Forbrugerpriser Tilslutning Øvrige ydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7"

Transkript

1 Takster - Vand 2013

2 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser Erstatningsmåler Kontrolafprøvning af måler Replombering efter fjernelse uden anmeldelse Byggevand Vand fra vandfyldestationen Aflæsningsgebyr Flyttegebyr Rykkergebyr ved manglende måleraflæsning Gebyr for forbrugsoplysninger i forbindelse med ejendomshandler mv. Gebyr for ændring af opgørelse/á conto ved manglende eller fejl behæftet aflæsning Priseksempler... 9 Rykkerprocedure Henvendelser Priser og afgifter er godkendt af Norddjurs Kommune d. 21. maj 2013, og vedtaget på VD s ordinære generalforsamling d. 21. marts Det nye takstblad er gældende fra 1. januar Vær opmærksom på, at priserne kan være afrundede ved kr. incl. moms. Der tages forbehold for trykfejl.

3 Forbrugspriser Vand og Abonnementsafgift VAND Driftsbidrag 4,49 5,61 Statsafgift for ledningsført vand 6,13 7,66 I alt pr. målt m 3 vand 10,62 13,28 ABONNEMENTSAFGIFT PÅ MÅLERSTØRRELSE Qn 2,5 m 3 520,00 650,00 Qn 6 m 3 610,00 763,00 Qn 10 m 3 695,00 869,00 Øvrige målerstørrelser - kontakt Vandcenter Djurs. Anholt uafhængig af målerstr. 900, ,00 For nye sprinklerstik uden måler betales der årligt abonnement: (Gælder for nye stik fremover) Sprinklerstik op t.o.m. DN , ,00 Sprinklerstik over DN , ,00 Levering sker efter gældende bestemmelser i Regulativ for Vandcenter Djurs a.m.b.a., og gældende vedtægter for VD a.m.b.a. RABAT TIL STORKUNDER ( m 3 afregnes til normal takst) m 3 Rabat På forbrug mellem % På forbrug mellem % På forbrug mellem % På forbrug mellem % På forbrug mellem % På forbrug større end % Rabatten afregnes ved forbrugsårets udgang. 3

4 Tilslutninger Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler tilslutningsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betalingen sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt. Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der I den forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart stikledningerne er anlagt. HOVEDANLÆGSBIDRAG Pris pr. enhed 5.684, ,00 Bidraget dækker etablering og vedligeholdelse af vandværker og boringer. Bidraget dækker for en boligenhed. Mindre boliger f.eks kolonihaver, ungdomsboliger, rækkehuse med et areal >50 m 2 i.flg. BBR loven bekendtgørelse nr. 16 af 8. februar 2010 betaler ½ enhed. Øvrige forbrugere: (landbrug, erhverv, institutioner uden bolig) m Enhed Over m 3 aftales efter forhandling. Eksempel: Ejendom med 12 boliger betaler 12 x enhed. Erhverv med forbrug på m 3 betaler 3 x enhed Ved overskridelse af m 3 grænse udløses der betaling svarende til ovennævnte tabel.

5 FORSYNINGSLEDNINGSBIDRAG Til etablering og vedligeholdelse af forsyningsledninger Byzone: Pris pr. parcel/grund 8.670, ,00 Ved 2 eller flere boliger på samme grund / matrikkel betales der dobbelt bidrag. Ved forbruger med forbrug over 3000 m 3 betales der efter forhandling. Landzone: - hele Anholt er udlagt som landzone , ,00 Ved forbruger med forbrug over 5000 m 3 betales der efter forhandling. ETABLERING AF STIKLEDNING Stikledning, som etableres samtidig med etablering af forsyningsledning 32 eller 40 mm PE 80, PN 10 stikledning 5.100, ,00 50 mm PE 80, PN 10 stikledning 5.453, ,25 63 mm PE 80, PN 10 stikledning 5.812, ,00 Stikledning, udført fra eksisterende forsyningsledning 32 eller 40 mm PE 80, PN 10 stikledning , ,00 50 mm PE 80, PN 10 stikledning , ,50 63 mm PE 80, PN 10 stikledning , ,75 Stikledninger længere end 10 m målt mellem anboring og grundgrænse udføres efter regning. Den samlede afgift for tilslutning skal være indbetalt til VD a.m.b.a. før arbejdet påbegyndes. Ved stikledning større end 75 mm og ved særligt anlægskrævende tilslutning, aftales afgiften i hvert enkelt tilfælde. Andelshaveren etablerer og betaler selv jordledningen fra stophanen til brugsstedet. 5

6 AFBRYDELSER Stikledning Afpropning af stikledning m. anboring , ,75 Tilslutning / afbrydelse af vandforsyning sker efter gældende bestemmelser i Regulativ for Vandcenter Djurs a.m.b.a. og gældende vedtægter for VD a.m.b.a. Øvrige ydelser Erstatningsmåler Qn 2,5 m 3 719,00 898,75 Radiomåler Qn 2, , ,75 Øvrige målere efter regning

7 Kontrolafprøvning af målere Qn 2,5 m 3 _ Qn 10 m 3 880, ,00 Qn 15 m 3 _ Qn 60 m 3 (flangemåler) 1.310, ,00 Replombering efter fjernelse uden anmeldelse Qn 2,5 m 3 _ Qn 150 m 3 550,00 689,00 Byggevand Pris pr. m 3 incl. statsafgift 19,13 23,91 Vand fra vandfyldestationen Pris pr. m 3 incl. statsafgift 19,13 23,91 Aflæsningsgebyr Pris pr. aflæsning 150,00 pålignes ikke moms Flyttegebyr Pris pr. flytning 150,00 188,00 Erindringsskrivelse ved manglende måleraflæsning Pris 100,00 pålignes ikke moms Gebyr for forbrugsoplysninger i forbindelse med ejendomshandler mv. Pris 150,00 188,00 Gebyr for ændring af opgørelse/á conto opkrævning som er forårsaget af ingen eller fejlbehæftet indberetning af forbrugeren Pris 100,00 pålignes ikke moms 7

8

9 FORBRUGSPRISER Fordeling af prisen pr. m 3 Pr. 1. januar 2013 er prisen for drikkevand = 13,28 kr./m 3 Prisen indeholder: Gebyr og afgiftsfordeling Moms 25%; 20% VD 4,49 kr./m 3 Statsafgift 6,13 kr./m 3 Moms 25% 2,66 kr./m 3 I alt excl. moms 10,62 kr./m 3 I alt incl. moms 13,28 kr./m 3 VD; 34% Statsafgift; 46% ÅRLIG UDGIFT Afgiften for den almindelige husstandsmåler er 520,00 kr. årligt excl. moms. Den faste spildevandsafgift er 566,53 kr. årligt excl. moms. Samlet årlig pris for en beboelse med egen måler og med et årsforbrug på 120 m 3, incl. målerafgift, spildevandsafgift, statsafgift og moms. Gebyr og afgiftsfordeling VD Abonnementsafgift Statsafgift 538,80 kr. 520,00 kr. 735,60 kr. Vandafledningsbidrag; 48,3% Abonnementsafgift; 7,0% Vandafledningsbidrag Fast vandafledningsbidrag 3.600,00 kr. 566,53 kr. Statsafgift; 9,9% Moms 25% 1.490,23 kr. I alt excl. moms I alt incl. moms 5.960,93 kr ,16 kr. VD; 7,2% Fast afledningsbidrag; 7,6% Moms 25%; 20% 9

10 Rykkerprocedure 10 dage efter sidste betalingsfrist, sendes rykker ud til de forbrugere, der er i restance. Betaling af rykker skal være VD i hænde senest 10 dage efter udsendelse. Sker dette ikke udsendes lukkevarsel. Betaling af rykker og lukkevarsel skal være VD i hænde senest 10 dagen efter udsendelse. Sker dette ikke, vil VD uden yderligere varsel afbryde for vandforsyningen. Er lukningen iværksat tillægges lukkegebyr. Afbrydelsen kan kun undgås ved at betale det skyldige beløb tillagt lukkegebyr. Afbrydes vandforsyningen skal der desuden betales et gebyr for genåbning. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillagt div. gebyrer er betalt. Hvis du får en rykkerskrivelse, anbefaler vi, at beløbet indbetales kontant på VDs kontor, da det kan tage nogle dage, inden din indbetaling bliver registreret hos os, hvis du betaler via indbetalingskort/bankkonto. MANGLENDE BETALING Gebyr Første rykker 100,00 pålignes ikke moms 2. rykker med lukkevarsel 100,00 pålignes ikke moms Lukkegebyr 375,00 pålignes ikke moms Genåbningsgebyr 300,00 375,00

11 Henvendelser Ønskes uddybende information om vandforsyningen i Grenaa og på Anholt, kan der rettes henvendelse til os hos Vandcenter Djurs a.m.b.a. Du kan kontakte os på følgende måder: Telefontid (Tlf.: ): Mandag - torsdag: kl Fredag: kl Ekspeditionstid på Teknologivej: Mandag - onsdag: kl Torsdag: kl Fredag: Lukket Grenaa Vandcenter Djurs a.m.b.a. Teknologivej 2 DK-8500 Grenaa CVR/SE-nummer: Internet: Kontoret: Tlf.: Fax: Lager og værksted: Tlf.: Vagt Grenaa Ved driftsforstyrrelser på vandforsyningens anlæg uden for normal arbejdstid. Tlf.: (der stilles automatisk om til vagthavendes mobil) Anholt Vandcenter Djurs a.m.b.a. Ørkenvej 22 DK-8592 Anholt CVR/SE-nummer: Internet: Kontoret: Tlf.: Fax: Mobil: Vagt Anholt Ved driftsforstyrrelser på vandforsyningens anlæg uden for normal arbejdstid. Tlf.:

12 Drikkevand er et unikt produkt, som har utallige anvendelses muligheder. Men først og fremmest er drikkevand et levnedsmiddel, hvortil der fra myndighedernes side stilles krav til kvalitet og kontrol. Kontrollen planlægges efter retningslinier fra Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Kontrollen udføres af et uafhængigt statskontrolleret laboratorium. Vandcenter Djurs leverer rent drikkevand til ca forbrugere i forsyningsområdet. Vandet hentes op fra undergrunden fra dybder på ca. 50 meter under jordens overflade. Vandet behandles på vandværker, hvor det iltes for at give smag. Teknologivej Grenaa Tlf Fax

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

REGULATIV for anlæggets drift. NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. Havnevej 26 8500 Grenaa SE: 32563236 Mail: samsignal@stofanet.dk.

REGULATIV for anlæggets drift. NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. Havnevej 26 8500 Grenaa SE: 32563236 Mail: samsignal@stofanet.dk. NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. Havnevej 26 8500 Grenaa SE: 32563236 Mail: samsignal@stofanet.dk REGULATIV for anlæggets drift. April 2014 Side 1 af 7 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Definition af

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-04-2014 Mødetid: 10:00 Mødested: Hirtshals Renseanlæg, Kløvermarken 1, 9850 Hirtshals Afbud: Peter Duetoft. Fraværende: Peter Duetoft.

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Mødedato: 6. marts 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 2, Adm. Faaborg Indkaldelse Grete Justesen Henning Andersen Søren Kristensen Lennart Mogensen

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000).

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000). D O M afsagt den 22. februar 2002 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Fabrin, Inger Nørgaard og Annette Dellgren) i ankesag B-0247-01 S (advokat Stefan Poul Hansen, Tønder) mod Bredebro Andelsvandværk

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser

Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser Nedenstående betingelser gælder alle salg gennem Autolog s webside, samt salg via forhandlere eller tredjepart. Betingelserne er gældende så længe, der ikke

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere