Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere"

Transkript

1 1

2 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks København K. Tlf.: Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller kopiering af denne pjece eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden Danske Bioanalytikeres skriftlige samtykke. 1. udgave, 1. oplag april

3 Projektets baggrund I efteråret 2011/foråret 2012 har arbejdsmarkedsafdelingen i Danske Bioanalytikere gennemført en analyse af de privatansatte medlemmers løn- og ansættelsesvilkår. Analysen er lavet med afsæt i Danske Bioanalytikeres vision, at dbio sikrer medlemmerne en løn, der svarer til uddannelse, ansvar og kompetencer, og ud fra en beslutning fra Hovedbestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse, der havde til formål, at sikre, at dbio, under hensyntagen til bl.a. grænseaftalen med HK, 1 har overenskomst på de private arbejdspladser, hvor der udføres bioanalytikerfagligt arbejde. Arbejdstesen Den oprindelige arbejdstese for projektet var, at de privatansatte bioanalytikere i forhold til de offentligt ansatte bioanalytikere, havde en højere løn, men derimod ringere forhold, hvad angår de mere bløde ansættelsesvilkår så som barsel, ferie, omsorgsdage, dårligere arbejdstidsbestemmelser mv. På denne baggrund foretager projektet derfor en kortlægning og analyse af løn og ansættelsesforhold for 3 grupper af bioanalytikere: de privatansatte bioanalytikere ansat på virksomheder med overenskomst de privatansatte bioanalytikere ansat på virksomheder uden overenskomst de offentligt ansatte bioanalytikere Kortlægningen og analysen foretages således for både virksomheder med og uden overenskomst og går tættere på en sammenligning af de specifikke ansættelsesvilkår, der gælder for forskellige virksomheder og brancher. Projektets konklusioner På baggrund af disse kortlægninger og analyser har det vist sig, at den oprindelige arbejdstese ikke er fuldt ud dækkende, da flere af de private virksomheder, der har overenskomst med dbio både har gode lønvilkår, men også gode vilkår for så vidt angår de øvrige ansættelsesforhold. 2 Samlet set kommer projektet frem til fire hovedkonklusioner. Konklusionerne med uddybende bemærkninger fremgår af det følgende. 1 Grænseaftalen findes på samarbejdsaftaler/vedr--laboranter--hk- 2 Se bilag for en nærmere sammenligning af ansættelsesvilkår i de enkelte brancher 3

4 1. Danske Bioanalytikeres overenskomstdækning af de private arbejdspladser er god, og der er en klar sammenhæng mellem overenskomstdækning og gode løn og ansættelsesvilkår Danske Bioanalytikere har i alt 275 privatansatte medlemmer beskæftiget med bioanalytikerfaglige jobs. Fordelingen af disse på brancher fremgår af figur 1. Som det ses er langt den overvejende del af dbio s privatansatte medlemmer (66 %) ansat i lægepraksis, hvor dbio har overenskomst med de Praktiserende Lægers Arbejdsgiverorganisation (PLA), mens kun 4 % af dbio s privatansatte medlemmer er ansat i virksomheder uden overenskomst og hvor dbio i kraft af grænseaftalen med HK har mulighed for at få overenskomstdækning. Figur 1 Fordeling af dbio s privatansatte medlemmer - lægepraksis 66% - Læge og forskningslaboratorier 9% - fertilitetsklinikker m ok dbio 6% - fertilitetsklinikker uden ok dbio 4 % - ansatte på andre ok områder (især HKs) 15% Ved alene at sammenligne lønniveauet mellem de privatansatte bioanalytikere ansat uden en overenskomst og privatansatte bioanalytikere med en overenskomst, ses der ikke den store forskel. Derimod er de øvrige ansættelsesvilkår meget forskellige. For eksempel er vilkår som betalt barselorlov, omsorgsdage, betalt frokostpause og arbejdstidsreglerne væsentligt dårligere for privatansatte uden overenskomst end for privatansatte med overenskomst og offentligt ansatte. 3 Helt konkret fremgår det af projektets resultater, at de privatansatte bioanalytikere uden overenskomst generelt ikke har væsentligt bedre vilkår end lovgivningen forpligter virksomhederne til. Den samlede pakke af ansættelsesvilkår for privatansatte bioanalytikere uden overenskomst er derfor ikke på højde med de ansættelsesvilkår som privatansatte, der er ansat på virksomheder, hvor dbio har overenskomst. 3 Bilag 1 indeholder en nærmere oversigt over de enkelte vilkår fordelt på brancher. 4

5 2. Privatansatte bioanalytikere har typisk en månedsløn, der er højere end offentligt ansatte bioanalytikere Analyserne i projektet har vist, at de privatansatte bioanalytikere generelt set har en markant højere løn end bioanalytikere ansat i det offentlige. Generelt ses det dog, at størrelsen på lønforskellen afhænger af karakteren af de arbejdsopgaver, der varetages i jobbet. Ved at sammenligne gennemsnitslønnen for de offentligt ansatte bioanalytiker med gennemsnitslønnen for de privatansatte bioanalytikere ses, at de regionsansatte har en løn, inkl. pension og genetillæg, der er ca. 25 % lavere end de privatansatte. En del af de privatansatte bioanalytikere er ansat i stillinger som sælgere inden for bl.a. medicoteknologien, hvor deres bioanalytikerbaggrund i mange tilfælde er en væsentlig kvalifikation i forhold til jobbet. Hvis løntallene for de privatansatte bioanalytikere alene omfatter bioanalytikere i bioanalytikerfaglige jobs, så er lønforskellen i forhold til bioanalytikere ansat i regionen ca. 12 % 3. Privatansatte bioanalytikere ved fertilitetsklinikkerne har den højeste gennemsnitlige månedsløn På det private område er det de ansatte ved fertilitetsklinikkerne, der har de højeste lønninger. Forklaringen på dette kan være, at der er tale om et meget specialiseret område, hvor konkurrencen om medarbejderne er høj, samt at klinikkerne generelt har haft en god indtjening. De fertilitetsklinikker, dbio har overenskomst med, kan herudover også matche de vilkår, der findes på det offentlige område i forhold til de øvrige ansættelsesvilkår. Det gælder både betalt barsel, ferie, omsorgsdage og arbejdstidsregler. Tabel 1 viser gennemsnitslønnen fordelt på virksomhederne uden overenskomst, fertilitetsklinikker med overenskomst, læge- og forskningslaboratorier med overenskomst samt det offentlig område. For at give det bedste grundlag for sammenligningen er lønnen opgjort ud fra to lønbegreber. Samlet månedsløn: Samlet månedsløn inklusiv betalt frihed: Månedslønnen inklusive samlet pensionsbidrag og særlig feriegodtgørelse Månedslønnen inklusiv samlet pensionsbidrag, særlig Feriegodtgørelse, betalt frokost og den 6. ferieuge 5

6 Tabel 1. Sammenligning af de gennemsnitlige samlede månedslønninger inklusiv betalt frihed Privatansatte uden overenskomst Samlet månedsløn Samlet Månedsløn inkl. betalt frihed , ,36 Privatansatte med overenskomst Fertilitetsklinikker Privatansatte med overenskomst Læge- og forskningslaboratorier , , , ,77 Offentligt ansatte , ,26 4. Danske Bioanalytikeres grænseaftale med HK skaber klarhed om overenskomstområderne Grænseaftalen mellem Danske Bioanalytikere og Dansk Laborantforening under HK regulerer organiseringen for laboranter og bioanalytikere (tidligere kaldet hhv. industrilaboranter og hospitalslaboranter) inden for det private område, det kommunale/regionale område og det statslige område. Grænseaftalen udgør, på det private område, en klar grænsedragning i forhold til, hvilke områder dbio organiserer og hvilke områder, der organiseres i Dansk Laborantforening under HK. Den klare grænseaftale på det private område gør, at det inden for visse brancher er vanskeligt at øge antallet af medlemmer, da disse i kraft af grænseaftalen hører til i Dansk Laborantforeningen under HK. Spor for fremtiden Projektets analyser og konklusioner er vigtige både i forhold til beslutninger af politisk karakter, i forhold til forberedelse af overenskomstforhandlinger, til den daglige og konkrete rådgivning af medlemmer i forhold til deres ansættelse på private virksomheder, men også i forhold til dbios s rekruttering og fastholdelse af medlemmer blandt privatansatte bioanalytikere. Projektet vil derfor fremover danne grundlag for bl.a. at: kvalificere rådgivningen af medlemmer, der søger ansættelse på virksomheder, der ikke har overenskomst med dbio kvalificere debatten om forskellen på løn og ansættelsesvilkår i de forskellige brancher drøfte, hvorvidt der skal tages nyes overenskomstinitiativer i forhold til det private område holde fokus medlemshvervning og fastholdelse 6

7 Bilag Oversigt over løn og ansættelsesvilkår for private virksomheder med og uden overenskomst Privatansatte uden overenskomst Privatansatte med overenskomst (Fertilitetsklinikker hhv. Læge- og forskningslaboratorier) Løn (afhængigt af lønbegreb) kr kr kr kr kr kr 2 Egetbidrag til pension (gns %) 3,62 % 4,03 % - 5,71 % Samlet pensionsbidrag (gns %) 9,63 % 14,91 % - 17,14 % Ferietillæg (gns %) 1,27 % 1,50 % - 1,73 % Betalt frokostpause 18 % har ret til betalt frokostpause. 92 % har ret til betalt frokostpause. Arbejdstidsregler Generelt minimumsvilkår. Fx har kun 12 % regler for honorering af overarbejde og meget få regler for ændring/tilrettelæggelse af tjenesten. 100 % har arbejdstidsregler der er på niveau med reglerne på regionsområdet eller bedre. Barselsrettigheder 88 % har vilkår identisk eller tæt på lovgivningen - altså væsentlig dårligere vilkår end offentligt ansatte. 100 % har bedre vilkår end lovgivningen, og 1/3 af overenskomsterne har vilkår identisk med de offentligt ansatte. Omsorgsdage 81 % har ingen ret til omsorgsdage. 100 % har ret til 2 dage pr. år pr. barn. Feriefridage /(6. ferieuge) 81 % giver ret til 6. ferieuge. 100 % har ret til 6.ferieuge. Ferietillæg (%) Barns sygdom 69 % følger kun ferieloven og giver 1 % i ferietillæg. 88 % har ingen eller én dag med løn ved barns sygdom. 100 % har et ferietillægget der er højere end lovgivningen. 50 % af overenskomsterne giver ret til barns 1. sygedag, og 50 % af overenskomsterne giver ret til barns 1. og 2. sygedag. Betalt efteruddannelse 0 % har ret til betalt efteruddannelse. 100 % af fertilitetsklinikkerne giver ret til 5 dage pr. år, og 40 % af de øvrige overenskomster indeholder ret til betalt efteruddannelse. Seniorordning Én virksomhed henviser til regionernes vilkår ellers har ingen ret eller mulighed for seniorordninger. 17 % af overenskomsterne indeholder en seniorordning. Herudover er der lokale muligheder for at aftale seniorordninger ved nogen af de øvrige. 1) Samlet månedsløn - månedsløn inklusive samlet pensionsbidrag og særlig feriegodtgørelse 2) Samlet månedsløn incl. betalt frihed - Månedsløn incl. samlet pensionsbidrag, særlig feriegodtgørelse, betalt frokost og 6. ferieuge 7

8 8

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Høj organisering øger velstand og lighed

Høj organisering øger velstand og lighed Ln (BNP per indbygger) Høj organisering øger velstand og lighed En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OVERBLIK 5 KAPITEL 2 DET OFFENTLIGE OG PRIVATE OVERENSKOMSTSYSTEM 7 2.1 Forskelle på det offentlige og private overenskomstsystem 8 2.2 Den historiske

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Dav til den diagnostiske samarbejdspartners nye kollega

Dav til den diagnostiske samarbejdspartners nye kollega 09/12 Dav til den diagnostiske samarbejdspartners nye kollega Farvel til centrifugering i praksis Flere penge, dårligere vilkår uden overenskomst otocols?an inefficient labbottleneck ls?an inefficient

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Faglig konsulent Flemming Reinvard Februar 2013 Løn er ikke alt! Tal virker umiddelbart objektive og autoritative. Men beregninger af

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Arbejdsgiver i almen praksis

Arbejdsgiver i almen praksis 83 Arbejdsgiver i almen praksis Jette Galatius & Sven-Erik Tensing I forbindelse med serien om ledelse og organisation, har redaktionen bedt de to advokater i PLA om at skrive en artikel om de vigtigste

Læs mere

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse Februar 2013 J.nr. 2013-1161 1. Indledning Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til ligelønslovens 6 a, hvorefter beskæftigelsesministeren

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere