He could throw a hundred yards with a ball. * kaste ( en længde ) med ngt. As the ablest, he had made many record throws. * dygtigste * rekord * kast He could throw a ball high up, and catch it with one hand. * = * højt * gribe ngt. med

16 16 In earlier / former times, the original inhabitants, * tidligere * oprindelige * indbyggere formerly (adv.) pagans, had been oppressed in the extreme. * førhen * hedning * undertrykke * til det yderste i allerhøjeste grad Christian `missionaries converted the heathen(s) * kristen * missionær * omvende ng. > * hedning [ hi~dn ] ( from pagans ) ( to Christians ) by enforced conversion(s) * ( fra ngt. ) ( * til kristen ) * påtvungen * omvendelse [ krist$ên ] ( from paganism ) ( to Christianity ). * hedningetro * kristendom Just a few converted voluntarily ( from paganism ) ( to * omvende sig * frivilligt Christianity ) so, beyond their conversion, most natives * i tiden efter ngt. * omvendelse * indfødte practised (E / A) practiced their pagan religion as well as * praktisere * hedensk udøve their previous aboriginal customs secretly / on the quiet * forhenværende * oprindelig * skik * hemmeligt tidligere i al hemmelighed as their heathen practices were brutally suppressed. * hedensk * skik og brug * brutalt * undertrykke ngt. Many natives, especially the abo`riginals / <nes, as well as * oprindelige naturfolk the liberated and e`mancipated slaves, were thrown idle. * frigive * frigive * slave * kaste ud i arbejdsløshed / -gøre A lot of Christian employers threw them out of work * kristen * afskedige as many newcomers hadn t liberated their mind from * nyankommen * befri ngt. fra ngt. * sind tankegang prejudice (U). * fordomsfuldhed [ `pred udis ] Extreme measures had previously been taken by people * skrappe * forholdsregel * førhen middel tidligere who were originally not from these parts * oprindeligt * fra denne egn to throw the original town dwellers on the streets, * kaste / sætte på gaden * byboer and throw them out of the town. * smide ud 20 There were cases of employers im`proper or ille`gitimate * upassende, usømmelig * uretmæssig umoralsk conversion of public funds into their own use, as they * konvertering / ombytning * midler * til eget brug / -veksling / -dannelse ( tilegnelse af ) even unlawfully con`verted public securities into cash. * konvertere etc. ngt. til * værdipapir ( Money>) lenders and usurers (o-f) practised usury. * penge- * & ågerkarl * bedrive > * pengeudlåning [ `ju~ êrê ] udlåner åger While few people were homeowners, a usurious landlord * boligejer * ågerkarle- * boligudlejer [ ju~`zjuêriês ] who owned many houses speculated in house conversions. * eje * spekulere i ngt. * omdannelse He threw down the old dwelling-houses, although / * selvom * nedrive ngt. * beboelseshus skønt -ejendom ( even ) though some of the workers threw down their tools. * = * arbejder * nedlægge arbejdet (* værktøj ) Having been thrown out, unable to pay usurious rents, * smide ud * betale > * åger- * husleje people threw up hovels on the extreme edge of the towns. * smække ngt. op * rønne * helt ude i yderkanten skur 30 Living in dire poverty in mean dwellings, in dire need of * alvorlig * fattigdom * simpel * bolig * i alvorlig nød yderste tarvelig hjem for ngt. everyday / basic ne`cessities such as food and clothing, * basal * fornødenhed * tøj beklædning and assailed by doubts, worries and fears, * plaget af ngt. * tvivl * bekymring * frygt they scrape / scratch a living from any odd `jobs (pl.). * ernære sig kummerligt * forefaldende arbejde ( skrabe / kradse ) A vile smell in the neighbourhood assails the nostrils. * afskyelig, ækel * lugt * nabolag * genere * næsebor modbydelig In need of `necessaries, children throw stones in anger. * fornødenheder * kaste med Having thrown a stone at a can / (E&) tin, and made * kaste ngt. efter / på * dåse a well-aimed throw, a child punches the air in triumph. * godt sigtet * kast * barn * hamre en * luften * i triumf velrettet knytnæve i > People wish a loan shark on his horse to be thrown. * lånehaj * kaste ( af ) A horse throws a shoe, a snake throws / sheds its skin. * tabte * ( heste- ) sko * slange * kaste * hud ham

17 17 An old mill, where they converted old rags into paper, * mølle * klud * omdanne ngt. til ngt. * papir fabrik las was converted into dwellings. * = * bolig hjem One family lived in a converted mews (pl.) * familie * = * baggårdsstald A self-made partition wall often separated a room, and * hjemmelavet * skille- * skille * rum dele værelse converted a storeroom into a livingroom and a bedroom. * omdanne ngt. til * lager- * opholds- * soverum stue værelse A family often had convertible furniture (u), * omdannelsesmulig * møbler eg. a sofa that converts into a bed. * sofa * lade sig omdanne til ngt. The partition might be made partly of cardboard (E& card). * skillevæg * delvis * pap Only part of it was made of wood. * noget en del * træ 10 It was made part of wood and part of cardboard, * dels / delvis af ngt. * = partly of wood, partly of cardboard. * = You often saw wallpaper separating from the wall. * se ( så ) * løsne sig fra opleve Sometimes just a curtain partitioned () `off a room. * gardin * adskilt As the family members didn t have separate beds, * separate ( ~ deres egne senge / hver sin seng ) no member of the family slept in a separate bed. * = ( sin egen ) Working a farm, some settlers dwell in remote parts. * drive en gård * nybygger * bo i Dwelling at the extreme limits (pl.) of the country, * = * fjerneste * grænseområder / -egne they find themselves in an extreme position. * befinde sig i * yderst vanskelig placering / situation By strenuous efforts, they have to wrest a living out of * kraftig, energisk * anstreng- * vriste ngt.* livsgrundlag ivrig, ihærdig else ud af ngt. levebrød 20 barren ground in the waste howling wilderness. * gold * øde * hyle * vildmark ( iblant ødemarkens hyl ) The settlers convert wastelands into arable land * omdanne ngt. til * ubrugelig * pløjelig * land, jord landområde dyrkbar ( agerjord ) by strenuous conversion of wasteland into ploughland. * anstrengende * omdannelse af ngt. til * agerjord pløjemark Converting from city dwellers into practical farmers, they * omstille sig fra ngt til ngt. * udøvende hope to earn / make a living from practising agriculture. * drive * landbrug Converting from city life to farming is a long hard slog. * omstilling fra ngt. til ngt. * landgrug * slid In / during the night, the gale howls in the scattered trees. * om natten * storm * hyle * spredt In the middle of the howling gale a baby howls from * & forrygende * hyle skrige hunger while a wolf is heard howling in the distance. * sult * ulv * hyle * i det fjerne The howl of the wind mixes with the howl(s) of the baby * hylen * blande sig * hyl / skrig skrål ( -en ) 30 and the howls of a wolf / the wolves living in the wild. * = * ulv * den fri natur ( leve vildt ) Although the sun throws () `out light and heat, lack of * udstråle * hede * mangel på life-giving rain in the dry wastes too often prevents the plants * livgivende * regn * tør * gold ødemark from shooting; throwing () out roots, shoots and buds. * skyde * udvikle / skyde > * rod * skud * knop The government strenously denies the rumour that some * regering * på det kraftigeste * benægte * rygte om at fertile farmland is going to be converted into urban zone. * frugtbar * landbrugsjord * omlægge til * byzone Having punched holes in the proponents arguments, * gennemhulle * fortaler * argument environmental groups punch holes in their ideas and plans. * miljøgruppe * gennemhulle The government recommends the parties to the dispute * anbefale * part * strid ( stridens parter ) not to dwell (up)on the issue. * dvæle ved ngt. * sag emne

18 18 Part of the wild land, but only part of it is arable. * noget af * vild * = uopdyrket Only a small part of the wilds is tillable (o-f) areas. * en del * vildmark * pløjelig, dyrkbar * areal ( agerbrugsområde ) The wilds have widely separated reclaimable areas. * øde landområde * adskilt * indvindelig spredt / gen- A river separates the country. * dele skille ad It separates the country into three parts, * dele ngt. op i and separates the out-of-the-way province from the rest. * adskille * afsides * resten Parts of the land near the river have been reclaimed. * dele af * indvinde / gen- A part of a farm was reclaimed from the `desert. * del * bondegård * fra * ørken landbrug The desert area suffered (from) arid climate ( lack af rain ) * ørken- * være udsat for * mangel på ngt. ( lide under ) 10 so he farmers had to irrigate the fields in the arid region. * kunstvande * mark * tør * region Putting a lot of effort into their work, the farmers had built * lægge anstrengelse i irrigation ca`nals / `channels that irrigated the crops * kunstvandings- * kanal * kunstvande * afgrøde ( gravet / & naturlig ) and separated the agr`icultural land into small fields. * dele ngt. op i * agerbrugslandbrugs- Some fields, however, never threw a good crop * afkaste * afgrøde in spite of (soil) cultivation and irrigation. * på trods af * ( jord-) kultivereing * kunstvanding As abandoned land is reclaimed by desert, grassland * blive generobret af * græsområde or forest (U,C) it converts from farmland into wasteland. * skov * overgå fra ngt. til ngt. A grain may have a pair of glumes each of them perhaps * kerne * par * avne * måske ending in a spikelet. * ende i * stak 20 When farmers thresh their grain (U) / corn (U) / cereals, * tærske * korn * E: korn / A: majs * kornart / -sort they use a flail or a threshing machine to separate * plejl * tærskeværk * skille ngt. > the grains from the ear (bot: spike), the straw and the husks. * fra * ( korn-) aks ( * aks ) * strå * skal When they winnow (the) cereal (U) / grain (U), * rense * kornkerner * = kernemasse the wind or a current of air winnows the chaff (U). * strøm * sprede * aftærskede avner og skaller As the wind sorts out / separates / sifts the wheat from * sortere / skille / sigte ngt. > ( skille klinten fra hveden / fårene fra bukkene ) the `chaff, wheat / grain / cereal separates from chaff. * fra * skilles fra A winnower or a winnowing machine winnows the chaff from the grain / cereal. * sædrenser rensemaskine * rense / skille ngt. fra ngt. Cereals are / corn is wheat, rye, barley, oats, rice, millet, * hvede * rug * byg * havre * hirse 30 maize (E) / corn (A), etc. * majs Animals eat hay and chaff ( straw cut up for fodder). * hø * hakkelse * halm * hakket * foder Some farms have pigs sows and a breeding boar. * gris * so / søer * avls- * orne When a sow litters, it throws piglets. * få et kuld unger * kaste * smågris føde A sow may have ten little pigs at a litter. * smågris * kuld A farmer litters the pigsty and litters down the pigs * give ngt. strøelse * svinesti * strø under using litter as bedding for the animals. * strøelse * leje Farmers milk their dairy cattle / cows. * malke * kvæg / køer Cream separates from milk. * udskille sig * mælk / udskilles fra At the dairy, they convert milk into butter and buttermilk. * mejeri * lave ngt. om til * kærnemælk [ deêri ]

19 19 In times of crisis, having suffered huge losses, * i krisetider * lide the farmers often had to winnow (down) their list of wants. * rense ud i * liste * behov barbere række ønske They usually had to winnow `out some wants. * sædvanligvis * udrense / stryge ngt. Having winnowed some wants out of the list, they might * fra ngt. have winnowed down the list to a few basic needs (pl.). * barbere ngt. ned til ngt. * basal * behov grundlægende Even if the miserable farmers practised economy, * ulykkelig * vise økonomisk sans i elendig tilstand they suffered (from) the extremities of being poor * komme ud for / * de allerværste følger af ( lide under ) ngt. the extreme of poverty and the extremes of misery. * yderste ( fattigdom ) * de værste udslag af * nød elendighed In miserable houses they experienced the extremes of * elendig * opleve * yderlighed, -tilfælde, -ende, -grænse, -punkt, modsætning 10 heat and cold while they dwelled upon their past. * dvæle ved * kulde * fortid Sluggish economy and poverty often winnow truth from * sløv * skille ngt. fra falsehood and sort out / separate the sheep from the `goats.* usandhed, -færdighed * skille fårene fra bukkene løgn, -agtighed Conversion from one lifestyle (in)to another may * overgang omstilling threaten the solidarity of an otherwise close-knit family. * true ngt. * tæt sammenknyttet A family may have to winnow an idler or loafer out. * udskille/ -støde * dagdriver * = frasortere Parents might chaff each other about their manner(s). * smådrille * væremåde ( sg.) lave sjov med manerer ( pl. ) Yet, serious marital problems were often left * ægteskablig * afterlade lade tilbage / henstå when the chaff was winnowed out of their quarrels. * smådrilleri * sortere fra, frasortere * skænderi udskille Having had a crucial discussion on the / their way home, * afgørende * på ( ngs. ) vej hjem vejen, hjemvejen 20 a couple of parents were at a / the parting of the ways. * på skillevejen ( deling ) Being at a / the crossroads, they separated. * være på skillevejen * skilles ( korsvej, vejkryds ) Having reached a / the crossing / crossroad(s) / * tværvej, korsvej ( pl. vejkryds ) crossway(s) and went their separate ways. * = * gå hver sin vej The parents were separated ( judicially ). * separere ( * retsligt ) [ d u`di$êli ] After the ( judicial ) separation, they lived separately. * separation * adskilt hver for sig The separation of parents in times of divorce (U) or war * adskillelse * skilsmisse often makes even a solitary child suffer. * få ng. til * enspænderagtig * lide Separation from a parent usually makes a child sad. * adskillelse Yet, not until the parents had been separated long, * adskilt separeret 30 and make (E& it) `up make (it) up with each other. * forsone sig Having been reconciled (with each other), they decided * forsonet sig ( med ng. ) * bestemme / beslutte sig for > not to get a divorce so in the end they didn t divorce. * at - * få skilsmisse * til syvende og sidst * skilles blive skilt To some people who prefer the country, place of residence * foretrække * bopæl is a matter of personal `preference. * personlig * præference forkærlighed Some people who prefer the country to the city, * foretrække ngt. fremfor ngt. always express a strong preference for country life. * altid * udtrykke stærk forkærlighed for Some people who like lazing / to laze about / around * kunne lide at - * gå og slappe af prefer that visitors would not come without being asked // * foretrække a t- * besøgende * uopfordret uden at være inviteret on their own initiative / accord. * på eget iniativ / ( efter enighed med sig selv )

20 20 Some people prefer living / to live in the country, some of * foretrække at - them preferably leading a solitary life out in the wilds. * helst * leve * ensom * i vildmarken ( hum.) langt fra alfavej Anything would be preferable to city life. * at foretrække fremfor To many people it would be preferable to live in the country. * at Country life is `infinitely preferable to living in the city. * uendelig meget * = People in the country no more live in the wild. * vildt i naturen Organizing gaieties, arranging a simple gaiety of the street * fest, -ligheder * festlig udsmykning in gay colours adds to the gaiety (U) of (the) spring (U,C) * munter * forhøje * munterhed * forår lystighed In their first extremity of joy men, women and children * i ngs. første heftig udslag af 10 gaily threw their voice in the `gamut of gay notes. * muntert * opkaste sin * tone * glad * tone gladeligt stemmepragt -skalaen munter It was an extremity of pleasure when they experienced * højdepunkt the warmth in their extremities in their upper extremities * ekstremitet ( arme og ben ) * overand in their lower extremities and finally in every part of * under- * del their body in all the separate members of their body. * enkelt del af kroppen / kropsdel In the course of a / the year, these people, to a degree, * i løbet af * år * i nogen grad ( i årets løb ) run the (whole) gamut of extreme emotions, all from gaiety * gennemløbe * skala * ekstrem * følelser * munterhed lystighed to grief; in fact, to a high degree if not to the highest degree. * sorg * i høj grad * -ste grad Carrying / pushing / taking it to extremes, they had to * sætte det på spidsen go to extremities to a certain degree in order to survive. * gå til yderligheder * til en vis grad * overleve 20 In extreme cases in / under extreme circumstances * i & særlige tilfælde * i særlige tilfælde / under & i yderste nødstilfælde særlige omstændigheder they had to go to any extremity to feed their children. * gå til hvilken som helst yderlighed In / under the circumstances, some of the girls went gay * under omstændigheder * blive luder / prostitueret while some of the young boys went (`out) with gays. * komme sammen med * dreng * bøsse ( gå ud med etc. ) Some of them lived extremely dangerously, always * yderst in fear of being thrown / put in jail (or gaol). * i frygt for at * kaste i fængsel Some of them were placed in separate confinement, * enecelle thrown (up)on themselves, in a cell separate from the others. * overladt til ( sig selv ) * adskilt fra Waiting in solitary, or in solitary confinement, they were in fear of the extreme penalty of the law. * & isolation * lovens strengeste straf 30 Their sole companion may be a solitary insect. * eneste * ledsager * enligt levende kammerat It takes a while of hard slog to become a skilled worker. * tage et stykke tid * hårdt slid * øvet, dygtig udlært, faglært A punch is a tool or machine used for cutting holes, * dorn, hulletang -maskine * ( stykke ) værktøj * skære klippe or for stamping a design on something. * stemple / * mærke * på ngt. præge / slå ngt. > mønster When you punch a material or you punch a ticket, * gennemhulle, perforere * & klippe lave hul i, stemple you punch holes in it or punch a stamp on it * udstanse * påstemple ngt. på * mærke prikke klippe ngt i perhaps according to a given design. * måske * ifølge * plan, formgivning eventuelt udformning When a machine punches a material or a ticket * = it punches holes in it or punches a stamp on it. * = Machines produce a fountain / a wealth of items. * væld af ngt.

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17...4 "...5 #$ # % #...7...8 "...8 & ' $ ( ) "* (...10 $...13 "...13...14 *(...15 +, % 1 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Shape of My Heart. ba ba ba da da. Ba ba ba da ba ba ba da ba ba ba da da ba ba ba da ba ba ba da. Bam bam bam bam bam bam da bam bam bam bam

Shape of My Heart. ba ba ba da da. Ba ba ba da ba ba ba da ba ba ba da da ba ba ba da ba ba ba da. Bam bam bam bam bam bam da bam bam bam bam Sting, Dominic Miller A T A q=75 c c c a ba Shape of My Heart ba ba A ba ba œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ da da /E ba ba Sting, Dominic Miller Arr: Stephan Kaae 01 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ba ba œ œ œ œ

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Ballroom Fitness Dance Events

Ballroom Fitness Dance Events Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ballroom Fitness Dance Events Danseuge for dig

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

The Bison Hunt DIGIREAD. Læs med lyd Level C. Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens.

The Bison Hunt DIGIREAD. Læs med lyd Level C. Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens. The Bison Hunt Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens DIGIREAD Læs med lyd Level C DigTea The Bison Hunt Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer DANSK TEST, a1/a2 En/et A word en ord et ord both A year et år en år both Plural Two words to ord to orde to order Two years to år to åre to årer Big or small letters Danish dansk Dansk both Dane dansker

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. December Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. December Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark December 2010 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere