10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case"

Transkript

1 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: SPOR: 1 Arbejdspakke 4 Processer ift. genbrug af adresser i øvrigt Version: 1.0 Status: Tiltrådt af styregruppen Oprettet: 11. december 2011 Rettet: 20. december 2011 Fil:102b_Arbejdspakke_4-Processer_ ift_genbrug_af_adressedata_i_oevrigt_ver_1.0.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Oprettet efter skabelon og med principper PH-S&D Processer i råudkast PH-S&D Klargjort til internt review PH-S&D MLI-EBST Klargøring til kommentering blandt workshopdeltagerne Klargjort til spor 2 inkl. indarbejdelse af kommentarer ift. ver 0.8 MLI-EBST. PH-S&D PH-S&D Klargjort til styregruppeaflevering PH-S&D Tiltrådt af styregruppen som grundlag for videre arb. MLI Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 PROJEKTETS ANLEDNING OG BAGGRUND...4 PROCES...4 METODE...4 LÆSEVEJLEDNING...5 PRINCIPPER FOR GENBRUG AF ADRESSER I ØVRIGT... 6 PROCES 4.1 INDBERETNING, REGISTRERING OG SAGSBEHANDLING DER VEDRØRER EN ADRESSE... 8 NUVÆRENDE PROCES...9 FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES BEHANDLING AF ALARM PÅ 112 ALARMCENTRAL NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE PROCES 4.2 ADMINISTRATIVE OPGAVER DER VEDRØRER GENSTANDE DER IDENTIFICERES MED EN ADRESSE NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse af 60 - EBST-REF:

3 Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 4.3 TILSYNS- ELLER LOGISTIKOPGAVER NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 4.4 FINDE VEJ VHA. VEJNAVN OG ADRESSE NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse BILAG - PROCESDIAGRAMMER af 60 - EBST-REF:

4 Indledning Projektets anledning og baggrund I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der under fokusområdet fælles grunddata for alle myndigheder formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendomsog bygningsdata samt adressedata: Initiativ 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata, samt Initiativ 10.2b om Genbrug af adressedata. Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under sidstnævnte initiativ. Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til genbrug af adressedata i øvrigt inkl. tilhørende systemunderstøttelse. I øvrigt skal ses i sammenhæng med de øvrige procesanalyser for personområdet hhv. virksomhedsområdet. Beskrivelsen er fokuseret på processer af væsentlig betydning for kvalificering af business casen: Dokumentet vil sammen med dokumentet Udkast til gevinster og forudsætninger ift. AP4 Genbrug af adresser i øvrigt udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 2 Kvalificering af business case. Proces Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra primo november til primo december. I denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 1. workshop afholdt den 15.november 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Afklaring af de nuværende processer inkl. nuværende systemunderstøttelse. Deltagere: KL, Beredskabsstyrelsen, Herning Kommune, Rejseplanen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2. workshop afholdt den 21. november 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Afklaring af fremtidige processer. Deltagere: KL, Beredskabsstyrelsen, Herning Kommune, Rejseplanen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. Der er endvidere gennemført telefoninterview med Herning kommune vedr. beredskab (brandsynsobjekter, udrykning og automatisk brandmeldeudstyr) samt renovation. Efterfølgende har der været holdt et møde med Rigspolitiet. Derudover har der været afholdt nogle interne workshops i Strand & Donslund samt nogle koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Metode Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne er grupperet i 4 arbejdspakker. De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af relevante parter. Disse workshops er gennemført efter nedenstående model: - 4 af 60 - EBST-REF:

5 I den første workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende systemunderstøttelse (As-Is). Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den anden workshop. På begge workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet Metode Spor 1 - Genbrug af data. Læsevejledning Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hver af nedenstående processer: 4.1 Indberetning, registrering og sagsbehandling der vedrører en adresse Behandling af alarm på 112 alarmcentral (variant af 4.1) 4.2 Administrative opgaver der vedrører genstande der identificeres med en adresse 4.3 Tilsyns- eller logistikopgaver 4.4 Finde vej vha. vejnavn og adresse Hver af processerne er dokumenteret med en model og en kort beskrivelse af hhv. nuværende og fremtidig situation inkl. tilhørende systemunderstøttelse. De enkelte delprocesser i en proces er fortløbende nummereret ( 1.1.1, etc.). Disse numre anvendes som referencer i dokumentet Udkast til gevinster og forudsætninger ift. Arbejdspakke 4 ift Genbrug af adressedata i øvrigt. - 5 af 60 - EBST-REF:

6 Principper for genbrug af adresser i øvrigt De fremtidige processer i denne arbejdspakke bygger på følgende principper: Adresser anvendes i mange offentlige og private forretningsprocesser som en fælles reference, der gør det muligt at identificere og stedfæste en oplysning og knytte den til informationer fra andre kilder. BBRs adressedata er allerede udpeget som autoritative data, og det skal derfor være muligt at adresserne inklusive de tilhørende geoobjekter (adressepunkter med kobling til vejnettet) kan genbruges effektivt i varetagelsen af offentlige opgaver. Denne mulighed for at modernisere adressehåndteringen adresser kan udnyttes af den enkelte myndighed/serviceudbyder, når det besluttes at omlægge systemerne For at sikre et konsekvent genbrug af de autoritative adressedata, skal BBR s adresser i fornødent omfang suppleres med adresser, der er i faktisk brug og i øvrigt overholder regler og standarder for adresser, herunder om entydighed De autoritative adressedata skal stilles til rådighed gennem den fællesoffentlige datafordeler ved hjælp af services og standardiserede udtræk, således at myndigheder og virksomheder kan anvende dem i næsten realtid (bedre time to market ) Geoobjekterne er i deres natur egnede til at effektivisere og automatisere processer jf. Referencearkitekturen for Stedbestemt information Alle myndigheder der benytter adresser i øvrigt bør genbruge adressedata på modenhedsniveau fem (N5) som vist i figuren nedenfor, idet dette niveau bedst muligt vil eliminere behovet for at myndigheden selv skal udføre adressetekniske aktiviteter. En virksomhed eller en myndighed bør aldrig genindtaste adresser, som det offentlige allerede har. Når en virksomhed eller en myndighed skal angive en adresse, skal denne ikke indtastes fra bunden men udvælges blandt de autoritative adresser i BBR. En virksomhed eller en myndighed skal på en enkel og fyldestgørende måde kunne meddele fejl og mangler i vejnavne eller adresser til adressemyndigheden i kommunen Anvendelse og genbrug af adresser i øvrigt skal tænkes sammen og dermed anvendes i samspil med andre relevante typer af stedangivelser fx stednavne, kilometerpæle langs lande og- motorveje (kantpæle), strandpostnumre mv. - 6 af 60 - EBST-REF:

7 Figur 1. Modenhedsniveauer for behandling af adresser. - 7 af 60 - EBST-REF:

8 Proces 4.1 Indberetning, registrering og sagsbehandling der vedrører en adresse Denne proces er relevant for alle myndigheder der har opgaver hvor der modtages indberetninger, registreringer eller ansøgninger. Opgaverne kan være outsourcet til en serviceudbyder fx et trafikselskab. Denne analyse har ikke til opgave at ændre selve myndighedsopgaverne, som derfor slet ikke er detaljeret i denne analyse. Der er fokus på en effektiv genbrug af adressedata ifm. disse opgaver. Derfor har den generiske proces nedenfor vægt på selve adressehåndteringen. Til belysning af processen blev der på workshoppen og i den mellemliggende periode set på beredskabsrapporter (i ODIN systemet hos Beredskabsstyrelsen), alarmrespons hos det lokale beredskab, bestilling af service fx Flextrafik hos et trafikselskab, giv et praj løsninger fx om melding af huller i cykelstien og rotter til kommunen eller fejl på gadebelysning til belysningsselskabet. - 8 af 60 - EBST-REF:

9 Nuværende proces Figur 2. Indberetning, registrering og sagsbehandling der vedrører en adresse nuværende proces. Frekvens: Som eksempel har Region Sjælland via Movia siddende kørsler per måned. Disse bestilles typisk telefonisk eller via nettet. Beredskabsstyrelsen modtager indberetninger årligt med meldings- og skadesadresser fra de lokale beredskaber til central analyse og opfølgning. Myndigheden (eller serviceudbyder fx trafikselskab) modtager besked fra borger, virksomhed eller anden myndighed Opret indberetning/registrering/ansøgning Til brug for myndighedens opgaver registreres de modtagne oplysninger om indberetningen/registreringen/ansøgningen. Evt. registreres anden stedangivelse, supplerende x,y-koordinater eller blot fri tekst. I nogle situationer er der type på stedangivelsen fx en kantpæl på motorvejen, en strandpost med et nummer eller et stednavn. I denne analyse fokuseres selvsagt på adresseanvendelsen, men det identificerede behov for andre stedangivelser og genbrug heraf skal bemærkes som et yderligere forbedringspotentiale bl.a. i initiativ 10.1, hvor også EBST indgår for at sikre overensstemmelse med 10.2b. - 9 af 60 - EBST-REF:

10 4.1.2 Registrér og tilknyt sagsspecifik adresse Er der behov for at registrere en adresse, som er en anden en den, der hører til personen/virksomheden ud fra CPR/CVR gøres det i denne delproces. Der kan fx være tale om destination for en kørsel, eller registrering af en observation ud for eller nær ved en adresse. I nogle opgaver er der eksempler på supplerende fri tekst for at angive hvordan sagen forholder sig til den pågældende adresse. Adresserne registreres typisk i den modtagne kvalitet N2 eller lavere. Der er også set eksempler på N3 og N Foretag myndighedsspecifik behandling af indberetning/registrering/ansøgning Myndigheden foretager relevante registreringer og beslutninger forårsaget af henvendelsen. Det kunne fx være at beslutte hvordan der skal reageres på en alarm, om der skal sendes besked til en anden afdeling om at udbedre en skade, eller det kan være en ren analytisk behandling af de modtagne oplysninger mhp. at kunne varetage myndighedens opgaver. Fx samler Beredskabsstyrelsen alle alarmer, der vedrører beredskaberne, i et system (ODIN) mhp. forebyggelse, kontrol og dimensionering. Der er knyttet op til to adresser til hver indberetning, hhv. Meldingsadressen og Skadestedsadressen hvis forskellig fra meldingsadressen. I den nuværende ODIN løsning er det for de to ovennævnte adresser muligt at angive "anden stedangivelse" enten som fritekst for skadested uden offentlig adresse eller ved udpegning på kort. Adresser og/eller andre stedangivelser udgør i alle opgaver i dette procesmønster en vigtig del af de modtagne data. N0-N3 adresser er selvsagt ikke optimale for disse opgaver. De følgende delprocesser er taget med for at illustrere de støtteaktiviteter der skal udføres for at få ovenstående delprocesser til at fungere Supplér kopi med nye vejnavne (Evt.) Myndigheden vælger nogle gange selv at supplere vejnavnene i sin egen adressesamling ud fra de tidlige oplysninger på den digitale opsalgstavle. Fordelen herved er at der kan findes vej eller registreres hændelser/sager ved vejen eller N0-N2 adresser på vejen. Det er typisk for opgaver som udføres ifm. nye bebyggelser/nyudstykninger og hvor tidlig registrering er nødvendig Vedligehold kaldenavne / kendte adresser (Evt.) Myndigheden vedligeholder en fortegnelse over kaldenavne eller kendte adresser, sådan at det er lettere og hurtigere for en slutbruger at betjene sig eller for den interne medarbejder at registrere en modtaget henvendelse. FX er der i onlineløsningen for Flextrafik i Movia et større register af apoteker og mange andre hyppigt anvendte adresser Geokodning og kobling til vejnet (Evt.) Myndigheden geokoder nogen gange adresserne ud fra egen/købt kilde enten ad-hoc eller for hele adressesamlingen, eksempelvis ifm. Rigspolitiets GIS. Fordelen ved at geokode adressen er at den kan vises på kort i interne eller selvbetjeningsløsninger. Afhængig af opgaven kan det også være formålstjenligt at koble adressen til vejnettet. Selv adresser der skaffes fra CPR/CVR er kun på N3, og derfor uden geokodning af 60 - EBST-REF:

11 4.1.7 Korrigér sagsspecifik adresse hvis forkert Hvis myndigheden undervejs i forløbet eller senere opdager at adressen ikke er valid, da den jo typisk kun er N3, er det i nogle opgaver relevant at korrigere fejlen. Det afhænger typisk af hvor tit adressen benyttes i efterfølgende opgaver Vedligehold sagsspecifik adresse (Evt.) Hvis det er relevant for opgaven vedligeholder myndigheden de modtagne adresser, fx hvis en bestilt kørsel skal rettes til en anden destination. Her er der som ved den første registrering ofte tale om N3 adresser eller lavere. Der skal i dag også tages hånd om adressetekniske ændringer Vedligehold kopiadresser ift BBR (Evt.) Myndigheden kan vælge at have sin egen adressesamling som en kopi fra BBR og periodisk vedligeholde denne, fx hos Beredskabsstyrelsen, Rejseplanen og Rigspolitiet. Det er også muligt at korrigere registrerede adresser på sager, hvis det er relevant for opgaven. For Beredskabsstyrelsen retter man ikke i meldingsadressen, men til analyser kunne det være relevant at opdatere den faktiske skadesadresse, sådan at man historisk kan følge udviklingen. Der er dog begrænsninger for hvor godt det kan gøres på N4 pga. ændring i kommunekoder eller vejkoder. I mange opgaver foregår alt adressevedligehold kun på de enkelte objekter i og Fremtidig proces Figur 3. Indberetning, registrering og sagsbehandling der vedrører en adresse fremtidig proces af 60 - EBST-REF:

12 Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. De ændrede og de nye beskrives nedenfor. Udgår: Supplér kopi med nye vejnavne (Evt.) Udgår som en separat proces, og kan mere effektivt integreres i Geokodning og kobling til vejnet (Evt.) Udgår da adresserne er på N5 fra begyndelsen Korrigér sagsspecifik adresse hvis forkert Udgår da adresser som er N5 valide. Er der registret en fejlagtigt (men valid) adresse rettes det fortsat i Ændres: Registrér og tilknyt sagsspecifik adresse Tilføjes: Vedligehold kaldenavne / Kendte adresser (Evt.) Vedligehold sagsspecifik adresse (Evt.) Vedligehold kopiadresser ift. BBR (Evt.) Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen Registrér og tilknyt sagsspecifik adresse Registreringen skal adresseteknisk blot have en UUID Vedligehold kaldenavne / kendte adresser (Evt.) Denne vedligeholdelse vil stadig foregå når der er behov, men den kan gøres lettere rent adresseteknisk ved at koble kaldenavne til N5 adresser. For visse typer kaldenavne/kendte adresser kan der med fordel kobles til virksomheders og P-enheders adresser, sådan at vedligehold sikres den vej, hvis en virksomhed flytter Vedligehold sagsspecifik adresse (Evt.) Samme adressetekniske ændring er mulig som i Ved at abonnere på hændelser fra datafordeleren kan dette gøres mere automatisk for adressetekniske ændringer Vedligehold kopiadresser ift BBR (Evt.) Myndigheden kan fortsat vælge af at have en fuldt synkroniseret kopi. Der kan drages fordel af standardiserede metoder for at holde den ved lige. Og med N5 adresser kan det gøres mere effektivt. Ligesom nye autoritative vejnavne og adresser vil kunne bringes i anvendelse tidligere af 60 - EBST-REF:

13 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 4. Indberetning, registrering og sagsbehandling der vedrører en adresse nuværende systemunderstøttelse. As-Is systemunderstøttelse: De med grå markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope bortset fra Geokodningsfunktionaliteten Den fælles digitale opslagstavle indeholder oplysning om nye og ændrede vejnavne. Den bliver vedligehold af KMS på vegne af EBST på baggrund af mail fra kommunerne OIS distribution af adresser fra BBR - 13 af 60 - EBST-REF:

14 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 5. Indberetning, registrering og sagsbehandling der vedrører en adresse fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse Se beskrivelse under Totaloversigt over infrastrukturforbedringer i infrastrukturarbejdspakke AP 5: Adressevælger-komponent sikrer N5 adresser. Bagved benyttes Datafordeleren for Adresser Hvis data sendes elektronisk fra en anden myndighed vil flere af disse også komme på N5 BBR (Adr)-fejlmelde-klient benyttes i selvbetjeningsløsninger og evt. ifm. interne klienter, hvor ikke-digital henvendelser oprettes Myndighedens egne systemer anvender Datafordeleren for Adresser som datakilde Og evt. services fra CPR og CVR, som også anvender N5 adresser af 60 - EBST-REF:

15 Proces Behandling af alarm på 112 alarmcentral Denne proces er en variant af proces 4.1. For alarmcentralerne er korrekte og opdaterede adressedata af vital interesse. Denne analyse har ikke til opgave at ændre selve alarmcentralopgaven, som derfor ikke er detaljeret særligt i denne analyse. Der er fokus på en effektiv genbrug af adressedata. Nuværende proces Figur 6. Behandling af alarm på 112 alarmcentral nuværende proces. Frekvens: Fra tidligere undersøgelser i EBST: I 2005 registrerede Alarm 112 sekretariatet henvendelser, som førte til assistancer med ambulance af disse havde mål ved en flertydig adresse, svarende til 5 udrykninger pr. dag. Alarmcentralen modtager alarmmelding fra en anmelder telefonisk fra fastnet eller mobil - 15 af 60 - EBST-REF:

16 Opret og kategorisér alarmmeldingen Alarmcentralen opretter og kategoriserer alarmen ud fra de modtagne oplysninger og dialogen med anmelderen Registrér og tilknyt meldingsadresse Adressen registreres som den meldes, men alarmcentralens adressefortegnelse benyttes (N4 adresser). Oplysninger hentes til en start automatisk fra fastnettet (abonnentens adresse) eller mobilnettet (x,y koordinater med markering af en sikkerhedsradius). Alarmen kan også vedrøre en situation nær ved en N4-adresse. Der kan suppleres med fri tekst, og der kan også være tale om en anden type stedangivelse som en kantpæl på en motorvej eller landevej, et stednavn eller et strandpostnummer. Evt. angives kun fri tekst eller en x,y koordinat, men der er ikke optimalt Visitér og foretag videremelding til relevante beredskab(er) Ud fra meldingen visiterer Alarmcentralen alarmen og der foretages melding videre til en eller flere beredskaber. De registrerede oplysninger inkl. adresse og anden stedangivelse sendes med elektronisk, og der modtages en kvittering for modtagelsen. Det modtagende beredskab vil reagere på hændelsen som angivet i grundmønster 4.1 med modtagelse af en alarm med en N4 adresse Supplér meldingsoplysninger (Evt.) Alarmcentralen eftersender evt. supplerende oplysninger, som måtte fremkomme i den videre dialog med anmelderen. Det er ikke adresserelevant som sådan. De følgende delprocesser er taget med for at illustrere de støtteaktiviteter der skal udføres for at få ovenstående delprocesser til at fungere Supplér kopi med nye vejnavne Svarer til Her er det dog ikke eventuelt, men en nødvendighed supplering. Fx har 112 sekretariatet og regionernes vagtcentraler outsourcet denne opgave (sammen med de øvrige delprocesser nedenfor) Supplér kopi med nye adresser og geokod Alarmcentralen har udover nye vejnavne i brug for at have hurtigt opdaterede oplysninger om nye adresser, hvortil der kan være behov for fx udrykning. Adressefortegnelsen opdateres typisk på baggrund af mail fra kommunen. De nye adresser geokodes i kopien ud fra de modtagne oplysninger. Bemærk at geokodningen fra grundmønsteret 4.1 er ikke er taget med som en støtteproces her, da det ikke handler om selve udrykningen Vedligehold kaldenavne og andre stedangivelser Svarer til for ofte anvendte lokaliteter, men skal også håndtere vedligehold af fx kilometerpæle, stednavne, strandposter fra relevante kilder. Det forventes at initiativ 10.1 ser på nogle af disse grunddata og processer herfor af 60 - EBST-REF:

17 Vedligehold kopiadresser ift BBR Svarende til i grundmønstret. Ajourføringen er mere tidskritisk, og den kompliceres af det vedligehold, der er sket af adresser i siden sidste ajourføring fra BBR (via OIS) Kvalitetskontrol af kopiadresser Pga. de høje krav til kvalitet af adressedata på alarmcentralen bruges en del ressourcer på at konsistenschecke og dobbeltchecke ændringer typisk ifm , og Fremtidig proces Figur 7. Behandling af alarm på 112 alarmcentral fremtidig proces. Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. De ændrede og de nye beskrives nedenfor. Udgår: Supplér kopi med nye vejnavne Udgår som en separat proces, og kan mere effektivt integreres i Supplér kopi med nye adresser og geokod Udgår som separat proces og kan effektivt integreres i Separat geokodning er ikke nødvendig, da adresserne er på N5 fra BBR Ændres: Registrér og tilknyt meldingsadresse Visitér og foretag videremelding til relevante beredskab(er) Vedligehold kopiadresser ift. BBR - 17 af 60 - EBST-REF:

18 Tilføjes: Kvalitetskontrol af kopiadresser Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen Registrér og tilknyt meldingsadresse Registreringen skal adresseteknisk blot have en UUID (N5) Visitér og foretag videremelding til relevante beredskab(er) Denne proces kan forbedre fra at benytte N3 adresser til N5 adresser Vedligehold kopiadresser ift BBR Som i grundmønstrets kan der drages fordel af standardiserede metoder for at holde kopien ved lige. Og med N5 adresser kan det gøres mere effektivt. Ligesom nye autoritative vejnavne og adresser vil kunne bringes i anvendelse så snart de er fastlagt af adressemyndigheden Kvalitetskontrol af kopiadresser Denne kan med N5 adresser i simplificeres og delvist udgå. Systemunderstøttelse Bortset fra dedikerede systemer er den nuværende og fremtidige systemunderstøttelse ikke væsensforskellige fra grundmønstret i 4.1. Gevinsterne kan identificeres ud fra den forbedrede proces af 60 - EBST-REF:

19 Proces 4.2 Administrative opgaver der vedrører genstande der identificeres med en adresse Denne proces er relevant for alle myndigheder der har opgaver hvor genstande identificeres med en adresse fx nær ved eller ud for. Denne analyse har ikke til opgave at ændre selve myndighedsopgaverne, som derfor slet ikke er detaljeret i denne analyse. Der er fokus på en effektiv genbrug af adressedata ifm. disse opgaver. Derfor har den generiske proces nedenfor vægt på selve adressehåndteringen. Til belysning af processen blev der på workshoppen og i den mellemliggende periode set på dagrenovation, containere på lokale genbrugsstationer fx til flasker, automatisk brandmeldeudstyr, visse brandsynsobjekter, brandhaner, nøgler til steder, nøglecylinderbokse til at få adgang fx til ældrebeboelse. Nuværende proces Figur 8. Administrative opgaver der vedrører genstande der identificeres med en adresse nuværende proces af 60 - EBST-REF:

20 Frekvens: Til eksempler har Herning kommune 700 brandsynsobjekter der vedligeholdes. Der holdes styr på godt affaldscontainere med etiketter. Myndigheden har (typisk i som konsekvens af fx indkøb eller indgåede aftaler) behov for at registrere en ny genstand og dens placering Opret ny genstand Til brug for myndighedens opgaver registreres den nye genstand med grundoplysninger. Afhængig af genstanden kan der i næste trin være behov for en egen stedangivelse. Hvis ikke, registreres i denne proces typisk et tilhørsforhold via et CPR-nummer, CVR-nummer, P-enhed, eller et bygningsnummer, hvorfor der som sådan ikke er brug for at registrere en separat adresse. Men uden samordnede og kontrolleret genbrug af adresser registreres alligevel oftest en adressekopi, som vedligeholdes på genstanden. Typisk på N3 eller mindre Registrér genstandsspecifik adresse Er der behov for at registrere en adresse for genstanden, som er en anden end den, der hører til personen/virksomheden/bygningen gøres det i denne aktivitet. Der kan fx være tale om registrering af en flaskegenbrugscontainer ud for eller nærved en adresse eller brandmeldeudstyr. Adresserne registreres typisk i N2 eller N3, men der er ofte tale om separate, ikke-integrerede registreringer. I Herning Kommune indtastes adresser for automatisk brandmeldeudstyr hos virksomheder og institutioner. For fx Sygehuset i Herning bliver man nødt til at bruge hovedadressen, da det er den eneste officielle adresse. Den resterende mere præcise stedangivelse må klares i fri tekst. Grunddataforbedringerne i arbejdspakke 2.5 ser bl.a. på denne problematik for hospitaler og andre store institutioner Registrér anden stedfæstelse for genstanden fx x,y koordinater Myndigheden registrerer placeringen af genstanden med en anden type stedangivelse end adresser. Der kan være tale om koordinater eller specielle data efter formålet måske relativt til en anden kendt stedfæstelse. Det ligger uden for scope af 10.2b at forbedre sådanne, men det skal evt. tænkes ind i strategien som helhed Mærk genstanden (Evt.) Myndigheden vælger nogle gange at mærke genstanden for at lette de daglige processer. Fx får en affaldscontainer i Herning kommune både en chip, x,y koordinater (ved at blive indført) og en mærkat, der både har stregkode og en læsbar adressebetegnelse, for den adresse som containeren er knyttet til eller tæt på Udfør opgaver for ny genstand Myndigheden foretager relevante opgaver delvist ved at benytte den tilknyttede adresse. De følgende delprocesser er taget med for at illustrere de støtteaktiviteter der skal udføres for at få ovenstående delprocesser til at fungere af 60 - EBST-REF:

21 4.2.6 Geokodning og kobling til vejnet (Evt.) Myndigheden geokoder nogen gange adresserne ud fra egen/købt kilde enten ad-hoc eller en hel adressesamling fx renovation. Fordelen ved at geokode adressen er at den kan vises på kort i interne eller selvbetjeningsløsninger. Afhængig af opgaven kan det også være formålstjenligt at koble adressen til vejnettet Korrigér genstandsspecifik adresse hvis forkert Hvis myndigheden undervejs i forløbet eller senere opdager at adressen ikke er valid, er det i typisk relevant at korrigere fejlen. Det vil typisk udløse at skal udføres ved lejlighed Vedligehold genstandsspecifik adresse Myndigheden vedligeholder genstandens adresse, fx hvis den flyttes. Her er der som ved den første registrering ofte tale om N3 adresser eller lavere Vedligehold anden type stedfæstelse Myndigheden vedligeholder anden stedfæstelse for genstanden, fx hvis den flyttes eller der kan foretages en mere præcis eller relativ registrering Vedligehold kopiadresser ift. BBR Myndigheden kan vælge at have sin egen adressesamling som en kopi fra BBR og periodisk vedligeholde denne. Det er ikke så typisk som i mønster 4.1, men kan være tale om adresser som oprindeligt er kopieret fra fx CPR eller CVR ifm. oprettelse af genstanden. I mange opgaver foregår alt adressevedligehold således kun på de enkelte objekter i Herning kommune nævnte at man i dag kun tør foretage opdatering i en manuel proces, men at det var klart ønskeligt med en sikker automatik Vedligehold mærkning (Evt.) Myndigheden kan vælge at vedligeholde mærkning af genstanden når den flyttes, når mærkningen er beskadiget eller når adressebetegnelsen ændres af 60 - EBST-REF:

22 Fremtidig proces Figur 9. Administrative opgaver der vedrører genstande der identificeres med en adresse fremtidig proces. Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. De ændrede og de nye beskrives nedenfor. Udgår: Geokodning og kobling til vejnet Udgår da adresserne er på N5 fra begyndelsen Korrigér genstandsspecifik adresse hvis forkert Udgår da adresser som er N5 valide. Er der registret en fejlagtigt (men valid) adresse rettes det fortsat i Vedligehold adresser ift. BBR Udgår da adresser som er N5 valide og adresser vedligeholdes gennem services fra datafordeleren fra BBR, CVR, CPR etc. Ændres: Registrér genstandsspecifik adresse Tilføjes: Mærk genstanden (Evt.) Vedligehold genstandsspecifik adresse Vedligehold mærkning (Evt.) Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen af 60 - EBST-REF:

23 4.2.2 Registrér genstandsspecifik adresse Registreringen skal adresseteknisk blot have en UUID Mærk genstanden (Evt.) Denne ændres kun ved at der kan drages nytte af en standardiseret måde at præsentere N5 adresser på Vedligehold genstandsspecifik adresse Samme adressetekniske ændring er mulig som i Ved at abonnere på hændelser fra datafordeleren kan dette gøres mere automatisk for adressetekniske ændringer Vedligehold mærkning (Evt.) Som Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 10. Administrative opgaver der vedrører genstande der identificeres med en adresse nuværende systemunderstøttelse af 60 - EBST-REF:

24 As-Is systemunderstøttelse: De med grå markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope bortset fra Geokodningsfunktionaliteten og kobling til vejnet OIS distribution af adresser fra BBR Fremtidig systemunderstøttelse Figur 11. Administrative opgaver der vedrører genstande der identificeres med en adresse fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse Se beskrivelse under Totaloversigt over infrastrukturforbedringer i infrastrukturarbejdspakke AP 5: Adressevælger-komponent sikrer N5 adresser ifm. interne klienter. Bagved benyttes Datafordeleren for Adresser BBR (Adr)-fejlmelde-klient benyttes ifm. interne klienter Og evt. services fra CPR og CVR, som også anvender N5 adresser af 60 - EBST-REF:

25 Proces 4.3 Tilsyns- eller logistikopgaver Denne proces er relevant for alle myndigheder der har udkørende opgaver. Opgaverne kan være outsourcet, men det ændrer ikke processen og potentialet i initiativet som sådan. De adresser der skal køres til er registreret som en del af myndighedens eller serviceudbyderens data i de andre processer, der er analyseret i arbejdspakke 2 for erhvervsområdet, i arbejdspakke 3 for personområdet og i denne arbejdspakke i form af proces 4.1 og 4.2. Initiativet giver mulighed for at alle disse registreringer benytter adresser på N5. Denne analyse har ikke til opgave at ændre selve myndighedsopgaverne, som derfor slet ikke er detaljeret i denne analyse. Der er fokus på en effektiv genbrug af adressedata ifm. planlægning og kørsel. Til belysning af processen blev der på workshoppen og i den mellemliggende periode set på dagrenovation og brandsynsobjekter, men mange flere kommunale og statslige opgaver er relevante for dette mønster fx hjemmepleje, hjemmehjælp, madudbringning, græsslåning, tilsyn med brandhaner og andre anlæg og fødevaretilsyn. Nuværende proces Figur 12. Tilsyns- eller logistikopgaver nuværende proces af 60 - EBST-REF:

26 Frekvens: Mange kommunale opgaver er daglige så som dagrenovation, hjemmepleje, dagpleje Andre opgaver er periodiske fx har Herning Kommune 700 brandsynsobjekter, der skal beses periodisk. Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet udfører mange tilsyn dagligt (se arbejdspakke 2) Processen starter ved at det er tid for myndigheden til at udføre tilsynet/logistikopgaven Find relevant(e) sag(er) / objekt(er) / genstand(e) På baggrund af opgavens registreringer udsøges de relevante sager, objekter eller genstande på basis af gældende forretningsregler så som terminer og frister. Der kan også være tale om en daglig planlægning, eller kun i forbindelse med ændringer af hvad der skal synes/besøges Find tilhørende adresse(r)/stedfæstelse(r) For hver sag, objekt eller genstand fremfindes den relevante stedfæstelse, ofte i form af en adresse, eller i nærhed af en adresse, eller anden stedfæstelse fra de registrerede data Planlæg rute (Evt.) Kørselsplanlægning foretages på baggrund af geodata fra og ud fra andre parameter der har betydning for planlægningen fx tilgængelige ressourcer og varigheden af hvert tilsyn/ besøg. Adresserne er geokodet som beskrevet i de andre processer Kør til destination Kørslen til næste destination jf. planlægning af rute, og evt. ændringer undervejs. Brugen af GPS er illustreret i proces 4.4. og detaljeres ikke her Udfør selve opgaven på stedet Når medarbejderen er nået frem udføres den pågældende opgave Meld adressefejl vedr. sag/genstand Under planlægning eller kørsel kan der opdages adressefejl vedr. den eller det der skal synes/besøges. I denne proces kan der i første omgang meldes tilbage til hvor registreringerne er foretages i den relevante proces i arbejdspakke 2, arbejdspakke 3 eller proces 4.1 eller 4.2. I disse processer meldes der videre til adressemyndigheden i kommunen, hvis fejlen vedrører selve adressen. Fremtidig proces Den fremtidige proces er ikke væsensforskellig fra den nuværende bortset fra at N5 adresser kommer fra de processer, der skaber de data, som denne proces skal agere på. Se derfor figuren ovenfor af 60 - EBST-REF:

27 Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. De ændrede og de nye beskrives nedenfor. Udgår: -- Ændres: Planlæg rute (Evt.) Tilføjes: Kør til destination Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen Planlæg rute (Evt.) Kørselplanlægning kan forbedres ved brug af N5 adresser som er koblet til vejnettet Kør til destination Selve kørslen kan forbedres ved brug af opdaterede GPS-løsninger der benytter komplette og opdaterede N5 adresser. Dette er beskrevet i detaljer i proces 4.4 Systemunderstøttelse Systemunderstøttelsen er, generisk set, enkel og repræsenteret på punktform nedenfor. Den følger samme mønster som de forrige. Nuværende systemunderstøttelse As-Is systemunderstøttelse: Der benyttes de samme systemer som i beskrevet i de processer hvor data registreres Evt. kombineret med dedikerede logistik/ruteplanlægningsmoduler Fremtidig systemunderstøttelse To-Be systemunderstøttelse Systemerne og de dedikerede logistik/ruteplanlægningsmoduler får mulighed for at bruge adresser på N5. Netop derfor kan selv logistikopgaven forbedres af 60 - EBST-REF:

28 Proces 4.4 Finde vej vha. vejnavn og adresse Denne proces er relevant for alle myndigheder der udbyder services der hjælper personer med at finde vej. Der kan være tale om privat brug, erhvervsmæssigt brug eller fx når en patient skal finde vej til et hospital. Som deltager i projektet er Rejseplanen det primære eksempel for at planlægge rejsen med offentlig transport, men mønsteret dækker også den outsourcede opgave for 112 (Folia) og de lokale beredskabers løsninger. I det videre perspektiv dækker mønstret også private GPS leverandører/serviceudbydere Dette er nærmere dokumenteret i Interessantanalysen i NOVA projektet. Nuværende proces Figur 13. Finde vej vha. vejnavn og adresse nuværende proces. Frekvens: Rejseplanen har som eksempel 14 mill opslag per måned - 28 af 60 - EBST-REF:

29 Serviceudbyderen modtager en forespørgsel om at finde vej enten med offentlig transport eller med bil, cykel, til fods eller anden transportform Besvar forespørgsel Ud fra forespørgslen og evt. videre dialog, søgning og visning af alternativer vises hvordan brugeren kan komme fra A til B Behandl fejl/mangel Visse brugere meddeler fejl og mangler til Serviceudbyderen. Rejseplanen fortalte at antallet af meldte fejl er stærkt nedadgående (pt. kun 3 per måned!). Der mangler stadig visse erhvervsadresser, men brugeren vælger ofte bare det næste husnummer, og dermed stiller sig tilfreds med søgningen. I denne delproces opklarer Serviceudbyderen fejlen så den kan behandles afhængig af typen af fejlen Meld fejl/mangel videre Serviceudbyderen melder adressefejl så vidt muligt videre til kommunen. Rejseplanen har dog i dag en aftale om at give fejlen til KMS i første omgang. Det hænger bl.a. sammen med at KMS leverer data og udfører visse opgave fx for Rejseplanen. De følgende delprocesser er taget med for at illustrere de støtteaktiviteter der skal udføres for at få ovenstående delprocesser til at fungere Vedligehold egne data Serviceudbyderen vedligeholder de data som giver servicen merværdi. Det kan fx være køreplaner og stoppesteder i samarbejde med trafikselskaberne hos Rejseplanen, "street view" hos Google, eller særlige oplysninger om fx vej oplysninger eller trafikforhold. Disse data kobles direkte eller indirekte til adresser Vedligehold kopidata Serviceudbyderen har oftest sin egen vedligeholdte kopi af vejnavne og adresser, som periodisk samkøres med BBR via OIS Vedligehold adr-kobling til vejnet Serviceudbyderen vedligeholder eller får vedligeholdt sin egen kobling af adresser til et vejnet. KMS leverer til Rejseplanen baseret på en nedfældningsrutine hver gang der leveres nye data. Rejseplanen nævnte at KMS også leverer veje og pladser som ikke findes i OIS. Rejseplanen vedligeholder også Points-of-interest(POI) / stednavne, som skal behandles ifm. initiativ Nedenstående delproces er taget med udelukkende til illustration af hvordan en myndighed kan have gavn af en forbedret løsning fra Rejseplanen, som netop pt. udfører sådanne forsøg med Herlev Hospital af 60 - EBST-REF:

30 4.2.7 Udsend indkaldelse Fx Sundhedsmyndigheden udsender indkaldelser med individuelle rejsevejledninger for den pågældende patient fra hjemmet til den rigtige indgang på behandlingsstedet og evt. hjem igen. Det vil være naturligt at trække på fx Rejseplanen, som har gavn af initiativets infrastrukturtiltag. Fremtidig proces Figur 14. Finde vej vha. vejnavn og adresse fremtidig proces. Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. De ændrede og de nye beskrives nedenfor. Udgår: Vedligehold kopidata Udgår som en separat proces, og kan mere effektivt integreres i 4.4.2, hvor der refereres til adresser Vedligehold adr-kobling til vejnet Udgår da N5 adresser er koblet på forhånd. Ændres: Vedligehold egne data Tilføjes: Meld fejl/mangel videre - 30 af 60 - EBST-REF:

31 Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen Vedligeholde egne data Dette foretages uændret for de data der giver servicen merværdi, men det kan effektiviseres og tænkes sammen med Adressedata via datafordelingen hvor der kan abonneres på både vejnavne, N5 adresser og hændelser derpå, fx ændret adressebetegnelse Meld fejl/mangel videre Serviceudbyderen kan nu melde adressefejl direkte til adressemyndigheden, også vedrørende adressepunkter og kobling til vejnettet. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 15. Finde vej vha. vejnavn og adresse nuværende systemunderstøttelse. As-Is systemunderstøttelse: De med grå markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope bortset fra kobling til vejnettet OIS distribution af adresser fra BBR (for Rejseplanens vedkommende er det KMS) - 31 af 60 - EBST-REF:

32 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 16. Finde vej vha. vejnavn og adresse fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse Se beskrivelse under Totaloversigt over infrastrukturforbedringer i infrastrukturarbejdspakke AP 5: Adressevælger-komponent sikrer N5 adresser både hos brugeren og internt BBR (Adr)-fejlmelde-klient benyttes i selvbetjeningsløsninger og internt Datafordeleren for Adresser som datakilde For en sundhedsmyndighed kan N5 adresserne knyttet til personer i CPR benyttes som start- eller slutpunkt for den medsendte rejseplan af 60 - EBST-REF:

33 Bilag - Procesdiagrammer Figur 2. Indberetning, registrering og sagsbehandling der vedrører en adresse nuværende proces af 60 - EBST-REF:

34 Figur 3. Indberetning, registrering og sagsbehandling der vedrører en adresse fremtidig proces af 60 - EBST-REF:

35 - 35 af 60 - EBST-REF:

36 Figur 4. Indberetning, registrering og sagsbehandling der vedrører en adresse nuværende systemunderstøttelse af 60 - EBST-REF:

37 - 37 af 60 - EBST-REF:

38 Figur 5. Indberetning, registrering og sagsbehandling der vedrører en adresse fremtidig systemunderstøttelse af 60 - EBST-REF:

39 Figur 6. Behandling af alarm på 112 alarmcentral nuværende proces af 60 - EBST-REF:

40 - 40 af 60 - EBST-REF:

41 Figur 7. Behandling af alarm på 112 alarmcentral fremtidig proces af 60 - EBST-REF:

42 - 42 af 60 - EBST-REF:

43 Figur 8. Administrative opgaver der vedrører genstande der identificeres med en adresse nuværende proces af 60 - EBST-REF:

44 - 44 af 60 - EBST-REF:

45 Figur 9. Administrative opgaver der vedrører genstande der identificeres med en adresse fremtidig proces af 60 - EBST-REF:

46 - 46 af 60 - EBST-REF:

47 Figur 10. Administrative opgaver der vedrører genstande der identificeres med en adresse nuværende systemunderstøttelse af 60 - EBST-REF:

48 - 48 af 60 - EBST-REF:

49 Figur 11. Administrative opgaver der vedrører genstande der identificeres med en adresse fremtidig systemunderstøttelse af 60 - EBST-REF:

50 - 50 af 60 - EBST-REF:

51 Figur 12. Tilsyns- eller logistikopgaver nuværende proces af 60 - EBST-REF:

52 - 52 af 60 - EBST-REF:

53 Figur 13. Finde vej vha. vejnavn og adresse nuværende proces af 60 - EBST-REF:

54 - 54 af 60 - EBST-REF:

55 Figur 14. Finde vej vha. vejnavn og adresse fremtidig proces af 60 - EBST-REF:

56 - 56 af 60 - EBST-REF:

57 Figur 15. Finde vej vha. vejnavn og adresse nuværende systemunderstøttelse af 60 - EBST-REF:

58 - 58 af 60 - EBST-REF:

59 Figur 16. Finde vej vha. vejnavn og adresse fremtidig systemunderstøttelse af 60 - EBST-REF:

60 - 60 af 60 - EBST-REF:

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 2 Processer ift. genbrug af adresser på erhvervsområdet

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. genbrug af adresser på personområdet

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Infrastruktur Version: 1.0 Status: Tiltrådt

Læs mere

Nem Oplysning om Veje og Adresser

Nem Oplysning om Veje og Adresser Nem Oplysning om Veje og Adresser Erhvervs- og Byggestyrelsen Interessentanalyse 23. august 2011 Denne rapport er en opsamling af en interessentundersøgelse, som er gennemført i projekt Nem Oplysning om

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering

Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering 2017-2018 Tilgængelighed Geodata og GIS systemet skal være tilgængeligt for alle Borgere og Kommunens ansatte kan have

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark Nordisk Adressemøde 10.-11. juni 2009 Island Landerapport Danmark af Katrine Langballe Erhvervs- og Byggestyrelsen kla@ebst.dk Siden sidst Status på entydige vejnavne og erfaringer Adressevejledning, eksempelsamling

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere

10.2b. Genbrug af adressedata

10.2b. Genbrug af adressedata 10.2b. Genbrug af adressedata 17. maj 2011 Målsætning Offentlige myndigheder skal ikke anvende ressourcer til dobbeltregistrering af adressedata, ligesom borgere og virksomheder ikke skal tvinges til at

Læs mere

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Version 1 November 2008 Webadr. Pr. 18.11.08: http://vej03.vd.dk/vis/vdaccreg/html/vd_acc.html Vejdirektoratet

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her Danmark og INSPIREs Transportnetværk Indsæt billede her Lars Storgaard, 24. oktober 2011 Danske geodata i bilag 1.7 Transportnetværk Fra monitoreringen af INSPIRE i DK 2010: Geodata for luftfart: Flykorridorer

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Service til opfølgning på behandlingsrelationer NSP Opsamling Tjenesteudbyder Opfølgning Notifikation Side 1 af 7 Version Dato Ansvarlig Kommentarer 1.0 22-12-2011 JRI Final review

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

Værdien af danske adressedata

Værdien af danske adressedata 7. juli 2010 /mli-ebst ERHVERVS- OG Værdien af danske adressedata Samfundsgevinster som følge af frikøb af adressedata mv. i 2002 Resumé Adresserne spiller en fundamental rolle i samfundet. Adresser anvendes

Læs mere

Bygningsgeokodning: Status på proces. Oktober 2012

Bygningsgeokodning: Status på proces. Oktober 2012 FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf.: 33 70 33 70 www.fot.dk Direkte: 3370 3568 e-mail: afr@kl.dk ref.: afr Bygningsgeokodning: Status på proces. Oktober 2012 Resume Nærværende notat beskæftiger

Læs mere

Anvendelse af adresser i Danmark

Anvendelse af adresser i Danmark Anvendelse af adresser i Danmark Erfaringer med brug, genbrug, gevinster og omkostninger - samt planer for bedre kvalitet og tilgængelighed af adressedata Morten Lind, mli@mbbl.dk Tusind tak for invitationen

Læs mere

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Side 1 af 8 Indledning Dette skriv er tænkt, som et hjælpeværktøj til at gå i gang med opgaven geokodning af kommunens bygninger. Hjælpeværktøjet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data 1. Indledning Denne rapport indgår som en del af leverancen fra Effektiv digital selvbetjening i forbindelse med As-Is og To-Be analyserne af de selvbetjeningsområder,

Læs mere

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB FOT, geonøgler og digital forvaltning Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB To metoder Koordinater NGB N: 6178892.00 E: 722125.00 EPSG:25832 Geonøgler NGB Rentemestervej

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS Sygehus: Oprettet af: Gælder for: Oprettet dato: August 2011 Side 1 af 11 ANVENDELSE AF CPR-KOMPONENT ved generering af Erstatnings CPR-numre Formål: At sikre, at der oprettes éntydige erstatnings CPR-numre

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Bygninger i FOT & BBR

Bygninger i FOT & BBR Bygninger i FOT & BBR indlæg ved FOTdanmarks repræsentantskabsmøde 18. april 2013 / Lars Misser Arkitektur for geokodning af bygninger En arbejdspakke under Grunddataprogrammet Vores mål er at skabe en

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing 17. maj 2013 MBBL/kla Nordisk Adressemøde 2013 Landerapport Danmark: Adresser 2012-2013 Country report, Denmark: Addressing 2012-2013 For English version see pages X XX Begivenheder, aktiviteter og nyheder

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9 Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen December 2017, version 0.9 Hvad kan du læse om? Denne vejledning handler om Attentionformatet i Digital Post. Du kan læse om hvad det

Læs mere

Styr på smart data. eller data på en smart måde. Chefkonsulent Anni Kær Pedersen, Kontoret for Teknik og Miljø, KL akp@kl.

Styr på smart data. eller data på en smart måde. Chefkonsulent Anni Kær Pedersen, Kontoret for Teknik og Miljø, KL akp@kl. Styr på smart data eller data på en smart måde Chefkonsulent Anni Kær Pedersen, Kontoret for Teknik og Miljø, KL akp@kl.dk 22158678 Data er det nye vækstområde Vi er gået fra en analog til en digital verden

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Behandlingsrelationsservicen NSP Behandlingsrelationsservice REFHOST LPR Lokal Database Jævnlig opdatering Ydelser Sikrede NOTUS Sygesikringssystemet Side 1 af 9 Version Dato Ansvarlig

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

EDS Anmeldelse af rotter - proces, regler og information

EDS Anmeldelse af rotter - proces, regler og information EDS Anmeldelse af rotter - proces, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekst... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 4. Regler... 5 5. Processer... 6 As is processen i dag...

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland

Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland 1 Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland Udgivet af Kvalitetskontoret Planlægning, Kvalitet og Analyse Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl. Dato: Lovsekretariatet Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2136 BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Odense kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Odense

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Energiforbrugsdata i BBR

Energiforbrugsdata i BBR Energiforbrugsdata i BBR Lidt om data, kvalitet, loven og de fremtidige planer Lars Misser Geoforum Temadag 27. november 2014 BBR som register for energidata Energiområdet er ét af 3 primære formål med

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Udrulning - Køreprøvebooking

Udrulning - Køreprøvebooking Dette dokument indeholder en generel orientering vedrørende implementering af den nye Køreprøvebooking-løsning. Dokumentet er målrettet brugerne af den kommende løsning, samt deres organisationer. 14.

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

FREM FÅR DIG HURTIGERE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC FÅR DIG HURTIGERE FREM

FREM FÅR DIG HURTIGERE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC FÅR DIG HURTIGERE FREM TOMTOM TRAFFIC FÅR DIG HURTIGERE FREM TomTom er en førende udbyder af trafiktjenester. TomTom overvåger, behandler og leverer trafikinformation via teknologi, som de selv har udviklet. TomTom mener, at

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere