FOLKECENTERET. 20 aar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKECENTERET. 20 aar"

Transkript

1 FOLKECENTERET 20 aar Den 1. juli 1983 åbnede Folkecenteret officielt. Derfor afholder vi på 20-årsdagen en sammenkomst for venner og bekendte af Folkecenteret. Der er meget at fejre, meget at se tilbage på. Vi har været med til at forandre det danske samfund. Der er flyttet milepæle indenfor forsyning og anvendelse af den energi, som gennemtrænger alle dele af tilværelsen. Der er skabt et bedre miljø og en stærk forståelse i befolkningen for bevarelse af de naturskabte værdier. Der er skabt nye arbejdspladser i Danmark i denne periode og en ny eksport af vedvarende energiudstyr på 30 milliarder kroner om året. Ingen ville i dag drømme om at være foruden denne omstilling, som også er forberedelsen på den store usikkerhed og sårbarhed, som de industrialiserede landes totale afhængighed af de fossile brændsler indebærer. Det er en videnskabelig kendsgerning, at i løbet af få årtier vil den globale produktion af fossil olie falde dramatisk. Alternativerne hertil er vedvarende energi eller atomkraft.. Hvad man her vil foretrække, er en politisk afgørelse; den kan ikke gøres til genstand for videnskabelig bevisførelse. Men om man vælger det ene eller det andet har dybtgående indvirkning på de kommende generationers liv og velfærd. Ford Focus på brint 1

2 Til Folkecenterets støttekreds og andre, der følger vores arbejde. REDEGØRELSE VED MIDSOMMER 2003 Hvordan har Folkecenteret klaret skærene, siden vi i januar 2002 blev slettet af finansloven?. Det er længe siden, vi sidst skrev til støttekredsen. Men der har hele tiden været arbejdet i bestyrelsen og hos de få af os, der er blevet tilbage, et ønske om at kunne sende en positiv melding til støttekredsen. Det positive er stadigvæk vanskeligt at få øje på. Vi mistede for et år siden den basisbevilling, som vi har modtaget af skiftende regeringer siden Energistyrelsen kom med en såkaldt afviklingsbevilling for perioden indtil 1. august 2002, hvorefter vi var 3-4 fastansatte imod tidligere ca. 20 heraf en del med over 10 års anciennitet. Halmhuset Siden har det økonomiske grundlag for de få ansatte været færdiggørelse af allerede bevilgede projekter fra EU og danske programmer. Vi har været i tæt kontakt med forskellige politikere for at komme tilbage på 2003 finansloven. Men resultatet blev, at regeringen ikke var interesseret i energiområdet overhovedet. Det er blevet meget vanskeligt at søge nye danske projekter, fordi de områder (brint, bølgekraft, solceller), hvor vi arbejder, ikke eksisterer længere. EU har netop offentliggjort et nyt 6. rammeprogram. Her søger vi projekter. Men de skal være store (30-50 mio kroner). Vi skriver på ansøgninger i samarbejde med udenlandske samarbejdspartnere. Det tager mindst et år, forinden en ansøgning kan forventes at føre til en kontrakt. Vi bruger de fleste af vore ressourcer på at skrive ansøgninger. 2

3 I 2001 optog den selvejende institution et lån i ejendommen Kammersgårdsvej 16 i forbindelse med omprioritering. Det lån har været vigtigt for vores likviditet. Nu dækker lånet et løbende underskud på driften. Det er ikke en holdbar situation, hvorfor der snarest må skaffes nye indtægter for at klare driften, som tidligere var en årlig omsætning på 10 mio kroner. Water for life, grøn vandrensningssystem. Det har været en stor opmuntring i 2002 at få tildelt to fornemme priser: GAIA Prisen, som uddeles af Gaia Trust MERKUR Pioner Prisen, som uddeles af Andelskassen MERKUR Se mere herom nedenfor. Vores udlandskontakter er meget omfattende. Folkecenteret har et godt og velrenommeret navn og er meget kendt i udlandet. I løbet af 2002 har vi haft TV-hold på besøg fra BBC, det spanske TV, det nationale russiske, fra Korea samt fra Radio France. Dertil kommer aviser mv. Vi skriver fast den ledende artikel i det førende internationale VE-fagblad, New Energy. Mange ansøger stadig om trainee ophold men får afslag. Vi deltager i en række europæiske EU-projekter som partnere. Vores udenlandske netværk udgør en vigtig ressource, ikke blot for Folkecenteret men for vedvarende energi generelt, idet vi knytter mange forbindelser folkeligt, fagligt og over grænserne. Finansloven for 2002 var et chok for alle, der forskede og udviklede indenfor vedvarende energi. Året startede sådan, at den 11. januar kunne vi i aviserne læse, at Udviklingsprogrammet for Vedvarende Energi, UVE, var forsvundet fra forslaget til finanslov. Det er et program, der har eksisteret i 20 år. Budgettet var på omkring 150 mio kroner. 3

4 Solvarme & elbiler Heri indgik også Folkecenterets bevilling, hvorfor vi med et slag - og tilbagevirkende kraft mistede vores økonomiske grundlag. I 2001 var vores basisbevillingen netop blevet pristalsreguleret til 8 millioner kroner om året, hvorfor vi så frem til nogle år, hvor vi kunne tage væsentlige, nye opgaver op. Men regeringsskiftet skulle få dramatiske konsekvenser for os. Nu er vi som et skib, der ligger ved kaj med rebede sejl og har afmønstret 80 % af besætningen. Dertil kommer, at vi reelt har været afskåret fra at søge projekter, eftersom de relevante danske projektmidler var knyttet til UVE-programmet, som forsvandt med 2002 finansloven. Værre kunne det faktisk ikke gå. Positiv forskning & udvikling sammen med erhvervslivet blev brat afbrudt Vi var ellers inde i en rigtig god udvikling, der ville skabe fortsat fornyelse indenfor vedvarende energi med flere arbejdspladser og nye industrier. Det var i december 2001 blevet beskrevet detaljeret i en omfattende evalueringsrapport udarbejdet af NIRAS A/S for Energistyrelsen. De positive resultater af Folkecenterets langsigtede udviklingsstrategi kan opregnes således: Det danske bølgekraftprogram med de mange opfindere, som startede hos os, førte til komponentudvikling og meget arbejde på den nye prøvestation i Nissum Bredning. Vind-brint-bil forskningen, som er foregået siden 1994, resulterede i et nyt meget større initiativ med inddragelse af elselskab og kommunen. Planteolie fremstilling og anvendelse i biler til CO2 neutral transport var også ved at vinde frem. 100 landbrug laver i dag deres egen olie. Integration af solceller i bygninger gjorde vi til en ny industri (i termoruder, solmarkiser, facader og tagplader) 4

5 Ros fra politikere Integrerede vedvarende energisystemer havde givet os vigtige udenlandske forskerkontakter med fremtidige projektmuligheder. Home Power, altså netuafhængig energiforsyning, var under udvikling i forbindelse med halmhuset og på vores afdeling i Mali. Gårdbiogas var ifølge den officielle evalueringsrapport omsider slået an i Danmark i kraft af Folkecenterets indsats. Nu kunne vi gøre noget ved eksporten på det felt. Husstandsmøller i nye udformninger og med nye underleverandører var ved at blive udviklet og afprøvet. De mange F&U aktiviteter skabte grundlaget for øget besøgs- og kursusvirksomhed, nye faciliteter og studiesamlinger. 209 dage var vores kursusbygning SkibstedFjord i brug i I år til gengæld meget lidt. Vi kunne vælge og vrage imellem forskere og højtkvalificerede trainees, som ønskede at komme til Thy/Danmark på et 6-9 måneders ophold. Ulandsteknologier til moderne energiforsyning i landdistrikterne i udviklingslandene var i vore projekter ved at vinde frem på flere kontinenter Vi havde i januar 2002 flere politikere fra regeringspartierne på besøg for at orientere om vore aktiviteter. Inger Støjberg, MF, og Else Theill Sørensen, MF, var hos os sammen med førende lokalpolitikere, vores borgmester m.v. De udtalte sig begge meget positivt overfor pressen; for eksempel: Folkecenteret leverer meget for pengene, stod som avisoverskrift. Vinduesintegrerede solceller og tyndfilm solceller på Skibstedfjord. Vi fulgte op under et foretræde i Folketinget, hvori også deltog lokalpolitikere og repræsentanter fra erhvervslivet, som vi har samarbejdet med de senere år. De 5

6 fremhævede vore kvaliteter meget klart. Vores erhvervsrettede F&U gjorde synligt indtryk på politikerne. Ingen fandt på at tale om smagsdommere i forbindelse med Folkecenteret. Men hovedlinien var allerede lagt: Tyve års succesrig kobling mellem vedvarende energi, eksport, beskæftigelse og miljø enten ser regeringen ikke, eller den interesserer sig ikke herfor. Folkecenteret var også til debat i Folketingssalen, da Ole Vagn Christensen, MF, stillede spørgsmål til energiministeren, hvilket skabte omtale i landsdækkende aviser, radio og fjernsyn. Denne politiske indsats i Folketinget er fortsat. Der har siden januar 2002 været fire forespørgselsdebatter, herunder om landdistrikts- og regionaludviklingen, hvori Folkecenteret har haft en central position Planteolie rummet Kendskabet til vedvarende energi er tilstrækkeligt Vi fik underligt nok ingen officiel meddelelse om ændringerne fra regeringen eller myndighederne i øvrigt om de mistede bevillinger, som der ellers lå en fireårig forligsaftale om.. Efter 20 år på finansloven eksisterede vi pludselig ikke. Derimod skrev flere folketingsmedlemmer i breve venligt til os, at vi havde gjort det godt; man ønskede os held og lykke fremover. Jens Rohde, MF, skrev tillige, at regeringen prioriterede om og at den mener, kendskabet til vedvarende energi er tilstrækkeligt. Vore mange udenlandske kontakter havde nu ikke den samme mening. Vi udsendte i februar et Disaster- brev, et SOS, som nåede ud i de fjerneste afkroge af verden. Brevet fik talrige organisationer og førende politikere verden over til at reagere på den danske regerings politik indenfor vedvarende energi, hvor Danmark hidtil havde været det store forbillede med al den goodwill, som det betyder for eksporten. Kvalitet i forskningen de store rykker ind!. Nu er det kendt, at regeringen satser på forskning i store enheder, især på det statslige RISØ, med henvisning til, at det skaber kvalitet i forskningen. Her taler man ikke om privatisering. På en måde er vi tilbage til forholdene for tyve år siden, efter at 6

7 brobyggerne, den innovative og uafhængige, tredje sektor, er fjernet. Vi har skrevet et brev til Videnskabsminister Helge Sander og anmodet om et møde. Det har han afvist med henvisning til at det er forskningsrådene, som prioriterer anvendelsen af forskningsmidlerne, herunder de mio kroner som i 2003 er afsat til vedvarende energi. Energistyrelsen undsatte os med et tilskud. Heldigvis var Energistyrelsen parat til at give os et tilskud til afvikling af basisbevillingen. Vi lavede i februar en opgørelse over helt nødvendige udgifter omkring 3 millioner kroner. Dermed har vi i 2002 kunnet klare forpligtelserne overfor de ansatte og vore forretningsforbindelser uden at gå konkurs. Dog måtte vi i februar midlertidigt gå i betalingsstandsning. Den blev ophævet i maj igen. Dersom vi ikke havde fået afviklingstilskuddet ville Folkecenteret næppe have eksisteret nu. Udstillingshal for vindmøller og bølgekraftmodeller. Pr. 1. august 2002 var situationen, at vi stod med 3-4 ansatte imod tidligere 20. Det har været en særdeles trist proces at skulle sige farvel til meget dygtige, erfarne medarbejdere med op til 17 års anciennitet. Afviklingen forløb på en rolig og værdig måde. Vi har tilstræbt åbenhed om alt, hvad der kunne findes svar på. Nogle af de tidligere medarbejdere har fundet nyt arbejde, men det er ikke alle. Nogle få blev tilbudt genansættelse, men takkede nej. Stærkt idegrundlag og stort behov for Folkecenteret Vi holdt i maj måned et ideseminar med deltagelse af bestyrelsen, støttekredsen og andre med interesse for Folkecenterets arbejde.. Der kom mange gode forslag til fremtiden. Siden da har vi fulgt op på de ideer, som kan udnytte i forhold til den viden og de ressourcer, vi i dag har tilbage i huset. Mange vigtige menneskelige ressourcer er gået tabt i løbet af På sin vis kunne vi godt stille om til et andet økonomisk grundlag, men den slags tager erfaringsmæssigt 3-5 år oplyste flere erfarne virksomhedsrådgivere, som beskrev vores situation som yderst kritisk. Det alvorligste problem er, at vi har måttet sige farvel til de medarbejdere, der skulle være det vigtigste aktiv for et nyt forretningsgrundlag. En særdeles positiv, officiel evaluering af os fra december 2001 har ikke været til ret megen hjælp i den aktuelle situation. 7

8 Biodomen Regeringen mener, at "kendskabet til vedvarende energi er tilstrækkeligt"; men sådan møder vi ikke virkeligheden. Behovet for viden indenfor vedvarende energi er enormt. Vi modtager dagligt henvendelser fra erhvervslivet, medierne, skolerne, ja, og også politikere, som ønsker viden og kontakter samt vores hjælp og inddragelse i alt muligt indenfor bæredygtige løsninger. Vi kan tydeligt mærke, at behovet for viden og information er uformindsket stort, og at der i dag er få steder at henvende sig. Et måleligt udtryk for vores rolle er de mange henvendelser til vores hjemmeside som månedligt har opkald, som i marts 2003 steg eksplosivt til , formentlig som følge af Irak krigen, idet de fleste søgte oplysninger om PPO (planteolie til transportformål). Flertallet af opkald er fra udlandet, heraf mange fra US-Government. VE-organisationer, -myndigheder og - institutters position i forhold til den danske offentlighed kan måles ved deres rækkefølge på verdens største søgemaskine, google, når man spørger om begrebet vedvarende energi. Ud af steder med dette søgeord kan man finde Folkecenteret som nummer et, nogle måneder nummer to, hvorimod Risø og andre store, der modtager de statslige bevillinger står langt nede på listen. Solceller på biblioteket og solcellemarkisen 8

9 God dækning i danske og udenlandske medier De danske medier har bragt en omfattende og fair omtale af vores situation. Det gælder specielt De Bergske Blade, som også stiller sig til rådighed for kritiske indlæg. Vi får tillige talrige henvendelser fra udlandet telefonisk, med og fra medierne. Således har BBC TV, det russiske statsfjernsyn, det spanske TV Catalan 2 gange og Radio France hver især opholdt sig hos os i nogle dage for at lave optagelser. Endvidere bliver vi ofte inviteret til udlandet for at komme med indlæg. Det er i naturligvis glade for, herunder at vi kan få lejlighed til at vise omverdenen, hvor langt vi er kommet med VE i Danmark. Man vil også høre om den aktuelle situation, som man ikke kan forstå. Danmark var forbilledet for andre lande, når det gjaldt vedvarende energiindustri og som landet, der på samme tid gik fra fossile brændsler til fremtidens rene energiformer. Det lille progressive land havde skabt en ny industriel sektor med fremtidssikre arbejdspladser med alle de økonomiske fordele, som det giver. Svært at klare de mange henvendelser Det er et problem for os med de mange henvendelser, vi modtager, fordi de kræver tid og ressourcer. Indtil nu har vi holdt dørene åbne, taget telefonerne og behandlet folk pænt, synes vi. Men langt det meste har vi ikke kunnet forlange penge for og langt fra de reelle omkostninger. Så når vi opfylder et samfundsmæssigt behov for viden, inspiration og kommentarer, så bliver det reelt betalt ud af vores resterende ressourcer og er ren altruisme. Det er naturligvis ikke en holdbar situation. Ungdommen, som vi også kommer i kontakt med igennem studiebesøgene, er uforstående overfor regeringens slagtning af en sektor, som de mener, mere end noget tilhører fremtiden. Op til har besøgt os om året for at hente oplysninger om det helt nye indenfor bølgekraft, planteolie og brint til transportformål, om bygningsintegrerede solceller foruden de mange allerede kendte VE-teknologier. Det siger de unge noget. Desværre har vi i 2002 måttet sige nej til en del studiegrupper, fordi vi ikke har kapacitet til betjene dem som hidtil. Bygninger og forsøgsanlæg skal holdes i ordentlig stand for at leve op til de besøgendes forventninger, og det koster langt mere, end vi kan opkræve i honorar. Endvidere er forsøgene med de forskellige nye teknologier indstillet, hvorfor der ikke er den aktivitet i bygningerne, som der tidligere var, når man kom på besøg. Fornyet politisk indsats ved finanslov 2003 og 2004 Op til aftalerne om finanslov 2003 og igen til 2004 gør vi en ihærdig indsats for at ikke bare Folkecenteret men vedvarende energi i det hele taget kan komme tilbage på finansloven. Vi tog kontakt til partierne for at få dem til at skabe en ramme for F&U, således at det ikke bliver til en teoretisk forskning, der havner som støvede rapporter på hylderne. Altså som det var for tyve år siden. Resultatet af finanslovsforhandlingerne blev 20 mio. kroner til vedvarende energi i 2003, hvilket er 90% mindre, end der var til rådighed til F&U i Til 2004 er der afsat 48 mio kroner til demonstration og udvikling. De skal udmøntes i de kommende måneder, så det er en afgørende tid for os. Uden en driftsbevilling er vores fremtid nemlig meget usikker. 9

10 Nu dirigerer forskningsrådene rundt med bevillingerne Bevillingerne på 20 mio kroner for skal forvaltes af forskningsrådene, som tidligere stod alliancen Risø-elværkerne-store virksomheder meget nærmere end sådan nogle som os. Der findes ikke eksempler på at forskningsrådenes bevillinger har været en del af en bred indsats, som er forudsætningen for at føre nye typer vedvarende frem til kommercielt gennembrud. Der må trods alt må være et primært formål med den statslige indsats. Vi har skrevet til Videnskabsminister Helge Sander om møde, for at høre om han kan hjælpe. Han henviser os i et venligt brev til forskningsrådene. Men vil ikke mødes med os. Vi håber også, at en henvendelse og et notat fra Den konservative gruppe i Sydthy kommunalbestyrelse til økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen vil påvirke tingene i positiv retning og at regeringen vil tage hensyn til forholdene i et udpræget udkantsområde. Projektmuligheder, ja, men vi er på lånt tid Der foreligger en række projekter, som skal færdiggøres og vi arbejder naturligvis ihærdigt for at udnytte alle nye projektmuligheder. Vi har masser af gode oplæg og samarbejdspartnere. Men det tager tid og kræver store ressourcer at skrive ansøgninger. Et nyt omfattende F&U 6. rammeprogram fra EU er netop udskrevet, hvori der skulle være mange muligheder for os, fordi vi beskæftiger os med de temaer, som EU prioriterer højt i det nye program. Vi er blevet inddraget i ikke mindre end fem internationale ansøgninger og det er flot. Men det vil tage et år, forinden der eventuelt kan være held med tilsagn om en eller flere bevillinger. Så vi lever delvist af et lån, som blev optaget forrige år i forbindelse med en omprioritering. Dermed er vi i samme situation som mange andre mindre enheder, der tidligere eksisterede indenfor det statslige, Udviklingsprogrammet for Vedvarende Energi, UVE s rammer. Næsten alle enten er bukket under eller kører for laveste blus. Det har også givet Folkecenterets bestyrelse og forretningsudvalg, som forfølger de eksisterende muligheder, vanskelige arbejdsbetingelser. Nyt internationalt projekt Sammen med 4 andre europæiske centre har vi for et år siden søgt EU om tilskud til at udbygge det fælles samarbejde. Nu er det blevet bevilget. Bevillingsmodtager er et fransk institut ved Middelhavet, ECOSITE, som efterfølgende vil fordele midlerne til de andre deltagere i projektet. For Folkecenteret drejer det sig om ca DKK. Samarbejde blev indledt under den første europæiske konference for energicentre, som blev afholdt på vores initiativ på Folkecenteret i I uge 26 i 2003 afholdes en workshop på Folkecenteret indnefor dette program. Vi modtog i 2002 to fornemme priser Midt i denne meget beklagelige situation har det været en stor opmuntring at modtage to ærefulde priser: 10

11 # først blev vi tildelt GAIA-prisen, som blev overrakt på en meget festlig forårslørdag på Munkebjerggaard ved Roskilde. Hildur Jackson holdt talen og overrakte sammen med Ross prisen bestående af et maleri og et pengebeløb. Vi er specielt glade for denne pris, fordi Gaia trust har gjort så meget for vedvarende energi # I efteråret fulgte så Andelskassen MERKUR s pionerpris. Den blev overrakt i Aalborg på Merkur s 20 års fødselsdagsfest af Lars Persson og bestod af et pengebeløb og et diplom. Det indgår i Merkur s hele værdigrundlag at fremme en bæredygtig udvikling, hvilket har givet andelskassen mange at udvælge os iblandt Ikke bare pengene er vigtige for os; symbolværdien tæller endnu mere, for priserne er et signal til omverdenen om, at vedvarende energi har en almen betydning. En privilegeret men nødvendig indsats Vi er på Folkecenteret naturligvis taknemmelige for at have kunnet arbejde med fremtidens energiformer i så mange år, hvorved vi har øvet et bidrag til vores fælles fremtid, som priserne er en påskønnelse af. Det har været interessant og er samtidig et privilegium. Kjeld Yde Madsen, Thy Varmeteknik, og ingeniør K. Raghavan, Folkecenteret. Men tingene sker ikke af sig selv. Kigger vi bare nogle få årtier ind i fremtiden, vil det være nødvendigt, at nogle fortsat går foran og udforsker nye teknologiske løsninger og ikke mindst strategier for en omstilling, så vi kan undgå den fælde, som afhængigheden af de fossile brændsler i løbet af få årtier ellers vil fange os i. Vi vil gøre alt, hvad der er menneskeligt muligt for at være med til at videreføre det nødvendige arbejde for en bæredygtig udvikling i den ånd, hvori de to priser er blevet tildelt os. Og så tror og håber vi på, at der findes kræfter i samfundet, der erkender, at det er en fælles opgave at føre ikke blot Danmark men det globale samfund ind i en fremtid, hvor økologi, genbrug og vedvarende energi kommer til at erstatte de fossile brændsler og atomkraften. 11

12 Folkecenterets bestyrelsesformand, Jens Jensen med Lilly Poulsen, og fh. formand for Dansk Smedemesterforening, Frits Sørensen. PS. EU Kommissionen har med et fireliniers brev meddelt, at man har afsluttet den famøse sag om påstået misbrug af støttemidler til et generatorprojekt. Man vil ikke som hidtil kræve et beløb tilbagebetalt. Til gengæld opretholder vi et millionstort erstatningskrav overfor kommissionen for tab og tort forvoldt af den sag. Preben Maegaard, juli 2003 Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi P.O.Box 208, Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby, DK-7760 Hurup Thy Tlf , Fax Preben Maegaard, Forstander Tlf.: , mob: Jane Kruse, Information & Træning Tlf.: , Mobil.: : TIL STØTTEKREDSEN: SEND OS JERES ADRESSE TIL Dermed sparer vi porto. Tak!

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret.

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret. Folkecenterets ledelsesberetning for år 2008 Den primære aktivitet på Folkecenteret har også i 2008 været projektet Aktiv Vidensformidling. Som vi før har sagt så er projektet et fireårigt projekt, som

Læs mere

Fremsendes som fælles henvendelse fra Samsø Energiakademi og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Fremsendes som fælles henvendelse fra Samsø Energiakademi og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 78 Offentligt Fremsendes som fælles henvendelse fra Samsø Energiakademi og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Fælles for de to centre er, at

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

afholder dette samråd i en situation, hvor det nu faktisk er lyk-

afholder dette samråd i en situation, hvor det nu faktisk er lyk- Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 40 Offentligt TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg om statslige støttemidler til kulturinstitutioner og Fregatten Jylland Åbent eller lukket: Åbent

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Vind-brint-gas i fremtidens energiforsyning

Vind-brint-gas i fremtidens energiforsyning Vind-brint-gas i fremtidens energiforsyning Det nye grundlag for industriel udvikling i Flensborg. Overskudsvarme fra vedvarende energi til lokalsamfundene nord og syd for grænsen. Af Preben Maegaard,

Læs mere

ENERGI til tiden - og til fremtiden

ENERGI til tiden - og til fremtiden ENERGI til tiden - og til fremtiden Målrettet vidensformidling Målrettet vidensformidling VI FORMIDLER VIDEN, DER SIKRER VELSTAND OG VÆKST OG SAMTIDIGT BESKYTTER MILJØ OG NATUR TIL GAVN FOR KOMMENDE GENERATIONER

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org.

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org. Lys over Mali Solceller til Malis skoler Ligesom det var samfundet, der i sin tid sørgede for, at befolkningen i industrilandene fik adgang til elektricitet, kan man ikke forvente, at de fattigste af alle

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Folkecenteret, Sdr. Ydby 28. august 2010 I samarbejde med Thy & Mors Energi og NIVE 1-dags solcelle-selvbyg

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder Debra åbner sig mod den grønne omstilling uden at glemme vores fossile rødder Den grønne omstilling er kommet for at blive Jeg har i ca. to år stået i spidsen for Debra, hvilket har været en interessant

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning?

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Jan Hylleberg Adm. direktør, Vindmølleindustrien Temadag om vindmølleplanlægning for kommunerne,

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 Inger Pihl Byriel Forskningskoordinator Energinet.dk ipb@energinet.dk Uafhængighed h af fossile brændsler Hvad angår

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 157 Offentligt Høring 29. januar 2009 i Folketinget om fjernvarmen i det fremtidige energisystem Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en vedvarende energi-fond (VE-fonden)

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en vedvarende energi-fond (VE-fonden) 2007/2 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. februar 2008 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank Aaen

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. DI Bioenergi Handlingsplan feb. 11. Aktivitetsplan DI Bioenergi

Kristine van het Erve Grunnet. DI Bioenergi Handlingsplan feb. 11. Aktivitetsplan DI Bioenergi Aktivitetsplan 2011 Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage til størst mulig global vækst

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 159 Offentligt. Notat til Udvalgsmøde i Folketinget

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 159 Offentligt. Notat til Udvalgsmøde i Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 159 Offentligt Notat til Udvalgsmøde i Folketinget Mange tak fordi vi kan få foretræde for Uddannelses- og Forskningsudvalget med deltagelse

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

. i anledning af den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst

. i anledning af den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst . i anledning af den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst Kære Støttekredsmedlemmer! Der er tradition for, at vi benytter den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst som

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Vindmøller i Danmark Møde i Darum 25 februar 2015 Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Introduktion af Niels-Erik Født Sydfalster Uddannelse civilingeniør (DTU) PhD (DTU) soldrevne køleanlæg Arbejdet 15

Læs mere

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene?

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Dato: 14-8-217 vil gerne rose regeringen for at have afsat 1,3 mia. kr. til udbygning med vind og sol i de kommende år. De penge kan der blive god brug

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Fredensborg Qigong Taiji Yangsheng Klub

Fredensborg Qigong Taiji Yangsheng Klub Fredensborg Qigong Taiji Yangsheng Klub Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Fredensborg, d. 30. marts, 2012 ANSØGNING OM FORNYET TILSKUD FRA UDVIKLINGSPULJEN ANSØGER: Foreningen QIGONGKLUBBEN

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Kære støttekredsmedlem

Kære støttekredsmedlem Kære støttekredsmedlem Der er tradition for, at vi benytter den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst som en god anledning til at give en beskrivelse af de vigtigste aktiviteter og resultater

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Grønne virksomheder har den bedste eksportevne

Grønne virksomheder har den bedste eksportevne Grønne virksomheder har den bedste eksportevne Danske virksomheder inden for energi- og klimateknologi har en markant stærkere eksportevne end gennemsnittet, lyder det overraskende budskab fra et nyt,

Læs mere

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Energiplan Fyn 5. Februar 2015, Tøystrup Gods Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma.

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser September 2015

Ægteskab Uden Grænser September 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Sommeren har især stået i flygtningedebattens tegn. Da diverse tiltag på det område også i et vist omfang berører familiesammenførte, har vi valgt at lade det fylde en del i dette

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 17. august 2009 KS Baggrundsnotat Bindinger på universiteternes basismidler til forskning I princippet skulle basismidlerne til universiteterne være

Læs mere

Hvem er Teknologirådet?

Hvem er Teknologirådet? Hvem er Teknologirådet? Teknologirådet er en uafhængig institution, som blev oprettet ved lov af Folketinget i 1995 som en afløser for Teknologinævnet, oprettet i 1986. Rådet modtager årligt et tilskud

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov

Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov www.folkebevaegelsen.dk Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov 19,4 milliarder ekstra på budgettet! 2007 Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov 19,4 milliarder ekstra på budgettet!

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Bevillingen er afsat til økologi under Den Økologiske Have.

Bevillingen er afsat til økologi under Den Økologiske Have. Fødevareministeriet Den økologiske have Kort beskrivelse af tilskud til den Økologiske Have Til brug for Økonomistyrelsen analyse af statslige tilskudsordninger Baggrund Den Økologiske Have (Fond) har

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve, august Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve, august Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen Ordning: Omprøve, august 2014 Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen Fag: Forvaltningsret Opgavetype:

Læs mere

Side 1 af 5 Finanslovsudspil placerer professionshøjskolers rolle i forskning og udvikling på europæisk niveau - 27.8. Pressemeddelelse - udsendt af Bestyrelsesforeningen for Professionshøjskoler i Danmark

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Jens Thorhauge, Direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Velkommen til konferencen Public service- de 10 bud. På vegne af Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere