LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31."

Transkript

1 fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den anden ende)

2 Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Lønningerne er justeret ekstraordinært På grund af en forventet negativ udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010 er der mellem KTO og KL aftalt en ekstraordinær justering af OK-08-resultatet. Det betyder at de hidtil udsendte lønsatser pr. 1. april 2010 ikke længere er gældende. Den oprindeligt aftalte regulering af satserne på 0,5 % pr. er ændret til 0,18 %. Lønsatserne i dette lønmagasin bygger på de nye forudsætninger. Til gengæld vil lønnen ikke blive nedjusteret pr Det er aftalt, at en eventuel negativ regulering vil indgå i forhandlingerne i foråret Lønmagasinets satser vil derfor holde resten af aftaleperioden frem til OK-11. Lønninger og lønsatser er forskellige afhængigt af, om du er ansat i en kommune eller i en region, derfor er det vigtigt, at du slår din løn op i den rigtige del af dette lønmagasin. Når du herefter skal finde din løn, skal du først slå op i den sektoropdelte oversigt over de enkelte stillingers lønniveau. Lønniveauet er udtrykt som en grundløn bestående af et løntrin. Der kan herudover være tale om centralt aftalt kvalifikationsløn, hvis du opfylder det anciennitetskrav/ uddannelseskrav, der er knyttet til bestemmelsen. Anciennitetskravet/uddannelseskravet fremgår, hvor der er aftalt sådanne vilkår. Hvis der lokalt er aftalt yderligere løntrin, lægges disse oveni kvalifikationslønnen. For nogle faggrupper er der aftalt en garantiløn. Garantiløn betyder, at du er sikret den garanterede løn i form af et garantilønstillæg, hvis du opfylder det anciennitetskrav, der er knyttet til bestemmelsen. Anciennitetskravet fremgår, hvor der er aftalt sådanne vilkår. Garantilønsbestemmelsen træder kun i kraft, hvis du ikke har opnået lokalt aftalt løn, der sammen med grundlønnen mindst svarer til garantilønnen. I en række tilfælde er der knyttet et funktionslønstillæg til stillingen. Funktionslønnen kan være givet som løntrin eller som et reguleret tillæg. I den sektoropdelte oversigt er der en særlig liste, der viser de centralt aftalte funktionslønstillæg. Alle tillæg, der er markeret med en * i dette lønmagasin, er regulerede tillæg, som er angivet i tillæggets værdi den For at finde den aktuelle værdi af tillægget skal du slå op i tabellen over hyppigt anvendte særlige tillæg, som du finder på side 20. Når du skal finde dig selv i dette lønmagasin, skal du tjekke følgende; 1) Hvad er grundlønnen? 2) Er der tale om centralt aftalt kvalifikationsløn, så er det den, der gælder, hvis du opfylder anciennitetskravet/uddannelseskravet. 3) Kontroller, om der er knyttet et centralt aftalt funktionslønstillæg til stillingen. 4) Læg lokalt aftalte løntrin og eller tillæg til. Når du nu lægger det hele sammen, har du en løn, der er udtrykt som et løntrin, eller et løntrin og et eller flere særlige tillæg. Du skal nu afgøre, hvilken løngruppe du tilhører. Løngruppen afhænger af, hvilken kommune din arbejdsplads ligger i. Du finder kommunen i oversigten Løngrupper på den side 21. For en fuldtidsansat findes lønnen som direkte opslag i den relevante løngruppe i tabellerne. Løntrin kan findes som månedsløn eller timeløn pr.. Særlige tillæg finder du i tabellen over hyppigt anvendte særlige tillæg på side 21. Hvis du ikke kan finde et lokalt aftalt særligt tillæg i oversigten, kan du regne tillæggets aktuelle værdi ud, hvis du kender tillæggets værdi pr Tillæggets værdi findes ved at gange tillægget ( ) med 1, Hvis du er deltidsansat Hvis du er deltidsansat, finder du din løn på samme måde som anført ovenfor. Men da alle lønsatser og særlige tillæg er angivet som lønnen ved fuldtidsarbejde, skal lønnen omregnes fra fuldtid til deltid. Det gør du ved at dividere fuldtidslønsatserne med 37 og gange dem med dit ugentlige timetal. 2 fag og arbejde april 2010

3 Social- og Sundhedssektoren Fritvalgsordning: Indenfor fællesoverenskomsten for social- og sundhedspersonalets område er der pr. 1. januar 2010 indført en fritvalgsordning for ansatte, der er månedslønnede og er omfattet af en pensionsordning. Der kan vælges mellem et fritvalgstillæg på 0,7 % af de pensionsgivende løndele eller en forhøjelse af pensionsbidraget fra 12,6 % til 13,4 %. Godtgørelse for tjenestedragt Månedslønnet SOSU-personale pr. kr. pr. år kr. pr. md. Ikke fri tjenestedragt kr ,47 kr. 265,37 Ikke fri tjenestedragt, men fri vask kr ,06 kr. 125,92 Fri tjenestedragt, men ikke fri vask kr ,41 kr. 139,45 Overtøj kr. 799,24 kr. 66,60 Social- og sundhedshjælpere Grundløn Løntrin 18 Kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 19 Kvalifikationsløn efter 11 år Løntrin 26 Pensionsprocent efter endt uddannelse 12,6% Social- og sundhedsassistenter Grundløn Løntrin 21 Kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 22 Kvalifikationsløn efter 10 år Løntrin 29 Pensionsprocent efter endt uddannelse 12,6% Plejehjemsassistenter Grundløn Løntrin 21 Kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 22 Kvalifikationsløn efter 10 år Løntrin 27 Pensionsprocent 12,6% Plejere Grundløn Løntrin 21 Kvalifikationsløn efter 6 år Løntrin 22 Kvalifikationsløn efter 14 år Løntrin 27 Pensionsprocent 12,6% Social- og sundhedspersonale, der ikke har en social- og sundhedsfaglig uddannelse Grundløn Løntrin 11 Kvalifikationsløn efter 3 år Løntrin 12 Pensionsprocent v. 21 år og 1 års beskæftigelse 12,6% Sygehjælpere og beskæftigelsesvejledere Løntrinsforløb med primært 16, 17, 18, 20, 21 (1-årigt), 2-årige løntrin trin 21 er 1-årigt 22, 23, 24, 25, 26 og 26 + kr * Pensionsprocent 12,6% * Efter 2 års lønanciennitetsgivende beskæftigelse på løntrin 26 ydes et årligt pensionsgivende tillæg på kr * Beskæftigelsesvejledere, der udelukkende er beskæftiget i opsøgende arbejde Løntrinsforløb med primært 15 (4-årigt), 16, 2-årige løntrin trin 15 er 4-årigt 17 og 18 Pensionsprocent 12,6% Hjemmehjælpere Løntrinsforløb med 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 2-årige løntrin og 24 + kr * Pensionsprocent v. 21 år og 1 års beskæftigelse 12,6% * Efter 2 års lønanciennitetsgivende beskæftigelse på løntrin 24 ydes et årligt pensionsgivende tillæg på kr * Hjemmehjælpere ansat senest den 30. april 1990 (i Københavns Kommune senest den 31. januar 2001) Løntrinsforløb med 15 (4-årigt), 16, 17, 18, 20, primært 2-årige løntrin trin 15 er 4-årigt 21 og 22 Pensionsprocent v. 21 år og 1 års beskæftigelse 12,6% Hjemmehjælpere ansat efter den 30. april 1990 (i København Kommune efter 31. januar 1991), men inden udsendelsen af 1991-overenskomsten Løntrinsforløb med primært 15 (4-årigt), 16, 17, 18, og 20 2-årige løntrin trin 15 er 4-årigt Pensionsprocent v. 21 år og 1 års beskæftigelse 12,6% fag og arbejde april

4 Ledende beskæftigelsesvejledere Grundløn Løntrin 28 Pensionsprocent 12,6% Afdelingsledere ved plejehjem Grundløn Løntrin 32 Pensionsprocent 12,6% Plejehjemsassistenter og social- og sundhedsassistenter, der pr. 31. marts 1998 var ansat som 1. assistent ved plejehjem eller som aften-/natassistent 1. assistenter Løntrinsforløb med 2-årige løntrin 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30 Aften-/natassistenter Indtil 59 pladser med 2-årige løntrin 23, 24, 25, 26, 27, 28 og pladser med 2-årige løntrin 26, 27, 28, 29 og pladser og derover med 2-årige løntrin 29, 30, 31, 32 og 33 Pensionsprocent 12,6% Plejere, der pr. 31. marts 1998 var ansat som plejeassistenter Løntrinsforløb med 2-årige løntrin 26, 27, 28, 29 og 30 Pensionsprocent 12,6% Plejere og social- og sundhedsassistenter, der inden for KL s forhandlingsområde, bortset fra Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, pr. 31. marts 1998 var ansat ved bofællesskaber for psykiatriske klienter og/eller psykisk- og fysisk handicappede, og som er beskæftiget med specialrådgivning og vejledning til personer med fysiske og psykiske handicaps Løntrinsforløb med 2-årige løntrin 26, 27, 28, 29 og 30 Pensionsprocent 12,6% Handicapledsagere Grundløn Løntrin 14 Kvalifikationsløn efter 2 år Løntrin 16 Kvalifikationsløn efter 5 år Løntrin 19 Pensionsprocent 21 år + 1 års beskæftigelse 13,6% Tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner Grundløn Løntrin 14 + kr * Kvalifikationsløn efter 8 år Løntrin 19 + kr * Kvalifikationsløn efter 10 år Løntrin 22 + kr * Pensionsprocent 21 år + 1 års beskæftigelse 13,5% Gymnastikpædagoger, uddannede, Københavns Kommune Grundløn Løntrin 22 Pensionsprocent 21 år + 1 års beskæftigelse 13,25% Gymnastikpædagoger, ikke-uddannede, Københavns Kommune Grundløn Løntrin 17 Pensionsprocent 21 år + 1 års beskæftigelse 13,25% Portører, Københavns Kommune Grundløn Løntrin 15 + kr * Garantiløn efter 3 år Løntrin 17 + kr Garantiløn efter 10 år Løntrin 23 + kr Pensionsprocent 12,8% Portøraspiranter, Københavns Kommune Grundløn Løntrin 13 Værkstedsassistenter uden relevant faglig uddannelse Grundløn Løntrin 21 + kr * Kvalifikationsløn efter 6 år Løntrin 23 + kr * Pensionsprocent 21 år + 1 års beskæftigelse 13,5% Værkstedsassistenter med relevant faglig uddannelse/socialpædagog (assistent ved værksted) Grundløn Løntrin 26 + kr * Kvalifikationsløn efter 6 år Løntrin 29 + kr * Kvalifikationsløn efter 10 år Løntrin 33 + kr * Pensionsprocent 21 år + 1 års beskæftigelse 13,5% Ledere og mellemledere, ansat i KL s forhandlingsområde inden for kommunernes ældreområde. (Eksempelvis hjemmehjælpsledere, daglige ledere, områdeledere, plejehjemsledere mv. efter 1999-overenskomsten) Grundløn Indplacering på grundløn sker efter lokal aftale på basis af en samlet vurdering af stillingens organisatoriske placering, stillingens omfang, indhold og ansvarsområde. Pensionsprocent 14% Løntrin 33 + kr * Løntrin 35 + kr * Løntrin 37 + kr * Løntrin 39 + kr * Løntrin 43 + kr * Løntrin 46 + kr * Løntrin 47 + kr * Løntrin 48 4 fag og arbejde april 2010

5 Institutionsledere (værksteder), souschefer/ stedfortrædere (værksteder) og værkstedsledere Grundløn Institutionsleder Løntrin 41 + kr * + kr * eller 49 + kr * Souschef/stedfortræder Løntrin 36 + kr kr * eller 42 + kr * Værkstedsleder Løntrin 36 + kr * + kr * Pensionsprocent 21 år + 1 års beskæftigelse 14% For institutionsledere, der var ansat pr. 31. marts 2003, og til hvem arbejdsgiver har valgt at give grundlønforbedringen pr. 1. april 2003 som et pensionsgivende tillæg svarende til forskellen mellem gammel og ny grundløn, jf.-overenskomst 2002, forhøjes grundlønnen tilsvarende. Grundlønstrinnet for disse ansatte vil hermed mindst være: Institutionsleder Løntrin 39 + kr * + kr * eller 48 + kr * Souschef/stedfortræder Løntrin 33 + kr * + kr * eller 40 + kr * + kr * Værkstedsleder Løntrin 33 + kr * + kr * Pensionsprocent 21 år/23 år + 1 års beskæftigelse 14% Funktionsløn, Social- og Sundhedssektoren Funktionsløn ydes ud over grundløn og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen. Funktion Personalegruppe Gruppeleder Social og sundheds- kr * i integrerede ordninger personale, bortset fra Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Ansvarshavende i aften- og Social- og sundheds- kr * nattjeneste ved plejehjem eller assistenter og i integrerede ordninger plejehjemsassistenter 1. assistent ved plejehjem Social- og sundheds- kr * assistenter og plejehjemsassistenter Ansatte ved bofællesskaber Plejere og social- og kr * for psykiatriske klienter sundhedsassistenter, og/eller psykisk- og fysisk bortset fra Københavns handicappede, og som er Kommune og beskæftiget med special- Frederiksberg Kommune rådgivning og vejledning Rådighedstillæg i stedet for Plejere og social- og kr * visse arbejdstidsbestemte sundhedsassistenter, tillæg til ansatte ved bortset fra Københavns bofællesskaber for Kommune og psykiatriske klienter Frederiksberg Kommune og/eller psykisk- og fysisk handicappede, og som er beskæftiget med specialrådgivning og vejledning Demenskoordinator Social- og sundheds- Skal aftales lokalt personale Praktikvejleder Social- og sundheds- Skal aftales lokalt personale Fast aften- og nattevagt Social- og sundheds- kr * assistenter, plejehjemsassistenter og plejere samt plejeassistenter, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, 1. assistenter og aften/natassistenter Fast aften- og nattevagt Social- og sundheds- kr * hjælpere samt hjemmehjælpere Fast aften- og nattevagt Ikke-uddannet social- kr * og sundhedspersonale Praktikansvarlig i forhold til Ledere og mellemledere, Skal aftales lokalt social- og sundhedselever på grundløn * eller * Vejledning og undervisning Ansatte i Københavns Skal aftales lokalt af praktikanter Kommune og Frederiksberg Kommune * Alle tillæg er angivet i årlige beløb niveau fag og arbejde april

6 Kost- og Servicesektoren Fra garantiløn til kvalifikationsløn for ansatte før I forbindelse med OK08 blev det aftalt, at husassistenter rengøringsassistenter og tilsynsassistenter skal overgå fra garantiløn til kvalifikationsløn fra Overgangen skal ske på følgende vilkår: Ansatte med under 2 års ansættelse pr Når den ansatte opnår 2 års ansættelse, omdefineres lønsammensætningen således, at garantilønnen for 2 års ansættelse ændres til et kvalifikationstillæg på 3 løntrin for rengøringsassistenter og husassistenter. 4 løntrin for tilsynsassistenter. Når den ansatte opnår 5 års ansættelse, omdefineres lønsammensætningen igen således, at garantilønnen for 5 års ansættelse ændres til et kvalifikationstillæg på 6 løntrin for husassistenter og rengøringsassistenter og 7 løntrin for tilsyns - assistenter. Ansatte med mellem 2 års og 5 års ansættelse pr Pr omdefineres lønsammensætningen således, at garantilønnen for 2 års ansættelse ændres til et kvalifikationstillæg på 3 løntrin for rengøringsassistenter og husassistenter. 4 løntrin for tilsynsassistenter. Når den ansatte opnår 5 års ansættelse, omdefineres lønsammensætningen igen således at garantilønnen for 5 års ansættelse ændres til et kvalifikationstillæg på 6 løntrin for husassistenter og rengøringsassistenter og 7 løntrin for tilsyns - assistenter. Ansatte med over 5 års ansættelse pr Pr omdefineres lønsammensætningen således, at garantilønnen for 5 års ansættelse ændres til et kvalifikationstillæg på 6 løntrin for husassistenter og rengøringsassistenter og 7 løntrin for tilsynsassistenter. Principper for omdefinering af lønnen (gælder alle) 1. De aftalte lønstigninger pr skal slå fuldt ud igennem, selv om lønsammensætningen ændres ved omdefineringen/omdefineringerne. 2. Der kan ikke ske lønnedgang i forbindelse med omdefinering. 3. Lokalt aftalte tillæg, aftalt før , som er aftalt til at indgå i garantilønnen kan modregnes ved omdefinering. Lokalt aftalte tillæg, der er aftalt til at»flyde«ovenpå garantilønnen, kan ikke modregnes ved omdefinering. 4. Lokalt aftalte tillæg, aftalt efter , kan ikke modregnes ved omdefinering. 5. Tillæg, der ydes efter den lokale forhåndsaftale pr eller senere, kan ikke modregnes ved omdefinering. 6. Overgangstillæg kan ikke modregnes ved omdefinering. Midlertidigt pensionsgivende tillæg Til husassistenter, rengøringsassistenter og erhvervsuddannede serviceassistenter: Ansatte med under 2 års erfaring (rekrutteringstillæg) kr * Ansatte med 2 års erfaring og derover (tillæg for effektiv rengøring kr * Husassistenter og rengøringsassistenter ansat før grundløn Løntrin 13 garantiløn/kvalifikationsløn efter 2 år Løntrin 16 garantiløn/kvalifikationsløn efter 5 år Løntrin 19 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,55 % Tilsynsassistent ved rengøring ansat før grundløn Løntrin 15 garantiløn/kvalifikationsløn efter 2 år Løntrin 19 garantiløn/kvalifikationsløn efter 5 år Løntrin 22 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,55 % Kvalifikationsløn for ansatte efter Husassistenter og rengøringsassistenter ansat efter grundløn Løntrin 13 kvalifikationsløn efter 2 år Løntrin 16 kvalifikationsløn efter 5 år Løntrin 19 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,55 % Tilsynsassistent ved rengøring ansat efter grundløn Løntrin 15 kvalifikationsløn efter 2 år Løntrin 19 kvalifikationsløn efter 5 år Løntrin 22 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,55 % 6 fag og arbejde april 2010

7 Serviceassistenter Erhvervsuddannede serviceassistenter grundløn Løntrin 18 kvalifikationsløn efter 6 år Løntrin 22 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,55 % Kantineledere, rengøringsledere og rengøringschefer Kantineledere med relevant faglig uddannelse grundløn Løntrin 27 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,85 % Kantineledere uden relevant faglig uddannelse grundløn Løntrin 24 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,85 % Rengøringsledere/rengøringschefer med indtil 50 underordnede omregnet til fuldtid grundløn Løntrin 29 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,85 % Rengøringsledere/rengøringschefer med indtil 50 underordnede omregnet til fuldtid grundløn Løntrin 38 + kr * grundlønnen kan lokalt forhandles til: Løntrin 43 + kr * pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,85 % Godtgørelse for tjenestedragt Månedslønnede husassistenter kr. pr. år kr. pr. måned Ikke fri tjenestedragt 1.920,00 160,00 Ikke fri tjenestedragt, men fri vask 904,00 75,33 Pædagogisk Sektor Ledere Med virkning pr. 2. april 2009 er ledergrupperne overført til»overens komst for pædagogisk uddannet personale ansat i leder - stillinger i kommunerne«. Allerede ansatte overgik til den nye overenskomst med den løn, de havde pr. 1. april 2009 med mindre andet var aftalt lokalt. Ved genbesættelse af hidtidige stillinger er udgangspunktet hidtil aftalt løn for stillingen. Ved nye stillinger aftales grundlønnen lokalt, pensionsprocent er aftalt til 15%. Fritvalgsordninger: Indenfor nedennævnte overenskomster kan månedslønnet personale vælge mellem et fritvalgstillæg eller en forhøjelse af pensionsbidraget: Fritvalgstillæg* / forhøjelse af Ikrafttræden pensionsbidrag Dagplejere 0,7 % / pension fra 12,85 til 13,65% Dagplejepædagoger og stedfortrædere 0,35 % / pension fra 13,14 til 13,54% Legepladsmedarbejdere 0,7 % / pension fra 12,5 til 13,3% Legepladspædagoger 0,7 % / pension fra 13,5 til 14,3 % Københavns Kommune, almenområdet: Pædagoger m.fl. (ekskl. personale omfattet af lederoverenskomsten) 0,7 % / pension fra 13,14 til 13,94 % Konsulenter 0,8 % / pension fra 15 til 16 % *Fritvalgstillægget beregnes af de pensionsgivende løndele Dagplejere med 4 fuldtidsbørn grundløn Løntrin 18 kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 20 kvalifikationsløn efter 6 år Løntrin 21 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,85 % Dagplejere med pædagogisk assistentuddannelse, herunder pædagogisk grunduddannelse grundløn Løntrin 24 kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 26 kvalifikationsløn efter 6 år Løntrin 27 pensionsprocent 12,85 % Ved færre end 4 fuldtidsbørn udgør lønnen følgende procenter af den anførte løn ** Dagplejere med 3 fuldtidsog 1 deltidsbarn 96 % ** Dagplejere med 3 fuldtidsbørn 81 % Dagplejere med 4 deltidsbørn 81 % ** Fra den 20. juli 2005 er det kun muligt, at nyansættelse af dagplejere sker enten med en ugentlig arbejdstid på 48 timer med indtil 4 fuldtidsbørn eller en ugentlig arbejdstid på 36 timer med indtil 4 deltidsbørn. fag og arbejde april

8 Hjemmedagplejere grundløn Løntrin 13 kvalifikationsløn efter 3 år Løntrin 16 kvalifikationsløn efter 11 år Løntrin 19 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,5 % Pædagoger i pladsanvisning grundløn Løntrin 30 pensionsprocent 13,14 % Ledere, central pladsanvisning Dagplejeledere, dagplejeordninger Souschef, dagplejeordninger Er overført til den fælles lederoverenskomst Stedfortrædere, dagplejeordninger grundløn Løntrin 28 pensionsprocent 13,14 % Dagplejepædagoger grundløn Løntrin 26 pensionsprocent 13,14 % Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter ansat ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordningen og folkeskoler mv. KL, KBH og FRB Pædagogmedhjælpere grundløn Løntrin 13 + kr * 1) kvalifikationsløn efter 3 år Løntrin 16 + kr * 1) kvalifikationsløn efter 11 år Løntrin 19 + kr * 1) pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,5 % Københavns Kommunes institutioner: 1) reduceret grundlønstillæg kr. 500* Pædagogiske assistenter, herunder pædagogmedhjælpere med den pædagogiske grunduddannelse (PGU) grundløn Løntrin 19 + kr * 1) kvalifikationsløn efter 3 år Løntrin 22 + kr * 1) kvalifikationsløn efter 6 år Løntrin 25 + kr * 1) pensionsprocent 12,5 % Københavns Kommunes Institutioner: 1) reduceret grundlønstillæg kr. 500* Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter døgninstitutioner og daginstitutioner mv. for personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Omsorgs- og pædagogmedhjælpere grundløn Løntrin 15 kvalifikationsløn efter 2 år Løntrin 18 kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 21 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,8 % Pædagogiske assistenter herunder omsorgs- og pædagogmedhjælpere med den pædagogiske grunduddannelse (PGU) grundløn Løntrin 21 kvalifikationsløn efter 2 år Løntrin 24 kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 27 pensionsprocent 12,8 % Pædagogiske konsulenter grundløn Løntrin 36 + kr * pensionsprocent 15 % Personale ved kommunale legepladser, Århus og Københavns kommuner Legepladsledere Er overført til den fælles lederoverenskomst Legepladspædagoger grundløn Løntrin 25 garantiløn efter 4 år Løntrin 29 garantiløn efter 10 år Løntrin 33 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 13,5 % Legepladsmedarbejdere grundløn Løntrin 14 kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 17 kvalifikationsløn efter 11 år Løntrin 20 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,5 % Legepladsmedarbejdere med pædagogisk assistentuddannelse, herunder den pædagogiske grunduddannelse (PGU) grundløn Løntrin 20 kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 23 kvalifikationsløn efter 6 år Løntrin 26 pensionsprocent 12,5 % Pædagogisk personale ansat ved Københavns kommunale daginstitutioner m.v. (almenområdet) Ledere Er overført til den fælles lederoverenskomst 8 fag og arbejde april 2010

9 Souschefer/afdelingsledere grundløn Løntrin 28 pensionsprocent 21 år 13,14 % Pædagoger ved daginstitutioner og klubber, støttepædagoger og børnehaveklassepædagogassistenter grundløn Løntrin 25 garantiløn efter 6 år Løntrin 29 garantiløn efter 10 år Løntrin 33 pensionsprocent 21 år 13,14 % Ikke-uddannede klubassistenter grundløn Løntrin 16 garantiløn efter 3 år Løntrin 18 pensionsprocent 21 år 13,14 % Pædagogisk uddannet personale ansat som ledere, souschefer, afdelingsledere og assistenter ved Københavns kommunale dag- og aktivitetscentre Ledere Er overført til den fælles lederoverenskomst Souschefer/afdelingsledere grundløn Løntrin 28 pensionsprocent 21 år 13,14 % Pædagoger grundløn Løntrin 25 garantiløn efter 6 år Løntrin 29 garantiløn efter 10 år Løntrin 33 pensionsprocent 21 år 13,14 % Pædagogisk personale ansat ved Københavns Kommunes kommunale døgninstitutioner (specialområdet) Forstandere/institutionsledere ved døgninstitutioner for børn og unge. Botilbud, aktivitets- og samværstilbud for voksne personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Ledere af specialbehandlingsinstitution, metadonambulatorium Dagcenter-/daghjemsledere Er overført til den fælles lederoverenskomst Overlærere (viceforstandere) ved døgninstitutioner for børn og unge Viceforstandere ved døgninstitutioner med mere end 100 døgnpladser Stedfortrædere for forstandere, (afdelingsleder der er stedfortræder for forstander ved døgninstitutioner for børn og unge og botilbud for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne) For disse grupper sker lønindplacering efter lokal aftale på 2 grundlønsniveauer: grundløn Løntrin 36 + kr * grundløn Løntrin 42 + kr * pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14,5 % Stedfortrædere for ledere ved institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere samt metadonambulatorium Afdelingsledere der er stedfortræder for leder ved institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere samt metadonambulatorium Afdelingsledere ved selvstændige afdelinger ved døgninstitutioner for børn og unge og botilbud for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt ved institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere Stedfortrædere for institutionsleder ved aktivitets- og samværstilbud for voksne personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne grundløn Løntrin 36 + kr * pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14,5 % Afdelingsledere grundløn Løntrin 34 + kr * pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14,5 % HUSK! FOAs lønmagasin kan også ses på fag og arbejde april

10 Lærere grundløn Løntrin 30 + kr * kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 34 + kr * kvalifikationsløn efter 8 år Løntrin 39 kvalifikationsløn efter 12 år Løntrin 39 + kr * pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 17,3 % Lærere med personlig ordning Indplaceres efter lokal aftale på 3 grundlønsniveauer grundløn Løntrin 42 grundløn Løntrin 42 + kr * grundløn Løntrin 42 + kr * pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 17,3 % Socialpædagoger, hjemmevejledere, hjemme-hos pædagoger, faglærere grundløn Løntrin 26 kvalifikationsløn efter 6 år Løntrin 29 kvalifikationsløn efter 10 år Løntrin 33 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Børne- og ungdomskonsulenter grundløn Løntrin 31 + kr * pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14,5 % Ledende hjemmevejledere, Frederiksberg grundløn Løntrin 36 + kr * pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14,5 % Funktionsløn, Pædagogisk Sektor Dagplejere Pasning af børn i dispositionspleje (tillæg ydes for ind til 2 børn) Forpligtelse til at modtage et 5. barn (fuldtidsbarn) Forpligtelse til at modtage et 5. barn (deltidsbarn) Pasning af et 5. barn Pasning af handicappet barn Der skal aftales et funktionstillæg pr. barn på minimum 1/832-del af årslønnen på grundløn samt tillige eventuel obligatorisk kvalifikationsløn Der skal aftales et funktionstillæg på minimum 25 % af den månedlige grundløn samt tillige eventuel obligatorisk kvalifikationsløn Der skal aftales et funktionstillæg på minimum 19,35 % af den månedlige grundløn tillige eventuel obligatorisk kvalifikationsløn Skal aftales lokalt Skal aftales lokalt Pædagogisk personale, dagplejen Stedfortrædere kr * Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, samt pædagogiske assistenter Ansatte ved lukkede/sikrede afdelinger samt ansatte ved Kofoedsminde kr * Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Støttemedhjælpere kr * Ansatte ved handicapinstitutioner, hjælpeskolefritidshjem eller i en institutionsafdeling, der udelukkende modtager handicappede børn kr * Ansatte i den samordnede indskoling (børnehaveklassemedhjælpere) kr * Ansatte ved skoler for specialundervisning kr * Overlærer (viceforstander) grundløn * kr * Overlærer (viceforstander) grundløn * kr * Viceforstander ved døgninstitutioner med mere end 100 døgnpladser, grundløn * kr * Viceforstander ved døgninstitutioner med mere end 100 døgnpladser, grundløn * kr * Stedfortræder for forstander, afdelingsleder der er stedfortræder for forstander ved døgninstitutioner for børn og unge og botilbud for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kr * Stedfortræder for leder ved institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere kr * Stedfortræder for leder ved metadonambulatorium kr * Afdelingsleder der er stedfortræder for leder ved institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere samt metadonambulatorium kr * Afdelingsleder ved selvstændige afdelinger ved døgninstitutioner for børn og unge og botilbud for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt ved institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere kr * Stedfortræder for institutionsleder ved aktivitets- og samværstilbud for voksne personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kr * Lærere kr * Ledende hjemmevejleder, Frederiksberg kr * Afdelingsleder kr * Assistenter, hjemmevejledere, hjemme-hos og faglærere kr * Hjemmevejledere med koordinerende opgave kr * 10 fag og arbejde april 2010

11 Teknik- og Servicesektoren Overenskomst og aftale for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Arbejdsformænd, vejformænd, renovationsformænd, kloakformænd og havneformænd. Formænd ved forbrændingsanlæg, rensningsanlæg, renovationsanlæg, lossepladser, depoter og modtagestationer mv. Formænd, som ikke har en faglig uddannelse og ufaglærte gartnere, der fungerer som holdledere og instruktører for mindst 4 unge arbejdsløse og langtidsledige. grundløn Løntrin 28 + kr * pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 14,84 % Formands- og mesterstillinger (Københavns Kommune) Der ansættes på 2 grundlønsniveauer grundløn Løntrin 31 + kr * grundløn Løntrin 37 + kr * pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 14,84 % Formænd, parkeringsservice (Københavns Kommune Frederiksberg Kommune) grundløn Løntrin 31 + kr * pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 14,84 % Vagtmestre på rådhuset (Frederiksberg Kommune) grundløn Løntrin 33 + kr * pensionsprocent 14,84 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr kr.* Underværkstedsmestre (Frederiksberg Kommune) grundløn Løntrin 30 + kr * pensionsprocent 14,84 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr kr.* Øvrige tekniske service- og arbejdsledere (Frederiksberg Kommune) grundløn Løntrin 35 + kr * pensionsprocent 14,84 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr kr.* Trafikkontrollører KL grundløn Løntrin 30 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13 % Ledende personale ansat ved MOVIA grundløn Løntrin 42 pensionsprocent 13 % Tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA grundløn Løntrin 46 + kr * Trafikmestre ved Århus Sporveje og Odense Bybusser grundløn Løntrin 31 Ledende trafikpersonale ved Århus Sporveje og Odense Bybusser grundløn Løntrin 42 Buschauffører ved Århus Sporveje og Odense Bybusser Buschauffører grundløn Løntrin 18 kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 20 kvalifikationsløn efter 8 år Løntrin 22 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13,2 % Pensionsordningen gælder for overenskomstansatte chauffører ved Odense Bybusser Buschauffører med erhvervsuddannelse til personbefordring grundløn Løntrin 22 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13,2 % Overenskomst for teknisk service Tekniske servicemedarbejdere grundløn Løntrin 14 mulighed for lokalt aftalt grundløn Løntrin 17 kvalifikationsløn efter 6 år +2 løntrin pensionsprocent 21 år og 3,5 års beskæftigelse 13,48 % Overenskomst for trafikkontrollører og driftsassistenter Driftsassistenter KL grundløn Løntrin 25 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13 % fag og arbejde april

12 Tekniske serviceledere grundløn Løntrin 17 mulighed for lokalt aftalt grundløn Løntrin 22 eller 27 pensionsprocent 21 år og 3,5 års beskæftigelse 13,48 % Tekniske servicechefer grundløn Løntrin 27 eller 32 pensionsprocent 21 år og 3,5 års beskæftigelse 13,48 % Uddannede ejendomsserviceassistenter grundløn Løntrin 22 eller 24 pensionsprocent 21 år og 3,5 års beskæftigelse 13,48 % Parkeringsvagter/kontrollører grundløn Løntrin 14 mulighed for lokalt aftalt grundløn Løntrin 17 kvalifikationsløn efter 6 år +2 løntrin pensionsprocent 21 år og 3,5 års beskæftigelse 13,48 % Særlige lønninger Københavns Kommune (personlige ordninger for allerede ansatte pr ) Tekniske serviceledere grundløn Løntrin 24 pensionsprocent 12,83 % Tekniske servicemedarbejdere grundløn Løntrin 15 mulighed for lokalt aftalt grundløn Løntrin 19 kvalifikationsløn efter 6 år + 2 løntrin + 3 løntrin i perioden pensionsprocent 21 år og 3,5 års beskæftigelse 13,48 % Skolebetjente grundløn Løntrin 24 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * eller kr * afhængig af, hvilken skole man er ansat ved Uddannede ejendomsserviceteknikere grundløn Løntrin 28 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * eller kr * afhængig af, hvilken skole man er ansat ved Parkeringsvagter/parkeringsserviceassistenter grundløn Løntrin 18 kvalifikationsløn efter 6 år 20 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Badeassistenter, betjente, biblioteksbetjente, havemænd, kontorbude, medhjælpere, plejehjemspedeller, portnere, rådhusbetjente, vægtere og skolepedelmedhjælpere grundløn Løntrin 15 kvalifikationsløn efter 6 år Løntrin 20 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr *, dog med undtagelse af skolebetjentmedhjælpere, der får kr. 716* Parkbetjente, kontorbetjente, målerkontrollører og underformænd grundløn Løntrin 19 kvalifikationsløn efter 6 år Løntrin 21 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Målerbyttere, distriktsskrivere, akkordører og inkassatorer grundløn Løntrin 24 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Særlige lønninger for Frederiksberg Kommune Overenskomst for teknisk service (personlige ordninger for allerede ansatte pr ) Teknisk serviceledere grundløn Løntrin 29 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * 12 fag og arbejde april 2010

13 Teknisk servicemedarbejder og skolebetjente grundløn Løntrin 16 mulighed for lokalt aftalt grundløn Løntrin 22 Kvalifikationsløn efter 6 år + 2 løntrin pensionsprocent 21 år og 3,5 års beskæftigelse 13,48 % Tekniske servicemedarbejdere ansat før får et overgangstillæg på kr *, skolebetjentmedhjælpere ansat før får et overgangstillæg på kr * Skolebetjente og lagerformænd grundløn Løntrin 22 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Uddannede ejendomsserviceteknikere grundløn Løntrin 28 pensionsprocent 12,83 % Overbademestre grundløn Løntrin 28 pensionsprocent 12,93 % Badefunktionærer, instruktører og maskinmedhjælpere grundløn Løntrin 18 pensionsprocent 12,93 % Parkeringsvagter/parkeringsserviceassistenter grundløn Løntrin 18 garantiløn efter 6 år Løntrin 20 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,83 % Overenskomst for beredskabspersonale i basisog mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Beredskabsassistenter og vagtcentralpersonale grundløn Løntrin 18 + kr * kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 20 + kr * kvalifikationsløn efter 10 år Løntrin 26 + kr * pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,9 % pensionsprocent efter 1 år indenfor overenskomstområdet 13,63 % Brandmænd grundløn Løntrin 18 + kr * kvalifikationsløn efter 6 år Løntrin 20 + kr * kvalifikationsløn efter 12 år Løntrin 24 + kr * pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,9 % pensionsprocent efter 1 år indenfor overenskomstområdet 13,63 % Uddannede reddere grundløn Løntrin 22 + kr * kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 24 + kr * kvalifikationsløn efter 10 år Løntrin 30 + kr * pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,9 % pensionsprocent efter 1 år indenfor overenskomstområdet 13,63 % Underbrandmestre grundløn Løntrin 25 + kr * pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,9 % pensionsprocent efter 1 år indenfor overenskomstområdet 13,63 % Brandmestre grundløn Løntrin 27 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,9 % pensionsprocent efter 1 år indenfor overenskomstområdet 13,63 % Viceberedskabsmestre/beredskabsmestre grundløn Løntrin 32 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,9 % pensionsprocent efter 1 år indenfor overenskomstområdet 13,63 % Funktionsløn for beredskabsassistenter og uddannede reddere Ambulancefolk med ambulancebehandleruddannelsens niveau II og III gives et løntillæg på 4 løntrin uden gennemslag. For ambulancebehandleruddannelsens niveau I gives et funktionstillæg på kr * For ambulancebehandleruddannelsens niveau II gives et funktionstillæg på kr * For ambulancebehandleruddannelsens niveau III gives et funktionstillæg på kr * Overenskomst for maritimt personale Brofogeder grundløn Løntrin 29 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Overstyrmænd og skibsførere grundløn Løntrin 29 fag og arbejde april

14 Havnebetjente og skibsassistenter grundløn Løntrin 23 Styrmænd, maskinister/motorpassere, bedstemænd, havnebetjente ved Århus Havn, faglært bropersonale grundløn Løntrin 26 Faglært bropersonale ansat før får et overgangstillæg på kr * Overenskomst for specialarbejdere ansat i Københavns og Frederiksberg Kommuner Specialarbejdere grundløn Løntrin 21 + kr. 850* kvalifikationsløn efter 3 år Løntrin 22 pensionsprocent 25 år og 2 års beskæftigelse 15,48 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Struktører og forsyningsoperatører grundløn Løntrin 27 + kr. 850* pensionsprocent 25 år og 2 års beskæftigelse 15,48 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Aftale for håndværkere m.v. (tjenestemænd) Håndværkere og faglærte lønarbejdere grundløn Løntrin 26 + kr * Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere Kedel- maskin- og motorpassere, Københavns Kommune og I/S Vestforbrænding grundløn Løntrin 25 pensionsprocent 12,5 % Ansatte før får et løntrin som overgangstillæg Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg kommuner Brandmænd/ambulancefolk/alarmoperatører grundløn Løntrin 18 + kr * kvalifikationsløn efter 6 år Løntrin 20 + kr * kvalifikationsløn efter 12 år Løntrin 24 + kr * pensionsprocent 15,79 % Reddere grundløn Løntrin 22 + kr * kvalifikatiosløn efter 6 år Løntrin 24 + kr * kvalifikationsløn efter 12 år Løntrin 28 + kr * pensionsprocent 15,79 % Brandmestre og overchauffører grundløn Løntrin 26 pensionsprocent 15,79 % * Spørgsmålet om, hvorvidt overchauffører skal have kr * behandles p.t. fagretsligt Underbrandmestre grundløn Løntrin 26 + kr * pensionsprocent 15,79 % Overbrandmestre grundløn Løntrin 28 pensionsprocent 15,79 % Korpsbrandmestre/vicebrandinspektører/ korpsambulancemestre/ grundløn Løntrin 34 pensionsprocent 15,79 % Vagtcentralmestre grundløn Løntrin 26 eller 34 pensionsprocent 15,79 % Værkstedsmestre, telemestre, undertelemestre grundløn Løntrin 34 pensionsprocent 15,79 % Funktionsløn for ambulancefolk og reddere Til ambulanceførere med ambulanceuddannelsens niveau II og III gives et løntillæg på 4 løntrin uden gennemslag. For ambulancebehandleruddannelsens niveau I gives et funktionstillæg på kr * For ambulancebehandleruddannelsens niveau II gives et funktionstillæg på kr * For ambulancebehandleruddannelsens niveau III gives et funktionstillæg på kr * Overenskomst for miljøkontrollører ved Miljøkontrollen Miljøkontrollører grundløn Løntrin 27 pensionsprocent 12,83 % 14 fag og arbejde april 2010

15 Elevlønninger EGU-elever i praktik, pr. md. kr ,35 Social- og Sundhedssektoren Voksenelever Løntrin 11 Social- og sundhedshjælperelever, pr. md. under 18 år kr ,35 18 år og derover kr ,15 Social- og sundhedsassistentelever, pr. md. under 18 år, 1. år kr ,12 under 18 år, 2. år kr ,63 18 år og derover, 1. år kr ,79 18 år og derover, 2. år kr ,31 Hjemmehjælpere under uddannelse til social- og sundhedshjælper som GVU-forløb, uddannelsesløn løn pr. dag løn pr. uge gruppe 0 kr. 984,94 kr ,00 gruppe 1 kr. 988,84 kr ,00 gruppe 2 kr. 991,77 kr ,00 gruppe 3 kr. 996,66 kr ,00 gruppe 4 kr. 999,11 kr ,00 Kost- og Servicesektoren Serviceassistentelever, pr. md. under 18 år, 1. år kr ,35 under 18 år, 2. år kr ,35 18 år og derover, 1. år kr ,27 18 år og derover, 2. år kr ,92 Voksenelever (elever der er fyldt 25 år) samt meritelever Løntrin 13 Pædagogisk Sektor Pædagogisk assistentelever (PAU), Pædagogmedhjælpere samt omsorgsog pædagogmedhjælpere pr. md. under 18 år, 1. år kr ,23 under 18 år, 2. år kr ,23 18 år og derover, 1. år kr ,05 18 år og derover, 2. år kr ,48 Voksenelever: Pædagogmedhjælepre Løntrin * 1) Omsorgs- og pædagogmedhjælpere Løntrin 15 Dagplejere Løntrin 18 Elever i Københavns Kommunes institutioner: 1) Reduceret grundlønstillæg kr. 500* Pædagogisk assistentuddannelse som GVU-forløb Uddannelsesløn, hele perioden Dagplejere pr. dag pr. uge kr. 952,80 kr ,01 Pædagogmedhjælpere samt Omsorgs- og pædagogmedhjælpere løn pr. dag løn pr. uge gruppe 0 kr. 927,94 kr ,68 gruppe 1 kr. 943,92 kr ,61 gruppe 2 kr. 957,07 kr ,33 gruppe 3 kr. 977,31 kr ,56 gruppe 4 kr. 990,81 kr ,04 Pædagogstuderende, lønnet praktik, pr. md. 1. praktikperiode kr ,71 2. praktikperiode kr ,15 fag og arbejde april

16 Teknik- og Servicesektoren Tekniske servicemedarbejderelever Elever, fyldt 25 år ved uddannelsens start Løntrin 14 Elever, fyldt 21 år ved uddannelsens start, pr. md. Gruppe 0 kr ,08 Gruppe 1 kr ,33 Gruppe 2 kr ,83 Gruppe 3 kr ,08 Gruppe 4 kr ,67 Øvrige elever, sidste uddannelsesår, pr. md. Gruppe 0 kr ,77 Gruppe 1 kr ,21 Gruppe 2 kr ,66 Gruppe 3 kr ,09 Gruppe 4 kr ,61 Øvrige elever, næstsidste uddannelsesår, pr. md. Gruppe 0 kr ,31 Gruppe 1 kr ,75 Gruppe 2 kr ,88 Gruppe 3 kr ,31 Gruppe 4 kr ,50 Øvrig uddannelsestid, pr. md. Gruppe 0 kr ,85 Gruppe 1 kr ,29 Gruppe 2 kr ,09 Gruppe 3 kr ,53 Gruppe 4 kr ,39 Redderelever Elever som er fyldt 25 år ved elevforholdets start aflønnes efter løntrin 11 Elever som er fyldt 21 år ved elevforholdets start pr. md. Løngruppe 0 kr ,08 Løngruppe 1 kr ,33 Løngruppe 2 kr ,83 Løngruppe 3 kr ,08 Løngruppe 4 kr ,67 Ungdomslønninger (unge under 18 år) Social- og Sundhedssektoren Social- og sundhedshjælpere, pr. md. gruppe 0 kr ,93 gruppe 1 kr ,01 gruppe 2 kr ,93 gruppe 3 kr ,10 gruppe 4 kr ,01 Ikke-uddannet social- og sundhedspersonale, pr. md. gruppe 0 kr ,26 gruppe 1 kr ,85 gruppe 2 kr ,18 gruppe 3 kr ,76 gruppe 4 kr ,10 På grund af et særligt fradrag i lønnen for disse grupper, svarer beløbene ikke helt til lønnen på hhv. løntrin 11 og 18. Kost- og Servicesektoren Ungarbejdere fyldt 16 år, pr. time 66,4% af trin 12 gruppe 0 kr. 76,11 gruppe 1 kr. 77,29 gruppe 2 kr. 78,10 gruppe 3 kr. 79,28 gruppe 4 kr. 80,10 Ungarbejdere fyldt 17 år, pr. time 74% af trin 12 gruppe 0 kr. 84,82 gruppe 1 kr. 86,14 gruppe 2 kr. 87,04 gruppe 3 kr. 88,36 gruppe 4 kr. 89,27 Teknik- og Servicesektoren 15-årige 16-årige 17-årige procent af løntrin 11 42% 45,8% 56,6% gruppe 0 kr. 47,18 kr. 51,45 kr. 63,58 gruppe 1 kr. 47,90 kr. 52,24 kr. 64,56 gruppe 2 kr. 48,41 kr. 52,79 kr. 65,23 gruppe 3 kr. 49,13 kr. 53,58 kr. 66,21 gruppe 4 kr. 49,63 kr. 54,12 kr. 66,89 16 fag og arbejde april 2010

17 Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte særydelser er forskellige fra faggruppe til faggruppe. Hvad der gælder for dig, fremgår af overenskomsten. Det kan enten stå direkte i overenskomsten, eller overenskomsten kan henvise til en særlig arbejdstidsaftale, som indeholder de gældende regler og satser. Der kan lokalt aftales anderledes og andre regler, end de, der fremgår af overenskomsten eller arbejdstidsaftalen. Hvis du er i tvivl: Spørg din tillidsrepræsentant. De satser, der offentliggøres i dette lønmagasin, er ikke udtømmende for, hvad der findes af regler og satser. Der er medtaget satser, der gælder for de største grupper, og dermed for de fleste medlemmer. Social- og Sundhedssektoren Regler og satser for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejehjemsassistenter, plejere og ikke-uddannet social- og sundhedspersonale. Satserne gælder desuden for husassistenter, rengøringsassistenter, ikke-faglærte lønarbejdere og erhvervsuddannede serviceassistenter i det omfang, det fremgår af overenskomsten Delt tjeneste 41,97 kr. pr. gang Omlagt tjeneste med under 4 døgns varsel 38,31 kr. pr. time Omlagt rådighedstjeneste med under 4 døgns varsel 19,16 kr. pr. time Inddragelse af fridøgnsperioder med mindre end 14 døgns varsel 561,97 kr. pr. gang Manglende varsel af mer- og overarbejde ud over 1 time 34,67 kr. pr. gang Tillæg for effektiv tjeneste alle dage mellem kl. 17 og kl. 23 Tillæg for effektiv tjeneste alle dage mellem kl. 23 og kl. 06 Tillæg lørdage mellem kl. 11 og kl. 24 Tillæg søn- og helligdage mellem kl. 00 og kl. 24 Arbejde på juleaftensdag fra dagtjenestens begyndelse Særlige fridage: + 28% af timelønnen + 31,5% af timelønnen + 28% af timelønnen + 50% af timelønnen Betaling som på søgnehelligdag For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner Arbejde nytårsaftensdag efter kl. 16 Der betales aftentillæg efter kl. 16 Arbejde 1. maj Betaling som på søgnehelligdag Arbejde grundlovsdag efter kl. 12 Betaling som på søgnehelligdag Pædagogisk Sektor For pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i KL-området og i de selvejende institutioner i Købehavns Kommune, samt for ikkeuddannede klubassistenter i Københavns Kommunes kommunale institutioner gælder: Weekend-tillæg for tjeneste (lørdag kl. 06 til mandag kl. 06, samt helligdage) Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag fra kl. 06 Delt tjeneste Omlagt tjeneste med under 4 døgns varsel Overarbejde 50,82 kr. pr. time 50,82 kr. pr. time 41,97 kr. pr. gang 38,32 kr. pr. time 50% af timelønnen Fast tillæg for arbejde i åbningstid efter kl. 17, kr. pr. md timer 530, timer 1.061, timer 1.665, timer og derover 2.289,49 Pr bortfaldt forskudttidstillægget for arbejde mellem kl. 17 og kl. 06 og bestemmelsen om optjening af afspadsering for arbejde i forskudt tid (37/3). De nye tillæg tilgodeser først og fremmest ansatte, der arbejder i institutioner, der har en væsentlig del af åbningstiden efter kl. 17, idet tillægget alene gives for planlagt arbejde i åbningstid efter kl. 17. Mødevirksomhed er ikke arbejde i aftalens forstand. For pædagogisk personale ansat ved kommunale døgninstitutioner gælder: Forskudttidstillæg mellem kl. 17 og 06 23,09 kr. pr. time Tjeneste på lørdage efter kl. 08 samt mandage mellem kl. 00 og 04 27,73 kr. pr. time Arbejde på søn- og helligdage 50% af timelønnen Normaltjeneste på juleaftensdag efter kl ,73 kr. pr. time Delt tjeneste 41,97 kr. pr. gang Omlagt tjeneste med mindre end 4 døgns varsel 38,32 kr. pr. time Omlagt rådighedstjeneste med mindre end 4 døgns varsel 19,16 kr. pr. time Inddragelse af fridøgnsperiode 561,97 kr. pr. gang Overarbejde 50% af timelønnen Manglende varsel af over- eller merarbejde ud over 1 time 34,67 kr. pr. gang For ansatte i øvrige kommuner Arbejde 1. maj, grundlovsdag og nytårsaftensdag fra kl. 12 til kl. 24 Betaling som på søndage fag og arbejde april

18 Københavns Kommunes kommunale institutioner For pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter ansat i Københavns Kommune (F&A) gælder: Forskudt tid mandag til fredag kl 17 til kl ,23 kr. pr. time Weekendtillæg fra lørdag kl. 06 til mandag kl. 06, samt på helligdage 53,00 kr. pr. time Arbejde efter kl. 06 grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag samt hele 1. maj 53,00 kr. pr. time Manglende varsel for mer- og overarbejde ud over 1 time 34,66 kr. pr. gang Omlagt tjeneste med mindre end 72 timers varsel 38,32 kr. pr. time Delt tjeneste ud over 11 timer 6,90 kr. pr. gang Overarbejde 50% af timelønnen Koloni Satser for deltagelse i koloniophold Satser for daginstitutionsområdet Hverdage Søn- og helligdage Satser for døgninstitutionsområdet Hverdage Søn- og helligdage 330,68 kr. pr. dag 661,35 kr. pr. dag 262,95 kr. pr. dag 525,25 kr. pr. dag Satser for Københavns Kommunes døgninstitutioner Hverdage 330,68 kr. pr. dag Søn- og helligdage 661,35 kr. pr. dag Øvrige Aftale om arbejdstids, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet (Holddriftsaftalen) Eksempelvis; tekniske servicemedarbejdere/ledere, buschauffører og maritimt personale Forskudt tid mandag til fredag kl 17 til kl. 06 samt mandag fra kl. 04 til kl ,90 kr. pr. time Lørdag fra kl. 11 til kl ,56 kr. pr. time Weekendtillæg: Løndag fra kl. 17 til mandag kl. 04 samt helligdage 54,46 kr. pr. time Grundlovsdag efter kl ,46 kr. pr. time Rådighedsvagt uden for normal arbejdstid, hverdage 30,15 kr. pr. time Rådighedsvagt på søgnehelligdage og i weekender 35,97 kr. pr. time Pension, tjenestemandsansatte: Oplysninger om tjenestemandspension får du ved at henvende dig i din lokale fagforening. Pension, overenskomstansatte op til løntrin 49: Under de sektorvis opdelte stillingsoversigter kan du finde oplysninger om faggruppens pensionsprocent. Her er eventuelle betingelser for indbetaling til pensionsordningen også angivet. Når der eksempelvis står»pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse«, betyder det, at kravet for optagelse i pensionsordningen er, at du er fyldt 21 år og har haft sammenlagt 1 års beskæftigelse i region/amt eller kommune. Vær opmærksom på, at tidligere ansættelsesforhold (også med andet jobindhold) i både region/amt og kommune tæller med i opgørelsen. Hvis du eksempelvis er omfattet af en pensionsordning på 12,5%, er ansat i Esbjerg Kommune (løngruppe 1) og pr. er aflønnet på løntrin 17, så finder du den månedlige pensionsindbetaling ved at gange månedslønnen på løntrin 17 i løngruppe 1 med 12,5% d.v.s ,75 kr. gange 12,5% = 2.526,34 kr. Hvis du er deltidsansat findes den rigtige pensionsindbetaling ved at dividere pensionsindbetalingen for fuldtidsarbejde med 37 og gange den med dit ugentlige timetal. Pension, overenskomstansatte med løntrin 50-52: For ansatte, der er aflønnet med løntrin 50-52, er hele lønnen ikke pensionsgivende. I nedenstående tabel finder du de pensionsgivende lønninger på disse løntrin. Metoden til beregning er som anført ovenfor, blot anvendes den pensionsgivende løn. Pensionsgivende lønninger løntrin Løntrin Gruppe , , ,87 18 fag og arbejde april 2010

19 Lønninger i KL-området 1. april 2010 Årsløn Lønninger i KL-området 1. april 2010 Månedsløn Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 Note: Procentregulering 1, Note: Procentregulering 1, fag og arbejde april 2010 fag og arbejde april

20 Lønninger i KL-området 1. april 2010 Timeløn Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe ,12 111,76 112,90 114,54 115, ,89 112,58 113,74 115,43 116, ,33 114,06 115,25 116,98 118, ,26 116,03 117,25 119,02 120, ,24 118,05 119,31 121,12 122, ,27 120,13 121,42 123,28 124, ,28 122,18 123,51 125,41 126, ,33 124,29 125,64 127,60 128, ,04 126,05 127,45 129,46 130, ,32 128,38 129,81 131,88 133, ,02 130,14 131,61 133,72 135, ,79 131,97 133,47 135,64 137, ,95 134,17 135,72 137,94 139, ,94 136,17 137,71 139,94 141, ,08 138,25 139,74 141,91 143, ,28 140,39 141,85 143,95 145, ,53 142,57 143,98 146,02 147, ,84 144,81 146,17 148,14 149, ,19 147,08 148,39 150,29 151, ,60 149,41 150,67 152,48 153, ,06 151,79 152,98 154,71 155, ,57 154,21 155,34 156,98 158, ,15 156,68 157,75 159,29 160, ,77 159,21 160,20 161,64 162, ,46 161,78 162,70 164,03 164, ,21 164,42 165,25 166,46 167, ,01 167,10 167,85 168,94 169, ,88 169,84 170,50 171,45 172, ,82 172,63 173,20 174,01 174, ,93 175,61 176,09 176,77 177, ,06 178,58 178,94 179,47 179, ,25 181,61 181,86 182,22 182, ,52 184,70 184,83 185,01 185, ,85 187,85 187,85 187,85 187, ,03 192,03 192,03 192,03 192, ,32 196,32 196,32 196,32 196, ,73 200,73 200,73 200,73 200, ,26 205,26 205,26 205,26 205, ,91 208,91 208,91 208,91 208, ,51 218,51 218,51 218,51 218, ,18 233,18 233,18 233,18 233, ,45 249,45 249,45 249,45 249, ,54 275,54 275,54 275,54 275, ,53 313,53 313,53 313,53 313,53 Hyppigt anvendte særlige tillæg Grundbeløb Aktuelt beløb pr. år pr. måned kr. 500 kr. 624 kr. 52,03 kr. 716 kr. 894 kr. 74,51 kr. 850 kr kr. 88,46 kr kr kr. 104,07 kr kr kr. 124,88 kr kr kr. 145,69 kr kr kr. 156,10 kr kr kr. 166,51 kr kr kr. 190,96 kr kr kr. 208,14 kr kr kr. 284,10 kr kr kr. 291,39 kr kr kr. 301,80 kr kr kr. 312,20 kr kr kr. 322,61 kr kr kr. 333,02 kr kr kr. 364,24 kr kr kr. 369,44 kr kr kr. 411,07 kr kr kr. 416,27 kr kr kr. 437,08 kr kr kr. 499,52 kr kr kr. 509,93 kr kr kr. 520,34 kr kr kr. 530,75 kr kr kr. 551,56 kr kr kr. 582,78 kr kr kr. 624,41 kr kr kr. 692,05 kr kr kr. 718,07 kr kr kr. 728,47 kr kr kr. 801,32 kr kr kr. 811,73 kr kr kr. 874,17 kr kr kr. 905,39 kr kr kr. 915,80 kr kr kr. 926,20 kr kr kr ,81 kr kr kr ,85 kr kr kr ,47 kr kr kr ,88 kr kr kr ,95 kr kr kr ,20 kr kr kr ,15 kr kr kr ,22 kr kr kr ,44 Note: Procentregulering 1, Reguleringsprocent 1, fag og arbejde april 2010

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Vejledning om løn og ansættelse I henhold til overenskomster med Amtsrådsforeningen (ARF-området), Praktiserende Lægers Organisation (P.L.O.-området) og Hovedstadens

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Trepartsaftalen og uddannelse

Trepartsaftalen og uddannelse F O A F A G O G A R B E J D E Trepartsaftalen og uddannelse 2. udgave 2 FOA fag og arbejde Indholdsfortegnelse Program.................................................................4 Forord..................................................................5

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Eksempelvis nedsættelse af aldersbestemt karensperiode og etablering af pension til elever

Eksempelvis nedsættelse af aldersbestemt karensperiode og etablering af pension til elever KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Krav til OK 2015 Hermed fremsendes forbundets krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af de mellem parterne indgåede overenskomster og aftaler. Med henvisning

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere