ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer"

Transkript

1 Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for BKD s medlemmer. Udgangspunktet for håndbogen er de indgåede overenskomster mellem BKD/Dansk Erhverv og NNF og HK. Håndbogen giver dog svar på alt. Dybdegående information vil kunne søges i de nævnte overenskomster. Er der ubesvarede spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte ProLøn A/S på ProLøn A/S Tronholmen 3 Postboks 59, 8960 Randers SØ. Tlf: Fax: De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. Skat, ATP, sygedagpengesatser m.v. er at finde i håndbogen Generelt og Satser. Anvendelse af ProLøn-Internet er beskrevet i håndbogen ProLøn- Internet. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 1

2 Indholdsfortegnelse HVEM GØR HVAD?... 4 LØNARTSOVERSIGT... 5 OPRETTELSE AF MEDARBEJDER... 8 UDFYLDELSE AF STAMBILAG... 8 ÆNDRING AF MEDARBEJDER LØN (BKD/DANSK ERHVERV) NNF/BAGERI - ANSAT EFTER 1/ HK/BUTIK ANSAT EFTER 1/ AUTOMATISKE SATSÆNDRINGER AUTOMATISKE SATSÆNDRINGER FOR ELEVER PENSION ARBEJDSMARKEDSPENSION BKD / NNF / INDUSTRIENS PENSION (LØNART 8910/8912) ARBEJDSMARKEDSPENSION / HK / PFA (LØNART 8911/8913) FRITVALGSKONTO HK-ANSATTE IGANGSÆTNING TILMELDING AF MEDARBEJDER / OPSPARING REGULERING AF OPSPARING UDBETALING TIL MEDARBEJDER NNF- FERIEFRIDAGE / (DEN 6. FERIEUGE) HK- FERIEFRIDAGE / (DEN 6. FERIEUGE) SYGDOM - FUNKTIONÆRER SYGDOM ELEVER SYGDOM SVENDE SYGEFERIEPENGE ANSÆTTELSE UNDER 8 UGER ANSÆTTELSE OVER 8 UGER OVERENSKOMSTBESTEMT SYGELØN FOR ANSATTE MED 6 MÅNEDERS ANCIENNITET BARNS 1. SYGEDAG BARSEL OG ADOPTION - NNF FRA 4 UGER FØR TIL 14 UGER EFTER FØDSEL (18 UGER) EKSTRA PENSIONSBIDRAG UNDER BARSELSORLOV (14 UGER) FÆDREORLOV BARSEL OG ADOPTION - HK ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 2

3 FRA 4 UGER FØR TIL 14 UGER EFTER FØDSEL (18 UGER) EKSTRA PENSIONSBIDRAG UNDER BARSELSORLOV (14 UGER) FORÆLDREORLOV FÆDREORLOV ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 3

4 Hvem gør hvad? For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema. I håndbogen er følgende forkortelser anvendt: Bager- og Konditormestre i Danmark: BKD Arbejdsmarkedspension: Virksomheden Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. Der tages udgangspunkt i den relevante overenskomst. Brug lønart 8910/8912 for bageri og lønart 8911/8913 for butik ved medarbejderoprettelse. Se i øvrigt afsnittet Pension. ProLøn A/S ProLøn A/S sørger for at %- satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten. Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger: Feriefridage (NNFoverenskomst) Feriefridage (HKoverenskomst) ProLøn A/S sørger for at %- satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten. Hvis virksomheden er tilmeldt ProLøn s automatiske opdatering af lønsatser: Kort før tidspunktet for stigningen udsender ProLøn A/S information til virksomheden. Der vil her være beskrevet hvad ProLøn A/S gør, og hvad virksomheden skal gøre. Tidspunktet for udsendelse af information kan afvige i forbindelse med overenskomstfornyelse, da vi er nødt til at afvente parternes godkendelse af den nye overenskomst. Overenskomstmæssige lønstigninger: Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres. Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i ordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten. (SH-kode=1). Se i øvrigt afsnittet NNFferiefridagsordning. Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i ordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten. (SH-kode=2). Se i øvrigt afsnittet HKferiefridagsordning. Er virksomheden tilmeldt ProLøn s automatiske opdatering af lønsatser, skal virksomheden selv sørge for ajourføring. Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen Generelt og Satser. ProLøn A/S sørger for at %- satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 4

5 Lønartsoversigt Udover de lønarter som er beskrevet under afsnittet Løn, vil der være en del andre lønarter, du som bager/konditor ofte kommer til at anvende. Disse lønarter er beskrevet i nedenstående skema. Personligt tillæg med modregningsadgang (NNF): Tillæg 2612 eller Anvendes f.eks. hvis medarbejderens løn overstiger den overenskomstmæssige sats. Indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn. Sygeløn (ferieberet.): Sygeløn (ej ferieberet.): Tillæg 3111 Tillæg 3121 Sygedagpenge: Tillæg 3146 Hvis medarbejderen ifølge overenskomsten skal aflønnes til en sats, der er større end den maksimale dagpengesats, skal timerne af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser. Indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn. Se nærmere beskrivelse under afsnittet sygdom. Hvis medarbejderen ifølge overenskomsten skal aflønnes til en sats, der er større end den maksimale dagpengesats, skal timerne af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser. Indgår i ferieberettiget løn, men indgår i pensionsgivende løn. Se nærmere beskrivelse under afsnittet sygdom. Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres som dagpenge. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser. Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der beregnes bruttoskat. Indgår i ferieberettiget løn og i pensionsgivende løn. Se nærmere beskrivelse under afsnittet sygdom. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 5

6 Sygedagpenge: Tillæg 3131 Ledighedsdage/ BKD: Udb. Ferietillæg BKD (med pension) Tillæg 2066 Tillæg Tillæg 8830 / /8829 Lønregulering: Tillæg 2790 Skattefradragsdage: Regulering A-skat: eller Fradrag 9003 Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres som dagpenge. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser. Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der beregnes bruttoskat. Indgår i ferieberettiget løn og i pensionsgivende løn. Se nærmere beskrivelse under afsnittet sygdom. Antal udfyldes med antal kalenderdage. Sats udfyldes med sats pr. dag Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen. Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 1, og systemet finder selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn. Lønart 8829 anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -2 (forrige år). Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning. Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Lønregulering indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn. Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges. Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Betaling af ekstra skat: Positivt beløb. Skat tilbage: Negativt beløb. Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 6

7 Udbetalt a conto: Fradrag 9350 Varekøb: Fradrag 9351 Løn barsel: Tillæg 3161 Barns 1. sygedag: Tillæg 3311 Ferie med løn: Tillæg 1121 med antal timer Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn. Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn. med den totale løn Anvendes til aflønning af ansat, som er berettiget til løn under barsel. Indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn. Anvendes til aflønning af ansat, som er berettiget til løn for fravær pga. barns 1. sygedag. Indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn. Anvendes ved afholdelse af ferie med løn. Lønnen i ferieperioden er ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig. Anvendes f.eks. i forbindelse med elevers og funktionærers ferie, hvis disse er oprettet med feriekode = 0. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 7

8 Oprettelse af medarbejder Foretager du lønindberetning via ProLøn Internet, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet Medarbejder via knappen Opret ny. Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker. Bemærk vedr. ferieopsparing, opsparing til S/H-ordning (anvendes til opsparing af ferie-friordningen) og pensionsopsparing: Her er det for virksomheden vigtigt at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder. ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger. Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats. Udfyldelse af stambilag Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det. Medarbejdernr. kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummer, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato. Ansættelsesdato Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato. Det er vigtigt, at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage, samt indberetning af ansættelsesperioder til Skat. Afdeling Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 8

9 Skatteoplysninger ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eskattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort. Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen Generelt og Satser. ATP På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder. Læs mere om ATP i håndbogen Generelt og Satser. Ferieopsparing Kode for ferieopsparing skal altid være påført. 0: ingen ferieopsparing 1: ferieopsparing (p.t. 2015: 12,5%), der overføres til Feriekortordningen. Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved anvendelse af feriekode = 1. Søgne-helligdagsopsparing Anvendes til opsparing til feriefridags-ordning. Kode for SH-opsparing skal altid være påført. 0: ingen feriefridagsopsparing 1: feriefridagsopsparing for NNF-ansatte. 3,2% (gældende fra 1/4 2015). 2: feriefridagsopsparing for HK-ansatte, dog heltidsstuderende under 22 år; 2,0% Overføres til Bagermestrenes Feriekortordning Feriefridagsordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ordning ved anvendelse af shkode = 1 eller 2. Arbejdsmarkedspension kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing. De pensionsordninger, der er aktuelle for virksomheden (Industriens Pension (NNF)/ PFA (HK)) er indmeldt af ProLøn i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive 8912 eller 8913 udfor pensionsordningen. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 9

10 Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man angive startdato. DA-Barsel Alle over 18 år er omfattet af DA-barsel. Koden for DA-barsel sættes til 1. Lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening ALTID, da virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Når man skal indmelde lønstatistik til DA, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder. På stambilag for svende og elever er disse oplysninger fortrykt. Er du bruger af ProLøn-Internet vil der udfor de enkelte rubrr til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem. De oftest anvendte DISCO-08 koder for din branche er følgende: : Bager/konditor : Kontor : Rengøring : Butik. Men hvis du har en ansat, som falder ind under en af de nævnte koder, må du selv finde den korrekte kode på internettet via INDBERETNING.DA.DK (Dansk Arbejdsgiverforening). Løngrundlag Kan anvendes til indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker. Ændring af medarbejder Brugere af ProLøn Internet foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Internettet. Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte LØNGRUNDLAG. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af STAMBILAG. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 10

11 Løn (BKD/Dansk Erhverv) NNF/Bageri - ansat efter 1/ De aktuelle lønsatser fremgår af de gældende overenskomster for BKD. I følgende skemaer er beskrevet, hvilke lønarter og lønsatser der skal anvendes ved indrapportering af løn. Disse satser kan ProLøn tilbyde at vedligeholde. Se afsnittet om Automatiske Satser. NNF /BAGERI Satser pr. 1/ Svend (SV) Brødbager/ Kagekonditor (BB) Ufaglært over 18 år (PK) Ungarbejder under 18 år (RU18) Timer Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Normal , , , ,81 timer Overtimer , , , ,22 50 % Overtimer , , , , % Tillæg Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Alle dage , , , , Søn , , , ,74 /helligdage Mestersvendetillæg pr. uge NNF /BAGERI Satser pr. 1/ Voksenlærling (NU) 1. års-lærling (normalløn pr. uge: kr ,32) (L1) 2. års-lærling (normalløn pr. uge: kr ,64) (L2) 3. års-lærling (normalløn pr. uge: kr ,94) (L3) Sidste 7 måneder (normalløn pr. uge: kr ,20) (L4) Timer Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Normal , , , , ,68 timer Overtimer ,41 50 % Overtimer , % Tillæg Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Alle dage , , , , , Søn- /helligdage , , , , ,47 Gælder alle medarbejderkategorier Tillæg Lønart Sats Vask af arbejdstøj (pr. uge) ,06 Arbejdstøj og vask af arbejdstøj (pr. uge), ,44 hvis medarbejderen selv lægger tøj til Personligt tillæg med modregningsadgang 2612 ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 11

12 HK/Butik ansat efter 1/ Disse satser kan ProLøn tilbyde at vedligeholde. Se afsnittet om Automatiske Satser. HK/BUTIK/DE Satser pr. 1/ Under 18 år (BU18) Over 18 år (BO18) Faglært/tillært (FT) Timer Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Normaltimer , , ,97 Hverdage , , ,73 Lørdage , , ,97 Lørdage , , ,35 Søndage , , ,35 Søndage , , ,85 Tillæg Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Anciennitetstillæg , ,90 Tillæg for fuldtids ansat butiksmedhjælper (pr md.) ,00 Anciennitetstillæg gives til medarbejdere over 18 år, der har et års anciennitet i virksomheden. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 12

13 Automatiske satsændringer I forbindelse med overenskomstmæssige lønstigninger kan ProLøn A/S tilbyde at ændre lønsatserne automatisk, hvis virksomheden er medlem af BKD. De automatiske satsændringer vil kun ske på de lønarter, der hører til overenskomsten med Dansk Erhverv. Det skal bemærkes, at selvom man vælger automatisk opdatering, har man altid mulighed for selv at overstyre satserne ved at lægge afvigende satser ind på den enkelte medarbejder. Omvendt kan ProLøn A/S kun opdatere de overenskomstmæssige satser. Satser som afviger fra overenskomsten forbliver uforandrede, med mindre I selv sørger for rettelser. Virksomheder, der tilmelder sig automatisk opdatering af lønsatser, vil i forbindelse med satsændringer blive informeret om, hvilke satser ProLøn A/S ajourfører, og om hvordan man i øvrigt skal forholde sig. Ønsker man at gøre brug af denne mulighed, skal virksomheden tilmelde sig ordningen ved at kontakte ProLøn A/S. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 13

14 Automatiske satsændringer for elever Proløn A/S kan tilbyde automatisk at ændre satsen for elever, når - eleven skifter læreår, - der sker overenskomstmæssige stigninger. Forudsætningen herfor er, at lønarten 346 anvendes til aflønning af eleven, samt at elevens udlært dato er angivet under stamoplysninger. Lønnen meldes ind på følgende måde: Eksempel: 346 Løn elev 74,00 udfyldes udfyldes Systemet finder ved selve lønberegningen selv frem til, hvilken sats eleven skal afregnes efter, og ajourfører satsen, når der skal ske satsændringer. Hvis satsændringen kun skal gælde for en del af den periode, der meldes løn ind for, vil satsændringen først slå igennem ved efterfølgende lønperiode. Systemet gør via en fejlliste opmærksom på, når satsændringen er sket, og der kan så være behov for en manuel regulering for nogle af timerne i den forrige lønperiode. Eksempel: En elev stiger fra 2. læreår (sats kr. 73,50) til 3. læreår (sats kr. 79,27) midt i en 14-dages lønperiode. Dvs. at den ene uge skal aflønnes til gl. sats og den anden uge til ny sats. Følgende regulering skal foretages af virksomheden: Eksempel: 2790 Lønregulering 37,00 5,77 udfyldes ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 14

15 Pension Arbejdsmarkedspension BKD / NNF / Industriens Pension (lønart 8910/8912) Ansat før 1/ (8910): Pensionsbidraget udgør pr. 1/3-2011: 13,5%, hvoraf arbejdsgiver betaler 9,0% og medarbejder 4,5%. Overenskomstkode: Ansat 1/ eller senere (8912): Pensionsbidraget udgør pr. 1/3-2012: 12,0%, hvoraf arbejdsgiver betaler 8,0% og medarbejder 4,0%. Overenskomstkode: Ordningen omfatter lønmodtagere, der er fyldt 18år, og har været beskæftiget inden for overenskomstområdet i mindst 6 måneder (gælder også voksenlærlinge). Anciennitetskravet bortfalder for lønmodtagere, der ved ansættelsen har en eksisterende arbejdsmarkedspension. Fra 1. marts 2014 betales der pension til elever, der har været ansat i 3 måneder og er fyldt 20 år. Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden selv angive om den ansatte er med i pensionsordning. ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne. Bemærk: Hvis en lærling er pensionsberettiget skal lærlingen i stedet have en forsikringsordning. Denne ordning oprettes hos Industriens Pension. Arbejdsmarkedspension / HK / PFA (lønart 8911/8913) Ansat før 1/ (8911): Pensionsbidraget udgør pr. 1/1-2010: 12,3% (arbejdsgiver betaler 8,2% og medarbejder 4,1%). Overenskomstkode: ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 15

16 Ordningen omfatter lønmodtagere, der er fyldt 20 år, og har en gennemsnitlig arbejdstid på 15 timer eller derover pr. uge. Ansat 1/ eller senere (8913): Pensionsbidraget udgør pr. 1/1-2014: 11,5% (arbejdsgiver betaler 7,7% og medarbejder 3,8%). Overenskomstkode: Ordningen omfatter lønmodtagere, der er fyldt 20 år (dog elever), og har 3 måneders anciennitet i virksomheden. Medarbejderen skal dog have pension fra ansættelsestidspunktet, hvis han/hun tidligere har været omfattet af en arbejdsmarkedspension. Elever er omfattet. Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive om den ansatte er med i pensionsordning. ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 16

17 Fritvalgskonto HK-ansatte Igangsætning Fritvalgskontoen blev indført pr. 1. maj 2007, for alle HK-ansatte. Virksomheden afsætter for alle medarbejdere løbende 1,7 % af den ferieberettigede løn på fritvalgskontoen, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg. Fritvalgskontoen er nærmere beskrevet i overenskomsten. I forbindelse med opstart af fritvalgskonto sørger virksomheden for følgende: 1) indmelde fritvalgs% for den enkelte medarbejder: beskrevet under afsnittet Tilmelding af medarbejder/opsparing. 2) indmelde evt. startregulering: beskrevet under afsnittet Regulering af opsparing. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 17

18 Tilmelding af medarbejder / opsparing Anvendes ved nye medarbejdere og ved justering af FVK-opsparings %-satsen. Medarbejderen tilmeldes FVK ved angivelse af en løntransaktion på den specif medarbejder. På transaktionen angives den aktuelle opsparings% i kolonnen Antal. Løntransaktionen skal blive stående på medarbejderen så længe FVK er aktuel for den specif medarbejder og det er virksomheden, der efterfølgende sørger for evt. ændringer i %satsen Ud fra den indmeldte %sats beregner ProLøn FVK-opsparingsbeløbet. Opsparingen er en % af den ferieberettigede løn: FVK-opsparings% indmeldes på løntransaktion: 5100 FVK opsparing: udfyldes udfyldes udfyldes Hvis der er aftalt forhøjet pensionsopsparing indmeldes denne på løntransaktion (lønart 890X*): 890X* Pensionsopsparing: udfyldes udfyldes udfyldes *) Lønarten kan være 8901 eller 8903 afhængig af den pågældende AM-pensions-ordning. Regulering af opsparing Har man brug for regulering af FVK-opsparingen skal man selv beregne beløbet, og indmelde dette på en løntransaktion i feltet Beløb FVK regulering: udfyldes udfyldes udfyldes ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 18

19 Udbetaling til medarbejder Medarbejderen kan selv vælge, hvornår der skal udbetales fra kontoen, dog maksimalt 2 gange årligt. Kontoen skal tømmes ved fratrædelse. Indgår i medarbejderens almindelige skatteberegning. Ekspempel på udbetaling til medarbejderen: 5123 FVK engangsudbetaling: udfyldes udfyldes udfyldes Hvis hele FVK-kontoen skal udbetales til medarbejderen: 5123 FVK engangsudbetaling: 999,99 udfyldes udfyldes FVK bliver automatisk nulstillet ved hverken ferieårets slutning eller årets slutning. Ønskes den udbetalt anvendes en af ovenstående muligheder. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 19

20 NNF- feriefridage / (den 6. ferieuge) Med NNF-overenskomsten er indført feriefridage, der opspares og indbetales på samme måde som feriepengene De nye feriefridage afholdes med: pr 1. marts 2004: 5 feriefridage pr. år Der opspares til feriefridage af den optjente løn. Opsparingen indbetales sammen med feriepengene til Feriekortordningen. Den enkelte medarbejder får således en personlig konto i Feriekortordningen. De nye feriefridage opspares med: pr 1. april 2015: 3,2% af den ferieberettigede løn Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive, om den ansatte er med i feriefridagsordningen. Hvis den ansatte er med i ordningen, angives dette med 1 udfor sh-opsparing (anvendes her til feriefridags-ordning). Er den ansatte omfattet af ordningen angives dette med 0 udfor sh-opsparing. Lærlinge er også omfattet af ordningen! ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne. Hvis man er kommet for sent i gang med at opspare til feriefridagene kan den manglende opsparing beregnes som: Regulering = ferieberettiget løn for den periode, der skal opsamles for X 0,032. Den beregnede regulering indmeldes i feltet Beløb på løntransaktion: 8698 Reg. SH-opsparing udfyldes udfyldes udfyldes ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 20

21 HK- feriefridage / (den 6. ferieuge). Med HK-overenskomsten er indført feriefridage, der opspares og indbetales på samme måde som feriepengene. Feriefridagene afholdes med 5 feriefridage pr. år. Der opspares til feriefridage af den optjente løn. Opsparingen indbetales sammen med feriepengene til Feriekortordningen. Den enkelte medarbejder får således en personlig konto i Feriekortordningen. BKD medlemmer: Unge på 22 eller derunder, der gennemfører en statsanerkendt heltidsuddannelse er omfattet.. De nye feriefridage opspares med 2,0% af den ferieberettigede løn. Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive, om den ansatte er med i feriefridagsordningen. Hvis den ansatte er med i ordningen, angives dette med 2 udfor sh-opsparing (anvendes her til feriefridags-ordning). Er den ansatte omfattet af ordningen angives dette med 0 udfor sh-opsparing. ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne. Hvis man er kommet for sent i gang med at opspare til feriefridagene kan den manglende opsparing beregnes som: Regulering = ferieberettiget løn for den periode, der skal opsamles for X 0,02. Den beregnede regulering indmeldes i feltet Beløb på løntransaktion: 8698 Reg. SH-opsparing udfyldes udfyldes udfyldes ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 21

22 Sygdom - funktionærer For funktionærer betaler arbejdsgiveren almindelig løn under sygdom. Såfremt sygdommen strækker sig ud over 30 dg, kan arbejdsgiveren modtage refusion fra kommunen, dog maksimalt dagpengesatsen. De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser Sygdom elever Elever skal have fuld løn under sygdom fra 1. dag. Sygdom svende Sygeferiepenge Pr. 1. januar 2015 har alle medarbejdere, der har ret til fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag. Sygeferiepengene beregnes med 12,5% af den gennemsnitlige/sædvanlige løn sidste 4 uger før fraværet. Eksempel: Gennemsnitslønnen er pr. time kr. 141,96. Sygeferiepengene bliver derfor beregnet til pr. time kr. 17,75. Eksempel på løntransaktion ved indberetning af sygeferiepenge for 1. uges sygdom: 9385 Sygeferiepenge 29,6 17,75 udfyldes Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser under afsnittet Sygeferiepenge. Ansættelse under 8 uger Arbejdsgiveren udbetaler IKKE løn. Medarbejderen får sygedagpenge igennem det offentlige. Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart Løntransaktion for medarbejderen: 3101 Sygetimer 7,00 udfyldes udfyldes Ansættelse over 8 uger Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpengesats i op til 30 dg. De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 22

23 Hvis der IKKE skal beregnes feriepenge, sh-opsparing og pensionsopsparing af sygedagpengene, anvendes følgende lønart: Løntransaktion for medarbejderen: 3146 Sygedagpenge 7,00 udfyldes udfyldes I visse tilfælde kan sygedagpengene være ferie-, sh- og pensionsberettigede. Den ansatte skal have en anciennitet på mindst 12 mdr. og sygdommen skal have varet i mere end 3 dage. Disse krav kan dog fraviges i en overenskomst. Hvis der skal beregnes feriepenge og pensionsopsparing af sygedagpengene, anvendes følgende lønart: Løntransaktion for medarbejderen: 3131 Sygedagpenge 7,00 udfyldes udfyldes ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 23

24 Overenskomstbestemt sygeløn for ansatte med 6 måneders anciennitet. Virksomheden yder fuld løn i 4 uger og herefter løn efter sygedagpengesatsen i 2 dage. Lønnen i de 4 uger er dog maksimalt kr. 142,50 pr. time, og højest for 37 timer pr uge, og kun for ansatte med 6 måneders anciennitet eller derover. Eksempel på løntransaktion for sygeløn med ferie- og evt. sh-opsparing: 3111 Sygeløn (ferieber.) 37,00 142,50 udfyldes Eksempel på løntransaktion for 2 dage med sygedagpenge (2015-sats): 3146 Sygedagpenge 14,8 111,76 udfyldes Barns 1. sygedag. Medarbejdere der er omfattet af overenskomsten, har ret til frihed på barns 1. sygedag. Medarbejderen har ret til fuld personlig løn for denne dag, dog maksimalt kr. 147,50 pr. time.. Eksempel på løntransaktion for sygeløn med ferie- og evt. sh-opsparing: 3311 Barns 1. sygedag 37,00 147,50 udfyldes ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 24

25 Barsel og adoption - NNF Fra 4 uger før til 14 uger efter fødsel (18 uger). Arbejdsgiveren betaler løn under barsel til ansatte, der på fødselstidspunktet har 9 måneders anciennitet, fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen. Satsen er dog maksimalt pr. 1. juli 2014: kr. 140,00 pr. time Løn barsel 37,00 udfyldes udfyldes Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (14 uger). Under de 14 ugers barselsorlov efter fødselen indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Bidraget udgør pr. 1/ kr pr. md. (arb.giver betaler kr og medarb. kr. 560). Bidraget ændres pr. 1/ til kr pr. md. (arb.giver betaler kr og medarb. kr. 680). Deltidsansatte får forholdsmæssig pension. Vær opmærksom på, at disse lønarter skal påføres ved hver lønberegning!!! Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag 8921 Reg. arbm.pension udfyldes udfyldes udfyldes Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag 8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes udfyldes udfyldes Fædreorlov. Der betales løn i indtil 2 uger under fædreorlov til ansatte med 9 mdr.s anciennitet. Lønnen svarer til den løn den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maksimalt kr. 140,00 pr. time (gældende pr. 1/7 2014). ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 25

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd Lønsystemet for medlemmer af Dansk (tidl. CAD) Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af Dansk. Hensigten med denne håndbog er at beskrive,

Læs mere

ProLøn-Frisør Lønsystem udviklet til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Frisør Lønsystem udviklet til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for frisører. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige

Læs mere

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Arbejdsgivernes

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem ProLøn - Bager Serviceminded lønsystem P roløn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Introduktion til ProLøn-Glarmester. Lønsystem baseret på Glarmesterlauget s overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Introduktion til ProLøn-Danske Slagermestre. Lønsystem baseret på Danske Slagtermestres overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem DOFK_Logo_Pantone 1. september 2011 13:24:20 100 95 75 25 5 0 ProLøn - Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000

Læs mere

ProLøn - D A F. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - D A F. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem ProLøn - D A F Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års brancheerfaring

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Introduktion til ProLøn-Danske Service. Lønsystem baseret på Danske Services overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Introduktion til ProLøn-DRC. Lønsystem baseret på Horesta s og RAF-2000 s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen.

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen. ProLøn - Internet ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLERE PROLØN.... 4 OPSTART PÅ EN IKKE GODKENDT COMPUTER... 6 STARTBILLEDE PÅ GODKENDT COMPUTER....

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Introduktion til ProLøn. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-GL ProLøn A/S og Guldsmedebranchens

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

FLØS NYT september 2012

FLØS NYT september 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT september 2012 Hermed information om ændringer mv. vedr. FLØS: 1. Overførsel af feriedage (og særlige feriedage) Feriedage og særlige feriedage

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere