Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser"

Transkript

1 Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri 2014 Kristineberg København Ø. Telefon Direkte Fax Mail Web Dato: 22. april 2015 Ref.: Louise Holm Indhold: Resume De overordnede resultater Udviklingen siden 2013 Regionsresultat sammenlignet med landsresultat Patienters oplevelser af den specialiserede retspsykiatri Forbedringstiltag med afsæt i undersøgelsesresultaterne Bilag: Målgruppe og metode for LUP-psykiatri 2014 Resume Størstedelen af alle patienter har et godt samlet indtryk af deres behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Det gælder også blandt forældre til børn og unge i psykiatrisk udredning eller behandling og blandt patienter indlagt i den specialiserede retspsykiatri. 9 ud af 10 patienter har et godt samlet indtryk af behandlingen. 9 ud af 10 patienter giver en positiv vurdering af tilrettelæggelsen af deres samlede undersøgelses- eller behandlingsforløb. 9 ud af 10 forældre har et godt samlet indtryk af oplevelsen af behandlingen børne- og ungdomspsykiatri 9 ud af 10 børn og unge oplever, at personalet lytter Den samlede tilfredshed blandt patienter, der modtager behandling i Region Hovedstadens Psykiatri, er stort set uændret fra 2012, 2013 til 2014, når fokus er på andelen af patienter, der vurderer forløbet i psykiatrien virkelig godt eller godt. Selvom patienter og pårørende (i LUP 2014 er pårørende forældre til børn og unge) samlet set er tilfredse med Region Hovedstadens Psykiatri, peger deres besvarelser også på forbedringspotentialer. Forbedringspotentialerne viser sig bl.a. i de resultater, der har fået de største andele negative besvarelser, hvilke omhandler følgende forhold:

2 Modtagelse af skriftlig information om sygdom & behandling Kendskab til behandlingsplan Samtaler om livsstil og fysisk helbred Personalets håndtering af fejl Tilbud til forældre og inddragelse af søskende i børne- og ungdomspsykiatrien Brug af og opfølgning på tvang I undersøgelsen af patienters og pårørendes oplevelser i psykiatrien 2014 indgår syv delundersøgelser: Patienter i ambulant behandling (voksne) Patienter i døgnforløb (voksne) Patienter i døgnforløb på specialiserede retspsykiatriske afsnit (voksne) Patienter i ambulant behandling (børn & unge) Patienter i dag- og døgnbehandling (børn & unge) Forældre til BU-patienter i ambulant behandling Forældre til BU-patienter i dag- og døgnbehandling Som noget nyt er LUP-undersøgelsen i 2014 også gennemført blandt patienter med retsforanstaltning, som er i døgnbehandling på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Der er udarbejdet et særskilt afsnit vedr. disse resultater sidst i sammendraget. Resultaterne af landsundersøgelsen og de regionale undersøgelser offentliggøres på Region Hovedstadens Psykiatris hjemmeside, Sundhed.dk og Danske Regioners hjemmeside den 21. april Hvorfor er undersøgelsen lavet? Regioner, hospitaler og afdelinger kan bruge resultaterne fra LUP til at udpege indsatsområder, hvor der er behov for at forbedre kvaliteten, så patienterne og pårørende oplever bedre behandling, sammenhæng i deres forløb, bedre kommunikation og færre fejl. Formålet med LUP-undersøgelsen er at dokumentere, hvordan både indlagte og ambulante patienter og deres pårørende oplever behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri. Undersøgelsens resultater giver input til det løbende arbejde med at forbedre og videreudvikle psykiatriens indsats og ydelser, så de lever op til patienter og pårørendes ønsker og behov. Side 2

3 Fakta om LUP Hvert år spørges danske patienter til, hvordan de har oplevet deres møde med hospitalsvæsnet. Undersøgelsen af patienters og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri er således en del af Den Landsdækkende Undersøgelsen af Patientoplevelser (LUP). Den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters og pårørendes oplevelser i psykiatrien er gennemført for første gang efter et nyt koncept i efteråret I det nye koncept er spørgeskemaerne ændret. Det vil derfor ikke være muligt at sammenligne direkte med tidligere undersøgelsesresultater før Det nye koncept betyder også, at undersøgelsen af patienternes oplevelser med psykiatrien fremover foretages årligt, mens pårørendeundersøgelsen foretages hver tredje år. Forældre til børn og unge spørges årligt. I LUP psykiatri i Region Hovedstaden har i alt patienter og pårørende i perioden september til december 2014 besvaret spørgeskemaer om centrale temaer om personalekontakt, behandling og organisering af behandlingen. For børn, unge og forældre er der: I alt 644 besvarelser på tværs af fire delundersøgelser Svarprocenterne er mellem %. For voksne ambulante og indlagte patienter (inkl. specialiserede retspsykiatri) er der i alt: besvarelser Svarprocenterne er mellem % Side 3

4 De overordnede resultater fra LUP-undersøgelsen 2014 Samlet indtryk Patienter og pårørende er overordnet set tilfredse med deres forløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Blandt de voksne patienter, børn og unge patienter i ambulante forløb og forældre til børn og unge i både ambulante og døgnforløb svarer mellem %, at de har et godt eller virkelig godt samlet indtryk af deres forløb i Region Hovedstadens Psykiatri (se tabel 1 og 2). Tilfredsheden er ikke ligeså stor blandt børn og unge patienterne, der er indlagte. Her har 69 % svaret, at de har et godt eller virkelig godt samlet indtryk af deres forløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Den forholdsvis store forskel i tilfredsheden hos børn og unge og voksne, der er indlagte, skal ses i lyset af, at der er forskel på, hvornår børn-unge og de voksne deltager i undersøgelsen og svarer på spørgeskemaet. De indlagte børn og unge svarer på spørgeskemaet under deres indlæggelsesforløb, mens de voksne svarer på spørgeskemaet ved udskrivning eller overflytning til et andet afsnit. Det kan således formodes, at de indlagte børn og unge generelt er mere præget af deres sygdom, når de svarer på spørgeskemaer under indlæggelse, end de voksne indlagte patienter er, når de svarer efter endt behandlingsforløb. Tabel 1: Andel positive svar i samlet indtryk for voksne patienter PC Amager PC Ballerup PC Bornholm PC Frederiksberg PC Glostrup PC Hvidovre PC København PC Nordsjælland PC Sct. Hans PC Stolpegård Region Hovedstaden Hele landet Indlagte Ambulante Side 4

5 Tabel 2: Andel positive svar i samlet indtryk for børn, unge og forældre Børne- og Ungdomspsykiatrisk center Region Hovedstaden Hele landet Indlagte børn og unge Ambulante børn og unge Forældre til indlagte Forældre til ambulante Positive oplevelser og plads til forbedring Når man ser på tværs af delundersøgelserne, er der er nogle fællestræk for, hvad patienterne og pårørende vurderer mest og mindst positivt. For de voksne ambulante og indlagte patienter vurderes følgende aspekter mest positivt: Relationen til medarbejderne herunder at medarbejdere er respektfulde og lytter Tilrettelæggelsen af behandlingsforløbet At patienten bliver betragtet som samarbejdspartner For begge patientgrupper vurderes følgende mindst positivt: Modtagelse af skriftlig information Kendskab til behandlingsplan Samtaler om problemer med deres fysiske helbred og livsstil For børn og unge vurderes følgende mest positivt: Personalet lytter og taler forståeligt Personalet skaber en tryg stemning Personalet tager ens synspunkter alvorligt For børn og unge vurderes følgende mindst positivt: Information om at leve sundt, og hvordan problemer kan håndteres Kende behandlingsplan Kende sin kontaktperson For de indlagte børn og unge er spørgsmål om tvang desuden det, som de vurderer, mindst positivt herunder: Om der er blevet talt om anvendelsen af tvang Side 5

6 Om de forstår brugen af tvang For pårørende vurderes følgende mest positivt: Personalet er interesseret i deres erfaring og viden Personalet er respektfuldt, lytter og taler forståeligt Personalet er godt forberedt til samtaler Mens nogle af de spørgsmål, de pårørende vurderer mindst positivt, er: Udbuddet af behandlingstilbud til barnet/den unge og forældre Inddragelse af søskende Forventningsafstemning ift. kontakt og behandlingen I tabel 3 og 4 ses de fem spørgsmål, der i hver af de seks delundersøgelser bliver vurderet henholdsvis mest positivt og mindst positivt. Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er præcis de samme spørgsmål, der er stillet på tværs af delundersøgelserne, og at antallet af spørgsmål ikke er det samme på tværs af undersøgelserne. Tabel 3: Mest positive og mindst positive resultater for voksne patienter Indlagte patienter Mest positive resultater Spørgsmål Antal Andel besva positive svarelser (%) (n) Personalet tog godt imod dig Respekt fra personalet Personale lytter Spørgsmål Mindst positive resultater Information om din livstils påvirkning af sygdom Talt om problemer med dit fysiske helbred Kendte behandlingsplan Antal besva svarelser (n) Andel positive (%) Kontaktperson tager særligt ansvar Brug af tvang på en ordentlig måde Samlet indtryk Modtaget skriftlig information Ambulante patienter Respekt fra personalet Personale lytter Gruppesamtaler/gruppeterapi har hjulpet Behandlingssamtalet med pårørende har hjulpet Personalet godt forberedt til samtaler Personalets håndtering af fejl Kan åbent fortælle personale om vanskeligheder Samlet indtryk Talt om problemer med dit fysiske helbred Modtaget skriftlig information Side 6

7 Tabel 4: Mest positive og mindst positive resultater for børn, unge og pårørende Indlagte børn og unge Mest positive resultater Spørgsmål Antal Andel besva positive svarelser (%) (n) Personale tog godt imod dig Personale taler forståeligt Personale lytter Mindst positive resultater Spørgsmål Antal Andel besva positive svarelser (%) (n) Forstår brug af tvang Med til at bestemme hvad der skal ske Kender behandlingsplan Information om dagligdag og regler Talt om tvang efter afslutning Personalet skaber en tryg stemning Talt om hvordan du kan leve sundt Ambulante børn og unge Personalet lytter Respekt fra personalet Personale taler forståeligt Personale tager synspunkter alvorligt Information om medicins virkning og bivirkninger Kender kontaktperson Information om mulighed for hjælp i ambulatoriet Personalets håndtering af fejl Forældre til indlagte børn og unge Taler om spørgsmål der er vigtige for mig Personalet taler forståeligt Personale imødekommende Kontaktperson tager særligt ansvar Information om hvordan du kan tackle problemer Hjælp til at tackle barnets problemer Inddragelse af søskende Talt om hvordan barn kan leve sundt Forældre til ambulante børn og unge Personale er godt forberedt til samtaler Mangler ikke behandlingstilbud Respekt fra personalet Information om mulighed for at indberette fejl Personale interesseret i din erfaring Inddragelse af søskende og viden Respekt fra personalet Modtaget skriftlig information Personalet er godt forberedt til samtaler Talt om forventning til kontakt Personalet lytter Mangler ikke behandlingstilbud Vurdering af skriftlig information Gruppeterapi/gruppesamtaler har hjulpet Side 7

8 Udvikling siden 2013 Den samlede tilfredshed blandt patienter, der modtager behandling i Region Hovedstadens Psykiatri, er stort set uændret fra 2012 til 2014 for så vidt angår andelen af patienter, der vurderer deres forløb virkelig godt eller godt. Der er endda fremgang i den samlede tilfredshed i fire ud af seks af delundersøgelserne. Det er blandt forældre til indlagte børn og unge, at der sket den mest positive udvikling i den samlede tilfredshed fra 2013 til 2014 med en fremgang på ni procentpoint. I to delundersøgelser er den samlede tilfredshed i 2014 faldet sammenlignet med Det gælder for de voksne patienter i ambulante forløb og børn og unge i dag- og døgnforløb. Figur 1: Udvikling i samlet tilfredshed fra 2013 til 2014 Region Hovedstadens Psykiatri, procentpoint Figur 2 viser det beregnede gennemsnit af den samlede tilfredshed på tværs af de fire patientrettede delundersøgelser, der er foretaget i Region Hovedstadens Psykiatri 1. Figuren viser, at patienterne når vi altså ser på tværs af de fire delundersøgelse har et ligeså godt samlet indtryk af deres forløb i Region Hovedstadens Psykiatri i 2014, som de havde i Delundersøgelse vedr. den specialiserede retspsykiatri indgår ikke, da den ikke indgik i LUP 2012 og Side 8

9 Figur 2: Samlet patienttilfredshed Figur 3 viser fremgang og tilbagegang i patienternes og de pårørendes besvarelser af spørgsmålene, der indgår i LUP-undersøgelsen fra 2013 til 2014 undersøgelsen. Spørgsmålet om, hvorvidt patienten kender sin behandlingsplan, er et af de spørgsmål, som patienter i flere af delundersøgelserne vurderer mindst positivt. Patientdeltagelse i udarbejdelse af behandlingsplanen et af de 13 tværgående driftsmål for hospitalet. Der kan dog ikke ses en fremgang i antallet af patienter, der kender sin behandlingsplan i 2014 sammenlignet med Den manglende fremgang skyldes sandsynligvis, at det øgede fokus på patienters deltagelse i udarbejdelsen af behandlingsplanen ikke var fuldt implementeret i efteråret 2014, hvor LUP-undersøgelsen blev foretaget. Spørgsmål om patienternes og de pårørendes relation til medarbejderne er blandt de områder, der bliver vurderet mest positive, og det er her, der er fremgang, når der ses på tværs af de seks delundersøgelser. Konkret kan det ses ved spørgsmålet personalet lytter, og ved spørgsmålet om personalet er interesseret i den enkeltes viden og erfaring. Spørgsmålet om hvorvidt patienten har fået information om livsstilsfaktorer er et af de områder, der i flere af delundersøgelserne bliver vurderet mindst positivt af patienterne. Her er der sket en negativ udvikling i besvarelserne fra 2013 til Side 9

10 Figur 3: Andel af spørgsmål i 2014 med bedre, dårligere eller uændret resultat ift Side 10

11 Regionsresultat sammenlignet med landsresultat Alle spørgsmål, der stilles til patienterne og de pårørende i undersøgelserne af Region Hovedstadens Psykiatri 2014, er anvendt på landsplan 2, og svarresultaterne kan derfor sammenlignes med landsresultatet. Nedenfor sammenstilles den samlede patient- og pårørendetilfredshed i Region Hovedstadens Psykiatri med den samlede tilfredshed i de øvrige regioner. For tre af de seks delundersøgelser ligger patienters og pårørendes samlede tilfredshed med Region Hovedstadens Psykiatri på samme niveau som landsgennemsnittet, og for den øvrige halvdel af delundersøgelserne ligger den samlede tilfredshed under landsgennemsnittet. Tabel 5: Andel patienter og pårørende i pct., der har svaret virkelig godt eller godt på spørgsmålet: Hvad er dit samlede indtryk af dine besøg i ambulatoriet/din indlæggelse på dette afsnit? opdelt på region. Indlagte patienter (n=2117) % Ambulante patienter (n=6238) % Indlagte B&U (n=162) % Ambulante B&U (n=1286) % Forældre til indlagte B&U (n=1356) % Forældre til ambulante B&U (n=120) % Landsresultat Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark På nær de op til 4 regionale spørgsmål, som hver region har mulighed for at stille til sidst i skemaet. Region Hovedstadens Psykiatri har mellem 2-3 regionale spørgsmål med, der vedrører deltagelse i behandlingen og opfølgning på medicin. Side 11

12 Patienters oplevelser af den specialiserede retspsykiatri Ifølge Danske Regioner er antallet af retspsykiatriske patienter firedoblet siden 1990 erne. Patienter, der er indlagt på de specialiserede retspsykiatriske afsnit, indgår derfor i 2014 som en selvstændig delundersøgelse i den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse. I alt har 137 patienter deltaget i undersøgelsen på landsplan heraf har 42 patienter deltaget fra Region Hovedstadens specialiserede retspsykiatri. Patienter, der er indlagt i den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstaden, er samlet set godt tilfredse med deres behandlingsforløb: 92 % af patienterne har et godt eller virkelig godt indtryk af deres indlæggelse. Dertil er patienterne, som er indlagt i den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstaden markant mere tilfredse end patienter, der er indlagt i den specialiserede retspsykiatri i de andre regioner: på 94 % af spørgsmålene svarer patienter indlagt i den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstaden mere positivt end landsgennemsnittet. Tabel 6: Andel patienter i pct., der har svaret virkelig godt eller godt på spørgsmålet: Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på dette sengeafsnit? opdelt på region. Indlagte patienter i den specialiserede retspsykiatri (n=124) % Landsresultat 75 Region Hovedstaden (n=38) 92 Region Midtjylland (n=30) 67 Region Nordjylland (n=14) 64 Region Sjælland (n=28) 64 Region Syddanmark (n=14) 79 Positive oplevelser og plads til forbedring Patienternes samlede indtryk af behandlingen i Region Hovedstadens specialiserede retspsykiatriske døgnafsnit er høj. I det følgende fremhæves de områder, som patienterne er mest og mindst tilfredse med i Patienterne vurderer følgende parametre mest positivt: Relationen til medarbejderne herunder at medarbejdere er respektfulde, forberedte og at kontaktpersonen tager særligt ansvar. Tilrettelæggelsen af behandlingsforløbet At samtaler med behandler har hjulpet Mens de parametre, patienterne vurderer mindst positivt, er følgende: Modtagelse af skriftlig information Personalets håndtering af fejl Udbytte af opfølgende samtale om tvang Side 12

13 Tabel 7: Mest positive og mindst positive resultater for patienter indlagt i den specialiserede retspsykiatri Mest positive resultater Mindst positive resultater Spørgsmål Kontaktperson tager særligt ansvar Besva svarelser positive (%) Spørgsmål Inddragelse af pårørende Besva svarelser (n) Positive (%) Samlet indtryk Brug af tvang ordentligt 9 56 Respekt fra personalet Modtaget skriftlig information Personale godt forberedt til samtaler Personalets håndtering af fejl 6 50 Tilrettelæggelse af forløb Udbytte af opfølgende samtale om tvang 9 44 Baggrund for den nye LUP-undersøgelse af indlagte patienters oplevelse af den specialiserede retspsykiatri Patienter i retspsykiatrien adskiller sig fra øvrige psykiatriske patienter ved at være sigtet eller dømt til behandling. En stor del af de retspsykiatriske patienter modtager derfor behandling mod deres vilje. De retspsykiatriske patienter har modtaget en dom som følge af, at de har begået kriminalitet, eller fordi der er risiko for, at de vil begå kriminalitet. Patienter på retspsykiatriske afdelinger er dermed indlagt både af behandlingsmæssige og af sikkerhedsmæssige årsager. Patienter i retspsykiatrien er derudover kendetegnet ved, at sygdomsbilledet og behandlingsforløbet ofte er meget komplekst. Patienter med en retslig foranstaltning behandles enten på specialiserede retspsykiatriske afsnit eller i almenpsykiatrien. Langt de fleste patienter med en retslig foranstaltning behandles i den almene psykiatri. De specialiserede retspsykiatriske døgnafsnit modtager de patienter, der vurderes ikke at kunne behandles i almenpsykiatrien. Der er typisk tale om patienter, der udover at være underlagt en retslig bestemmelse, også er karakteriseret ved at have særligt komplicerede problemstillinger fx svært udadreagerende adfærd, misbrug, flugtrisiko eller særligt komplicerede juridiske forhold. Dataindsamlingen i forbindelse med denne delundersøgelse i LUP adskiller sig fra de øvrige målgrupper indenfor voksenpsykiatrien. Patienter, som er indlagt på specialiserede retspsykiatriske døgnafsnit, svarer på spørgeskemaet, mens de er indlagte i modsætning til patienter, der er indlagt i den almene voksenpsykiatri. De svarer på spørgeskemaet, når de står over for udskrivning eller overflytning. På den måde minder dataindsamlingen om den, der foretages blandt indlagte børn og unge. Side 13

14 Forbedringstiltag med afsæt i undersøgelsesresultaterne De forbedringspotentialer, der er identificeret i undersøgelsen af patienters og pårørendes oplevelser i RHP 2014, er nævnt nedenfor for henholdsvis patienter (både voksne og børn & unge) og for pårørende. Forbedringspotentialerne er i høj grad i tråd med de politiske visioner for psykiatrien og de prioriterede indsatsområder, som fremgår af Region Hovedstadens Psykiatris Virksomhedsplan for Her er fokus på recovery og brugerdeltagelse og udvikling af en feedback- og forbedringskultur. Fokus er også på kvalitetsudvikling af behandlingstilbud, forskning, sammenhængende patientforløb herunder samarbejde med primærsektor. LUP-resultaterne bekræfter således, at Region Hovedstadens Psykiatri har det rette udviklingsfokus i forhold til det, som patienterne og pårørende efterspørger, at hospitalet bliver bedre til. På center- og afsnitsniveau er der forholdsvis stor spredning i undersøgelsesresultaterne. Derfor er det væsentligt, at de enkelte psykiatriske centre og afsnit forholder sig til og samler op på de center- og afsnitsspecifikke resultater. I foråret-sommeren 2015 bliver der udarbejdet en samlet model for opfølgning og forbedringer på baggrund af den feedback Region Hovedstadens Psykiatri generelt får fra patienter og pårørende. Det sker på baggrund af de tre tværgående patient- og pårørendefeedbacksystemer i Region Hovedstadens Psykiatri: - LUP (spørgeskemaundersøgelse) - Direkte patientfeedback (kvalitativt fokusgruppeinterview) - Løbende patienttilfredshedsundersøgelser via tablets Den model for opfølgning og forbedring, der skal udarbejdes, skal integrere de tre feedbacksystemer, så der på tværs af hospitalet bliver samlet op på patienters og pårørende tilbagemeldinger. Derudover forventes det, at de psykiatriske centre såvel som hospitalsledelsen drøfter de regionale, de center- og afsnitsspecifikke LUP-resultater og forbedringspotentialer i medarbejder- og lederfora samt dialogforum, hvor patienter og pårørende er repræsenterede. Samlet set peger LUP-undersøgelsen i 2014 på, at der er behov for forbedringer i RHP på følgende områder: Patienter: Information Modtagelse af skriftlig information om sygdom & behandling Kendskab til behandlingsplan Information om livsstil og fysisk helbred Behandling Aktiviteter på døgnafsnit Bedre udbytte af gruppeforløb Brugen af og opfølgning på tvang Side 14

15 Samarbejde og sammenhæng i forløb Personalets håndtering af fejl Sammenhæng mellem psykiatrien, kommuner og almen praksis Pårørende Behandling Behandlingstilbud til barn/ung og forældre Information, inddragelse og samarbejde Modtagelse af skriftlig information Forventningsafstemning vedr. kontakt mellem forældre og personale Inddragelse af og interesse for forældres viden og erfaringer Inddragelse af søskende i BUP Side 15

16 Bilag 1: Målgruppe og metode for LUP-psykiatri 2014 Målgruppe og metode for LUP-psykiatri er kort beskrevet i nedenstående tabel. Der er udarbejdet en skriftlig landsrapport: National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014 af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Tabel 7: Målgruppe, svarprocent og undersøgelsesperiode Målgruppe Udlevering af spørgeskema Inklusionsperiode Antal respondenter og svarprocent Indlagte patienter (voksne) Patienter som er indlagt på voksenafsnit og står foran udskrivelse/overflytning. Personlig udlevering Uge n= 838 Svarpct.: 70% Ambulante patienter (voksne) Patienter som har personlig kontakt med en eller flere behandlere i den ambulante voksenpsykiatri, og har haft mindst tre kontakter i det aktuelle behandlingsforløb. Personlig udlevering Uge n= 2029 Svarpct.: 60 % Indlagte patienter i specialiserede retspsykiatriske Patienter som har været indlagt mindst i tre døgn på et specialiseret retspsykiatrisk afsnit inden undersøgel-sesperiodens afslutning. Personlig udlevering Uge n= 42 Svarpct.: 59 % afsnit (voksne) Indlagte patienter (B&U dag- og Patienter som er indlagt på et dag- og døgnafsnit for børn og unge. Personlig udlevering Uge n= 42 Svarpct.: 46 % døgnafsnit) Ambulante patienter (B&U) Patienter som har haft mindst to personlige kontakter i det aktuelle behandlingsforløb i den ambulante børne- og ungepsykiatri. Personlig udlevering Uge n= 259 Svarpct.: 36 % Forældre til indlagte B&U Forældre kan være forældremyndighedsindehavere, plejeforældre, værger m.fl. Forældrene skal have haft mindst to personlige kontakter med afsnittet. Personlig udlevering eller sendt med posten Uge n= 36 Svarpct.: 35 % Forældre til ambulante B&U Forældre kan være forældremyndighedsindehavere, plejeforældre, værger m.fl. Forældrene skal have haft mindst to personlige kontakter med ambulatoriet. Personlig udlevering eller sendt med posten Uge n= 307 Svarpct.: 36 % Side 16

17 Undersøgelsens temaer Oversigten nedenfor viser undersøgelsernes hovedområder, som er udvalgt på baggrund af interview med patienter og pårørende, regionale fokusområder og temaer i Den Danske Kvalitetsmodel. Side 17

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014 LUP-psykiatri 2014 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014 LUP-psykiatri 2014 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2015

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2015 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2015 LUP-psykiatri 2015 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af DEFACTUM på vegne af

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2016

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 16 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 16. Marts 17 LUP Psykiatri undersøger s og pårørendes oplevelse

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013 LUP-Psykiatri 2013 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012 LUP-Psykiatri 2012 Landsdækkende undersøgelse af patient og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2016

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2016 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2016 LUP Psykiatri 2016 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af DEFACTUM på vegne af

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015

Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015 Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015 MENU KONCEPT ni delundersøgelser Årlige patientundersøgelser og B&U forældreundersøgelser Treårlige pårørendeundersøgelser pårørende bliver spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.)

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 21. april 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012.

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012. Patienters oplevelser i Region Sjælland 2 Spørgeskemaundersøgelse blandt 25.9 ambulante og 9.2 indlagte patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden for Brugerundersøgelser,

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Den 16. marts 2016 v/ Specialkonsulent Mette Foged Mette.foged@regionh.dk Udsendelsesprocedure og svarprocenter Patientgrupper og spørgeskemaerne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Patienters oplevelser i Region Sjælland 2010 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 TEMAMØDE: Patienten i centrum under indlæggelsen Den 26. august 2015 kl. 15-17 Specialkonsulent Trine Østerbye Rimdal 1 Baggrund

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Fotograf: Klaus Sletting

Fotograf: Klaus Sletting Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 20 Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.347 indlagte og 4.348 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept:

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept: Aarhus Universitetshospital Til Kvalitetsrådet Kvalitet Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2014 ambulante og indlagte patienter AUH har nu modtaget

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på MEDICINSK HEPATO-GASTROENT. AFD. V Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Dialyse Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

2015 LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri

2015 LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 43.189 patienter 2015 LUP Patienters oplevelser i Region Hovedstaden Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri Udarbejder af Enhed for Evaluering

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diabetes og Stofskifte Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 70.011 indlagte og 161.165 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere