ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer"

Transkript

1 Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for BKD s medlemmer. Udgangspunktet for håndbogen er de indgåede overenskomster mellem BKD/Dansk Erhverv og NNF og HK. Håndbogen giver dog svar på alt. Dybdegående information vil kunne søges i de nævnte overenskomster. Er der ubesvarede spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte ProLøn A/S på ProLøn A/S Tronholmen 3 Postboks 59, 8960 Randers SØ. Tlf: Fax: De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. Skat, ATP, sygedagpengesatser m.v. er at finde i håndbogen Generelt og Satser. Anvendelse af ProLøn-Internet er beskrevet i håndbogen ProLøn- Internet. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 1

2 Indholdsfortegnelse HVEM GØR HVAD?... 4 LØNARTSOVERSIGT... 5 OPRETTELSE AF MEDARBEJDER... 8 UDFYLDELSE AF STAMBILAG... 8 ÆNDRING AF MEDARBEJDER LØN (BKD/DANSK ERHVERV) NNF/BAGERI - ANSAT EFTER 1/ HK/BUTIK ANSAT EFTER 1/ AUTOMATISKE SATSÆNDRINGER AUTOMATISKE SATSÆNDRINGER FOR ELEVER PENSION ARBEJDSMARKEDSPENSION BKD / NNF / INDUSTRIENS PENSION (LØNART 8910/8912) ARBEJDSMARKEDSPENSION / HK / PFA (LØNART 8911/8913) FRITVALGSKONTO HK-ANSATTE IGANGSÆTNING TILMELDING AF MEDARBEJDER / OPSPARING REGULERING AF OPSPARING UDBETALING TIL MEDARBEJDER NNF- FERIEFRIDAGE / (DEN 6. FERIEUGE) HK- FERIEFRIDAGE / (DEN 6. FERIEUGE) SYGDOM - FUNKTIONÆRER SYGDOM ELEVER SYGDOM SVENDE SYGEFERIEPENGE ANSÆTTELSE UNDER 8 UGER ANSÆTTELSE OVER 8 UGER OVERENSKOMSTBESTEMT SYGELØN FOR ANSATTE MED 6 MÅNEDERS ANCIENNITET BARNS 1. SYGEDAG BARSEL OG ADOPTION - NNF FRA 4 UGER FØR TIL 14 UGER EFTER FØDSEL (18 UGER) EKSTRA PENSIONSBIDRAG UNDER BARSELSORLOV (14 UGER) FÆDREORLOV BARSEL OG ADOPTION - HK ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 2

3 FRA 4 UGER FØR TIL 14 UGER EFTER FØDSEL (18 UGER) EKSTRA PENSIONSBIDRAG UNDER BARSELSORLOV (14 UGER) FORÆLDREORLOV FÆDREORLOV ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 3

4 Hvem gør hvad? For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema. I håndbogen er følgende forkortelser anvendt: Bager- og Konditormestre i Danmark: BKD Arbejdsmarkedspension: Virksomheden Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. Der tages udgangspunkt i den relevante overenskomst. Brug lønart 8910/8912 for bageri og lønart 8911/8913 for butik ved medarbejderoprettelse. Se i øvrigt afsnittet Pension. ProLøn A/S ProLøn A/S sørger for at %- satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten. Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger: Feriefridage (NNFoverenskomst) Feriefridage (HKoverenskomst) ProLøn A/S sørger for at %- satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten. Hvis virksomheden er tilmeldt ProLøn s automatiske opdatering af lønsatser: Kort før tidspunktet for stigningen udsender ProLøn A/S information til virksomheden. Der vil her være beskrevet hvad ProLøn A/S gør, og hvad virksomheden skal gøre. Tidspunktet for udsendelse af information kan afvige i forbindelse med overenskomstfornyelse, da vi er nødt til at afvente parternes godkendelse af den nye overenskomst. Overenskomstmæssige lønstigninger: Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres. Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i ordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten. (SH-kode=1). Se i øvrigt afsnittet NNFferiefridagsordning. Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i ordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten. (SH-kode=2). Se i øvrigt afsnittet HKferiefridagsordning. Er virksomheden tilmeldt ProLøn s automatiske opdatering af lønsatser, skal virksomheden selv sørge for ajourføring. Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen Generelt og Satser. ProLøn A/S sørger for at %- satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 4

5 Lønartsoversigt Udover de lønarter som er beskrevet under afsnittet Løn, vil der være en del andre lønarter, du som bager/konditor ofte kommer til at anvende. Disse lønarter er beskrevet i nedenstående skema. Personligt tillæg med modregningsadgang (NNF): Tillæg 2612 eller Anvendes f.eks. hvis medarbejderens løn overstiger den overenskomstmæssige sats. Indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn. Sygeløn (ferieberet.): Sygeløn (ej ferieberet.): Tillæg 3111 Tillæg 3121 Sygedagpenge: Tillæg 3146 Hvis medarbejderen ifølge overenskomsten skal aflønnes til en sats, der er større end den maksimale dagpengesats, skal timerne af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser. Indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn. Se nærmere beskrivelse under afsnittet sygdom. Hvis medarbejderen ifølge overenskomsten skal aflønnes til en sats, der er større end den maksimale dagpengesats, skal timerne af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser. Indgår i ferieberettiget løn, men indgår i pensionsgivende løn. Se nærmere beskrivelse under afsnittet sygdom. Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres som dagpenge. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser. Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der beregnes bruttoskat. Indgår i ferieberettiget løn og i pensionsgivende løn. Se nærmere beskrivelse under afsnittet sygdom. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 5

6 Sygedagpenge: Tillæg 3131 Ledighedsdage/ BKD: Udb. Ferietillæg BKD (med pension) Tillæg 2066 Tillæg Tillæg 8830 / /8829 Lønregulering: Tillæg 2790 Skattefradragsdage: Regulering A-skat: eller Fradrag 9003 Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres som dagpenge. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser. Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der beregnes bruttoskat. Indgår i ferieberettiget løn og i pensionsgivende løn. Se nærmere beskrivelse under afsnittet sygdom. Antal udfyldes med antal kalenderdage. Sats udfyldes med sats pr. dag Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen. Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 1, og systemet finder selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn. Lønart 8829 anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -2 (forrige år). Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning. Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Lønregulering indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn. Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges. Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Betaling af ekstra skat: Positivt beløb. Skat tilbage: Negativt beløb. Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 6

7 Udbetalt a conto: Fradrag 9350 Varekøb: Fradrag 9351 Løn barsel: Tillæg 3161 Barns 1. sygedag: Tillæg 3311 Ferie med løn: Tillæg 1121 med antal timer Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn. Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn. med den totale løn Anvendes til aflønning af ansat, som er berettiget til løn under barsel. Indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn. Anvendes til aflønning af ansat, som er berettiget til løn for fravær pga. barns 1. sygedag. Indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn. Anvendes ved afholdelse af ferie med løn. Lønnen i ferieperioden er ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig. Anvendes f.eks. i forbindelse med elevers og funktionærers ferie, hvis disse er oprettet med feriekode = 0. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 7

8 Oprettelse af medarbejder Foretager du lønindberetning via ProLøn Internet, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet Medarbejder via knappen Opret ny. Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker. Bemærk vedr. ferieopsparing, opsparing til S/H-ordning (anvendes til opsparing af ferie-friordningen) og pensionsopsparing: Her er det for virksomheden vigtigt at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder. ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger. Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats. Udfyldelse af stambilag Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det. Medarbejdernr. kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummer, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato. Ansættelsesdato Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato. Det er vigtigt, at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage, samt indberetning af ansættelsesperioder til Skat. Afdeling Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 8

9 Skatteoplysninger ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eskattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort. Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen Generelt og Satser. ATP På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder. Læs mere om ATP i håndbogen Generelt og Satser. Ferieopsparing Kode for ferieopsparing skal altid være påført. 0: ingen ferieopsparing 1: ferieopsparing (p.t. 2015: 12,5%), der overføres til Feriekortordningen. Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved anvendelse af feriekode = 1. Søgne-helligdagsopsparing Anvendes til opsparing til feriefridags-ordning. Kode for SH-opsparing skal altid være påført. 0: ingen feriefridagsopsparing 1: feriefridagsopsparing for NNF-ansatte. 3,2% (gældende fra 1/4 2015). 2: feriefridagsopsparing for HK-ansatte, dog heltidsstuderende under 22 år; 2,0% Overføres til Bagermestrenes Feriekortordning Feriefridagsordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ordning ved anvendelse af shkode = 1 eller 2. Arbejdsmarkedspension kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing. De pensionsordninger, der er aktuelle for virksomheden (Industriens Pension (NNF)/ PFA (HK)) er indmeldt af ProLøn i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive 8912 eller 8913 udfor pensionsordningen. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 9

10 Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man angive startdato. DA-Barsel Alle over 18 år er omfattet af DA-barsel. Koden for DA-barsel sættes til 1. Lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening ALTID, da virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Når man skal indmelde lønstatistik til DA, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder. På stambilag for svende og elever er disse oplysninger fortrykt. Er du bruger af ProLøn-Internet vil der udfor de enkelte rubrr til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem. De oftest anvendte DISCO-08 koder for din branche er følgende: : Bager/konditor : Kontor : Rengøring : Butik. Men hvis du har en ansat, som falder ind under en af de nævnte koder, må du selv finde den korrekte kode på internettet via INDBERETNING.DA.DK (Dansk Arbejdsgiverforening). Løngrundlag Kan anvendes til indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker. Ændring af medarbejder Brugere af ProLøn Internet foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Internettet. Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte LØNGRUNDLAG. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af STAMBILAG. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 10

11 Løn (BKD/Dansk Erhverv) NNF/Bageri - ansat efter 1/ De aktuelle lønsatser fremgår af de gældende overenskomster for BKD. I følgende skemaer er beskrevet, hvilke lønarter og lønsatser der skal anvendes ved indrapportering af løn. Disse satser kan ProLøn tilbyde at vedligeholde. Se afsnittet om Automatiske Satser. NNF /BAGERI Satser pr. 1/ Svend (SV) Brødbager/ Kagekonditor (BB) Ufaglært over 18 år (PK) Ungarbejder under 18 år (RU18) Timer Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Normal , , , ,81 timer Overtimer , , , ,22 50 % Overtimer , , , , % Tillæg Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Alle dage , , , , Søn , , , ,74 /helligdage Mestersvendetillæg pr. uge NNF /BAGERI Satser pr. 1/ Voksenlærling (NU) 1. års-lærling (normalløn pr. uge: kr ,32) (L1) 2. års-lærling (normalløn pr. uge: kr ,64) (L2) 3. års-lærling (normalløn pr. uge: kr ,94) (L3) Sidste 7 måneder (normalløn pr. uge: kr ,20) (L4) Timer Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Normal , , , , ,68 timer Overtimer ,41 50 % Overtimer , % Tillæg Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Alle dage , , , , , Søn- /helligdage , , , , ,47 Gælder alle medarbejderkategorier Tillæg Lønart Sats Vask af arbejdstøj (pr. uge) ,06 Arbejdstøj og vask af arbejdstøj (pr. uge), ,44 hvis medarbejderen selv lægger tøj til Personligt tillæg med modregningsadgang 2612 ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 11

12 HK/Butik ansat efter 1/ Disse satser kan ProLøn tilbyde at vedligeholde. Se afsnittet om Automatiske Satser. HK/BUTIK/DE Satser pr. 1/ Under 18 år (BU18) Over 18 år (BO18) Faglært/tillært (FT) Timer Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Normaltimer , , ,97 Hverdage , , ,73 Lørdage , , ,97 Lørdage , , ,35 Søndage , , ,35 Søndage , , ,85 Tillæg Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Anciennitetstillæg , ,90 Tillæg for fuldtids ansat butiksmedhjælper (pr md.) ,00 Anciennitetstillæg gives til medarbejdere over 18 år, der har et års anciennitet i virksomheden. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 12

13 Automatiske satsændringer I forbindelse med overenskomstmæssige lønstigninger kan ProLøn A/S tilbyde at ændre lønsatserne automatisk, hvis virksomheden er medlem af BKD. De automatiske satsændringer vil kun ske på de lønarter, der hører til overenskomsten med Dansk Erhverv. Det skal bemærkes, at selvom man vælger automatisk opdatering, har man altid mulighed for selv at overstyre satserne ved at lægge afvigende satser ind på den enkelte medarbejder. Omvendt kan ProLøn A/S kun opdatere de overenskomstmæssige satser. Satser som afviger fra overenskomsten forbliver uforandrede, med mindre I selv sørger for rettelser. Virksomheder, der tilmelder sig automatisk opdatering af lønsatser, vil i forbindelse med satsændringer blive informeret om, hvilke satser ProLøn A/S ajourfører, og om hvordan man i øvrigt skal forholde sig. Ønsker man at gøre brug af denne mulighed, skal virksomheden tilmelde sig ordningen ved at kontakte ProLøn A/S. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 13

14 Automatiske satsændringer for elever Proløn A/S kan tilbyde automatisk at ændre satsen for elever, når - eleven skifter læreår, - der sker overenskomstmæssige stigninger. Forudsætningen herfor er, at lønarten 346 anvendes til aflønning af eleven, samt at elevens udlært dato er angivet under stamoplysninger. Lønnen meldes ind på følgende måde: Eksempel: 346 Løn elev 74,00 udfyldes udfyldes Systemet finder ved selve lønberegningen selv frem til, hvilken sats eleven skal afregnes efter, og ajourfører satsen, når der skal ske satsændringer. Hvis satsændringen kun skal gælde for en del af den periode, der meldes løn ind for, vil satsændringen først slå igennem ved efterfølgende lønperiode. Systemet gør via en fejlliste opmærksom på, når satsændringen er sket, og der kan så være behov for en manuel regulering for nogle af timerne i den forrige lønperiode. Eksempel: En elev stiger fra 2. læreår (sats kr. 73,50) til 3. læreår (sats kr. 79,27) midt i en 14-dages lønperiode. Dvs. at den ene uge skal aflønnes til gl. sats og den anden uge til ny sats. Følgende regulering skal foretages af virksomheden: Eksempel: 2790 Lønregulering 37,00 5,77 udfyldes ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 14

15 Pension Arbejdsmarkedspension BKD / NNF / Industriens Pension (lønart 8910/8912) Ansat før 1/ (8910): Pensionsbidraget udgør pr. 1/3-2011: 13,5%, hvoraf arbejdsgiver betaler 9,0% og medarbejder 4,5%. Overenskomstkode: Ansat 1/ eller senere (8912): Pensionsbidraget udgør pr. 1/3-2012: 12,0%, hvoraf arbejdsgiver betaler 8,0% og medarbejder 4,0%. Overenskomstkode: Ordningen omfatter lønmodtagere, der er fyldt 18år, og har været beskæftiget inden for overenskomstområdet i mindst 6 måneder (gælder også voksenlærlinge). Anciennitetskravet bortfalder for lønmodtagere, der ved ansættelsen har en eksisterende arbejdsmarkedspension. Fra 1. marts 2014 betales der pension til elever, der har været ansat i 3 måneder og er fyldt 20 år. Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden selv angive om den ansatte er med i pensionsordning. ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne. Bemærk: Hvis en lærling er pensionsberettiget skal lærlingen i stedet have en forsikringsordning. Denne ordning oprettes hos Industriens Pension. Arbejdsmarkedspension / HK / PFA (lønart 8911/8913) Ansat før 1/ (8911): Pensionsbidraget udgør pr. 1/1-2010: 12,3% (arbejdsgiver betaler 8,2% og medarbejder 4,1%). Overenskomstkode: ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 15

16 Ordningen omfatter lønmodtagere, der er fyldt 20 år, og har en gennemsnitlig arbejdstid på 15 timer eller derover pr. uge. Ansat 1/ eller senere (8913): Pensionsbidraget udgør pr. 1/1-2014: 11,5% (arbejdsgiver betaler 7,7% og medarbejder 3,8%). Overenskomstkode: Ordningen omfatter lønmodtagere, der er fyldt 20 år (dog elever), og har 3 måneders anciennitet i virksomheden. Medarbejderen skal dog have pension fra ansættelsestidspunktet, hvis han/hun tidligere har været omfattet af en arbejdsmarkedspension. Elever er omfattet. Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive om den ansatte er med i pensionsordning. ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 16

17 Fritvalgskonto HK-ansatte Igangsætning Fritvalgskontoen blev indført pr. 1. maj 2007, for alle HK-ansatte. Virksomheden afsætter for alle medarbejdere løbende 1,7 % af den ferieberettigede løn på fritvalgskontoen, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg. Fritvalgskontoen er nærmere beskrevet i overenskomsten. I forbindelse med opstart af fritvalgskonto sørger virksomheden for følgende: 1) indmelde fritvalgs% for den enkelte medarbejder: beskrevet under afsnittet Tilmelding af medarbejder/opsparing. 2) indmelde evt. startregulering: beskrevet under afsnittet Regulering af opsparing. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 17

18 Tilmelding af medarbejder / opsparing Anvendes ved nye medarbejdere og ved justering af FVK-opsparings %-satsen. Medarbejderen tilmeldes FVK ved angivelse af en løntransaktion på den specif medarbejder. På transaktionen angives den aktuelle opsparings% i kolonnen Antal. Løntransaktionen skal blive stående på medarbejderen så længe FVK er aktuel for den specif medarbejder og det er virksomheden, der efterfølgende sørger for evt. ændringer i %satsen Ud fra den indmeldte %sats beregner ProLøn FVK-opsparingsbeløbet. Opsparingen er en % af den ferieberettigede løn: FVK-opsparings% indmeldes på løntransaktion: 5100 FVK opsparing: udfyldes udfyldes udfyldes Hvis der er aftalt forhøjet pensionsopsparing indmeldes denne på løntransaktion (lønart 890X*): 890X* Pensionsopsparing: udfyldes udfyldes udfyldes *) Lønarten kan være 8901 eller 8903 afhængig af den pågældende AM-pensions-ordning. Regulering af opsparing Har man brug for regulering af FVK-opsparingen skal man selv beregne beløbet, og indmelde dette på en løntransaktion i feltet Beløb FVK regulering: udfyldes udfyldes udfyldes ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 18

19 Udbetaling til medarbejder Medarbejderen kan selv vælge, hvornår der skal udbetales fra kontoen, dog maksimalt 2 gange årligt. Kontoen skal tømmes ved fratrædelse. Indgår i medarbejderens almindelige skatteberegning. Ekspempel på udbetaling til medarbejderen: 5123 FVK engangsudbetaling: udfyldes udfyldes udfyldes Hvis hele FVK-kontoen skal udbetales til medarbejderen: 5123 FVK engangsudbetaling: 999,99 udfyldes udfyldes FVK bliver automatisk nulstillet ved hverken ferieårets slutning eller årets slutning. Ønskes den udbetalt anvendes en af ovenstående muligheder. ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 19

20 NNF- feriefridage / (den 6. ferieuge) Med NNF-overenskomsten er indført feriefridage, der opspares og indbetales på samme måde som feriepengene De nye feriefridage afholdes med: pr 1. marts 2004: 5 feriefridage pr. år Der opspares til feriefridage af den optjente løn. Opsparingen indbetales sammen med feriepengene til Feriekortordningen. Den enkelte medarbejder får således en personlig konto i Feriekortordningen. De nye feriefridage opspares med: pr 1. april 2015: 3,2% af den ferieberettigede løn Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive, om den ansatte er med i feriefridagsordningen. Hvis den ansatte er med i ordningen, angives dette med 1 udfor sh-opsparing (anvendes her til feriefridags-ordning). Er den ansatte omfattet af ordningen angives dette med 0 udfor sh-opsparing. Lærlinge er også omfattet af ordningen! ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne. Hvis man er kommet for sent i gang med at opspare til feriefridagene kan den manglende opsparing beregnes som: Regulering = ferieberettiget løn for den periode, der skal opsamles for X 0,032. Den beregnede regulering indmeldes i feltet Beløb på løntransaktion: 8698 Reg. SH-opsparing udfyldes udfyldes udfyldes ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 20

21 HK- feriefridage / (den 6. ferieuge). Med HK-overenskomsten er indført feriefridage, der opspares og indbetales på samme måde som feriepengene. Feriefridagene afholdes med 5 feriefridage pr. år. Der opspares til feriefridage af den optjente løn. Opsparingen indbetales sammen med feriepengene til Feriekortordningen. Den enkelte medarbejder får således en personlig konto i Feriekortordningen. BKD medlemmer: Unge på 22 eller derunder, der gennemfører en statsanerkendt heltidsuddannelse er omfattet.. De nye feriefridage opspares med 2,0% af den ferieberettigede løn. Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive, om den ansatte er med i feriefridagsordningen. Hvis den ansatte er med i ordningen, angives dette med 2 udfor sh-opsparing (anvendes her til feriefridags-ordning). Er den ansatte omfattet af ordningen angives dette med 0 udfor sh-opsparing. ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne. Hvis man er kommet for sent i gang med at opspare til feriefridagene kan den manglende opsparing beregnes som: Regulering = ferieberettiget løn for den periode, der skal opsamles for X 0,02. Den beregnede regulering indmeldes i feltet Beløb på løntransaktion: 8698 Reg. SH-opsparing udfyldes udfyldes udfyldes ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 21

22 Sygdom - funktionærer For funktionærer betaler arbejdsgiveren almindelig løn under sygdom. Såfremt sygdommen strækker sig ud over 30 dg, kan arbejdsgiveren modtage refusion fra kommunen, dog maksimalt dagpengesatsen. De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser Sygdom elever Elever skal have fuld løn under sygdom fra 1. dag. Sygdom svende Sygeferiepenge Pr. 1. januar 2015 har alle medarbejdere, der har ret til fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag. Sygeferiepengene beregnes med 12,5% af den gennemsnitlige/sædvanlige løn sidste 4 uger før fraværet. Eksempel: Gennemsnitslønnen er pr. time kr. 141,96. Sygeferiepengene bliver derfor beregnet til pr. time kr. 17,75. Eksempel på løntransaktion ved indberetning af sygeferiepenge for 1. uges sygdom: 9385 Sygeferiepenge 29,6 17,75 udfyldes Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser under afsnittet Sygeferiepenge. Ansættelse under 8 uger Arbejdsgiveren udbetaler IKKE løn. Medarbejderen får sygedagpenge igennem det offentlige. Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart Løntransaktion for medarbejderen: 3101 Sygetimer 7,00 udfyldes udfyldes Ansættelse over 8 uger Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpengesats i op til 30 dg. De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 22

23 Hvis der IKKE skal beregnes feriepenge, sh-opsparing og pensionsopsparing af sygedagpengene, anvendes følgende lønart: Løntransaktion for medarbejderen: 3146 Sygedagpenge 7,00 udfyldes udfyldes I visse tilfælde kan sygedagpengene være ferie-, sh- og pensionsberettigede. Den ansatte skal have en anciennitet på mindst 12 mdr. og sygdommen skal have varet i mere end 3 dage. Disse krav kan dog fraviges i en overenskomst. Hvis der skal beregnes feriepenge og pensionsopsparing af sygedagpengene, anvendes følgende lønart: Løntransaktion for medarbejderen: 3131 Sygedagpenge 7,00 udfyldes udfyldes ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 23

24 Overenskomstbestemt sygeløn for ansatte med 6 måneders anciennitet. Virksomheden yder fuld løn i 4 uger og herefter løn efter sygedagpengesatsen i 2 dage. Lønnen i de 4 uger er dog maksimalt kr. 142,50 pr. time, og højest for 37 timer pr uge, og kun for ansatte med 6 måneders anciennitet eller derover. Eksempel på løntransaktion for sygeløn med ferie- og evt. sh-opsparing: 3111 Sygeløn (ferieber.) 37,00 142,50 udfyldes Eksempel på løntransaktion for 2 dage med sygedagpenge (2015-sats): 3146 Sygedagpenge 14,8 111,76 udfyldes Barns 1. sygedag. Medarbejdere der er omfattet af overenskomsten, har ret til frihed på barns 1. sygedag. Medarbejderen har ret til fuld personlig løn for denne dag, dog maksimalt kr. 147,50 pr. time.. Eksempel på løntransaktion for sygeløn med ferie- og evt. sh-opsparing: 3311 Barns 1. sygedag 37,00 147,50 udfyldes ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 24

25 Barsel og adoption - NNF Fra 4 uger før til 14 uger efter fødsel (18 uger). Arbejdsgiveren betaler løn under barsel til ansatte, der på fødselstidspunktet har 9 måneders anciennitet, fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen. Satsen er dog maksimalt pr. 1. juli 2014: kr. 140,00 pr. time Løn barsel 37,00 udfyldes udfyldes Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (14 uger). Under de 14 ugers barselsorlov efter fødselen indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Bidraget udgør pr. 1/ kr pr. md. (arb.giver betaler kr og medarb. kr. 560). Bidraget ændres pr. 1/ til kr pr. md. (arb.giver betaler kr og medarb. kr. 680). Deltidsansatte får forholdsmæssig pension. Vær opmærksom på, at disse lønarter skal påføres ved hver lønberegning!!! Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag 8921 Reg. arbm.pension udfyldes udfyldes udfyldes Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag 8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes udfyldes udfyldes Fædreorlov. Der betales løn i indtil 2 uger under fædreorlov til ansatte med 9 mdr.s anciennitet. Lønnen svarer til den løn den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maksimalt kr. 140,00 pr. time (gældende pr. 1/7 2014). ProLøn-Bager (BKD/DE) Side 25

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET 2014-2017 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid... 3 2 Weekendarbejde... 3 3 Deltidsarbejde...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Overenskomst 2014 2017

Overenskomst 2014 2017 Overenskomst 2014 2017 mellem Malerforbundet i Danmark og AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Gældende fra 1. marts 2014 2014 Malerforbundet i Danmark AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Mekanisk,

Læs mere