luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s"

Transkript

1 luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

2 Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret varmepumper i mere end 30 år, og har derfor - det giver hurtig og sikker installation. stor viden og erfaring. DVI energi s varmepumper fylder kun som et stort køleskab (alt udstyr er fabriksmonteret Varmepumpen er testet af en uafhængig i kabinettet). instans (Teknologisk Institut). DVI energi giver 5 års fabriksgaranti. Varmepumpen er dansk produceret og skaber arbejdspladser i Danmark. Mange tusinde andre danskere har valgt DVI energi gennem årene. Meget brugervenlig styring. DVI energi betragter support og rådgivning som en selvfølge og der er altid folk ved telefonen. Dansk design. DVI energi har kun seriøse og erfarende forhandlere, som DVI energi altid uddanner.

3 Derfor valgte vi en DVI energi løsning Vi får gratis energi fra luften! - For os er det sund fornuft, at udskifte det gamle oliefyr med en varmepumpe, udtaler familien Rasmussen. Vi har i vores familie altid været meget miljøbevidste. Vi er tilhængere af økologi og lavenergi, osv. og derfor var det for os et naturligt valg at vælge en luft/vand varmepumpe, udtaler Mette Rasmussen. - Det at hente billig varme fra luften, lød for os meget tiltalende. Det giver en god samvitighed at vide, at man er miljøbevidste og er med til at gøre verden lidt grønnere for vores børn og børnebørn. Dog burde flere vælge en energirigtig varmekilde, så vi kan være sammen om at spare på Co 2 udslippet, pointerer Mette Rasmussen. Vi har en meget lille have, som vi har brugt rigtig mange år på at anlægge, så derfor var det en glædelig overraskelse, at der er et godt alternativ til jordvarme, hvilket vi ikke var klar over, udtaler ent Rasmussen. an tilføjer: Jeg har desuden fået en masse ekstra tid som kan bruges mere fornuftigt end at kløve brænde og så sparer vi skorstensfejer, service af oliefyr og de meget dyre olieregninger, siger ent smilende. Med luft/vand varmepumpen slipper du for gravearbejdet og det kan installeres meget enkelt og billigt. Anlægget kører så problemfrit, at vi helt glemmer det i dagligdagen, griner Mette. Vores beslutning har været den helt rigtige, takket være god, professionel rådgivning fra DVI energi afslutter parret. Vores forhandlere og DVI energi har fælles holdninger Vi leverer altid kvalitet. Vi er energibevidste og søger altid et lavt forbrug. Vi yder altid erfaren og professionel viden og rådgivning.

4 T DVI LV Combi med indbygget gennemstrøms-varmeveksler til varmt vand Indbygget akkumuleringstank på 300 L x x d: 1910 x 650 x 705 mm (rejse højde 2000) Varmt vand tilslutningshøjde t: 60 mm DVI LV Single uden gennemstrøms-varmeveksler til varmt vand Indbygget akkumuleringstank på 250 L x x d: 1710 x 650 x 705 mm (rejse højde 1800) D D T D DVI LV Single tilsluttet DVI eksternt varmtvandskabinet varmtvandskabinettet er forsynet med: Gennemstrøms-varmeveksler til varmt vand Akkumuleringstank på 300 L x x d: 1710 x 1300 x 705 mm (rejsehøjde 1800) Varmt vand tilslutningshøjde t: 60 mm Komplet styre- og betjenings panel på dansk En informativ og brugervenlig elektronik styrer og overvåger varmepumpen, således at denne automatisk indstiller sig på den optimale og mest energiøkonomiske drift. Som standard reguleres temperaturen i varmeanlægget automatisk i forhold til udetemperaturen, hvorimod det varme vand holdes ved konstant temperatur. Der vælges mellem to modeller. mål udedel a C d e øjde uden ben mm redde mm Dybde mm Minimum afstand til mur mm Minimum afstand til terræn mm lydtryksniveau fra udedel* C d C D dvi lv7 Lav/høj hastighed f 1m fra udedel...45/50 d(a) G 5 m fra udedel...35/40 d(a) 10 m fra udedel...30/37 d(a) dvi lv9 Lav/høj hastighed G f e a G F A E f G 1m fra udedel...47/52 d(a) 5 m fra udedel...38/42 d(a) 10 m fra udedel...33/40 d(a) dvi lv12 Lav/høj hastighed f 1m fra udedel...50/55 d(a) G 5 m fra udedel...43/48 d(a) 10 m fra udedel...40/45 d(a) * Da lydtryksniveauet fra udedelens ventilator påvirkes af mange faktorer, eksempelvis refleksion fra andre bygningsdele, kan de opgivne lydtryksdata kun betragtes som vejledende. Vælg altid en placering af udedelen, der giver størst mulig afstand til lydfølsomme naboområder og helst mere end 10 m. Der er i den danske lovgivning fastsatte krav til støjgener fra tekniske naboanlæg. Udedel fra LV 7-12 Udedel fra LV 18 evar det gode naboskab DVI energi s varmepumper adskiller sig fra traditionelle luft/vand varmepumper ved, at anlæggets kompressor er placeret i indedelen. Indedelen er større, og derfor er der teknisk langt bedre mulighed for at etablere en effektiv støjisolering. For yderligere at begrænse støjen er ventilatoren i udedelen forsynet med to hastigheder, således at den ved udetemperaturer på over ca. 7 C kun kører på lav hastighed. Ventilatoren er endvidere konstrueret og designet ud fra de nyeste støjdæmpende teknikker. Udedelens støjgener er således begrænset mest muligt og omhandler kun anlæggets ventilator. lydtryksniveau fra indedel Indedelens lydtryksniveau i opstillingsrum er ca. 40 d(a), hvilket svarer til et lydtryksniveau, der gælder for en moderne opvaskemaskine.

5 Vælg en unik varmepumpe Solfanger Varmt vand Udedel Gulvvarme / radiator Varmepumpe med akkumuleringstank, direkte kondensering og gennemstrøms-varmeveksler lavere el-forbrug DVI energi producerer en unik luft/vand varmepumpe, som eventuelt kan kombineres med solvarme. Kombinationen sikrer dig det lavest mulige elforbrug til opvarmning af boligen og varmt vand. Anlægget er en komplet løsning, der er fabriksmonteret med alt udstyr og al automatik, som således danner et moderne og energieffektivt centralvarmeanlæg. Energieffektiv kompressor indbygget i indedelen 300 liter akkumuleringstank Gennemstrøms-varmeveksler Cirkulationspumper og trykekspansionsbeholdere indbygget Alt teknisk udstyr er frabriksmonteret og indbygget i varmepumpen tilstrækkelig varme i den kolde tid Varmepumpens evne til at overføre energi fra et lavt temperaturniveau til et højt, gør at den selv ved -15 C kan udnytte udeluften som energikilde til opvarmning af bolig og det varme vand. I varmepumpens akkumuleringstank er der endvidere monteret en el-patron, som automatisk kan supplere varmepumpen, hvis dennes varme-effekt i den koldeste tid ikke er tilstrækkelig. DANSK PRODUKT 50% MINDRE CO 2 GODT INDEKLIMA GRØN TEKNOLOGI LANG LEVETID SPAR PENGE VERT ÅR FORØGER OLIGVÆRDIEN MINIMAL VEDLIGEOLDELSE

6 En ventilator leder udeluften gennem udedelens køleelement. Køleelementet nedkøles og optager derved energi fra udeluften. Kompressoren hæver trykket på kølemidlet, og temperaturen stiger kraftigt. VARMEPUMPE 60 C I kondensatoren kondenseres kølemidlet og afgiver sin energi til centralvarmevandet, som cirkulerer gennem akkumuleringstanken. 6 Det kondenserede kølemiddel ledes gennem en elektronisk styret ekspansionsventil, som sænker tryk og temperatur, så kølemidlet igen kan optage energi i varmeveksleren C 7 VARMT VAND 3-vejs ventil skifter mellem varmtvands- og central varmekammer. Specialudviklet gennemstrøms-varmeveksler: På grund af den høje temperatur i toppen af akkumuleringstanken kan varme veks leren opvarme varmt vand i samme tempo, som det tappes. Man har således ingen UDEDEL varmtvandsbeholder med risiko for bakteriedannelse. Systemet har en stor varmtvandskapacitet 1 pga. den høje temperatur. 2 3 GULVVARME / RADIATOR usets radiatorer eller gulvvarme 4 forsynes med varme fra tankens midte. Derved opstår en naturlig lagdeling med høj temperatur i øverste halvdel og en lavere temperatur i nederste halvdel af akkumuleringstanken, eksempelvis 60 C i øverste del og 45 C i den nederste del. Varmepumpen kan leveres med fabriksmonteret udstyr og auto matik for tilslutning til solfanger. Varmeveksleren overfører solenergien til akkumulerings tanken. erved opvarmer eller bidrager solvarmen både til rumopvarmning og varmt vand. derfor er dvi energi s varmepumper unikke En løbende forbedring og produktudvikling gennem mere end 30 år betyder at vi i dag har en varmepumpe som ligger helt i top. Et anderledes og unikt varmtvandssystem. Varmepumpen indeholder ingen traditionel varmtvandsbeholder og heraf risiko for legionella bakterier. I stedet er varmepumpen forsynet med en gennemstrøms-varmeveksler som først opvarmer vandet når det forbruges. På denne måde sikres det at det varme vand altid er frisk. Varmepumpen er fra fabrikken forsynet med en indbygget akkumuleringstank på 250 eller 300 liter. Akkumuleringstanken sikrer at varmepumpen får et godt liv med lavest mulig elforbrug. Den indbyggede tank giver en enkel og let montage hvor der i opstillingsrummet ikke skal afsættes ekstra plads til eksterne tanke, pumper og rørføring.

7 DATA FOR DVI LUFT / VAND Effekter og COP er opgivet i henhold til EN14511 DVI LV7 DVI LV9 DVI LV12 DVI LV18 Kold side Udeluft Varm side Fremløb/retur Afgivet effekt Tilført effekt Effektfaktor Afgivet effekt Tilført effekt Effektfaktor Afgivet effekt Tilført effekt Effektfaktor Afgivet effekt Tilført effekt Effektfaktor C C kw kw COP kw kw COP kw kw COP kw kw COP -7 35/30 45/40 55/50 5,4 5,4 5,4 2,0 2,3 2,8 2,7 2,3 1,9 6,4 6,3 6,4 2,2 2,6 2,0 9,2 9,2 8,8 4,4 2,0 13,5 13,5 1 4,7 5,6 6,6 2,0 0 35/30 45/40 55/50 7,1 6,8 6,8 2,1 2,5 3,0 3,4 2,7 2,3 8,8 8,3 8,2 3,4 12,2 12,1 11,8 3,4 4,1 4,8 2,5 16,5 16,4 16,1 4,6 5,7 6,4 2,5 7 35/30 45/40 55/50 8,1 7,9 8,1 2,3 2,6 3,0 3,0 2,7 9,7 9,5 9,8 2,5 3,5 2,8 13,5 13,3 12,5 4,2 0,0 2,8 17,8 17,6 16,8 4,7 5,5 6,0 2, /30 45/40 55/50 10,4 9,9 9,7 2,2 2,6 4,7 13,0 12,3 11,8 2,7 4,8 4,0 18,1 17,1 16,5 3,7 4,3 5,2 4,9 3,9 2 21,4 20,8 4,6 5,5 6,5 4,9 3,9 EL-TILSLUTNING Tilslutningsspænding 3X400V+0+jord/50z 3X400V+0+jord/50z 3X400V+0+jord/50z 3X400V+0+jord/50z Effekt varmepumpe 2 kw 4 kw 5 kw 6 kw Effekt, el-patron 6 kw 6 kw 6 kw 6 kw Samlet effekt 8 kw 10 kw 11 kw 12 kw Sikring i el-forsyning 16-20A 20A 20A 20A VARMEPUMPE Kompressor Scroll Scroll Scroll Scroll Kølemiddel R407C / 5,0 kg R407C / 5,0 kg R407C / 5,5 kg R407C / 5,5 kg Kondensator Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler KOLD SIDE (Udedel) Luftmængde lav/høj hastighed 1500/3000 m 3 /h 2000/4000 m 3 /h 2500/4500 m 3 /h 3000/5000 m 3 /h Min. / maks. C -20/30 C -20/30 C -20/30 C -20/30 C VARM SIDE (Centralvarmeanlæg) Cirkulationspumpe omdrejningsreguleret Stratos Pico 25/1-6 Stratos Pico 25/1-6 Stratos Pico 25/1-6 Stratos Pico 25/1-6 Ekspansionsbeholder 18L / 0,5 bar 18L / 0,5 bar 18L / 0,5 bar 18L / 0,5 bar Sikkerhedsventil 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar Min./maks. tryk 0,5/2,5 bar 0,5/2,5 bar 0,5/2,5 bar 0,5/2,5 bar Nominelt flow 613 L/h 1021 L/h 1430 L/h 1890 L/h Akkumuleringstank Combi 300 L Single 250 L Combi 300 L Single 250 L Combi 300 L Single 250 L Combi 300 L Single 250 L Maks tryktab i centralvarme ved nom. 3,5 mws 3,5 mws 3,5 mws 3,5 mws Tilslutningsdim. Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Min. / maks. C 25 / 55 C 25 / 55 C 25 / 55 C 25 / 55 C VARMT VAND (kun model Combi) Gennemstrøms-varmeveksler Kobber eller fortinnet kobber Kobber eller fortinnet kobber Kobber eller fortinnet kobber Kobber eller fortinnet kobber Tappekapacitet 200 L ved 40 C 200 L ved 40 C 200 L ved 40 C 200 L ved 40 C Tilslutningsdim. Ø22 Ø22 Ø22 Ø22 Lav din egen beregning på dvienergi.com og se hvor meget du kan spare

8 Et velfungerende varmeanlæg begynder med en god snak Forhandlere af DVI energi varmepumper har de bedste forudsætninger for at levere et velfungerende varmeanlæg. DVI energi arrangerer kurser flere gange årligt for at sikre at forhandlere, installatører og rådgivere har den nyeste viden om vore produkter. Det sikrer dig som kunde at der leveres god rådgivning og et godt håndværk. Til glæde for dig mange år frem. FORANDLER vad vil det koste for dig? Scan koden med din smart-phone, udfyld skemaet og så laver vi et gratis og uforpligtende tilbud til dig i løbet af 3 dage. dansk varmepumpe InduStrI a/s l tlf l l September 2013 Dansk Varmepumpe Industri A/S. Ret til ændringer forbeholdes.

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri. Nilan VP 18 Compact-serien. Aktiv/passiv varmegenvinding

Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri. Nilan VP 18 Compact-serien. Aktiv/passiv varmegenvinding Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri m a r k e d s f ø r e n d e b o l i g v e n t i l at i o n m e d va r m e g e n v i n d i n g Nilan VP 18 Compact-serien Aktiv/passiv varmegenvinding VP

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig Luft/vand-varmepumper Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig geotherm plus geotherm Hvorfor geotherm? Fordi naturens ressourcer udnyttes Ideer til intelligent

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Intelligente alt-i-én varmeløsninger

Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel units Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit - du kan også lade solen levere det varme vand ecocompact aurocompact Spar på pladsen og energien med Intelligente

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper produkt Information om varmepumper Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Energi kommer naturligt fra naturen Weishaupt varmpumpe udnytter de vedvarende energikilder

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere