Oversigt over satser og beløbsgrænser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over satser og beløbsgrænser 2013-2014"

Transkript

1 Oversigt over satser og beløbsgrænser INDHOLDSFORTEGNELSE Afskrivningsloven Aktieavancebeskatningsloven Arbejdsmarkedsbidragsloven Boafgiftsloven Gaveafgift Boafgift Passivposter ved arv med succession Oversigt over boafgift/tillægsafgift Børnebidragssatser Børne- og ungeydelse Dødsboskatteloven Dødsboskifte Egne produkter for landbrugere Ejendomsavancebeskatningsloven Ejendomsværdiskatteloven Energiafgifter Mineralolieafgiftsloven Gasafgiftsloven Kulafgiftsloven Elafgiftsloven Godtgørelse til processer Godtgørelse til rumvarme, varmt vand og komfortkøling Kuldioxidafgiftsloven (CO 2 ) Godtgørelsessatser for landbrug, gartneri, skovbrug mv. Etablerings- og iværksætterkontoloven Fondsbeskatningsloven Fusionsskatteloven Grøn checklov (kompensationsloven) Handlendes forbrug af egne varer Husdyrbeskatningsloven Normalhandelsværdier pr. 31/12 Nedskrivning Pelsdyr vejledende fremstillingspriser Hjorte vejledende fremstillingspriser

2 Kildeskatteloven Rentetillæg. Dag-til-dag rente. Restskat. Overskydende skat Kost og logi for medhjælpere i landbrug mv. Landbrugeres fradrag for kost til medhjælpere Kursgevinstloven Ligningsloven Rejsegodtgørelse Kørsel/befordring Firmabilbeskatning Beskatning af fri telefon Momsloven Opkrævningsloven Pensionsbeskatningsloven Personskatteloven Gennemsnitlige kommune- og kirkeskatteprocenter Privat andel af elektricitet, vand og varme Privat andel af hest, der i øvrigt anvendes erhvervsmæssigt Selskabsskatteloven Seniornedslagsloven Skadesforsikringer (afgift) Skatteforvaltningsloven Gebyr for bindende svar Gebyr for anmodning om omgørelse Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skattestyrelsen Omkostningsgodtgørelse Skattekontrolloven Spildevandsafgiftsloven Tinglysningsafgiftsloven Vandafgiftsloven Virksomhedsskatteloven Kapitalafkastsatsen for indkomstårene Vurderingsloven Vurderingsgebyr

3 Afskrivningsloven: Småaktiv- og småudgiftsgrænse ( 5, 6, 11, 42, 43) Afskrivningssatser: Afskrivningsgrundlag ved anskaffelse af fabriksnye driftsmidler, som er anskaffet i perioden 30/ til 31/ ( 5 D) 115 % 100 % Maks. årlig afskrivning for driftsmidler og mindre skibe ( 5, 5 D) 25 % 25 % Maks. årlig afskrivning for vindmøller på over 1 MW, der er anskaffet i indkomstår, der er påbegyndt den 1. januar 2013 og senere ( 10 i lov nr af 23/ ) 15 % 15 % Maks. årlig afskrivning for bygninger og installationer ( 17, stk. 1) 4 % 4 % Tillægssats for bygninger og installationer med levetid under 25 år ( 17, stk. 2) 3 % 3 % Drænings- og markvandingsanlæg ( 27, stk. 1) 20 % 20 % Maks. afskrivning for goodwill og immaterielle aktiver 40, stk. 1,2,3, samt kvoter omfattet af 40 B, stk. 1 Betalingsrettigheder, mælkekvote og sukkerkvote jf. ( 40 C) CO 2 kvote samt skrotningsbeviser og andre engangskvoter ( 40 A) 1/7 årligt 1/7 årligt Kan ikke afskrives Afskrives i takt med forbrug Kan ikke afskrives Afskrives i takt med forbrug Maks. afskrivning på ombygning til landboturisme jf % 20 % Aktieavancebeskatningsloven: (Beskatning af aktieindkomst se personskatteloven) Enlige Ægtepar Bagatelgrænse for personers gevinst/tab på beviser i obligationsbaserede udloddende investeringsforeninger ( 22 og KGL 14 og 23) Arbejdsmarkedsbidragsloven: Bidragssatser: Bidragssats 8,0 % 8,0 %

4 Boafgiftsloven: Gaveafgift beløbsgrænser: Bundfradrag ved gaveafgift for afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns ægtefælle og forældre samt stedforældre og bedsteforældre ( 22, stk. 1) Bundfradrag ved gaveafgift for barns eller stedbarns ægtefælle (svigerbørn) ( 22, stk. 2) Boafgift beløbsgrænser: Bundfradrag ved boafgift ( 6, stk. 1) Mindste arvebeholdning hvoraf der beregnes boafgift ( 6, stk. 3) Afgiftssatser: Gaveafgiftssats for gaver mellem ægtefæller ( 22, stk. 3) 0 % 0 % Gaveafgiftssats for gaver ud over bundfradraget til afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns ægtefælle og forældre samt barns eller stedbarns ægtefælle (svigerbørn) ( 23, stk. 1) Gaveafgiftssats for gaver ud over bundfradraget til stedforældre og bedsteforældre ( 23, stk. 2) Boafgiftssats for arv over bundfradraget til nære slægtninge ( 1, stk. 1) Tillægsboafgift for den del af arven, der ikke tilfalder nære slægtninge ( 1, stk. 2 og 3) 15 % 15 % 36,25 % 36,25 % 15 % 15 % 25 % 25 % Boafgiftssats for ægtefæller mv. ( 3) 0 % 0 %

5 Passivposter ved arv med succession (satser) ( 13 a): Fortjeneste, der ikke er aktieindkomst 30 % 30 % Fortjeneste ved aktieindkomst (gældende for børs- og ikke børsnoterede aktier) Virksomhedsskatteloven: 22 % 22 % Opsparet overskud for årene % 0 % Opsparet overskud for året % 9 % Opsparet overskud for årene % 12 % Opsparet overskud for årene ,5 % 13,5 % Opsparet overskud for årene % 15 % Opsparet overskud for årene ,5 % 16,5 % Opsparet overskud for årene ,75 % 18,75 % Opsparet overskud i ,1 % Konjunkturudligningskonto (kapitalafkastordningen): Konjunkturudligningskonto for årene % 12 % Konjunkturudligningskonto for årene ,5 % 13,5 % Konjunkturudligningskonto for årene % 15 % Konjunkturudligningskonto for årene ,5 % 16,5 % Konjunkturudligningskonto for årene ,75 % 18,75 % Konjunkturudligningskonto i ,1 % Oversigt over boafgift, tillægsafgift 2014: Boafgift Tillægsboafgift Gaveafgift Bundfradrag* Succession ved familieoverdragelse Afkom, børn, børnebørn Ja Nej Ja Ja Afkom, oldebørn mv. Ja Nej Ja Nej Stedbørn Ja Nej Ja Ja Stedbørns afkom Ja Nej Ja ) Afkoms stedbørn Ja Ja Indk.skat 0 3) Plejebørn 1) Ja Nej Ja Nej Svigerbørn Ja Nej Ja Nej Stedbørns ægtefælle Ja Nej Ja Nej Afkoms svigerbørn (f.eks. barnebarns ægtefælle) Ja Ja Indk.skat 0 Nej Afdødt barns efterlevende 5) Ja Nej Ja Nej ægtefælle Forældre Ja Nej Ja Nej Stedforældre Ja Ja Ja 36,25 % Nej

6 Bedsteforældre Ja Ja Ja 36,25 % Nej Forældres stedforældre Ja Ja Indk.skat 0 Nej Svigerforældre Ja Ja Indk.skat 0 Nej Ægtefælle Nej Nej Afgiftsfri Ja 4) Fraseparerede ægtefæller Ja Nej Indk.skat 0 Nej Fraskilt ægtefælle Ja Nej Indk.skat 0 Nej Samlevende i mindst to år 2) Ja Nej Ja Ja 6) Søskende Ja Ja Indk.skat 0 Ja Søskendebørn og søskende børnebørn Ja Ja Indk.skat 0 Ja Nære medarbejdere (ansat i mindst tre år indenfor de Ja Ja Indk.skat 0 Ja seneste fem år) 6) Fjernere slægtninge eller ubeslægtede Ja Ja Indk.skat 0 Nej 1. Om definition af plejebørn, se 1, stk. 2, litra f, henholdsvis 22, stk. 1, litra e 2. Om definition af samlevende, se 1, stk. 2, litra d, henholdsvis 22, stk. 1, litra d 3. Det er usikkert om, hvorvidt stedbarns barn eller om barns stedbarn er omfattet af successionsreglerne 4. Ved overdragelse af aktiver imellem samlevende ægtefæller anvendes successionsreglerne ifølge kildeskattelovens 26, A, stk Dette forudsætter, at barnets efterlevende ægtefælle ikke har indgået nyt ægteskab 6. Har virkning for overdragelse, der finder sted den 1. januar 2009 eller senere * Beløbet reguleres efter personskattelovens 20 Børnebidragssatser: Normalbidraget pr. barn (18-24 år, 14) består af: Grundbeløb/årligt Tillæg/årligt I alt/årligt Normalbidrag månedligt Ikke fradragsberettiget andel af børnebidrag. Beløbet svarer til tillægget til børnetilskud, der er fastsat i 4, stk. 5 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (LL 10, stk. 2)

7 Børne- og ungeydelse: Børneydelse pr. barn: Pr. kvartal Pr. kvartal 0-2 år år år Ungeydelse pr. barn: Pr. måned Pr. måned år Beløbsgrænser: Beløbsgrænse for aftrapning af børne- og ungeydelse Dødsboskatteloven: Beløbsgrænser*: Beløbsgrænse for dødsboers skattefrihed vedr. boets aktiver (excl. ejerbolig, stuehus) og boets nettoformue. ( 6, stk. 1) Beløbsgrænse for medregning af virksomheds- og konjunkturudligningsopsparing ( 10, 11, 24, 25 og 74) Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. mdr. ( 14, stk. 2 og 30, stk. 3) Beløbsgrænse for opkrævning af restskat ( 15, stk. 2) Beløbsgrænse for udbetaling af overskydende skat ( 15, stk. 3) Bofradrag, fradrag i skat pr. mdr. ( 30, stk. 2) Max bofradrag, fradrag i skat (12 mdr.) 5200/5300 x Bofradrag ved skifte af uskiftet bo ( 72) Skattesatser: Mellemperiodeskat ( 14, stk. 1) 50 % 50 % Dødsboskat ( 30, stk. 1) 50 % 50 % Skatteværdi til udbetaling af underskud i boets skattepligtige indkomst ved:skifte i forbindelse med dødsfaldet ( 31) og skifte af uskiftet bo ( 75) Kommunal andel af dødsboskat efter 30 og mellemperiodeskat efter 14 ( 92, stk. 1) Kommunal andel af forskudsskatten for mellemperioden, som bliver endelig efter 12 ( 92, stk. 2) Kommunal andel af udgifterne ved udbetaling af negativ skat efter 31 ( 92, stk. 3) 30 % 30 % 33,33 % 33,33 % *Der anvendes de beløbsgrænser, som er gældende for det år, hvori dødsfaldet sker. Dog anvendes formuegrænser for skattefrihed (bruttoaktiver og nettoaktiver) på tidspunktet for skæringsdagen.

8 Dødsboskifte: Beløbsgrænse for boudlæg uden skiftebehandling (dødsboskifteloven 18, 21) Beløbsgrænse for udlæg til ægtefællen (arveloven 11) Arveladeren kan ved testamente begrænse arvelodden (tvangsarven) til hvert af sine børn til en værdi af (arveloven 5) Egne produkter for landbrugere: Værdi af forbrug af egne produkter for landbrugere (ekskl. moms): Okse- og kalvekød pr. kg 13,80 14,60 Svinekød pr. kg 7,50 7,90 Hestekød pr. kg 4,10 4,10 Fåre- og lammekød pr. kg 15,50 16,00 *Fjerkræ og æg pr. person 195,00 212,00 *Mælk, pr. person 155,00 163,00 *Satserne for fjerkræ og æg samt mælk gælder pr. år pr. person uanset alder.

9 Ejendomsavancebeskatningsloven: Ejendomsavance: Bundfradrag stuehus / ejerbolig (ejertid mindst fem år og tjent til bolig for ejeren), Tillæg til anskaffelsessummen pr. år ejendommen har været ejet ( 5, stk. 1) Maks. vederlag vedr. jordombytning, mageskifte ( 7, stk. 2) Den procentvise ændring af anskaffelsessum og kr. s tillæg ved indeksregulering EBL ( 5 A): Anskaffelsesår Ved salg i 2013 Ved salg i 2014 Procentvis ændring Sum af kr. tillæg Procentvis ændring Sum af kr. tillæg 1993 og tidligere 52, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

10 Pristalsregulering af den kontantomregnede anskaffelsessum for ejendomme erhvervet før 19. maj 1993 (EBL 4 a) Anskaffelsesår Reguleringsprocent 1975 eller tidligere 182, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Ejendomsværdiskatteloven: Beregningsgrundlag/progressionsgrænse Maks. nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. 4 promille af ejendomsværdien, dog maks. ( 7, stk. 1) Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat ( 9 a, stk. 2) ikke pensionister mv kr., dog altid 20 pct Pensionistnedslag: Maks. nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister fyldt 65 år inden udgangen af indkomståret. 4 promille af ejendomsværdien ( 8, stk. 1), dog Maks. for helårsboliger Maks. for fritidsboliger Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslaget ( 10, stk. 1): Enlige Ægtepar Bundgrænse for medregning af positiv aktieindkomst til aftrapningsindkomsten ( 10, stk. 1): Enlige

11 Ægtepar Skattesatser: Ejendomsværdiskattesats ( 5, stk. 1): Af ejendomsværdi under progressionsgrænsen Af ejendomsværdi over progressionsgrænsen Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. Beregnet af hele ejendomsværdien ( 6, stk. 1) 0,2 % 0,2 % Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. Beregnet af hele ejendomsværdien dog maks kr. ( 7, stk. 1) 1 % 3 % 1 % 3 % 0,4 % 0,4 % Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat ( 9, stk. 2) - pensionister og efterlønsmodtagere 500 kr., dog altid 20 % minus 900 kr. 20 % 20 % Pensionister: Nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister fyldt 65 år inden udgangen af indkomståret. Beregnet af hele ejendomsværdien dog maks kr. for helårsboliger og kr. for fritidsboliger. ( 8, stk. 1) 0,4 % 0,4 % Reduktion af pensionistnedslaget efter 8 med procentsatsen ganget med indkomsten ud over visse indkomstgrænser ( 10, stk. 1, jf. 17, stk. 4) 5 % 5 % Energiafgifter: Afgiftsemner: Mineralolieafgiftsloven*: Satser ved dagtemperatur Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof. 1, stk. 1 Satser Enhed øre/l jan til 31. jan 1. feb. til 31. dec. 289,1 289,1 294,4 Anden gas- og dieselolie øre/l 216,9 253,1 257,7 Let dieselolie øre/l 278,0 278,0 283,0 Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 %) øre/l 257,9 257,9 262,6 Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 %) øre/l 257,9 257,9 262,6 Svovlfri diesel med 6,8 % biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 %) øre/l 256,5 256,5 261,2 Fuelolie øre/kg 245,8 286,9 292,1 Fyringstjære øre/kg 221,3 258,2 262,9 Petroleum, der anvendes som motorbrændstof øre/l 289,1 289,1 294,4 Anden petroleum øre/l 216,9 253,1 257,7 Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g./l) øre/l 478,5 478,5 487,1 Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g./l) øre/l 406,2 406,2 413,4

12 Blyholdig benzin med 4,8 % biobrændstof (blyindhold højst 0,013g./l) øre/l 399,3 399,3 406,4 Autogas (LPG) øre/l 174,9 174,9 178,2 Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) Smøreolie (gearolie, hydraulikolie, skæreolie mv.) Gasafgiftsloven*: øre/kg øre/kg øre/l 322,0 322,0 327,7 278,2 324,7 330,5 216,9 253,1 257,7 Naturgas og bygas. 1, stk. 2 øre/nm3 239,5 279,5 284,5 Gas til motorbrændstof. 1, stk. 3 øre/nm3 287,2 287,2 292,3 Kulafgiftsloven*: Stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders og koksgrus. 1, stk. 4 kr./ton Jordoliekoks kr./ton Brunkulsbriketter og brunkul kr./ton Elafgiftsloven*: Elafgift på helårsboliger, der overstiger 4000 kwh årligt, som opvarmes ved el. 6, stk. 1 øre/kwh ,1 41,2 - heraf energiafgift øre/kwh 23,3 0 - heraf energieffektiviseringsbidrag øre/kwh 0,6 0 - heraf eldistributionsbidrag øre/kwh 4,0 0 - heraf tillægsafgift øre/kwh 6,2 0 Elafgift af andet forbrug 6, stk. 2 øre/kwh 75,5 83,3 - heraf energiafgift øre/kwh 64,7 0 - heraf elsparebidrag/energisparebidrag øre/kwh 0,6 0 - heraf eldistributionsbidrag øre/kwh 4,0 0 - heraf tillægsafgift øre/kwh 6,2 0 Godtgørelse til processer * Landbrug, gartneri og lignende: For mineralolie mv., kul mv., naturgas og bygas anvendt til virksomhed med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug og pelsdyravl udgør godtgørelsen hele afgiften med nedsættelse af godtgørelsen med 1,8 pct. fra 1. januar 2010 og frem. Elafgiften godtgøres fra % med fradrag af 0,4 øre pr. kwh For øvrige erhverv: Godtgørelsen nedsættes med følgende satser og beløbsgrænser: Mineralolie mv., kul mv., naturgas og bygas

13 2011: 7,7 pct. 2012: 13,1 pct. 1. januar til 31. januar 2013: 14,8 pct. 1. februar til 31. december 2013: 12,7 pct. 1. januar 2014: 6,27 pct., jf. finansloven for 2014 Elektricitet 2011: 1,6 øre/kwh 2012: 3,0 øre/kwh 1. januar til 31. januar 2013: 2013: 3,5 øre/kwh 1. februar til 31. december 2013: 2,1 øre/kwh 2014: 0,4 øre/kwh Godtgørelse til rumvarme, varmt vand og komfortkøling I forbindelse med Forårspakken vedtog Folketinget en række forhøjelser af afgifterne, herunder elafgiften. For at friholde erhvervene for afgiftsforhøjelsen indføres derfor en særlig godtgørelse af afgiften på forbrug af elektricitet, der medgår til rumvarme. Godtgørelsen indfases og fremgår af det følgende skema Godtgørelse pr. kwh 0 øre 11,8 øre 41,3 øre 42,1 øre 42,8 øre Bemærk, at eksempelvis opvarmning af staldbygninger og brug af varmt vand i disse anses for procesenergi. Kuldioxidafgiftsloven (CO 2 ): Gas- og dieselolie 2, stk. 1 øre/l 43,5 44,3 Gas- og dieselolie med 6,8 % biobrændstoffer øre/l 40,5 41,3 Fuelolie øre/kg 52,0 52,9 Smøreolie øre/l 43,5 44,3 Fyringstjære øre/kg 46,8 47,6 Petroleum øre/l 43,5 44,3 Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus kr./ton 436,2 441,1 Jordoliekoks kr./ton 497,9 506,9 Brunkulsbriketter og brunkul kr./ton 296,0 301,3 Energispareafgift (elektricitet) øre/kwh 6,5 - Autogas (LPG) øre/l 26,5 27,0 Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof øre/kg 49,0 49,9 Gas (bortset fra LPG), der anvendes ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) øre/kg 48,6 49,5 Naturgas og bygas med nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ)/normal m 3 (Nm3) øre/nm3 37,0 37,7 Benzin øre/l 39,3 40,0 Benzin med 4,8 % biobrændstoffer øre/l 37,4 38,1 Ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, afgift pr. ton udledt CO 2 kr./ton 164,0 166,9 Godtgørelsessatser for landbrug, gartneri, skovbrug mv. for 2014

14 Afgift Energiafgift af olie, petroleum, LPG-gas og raffinaderigas Procesformål (let proces) Proces-formål (tung proces) Rumvarme / varmt vand 5) 98,2 pct. 98,2 pct. 0 pct. Energiafgift af kulprodukter og affaldsvarme 98,2 pct. 98,2 pct. 0 pct. Energiafgift af elektricitet 99,6 pct. 1) 2) 99,6 pct. 2) 42,1 øre pr. kwh Energiafgift naturgas og bygas 98,2 pct. 98,2 pct. 0 pct. CO 2 -afgift af elektricitet (Energispareafgift) - 3) - 3) - 3) CO 2 -afgift af andet energiforbrug 0 pct. Bundfradrag 4) 0 pct. Motorbrændstof, der anvendes ved mark- og skovarbejde o.l., betragtes som procesformål. 1. Der ydes ikke afgiftsgodtgørelse for elforbrug til ydelser omfattet af bilaget til elafgiftsloven. 2. Omlægningen af godtgørelsen af elafgiften betyder, at der er fuld godtgørelse af afgiften på nær 0,4 øre/kwh uanset forbrugets størrelse. Det betyder, at der ikke længere skal sondres mellem forbrug over eller under 15 mio. kwh. 3. Energispareafgiften bortfalder pr Der indførtes et særligt system med beregning af bundfradrag, som skal anmeldes over for SKAT. 5. Rengøring og opvarmning af stalde samt tilknyttede rum anses for let proces som hovedregel, jfr. Punktafgiftsvejledningen afsnit F Etablerings- og iværksætterkontoloven: Etablering for mindst ( 5, stk. 2 og 4) Andel af lønindtægt, der altid kan indskydes 3, stk Minimumsindskud 3, stk Satser: Andel af lønindtægten der kan indskydes, (dog altid indtil kr. af lønindtægten) ( 3, stk. 1). I alt for etablerings- og iværksætterkonto 60 % 60 % Tillæg ved efterbeskatning af ikke-benyttede indskud. Årligt tillæg for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvor indskuddet er fradraget, til efterbeskatningsåret. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget 5 pct. ( 9, stk. 1, 11, stk. 1, og 11 A, stk. 1) 3 % 3 % Afgift af iværksætterindskud, der ikke anvendes inden tidsfristen ( 9, 10 og 11). Midler indskudt i 2009 og tidligere. 60 % 60 % Afgift af iværksætterindskud, der ikke anvendes inden tidsfristen ( 9, 10 og 11). Midler indskudt i 2010 og senere. 52,5 % 52,5 % Forlodsafskrivning i % af det hævede beløb ( 7, stk. 5): Midler indskudt på etableringskonto i 2010 og senere 50 % 50 % Midler indskudt på etableringskonto i % 58 % Midler indskudt på etableringskonto i % 68 % Midler indskudt på etableringskonto i 1998 og før 100 % 100 %

15 Midler indskudt på iværksætterkonto 100 % 100 % Beløb hævet til dækning af visse driftsudgifter anses i % af det hævede beløb at dække udgifterne ( 7, stk. 10): Midler indskudt på etableringskonto i 2002 og senere 55 % 55 % Midler indskudt på etableringskonto i % 65 % Midler indskudt på etableringskonto i 1998 og før 100 % 100 % Midler indskudt på iværksætterkonto 100 % 100 % Årligt tillæg i 10 år til personlig indkomst ved hævning af etableringskontomidler til aktie/- anpartsinvestering ( 7, stk. 11): Midler indskudt på etableringskonto i 2002 og senere 5 % 5 % Midler indskudt på etableringskonto i ,5 % 5,5 % Midler indskudt på etableringskonto i 1998 og før 8 % 8 % Midler indsat på iværksætterkonto 10 % 10 % Fondsbeskatningsloven: Beløbsgrænser Bundfradrag ved indkomstopgørelsen for fonde ( 3, stk. 2) Bundfradrag ved indkomstopgørelsen for foreninger ( 3, stk. 2) og arbejdssammenslutninger ( 8, stk. 3) Indkomstbundgrænse for fonde for indgivelse af selvangivelse ( 15, stk. 3, nr. 1) Skattesatser Fradrag for hensættelser til konsolidering af foreningsformuen. Fradraget kan maks. udgøre en andel af foreningsformuen svarende til procentsatsen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens 20 er ændret i forhold til foregående år ( 5, stk. 3) 0,0 % 1,8 % Skattesats for fonde og foreninger ( 11, stk. 1) 25 % 24,5 % Kommunal andel af skatten fra fonde og foreninger ( 13, stk. 1) 13,41 % 13,41 % Fusionsskatteloven: Satser Begrænsning i underskudsmodregning fra perioden fra fusions- til beslutningsdato ved koncerninterne fusioner ( 8, stk. 7): Mindstekrav til holdingselskabs kapitalandele i selskaber, der medregnes ved opgørelsen af, om der er tale om erhvervsmæssig aktivitet i forhold til underskudsbegrænsningsreglen. Kapital- eller stemmeandel, der skal ejes af samme aktionærkreds for at undgå underskudsbegrænsning (der skal ejes mere end den angivne sats) Minimumskrav til ejerandel, når det modtagende selskab ved fusion annullerer aktier i det indskydende selskab uden beskatning ( 10, stk. 1) 10 % 10 % Minimumskrav til ejerandel, når aktier i det modtagende selskab ved fusion bliver annulleret eller bliver til egne aktier i det modtagende selskab ved dette selskabs 25 % 50 % 25 % 50 %

16 overtagelse af aktiver og passiver fra det indskydende selskab uden beskatning ( 10, stk. 2) 10 % 10 % Grøn checklov (kompensationsloven): Skattefri kompensationsbeløb: Til personer fyldt 18 år ved indkomstårets udløb 1, stk Pr. barn/ung ikke fyldt 18 år ved indkomstårets udløb (supplerende grøn check) 1, stk Maks. for 2 børn/unge ikke fyldt 18 år ved indkomstårets udgang (supplerende grøn check) 1, stk Tillæg til skattefri kompensation til alle fyldt 18 år med lave indkomster ( 1, stk. 4) Indkomstgrænse for tillæg til skattefri kompensation ( 2, stk. 3) Aftrapningsinterval: Bundfradrag for aftrapning af den grønne check 2, stk Tillæg til bundfradrag ved aftrapning af den supplerende grønne check 2, stk Aftrapning af den supplerende grønne check: Aftrapningsprocent 2, stk. 1 og 2 7,5 % 7,5 % Grøn check 2, stk Supplerende grøn check ved et barn Supplerende grøn check ved to børn

17 Handlendes forbrug af egne varer: Værdi pr. forbrugsenhed ekskl. moms*: Fødevarer: Brød, mel, gryn, kager, pasta, ris o.l Kød og kødvarer Fisk og fiskevarer Mælk, fløde, ost, æg, smør, margarine, olier mv Frugt, grøntsager og kartofler Kaffe, te, kakao og sukker Andre fødevarer I alt fødevarer Drikkevarer: Sodavand o.l Spiritus og likør Vin, port-, frugt-, hedvin, champagne o.l Øl Andre drikkevarer I alt drikkevarer Andet: Rengørings- og pudsemidler og -udstyr Planter, blomster, gødning o.l Aviser og tidsskrifter Toiletartikler og andre småting til personlig pleje I alt andet Beklædning Fodtøj Tobak *Ovenstående satser er ekskl. moms og svarer til 1 forbrugsenhed. Værdien af husstandens samlede skønnede forbrug kan opgøres således: Første person i husstanden over 14 år medregnes med 1 forbrugsenhed. Alle efterfølgende personer over 14 år medregnes hver med 0,5 forbrugsenhed. Børn under 14 år medregnes hver med 0,3 forbrugsenhed. Ved drikkevarer indeholdende alkohol medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år. Ved tobak medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år. I alle tilfælde er det alderen ved indkomstårets begyndelse, der er afgørende for vægtningen. Værdien af varegrupper, der ikke er omfattet af satserne, må medregnes efter et konkret skøn. Værdien af varegrupper, der ikke er omfattet af satserne, må medregnes efter et konkret skøn.

18 Husdyrbeskatningsloven: Normalhandelsværdier pr. 31/12: Heste: Heste over 2 år Små heste og plage Føl Kreaturer stor race: Over 2 år år Under 1 år Jersey: Over 2 år år Under 1 år Kødrace: Over 2 år år Under 1 år Får og lam Svin: Søer, orner og gylter kg kg Over 60 kg Nedskrivning Maks. nedskrivning af den skattepligtige værdi af husdyrbesætninger 2, stk % 15 % Pelsdyr vejledende fremstillingspriser for indkomståret: Mink (avlsdyr, dyr til pelsning, skind) Chinchilla Blå- og sølvræve (avlsdyr mv. som ved mink) Unger under tre måneder af ovennævnte pelsdyr 0 0

19 Hjorte - vejledende fremstillingspriser for indkomståret: Krondyr Kronkalve Dådyr Dådyrkalve Kildeskatteloven: Overførsel til medarbejdende ægtefælle max ( 25 A) Indregningsgrænse for restskat mv. ( A) Mindsterate ved opkrævning af B-skat ( 62 C) L Skattesatser: Kildeskat af udbytte (selskabsskatteloven 2, stk. 3) 27/15/25 % 27/15/25 % Udbytteskat af aktieudbytte ( 65 og 65 A) 27 % 27 % Udbytteskat af aktieudbytte der modtages af selskaber, foreninger og fonde mv. ( 65) 25 % 22 % Medarbejdende ægtefælle, max overførsel af overskud ( 25 A) 50 % 50 % Indeholdelsesprocent ved manglende skattekort ( 48) 55 % 55 % Bruttoskattesats for begrænset skattepligtige arbejdsudlejede personer ( 48 B) 30 % 30 % Bruttolønsskat for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere ( 48 E F) 26 % 26 % Betaling af skatter for indkomståret 2013 Indbetalt i perioden Rente/tillæg Frivilligt indbetalt yderligere forskudsskat for 2013 (senest sidste bankdag i året). Indbetalt forskudsskat efter indkomstårets udløb for Dag til dag rente. 59 stk % Indbetalt restskat for indkomståret , stk Procentgodtgørelse af overskydende skat for indkomståret , stk. 2 Dag-til dag rente i alt 3,0 % (for indkomståret 2013) Tillæg i alt 5,0 % (for indkomståret 2013). - Tillæg på 0,5 %

20 Kost og logi for medhjælpere i landbrug mv.: Fri kost og logi: Medhjælpere, pr. år Medhjælpere pr. måned med fri kost og logi 3.141, ,83 Pr. kostdag (der modtages alene fuld kost) Delvis fri kost, normalt to måltider Et måltid (pr. dag) Landbrugeres fradrag for kost til medhjælpere: Landbrugere, gartnere og frugtavleres fradrag for kost til medhjælpere: Arbejdsgiverens fradrag for kost (pr. kostdag) til landbrugsmedhjælpere mv. Satsen gælder for det normale antal kostdage indtil syv helårsarbejdere Kursgevinstloven: Bagatelgrænse for personers kursgevinst/tab ( 14 og 23, ABL 22) Satser: Ejerandel for koncernforbundne selskaber ( 4, stk. 2) - ejerandel af aktiekapital mere end - rådighed over stemmeret mere end 50 % 50 % 50 % 50 % Ligningsloven: Mindstebeløb for fradrag af kurstabsfradrag ( 6, stk. 2) Bundfradrag vedr. fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer mv. ( 7 U, stk. 1) Skattefrit beløb for reservebedsteforældre ( 7 Æ) Bundfradrag ved pensionisters arbejde i privatsfæren ( 7 Å) Fradrag for gaver til godkendte almenvelgørende institutioner mv. ( 8 A, stk. 1) maks. fradragsbeløb pr. år Beløbsgrænse for fradrag af udgifter til nyplantning af fredskov, juletræer og træer til pyntegrønt i indkomståret ( 8 K, stk. 1, 2 og 6) Bundgrænse for medregning af indkomst fra VE-anlæg ( 8 P, stk. 2) Værdiansættelse af elektricitet produceret af et VE-anlæg hos en erhvervsdrivende til privat brug ( 8 P, stk. 9) 2,20 kr./kwh 2,22 kr./kwh Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag ( 9, stk. 1) Krav om digital betaling over beløbsgrænsen ( 8 Y)

21 Rejsegodtgørelse: Rejsegodtgørelsessats kr. pr. døgn ved rejser i ind- og udland med overnatning Kostgodtgørelsessats kr. pr. døgn ( 9 A, stk. 2, nr. 1) Sats for småfornødenheder pr påbegyndt time for tilsluttede rejsetimer ud over 24 timer 25 % godtgørelse ( 9 A, stk. 3 og 4) Logigodtgørelsessats pr. døgn ( 9 A, stk. 2, nr. 4) Reduktion af rejsegodtgørelsessatserne ved fri kost (ekskl. turistchauffører) ( 9 A, stk. 3) Morgenmad Frokost Aftensmad ,96 113, % 30 % 30 % ,33 116, % 30 % 30 % Skattefri godtgørelse til småfornødenheder for medarbejdere der rejser efter regning som andel af rejsegodtgørelsen ( 9 A, stk. 4) Tillæg til rejsegodtgørelse i visse lande efter Skatterådets bestemmelse ( 9 A, stk. 2, nr. 1) Rejsegodtgørelse pr. døgn for turistchauffører med overnatning i udlandet ( 9 A, stk. 2, nr. 2) Rejsegodtgørelse pr. døgn for turistchauffører med overnatning i Danmark ( 9 A, stk. 2, nr. 3) Loft over rejsefradrag ( 9 A, stk. 7) Kørsel/befordring: Skattefri kørselsgodtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel ( 9 B) kørsel til og med km årligt (kr. pr. km) kørsel ud over km årligt (kr. pr. km) kørsel ved benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert (kr. pr. km) Fradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads ( 9 C) - befordringsfradrag, kørselsfradrag 0-24 km km over 120 km over 120 km i visse udkantskommuner Indtægtsgrænse for tillæg til befordringsfradrag ( 9 C, stk. 4) Maks. Tillægsbeløb Firmabilbeskatning: Der skal medregnes 25 pct. af bilens værdi, dog altid af mindst kr. og af højst kr., og 20 pct. af den del af bilens værdi, der overstiger kr. Beregningsgrundlag (LL 16, stk. 4): 1. Bil købt inden tre år efter første indregistrering: Nyvognspris (indregistreringsåret og de to følgende indkomstår). Derefter 75 pct. af nyvognspris 2. Bil købt efter tre år efter første indregistrering: Faktisk købspris + evt. forbedringer m.v. * For nye firmabiler er beregningsgrundlaget for beskatning bilens nyvognspris de første 36 måneder efter første indregistrering, derefter nedsættes beregningsgrundlaget til 75 % af nyvognsprisen. De 36 måneder gælder også for nye firmabiler der er anskaffet før De øvrige beløbssatser og procenter er uændret. 25 % 3,82 2,13 0,51 0 2,13 1,07 2, Se *. Gældende fra 1. januar % 3,73 2,10 0,51 0 2,10 1,05 2, Se *. Gældende fra 1. januar 2013

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013 Side 1 af 6 13012011 Tilbage Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Skatteberegning 2008/2009

Skatteberegning 2008/2009 Skatteberegning 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C (0931-08) Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer. 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012

Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012 pwc.dk Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012 Skatteberegning 2011/2012 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2011 og 2012. Pjecen indeholder desuden en oversigt over

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skat 2014. Skatten 2013/2014.

Skat 2014. Skatten 2013/2014. Skat 2014 Skatten 2013/2014. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Skat 2013. Skatten 2012/2013.

Skat 2013. Skatten 2012/2013. Skat 2013 Skatten 2012/2013. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Skatten 2014/2015. Skat 2015

Skatten 2014/2015. Skat 2015 Skatten 2014/2015 Skat 2015 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skatteberegning 2012/2013

Skatteberegning 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteberegning 2012/2013 Få styr på satserne Skatteberegning 2012/ 2013 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2012 og 2013. Pjecen indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 pwc.dk Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 Skatteguide 2011 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2011, samt de nye satser og

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Indhold Personer 11:34:30 January 7, 2008 11:34:30 January 7, 2008 _0257A_1074708_16s_indhold.pdf _0257A_1074708_16s_indhold.

Indhold Personer 11:34:30 January 7, 2008 11:34:30 January 7, 2008 _0257A_1074708_16s_indhold.pdf _0257A_1074708_16s_indhold. 2007/2008 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

statsautoriserede revisorer 4-2008

statsautoriserede revisorer 4-2008 statsautoriserede revisorer 4-2008 Fritidsbolig i Danmark ved ophold i udlandet 2 Nye skatteregler for konvertible obligationer 3 Lempelse af reglerne i forbindelse med generationsskifte 4 Overgangssaldo

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\568096\Dokumenter\568096.fm 27-03-08 17:25 k03 KFR Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser atser og beløbsgrænser 2010/2011 tatsautoriserede revisorer Jan Grevelund og eif Åhl Petersen vendborgvej 83 5260 dense lf. +45 66 12 11 12 ax +45 65 91 26 45 www.rogr.dk atser og beløbsgrænser 2010/2011,

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Vores kunder er selskaber, personligt ejede små og mellemstore virksomheder (SMV er), kommuner, regioner og andre offentlige institutioner.

Vores kunder er selskaber, personligt ejede små og mellemstore virksomheder (SMV er), kommuner, regioner og andre offentlige institutioner. FORORD I arbejdet med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser samt skatte- og momsregler for personalegoder. Vi kender sikkert svaret. I denne

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 3. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Indledning og historik 29 1. Dødsboskiftereglerne 29 2. Dødsboskattereglerne 30 2.1. De tidligere gældende regler i hovedtræk

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013 KAEABE 2014 atser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 15. december 2013 Karnov Group Denmark A/ kt. Petri Passage 5, 1165 København K lf. 33 740

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011 KAEABE 2012 atser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 21. december 2011 Karnov Group Denmark A/ Nytorv 5, 1450 København K lf. 33 740 700 Design:

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser Opholdssteder og botilbud April 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

revision skat rådgivning

revision skat rådgivning revision skat rådgivning atser og beløbsgrænser 2014/2015 Vi skaber værdi for kunden, fordi vi gør os umage med at forstå kundens behov, udfordringer og mål. Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst................................................

Læs mere