This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Introduktion Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick Duo. Opkald Opkald, kontakter, talekontrol, opkaldsindstillinger. Meddelelser SMS, MMS, talemeddelelser, , Mine venner. Billedbehandling Kamera, videooptager, billeder, PhotoDJ. Underholdning Medieafspiller, PlayNow, ringesignaler, MusicDJ, VideoDJ, lydoptager, temaer, spil. Sony Ericsson K750i Tilslutningsmuligheder Indstillinger for internet og , Bluetooth, infrarød, USB-kabel, opdateringstjeneste. Flere funktioner Dato og klokkeslæt, vækkeur, kalender, opgaver, Java -programmer, SIM-kortlås, osv. Fejlfinding Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have den skal? Yderligere oplysninger Webstedet Sony Ericsson, sikker og effektiv brug, garanti, declaration of conformity. Ikoner Beskrivelse af ikonerne. Indeks

2 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Første udgave (februar 2005) Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publikationsnummer: DA/LZT R1A Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM s internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Bluetooth betegnelsen og logoet tilhører Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Sony Ericsson på licens. Memory Stick og Memory Stick Duo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. QuickShare, PlayNow, MusicDJ og VideoDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Microsoft, Windows og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mac OS er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. registreret i USA og andre lande. 2

3 T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java J2ME. 1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USAs finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department s list of Specially Designated Nations) eller USAs handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department s Table of Denial Orders). 3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USAs regering er underlagt de begrænsninger, som findes i Rights in Technical Data and Computer Software Clauses i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). 3

4 En del af Softwaren i dette produkt er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende SyncML initiative Ltd. ( ). Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. 4

5 Introduktion Introduktion Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Du kan finde yderligere oplysninger og hente yderligere materiale på Vejledende symboler Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: Bemærk. Angiver, at en tjeneste eller funktion er neteller abonnementsafhængig. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. % Se også side... } Brug valg- eller navigeringstasten til at bladre og vælge med, % 12 Taster og navigation. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk navigeringstasten mod venstre. Tryk navigeringstasten mod højre. Samling af telefonen Du skal gøre følgende, før du kan bruge telefonen: Isæt SIM-kortet. Tilslut og oplad batteriet. Isæt Memory Stick Duo. SIM-kort Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module) fra netoperatøren, når du tilmelder dig som abonnent. SIM-kortet indeholder en computerchip med oplysninger om dit telefonnummer, om hvilke tjenester der er omfattet af dit abonnement samt kontakternes navne og numre m.m. Hvis du har brugt SIM-kortet på en anden telefon, skal du kontrollere, at dine oplysninger er gemt på SIM-kortet, før du tager det ud af den anden telefon. Kontakterne kan f.eks. være gemt i telefonens hukommelse. 5

6 Introduktion Oplysninger om SIM-kort og batteri Sluk altid telefonen, og kobl opladeren fra, inden du isætter eller fjerner et SIM-kort. Når du oplader batteriet, kan det tage op til 30 minutter, før du ser batteriikonet på displayet. Sådan isættes SIM-kort og batteri 1 Fjern batteridækslet ved at lade det glide ud som vist på billedet. 2 Skub SIM-kortet ind i holderen. Kontroller, at SIM-kortets guldfarvede kontakter vender nedad, og at det afskårne hjørne vender rigtigt. 3 Placer batteriet bag på telefonen, så mærkaten vender opad, og stikkene vender imod hinanden. 4 Placer batteridækslet som vist på billedet, og skub det på plads. 6

7 Sådan oplades batteriet 4 t. 30 min. Introduktion Memory Stick Duo Med Memory Stick Duo får du ekstra lagerkapacitet til f.eks. billeder, musik og videoklip. Med Memory Stick Duo kan du dele dine oplysninger ved at flytte eller kopiere dem til andre Memory Stick Duo-kompatible enheder, se også % 18 Filhåndtering. Du kan også bruge den som en transportabel hukommelse til kontordokumenter, og flytte dokumenter mellem telefonen og computeren, % 72 Overførsel af filer via USB-kablet. 1 Slut opladeren til telefonen. Symbolet på opladerens stik skal vende opad. 2 Det kan tage op til 30 minutter, før du ser batteriikonet på skærmen. 3 Vent i ca. 4 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Tryk på en tast for at aktivere skærmen, hvis du ikke kan se batteriet på dette tidspunkt. 4 Vip stikket opad, når du fjerner opladeren. 7

8 Introduktion Sådan isættes og udtages Memory Stick Duo 1 Sæt Memory Stick Duo i åbningen. 2 Tryk i kanten af Memory Stick Duo for at frigøre det fra åbningen. Der er flere oplysninger om Sony Memory Stick på PIN-kode (Personal Identity Number) Der kræves en PIN-kode (Personal Identity Number) for at aktivere telefonens tjenester. PIN-koden er knyttet til dit SIM-kort og ikke til telefonen. Du får PIN-koden hos din netoperatør. Når du indtaster din PIN-kode, vises hvert ciffer som *, medmindre din PIN-kode starter med det samme ciffer som et nødopkaldsnummer, f.eks På den måde kan du se og indtaste et nødopkaldsnummer som f.eks. 112 uden først at skulle indtaste en PIN-kode. Hvis du taster forkert, kan du slette det forkerte tal ved at trykke på. Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet, og du ser meddelelsen PIN blokeret. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 78 SIM-kortlås. 8

9 Introduktion Sådan tændes telefonen, og sådan foretages der et opkald Kontroller, at telefonen er opladet, og at SIM-kortet er isat, inden du tænder. Når telefonen er tændt, kan du hurtigt og nemt gøre den klar til brug vha. opsætningsguiden. Sådan tændes telefonen 1 Tryk på og hold nede. 2 Indtast PIN-koden til dit SIM-kort, hvis du bliver bedt om det. 3 Vælg sprog til telefonmenuerne ved den første opstart. 4 } Ja, hvis du ønsker at opsætningsguiden skal hjælpe dig i gang. Følg derefter den vejledning, der vises. Du kan når som helst starte guiden fra menusystemet, } Indstillinger } fanen Generelt } Guiden Opsætning. Sådan foretages og modtages opkald Indtast telefonnummeret (eventuelt med det internationale præfiks og områdenummer) } Kald op for at foretage opkaldet. } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. } Svar, når telefonen ringer. 9

10 Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick Duo. Telefonoversigt Infrarød port 2 Musikknap 3 Skærm 4 Valgtaster 5 Aktivitetsmenuens taster 6 Tilbagetast 7 Lys 8 Åbning til Memory Stick Duo 9 Mikrofon 10 Afbryder 11 Højttaler 12 Kamerazoom, lydstyrkeknapper og billedzoom 13 Navigeringstast 14 Slettetast 15 Kameraknap 16 Lydløs-tast 17 Stik til stereohovedtelefoner og oplader Der er flere oplysninger om taster og navigation, % 12 Taster og navigation. 10

11 Lær din telefon at kende Oversigt, menu 1. PlayNow * 2. Internettjenester* 3. Underholdning Onlinetjenester* Spil VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjernbetjening Optag lyd Demo 4. Kamera 5. Meddelelser Skriv ny Indbakke Mine venner* Ring t. talemedd. Kladder Udbakke Afsendte medd. Gemte medd. Skabeloner Indstillinger 6. Medieafspiller 7. Filhåndtering Billeder Videoer Lyde Temaer Websider Spil Programmer Anden 8. Kontakter** Kontakter** Indstillinger: Hurtigopkald Mit visitkort Grupper** Kontakter** Specielle numre Avanceret Ny kontakt 9. Radio 10. Opkald* 11. Organizer Alarmer Programmer Kalender Opgaver Noter Synkronisering Timer Stopur Lys Regnemaskine Husk koder 12. Indstillinger Generelt Profiler Tid og dato Sprog Talekontrol Nye hændelser Telefonstatus Genveje Knappen Musik Låse Guiden Opsætning Tip og tricks Nulstil alt Lyde og alarmer Ringevolumen Ringesignal Lydløs tilstand Stigende ringesign. Vibrator Meddelelsesalarm Tastelyd Display Baggrund Temaer Startskærm Pauseskærm Lysstyrke Dvaletilstandsur Rediger linjenavn* Opkald Viderestil opkald Håndter opkald Tid og pris Vis eller skjul nr. Håndfri Skift til Linje 2* Forbindelser Bluetooth Infrarød port Synkronisering Enhedshåndtering Mobilnet Datakomm. Internetindst. Streaming-indst. Indstill. for Java Tilbehør * Bemærk, at nogle menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. **Menuen afhænger af, hvilket kontaktprogram der er valgt som standard. 11

12 Lær din telefon at kende Taster og navigation Standbyskærm, hovedmenu og statuslinje Standbyskærmen vises, når du ikke kalder op eller bruger menuer. Her kan du f.eks. se operatørens navn samt dato og klokkeslæt. Tryk på i standby for at få adgang til hovedmenuen, hvor menuerne vises som ikoner. Visse undermenuer har faner. Gå til en fane vha. navigeringstasten, og vælg en indstilling. Statuslinjen øverst på skærmen indeholder ikoner, som giver oplysninger med relation til telefonen og dens aktiviteter, % 95 Ikoner. Taster og knapper Tryk på denne for at få adgang til hovedmenuen fra standby. Tryk på den for at vælge fremhævede punkter. Tryk på den under et opkald for at få vist en liste med indstillinger. Flytter gennem menuer og faner. Tryk på denne for at vælge de indstillinger, der vises på skærmen lige over disse taster. Tryk på denne for at gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på den, og hold den nede, for at vende tilbage til standby eller afslutte en funktion. Tryk på denne for at slette objekter, f.eks. billeder, lyde og kontakter. Tryk på den, og hold den nede, under et opkald for at slå mikrofonen fra. Tryk på denne for at åbne aktivitetsmenuen, % 17 Aktivitetsmenu. Tryk på den for at tage et billede eller optage et videoklip. Tryk på denne for at starte medieafspilleren eller radioen minimeret, og tryk igen for at lukke medieafspilleren eller radioen. 12

13 Lær din telefon at kende Tryk på denne, og hold den nede, i standby for at ringe til din talemeddelelsestjeneste (hvis du har én). Tryk på en af disse taster, og hold den nede, for at få vist en kontakt, der begynder med et bestemt bogstav. Tryk på en af disse taster, og tryk på Kald op for at foretage et hurtigopkald. Tryk på denne i standby for at få vist statusoplysninger. Tryk to gange hurtigt efter hinanden, når der modtages et opkald, for at afvise et indgående opkald. Tryk én gang, når der modtages et opkald, for at slå ringesignalet fra. Tryk her for at øge lydstyrken under et opkald. Tryk her for at øge lydstyrken, når du bruger medieafspilleren (også når den er minimeret). Tryk på denne, og hold den nede, for at gå ét spor tilbage. Tryk på denne for at zoome ind, når du bruger kameraet. Tryk på denne, og hold den nede, for at foretage et taleopkald, eller sig det magiske ord (hvis du har valgt et), % 29 Taleopkald. 13

14 Lær din telefon at kende Tryk to gange hurtigt efter hinanden, når der modtages et opkald, for at afvise et indgående opkald. Tryk én gang, når der modtages et opkald, for at slå ringesignalet fra. Tryk her for at reducere lydstyrken under et opkald. Tryk her for at reducere lydstyrken, når du bruger medieafspilleren (også når den er minimeret). Tryk på denne, og hold den nede, for at gå ét spor frem. Tryk på denne for at zoome ud, når du bruger kameraet. Tryk på denne, og hold den nede, for at gøre telefonen lydløs. Alarmsignalet lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs. Tryk én gang, når der modtages et opkald, for at slå ringesignalet fra. } Mere Åbn en liste med indstillinger. Alternativerne på listen over indstillinger er forskellige afhængigt af, hvor i menuen du befinder dig. Telefonens sprog De fleste SIM-kort indstiller automatisk det sprog, der skal bruges i menuen, til sproget i det land, SIM-kortet blev købt i. Du kan altid vælge sprog i henhold til SIM-kortet ved at trykke på 8888 i standby. Du kan altid vælge engelsk ved at trykke på 0000 i standby. Sådan ændres telefonens sprog 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog } Telefonsprog. 2 Vælg et sprog. } Info Viser flere oplysninger, forklaringer eller tip til udvalgte egenskaber, menuer eller funktioner i telefonen. Gå til et menupunkt } Info. 14

15 Lær din telefon at kende Genveje Genvejene er en hurtigere måde at gå gennem menuerne på. Du kan bruge tastaturgenveje til hurtigt at komme til en menu, og du kan bruge foruddefinerede navigationstastgenveje til at nå bestemte funktioner. Du kan redigere navigationstastgenvejene, så de passer til dine behov. Brug af tastaturets genveje Åbn menuerne ved at trykke på, og indtast derefter nummeret på den menu, du vil gå til. Tryk f.eks. på, hvis du ønsker at gå til femte menupunkt. Tryk på, og flere gange for at gå til tiende, elvte og tolvte menupunkt. Tryk på, og hold den nede, for at vende tilbage til standby. Brug af navigationstastgenveje Tryk på for at gå til en genvejsmenu eller på, eller for at gå direkte til en funktion. Sådan redigerer du en navigationstastgenvej } Indstillinger } fanen Generelt } Genveje, og vælg den genvej, du vil redigere } Rediger. Indtastning af bogstaver Der er to måder at indtaste bogstaver på, f.eks. i forbindelse med skrivning af en meddelelse eller skrivning af et navn under kontakter: Indtastning af tekst vha. flere tryk Tryk på de enkelte taster, indtil det ønskede bogstav vises. T9 Text Input T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Indtastningssprog Du skal vælge de sprog, du vil bruge, når du skriver, før du begynder at indtaste bogstaver. Du kan skifte til et af dine valgte sprog, mens du skriver, ved at trykke på og holde den nede. Sådan vælges indtastningssproget 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog } Skrivesprog. 2 Gå til det sprog, du ønsker at bruge, og markér det. } Gem for at forlade menuen. 15

16 Lær din telefon at kende 16 Sådan indtastes bogstaver vha. flere tryk 1 Du skal åbne en funktion, hvor tekstindtastning er mulig, f.eks. } Meddelelser } Skriv ny } SMS, for at indtaste tekst. 2 Tryk flere gange på den pågældende tast,, eller, indtil det ønskede tegn vises på skærmen. I boksen i øverste højre hjørne af skærmen vises de tegn, du kan vælge. Eksempel: Hvis du vil indtaste et A, skal du trykke én gang på. Hvis du vil indtaste et B, skal du trykke to gange på hurtigt efter hinanden. Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver, skal du trykke på og derefter indtaste bogstavet. Du kan også bruge volumenknapperne som genvej til visse bogstaver. Hvis du vil indtaste et B, skal du trykke på, holde lydstyrkeknappen nede og trykke på. Hvis du vil indtaste et C, skal du trykke på volumenknappen, holde den nede og trykke på. Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input 1 Du skal åbne en funktion, hvor tekstindtastning er mulig, f.eks. } Meddelelser } Skriv ny } SMS, for at indtaste tekst. 2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 3 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke på,, eller for at få vist andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. 4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Hvis du vil indtaste et punktum eller andre skilletegn, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. Tryk på for at acceptere. Sådan føjes der ord til T9 Text Input-ordbogen 1 Mens der indtastes bogstaver } Mere } Stav ord. 2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. Naviger mellem bogstaverne med og. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på og hold den nede for at slette hele ordet.

17 Lær din telefon at kende 3 } Indsæt, når du har redigeret ordet. Ordet føjes til T9 Text Input-ordbogen. Næste gang, du indtaster dette ord vha. T9 Text Input, vises det som et af forslagene. Sådan vælges en anden indtastningsmetode Tryk på, og hold den nede for at vælge en anden indtastningsmetode. Oversigt over indstillinger } Mere for at få vist en liste med indstillinger. Listen kan indeholde nogle af eller alle de følgende: Tilføj symbol symboler og tegnsætningstegn såsom? og, vises. Du kan flytte mellem symbolerne vha.,, og. Tilføj objekt billeder, melodier, lyde, osv. Stav ord kun T9 Text Input Rediger det ord, der foreslås, vha. flere tastetryk. Skrivesprog der vises en oversigt over sprog. Skrivemetode der vises en liste med metoder for det aktuelle sprog. Ordbog (T9) slå T9 Text Input-ordbogen til eller fra. Ordforslag vælg at få vist eller ikke få vist forslag, mens der skrives et ord. Mine ord håndter ord, du har føjet til ordbogen. Nationale tegn slå sprogspecifikke tegn fra for at spare plads. Denne indstilling vises kun i forbindelse med visse indtastningssprog. Aktivitetsmenu Du kan åbne aktivitetsmenuen fra stort set alle funktioner i telefonen, så du kan få vist og håndtere nye hændelser samt få adgang til bogmærker og genveje. Aktivitetsmenuens faner Nye hændels. viser nye hændelser, f.eks. mistede opkald og meddelelser. Fanen vises på skærmen, når der indtræffer en ny hændelse. Tryk på for at afvise eller slette en hændelse under hændelsesfanen. Mine genveje viser dine genveje og programmer, som kører i baggrunden. Du kan tilføje, slette og ændre genvejenes rækkefølge. Når du vælger en genvej og programmet åbnes, lukkes eller minimeres de øvrige programmer. Bogmærker viser dine egne internetbogmærker. Når du vælger et bogmærke, og browseren åbnes, lukkes eller minimeres de øvrige programmer. 17

18 Lær din telefon at kende Sådan åbner og lukker du aktivitetsmenuen Tryk på. Filhåndtering Brug filhåndteringen til at håndtere filer, f.eks. billeder, videoklip og lyde, der er gemt i telefonens hukommelse eller på Memory Stick Duo. Objekter, som f.eks. Billeder, Videoer, Lyde, Temaer, Spil og Programmer, gemmes som filer i mapper. Alle filer, som telefonen ikke kender, gemmes i mappen Anden. Du kan oprette dine egne undermapper i visse foruddefinerede mapper, hvortil du kan flytte dine gemte filer. Du kan vælge flere eller alle filer i en mappe på én gang, når du behandler filer. Du kan flytte og kopiere filer mellem Memory Stick Duo og telefonen. Ikoner viser, hvor filerne gemmes. Alle filer, undtagen filer, der er omfattet af ophavsretlig beskyttelse, kan gemmes automatisk på Memory Stick Duo. Hvis din Memory Stick er fuld, kan du først gemme på Memory Stick Duo, når du har slettet noget af indholdet i telefonens hukommelse. Filerne gemmes i telefonen, hvis der er hukommelses nok, hvis der ikke sidder en Memory Stick Duo i telefonen. Sådan bruger du en fil fra filhåndteringen 1 Marker en fil i mappen Billeder eller Lyde. 2 } Mere } Anvend som. Angiv, hvad filen skal bruges til. Sådan flyttes en fil til en mappe 1 } Filhåndtering, og åbn en mappe. 2 Gå til en fil, f.eks. et billede, du vil flytte, } Mere } Håndter filer } Flyt til mappe. 3 Vælg den mappe, filen skal flyttes til, eller vælg Ny mappe, og kald mappen } OK. Sådan oprettes en undermappe 1 } Filhåndtering, og åbn en mappe. 2 } Mere } Ny mappe, og indtast navnet på mappen. 3 } OK for at gemme mappen. Sådan vælges flere filer 1 } Filhåndtering, og vælg en fil, } Mere } Marker } Marker flere. 2 Du kan vælge flere filer ved at trykke på Marker eller Fjern mrk. 18

19 Lær din telefon at kende Sådan markerer du alle filer i en mappe } Filhåndtering, og marker en fil } Mere } Marker, tryk på Mark. alle eller Fj al mrk for at fjerne markeringen. Sådan kopierer du en fil til telefonen eller Memory Stick Duo 1 Gå til filen, f.eks. en lyd, du vil kopiere, } Mere } Håndter filer. 2 Vælg Kopier til telefon eller Kopi til ekst. huk. Nu har du to filer med samme navn, men med forskellige ikoner foran, som fortæller, hvor filen er gemt. Sådan flytter eller kopierer du filer til en computer % 72 Overførsel af filer via USB-kablet. Formattering af en Memory Stick Duo Du kan formatere en Memory Stick Duo, hvis du vil slette alle oplysninger på den, eller hvis den er beskadiget. Sådan formaterer du en Memory Stick Duo } Filhåndtering, og marker en mappe } Mere } Formater udv huk. Filoplysninger Objekter, som er overført, eller modtaget vha. en af de tilgængelige overførselsmetoder, kan være kopibeskyttet. Hvis en fil er beskyttet, kan den ikke kopieres eller sendes. Du kan markere og få vist oplysninger om filen. Sådan slettes en fil fra MemoryStick Duo Gå til den fil, du vil slette fra din Memory Stick Duo, og tryk på. 19

20 Opkald Opkald Opkald, kontakter, talekontrol, opkaldsindstillinger. Foretage opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et nets rækkevidde, før du kan foretage eller modtage opkald. % 9 Sådan tændes telefonen, og sådan foretages der et opkald. Net Når du tænder telefonen, vælger den automatisk dit net, hvis det er inden for rækkevidde. Hvis det ikke er tilfældet, kan du bruge et andet net, forudsat din netoperatør har en aftale, der tillader dette. Dette kaldes roaming. Du kan selv vælge, hvilket net du vil bruge, eller du kan føje et net til din liste med foretrukne net. Du kan ændre den rækkefølge, telefonen skal vælge net under en automatisk søgning. Du får adgang til disse indstillinger via } Indstillinger } fanen Forbindelser } Mobilnet. Du kan foretage opkald til numre på opkaldslisten og under kontakter, % 27 Opkaldsliste og % 22 Kontakter. Du kan også foretage opkald vha. din stemme, % 28 Talekontrol. Sådan foretages et opkald 1 Indtast telefonnummeret (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 } Kald op for at foretage opkaldet. 3 } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke Tryk på eller for at øge eller reducere lydstyrken i højttaleren under et opkald. Sådan bruger du højttaleren under et taleopkald 1 Tryk på, og vælg Slå højttaler til for at slå højttaleren til. 2 Tryk på, og vælg Slå højttaler fra for at slå højttaleren fra. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. Sådan slår du mikrofonen fra 1 Tryk på, og hold den nede. 2 Tryk på igen for at genoptage samtalen. 20

21 Opkald Modtage opkald Telefonen ringer, og nummeret på den, der ringer op, vises (hvis du abonnerer på tjenesten Vis nummer, og nummeret kan identificeres), når du modtager et opkald. Hvis nummeret er gemt under kontakter, vises navn, nummer og billede (hvis tilgængeligt). Hvis nummeret er hemmeligt, står der Hemmeligt nr. på displayet. Sådan besvares et opkald } Svar. Sådan afvises et opkald } Optaget, eller tryk hurtigt to gange på lydstyrkeknappen. Mistede opkald Mistede opkald: vises i standby, for at vise antal mistede opkald, hvis du har mistet et opkald, og aktivitetsmenuen er deaktiveret. } Ja for at få de mistede opkald vist på opkaldslisten. } Nej, hvis du vil se de mistede opkald senere. Sådan kontrollerer du mistede opkald 1 Fra standby } Opkald, og gå til fanen med mistede opkald. Brug eller til at rulle mellem fanerne. 2 Brug eller til at rulle til et nummer og } Kald op til at kalde et nummer op. Automatisk genopkald Sådan kalder du et nummer op igen Hvis du ikke får forbindelse, og Prøv igen? vises } Ja. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, hører du et tydeligt signal. Telefonen ringer automatisk op igen op til ti gange eller indtil: Opkaldet tilsluttes Du trykker på Annuller Du modtager et opkald Automatisk genopkald er ikke muligt i forbindelse med dataopkald. 21

22 Opkald Opkald til udlandet Når du ringer til udlandet erstatter tegnet + det internationale præfiks for det land, du ringer fra. Du kan ringe op fra udlandet via et andet net, forudsat din netoperatør har en aftale med det pågældende net. Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på og hold nede, indtil du ser et tegnet + på skærmen. 2 Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer } Kald op. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et 3G- (UMTS) eller GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretages et nødopkald Indtast f.eks. 112 (det internationale nødopkaldsnummer), } Kald op. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Nødopkaldsnumre. Kontakter Du kan gemme kontaktoplysninger i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet som navne og numre. Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger Kontakter eller SIM-kontakter der som standard skal vises. } Kontakter } Indstillinger for at få nyttige oplysninger og indstillinger. Standardkontakt Hvis du vælger at bruge Kontakter som standard, vises alle oplysninger, der er gemt under Kontakter, for dine kontakter. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, vises kun navne og numre, der er gemt på SIM-kortet, for dine kontakter. 22

23 Opkald Sådan vælger du standardkontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Standardkontakter. 2 Vælg Kontakter eller SIM-kontakter. Kontakter Kontakter er som en adressebog, hvor du kan gemme navne, telefonnumre og -adresser. Du kan også føje billeder, ringesignaler og personlige oplysninger, f.eks. fødselsdag, -, web- og postadresser, til kontakter. Oplysninger, som du føjer til en kontakt, organiseres under fem faner. Brug,, og til at rulle mellem fanerne og deres informationsfelter. SIM-kontakter Du kan gemme poster som et navn med ét nummer på dit SIM-kort. Antallet af poster, du kan gemme, afhænger af, hvor meget hukommelse der er på SIMkortet. Se Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger. Sådan tilføjes en telefonkontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj. 2 Indtast navnet direkte, eller tryk på Tilføj, og indtast navnet, } OK. 3 Indtast nummeret direkte, eller tryk på Tilføj, og indtast nummeret, } OK. 4 Vælg en nummertype. 5 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. } Symboler, og vælg et symbol } Indsæt for at indtaste symboler, i en -adresse. 6 Når du har indtastet oplysningerne } Gem. Sådan tilføjes en SIM-kontakt Følg samme fremgangsmåde for at tilføje en telefonkontakt, hvis SIM-kontakter er standardkontakter. Du kan kun føje navn og nummer til SIM-kontakter. Billeder og personlige ringesignaler Du kan føje et billede og et personligt ringesignal til en telefonkontakt. Når den pågældende person ringer til dig, ser du billedet (forudsat, at dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer), og ringesignalet afspilles. 23

24 Opkald Sådan føjes et billede eller ringesignal til en telefonkontakt 1 } Kontakter, og vælg den kontakt, du vil føje et billede eller et ringesignal til, } Mere } Rediger kontakt. 2 Brug,, og til at rulle til den relevante fane. } Billede: eller Ringesignal } Tilføj. 3 Vælg et billede eller en lyd. } Gem for at gemme kontakten. Opkald til kontakter Du kan kalde op til et af de numre, du har gemt for dine kontakter, eller til et nummer på dit SIM-kort. Hvis telefonkontakter er angivet som standard, kan du kalde op fra kontakter eller fra SIM-kortet. Du kan kun kalde op til numre på SIM-kortet, hvis SIM-kontakter er valgt som standard. Sådan kaldes der op til en telefonkontakt 1 } Kontakter. Gå til, eller indtast det eller de første bogstaver i den kontakt, du vil kalde op. 2 Tryk på eller for at vælge et nummer, når den kontakt, du vil kalde op, er fremhævet, } Kald op. Sådan kaldes der op til en SIM-kontakt 1 } Kontakter. Hvis SIM-kontakter er valgt som standard, skal du vælge det navn og nummer, du vil kalde op, på listen, } Kald op. 2 Hvis telefonkontakter er angivet som standardtelefonbog, } Kontakter } Indstillinger } SIM-kontakter, og vælg det navn og nummer, du vil kalde op, på listen, } Kald op. Spørg før gem Når du afslutter et opkald eller modtager en meddelelse, kan telefonen spørge dig, om du vil føje et telefonnummer eller en -adresse til dine kontakter. Sådan aktiverer du spørg før gem } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Spørg før gem } Til. 24

25 Opkald Opdatering af kontakter Det er nemt at opdatere og redigere oplysningerne for dine kontakter. Sådan redigeres en telefonkontakt 1 } Kontakter, og vælg en kontakt } Mere } Rediger kontakt. 2 Brug,, og til at rulle til den relevante fane, og rediger de oplysninger, du vil redigere } Gem. Sådan redigeres en SIM-kontakt 1 } Kontakter, hvis SIM-kontakter er valgt som standard, og vælg navnet og nummeret, du vil redigere. } Kontakter } Indstillinger } SIM-kontakter, hvis telefonkontakter er valgt som standard. Vælg det navn, du vil redigere. 2 } Mere } Rediger, og rediger navnet og nummeret. Sådan slettes en kontakt } Kontakter, gå til den kontakt, du vil slette, og tryk på. Sådan slettes alle kontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter. 2 } Ja, og indtast telefonens låsekode, } OK. Som standard er låsekoden indstillet til Navne og numre, der gemmes på SIM-kortet, slettes ikke. Standardobjekter for telefonkontakter Et standardobjekt vises i første position for en telefonkontakt og er derfor hurtigst at få adgang til. Du kan vælge, hvilket objekt telefonnummer, -adresse eller webadresse der som standard skal vises først for hver kontakt. Mobiltelefonnummeret er standardobjektet, hvis du ikke vælger dit eget standardobjekt. Sådan angives standardobjektet for en kontakt 1 } Kontakter, og gå til en kontakt } Mere } Standardnummer. 2 Vælg telefonnummeret, -adressen eller webadressen, der skal være standard. 25

26 Opkald 26 Afsendelse af kontakter Du kan sende kontakter vha. en af de tilgængelige overførselsmetoder. Sådan sendes en kontakt } Kontakter, og vælg en kontakt } Mere } Send kontakt, og vælg en overførselsmetode. Sådan sendes alle kontakter } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Send alle kontakt., og vælg en overførselsmetode. Kontrol af hukommelsen Med hukommelsesstatusfunktionen kan du kontrollere, hvor mange pladser der er tilbage i telefonens hukommelse og i SIM-hukommelsen. Sådan kontrollerer du hukommelsen } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. Synkronisering af kontakter Du kan tage sikkerhedskopi af og synkronisere dine kontakter med et kontaktprogram på internettet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Du kan også synkronisere dine kontakter med et computerprogram, % 66 Synkronisering. Sådan synkroniseres kontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Synk. kontakter. 2 Hvis du har mere end én konto, skal du vælge, hvilken konto du vil bruge } Vælg. % 67 Sådan indtastes indstillinger for fjernsynkronisering, hvis telefonen ikke har en konto. Kopiering af kontakter Du kan kopiere navne og numre til og fra dine telefonkontakter og SIM-kortet. Angiv, om du vil kopiere alle numre eller ét enkelt nummer. Hvis du vælger at kopiere alle kontakter fra telefonen til SIM-kortet, overskrives alle eksisterende oplysninger på SIM-kortet. Du kan også indstille telefonen til at gemme poster automatisk på SIM-kortet. Med denne indstilling gemmes navne og telefonnumre, du tilføjer eller redigerer under telefonkontakter i telefonens hukommelse, på SIM-kortet. Antallet af telefonnumre, der kan gemmes, afhænger af SIM-kortets type.

27 Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Kopier til SIM-kort. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer. Sådan kopieres navne og numre til telefonkontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Kopier fra SIM. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer. Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Gem autom. på SIM. 2 Vælg Til. Opkaldsliste Numrene på de seneste opkald gemmes på opkaldslisten. Foretagne, besvarede og mistede opkald anføres under separate faner. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 } Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Brug,, og for at gå til det navn eller nummer, du vil kalde op, } Kald op. Opkald Sådan føjer du et nummer fra opkaldslisten til kontakter 1 } Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Gå til det nummer, du vil tilføje } Mere } Gem nummer. 3 } Ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller vælg en eksisterende kontakt, som nummeret skal føjes til. Sådan slettes opkaldslisten } Opkald, og gå til fanen med alle opkald } Mere } Slet alt. Hurtigopkald Du kan gemme telefonnumre, som du nemt vil kunne nå, på position 1 9 i telefonen. Sådan foretages hurtigopkald Indtast positionsnummeret fra standby, og } Kald op. Sådan angives eller erstattes hurtigopkaldsnumre 1 } Kontakter } Indstillinger } Hurtigopkald. 2 Gå til positionen på listen } Tilføj eller } Erstat. 27

28 Opkald 28 Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Opkald til talemeddelelsestjenesten Du kan nemt ringe til talemeddelelsestjenesten ved at trykke på og holde den nede. Hvis du ikke har angivet nummeret til din talemeddelelsestjeneste, bliver du bedt om at angive det. } Ja for at indtaste nummeret. Nummeret får du hos din netoperatør. Sådan angiver du nummeret på din talemeddelelsestjeneste } Meddelelser } Indstillinger } Talemedd.nr. Talekontrol I forbindelse med telefonen kan du bruge din stemme til følgende: Taleopkald kalde op til nogen ved at sige navnet. Aktivere talekontrol ved at sige et magisk ord. Besvare og afvise opkald, når du bruger håndfrit udstyr. Talekommandoer kan kun gemmes internt i telefonens hukommelse, ikke på SIM-kortet. Når du optager, skal du befinde dig et roligt sted og forsøge at bruge navne, der kan skelnes fra hinanden % 30 Tip i forbindelse med optagelse og brug af talekommandoer. Inden et taleopkald Du skal først aktivere taleopkaldsfunktionen og optage dine talekommandoer. Du ser et ikon ud for et telefonnummer, som har en talekommando. Sådan aktiveres taleopkald og indtales navne 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Aktiver } Ja } Ny talekommando, og vælg en kontakt. 2 Brug og for at få vist numrene, hvis kontakten har mere end ét nummer. Vælg det telefonnummer, du vil føje til talekommandoen. Du skal nu optage en talekommando, f.eks. Johns mobil for det telefonnummer, du har valgt. 3 Du ser en vejledning. Vent på tonen, og sig den kommando, du vil optage. Talekommandoen afspilles. 4 } Ja, hvis optagelyden er i orden. Hvis ikke } Nej, og gentag trin 3. 5 For at optage yderligere en talekommando for en kontakt } Ny talekommando } Tilføj igen, og gentag trin 2 4 ovenfor.

29 Navn på person, der ringer op Du kan vælge, om du vil høre et indtalt kontaktnavn, når du modtager et opkald fra den pågældende kontakt. Sådan slås opkalderens navn til eller fra } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Afsp. opkaldernavn. Taleopkald Du kan foretage taleopkald ved at sige en talekommando, du på forhånd har optaget. Start taleopkaldet fra standby vha. telefonen, en bærbar håndfri, Bluetooth hovedtelefoner eller ved at sige dit magiske ord. Sådan ringer du op fra telefonen 1 Tryk på og hold en af volumenknapperne nede fra standby. 2 Vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. Johns mobil. Navnet afspilles, og du får forbindelse. Sådan foretages et håndfrit opkald Tryk på knappen på den håndfri enhed eller knappen på Bluetooth hovedtelefonerne. Opkald Det magiske ord Du kan optage et magisk ord og bruge det som en talekommando og derved opnå helt håndfri adgang til taleopkald. I stedet for at trykke på og holde en volumenknap nede for at foretage et taleopkald, kan du sige det magiske ord og derefter en af dine indtalte talekommandoer. Det magiske ord er især praktisk, når du kører bil med håndfrit udstyr. Vælg et langt, usædvanligt ord eller en sætning, der nemt kan skelnes fra almindelig baggrundstale. Sådan aktiveres og optages det magiske ord 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Magisk ord } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig det magiske ord. 3 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og vælg det miljø, det magiske ord skal aktiveres i. Du har flere valgmuligheder. Talesvar Du kan besvare eller afvise indgående opkald med stemmen, hvis du har bærbart eller håndfrit udstyr. Du kan kun bruge en MIDI-, WAV-, EMY- eller IMY-fil som ringesignal i forbindelse med talesvar. 29

30 Opkald Sådan aktiveres talesvar og optages talesvarkommandoer 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Talesvar } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig Svar eller et andet ord. Hvis optagelyden er i orden, skal du trykke på } Ja. Hvis ikke } Nej, og gentag trin 2. 3 Sig Optaget eller et andet ord } Ja. 4 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og vælg det miljø, talesvaret skal aktiveres i. Du har flere valgmuligheder. Sådan besvarer du et opkald vha. talekommandoer Sig Svar, når telefonen ringer, så går forbindelsen igennem. Sådan afviser du et opkald vha. talekommandoer Sig Optaget, når telefonen ringer. Opkaldet afvises. Den person, der ringer op, viderestilles til talemeddelelsestjenesten, hvis den er aktiveret, eller hører en optagettone. Redigering af talekommandoer Du kan redigere alle talekommandoer, der er gemt i Kontakter. Vælg den kontakt, hvis talekommando du vil redigere, } Mere } Rediger kontakt. Gå til den relevante fane, og rediger din talekommando. Sådan optages en talekommando igen 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Rediger navne. 2 Vælg en talekommando } Mere } Erstat tale. 3 Vent på tonen, og sig kommandoen. Tip i forbindelse med optagelse og brug af talekommandoer Hvis telefonen ikke kan finde din talekommando, kan det skyldes følgende: Du talte for lavt prøv at tale højere. Du holdt telefonen for langt væk hold telefonen som ved en samtale. Den indtalte kommando var for kort den skal vare ca. et sekund og bestå af flere stavelser. Du talte for sent eller for tidligt tal straks efter tonen. 30

31 Opkald Du optog ikke talekommandoen med håndfrit udstyr tilsluttet. Det håndfri udstyr skal være tilsluttet, for at der kan anvendes talestyring med håndfrit udstyr. Du brugte en anden intonation brug den samme intonation, som da du optog talekommandoen. Viderestilling af opkald Hvis du ikke kan besvare indgående opkald, kan du viderestille dem til et andet nummer, f.eks. din telefonsvarertjeneste. Når funktionen Begræns opkald er aktiveret, er visse indstillinger for Viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Du kan vælge mellem følgende indstillinger: Viderestil altid viderestil alle opkald. Hvis optaget viderestil opkald, hvis du allerede taler i telefonen. Ikke kontakt viderestil opkald, hvis telefonen er slukket, eller hvis der ikke kan opnås kontakt. Intet svar viderestil opkald, som du ikke besvarer inden for en nærmere angivet tidsfrist. Sådan aktiveres en viderestilling af opkald 1 } Indstillinger } fanen Opkald } Viderestil opkald. 2 Vælg en opkaldstype, en af indstillingerne for viderestilling, } Aktiver. 3 Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, eller tryk på Slå op for at finde kontakten, } OK. Sådan deaktiveres en viderestilling af opkald Gå til indstillingen for viderestilling } Deaktiver. Sådan kontrolleres alle indstillinger for viderestilling } Indstillinger } fanen Opkald } Viderestil opkald } Kontroller alt. 31

32 Opkald 32 Flere opkald på samme tid Du kan håndtere mere end et opkald ad gangen. Tjenesten Opkald venter Når tjenesten er aktiveret, høres et bip, når du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiveres eller deaktiveres tjenesten Opkald venter } Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald } Opkald venter. Sådan foretages et nyt opkald 1 } Mere } Parker opkald for at parkere det igangværende opkald. 2 Indtast det nummer, du vil ringe op } Mere } Kald op til. Modtagelse af taleopkald nr. 2 Når du modtager yderligere et opkald, kan du gøre følgende: } Svar og parkere det igangværende opkald. } Optaget, hvis du vil afvise opkald nr. 2 og fortsætte det igangværende opkald. } Erstat aktive opk., hvis du vil besvare opkald nr. 2 opkald og afslutte det igangværende opkald. Håndtering af to taleopkald Når du har et igangværende opkald og et parkeret opkald, kan du gøre følgende: } Skift ml. opkald for at skifte mellem de to opkald. Tryk på } Forbind opkald for at forbinde de to samtaler til en konference. Tryk på } Overfør opkald for at forbinde de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. } Afb. opk. for at afslutte det igangværende opkald, og tryk derefter på Ja for at hente det parkerede opkald. } Afb. opk. to gange for at afslutte begge opkald (operatørafhængigt). Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Konferencer Du kan tale med op til fem andre personer samtidigt under en konference. Du kan også parkere en konference, mens du foretager et andet opkald. Der kan være yderligere gebyrer forbundet med opkald til flere personer. Kontakt netoperatøren for at få flere oplysninger.

33 Opkald Sådan forbindes de to samtaler til en konference Tryk på } Forbind opkald. Sådan tilføjes en ny deltager 1 } Parker opkald for at parkere forbundne opkald. 2 Tryk på } Tilføj opkald, og ring til den næste person, du ønsker skal deltage i konferencen. 3 Tryk på } Forbind opkald. 4 Gentag trin 1 3 for hver person, der skal deltage i konferencen. Sådan kobles en deltager ud Tryk på } Udkobl deltager, og vælg den deltager, du vil koble fra konferenceopkaldet. Sådan startes en privat samtale 1 Tryk på } Tal med, og vælg den deltager, du vil tale med. 2 } Forbind opkald for at genoptage konferencen. To samtalelinjer Hvis du har et abonnement, der understøtter flere samtalelinjer, har telefonen muligvis to samtalelinjer med hvert sit telefonnummer. Sådan vælger du en linje til udgående opkald } Indstillinger } fanen Opkald, og vælg linje 1eller2. Sådan ændres navnet på en linje } Indstillinger } fanen Display } Rediger linjenavn, og vælg en af linjerne for at redigere navnet. Mine numre Se, tilføj og rediger dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Mine numre, og vælg en af indstillingerne. 33

34 Opkald Accept af opkald Med tjenesten Accept af opkald kan du vælge kun at modtage opkald fra bestemte telefonnumre. Andre opkald afvises automatisk med en optagettone. Hvis indstillingen til viderestilling af opkald Hvis optaget er aktiveret, viderestilles opkaldene i stedet for at blive afvist af optagettonen. Telefonnumrene på afviste opkald gemmes på opkaldslisten. Sådan føjes numre til listen over accepterede opkald 1 } Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald } Accepter opkald } Kun fra listen } Rediger } Tilføj. Vælg en kontakt. 2 } Grupper for at føje en gruppe kontakter til listen med accepterede opkald (forudsat du har oprettet grupper, % 36 Grupper). Sådan accepteres alle opkald } Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald } Accepter opkald } Alle opkald. Begrænsning af opkald Du kan bruge tjenesten Begræns opkald til at begrænse udgående og indgående opkald. Du skal bruge et password, som du får oplyst hos tjenesteudbyderen. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, der ikke kan aktiveres. Følgende opkald kan begrænses: Alle udgående Alle udgående opkald. Udgående int. Alle udgående internationale opkald. Udg. int. roaming Alle udgående internationale opkald undtagen til eget land. Alle indgående Alle indgående opkald. Indg. ved roaming Alle indgående opkald, når du er i udlandet (ved roaming). Sådan aktiveres eller deaktiveres en opkaldsbegrænsning 1 } Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald } Begræns opkald, og vælg en indstilling. 2 Vælg Aktiver eller Deaktiver, indtast dit password } OK. 34

35 Opkald Opkald til faste numre Med funktionen Faste numre kan du kun foretage opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Du kan stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer 112, også selvom funktionen Faste numre er aktiveret. Del af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre er aktiveret, kan du ikke se eller håndtere telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. Sådan aktiveres eller deaktiveres opkald til bestemte numre 1 } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Faste opkald, og vælg Aktiver eller Deaktiver. 2 Indtast din PIN2-kode } OK, og derefter } OK igen for at bekræfte. Sådan gemmes et fast nummer } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Faste opkald } Faste numre } Nyt nummer, og indtast oplysningerne. Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed på skærmen. Du kan kontrollere varigheden af det seneste opkald, udgående opkald og samlet tid. Sådan kontrolleres opkaldstiden } Indstillinger } fanen Opkald } Tid og pris } Opkaldstimer. Yderligere opkaldsfunktioner Tonesignaler Du kan bruge tjenesterne til telefoniske bankforretninger eller til at betjene en telefonsvarer ved at sende tonesignaler under et opkald. Tryk på tasterne, eller for at sende signaler. Tryk på for rydde skærmen, når opkaldet er afsluttet. Tryk på i standby, og vælg Deaktiver toner eller Slå toner til, for at slå toner til eller fra under opkaldet. 35

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning W205 Tak, fordi du valgte Sony Ericsson W205 Walkman. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning F305 Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere