Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter"

Transkript

1 Interviewperson: Tove Knudsen TK Interviewer: Asbjørn Busk Jørgensen ABJ Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter I forbindelse med transskribering af interviewet, har vi valgt at frasortere små anerkendende ord og fraser, som udelukkende har samtaledrivende funktion i interviewsituationen. Vi mener derfor ikke, at dette har nogen substantiel indvirken på svar eller spørgsmål, hverken kontekstuelt eller indholdsmæssigt. Det samme gælder for de foretagede tilpasninger. Det er undladelse, der er foretaget for at opnå bedre sammenhæng i sproget. 1

2 (...) ABJ: Hallo, er det Tove? TK: Ja, ABJ: (...) Ja, nu er det lige Asbjørn igen her. TK: Ja, hej! ABJ: (...) Jeg snakkede lige med Peter - han havde fået besøg af nogle amerikanere, (...) så nu bliver det lige mig (...) der spørger dig om nogen ting, hvis det er ok? TK: Det er bare helt i orden, ja! ABJ: Hvor lang tid har du cirka, hvis du får ferie snart? TK: (G) Jamen, vi tager den bare nu. Helle sagde, det tog kun 10 minutter. ABJ: Jamen, det er det også. Jamen, det er det lige præcis. Vi skynder os. TK: Jaja, rolig, rolig, rolig. ABJ: Det er fint. Er det (...) OK for dig, hvis vi lige optager interviewet? Så vi har noget at gå efter bagefter. TK: Det er helt i orden. ABJ: Perfekt. Ok. (...) Bare lige sådan kort, kan du starte med, (...) at forklare mig lidt om, hvad din jobfunktion er? TK: Ja, jeg er sygeplejerske. 37 timer om ugen også de 8 timer af dem, dem bruger jeg, i det vi har i et tværfaglige team, hvor jeg 8 timer om ugen er sammen med en ergoterapeut, en fysioterapeut, en social- og sundhedsassistent også mig. Hvor vi (...) Ja, alle de her tværfaglige team - og med til at sikre os, at (...) den rehabiliterende pleje - at det er det vi gør her i Fredericia Kommune. ABJ: Ja. TK: (...) Skal jeg beskrive, hvad det er jeg så laver der? ABJ: Ja, det må du meget gerne. TK: Når jeg er i de der 8 timer? ja,.. ABJ: Ja, det må du meget gerne, for er det rigtigt forstået, at det er det der ligesom adskiller det fra en typisk sygeplejefunktion? TK: Jo.. jo. Altså det vi gør (...) det er at vi kører med vores (...) social- og sundhedshjælper ud i hjemmene til dem som har fået visiteret ydelser efter serviceloven, altså pleje. Og der kører vi så med ud og ser, om den pleje som der er visiteret, om borgeren stadig har brug for det, eller om der er sket forbedringer, sådan at (...) om vi kan - om der skal ske noget andet med plejen. Enten om (...) borgeren 2

3 selv kan gør eller eller at vi skal gøre noget end det vi plejer at gøre. Det kan også være, at borgeren er blevet dårligere - sådan at vi er nødt til at sætte ind med mere pleje. (...) Ja, det er jeg med ude og se og snakke med borgeren, og evt også med de pårørende om det. Også kører vi ind også beskriver det og så er den den plan. (...) Vi beskriver så plejen (...) de næste 3 måneder, så skal jeg med ud igen nemlig. Og se, er det stadigvæk sådan her? ABJ: Ja, ok. TK: Og det gør vi faktisk alle 4, os der er i tværfaglig team. (...)Også kan man spørge: Jamen, hvorfor er der så sygeplejersker - hvorfor er der ikke kune (...) ergoterapeuter elle fysioterapeuter? Men det som vi ser ved selve styrken ved det her, det er jo, at vi kan supplere hinanden med hver vores faglighed. Og som sygeplejersker, der kan jeg sige, at jeg er rigtig meget inde omkring: Jamen, er det sygdommen der gør patienten træt eller er det det medicin han får? - Hvordan er ernæringstilstanden? Alt sådan det basale sygepleje. - Det er der hvor mine spidskompetencer er. Jeg vil sige, at i 90% af tiden, så er det det samme vi laver også har vi måske 10% hvor vi er fagspecifikke. ABJ: ok. (...) TK: Også afholder vi også gruppemøder med vores plejegruppe. En time hver, af de der 8 timer hver mandag. (..) Hvor vi snakker sammen om, Jamen, hvordan er det så vi gør ude ved den her borger? Og det er oftest de komplicerede borgere vi har oppe der eller nye borgere. Så man får en fælles forståelse også alle er informerede om, hvad er det vi gør her. ABJ: Og hvem siger du der er med på det møde der? TK: Det er hele det tværfaglige team - plus plejegruppen. (...) ABJ: Ok. (...) Er det rigtigt forstået (...) - er det hjælperne eller hvordan? TK: Ja. (...) Altså der er hjælpere og assistenter i plejegruppen, men primært hjælpere, ik også? (...) Der er 3 assistenter og hvad er der hjælpere tror jeg.. ja. ABJ: (...) Hvordan er arbejdsfordelingen? I har vel et (...) fagligt område? Og de er mere generelle hjælpere - er det rigtigt forstået? (...) Hvem bestemmer hvad så at sige? (...) TK: Altså ude ved borgerne eller hvad? ABJ: Ja, (...) hvis nu I er ude og snakke med en borger fx. (...) Så kommer I med nogle input som fagfolk også kommer hjælperen med nogle andre inputs? Eller hvordan skal man forstå det? TK: (...) Ja, og det er nemlig rigtig interessant det der. Fordi, man kan sige, jeg kommer bare og ser og jeg er der meget kort tid. På den måde er de hjælpere som, (...) vi kalder dem kontaktpersoner, de kører med ud fordi de har en hel gruppe, som de er kontaktpersoner for, som de primært er ved. Og dem har de jo indgående kendskab til og derfor er deres observationer meget relevante. (...) De ser jo meget 3

4 mere end det jeg ser ved at vi kommer ud. (...) Og derfor er det så vigtigt, at lige præcis kontaktpersonen kommer med ud, fordi deres observationer er særlige vigtige. Og så kan man sige, at det er altid (...) godt at se med andre øjne, fordi så ser jeg noget helt andet. (...) Jeg ser det her, hvordan kan det så være at I gør sådan her? Fordi, man bliver også meget vanemenneske og lidt blind på, at man ser det samme hver dag. Og der kan jeg sige de der modspørgsmål så. (...) Man kan ikke sige nogen bestemmer. (...) Det handler om, (...) at borgeren får så aktivt et hverdagsliv som muligt. Så borgerne er jo rigtig meget den der bestemmer, hvad er det så der skal gøres herude. Vil du selv vaske dig eller er det hjælperen der skal vaske dig? ABJ: Kan de altid selv formulere det? Kan de altid selv formulere deres mål - borgerne? TK: Overhovedet ik. Slet ikke. (...) Og de har faktisk meget svært ved at (...) forstå, hvad er det I snakker om når I siger mål? ik? (...) Vi snakker meget mere om handlinger, ik os? Kan du selv vaske dig? (...) Hvor kan du vaske dig? Kan du selv vaske dig foran og kan du selv vaske tæerne og ryggen og Eller skal vi have nogle hjælpemidler med ud fx til at vaske ryggen? (...). Selt ikke. Vi skal snakke meget mere funktioner, ik? (...) Kan du selv åbne køleskabet og finde maden frem? (...) Hvor vi godt kan skrive, at vi har et mål om, at han (...) selvstændigt kan tage morgenmad hver dag. Det er så vores formluering af det, ik? Vi skal ikke sige mål, vi skal sige handlinger. Men dem der bestemmer hvad det skal være, det. (...) Jeg vil ikke sige bestemmer, vi skal helst blive enige om, at det er det her vi gør. (...) Det han meget mere om ytre sine mål (...), end at komme med løsninger. (G) Fordi, hvis jeg siger noget skal gøres, ik? (...) Jamen, hvis ikke borgeren eller kontaktpersonen synes det er det, så kan jeg godt glemme det. (...) Så det i hvert fald ikke det der sker i det daglige arbejde. Uanset hvad jeg synes og mener. Det er så vigtigt at de for lov at formulere det. ABJ: (...) Og der tænker du på borgerne? Eller hvad? TK: Ja, både borgerne og hjælperen. ABJ: Ja, for jeg skulle til at spørge om; det samarbejde som I må have med hjælperen eller kontaktpersonen. (...) Snakker I samme sprog eller hvordan skal man spørge. (...) Har I ens måde at formulere de her mål på (...)? TK: (...) Altså det er noget med at snakken med borgerne. Det sidder vi ikke og skriver ned samtidig. Over middag der mødes vi så med den vi har været med ude også sidder vi foran en computer og formulerer det. (...) Og det er der, jeg tænker, at der er rigtig meget læring og hvor vi finder ud af: jamen, hvad er det hun egentlig siger, når hun siger sådan og sådan? Og hun kan jo også spørge meget Jamen, hvad er det du mener, når du siger sådan og sådan? Og har vi så forstået det samme. (...) Og jeg vil sige, den 4

5 time vi har der over middag, til at skrive sammen med den vi har været ude sammen med. (...) Det er der det bliver helt skarpt på, at vi mener det samme. ABJ: Så sidder I helt lavpraktisk og formulerer det ved den samme skærm hvad det er der skal være målet for den nye borger? TK: Ja, det gør vi. Også er der sket en kæmpe udvikling i de 4 år vi har kørt det her ude ved os. ABJ: (...) At de er blevet mere vant til, at være med til at formulere sådan noget - hjælperne eller hvad? TK: Ja, lige præcis! (...) Nogen af dem kunne knapt skrive på en computeren, ik? Det er jo grænseoverskridende at skulle skrive på en computer. Det er overhovedet ikke der vi er i dag! (...) Det er bare noget og. (...) ABJ: (...) Men hvordan kan det være. (...) De har jo fået en helt ny funktion eller så i hvert fald fået et tillæg til deres funktion - hjælper så, i forhold til. TK: Det har hele tiden været planen, at de skulle det, men de gjorde det ikke så meget. Men nu er de tvunget til det. ABJ: (...) Hvis nu man tænkte, at I lavede hjemmeplejen på en helt traditionel måde uden det her projekt - de har i hvert fået en udvidelse af (...) deres område og deres funktion. - Hjælperne. (...) Hvad siger du? TK: Jamen, det med at arbejde målrettet ik os? Der er en plan med hvor jeg går herud. Jeg går ikke bare ud serverer morgenmad. (...) Det gøres på en bestemt måde og jeg skel helst se en bestemt udvikling. Eller i hvert fald ikke et tilbagefald. (G) ABJ: (...) Den ændring der så er sket for hjælperne, er det noget I har (...) tvunget - det lyder måske voldsomt, men har de selv været villige til at gå med på det eller (...) Hvis du skulle vurdere det helt overordnet? TK: (...) Der var jo en køreplan for det her, og man har sagt: Sådan arbejder man (...) Plejen skal udføres som rehabilitering i Fredericia Kommune. Og man kan sige, tværfagligt teams opgave, det er at sikre os, at det bliver gjort. Og derfor fastholder vi dem, når vi kan se, at det er jo ikke sket, det vi skrev sidst. (...) Når vi kommer med ud og evaluerer, så kan vi jo spørge ind. (...) Hvad er grunden til det? Og på den måde, så bliver de ligesom fastholdt I, at vi vil det her. Og det er hver tredje måned ved alle borgere. Og det er minimum hver tredje måned.. vi har sådan nogen hvor der oftere er en større udvikling.. ABJ: ja! Okay, fordi vores sådan fokus, det kan jeg godt afslører nu, det er at vi syntes det er rigtigt spændende den sådan vidensdeling der imellem jer og dem der sidder har endnu mere, sådan hands- on, hvis man kan sige det med deres sådan kontakt.. kontaktpersoner.. TK: ja, ja.. smadder interessant, hvor er det lige? Det der? Det der! (G) 5

6 ABJ: ja, præcis, præcis!.. men hvad vil du vurdere det har haft.. nu skal jeg lige tænke mig om hvordan jeg vil stille spørgsmålet.. Det har vil også meget at gøre med at der har været en retningslinje oppe fra, at det er sådan her man gør.. det er vil?.. det har vil haft n betydning for at de her hjælpere de ved at det er sådan her vi gør i Fredericia.. føler du at den er blevet italesat oppe fra også? TK:.. ja.. ABJ: ja TK: Jeg vil sige at det første år. Det var virkelig.. For rigtig mange var det virkelig grænseoverskridende at have os med ude ikk os? ABJ: jo TK: De kunne finde på at køre inden vi fandt ud af hvem vi skulle med, så var de kørt uden vi kom med.. ABJ: Hvorfor tror du de gjorde det? Hvorfor tror du de gjorde det? TK: Jeg tror de syntes det var ikke sådan behageligt at have nogen til at kigge sig over skulderen.. ABJ: nej TK:.. og de følte det som kontrol.. og nogen sagde direkte: hvad ved en ergoterapeut eller en fysioterapeut om pleje? Er det ikke os der er uddannet til det? Det følte jeg måske ikke helt så meget fordi jeg er sygeplejerske ikk' os? De vidste måske godt at jeg vidste noget om pleje.. men, men nu hvor de 4 år er gået.. jeg har ikke mærket.. slet ikke.. slet ikke.. ABJ: nej.. nej.. Hvad gjorde I for (...) at vise, overfor de her hjælpere, at I var på deres hold. (...) Gjorde I noget sådan praktisk. TK: (...) Jamen, jeg vil så også sige, at (...) Til at begynde med, så var det meget med, at I skal lige gøre sådan her. Og hvor vi så møder modstanden (...) De skal ikke komme og sige hvad det er vi skal gøre! Det ved vi godt! Hvorimod, når vi lærer at stille de rigtige spørgsmål, Hvad tænker du der skal til for at vi når det her mål? Som vi er enige om, at det er denne her vej vi skal. Så tager de ejerskab af det. Når de får lov til at sige det Hvad tænker du der skal til? Og nogengange, så kan man jo stille igen flere spørgsmål: Jamen, tænker du også, måske, at vi kunne gøre sådan her? Også tænker de: Måske, måske ikke Og nogen griber det og andre siger: Nej, ikke den måde. Fordi sådan og sådan. Også må vi jo blive enige om et eller andet til sidst. Og vi må sige, at der hvor tingene fungerer, det er simpelthen der hvor de får lov til at formulere det. Og det vi som tværfaglig team, blevet (...) meget mere skarpe på. I de 4 år der også er gået. At vi skal selv komme og fortælle dem det spørgsmål - undrende spørgsmål. Der er der læringen er. ABJ: Det har faktisk været for jer, at trække jer lidt tilbage, måske? (...) 6

7 TK: Jeg tror aldrig, at det bliver sådan at de selvstændigt kan gøre det her. (...) Fordi Men hvad med den og det jeg selv går og laver? - Det er da det rigtige - ellers havde jeg nok lavet det om. Men sådan er det jo ikke altid. Det hjælper faktisk nogen gange at nogen stiller nogle andre spørgsmål. - Eller ser noget andet. Så jeg tror aldrig at e bliver fuldstændig selvstændige. Men de er blevet meget mere skarpe på det. (...) Også det, at de kan tænke på at komme og spørge efter os, ik? - Du er nød til at komme med her ud, fordi sådan og sådan. (...) - Vi er efterspurgte. (G) ABJ: Jamen, det er da dejligt. TK: Attraktive. ABJ: Så der er sket (...), hvis du skal opsummere det, så er der sket en (...) positiv udvikling mellem (...) det tværfaglige team og hjælperne i løbet (...) af den tid I har haft i det. TK: (...) Og jo mere, at vi har trukket dem ind i og bruge deres viden og bruge det de har med - de er blevet meget af det. (...) Og det samme med at bringe borgerne ind i det. (...) Borgeren har levet et helt liv, inden at jeg kom ind i billedet. (...) Så han har jo altid løst problemer på en eller anden måde eller udfordringer. (...) Og bruge det han eller hun kan i forvejen - det er det der flytter noget. ABJ: Så hvis (...) I nu som organisation finder en ny måde at gøre noget på: en ny idé eller (...) en ny proces eller et eller andet. (...) Kan den her idé så både udspringe fra jer som (...) tværfagligt team eller kan den også udspringe fra hjælperne selv eller udspringer den længere oppe i systemet, som at Nu tror vi overordnet, at det kunne være bedre at flytte os i denne her retning? Altså de her nye idéer. (...) I er jo blevet udviklet i de sidste 4 år, kan man høre. Er det så noget - udspringer det - alle ledere i organisationen eller hvordan skal man forsåt det? TK: Ja, (...) jeg tænker det i hvert fald, at vi har prøvet mange forskellige ting af, her i løbet af de 4 år. (...) Hvor vi rigtig tit, (...) som tværfagligt team er enige om, at det her det (...) fungerer ikke. Også kan vi godt komme med løsningsforslag, men det er meget bedre at spørge gruppen om: Det her det synes vi ikke fungerer - (...) hvad tænker I om det? Fordi hvis de synes det fungerer, så er det måske os der skal revidere vores opfattelse af tingene. (...) Men hvis de så også ser det samme som vi gør og at de får lov til at komme med indspark. Altså det er jo meget nemmere at arbejde videre derfra. Og det kan altså også komme den anden vej fra. ABJ: Ok - det kan det også, det var nemlig det jeg ville spørge om? TK: Ja, det kan det nemlig. ABJ: Gør det det så - eller er der bare en mulighed for det? (...) Har I - er der mange eksempler på, at det er omvendt. At den kommer helt nede fra. Ændringen. Helt udefra hjælperne? Jeg ved godt, at det er jo 7

8 et skøn, for du har jo. Det er jo en fornemmelsessag, men det er mere for at få et indtryk af kulturen eller hvad man vil kalde det. TK: (...) Jeg tænker, i hvert fald, det, at vi mødes hver uge, med dem, så er (...) muligheden der for at sige det. (...) Det handler lige præcis om, om vi hører det de rent faktisk siger, ik? Og det tror jeg desværre vi godt kunne blive bedre til. Og de er jo meget regelrette. (...) De gør det vi siger de skal. (...) Men jeg vil sige, at de er blevet meget bedre til at komme med indspark, hvis der er noget der ikke er i orden. (...) Også fordi kulturen er sådan at vi mødes. I det her forum kan vi snakke om de her ting. (...) Jeg kan ikke sætte procenter på ABJ: Nej, det skal du sørme heller ikke. TK: Muligheden er der - og jeg synes også ABJ: Så muligheden er der og den mulighed (...) - praktisk der består den i, at I mødes (...) Vi nu man skal sige, hvor er det I.. (...) Det er jo fint nok, at man kan gå og snakke om at I har mulighed for at komme med (...) nogle nye idéer Men rent praktisk, så det rum der bliver skabt, det bliver skabt af, at I mødes en gang om måneden, eller hvordan var det? TK: Nej, en gang om ugen. En gang om ugen mødes - (...) så det er jo faktisk ret tit. Altså dvs vil sige, at vi har 2 grupper lige præcis her i vores distrikt. Det er lidt forskelligt fra distrikt til distrikt, så lige præcis for os er det hver 14 dag, men i de andre distrikter er det hver uge. (...) Jeg tænker også, at vi på de møder, (...) spørger meget åbent Er der nogen ting vi skal have taget op? (...) Og nogen gange har vi givet dem lejlighed til at snakke sammen 2- og- 2(...). For nogen gange er det nemmere at sige det til hinanden. (...) Også vil vi gerne høre om 5 ting - enten der er positive eller (...) og hvis der er noget der er negativt vil vi høre 1 ting. (...) Vil vil have en positiv stemning når vi går derfra. (G) Og det er som regel. (...) Det gjorde vi faktisk for at få det her - nogen synes at det er rigtig åndssvagt at lave om på plejen, ik? Og så for at prøve at skabe en positiv stemning omkring det, så fik de (...) udleveret 3 (...) grønne sedler, hvor de skulle skrive 3 positive ting der. Om det mest positive de havde oplevet de sidste 14 dage. (...) Det skulle de dele med hinanden også skulle de fortælle den mest positive højt. SÅ fik vi 14 positive historier. Om det her. Og det som de så ikke synes fungerede, der fik de så 1 rød seddel, hvor de måtte skrive det der var mest irriterende ved det her. Det måtte de skrive også skulle vi nok se på det. Fordi så kunne vi se om der var et mønster i det. Er det en bestemt ting der er træls. Men det at vi tog 3 positive og kun én negativ, det gjorde at vi blev positiv; der er faktisk rigtig mange ting, der fungerer ved det her. Og hvis jeg rent faktisk også satte de røde og grønne sedler fysisk op på væggene, for at gøre det synligt for dem, der er faktisk rigtig mange ting der fungerer. (G) ABJ: (..) Er det rigtig forstået, at det også var en måde at få dem til at øve sig i, at sige deres mening, eller 8

9 hvad, selvom det måske var en god mening? TK: jaaa.. ja. Fordi de er faktisk ikke vant til at blive.. ja.. lyttet særlig.. ja, sige deres mening om hvordan tingene er. Og det der med, at de fortæller det med deres mund, det er det der er betydningsfuldt for dem. De siger det der er mest betydningsfuldt, det er det der kommer ud af vores mund. (...) Så det gjorde vi faktisk i et langt stykke tid til at begynde med. AB: Men det er ikke nødvendigt mere eller hvad? TK: Vi har nogen gange.. prøv lige at, ja, prøve lige at snakke sammen 2- og- 2 - er der noget? Men det er ikke ret tit vi gør det mere. Men vi har den da sådan siddende i vores baghoved, at det var måske også en måde vi ku bruge den på. AB: okay (..) Og der er fordi I kan mærke, at de har lettere ved at sige deres mening nu, eller umiddelbart bryde ud i sang, havde jeg nært sagt, umiddelbart bryde ud i hvad de nu synes der skal ske? TK: Jeg tror da vi ville få meget mere at vide, hvis vi gjorde os lidt mere skarpe på det, men det er sådan lidt, hvad er fokus område lige nu? Det skifter jo sådan lidt. Og jeg tænker også, de er ikke så bange for at sige ting til os, som de var til at begynde med. Altså de har jo ikke været vant til at have ergoterapeuter og fysioterapeuter med i plejen vel? Så vi var jo nogle fremmedelementer der kom ind ikk? Og hvad skal de her? Og hvordan skal vi forholde os til fremmed ikk? (..) Altså hvordan skal jeg gribe det an, det var grænseoverskridende for rigtig mange. Og egentlig også sygeplejersken selvom vi sidder på samme matrikel og er meget tæt sammen i forvejen, ikk. Det er stadigvæk grænseoverskridende. Det synes jeg næsten ikke er der mere. AB: Og at det føles grænseoverskridende.. var det fordi at.. man tænker umiddelbart at den første åbenlyse forskel mellem jer er jo, at I har forskellig fagmæssig baggrund, altså uddannelsesmæssige baggrund. TK: ja.. Jeg tror de oplevede det som kontrol. AB: Ja, fordi I kom som sådan en eller anden form for bedrevidende kontrol (...) kontrolenhed, hvis man skal stille det på spidsen? TK: Ja, ja. Og når de skulle præsentere os, fordi vi bad dem jo tit om at fortælle hvorfor vi var med, altså, når vi kom ud til dem: De skal se hvad jeg laver. Det var deres opfattelse af det. AB: Nå, det spurgte I dem om i starten? TK: ja, næ.. nej. Vi bad dem om at præsentere os når vi kom med ud. AB: Nå! På den måde! Ude ved de ældre.. TK: ja.. Ude ved den ældre. Og så når de skulle sige hvem vi var, og hvorfor vi var med, så sagde de: Det er fordi de skal se hvad jeg laver. Og det var jo slet ikke det, det handlede om. 9

10 AB: Det siger de ikke mere nu, hvis der kommer en ny ældre ind? TK: åh jo, det kan altså smutte endnu! (G) AB: (G) TK: Meen! Men det er faktisk rigtig svært at formulere det, hvad er det vi er sat i verden for. Det er stadigvæk svært for nogen af dem. Men mange af dem, de er fuldstændig klar over det (..) Borgerne de er også klar over det. Nu er det også blevet en vane for borgerne, hvorfor vi kommer. Nå! Er det den vi skal snakke om. Altså vi kalder den Borgers plan, den plan vi snakker om. AB: Nå men det er da meget interessant, at de alligevel har rykket sig på den måde. At de simpelthen så det som en kontrol, kontrolenhed i starten. Nå, men så har I da gjort noget rigtigt (G). Ej, alt i alt, så lyder det virkelig imponerende. Det er også derfor vi ligesom er interesserede i det. TK: Men I har vel læst vores rapporter - vores evalueringsrapporter? AB: Jo, vi fik dem præsenteret af Helle lige, så vi har hørt meget om dem. Vi er ikke (..) nået til at gå i dybden med dem endnu, siden vi snakkede med Helle TK: Men det er jo rigtig interessant, det der med, man kan jo vende det. At vi rent faktisk har formået at gøre noget som gør, at man får en anden kultur. De gør noget andet i deres daglige arbejde. AB: Ja, det er meget interessant. Har du andet du vil ud med? Her.. fordi så tænker jeg, at for din fredag skyld, så.. (G) TK: Nej, jeg har ikke lige sådan tænkt over. Men altså hvis nu der er noget, der er uklart så må du gerne ringe igen, altså. Jeg er ikke på arbejde i næste uge, men altså.. AB: okay, ja. Det kan være vi gør brug af det. Nu ser vi lige på det. Jeg er meget glad for det. Det var rigtig fint, på trods af at vi kom lidt umiddelbart ind i det. (G) Jamen god weekend og god ferie så. TK: Held og lykke med det. AB: Jo tak skal du ha. TK + AB: Hej hej 10

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. (...) - Minimal tilpasning for tydelighed (G) - Latter I forbindelse med transskribering

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Transskribering af samtale 1

Transskribering af samtale 1 Transskribering af samtale 1 Nå Arne det her det er optrapningsskemaet for Metformin. Nu kan du se her hvordan man sædvanligvis optrapper med ca. 500 mg om ugen. Det du får nu er... Jeg får to gange om

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause BILAG 4 Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014 L: Lars.. = mindre pause I = Ida (Interviewer 1)... = lang pause J = Jakob (Interviewer 2) [] = markerer lyde og andet

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5.

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5. Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1: Hvad er arbejdsetik for dig? Interviewsvar 5.1: Jamen altså.. Etik så tænker jeg jo gerne i forhold til, ikke i forhold til personlig pleje, men i forhold

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Interviewer1: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon:

Interviewer1: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer1: Vil du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Jon: Hvad er det jeg skal fortælle om min baggrund? Interviewer2: Du kan fortælle os lige det du har lyst til, om dig og dit liv. Jon: Jeg

Læs mere

Bilag 4. Interview med Kasper

Bilag 4. Interview med Kasper Bilag 4 Interview med Kasper Intro I: Jamen jeg skal starte med at fortælle dig, at vi er en gruppe på fem piger, der studerer kommunikation og skriver det her projekt på baggrund af den aktuelle debat

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Flygtningen (Final draft) 8.B - Henriette Hørlück Skole

Flygtningen (Final draft) 8.B - Henriette Hørlück Skole Flygtningen (Final draft) af 8.B - Henriette Hørlück Skole SC 1- GANGEN (DAG 1) Burhan går ned ad gangen mod klasseværelset. Han hører musik på sin mobil. Folk stopper deres snak. Elev 1 (Karls ven) ser

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

[02:49:16.15] Ri: JA, jeg tror også [02:49:16.15] An: (UF, finder ord) så, så, så på den måde hvis man skal (Ri: ja) sådan skal så, så er ham dér

[02:49:16.15] Ri: JA, jeg tror også [02:49:16.15] An: (UF, finder ord) så, så, så på den måde hvis man skal (Ri: ja) sådan skal så, så er ham dér Udvælgelsen [02:46:47.13] Ri: (hvisker noget til Andrea) (Forsker henleder deres opmærksomhed på samtykkeerklæringen. De snakker om den og at der kun er én, Mark, der har skrevet den under:) [02:47:01.22]

Læs mere

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra Bilag 15 Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) 0.05: Det var bare lige noget opfølgende omkring noget du har sagt osv. Du sagde sidst Lige fra startener medarbejderne

Læs mere

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...?

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...? Interview gruppe 1 Interviewperson 1: Vi kan jo lige starte med at sige hvad vi hedder Laust: Jeg hedder Laust og går i 9.klasse og er 16 år Eva: Jeg hedder Eva og jeg går også i 9.A og jeg er 15 år Cecilie:

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

M: Jeg vidste godt det var en mulighed, men jeg vidste ikke hvordan det egentlige forløb er.

M: Jeg vidste godt det var en mulighed, men jeg vidste ikke hvordan det egentlige forløb er. Interview med Malene J: 00.27: først så skal jeg spørge om hvor gammel du er? M: 25 J: Studere eller arbejder du? M: Jeg arbejder J: Hvor er du opvokset henne? M: Køge J: Og hvilket postnummer bor du i

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

Koblingspunkter. Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis. Charlotte Wegener, nov Fotos: Lisbeth Barfoed

Koblingspunkter. Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis. Charlotte Wegener, nov Fotos: Lisbeth Barfoed Koblingspunkter Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis Charlotte Wegener, nov. 2012 Fotos: Lisbeth Barfoed Vertikal læring Horisontal læring - Skabe koblingspunkter - Binde knuder Forebyggelse

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15

BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15 BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15 Antal i husholdningen: 5 Alder: Lotte 46, Jesper 40, Christopher 18, Sofie 12, Malthe 8 Hals, Nordjylland Madbudget, hver måned Hvor meget tror du ca. I bruger?

Læs mere

Interview med pigerne

Interview med pigerne Interview med pigerne Interviewer: M = Michelle og J = Julie Informanter: K = Karla og S = Sofie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 M: For en god ordens skyld

Læs mere

SCENE 2 - Institution

SCENE 2 - Institution SCENE 2 - Institution Vuggestuens garderobe. Lisbeth roder i glemmekassen. Pædagogen Paula kommer ind med en kande vand. Hun taler med engelsk accent. PAULA - Hej Lisbeth. LISBETH - Hej Paula, undskyld

Læs mere

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber?

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Tendenser (arbejdsspørgsmål): 1. At kunne forstå hvad der gør, at det senmoderne menneske søger ud i et subkulturelt

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

C: Jeg hedder Camilla, og jeg er 17 år gammel, og jeg har været frivillig i gymnastikforeningen i fem-seks år, tror jeg.

C: Jeg hedder Camilla, og jeg er 17 år gammel, og jeg har været frivillig i gymnastikforeningen i fem-seks år, tror jeg. Fokusgruppe med instruktører i alderen -0 år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige i gymnastikforeningen?

Læs mere

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interviewer: Sådan rent formelt, hvis vi lige kunne få dit fulde navn? Læge: Ja, jeg hedder Inge De Haas. Interviewer: Ja, og din stilling?

Læs mere

Interview med anæstesisygeplejerske Maibritt Krogh

Interview med anæstesisygeplejerske Maibritt Krogh Interview med anæstesisygeplejerske Maibritt Krogh Dato: 7. november 2011 Interviewer: Hvis vi til at starte med lige kunne få dit fulde navn? Sygeplejerske: Jeg hedder Maibritt Krogh. Interviewer: Hvad

Læs mere

Bilag 2. Informant: Mette Interviewer: Josephine

Bilag 2. Informant: Mette Interviewer: Josephine Bilag 2 Informant: Mette Interviewer: Josephine Det er Mette Hej Mette, det er Josephine. Ja hej. Hej. Passer det okay med, at jeg øhh, ringer nu? Ja, det er helt fint. Det lyder godt. Har du fået det

Læs mere

Transskribering af interview 5

Transskribering af interview 5 Transskribering af interview Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i de af Bryman (0) opstillede guidelines til kvalitative semistrukturerede dybdeinterviews. Spørgsmålene i interviewguiden inddeles

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan Bilag 7. Transskription af interview. Interview gennemført d. 8. Maj 2014, via Skype Beskrivelse af interview med Jonathan Interviewet med Jonathan blev udført den 09. Maj 2014, som et Skype-interview.

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Bilag 3 interview IP3

Bilag 3 interview IP3 Bilag 3 interview IP3 Projekttitel: Supervision & Flow - A Relation? Overvågning & Flow - En Sammenhæng? Gruppenr: 11 Hus: SAMBACH 20.1 Semester: 2 Årstal: 2016 Udarbejdet af: Jakob Aagaard Hansen - Studienr.:

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Bilag 8. Interview med Simon

Bilag 8. Interview med Simon Interview med Simon 5 10 15 20 25 30 Simon: Det er Simon. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Simon: Hej. Cecilia: Hej. Tak fordi du havde tid til at snakke. Simon: Jamen ingen problem, ingen problem. Cecilia:

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling

HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling INDHOLD Kapitel 1: Velkommen til Ha det godtskoven...................................

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

SOFIE 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna)

SOFIE 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna) 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna) 1. INT. KLASSEVÆRELSET. DAG. Sofie (14) kommer ind i klassen, og piger og drenge griner lidt. LÆREREN Goddag og velkommen

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) Bilag 11 Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra 00.02 Hvordan blev du første gang introduceret for TDC 2.0 00:09 er det her sådan nogle spørgsmål vi ikke fik sidste

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

Interviews i forbindelse med observationer:

Interviews i forbindelse med observationer: Interviews i forbindelse med observationer: Lørdag d. 10. maj 2014 Alle interviews er foretaget på hjørnet mellem Istedgade og Viktoriagade og er foretaget af én interviewer, Mennan. Interview 1: Interviewpersonerne

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

Simon Skov Fougt. F: Neeeej. F: Alkohol. I: Nej, fordi at det jo, det sku ik være om hvad du kan li, men hvad vi har brugt. F: Ja I (skriver) : Sådan

Simon Skov Fougt. F: Neeeej. F: Alkohol. I: Nej, fordi at det jo, det sku ik være om hvad du kan li, men hvad vi har brugt. F: Ja I (skriver) : Sådan . I: Vi kan næsten ikke høre noget der (de hører musik på en mobiltelefon). Er det for højt? 2. F: Nej (de er i gang med reklameassistenten. Læser højt): Hvordan får I jeres budskab til at fremgå af reklamen?

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love (FINAL DRAFT2) af Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love SCENE 1: S VÆRELSE Alberte og Lea sidder på Albertes værelse. De hygger sig meget og snakker. (14)

Læs mere

Samtale mellem leder og lærer på en skole efter observation.

Samtale mellem leder og lærer på en skole efter observation. Samtale mellem leder og lærer på en skole efter observation. Ledelse & Organisation/KLEO Indledningen af samtalen Leder: Nå men formen på det her Pia, det er jo, at nu har jeg været oppe i går i en danskundervisning

Læs mere

Bilag 6: Transskribering blogforbruger Sofie

Bilag 6: Transskribering blogforbruger Sofie Bilag 6: Transskribering blogforbruger Sofie Dato for interview: 26. juli 2016 Lokation: København Varighed: 13 min Transskriberingen bygger på Steinar Kvales teori om grov transskribering, hvor tænkepauser,

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Interview - Helle Aavild Juhl - Projektleder Længst muligt i eget liv Fredericia Kommune - 2/12/2014

Interview - Helle Aavild Juhl - Projektleder Længst muligt i eget liv Fredericia Kommune - 2/12/2014 Bilag 3. Interviewperson: Helle Aavild Juhl HAJ Primær interviewer: Jacob Karman Nyby JKN Sekundær interviewer: Johan Gabriel Knuth JGK Yderligere interviewere: Asbjørn Busk Jørgensen ABJ Peter Glipstrup-Bonde

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Red Barnets Venskabsfamilier - Dokumentation og evaluering 2008 Bilag 2.3: Interview med xxx Foretaget 26. november 2008 af Mille Buch-Andersen

Red Barnets Venskabsfamilier - Dokumentation og evaluering 2008 Bilag 2.3: Interview med xxx Foretaget 26. november 2008 af Mille Buch-Andersen xxx er 22 år og bor i Ringsted. Han er bror til yyy, som blev interviewet umiddelbart før xxx. De bor 5 minutters gang fra hinanden. xxx bor alene, hans kæreste er flyttet en måneds tid før. Jeg kontaktede

Læs mere

I: Oplever du en kobling eller en sammenhæng mellem teori og praksis i dit praktikforløb?

I: Oplever du en kobling eller en sammenhæng mellem teori og praksis i dit praktikforløb? 1 Interview 2 Lasse I: Oplever du en kobling eller en sammenhæng mellem teori og praksis i dit praktikforløb? S: Ja. Jamen det synes jeg da. Øhh...jeg snakkede om omkring øh, hvordan det med det sundhedsfremmende

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere