Projektering / Specialvægge. 3.2 Specialvægge. Projektering 3.2. Gyproc Håndbog 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektering / Specialvægge. 3.2 Specialvægge. Projektering 3.2. Gyproc Håndbog 9"

Transkript

1 Projektering / Specialvægge 3.2 Specialvægge Projektering 3.2 Gyproc Håndbog 9 175

2 Projektering / Specialvægge 3.2 Specialvægge Indhold Lovgivning Definitioner og begreber Belastningsklasser, Planlægning og projektering Systembeskrivelse for Gyproc Vådrumsvæg Systembeskrivelse for Glasroc Vådrumsvæg Installationsvæg Loftkonstruktioner Rørgennemføringer, Sanitet mv Overfladebehandling Typedetaljer Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning Teleskopisk tilslutning og Vægkonstruktioner Lastkategorier Dimensioneringtabeller Typedetaljer Vægge med stålsøjler Principdetaljer Gyproc Arkivvægge Gyproc Indbrudssikre vægge Gyproc Buede vægge Gyproc Akustikvæg Systembeskrivelse Datablade Gyproc Håndbog 9

3 Projektering / Specialvægge / Erfaringerne viser, at der må udvises stor omhu med projektering og udførelse af vådrum med såvel lette som tunge konstruktioner. Dette gælder i planløsningen, i detailløsningerne og i materialevalget. Projektering og udførelse af den primære vandtætning (vådrumsmembranen) er speciel vigtig ved lette vådrum. Det er vandtætningssystemet bag fliserne, der er den primære tætning, og det er altså her, projektering, udførelse og tilsyn skal skærpes. Flisebeklædninger er kun en vandafvisende regnskærm, hvor gipspladevæggen skal danne et stabilt underlag for vandtætningssystemet. Afsnittet indeholder: Lovgivning Definitioner og begreber Belastningsklasser, Planlægning og projektering Systembeskrivelse for Gyproc Vådrumsvæg Systembeskrivelse for Glasroc Vådrumsvæg Installationsvæg Loftkonstruktioner Rørgennemføringer, Sanitet mv. Overfladebehandling Typedetaljer Der skal både ved renovering og nybyggeri tages hensyn til badeværelsernes egnethed for handicappede brugere. Desuden skal konstruktionerne indrettes, så det er muligt at opsætte gribehåndtag, støttebøjler mv. Endelig kan en fornuftig placering af installationer nedsætte antallet af rørgennemføringer. Ved anvendelse af Gyprocs MK-godkendte vådrumsvægge opnås følgende fordele: Let bearbejdning Hurtig montage Fleksibel opbygning og udformning Hurtig ibrugtagning Plads til installationer Gyproc har flere forskellige systemer til opbygning af vådrumsvæg, f.eks. Gyproc Vådrumsvæg med imprægnerede gipskartonplader og Glasroc med imprægnerede kompositplader. Begge vægsystemer er MK-godkendte og kan typisk anvendes i forbindelse med vådrum til bolig-, institutions- og kontorbyggeri i normal belastningsklasse. Gyproc Håndbog 9 177

4 Projektering / Specialvægge / Lovgivning I BR 2010 Afsnit 4.6 Stk. 5 står bl.a: Vådrum, herunder baderum samt bryggers og wc-rum med gulvafløb skal opfylde følgende krav: 1) Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum. 2) Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte. 3) Vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte i den vandbelastede del af rummet. 4) Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb. 5) I den del af vådrummet, hvor der må forventes jævnlig vandpåvirkning, må der ikke udføres rørgennemføringer i gulvet. 6) Ved brug af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal der anvendes et egnet vandtætningssystem. Til vandtætning af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal flisesystemer og fugefri belægningssystemer, som påføres i flydende form, udføres i overensstemmelse med vilkårene i Erhvervs- og Byggestyrelsens godkendelse af de enkelte fabrikater. Der henvises til By og Byg Anvisning 200 Vådrum som giver vejledning om planlægning, projektering og udførelse af vådrum i overensstemmelse med kravene i Bygningsreglementet. Principper for skeletvægge i vådrum er følgende: Vådrum er opdelt i vådzone og fugtig zone. Der anvendes vådrumsplader. Der anvendes minimum 70 mm stållægter med en maksimal afstand på 450 mm (større afstande kræver særskilt MK-godkendelse) Der anvendes montagestel for ophængning af sanitetsgenstande. I vådzonen må der kun anvendes flisebeklædning eller PVC-beklædning, der føres helt til normal lofthøjde. Der skal indgå en mindst 1 mm tyk MK-godkendt vådrumsmembran under flisebeklædningen i vådzonen. Rørgennemføringer skal udføres med vandtætte bøsningssystemer, og der må ikke udføres rørgennemføringer i gulvet i den vandbelastede del af vådzonen. Som vådrumsmembran på gipspladevægge og på lette gulvopbygninger kan også anvendes en PVCbeklædning. Projektering og udførelse af PVC-beklædninger er nærmere beskrevet i By og Byg Anvisning 200 og i materiale fra Gulvbranchens Vådrumskontrol, GVK. Malerbehandling af skeletvægge eller vægge der indeholder organiske materialer må kun anvendes i fugtig zone. Der er ikke krav om MK-godkendt malerbehandling, men leverandøren skal kunne dokumentere, at godkendelseskravene til vandtæthed, vanddamptæthed, vedhæftning, lagsammenhæng samt modstandsevne mod slag og stød er opfyldt. 178 Gyproc Håndbog 9

5 Projektering / Specialvægge / Definitioner og begreber (Jf. By og Byg Anvisning 200) Ved vådrum forstås rum påvirket af vand eller høj relativ luftfugtighed. Der skelnes mellem vådrum med vandpåvirkning af både gulv og væg, f.eks. baderum og storkøkkener, og vådrum med kun lejlighedsvis vandpåvirkning af gulvet f.eks. wc-rum, bryggers og laboratorium. Som baderum regnes alle rum med bruser eller badekar. I wc-rum, bryggers, laboratorium mv. uden vandpåvirkning (eller stor fugtpåvirkning) af væggene, regnes disse ikke som vådrumsvægge. Wc-rum uden gulvafløb regnes ikke som vådrum, men af hygiejniske grunde bør gulve i sådanne rum alligevel udføres som vådrumsgulve. Et vådrum opdeles i følgende zoner (begreberne benyttes ved valg af vandtætnings-system): Vådzone: Vådrummets gulvareal inkl. 10 cm op ad væg samt vandbelastede vægge. Fugtig zone: De vægoverflader der ikke udsættes for direkte vandpåvirkning. Vandbelastet område: Den del af vådzonen der udsættes for direkte vandpåvirkning f.eks. væg- og gulvflader i en bruseniche. Bemærk at der i den vandbelastede del af gulvet ikke må være rørgennemføringer. Vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte i den vandbelastede del af rummet. Gyproc Håndbog 9 179

6 Projektering / Specialvægge / Figur l V andbelastet område Vandbelastet område på væggene omfatter bruseniche/badekar indtil 0,5 m fra afgrænsningerne af niche eller kar, som vist på Figur I. a a Fugtig zone Anvendes der brusevinger med en bredde på mindst 250 mm og en højde på mindst 1800 mm omkring bruseniche eller badekar, regnes kun området inden for skærmvæggen som vådzone, som vist på Figur II. Vådzone a = min. 0,5 m Området omkring håndvask medregnes kun til vandbelastet område, hvis der er armatur med bruser på håndvasken. Vandbelastet område går fra gulv til 0,5 m over håndvaskens overkant og strækker sig 0,5 m ud fra hver side af håndvasken. Gulvet er, hvis der er gulvafløb, også vandbelastet område indtil 0,5 m fra afløb, som vist på Figur III. Figur ll V andbelastet område Små vådrum I små vådrum med et areal mindre end 3,25 m 2 eller med en bredde på 1,3 m og derunder, omfatter vådzone eller vægoverflader. Fugtig zone Det må ved lette konstruktioner forudsættes, at alle installations- og sanitetsgenstande fastgøres på forstærkninger indbygget i konstruktionen i form af montagestel, traverser og montageplader. Vådzone Figur lll V andbelastet område a a a Fugtig zone GA a 2a Vådzone a = min. 0,5 m 180 Gyproc Håndbog 9

7 Projektering / Specialvægge / Belastningsklasser, Planlægning og projektering Belastningsklasser (Jf. By og Byg Anvisning 200) Belastningen af vådrum afhænger især af, hvor ofte og hvor længe vådrummet bruges, og om der er gode ventilationsmuligheder. Desuden har det betydning, om der ud over vand- og fugtbelastning er store mekaniske belastninger. Der skelnes mellem følgende belastningsklasser: Planlægning og projektering Planlægning og projektering (Jf. By og Byg Anvisning 200) Ved projektering skal vådrummets belastningsklasse først fastlægges. Herefter skal vådrummet disponeres store rum vil være at foretrække på grund af gode muligheder for funktionsdeling og gode planløsninger, også for bevægelseshæmmede. Klasse L (Lav) Få daglige bade af kortere varighed, god udluftning efter brug. Lav belastning findes typisk i enfamiliehuse, sommerhuse og lignende. Klasse N (Normal) Flere daglige bade, også af længere varighed, og evt. mangelfuld udluftning. Normal belastning findes typisk i tæt-lavt byggeri, etageboliger og lignende. Klasse H (Hård) Vådrum med større eller hyppiger vandbelastning eller med større mekaniske belastninger end normalt i boliger. Hård belastning findes typisk i fælles baderum, storkøkkener og produktionslokaler i levnedsmiddelindustrien, hvor rengøring sker ved trykspuling, hedt-vandsrensning eller skumrengøring. Dernæst skal materialer og konstruktioner vælges, så de svarer til det ønskede sikkerhedsniveau. De mest sikre og robuste konstruktioner vil være et naturligt valg, hvor der er meget store krav til kvalitet. Modsat kan der slækkes på kravene til materialer og konstruktioner, hvis der kun er en lille belastning og små krav. Hvis der er tvivl, bør der benyttes højere belastningsklasse og/eller bedre konstruktioner. Gyprocs vådrumsvægge kan anvendes i klasse L og N når vægge i vådzone er forsynet med et MK-godkendt flisesystem eller med en overflade af godkendt PVC. I fugtig zone kan der anvendes flisesystem uden membran eller malerbehandling hvor kravene for opfyldelse af MK-godkendelse skal være opfyldt og kunne dokumenteres. Gyproc Håndbog 9 181

8 Projektering / Specialvægge / Systembeskrivelse for Gyproc Vådrumsvæg Gyproc opbygges med et skelet bestående af mindst 70 mm brede stålprofiler. Lægterne opsættes standard med en centerafstand på 450 mm. På den side af stålskelettet som vender mod vådrummet beklædes typisk med 2 lag 900 mm brede Gyproc Vådrumsplader, GRIE 13. Gyproc kan udføres som skakt- eller installationsvægge med beklædning på kun den ene side af stålskelettet. Pladerne skrues til stålprofiler og hjørnelægter, således at bevægelser hindres. Der udskæres huller i Vådrumspladerne til rørgennemføringer og montagebolte, hvis placering nøje indmåles. Eksempel på vægtypebetegnelse for Gyproc Vådrumsvæg Systemopbygning - Gyproc Vådrumsvæg Gyproc XR 70/70 (450) 2W-2 M0 XR = Stålsystem type Gyproc XR 70 = 70 mm bred skinne / = Adskiller skinne og lægte 70 = 70 mm bred lægte (450) = Afstand mellem lægter 2W = Beklædning med 2 lag Gyproc GRIE Vådrumsplade (W) på den ene side af stålskelet 1. 2 lag Gyproc GRIE 13 Vådrumsplade 2. Stållægte Gyproc XR alternativt ER eller GFR 3. Kantprofil AC alternativt skinne SK, SKP eller GFS 4. Vandtætningssystem, f.eks. membran og fliser 5. Gyproc Normal gipsplade (væk fra vådrum - kan udelades ved skakt- eller installationsvægge) - = Skilletegn for beklædning på hver side af lægteskelet 2 = Beklædning med 2 lag Gyproc Normal gipsplade på den anden side af stålskelet M0 = Ingen mineraluld i hulrummet Gyproc er traditionelle lette løsninger med imprægnerede gipskartonplader specielt udviklet til vådrum. Gyproc er MK-godkendte. 182 Gyproc Håndbog 9

9 Projektering / Specialvægge / Systembeskrivelse for Glasroc Vådrumsvæg Glasroc opbygges med et skelet bestående af mindst 70 mm brede stålprofiler. Lægterne opsættes med en centerafstand på 300 mm ved beklædning med 1 lag 15,5 mm tykke Glasroc GHIE 15 Vådrumsplader eller med en centerafstand på 450 mm ved beklædning med 2 lag 12,5 mm tykke Glasroc GHIE 13 Vådrumsplader. Glasroc kan med 2 pladelag udføres som skakt- eller installationsvægge med beklædning på kun den ene side af stålskelettet. Pladerne findes i bredde 900 mm og skrues til stålprofiler og hjørnelægter, således at bevægelser hindres. Der udskæres huller i Vådrumspladerne til rørgennemføringer og montagebolte, hvis placering nøje indmåles. Eksempel på vægtypebetegnelse for Glasroc Vådrumsvæg Systemopbygning - Glasroc Vådrumsvæg Gyproc XR 70/70 (300) 1V*-2 M0 XR = Stålsystem med lægte Gyproc XR 70 = 70 mm bred skinne / = Skilletegn mellem betegnelse for skinne og lægte 70 = 70 mm bred lægte (300) = Afstand mellem lægter 1. 1 lag Glasroc GHIE 15 alternativt 2 lag Glasroc GHIE 13 Vådrumsplader 2. Stållægte Gyproc XR alternativt ER eller GFR 3. Kantprofil AC alternativt skinne SK, SKP eller GFS 4. Vandtætningssystem, f.eks. membran og fliser 5. Gyproc Normal gipsplade (væk fra vådrum - kan udelades ved skakt- eller installationsvægge). 1V* = alt. 2V 1 lag 15,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo alt. 2 lag 12,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo - = Skilletegn mellem lægternes forskellige sider 2 = 2 lag Gyproc Normal gipsplade på den anden side af skelet M0 = Ingen mineraluld i hulrummet Glasroc er optimale lette løsninger udviklet til vådrum. Glasroc Vådrumsplader er kompositplader, hvis hovedbestandele er gips og glasfibre. Der kan bygges Glasroc med enten 1 lag 15,5 mm eller 2 lag 12,5 mm Glasroc Vådrumsplader. Glasroc er MK-godkendte. Gyproc Håndbog 9 183

10 Projektering / Specialvægge / Installationsvæg Udvidelse af vådrumsvæg til installationer Installationspanel Installationer til vand, afløb og ventilation kan fremføres i væggene eller i installationsskakte opbygget som gipsskeletvægge. Udvidelse af væg til installationskanal ved lejlighedsskel Hvis installationerne i et vådrum skjules i en skakt eller et panel, skal de kunne inspiceres, f.eks. via en inspektionslem der anbringes på bagsiden af installationsvæggen ind mod naborummet, eller der kan indbygges en lem, f.eks. bag spejlet i badeværelset. Ved lejlighedsskel kan hulrummet mellem de to vægoverflader udvides til en installationsskakt, der kan være fælles for de to badeværelser. Der skal dog tages højde for lovgivningens krav til brand- og lydisolering i lejlighedsskel. 184 Gyproc Håndbog 9

11 Projektering / Specialvægge / Loftkonstruktioner Opbygning af loft i vådrum Der er i lovgivningen ikke angivet specifikke regler for, hvorledes lofter i vådrum skal udføres. Der henvises til afsnit 3.5. Anvendes etagedæk i beton, kan loftet udgøres af undersiden af betondækket, eller der kan anvendes et nedhængt loft af gipsplader på stållægter. For lette dæk anvendes en loftkonstruktion af 1 eller 2 lag Gyproc Normal, skruemonteret på stållægter. Loftkonstruktionen skal slutte tæt til vægkonstruktionen, således at der ikke kan trænge fugtig rumluft op i loftkonstruktionen. Mod uopvarmede loftrum skal der placeres dampspærre bag gipspladen (dvs. på isoleringens varme side). Til loftet bør man anvende en malerbehandling, der er egnet til vådrum. Systemet bør have MK-godkendelse for det aktuelle underlag; eller det skal kunne dokumenteres, at systemet opfylder betingelserne for at få godkendelse. Hvis dækkonstruktionen kan forventes at få differensbevægelser, kan det tilrådes at fastgøre vådrumsvæggene med en teleskopisk samling (se afsnit 3.1.1). Gyproc Håndbog 9 185

12 Projektering / Specialvægge / Rørgennemføringer, Sanitet mv. Alle rørgennemføringer og montagebolte skal være forsynet med en tætningskrave, som monteres mod gipspladebeklædningen inden påføring af den vandtætte membran. Travers Opsætningen af armaturer, brusestang, sæbeskål og andre ophæng skal planlægges inden opsætning af gipspladebeklædning, da disse skal opsættes på ståltraverser, der fastgøres mellem 2 stållægter. En ståltravers er en varmforzinket stålplade med huller til fastgørelse af rørgennemføringer, koblingsdåser, afløbsbøsninger mv. Traversen bør forsynes med udragende gevindstænger til fastgørelse af brusestang mv., således at der efter opsætning af gipsplader kan udføres vådrumstætning omkring gevindstængerne. Blandingsbatterier monteres på de udragende rørgennemføringer, som tilsluttes tætningssystemet med tætningskraver og afsluttes med dækkapper med gummiringe. Der lægges vægt på, at badeværelset er fuldt monteret, således at behovet for senere ophæng reduceres til et minimum. Ved efterfølgende ophæng af badeværelsesudstyr forsegles huller med vådrumssilicone inden isætning af skruer mv. Montagestel Til at bære håndvask, væghængt toilet og bidet indbygges et montagestel i væggen. På montagestellet monteres rørgennemføringer, der har den fornødne længde i forhold til gipspladebeklædningen. Sanitetsudstyr monteres på de udragende bolte og tilsluttes tætningssystemet med tætningskraver. Konsollen for toilet og håndvask udføres med udragende bolte, som er så lange, at sanitetsgenstandene kan monteres uden på gipspladebeklædningen efter påføring af tætningssystem. Traverser og Montagestel Travers for brusestang Travers for brusearmatur Montagestel for håndvask Montagestel for toilet 186 Gyproc Håndbog 9

13 Projektering / Specialvægge / Rørbøsning / rørgennemføringsbøsning Speciel anordning til gennemføringer af rør i skeletvægge. Bøsninger tilsluttes vandtætningssystemet. Rørbøsning Der anvendes forskellige typer bøsninger, afhængig af rørtype og formål: Montagebøsning Afløbsbøsning for håndvask Afløbsstuds for WC Rørgennemføring for varmerør Tomrørsbøsning med koblingsdåse for armatur Rørgennemføringsbøsninger bør være afprøvet efter forslag til NORDTEST METODE (Vandtæthed ved armaturer og rørgennemføringer). Bøsningerne skal enten leveres med tætningskrave, eller der skal findes tilhørende tætningskraver i vandtætningssystemet. Den normalt anvendte O -ring mellem manchet og flise kan ikke regnes for vandtæt. Tætningskrave Tætningskraven kan udføres af et stykke banemembran med et hul, der passer omkring f.eks. en rørgennemføring. Den flydende membran føres ind over kraven, så der opnås et kontinuerligt system. Membranen skal have en tykkelse på mindst 1 mm. Membranen udgør den primære tætning, og vådrummet skal eventuelt kunne vandprøves, når tætningssystemet er hærdet af. Gyproc Håndbog 9 187

14 Projektering / Specialvægge / Overfladebehandling Vådzone / vandbelastet område Flydende membran Vandtætning i flydende form, som påføres med pensel eller rulle, hærder til en vandtæt membran på få timer afhængig af temperatur- og fugtforhold. Vandtætningsmembranen skal i vådzonen være mindst 1 mm tyk. Systemet skal inkludere tætningskraver til rørgennemføringer og have MK-godkendelse for det aktuelle underlag. PVC-beklædning Gipspladevæggen kan i stedet for flisebeklædning forsynes med PVC beklædning. Tilsvarende kan gulve udføres med PVC beklædning. Projektering og udførelse af PVC beklædninger er beskrevet i By og Byg Anvisning 200, samt teknisk protokol fra GVK. Fugtig zone Strimling Strimler på typisk 200 mm bredde af f.eks.banemembran eller gummibelagt væv til forstærkning og tætning af hjørner, overgang mellem gulv og væg, pladesamlinger mv. Strimlingen er en del af det MKgodkendte, vandtætnende system. Vandafvisende system Tætningssystem, som ikke indeholder en egentlig membran. Systemet må ikke anvendes i vådzonen. Systemet bør have MK-godkendelse for det aktuelle underlag. Som et alternativ til flisebeklædning kan der bruges vådrumsmaling. Flisebelægning/ flisebeklædning Beklædning på gulv eller vægge bestående af vandtætningsmembran, fliser, fliseklæber og fugemørtel. Fliseklæber og fugemørtel skal være MK-godkendt sammen med det anvendte vandtætningssystem. Fliserne opsættes på membranen som angivet i MK-godkendelsen for det samlede system. Fliserne tilpasses omkring rørgennemføringer og montagebolte. I hjørner og ved tilslutning til gulv udføres elastiske vådrumsfuger. De elastiske fuger er uden betydning for det primære vandtætningssystem og udføres især for at undgå æstetisk uheldige revner i flisebeklædningens fuger. Bag den elastiske fuge placeres bundstop eller sliptape, og hæfteflader primes, jf. Byg-erfa-blad Udskiftning af fuger ved fliser i vådrum. Vådrumsmaling Malerbehandling der er egnet til vådrum. Malerbehandling må kun anvendes på vægge i fugtig zone altså ikke i vådzonen. Systemet bør have MKgodkendelse for det aktuelle underlag, eller det skal kunne dokumenteres, at systemet opfylder betingelserne for at få godkendelse. 188 Gyproc Håndbog 9

15 Projektering / Specialvægge / / Typedetaljer Væghjørne Indadgående væghjørne Typedetalje: -201A, B 1. Fliser opsat i godkendt fliseklæber 2. Armeringsstrimmel 3. Godkendt vådrumsmembran 4. 2 x 12,5 mm Gyproc GRIE 13 Vådrumsplade Ergo alternativt 2 lag Glasroc GHIE 13 Vådrumsplade Ergo 1 A Vandret snit Udadgående væghjørne 1 Bemærkninger Alle væsentlige konstruktionsdetaljer bør være optegnet i projekt-materialet. På efterfølgende sider er der vist en række typiske detaljer, som dækker de fleste situationer B Vandret snit Gyproc Håndbog 9 189

16 Projektering / Specialvægge / / Typedetaljer 5 3 m i Konstruktion af brusevinge Brusevinge Typedetalje: -202A, B 1. Fliser opsat i godkendt fliseklæber 2. Godkendt vådrumsmembran 3. Armeringsstrimmel 4. 2 x 12,5 mm Gyproc GRIE 13 Vådrumsplade Ergo alternativt 2 lag Glasroc GHIE 13 Vådrumsplade Ergo 5. Siliconefuge n m M A Vandret snit B Lodret snit 190 Gyproc Håndbog 9

17 Projektering / Specialvægge / / Typedetaljer Tilslutning til loft/gulv Typedetalje: -203A, B A Lodret snit Tilslutning til tungt gulv Fliser opsat i godkendt fliseklæber 2. Godkendt vådrumsmembran 3. 2 x 12,5 mm Gyproc GRIE 13 Vådrumsplade Ergo alternativt 2 lag Glasroc GHIE 13 Vådrumsplade Ergo 4. Hulkel Armeringsstrimmel 6. Klinker lagt i godkendt klæber 7. Afretningslag Trinlydsisolering 9. Betondæk 10. Siliconefuge 11. Nedhængt eller fritspændende loftkonstruktion 9 B Lodret snit Gyproc Håndbog 9 191

18 Projektering / Specialvægge / / Typedetaljer Overgang væg mod gulv Tilslutning til let gulv Typedetalje: -204A, B 1. 2 x 12,5 mm Gyproc GRIE 13 Vådrumsplade Ergo alternativt 2 lag Glasroc GHIE 13 Vådrumsplade Ergo 2. Godkendt vådrumsmembran 3. Fliser opsat i godkendt fliseklæber 4. Hulkel 5. Klinker lagt i godkendt klæber 6. Armeringsstrimmel 7. Krydsfinér med fald mod afløb 8. Siliconefuge A Lodret snit Tilslutning med betonopkant B Lodret snit 192 Gyproc Håndbog 9

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt Leon Buhl, Teknologisk Institut Agenda Krav der kan stilles til vådrums egenskaber Hvor er vådrummet kritisk Bygningskonstruktioner,

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Oplysning om at SBi s anvisning 200 mere detaljeret beskriver hvordan fx vådrum kan udføres. Normerne vand, afløb, konstruktioner etc.

Oplysning om at SBi s anvisning 200 mere detaljeret beskriver hvordan fx vådrum kan udføres. Normerne vand, afløb, konstruktioner etc. Årsag Virkning Hierarkiet Byggeloven Bygningsreglement (BR) SBi s anvisninger Oplysning om at SBi s anvisning 200 mere detaljeret beskriver hvordan fx vådrum kan udføres Normerne vand, afløb, konstruktioner

Læs mere

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Banevarer - homogene 2,0/1,5 mm tykke med plan underside Fuldklæbes med trådsvejsede samlinger

Læs mere

Malebehandling af vægge i vådrum

Malebehandling af vægge i vådrum Malebehandling af vægge i vådrum Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. Disse ændringer angik

Læs mere

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge 71 Vådrumsvægge Vådrumsvægge Væggens stålskelet opbygges med min. 70 mm brede stållægter og skinner. Lægterne opsættes typisk pr. 450 mm efter samme princip som for standardvægge. Stålskelet beklædes med

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler

Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Indhold Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Indhold 2.1 Indervægge...25 2.2 Ydervægge...51 2.3 Etagedæk

Læs mere

Diverse. Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål

Diverse. Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål Diverse Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål Frit efter Dansk Byggeri Totaløkonomi anlæg + drift & vedligehold Tung / let konstruktion? Altid lovlig konstruktion, jf. anvisningens

Læs mere

Gulvbelægninger til vådrum

Gulvbelægninger til vådrum Gulvbelægninger til vådrum MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser 1 Forudsætninger... 3 MK-godkendelsesordningen... 3 Ansøgning om MK-godkendelse... 3 Prøvning... 4 Krav... 6 Mærkning... 6 Kontrol...

Læs mere

Projektering / Komplettering til konstruktioner 3.7.1. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Komplettering til konstruktioner 3.7.1. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Komplettering til konstruktioner Gyproc Håndbog 9 363 Projektering / Komplettering til konstruktioner / er / Typedetaljer er Tilslutning af let dør (kanaldør) i 1-1 væg Typedetalje: -201

Læs mere

Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning

Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning Vådrum, badeværelser, storkøkkener, og levnedsmiddelindustri Weber vådrumsløsning tryghed for et holdbart og godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker

Læs mere

Deitermann Den optimale vådrumsløsning

Deitermann Den optimale vådrumsløsning Deitermann Den optimale vådrumsløsning Vådrum Baderum Storkøkkener Levnedsmiddelindustri DEITERMANN Deitermann vådrumsløsning Tryghed for et varigt godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker masser

Læs mere

Gyproc Håndbog 9. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Indervægge / System Gyproc XR 450. System Gyproc XR TM 450

Gyproc Håndbog 9. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Indervægge / System Gyproc XR 450. System Gyproc XR TM 450 System Gyproc XR TM 450 Systembeskrivelse System Gyproc XR 450 er et system til opbygning af lette indervægge. Systemet er opbygget af 900 mm brede gipsplader på et stålskelet bestående af Gyproc XR-lægter

Læs mere

VS 30 Vandtætningsmembran

VS 30 Vandtætningsmembran www.lip.dk VS 30 Vandtætningsmembran øjfleksibel flydende membran til vandtætning og radonsikring - når der bygges på kvalitet! Brugsanvisning Underlag IP VS 30 kan bl.a. benyttes på beton, puds, letklinkerbeton,

Læs mere

afsnit 8 Vådrum Indhold:

afsnit 8 Vådrum Indhold: 162 afsnit 8 Vådrum Indhold: 8.1 Løsninger til vådrum...164 8.2 Lovkrav og bygningsreglement...165 8.3 Fugtisolering af vådrum, f.eks. badeværelser...166 8.4 Klæbeprogram og vådrumssystem...167 8.5 Fliseopsætning

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Vådrum Hvordan og hvorledes?

Vådrum Hvordan og hvorledes? Vådrum Hvordan og hvorledes? 1 2 April 2016 1. udgave Redaktion: Pjecen er udarbejdet af Danske Malermestres Faglig-tekniske afdeling, i samarbejde med Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut. Produktion:

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge 2.2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler 51 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge Indhold...53 Systembeskrivelse...53

Læs mere

AB59 NK. Studiestræde 13D

AB59 NK. Studiestræde 13D Skeletkonstruktion for gipspladevægge. T_A_-_1_4_804 Plan - toilet 1.sal - skeletvægge T_A_-_1_4_808 Plan - toilet 1.sal - sanitet T_A_-_1_4_809 Længdesn. - toilet 1.sal - sanitet T_A_-_1_4_810 Opstalter

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

SK 25* SK 45 SK 70 SK 95 SK 120 SK 145 SK 160 SK 45/55 SK 70/55 SK 95/55 SK 120/55 SK 145/55 SK 160/55

SK 25* SK 45 SK 70 SK 95 SK 120 SK 145 SK 160 SK 45/55 SK 70/55 SK 95/55 SK 120/55 SK 145/55 SK 160/55 Produkter / Gyproc Stålsystemer / omfatter skinner og lægter af stål samt tilbehør Materialespecifikation for stålprofiler hvis ikke andet er anført: Varmforzinket, koldvalset tyndplade iht. DS-EN 10327

Læs mere

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli Vådrum Erik Brandt Martin Morelli SBi-anvisning 252 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Vådrum Serietitel SBi-anvisning 252 Format E-bog Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2015 Forfatter

Læs mere

Arbejdsgang for montering af vådrumsvægge Nedenstående eksempel beskriver en rationel arbejdsgang.

Arbejdsgang for montering af vådrumsvægge Nedenstående eksempel beskriver en rationel arbejdsgang. Vådrumsvægge / Arbejdsgang for montering Arbejdsgang for montering af vådrumsvægge Nedenstående eksempel beskriver en rationel arbejdsgang. 1. Opmærkning (Tømrer) Opmærk placering for vægge, hjørner, vægtilslutninger,

Læs mere

Projektering / Komplettering til konstruktioner / Installationer. Installationer. Hultagning

Projektering / Komplettering til konstruktioner / Installationer. Installationer. Hultagning Projektering / Komplettering til konstruktioner / Hultagning Det er ofte nødvendigt at udføre hultagning i en væg for at skabe passage for installationer af forskellig art. Denne hultagning vil i et vist

Læs mere

Glasroc H Ocean. Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge

Glasroc H Ocean. Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge Glasroc H Ocean Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge Glasroc H Ocean Vådrumsplade Glasroc H Ocean Vådrumsplade er en ny generation af Glasroc kompositplader. Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo Vådrumsplade

Læs mere

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet!

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Vådrumssystem Vandtætning Fliseopsætning Fugning K K G 2400 1400 Love og regler og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet.

Læs mere

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Dagsorden 12. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Temagruppe om badeværelserne - 2. møde 12. marts 2014

Temagruppe om badeværelserne - 2. møde 12. marts 2014 Temagruppe om badeværelserne - 2. møde 12. marts 2014 Temagruppe om badeværelserne - 2. møde 12. marts 2014 Dagsorden 12. marts 2014 Kl. 19.30 Velkommen og formål med mødet Kl. 19.35 Opsamling på sidste

Læs mere

Præfabrikerede installationsskakte

Præfabrikerede installationsskakte Præfabrikerede installationsskakte til udskiftning af faldstammer og stigrør i etageejendomme Hurtig montering Høj kvalitet Servicevenlig udformning Projekttilpasset Produkter Modul K100 En vandskade sikker

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

3.4 Etagedæk og Lofter

3.4 Etagedæk og Lofter Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Projektering 3. Gyproc Håndbog 9 271 Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Indhold 3..0 Indledning... 273 Dimensionering... 27

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende MK 7.21/1699 Udstedt: 2010-09-28 Gyldig til: 2013-10-01 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Indbygningsprincip for gulvafløb. BETEGNELSE: Unidrain gulvafløb GODKENDELSESINDEHAVER: BESKRIVELSE: Indbygning af

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Montagevejledning for Purus Line

Montagevejledning for Purus Line Montagevejledning for Purus Line Purus Line er universal til op mod væg-montage eller frit placeret i gulvet. Ved fri montage anbefaler vi, at du placerer afløbsrenden ved åbningen til brusenichen. Hermed

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

God tekst i tilstandsrapporter. Hvad er god tekst? Hvordan gør man? Hvad går galt?

God tekst i tilstandsrapporter. Hvad er god tekst? Hvordan gør man? Hvad går galt? God tekst i tilstandsrapporter Hvad er god tekst? Hvordan gør man? Hvad går galt? Copyright: Ordhuset.dk November 2016 Hvad er god tekst i tilstandsrapporter? God tekst er klar og enkel God tekst er let

Læs mere

Indervægge. Vægsystemer. Indervægge / Vægsystemer

Indervægge. Vægsystemer. Indervægge / Vægsystemer Indervægge / Vægsystemer Indervægge Vægsystemer System Gyproc XR 450, GS 450 og DUROnomic 450 Der anvendes 900 mm brede gipsplader som monteres på lægter der er placeret lodret pr 450 mm 450 mm Vægtyper

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Projektering 3.5 Gyproc Håndbog 9 37 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Indhold 3.5. Direkte montage... 39... 323 Faste, nedhængte gipslofter monteret på

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

System Gyproc ERGOnomic 900

System Gyproc ERGOnomic 900 System Gyproc ERGOnomic 900 Systembeskrivelse System Gyproc ERGOnomic 900 er et system til opbygning af lette indervægge. Systemet er bygget op med 900 brede gipsplader på et stålskelet specielt optimeret

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

5.1 Gyproc Gipsplader

5.1 Gyproc Gipsplader 5.1 5.1 Gyproc Håndbog 9 483 5.1 Indhold... 485 Gyproc GN 13 Normal... 485 Gyproc GNE 13 Normal Ergo... 486 Gyproc GS 6 Super... 487 Gyproc GSE 6 Super Ergo... 488 Gyproc GRE 13 ROBUST TM Ergo... 489 Gyproc

Læs mere

5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør

5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør Produkter / Glasroc Kompositplader og Tilbehør 5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør 5.6 Gyproc Håndbog 9 543 Produkter / Glasroc Kompositplader og Tilbehør 5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør Indhold

Læs mere

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag Projektering / Gipslofter / Gipslofter monteret på stålunderlag a Et loft er defineret som nedhængt, såfremt der mellem oversiden af beklædningen og undersiden af den overliggende etageadskillelse eller

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Danmarks stærkeste gipsplade *

Danmarks stærkeste gipsplade * Danmarks stærkeste gipsplade * Knauf Danogips Ydervægge 04/6 Knauf Danogips Ultra Board / Wet - GDS 03/2014 SKRUEFAST SLAGFAST MINIFORMAT * Sammenligningsgrundlaget er gipskartonplader Ultra Board samt

Læs mere

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler Projektering / Specialvægge / lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage

Læs mere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere Vægge med stålsøjler lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage delingen

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

3.7 Komplettering til konstruktioner

3.7 Komplettering til konstruktioner Projektering / Komplettering til konstruktioner 3.7 Komplettering til konstruktioner 3.7. Dørtilslutninger 374 3.7.2 Inspektionslemme 379 3.7.3 Fugning og spartling 382 3.7.4 Ophængning 385 3.7.5 Installationer

Læs mere

Gyproc XRoc Monteringsanvisning

Gyproc XRoc Monteringsanvisning Gyproc XRoc Monteringsanvisning Gyproc XRoc Røntgenstrålebeskyttelses-system Gyproc XRoc er et system til opbygning af lette røntgenstrålebeskyttende indervægge. Systemet er opbygget af 600 mm brede strålebeskyttelsesplader

Læs mere

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN VÅDRUM SBI-ANVISNING UDGAVE 2015

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN VÅDRUM SBI-ANVISNING UDGAVE 2015 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN VÅDRUM SBI-ANVISNING 252 1. UDGAVE 2015 Vådrum Erik Brandt Martin Morelli SBi-anvisning 252 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Emneord Småhuse, vådrum, badeværelser, vægge, gulve, vandtæthed, vandinstallationer, afløbsinstallationer ISBN

Emneord Småhuse, vådrum, badeværelser, vægge, gulve, vandtæthed, vandinstallationer, afløbsinstallationer ISBN Titel Småhuse vådrum, vand- og afløbsinstallationer Serietitel SBi-anvisning 265 Format E-bog Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2016 Udgivet digitalt December 2016 Forfatter Erik Brandt, Leon Buhl, Martin

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Vægbeklædninger til vådrum

Vægbeklædninger til vådrum Vægbeklædninger til vådrum MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser Side 1 af 9 Indhold Forudsætninger 3 MK_godkendelsesordningen 3 Ansøgning om MK_godkendelse 3 Prøvning 4 Krav 7 Mærkning 8 Kontrol 8

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

NY VÅDRUMSANVISNING OG VÅDRUMSREGLERNE

NY VÅDRUMSANVISNING OG VÅDRUMSREGLERNE NY VÅDRUMSANVISNING OG VÅDRUMSREGLERNE SBi anvisning 252, Vådrum Danske Bygningskonsulenter Fjeldsted Skov kro, Fyn Den 28. oktober 2015 v/ Niels Strange, Dansk Byggeri En historisk gennemgang En historisk

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader April 2003 Gør- det- selv Gør - det - selv - med Gyproc gipsplader Indhold Skillevæg på træ eller stål side 3 Gips på trælægter side 4 Gips på stållægter side 5 Glatte, hvide lofter side 6 Woodroc loftpaneler

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Tætte og sikre vådrum med PCI-Vådrumssystem Udførselsvejledning for MK-godkendte systemer. Til fagfolk

Tætte og sikre vådrum med PCI-Vådrumssystem Udførselsvejledning for MK-godkendte systemer. Til fagfolk R Tætte og sikre vådrum med -Vådrumssystem Udførselsvejledning for MK-godkendte systemer Til fagfolk Vandtætning i badeværelser, køkkener m.m. Ved renovering af ældre badeværelser og ved nybyg er det nødvendigt

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette og cisternen (a c) 3. Gulvarme 4. Tilslutning af vasketårn 5. Rengøring af gulvafløb (a c) 6. Rensning af ventilations udsugningsventil

Læs mere

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation.

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation. TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk er betegnelsen for et system til opbygning af lette etageadskillelser der er klassificeret som BS-etageadskillelse 60. Systemet består af et bærende

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Unitl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision E, 07.11.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde:

Læs mere

Komplettering. Inspektionslemme Hila standard. Komplettering / Inspektionslemme Hila Standard

Komplettering. Inspektionslemme Hila standard. Komplettering / Inspektionslemme Hila Standard Komplettering / Inspektionslemme Hila Standard Komplettering Inspektionslemme Hila standard Placer den lukkede inspektionslem med bagsiden mod væggens overflade og foretag opmærkning efter rammens yderside.

Læs mere

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Projektering Revideret juni 2016 Gyproc Håndbog 9 335 Projektering / Brandisolering af bærende

Læs mere

3.7 Komplettering til konstruktioner

3.7 Komplettering til konstruktioner Projektering / Komplettering til konstruktioner 3.7 Komplettering til konstruktioner 3.7 Gyproc Håndbog 9 361 Projektering / Komplettering til konstruktioner 3.7 Komplettering til Konstruktioner Indhold

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

fermacell Montageguide Februar 2016

fermacell Montageguide Februar 2016 fermacell Montageguide Februar 2016 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell Fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at

Læs mere

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist Monter loftet i en fart med Gyproc GK systemet Gyproc GK er et bæresystem af stål til nedhængte

Læs mere

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Generelt omkring montering Bearbejdning af : plader tilpasses med f.eks håndsav eller maskinsav med sug. Ved 15 mm tykke plader, kan der anvendes kniv efterfulgt

Læs mere

Revolutionerende lette gipsplader

Revolutionerende lette gipsplader Revolutionerende lette gipsplader Til indervægge og lofter Til indervægge og lofter Gyproc ErgoLite er betydelig lettere end traditionelle gipsplader og samtidig stærk takket være en ny, revolutionerende

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere