Brugermanual. MobileNavigator 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. MobileNavigator 5"

Transkript

1 Brugermanual MobileNavigator 5 Udgave Juni 2006

2 Impressum NAVIGON AG Berliner Platz 11 D Würzburg Hotline: (DKK 3,00/min.) Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra NAVIGON AG må ingen del af denne dokumentation kopieres eller overføres, uafhængig af på hvilken måde dette sker, elektronisk eller mekanisk. Alle tekniske data, tegninger osv. er omfattet af ophavsretslige love og bestemmelser. Copyright 2006, NAVIGON AG Alle rettigheder forbeholdes.

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Hurtig information og konventioner Garanti Support Varemærke Inden start Installation af software Ilægning af hukommelseskort i apparatet Installation af navigationssoftware Overførsel af kort til hukommelseskortet Genoprettelse af hukommelseskortets indhold Installation af hardware Installation af navigationsudstyr i bilen Montage af navigationsudstyr på cykel Navigationssystemets funktion Vigtige sikkerhedsforskrifter Sikkerhedsinstrukser med henblik på navigationen Sikkerhedshenvisninger til håndtering af navigationsudstyr Sikkerhedsinformationer vedrørende brug i bilen Betjening af navigationssoftware Hardwaretaster Software-tastatur Indtastninger med normal tastatur Indtastninger med mobiltelefon-tastatur Kontaktflader Koblingsflader med markering Lister Brugermodi To brugermodi Skift af brugermodus Standard-modus Udvidet modus Navigation Generelle informationer til navigation Start af MobileNavigator Udvidet modus Standard-modus Indstilling af standardværdier Angivelse af til-adresser Angivelse af til-adresse Valg af særlige adresser Brugermanual Indholdsfortegnelse i

4 5.4.3 Overførsel af til-adresser fra kortet Overførsel af til-adresser fra Foretrukne Overtagelse af senest indtastede til-adresser Anvendelse af fra-adresse Administration af mål Gem mål Omdøbe mål Slette mål Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper) Angivelse af målpunkter Bearbejdning, lagring og forvaltning af ruter Beregn rute Vise ruten på kortet Simulering af rute Start navigation Arbejde med kortet Vælg kort Arbejde med kortet Kortvisning under en navigation Visning af ekstra-kortinformationer Nyttige funktioner under navigationen Tilføj via-adresse Kør til næste mål Spærring af vejafsnit Anvendelse af TMC-funktionen Konfiguration af MobileNavigator Vælg indstillinger Brugermodus Kort-informationer Ruteinformationer Kørselsretningsinformation SpeedInfo Lydstyrke Visning Touchscreen Automodus Ruteoptioner Ruteplanlægning Tidszone Format TMC Fra-adresse Radio-mute Produktinformation Glosar Stikordsfortegnelse ii Indholdsfortegnelse Brugermanual

5 1 Indledning I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 1.1 Hurtig information og konventioner side Garanti side Support side Varemærke side 5 Indledning - 3 -

6 1.1 Hurtig information og konventioner Find informationerne hurtigt Håndbogen viser vej med følgende korte informationer: På sidernes bund i manualen kan du se i hvilket kapitel og på hvilken side du befinder dig. Sidst i manualen findes der et glosar, hvor du kan finde en forklaring af de anvendte fagbegreber. Ligeledes sidst i manualen findes der et stikordsregister med sideangivelser for målrettet at kunne finde informationer i manualen. Konventioner I denne manual anvendes forskellige grafiske skrifttyper og symboler for at fremhæve vigtige steder i teksten og for at lette arbejdet med manualen for dig. Stil fed fed og kursiv STORE BOGSTAVER Kursiv og understreget Kontaktflader, felter og overfladeelementer i software. Fremhævede advarsler og informationer. Ophavsretslig beskyttede egennavne Navne på vinduer og dialoger. Betegnelse på brugermodus, der gælder for det pågældende afsnit, der ikke omhandler din aktuelle brugermodus, behøver du ikke læse. Symbol Anvendelse Dette symbol står for informationer og tips, der letter arbejdet med MobileNavigator. Dette symbol henviser til steder i manualen, hvor der findes yderligere informationer. Dette symbol advarer mod farer, der kan medføre person- eller tingskader. 1.2 Garanti Garantibegrænsning Rettighederne til indholdsmæssige ændringer af dokumentation og software uden forudgående varsel forbeholdes. NAVIGON hæfter ikke for den indholdsmæssige korrekthed eller for skader, der opstår pga. anvendelse af denne manual. Vi er altid taknemmelige for at blive gjort opmærksom på fejl eller for at modtage forbedringsforslag, så vi også i fremtiden kan tilbyde kvalitetsprodukter, der løbende forbedres Hurtig information og konventioner

7 1.3 Support Har du brug for hjælp? Vores servicemedarbejdere står til rådighed ved telefonerne mandag til lørdag kl. 8 til 20. Vores kundehotline har nummeret Kundehotline: (DKK 3,00/min.) Yderligere informationer findes også på internetssiderne NAVIGON AG under "Service & Support". 1.4 Varemærke Beskyttet varemærke Alle varemærker, der nævnes i denne manual, og som evt. er beskyttet af tredjemand, er uden indskrænkning beskyttet af bestemmelserne af de pågældende mærkeretslige bestemmelser og af ophavsretten for de pågældende registrerede ejere. Alle her nævnte varemærker, handelsnavne eller firmanavne er eller kan være registrerede varemærker, der tilhører de pågældende ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt nævnes her, forbeholdes. Såfremt en udtrykkelig mærkning af de i denne manual anvendte varemærker mangler, betyder dette ikke at navnet ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder. Outlook, Windows og ActiveSync er varemærker af Microsoft Corporation. Indledning - 5 -

8

9 2 Inden start I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 2.1 Installation af software side 8 Ilægning af hukommelseskort i apparatet Installation af navigationssoftware Overførsel af kort til hukommelseskortet Genoprettelse af hukommelseskortets indhold 2.2 Installation af hardware side 10 Installation af navigationsudstyr i bilen Montage af navigationsudstyr på cykel 2.3 Navigationssystemets funktion side Vigtige sikkerhedsforskrifter side 13 Sikkerhedsinstrukser med henblik på navigationen Sikkerhedshenvisninger til håndtering af navigationsudstyr Sikkerhedsinformationer vedrørende brug i bilen Inden start - 7 -

10 2.1 Installation af software Ilægning af hukommelseskort i apparatet Således placerer du hukommelseskortet For at kunne anvende MobileNavigator, skal det leverede hukommelseskort med kortdata placeres i apparatet. 1. Tag forsigtigt hukommelseskortet ud af indpakningen (hvor dette findes). Vær opmærksom på at kontakterne ikke berøres eller forurenes. 2. Hold hukommelseskortet således at mærkatet ligger på oversiden og det klippede hjørne befinder sig nederst til højre. Sæt kortet ind i kortslidsen på apparatets overside. Kortet skal gå let i indgreb. Info: Hukommelseskortet skal under brug af navigationssystemet altid forblive i apparatet. Hvis hukommelseskortet fjernes under brug, udføres automatisk et soft-reset og du opfordres at ilægge hukommelseskortet Installation af navigationssoftware Således navigationssoftware 1. Skub hovedkontakten på apparatets underside i position ON. Logoet fremkommer kortvarigt på skærmen. Derefter udføres installationen automatisk. Efter få sekunder starter registrerings-assistenten, der fører dig gennem registreringsproceduren. Info: Alt efter opladningstilstanden på de indbyggede batterier kan det være nødvendigt at oplkade apparatet i et stykke tid, inden installationen kan gennemføres Installation af software

11 2.1.3 Overførsel af kort til hukommelseskortet Således overføres kort til hukommelseskortet Overførsel af kort beskrives detaljeret i vedlagte korte vejledning. Desuden findes der på MobileNavigator DVD-ROM 1 et Installer-Tool, der fører dig gennem overførsel af kort til et hukommelseskort. For at kunne overføre kort fra DVD til et hukommelseskort, kræves en PC. Det anbefales at anvende en kortlæser til overførsel, da dette er meget hurtigere end via en ActiveSyncforbindelse. Info: Eventuelt skal der først købes en licens til det ønskede kort. Ikke licenserede kort kan overføres til hukommelseskort, men ikke anvendes til navigation. Ved hjælp af Installer-Tool kan der også købes kortlicenser. Gør følgende: 1. Læg MobileNavigator DVD-ROM 1 ind i DVD-ROM-drevet. 2. Installer-Tool starter automatisk. Følg vejledningen på skærmen. Info: Hvis Installer-Tool ikke starter af sig selv, åbn Windows- Explorer. Vælg mappen for dit DVD-drev og dobbeltklik på filen "Setup.exe" Genoprettelse af hukommelseskortets indhold Overblik I tilfælde af tab eller beskadigelse af det leverede hukommelseskort findes der på MobileNavigator DVD-ROM 1 alle nødvendige genoprettelsesfiler, der er nødvendige for at genoprette hukommelseskortet. Til genopretning kræves en PC. Info: ActiveSync skal være installeret på PC og PNA. Læs også i manual til PNA en. Således genoprettes indholdet af hukommelseskortet 1. Forbind PNA'en via ActiveSync med PC en. 2. Læg MobileNavigator DVD-ROM 1 ind i DVD-ROM-drevet. 3. Installer-Tool starter automatisk. Følg vejledningen på skærmen. Info: Hvis Installer-Tool ikke starter af sig selv, åbn Windows- Explorer. Vælg mappen for dit DVD-drev og dobbeltklik på filen "Setup.exe". Inden start - 9 -

12 2.2 Installation af hardware Installation af navigationsudstyr i bilen Advarsel: MobileNavigator ens holder fastgøres således på bilens frontrude, at det frie udsyn ikke forstyrres. Er dette ikke muligt, monter holderen med medfølgende sugerplade således at en ufarlig og sikker anvendelse er garanteret. Info: Hvis holderen skal fastgøres på forruden kan skridt 1 og 2 springes over. 1. Fjern beskyttelsesfolie fra klæbefladen på sugepladen. 2. Klæb sugepladen på et dertil egnet sted på instrumentbrættet Sørg for at instrumentbrættets overflade er ren og tryk sugerpladen fast på. Info: For at sugerpladen sidder sikkert fast bør den ikke udsætte for belastning i de første 24 timer. 3. Forbind bilholderen med svanehals-holderen. Info: Vær opmærksom på markeringen på svanehalsholderen. Pilen med markering close skal pege i retningen af hak. Forbindelsen skal hørbart gå i hak. Info: rengør forruden grundigt med glasrens. Ved temperaturer under 15 C skal ruden og sugekopperne forvarmes lidt. 4. Sæt holderen med sugekoppen direkte på frontruden eller i sugerpladen og tryk armen på sugekoppen ned. 5. Placer navigationssystemet i bilholderen ved først at sætte det ind i tapperne forneden og derefter at vippe det tilbage indtil klemholderen går i indgreb. Således tilsluttes navigationssystemet 6. Forbind strømtilslutningskablets jackstik med den dertil beregnede tilslutning på appratets underside. 7. Stik strømfhorsyningsstikket ind i cigartænderen Installation af hardware

13 På denne måde tilsluttes TMCantennen 8. Sæt cinch-stikket på TMC-antennen ind i TMCantennetilslutningen på apparatets venstre side. 9. Fastgør antennen ved hjælp af sugekopperne på forruden Montage af navigationsudstyr på cykel Således monteres cykelholderen 1. Saml klemmekanismen og holdepladen og monter disse på cykelstyret ved at trække dem nedefra over styret ved at placere en af de medfølgende gummiringe mellem klemmekanismen og styret. Holderens flade side viser mod dig. Da materialet er elastisk, kan du forsigtigt bøje holderen op, lægge den omkring styret og trykke den sammen. 2. Sæt navigationssystemets holder på holdepladen. Skub holdepladen ned, indtil den går hørbart i indgreb. Vær opmærksom på at holderen kun kan placeres i en retning. 3. Fastgør nu hele holderen ved hjælp af den medfølgende skrue og spænd skruen let. 4. Placer nu appratet i holderen. Sørg for at klemholderen sidder godt fast. 5. Indstil hældningsvinkel efter dit behov ved at dreje på cykelholderen. Spænd først nu skruen med håndkraft. Inden start

14 2.3 Navigationssystemets funktion MobileNavigator GPS-systemets funktion Navigation med GPS Trafiknyheder med TMC TMC funktion Nu skal du snart ikke længere lede i vejkort for at finde den rigtige vej til dit rejsemål. Ligegyldig om du rejser per bi, cykel eller går navigationssystem MobileNavigator bringer dig i fremtiden ved hjælp af satellitsystemet hurtigt og sikkert til dit mål. Global Positioning System (GPS) blev udviklet i 70erne af det amerikanske militær for at tjene som våbenstyresystem. GPS baserer på alt 24 satellitet, som kredser omkring jorden og derved udsender signaler. GPS-modtageren modtager disse signaler og beregner sin afstand til de enkelte satellitter udfra signalernes forsendelsestid. Deraf kan den så bestemme Deres aktuelle geografiske position. En bestemmelse af positionen kræver signaler fra mindst tre satellitter. Ved hjælp af den fjerde satellit kan også den aktuelle højde bestemmes. Denne positionsbestemmelse sker med en nøjagtighed på 3 meter. De medleverede kort indeholder også de geografiske koordinater for de viste særlige mål, veje og byer. Navigationssystemet kan derfor beregne en strækning lige fra udgangspunktet til et målpunkt. Hvis Deres navigationssystem modtager signalerne fra mindst 3 satellitter, kan det bestemme Deres position og vise det på kortet. Denne position kan så tjene som udgangspunkt for beregningen af en strækning. Da der foretages en positionsbestemmelse og -visning en gang pr. sekund, kan De på kortet følge med i, hvordan De bevæger Dem. Traffic Message Channel (TMC), der kan leveres efter ønske, forsyner dit navigationssystem med trafikmeldinger. Dette sker via en ekstern TMC-modtager, der tilsluttes til din PNA, og som modtager de trafikmeldinger der sendes af radiostationerne. Ved Traffic Message Channel, kort kaldt TMC, drejer det sig om en europæisk standard, der kan benyttes af alle radiostationer og som transmitteres sammen med RDS-signalet (RDS = Radio Data System) fra et radioprogram. Trafiksituationen på motorveje og nogle større veje overvåges af køsensorer eller observatører eller politiet. Disse trafikdata videreføres til trafikovervågningscentraler, der evaluerer dataene og viderefører dem til radiostationerne. Derfra transmitteres dataene direkte pr. TMC. TMC-modtageren filtrerer de digitale trafikdata fra RDS-signalet og viderefører dem til navigationssystemet. På kortet vises derefter de aktuelle trafikproblemer (f. eks. byggerier eller trafikpropper) grafisk og på en liste. De overførte trafikmeldinger kan navigationssystemet integrere i ruteberegningen og ved trafikforstyrrelser på den beregnede rute kan de danne grundlag for beregningen af en alternativ rute Navigationssystemets funktion

15 MobileNavigator kan således sørge for en dynamisk navigation, der tager hensyn til den aktuelle trafiksituation. 2.4 Vigtige sikkerhedsforskrifter OBS! For egen sikkerheds skyld bør følgende sikkerhedsforskrifter og advarsler læses omhyggeligt inden navigationssystemet tages i brug Sikkerhedsinstrukser med henblik på navigationen Anvendelsen af MobileNavigator sker på eget ansvar. Advarsel: Navigationssystemet må ikke betjenes under kørsel, da dette kan bringe køreren og andre i fare! Advarsel: Der må kun ses på skærmen, når trafiksituationen er sikker! Advarsel: Vejforløbet og trafikskiltning er altid afgørende i forhold til navigationssystemets anvisninger. Advarsel: MobileNavigator s anvisninger må kun følges, hvor trafikken og trafikreglerne tillader dette! MobileNavigator bringer dig også frem til målet, når du skal afvige fra den planlagte rute. Info: Det er mest hensigtsmæssigt at planlægge ruten inden du starter. Hvis du undervejs vil indtaste en ny rute, kør først til nærmeste parkerings- eller rasteplads. Info: Hvis du en gang ikke har forstået de talte anvisninger eller ikke er sikker, hvad du skal gøre ved næste kryds, kan du hurtigt orientere dig ved hjælp af kortet og pilene Sikkerhedshenvisninger til håndtering af navigationsudstyr OBS!: Apparatet er ikke vandtæt. Beskyt apparatet mod vand, f. eks. regn eller hagl, hvis du anvender det på cyklen eller til fods. OBS!: Fjern stikket til PNA'ens strømforsyning, hvis du holder med bilen, da modtageren altid bruger strøm og bilens batteri ellers kan blive afladet. Inden start

16 Info: Anvend ingen stærke opløsningsmidler til rengøring af apparatet, anvend kun en let fugtet, fnugfri klud. Info: Træk ikke i kablet når du fjerner stikket fra tilslutningen. Ellers kan kablet tage skade! Sikkerhedsinformationer vedrørende brug i bilen Advarsel: PNA-holderen må ikke monteres i airbaggenes funktionsområde. Advarsel: Vær ved installation af holderen opmærksom på at denne ikke må udgøre en sikkerhedsrisiko ved uheld Vigtige sikkerhedsforskrifter

17 3 Betjening af navigationssoftware I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 3.1 Hardwaretaster side Software-tastatur side 17 Indtastninger med normal tastatur Indtastninger med mobiltelefon-tastatur 3.3 Kontaktflader side 20 Koblingsflader med markering 3.4 Lister side 23 Betjening af navigationssoftware

18 3.1 Hardwaretaster Hardwaretaster På apparatets forside sidder følgende hardwaretaster, som giver hurtig adgang til de vigtigste funktioner: Knap start navigation Starter navigationen. Knap tilbage Åbner den seneste maske. Knap zoom ud Klik på denne kontaktflade for zoome ud af kortet. Knap zoom ind Klik på denne kontaktflade for zoome ind på kortet. Tast reducer / øg lydstyrken Tryk denne tast for at reducere lydstyrken. Tryk denne tast for at øge lydstyrken. Tænd og sluk for apparatet På apparatets overside findes tænd- og sluktasten for apparatet. Tænd-/sluktast Tænder eller slukker for apparatet Hardwaretaster

19 3.2 Software-tastatur Overblik Når det bliver nødvendigt at indtaste tekst, vises der nederst på skærmen et softwaretastatur. Det kan være et normalt tastatur eller et mobiltelefontastatur. Via kontaktfladerne kan der skiftes mellem tastaturerne. Kontaktfladen på det aktive tastatur vises trykket ned Indtastninger med normal tastatur Indføjelse af blanktegn, sletning af enkelte tegn Skift mellemindtastning af tal og bogstaver På det normale tastatur kan alle indtastninger foretages med fingeren. På det normale tastatur kan der kun indtastes store bogstaver. Ved indtastning ved hjælp af software-tastaturet skal ingen specialtegn og -bogstaver indtastes, MobileNavigator indføjer disse tegn automatisk. Eksempel: Du søger efter byen "Würzburg". Indtast så "WURZBURG" på software-tastaturet. Til indtastning af et blanktegn klik på tast. For at slette tegnet ved markeringen, klik på tast. Til indtastning af tal, f. eks. et postnummer, tryk på knappen. For at vende tilbage til indtastning af bogstaver, tryk på. Betjening af navigationssoftware

20 Specialtegn For at indlæse et særtegn skal De trykke på tasten. Specialtegn-tastaturet vises. Flytte markør Så snart specialtegnet er indtastet, vises automatisk bogstavtastaturet igen. Specialtegn skal ikke indtastes ved indlæsning af adressedata, men de kan være nyttige ved betegnelse af gemte mål og ruter. Hvis De ønsker at slette et andet tegn end det sidste eller indføjet et tegn et andet sted end helt i slutningen, skal De sætte markøren på det tilsvarende sted. Tryk dertil på det sted, hvor De vil have markøren hen Indtastninger med mobiltelefon-tastatur På det mobiltelefon-tastaturet kan alle indtastninger foretages med fingeren. På det normale tastatur kan der kun indtastes store bogstaver. Som ved mobiltelefonen har hver bogstavknap flere funktioner. Klik så ofte på knappen indtil det ønskede bogstav vises. (for at indtaste et "S", klik f. eks. fire gange på knappen "PQRS" Software-tastatur

21 Indføjelse af blanktegn, sletning af enkelte tegn Indføjelse af blanktegn, sletning af enkelte tegn Ved indtastning ved hjælp af software-tastaturet skal ingen specialtegn og -bogstaver indtastes, MobileNavigator indføjer disse tegn automatisk. Eksempel: Du søger efter byen "Würzburg". Indtast så "WURZBURG" på software-tastaturet. Til indtastning af et blanktegn klik på tast. For at slette tegnet ved markeringen, klik på tast. Til indtastning af tal, f. eks. et postnummer, tryk på knappen. For at vende tilbage til indtastning af bogstaver, tryk på Specialtegn. Hvis du aktiverer en knap, vises over software-tastaturet en linje, der viser alle bogstaver og specialtegn, der kan indtastes vha. denne knap. Det aktive bogstav er markeret. Flytte markør Hvis du f. eks. vil indtaste et "Ø", klik på knappen "MNO" indtil bogstav "Ø" er markeret på linjen over tastaturet. Specialtegn skal ikke indtastes ved indlæsning af adressedata, men de kan være nyttige ved betegnelse af gemte mål og ruter. Hvis De ønsker at slette et andet tegn end det sidste eller indføjet et tegn et andet sted end helt i slutningen, skal De sætte markøren på det tilsvarende sted. Tryk dertil på det sted, hvor De vil have markøren hen. Betjening af navigationssoftware

22 3.3 Kontaktflader Kontaktflader På alle masker i MobileNavigator findes nederst på skærmen de følgende funktionskontaktflader: Tilbage Klik på kontaktfladen for at vende tilbage til den senest åbnede maske. Denne kontaktflade vises kun, når ud ikke befinder dig i hovedmasken. Hovedmaske Klik på denne kontaktflade for at åbne hovedmasken. Denne kontaktflade vises kun, når ud ikke befinder dig i hovedmasken. GPS Kontaktfladen GPS findes ved skærmens nederste kant. De forskellige kontaktflader har følgende betydning: Symbol Ingen GPS Intet signal GPS klar Betydning GPS modtageren er slukket eller ikke korrekt tilsluttet. GPS-modtager tilsluttet, dog er signalet uegnet til en navigation. Dette er f. eks. tilfældet, hvis du befinder dig i en lukket bygning. GPS-signal findes. Navigationen kan startes. Du kan klikke på denne GPS-kontaktflade for at vise aktuelle informationer vedrørende den aktuelle GPS-status Kontaktflader

23 Information GMT Længde/bredde Satelliter HDOP Hastighed Position Gem aktuel position Luk vindue Betydning Greenwich Mean Time London tid uden sommertid. Aktuel position Angivelse af østlig længde og nordlig breddegrad Antal modtagne satellitter. Til en navigation kræves signaler fra mindst tre satellitter. Horizontal Dilution of Precision Angiver positionsbestemmelsens kvalitet. Teoretisk er værdier på 0 til 50 mulig, og der gælder: Jo mindre værdi, jo mere nøjagtig er positionsbestemmelsen (værdi 0 = ingen afvigelse fra den faktiske position. Værdier på op til 8 er acceptabel til navigation. Viser den aktuelle hastighed på køretøjet. Viser den aktuelle position Klik på denne kontaktflade for at vise det aktive, hentede kort. Klik på denne kontaktflade for at anvende logbogen. Energi Kontaktfladen Energi befinder sig forneden til højre på skærmen. Symbolerne på kontaktfladen har følgende betydning: Symbol Betydning Enheden forsynes fra en ekstern strømkilde. Batteriet er fuldstændigt opladet. LED en på enheden lyser grønt. Enheden forsynes fra en ekstern strømkilde. Batteriet er ved at blive opladet. LED en på enheden lyser gult. Enheden forsynes fra sit interne batteri. Batteriets opladningstilstand er tilstrækkelig. Antallet af grønne bloksegmenter i batteriet viser batteriets opladningstilstand (2 til 3 segmenter). Enheden forsynes fra sit interne batteri. Batteriets opladningstilstand er svag. Antallet af grønne bloksegmenter i batteriet viser batteriets opladningstilstand (0 til 1 segment). Når batteriets opladningstilstand bliver svag, bliver De gjort opmærksom på det af en advarselsmelding. Betjening af navigationssoftware

24 Tænding/slukning af GPS-modtager GPS-modtageren forbruger ekstraenergi. Dette har stor betydning ved drift vha. batteri, f. eks. når du cykler. Sluk derfor for GPS-modtageren, hvis du ikke har brug for den i længere tid. 1. Klik på strømstik-symbolet, der vises på hver maske i nederste højre hjørne. 2. Klik på kontaktfladen Av for at slukke for GPS-modtageren. 3. Fremkommer der et rødt GPS-symbol i øverste højre hjørne, klik på kontaktfladen Afbryd. TMC Kontaktfladen TMC findes på kærmens venstre kant. De forskellige kontaktflader har følgende betydning: Symbol Station søges Betydning TMC-modtageren er klar il modtagelse, men kan ikke modtage et TMC-signal. Dette er f. eks. tilfælde, hvis du befinder dig i et område, hvor der ikke sendes TMC-signaler. TMC-signal findes. TMC klar TMC Klik på denne kontaktflade for at hente TMC-informationer. En beskrivelse til TMC-funktionen findes i kapitel "Anvendelse af TMC-funktionen" på side Koblingsflader med markering Kontaktflader På næsten alle MobileNavigator s masker finder De kontaktflader med en markering. Disse kontaktflader kan inddeles i tre grupper: 1. Kontaktflader med en defineret funktion. Disse kontaktflader udfører den funktion, som er angivet med deres navn. Det drejer sig om kontaktflader som Gem, OK, Afbryd, Vælg kort, Indlæs et mål osv Kontaktflader

25 Hvis De trykker på en sådan kontaktflade, lukkes den aktuelle indlæsningsmaske som regel, og De kommer et arbejdsskridt videre. 2. Kontaktflader til indstilling af en af to muligheder. Disse kontaktflader tjener til at vælge en af to mulige tilstande. Som regel står den tilstand, som netop er indstillet, på kontaktfladen. Det drejer sig om kontaktflader som f.eks. Brugermodus, Ja-Nej, Tænd-Sluk. Hvis De trykker på en sådan kontaktflade, ændres markeringen til at vise den anden mulighed. Ændringen skal bekræftes ved at trykke på en anden kontaktflade (som regel OK eller Gem), inden den aktuelle maske lukkes. 3. Kontaktflader til indlæsning af data. Disse kontaktflader betegnes i det følgende som indlæsningsfelter. Det drejer sig om kontaktflader som By, Vej, Kategori (for et POI) osv. Hvis De trykker på et indlæsningsfelt, åbnes en maske med et tastatur, en liste eller begge dele. Der kan De foretage de nødvendige indlæsninger. Indlæsningen skal bekræftes ved at trykke på en anden kontaktflade (som regel OK eller Gem), inden den aktuelle indlæsningsmaske lukkes. Derefter er Deres indlæsning overtaget i indlæsningsfeltet. De kan læse mere om brugen af tastaturet i kapitlet "Softwaretastatur" på side 17. De kan læse mere om arbejdet med lister i kapitlet "Lister" på side Lister Overblik Markeret listeangivelse Kontaktflader I mange tilfælde vises lister, hvor De kan vælge en angivelse. Det er f.eks. tilfældet, hvis De ved indlæsningen af en by ikke har indlæst navnet fuldstændigt. I dette tilfælde vises en liste, som indeholder alle byer, som i deres navn indeholder den tekst, De har angivet, eller som begynder med denne tekst. For ved flere byer med samme navn at kunne vælge den rigtige er postnummeret angivet efter navnet. En angivelse i listen er altid markeret. Den markerede angivelse er skrevet med fede typer. Desuden vises ofte ekstra informationer i en yderligere linje til den markerede angivelse. Ved byer står der for eksempel det amt, den markerede by hører til. Til højre for sådanne lister befinder der sig 3 kontaktflader: OK: Tryk på denne kontaktflade for at overtage den angivelse, som er markeret (som altså står direkte til venstre for denne kontaktflade). Opad: Tryk på denne kontaktflade for at rulle listen ét element opad. Betjening af navigationssoftware

26 Nedad: Tryk på denne kontaktflade for at rulle listen ét element nedad. Eksempel For at rulle listen flere elementer op eller ned skal De trykke flere gange på den tilsvarende kontaktflade. Eksempel: Led efter byen KØBENHAVN. 1. Tryk i HOVEDMENU på kontaktfladen Navigation. Så vises masken VALG AF TIL-ADRESSE. 2. Tryk på kontaktfladen Adresse. Så vises masken INDTASTNING AF ADRESSE. 3. Tryk på kontaktfladen By eller postnummer. Så vises software-tastaturet. 4. Tryk på bogstaverne KOB. Der vises en liste over alle de byer, som begynder med KOB eller indeholder KOB i deres navn. Hvis listen er meget lang, kan De til enhver tid indtastes endnu et bogstav. Så beregnes listen på ny, og der vises færre byer. 5. Tryk på E. I indlæsningsfeltet står nu teksten KOBE Lister

27 Der vises en liste alle de byer, som begynder med KOBE eller indeholder KOBE i deres navn. 6. Tryk på kontaktfladen Ned så mange gange, til byen KØBENHAVN vises direkte under indlæsningsfeltet. Så er angivelsen KØBENHAVN markeret. 7. Tryk på. Så vises masken INDTASTNING AF ADRESSE. KØBENHAVN er angivet i feltet By eller postnummer. Betjening af navigationssoftware

28 Lister

29 4 Brugermodi I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 4.1 To brugermodi side Skift af brugermodus side Standard-modus side Udvidet modus side 30 Brugermodi

30 4.1 To brugermodi Overblik MobileNavigator kan benyttes i to forskellige brugermodi: Standard og Udvidet. Derved sikres det, at enhver brugergruppe kan arbejde optimalt med systemet: De mindre erfarne brugere eller brugere, som ikke har brug for alle funktioner, arbejder i Standard-modus. Erfarne brugere, som også er indstillet på at blive indarbejdet, arbejder i Udvidet modus. Nogle konfigurationsindstillinger, som også gælder for Standardmodus, kan kun ændres i Udvidet modus. For at erfare mere herom bedes De se i "Konfiguration af MobileNavigator" på side Skift af brugermodus De kan til enhver tid skifte brugermodussen. 1. Tryk i HOVEDMENU til Indstillinger. Så vises masken INDSTILLINGER: Angivelsen Brugermodus er den første på listen. 2. Tryk på. Så vises masken BRUGERMODUS: To brugermodi

31 4.3 Standard-modus På kontaktfladen Aktuel brugermodus står betegnelsen på den modus, De lige befinder Dem i. 3. Tryk på kontaktfladen Aktuel brugermodus for at skifte til den anden brugermodus. Navnet på den brugermodus, De skifter til, vises på kontaktfladen. 4. Tryk på Gem for at gemme ændringerne. Henvisning: Hvis De skifter til Standard-modus, bliver De spurgt, om De vil beholde de ændrede indstillinger. De bliver også spurgt, hvis De ikke har ændret nogen indstillinger. Tryk på Ja. Masken BRUGER MODUS lukker, og De befinder Dem i hovedmenuen fra brugermodussen, som De netop har valgt. Overblik Funktionsomfang Standard-modus er den af de to modi, som er lettest at betjene. Da funktionsomfanget er mindre end i Udvidet modus, kan de forhåndenværende funktioner hurtigere opkaldes. Hvis De altså ikke behøver nogen ruteplanlægning eller kan undvære en målindlæsning på kortet, anbefaler vi at arbejde i Standardmodus. I Standard-modus kan De: vælge et andet kort angive et mål for navigationen (adresse, særlige mål) lade Dem føre hjem vælge et af de gemte mål vælge et af de sidst angivne mål til dels ændre konfigurationen Brugermodi

32 4.4 Udvidet modus Overblik Funktionsomfang I Udvidet modus står alle MobileNavigator s funktioner til rådighed. Den tillader f.eks. at angive flere mål, der skal køres hen til efter hinanden (ruteplanlægning med etaper), og at ændre alle opnåelige konfigurationsparametre. Hvis De ønsker at bruge alle funktioner, anbefaler vi at arbejde i Udvidet modus. I Udvidet modus kan De udover funktionerne fra Standardmodus: et mål kan angives direkte på kortet en rute kan planlægges og gemmes med flere etaper ruteoptioner fastlægges inden hver navigation konfigurationen kan ændres mere indgående Udvidet modus

33 5 Navigation I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 5.1 Generelle informationer til navigation side Start af MobileNavigator side 33 Udvidet modus Standard-modus 5.3 Indstilling af standardværdier side Angivelse af til-adresser side 39 Angivelse af til-adresse Valg af særlige adresser Overførsel af til-adresser fra kortet Overførsel af til-adresser fra Foretrukne Overtagelse af senest indtastede til-adresser Anvendelse af fra-adresse 5.5 Administration af mål side 53 Gem mål Omdøbe mål Slette mål 5.6 Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper) side 56 Angivelse af målpunkter Bearbejdning, lagring og forvaltning af ruter Beregn rute Vise ruten på kortet Simulering af rute 5.7 Start navigation side 67 Navigation

34 5.1 Generelle informationer til navigation Anvendelsen af MobileNavigator sker på eget ansvar. Advarsel: Navigationssystemet må ikke betjenes under kørsel, da dette kan bringe køreren og andre i fare! Advarsel: Der må kun ses på skærmen, når trafiksituationen er sikker! Advarsel: Vejforløbet og trafikskiltning er altid afgørende i forhold til navigationssystemets anvisninger. Advarsel: MobileNavigator s anvisninger må kun følges, hvor trafikken og trafikreglerne tillader dette! MobileNavigator bringer dig også frem til målet, når du skal afvige fra den planlagte rute. Fejl i GPSmodtagelse Afslutning af navigation Ankomst ved tiladressen Hvis du slukker for din GPS-modtager inden til-adressen er nået eller hvis GPS-modtagelsen er forstyrret, forbliver programmet i MobileNavigator åben og navigationen stoppes. Så snart apparatet er driftsklar igen, genkender programmet automatisk at positionen er ændret og beregner ruten på ny. Derefter kan du bare fortsætte navigationen. Afslutter du navigationen til køretid, åbnes hovedmasken. Udgående fra hovedmasken kan du angive en ny til-adresse eller fortsætte navigationen til den oprindelige til-adresse ved at vælge den oprindelige til-adresse fra de seneste adresser. Så snart du ankommer ved til-adressen vises meldingen "Du er ankommet ved til-adressen". I stedet for den hidtidige kortvisning vises der på korter kun din aktuelle position Generelle informationer til navigation

35 5.2 Start af MobileNavigator Således startes MobileNavigator 1. Tænd for PNA en. 2. Klik på MobileNavigator-symbolet på kontaktfladen. Ved første start (og altid når MobileNavigator afsluttes via kontaktfladen Afslut) vises et meddelelsesvindue med følgende meddelelse: 3. Klik på kontaktfladen OK. Hvis du ikke accepterer og klikker på kontaktfladen igen. Afbryd, afsluttes softwaren Udvidet modus Hovedmaske HOVEDMASKEN åbnes: Fra HOVEDMASKEN kan alle funktioner af programmet startes. Info: Ved tænding af MobileNavigator vises altid den billedskærm, der til sidst har været aktiveret. Ved klik på kontaktfladen billedskærm. kommer du til HOVEDMENU fra enhver Navigation

36 Destination Klik på kontaktfladen Navigation for at angive et dit rejsemål i navigationen. Læs hertil i afsnit "Angivelse af til-adresser" på side 35. Navigation hjem Klik på kontaktfladen Hjem for at angive din registrerende fraadresse i navigationen. Læs hertil i afsnit "Anvendelse af fra-adresse" på side 53. Ruteplanlægning Klik på kontaktfladen Ruteplanlægning for at foretage en ruteplanlægning. Læs hertil i afsnit "Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper)" på side 56. Vis kort Klik på kontaktfladen Vis kort for at vise det aktive, hentede kort. Vælg kort Klik på kontaktfladen Kort for at vælge et andet kort der står til rådighed på dit hukommelseskort. Læs hertil i afsnit "Arbejde med kortet" på side 71. Indstillinger Klik på kontaktfladen Indstillinger for at tilpasse indstillingen på dit navigationssystem MobileNavigator. Læs hertil i afsnit "Vælg indstillinger" på side 92. Afslut Klik på kontaktfladen Afslut for at afslutte MobileNavigator Start af MobileNavigator

37 5.2.2 Standard-modus Hovedmaske HOVEDMASKEN åbnes: Info: Ved tænding af MobileNavigator vises altid den billedskærm, der til sidst har været aktiveret. Ved klik på kontaktfladen billedskærm. kommer du til HOVEDMENU fra enhver Destination Klik på kontaktfladen Navigation for at angive et dit rejsemål i navigationen. Læs hertil i afsnit "Angivelse af til-adresser" på side 39. Navigation hjem Klik på kontaktfladen Hjem for at angive din registrerende fraadresse i navigationen. Læs hertil i afsnit "Anvendelse af fra-adresse" på side 53. Foretrukne Klik på kontaktfladen Foretrukne for at vælge en gemte tiladresse. Læs hertil i afsnit "Overførsel af til-adresser fra Foretrukne" på side 50. Navigation

38 Seneste til-adresse Klik på kontaktfladen Seneste til-adresse for at vælge et seneste til-adresse. Læs hertil i afsnit "Overtagelse af senest indtastede til-adresser" på side 51. Vælg kort Klik på kontaktfladen Kort for at vælge et andet kort der står til rådighed på dit hukommelseskort. Læs hertil i afsnit "Arbejde med kortet" på side 71. Indstillinger Klik på kontaktfladen Indstillinger for at tilpasse indstillingen på dit navigationssystem MobileNavigator. Læs hertil i afsnit "Vælg indstillinger" på side 92. Afslut Klik på kontaktfladen Afslut for at afslutte MobileNavigator. 5.3 Indstilling af standardværdier Standardværdier Inden du begynder at arbejde med MobileNavigator bør du indstille den tidszone, der gælder for dit land, således at de korrekte ankomsttider vises under navigationen. angive din fra-adresse for hurtigt at kunne navigere hjem fra alle steder. 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Indstillinger. Masken INDSTILLINGER åbnes Indstilling af standardværdier

39 Indstilling af tidszone 2. Vælg indstillingsmasken TIDSZONE via pil-kontaktfladen. 3. Klik på kontaktfladen Tidszone. Masken til valg af tidszonen åbnes. 4. Vælg den tidszone, der gælder for dit land (GMT udenb sommertid). Visning af hovedstæder i den pågældende tidszone letter udvalget. 4. Klik på kontaktfladen OK. 5. Hvis der i dit land aktuelt hersker sommertid, klik på kontaktfladen Sommertid. Kontaktfladen skifter til Ja. Navigation

40 Indtastning af fraadresse 6. Vælg indstillingsmasken FRA-ADRESSE via pil-kontaktfladen. 7. Klik på kontaktfladen Indtast fra-adresse. Masken VALG AF TIL-ADRESSE åbnes. 8. Klik på kontaktfladen Adresse. Angiv til-adressen som beskrevet i kapitel "Angivelse af til-adresse" på side Klik på kontaktfladen Indsæt som fra-adresse Indstilling af standardværdier

41 Adressen overføres til indstillingsmasken FRA-ADRESSE. 10. Klik på kontaktfladen Gem. HOVEDMASKEN åbnes. 5.4 Angivelse af til-adresser Navigationsbasis Valg af mål I dette afsnit lærer du derfor de forskellige måder at kende, hvorpå du i MobileNavigator kan vælge og forvalte rejsemål. En detaljeret beskrivelse over, hvordan du kan anvende tiladresse til en senere navigation findes i kapitel "Start navigation" på side 67. Du kan i MobileNavigator angive eller hente rejsemål på forskellige måder: Angivelse af til-adresse, se side 40 Valg af særlige adresser, se side 41 Overførsel af til-adresser fra kortet, se side 48 Overførsel af til-adresser fra Foretrukne, se side 50 Overtagelse af senest indtastede til-adresser, se side 51 Anvendelse af fra-adresse, se side 53 Navigation

42 5.4.1 Angivelse af til-adresse Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken Destination på kontaktfladen Adresse. Standard-modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Adresse Angivelse af til-adresser

43 Således indtastes en til-adresse Masken ADRESSE åbnes: 2. Angiv byen i feltet By eller postnummer. Du kan nu enten angive postnummer eller byens navn. Kapitlet "Lister" på side 23. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. 3. Angiv vej i feltet Vej. 4. Angiv husnummer i feltet Nr. Info: Er der registreret husnumre til den valgte vej, kan du klikke på husnummerfeltet. Der vises en liste over alle husnumre på vejen, så du kan vælge det pågældende nummer. Findes der ingen husnumre til vejen er feltet inaktiv og programmet fører dig til den valgte vej. 5. Vælg i feltet Tværvej tværvejen til oven angivne til ovennævnte vej, når du vil definere et vejkryds som tiladresse (f.eks. når husnumret ikke er kendt). Hvordan De kan gemme et angivet mål, erfarer De i kapitlet "Gem mål" på side Valg af særlige adresser Særlige adresser Særlige adresser, også kort kaldt POI (Point of interest), er registreret på kortet og vises der. Særlige adresser er bl.a. luftog færgehavne, restauranter, hoteller, tankstationer, offentlige bygninger og så videre. Særlige adresser kan anvendes som navigationsmål ved at udvælge dem. Navigation

44 Særlig adresse fra aktuelt område Info: Særlige adresser fra det aktuelle område kan kun vælges hvis din GPS-modtager er tilsluttet og dens position kan bestemmes. Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Særlig tiladresse. Masken SÆRLIG TIL-ADRESSE åbnes: 1c Klik i masken SÆRLIG TIL-ADRESSE på kontaktfladen i området Angivelse af til-adresser

45 Standard-modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen i området. Således vælges en særlig adresse i området Masken SÆRLIG ADRESSE I OMRÅDET åbnes: 6. Angiv i feltet Radius en omkreds i kilometer, hvor du vil søge efter en særlig adresse. 7. Vælg fra feltet Kategori en hovedkategori (f. eks. bilværksted). Der vises kun die særlige adresser der står til rådighed i området. 2. Klik på feltet ved siden af og vælg en Underkategori (f.eks. Audi, Skoda, VW). Kapitlet "Lister" på side 23. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. Info: Hvis du ikke udfylder feltet Kategori, vises alle overregionale særlige adresser i feltet Særlig til-adresse. Navigation

46 8. Vælg i feltet Særlig til-adresse den særlige adresse du vil navigere til. Henvisning: De behøver ikke at udfylde feltet Kategori. Det er kun beregnet til at indskrænke listen over særlige mål i feltet Særlig til-adresse. Denne liste kan dog blive meget omfattende, alt efter hvilket kort De netop benytter. Hvordan De kan gemme et angivet mål, erfarer De i kapitlet "Gem mål" på side 54. Særlig adresse i en by Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Særlig tiladresse. Masken SÆRLIG TIL-ADRESSE åbnes: Angivelse af til-adresser

47 1c Klik i masken SÆRLIG TIL-ADRESSE på kontaktfladen i en by. Standard-modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen i en by. Således vælges en særlig adresse i en by Masken SÆRLIG ADRESSE i en by åbnes: 9. Angiv i feltet By eller postnummer den by, hvor du vil søge efter en særlig adresse. 10. Vælg fra feltet Kategori en hovedkategori (f. eks. natteliv). Der vises kun die særlige adresser der står til rådighed i området. 11. Klik på feltet ved siden af og vælg en Underkategori (f.eks. biograf). 2. Vælg i feltet Særlig til-adresse den særlige adresse du vil navigere til. Navigation

48 Kapitlet "Lister" på side 23. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. Henvisning: De behøver ikke at udfylde feltet Kategori. Det er kun beregnet til at indskrænke listen over særlige mål i feltet Særlig til-adresse. Denne liste kan dog blive meget omfattende, alt efter hvilket kort De netop benytter. Hvordan De kan gemme et angivet mål, erfarer De i kapitlet "Gem mål" på side 54. Overregional særlig adresse Denne funktion står kun til rådighed, hvis du arbejder i "Udvidet modus". Hvordan brugermodus skiftes, vises i kapitel "Skift af brugermodus" på side Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Særlig tiladresse Angivelse af til-adresser

49 Masken SÆRLIG TIL-ADRESSE åbnes: 1c Klik i masken SÆRLIG TIL-ADRESSE på kontaktfladen i hele landet. Således vælges en overregional særlig adresse Masken SÆRLIG ADRESSE I HELE LANDET åbnes: 12. Vælg fra feltet Kategori en hovedkategori (f. eks. lufthavn). 2. Vælg i feltet Særlig til-adresse den særlige adresse du vil navigere til. Kapitlet "Lister" på side 23. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. Henvisning: De behøver ikke at udfylde feltet Kategori. Det er kun beregnet til at indskrænke listen over særlige mål i feltet Særlig til-adresse. Denne liste kan dog blive meget omfattende, alt efter hvilket kort De netop benytter. Navigation

50 5.4.3 Overførsel af til-adresser fra kortet Ved hjælp af denne funktion kan du vælge til-adresser til en navigation direkte fra kortet. Udover byer og veje kan du også hurtigt vælge særlige adresser. Denne funktion står kun til rådighed, hvis du arbejder i "Udvidet modus". Hvordan brugermodus skiftes, vises i kapitel "Skift af brugermodus" på side 28. Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. Således overtages mål fra kortet 2. Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Vælg fra kort. Kortet åbnes: 3. Klik længe på byen (vejen eller særlig adresse), du vil anvende som til-adresse Angivelse af til-adresser

51 Byen markeres med en orange stiplet kreds: Fra databasen hentes informationerne til det valgte punkt og vises på skærmen. Neden for informationsfeltet findes kontaktflader, hvor der kan hentes flere funktioner, der findes til det valgte punkt på ruten. Der findes følgende muligheder: Denne mulighed findes kun ved GPS-modtagelse. Klik på kontaktfladen Start navigation for at anvende den valgte by som til-adresse til navigationen. Advarsel: Hvis du anvender denne funktion under en navigation, slettes alle indtil da oprettede punkter på ruten (via- og til-adresser)! Klik på kontaktfladen Gem for at gemme det valgte punkt på ruten. Du kan derefter altid vælge punktet fra listen Foretrukne. Klik på kontaktfladen Områdesøgning, for at søge efter en specialadresse i nærheden af det valgte punkt på ruten. Navigation

52 Denne mulighed findes kun i brugermodus Udvidet. Klik på kontaktfladen Tilføj for at tilføje punktet til ruten (som til-adresse). Punktet på ruten markeres derefter på kortet ved et flag og registreres samtidigt i masken RUTEPLANLÆGNING i rutepunktlisten. Anvendes denne funktion under en navigation, genberegnes ruten straks og derefter fortsætter navigationen. Denne mulighed findes kun under en navigation i brugermodus Udvidet. Klik på kontaktfladen Via-adresse, for at tilføje det valgte punkt på ruten til ruten (som næste via-adresse) Ruten genberegnes straks og navigationen fortsættes derefter Overførsel af til-adresser fra Foretrukne Foretrukne Udvidet modus I FORETRUKNE findes alle til-adresse, du har gemt via kontaktfladen Gem. I denne maske kan du overføre til-adresser omdøbe til-adresser og slette til-adresser 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Foretrukne. Standard-modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Foretrukne Angivelse af til-adresser

53 Overtagelse af tiladresser Masken FORETRUKNE åbnes. 2. Markér den ønskede til-adresse. Info: En stjerne bag navnet viser at der også findes en sprogoptagelse til dette navn. Kapitlet "Lister" på side 23. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. 3. Klik på kontaktfladen OK. Masken ADRESSE åbnes. Til-adressen overtages og adressen indføjes i de pågældende felter. Hvordan De kan slette eller omdøbe et mål, erfarer De i kapitlet "Administration af mål" på side Overtagelse af senest indtastede til-adresser Seneste til-adresser Dine senest anvendte til-adresser gemmes automatisk under SENESTE TIL-ADRESSE. I denne maske kan du overføre til-adresser optage til-adresser i måldatabasen slette til-adresser Navigation

54 Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Seneste tiladresse. Standard-modus Overtagelse af tiladresser 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Seneste til-adresse. Masken SENESTE TIL-ADRESSE åbnes. 2. Markér den ønskede til-adresse. Kapitlet "Lister" på side 23. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. 3. Klik på kontaktfladen. Til-adressen overtages og adressen indføjes i de pågældende felter Angivelse af til-adresser

Brugermanual. Navigation

Brugermanual. Navigation Brugermanual Navigation Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clarion må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 168 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

Din brugermanual MIO 269+

Din brugermanual MIO 269+ Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 269+ i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CLARION MAP360

Din brugermanual CLARION MAP360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual MIO A701

Din brugermanual MIO A701 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO A701 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version: August 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Brugermanual. MEDION-Navigator 4.4. Version 2005

Brugermanual. MEDION-Navigator 4.4. Version 2005 Brugermanual MEDION-Navigator 4.4 Version 2005 Udgave januar 2005 Impressum MEDION AG Gänsemarkt 16-18 D-45127 Essen Hotline: (+45) 70 20 42 33 Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk Brugermanual NAVIGON 3100 3110 Dansk Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk Brugermanual NAVIGON 7100 7110 Dansk Februar 2008 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 12xx 22xx Dansk September 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk Brugermanual NAVIGON 5100 5110 Dansk Juni 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA Brugermanual MobileNavigator 6 PDA Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden utrykkelig skriftlig

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk Brugermanual NAVIGON 2100 2110 max Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SUNGOO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk Brugermanual NAVIGON Primo Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 33xx 43xx max Dansk Januar 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 14xx 24xx Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varemærke Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, dere tilhører de pågældende virksomheder. Info Indholdsmæssige ændringer i denne manual forbeholdes.

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1. Power (skærm TIL/FRA): Langt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 3100

Din brugermanual NAVIGON 3100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42

Din brugermanual NAVIGON 42 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0 Bærbart Navigationssystem CN-GP50N Betjeningsvejledning Navigationssoftware Dansk V1.0 Læs "Sikkerhedsinformationer" i dokument "Vigtige informationer", inden du benytter dette produkt. Copyright Informationerne

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 72xx Dansk August 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk Brugermanual NAVIGON 7310 Dansk Marts 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 83xx Dansk Maj 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Systemoversigt 1 Display (berøringsfølsom

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brugermanual Dansk Februar 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 21xx max Dansk Juni 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brugermanual Dansk August 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 EASY i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version juni 2006 Impressum 81HNAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 2100 MAX i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 3 1 2 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1 Tænd-/sluk-knap: Langt tryk

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8110

Din brugermanual NAVIGON 8110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8110 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Brugermanual Dansk August 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Garmin fleet 590 Lynstartvejledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Lynstartvejledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Lynstartvejledning Juli 2013 190-01505-56_0A Trykt i Taiwan Fleet-abonnement Før du kan bruge flådestyringsfunktionerne på enheden, skal din virksomhed have et aktivt Fleet Management-abonnement.

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

MakeRoute. Bruger manual

MakeRoute. Bruger manual MakeRoute Bruger manual Indholdsfortegnelse MakeRoute... 3 MakeRoute hjemmesiden... 4 Log på hjemmeside... 6 Opret tur... 7 Se ture... 9 Indtast adresse... 11 Upload tur... 13 MakeRoute app... 14 Download

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere