VAND. i campingvognen. Her tænker vi først og fremmest på vand til husholdning, TEKST & FOTO: HEINE LAURSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VAND. i campingvognen. Her tænker vi først og fremmest på vand til husholdning, TEKST & FOTO: HEINE LAURSEN"

Transkript

1 VAND i campingvognen TEKST & FOTO: HEINE LAURSEN Her tænker vi først og fremmest på vand til husholdning, drikkevand, vand til te og kaffe, til badet og toilettet. Vandet skal transporteres til campingvognen, enten bæres i vanddunk/vandkande, køres i den rullende vandtank eller tilsluttes direkte til den pågældende campingbås egen vandstander. Vi drikker og forbruger til madlavningen ikke alt vandet, der er i vandtanken, hovedparten bliver til spildevand, der transporteres til campingpladsens spildevandskloak, (hældes ikke ud i perlestenene under vandstanderen). Vandet i den hjemlige bolig er af en god grundvandskvalitet (næsten) uden kemikalier, uden pesticider, uden giftstoffer. Tanker du campingvognens vandbeholder inden campingturen. Hvis ikke, hvor tankes vandtanken. Fra den nærmeste vandstander på campingpladsen. Hvornår er der sidst tappet vand fra netop denne vandstander. Stillestående vand er grobund for bakterier, jo større aflejringer (større areal) der er i vandledningen / vandtanken, desto flere bakterier kan der bindes til belægningerne. Ved forårsklargøringen bliver campingvognens vandtank renset med et dertil egnet desinfektionsmiddel, samme som blev benyttet ved sæsonens afslutning. Eller måske huskede/nåede vi ikke dette. Bakteriefrit drikkevand vil vi gerne have i vandtanken hele sæsonen, ingen algebelægning, ingen slimet overflade. Lyder dette som ønsketænkning. Der sælges vandfiltre til påmontering i forbindelse med vandtanken, enten i forbindelse med påfyldningen eller i forbindelse med vandpumpen. Hvorfor montere et vandfilter. Hvilke forventninger har vi til et vandfilter. Man skulle ikke tro, at der kan sælges vandfilter til den private husholdning eller til campingvogn i Danmark, et land som benytter grundvand til drikkevand. Vandværkerne overvåger løbende vandet ud til forbrugerne. >>

2 >> fortsættelse 1 2 Konstateres der sundhedsmæssige risici, bliver der hurtigt grebet ind. Hvorimod kontrollen med vandet i campingvognen er der ingen, der tager sig af. Man skulle tro, at sælge vandfilter i Danmark er som at sælge sand i Sahara! Har det vandrensende filter nu også gode egenskaber. Partikelfilteret holder sand, okker, mangan o.l. tilbage. Det er jo de sygdomsfremkaldende bakterier, vi er utrygge ved, hvorledes er det med disse bæster. Ud over grovfilteret er der aktivt kul og ionbyttemateriale i filteret. Det aktive kul kan i vidt omfang fjerne generende lugt og smag, som f.eks. klorrester. Er der klor i dansk drikkevand. Ionbytteren skulle reducere vandets hårdhed og nogle tungmetaller. Det påstås, at det aktive kul er er behandlet med en sølvforbindelse for at forhindre bakterievækst i filteret. Er det timer eller dage, bakterievæksten hæmmes. Der dannes en biofilm, et mikroorganismesamfund overalt, hvor faste overflader kommer i berøring med vand. Overfladen i filteret er meget stor, mange kvadratmeter for at have filtrerende egenskaber. Sølvet i filteret er et tungmetal og vil afgives til det filtrerede vand, og dermed er det et tungmetal, vi indtager i drikkevandet! Var det ikke for at undgå bakterier, tungmetaller m.m., at vi skulle montere vandfilter. Konklusionen er: VANDET INDEHOLDER FÆRRE BAKTERIER FØR END EFTER FILTERET. RENSNING AF TANK OG SLANGER Ved sæsonens afslutning renses vandtanken med et middel, der opløser aflejringerne i såvel slanger som tank. Vi har selvfølgelig gjort nogle erfaringer: Et klorprodukt må være det ideelle. Eller måske ikke. Klor desinficerer, nedbrydes ikke i naturen, vandslanger kan få et rødligt skær, når klor går i forbindelse med kalkaflejringerne. VANDTANKRENS fra Nordkemi blev næste gang benyttet efter brugsanvisningen: 1 dl til 10 l vand, skyl 3 slangerne igennem med midlet og lad det virke med fyldt vandtank i 2-5 dage, skyl systemet med vand. Vi opsamlede en del af det aftappede vand, der var blevet brunligt og kunne bundfældes. Tank og slanger blev rene. DUOBAKT, et brev indeholdende 15 g rensende pulver, blandes i 10 l vand, lader det virke i 15 min. Derefter skylles tank og slanger. Belægninger på tanksider blev løsnet, kunne aftørres. Vandpumpe og slange blev ikke helt fri for belægninger. RODALON fjerner dårlig lugt og desinficerer, følg brugsanvisningen: 1 dl pr. liter vand, lad det virke nogle timer i tank og slanger og gennemskyld grundigt, tank og slanger uden belægninger, opløser ikke kalk. I udlandet kan det kan være nødvendigt at benytte desinficerende midler i vandtanken, f.eks. AQUA CLEAN der forhindrer dannelse af bakterier i drikkevandet, er ugiftig, smags- og lugtfri. 1 tablet rækker til 20 liter vand. ANDRE METODER Vi ved, solen er livgivende. Vi hører i pressen om sollysets skadelige UV stråler, men de færreste ved, at UV- C virker desinficerende. UV-C lys Lys Orzon O 3 lys produceret ozon - aktiveret ilt, mange betegnelser for samme produkt, der er bakteriedræbende. En viden fra 1877, hvor de engelske forskere Downes og Blount opdagede, at formeringen af mikroorganismer standsede, når disse blev udsat for solens lys, men kunne på daværende tidspunkt ikke udnytte eller klarlægge processen. Tidligere har vi beskrevet, at firmaet INSEKTA er gået fra kemikalier over til behandling med Lys Ozon. (CAM- PING-FRITID 6/7-2001). Hvis UV-C bruges korrekt, er det i stand til at deaktivisere bakterier, holde luften i opholdsrummet og / eller side 34 Camping-Fritid

3 vandtanken fri for bakterier, alger, svampesporer, virus m.m. Ved deaktivering skal forstås, at UV-C lyset ødelægger mikroorganismernes arveanlæg, mister derved evnen til at formere sig og er ikke farlige. Mikroorganismerne oxideres (iltes), derved virker ozon steriliserende, cellemembranens stofskifte ødelægges (brændes) af UV-C lyset. Ozon er farlig! Ja, ozon fra højspænding er skadelig, enheder som kopimaskiner, svejseanlæg osv., hvor der tillige med ozonen produceres NOX (kvælstofilter). NOX kan gå i blodbanerne med skade på helbredet til følge. Hvorimod O 3 - LYS OZON, ikke er højspændingsproduceret, fjerner bakterier og vira m.m. Er dermed livgivende til først og fremmest os mennesker, fiskeopdræt, væksthuse m.m. Her kommer vandbehandling i vore campingvogne ind i billedet. CAMPING-FRITID har opsøgt firmaet UV-Tec i Aulum. Direktør Ejvind Aae Jensen fortalte om lysozon, demonstrerede, hvorledes drikkevand kan blive / forblive bakteriefrit ved hjælp af akvariepumpe, der leder O 3, aktiveret ilt gennem vandet, samme måde som vi tilfører ilt til akvarievandet. Metoden kan holde luften fri for bakterier, svampesporer o.l. Ejvind Aae Jensen har kontor i et ældre (gammelt) hus, hvor omtalte O 3 generator renser luften. Duften i kontoret bærer præg af en ubeskrivelig friskhed, ja, det ses på potteplanterne, der trives i vindueskarmene. UV-Tec s ozon generator LIGHT O 3 CLEAN er udviklet i forskellige modeller, alt efter brugsegenskaber. Modellen, der er interessant til os campister, er UVA 1010 aktiveret iltgenerator, luftpumpen leder luften gennem generatoren og via afgangsslangen til vandbeholderen, som derved bliver- og forbliver bakteriefrit. Målene på iltgeneratoren er minimale, længde 400 mm, bredde og højde 50 mm. UV lampen i generatoren leveres i 8/16/24/32 Watt, leveres til 230 v. og kan også leveres med 12 v. tilslutning. Vær opmærksom på, at varmtvandsbeholderen kan 1: Vandfilter, der monteres i forbindelse med påfyldningstudsen. 2: Kemikalier til rensning og desinficering af vandanlæg. 3: Aqua Clean, indeholder 100 tabletter, der desinficerer drikkevandet i tanken. 4: Kørende vandtanke, på tilbud pris kr.: 385,-. 5: Vandtank til montering i magasin, pris kr.: 699,-. 6: Vanddunke i forskellige størrelser. 7: Et glas vand, der bliver tilført O 3 aktiveret ilt gennem en difusersten, dermed bakteriefrit vand. 8: UV-Tec s ozon generator Light O 3 Clean 1010, der kan holde luften og vandtanken fri for bakterier, her demonstreret ved at rense et glas vand. 9: Tromlen som vandbeholder er forholdsvis ny i Danmark, sælges hos Elddis campingvognsforhandlere. Leveres i henholdsvis 29 og 40 liter. Pris 645,- og 748,-. være en bakteriebombe, ifald vandtemperaturen holdes over 60 C, fare for at pådrage sig legionærsyge. FRISKVANDSTANKE/DUNKE/ TROMLER/VANDINDTAG Vanddunke til drikkevand har mange forskellige størrelser og placeringer. Nogle placeres under køkkenbordet, andre i toiletrummet og i gaskassen, hvor de om vinteren kan være udsat for frostpåvirkning. Friskvandstanke kan også placeres forskellige steder, såsom i magasin, toiletrum eller under vognbunden. Vandtanke fyldes normalt udefra. Vandtanke tømmes ved hjælp af en bundprop eller gennem en slange, som er ført ud gennem bunden af campingvognen. Vælg tank med så stor lågåbning, at en hånd kan komme ned i beholderen for rengøring. Vanddunke tømmes ganske enkelt ved at vende bunden i vejret og lade dem stå på denne måde, når de ikke er i brug. Vanddunke kan være af enten plastik eller rustfrit stål, sidstnævnte ikke er så modtagelige for belægninger af alger og okker som plastmateriale. Campingforhandleren monterer VANDINDTAG i cam- >> Camping-Fritid side 35

4 >> fortsættelse pingvognen, derved fyldes vandtank og direkte vandforsyning til vandindstallationerne. Tilsluttes til byvand med tryk op til 12 bar, bliver reduceret til 0,7 bar. Lignende installation med bruseudtag og blandingsbatteri til et udendørs brusebad. Som noget forholdsvis nyt i Danmark leveres der VANDTROMLER, minder om havetromlen, en friskvandsbeholder på henholdsvis 29- eller 40 liter, pris kr.: 645 og 748. Vandtromlen rulles hen til vandstanderen, fyldes med vand og tilbage til campingvognen, sættes op på højkant, vandpumpen nedsænkes i beholderen, og slangen kobles til campingvognens indtag. Intet besvær med at bære vanddunke. Sælges hos Elddis campingforhandlere. VANDSTANDSMÅLER Vi kender alle situationen, at der under madlavningen bliver råbt fra køkkenskriveren: Der er ikke mere vand. Ja, så må man ud med vanddunken, uanset vejret. Flere nye campingvogne reklamerer med alt i tilbehør fra fabrikken. Her er der oftest monteret en tankmåler i vandtanken, kan være monteret i vandtankens låg som en flok cykeleger i forskellig længde, der fører signalet op til et instrument. Anden mulighed er at indbygge følepunkter i vandtankens side, hvorfra en geber fører signalet op til instrumentet. Begge typer kan eftermonteres. Samme model leveres til montage i spildevandstank. VARMTVANDSBEHOLDEREN Varmtvandsbeholder i campingvogne er næsten blevet standardudstyr fra fabrikkerne, stillestående vand med en bakterieflora vil utvivlsomt mangedobles på meget kort tid. Står vandet stille i beholderen fra sidste tur indtil næste weekendtur, kan vandet være blevet inficeret. Dræn beholderen efter hver tur ved at åbne drænventilerne som nedenfor beskrevet, så kommer en frostperiode ikke uforudset. Et antal frostsprængte varmtvandsbeholdere er en tilbagevendende udskiftning på caravanværkstederne efter vinteren, dyr og ærgerlig for campisten. Et rengøringsarbejde med opsugning af 5-10 liter vand! Et velkendt fænomen. Frosset vand fylder mere end vand i flydende form, og er der ingen ekspansionsmuligheder (beholderen fyldt med vand), vil beholderen frostsprænges, selv en beholder af stål kan ikke modstå trykket. I frostperioder aftappes vandet, dette er beskrevet i Truma-Thermes originale betjeningsvejledning, hvor der også er beskrevet: Brugsanvisningen skal medbringes i køretøjet. Her gengives en kort vejledning: 1 Afbryd strømmen til vandpumpen. 2 Åbn for vandhanerne. Husk, at blandeventilerne sættes i midterstilling, derved kan koldt- og varmtvandsledningen tømmes. 3 Åbn for alle aftapningsventilerne. 4 Kontroller, at vandet løber ud. Vær opmærksom på punkt 3. Ventilerne åbnes ved med fingrene at skrue gevindstykket helt ud af gevindet og derefter løfte ventilhovedet op, (ventilen skal forblive i ventilhuset) derved er du sikker på, at ventilen er helt åben. Vær opmærksom på punkt 4. Sæt en spand under aftapningsventilen, kontroller, at vandet løber ud af beholderen, vær opmærksom på, at der løber 5 liter vand ud af beholderen. Løber vandet ikke ud, kan det skyldes tilstoppede ventiler eller lukkede vandhaner, således at beholderen ikke kan suge luft ind, hvilket er en betingelse for, at vandet frit kan løbe ud af beholderen. Løber vandet frit, virker det som en hævert, og slangerne tømmes. Der kan også være tale om en fabrikationsfejl eller montagefejl. Korrekt montering foreskriver konstant stigende vandledning, dette kan være meget svært at efterleve. Derfor bør der monteres to aftapningsventiler. side 36 Camping-Fritid

5 Den ene ventil monteres på nederste tilgangsstuds, her aftappes vandet. Den anden ventil monteres på en af de øverste afgangsstudsers slanger ved hjælp af et T- stykke. Denne vil så fungere som udluftningsventil, når begge ventiler er åbne. Vær opmærksom på, at ikke alle campingvogne er monteret med to aftapningsventiler. Flere nye vognmodeller har monteret fire udluftnings/aftapningsventiler. Er du i tvivl om ovenstående. Spørg din caravanmekaniker. Det er værd at henlede opmærksomheden på, at beholderen ikke tåler vandtryk over 1,2 bar, og vandpumpen ikke må være udstyret med kontraventil. Som bekendt udvider vandet sig under opvarmning, og dermed sker der en trykstigning, som via pumpen trykkes tilbage i vandbeholderen. Er der tilsluttet byvand, bør der være monteret en trykreducerende ventil. Bruges der trykluft til at trykke vandet ud af vandledninger og beholder, så husk, at det skal være med reduceret tryk, maks. 1,2 ba. Det er et meget lavt tryk svarende til trykket fra pumpen til luftmadrassen. VANDPUMPE Vandpumpen leverer vand fra vanddunken eller den indbyggede vandtank ud af vandhanerne, en 12 volt elektrisk dykpumpe, som sænkes ned i vandbeholderen. I den indbyggede vandtank kan den være fast monteret. Vandpumper findes til at levere forskellige liter pr. minut fra 8 20 l. Priserne varierer fra 126,- kr. til 259,- kr. Der findes vandpumper, der åbner/tilslutter vandpumpen ved trykfald, ingen elektrisk kontakt i vandhanen. VANDHANER/BLANDINGSBATTERIER I vore boliger har vi som en selvfølge blandingsbatteri ved vore håndvaske og brusere, campingvogne er nu 10:Vandpumper i forskellige udførelser og med forskellige pumpeydelser. 11: Vandindtag tilslutning til byvand, til montering gennem campingvognens side, kan modstå et vandtryk på 12 bar og reducerer dette til 0,7 bar. 12: Vandhaner og blandingsbatterier i udvalg, priser varierer fra kr.: 286,- til 358,-. 13: Varmtvandsbeholder, der er frostsprængt, havde været drænet, inden frosten satte ind, en bekostelig affære. 14: Svømmer med lukkeventil, som en cisterne, til indbygning i vandtanken og forbindes til byvand. Kan modstå tryk op til 3 bar. Pris kr.: 448,-15+16: Votronic tankmåler, hvor de enkelte terminaler bores ind i tankens sider og via en geber transmitterer signalet til instrumentet. 17: Et af de nyere blandingsbatterier, der virker som i vor bolig uden at lukke helt op for gennemstrømning og derefter regulere temperaturen, pris kr.: 468,-. om stunder ingen undtagelse. Der er et utal af vandhaner og blandingsbatterier, nogle blandingsbatterier er indrettet ved, at der åbnes helt for vandgennemstrømningen for derefter at drosle ned for koldtvandsmængden. Nyere blandingsbatterier er indrettet som i boligen med vippefunktion for mængdegiver og temperaturregulerende drejefunktion, dermed vandbesparende. Pris kr.: Omtale i Camping-Fritid , Torben Friis fra firmaet Insekta ApS i Køge. Nærmere oplysninger kan fås på tlf , eller Ejvind Aae Jensen fra Firmaet UV-Tec ApS i Aulum. Nærmere oplysninger om omtalte LIGHT O3 CLEAN 1010, der fjerner bakterier fra såvel vand som luft, tlf Camping-Fritid side 37

det perfekte havebassinsimpelt

det perfekte havebassinsimpelt 88 PPMS - DANISH:99 -GB-PPMS 00 - Hi 09/0/009 09:9 Page Top tips fra Hozelock Cyprio hjælpelinien Vore eksperter på Hozelock Cyprio Hjælpelinien anbefaler følgende, for at hjælpe dig med at skabe et havebassin,

Læs mere

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Denne håndbog beskriver i alfabetisk orden de emner, som har betydning for en fornuftig og holdbar legionellaforebyggelse i større

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Om rengøring af våben

Om rengøring af våben Om rengøring af våben Hele Artiklen eller dele her af må ikke anvendes uden tydelig kilde angivelse Udstyr venligt udlånt af De Danske Skytteforeningers salgsafdeling 26-11-2003 21:33 Ejnar Askholm Hvordan

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15 2006 Indhold side Indledning 2 Lærervejledning 3 Løft vandet 4.-6. klasse 5 Løft vandet 7.-8. klasse 10 Løft vandet 9.-10. klasse 15 Supplerende litteraturliste 20 idékatalog for 4.-10. klasse Løft Vandet

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Havedammen. Tips og Fakta om. Danmarks største sortiment til havedammen www.aquadk.com. kroner

Havedammen. Tips og Fakta om. Danmarks største sortiment til havedammen www.aquadk.com. kroner Tips og Fakta om I dette katalog finder du alt til havedammen. Lav havens samlingspunkt sammen med Aqua Nautica Havedammen 15 kroner Danmarks største sortiment til havedammen www.aquadk.com Havens samlingspunkt

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Vejledning for Swimmingpool

Vejledning for Swimmingpool 1 Vejledning for Swimmingpool INDHOLD Sandfilteranlæg Generelt Side 2 Eltilslutninger Side 2 Montering og opstart af filter Side 2 Filterets forskellige funktioner Side 3 Opstart af filter Side 4 Støvsugning

Læs mere

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf.

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf. Hegn til Heste Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Indledning Pt. side 1.0 3 Hestenes reaktionsmønster 1.1 3 Foldenes formål, udstyr og størrelse 1.2 5 Hvad er årsagen til heste

Læs mere

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com Alt til havedammen Skandinaviens største sortiment www.pondteam.com 1 2 Indhold Velkommen Sid 5 Du kan selv bestemme formen Sid 6-7 En rigtig elastisk gummidug Sid 8 EPDM folie Sid 9 Folietilbehør Sid

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre Energien på rette sted sådan gør du din elregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Inspiration og faktuelle oplysninger til Energien på

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES S KOLERNES E NERGIF ORUM Lærervejledning Tilbud fra Skolernes EnergiForum Planlægningsværktøj Skolernes EnergiForum tilbyder cd-rom og på hjemmesiden forslag til undervisningsforløb. www.skoleenergi.dk

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Gør en positiv forskel

Gør en positiv forskel Undgå skader Du kan selv gøre meget for at skabe tryghed for dig og din familie. Her er en række gode råd, der gør det lettere for dig at forebygge skader og undgå uheld både derhjemme, i trafikken og

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere