L 208 finansieringsændringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 208 finansieringsændringer"

Transkript

1 L 208 finansieringsændringer

2 Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder

3 Lovforslag om nedsat starthusleje Forslagets indhold at ændre beboerbetalingen fra nuværende 3,4% til 2,8% af kapitaludgifter Medfører fald på18%, og dermed påvirkning af huslejen på11-12% Rammebeløb på kr./m 2 medfører kapitaludgifter på: I dag 649 kr./m 2 Fremover 535 kr./m 2 Besparelse 114 kr./m 2 Svarer til 950 kr./måned for 100 m 2 bolig Gældende for alle nybyggerier med skema A efter 1. juli 2009 Nedsættelse af huslejen fra 1. januar 2010

4 Nedsat starthusleje fortsat. For at sikre udgiftsneutralitet for det offentlige sker der følgende: 1. Opregulering af beboerbetaling fra 35 til 45 år 2. Opregulering ændres fra valsetakt til fuld inflationsregulering i 20 år, derefter valsetakt i resterende 25 år 3. Maksimale løbetid for lån forlænges fra 35 til 40 år. Forventes ikke at blive brugt pt. 4. Overskydende betaling i forhold til optagne lån i hele 40 årige periode indbetales til staten. Medfører udskydelse af betaling til Landsbyggefonden og boligorganisationens dispositionsfond

5 Konsekvens ved forskellige inflationstakster Kr/m2 Kr/m2 Konsekvenser af af nedsat startleje -- inflation 2% Kr/m2 Kr/m2 Konsekvenser af af nedsat startleje -- inflation 3% År År Gældende (3,4%) Forslag (2,8%) År År Gældende (3,4%) Forslag (2,8%)

6 Overgangsordning Overgangsordning for byggerier med skæringsdato efter 1. juli 2007 Dvs. alle med skema A godkendelse før 1. juli i år og skæring efter 1. juli 2007 skal ansøge Ansøgninger til kommuner senest 1. oktober 2009 Proces i KAB: Alle berørte boligorganisationers bestyrelse skal tage stilling til om man ønsker at ansøge om overgangsordning. Manchet er udarbejdet og sagerne bliver håndholdt af BSO Ansøgninger til kommuner sendes af BSO senest 1. oktober 2010

7 Hvem kan ansøge? Brohuset, Sejlhuset, Askholm, Teglværkshavnen, Bispebjerghjemmet og Tingbjerg plejebolig Chr. X s alle Mergeltoften V og Niverødgården Bondegården Firkløverparken Stenløse Syd Lygten Sophienborghjemmet Porsebakken, etape 2 Johannesgården Baunehøj, etape I og II Hammershøj Flintholm Enggården Grøndalsparken AlmenBolig+

8 Ændring af maksimumsbeløb Pr. 1. juli 2009 opjusteres følgende med 6% til: Familieboliger i Hovedstadsregionen: kr/m 2 Ungdomsboliger i Hovedstadsregionen: kr/m 2 Ældreboliger er tidligere blevet opjusteret til: kr/m 2 Reguleringen af maksimumsbeløbet sker fremover med nyt indeks, så det følger prisudviklingen Desuden kan indeksregulering af håndværkerudgifter udover fastprisperioden fremover medtages udover maksimumsbeløbet Karensperiode på4 år for kollektive forbedringer, hvis summen af disse og anskaffelsessummen overstiger max.beløbet

9 Nye skærpede energikrav nødvendige...

10 Nye skærpede energikrav Energiaftale fra februar 2008 medfører minimum 25% reduktion i energiforbrug i nye bygninger fra 2010 svarer til lavenergibygninger klasse 2 Derfor er der stillet 3 forslag med virkning fra 1. juli 2009: 1. Indførelse af energitillæg Maksimumsbeløbet forhøjes med energitillæg: kr./m 2 for etagebyggeri 880 kr./m 2 for lavt byggeri Eventuel dispensation ved f.eks. fortsættelsesbyggeri

11 Skærpede energikrav fortsat. 2. Opjustering af maksimal boligstørrelse For at imødekomme f.eks. mere isolering og dermed mindre nettoareal, opjusteres maksimumsgrænsen på110 m 2 til 115 m 2 Bebyggelsens gennemsnit dog stadig 110 m 2 3. Totaløkonomiske investeringer Åbnes for totaløkonomiske investeringer over max.beløbet. Skal mindst være lavenergiklasse 1 Merinvestering finansieres med 2% beboerindskud og 98 % lån Dvs. beboerne betaler som udgangspunkt hele investeringen Opkræves over varmeregnskabet og dermed ikke boligstøtte hertil

12 Grundkapital og bygherrekonkurrence Kommunale grundkapital nedsættes til 7% for alle typer byggeri Gælder for perioden 1. juli 2009 til 31. december 2010 Kravet om bygherrekonkurrence bliver heldigvis droppet for tilsagn efter 1. juli 2009 Dog mulighed for overgangsordning, hvis der er indgået aftale om overdragelse af byggerier før lovens ikrafttræden

13 Andre tiltag Skærpede krav til totaløkonomi vil blive udviklet i efteråret 2009 Hensigt at revidere BOSSINF systemet bl.a. med krav om: Digital bygherreindberetning Forenklet og moderniseret kontoplan for økonomi Bygherrenøgletal Forsøgsbevilling på10 mio. kr. årligt bl.a. til forsøg med nye energiløsninger Tagboligernu muligt at etablere som ejerboliger, private udlejningsboliger og andelsboliger

14 Kort om renoveringsarbejder Løbetid for lån vedrørende kollektive forbedringsarbejder (individuelle moderniseringer) forlænges fra 20 til 30 år Maksimumsbeløb for individuelle forbedringsarbejder (råderet) kan forøges med kr. til i alt kr. efter aftale mellem kommune og boligorganisation Nedskrivningsperioden på højst 20 år fastholdes. Kommunalbestyrelsen skal fremover kun godkende huslejeforhøjelser påmere end 5% (mod 1% i dag)

15 Spørgsmål Med overgangsordningen bliver det muligt at spare markant påkapitaludgifterne for nybyggerier (skæring efter 1. juli 2007). Skal hele besparelsen gåtil huslejenedsættelser? Eller skal tidligere eventuelle besparelser i driften først dækkes? Nye regler om skærpede energikrav og totaløkonomiske løsninger vil fåeffekt pådriftsbudgettet, da det antages at de højere anlægsudgifter medfører lavere driftsudgifter. Hvordan sikrer vi, at det bliver afspejlet i første driftsbudget? Har vi organisationen til hurtige beregninger af totaløkonomi? Vil vi opfordre boligorganisationer til at indgåaftaler med kommuner om forhøjelse af individuel råderet?

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Den almene boligsektors effektivisering Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel:

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Beretning. Landsbyggefonden

Beretning. Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Indhold Side 2 Landsbyggefondens administration 5 Nybyggeri 6 Byggeri af familieboliger almene boligorganisationer 9 Byggeri af ungdomsboliger almene

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013

RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013 RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013 VELKOMMEN - Vi håber, I har fået noget ud af folderen, I har modtaget i aften vil vi gennemgå overskrifterne i den mere grundigt. - I er meget velkomne

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv.

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Att.: Karin Laursen 15. december 2014 Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Selveje Danmark har

Læs mere