Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a"

Transkript

1 Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G a fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf til fæste 4 Rd Har betalt 3 Rd Resten 1 Rd Den anden halve part er ham efter Moderens død tillige med Gaardstedet før nogen anden tilsagt i fæste at nyde. [92a] fæster Iffer Nielsen 1 otting jord, Niels Rasmussen fradøde, skal give deraf til fæste med Gårdstedet til Michelsdag at betale 8 Rd Betalt. [92a] fæster Jens Rasmussen Svensk de ½ Gaardsted Rasmus Jensen Svensk for ham afstod. Gav til fæste 3 Mk [92a] fæster Jens Michelsen 3 otting Jord som Søren Nielsen Gylling for ham afstod. Skal give deraf til fæste 21. Hvorpå han betalte 13 Rd 2 Mk Resten 7 Rd 4 Mk Afbetalt. [91b] fæster Morten Nielsen 2 otting jorder som Unge Rasmus Sørensen tilforn fæstede og fradøde. Skal give deraf til fæste 14 Rd Førstkommende Michelsd. Har betalt i Rd Resten afbetalt. [91b] fæster Søren Jensen 2 ottinger og ½ Gaardsted som han tilforn af Just Hansen fæst hvorpå han til ham, betalt 4 Rd Resten er ham for 8 Rd forundt, som han og har betalt. [91b] fæster Rasmus Rasmussen Suder 1 otting jord med 1 Gaardsted som hans Fader fradøde. Skal give deraf til fæste 8 Rd Har betalt 1 Rd og 2 Mk og Resten til Michelsdag at betale 6 Rd 4 Mk Har betalt. [91b] fæster Jens Pedersen Bloch 1 otting jord som hans Fader fradøde. Skal give deraf til fæste 8 Rd Har betalt 2 Rd 4 Mk Den anden otting som Moderen har nyder han frem for nogen i fæste ved Moderens død. Betalt resten. [91a] fæste Laurs Pedersen Bloch 1 otting med ½ Gaardsted som Anders Nielsen tilforn fæst havde og fradøde. Skal give til fæste 8 Rd Hvorpå er betalt 1 Rd Resten til Michelsdag 7 Rd Afbetalt. [91a] fæst Jens Lassen 2 ottinger jord som Laurs Jensen tilforn havde og fradøde. Skal give med Gaardstedet til fæste 14 Rd Hvorpå er betalt 2 Rd 4 Mk Resten 11 Rd 2 Mktil Michelsdag at betale. Afbetalt. [91a] fæster Gl. Rasmus Rasmussen Sønder 2 otting jorder som hans Fader tilforn havde og fradøde. Skal give deraf til fæste 14 Rd Har betalt 10 Rd Resten 4 Rd som betales til Michelsdag. Den otting jord som hans Moder har er ham????? efter hendes død. [90b] fæster Hendrik Nielsen 1 otting jord som Jens Sørensen Svenskes Enke for ham afstod tillige med ½ Gaardsted. Skal give deraf til fæste 7 Rd Betalt derpå 1 Rd 3 Mk Resten 5 Rd 3 Mk Foruden 4 Rd 2 Mk Af den forrige otting [90b]

2 fæster Rasmus Stephansen 2 otting jorder som hans Fader Stephan Rasmussen tilforn i fæste havde og fradøde med ½ Gaardsted. Skal for dem alle 3 give 10 Rd Halvparten til førstkommende Michels og resten til Michels????? efter under fæstets fortabelse. Er eftergivet. [90b] fæster Søren Sørensen Skipper 2 otting jorder hans Fader før ham i fæste havde og afstod. Skal give til fæste 14 Rd Har betalt 2 Rd Resten 12 Rd Til Michelsdag at betale. Betalt. [90b] fæster Peder Rasmussen Bierremand 1 otting jord som hans Fader i fæste havde og fradøde for 7 Rd Derpå er betalt 2 Rd Resten til michelsdag 5 Rd De 2 andre ottinger hans Moder????? haver er han nærmest efter hendes død. Betalt. [90a] fæster Rasmus Rasmussen ved Stranden ½ Gaardsted som Søren Jespersen Ollufsen oplod ham mod 10 Rd Betaling til ham. Gav deraf til fæste 4 Mk Betalt. [90a] fæst Søren Sørensen Stissen 1 otting jord som hans Fader fradøde. Gav deraf straks til fæste 6 Rd 4 Mk Efter Moderens død er han nærmest at fæste den????? otting og Gaardstedet. Betalt. [90a] fæst Peder Iffersen 2 otting jord som hans Fader Iffer Jørgensen fradøde. Skal give til fæste 14 Rd Betalt 4 Rd 4 Mk Resten 9 Rd 2 Mk Efter Moderens død nyder han den otting jord med Gaardstedet nærmest i fæste. Betalt. [90a] fæst Bendt Sørens Ørby ½ Gaardsted Niels Nielsen Jespersens Enke for ham oplod. Gav straks deraf til fæste 3 Mk [89b] fæst Jørgen Pedersen 1 Gaardsted som Hr Laurits?????kerus for ham oplod, og som derved uden fæste????? [89b] fæst Olle Jørgensen Skipper 1 otting jord som Rasmus Kuskes Enke for ham oplod. Skal give deraf til fæste 7 Rd Hvorpå betalt 1 Rd 2. resten til Michelsdag 5 Rd 4 Mk betalt. [89b] fæst Søren Tommassen på Endelave den fjerde part jord med ½ Gaardsted hans Fader Tommes Jensen tilforn i brug havde og fradøde. Skal give deraf til fæste 10 Rd Hvorpå er??????????????? Rd Resten 5 Rd [89b] fæst Olle Hansen den halve Gaardsted som Søren Sørensen førend han døøde for ham havde opladt og gav deraf til fæste 3 Mk [89b] fæst Peder Rasmussen Bierremand 1 otting jord og ½ Gaardsted hans Moder tilforn i brug havde og for ham oplod. Skal deraf give til fæste 7 Rd Betalt. [89a] fæster Niels Jacobsen Oluf Sørensen Dall en otting jord som hans stedfar Rasmus Michelsen for ham oplod hvoraf han til Niels Jacobsen 8 Rd har til fæste betalt. Har betalt til Niels Jacob. [89a] fæster Oluf Sørens Dall 3 ½ otting jord og en halv Gaardste som Søren Sørensen fradøde, tager enken til ægte og giver den gamle Moder den ophold som hun tilforn

3 nød haver betalt af samme 3 ½ otting jord til fæste 16 Rd Hvoraf han de 10 Rd straks har betalt og resten??????????????? til????? til kommendes April betaler. Have betalt. [89a] fæst Gammel Rasmus Rasmussen en otting jord og ½ Gaardsted hans Moder fradøde gav deraf til fæste 6 Rd straks betalt. [88b] fæst Jørgen Pedersen en otting af de tvende ottinger Rasmus Stephansen tilforn havde og fradøde. Hvilket ham uden fæste blev forundt. [88b] fæst i lige måder Rasmus Rasmussen den anden otting jord som førnævnte Rasmus Stephansen fradøde gav deraf til fæste 6 Rd?????????????? ½ Gaardsted som førnævnte Rasmus Stephansen og havde er fæst Olle Pedersen gav deraf til fæste 3 Mk Og haver han hans????? derpå????? 24. mai [88b] fæster Jens Tommessen den fjerding jord og ½ Gaardsted som hans Kones Fader Jens Nielsen Samsing for ham oplod????? for????? hans Børns slette tilstand????? 4 Rd deraf til fæste. [88b] fæst Niels Nielsen en otting jord som hans Broder Oluf Sørensen Dal for ham oplod og som bemeldte Olluf Sørensen samme otting jord forleden år i fæste bekom er det bemeldte Niels Nielsen for samme fæste forundt. [88a] fæst Olle Jensen Øster 1 fjerding og ½ Gaardsted som Sl Bendt Pedersen er fra dødt. Gav deraf til fæste 14 Rd [88a] fæst Jens Nielsen Sønder dend halve Gaardsted på Endelave Bendt Sørensen Ørby formedelst hans ulovlig????? måtte quitte.????? som på steden findes nyder han og derimod skal forsyne hans Søster med hus????? hendes livs tid. Gav til fæste 3 Mk [88a] fæst Niels Rasmussen Øster gaard tilmed otting jord som hans Søn tilforn i fæste havde og fradøde. Gav straks deraf til fæste 8 Rd [87b] fæst Rasmus Nielsen Ollufsen 1 fjerding og ½ Gaardsted som Søren Pedersen Foged for ham oplod som han udi fæste er forladt for 14 Rd hvorpå han 7 Rd straks har betalt. Resten er han til førstkommende Michels??????????. har betalt. [87b] fæst Lauritz Gylling en otting jord at de toe ottinger som hans Moder bruger dog beholder hun både den og den anden som hendes Svoger Jens Michelsen er????? til hende????? afgav og har Lauritz Gylling fæstes betalt med 8 Rd [87b] fæst Jens Michelsen førnævnte den otting jord Søren Gyllings hustru nu ibrug haver og så længe hun lever beholder, og som Lauritz Gylling den anden otting????? til????? er fæst, hvilken otting jord han efter bemeldte enkes død til????? gav deraf til fæste 8 Rd [87a] fæst Rasmus Jensen Kusk den otting jord af det????? Morten Jespersen i brug havde og for armod måtte afstå. Gav deraf til fæste 8 Rd [87a]

4 Samme dag og år fæst Olle Rasmussen 1 otting af førnævnte Morten Jespersens????? som han i lige måder for armod måtte afstå. Gav deraf til fæste 8 Rd [86b] fæst Søren Jensen på Endelave 3 ½ otting jord og ½ Gårdsted som Olle Dall tilforn i fæste havde og fradøde. Gav deraf til fæste 10 Rd som blev betalt.?????????? som til Michels betales. Betalt. [86b] fæst Jens Tommesen på Endelave 2 otting jord som hans hustrues fader Niels Nielsen Samsing fradøde. Skal give deraf til fæste 10 Rd deraf betalt 10 Rd Resten 5 Rd som til næstkommende fastelavn betales. Betalt. [86b] fæst Niels Pedersen barnefødt på Endelave et Hus som Jep Stephansen fradøde som han straks tiltræder dog forinden hans gamle moder????? husværelse hendes livstid. Gav deraf til fæste 3 Mk [86a] fæst Poull Rasmussen??? de 3 otting jord og det halve Gårdsted som Niels Rasmusen Synder tilforn fæst havde og fradøde. Tager Enken til ægte og gav deraf til fæste 20 Rd os som Poul Rasmussen tilforn er fæst 1 otting af Morten Jespersen som er bevilget udi fornævnte fæste at hans fader Rasmus Poulsen fornævnde otting jord hans liffertid tillige med hans????? trey ottinger maa nyde, eftersom Sønnen samme otting jord igen for ham opladt haver. [86a-85b] fæst Peder Rasmussen Bierre Mand den 1 otting jord og det halve Gårdsted som han Moder tilforn i fæst havde og fradøde. Skal give deraf til fæste 6 Rd Betalt 2 Rd Betalt????? Resten 2????? [85b] fæst Niels Pedersen Andersen den otting jord og ¾ Gårdsted som hans Moder for ham har opladt. Gav til fæste 7 Rd [85a] fæst Hans Laugesen de to otting jord hans Fader Lver Nielsen for ham tillige med ½ Gårdsted har opladt, hvorimod han forsyner forældrene med en billig ophold så længe de lever. Skal give til fæste 11 Rd 2 Mk Der af betalt 5 Rd 2 Mk Resten 6 Rd ti førstkommende Michels at betale. Har betalt. [85a] fæst Søren Rasmussen født på Endelave to otting jord og en halv Gårdsted hans fader Rasmus Pedersen påbor og for ham oplod, mod condition han faderen hans livstid med nødtørftig ophold forsyner. Betalt deraf til fæste 14 Rd [84b] fæst Søren Rasmussen Skippers Søn ved navn Søren Sørensen den otting jord hans broder Olle Sørensen fradøde. Skal give deraf til fæste 5 Rd, hvorpåer betalt 2 Rd 4 Mk Resten 2 Rd 2 Mk Som til Michels betales. Er betalt. [84b] fæst Peder Nielsen på Endelave de to fjerdinger jord Niels Rasmussen Ved Stranden fradøde. Tager Enken til ægte og de umyndige børn på stedet at nyde deres opdragelse hos ham til de kan fortjene deres brød. Træder straks til stedet og antager den med hvad som i Gården findes. Når besætningen til Gården først bliver uttagen svarer han????? til stærfboet bort skyldig gjæld til en hver efter advenant som den han til stedet skal give. Til fæste 20 Rd hvor på 10 Rd betalt?????????? til?????????? 3 Rd 2 Mk????? betalt. Resten 6 Rd 2 Mk Afbetalt. [84a]

5 fæst Knud Michelse 2 otting jord som hans Moder tilforn i fæste havde og fradøde. Skal giev deraf til fæste 14 Rd Har betalt 5 Rd 2 Mk Resten 8 Rd 4 Mk, hvoraf de 4 Rd betales til Mortensdag og resten som er 7????? til Påske førstkommende. Har betalt de 7????? (d 23 october 1703) resten????? resten????? [83b] fæst Søren Iffersen på Endelave de to fjerding jord ibd som Søren Tommesen Birche Schriffer fradøde. Tager hans ældste datter til ægte og tærder straks til stedet. Nyder besætningen til Gården og af det øvrige som i Gården findes, når????? den restance og Børne????? forlods betales????? Sl Søren Tommesens Creditorer af Stærfboet enhver efter advenant som?????????? til????? de umyndige børn som i Gården findes skal bemeldte Søren Iffersen med nødtørftige Klæder og føde forsyne indtil de deres brød selv kan fortjene. Skal give deraf tilfæste, 24 Rd Har betalt 13 Rd 2 Mk Resten som er 9 Rd 2 Mk Er at betale til Påske. Har betalt så meget som?????. Eftergivet. [83b-83a] fæst Niels Andersen 2 otting jord og ½ Gårdsted hans Fader Anders Rasmusen Skiøt fradøde. Beholder hvad der er på stedet, og giver Moderen sin ophold. Skal give til fæste 10 Rd 4 Mk Betalt derpå 6 Rd Resten 4 Rd 4 Mk??bbedages til Michels Ao Er betalt til Niels Jacobsen og mig af ham til regnskab ført. [83a] fæst Niels Sørensen på Endelave 1 otting jord som hans Moder for ham oplod. Skal give deraf til fæste 6 Rd Har betalt 4 Rd????? med resten som er 2 Rd til Michels Ao Afbetalt. [82b] fæst Peder Andersen fød på Endelave 3 ottinger jord som Søren Troulsen fradøde. Tager Enken og beholder hvad der findes i Gårdne og har børnene deres ophold hos dem til deres myndighedsår. Har betalt til fæste 16 Rd [82b] fæst Niels Stissen på Endelave en otting jord og en halv Gårdsted som Niels Nielsen Andersen for ham oplod, og når førnævnte Niels Nielsen ved døden afgår skal bemeldte Niels Stissen mod fastsat betaling nyde den anden otting jord Gav til fæste 7 Rd [82a] fæst Rasmus Jensen født i????? boelshus her i Stensballe etc. etc. [81b] fæst Rasmus Nielsen Olluf på Endelave 1 fjerding jord og 1 Gårdsted Søren Bertelsen foged på Endelave, for alderdoms skyld måtte Quitere. Træder straks til????? ; og?????deraf herefter til????? antager????? 2 bæster af de bæster samt????? vogne og rugfad nyder han og bygning efter????????????????????, skal give til fæste 10 Rd deraf betalt 5 Rd 4 Mk Resten 4 Rd 2 Mk Som til Michels betales. Haver alting betalt. [81b] fæst Peder Iffersen Sønder på Endelave 1 otting jord med ½ Gårdsted, hans Fader Iffer Michelsen formedelst alderdom for ham oplod. Giver forældrene deres ophold medens de lever. Skal give til fæste 8 Rd Betalt 6 Rd 4. Mk Resten 1 Rd 2 Mk som til Michels betales. Betalt af Niels Jacobsen til mig. [81a]

6 fæst Rasmus Rasmussen på Endelave 3 otting ord og ½ Gårdsted som Niels Rasmussen Øster fradøde. Tager Enken til ægte og nyder hvad ved stedet findes tillige med hende. Betalt straks deraf til fæste 20 Rd [81a-80b] fæst Iffer Nielsen fød på Endelave 1 otting jord som hans Moder for ham oplod, hvorimod han hende efter oprettede contract hendes ophold så længe hun lever giver????? Betalt til fæste 10 Rd [80b] fæst Olle Sørensen født på Endelave en otting jord hans Fader Søren Ollufsen for ham oplod. Betalt straks til fæste 6 Rd [80b] fæst Peder Iffersen Øster en otting jord hans Moder fradøde. Betalt straks deraf til fæste 4 Rd og resten som er ham forundt for 2 Rd????? ham til Påske. Har betalt. [80a] fæst Rasmus Rasmus Povelsen den otting jord som kom fra Morten Jespersens GåRd Har betalt til fæste 6 Rd [80a] fæst Rasmus Andersen på Endelave 1 otting jord hans Fader Anders Pedersen for ham oplod formedelst alderdom og svaghed. Gav deraf til fæste 7 Rd 2 Mk [80a] fæst Olle Nielsen 1 fjerding som hans Fader Niels Olufsen på Endelave for ham opladt haver. Har givet til fæste 8 Rd 4 Mk. Skal nu give 5 Rd som han?????????? til Michels ad år 1708, (har betalt). Skal leve????? med sin forældre, og såfremt de lovlig klage over ham kunde føre han?????????? forholdt skal han have hans gård og fæste forbrudt. [79b] fæst Peder Andersen født på Endelave 3 otting jord og et Gårdsted som Peder Rasmussen Bierremand fradøde. Ægter Enken og beholder hvad som findes ved Gården hvilken han straks tiltræder og deraf svarer Kgl. Skatter og landgilde samt anden????? på landet, lige med andre hans gårdmænd. Er ham til fæste forundt for 18 Rd som han straks har betalt.[79a] fæst Søren Stissen på Endelave den otting jord som Thomas Pedersen fradøde. Træder straks til samme, så og tager huss??? Som på den ½ Gårdsted findes mod Enken bliver ved Gårdstedet så længe han det vedligeholder og svarer til al contribution og landgilde til førstkommende Wolborgdag eftersom han????? beholder. Er Søren Stissen til fæste for 8 Rd forundt, hvoraf de to Rigsdaler straks er betalt og de resterende 6 Rd betales????? til Mortensdag. Betalt. [79a-78b] fæst Hans Jensen født på Endelave Hans Søster Anne Jensdatter halvgårds Gårdsted som han straks antager og restancen som og????? ham er betalt til??? samt hvad????? af landboerne af lige vilkår skal svare. Haver betalt til fæste????? Rd. [78b] fæst Hans Jensen Smed født på Endelave 3 otting jord som Peder Iversen fradøde tillige med et halv Gårdsted, ægter Enken og beholder hvad ved gården findes, svarer i eftertiden til????? og????? samt?????, lige ved andre ottings mand på landet. Haver betalt til fæste 21 Rd. [78a]

7 fæst Søren Hansen den ½ part af grav pladsen hvor han må have sig et hus og?????, og skal han årlig deraf svare af ¼ part gårdsted udgift, lige ved andre gårdsteder som beregnes for 28 Mk årlig for????? giver han årlig til afgift 200 flynder og 100 torsk som????? får afregnet første Maj. Til første Maj Ao 1710 for et år som efterhånden leveres på gården Edelsholm. Haver betalt til fæste 1 Rd. [78a] fæst Franst Rasmussen den anden ½ part af grav pladsen hvor han må sætte et hus og?????, og skal han årlig deraf svare, af ¼ part gårdsteds udgift, lige ved andre gårdsteder som må beregnes for 28 Mk årlig. Herefter giver han årlig til afgift 200 flynder, og 100 torsk som????? får afregnet 1 Maj til 1 Maj 1710 for et år, som efterhånden leveres på gården Edelsholm. Haver givet til fæste 1 Rd. [77b-77a] fæst Anders Nielsen født på Endelave hans Faders 15 otting jorder (tillige med ½ Gårdsted) som han for alderdom for ham oplod. Træder straks til gården og svarer deraf Kongl. Skatter, landgilde og hoveri ved Edelsholm på landet, lige ved andre hans gårdmænd. Har betalt hans fæste med 6 Rd penge og resten med hans Mølle????? og????? jeg ham har afkøbt. [77a] har jeg anordered med Præsten Hr. Erik Bay på Endelave for hans tiende afgift årlig for 4 fjerdinger jord som jeg på Endelave land til en gård har indrettet, Edelsholm kaldet, hvoraf han årlig til Jule Aften skal betale 2 Mk Rug 2 Mk Byg og 1 Mk Ærter, hvor af det første år regnes for indeværende år. [76b] fæst Søren Jensen Kusk ½ otting jord som Poul Jensen tilforn havde. Træder straks til dens brug, og svarer????? til afgifter med andre hans ligemænd,????? Phillippi Jacobi førstkommende. Har betalt 2 Rd til fæste og bedages med de andre 2 Rdr til Mortensdag. Betalt. [76a] fæst Søren Jensen Wester ½ otting jord som Poul Jensen havde. Træder straks til dens brug, og svarer????? til afgifter ved andre hans ligemænd,????? Phillippi Jacobi førstkommende. Har betalt 2 Rd til fæste. De andre to Rigsdaler er ham til Mortensdag bedaged. Betalt. [76a] fæst Bendt Sørensen en otting jord som Poul Jensen tilforn havde. Træder straks til dens brug og svarer????? til afgifter ved andre hans ligemænd????? Waalborg dag førstkommende. Er ham fri for indfæstning forundt, formedelst han flytter. [75b] fæst Niels Sørensen Wester den otting jord hans Moder fradøde tillige med et halv Gårdsted. Har givet deraf til fæste 7 Rd. Skal nu betale 4 Rd som han????? til Michels er bedaged med. Betalt. [75b] fæst Niels Sørensen Stissen en otting jord som hans Fader for ham oplod. Gav deraf til fæste 4 Rd. Resten 7 Rd som til Michels betales. Betalt. [75a] fæst Rasmus Iversen en otting jord som Søren Rasmussen Winther for ham har opladt. Tager hans datter til ægte. Har givet til fæste for ottingen og Gårdstedet med i beregned 8 Rd. [75a]

8 Nr. 9 fæst Rasmus Sørensen født på Endelave 1 fjerding jord og ½ Gårdsted sammested som Rasmus Poulsen og hans Søn Rasmus Rasmussen som????? har i fæste. Ægter datteren og ved faderens død er han????? til den anden fjerding faderen har. Har givet til fæste 13 Rd. [75a-74b] fæst Peder Pedersen den yngre de 2 fjerdinger jord som Søren Iffersen tilforne i brug havde, som????? til med det halve Gårdsted. Ægter Enken, tager det halve bo og svarer til gælden efter skifteboet. Er fri for????? til Michels. Har betalt til fæste 21 Rd. [74b] har Peder Nielsens Kone ved Stranden på hendes Søns Niels Nielsens vegne betalt 8 Rd på regning af den fjerding jord Peder Nielsen nu bruger og bebor, mod den condition at når Peder Nielsen enten dør eller ånd aftager, at der samme hendes søn Niels Nielsen den fjerding jord beholder og med den tiltræder. Betaler resten af fæstet. [74a] Nr. 19 har Gammel Niels Skiøttes søn navnlig Jens Nielsen betalt 8 Rd til fæste af den ene otting jord af den fjerding som hans far nu har i brug, hvilken otting jord han tiltræder enten efter faderens død, eller når faderen den godvillig vil afstå. Edelsholm at supra. [74a-73b] fæst Jens Pedersen Block den otting jord som hans Moder sidst fradøde. Betalt der af til fæste 2 Rd. Resten 4 Rd som til Michelsdag betales. [73b] fæst Peder Rasmussen de 2 fjerdinger jord, som Peder Pedersen d. Üngre haver igen fra sig?????, som Søren Iffersen er fra??? Ægter Enken og svarer efter skiftet til boets gods og hus billi gæld der i boet findes, hvorimod han alt hvad i boet findes til sig tager,????? hele Gårdstedet er ham i lige måder i samme fæste forundt. Har betalt til fæste nu 10 Rd og er samme 10 Rd til Michels førstkommende?????, disse 10 Rd (som?????) er betalt, af Præsten Hr Erik med 10????? Byg. [73b-73a] Fæst Søren Rasmussen Nr 47 på Endelave dend otting jord som hans Broder Peder Rasmussen til ham har afstået formedelst han ægter Sl. Søren Iversens Enke. Har betalt til fæste 7 Rd. [73a] fæst Rasmus Rasmussens Søn (Peder Rasmussen) en otting jord som Sl. Jørgen Pedersens Enke for ham oplod. Skal give deraf til fæste 5 Rd. Har betalt en Ridsdaler, og resten 4 Rd med første?????????? stedet betalt samme som 2 Rd. [72b] fæst Lauritz Pedersen Block en otting jord som Sl. Jørgen Pedersens Enke for ham oplod. Skall give deraf i fæste 5 Rd. Har betalt 1 Rd og resten med første når jeg atter kommer. Har betalt. [72b] fæst Thomas Jensen en fjerding jord hans Fader Jens Nielsen for ham har opladt. Betalt udi penge 8 Rd. Resten med 4 Rd som er bedaget til at år til1 May Ao [72b]

Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7

Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7 Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7 03.01.1684 Albert Lassen efter Lauritz Nielsen på Endelave [Er dette Endelave?]. (2a-2a) 03.05.1747 Hermand Madsen. Veirmøllen på Endelave

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Langholt [Kær herred, Aalborg amt] godsarkiv: Fæstebreve 1753-1852 G124-2 (1 pakke)

Langholt [Kær herred, Aalborg amt] godsarkiv: Fæstebreve 1753-1852 G124-2 (1 pakke) Langholt [Kær herred, Aalborg amt] godsarkiv: Fæstebreve 1753-1852 G124-2 (1 pakke) Uddrag af samtlige fæstebreve i pakken foretaget af Ole Munk. Uddragene er lavet i samme rækkefølge, som fæstebrevene

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Maskinskrevet register fra Lokalhistorisk arkiv for Mols og Helgenæs i Knebel, OCR scannet og bearbejdet af Hanne Vinter Henriksen

Maskinskrevet register fra Lokalhistorisk arkiv for Mols og Helgenæs i Knebel, OCR scannet og bearbejdet af Hanne Vinter Henriksen G299 Isgård gods Register til fæstebreve 1719-1823 Maskinskrevet register fra Lokalhistorisk arkiv for Mols og Helgenæs i Knebel, OCR scannet og bearbejdet af Hanne Vinter Henriksen Sogn By Fæster År Side

Læs mere

Lykkenssæde Byvej Nr.3. Matr.Nr.2a.

Lykkenssæde Byvej Nr.3. Matr.Nr.2a. Lykkenssæde Byvej Nr.3. Matr.Nr.2a. (B-B). (B-BA) Rasmus Christophersen Bjernæs fhv. Gårdmand og hustru Bodil Nielsdatter Deres børn Niels Rasmussen boende i Hyldtofte, Peder Rasmussen boende i Pilet,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Nørre herred, Strellev sogn. Et bol ved kirken gevaldiger Niels Hansen nu Jens Jørgensen, Strellev sogm, Peder Nielsen og Peder Jensen, Strellev

Nørre herred, Strellev sogn. Et bol ved kirken gevaldiger Niels Hansen nu Jens Jørgensen, Strellev sogm, Peder Nielsen og Peder Jensen, Strellev Ribe Varde Lyne, Kbong og Nørhede Strellev/Adsbøl 1748 Kirsten Jensdatter i Varde. 11.11.1748. Enke efter Niels Villumsen. B: 1) Jes Nielsen 2) Anne Nielsdatter 3) Maren Nielsdatter. FM: 1 morbror Christen

Læs mere

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum.

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum. BK 90, HP 54 og HP 58-1700 Niels Olsen, Veksø Kilde Stenløse Lokalarkivs hjemmeside: 1717 gård nr 11, Ole Jensen 1718 Hovedkrigs- og portionsjordebogen: gård nr 12, Ole Jensen Hartkorn 12 td. 5 skp. 2

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden. Afskrift ved Ejvind Rasmussen Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3 Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.? datter på Bøjden skifte den 27 /11-1747 side 341 M

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

LEGATER SØDAL GODS. Disse 18 legatportioner er delt op i 6 hele legater og 12 halve legatportioner.

LEGATER SØDAL GODS. Disse 18 legatportioner er delt op i 6 hele legater og 12 halve legatportioner. LEGATER SØDAL GODS 1740 1837 Gerhardt Hørdums bemærkninger: I forsøg på at finde noget til vor svigerdatter og søns gård i Pederstrup, Nørrelyng herred, faldt jeg over en lille bog i godsarkivet fra Sødal

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Yderst til venstre egen paginering, er henvisning til afskriften til nutidig bogstavering (findes kun in privat eje)

Yderst til venstre egen paginering, er henvisning til afskriften til nutidig bogstavering (findes kun in privat eje) Endelave Birketingsprotokol 1672-1769 Forord Efterfølgende sammendrag er afskrevet efter digitale fotografier af en indholdsfortegnelse som forefindes ved Landsarkivet for Nørrejylland. Denne indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo JP 162 - Nedenstående oplysninger er modtaget fra Arne Allesø Rasmussen, der har været så venlig at give os lov til at benytte dem Jeg bor på Skovsbogård, og har forsket lidt i gårdens historie. Jeg kan

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Afskrift af materiale fra Jens Ove Vester

Afskrift af materiale fra Jens Ove Vester Afskrift af materiale fra Jens Ove Vester Homaa Jordebog eller Matrikelekstrakt over Hessel gods 1752 Hessel 1 Rasmus Østergaard 6 5 3 2 Hessel 2 Jens Andersen 6 4 3 1 Hessel 3 Jens Christensen 6 6 0 0

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side :

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side : BK 598-1611 Christen Andersen, Hagerup Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side 326-327: Kilde "Frederiksborg": 2198. Christen Andersen f. 1611, Adresse Hagerup, Stilling Gmd. Ellisbjerggaard, g. (1) Kirsten

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

D Ø D E 0 G B E G R A V E D E. jordet Laurs Kjels af Grødde i sin alders 6 0. jordet Kirsten Christensdatter i Toftlun d

D Ø D E 0 G B E G R A V E D E. jordet Laurs Kjels af Grødde i sin alders 6 0. jordet Kirsten Christensdatter i Toftlun d //6 I K A S T S 0 G N D Ø D E 0 G B E G R A V E D E 1 7 0 9 1. 17. 3. 2. 1 26. 1. September jordet Laurs Kjels af Grødde i sin alders 6 0 jordet Peder Huusmands Drengebarn af Faurholt i si n alders 4 å

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

STEMMEAFGIVNINGEN VED VALGET DEN 18. DECEMBER 1850 TIL SOGNEFORSTANDERSKABET

STEMMEAFGIVNINGEN VED VALGET DEN 18. DECEMBER 1850 TIL SOGNEFORSTANDERSKABET STRANDBY FARSØ KOMMUNE STEMMEAFGIVNINGEN VED VALGET DEN 18. DECEMBER 1850 TIL SOGNEFORSTANDERSKABET Fed skrift: Stemmeberettiget (4 stemmer hver) Normal skrift: personer der blev stemt på Kilde: valgbogen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Matriklen 1664 Vorbasse sogn.

Matriklen 1664 Vorbasse sogn. Vorbasse præstegård. Ingen hartkorn angivet. Hans Henrichsen Koch giver årligen til cantotoriet i Ribe 2 rdl. 2 alb. gæsteri. Vorbasse 1 gård. 6½ tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Kolding Hospitals tjener.

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen Kongevejen 100 Davrehøjshuus, arvefæste Matrikelnummer matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på 12.792 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde af 4.6.2012 til Agnete Devantier Vedsted-Jacobsen. 2.

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Jensen og? -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jens Morten. Clausen & -datter Ane nr. 1392/1393 Hans Jensen & -datter Svensmarke

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Ole Larsen, Udlejre. Ole Larsen født: ca Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685

Helga Poulsens aner. BK Ole Larsen, Udlejre. Ole Larsen født: ca Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685 BK 134-1670 Ole Larsen, Udlejre Ole Larsen født: ca. 1670 Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685 KB Ølstykke 1745 op 63 nr 5 Ole Larsen begravet 10/3 Den 10 Marty blef Ole Larsen af Udleire begrafven.

Læs mere

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. Anders Andersens hustru i Nørre Broby den 16. september 1731 side 22, p1. Enkemanden; Anders Andersen, Børn, Jørgen Andersen, Hans Andersen, Karen Andersdatter - Anders

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Horsbøl. Ølgod sogn døbte 1732 til 1814

Horsbøl. Ølgod sogn døbte 1732 til 1814 1732 d. 13 jan. blev Thomas Mortensens barn af Forsumho døbt og kaldet Mette. Peder Jacobsens hustru bar barnet og de andre faddere var Simon Olufsen, Peder Nielsen, Niels Iversen, Mads Nielsens hustru,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2996/2997

Generation XI Ane nr. 2996/2997 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter Mandemarke Ane nr. 2996/2997

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2648/2649

Generation XI Ane nr. 2648/2649 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids -sen og Agnete -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurids -sen og Agnete -datter Keldbylille Ane nr. 2648/2649 Svend

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Født: ca. 1671 KB Skrøbelev 1686-1795, 1711 (opslag 227) Niels begravet 31/1 D. 31 Janv: Er begrafven Neels Lÿdichsen fød i Taarppe, boede og døde i Kragholm, var 40 Aar gl: KB Skrøbelev 1686-1795, 1698

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Vigsøgård, udfæstet i parter - matrikler hele gården: M.1664 fra Dueholm Kloster, bruger Christen Larsen M.1688 no 1, ejer Ålborg Hospital, bruger Peder Olufsen M.1688b no 1, hk. 2.4.1.0., ejer Irup, bruger

Læs mere