Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005"

Transkript

1 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publikationsnummer: DA/LZT R1A Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. 1

2 Menuoversigt Alarmer* Alarm Tilbagev. alarm Alarmsignal Kamera Filhåndtering Billeder Videoer Lyde Temaer Websider Spil Programmer Anden Kalender Internettjenester* Meddelelser Skriv ny Indbakke Mine venner* Ring t. talemedd. Kladder Udbakke Afsendte medd. Gemte medd. Skabeloner Indstillinger Kontakter** Indstillinger Hurtigopkald Mit visitkort Grupper SIM-kontakter Specielle numre Avanceret Ny kontakt Organizer Opgaver Noter Alarmer Regnemaskine Synkronisering Timer Stopur Programmer Husk koder Underholdning Onlinetjenester* PlayNow * Spil VideoDJ PhotoDJ * MusicDJ Fjernbetjening Optag lyd Kamerabilleder Medieafspiller Indstillinger Generelt Lyde og alarmer Display Opkald Forbindelser Ikoner på statuslinjen Ikon Beskrivelse Viser signalstyrken på GSM-nettet. GPRS er inden for rækkevidde og kan anvendes. Viser batteriets status. Viser batteriets opladningsstatus. Du har mistet et indgående opkald. Opkalds- og meddelelsesfunktionens advarsler er slået fra, alarmen er stadig slået til. Du har modtaget en SMS. Du har modtaget en . Du har modtaget en MMS. Du har modtaget en talemeddelelse. Der er et opkald i gang. Du har en påmindelse om en aftale. Du har en påmindelse om en opgave. Det magiske ord er aktiveret. Bluetooth wireless technology er aktiveret. Den infrarøde port er aktiveret. * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Menuen afhænger af, hvilke kontakter der er valgt som standard. 2

3 Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende Telefonoversigt, samle, SIM-kort, batteri, tænde, bruge menuer, aktivitetsmenu, filhåndtering, sprog, indtaste bogstaver, Style-up -dæksler. Opkald Opkald, kontakter, talemeddelelser, talekontrol, opkaldsindstillinger. Meddelelser SMS, MMS, talemeddelelser, . Billedbehandling Kamera, videooptager, billeder, VideoDJ, PhotoDJ. Underholdning Media player, Disc2Phone, PlayNow, ringesignaler, lyd, MusicDJ, temaer, spil, Java m.m. Indholdsfortegnelse Tilslutningsmuligheder Indstillinger for internet og , synkronisering, Bluetooth, infrarød kommunikation, USB-kabel, opdateringstjeneste. Flere funktioner Vækkeur, dato og klokkeslæt, profiler, kalender, opgaver, stopur, regnemaskine, SIM-kortlås, tastaturlås osv. Fejlfinding Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have den skal? Vigtige oplysninger Sony Ericssons websted til forbrugere, sikker og effektiv brug, garanti, slutbrugerlicensaftale, declaration of conformity. Indeks

4 Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Telefonoversigt, samle, SIM-kort, batteri, tænde, bruge menuer, aktivitetsmenu, filhåndtering, sprog, indtaste bogstaver, Style-up -dæksler. Højttaler Infrarød port Kameraknap Skærm Navigeringstast Tænd/slukknap Aktivitetsmenuknap 1.3 MEGAPIXELS 4 x D igital Z o o m Stik til ekstern antenne bag spejl Kamera Valgtast Tilbagetast Valgtast Slettetast Mikrofon Stik til stereohovedtelefoner og oplader 4

5 Lær din telefon at kende Symboler i brugervejledningen Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: % Se også side... } Brug navigeringstasten til at rulle og vælge % 8 Navigering i menuerne med. Bemærk Dette symbol angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Derfor er alle menuer muligvis ikke tilgængelige på din telefon. Du kan få flere oplysninger hos netoperatøren. Samling af telefonen For at kunne bruge telefonen skal du isætte SIM-kortet og batteriet. SIM-kort Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module) fra netoperatøren, når du tilmelder dig som abonnent. SIM-kortet indeholder en computerchip med oplysninger om dit telefonnummer, om hvilke tjenester der er omfattet af dit abonnement, og her gemmes oplysningerne i din telefonbog m.m. Gem kontakterne på dit SIM-kort, inden du tager det ud af en anden telefon. Kontakterne kan være gemt i telefonens hukommelse % 15 Kontakter. 5

6 Lær din telefon at kende Sådan isætter du SIM-kortet og oplader batteriet 30 min. 2,5 t. 1 Skub dækslet op, og løft det af. 2 Isæt SIM-kortet. Kontroller, at SIM-kortet er anbragt under de sølvfarvede holdere. 3 Sæt batteriet i telefonen, så mærkaten vender opad, og stikkene vender imod hinanden. 4 Sæt dækslet på telefonen, og skub det på plads. 5 Slut opladeren til telefonen. Symbolet på opladerens stik skal vende opad. 6 Der kan gå 30 minutter, før batteriikonet vises. 7 Vent i ca. 2,5 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Tryk på for at aktivere skærmen, så du kan se, at opladningen er i gang. 8 Fjern opladeren ved at trække den ud. Visse funktioner bruger mere batteristrøm end andre og kan gøre det nødvendigt at genoplade batteriet oftere. Taletiden eller standbytiden kan imidlertid blive mærkbart kortere på grund af slitage, hvorfor det kan være nødvendigt at udskifte batteriet. Brug kun godkendte batterier fra Sony Ericsson % 66 Batteri. 6

7 Lær din telefon at kende PIN-kode Der kræves en PIN-kode (Personal Identification Number) fra netoperatøren for at aktivere telefonens tjenester. Hvert ciffer i PIN-koden vises som en *, med mindre den starter med nødopkaldsnumrene, f.eks. 112 eller 911. Det skyldes, at du skal kunne se og ringe til et nødopkaldsnummer uden at angive en PIN-kode % 14 Nødopkald. Tryk på for at rette fejl. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, spærres SIM-kortet % 56 SIM-kortlås Sådan tænder og slukker du telefonen 1 Tryk på og hold nede for at tænde eller slukke telefonen. 2 Indtast din PIN-kode til SIM-kortet, hvis du har en. 3 Vælg sproget til telefonens menuer ved den første opstart. 4 Vælg Ja, hvis opsætningsguiden skal hjælpe dig med instruktioner og tip, eller Nej. Der er også adgang til opsætningsguiden fra menusystemet, } Indstillinger } Generelt } Guiden Opsætning. Hvis du trykker kortvarigt på, mens telefonen er tændt, vises % 9 Nedlukningsmenu. Sådan foretager og modtager du opkald Indtast områdenummer og telefonnummer } Kald op for at foretage opkaldet. } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. } Svar, når telefonen ringer for at besvare opkaldet. 7

8 Lær din telefon at kende Navigering i menuerne Hovedmenuerne vises som ikoner på skrivebordet. Visse undermenuer indeholder faner, som vises på skærmen. Tryk på navigeringstasten i midten eller i en retning: Tryk på for at gå til skrivebordet eller vælge objekter. Tryk på,, eller for at bevæge dig gennem menuer og faner. Tryk på for at gå et niveau tilbage i menuerne eller for at afslutte en funktion eller et program. Tryk på, og hold den nede for at vende tilbage til standby. Tryk på for at vælge de indstillinger, der vises på skærmen lige over disse taster. Tryk på for at slette punkter. Genveje Du kan gå direkte til en funktion fra standby vha.,,,. Sådan opretter du en standbygenvej 1 Hvis eksempelvis ikke har en defineret genvej } Ja. 2 Gå til en funktion for at oprette en genvej til } Genvej. Sådan redigerer du en standbygenvej 1 } Indstillinger } Generelt } Genveje, og vælg en eksisterende genvej, som du vil redigere } Rediger. 2 Gå til og vælg en funktion } Genvej. Hjælpetekster Hjælpeteksterne findes i telefonen. } Info for at få adgang til hjælpeteksterne. Flere indstillinger } Mere for at få adgang til en liste med indstillinger. 8

9 Lær din telefon at kende Aktivitetsmenu Du kan åbne aktivitetsmenuen fra stort set alle funktioner i telefonen og få vist og håndtere nye hændelser samt få adgang til bogmærker og genveje. Sådan åbner og lukker du aktivitetsmenuen Tryk på. Brug eller til at skifte mellem fanerne. Aktivitetsmenuens faner Nye hændelser f.eks. mistede opkald og meddelelser. Mine genveje programmer, der kører i baggrunden og dine genveje. Du kan tilføje, slette og ændre genvejenes rækkefølge. Bogmærker dine internetbogmærker. } Indstillinger } Generelt } Nye hændelser } Pop-up, hvis du ønsker, at nye hændelser skal vises som pop-up-tekst og ikke i aktivitetsmenuen. Nedlukningsmenu Du kan åbne nedlukningsmenuen fra stort set ethvert sted i telefonen. Brug den til at lukke telefonen ned, aktivere lydløs funktion eller aktivere en profil. Der er flere oplysninger om profiler under % 52 Profiler. Sådan åbner og lukker du nedlukningsmenuen Tryk på, og vælg en indstilling på listen. Filhåndtering Objekterne gemmes i mapper. Opret undermapperne, som objekterne kan flyttes til. Du kan åbne kameramenuer ved at vælge skrivebordsikonet Kamerabilleder. Objekter, der ikke genkendes, gemmes i mappen Anden. Sådan styrer du objekter og mapper 1 } Filhåndtering, og vælg en mappe. 2 Gå til et objekt } Mere } Håndter filer } Flyt. 3 Vælg den mappe, objektet skal flyttes til, eller vælg Ny mappe, og giv mappen et navn } OK. 9

10 Lær din telefon at kende 10 Sådan markerer du flere objekter 1 } Filhåndtering og vælg et objekt } Mere } Marker vælg Marker flere eller Marker alle. 2 Du kan gå til og vælge flere objekter ved at trykke på Marker eller Fjern mrk. Sådan kontrollerer du hukommelsens status } Filhåndtering } Mere } Hukomm. status. Filoplysninger Se oplysninger om objekter. Objekter omfattet af copyright kan muligvis ikke kopieres eller sendes. Synkronisering af objekter Yderligere oplysninger % 46 Synkronisering. Sprog Vælg sproget til telefonens menuer og sproget, du vil bruge, når du skriver. Sådan ændrer du telefonens sprog } Indstillinger } Generelt } Sprog } Telefonsprog, vælg et sprog. Fra standby: tryk på : 0000 for engelsk, eller 8888 for automatisk valg af sprog (afhænger af SIM-kortet). Sådan vælger du indtastningssproget 1 } Indstillinger } Generelt } Sprog } Skrivesprog. 2 Du kan gå til og vælge flere sprog ved at trykke på Marker eller Fjern mrk. } Gem for at forlade menuen. Sådan skifter du mellem indtastningssprogene Tryk på og hold nede, mens du taster. Indtastning af bogstaver og tegn Sådan indtaster du bogstaver vha. flere tryk Tryk på, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på, og hold den nede, for at indtaste tal. Tryk på for at tilføje flere objekter. Tryk på for at indtaste de mest almindelige tegnsætningstegn. Tryk på for at indtaste tegnet +. Tryk på, og hold den nede, for at ændre indtastningsmetoden.

11 Lær din telefon at kende T9 Text Input T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Sådan indtaster du bogstaver vha. T9 Text Input 1 } Meddelelser } Skriv ny } SMS. 2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 3 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke på eller flere gange for at se andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. 4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Hvis du vil indtaste et punktum eller andre skilletegn, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. Tryk på for at acceptere og tilføje et mellemrum. Sådan føjer du ord til T9 Text Inputordbogen 1 Mens der indtastes bogstaver } Mere } Stav ord. 2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. Naviger mellem bogstaverne med og. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på, og hold den nede for at slette hele ordet. 3 } Indsæt, når du har redigeret ordet. Ordet føjes til T9 Text Input-ordbogen. Næste gang, du indtaster dette ord vha. T9 Text Input, vises det som et af forslagene. Sådan vælger du en anden indtastningsmetode Tryk på, og hold den nede for at vælge en anden indtastningsmetode. Indstillinger ved indtastning af bogstaver } Mere for at få vist indstillinger, mens der indtastes bogstaver. Skift af Style-up -dæksler Nogle pakker indeholder ekstra Style-up -dæksler. Følg vejledningen nedenfor for at skifte dæksler. 11

12 Lær din telefon at kende Sådan skifter du frontdækslet Sådan skifter du batteridækslet 4x Digital Zoom 1.3 MEGAPIXELS 4x Digital Zoom 1.3 MEGAPIXELS 1 Tryk med den ene hånd, mens du skubber det af med tommelfingeren på den anden hånd. Det kan være nødvendigt at trykke temmelig hårdt, første gang batteridækslet skal af. 2 Find hakkerne langs telefonens sider. Skub med hakkene som styr batteridækslet opad, mens du trykker med hånden, indtil det klikker på plads. 1 Sæt tommelfingerneglen ind i rillen i bunden af telefonen. 2 Løft forsigtigt frontdækslet af telefonen. 3 Anbring toppen af dækslet ud for toppen af telefonen som vist. 4 Sæt dækslet på plads ved forsigtigt at trykke det nedad, indtil det ligger fladt. 12

13 Opkald Opkald, kontakter, talemeddelelser, talekontrol, opkaldsindstillinger. Sådan foretager og modtager du opkald Tænd telefonen og kontroller, at du er inden for nettets rækkevide, så der kan foretages og modtages opkald % 7 Sådan tænder og slukker du telefonen. Telefonnummeret vises, hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, og nummeret på den person, der foretager opkaldet, identificeres. Hvis nummeret er gemt under Kontakter, vises navn, nummer og billede (hvis det er valgt). Hvis nummeret er hemmeligt, står der Hemmeligt nr. på displayet. Sådan foretager du et opkald Indtast telefonnummeret (eventuelt med international landekode og områdenummer) } Kald op for at foretage opkaldet. } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. Opkald Sådan kalder du nummeret op igen Hvis forbindelsen mistes, vises Prøv igen? } Ja. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når et opkald går igennem, høres et tydeligt signal. Sådan besvarer eller afviser du et opkald } Svar for at besvare et opkald. } Optaget for at afvise et opkald. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke Tryk på eller for at øge eller mindske lydstyrken. Sådan vælger du flere indstillinger under et opkald Tryk på, og vælg en indstilling. Sådan slår du mikrofonen fra Tryk på og hold nede. Tryk på igen, og hold den nede, for at genoptage samtalen. Sådan bruger du højttaleren under et taleopkald } Mere } Slå højttaler til eller } Slå højttaler fra. 13

14 Opkald Mistede opkald Når du har mistet et opkald, vises det i aktivitetsmenuen, hvis Nye hændelser er indstillet til Aktivitetsmenu. } Kald op for at kalde nummeret op. Hvis Nye hændelser er indstillet til Pop-up, vises Mistede opkald:. } Ja for at få vist de mistede opkald på en opkaldsliste nu eller } Nej for at få dem vist senere. % 9 Aktivitetsmenu for at ændre indstillingerne i aktivitetsmenuen. Opkaldsliste Oplysninger om de sidste opkald gemmes på opkaldslisten. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 } Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Gå til det navn eller nummer, du vil ringe til, } Kald op. Sådan føjer du et nummer fra opkaldslisten til kontakter 1 } Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Gå til det nummer, du vil tilføje } Mere } Gem nummer. 3 Vælg Ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller vælg en eksisterende kontakt, som nummeret skal føjes til. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretager du et nødopkald Tast f.eks. 112 } Kald op. Sådan får du dine lokale nødopkaldsnumre vist } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Nødopkaldsnumre. 14

15 Opkald Kontakter Vælg dine standardkontakter blandt følgende: Kontakter detaljerede oplysninger gemt i telefonens hukommelse. SIM-kontakter navne og numre, der kun findes på SIM-kortet. Sådan vælger du standardkontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Standardkontakter. 2 Vælg Kontakter eller SIM-kontakter. Sådan kontrollerer du hukommelsens status } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. Antallet af poster, du kan gemme, afhænger af, hvor stor hukommelse telefonen eller SIM-kortet har. Håndtering af kontakter Gemme numre, tilføje billeder, ringesignaler og personlige oplysninger. Sådan tilføjer du en kontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj. 2 Indtast navnet } OK. 3 Indtast nummeret } OK. 4 Vælg en nummertype, som kun gælder telefonkontakter. Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. På nær i telefonnumre kan du tilføje symboler som } Mere } Tilføj symbol, og vælg symbolet } Indsæt. 5 Når du har indtastet alle oplysninger } Gem. Det anbefales, at tegnet + og landekoden indtastes sammen med alle numre. Sådan føjer du et billede eller ringesignal til en kontakt 1 } Kontakter, og vælg den kontakt, du vil føje et billede eller et ringesignal til } Mere } Rediger kontakt. 2 Vælg den relevante fane, og vælg derefter et Billede eller en Ringesignal } Tilføj. Vælg et billede eller en lyd og } Gem. 15

16 Opkald Sådan tilføjer du dit eget visitkort } Kontakter } Indstillinger } Mit visitkort, og indtast oplysningerne til visitkortet } Gem. Sådan sender du dit visitkort } Kontakter } Indstillinger } Mit visitkort } Send mit visitkort, og vælg overførselsmetode. Sådan kalder du op til en telefonkontakt 1 Vælg Kontakter og gå til den kontakt, du vil kalde op, eller indtast kontaktens første bogstaver. 2 Brug eller til at vælge et nummer } Kald op. Sådan kalder du op til en SIM-kontakt } Kontakter, og vælg navnet og nummeret på listen } Kald op, hvis SIM-kontakter er standard. } Kontakter } Indstillinger } SIM-kontakter, og vælg navnet og nummeret } Kald op, hvis Kontakter er standard. Sådan kopierer du navne og numre til SIM-kortet 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Kopier til SIM-kort. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer. Alle eksisterende oplysninger på SIM-kortet erstattes, når alle kontakter kopieres fra telefonen til SIMkortet. Sådan kopierer du SIM-kontakter til telefonkontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Kopier fra SIM. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer. Sådan gemmer du altid på SIM-kortet 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Gem autom. på SIM. 2 Vælg Til. Sådan sender du kontakter } Mere } Send kontakt, og vælg en overførselsmetode, for at sende en markeret kontakt. } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Send alle kontakt. for at sende alle kontakter. 16

17 Opkald Sådan redigerer du en telefonkontakt 1 } Kontakter, og vælg en kontakt } Mere } Rediger kontakt. 2 Gå til den relevante fane og rediger oplysningerne } Gem. Sådan redigerer du en SIM-kontakt 1 Hvis SIM-kontakter er standard } Kontakter. Hvis Kontakter er standard } Kontakter } Indstillinger } SIM-kontakter. 2 Vælg det navn, du vil redigere. 3 } Mere } Rediger kontakt, og rediger navnet og nummeret. Sådan sletter du en kontakt } Kontakter, vælg en kontakt, tryk på. Sådan sletter du alle kontakter } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter } Ja og } Ja. Navne og numre på SIM-kortet slettes ikke. Sådan angiver du standardobjektet for en kontakt 1 } Kontakter, og gå til en kontakt } Mere } Standardnummer. 2 Vælg kontaktens telefonnummer, -adresse eller webadresse, som skal vises først. Synkronisering af kontakter Yderligere oplysninger, % 46 Synkronisering. Hurtigopkald Gem telefonnumre, som du nemt vil kunne nå, på position 1-9 i telefonen. Sådan angiver eller erstatter du hurtigopkaldsnumre 1 } Kontakter } Indstillinger } Hurtigopkald. 2 Gå til positionen } Tilføj eller } Erstat, og vælg et telefonnummer. Sådan foretager du hurtigopkald Indtast et hurtigopkaldsnummer 1-9 fra standby } Kald op. 17

18 Opkald Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Sådan gemmer du nummeret på din talemeddelelsestjeneste Tryk på og hold } Ja nede, indtast nummeret } OK. Du kan få oplyst nummeret hos din tjenesteudbyder. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede, hvis du har gemt nummeret på din talemeddelelsestjeneste. Sådan kontrollerer du nummeret til din talemeddelelsestjeneste } Meddelelser } Indstillinger } Talemedd.nr. Talekontrol Håndter opkald med din stemme eller håndfrit udstyr. Opret talekommandoer for at foretage stemmeopkald, besvare eller afvise opkald. Talekommandoer kan ikke gemmes på SIM-kort. Sådan aktiverer du taleopkald og indtaler navne 1 } Indstillinger } Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Aktiver } Ja } Ny talekommando. Vælg en kontakt. 2 Vælg det telefonnummer, der skal føjes en talekommando til. Optag en talekommando, f.eks. Johns mobil. 3 Der vises en vejledning. Løft telefonen til øret, vent på klartonen, og indtal den kommando, du ønsker at optage. Talekommandoen afspilles. 4 Vælg Ja, hvis optagelsen er OK, og Nej og optag igen, hvis det den ikke er OK. Du kan ændre optagelsen senere ved at vælge Rediger navne eller Ny talekommando } Tilføj. Sluk Medieafspiller, før du bruger taleopkald. Gå til Medieafspiller, og tryk på for at slukke den. Sådan aktiverer du talesvar og optager talesvarkommandoer 1 } Indstillinger } Generelt } Talekontrol } Talesvar } Aktiver. 2 Der vises en vejledning. } Fortsæt, og løft telefonen til øret. Vent på tonen, og sig Svar eller et andet ord. Hvis optagelsen er i orden, 18

19 Opkald skal du trykke på } Ja. Hvis ikke } Nej, og optag igen. 3 Sig Optaget eller et andet ord } Ja. Følg vejledningen, der vises, og gem, når du er færdig. Du kan ikke bruge talesvar, hvis du har valgt en MP3-fil som ringesignal. Det magiske ord Optag og brug en talekommando som magisk ord for at aktivere talekontrol uden at trykke på nogen taster. Det magiske ord kan kun bruges sammen med håndfrit udstyr eller et Bluetooth headset. Sådan aktiverer og optager du det magiske ord 1 } Indstillinger } Generelt } Talekontrol } Magisk ord } Aktiver. 2 Følg vejledningen, der vises, og gem, når du er færdig. Sådan bruger du taleopkald Uden håndfrit udstyr: Tryk på og hold Opkald nede i standby, og sig navnet. Med håndfrit udstyr: sig det magiske ord, eller tryk på knappen til håndtering af opkald. Vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. Johns mobil, så får du forbindelse. Sådan besvarer eller afviser du et opkald Sig Svar eller Optaget, når telefonen ringer. Afspilning af navnet på den, der kalder op Hør de talekommandoer, du har optaget for kontaktnavne, når du modtager et opkald. Sådan slår du navnet på den, der kalder op, til eller fra } Indstillinger } Generelt } Talekontrol } Afsp. opkaldernavn. Sådan redigerer du talekommandoer } Kontakter, og vælg en kontakt } Mere } Rediger kontakt. Gå til den relevante fane, og rediger din talekommando. 19

20 Opkald Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Når funktionen Begræns opkald er aktiveret, er visse indstillinger for viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Sådan aktiverer du viderestilling af opkald 1 } Indstillinger } Opkald } Viderestil opkald. 2 Vælg en opkaldstype og en indstilling for viderestilling } Aktiver. 3 Indtast et telefonnummer, som dine opkald skal viderestilles til, eller } Slå op for at finde en kontakt } OK. Sådan deaktiverer du viderestilling af opkald Gå til indstillingen for viderestilling } Deaktiver. Sådan kontrollerer du alle indstillinger for viderestilling } Indstillinger } Opkald } Viderestil opkald } Kontroller alt. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere flere opkald samtidigt. Tjenesten Opkald venter Når den er aktiveret, høres et bip, når du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiverer du viderestillingstjenesten } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Opkald venter } Aktiver } Vælg. Sådan foretager du et nyt opkald 1 } Mere } Parker for at parkere det igangværende opkald. 2 Indtast det nummer, du vil kalde op } Kald op. Modtagelse af opkald nr. 2 Vælg en af følgende, når du modtager opkald nr. 2: } Svar for at besvare og parkere det igangværende opkald. } Optaget for at afvise og fortsætte det igangværende opkald. } Erstat aktive opk. for at besvare og afslutte det igangværende opkald. 20

21 Opkald Håndtering af to opkald Vælg en af følgende indstillinger, hvis du har igangværende og parkerede opkald: } Mere } Skift for at skifte mellem de to opkald. } Mere } Forbind opkald for at forbinde de to opkald. } Mere } Overfør opkald for at overføre de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. } Afb. opk. } Ja for at hente det parkerede opkald. } Afb. opk. } Nej for at afslutte begge opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Konferencer Du kan starte en konference ved at forbinde et igangværende og et parkeret opkald. Derefter kan du parkere konferencen for at kalde op til og tilføje op til fem deltagere eller blot foretage yderligere et opkald. Sådan forbinder du to samtaler til en konference } Mere } Forbind opkald. Sådan tilføjer du en ny deltager 1 } Mere } Parker for at parkere forbundne opkald. 2 } Mere } Tilføj opkald og kald den næste person op. 3 } Mere } Forbind opkald. 4 Gentag proceduren for at medtage flere deltagere. Sådan kobler du en deltager ud } Mere } Udkobl deltager og vælg deltageren. Sådan starter du en privat samtale 1 } Mere } Tal med og vælg deltageren. 2 } Mere } Forbind opkald for at genoptage konferencen. To samtalelinjer Du kan foretage særskilte opkald fra forskellige telefonnumre, hvis dit abonnement understøtter flere samtalelinjer. Sådan vælger du en linje til udgående opkald } Indstillinger } Opkald og vælg linje 1 eller 2. 21

22 Opkald Sådan ændrer du navnet på en linje } Indstillinger } Display } Rediger linjenavn og vælg den linje, du vil redigere. Mine numre Se, tilføj og rediger dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Mine numre, og vælg en af indstillingerne. Accept af opkald Du kan vælge kun at modtage opkald fra visse telefonnumre. Sådan føjer du numre til listen over accepterede opkald 1 } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Accepter opkald } Kun fra listen. 2 } Rediger } Ny } Tilføj. Vælg en kontakt. Sådan accepterer du alle opkald } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Accepter opkald } Alle opkald. Begrænsning af opkald Begræns ud- og indgående opkald, når du er hjemme eller i udlandet. Du skal angive et password fra din tjenesteudbyder. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger, der ikke kan aktiveres. Indstillinger for Begræns opkald. Følgende opkald kan begrænses: Alle udgående Alle udgående opkald. Udgående int. Alle udgående internationale opkald. Udg. int. roaming Alle udgående internationale opkald undtagen til eget land. Alle indgående Alle indgående opkald. Indg. ved roaming Alle indgående opkald, når du er i udlandet (ved roaming). Sådan aktiverer eller deaktiverer du en opkaldsbegrænsning 1 } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Begræns opkald, og vælg en indstilling. 2 Vælg Aktiver eller Deaktiver, og indtast dit password } OK. 22

23 Opkald Opkald til faste numre Med funktionen Faste numre kan du kun foretage opkald til bestemte numre, der er gemt på SIMkortet. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Du kan stadig ringe til de internationale nødopkaldsnumre, selvom funktionen Faste numre er aktiveret. Dele af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre er aktiveret, kan du ikke se eller håndtere telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. Sådan aktiverer eller deaktiverer du opkald til bestemte numre 1 } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Faste opkald. 2 Vælg Aktiver eller Deaktiver. 3 Indtast din PIN2-kode } OK, og derefter } OK igen for at bekræfte. Sådan gemmer du et fast nummer } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Faste opkald } Faste numre } Nyt nummer, og indtast oplysningerne. Yderligere opkaldsfunktioner Tonesignaler Du kan bruge tjenesterne til telefoniske bankforretninger eller til at betjene en telefonsvarer ved at sende tonesignaler under et opkald. Tryk på -, eller for at sende signaler. Tryk på for rydde skærmen, når opkaldet er afsluttet. Tryk på i standby for at slå signalerne til eller fra under et opkald, og vælg Deaktiver toner eller Slå toner til. Notesblok Noter et telefonnummer under et opkald. Når du afslutter opkaldet bliver nummeret stående på skærmen, så du kan kalde det op eller gemme det i telefonbogen. 23

24 Opkald Sådan får du vist eller skjulet eget nummer Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du vælge at skjule dit telefonnummer, når du foretager opkald. Sådan tillader du, at eget nummer vises eller skjules 1 } Indstillinger } Opkald } Vis eller skjul nr. 2 Vælg Vis nummer, Skjul nummer eller Netstandard. Overførsel af lyden, når der anvendes håndfrit Bluetooth udstyr Du kan overføre lyden for opkald, hvis du bruger håndfrit Bluetooth udstyr. Du kan også overføre lyden for opkald vha. tastaturet. Sådan styrer du lyden, når et opkald besvares vha. håndfrit udstyr 1 } Indstillinger } Forbindelser } Bluetooth } Håndfri } Indgående opkald. 2 Vælg I telefon for at overføre til telefonen eller Til håndfri for at overføre til det håndfri udstyr. Opkaldstid Under et opkald vises opkaldets varighed. Du kan kontrollere varigheden af det seneste opkald, udgående opkald og samlet tid. Sådan kontrollerer du opkaldstiden } Indstillinger } Opkald } Tid og pris } Opkaldstimer. } Mere og vælg Nulstil total eller Nulstil udgående for at nulstille. Sådan overfører du lyd ved hjælp af en håndfri enhed } Mere } Overfør lyd under et opkald, og vælg en enhed. Direkte lyd Du kan dirigere lyden, når du besvarer et opkald, vha. telefonens tastatur eller knappen på den håndfri enhed. 24

25 Meddelelser SMS, MMS, talemeddelelser, . Din telefon understøtter forskellige meddelelsestjenester. Kontakt din tjenesteudbyder vedrørende de tjenester, du kan bruge, eller besøg Der er ikke mere hukommelse. Du skal slette meddelelser eller , før du kan modtage nye % 27 Sådan sletter du flere meddelelser i en mappe. Tekstmeddelelser (SMS) SMS'er kan også indeholde billeder, animation, melodier og lydeffekter. Du kan også oprette og bruge skabeloner til dine meddelelser. Før du starter Netoperatøren oplyser et servicecenternummer til afsendelse og modtagelse af tekstmeddelelser. Det findes muligvis allerede på SIM-kortet, men du kan også tilføje det selv. Meddelelser Sådan indtaster du et servicecenternummer 1 } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Servicecenter. Nummeret vises, hvis det findes på SIM-kortet. 2 } Nyt servicecenter og indtast nummeret inklusive det internationale + -tegn og landekoden } Gem, hvis der ikke er noget nummer. Sådan skriver og sender du en SMS eller gemmer en kladde 1 } Meddelelser } Skriv ny } SMS. 2 Skriv din meddelelse. } Mere } Tilføj objekt for at indsætte et objekt i en meddelelse 3 } Fortsæt. (Tryk på og } Ja for at gemme i Kladder, hvis du vil gemme meddelelsen til senere). 4 Vælg Indtast telefonnr. og indtast modtagerens nummer, eller Opslag i Kontakter for at finde et nummer eller en gruppe, eller vælg på listen med de seneste modtagere. 25

26 Meddelelser 5 } Mere } Avanceret vælg en indstilling } Rediger og vælg en indstilling } Udført for at ændre standardindstillinger for meddelelser, f.eks. bede om at få kvittering for, at meddelelsen er læst. 6 } Send. Du kan konvertere din SMS til en MMS. } Mere } Til MMS mens du skriver. Sådan kopierer og indsætter du tekst i en meddelelse 1 } Mere } Rediger, mens du skriver meddelelsen. 2 Vælg Kopier alle for at kopiere al teksten i meddelelsen, eller Kopier tekst } Start og brug navigeringstasten til markering af teksten } Afslut. 3 } Mere } Rediger } Sæt ind. Modtagelse af meddelelser Hvis du modtager en SMS eller en MMS, der automatisk er overført, vises den i aktivitetsmenuen, hvis Nye hændelser er indstillet til Aktivitetsmenu. } Vis for at læse meddelelsen. Hvis Nye hændelser er indstillet til Pop-up, bliver du spurgt, om du vil læse meddelelsen. Vælg Ja for at læse eller afspille meddelelsen nu eller Nej for at gøre det senere. } Stop for at stoppe afspilningen eller læsningen af en billedmeddelelse. Tryk på for at lukke meddelelsen. % 9 Aktivitetsmenu for at ændre indstillingerne i aktivitetsmenuen. Sådan kalder du op til et nummer i en meddelelse Marker telefonnummeret, der vises i meddelelsen } Kald op. Sådan gemmer du et objekt i en SMS 1 Marker objektet, mens du læser meddelelsen, } Mere. 2 Vælg Anvend (det markerede telefonnummer vises) for at gemme et telefonnummer eller Gem billede for at gemme et billede eller Gem bogmærke for at gemme en webadresse. Sådan gemmer du en meddelelse, du har valgt } Mere } Gem meddelelse vælg Gemte medd. (SIM-kort) eller Skabeloner (telefon). 26

27 Meddelelser Sådan gemmer du flere meddelelser i en mappe 1 Vælg en meddelelse } Mere } Marker flere. 2 Gå til og } Marker for at markere meddelelser } Mere } Gem meddelelser. Sådan sletter du en meddelelse Vælg meddelelsen og tryk på. Sådan sletter du flere meddelelser i en mappe 1 Marker en meddelelse } Mere vælg Slet alle medd. eller Marker flere. 2 Gå til og } Marker for at markere meddelelser } Mere } Slet meddelelse. Lange meddelelser Det tilladte antal tegn i en SMS afhænger af sproget, der skrives på. Du kan sende en længere meddelelse ved at kæde to eller flere meddelelser sammen. Du skal betale for hver meddelelse i en lang sammenkædet meddelelse. Du modtager muligvis ikke alle dele af en lang meddelelse på én gang. Spørg tjenesteudbyderen, hvor mange meddelelser der kan sammenkædes. Sådan slår du lange meddelelser til } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Maks. SMS længde } Maks. tilgæng. Skabeloner til meddelelser Meddelelser, der sendes ofte, kan gemmes som skabeloner % 26 Sådan gemmer du en meddelelse, du har valgt. Du kan også oprette nye skabeloner. Sådan opretter du en meddelelsesskabelon 1 } Meddelelser } Skabeloner } Ny skabelon vælg Tekst eller MMS. 2 Skriv meddelelsen } OK, indtast en titel } OK. Indstillinger for standardmeddelelser Vælg en standardværdi for flere indstillinger. Sådan vælger du standardindstillinger for meddelelser } Meddelelser } Indstillinger } SMS eller } MMS og vælg de indstillinger, der skal ændres. Sådan kontrollerer du status for en sendt meddelelse } Meddelelser } Afsendte medd. og vælg en tekstmeddelelse } Vis } Mere } Detaljer. 27

28 Meddelelser Billedmeddelelser (MMS) MMS'er kan indeholde tekst, billeder, videoklip, kamerabilleder, lydoptagelser og signaturer. De sendes via MMS (Multimedia Messaging Service) til en mobiltelefon eller via . Telefoner der afsender og modtager skal have et abonnement, der understøtter MMS'er. Før du starter % 44 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede er i telefonen. Oprettelse og afsendelse af MMS'er Vælg at skrive tekst og tilføje billeder, lyd, video flere sider, din signatur og andre objekter, du kan vedhæfte. Sådan opretter og sender du en MMS 1 } Meddelelser } Skriv ny } MMS. 2 } Mere for at føje et objekt til meddelelsen. Mens du skriver, } OK } Mere for at indsætte et objekt. 3 } Mere for at føje flere objekter til meddelelsen. Fortsæt, som når du sender en SMS % 25 Tekstmeddelelser (SMS). Hvis det drejer sig om MMS'er, har du de samme indstillinger som ved SMS'er, f.eks. kopier og sæt ind, gem og slet meddelelser, brug af skabeloner % 25 Tekstmeddelelser (SMS). Sådan opretter du din signatur til brug i MMS'er 1 } Meddelelser } Indstillinger } MMS. 2 } Signatur } Ny signatur og opret din signatur som en MMS. Sådan gemmer du et objekt, der findes i en MMS 1 Marker objektet, mens du læser meddelelsen, } Mere. 2 Vælg Anvend (det markerede telefonnummer vises) for at gemme et telefonnummer eller Gem bogmærkefor at gemme en webadresse eller Gem objekter for at gemme f.eks. et billede eller lyd. 28

29 Meddelelser Automatisk overførsel Vælg, hvordan billedmeddelelserne skal overføres: } Meddelelser } Indstillinger } MMS } Download auto. for at få vist indstillinger: Altid se automatisk overførte meddelelser. Spørg v. roaming bede om overførsel af andre meddelelser. Aldrig v. roam. overføre ikke andre meddelelser. Spørg altid bede om overførsel af meddelelser. Fra få nye meddelelser vist som ikoner i indbakken. Vælg meddelelsen } Vis for at overføre. Talemeddelelser Du kan sende og modtage en lydoptagelse som en talemeddelelse. Telefoner der afsender og modtager skal have et abonnement, der understøtter MMS'er. Sådan optager og sender du en talemeddelelse 1 } Meddelelser } Skriv ny } Talemeddelelse. 2 Optag din meddelelse. } Stop. 3 } Send for sende meddelelsen. 4 Vælg Tast -adr. for at indtaste en adresse eller Indtast telefonnr. for at indtaste modtagerens nummer eller Opslag i Kontakter for at hente et nummer eller en gruppe fra Kontakter, eller vælg på listen med de senest anvendte modtagere } Send. Modtagelse af talemeddelelser Talemeddelelsen vises i aktivitetsmenuen, hvis Nye hændelser er indstillet til Aktivitetsmenu, når du modtager en talemeddelelse, der er hentet automatisk. } Afspil for lytte til meddelelsen. Hvis Nye hændelser er indstillet til Pop-up, bliver du spurgt, om du vil høre talemeddelelsen. Vælg Ja for at afspille meddelelsen nu eller Nej for at afspille den senere. } Mere for at få vist en liste med valgmuligheder, når du har hørt talemeddelelsen. Tryk på for at lukke meddelelsen. % 9 Aktivitetsmenu for at ændre indstillingerne i aktivitetsmenuen. Opret forbindelse til en POP3- eller IMAP4-mailserver for at sende og modtage med telefonen. Du kan bruge de samme -indstillinger som anvendes i computerens -program. 29

30 Meddelelser 30 Med en POP3- -konto overføres meddelelserne til hver enkelt computer eller enhed, hvor der så er adgang til dem. Med en IMAP4- -konto kan meddelelserne bevares på serveren, hvilket gør det nemmere at håndtere fra flere computere og enheder. Før du starter % 44 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede er i telefonen. Sådan skriver og sender du en 1 } Meddelelser } } Skriv ny. 2 Vælg Tilføj for at indtaste en -adresse, eller Opslag i Kontakter for at finde en adresse under Kontakter eller en -adresse på listen med de senest anvendte modtagere. 3 Vælg Til, Cc: eller Bcc: for at tilføje flere modtagere. 4 } Udført når du er færdig med at vælge modtagere. 5 Skriv emnet } OK. Skriv teksten } OK. 6 } Tilføj og vælg objektet } Udført } Fortsæt for at tilføje et objekt, der skal vedhæftes. 7 Vælg Send eller Mere for at få indstillingerne vist. Når du skriver , kan du kopiere og indsætte % 26 Sådan kopierer og indsætter du tekst i en meddelelse. Sådan modtager og læser du 1 Vælg Meddelelser } } Indbakke. Hvis indbakken er tom } Snd/modt. Hvis indbakken ikke er tom } Mere } Send og modtag. 2 Nye meddelelser overføres, vælg en meddelelse } Vis for at læse den. Sådan besvarer du en 1 Åbn -meddelelsen, og tryk på } Svar. 2 Skriv din meddelelse } Mere for at få vist indstillinger. 3 } OK } Fortsæt } Send for at sende meddelelsen. Sådan får du vist eller gemmer et objekt vedhæftet en Marker objektet } Mere og vælg at gemme, hvis du vil gemme en -adresse, et telefonnummer eller en webadresse. Marker meddelelsen } Mere for at gemme et vedhæftet objekt. Marker det vedhæftede objekt } Gem.

31 Meddelelser Sådan gemmer du Marker én meddelelse } Mere } Gem meddelelse. Denne meddelelse gemmes under Gemt i -menuen. Marker en meddelelse } Mere } Marker flere for at gemme flere meddelelser i en mappe. Gå til og } Marker for at markere meddelelser. } Mere } Gem meddelelser. Alle gemmes også på din -server. Sådan sletter du Tryk på for at slette en markeret meddelelse. Marker en meddelelse} Mere } Marker flere for at slette flere meddelelser i en mappe. Gå til og } Marker for at markere meddelelser. } Mere } Marker til sletn. De markerede meddelelser slettes, næste gang du opretter forbindelse til din -server. Kun brugere af IMAP4: } Mere } Ryd indbakke og vælg } Med afs. & modt. eller } Uden afs & modt for at slette meddelelser, næste gang du har forbindelse med din -server. Mine venner Du kan få flere oplysninger hos din tjenesteudbyder eller på Grupper Du kan oprette en gruppe numre og -adresser, så du kan sende meddelelser til flere modtagere samtidigt. Hvis du sender en tekstmeddelelse til en gruppe, betaler du for hvert medlem af gruppen. Sådan opretter du en gruppe numre og -adresser 1 } Kontakter } Indstillinger } Grupper } Ny gruppe } Tilføj. 2 Indtast et navn for gruppen, } Fortsæt. 3 } Ny } Tilføj for at finde og vælge et kontaktnummer eller en -adresse. 4 Gentag eller tilføj flere numre eller -adresser. } Udført. 31

32 Billedbehandling Billedbehandling Kamera, videooptager, billeder, VideoDJ, PhotoDJ. Kamera og videooptager Din telefon har et digitalkamera, som også kan fungerer som digital videooptager. Tag billeder og videoklip, som du kan gemme, sende eller bruge. Brug et billede som pauseskærm, baggrundsbillede eller et telefonobjekt % 15 Sådan føjer du et billede eller ringesignal til en kontakt. Visse programmer til Java kan bruge kameraet % 43 Java -programmer. Sådan tager du billeder og optager videoklip 1 Tryk på og hold nede for at starte kameraet, tryk på eller for at skifte mellem video og telefon. 2 Tryk på igen for at tage billedet eller starte videoen. 3 Tryk igen for at afslutte videooptagelsen. Du kan også vælge Kamera for at starte kameraet og derefter Tag bill. for at tage billedet eller Optag for at starte videoen. Du får muligvis sort skærm eller billedet forvrænges, hvis du forsøger at optage i kraftigt lys, f.eks. i direkte sollys eller i lyset fra en lampe. Sådan skifter du mellem video og foto Tryk på eller. 32

33 ital Zo o m 4x Dig Sådan bruger du zoom Brug og til at zoome ind og ud. Sådan tager du et selvportræt 1 Hold telefonen som vist i illustrationen. Billedet reflekteres i det medfølgende spejl. 2 Tryk på og hold den nede for at aktivere kameraet. Tryk på for at tage billedet. Kameraindstillinger } Mere for at se flere muligheder, når kameraet er aktiveret: Vis alle klip (video). Optagetilstand (video) vælg mellem Til MMS og Video i høj kvalitet. Videostørrelse vælg mellem Stor 176x144 og Lille 128x MEGAPIXELS Billedbehandling Nat-tilstand opnå en bedre billedkvalitet under dårlige lysforhold vha. længere eksponeringstid. Effekter vælg andre effekter til dit billede eller din video. Vis alle billeder (billeder). Optagetilstand (billeder) vælg Normal for ingen ramme, Panorama for at kombinere et par tilleder til ét bredt billede, Rammer for at føje en ramme til dit billede og Sekvens for at tage et par billeder hurtigt efter hinanden. Billedstørrelse vælg mellem Stor 1280x1024, Mellem 640x480 og Lille 160x120. Selvtimer (billeder) billedet tages et par sekunder efter, at du har trykket på kameraknappen. Billedkvalitet vælg mellem billedkvaliteten Normal og Fin. Lukkerlyd (billeder) vælg en anden lukkerlyd. Arkivering og afsendelse af billeder og videoklip Når du har taget et billede eller optaget et videoklip, gemmes det i telefonens hukommelse. Du kan sende billedet eller videoklippet med det samme i en MMS. % 34 Udveksling af billeder og videoklip for at udveksle billeder og videoklip med andre overførselsmetoder. 33

34 Billedbehandling 34 Billeder og videoklip Telefonen leveres med et eller flere billeder og videoklip, som du kan slette for at frigøre hukommelse. Alle billeder og videoer gemmes i Filhåndtering. Når du har taget et billede, kan du også få adgang til det ved at vælge Kamerabilleder. Du kan bruge et billede som pauseskærm, baggrund eller til en telefonkontakt % 15 Sådan føjer du et billede eller ringesignal til en kontakt. Du kan sende og modtage billeder og videoklip vha. en overførselsmetode. Det antal billeder eller videoklip, der kan gemmes, afhænger af filernes størrelse. GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, SVG-Tiny, MP4 og 3GP understøttes. Animationer håndteres som billeder. Sådan får du dine billeder vist 1 Vælg Kamerabilleder eller Filhåndtering } Billeder og vælg et billede i en mappe. 2 Billeder vises som miniaturer. } Vis for at se dem i fuld størrelse. 3 } Vandret for at få billedet vist horisontalt. 4 } Mere for at få indstillingerne vist, f.eks. Roter eller Diasshow, hvor alle billeder i mappen vises som et diasshow. Sådan får du dine videoklip vist 1 } Filhåndtering } Videoer, og vælg et videoklip i en mappe. 2 } Vis } Afspil. 3 } Stop for at stoppe videoklippet, } Mere for at få vist indstillinger, f.eks. Vandret eller VideoDJ for at redigere videoklippet. Sådan søger du efter kamerabilleder på en tidslinje 1 Vælg Kamerabilleder eller Filhåndtering } Billeder } Kamerabilleder. 2 } Mere } Tidssøgning. Du kan nu gennemse billederne i kameraet på en tidslinje sorteret efter dato. Udveksling af billeder og videoklip Du kan udveksle billeder og videoklip med dine venner vha. en af de tilgængelige overførselsmetoder. Du må muligvis ikke udveksle materiale, der er omfattet af ophavsretlig beskyttelse. Du kan trække og slippe billeder og videoklip til en computer via USB-kablet.

35 Billedbehandling Sådan sender du et billede eller videoklip 1 } Filhåndtering } Billeder eller } Videoer. 2 Marker et billede eller videoklip } Mere } Send. Vælg en overførselsmetode. Sådan modtager og gemmer du et billede eller videoklip Fra en meddelelse, der indeholder objektet % 25 Meddelelser. Kontroller, at overførselsmetoden er aktiveret, og følg den vejledning, der vises, hvis der anvendes en anden overførselsmetode. Sådan får du et videoklip vist på en computer Brug afspilningsprogrammet QuickTime, som findes på den cd, der fulgte med telefonen, til at få vist videoklip, der er overført til computeren. Pauseskærm og baggrundsbillede Pauseskærmen aktiveres, når telefonen ikke har været anvendt i et par sekunder. Efter yderligere et par sekunder aktiveres dvaletilstanden for at spare på strømmen. Hvis du har et billede som baggrundsbillede, vises det i standbytilstand. Sådan bruger du et billede 1 } Filhåndtering } Billeder, og vælg et billede. 2 } Mere } Anvend som, og vælg en indstilling. VideoDJ Du kan komponere og redigere dine egne videoklip ved at bruge videoklip, billeder og tekst. Du kan også klippe for at slette uønskede afsnit og forkorte et videoklip. Sådan opretter du et videoklip 1 } Underholdning } VideoDJ. 2 Vælg Tilføj } Videoklip, Billede eller Tekst og vælg et objekt, eller } Kamera for at tage et nyt billede eller videoklip. 3 for at blade fremad i et storyboard. Sådan åbner du et eksisterende videoklip til redigering 1 } Filhåndtering } Videoer og vælg objektet. 2 } Mere } VideoDJ } Rediger. 35

36 Billedbehandling 36 Indstillinger til redigering af et markeret videoklip, billede eller tekst } Rediger for at få vist flere indstillinger, når kameraet er aktiveret: Beskær (video) afkortning af videoklip ved at vælge Start- og Afslut-position. Tilføj tekst (video) tilføjelse af tekst til videoklippet. Erstat valg af et nyt objekt. Slet fjernelse af objektet. Flyt flytning af objektet til et andet sted. Varighed (billede og tekst) angivelse af, hvor længe billedet eller teksten skal vises. Rediger (tekst) ændring af teksten. Baggrund (tekst) indstilling af baggrunden. Tekstfarve (tekst) indstilling af skriftfarven. Brug PhotoDJ til at redigere et billede, og føj derefter billedet til videoklippet % 36 PhotoDJ. Indstillinger til håndtering af et videoklip } Mere for at få vist indstillinger til håndtering af videoklip: Afspil for at få vist videoklippet. Send for at sende videoklippet. Lydspor for at føje et lydspor til videoklippet. Overgange for at indstille overgange mellem videoklip, billeder og tekst. Gem for at gemme videoklippet. Indsæt for at indsætte et nyt videoklip, billede eller en ny tekst. Ny video for at oprette et nyt videoklip. PhotoDJ Redigering af billeder med PhotoDJ. Visse redigeringsindstillinger er deaktiveret i forbindelse med store billedstørrelser. Sådan åbner du et objekt til redigering } Underholdning } PhotoDJ, og vælg et objekt. } Kamerabilleder og vælg et objekt } Vis } Mere } Rediger. Indstillinger til redigering af et markeret billede } Værktøj for at få vist indstillinger: Clipart for at markere og tilføje clipart. Ramme for at vælge og tilføje en ramme. Tilføj effekt for at tilføje en effekt. Vælg værktøj for at vælge det værktøj, der skal anvendes. Roter for at rotere.

37 Farvepalet for at vælge farve. Farvevælger for at vælge en farve i et billede (ikke tilgængelig i forbindelse med kamerabilleder). Pennestørrelse for at vælge en pennestørrelse (ikke tilgængelig i forbindelse med kamerabilleder). Brug af navigeringstasten til at redigere billedet. Du kan bruge tastaturet på følgende måde: forlad billedet } Mere } Gem billede, når du har redigeret det valgte billede. fortryd venstre op op højre op venstre aktiver højre værktøj venstre ned ned højre ned vælg værktøj vælg farve Underholdning Underholdning Media player, Disc2Phone, PlayNow, ringesignaler, lyd, MusicDJ, temaer, spil, Java m.m. Medieafspiller Du kan afspille musik og videoklip, du har hentet eller modtaget i en billedmeddelelse, eller overført fra en computer. Følgende filtyper understøttes: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY og WAV (16 khz er maks. samplingfrekvens). Du kan også bruge 3GPP-kompatible streamede filer. Overførsel af musik Disc2Phone-computerprogrammet og USB-driverne findes på cd'en, der fulgte med telefonen. Brug Disc2Phone til at overføre musik fra cd'er eller fra din computer til telefonens hukommelse. Inden du installerer ny software eller nye versioner af software på computeren, skal al eksisterende software med relation til telefonkommunikation fjernes. Det anbefales at fjerne vha. Tilføj/fjern programmer fra Kontrolpanel (Windows). 37

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Vivaz Udvidet brugervejledning

Vivaz Udvidet brugervejledning Vivaz Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...8 Telefonoversigt...9 Menu overview*...10 Navigering...11 Brug af andre net...15

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K770

Din brugermanual SONY ERICSSON K770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK Brugervejledning Funktionsvejledning Telefon Software version 5.3.3 eller nyere Rev C DK Indhold 1. Indledning... 3 2 Anvend Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden... 3 2.2 Telefonmenuen... 3 2.3

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere