FOLKECENTERET. 20 aar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKECENTERET. 20 aar"

Transkript

1 FOLKECENTERET 20 aar Den 1. juli 1983 åbnede Folkecenteret officielt. Derfor afholder vi på 20-årsdagen en sammenkomst for venner og bekendte af Folkecenteret. Der er meget at fejre, meget at se tilbage på. Vi har været med til at forandre det danske samfund. Der er flyttet milepæle indenfor forsyning og anvendelse af den energi, som gennemtrænger alle dele af tilværelsen. Der er skabt et bedre miljø og en stærk forståelse i befolkningen for bevarelse af de naturskabte værdier. Der er skabt nye arbejdspladser i Danmark i denne periode og en ny eksport af vedvarende energiudstyr på 30 milliarder kroner om året. Ingen ville i dag drømme om at være foruden denne omstilling, som også er forberedelsen på den store usikkerhed og sårbarhed, som de industrialiserede landes totale afhængighed af de fossile brændsler indebærer. Det er en videnskabelig kendsgerning, at i løbet af få årtier vil den globale produktion af fossil olie falde dramatisk. Alternativerne hertil er vedvarende energi eller atomkraft.. Hvad man her vil foretrække, er en politisk afgørelse; den kan ikke gøres til genstand for videnskabelig bevisførelse. Men om man vælger det ene eller det andet har dybtgående indvirkning på de kommende generationers liv og velfærd. Ford Focus på brint 1

2 Til Folkecenterets støttekreds og andre, der følger vores arbejde. REDEGØRELSE VED MIDSOMMER 2003 Hvordan har Folkecenteret klaret skærene, siden vi i januar 2002 blev slettet af finansloven?. Det er længe siden, vi sidst skrev til støttekredsen. Men der har hele tiden været arbejdet i bestyrelsen og hos de få af os, der er blevet tilbage, et ønske om at kunne sende en positiv melding til støttekredsen. Det positive er stadigvæk vanskeligt at få øje på. Vi mistede for et år siden den basisbevilling, som vi har modtaget af skiftende regeringer siden Energistyrelsen kom med en såkaldt afviklingsbevilling for perioden indtil 1. august 2002, hvorefter vi var 3-4 fastansatte imod tidligere ca. 20 heraf en del med over 10 års anciennitet. Halmhuset Siden har det økonomiske grundlag for de få ansatte været færdiggørelse af allerede bevilgede projekter fra EU og danske programmer. Vi har været i tæt kontakt med forskellige politikere for at komme tilbage på 2003 finansloven. Men resultatet blev, at regeringen ikke var interesseret i energiområdet overhovedet. Det er blevet meget vanskeligt at søge nye danske projekter, fordi de områder (brint, bølgekraft, solceller), hvor vi arbejder, ikke eksisterer længere. EU har netop offentliggjort et nyt 6. rammeprogram. Her søger vi projekter. Men de skal være store (30-50 mio kroner). Vi skriver på ansøgninger i samarbejde med udenlandske samarbejdspartnere. Det tager mindst et år, forinden en ansøgning kan forventes at føre til en kontrakt. Vi bruger de fleste af vore ressourcer på at skrive ansøgninger. 2

3 I 2001 optog den selvejende institution et lån i ejendommen Kammersgårdsvej 16 i forbindelse med omprioritering. Det lån har været vigtigt for vores likviditet. Nu dækker lånet et løbende underskud på driften. Det er ikke en holdbar situation, hvorfor der snarest må skaffes nye indtægter for at klare driften, som tidligere var en årlig omsætning på 10 mio kroner. Water for life, grøn vandrensningssystem. Det har været en stor opmuntring i 2002 at få tildelt to fornemme priser: GAIA Prisen, som uddeles af Gaia Trust MERKUR Pioner Prisen, som uddeles af Andelskassen MERKUR Se mere herom nedenfor. Vores udlandskontakter er meget omfattende. Folkecenteret har et godt og velrenommeret navn og er meget kendt i udlandet. I løbet af 2002 har vi haft TV-hold på besøg fra BBC, det spanske TV, det nationale russiske, fra Korea samt fra Radio France. Dertil kommer aviser mv. Vi skriver fast den ledende artikel i det førende internationale VE-fagblad, New Energy. Mange ansøger stadig om trainee ophold men får afslag. Vi deltager i en række europæiske EU-projekter som partnere. Vores udenlandske netværk udgør en vigtig ressource, ikke blot for Folkecenteret men for vedvarende energi generelt, idet vi knytter mange forbindelser folkeligt, fagligt og over grænserne. Finansloven for 2002 var et chok for alle, der forskede og udviklede indenfor vedvarende energi. Året startede sådan, at den 11. januar kunne vi i aviserne læse, at Udviklingsprogrammet for Vedvarende Energi, UVE, var forsvundet fra forslaget til finanslov. Det er et program, der har eksisteret i 20 år. Budgettet var på omkring 150 mio kroner. 3

4 Solvarme & elbiler Heri indgik også Folkecenterets bevilling, hvorfor vi med et slag - og tilbagevirkende kraft mistede vores økonomiske grundlag. I 2001 var vores basisbevillingen netop blevet pristalsreguleret til 8 millioner kroner om året, hvorfor vi så frem til nogle år, hvor vi kunne tage væsentlige, nye opgaver op. Men regeringsskiftet skulle få dramatiske konsekvenser for os. Nu er vi som et skib, der ligger ved kaj med rebede sejl og har afmønstret 80 % af besætningen. Dertil kommer, at vi reelt har været afskåret fra at søge projekter, eftersom de relevante danske projektmidler var knyttet til UVE-programmet, som forsvandt med 2002 finansloven. Værre kunne det faktisk ikke gå. Positiv forskning & udvikling sammen med erhvervslivet blev brat afbrudt Vi var ellers inde i en rigtig god udvikling, der ville skabe fortsat fornyelse indenfor vedvarende energi med flere arbejdspladser og nye industrier. Det var i december 2001 blevet beskrevet detaljeret i en omfattende evalueringsrapport udarbejdet af NIRAS A/S for Energistyrelsen. De positive resultater af Folkecenterets langsigtede udviklingsstrategi kan opregnes således: Det danske bølgekraftprogram med de mange opfindere, som startede hos os, førte til komponentudvikling og meget arbejde på den nye prøvestation i Nissum Bredning. Vind-brint-bil forskningen, som er foregået siden 1994, resulterede i et nyt meget større initiativ med inddragelse af elselskab og kommunen. Planteolie fremstilling og anvendelse i biler til CO2 neutral transport var også ved at vinde frem. 100 landbrug laver i dag deres egen olie. Integration af solceller i bygninger gjorde vi til en ny industri (i termoruder, solmarkiser, facader og tagplader) 4

5 Ros fra politikere Integrerede vedvarende energisystemer havde givet os vigtige udenlandske forskerkontakter med fremtidige projektmuligheder. Home Power, altså netuafhængig energiforsyning, var under udvikling i forbindelse med halmhuset og på vores afdeling i Mali. Gårdbiogas var ifølge den officielle evalueringsrapport omsider slået an i Danmark i kraft af Folkecenterets indsats. Nu kunne vi gøre noget ved eksporten på det felt. Husstandsmøller i nye udformninger og med nye underleverandører var ved at blive udviklet og afprøvet. De mange F&U aktiviteter skabte grundlaget for øget besøgs- og kursusvirksomhed, nye faciliteter og studiesamlinger. 209 dage var vores kursusbygning SkibstedFjord i brug i I år til gengæld meget lidt. Vi kunne vælge og vrage imellem forskere og højtkvalificerede trainees, som ønskede at komme til Thy/Danmark på et 6-9 måneders ophold. Ulandsteknologier til moderne energiforsyning i landdistrikterne i udviklingslandene var i vore projekter ved at vinde frem på flere kontinenter Vi havde i januar 2002 flere politikere fra regeringspartierne på besøg for at orientere om vore aktiviteter. Inger Støjberg, MF, og Else Theill Sørensen, MF, var hos os sammen med førende lokalpolitikere, vores borgmester m.v. De udtalte sig begge meget positivt overfor pressen; for eksempel: Folkecenteret leverer meget for pengene, stod som avisoverskrift. Vinduesintegrerede solceller og tyndfilm solceller på Skibstedfjord. Vi fulgte op under et foretræde i Folketinget, hvori også deltog lokalpolitikere og repræsentanter fra erhvervslivet, som vi har samarbejdet med de senere år. De 5

6 fremhævede vore kvaliteter meget klart. Vores erhvervsrettede F&U gjorde synligt indtryk på politikerne. Ingen fandt på at tale om smagsdommere i forbindelse med Folkecenteret. Men hovedlinien var allerede lagt: Tyve års succesrig kobling mellem vedvarende energi, eksport, beskæftigelse og miljø enten ser regeringen ikke, eller den interesserer sig ikke herfor. Folkecenteret var også til debat i Folketingssalen, da Ole Vagn Christensen, MF, stillede spørgsmål til energiministeren, hvilket skabte omtale i landsdækkende aviser, radio og fjernsyn. Denne politiske indsats i Folketinget er fortsat. Der har siden januar 2002 været fire forespørgselsdebatter, herunder om landdistrikts- og regionaludviklingen, hvori Folkecenteret har haft en central position Planteolie rummet Kendskabet til vedvarende energi er tilstrækkeligt Vi fik underligt nok ingen officiel meddelelse om ændringerne fra regeringen eller myndighederne i øvrigt om de mistede bevillinger, som der ellers lå en fireårig forligsaftale om.. Efter 20 år på finansloven eksisterede vi pludselig ikke. Derimod skrev flere folketingsmedlemmer i breve venligt til os, at vi havde gjort det godt; man ønskede os held og lykke fremover. Jens Rohde, MF, skrev tillige, at regeringen prioriterede om og at den mener, kendskabet til vedvarende energi er tilstrækkeligt. Vore mange udenlandske kontakter havde nu ikke den samme mening. Vi udsendte i februar et Disaster- brev, et SOS, som nåede ud i de fjerneste afkroge af verden. Brevet fik talrige organisationer og førende politikere verden over til at reagere på den danske regerings politik indenfor vedvarende energi, hvor Danmark hidtil havde været det store forbillede med al den goodwill, som det betyder for eksporten. Kvalitet i forskningen de store rykker ind!. Nu er det kendt, at regeringen satser på forskning i store enheder, især på det statslige RISØ, med henvisning til, at det skaber kvalitet i forskningen. Her taler man ikke om privatisering. På en måde er vi tilbage til forholdene for tyve år siden, efter at 6

7 brobyggerne, den innovative og uafhængige, tredje sektor, er fjernet. Vi har skrevet et brev til Videnskabsminister Helge Sander og anmodet om et møde. Det har han afvist med henvisning til at det er forskningsrådene, som prioriterer anvendelsen af forskningsmidlerne, herunder de mio kroner som i 2003 er afsat til vedvarende energi. Energistyrelsen undsatte os med et tilskud. Heldigvis var Energistyrelsen parat til at give os et tilskud til afvikling af basisbevillingen. Vi lavede i februar en opgørelse over helt nødvendige udgifter omkring 3 millioner kroner. Dermed har vi i 2002 kunnet klare forpligtelserne overfor de ansatte og vore forretningsforbindelser uden at gå konkurs. Dog måtte vi i februar midlertidigt gå i betalingsstandsning. Den blev ophævet i maj igen. Dersom vi ikke havde fået afviklingstilskuddet ville Folkecenteret næppe have eksisteret nu. Udstillingshal for vindmøller og bølgekraftmodeller. Pr. 1. august 2002 var situationen, at vi stod med 3-4 ansatte imod tidligere 20. Det har været en særdeles trist proces at skulle sige farvel til meget dygtige, erfarne medarbejdere med op til 17 års anciennitet. Afviklingen forløb på en rolig og værdig måde. Vi har tilstræbt åbenhed om alt, hvad der kunne findes svar på. Nogle af de tidligere medarbejdere har fundet nyt arbejde, men det er ikke alle. Nogle få blev tilbudt genansættelse, men takkede nej. Stærkt idegrundlag og stort behov for Folkecenteret Vi holdt i maj måned et ideseminar med deltagelse af bestyrelsen, støttekredsen og andre med interesse for Folkecenterets arbejde.. Der kom mange gode forslag til fremtiden. Siden da har vi fulgt op på de ideer, som kan udnytte i forhold til den viden og de ressourcer, vi i dag har tilbage i huset. Mange vigtige menneskelige ressourcer er gået tabt i løbet af På sin vis kunne vi godt stille om til et andet økonomisk grundlag, men den slags tager erfaringsmæssigt 3-5 år oplyste flere erfarne virksomhedsrådgivere, som beskrev vores situation som yderst kritisk. Det alvorligste problem er, at vi har måttet sige farvel til de medarbejdere, der skulle være det vigtigste aktiv for et nyt forretningsgrundlag. En særdeles positiv, officiel evaluering af os fra december 2001 har ikke været til ret megen hjælp i den aktuelle situation. 7

8 Biodomen Regeringen mener, at "kendskabet til vedvarende energi er tilstrækkeligt"; men sådan møder vi ikke virkeligheden. Behovet for viden indenfor vedvarende energi er enormt. Vi modtager dagligt henvendelser fra erhvervslivet, medierne, skolerne, ja, og også politikere, som ønsker viden og kontakter samt vores hjælp og inddragelse i alt muligt indenfor bæredygtige løsninger. Vi kan tydeligt mærke, at behovet for viden og information er uformindsket stort, og at der i dag er få steder at henvende sig. Et måleligt udtryk for vores rolle er de mange henvendelser til vores hjemmeside som månedligt har opkald, som i marts 2003 steg eksplosivt til , formentlig som følge af Irak krigen, idet de fleste søgte oplysninger om PPO (planteolie til transportformål). Flertallet af opkald er fra udlandet, heraf mange fra US-Government. VE-organisationer, -myndigheder og - institutters position i forhold til den danske offentlighed kan måles ved deres rækkefølge på verdens største søgemaskine, google, når man spørger om begrebet vedvarende energi. Ud af steder med dette søgeord kan man finde Folkecenteret som nummer et, nogle måneder nummer to, hvorimod Risø og andre store, der modtager de statslige bevillinger står langt nede på listen. Solceller på biblioteket og solcellemarkisen 8

9 God dækning i danske og udenlandske medier De danske medier har bragt en omfattende og fair omtale af vores situation. Det gælder specielt De Bergske Blade, som også stiller sig til rådighed for kritiske indlæg. Vi får tillige talrige henvendelser fra udlandet telefonisk, med og fra medierne. Således har BBC TV, det russiske statsfjernsyn, det spanske TV Catalan 2 gange og Radio France hver især opholdt sig hos os i nogle dage for at lave optagelser. Endvidere bliver vi ofte inviteret til udlandet for at komme med indlæg. Det er i naturligvis glade for, herunder at vi kan få lejlighed til at vise omverdenen, hvor langt vi er kommet med VE i Danmark. Man vil også høre om den aktuelle situation, som man ikke kan forstå. Danmark var forbilledet for andre lande, når det gjaldt vedvarende energiindustri og som landet, der på samme tid gik fra fossile brændsler til fremtidens rene energiformer. Det lille progressive land havde skabt en ny industriel sektor med fremtidssikre arbejdspladser med alle de økonomiske fordele, som det giver. Svært at klare de mange henvendelser Det er et problem for os med de mange henvendelser, vi modtager, fordi de kræver tid og ressourcer. Indtil nu har vi holdt dørene åbne, taget telefonerne og behandlet folk pænt, synes vi. Men langt det meste har vi ikke kunnet forlange penge for og langt fra de reelle omkostninger. Så når vi opfylder et samfundsmæssigt behov for viden, inspiration og kommentarer, så bliver det reelt betalt ud af vores resterende ressourcer og er ren altruisme. Det er naturligvis ikke en holdbar situation. Ungdommen, som vi også kommer i kontakt med igennem studiebesøgene, er uforstående overfor regeringens slagtning af en sektor, som de mener, mere end noget tilhører fremtiden. Op til har besøgt os om året for at hente oplysninger om det helt nye indenfor bølgekraft, planteolie og brint til transportformål, om bygningsintegrerede solceller foruden de mange allerede kendte VE-teknologier. Det siger de unge noget. Desværre har vi i 2002 måttet sige nej til en del studiegrupper, fordi vi ikke har kapacitet til betjene dem som hidtil. Bygninger og forsøgsanlæg skal holdes i ordentlig stand for at leve op til de besøgendes forventninger, og det koster langt mere, end vi kan opkræve i honorar. Endvidere er forsøgene med de forskellige nye teknologier indstillet, hvorfor der ikke er den aktivitet i bygningerne, som der tidligere var, når man kom på besøg. Fornyet politisk indsats ved finanslov 2003 og 2004 Op til aftalerne om finanslov 2003 og igen til 2004 gør vi en ihærdig indsats for at ikke bare Folkecenteret men vedvarende energi i det hele taget kan komme tilbage på finansloven. Vi tog kontakt til partierne for at få dem til at skabe en ramme for F&U, således at det ikke bliver til en teoretisk forskning, der havner som støvede rapporter på hylderne. Altså som det var for tyve år siden. Resultatet af finanslovsforhandlingerne blev 20 mio. kroner til vedvarende energi i 2003, hvilket er 90% mindre, end der var til rådighed til F&U i Til 2004 er der afsat 48 mio kroner til demonstration og udvikling. De skal udmøntes i de kommende måneder, så det er en afgørende tid for os. Uden en driftsbevilling er vores fremtid nemlig meget usikker. 9

10 Nu dirigerer forskningsrådene rundt med bevillingerne Bevillingerne på 20 mio kroner for skal forvaltes af forskningsrådene, som tidligere stod alliancen Risø-elværkerne-store virksomheder meget nærmere end sådan nogle som os. Der findes ikke eksempler på at forskningsrådenes bevillinger har været en del af en bred indsats, som er forudsætningen for at føre nye typer vedvarende frem til kommercielt gennembrud. Der må trods alt må være et primært formål med den statslige indsats. Vi har skrevet til Videnskabsminister Helge Sander om møde, for at høre om han kan hjælpe. Han henviser os i et venligt brev til forskningsrådene. Men vil ikke mødes med os. Vi håber også, at en henvendelse og et notat fra Den konservative gruppe i Sydthy kommunalbestyrelse til økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen vil påvirke tingene i positiv retning og at regeringen vil tage hensyn til forholdene i et udpræget udkantsområde. Projektmuligheder, ja, men vi er på lånt tid Der foreligger en række projekter, som skal færdiggøres og vi arbejder naturligvis ihærdigt for at udnytte alle nye projektmuligheder. Vi har masser af gode oplæg og samarbejdspartnere. Men det tager tid og kræver store ressourcer at skrive ansøgninger. Et nyt omfattende F&U 6. rammeprogram fra EU er netop udskrevet, hvori der skulle være mange muligheder for os, fordi vi beskæftiger os med de temaer, som EU prioriterer højt i det nye program. Vi er blevet inddraget i ikke mindre end fem internationale ansøgninger og det er flot. Men det vil tage et år, forinden der eventuelt kan være held med tilsagn om en eller flere bevillinger. Så vi lever delvist af et lån, som blev optaget forrige år i forbindelse med en omprioritering. Dermed er vi i samme situation som mange andre mindre enheder, der tidligere eksisterede indenfor det statslige, Udviklingsprogrammet for Vedvarende Energi, UVE s rammer. Næsten alle enten er bukket under eller kører for laveste blus. Det har også givet Folkecenterets bestyrelse og forretningsudvalg, som forfølger de eksisterende muligheder, vanskelige arbejdsbetingelser. Nyt internationalt projekt Sammen med 4 andre europæiske centre har vi for et år siden søgt EU om tilskud til at udbygge det fælles samarbejde. Nu er det blevet bevilget. Bevillingsmodtager er et fransk institut ved Middelhavet, ECOSITE, som efterfølgende vil fordele midlerne til de andre deltagere i projektet. For Folkecenteret drejer det sig om ca DKK. Samarbejde blev indledt under den første europæiske konference for energicentre, som blev afholdt på vores initiativ på Folkecenteret i I uge 26 i 2003 afholdes en workshop på Folkecenteret indnefor dette program. Vi modtog i 2002 to fornemme priser Midt i denne meget beklagelige situation har det været en stor opmuntring at modtage to ærefulde priser: 10

11 # først blev vi tildelt GAIA-prisen, som blev overrakt på en meget festlig forårslørdag på Munkebjerggaard ved Roskilde. Hildur Jackson holdt talen og overrakte sammen med Ross prisen bestående af et maleri og et pengebeløb. Vi er specielt glade for denne pris, fordi Gaia trust har gjort så meget for vedvarende energi # I efteråret fulgte så Andelskassen MERKUR s pionerpris. Den blev overrakt i Aalborg på Merkur s 20 års fødselsdagsfest af Lars Persson og bestod af et pengebeløb og et diplom. Det indgår i Merkur s hele værdigrundlag at fremme en bæredygtig udvikling, hvilket har givet andelskassen mange at udvælge os iblandt Ikke bare pengene er vigtige for os; symbolværdien tæller endnu mere, for priserne er et signal til omverdenen om, at vedvarende energi har en almen betydning. En privilegeret men nødvendig indsats Vi er på Folkecenteret naturligvis taknemmelige for at have kunnet arbejde med fremtidens energiformer i så mange år, hvorved vi har øvet et bidrag til vores fælles fremtid, som priserne er en påskønnelse af. Det har været interessant og er samtidig et privilegium. Kjeld Yde Madsen, Thy Varmeteknik, og ingeniør K. Raghavan, Folkecenteret. Men tingene sker ikke af sig selv. Kigger vi bare nogle få årtier ind i fremtiden, vil det være nødvendigt, at nogle fortsat går foran og udforsker nye teknologiske løsninger og ikke mindst strategier for en omstilling, så vi kan undgå den fælde, som afhængigheden af de fossile brændsler i løbet af få årtier ellers vil fange os i. Vi vil gøre alt, hvad der er menneskeligt muligt for at være med til at videreføre det nødvendige arbejde for en bæredygtig udvikling i den ånd, hvori de to priser er blevet tildelt os. Og så tror og håber vi på, at der findes kræfter i samfundet, der erkender, at det er en fælles opgave at føre ikke blot Danmark men det globale samfund ind i en fremtid, hvor økologi, genbrug og vedvarende energi kommer til at erstatte de fossile brændsler og atomkraften. 11

12 Folkecenterets bestyrelsesformand, Jens Jensen med Lilly Poulsen, og fh. formand for Dansk Smedemesterforening, Frits Sørensen. PS. EU Kommissionen har med et fireliniers brev meddelt, at man har afsluttet den famøse sag om påstået misbrug af støttemidler til et generatorprojekt. Man vil ikke som hidtil kræve et beløb tilbagebetalt. Til gengæld opretholder vi et millionstort erstatningskrav overfor kommissionen for tab og tort forvoldt af den sag. Preben Maegaard, juli 2003 Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi P.O.Box 208, Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby, DK-7760 Hurup Thy Tlf , Fax Preben Maegaard, Forstander Tlf.: , mob: Jane Kruse, Information & Træning Tlf.: , Mobil.: : TIL STØTTEKREDSEN: SEND OS JERES ADRESSE TIL Dermed sparer vi porto. Tak!

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret.

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret. Folkecenterets ledelsesberetning for år 2008 Den primære aktivitet på Folkecenteret har også i 2008 været projektet Aktiv Vidensformidling. Som vi før har sagt så er projektet et fireårigt projekt, som

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

ENERGI til tiden - og til fremtiden

ENERGI til tiden - og til fremtiden ENERGI til tiden - og til fremtiden Målrettet vidensformidling Målrettet vidensformidling VI FORMIDLER VIDEN, DER SIKRER VELSTAND OG VÆKST OG SAMTIDIGT BESKYTTER MILJØ OG NATUR TIL GAVN FOR KOMMENDE GENERATIONER

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

. i anledning af den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst

. i anledning af den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst . i anledning af den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst Kære Støttekredsmedlemmer! Der er tradition for, at vi benytter den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst som

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

FOLKECENTER for Renewable Energy. Tid til energidemokrati! Preben Maegaard. Fossil frie Thy. Folkecenter for Renewable Energy

FOLKECENTER for Renewable Energy. Tid til energidemokrati! Preben Maegaard. Fossil frie Thy. Folkecenter for Renewable Energy Tid til energidemokrati! Preben Maegaard Fossil frie Thy Folkecenter, 21. juni 2012 Fra udkant til vindkant med projekt alternathy Skabe nye indtægter og fremgang Skabe accept hos befolkningen, når det

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til?

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Af seniorforsker Claus Hedegaard Sørensen (chs@transport.dtu.dk), DTU Transport og referent for transportpanelet under Copenhagen Research Forum. Manchet: Et

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Fortid og fremtid mod den bæredygtige energi

Fortid og fremtid mod den bæredygtige energi Fortid og fremtid mod den bæredygtige energi Alumnedag 2009 Syddansk Universitet Chefkonsulent Flemming Nissen (SDU) Indhold Det fossiltbaserede energisystem Det kernekraftbaserede energisystem Det VE-baserede

Læs mere

Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne.

Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne. Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne. Af Preben Maegaard, direktør, Folkecenteret for Vedvarende Energi, Danmark, vicepræsident for EUROSOLAR. og Erling Simonsen, formand,

Læs mere

Fredensborg Qigong Taiji Yangsheng Klub

Fredensborg Qigong Taiji Yangsheng Klub Fredensborg Qigong Taiji Yangsheng Klub Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Fredensborg, d. 30. marts, 2012 ANSØGNING OM FORNYET TILSKUD FRA UDVIKLINGSPULJEN ANSØGER: Foreningen QIGONGKLUBBEN

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de Vi valgte at invitere jer til Ringkøbing, som ligger centralt i Vestjylland. Det er her og i den øvrige del af yder Danmark vi har fremtidens energikilder. Her fødes de nye ideer om at udnytte ressourcerne

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Fløng 24. marts 2010 (rettelser/ændringer tilføjet 11.04.2010 jf. kommentarer på generalforsamlingen)

Fløng 24. marts 2010 (rettelser/ændringer tilføjet 11.04.2010 jf. kommentarer på generalforsamlingen) Fløng 24. marts 2010 (rettelser/ændringer tilføjet 11.04.2010 jf. kommentarer på generalforsamlingen) Fløng Klimaforening Bestyrelsens beretning 4.2009 til 3.2010 Det er et spændende og meget interessant

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt NOTAT 24. juni 2009 09/03070-1 /lkl-dep Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om Roskilde Bank Spørgsmål AK Ministeren bedes redegøre for

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere