Oversigt over satser og beløbsgrænser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over satser og beløbsgrænser 2013-2014"

Transkript

1 Oversigt over satser og beløbsgrænser INDHOLDSFORTEGNELSE Afskrivningsloven Aktieavancebeskatningsloven Arbejdsmarkedsbidragsloven Boafgiftsloven Gaveafgift Boafgift Passivposter ved arv med succession Oversigt over boafgift/tillægsafgift Børnebidragssatser Børne- og ungeydelse Dødsboskatteloven Dødsboskifte Egne produkter for landbrugere Ejendomsavancebeskatningsloven Ejendomsværdiskatteloven Energiafgifter Mineralolieafgiftsloven Gasafgiftsloven Kulafgiftsloven Elafgiftsloven Godtgørelse til processer Godtgørelse til rumvarme, varmt vand og komfortkøling Kuldioxidafgiftsloven (CO 2 ) Godtgørelsessatser for landbrug, gartneri, skovbrug mv. Etablerings- og iværksætterkontoloven Fondsbeskatningsloven Fusionsskatteloven Grøn checklov (kompensationsloven) Handlendes forbrug af egne varer Husdyrbeskatningsloven Normalhandelsværdier pr. 31/12 Nedskrivning Pelsdyr vejledende fremstillingspriser Hjorte vejledende fremstillingspriser

2 Kildeskatteloven Rentetillæg. Dag-til-dag rente. Restskat. Overskydende skat Kost og logi for medhjælpere i landbrug mv. Landbrugeres fradrag for kost til medhjælpere Kursgevinstloven Ligningsloven Rejsegodtgørelse Kørsel/befordring Firmabilbeskatning Beskatning af fri telefon Momsloven Opkrævningsloven Pensionsbeskatningsloven Personskatteloven Gennemsnitlige kommune- og kirkeskatteprocenter Privat andel af elektricitet, vand og varme Privat andel af hest, der i øvrigt anvendes erhvervsmæssigt Selskabsskatteloven Seniornedslagsloven Skadesforsikringer (afgift) Skatteforvaltningsloven Gebyr for bindende svar Gebyr for anmodning om omgørelse Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skattestyrelsen Omkostningsgodtgørelse Skattekontrolloven Spildevandsafgiftsloven Tinglysningsafgiftsloven Vandafgiftsloven Virksomhedsskatteloven Kapitalafkastsatsen for indkomstårene Vurderingsloven Vurderingsgebyr

3 Afskrivningsloven: Småaktiv- og småudgiftsgrænse ( 5, 6, 11, 42, 43) Afskrivningssatser: Afskrivningsgrundlag ved anskaffelse af fabriksnye driftsmidler, som er anskaffet i perioden 30/ til 31/ ( 5 D) 115 % 100 % Maks. årlig afskrivning for driftsmidler og mindre skibe ( 5, 5 D) 25 % 25 % Maks. årlig afskrivning for vindmøller på over 1 MW, der er anskaffet i indkomstår, der er påbegyndt den 1. januar 2013 og senere ( 10 i lov nr af 23/ ) 15 % 15 % Maks. årlig afskrivning for bygninger og installationer ( 17, stk. 1) 4 % 4 % Tillægssats for bygninger og installationer med levetid under 25 år ( 17, stk. 2) 3 % 3 % Drænings- og markvandingsanlæg ( 27, stk. 1) 20 % 20 % Maks. afskrivning for goodwill og immaterielle aktiver 40, stk. 1,2,3, samt kvoter omfattet af 40 B, stk. 1 Betalingsrettigheder, mælkekvote og sukkerkvote jf. ( 40 C) CO 2 kvote samt skrotningsbeviser og andre engangskvoter ( 40 A) 1/7 årligt 1/7 årligt Kan ikke afskrives Afskrives i takt med forbrug Kan ikke afskrives Afskrives i takt med forbrug Maks. afskrivning på ombygning til landboturisme jf % 20 % Aktieavancebeskatningsloven: (Beskatning af aktieindkomst se personskatteloven) Enlige Ægtepar Bagatelgrænse for personers gevinst/tab på beviser i obligationsbaserede udloddende investeringsforeninger ( 22 og KGL 14 og 23) Arbejdsmarkedsbidragsloven: Bidragssatser: Bidragssats 8,0 % 8,0 %

4 Boafgiftsloven: Gaveafgift beløbsgrænser: Bundfradrag ved gaveafgift for afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns ægtefælle og forældre samt stedforældre og bedsteforældre ( 22, stk. 1) Bundfradrag ved gaveafgift for barns eller stedbarns ægtefælle (svigerbørn) ( 22, stk. 2) Boafgift beløbsgrænser: Bundfradrag ved boafgift ( 6, stk. 1) Mindste arvebeholdning hvoraf der beregnes boafgift ( 6, stk. 3) Afgiftssatser: Gaveafgiftssats for gaver mellem ægtefæller ( 22, stk. 3) 0 % 0 % Gaveafgiftssats for gaver ud over bundfradraget til afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns ægtefælle og forældre samt barns eller stedbarns ægtefælle (svigerbørn) ( 23, stk. 1) Gaveafgiftssats for gaver ud over bundfradraget til stedforældre og bedsteforældre ( 23, stk. 2) Boafgiftssats for arv over bundfradraget til nære slægtninge ( 1, stk. 1) Tillægsboafgift for den del af arven, der ikke tilfalder nære slægtninge ( 1, stk. 2 og 3) 15 % 15 % 36,25 % 36,25 % 15 % 15 % 25 % 25 % Boafgiftssats for ægtefæller mv. ( 3) 0 % 0 %

5 Passivposter ved arv med succession (satser) ( 13 a): Fortjeneste, der ikke er aktieindkomst 30 % 30 % Fortjeneste ved aktieindkomst (gældende for børs- og ikke børsnoterede aktier) Virksomhedsskatteloven: 22 % 22 % Opsparet overskud for årene % 0 % Opsparet overskud for året % 9 % Opsparet overskud for årene % 12 % Opsparet overskud for årene ,5 % 13,5 % Opsparet overskud for årene % 15 % Opsparet overskud for årene ,5 % 16,5 % Opsparet overskud for årene ,75 % 18,75 % Opsparet overskud i ,1 % Konjunkturudligningskonto (kapitalafkastordningen): Konjunkturudligningskonto for årene % 12 % Konjunkturudligningskonto for årene ,5 % 13,5 % Konjunkturudligningskonto for årene % 15 % Konjunkturudligningskonto for årene ,5 % 16,5 % Konjunkturudligningskonto for årene ,75 % 18,75 % Konjunkturudligningskonto i ,1 % Oversigt over boafgift, tillægsafgift 2014: Boafgift Tillægsboafgift Gaveafgift Bundfradrag* Succession ved familieoverdragelse Afkom, børn, børnebørn Ja Nej Ja Ja Afkom, oldebørn mv. Ja Nej Ja Nej Stedbørn Ja Nej Ja Ja Stedbørns afkom Ja Nej Ja ) Afkoms stedbørn Ja Ja Indk.skat 0 3) Plejebørn 1) Ja Nej Ja Nej Svigerbørn Ja Nej Ja Nej Stedbørns ægtefælle Ja Nej Ja Nej Afkoms svigerbørn (f.eks. barnebarns ægtefælle) Ja Ja Indk.skat 0 Nej Afdødt barns efterlevende 5) Ja Nej Ja Nej ægtefælle Forældre Ja Nej Ja Nej Stedforældre Ja Ja Ja 36,25 % Nej

6 Bedsteforældre Ja Ja Ja 36,25 % Nej Forældres stedforældre Ja Ja Indk.skat 0 Nej Svigerforældre Ja Ja Indk.skat 0 Nej Ægtefælle Nej Nej Afgiftsfri Ja 4) Fraseparerede ægtefæller Ja Nej Indk.skat 0 Nej Fraskilt ægtefælle Ja Nej Indk.skat 0 Nej Samlevende i mindst to år 2) Ja Nej Ja Ja 6) Søskende Ja Ja Indk.skat 0 Ja Søskendebørn og søskende børnebørn Ja Ja Indk.skat 0 Ja Nære medarbejdere (ansat i mindst tre år indenfor de Ja Ja Indk.skat 0 Ja seneste fem år) 6) Fjernere slægtninge eller ubeslægtede Ja Ja Indk.skat 0 Nej 1. Om definition af plejebørn, se 1, stk. 2, litra f, henholdsvis 22, stk. 1, litra e 2. Om definition af samlevende, se 1, stk. 2, litra d, henholdsvis 22, stk. 1, litra d 3. Det er usikkert om, hvorvidt stedbarns barn eller om barns stedbarn er omfattet af successionsreglerne 4. Ved overdragelse af aktiver imellem samlevende ægtefæller anvendes successionsreglerne ifølge kildeskattelovens 26, A, stk Dette forudsætter, at barnets efterlevende ægtefælle ikke har indgået nyt ægteskab 6. Har virkning for overdragelse, der finder sted den 1. januar 2009 eller senere * Beløbet reguleres efter personskattelovens 20 Børnebidragssatser: Normalbidraget pr. barn (18-24 år, 14) består af: Grundbeløb/årligt Tillæg/årligt I alt/årligt Normalbidrag månedligt Ikke fradragsberettiget andel af børnebidrag. Beløbet svarer til tillægget til børnetilskud, der er fastsat i 4, stk. 5 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (LL 10, stk. 2)

7 Børne- og ungeydelse: Børneydelse pr. barn: Pr. kvartal Pr. kvartal 0-2 år år år Ungeydelse pr. barn: Pr. måned Pr. måned år Beløbsgrænser: Beløbsgrænse for aftrapning af børne- og ungeydelse Dødsboskatteloven: Beløbsgrænser*: Beløbsgrænse for dødsboers skattefrihed vedr. boets aktiver (excl. ejerbolig, stuehus) og boets nettoformue. ( 6, stk. 1) Beløbsgrænse for medregning af virksomheds- og konjunkturudligningsopsparing ( 10, 11, 24, 25 og 74) Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. mdr. ( 14, stk. 2 og 30, stk. 3) Beløbsgrænse for opkrævning af restskat ( 15, stk. 2) Beløbsgrænse for udbetaling af overskydende skat ( 15, stk. 3) Bofradrag, fradrag i skat pr. mdr. ( 30, stk. 2) Max bofradrag, fradrag i skat (12 mdr.) 5200/5300 x Bofradrag ved skifte af uskiftet bo ( 72) Skattesatser: Mellemperiodeskat ( 14, stk. 1) 50 % 50 % Dødsboskat ( 30, stk. 1) 50 % 50 % Skatteværdi til udbetaling af underskud i boets skattepligtige indkomst ved:skifte i forbindelse med dødsfaldet ( 31) og skifte af uskiftet bo ( 75) Kommunal andel af dødsboskat efter 30 og mellemperiodeskat efter 14 ( 92, stk. 1) Kommunal andel af forskudsskatten for mellemperioden, som bliver endelig efter 12 ( 92, stk. 2) Kommunal andel af udgifterne ved udbetaling af negativ skat efter 31 ( 92, stk. 3) 30 % 30 % 33,33 % 33,33 % *Der anvendes de beløbsgrænser, som er gældende for det år, hvori dødsfaldet sker. Dog anvendes formuegrænser for skattefrihed (bruttoaktiver og nettoaktiver) på tidspunktet for skæringsdagen.

8 Dødsboskifte: Beløbsgrænse for boudlæg uden skiftebehandling (dødsboskifteloven 18, 21) Beløbsgrænse for udlæg til ægtefællen (arveloven 11) Arveladeren kan ved testamente begrænse arvelodden (tvangsarven) til hvert af sine børn til en værdi af (arveloven 5) Egne produkter for landbrugere: Værdi af forbrug af egne produkter for landbrugere (ekskl. moms): Okse- og kalvekød pr. kg 13,80 14,60 Svinekød pr. kg 7,50 7,90 Hestekød pr. kg 4,10 4,10 Fåre- og lammekød pr. kg 15,50 16,00 *Fjerkræ og æg pr. person 195,00 212,00 *Mælk, pr. person 155,00 163,00 *Satserne for fjerkræ og æg samt mælk gælder pr. år pr. person uanset alder.

9 Ejendomsavancebeskatningsloven: Ejendomsavance: Bundfradrag stuehus / ejerbolig (ejertid mindst fem år og tjent til bolig for ejeren), Tillæg til anskaffelsessummen pr. år ejendommen har været ejet ( 5, stk. 1) Maks. vederlag vedr. jordombytning, mageskifte ( 7, stk. 2) Den procentvise ændring af anskaffelsessum og kr. s tillæg ved indeksregulering EBL ( 5 A): Anskaffelsesår Ved salg i 2013 Ved salg i 2014 Procentvis ændring Sum af kr. tillæg Procentvis ændring Sum af kr. tillæg 1993 og tidligere 52, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

10 Pristalsregulering af den kontantomregnede anskaffelsessum for ejendomme erhvervet før 19. maj 1993 (EBL 4 a) Anskaffelsesår Reguleringsprocent 1975 eller tidligere 182, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Ejendomsværdiskatteloven: Beregningsgrundlag/progressionsgrænse Maks. nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. 4 promille af ejendomsværdien, dog maks. ( 7, stk. 1) Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat ( 9 a, stk. 2) ikke pensionister mv kr., dog altid 20 pct Pensionistnedslag: Maks. nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister fyldt 65 år inden udgangen af indkomståret. 4 promille af ejendomsværdien ( 8, stk. 1), dog Maks. for helårsboliger Maks. for fritidsboliger Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslaget ( 10, stk. 1): Enlige Ægtepar Bundgrænse for medregning af positiv aktieindkomst til aftrapningsindkomsten ( 10, stk. 1): Enlige

11 Ægtepar Skattesatser: Ejendomsværdiskattesats ( 5, stk. 1): Af ejendomsværdi under progressionsgrænsen Af ejendomsværdi over progressionsgrænsen Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. Beregnet af hele ejendomsværdien ( 6, stk. 1) 0,2 % 0,2 % Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. Beregnet af hele ejendomsværdien dog maks kr. ( 7, stk. 1) 1 % 3 % 1 % 3 % 0,4 % 0,4 % Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat ( 9, stk. 2) - pensionister og efterlønsmodtagere 500 kr., dog altid 20 % minus 900 kr. 20 % 20 % Pensionister: Nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister fyldt 65 år inden udgangen af indkomståret. Beregnet af hele ejendomsværdien dog maks kr. for helårsboliger og kr. for fritidsboliger. ( 8, stk. 1) 0,4 % 0,4 % Reduktion af pensionistnedslaget efter 8 med procentsatsen ganget med indkomsten ud over visse indkomstgrænser ( 10, stk. 1, jf. 17, stk. 4) 5 % 5 % Energiafgifter: Afgiftsemner: Mineralolieafgiftsloven*: Satser ved dagtemperatur Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof. 1, stk. 1 Satser Enhed øre/l jan til 31. jan 1. feb. til 31. dec. 289,1 289,1 294,4 Anden gas- og dieselolie øre/l 216,9 253,1 257,7 Let dieselolie øre/l 278,0 278,0 283,0 Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 %) øre/l 257,9 257,9 262,6 Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 %) øre/l 257,9 257,9 262,6 Svovlfri diesel med 6,8 % biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 %) øre/l 256,5 256,5 261,2 Fuelolie øre/kg 245,8 286,9 292,1 Fyringstjære øre/kg 221,3 258,2 262,9 Petroleum, der anvendes som motorbrændstof øre/l 289,1 289,1 294,4 Anden petroleum øre/l 216,9 253,1 257,7 Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g./l) øre/l 478,5 478,5 487,1 Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g./l) øre/l 406,2 406,2 413,4

12 Blyholdig benzin med 4,8 % biobrændstof (blyindhold højst 0,013g./l) øre/l 399,3 399,3 406,4 Autogas (LPG) øre/l 174,9 174,9 178,2 Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) Smøreolie (gearolie, hydraulikolie, skæreolie mv.) Gasafgiftsloven*: øre/kg øre/kg øre/l 322,0 322,0 327,7 278,2 324,7 330,5 216,9 253,1 257,7 Naturgas og bygas. 1, stk. 2 øre/nm3 239,5 279,5 284,5 Gas til motorbrændstof. 1, stk. 3 øre/nm3 287,2 287,2 292,3 Kulafgiftsloven*: Stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders og koksgrus. 1, stk. 4 kr./ton Jordoliekoks kr./ton Brunkulsbriketter og brunkul kr./ton Elafgiftsloven*: Elafgift på helårsboliger, der overstiger 4000 kwh årligt, som opvarmes ved el. 6, stk. 1 øre/kwh ,1 41,2 - heraf energiafgift øre/kwh 23,3 0 - heraf energieffektiviseringsbidrag øre/kwh 0,6 0 - heraf eldistributionsbidrag øre/kwh 4,0 0 - heraf tillægsafgift øre/kwh 6,2 0 Elafgift af andet forbrug 6, stk. 2 øre/kwh 75,5 83,3 - heraf energiafgift øre/kwh 64,7 0 - heraf elsparebidrag/energisparebidrag øre/kwh 0,6 0 - heraf eldistributionsbidrag øre/kwh 4,0 0 - heraf tillægsafgift øre/kwh 6,2 0 Godtgørelse til processer * Landbrug, gartneri og lignende: For mineralolie mv., kul mv., naturgas og bygas anvendt til virksomhed med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug og pelsdyravl udgør godtgørelsen hele afgiften med nedsættelse af godtgørelsen med 1,8 pct. fra 1. januar 2010 og frem. Elafgiften godtgøres fra % med fradrag af 0,4 øre pr. kwh For øvrige erhverv: Godtgørelsen nedsættes med følgende satser og beløbsgrænser: Mineralolie mv., kul mv., naturgas og bygas

13 2011: 7,7 pct. 2012: 13,1 pct. 1. januar til 31. januar 2013: 14,8 pct. 1. februar til 31. december 2013: 12,7 pct. 1. januar 2014: 6,27 pct., jf. finansloven for 2014 Elektricitet 2011: 1,6 øre/kwh 2012: 3,0 øre/kwh 1. januar til 31. januar 2013: 2013: 3,5 øre/kwh 1. februar til 31. december 2013: 2,1 øre/kwh 2014: 0,4 øre/kwh Godtgørelse til rumvarme, varmt vand og komfortkøling I forbindelse med Forårspakken vedtog Folketinget en række forhøjelser af afgifterne, herunder elafgiften. For at friholde erhvervene for afgiftsforhøjelsen indføres derfor en særlig godtgørelse af afgiften på forbrug af elektricitet, der medgår til rumvarme. Godtgørelsen indfases og fremgår af det følgende skema Godtgørelse pr. kwh 0 øre 11,8 øre 41,3 øre 42,1 øre 42,8 øre Bemærk, at eksempelvis opvarmning af staldbygninger og brug af varmt vand i disse anses for procesenergi. Kuldioxidafgiftsloven (CO 2 ): Gas- og dieselolie 2, stk. 1 øre/l 43,5 44,3 Gas- og dieselolie med 6,8 % biobrændstoffer øre/l 40,5 41,3 Fuelolie øre/kg 52,0 52,9 Smøreolie øre/l 43,5 44,3 Fyringstjære øre/kg 46,8 47,6 Petroleum øre/l 43,5 44,3 Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus kr./ton 436,2 441,1 Jordoliekoks kr./ton 497,9 506,9 Brunkulsbriketter og brunkul kr./ton 296,0 301,3 Energispareafgift (elektricitet) øre/kwh 6,5 - Autogas (LPG) øre/l 26,5 27,0 Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof øre/kg 49,0 49,9 Gas (bortset fra LPG), der anvendes ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) øre/kg 48,6 49,5 Naturgas og bygas med nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ)/normal m 3 (Nm3) øre/nm3 37,0 37,7 Benzin øre/l 39,3 40,0 Benzin med 4,8 % biobrændstoffer øre/l 37,4 38,1 Ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, afgift pr. ton udledt CO 2 kr./ton 164,0 166,9 Godtgørelsessatser for landbrug, gartneri, skovbrug mv. for 2014

14 Afgift Energiafgift af olie, petroleum, LPG-gas og raffinaderigas Procesformål (let proces) Proces-formål (tung proces) Rumvarme / varmt vand 5) 98,2 pct. 98,2 pct. 0 pct. Energiafgift af kulprodukter og affaldsvarme 98,2 pct. 98,2 pct. 0 pct. Energiafgift af elektricitet 99,6 pct. 1) 2) 99,6 pct. 2) 42,1 øre pr. kwh Energiafgift naturgas og bygas 98,2 pct. 98,2 pct. 0 pct. CO 2 -afgift af elektricitet (Energispareafgift) - 3) - 3) - 3) CO 2 -afgift af andet energiforbrug 0 pct. Bundfradrag 4) 0 pct. Motorbrændstof, der anvendes ved mark- og skovarbejde o.l., betragtes som procesformål. 1. Der ydes ikke afgiftsgodtgørelse for elforbrug til ydelser omfattet af bilaget til elafgiftsloven. 2. Omlægningen af godtgørelsen af elafgiften betyder, at der er fuld godtgørelse af afgiften på nær 0,4 øre/kwh uanset forbrugets størrelse. Det betyder, at der ikke længere skal sondres mellem forbrug over eller under 15 mio. kwh. 3. Energispareafgiften bortfalder pr Der indførtes et særligt system med beregning af bundfradrag, som skal anmeldes over for SKAT. 5. Rengøring og opvarmning af stalde samt tilknyttede rum anses for let proces som hovedregel, jfr. Punktafgiftsvejledningen afsnit F Etablerings- og iværksætterkontoloven: Etablering for mindst ( 5, stk. 2 og 4) Andel af lønindtægt, der altid kan indskydes 3, stk Minimumsindskud 3, stk Satser: Andel af lønindtægten der kan indskydes, (dog altid indtil kr. af lønindtægten) ( 3, stk. 1). I alt for etablerings- og iværksætterkonto 60 % 60 % Tillæg ved efterbeskatning af ikke-benyttede indskud. Årligt tillæg for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvor indskuddet er fradraget, til efterbeskatningsåret. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget 5 pct. ( 9, stk. 1, 11, stk. 1, og 11 A, stk. 1) 3 % 3 % Afgift af iværksætterindskud, der ikke anvendes inden tidsfristen ( 9, 10 og 11). Midler indskudt i 2009 og tidligere. 60 % 60 % Afgift af iværksætterindskud, der ikke anvendes inden tidsfristen ( 9, 10 og 11). Midler indskudt i 2010 og senere. 52,5 % 52,5 % Forlodsafskrivning i % af det hævede beløb ( 7, stk. 5): Midler indskudt på etableringskonto i 2010 og senere 50 % 50 % Midler indskudt på etableringskonto i % 58 % Midler indskudt på etableringskonto i % 68 % Midler indskudt på etableringskonto i 1998 og før 100 % 100 %

15 Midler indskudt på iværksætterkonto 100 % 100 % Beløb hævet til dækning af visse driftsudgifter anses i % af det hævede beløb at dække udgifterne ( 7, stk. 10): Midler indskudt på etableringskonto i 2002 og senere 55 % 55 % Midler indskudt på etableringskonto i % 65 % Midler indskudt på etableringskonto i 1998 og før 100 % 100 % Midler indskudt på iværksætterkonto 100 % 100 % Årligt tillæg i 10 år til personlig indkomst ved hævning af etableringskontomidler til aktie/- anpartsinvestering ( 7, stk. 11): Midler indskudt på etableringskonto i 2002 og senere 5 % 5 % Midler indskudt på etableringskonto i ,5 % 5,5 % Midler indskudt på etableringskonto i 1998 og før 8 % 8 % Midler indsat på iværksætterkonto 10 % 10 % Fondsbeskatningsloven: Beløbsgrænser Bundfradrag ved indkomstopgørelsen for fonde ( 3, stk. 2) Bundfradrag ved indkomstopgørelsen for foreninger ( 3, stk. 2) og arbejdssammenslutninger ( 8, stk. 3) Indkomstbundgrænse for fonde for indgivelse af selvangivelse ( 15, stk. 3, nr. 1) Skattesatser Fradrag for hensættelser til konsolidering af foreningsformuen. Fradraget kan maks. udgøre en andel af foreningsformuen svarende til procentsatsen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens 20 er ændret i forhold til foregående år ( 5, stk. 3) 0,0 % 1,8 % Skattesats for fonde og foreninger ( 11, stk. 1) 25 % 24,5 % Kommunal andel af skatten fra fonde og foreninger ( 13, stk. 1) 13,41 % 13,41 % Fusionsskatteloven: Satser Begrænsning i underskudsmodregning fra perioden fra fusions- til beslutningsdato ved koncerninterne fusioner ( 8, stk. 7): Mindstekrav til holdingselskabs kapitalandele i selskaber, der medregnes ved opgørelsen af, om der er tale om erhvervsmæssig aktivitet i forhold til underskudsbegrænsningsreglen. Kapital- eller stemmeandel, der skal ejes af samme aktionærkreds for at undgå underskudsbegrænsning (der skal ejes mere end den angivne sats) Minimumskrav til ejerandel, når det modtagende selskab ved fusion annullerer aktier i det indskydende selskab uden beskatning ( 10, stk. 1) 10 % 10 % Minimumskrav til ejerandel, når aktier i det modtagende selskab ved fusion bliver annulleret eller bliver til egne aktier i det modtagende selskab ved dette selskabs 25 % 50 % 25 % 50 %

16 overtagelse af aktiver og passiver fra det indskydende selskab uden beskatning ( 10, stk. 2) 10 % 10 % Grøn checklov (kompensationsloven): Skattefri kompensationsbeløb: Til personer fyldt 18 år ved indkomstårets udløb 1, stk Pr. barn/ung ikke fyldt 18 år ved indkomstårets udløb (supplerende grøn check) 1, stk Maks. for 2 børn/unge ikke fyldt 18 år ved indkomstårets udgang (supplerende grøn check) 1, stk Tillæg til skattefri kompensation til alle fyldt 18 år med lave indkomster ( 1, stk. 4) Indkomstgrænse for tillæg til skattefri kompensation ( 2, stk. 3) Aftrapningsinterval: Bundfradrag for aftrapning af den grønne check 2, stk Tillæg til bundfradrag ved aftrapning af den supplerende grønne check 2, stk Aftrapning af den supplerende grønne check: Aftrapningsprocent 2, stk. 1 og 2 7,5 % 7,5 % Grøn check 2, stk Supplerende grøn check ved et barn Supplerende grøn check ved to børn

17 Handlendes forbrug af egne varer: Værdi pr. forbrugsenhed ekskl. moms*: Fødevarer: Brød, mel, gryn, kager, pasta, ris o.l Kød og kødvarer Fisk og fiskevarer Mælk, fløde, ost, æg, smør, margarine, olier mv Frugt, grøntsager og kartofler Kaffe, te, kakao og sukker Andre fødevarer I alt fødevarer Drikkevarer: Sodavand o.l Spiritus og likør Vin, port-, frugt-, hedvin, champagne o.l Øl Andre drikkevarer I alt drikkevarer Andet: Rengørings- og pudsemidler og -udstyr Planter, blomster, gødning o.l Aviser og tidsskrifter Toiletartikler og andre småting til personlig pleje I alt andet Beklædning Fodtøj Tobak *Ovenstående satser er ekskl. moms og svarer til 1 forbrugsenhed. Værdien af husstandens samlede skønnede forbrug kan opgøres således: Første person i husstanden over 14 år medregnes med 1 forbrugsenhed. Alle efterfølgende personer over 14 år medregnes hver med 0,5 forbrugsenhed. Børn under 14 år medregnes hver med 0,3 forbrugsenhed. Ved drikkevarer indeholdende alkohol medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år. Ved tobak medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år. I alle tilfælde er det alderen ved indkomstårets begyndelse, der er afgørende for vægtningen. Værdien af varegrupper, der ikke er omfattet af satserne, må medregnes efter et konkret skøn. Værdien af varegrupper, der ikke er omfattet af satserne, må medregnes efter et konkret skøn.

18 Husdyrbeskatningsloven: Normalhandelsværdier pr. 31/12: Heste: Heste over 2 år Små heste og plage Føl Kreaturer stor race: Over 2 år år Under 1 år Jersey: Over 2 år år Under 1 år Kødrace: Over 2 år år Under 1 år Får og lam Svin: Søer, orner og gylter kg kg Over 60 kg Nedskrivning Maks. nedskrivning af den skattepligtige værdi af husdyrbesætninger 2, stk % 15 % Pelsdyr vejledende fremstillingspriser for indkomståret: Mink (avlsdyr, dyr til pelsning, skind) Chinchilla Blå- og sølvræve (avlsdyr mv. som ved mink) Unger under tre måneder af ovennævnte pelsdyr 0 0

19 Hjorte - vejledende fremstillingspriser for indkomståret: Krondyr Kronkalve Dådyr Dådyrkalve Kildeskatteloven: Overførsel til medarbejdende ægtefælle max ( 25 A) Indregningsgrænse for restskat mv. ( A) Mindsterate ved opkrævning af B-skat ( 62 C) L Skattesatser: Kildeskat af udbytte (selskabsskatteloven 2, stk. 3) 27/15/25 % 27/15/25 % Udbytteskat af aktieudbytte ( 65 og 65 A) 27 % 27 % Udbytteskat af aktieudbytte der modtages af selskaber, foreninger og fonde mv. ( 65) 25 % 22 % Medarbejdende ægtefælle, max overførsel af overskud ( 25 A) 50 % 50 % Indeholdelsesprocent ved manglende skattekort ( 48) 55 % 55 % Bruttoskattesats for begrænset skattepligtige arbejdsudlejede personer ( 48 B) 30 % 30 % Bruttolønsskat for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere ( 48 E F) 26 % 26 % Betaling af skatter for indkomståret 2013 Indbetalt i perioden Rente/tillæg Frivilligt indbetalt yderligere forskudsskat for 2013 (senest sidste bankdag i året). Indbetalt forskudsskat efter indkomstårets udløb for Dag til dag rente. 59 stk % Indbetalt restskat for indkomståret , stk Procentgodtgørelse af overskydende skat for indkomståret , stk. 2 Dag-til dag rente i alt 3,0 % (for indkomståret 2013) Tillæg i alt 5,0 % (for indkomståret 2013). - Tillæg på 0,5 %

20 Kost og logi for medhjælpere i landbrug mv.: Fri kost og logi: Medhjælpere, pr. år Medhjælpere pr. måned med fri kost og logi 3.141, ,83 Pr. kostdag (der modtages alene fuld kost) Delvis fri kost, normalt to måltider Et måltid (pr. dag) Landbrugeres fradrag for kost til medhjælpere: Landbrugere, gartnere og frugtavleres fradrag for kost til medhjælpere: Arbejdsgiverens fradrag for kost (pr. kostdag) til landbrugsmedhjælpere mv. Satsen gælder for det normale antal kostdage indtil syv helårsarbejdere Kursgevinstloven: Bagatelgrænse for personers kursgevinst/tab ( 14 og 23, ABL 22) Satser: Ejerandel for koncernforbundne selskaber ( 4, stk. 2) - ejerandel af aktiekapital mere end - rådighed over stemmeret mere end 50 % 50 % 50 % 50 % Ligningsloven: Mindstebeløb for fradrag af kurstabsfradrag ( 6, stk. 2) Bundfradrag vedr. fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer mv. ( 7 U, stk. 1) Skattefrit beløb for reservebedsteforældre ( 7 Æ) Bundfradrag ved pensionisters arbejde i privatsfæren ( 7 Å) Fradrag for gaver til godkendte almenvelgørende institutioner mv. ( 8 A, stk. 1) maks. fradragsbeløb pr. år Beløbsgrænse for fradrag af udgifter til nyplantning af fredskov, juletræer og træer til pyntegrønt i indkomståret ( 8 K, stk. 1, 2 og 6) Bundgrænse for medregning af indkomst fra VE-anlæg ( 8 P, stk. 2) Værdiansættelse af elektricitet produceret af et VE-anlæg hos en erhvervsdrivende til privat brug ( 8 P, stk. 9) 2,20 kr./kwh 2,22 kr./kwh Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag ( 9, stk. 1) Krav om digital betaling over beløbsgrænsen ( 8 Y)

21 Rejsegodtgørelse: Rejsegodtgørelsessats kr. pr. døgn ved rejser i ind- og udland med overnatning Kostgodtgørelsessats kr. pr. døgn ( 9 A, stk. 2, nr. 1) Sats for småfornødenheder pr påbegyndt time for tilsluttede rejsetimer ud over 24 timer 25 % godtgørelse ( 9 A, stk. 3 og 4) Logigodtgørelsessats pr. døgn ( 9 A, stk. 2, nr. 4) Reduktion af rejsegodtgørelsessatserne ved fri kost (ekskl. turistchauffører) ( 9 A, stk. 3) Morgenmad Frokost Aftensmad ,96 113, % 30 % 30 % ,33 116, % 30 % 30 % Skattefri godtgørelse til småfornødenheder for medarbejdere der rejser efter regning som andel af rejsegodtgørelsen ( 9 A, stk. 4) Tillæg til rejsegodtgørelse i visse lande efter Skatterådets bestemmelse ( 9 A, stk. 2, nr. 1) Rejsegodtgørelse pr. døgn for turistchauffører med overnatning i udlandet ( 9 A, stk. 2, nr. 2) Rejsegodtgørelse pr. døgn for turistchauffører med overnatning i Danmark ( 9 A, stk. 2, nr. 3) Loft over rejsefradrag ( 9 A, stk. 7) Kørsel/befordring: Skattefri kørselsgodtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel ( 9 B) kørsel til og med km årligt (kr. pr. km) kørsel ud over km årligt (kr. pr. km) kørsel ved benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert (kr. pr. km) Fradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads ( 9 C) - befordringsfradrag, kørselsfradrag 0-24 km km over 120 km over 120 km i visse udkantskommuner Indtægtsgrænse for tillæg til befordringsfradrag ( 9 C, stk. 4) Maks. Tillægsbeløb Firmabilbeskatning: Der skal medregnes 25 pct. af bilens værdi, dog altid af mindst kr. og af højst kr., og 20 pct. af den del af bilens værdi, der overstiger kr. Beregningsgrundlag (LL 16, stk. 4): 1. Bil købt inden tre år efter første indregistrering: Nyvognspris (indregistreringsåret og de to følgende indkomstår). Derefter 75 pct. af nyvognspris 2. Bil købt efter tre år efter første indregistrering: Faktisk købspris + evt. forbedringer m.v. * For nye firmabiler er beregningsgrundlaget for beskatning bilens nyvognspris de første 36 måneder efter første indregistrering, derefter nedsættes beregningsgrundlaget til 75 % af nyvognsprisen. De 36 måneder gælder også for nye firmabiler der er anskaffet før De øvrige beløbssatser og procenter er uændret. 25 % 3,82 2,13 0,51 0 2,13 1,07 2, Se *. Gældende fra 1. januar % 3,73 2,10 0,51 0 2,10 1,05 2, Se *. Gældende fra 1. januar 2013

Skatteberegning 2012/2013

Skatteberegning 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteberegning 2012/2013 Få styr på satserne Skatteberegning 2012/ 2013 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2012 og 2013. Pjecen indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Skatteberegning 2008/2009

Skatteberegning 2008/2009 Skatteberegning 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C (0931-08) Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer. 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013 KAEABE 2014 atser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 15. december 2013 Karnov Group Denmark A/ kt. Petri Passage 5, 1165 København K lf. 33 740

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011 KAEABE 2012 atser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 21. december 2011 Karnov Group Denmark A/ Nytorv 5, 1450 København K lf. 33 740 700 Design:

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Skat 2014. Skatten 2013/2014.

Skat 2014. Skatten 2013/2014. Skat 2014 Skatten 2013/2014. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Skatten 2014/2015. Skat 2015

Skatten 2014/2015. Skat 2015 Skatten 2014/2015 Skat 2015 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere

Aftale om skattereform Nyt kapitel

Aftale om skattereform Nyt kapitel Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) 1)2)

Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) 1)2) Udskriftsdato: 26. november 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0007369 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1386 af 23/12/2012 LOV nr 494 af 21/05/2013 LOV nr 641

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere